NYT HUS - ELBORG ALLE DRAGØR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT HUS - ELBORG ALLE 24-2791 DRAGØR"

Transkript

1 NYT HUS - ELBORG ALLE DRAGØR Konteksten Ejendommen har en unikt udsigt til Amager Fælled indrammet af Pinse Skoven i vest. Udformningen af nærværende projekt er inspireret af denne enestående beliggenhed.

2 Kastrup den BILAG til Byggeandragende - Enfamiliehus Elborg Alle 12, Dragør, matr. Nr. 2XC Byggeandragende Revideret projekt med ref. til tidligere byggeandragende arkiveret som ref. Bgs.13752E Dok. Nr Nærværende projekt erstatter alt tidligere indsendt materiale i denne forbindelse. Enfamiliehus beliggende Elborg Alle 12, Dragør, matr. nr. 2xc af Tømmerup By, Tårnby Hermed ansøges om ny tilladelse til at opføre et enfamiliehus med et samlet bebygget areal på 167 m2 på ovenstående ejendom. Ejendommen er omfattet Tårnby Kommunes Lokalplan 43 Parcelhusområdet på Vestamager. Byggeandragendet fremsendes digitalt. Statiske beregninger og udvidet detailprojekt herunder kloak- og spildevandsprojekt, el- og vvsprojekt fremsendes senere. Såfremt yderligere dokumentation, og materiale måtte være nødvendigt for sagens behandling og udstedelse af byggetilladelse, bedes dette rekvireret hos undertegnede. Summarisk projektbeskrivelse Projektets udformning og dets tektoniske bearbejdning indgår som en meget væsentlig del af et større forsknings- og udviklingsprojekt, der fokuserer på en ny byggeskik, hvis arkitektoniske løsninger udvikler og kvalificerer vores bosætning. Projektet undersøger rumlige perceptioner refererende til vore drømme og forventninger i forbindelse med parcelhuset som boform. Projektet forsøger at kvalificeret disse forestillinger med de fremtidige krav til miljø- og energioptimering vi forpligtiger os til at indfri, når vi bosætter os fremover. Med dette udgangspunkt indgår bygningen, bosætningen og landskabet som et samlet hele i projektet. Udformningen er inspireret af Amagers unikke landskabelige identitet i almindelighed og iagttagelser i og omkring Fælleden på Vestamager i særdeleshed. De sansede oplevelser fra området har inspireret til et særligt fokus på stedets særegne biotop i forsøget på at udvikle løsninger, der kan bidrage til en kvalificering af fremtidens bolig. Bygningen løftes på pæle. Den smukke fauna på Fælleden tænkes helt frem til bygningen. Bygningens indre udspares i små haverum og beplantes med slanke birketræer. Derved forlænges landskabet helt ind i bygningens interiør. Bygningens indre stemningssættes med refererer til Fælleden og Pinse Skoven i ejendommens synsfelt. Regnvandet ledes fra tagfladen direkte til terræn for at underbygge den landskabelige metafor og sikre biotopen i bygningens indre. Et smukt landskabeligt og bæredygtigt udgangspunkt. Ejendommen indgår i symbiose med Stedet og vil kvalificerer til områdets særlige identitet. Tegningsliste I forlængelse af ovenstående er projektet planlagt ud fra tektonikken, der udvikler innovative byggetekniske løsninger der baseret sig på principper fra teorier om passivkonstruktioner. Bygningen opføres som montagebyggeri baseret på uorganiske polymere materialer. Bygningens primære dele baseret sig på lette selvbærende konstruktioner i glasfiberkomposit. Materialerne og deres sammenstilling til elementer og konstruktionsdele opfylder fremtidige krav til højeste energiklasse lav vedligehold sammenholdt med optimale muligheder for genanvendelse. Indeklimaet i bygningen udvikles med henblik på ovenstående teorier kombineret med naturlig ventilation i sommerhalvåret. Bygningens opvarmning baserer sig på en optimal udnyttelse af vedvarende energikilder og udformes som gulvvarme baseret på kombinationen luft til vand- og jordvarmeanlæg. Projektet udvikler supplerende teknikker passeret på passiv solenergi. Her indgår det sydvendte væksthus i bygningens indre samt arealerne under de udsparede glasarealer i tagfladen. Der planlægges endvidere med et solcelleanlæg på ca. 60 m2 der integreret i den vandretliggende blå tagflade vil være usynlig fra omgivelserne. Solcelleprojektet er under udvikling. Solcellerne placeres mellem to lag glas. Konstruktionen opnår en ca. 20 pct. større virkningsgrad ved nedkøling, derfor undersøges muligheden af at kombinere en enkelt energiopsamling med en fremtidig regnvandshåndtering. Nr. 1 2 Emne Situationsplan Plan, stue 1:200 1: Facader mod øst og vest Gavl mod nord Gavl mod syd Længdesnit Tværsnit A-A Tværsnit B-B Detaljer 1:100 1:100 1:100 1:50 1:50 1:50 1:5 Med opførelsen af nærværende projekt ønsker undertegnede, at kvalificerer til enfamiliehuset som boform. Med venlig hilsen Jan Søndergaard, Professor Arkitekt MAA Vedbøl Alle12, 2770 Kastrup, mobil Tegninger er alle dateret

3 Bygningens gestaltning - udsigten og lyset Ejendommens beskaffenhed udsigten mod vest og lysets vandring har inspireret til de åbne facader i øst og vest kontrasteret af de lukkede gavle i syd og nord. Bygningens indre er forbundet med et sydorienteret væksthus med supplerende funktion som passiv energiakkumulator. De langsgående gavle udveksler i mødet med vestfacaden i en underskæring. Udformningen styrer lysindfaldet og udsigten til bygningens indre. Udformningen tilvejebringer en naturlig beskyttelse af den vestvendte terrasse indenfor bygningens fodaftryk. ideskitse konceptmodel udsigten

4 Rumlig situationsplan modellen lagt ind i konteksten Samme motiv skaleret op

5 1 Samme motiv skaleret op Bygningens organisering og rumlige perception - forholdet mellem ude og inde - serielt indskrevet i ét rum Bygningens rum er disponeret i ejendommens længderetning. Funktionerne spænder ud mellem bygningskroppens langsgående gavle. Bygningens indre opleves som indskrevne serielle rum i et unikt landskab inspireret af den nære kontekst. Facader og rumdelere vinkelret på de langsgående gavle udføres i transparent glas og glasfi berkomposit hvorimod de indre facader og rumdelere i bygningens lænderetning udformes som translucent glas og glasfi berkomposit med forskellige grader af lysgennemtrængning. konceptmodel situationsplan 1:200

6 2 ideskitse Planens udformning serielle rum, organiseret strukturelt med inspiration og associationer fra og til potentialet i den omkringliggende kontekst. plan 1:100

7 3 Den skærpede transparens i bygningens længderetning er inspireret af transparensen i Pinse Skoven. Fænomenet aflæses markant i bygningens facader der fra eksteriøret opleves som meget levende og åbne i stærk kontrast til bygningens gavle.

8 4 Facadens fremtoning glasfibermaterialets stofl ighed Glasfibermaterialets naturlige fremtoning uden farvetilsætning underbygger projektets ønske om den optimale kontekstuelle tilpasning til stedet og dets natur. På trods af sin uorganiske materialesammenstilling afl æses facaden med klare associationer til stedets vegetation gennem materialets struktur og farvenuancer.

9 5 Gavlmotivet med den underskårede vestfacade der sikre de optimale udblik og lysforhold til landskabet i vest.

10 6

11 Blåt tag - udformet som kar til opsamling af for regnvand med nedlagte arealer som solceller 2 Glastag - fast element - GlasTrösch 3 lags glaskonstruktion limet på FKR profil - U-vædi 0,7 lydisolering 48dB 3 Bæreprofiler - Fiberline GFK U Solafskærmning - variabel udformning i polymer tekstil 5 Facadebeklædning - Fiberline GFK Facadepaneler monteret på bæreprofiler med 20 mm ventileret hulrum 6 Facade element - præfabrikeret rammekonstruktion og bæreprofi ler i Fiberlien GFK U pladeafslutning xxxxxx 240 mm opskumning i termoplastisk isoleringsskum 7 Gulvopbygning - underlag 20 mm trapezplade med integrerede plastslager for gulvvarmeanlæg udstødning med selvnivelerede Maxit polymermørtel 8 Dæk element - præfabrikeret rammekonstruktion og bæreprofiler i Fiberlien GFK U pladeafslutning xxxxxx 360 mm opskumning i termoplastisk isoleringsskum 9 Stolper - GFK Glasfacade 7 8 9

12 Lysningen i Pinse Skoven lysningen i bygningen - visa-versa 8 Bygningen indskriver sig i stedets kontekst en landskabelig udformning i forlængelse af områdets isotop Bygningen er løftet fra terræn så overkant gulv ligger 1 meter over terræn. Landskabets høje græsser i vest trækkes ind omkring og under bygningen. Det indre haverum beplantes med birk. Bygningens indre stemningssættes med inspiration og reference til skovlysningerne i den nærliggende Pinse Skov. Haverummet opleves sammen med det øvrige grundareal som en samlet isotop der ud over, at kvalificere landskabeligt til området karakteristik, løser hele ejendommen regnvandsopsamling gennem en naturlig nedsivning af overfl adevand til grundvandsspejlet.

13 9

14

15

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 side 2 BAGGRUND I forbindelse med omlægning af Vordingborg Køkkenets produktion er 11.000 m2 produktionshaller blevet ledige.

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

MEDIAINFORMATION 2015

MEDIAINFORMATION 2015 BÆREDYGTIGT BYGGERI 2015 BYG er et nyt blad om bæredygtigt byggeri, der udkommer som indstik i Arkitekten. MEDIAINFORMATION 2015 Bæredygtigt Byggeri 01 13 BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 2, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Velkommen til Viking Bjælkehuse

Velkommen til Viking Bjælkehuse Velkommen til Viking Bjælkehuse Vi lancerede i 1998, tilbuddet om, håndhuggede bjælkehuse, leveret som nøglefærdige projekter, eller del-entrepriser i samarbejde med bygherre. Det specielle ved dette byggeri,

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere