Anbefalinger vedrørende kliniske undersøgelser af risikodyr i malkekvægsbesætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger vedrørende kliniske undersøgelser af risikodyr i malkekvægsbesætninger"

Transkript

1 Anbefalinger vedrørende kliniske undersøgelser af risikodyr i malkekvægsbesætninger Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning) Danske Kvægfagdyrlægers Forening Juni 2013

2 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kliniske undersøgelser af risikodyr Undersøgelse af nykælvere:... 4 Vurdering af koens almentilstand... 4 Skala til bedømmelse af almen tilstand:... 4 Huldvurdering... 4 Skala til bedømmelse af huld:... 4 Vurdering af yveret... 8 Skala til bedømmelse af yver CMT- test Score for CMT: Vurdering af bør Score for bør: Vurdering af skede Skedescore: Undersøgelse af køer dage inden forventet kælvning Vurdering af dyrets almentilstand Vurdering af yveret CMT- test Huldvurdering Undersøgelse af kalve 5-19 dage efter fødsel: Vurdering af almentilstand: Vurdering af navle: Score for navle: Kliniske vurderinger sygdomsforløb/helbredelse:... 16

3 Baggrund Formålet med disse anbefalinger er at give nogle klare, veterinærfagligt velbegrundede anbefalinger for, hvorledes systematiske kliniske undersøgelser af risikodyr kan gennemføres i malkekvægbesætninger med hyppige besøg (hver, hver anden eller hver tredje uge). Risikodyr omfatter nykælverkøer 5-19 dage p.p., køer umiddelbart inden afgoldning ( dage før kælvning) og nyfødte kalve 5-19 dage gamle. Foruden undersøgelse af risikodyrene foretager dyrlægen en klinisk vurdering af de dyr, som den besætningsansvarlige har behandlet siden sidste besøg. Herved sikres, at såvel kliniske som subkliniske sygdomme opdages rettidigt, at der opnås størst mulig sandsynlighed for korrekt diagnose, og at der sikres en effektiv opfølgning på sygdomsbehandlinger indtil helbredelse eller slagtning/aflivning. 3 Kliniske undersøgelser af risikodyr Undersøgelse af dyrene på tidspunkter, hvor køerne og kalvene har størst risiko for at blive syge, er en effektiv måde at anvende de faglige ressourcer på ( risikobaseret overvågning ). Der er flere formål med de kliniske undersøgelser af risikodyr: En veterinærfagligt velfunderet klinisk undersøgelse i højrisikoperioderne skal sikre rettidig identifikation af dyr med såvel kliniske som subkliniske sygdomsproblemer (jf. det udbredte princip om risikobaseret overvågning ). En rettidig identifikation af sygdomsproblemer hos enkeltdyr maksimerer chancen for, at dyrene bliver behandlet, inden problemerne volder det enkelte dyr væsentlig gene eller ulempe (velfærdsfremme). Systematiske og ensartede registreringer af de kliniske fund giver et solidt grundlag for at påvise besætningsvise ændringer/afvigelser i sundhedsstatus over tid ( nøgletalsanalyse ), hvilket giver besætningsdyrlægen et fagligt solidt grundlag for at gennemføre rettidige analyser af sammenhænge mellem produktion, sundhed og reproduktion og foreslå deraf afledte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Retvisende kliniske registreringer giver også et solidt grundlag for at vurdere, om de iværksatte medicinske behandlinger har en tilstrækkelig virkning ( evidensbaseret rådgivning ) på såvel dyre- som besætningsniveau. Besætningsbesøgene med kliniske registreringer skal foretages i dialog med den besætningsansvarlige og evt. også med et eller flere medlemmer af det personale, der har fået det daglige ansvar for de medicinske behandlinger, da dyrlægen ved disse undersøgelser kan give en case- baseret undervisning/instruktion i erkendelse af sygelige tilstande hos enkeltdyr. Dette vil bidrage til at minimere antallet af fejldiagnoser og behandlinger, hvilket i tilgift vil give en dybtgående indsigt i besætningen og hæve pasningskvaliteten i besætningen. Dette er vigtigt, fordi pasningskvalitet er en meget vigtig forudsætning for at minimere hyppigheden af sygdomstilfælde og medicinforbruget. Specielt i store besætninger med stort personale er denne konkrete fortløbende instruktion i enkeltdyrsbehandling afgørende. Det anbefales at anvende et scoresystem til registrering af data fra de systematiske kliniske undersøgelser af risikodyr. Et ensartet scoresystem kan samtidigt danne grundlag for besætningsdyrlægens dokumentation af besætningens sundheds- og velfærdsstatus samt relevansen af besætningsdiagnoser. Det p.t. mest gennemarbejdede scoresystem er KliniskReg Scorevejledning NYSR. Kvægdatabasen er indrettet til at kunne håndtere de kliniske scoreværdier baseret på denne vejledning. Anvendes andre score- og registreringssystemer, bør besætningsdyrlægen beskrive disse på en dækkende måde. Det kan desuden anbefales, at besætningsdyrlægen med passende intervaller kalibrerer sine egne kliniske vurderinger med kolleger.

4 Undersøgelse af nykælvere: 4 Den kliniske undersøgelse har til formål at beskrive sundhedsstatus hos den nykælvede ko for at finde såvel kliniske som subkliniske sygdomme. Undersøgelsen af nykælvere bør som minimum omfatte yver, CMT, bør/skede, huld samt en vurdering af almentilstand. Undersøgelse for ketose kan anvendes til overvågning af, hvordan koen klarer den fysiologiske belastning ved opstart af en ny laktation. Undersøgelse for ketose bør indgå, når der i besætningen jævnligt er køer, der behandles for ketose, eller når der i besætningen er andre væsentlige stofskiftesygdomme som mælkefeber og andre fordøjelses forstyrrelser i starten af laktationen (0-60 dek.). Vurdering af has og halthed bør foretages, når der i besætningen jævnligt forekommer behandlinger af køer for tyk has, digital dermatitis og andre klovlidelser. Vurdering af koens almentilstand Koens almentilstand bedømmes på baggrund af en visuel vurdering. Den visuelle bedømmelse består af en samlet vurdering af koens fremtoning, vomfylde, evt. dehydrering og hårlag. Ved afvigende fund udvides undersøgelsen med temperatur og auskultation mv. for at stille en evt. diagnose, som indebærer, at almentilstand registreres som syg. Skala til bedømmelse af almentilstand: 0: rask 1: syg Huldvurdering Formål: At give en objektiv beskrivelse af koens huld, hvor ekstreme værdier reelt udtrykker sygdom eller meget høj risiko for sygdom. o Det anbefales at anvende anerkendte huldvurderingssystemer som udviklet af Ferguson og/eller HFS- systemet (Huldvurdering ved Fysisk kontakt som grundlag for en Skønsmæssig vurdering). Skala til bedømmelse af huld: Huldvurderingssystemet udviklet af James Ferguson, Pennsylvania State University. 5- point skala med kvarte point:

5 5

6 6 HFS- metoden (beskrevet af Troels Kristensen, 1986) udføres ved fysisk kontakt med koen. Vurderingen sker ved med hånden at vurdere fedtlaget på de steder, som er vist på figuren nedenfor. Karakterskalaen er vist længere nede.

7 7

8 8 Vurdering af ketose Vurdering af koens stofskifte lige efter kælvning kan give vigtig viden om, hvordan koen har klaret den fysiologiske belastning at påbegynde en ny laktation med en høj produktion af mælk. Undersøgelsen foretages ved måling af ketonstoffer (mest udbredt er undersøgelse for acetoacetat i urin eller betahydroxysmørsyre i mælk). Anbefalet skala til bedømmelse ketose: Til undersøgelse på urin kan fx anvendes Ketostix R (Bayer Diagnostics), der aflæses med værdierne 1 (negativ), 2 (0,5 mmol/l eller "spor"), 3 (1,5 mmol/l), 4 (4 mmol/l), 5 (8 mmol/l) og 6 (16 mmol/l, værdierne 4-6 angiver tydeligt fund af ketonstoffer). Til undersøgelse på mælk kan anvendes Ketolac R (MSD), der aflæses med værdierne 0=0, 1=0,5 mg/dl, 2=1,0 mg/dl, 3=2 mg/dl, 4=5 mg/dl og 5=10 mg/dl. Grad 2 angiver spor af ketonstoffer, mens 3 angives som tydelig ketose. For at adskille ketonstofundersøgelse på mælk entydigt fra urinundersøgelse, skal der til ketolac- værdierne (0-5) lægges 10, hvorefter disse værdier (10-15) anføres Ketostix mmol/l Score Klinik ,5 (SPOR) 3. 1,5 (LILLE ) 4. 4,0 (MODERAT) 5. 8,0 (STOR) 6. 16,0 (STOR) NEGATIV Subklin.ketose? (tvivlsom) MULIG KLINISK KETOSE SANDSYNLIG KLINISK KETOSE Klinisk ketose KLINISK KETOSE Ketolac Mg / dl Score KLINIK ,5 (SPOR) ,0 (LILLE) ,0 13 (MODERAT) 5. 5,0 (STOR) ,0 (STOR) 15 NEGATIV SVAG REAKTION (normal) Subklin. ketose? (tvivlsom) MULIG KLINISK KETOSE SANDSYNLIG KLINISK KETOSE KLINISK KETOSE

9 9 Vurdering af has Formål: At foretage en løbende vurdering af et antal køer med tykke haser (periartritis). Lidelsen har en betydelig indflydelse på såvel koens velfærd som produktion og er udtryk for belastning fra staldsystemet. Vurderingen bør foretages på baggrund af en visuel bedømmelse af hævelser af hasen både udvendigt og indvendigt. Den visuelle bedømmelse kan med fordel suppleres med palpering af hasen. Anbefalet skala til bedømmelse af has I forbindelse med kliniske undersøgelser noteres de køer, der har tykke haser. Der noteres kun nyere og aktive tilfælde. SCORE KLINIK Ingen hævelser, fuldstændigt og tæt hårlag på hasen Håret slidt af i et område på størrelse med en 5- krone. Ingen hævelse af hasen koen upåvirket Håret slidt af i et større område, evt. med sårdannelse. Ingen hævelse af hasen koen upåvirket Let hævelse af hasens yderside og/el. hasespids koen upåvirket Større hævelse af hasens yderside og/el. hasespids koen upåvirket Let hævelse af hasens inderside. Evt. halthed Større hævelse af hasens inderside. Tydelig halthed Større hævelse af hasens inderside - støttehalt Større hævelse af hasens inderside - voldsom støttehalt Større hævelse af hasens inderside - invalid. Vurdering af halthed En vurdering af koens bevægelser og dermed udpegning af køer med halthed kan give et væsentligt bidrag til identifikation af problemer med dyrevelfærd. Desuden vil haltheder i enhver form have en negativ betydning for den enkelte kos velfærd og produktion. Der foretages en visuel vurdering af koen stående og i bevægelse.

10 10 Anbefalet skala til vurdering af haltheder: Procedure: Koen bedømmes stående og gående efter nedenstående skala Score Beskrivelse 0-2 koen står og går normalt (billedscore 1) 3-4 koen står med flad ryg og går med let krummet ryg (billedscore 2) 5 koen står og går med krummet ryg, koen tager små skridt (billedscore 3) 6-7 Koen står og går med krummet ryg. Koen undgår at støtte på ét eller flere ben (billedscore 4) 8-9 Koen står og går med meget krummet ryg. Koen undgår at støtte på ét eller flere ben. Koen står meget stille og har svært ved at rejse sig (billedscore 5)

11 11

12 12 Sprecher, Vurdering af yveret Formål: At foretage en vurdering af eventuelle kroniske forandringer i yveret, der giver en begrundet formodning om, i hvilket omfang koens ydelse er reduceret på den eller de pågældende kirtler. Denne undersøgelse er især vigtig ved vurdering af effekten af behandling af yverbetændelse. Undersøgelse foretages ved palpation af yveret samt udmalkning af sekret. Såfremt vurderingen af yveret foretages på forskellige tidspunkter i forhold til malkningen, bliver vurderingen usikker. Anbefalet skala til bedømmelse af yver Der bør foretages registrering af tilfælde med varige (kroniske) kirtelforandringer (fx kirtelsvind eller indurerede partier). "0=ingen yverforandringer" stigende til "9=yverforandringer med varig ydelsesreduktion over 50 %". Graden 5 eller mere repræsenterer sikre tegn på ydelsestab pga. kroniske forandringer. Er akutte og kroniske forandringer til stede, indberettes kun den kroniske forandring. Akutte tilfælde skal behandles.

13 13 CMT- test Formål: At vurdere mælkens udseende og måle det omtrentlige indhold af celler i mælken. De fire kirtlers reaktion vurderes og sammenlignes. Der kan udtages kirtelprøve fra kirtler med forhøjet CMT- score med henblik på identifikation af evt. patogener. Udmalkning af mælk fra alle fire kirtler i CMT- mål. Vurdering af mælkens farve, fnug, lugt og viskositet. Lige dele mælk og CMT- væske sammenblandes i CMT- mål og graden af viskositet/gelering bedømmes. Det anbefales, at CMT- testen hver gang foretages på samme tidspunkt i forhold til malkning. Anbefalet score for CMT: Køerne scores på en skala fra 1 til 5 (se nedenstående beskrivelse). Scoren angives som 4 cifret tal med en værdi fra hver kirtel i følgende rækkefølge: HF, VF, HB, VB. Scoren 0 angiver, at kirtlen ikke malkes (trepattet) angiver f.eks. at koen har normal CMT- værdi på alle kirtler. CMT- VÆRDI KLINIK Blandingen af mælk og væske forbliver ensartet, flydende og uden at trække skyer, 1 når pladen vippes frem og tilbage. Blandingen bliver let sløret/grynet, og der er tendens til skyer, som bevæger sig 2 hurtigt i takt med pladens bevægelser. Blandingen antager et mere slimet udseende, og reagerer med en svag forsinkelse i forhold til pladens bevægelser, og skyerne er tydeligere og langsommere. Ingen 3 tilhæftning ved omrøring Det slimede udseende forstærkes og overfladen af blandingen fremstår mere uregelmæssig. Der ses begyndende tilhæftning ved omrøring. 4 5 Blandingen er geléagtig og danner en klump ved omrøring Vurdering af bør Undersøgelse af børen har til formål at vurdere involutionen i forhold til antallet af dage fra kælvning. Undersøgelsen danner grundlag for vurdering af, hvorvidt der er behov for medicinsk behandling og for muligheden for, at koen kan blive drægtig igen. Bedømmelsen af børen kan ske på en af følgende to måder. o Rektal undersøgelse, hvor børens størrelse kan vurderes i forhold til antallet af dage fra kælvning og samtidig vurdering af, hvordan det flåd, som kan presses ud af børen, ser ud og mængden heraf. o Vaginal undersøgelse, hvor sammentrækningen af cervix bedømmes sammen med det flåd, som ligger i skeden. Både mængde, udseende, sammensætning og lugt indgår i bedømmelsen. Anbefalet score for bør: Scoren angiver børens tilstand. En score på 5 og derover indikerer, at koen har en behandlingskrævende børbetændelse:

14 14 Score Klinik Intet /en ringe mængde glasklart eller blodtilblandet, mukøst sekret - ingen lugt Ringe mængde blodtilblandet mukøst sekret ingen abnorm lugt Ringe mængde gråligt/blodtilblandet mukøst sekret ingen lugt Rigelige mængder grågult/blodtilblandet seromukøst sekret skorper på halen ingen abnorm lugt Rigelige mængder gråligt/grågult/blodtilblandet seromukøst sekret ingen abnorm lugt Ringe/rigelige mængder sekret varierende tilblanding/farve abnorm lugt Tiltagende mængder sekret varierende tilblanding/farve abnorm lugt Tiltagende mængder sekret begyndende gulbrunt udseende abnorm lugt Rigelige mængder gulbrunt sekret abnorm lugt Store mængder gulbrunt flåd stinkende, abnorm lugt Vurdering af skede Undersøgelse af skeden har til formål at afsløre evt. læsioner og betændelser i skedevæggen opstået i forbindelse med fødslen. Sådanne tilstande har oplagt velfærdsmæssig relevans. Registreringerne er i sig selv betydende for problembaseret rådgivning vedr. reduktion af den ofte høje hyppighed af kalvedød omkring fødslen, da viden om læsioner i fødselsvejen dermed kan anvendes aktivt i rådgivningen. Scoren beskriver graden af læsioner. Bedømmelse af skeden kan ske på en af følgende to måder. o Rektalt: størrelsen og formen af skeden bedømmes, herunder mængden af ødem i væggen. Det vurderes, hvor stor en del af skeden, som evt. er beskadiget. Læsioner i vulva bedømmes visuelt. Evt. smerteytringer fra koen ved undersøgelsen indgår i den samlede vurdering. o Vaginalt: omfanget af læsioner, ødem og evt. sammenvoksninger og deres placering i vulva, skedevæg eller cervix bedømmes. Evt. smerteytringer ved undersøgelsen indgår i den samlede vurdering. Anbefalet skedescore: Scoren angiver skedens tilstand. En score på 5 og derover indikerer, at koen har en behandlingskrævende skedebetændelse/læsion.

15 15 Score Klinik Ingen revner i vulva - ingen revner eller hævelse af skedevæggen. En eller flere små revner i vulva ingen indvendige revner eller hævelse af skedevæggen. En eller flere store revner i vulva ingen indvendige revner eller hævelse af skedevæggen. Evt. revner af vulva. Skedeslimhinden er revnet, så der er dannet små lommer i slimhinden. Dog føles ingen hævelse af skedevæggen. Evt. revner af vulva. Skedeslimhinden er revnet, så der er dannet store lommer i slimhinden. Dog føles ingen hævelse af skedevæggen. Mindre hævelse i skedevæggen føles. Skedevæggen tydeligt hævet ingen problemer med passage til cervix. Skedevæggen tydeligt hævet - modstand ved passage til cervix Skedevæggen meget hævet - stor modstand ved passage til cervix 9 Meget udtalt hævelse i skedevæg meget stor modstand ved passage til cervix Undersøgelse af køer dage inden forventet kælvning Den kliniske undersøgelse har til formål at beskrive sundhedsstatus hos den senlakterende ko for at finde såvel kliniske som subkliniske sygdomme. Resultater af undersøgelsen kan bruges til at udpege køer med væsentlig forøget sygdomsrisiko ved den kommende kælvning, hvilket skal foranledige en relevant forebyggende indsats. Undersøgelsen af køer før afgoldning bør som minimum omfatte yver, CMT, huld samt en vurdering af almentilstand. Vurdering af has og halthed bør foretages, når der i besætningen jævnligt forekommer behandlinger af køer for tyk has, digital dermatitis og andre klovlidelser. Vurdering af dyrets almentilstand Foretages efter samme system som nævnt under nykælvere. Vurdering af yveret Foretages efter samme system som nævnt under nykælvere. CMT- test Foretages efter samme system som nævnt under nykælvere.

16 16 Huldvurdering Foretages efter samme system som nævnt under nykælvere. Halthed Foretages efter samme system som nævnt under nykælvere. Has Foretages efter samme system som nævnt under nykælvere. Undersøgelse af kalve 5-19 dage efter fødsel: Den kliniske undersøgelse har til formål at beskrive sundhedsstatus hos kalven for at finde såvel kliniske som subkliniske sygdomme. Vurdering af almentilstand: Foretages efter samme system som nævnt under nykælvere. Vurdering af navle: Undersøgelsen har til formål at undersøge navlens tilstand og dermed sikre, at navlebetændelse opdages og behandles, inden sygdommen giver kalven problemer. Kalvens navle bedømmes ved palpation. Størrelsen og ømhed samt kalvens alder indgår i bedømmelsen. Anbefalet score for navle: En score over 0 angiver sygdom som bør behandles. 0: normal navle 53: navlebetændelse. Andre kliniske observationer Andre kliniske fund kan med fordel registreres, mulighederne er 51: kalven har diarre; 41: kalven har lungebetændelse 49: for anden observeret lidelse. Kliniske vurderinger af sygdomsforløb/helbredelse: Da sygdomstilfælde kan manifesteres som beskrevet i ovenstående men også på andre og mere komplicerede måder, er det ikke muligt at standardisere registreringen af de nødvendige opfølgende undersøgelser. De skal dog være af en sådan art, at de kan sammenlignes med den indledende diagnostik. Det er besætningsdyrlægens ansvar at beskrive og dokumentere disse undersøgelser.

Projekt Ny-Sundhedsrådgivning. Vejledning og dokumentation til. Indberetningsskema for kliniske registreringer

Projekt Ny-Sundhedsrådgivning. Vejledning og dokumentation til. Indberetningsskema for kliniske registreringer Projekt Ny-Sundhedsrådgivning Vejledning og dokumentation til Indberetningsskema for kliniske registreringer November 2004 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indberetningsskema for kliniske registreringer:

Læs mere

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning.

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning)

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Informationsmøde for avlsrådgivere 9. oktober 2012 Karina Elkjær Anders Fogh Resultater fra ErhvervsPhD Reproduction in the postpartum dairy cow influence

Læs mere

Kvægproduktion 2010. Bilag til "Temperaturmåleren", version 5. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema

Kvægproduktion 2010. Bilag til Temperaturmåleren, version 5. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema Kvægproduktion 2010 Bilag til "Temperaturmåleren", version 5 Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema December 2006 2 Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal, som indgår i

Læs mere

Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen

Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen Af Karen Helle Sloth og Marlene Trinderup, AgroTech INDHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Ketose. Fokus på nykælverens stofskifte. Hvad siger bekendtgørelsen? Klinisk undersøgelse

Læs mere

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA Herning februar 2017 Michael Farre, SEGES Dyrlæge DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA DAGENS PROGRAM Baggrund Forebyggelse Hvilke køer skal behandles? Effekt af behandlinger Behandling efter label

Læs mere

Brugervejledning - ReproDagsliste

Brugervejledning - ReproDagsliste Brugervejledning - ReproDagsliste ReproDagsliste er udviklet som redskab til at systematisere det daglige reproduktionsarbejde i besætningen. Der er lagt vægt på en stor grad af fleksibilitet i udskriften,

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

Optimal brug af antibiotika

Optimal brug af antibiotika Optimal brug af antibiotika B e h a n d l i n g s v e j l e d n i n g Korrekt anvendelse af antibiotika er en forudsætning for et godt behandlingsresultat. Samtidig er det helt afgørende for at undgå resistensudvikling

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010 LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD August 2010 PROGRAM Velkomst og introduktion Lovgivning Koens anatomi Det normale kælvningsforløb Det unormale kælvningsforløb Generel oversigt over

Læs mere

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program Læs din ko Adfærd - en tidlig sygdomsindikator Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program UBC Animal Welfare Program Dr. David Fraser Dr. Nina von Keyserlingk Dr. Dan

Læs mere

Bent Truelsen Kvalitetsrådgiver

Bent Truelsen Kvalitetsrådgiver Bent Truelsen Kvalitetsrådgiver Tekniske målinger og fejlfinding på AMS 11 Område 2 4 stk. A 3 Lely-robotter 250 malkende køer - et hold - fri kotrafik 3 Revne på pulsatorslange ved studs Tjekkes normalt

Læs mere

Hjælp til OSR arbejdslisten

Hjælp til OSR arbejdslisten Hjælp til OSR arbejdslisten På OSR arbejdslisten kan du se de dyr, som skal undersøges af dyrlægen i forbindelse med rådgivningsbesøg. Arbejdslisten skal opsættes ud fra kriterier som findes under fanen

Læs mere

Den generelle sundhedsstatus og indsatsområder

Den generelle sundhedsstatus og indsatsområder Den generelle sundhedsstatus og indsatsområder v. Dyrlæge Mads Poulsen Hvad får vi at vide oppefra Salmonella B-streptokokker Mycoplasma Yversundhed 1 Salmonella Dublin Et større problem andre steder i

Læs mere

SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer.

SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer. SOP-Goldning SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer. Blandt emnerne er: Udvælgelse med anvendelse af huld- og kirtelprøver Processen omkring afgoldning og den

Læs mere

sundhed, hygiejne, ensartethed

sundhed, hygiejne, ensartethed sundhed, hygiejne, ensartethed Sådan fungerer det: praktiske råmælksposer og kassetter. råmælk fra råmælksbanken. råmælkskvaliteten testes. råmælken i posen i kassetten, som stilles i råmælksbanken. COLOQUICK

Læs mere

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 %

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % Niels Erik Nilsson Økologisk malkekvægsbedrift Kvægkongres 2015 LIDT OM BJERREGAARD Niels Erik Nilsson, gift med Ninna, sygeplejerske Sammen har vi 3 døtre i alderen

Læs mere

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom.

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom. Aktiv overvågning? Hvad er forskellen på watchful waiting og aktiv overvågning? Begge metoder er beregnet på at undgå unødvendig behandling af prostatakræft. I begge tilfælde bliver du overvåget. Der er

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

KURSUS. Behandling med børstave og behandling med kalk i blodåren

KURSUS. Behandling med børstave og behandling med kalk i blodåren KURSUS Behandling med børstave og behandling med kalk i blodåren 2 BESLUTNINGSTRÆ EFTERBYRD, INFEKTION Afstand fra kælvning Almenbefindende Fra 12 til + 72 timer Koen har ikke kælvet eller er mere end

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014 Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 214 I søjlediagrammerne vises ændringen i DB pr. år for de forskellige indsatsområder. Blå søjler: DB ændring ved en halvering af niveauet for den pgl. parameter;

Læs mere

Videreudvikling af malkesystem

Videreudvikling af malkesystem Videreudvikling af malkesystem Udvikling af stationaer separationsmalker. Et grzesrodsforsknings projekt af Adolf Handrup Mgllevejen 53 9690 Fjerritslev. Projekt jnr. 93S-2462-AOO-00893 Indhold: Baggrund

Læs mere

Terapiafdelingen Optræning efter gynækologiske operationer Patientvejledning

Terapiafdelingen Optræning efter gynækologiske operationer Patientvejledning Terapiafdelingen Optræning efter gynækologiske operationer Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Indhold Bækkenbunden side 3 Gener ved en svag bækkenbund side 3 Bughulen side 4 Venepumpe øvelser side

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Blære- og bækkenbundstræning

Blære- og bækkenbundstræning BET-07- Blære- og bækkenbundstræning For kvinder Blæren.dk ASTELLAS PHARMA, Kajakvej, 770 Kastrup Telefon 0, Fax, E-mail: kontakt.dk@astellas.com, www.astellas.dk Facts om inkontinens Du skal ikke have

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION?

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? Kontinensstimulation med EMS (Elektrisk Muskel Stimulation) er en terapeutisk, sikker og meget effektiv behandling for inkontinens. Metoden er anbefalet

Læs mere

Genoptræning efter graviditiet

Genoptræning efter graviditiet Terapiafdelingen Genoptræning efter graviditiet Patientinformation www.koldingsygehus.dk 2 INDHOLD Bækkenbunden side 4 Venepumpeøvelserne side 6 Træning af bækkenbunden side 8 Knibeøvelser side 10 Hvilestilling

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Januar 2015 Af Dorthe Larsen, kvægrådgiver mobil 2440 0060 Kalvedødelighed Inden jul modtog alle kvægbesætninger med mere end 20 dyr, et brev fra VFL Kvæg med information

Læs mere

Fra registrering til information

Fra registrering til information Dyrlægeregningens størrelse afspejler sundheden i en kvægbesætning!? Dansk Boologisk Selskabs forårsseminar 2001 Erik Jørgensen Forskergruppe for Biometri Danmarks Jordbrugsforskning mailto:erikjorgensen@agrscidk

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS vfl.dk Undgå medicinrester i mælken AMS Denne pjece giver gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, som forårsager medicinrester i din mælk. Hvorfor er

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Malkning - Klargøring til malkning... 1 2. Malkning - Klargøring af malkeanlæg... 2 3. Malkning - Af normalt lakterende køer... 3 4. Malkning - Af antibiotika-behandlede køer... 5 5. Malkning

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller fod Når du har fået fjernet gips eller bandage efter dit knoglebrud, skal du i gang med at træne din fod og dit ben. Formålet med træningen er at: forebygge

Læs mere

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin DK Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige fra det beskrevne. Informationen

Læs mere

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin Sundhed & velfærd Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014 Henrik Læssøe Martin 2... Er der særlige sygdomsproblemer i økologiske besætninger? 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Konventionel

Læs mere

Typebeskrivelse af Skotsk Højlandskvæg

Typebeskrivelse af Skotsk Højlandskvæg Typebeskrivelse af Skotsk Højlandskvæg Udarbejdet af avlsudvalget v/ Charlotte Skou, godkendt af bestyrelsen nov. 2011: Niels Seidenfaden, Ernst Sørensen, Søren Brydsø, Per Haarbo, Arne Hansen Skotsk Højlandskvægs

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer

Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer Udbud på levering af bleer til inkontinens Version: 8.1.2015 Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer Dette faneblad er en instruktion til, hvordan - skal udfyldes.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

LELY. Herd Managementprogrammer 11

LELY. Herd Managementprogrammer 11 LELY Produktnavn Sælges som T4C TIME FOR COWS. Sælges sammen med LELY s automatiske malkesystemer. Exchange modulet giver mulighed for dataudveksling, men benyttes kun ved opstart. Krav til hardware/internet

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder Vi kommer alle ud for spørgsmål omkring overgangsalderen, som har mange facetter. Når den sniger sig ind på kvinderne, føler nogle at der er noget unormalt ved deres krop, hvilket giver anledning til uro

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

Fokus på vigtige aspekter vedrørende fodring, ernæring og management

Fokus på vigtige aspekter vedrørende fodring, ernæring og management Fokus på vigtige aspekter vedrørende fodring, ernæring og management Tema 8 På vej mod 12.000 kg mælk pr. ko Landskonsulent Ole Aaes S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 8\Ole Aaes.ppt Høj ydelse opnås kun,

Læs mere

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS Til behandling af milde og moderate aktiniske keratoser Patientinformation, som udleveres af behandlende sundhedspersonale 2 Hvad er aktiniske keratoser eller solare

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

12 landmænds erfaringer med at gøre medicinering af malkekøer med antibiotika overflødig

12 landmænds erfaringer med at gøre medicinering af malkekøer med antibiotika overflødig Farvel til antibiotika 12 landmænds erfaringer med at gøre medicinering af malkekøer med antibiotika overflødig Et projekt fra Danmarks JordbrugsForskning og Økologisk Landsforening Farvel til antibiotika

Læs mere

Patientvejledning. Fremfald af endetarm. Prolaps af endetarm

Patientvejledning. Fremfald af endetarm. Prolaps af endetarm Patientvejledning Fremfald af endetarm Prolaps af endetarm Fremfald af slimhinden i den nederste del af endetarmen eller egentlig fremfald af nederste del af endetarmen (prolaps af endetarmen) opleves

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater

mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater Forstå svaret på dine M A J 2 0 1 3 mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater Det er en stor hjælp at kende fjenden. http://labtestsonline.org/lab/photo/throat1/start/3 Mælkeprøver

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym *

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 14. oktober 2009 Til Politiet Lokalstationen Viborg Rødevej 1 8800 Viborg Anne C. Abildgaard På vegne af Hesteinternatet af 1999 Rørbækvej 7-7323 Give www.hesteinternatet.dk Tlf.: 22 17 32 75 Anmeldelse

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

FYS. efter operation i lænderyggen

FYS. efter operation i lænderyggen Information fra fysioterapeuterne I det følgende kan du (i hovedtræk) læse gode råd og vejledninger i forhold til arbejde, fysiske aktiviteter og træning efter en operation i lænderyggen. Dagen efter operationen

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse Kvæg nr. 36 2006 FarmTest Strøelse i sengebåse Strøelse i sengebåse - Spåner eller snittet halm til køer - Spåner eller halm til kalve i enkeltbokse af Inger Dalgaard og Anja Juul Freudendal, Dansk Landbrugrådgivning,

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Patientinformation VMO. Træningsprogram

Patientinformation VMO. Træningsprogram Patientinformation VMO Træningsprogram Kvalitet Døgnet Rundt Terapiafdelingen VMO VMO er en muskel og er en forkortelse af vastus medialis obliquus. Det er en lille, men vigtig muskel, som sidder på indersiden

Læs mere

Forstuvet ankel hvad er det, hvad kan jeg gøre?

Forstuvet ankel hvad er det, hvad kan jeg gøre? 1 Forstuvet ankel hvad er det, hvad kan jeg gøre? Når anklen forstuves, bliver ledkapslen og ét eller flere ledbånd overstrakte, og der sker småbristninger i vævene. Skaden kan være så alvorlig, at både

Læs mere

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Tarmslyng Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Tarmslyng Tarmslyng er en fællesbetegnelse for en akut tilstand med ophævet passage af luft og afføring gennem tarmsystemet. I tyndtarmen

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning

Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Klaus Lønne Ingvartsen & Lisbeth Mogensen* Afd. for Husdyrsundhed,

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Bristet akillessene med operation (Øvelsesprogram)

Bristet akillessene med operation (Øvelsesprogram) Bristet akillessene med operation (Øvelsesprogram) DE FØRSTE 3 UGER Når din akillessene er syet sammen i lokalbedøvelse, får du en støvle (Rom Walker) på foden, så din fod sidder i spidsfods stilling.

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere