Referat Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej Sabro Tlf.: Mobil: Sabro, Referat Nr oktober 2011 Referat Bestyrelsesmøde Dato: 27. september 2011 Tidspunkt: kl Mødested: Fælleshuset, Vistoftparken 106 Fremmødte: Fraværende: Dagsorden: Jørgen Lakjer Heidi Boddum Bjerregaard Kirsten Ihler Hanne Mortensen Kjeld Letting 1. Opfølgning af åbne emner fra bestyrelsesmødet den 8. juni: 1.1 Udarbejdelse af Brugervejledning for foreningens regnskabsprogram: Arbejdet med brugervejledningen er endnu ikke færdigt, men det forventes være afsluttet af Jørgen Lakjer inden generalforsamlingen i april Udskiftning af ca. 30 planter på indersiden af støjvolden ved Højagerparken: Emnet vil blive drøftet med Trine Brun fra Flemming Nørgård anlæg i forbindelse med en planlagt gennemgang af området i oktober måned. 1.3 Arbejdsgruppe, Rødtjørnvejs støjvold: Arbejdsgruppen, som kommer til at bestå af Jørgen Lakjer og Kjeld Letting fra grundejerforeningen, og formanden for Rødtjørnvejs parcelforening og grundejere fra Rødtjørnvej, vil blive etableret i oktober måned. Gruppen vil få til opgave at evaluere nye muligheder for vedligehold af støjvolden i fremtiden, som skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen i Nye 3-årige aftaler med Flemming Nørgård Anlæg A/S: Kopi af de nuværende aftaler blev fremsendt / fordelt den 2. september til medlemskredsen. Jørgen Lakjer og Kjeld Letting vil sammen gennemgå aftalerne, og koordinere ændringer og forslag til nye 3-årige aftaler med bestyrelsen, hvorefter der vil blive planlagt afholdelse af møder med medlemskredsen. 1.5 Opdatering af 5 års plan for vedligehold af området: Jørgen Lakjer vil i løbet af november måned, sammen med Kristen Ihler og repræsentanter fra Fagbo og Vesterbo afdelingsbestyrelser, evaluere behovet for beskæring af træer og buske i de grønne områder langs boligforeningernes beboelser. Side 1 af 5

2 Referat Nr (forts.) Der vil efterfølgende blive indhentet tilbud fra Flemming Nørgård Anlæg, som vil blive forelagt til godkendelse på generalforsamlingen i april 2012, og inkluderet i 5-års planen. 1.6 Retningslinjer for tildeling af Miljøpris: Retningslinjerne vil blive udarbejdet af Jørgen Lakjer og indgå som en del af foreningens Miljøpolitik, som skal revideres inden generalforsamlingen i april Evaluering af frostskader på asfalten på veje og stier: Den 17. september afholdt Jørgen Lakjer et møde med Jørgen W. Jensen fra firmaet NCC Roads for at planlægge en evaluering af frostskader på foreningens veje og stier. Jørgen Jensen har fået tilsendt 2 kort over foreningens områder, hvor veje og stier er mærket med henholdsvis røde og blå farver. Jørgen Jensen vil gennemgå områderne, markere de steder på begge kort hvor der er frostskader, og sende det ene retur til Jørgen Lakjer sammen med et tilbud på reparation af skaderne. Der blev ligeledes lejlighed til at gennemgå foreningens budget for udlægning at nyt asfaltslidlag. 2. Formandens beretning: I forbindelse med opsætning af det nye hegn omkring søen, blev risten over afløbet fra søen hævet ca. 1m, hvilket bevirkede at vandstanden steg det samme i løbet af ca. 3 uger. Det pyntede gevaldigt på området, og fuglelivet er vendt tilbage i søen! Det nye hegn blev sat op, så underkanten er ca. 10cm over jorden hvilket gør det muligt, at fjerne ukrudt langs hegnet med en buskrydder i stedet for som hidtil at benytte ukrudtsmiddel. En lejer fra Grønagerparken har gennem Boligview anmodet om at få beskåret et par træer i foreningens område, som vedkommende mente skærmede for udsigten fra lejemålet. Boligview er per mail blevet anmodet om at specificere hvilke træer det drejer sig om og fremsende opgaven som forslag til vedtagelse på generalforsamlingen i april Det er glædeligt at se, at Område V fra stien og frem til boligområderne nu bliver pænt vedligeholdt af Århus Kommune. 3. Kassererens Beretning: Samtlige medlemmer har indbetalt det årlige bidrag for 2011, det sidste bidrag blev indbetalt den 6. september. Som det fremgår af Resultatopgørelsen opdateret den 5. oktober (bilag 1), henstår der på driftskontoen kr ,85, og på Vejfondkontoen kr ,36, hvilket vil sige, at foreningens likvide kapital per den 5. oktober var på kr ,21. Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, har Hanne Mortensen nu fået stillet en computer med adgang til internettet til rådighed med adressen Der har siden sidste møde været afholdt flere møder mellem Hanne Mortensen og Jørgen Lakjer, med det formål at sikre at foreningens regnskab stemte overens med kontoudskrifter fra Danske Bank. På hvert møde blev Hanne Mortensen orienteret om regnskabsforløbet, og computeren blev opdateret til at indeholde et ajourført regnskabsprogram. 4. Nye Emner: 4.1 Reparation af fortovet foran børneinstitutionerne: I forbindelse med ombygningen af børneinstitutionerne Galaksen og Tryllefløjten, er en del fliser på fortovet foran institutionerne blev ødelagt af tunge arbejdskøretøjer. Jørgen Lakjer vil per brev anmode institutionernes leder om at sørge for, at entreprenøren udbedrer skaderne. Action: Jørgen Lakjer Side 2 af 5

3 Referat Nr (forts.) 4.2 Fjernelse af bænke i det grønne område: I forbindelse med en Ungdomsfest (!) i det grønne område tæt ved søen, var der efterladt 2 borde med bænke, plus store mængder af afflad (tomme flasker og meget andet). Flemming Nørgård Anlæg måtte bruge meget tid på at fjerne affald, og bænkene er nu omsider blevet fjernet af boligforeningernes ejendomsfunktionærer. Status: Emnet lukket 4.3 Udarbejdelse af Budget 2012: Jørgen Lakjer vil sammen med Hanne Mortensen påbegynde udarbejdelse af forslag til et budget for Forslaget vil blive koordineret løbende med de øvrige medlemmer af bestyresen, således at et endeligt budget kan blive færdigt inden nytår. Action: Jørgen Lakjer, Hanne Mortensen 4.4 Hæk ved have til Ranunkelvej 195 i grundejerforeningens område: I 2004 plantede den daværende lejer af Ranunkelvej 195 (Grønagerparken) en ekstra hæk i haven ude i grundejerforeningens område foran den eksisterende bøgehæk. Begge hække er med årene groet godt til, og Boligviews vicevært er derfor af Jørgen Lakjer blevet anmodet om, at sørge for at hækken i foreningens område bliver fjernet. Action: Jørgen Lakjer 4.5 Manglende adresser: Jørgen Lakjer mangler adresser på boligforeningernes afdelingsformænd. Kirsten Ihler vil fremsende dem per mail i nær fremtid. Action: Kirsten Ihler 5. Dato for næste bestyrelsesmøde: Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 28. februar Eventuelt: Der var ingen emner under dette punkt. Referent Jørgen Lakjer Side 3 af 5

4 Kontonumre Referat Nr , Bilag 1 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Udskriftdato: 6. oktober 2011 Start Resultatopgørelse Periode 1. Januar - 5. Oktober Regnskabsår Indtægter Indbetalinger Regnskab 1001 Fagbo Afdeling 14, 17, 21 og VesterBo Afdeling 23, 24 og Private grundejere, Højagerparken Private grundejere, Rødtjørnvej BoligView (Grønagerparken) Andelsboligforeningen Ranunkelparken Tryllefløjten og Galaksen Sabro Legeplads Renter 1009 Renter, Driftskonto Renter, Vejfondkonto Indtægter i alt: Budgetteret: Udgifter 2000 Vedligehold af området 2001 Vedligeholdelse af grønne fællesarealer Vedligeholdelse af støjvold, Højagerparken Vedligeholdelse af støjvold, Rødtjørnvej Fejning af P-plads, opsamling af affald Vintervedligehold Stier Driftsudgifter 2006 Kontorhold, IT Reparation af bomme og affaldsstativer Diverse Vedligehold af veje 3001 Græsklip af vejrabatter Vedligehold af kloaker Vintervedligehold Veje Rep. af veje, rabatter og fortove Ekstra opgaver års Vedligeholdelsesplan Uforudsete reparationsopgaver m.m Udgifter i alt: Budgetteret: Afskrivninger IT-Udstyr Overskud / (Underskud) per 06. oktober Budget Side 4 af 5

5 Referat Nr , Bilag 1 Passiver Egenkapital Driftskonto, Saldo per 31. December 2010: Vejfondkonto, Saldo per 31. December 2010: IT-Udstyr, Primo Saldo , , ,00 Overskud / (Underskud) , ,71 Aktiver Balance per 05. oktober 2011 Passiver i alt: ,71 IT-Udstyr IT-Udstyr, anskaffelsespris ,00 Akkumuleret afskrivning , ,50 Danske Bank Hinnerup Afdeling Driftskonto ,85 Vejfondkonto , ,21 Aktiver i alt: ,71 Side 5 af 5

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 1 Generalforsamlingen den 24. april Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Dagsorden pkt. 1 Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere