Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer"

Transkript

1 Faaborg Golfklub December årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben Parklubben Baneudvalgets forslag Juniorudvalget Resultatbørs Glædelig Jul og Godt Nytår -og meget mere

2 Faaborg Golfklub Indhold KLUBHUS: Dalkildegaard Dalkildegaards Allé Faaborg Tlf Fax KLUBKONTOR: Sekretariatsleder Ole Brix Tlf FORMAND: Bendix Schaldemose Gaaeis Have Faaborg Tlf NÆSTFORMAND: Carsten Belling Søren Lundsvej Faaborg Tlf BESTYRELSE: Frits Brøndum Rørdrumvej Faaborg Tlf Kaj Madsen Sundbrinken Faaborg Tlf Lene Barrett Holm Kirketoften 17, Diernæs 5600 Faaborg Tlf KASSERER: Bent Uglebjerg Hedemarken Faaborg Tlf Hon. SEKRETÆR: Mogens Milling Brombærvænget Faaborg Tlf PRO: Daniel Cole Tlf mobil CHEFGREENKEEPER: Poul Simonsen Tlf RESTAURATION: Brian Westphal Dalkildegaard Tlf PR-UDVALG: Mogens Thorseng Strandparken 84 Falsled 5642 Millinge Tlf UDGIVER: Faaborg Golfklub OPLAG: TRYK: Riber Reklame A/S Værkmestervej Faaborg Tlf Tryksag Kære medlemmer... 3 Valg til bestyrelsen Eksklusiv golf-villa Årsregnskab Budget Sekretariatet Baneudvalgets forslag Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder! Nyt fra Driverklubben Aktiviteter Driverklubben Dameklubben Parklubben Juniorudvalget Resultatbørs Nye medlemmer Vore sponsorer Deadline for indlæg i medlemsbladet er den Blad 1: 1. marts 2008 Forsidefoto: Jørgen Bygebjerg 2

3 Bendix Schaldemose Kære medlemmer i Faaborg Golfklub Den årlige generalforsamling blev i år holdt mandag d. 26. november og jeg vil gerne sige tak for fremmøde ved generalforsamlingen. 74 medlemmer deltog, og generalforsamlingen blev afviklet på en god måde og i fuld fordragelighed. Tak, for bidrag til debatten under generalforsamlingen! Fremkomne tanker / idéer har vi i bestyrelsen noteret os, og vi vil lade disse indgå i vores videre bestyrelsesarbejde. Formandens beretning for det forgangne år bliver bragt her i forbindelse med lederen. Regnskab og budget vil også fremgå, men jeg vil gerne her specifikt nævne, at kontingent bliver hævet med kr. 100,- pr. kvartal. Prisen for vores gæster bliver ikke ændret, altså samme greenfee-sats som hidtil. Generalforsamling Faaborg Golfklub Mandag d. 26. november 2007, kl Formanden, Bendix Schaldemose, aflægger bestyrelsens beretning af Faaborg Golfklub's virksomhed for regnskabsåret, 1. oktober 2006 til 30. september Kære medlemmer. Jeg vil gerne byde velkommen til årets Generalforsamling i Faaborg Golfklub! Bestyrelsen er lige knap fuldtallig, idet Mogens Milling mangler. Mogens er en tur i U. S. A., i Las Vegas, og jeg skulle hilse jer alle fra ham. Nu hvor jeg går i gang med bestyrelsens beretning for året, der sluttede med udgangen af september, vil jeg håbe, at vi får en god, saglig og interessant Generalforsamling. Intet er jo statisk, og med i beretningen vil også ligge noget, der rækker lidt ind i det nye år, ja måske med virkning længere frem. 3

4 Vi kommer naturligvis specifikt ind på dette under et senere punkt i dagsordenen, men jeg vil blot her i indledningen fortælle, at vi kommer ud med et underskud på ca ,- kr. Jeg vil nu fortælle lidt fra de forskellige udvalg, og til forskel fra tidligere år, så bliver det i en noget kortere form. Vi skal senere under punkt 9. Eventuelt - se og høre lidt om Baneudvalgets arbejde med spændende planer og for at det her ikke skal blive en midnatsforestilling, ja, så ta r jeg udvalgsarbejdet i en kort form, men så det alligevel er fyldestgørende. Hvordan er året så gået? Ja, - noget er gået godt - og noget er gået mindre godt. Det kunne nemt ha gået bedre, uden at være rigtig godt, - men, helt skidt er det trods alt ikke gået. Som jeg allerede skrev det i sidste medlemsblad, så prøver vi denne gang noget, som vi ikke har brugt i en del år. Vi er kommet ud med et driftsresultat, og dette tal er skrevet med røde tal. Baneudvalg: Poul Pedersen. Golfbanen har vistnok aldrig været grønnere end i 2007, men det kan vi takke den våde sommer for. Det har til gengæld betydet mere arbejde til vore greenkeepere, og et større brændstofforbrug til klipning af banen. Baneudvalget har arbejdet videre med planerne fra sidste år om afgravninger på nogle af hullerne, så de ikke er blinde og en mindre arbejdsgruppe i udvalget har arbejdet med planer for omlægning af nogle af hullerne, for at gøre banen mere spændende. Med de mange nye golfbaner, der anlægges på Fyn, mener vi, det er nødvendigt at banen er så spændende som muligt, både for at tiltrække nye medlemmer, holde på de nuværende og tiltrække flere greenfeespillere. Konkurrencen er hård! Vi er i dialog med Skov & Naturstyrelsen om planerne, som Bent Hansen vil fremlægge senere, men det er ikke uden problemer at ændre på banen. Her kommer den ellers unikke beliggenhed i Svanninge Bakker os til skade. Ebbe Sørensen Automobiler A/S L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg Tlf

5 Baneskilte med banekort har vi også arbejdet videre med, og dem har vi næsten fået godkendt af Skov & Naturstyrelsen. Vi mangler kun enighed om farverne og den endelige ansøgning om tilladelse til opsætning til Faaborg-Midtfyn Kommune. I årets løb er der sket udskiftning i medarbejderstaben hos greenkeeperne, hvor Kurt er gået på pension og Per er tiltrådt i stedet. De har alle igen i år udført et godt stykke arbejde, som vi hermed takker for. Mogens Milling, Claus Vestergaard og Bendix mødes først i december, og de vil hver især finde 3-4 personer ældre og unge idérige folk og så vil de brain-storme emnet: Hvordan får vi flere igang med at spille golf i Faaborg Golfklub. Handicapudvalg: Erik Storm Jørgensen. Udvalget har drøftet de relevante situationer, der er kommet op i årets løb, og i praksis ta r Ole Brix sig af arbejdet. Banekontroludvalg: Frits Brøndum. Jeg skal hilse fra Banekontroludvalget og sige, at de også i år har passet arbejdet, og efter hvad Frits siger, så har de haft fuld kontrol over sagerne! Begynderudvalg: Claus Vestergaard Vi har haft 44 nybegyndere, hvilket er 20 færre end Langt de fleste har meldt sig ind i klubben, men jeg ser det som værende nødvendigt, at vi begynder at være mere aktive, i bestræbelserne på at skaffe nye medlemmer, da der starter nye klubber lige om ørene på os. Har I kendskab til nogle, der overvejer at spille golf, eller nogen som kunne motiveres til at spille golf, så skub dem igang, vi er klar fra 1. april Tak for i år, håber på mange nye medlemmer i I fortsættelse af dette emne vil jeg, tilføje, at bestyrelsen har drøftet den nævnte situation nøje. Bestyrelsen er fokuseret på udviklingen omkring os flere golfbaner i nabolaget og lidt længere væk, og vi har nedsat et adhoc udvalg, som vil komme med idéer til, hvordan vi får flere igang med at spille golf. MELLEMGADE FAABORG TLF Tlf

6 Husudvalg: Børge Madsen. Børge har i årets løb overtaget formandsposten efter Kaj Hov. Som alle kender det, blev der renoveret i området omkring bar og café sidste vinter. Hvis der kigges lidt ind i fremtiden, så bliver den store rundkørsel på parkeringspladsen i løbet af kort tid ændret til en rigtig rund kørsel. Vi regner med, det vil lette trafikken lidt. Derudover bliver der snarest lavet en flisebelagt plads og efter planen 3 pistoler ved kompressoren. Juniorudvalg: Claus Skov Rasmussen. Sæsonen 2007 i juniorudvalget er gået godt. Vi har deltaget i diverse turneringer, hvor en håndfuld juniorer har gjort en god indsats. Sidst på sæsonen startede vi på et nyt tiltag. Vi fik kontakt med en golf-coach, som kan give mentaltræning til juniorer med mindre selvværd eller stor nervøsitet op til turneringer. Det vil fremover blive en mulighed ( mod betaling) at have hende tilknyttet. Kaninudvalg: Frits Svendsen. Golfsæsonen blev i år en af de mere våde set over hele sæsonen. I juni og juli var der ikke megen solskin at glæde sig over. En enkelt onsdag var vejret så dårligt, at vi for første gang i mands minde var nødsaget til af aflyse helt. Kaninmatcherne samlede i år i alt 187 forskellige spillere fordelt med 84 kaniner og 103 hcp-spillere. Antallet af spillere er faldet ca. 10% i forhold til En del af årsagen skal nok findes i det noget dårligere vejr i forhold til sæsonen Endvidere ligger antallet af nybegyndere, som jo går grønne kort i kaninmatcherne, væsentligt under sidste sæson. 6

7 Turneringsudvalg: Ole Kjær. Vi har arrangeret 17 turneringer i det forgangne år. Der har desværre ikke været så stor opbakning som tidligere, det drejer sig om cirka 20 % i nedgang. Vi mener ikke, at det er præmiernes skyld, eller vejret. da de fleste turneringer faldt på dage med godt vejr. Vi har hørt, at det er informationsniveauet, som er for lavt, tavlerne var flyttet ind i rygerummet. Turneringerne er forløbet godt uden problemer og i en hyggelig tone. B&O turneringen var vi meget spændt på, men det blev et godt arrangement, som vi gerne vil gentage. Golf Tour Sydfyn blev igen i år en stor flot turnering, og dem som ønsker at deltage i 2008 skal skynde sig med at blive tilmeldt. Jeg kan oplyse, at der p.t. er tilmeldt 228 til GTS PR-udvalg: Mogens Thorseng. Vi har i år sagt farvel til en del sponsorer, men har fået nye gode sponsorer ind i stedet for. Vi har også fået Sparekassen Faaborg ind som hovedsponsor med et betydeligt beløb. Sponsorindtægterne indtægtsføres dog i A/S. Klubbladet produceres af Riber mod at de får reklameindtægterne og sørger for tegning af annoncer. Et arrangement som vi er godt tilfreds med. Også i år har vi fra Faaborgs sponsorudvalg stået for PR arbejdet i f. m. Golf-Tour-Sydfyn, herunder at skaffe sponsorer til præmier for over kr. Igen i år har vi haft 2 hold i den fynske holdturnering. Et hold bestående af 12 spillere (hcp ) og et hold med 6 spillere superkanin (hcp ). Det er dejligt at der også bakkes op om disse matcher. Golfsæsonen 2007 for kaninudvalget sluttede den 30. september med afslutningsmatch og efterfølgende fest i Hestestalden. Ca. 60 medlemmer deltog i arrangementet. Alt i alt har sæsonen 2007 forløbet godt og kaninudvalget vil gerne takke medlemmerne for den gode opbakning til de ugentlige kaninmatcher. Sportsudvalg: Michael Vestergaard. Vi mistede tre af de faste spillere fra årsskiftet, og vi var derfor også klar over, at det vil blive svært at bevare vores plads i 2. division. Vi spiller næste år i 3. division, hvor det er vores mål at bide os fast. På nuværende tidspunkt er der desværre ikke basis for to hold, hvilket betyder, at ikke alle, som ønsker at spille, får muligheden. Takker alle, der i den forgangne sæson har været ude og se os spille. Opfordrer til at komme ud og støtte, når vi spiller. For det første bliver man som spiller mere tændt, og for det andet er der mulighed for at se noget fornuftigt golf. Spilleplan for den kommende sæson hænger på sportsudvalgets tavle. Tove Holm, der i flere år har været en fast bestanddel af sportsudvalget, har valgt at stoppe. Fra Sportsudvalget skal der lyde en stor tak til Tove. 7

8 SIF (Senioreliteudvalg): Vagn Pilegaard. Senioreliten havde et pænt sportsligt år i Senior A-holdet klarede skærene i den sidste kamp mod Svendborg og bliver i A-rækken næste år. Senior C sluttede ligesom A-holdet på en 3.plads. Veteran B-holdet klarede sig særdeles flot i Holdet vandt deres række og rykker op i A-rækken i næste sæson. Desværre var holdet ramt af adskillige afbud til den første kamp om regionsmesterskabet og tabte knebent til Ribe. Der var undervejs i sæsonen udskiftning i ledelsen. Lars Nivaa, Peter Brodersen og Erik Andersen, der alle havde gjort et stort arbejde i etableringen og struktureringen af SIF, trak sig, og blev erstattet af Vagn Pilegaard, Bent Hansen og Agnete Larsson. Der var gennem hele sæsonen stor tilslutning til vores ugentlige mandagstræning og interessen fra andre medlemmer af klubben har været voksende. Derfor har vi valgt at tilmelde endnu et veteranhold til turneringen, således at vi får fire hold med og dermed endnu større træningsaktivitet til gavn og glæde for hele klubben. Kære medlemmer. Det var stof fra diverse udvalg - og jeg håber, det må gi et godt billede af, hvad der rører sig. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har ydet en indsats. Det er nødvendigt at yde intet kører af sig selv. Meget sammenligneligt med udvalgene kører klubber i klubben deres aktiviteter. Ingen nævnt, ingen glemt, men tusind tak for jeres indsats. Disse aktiviteter er også fantastisk vigtige for Faaborg Golfklub. Nu til andre forhold, som jeg mener, må være væsentlige oplysninger for generalforsamlingen. Som det fremgår af indkaldelsen til Generalforsamlingen er Mogens Milling og Frits Brøndum på valg og det glæder den øvrige bestyrelse, at de begge er villige til at modtage genvalg. Til orientering vil jeg nævne nogle ting, som bestyrelsen har besluttet. Rygepolitik, ja, røgen har bølget frem og tilbage. Vi har besluttet, at Sekretariatet flyttes ned i det nuværende opslagstavlerum, - og rygerne får så Ole s tidligere kontor som den eneste mulighed for rygning i klubhuset. Vi har forstået et vink med en vognstang, så vi flytter tavlerne tilbage til, hvor de kom fra. Synligheden må så være tilstede igen. Jeg skal ha en god snak med Restauratøren, således spørgsmålet om domæne-områder er helt afklaret. Louise Larsen og mange andre medlemmer fra Ringe-kanten har spurgt til vores kontingentpolitik. Vi vil naturligvis gerne beholde jer alle sammen, også efter Midtfyns Golfklub kommer i gang, ingen tvivl om det. Vi har besluttet at fastholde vores Langdistance-gruppe på den måde, at vi definerer begrebet udenfor Faaborg Kommune, som udenfor den gamle Faaborg Kommune. Dermed håber vi, at have imødekommet vores dejlige medlemmer fra området ved Ringe. Formanden og Kassereren har fået mandat til at iværksætte pensionsindfasning i 3F for greenkeepermedarbejderne. Jeg finder det vigtigt at nævne 2 områder her i beretningen. 8

9 Bent Uglebjerg vil kommentere alt omkring regnskab under næste punkt på dagsordenen, men tillad mig at nævne, at selv om vi har ca ,- i underskud for regnskabsåret, så har Faaborg Golfklub stadigvæk en egenkapital på ca. 1.2 mill. Kr. Denne solide position må vi ikke sætte over styr, og det er bestyrelsens intention, at vi fremover i budgetlægningen afstemmer vores aktivitetsniveau, og at vi fastlægger vores kontingent, på en måde så vi til stadighed kan have styr på tingene. I Lederen i sidste medlemsblad skrev jeg: Vi skal til stadighed vedligeholde og forbedre vores ting. Banen må være det essentielle. Vi vil her i aften fremlægge interessante planer om spændende ændringer på vores golfbane. Som tidligere nævnt er det Baneudvalget, der har været initiativrige og fremsynede. På et møde for nylig i Faaborg Golfbane A/S forelagde udvalget planerne. Vi syntes, det var så spændende ting, at vi vedtog at forelægge det her i aften. Under punktet, Eventuelt, vil Bent Hansen tegne og fortælle og I kan glæde jer til at høre og se nærmere. Men, men, men helt i tråd med vores intentioner om at ha, styr på tingene, så skylder jeg at præcisere, at dét, der bliver forelagt det er tanker det er planer! Der er ting der skal godkendes af Skov & Natur og når der er sat kr. og øre på projektet, - så skal det naturligvis til behandling og eventuel godkendelse i bestyrelserne for såvel Faaborg Golfbane A/S som Faaborg Golfklub. Her til slut på min beretning er der nogle, jeg vil sige tak til. Tak til pressen, det er rart at ha gode relationer til aviserne. Mange tak til vores sponsorer. Tak for samarbejde gennem året til vores Pro til greenkeeperne til Restauratøren - til Sekretæren - og sidst, men ikke mindst, tak til vores Slotsforvalter! Året 2007 er ved at rinde ud og vi kan se frem til 2008 med ønsket om, at dette år må blive et godt år for vores golfklub. Ved fortsat samarbejde mellem medlemmer og bestyrelse, og med vort solide udgangspunkt som afsæt, må vi fortrøstningsfuldt se fremad! Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul, og i takt med at dagene bliver kortere og kortere her frem mod vintersolhverv så indfanges vi vel alle af stemningen i den tilstundende juletid: Nu tændes tusind julelys på jorden mørk og rund. Og tusind stjerner stråler ned fra himlens dybblå bund. I hvert et hjerte trist og mørkt send du en stråle blid. En stråle af Guds kærlighed i denne juletid. Kære medlemmer. Jeg vil gerne sige: Tak for alt i det gamle år, og samtidig ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med kærlig hilsen Bendix Schaldemose Til mine kolleger i bestyrelsen vil jeg sige tak for et godt samarbejde. Det kræver en stor arbejdsindsats året igennem! Tak for det gode samarbejde! Med venlig hilsen - og på bestyrelsens vegne Bendix Schaldemose Formand 9

10 Valg til bestyrelsen i Faaborg Golfklub på Generalforsamlingen, mandag d. 26. november 2007 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger : Formand Bendix Schaldemose Næstformand Carsten Belling Kasserer Bent Uglebjerg Hon. Sekretær Mogens Milling Bestyrelsesmedlem Lene Barrett Holm - Kaj Hov Madsen - Frits Brøndum Frits og Mogens siger tak for tilliden. Hele bestyrelsen fortsætter efter valg og konstituering, som holdet så ud før generalforsamlingen. Vi vil fortsat gøre vores bedste til gavn for Faaborg Golfklub. Med venlig hilsen Bendix Schaldemose Ugens aktiviteter Dag Klub Spilleform Tid MANDAG Driverklubben 9/18 hl. stableford 9.00 LØRDAG VINTERGOLF 9 slagspil/stableford Start 10. november 10

11 Eksklusiv golf-villa i Italien Villa i rustik middelhavsstil Panorama havudsigt over middelhavet Have med bourgonville, oliventræer, vinstokke og figenkaktus Privat golfbane i baghaven Egen vinproduktion Egen olivenolieproduktion Lyder det som en uopnåelig drøm? - det er en realitet i Borgo Ferri Estate i Calabrien, Italien Danskerne får nu mulighed for at købe ferieboliger i Calabrien i Syditalien. Calabrien er støvlesnuden i Italien, og med en golf-villa her får du ikke kun en plads i solen, men også i det oprindelige Italien. Syditalien har stadig den oprindelige italienske charme, og er på samme tid sol, golf, naturoplevelser, vin, gastronomi og kulturskatte i skøn forening. Den har det hele på nær høje priser og masseturisme. Det er selskabet Casa Mare ApS, der vil gøre det lettere for danskerne at nyde livet under syditalienske himmelstrøg. Bag selskabet står to danske iværksættere som i godt 2 år har arbejdet med salg af boliger i dette område til danske købere. Sammen med en italiensk partner formidler de, som agent for bygherre, indtil videre 2 spændende boligprojekter i Calabrien. Begge projekter med panorama udsigt over Middelhavet, og det ene Borgo Ferri Estate - omfatter tillige en privat 18-hullers golfbane til eksklusiv brug for de 130 villaejere i bebyggelsen. Bygherre er et velhavende canadisk/italiensk ægtepar, som allerede har realiseret et ejendomsprojekt med 18 hullers golfbane på Bahamas. De råder over et kæmpe areal på 250 hektar i Calabrien, hvor de vil opføre en meget spændende og udfordrende golfbane i kuperet terræn, og hvor alle 18 huller får udsigt til Middelhavet. Deres personlige ven, Gary Player, har bidraget med inspiration til golfbanens udformning, og bliver at finde blandt medlemsskaren i den private golfklub som netop er etableret. "Calabrien er Italiens uslebne diamant. Regionen har det bedste fra alle kulturerne omkring Middelhavet, og den er samtidig et hjørne af det oprindelige Italien, du ikke finder nogen andre steder. Alt er så originalt, som det kan blive" siger Mette Rossing som er den ene af stifterne fra Casa Mare ApS. Hun tilføjer, at målgruppen for ferieboligerne i Calabrien er de danskere, der vil lidt mere end blot solbade på overfyldte strande. Altså de der interesserer sig for at spise og drikke godt, gå på opdagelse i bjerglandsbyerne og skovene, møde lokalbefolkningen ansigt til ansigt, opleve historiens vingesus gennem de mange kunst- og kulturskatte og kombinere det alt sammen med en fredfyldt solferie uden forstyrrende masseturisme. Der er daglige forbindelser med rutefly til den lokale lufthavn året rundt og tilmed direkte charterafgange med Star Tour i chartersæsonen. "Vi tilbyder folk at købe en feriebolig i hjertet af Middelhavet på sikre vilkår og med den italienske kultur som en altafgørende del af fundamentet. Italien kan noget helt specielt, og i Calabrien får du det til en rigtig fornuftig pris. Vi har et internationalt advokatfirma til at kontrollere de projekter vi udbyder, og det faktum at Italien er medlem af EU, gør kun investeringen endnu mere sikker." siger den anden stifter Tue Villum Sørensen. Priserne starter ved Euro (kr. 1,7 mio.), for en bolig på knap 100 kvadratmeter. En golfvilla på 150 bruttokvadratmeter og stor terrasse koster Euro (kr. 2.8 mio.) Yderligere oplysninger kan fås på eller på telefon

12 Årsregnskab 1. oktober september 2007 Resultatopgørelse Budget Realiseret 2006/ / /06 Indtægter Kontingenter og indskud Greenfee mv Indtægter matcher, netto Aktivitets- og lokaletilskud Lejeindtægter Finansielle indtægter og gebyrer Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Leje af golfbane Lønninger og retainerfee mv Kontingent DGU EDB-udgifter, kontorartikler, porto og gebyr Klubblad Rengøring Reklame og PR Scorekort, bagmærker mv Småanskaffelser og vedligeholdelse Tab på debitorer / renteudgifter Telefon Udvalgsarbejde Week-info møder, åbent hus Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat

13 Årsregnskab 1. oktober september 2007 Balance 2006/ /06 AKTIVER Anlægsaktiver Skabe Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning Faaborg Golfbane A/S Debitorer Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Værdipapirer Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Depositum Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

14 Budget Faaborg Golfklub 1/ / Debet Kredit Indtægter: Kontingenter / prøvemedlemmer Greenfee m.v Indtægter matcher, netto Aktivitets- og lokaletilskud Sponsorstøtte Salg håndbøger m.v., netto Renteindtægter og gebyrer Indtægter i alt Udgifter: Leje af golfbanen Lønninger mv Udvalgsarbejde EDB, kontorartikler, porto og gebyrer Telefon Kontingent DGU Klubblad Scorekort, bagmærker m.v Reklame og PR Week-info, møder og fest Revision Småanskaffelser og vedligeholdelse Rengøring Øvrige udgifter Udgifter i alt Budgetteret resultat

15 Sekretariatet Oprydning: Har du mistet nøgler - briller eller evt. et ur så kig op - måske rummer mit skab netop det du mistede i løbet af sæsonen. Kontingentpriser 2008: Seniorer kr Seniorer kr. indskud kr Juniorer kr Ungseniorer kr Ugedagsmedlemmer kr Langdistance kr Passive kr. 300 Prøvemedlemmer kr. 800 Bagpladspriser 2008: Bagskabe kr. 200 Elpladser kr. 250 Bagpladser kr. 150 Golfcar - benzin kr. 400 Golfcar - el kr. 700 Glædelig jul: Så nærmer vi os jo årets udgang - der er stadigvæk en del medlemmer der trodser vejret og spiller på vor dejlige bane. Til alle medlemmer og jeres familie vil jeg ønske en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Jeg glæder mig til at se jer alle heroppe igen når bladene på træerne titter frem igen. Med venlig hilsen Ole Brix 15

16 Baneudvalgets forslag til ændringer på banen På klubbens generalforsamling forelagde baneudvalget resultatet af de undersøgelser og resultater de er nået frem til efter mere end et års overvejelser. Hul 13 ændres til et par 4 hul. Teestederne etableres til venstre på næste bakketop. Greenen bibeholdes. Længden bliver fra gul tee 320 m og fra rød 245 m. Det overordnede formål er at gøre banen mere spillevenlig og tiltrækkende. Dette skønnes nødvendigt når konkurrencen om medlemmer og greenfeespillere øges på grund af de mange nye baner der er etableret på Fyn. På generalforsamlingen blev vi bekræftet i dette udsagn, idet medlemstallet i år er faldet fra 850 til 800 medlemmer og greenfeeindtægterne er faldet fra kr til kr i år. Vi ville gerne lægge vores præsentation ud på klubbens hjemmeside, med for at medlemmerne kan se det er det nødvendigt at man har programmet PowerPoint, og det mener vi ikke ret mange har. I stedet vil vi foreslå, at klubben indkalder til et eller flere medlemsmøder i løbet af vinteren, hvor forslagene kan vises og diskuteres. De områder vi har arbejdet med er: 1. Gøre blinde huller synlige. Vi har nivelleret de blinde huller og fundet frem til, at regulering af fairway på nogle af hullerne vil betyde, at greenen kan ses fra 150 meter træerne. Reguleringerne er typisk mellem 0 og 1 meter og på enkelte mindre områder op til 2 meter. De huller der her er tale om er hul 1, hul 5, hul 11, hul 15 og hul Gøre banen mindre kuperet. Det kan vi naturligvis ikke gøre, men vi tror at vort forslag vil mindske fornemmelsen af hvor kuperet banen er. Der hvor det virkeligt gør ondt er hul 12, så det vil vi ændre totalt. Hul 12 ændres til er par 3 hul. Teestederne flyttes op til brombærrene på første bakketop, og en ny green etableres til højre for søen i dalen. Søen forlænges rundt om greenen så den kommer til at ligge som en ø. Længden bliver fra gul tee 100 m og fra rød 80 m. Vi opnår, at man får en pause når man er gået op til teestederne, og man har også lejlighed til at nyde de fantastiske udsigter der er herfra. Det gør også banen kortere, men det vil vi vinde ind igen på hul Mere vand på banen. For at gøre banen mere spændende foreslår vi at få mere vand i spil. Hul 1. ændres til par 5. Træerne i den nordlige del af søen fældes. Hvidt teested flyttes til flagstængerne i haven, og man skal drive 130 meter for at komme over søen. Gult og blåt teested flyttes til den vestlige kant af søen og man skal herfra drive 50 meter over søen. Rødt teested flyttes til det nuværende hvide teested. Der etableres en droppezone ved rødt teested. 16

17 4. Klipning af rough. Mange steder er det nærmest umuligt at finde bolden, når et lidt skævt slag ender uden for fairway. En af årsagerne er, at fairwaybredden oprindeligt var sat til 40 m. Efterhånden har vi reduceret bredden til 30 m. Vi vil ikke ændre fairwaybredden men ændre rough til semirough i en højde så bolden kan ses på følgende områder. Mellem hul 1 og 2, mellem hul 4 og 5, mellem hul 8 og 9, mellem hul 14 og 17, mellem hul 15 og 16 og mellem hul 18 og Retningsgivende træer. Hvor det skønnes nødvendigt plantes træer der markerer retning til green. I dalen foran teestedet på hul 9 etableres et stort vandreservoir. I våde perioder pumpes overfladevand og vand fra vores boring til reservoiret og når der er brug for vanding pumpes fra reservoiret til gyllebeholderen. Herved undgår vi at bruge drikkevand til vanding, og vi får et nyt spændende element indbygget i banen. Græsbunkeren mellem hul 15 og 16 ændres til en sø. Som tidligere nævnt udvides søen på hul Andre elementer. Udover det nævnte har vi foreslået andre elementer som et par nye bunkers, nye beplantninger og lign, som det vil være for omfattende at beskrive her. Dette forslag er kun et forslag som vi arbejder videre med. Vi skal have ejerne, d.v.s. Skov og Naturstyrelsen til at sige god for det. Vi skal herefter have Klub og A/S bestyrelserne til at sige god for det, vi skal have udarbejdet budget og finansieringsforslag og vi skal herefter have medlemmerne til at godkende det. Hvis alt går planmæssigt, og alle synes det er en god ide kan arbejdet udføres næste efterår og vinter. Baneudvalget, Formand Poul Pedersen, Bent Hansen, Lene Barrett, Michael Vestergaard, Mogens Milling og Poul Simonsen. Bygmestervej Faaborg Tlf Fax

18 Faaborg Golfbane A/S indkalder hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen afholdes Mandag den 25. februar 2008 kl På Dalkildegaard, Dalkildegaards Allé 1, 5600 Faaborg Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Til gennemsyn for interesserede aktionærer vil der, 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, være fremlagt et eksemplar af selskabets regnskab på Faaborg Golfklubs kontor. På bestyrelsen vegne Bendix Schaldemose Hans Kristensen Faaborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE Claus Perregaard VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Kaj Jensen Kanalvej 2, 5600 Faaborg Autoriseret låneformidler for BRFkredit edc.dk/faaborg Ann Nøhr Søren Andersen edc.dk 18

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov.

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov. HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB 5.07 nov. Mudder-mester... "...Og I er bare misundelige!", synes årets herremester Jacob Westergaard at sige med glimt i øjet efter den obligatoriske tur i søen på 18. oven

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere