Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer"

Transkript

1 Faaborg Golfklub December årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben Parklubben Baneudvalgets forslag Juniorudvalget Resultatbørs Glædelig Jul og Godt Nytår -og meget mere

2 Faaborg Golfklub Indhold KLUBHUS: Dalkildegaard Dalkildegaards Allé Faaborg Tlf Fax KLUBKONTOR: Sekretariatsleder Ole Brix Tlf FORMAND: Bendix Schaldemose Gaaeis Have Faaborg Tlf NÆSTFORMAND: Carsten Belling Søren Lundsvej Faaborg Tlf BESTYRELSE: Frits Brøndum Rørdrumvej Faaborg Tlf Kaj Madsen Sundbrinken Faaborg Tlf Lene Barrett Holm Kirketoften 17, Diernæs 5600 Faaborg Tlf KASSERER: Bent Uglebjerg Hedemarken Faaborg Tlf Hon. SEKRETÆR: Mogens Milling Brombærvænget Faaborg Tlf PRO: Daniel Cole Tlf mobil CHEFGREENKEEPER: Poul Simonsen Tlf RESTAURATION: Brian Westphal Dalkildegaard Tlf PR-UDVALG: Mogens Thorseng Strandparken 84 Falsled 5642 Millinge Tlf UDGIVER: Faaborg Golfklub OPLAG: TRYK: Riber Reklame A/S Værkmestervej Faaborg Tlf Tryksag Kære medlemmer... 3 Valg til bestyrelsen Eksklusiv golf-villa Årsregnskab Budget Sekretariatet Baneudvalgets forslag Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder! Nyt fra Driverklubben Aktiviteter Driverklubben Dameklubben Parklubben Juniorudvalget Resultatbørs Nye medlemmer Vore sponsorer Deadline for indlæg i medlemsbladet er den Blad 1: 1. marts 2008 Forsidefoto: Jørgen Bygebjerg 2

3 Bendix Schaldemose Kære medlemmer i Faaborg Golfklub Den årlige generalforsamling blev i år holdt mandag d. 26. november og jeg vil gerne sige tak for fremmøde ved generalforsamlingen. 74 medlemmer deltog, og generalforsamlingen blev afviklet på en god måde og i fuld fordragelighed. Tak, for bidrag til debatten under generalforsamlingen! Fremkomne tanker / idéer har vi i bestyrelsen noteret os, og vi vil lade disse indgå i vores videre bestyrelsesarbejde. Formandens beretning for det forgangne år bliver bragt her i forbindelse med lederen. Regnskab og budget vil også fremgå, men jeg vil gerne her specifikt nævne, at kontingent bliver hævet med kr. 100,- pr. kvartal. Prisen for vores gæster bliver ikke ændret, altså samme greenfee-sats som hidtil. Generalforsamling Faaborg Golfklub Mandag d. 26. november 2007, kl Formanden, Bendix Schaldemose, aflægger bestyrelsens beretning af Faaborg Golfklub's virksomhed for regnskabsåret, 1. oktober 2006 til 30. september Kære medlemmer. Jeg vil gerne byde velkommen til årets Generalforsamling i Faaborg Golfklub! Bestyrelsen er lige knap fuldtallig, idet Mogens Milling mangler. Mogens er en tur i U. S. A., i Las Vegas, og jeg skulle hilse jer alle fra ham. Nu hvor jeg går i gang med bestyrelsens beretning for året, der sluttede med udgangen af september, vil jeg håbe, at vi får en god, saglig og interessant Generalforsamling. Intet er jo statisk, og med i beretningen vil også ligge noget, der rækker lidt ind i det nye år, ja måske med virkning længere frem. 3

4 Vi kommer naturligvis specifikt ind på dette under et senere punkt i dagsordenen, men jeg vil blot her i indledningen fortælle, at vi kommer ud med et underskud på ca ,- kr. Jeg vil nu fortælle lidt fra de forskellige udvalg, og til forskel fra tidligere år, så bliver det i en noget kortere form. Vi skal senere under punkt 9. Eventuelt - se og høre lidt om Baneudvalgets arbejde med spændende planer og for at det her ikke skal blive en midnatsforestilling, ja, så ta r jeg udvalgsarbejdet i en kort form, men så det alligevel er fyldestgørende. Hvordan er året så gået? Ja, - noget er gået godt - og noget er gået mindre godt. Det kunne nemt ha gået bedre, uden at være rigtig godt, - men, helt skidt er det trods alt ikke gået. Som jeg allerede skrev det i sidste medlemsblad, så prøver vi denne gang noget, som vi ikke har brugt i en del år. Vi er kommet ud med et driftsresultat, og dette tal er skrevet med røde tal. Baneudvalg: Poul Pedersen. Golfbanen har vistnok aldrig været grønnere end i 2007, men det kan vi takke den våde sommer for. Det har til gengæld betydet mere arbejde til vore greenkeepere, og et større brændstofforbrug til klipning af banen. Baneudvalget har arbejdet videre med planerne fra sidste år om afgravninger på nogle af hullerne, så de ikke er blinde og en mindre arbejdsgruppe i udvalget har arbejdet med planer for omlægning af nogle af hullerne, for at gøre banen mere spændende. Med de mange nye golfbaner, der anlægges på Fyn, mener vi, det er nødvendigt at banen er så spændende som muligt, både for at tiltrække nye medlemmer, holde på de nuværende og tiltrække flere greenfeespillere. Konkurrencen er hård! Vi er i dialog med Skov & Naturstyrelsen om planerne, som Bent Hansen vil fremlægge senere, men det er ikke uden problemer at ændre på banen. Her kommer den ellers unikke beliggenhed i Svanninge Bakker os til skade. Ebbe Sørensen Automobiler A/S L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg Tlf

5 Baneskilte med banekort har vi også arbejdet videre med, og dem har vi næsten fået godkendt af Skov & Naturstyrelsen. Vi mangler kun enighed om farverne og den endelige ansøgning om tilladelse til opsætning til Faaborg-Midtfyn Kommune. I årets løb er der sket udskiftning i medarbejderstaben hos greenkeeperne, hvor Kurt er gået på pension og Per er tiltrådt i stedet. De har alle igen i år udført et godt stykke arbejde, som vi hermed takker for. Mogens Milling, Claus Vestergaard og Bendix mødes først i december, og de vil hver især finde 3-4 personer ældre og unge idérige folk og så vil de brain-storme emnet: Hvordan får vi flere igang med at spille golf i Faaborg Golfklub. Handicapudvalg: Erik Storm Jørgensen. Udvalget har drøftet de relevante situationer, der er kommet op i årets løb, og i praksis ta r Ole Brix sig af arbejdet. Banekontroludvalg: Frits Brøndum. Jeg skal hilse fra Banekontroludvalget og sige, at de også i år har passet arbejdet, og efter hvad Frits siger, så har de haft fuld kontrol over sagerne! Begynderudvalg: Claus Vestergaard Vi har haft 44 nybegyndere, hvilket er 20 færre end Langt de fleste har meldt sig ind i klubben, men jeg ser det som værende nødvendigt, at vi begynder at være mere aktive, i bestræbelserne på at skaffe nye medlemmer, da der starter nye klubber lige om ørene på os. Har I kendskab til nogle, der overvejer at spille golf, eller nogen som kunne motiveres til at spille golf, så skub dem igang, vi er klar fra 1. april Tak for i år, håber på mange nye medlemmer i I fortsættelse af dette emne vil jeg, tilføje, at bestyrelsen har drøftet den nævnte situation nøje. Bestyrelsen er fokuseret på udviklingen omkring os flere golfbaner i nabolaget og lidt længere væk, og vi har nedsat et adhoc udvalg, som vil komme med idéer til, hvordan vi får flere igang med at spille golf. MELLEMGADE FAABORG TLF Tlf

6 Husudvalg: Børge Madsen. Børge har i årets løb overtaget formandsposten efter Kaj Hov. Som alle kender det, blev der renoveret i området omkring bar og café sidste vinter. Hvis der kigges lidt ind i fremtiden, så bliver den store rundkørsel på parkeringspladsen i løbet af kort tid ændret til en rigtig rund kørsel. Vi regner med, det vil lette trafikken lidt. Derudover bliver der snarest lavet en flisebelagt plads og efter planen 3 pistoler ved kompressoren. Juniorudvalg: Claus Skov Rasmussen. Sæsonen 2007 i juniorudvalget er gået godt. Vi har deltaget i diverse turneringer, hvor en håndfuld juniorer har gjort en god indsats. Sidst på sæsonen startede vi på et nyt tiltag. Vi fik kontakt med en golf-coach, som kan give mentaltræning til juniorer med mindre selvværd eller stor nervøsitet op til turneringer. Det vil fremover blive en mulighed ( mod betaling) at have hende tilknyttet. Kaninudvalg: Frits Svendsen. Golfsæsonen blev i år en af de mere våde set over hele sæsonen. I juni og juli var der ikke megen solskin at glæde sig over. En enkelt onsdag var vejret så dårligt, at vi for første gang i mands minde var nødsaget til af aflyse helt. Kaninmatcherne samlede i år i alt 187 forskellige spillere fordelt med 84 kaniner og 103 hcp-spillere. Antallet af spillere er faldet ca. 10% i forhold til En del af årsagen skal nok findes i det noget dårligere vejr i forhold til sæsonen Endvidere ligger antallet af nybegyndere, som jo går grønne kort i kaninmatcherne, væsentligt under sidste sæson. 6

7 Turneringsudvalg: Ole Kjær. Vi har arrangeret 17 turneringer i det forgangne år. Der har desværre ikke været så stor opbakning som tidligere, det drejer sig om cirka 20 % i nedgang. Vi mener ikke, at det er præmiernes skyld, eller vejret. da de fleste turneringer faldt på dage med godt vejr. Vi har hørt, at det er informationsniveauet, som er for lavt, tavlerne var flyttet ind i rygerummet. Turneringerne er forløbet godt uden problemer og i en hyggelig tone. B&O turneringen var vi meget spændt på, men det blev et godt arrangement, som vi gerne vil gentage. Golf Tour Sydfyn blev igen i år en stor flot turnering, og dem som ønsker at deltage i 2008 skal skynde sig med at blive tilmeldt. Jeg kan oplyse, at der p.t. er tilmeldt 228 til GTS PR-udvalg: Mogens Thorseng. Vi har i år sagt farvel til en del sponsorer, men har fået nye gode sponsorer ind i stedet for. Vi har også fået Sparekassen Faaborg ind som hovedsponsor med et betydeligt beløb. Sponsorindtægterne indtægtsføres dog i A/S. Klubbladet produceres af Riber mod at de får reklameindtægterne og sørger for tegning af annoncer. Et arrangement som vi er godt tilfreds med. Også i år har vi fra Faaborgs sponsorudvalg stået for PR arbejdet i f. m. Golf-Tour-Sydfyn, herunder at skaffe sponsorer til præmier for over kr. Igen i år har vi haft 2 hold i den fynske holdturnering. Et hold bestående af 12 spillere (hcp ) og et hold med 6 spillere superkanin (hcp ). Det er dejligt at der også bakkes op om disse matcher. Golfsæsonen 2007 for kaninudvalget sluttede den 30. september med afslutningsmatch og efterfølgende fest i Hestestalden. Ca. 60 medlemmer deltog i arrangementet. Alt i alt har sæsonen 2007 forløbet godt og kaninudvalget vil gerne takke medlemmerne for den gode opbakning til de ugentlige kaninmatcher. Sportsudvalg: Michael Vestergaard. Vi mistede tre af de faste spillere fra årsskiftet, og vi var derfor også klar over, at det vil blive svært at bevare vores plads i 2. division. Vi spiller næste år i 3. division, hvor det er vores mål at bide os fast. På nuværende tidspunkt er der desværre ikke basis for to hold, hvilket betyder, at ikke alle, som ønsker at spille, får muligheden. Takker alle, der i den forgangne sæson har været ude og se os spille. Opfordrer til at komme ud og støtte, når vi spiller. For det første bliver man som spiller mere tændt, og for det andet er der mulighed for at se noget fornuftigt golf. Spilleplan for den kommende sæson hænger på sportsudvalgets tavle. Tove Holm, der i flere år har været en fast bestanddel af sportsudvalget, har valgt at stoppe. Fra Sportsudvalget skal der lyde en stor tak til Tove. 7

8 SIF (Senioreliteudvalg): Vagn Pilegaard. Senioreliten havde et pænt sportsligt år i Senior A-holdet klarede skærene i den sidste kamp mod Svendborg og bliver i A-rækken næste år. Senior C sluttede ligesom A-holdet på en 3.plads. Veteran B-holdet klarede sig særdeles flot i Holdet vandt deres række og rykker op i A-rækken i næste sæson. Desværre var holdet ramt af adskillige afbud til den første kamp om regionsmesterskabet og tabte knebent til Ribe. Der var undervejs i sæsonen udskiftning i ledelsen. Lars Nivaa, Peter Brodersen og Erik Andersen, der alle havde gjort et stort arbejde i etableringen og struktureringen af SIF, trak sig, og blev erstattet af Vagn Pilegaard, Bent Hansen og Agnete Larsson. Der var gennem hele sæsonen stor tilslutning til vores ugentlige mandagstræning og interessen fra andre medlemmer af klubben har været voksende. Derfor har vi valgt at tilmelde endnu et veteranhold til turneringen, således at vi får fire hold med og dermed endnu større træningsaktivitet til gavn og glæde for hele klubben. Kære medlemmer. Det var stof fra diverse udvalg - og jeg håber, det må gi et godt billede af, hvad der rører sig. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har ydet en indsats. Det er nødvendigt at yde intet kører af sig selv. Meget sammenligneligt med udvalgene kører klubber i klubben deres aktiviteter. Ingen nævnt, ingen glemt, men tusind tak for jeres indsats. Disse aktiviteter er også fantastisk vigtige for Faaborg Golfklub. Nu til andre forhold, som jeg mener, må være væsentlige oplysninger for generalforsamlingen. Som det fremgår af indkaldelsen til Generalforsamlingen er Mogens Milling og Frits Brøndum på valg og det glæder den øvrige bestyrelse, at de begge er villige til at modtage genvalg. Til orientering vil jeg nævne nogle ting, som bestyrelsen har besluttet. Rygepolitik, ja, røgen har bølget frem og tilbage. Vi har besluttet, at Sekretariatet flyttes ned i det nuværende opslagstavlerum, - og rygerne får så Ole s tidligere kontor som den eneste mulighed for rygning i klubhuset. Vi har forstået et vink med en vognstang, så vi flytter tavlerne tilbage til, hvor de kom fra. Synligheden må så være tilstede igen. Jeg skal ha en god snak med Restauratøren, således spørgsmålet om domæne-områder er helt afklaret. Louise Larsen og mange andre medlemmer fra Ringe-kanten har spurgt til vores kontingentpolitik. Vi vil naturligvis gerne beholde jer alle sammen, også efter Midtfyns Golfklub kommer i gang, ingen tvivl om det. Vi har besluttet at fastholde vores Langdistance-gruppe på den måde, at vi definerer begrebet udenfor Faaborg Kommune, som udenfor den gamle Faaborg Kommune. Dermed håber vi, at have imødekommet vores dejlige medlemmer fra området ved Ringe. Formanden og Kassereren har fået mandat til at iværksætte pensionsindfasning i 3F for greenkeepermedarbejderne. Jeg finder det vigtigt at nævne 2 områder her i beretningen. 8

9 Bent Uglebjerg vil kommentere alt omkring regnskab under næste punkt på dagsordenen, men tillad mig at nævne, at selv om vi har ca ,- i underskud for regnskabsåret, så har Faaborg Golfklub stadigvæk en egenkapital på ca. 1.2 mill. Kr. Denne solide position må vi ikke sætte over styr, og det er bestyrelsens intention, at vi fremover i budgetlægningen afstemmer vores aktivitetsniveau, og at vi fastlægger vores kontingent, på en måde så vi til stadighed kan have styr på tingene. I Lederen i sidste medlemsblad skrev jeg: Vi skal til stadighed vedligeholde og forbedre vores ting. Banen må være det essentielle. Vi vil her i aften fremlægge interessante planer om spændende ændringer på vores golfbane. Som tidligere nævnt er det Baneudvalget, der har været initiativrige og fremsynede. På et møde for nylig i Faaborg Golfbane A/S forelagde udvalget planerne. Vi syntes, det var så spændende ting, at vi vedtog at forelægge det her i aften. Under punktet, Eventuelt, vil Bent Hansen tegne og fortælle og I kan glæde jer til at høre og se nærmere. Men, men, men helt i tråd med vores intentioner om at ha, styr på tingene, så skylder jeg at præcisere, at dét, der bliver forelagt det er tanker det er planer! Der er ting der skal godkendes af Skov & Natur og når der er sat kr. og øre på projektet, - så skal det naturligvis til behandling og eventuel godkendelse i bestyrelserne for såvel Faaborg Golfbane A/S som Faaborg Golfklub. Her til slut på min beretning er der nogle, jeg vil sige tak til. Tak til pressen, det er rart at ha gode relationer til aviserne. Mange tak til vores sponsorer. Tak for samarbejde gennem året til vores Pro til greenkeeperne til Restauratøren - til Sekretæren - og sidst, men ikke mindst, tak til vores Slotsforvalter! Året 2007 er ved at rinde ud og vi kan se frem til 2008 med ønsket om, at dette år må blive et godt år for vores golfklub. Ved fortsat samarbejde mellem medlemmer og bestyrelse, og med vort solide udgangspunkt som afsæt, må vi fortrøstningsfuldt se fremad! Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul, og i takt med at dagene bliver kortere og kortere her frem mod vintersolhverv så indfanges vi vel alle af stemningen i den tilstundende juletid: Nu tændes tusind julelys på jorden mørk og rund. Og tusind stjerner stråler ned fra himlens dybblå bund. I hvert et hjerte trist og mørkt send du en stråle blid. En stråle af Guds kærlighed i denne juletid. Kære medlemmer. Jeg vil gerne sige: Tak for alt i det gamle år, og samtidig ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med kærlig hilsen Bendix Schaldemose Til mine kolleger i bestyrelsen vil jeg sige tak for et godt samarbejde. Det kræver en stor arbejdsindsats året igennem! Tak for det gode samarbejde! Med venlig hilsen - og på bestyrelsens vegne Bendix Schaldemose Formand 9

10 Valg til bestyrelsen i Faaborg Golfklub på Generalforsamlingen, mandag d. 26. november 2007 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger : Formand Bendix Schaldemose Næstformand Carsten Belling Kasserer Bent Uglebjerg Hon. Sekretær Mogens Milling Bestyrelsesmedlem Lene Barrett Holm - Kaj Hov Madsen - Frits Brøndum Frits og Mogens siger tak for tilliden. Hele bestyrelsen fortsætter efter valg og konstituering, som holdet så ud før generalforsamlingen. Vi vil fortsat gøre vores bedste til gavn for Faaborg Golfklub. Med venlig hilsen Bendix Schaldemose Ugens aktiviteter Dag Klub Spilleform Tid MANDAG Driverklubben 9/18 hl. stableford 9.00 LØRDAG VINTERGOLF 9 slagspil/stableford Start 10. november 10

11 Eksklusiv golf-villa i Italien Villa i rustik middelhavsstil Panorama havudsigt over middelhavet Have med bourgonville, oliventræer, vinstokke og figenkaktus Privat golfbane i baghaven Egen vinproduktion Egen olivenolieproduktion Lyder det som en uopnåelig drøm? - det er en realitet i Borgo Ferri Estate i Calabrien, Italien Danskerne får nu mulighed for at købe ferieboliger i Calabrien i Syditalien. Calabrien er støvlesnuden i Italien, og med en golf-villa her får du ikke kun en plads i solen, men også i det oprindelige Italien. Syditalien har stadig den oprindelige italienske charme, og er på samme tid sol, golf, naturoplevelser, vin, gastronomi og kulturskatte i skøn forening. Den har det hele på nær høje priser og masseturisme. Det er selskabet Casa Mare ApS, der vil gøre det lettere for danskerne at nyde livet under syditalienske himmelstrøg. Bag selskabet står to danske iværksættere som i godt 2 år har arbejdet med salg af boliger i dette område til danske købere. Sammen med en italiensk partner formidler de, som agent for bygherre, indtil videre 2 spændende boligprojekter i Calabrien. Begge projekter med panorama udsigt over Middelhavet, og det ene Borgo Ferri Estate - omfatter tillige en privat 18-hullers golfbane til eksklusiv brug for de 130 villaejere i bebyggelsen. Bygherre er et velhavende canadisk/italiensk ægtepar, som allerede har realiseret et ejendomsprojekt med 18 hullers golfbane på Bahamas. De råder over et kæmpe areal på 250 hektar i Calabrien, hvor de vil opføre en meget spændende og udfordrende golfbane i kuperet terræn, og hvor alle 18 huller får udsigt til Middelhavet. Deres personlige ven, Gary Player, har bidraget med inspiration til golfbanens udformning, og bliver at finde blandt medlemsskaren i den private golfklub som netop er etableret. "Calabrien er Italiens uslebne diamant. Regionen har det bedste fra alle kulturerne omkring Middelhavet, og den er samtidig et hjørne af det oprindelige Italien, du ikke finder nogen andre steder. Alt er så originalt, som det kan blive" siger Mette Rossing som er den ene af stifterne fra Casa Mare ApS. Hun tilføjer, at målgruppen for ferieboligerne i Calabrien er de danskere, der vil lidt mere end blot solbade på overfyldte strande. Altså de der interesserer sig for at spise og drikke godt, gå på opdagelse i bjerglandsbyerne og skovene, møde lokalbefolkningen ansigt til ansigt, opleve historiens vingesus gennem de mange kunst- og kulturskatte og kombinere det alt sammen med en fredfyldt solferie uden forstyrrende masseturisme. Der er daglige forbindelser med rutefly til den lokale lufthavn året rundt og tilmed direkte charterafgange med Star Tour i chartersæsonen. "Vi tilbyder folk at købe en feriebolig i hjertet af Middelhavet på sikre vilkår og med den italienske kultur som en altafgørende del af fundamentet. Italien kan noget helt specielt, og i Calabrien får du det til en rigtig fornuftig pris. Vi har et internationalt advokatfirma til at kontrollere de projekter vi udbyder, og det faktum at Italien er medlem af EU, gør kun investeringen endnu mere sikker." siger den anden stifter Tue Villum Sørensen. Priserne starter ved Euro (kr. 1,7 mio.), for en bolig på knap 100 kvadratmeter. En golfvilla på 150 bruttokvadratmeter og stor terrasse koster Euro (kr. 2.8 mio.) Yderligere oplysninger kan fås på eller på telefon

12 Årsregnskab 1. oktober september 2007 Resultatopgørelse Budget Realiseret 2006/ / /06 Indtægter Kontingenter og indskud Greenfee mv Indtægter matcher, netto Aktivitets- og lokaletilskud Lejeindtægter Finansielle indtægter og gebyrer Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Leje af golfbane Lønninger og retainerfee mv Kontingent DGU EDB-udgifter, kontorartikler, porto og gebyr Klubblad Rengøring Reklame og PR Scorekort, bagmærker mv Småanskaffelser og vedligeholdelse Tab på debitorer / renteudgifter Telefon Udvalgsarbejde Week-info møder, åbent hus Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat

13 Årsregnskab 1. oktober september 2007 Balance 2006/ /06 AKTIVER Anlægsaktiver Skabe Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning Faaborg Golfbane A/S Debitorer Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Værdipapirer Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Depositum Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

14 Budget Faaborg Golfklub 1/ / Debet Kredit Indtægter: Kontingenter / prøvemedlemmer Greenfee m.v Indtægter matcher, netto Aktivitets- og lokaletilskud Sponsorstøtte Salg håndbøger m.v., netto Renteindtægter og gebyrer Indtægter i alt Udgifter: Leje af golfbanen Lønninger mv Udvalgsarbejde EDB, kontorartikler, porto og gebyrer Telefon Kontingent DGU Klubblad Scorekort, bagmærker m.v Reklame og PR Week-info, møder og fest Revision Småanskaffelser og vedligeholdelse Rengøring Øvrige udgifter Udgifter i alt Budgetteret resultat

15 Sekretariatet Oprydning: Har du mistet nøgler - briller eller evt. et ur så kig op - måske rummer mit skab netop det du mistede i løbet af sæsonen. Kontingentpriser 2008: Seniorer kr Seniorer kr. indskud kr Juniorer kr Ungseniorer kr Ugedagsmedlemmer kr Langdistance kr Passive kr. 300 Prøvemedlemmer kr. 800 Bagpladspriser 2008: Bagskabe kr. 200 Elpladser kr. 250 Bagpladser kr. 150 Golfcar - benzin kr. 400 Golfcar - el kr. 700 Glædelig jul: Så nærmer vi os jo årets udgang - der er stadigvæk en del medlemmer der trodser vejret og spiller på vor dejlige bane. Til alle medlemmer og jeres familie vil jeg ønske en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Jeg glæder mig til at se jer alle heroppe igen når bladene på træerne titter frem igen. Med venlig hilsen Ole Brix 15

16 Baneudvalgets forslag til ændringer på banen På klubbens generalforsamling forelagde baneudvalget resultatet af de undersøgelser og resultater de er nået frem til efter mere end et års overvejelser. Hul 13 ændres til et par 4 hul. Teestederne etableres til venstre på næste bakketop. Greenen bibeholdes. Længden bliver fra gul tee 320 m og fra rød 245 m. Det overordnede formål er at gøre banen mere spillevenlig og tiltrækkende. Dette skønnes nødvendigt når konkurrencen om medlemmer og greenfeespillere øges på grund af de mange nye baner der er etableret på Fyn. På generalforsamlingen blev vi bekræftet i dette udsagn, idet medlemstallet i år er faldet fra 850 til 800 medlemmer og greenfeeindtægterne er faldet fra kr til kr i år. Vi ville gerne lægge vores præsentation ud på klubbens hjemmeside, med for at medlemmerne kan se det er det nødvendigt at man har programmet PowerPoint, og det mener vi ikke ret mange har. I stedet vil vi foreslå, at klubben indkalder til et eller flere medlemsmøder i løbet af vinteren, hvor forslagene kan vises og diskuteres. De områder vi har arbejdet med er: 1. Gøre blinde huller synlige. Vi har nivelleret de blinde huller og fundet frem til, at regulering af fairway på nogle af hullerne vil betyde, at greenen kan ses fra 150 meter træerne. Reguleringerne er typisk mellem 0 og 1 meter og på enkelte mindre områder op til 2 meter. De huller der her er tale om er hul 1, hul 5, hul 11, hul 15 og hul Gøre banen mindre kuperet. Det kan vi naturligvis ikke gøre, men vi tror at vort forslag vil mindske fornemmelsen af hvor kuperet banen er. Der hvor det virkeligt gør ondt er hul 12, så det vil vi ændre totalt. Hul 12 ændres til er par 3 hul. Teestederne flyttes op til brombærrene på første bakketop, og en ny green etableres til højre for søen i dalen. Søen forlænges rundt om greenen så den kommer til at ligge som en ø. Længden bliver fra gul tee 100 m og fra rød 80 m. Vi opnår, at man får en pause når man er gået op til teestederne, og man har også lejlighed til at nyde de fantastiske udsigter der er herfra. Det gør også banen kortere, men det vil vi vinde ind igen på hul Mere vand på banen. For at gøre banen mere spændende foreslår vi at få mere vand i spil. Hul 1. ændres til par 5. Træerne i den nordlige del af søen fældes. Hvidt teested flyttes til flagstængerne i haven, og man skal drive 130 meter for at komme over søen. Gult og blåt teested flyttes til den vestlige kant af søen og man skal herfra drive 50 meter over søen. Rødt teested flyttes til det nuværende hvide teested. Der etableres en droppezone ved rødt teested. 16

17 4. Klipning af rough. Mange steder er det nærmest umuligt at finde bolden, når et lidt skævt slag ender uden for fairway. En af årsagerne er, at fairwaybredden oprindeligt var sat til 40 m. Efterhånden har vi reduceret bredden til 30 m. Vi vil ikke ændre fairwaybredden men ændre rough til semirough i en højde så bolden kan ses på følgende områder. Mellem hul 1 og 2, mellem hul 4 og 5, mellem hul 8 og 9, mellem hul 14 og 17, mellem hul 15 og 16 og mellem hul 18 og Retningsgivende træer. Hvor det skønnes nødvendigt plantes træer der markerer retning til green. I dalen foran teestedet på hul 9 etableres et stort vandreservoir. I våde perioder pumpes overfladevand og vand fra vores boring til reservoiret og når der er brug for vanding pumpes fra reservoiret til gyllebeholderen. Herved undgår vi at bruge drikkevand til vanding, og vi får et nyt spændende element indbygget i banen. Græsbunkeren mellem hul 15 og 16 ændres til en sø. Som tidligere nævnt udvides søen på hul Andre elementer. Udover det nævnte har vi foreslået andre elementer som et par nye bunkers, nye beplantninger og lign, som det vil være for omfattende at beskrive her. Dette forslag er kun et forslag som vi arbejder videre med. Vi skal have ejerne, d.v.s. Skov og Naturstyrelsen til at sige god for det. Vi skal herefter have Klub og A/S bestyrelserne til at sige god for det, vi skal have udarbejdet budget og finansieringsforslag og vi skal herefter have medlemmerne til at godkende det. Hvis alt går planmæssigt, og alle synes det er en god ide kan arbejdet udføres næste efterår og vinter. Baneudvalget, Formand Poul Pedersen, Bent Hansen, Lene Barrett, Michael Vestergaard, Mogens Milling og Poul Simonsen. Bygmestervej Faaborg Tlf Fax

18 Faaborg Golfbane A/S indkalder hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen afholdes Mandag den 25. februar 2008 kl På Dalkildegaard, Dalkildegaards Allé 1, 5600 Faaborg Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Til gennemsyn for interesserede aktionærer vil der, 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, være fremlagt et eksemplar af selskabets regnskab på Faaborg Golfklubs kontor. På bestyrelsen vegne Bendix Schaldemose Hans Kristensen Faaborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE Claus Perregaard VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Kaj Jensen Kanalvej 2, 5600 Faaborg Autoriseret låneformidler for BRFkredit edc.dk/faaborg Ann Nøhr Søren Andersen edc.dk 18

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Status for perioden 1/10 2009 30/9 2010 Klubben: Vi startede med 50 medlemmer 46 har betalt Vi har bl.a. mistet medlemmer til andre klubber, nogle har meldt

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere