Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune"

Transkript

1 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1

2 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat udarbejdet i Centersekretariatet for Sundhed og Pleje. Notatet giver, gennem nøgletal, et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og læger under sygesikringen sammenlignet med andre Kommuner i Region Sjælland. Derudover graves et spadestik dybere for Faxe Kommune, hvor der ses på behandlingsdiagnoser og behandlingssteder i perioden jan-marts 29 til 212. Kommunernes medfinansiering af sygehusene har fra 1/1-212 ændret model således at medfinansieringen nu er 1 procent aktivitetsstyret. Det betyder at Faxe Kommune betaler et bidrag som er 1 procent afhængig af den aktivitet (de borgere), som har kontakt med sygehussektoren. Tidligere betalte Faxe Kommune et fast bidrag pr. indbygger plus et mindre bidrag pr. borger der havde kontakt med sygehussektoren. I nedenstående tabel ses sidste års model sammenlignet med nuværende model. Faxe Kommunes medfinansiering af sundhedsvæsenet Generelt Grundbidrag pr. indbygger Somatik Stationær (indlæggelser) Ambulant Genoptræning under indlæggelse Psykiatri Stationær (indlæggelser) Finansieringsmodel 211 Finansieringsmodel kr. pr. indbygger (39,9 mio. kr. for Ringsted Kommune) 3 procent af DRG-takst*, dog max kr. pr. indlæggelse 3 procent af DAGS-takst**, dog max. 329 kr. pr. besøg eller max kr. pr. gråzone 7 procent af genoptræningstaksten 6 procent af sengedagstaksten, dog max kr. pr. indlæggelse Bortfalder 34 procent af DRG-takst, dog max kr. pr. indlæggelse 34 procent af DAGS-taksten pr. besøg, dog max kr. pr. besøg eller kr. pr. gråzone Fortsætter uændret Fortsætter uændret Ambulant 3 procent af besøgstaksten Fortsætter uændret Praksissektoren Speciallæger 3 procent af honorar, dog max. 329 kr. pr. ydelse 34 procent af honorar, dog max kr. pr. ydelse Almen læge 1 procent af grundydelse Fortsætter uændret Fysioterapi, tandlæge, fodterapi, psykolog, kirorpraktor 1 procent af honorar Fortsætter uændret Hvorvidt den nye model bliver billigere eller dyrere end den hidtidige for Faxe Kommune afhænger altså udelukkende af indbyggernes almene sundhedstilstand og dermed afledte aktivitetsniveau i sundhedssektoren. 2

3 39 - Vordingborg Guldborgsund 37 - Næstved 36 - Lolland 35 - Lejre 34 - Sorø Stevns 33 - Slagelse Ringsted Kalundborg 32 - Faxe Holbæk 36 - Odsherred Solrød Roskilde Køge Greve I denne nøgletalsrapport kigges ikke på økonomien, men på den aktivitet der ligger bag økonomien. Som beskrevet overfor er nuværende model 1 procent aktivitetsstyret, og det er derfor også væsentligt i forhold til økonomien, hvordan aktiviteten udvikles. Alle data er hentet fra esundhed. 1. Somatik Region Sjælland. I dette afsnit kigges på aktiviteten for Faxe Kommune og øvrige Kommuner i Region Sjælland for så vidt angår somatiske udskrivninger, ambulante besøg og skadestuebesøg. Med somatik menes sygehusbehandlinger som følge af fysiske diagnoser, altså alt andet end psykiske lidelser. I nedenstående figur 1a, 1b og 1c ses antallet af udskrivninger, antallet af ambulante behandlinger og antallet af skadestuebesøg for kommunerne i Region Sjælland. Figur 1a viser, at det gennemsnitlige antal udskrivninger pr. 1 indbygger for Region Sjælland er 223 i 21 og 227 i 211. Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 4 indlæggelser pr. 1. indbyggere. Kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Lolland og Guldborgsund har ligget noget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var 217 udskrivninger pr. 1 indbygger i 21 og 222 udskrivninger pr. 1 indbygger i 211. Altså under regionsgennemsnittet, men med en stigning på 5 udskrivninger pr. 1 borgere fra 21 til 211. Figur 1a Antal udskrivninger pr. 1 indbygger - Somatik region sjælland 3

4 39 - Vordingborg Guldborgsund 37 - Næstved 36 - Lolland 35 - Lejre 34 - Sorø Stevns 33 - Slagelse Ringsted Kalundborg 32 - Faxe Holbæk 36 - Odsherred Solrød Roskilde Køge Greve Figur 1b viser, at det gennemsnitlige antal ambulante besøg pr. 1 indbygger for Region Sjælland er i 21 og i 211. Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 116 ambulante besøg pr. 1. indbyggere. Kommunerne Odsherred, Stevns, Lolland, Næstved og Guldborgsund har ligget noget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder at der var ambulante besøg pr. 1 indbygger i 21 og 1.78 ambulante besøg pr. 1 indbygger i 211. Altså under regionsgennemsnittet i 21 og over regionsgennemsnittet i 211. Fra 21 til 211 var der således en stigning på 162 ambulante besøg pr. 1 borgere. Figur 1b Antal ambulante besøg pr. 1 indbygger - Somatik region sjælland Figur 1c viser, at det gennemsnitlige antal skadestuebesøg pr. 1 indbygger for Region Sjælland var 141 i 21 og 128 i 211. Der har altså været et fald på gennemsnitligt 13 skadestuebesøg pr. 1. indbyggere. Kommunerne Køge, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Guldborgsund har ligget noget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var 135 skadestuebesøg pr. 1 indbygger i 21 og 117 skadestuebesøg pr. 1 indbygger i 211. Altså over regionsgennemsnittet i 21 og under regionsgennemsnittet i 211. Fra 21 til 211 var der således et fald på 18 skadestuebesøg pr. 1 borgere. 4

5 39 - Vordingborg Guldborgsund 37 - Næstved 36 - Lolland 35 - Lejre 34 - Sorø Stevns 33 - Slagelse Ringsted Kalundborg 32 - Faxe Holbæk 36 - Odsherred Solrød Roskilde Køge Greve Figur 1c Antal skadestuebesøg pr. 1 indbygger - Somatik region sjælland 2. Somatik Faxe Kommune. I dette afsnit gives nøgletal for hvordan Faxe Kommunes borgere har været indlagt eller været ambulant behandlet fordelt på sygehuse og diagnosegrupper. Nøgletallene er opgjort for (jan marts). Udskrivninger Figur 2a. 3 Somatik - Faxe Kommunens behandlersteder med mere end 25 udskrivninger. Periode jan-marts Roskilde pæd. afd Roskilde Obs. Afd. Roskilde Gyn. Afd. Næstved Neuro Afd. Køge Kirurgisk Afd. Næstved Med. Afd. Næstved Obs. Afd. Næstved Gyn. Afd. Næstved Pæd Afd. Køge Medicinsk Afd. Roskilde Plastikkir. Afd. Rigshosp. Hjertemed. Roskilde Urologisk Afd. Køge Øre-Næse-Halskir Køge Ortopædkir. Afd. Næstvd Urologisk Afd. Næstved onk-hæm afd. Næstved ortopædkir afd. 29 jan - marts 21 jan-marts 211 jan-marts 212 jan-marts 5

6 Figur 2a viser en oversigt over Faxe Kommunes behandlersteder (sygehuse) med mere end 25 udskrivninger i perioden. Det ses at borgere fra Faxe Kommune primært er indlagt på Køge Medicinsk afdeling, Køge Kirurgisk afdeling, Køge ortopædkirurgiske afdeling, Næstved Medicinsk afdeling, Næstved neurologiske afdeling, Næstved pædiatrisk afdeling og Næstved gynækologisk og obstetrisk afdeling. Region Sjælland består teoretisk af et sygehus, som betyder at de forskellige specialer fordeles på forskellige sygehuse, hvilket derfor har indflydelse på hvor borgere fra Faxe indlægges. Dette, sammen med nærhedsprincippet, ses tydeligt i figur 2a, da borgere fra Faxe i overvejende grad indlægges på Køge Sygehus for så vidt angår det medicinske og ortopædkirurgiske speciale mens det er Næstved sygehus for så bidt angår neurologi, børn og fødsler. De tre sidstnævnte specialer findes ikke i Køge. I nedenstående figur 2b ses en oversigt over udviklingen i de forskellige aktionsdiagnoser på tværs at sygehuse. Borgerne i Faxe Kommunen er hovedsageligt indlagt på sygehus i forbindelse med behandling af svulster, sygdomme i kredsløbsorganer, sygdomme i åndedrætsorganer, sygdomme i fordøjelsesorganer, symptomer og abnorme fund ikke klassificeret, læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre sygdomme og faktorer af betydning for sundhed. Figur 2b Antal udskrivninger, Faxe Kommunen, fordelt på diagnosegrupper Svulster Infektioner Sygdomme i nervesystemet Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i urin- og kønsorganer Faktorer af betydning for sundhed Ydre sygdoms- og dødsårsager Medfødte misdannelser Kirtel og ernæringsbetingede sygdomme Visse sygdomme, der opstår i perinata... Sygdomme i knogler, muskler og bind... Læsioner, forgiftninger og visse andre f... Symptomer og abnorme fund ikke klassi... Sygd. i blod og bloddannende organer Svangerskab, fødsel og barsel Psykiske lidelser Sygdomme i øre Sygdomme i hud Uden registrering 29 jan - marts 21 jan-marts 211 jan-marts 212 jan-marts Ses på antallet af indlæggelser fra (jan marts) har Faxe Kommune haft de største ændringer inden for Kirtel og ernæringsbetingede sygdomme (stigning med 21 indlæggelser), svangerskab, fødsler og barsel (fald på 39 indlæggelser), symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds (stigning med 67 indlæggelser), Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger (stigning med 42 indlæggelser) og faktorer af betydning for sundhed (fald med 56 indlæggelser). 6

7 Ud fra ovenstående skal Faxe Kommunen være opmærksom på om der kan arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse for at nedsætte antallet af indlæggelser inden for de enkelte diagnosegrupper. I tabel 2a ses en specificering af tallene i figur 2b. Tabel 2a 29 jan - marts 21 janmarts 211 janmarts 212 janmarts ændring Infektioner Infektiøse incl. parasitære sygdomme Svulster Sygd. i blod og bloddannende organer Kirtel og ernæringsbetingede sygdomme Psykiske lidelser Sygdomme i nervesystemet Sygdomme i øre Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i hud Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Sygdomme i urin- og kønsorganer Svangerskab, fødsel og barsel Visse sygdomme, der opstår i perinatalperiode Medfødte misdannelser Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger Ydre sygdoms- og dødsårsager 1 1 Faktorer af betydning for sundhed Uden registrering i alt Bl.a. kan der for diagnosegruppen faktorer af betydning for sundheden ligge incitamenter til at arbejde yderligere med sundhedsfremme og forebyggelse. Diagnosegruppen indeholder mange ikke specifikt definerede observationsdiagnoser som evt. kunne behandles og forebygges med andet end indlæggelser. Gruppen er faldet med 56 indlæggelser for perioden (jan marts), men er stadig høj i forhold til andre diagnosegrupper. Ambulante besøg I nedenstående figur 2c ses en oversigt over udviklingen i de forskellige aktionsdiagnoser og på tværs at sygehuse. Borgerne i Faxe Kommunen har hovedsageligt ambulante besøg på sygehuse i forbindelse med behandling af infektioner, sygdomme i hud og læsioner forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger. 7

8 Figur 2c Antal ambulante besøg, Faxe Kommune, fordelt på diagnosegrupper Infektioner Svulster Sygdomme i urin- og kønsorganer Sygdomme i nervesystemet Svangerskab, fødsel og barsel Psykiske lidelser Sygdomme i øre Sygdomme i hud Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i kredsløbsorganer Ydre sygdoms- og dødsårsager Medfødte misdannelser Kirtel og ernæringsbetingede sygdomme Visse sygdomme, der opstår i perinatal... Sygdomme i knogler, muskler og bind... Læsioner, forgiftninger og visse andre f... Læsioner, forgiftninger og visse andre f... Symptomer og abnorme fund ikke klass... Sygd. i blod og bloddannende organer Infektiøse incl. parasitære sygdomme 29 jan - marts 21 jan-marts 211 jan-marts 212 jan-marts Ses på antallet af ambulante besøg fra (jan marts) har Faxe Kommune haft de største ændringer inden for svulster (stigning med 299 besøg), sygdomme i blod og bloddannende organer (stigning på 18 besøg), sygdomme i nervesystemet (stigning med 22 besøg), sygdomme i øre (stigning med 135 besøg), sygdomme i knogler, muskler og bindevæv (stigning med 218 besøg, fødsler og svanger (fald med 186 besøg) og symptomer og abnorme fund ikke klacifiseret andet sted (stigning med 144 besøg). I tabel 2b ses en specificering af tallene i figur 2b. Tabel 2b 29 jan - marts 21 janmarts 211 janmarts 212 janmarts ændring Infektioner Svulster Sygd. i blod og bloddannende organer Kirtel og ernæringsbetingede sygdomme Psykiske lidelser Sygdomme i nervesystemet Sygdomme i øre Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i hud Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Sygdomme i urin- og kønsorganer Svangerskab, fødsel og barsel Visse sygdomme, der opstår i perinatalperiode Medfødte misdannelser Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger Ydre sygdoms- og dødsårsager 2 Faktorer af betydning for sundhed Uden registrering i alt Når der ses på ændringerne fra 29 til 212 i de ambulante besøg skal Faxe Kommune naturligvis være opmærksom på hvis der er store stigninger inden for de enkelte diagnosegrupper. 8

9 39 - Vordingborg Guldborgsund 37 - Næstved 36 - Lolland 35 - Lejre 34 - Sorø Stevns 33 - Slagelse Ringsted Kalundborg 32 - Faxe Holbæk 36 - Odsherred Solrød Roskilde Køge Greve Stigning/fald i ambulante besøg kan dog inddeles i to forklaringer. Stigning/fald kan dels skyldes at sygehusene omlægger flere og flere behandlingsformer fra indlæggelse til ambulant behandling. Dette vil have en positiv økonomisk gevinst for Faxe Kommune. Dels kan stigning/fald skyldes at der bliver flere eller færre borgere som får reelt behov for/visiteres til behandling. Dette er en økonomisk belastning for Faxe Kommune. 3. Psykiatri Region Sjælland I dette afsnit kigges på aktiviteten for Faxe Kommune og øvrige Kommuner i Region Sjælland for så vidt angår psykiatriske udskrivninger, ambulante besøg og skadestuebesøg. Med psykiatri menes sygehusbehandlinger som følge af psykiatriske diagnoser, altså alt andet end somatiske lidelser. I nedenstående figur 3a, 3b og 3c ses antallet af udskrivninger, antallet af ambulante behandlinger og antallet af skadestuebesøg for kommunerne i Region Sjælland. Figur 3a viser, at det gennemsnitlige antal udskrivninger pr. 1 indbygger for Region Sjælland er 8 i 21 og 9 i 211. Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 1 indlæggelse pr. 1. indbyggere. Kommunerne Roskilde, Odsherred, Holbæk, Kalundborg, og Slagelse har ligget noget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder at der var 6 udskrivninger pr. 1 indbygger i 21 og 7 udskrivninger pr. 1 indbygger i 211. Altså under regionsgennemsnittet, men med en stigning på 1 udskrivning pr. 1 borgere fra 21 til 211. Figur 3a Antal udskrivninger pr. 1 indbygger - Psykiatri region sjælland Figur 3b viser, at det gennemsnitlige antal ambulante besøg pr. 1 indbygger for Region Sjælland er 14 i 21 og 144 i 211. Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 4 9

10 39 - Vordingborg Guldborgsund 37 - Næstved 36 - Lolland 35 - Lejre 34 - Sorø Stevns 33 - Slagelse Ringsted Kalundborg 32 - Faxe Holbæk 36 - Odsherred Solrød Roskilde Køge Greve ambulante besøg pr. 1. indbyggere. Kommunerne Roskilde, Odsherred og Slagelse har ligget noget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder at der var 73 ambulante besøg pr. 1 indbygger i 21 og 73 ambulante besøg pr. 1 indbygger i 211. Altså væsentligt under regionsgennemsnittet. Figur 3b Antal ambulante besøg pr. 1 indbygger - Psykiatri region sjælland Figur 3c viser, at det gennemsnitlige antal skadestuebesøg pr. 1 indbygger for Region Sjælland var 5 i 21 og 6 i 211. Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 1 skadestuebesøg pr. 1. indbyggere. Kommunerne Roskilde, Slagelse og Vordingborg, har ligget noget over dette gennemsnit, mens regionens øvrige kommuner har ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder, at der var 5 skadestuebesøg pr. 1 indbygger i 21 og 4 skadestuebesøg pr. 1 indbygger i 211. Altså som regionsgennemsnittet i 21 og under regionsgennemsnittet i 211. Fra 21 til 211 var der således et fald på 1 skadestuebesøg pr. 1 borgere. 1

11 39 - Vordingborg Guldborgsund 37 - Næstved 36 - Lolland 35 - Lejre 34 - Sorø Stevns 33 - Slagelse Ringsted Kalundborg 32 - Faxe Holbæk 36 - Odsherred Solrød Roskilde Køge Greve Figur 3c Antal skadestuebesøg pr. 1 indbygger - Psykiatri region sjælland 4. Psykiatri Faxe Kommune. I nedenstående figur 4a ses en oversigt over udviklingen i udvalgte aktionsdiagnoser på tværs at sygehuse. Diagnoserne er udvalgt i forhold til, at det er disse grupper der har flest indlæggelser. Borgerne i Faxe Kommunen er hovedsageligt indlagt på psykiatriske afdelinger i forbindelse med behandling af Skizofreni og reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner. Figur 4a Antal udskrivninger, Faxe Kommunen, fordelt på diagnosegrupper Psykiatri Skizofreni Bipolar affektiv sindslidelse Periodisk depression Specifikke forstyrrelser af personli... Reaktioner på svær belastning, tilpa jan - marts 21 jan-marts 211 jan-marts 212 jan-marts 11

12 Både antallet af skizofrene og antallet af borgere med diagnosen Reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner er steget fra 29 til 212. For så vidt angår skizofreni var der i jan marts 29 8 indlæggelser mens der i tilsvarende periode 212 har været 11 indlæggelser. I de mellemliggende perioder i 21 og 211 har antallet af indlæggelser været faldende. På denne baggrund vil Center for Sundhed og Pleje følge udviklingen tæt og følge op på om det beror på tilfældigheder eller anden årsag. Med hensyn til reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner var antallet af indlæggelser 4 i jan-marts 29, mens den i samme periode 212 har været 13. I den mellemliggende periode har antallet af indlæggelser været 1 i 21 og 8 i 211. Center for Sundhed og Pleje vil følge udviklingen tæt og se om den stigende tendens fortsætter. I tabel 4a ses en specificering af tallene i figur 4a. Tabel 4a Psykiatri 29 jan - marts 21 janmarts 211 janmarts 212 janmarts ændring Skizofreni Bipolar affektiv sindslidelse Periodisk depression Specifikke forstyrrelser af personlighedsstruktur Reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner Ambulante besøg I nedenstående figur 4b ses en oversigt over udviklingen i de forskellige aktionsdiagnoser og på tværs at sygehuse. Borgerne i Faxe Kommunen har hovedsageligt ambulante besøg på de psykiatriske sygehuse i forbindelse med Skizofreni, Biopolar affektiv sindslidelse (maniodepresiv) og reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner. Figur 4b Antal ambulante besøg, Faxe Kommune, fordelt på diagnosegrupper Psykiatri Skizofreni Angsttilstande, andre Periodisk depression Bipolar affektiv sindslidelse Obsessiv-kompulsiv tilstand Hyperkinetiske forstyrrelser Gennemgribende mentale udviklingsfor... Reaktioner på svær belastning, tilpasni... Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke s... Specifikke forstyrrelser af personlighed... Spiseforstyrrelser Depressiv enkeltepisode 29 jan - marts 21 jan-marts 211 jan-marts 212 jan-marts 12

13 For så vidt angår skizofreni var der i jan marts ambulante besøg mens der i tilsvarende periode 212 har været 68 ambulante besøg. I de mellemliggende perioder i 21 og 211 har antallet af besøg først været både faldende og stigende, men set over hele perioden har de seneste år ligget under 29-niveau. Med hensyn til bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv) var antallet af ambulante besøg 55 i jan-marts 29, mens den i samme periode 212 har været 89. I den mellemliggende periode har antallet af besøg været 37 i 21 og 4 i 211. Center for Sundhed og Pleje vil følge udviklingen tæt og se om den voldsomme stigning i 212 fortsætter. Med hensyn til reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner var antallet af ambulante besøg 45 i jan-marts 29, mens den i samme periode 212 har været 96. I den mellemliggende periode har antallet af besøg været 44 i 21 og 71 i 211. Center for Sundhed og Pleje vil følge udviklingen tæt og se om den stigende tendens fra 211 og 212 fortsætter. I tabel 4b ses en specificering af tallene i figur 4b. Tabel 4b Psykiatri 29 jan - marts 21 janmarts 211 janmarts 212 janmarts ændring Skizofreni Bipolar affektiv sindslidelse Depressiv enkeltepisode Periodisk depression Angsttilstande, andre Obsessiv-kompulsiv tilstand Reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner Gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Specifikke forstyrrelser af personlighedsstruktur Hyperkinetiske forstyrrelser Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde Når der ses på ændringerne fra 29 til 212 i de ambulante besøg skal Faxe Kommune naturligvis være opmærksom på hvis der er store stigninger inden for de enkelte diagnosegrupper. Stigning/fald i ambulante besøg kan dog inddeles i to forklaringer. Stigning/fald kan dels skyldes at sygehusene omlægger flere og flere behandlingsformer fra indlæggelse til ambulant behandling. Dette vil have en positiv økonomisk gevinst for Faxe Kommune. Dels kan stigning/fald skyldes at der bliver flere eller færre borgere som får reelt behov for/visiteres til behandling. Dette er en økonomisk belastning for Faxe Kommune. Omlæggelse fra indlæggelse til ambulante besøg kan således være forklaringen for diagnosen bipolar affektiv sindslidelse. For skizofreni og reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner skal der søges andre forklaringer idet skizofreni er steget i antal indlæggelser og reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner både er steget i antal indlæggelser og antal ambulante besøg. 13

14 39 - Vordingborg Guldborgsund 37 - Næstved 36 - Lolland 35 - Lejre 34 - Sorø Stevns 33 - Slagelse Ringsted Kalundborg 32 - Faxe Holbæk 36 - Odsherred Solrød Roskilde Køge Greve 5. Sygesikring Region Sjælland. I dette afsnit kigges på aktiviteten for Faxe Kommune og øvrige Kommuner i Region Sjælland for så vidt angår sygesikringe - altså besøg hos almen læge, fodterapi, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, speciallæge, tandlæge og anden læge. Gruppen består således af privatpraktiserende foranstaltninger og indgår under den kommunale finansiering. I nedenstående figur 5a ses antallet af besøg for kommunerne i Region Sjælland. Tallene er opgjort for samme periode og pr. 1 indbyggere for sammenlignelighedens skyld. Figur 5a Antal ydelser pr. 1 indbygger - Sygesikring region sjælland Figur 5a viser, at der er meget stor spredning mellem de enkelte kommuner. Nogle kommuner har væsentlig flere sysikringsydelser end gennemsnittet, mens andre ligger væsentligt under gennemsnittet for regionen. Det gennemsnitlige antal ydelser pr. 1 indbygger for Region Sjælland er i 21 og i 211. Der har altså været en stigning på gennemsnitligt 251 ydelser pr. 1. indbyggere. Kommunerne Greve, Køge, Solrød, Faxe, Stevns, Lolland og Næstved har ligget over regionsgennemsnittet, mens regionens øvrige kommuner ligger under eller på samme niveau. For Faxe Kommune gælder at der var ydelser pr. 1 indbygger i 21 og ydelser pr. 1 indbygger i 211. Altså over regionsgennemsnittet. Ligeledes har der været en stigning på 343 ydelser pr. 1 indbyggere fra 21 til

15 6. Sygesikring Faxe Kommune. I nedenstående figur 6a ses en oversigt over udviklingen i ydelse under sygesikring i Faxe Kommune. Figur 6a Antal udskrivninger, Faxe Kommunen, fordelt på diagnosegrupper Psykiatri Almen Læge Fysioterapi Fodterapi Kiropraktor Tandlæge Speciallæge Anden Behandling Psykolog 29 jan - marts 21 jan-marts 211 jan-marts 212 jan-marts Figur 6a viser tydeligt at det primært er ydelser hos almen læge, speciallæge og tandlæge som benyttes i Faxe Kommune. I langt overvejende grad er det den almene praksis der leverer flest ydelser. Tillige viser figur 6a at antallet af ydelser til såvel almen læge som speciallæge har været stigende fra jan marts 29 til jan-marts 212. I tabel 6a ses en specificeret oversigt over antallet af ydelser samt ændringen fra 29 til Tabel 6a Sygesikring 29 jan - marts 21 jan-marts 211 jan-marts 212 jan-marts ændring Almen Læge Anden Behandling Fodterapi Fysioterapi Kiropraktor Psykolog Speciallæge Tandlæge I alt Samlet har Faxe Kommune øget antallet af ydelser hos de praktiserende læger med fra jan-marts 29 til jan-marts 212. De største stigninger er hos de almene læger, speciallæger og Tandlæger. Det er dog også disse tre lægetyper som har det støreste antal ydelser i alt. Tabel 6b viser ændringen fra 29 til 212 i procent for de tre største leverandører af ydelser. 15

16 Tabel 6b Sygesikring ændring i prcnet ændring i prcnet ændring i prcnet Almen Læge Anden Behandling Fodterapi Fysioterapi Kiropraktor Psykolog Speciallæge Tandlæge I alt Tabel 6b viser at der har været en stigning på 9 procent fra 29 til 212 for de almene læger, en stigning på 23 procent for speciallæger og 8 procent for tandlæger. Derudover har der været en stigning på procent på Fodterapi og 71 procent på psykologbehandlinger. Stigningen i antallet at behandlinger med fodterapi skyldes primært at der i juni 211 blev indgået ny overenskomst på området, som betyder, at der nu ydes offentligt tilskud til sådanne behandlinger efter en 6-årig konflikt uden tilskud. Stigningen er således en generel udvikling for alle landets kommuner. For så vidt angår psykologbehandling skyldes den store stigning, at det i 212 er blevet muligt at få tilskud fra sygesikringen til behandling af depression. Stigningen er således en generel udvikling for alle landets kommuner. Hos speciallægerne har der været en stigning i antallet af ydelser på 23 procent. Centersekretariater vil følge udviklingen nøje og analyser på muligheden for at nedbringe denne udvikling. 16

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010

DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune maj 2010 DR Nyhederne Sparebanden Nyborg Kommune FORTROLIGT Dette materiale er udarbejdet som led i projekt Sparebanden, udtænkt og drevet af Danmarks Radio til brug for et indslag i Magasinet Søndag. Materialet

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Indhold 1. Projektkommissorium 2. Borgernes forbrug af sundhedsydelser 3. Case I potentiale ved omlægning af pleje-

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 6 Figur 1.2 Udgifter til

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

HoNOS Årsrapport for 2006

HoNOS Årsrapport for 2006 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kommunal medfinansiering Oktober 2013

Kommunal medfinansiering Oktober 2013 Kommunal medfinansiering Oktober Centerstaben Pleje og Sundhed Britta Crone Denne rapport er udarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget som en del af den løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering.

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Indholdsfortegnelse DEL I BAGGRUND 1 Indledning og kommissorium... 7 1.1 Kommissorium... 7 1.2 Regelsæt...

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Tema: Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser

Tema: Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser TEMA: KOMMUNALE FORSKELLE I TILKENDELSE AF FØRTIDSPENSION GRUNDET PSYKISKE LIDELSER Tema: Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser Andelen af førtidspensioner, der

Læs mere