Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1"

Transkript

1

2

3 Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/ DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3 Skæreenhed... 3 Symboler i denne vejledning... 3 KOM GODT I GANG... 4 Sådan pakkes QL-500/550 ud... 4 QL-500/550-komponenter...5 QL-500/550-labelprinter... 5 Knapbeskrivelser...6 LED-lampe... 6 Tilslutning til strømkilden...7 Sådan installeres DK Roll...8 Tilgængelige forbrugsvarer... 8 Sådan isættes DK Roll... 8 Sådan installeres papirguiden... 9 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Softwareoversigt Software og kompatible operativsystemer Forholdsregler ved installation Installation af softwaren...11 Sådan afinstalleres software Afinstallation af P-touch Editor version Sådan afinstalleres printerdriveren...25 Sådan tilsluttes QL-500/550 til flere computere...26 Sådan anvendes QL-500/550 som en delt printer Sådan bruges PS-9000 Printserveren OPRETTELSE AF LABELS Oversigt...27 Start af P-touch Editor...29 Sådan anvendes P-touch Editor...30 Layoutvindue Sådan oprettes en adresselabel...31 Udskrivning af en label Sådan gemmes en label Åbning af en lagret labelfil Contents i

4 CONTENTS Oprettelse af stregkodelabels...34 Oprettelse af andre labeltyper...36 Brug af Hjælp Labellisten...39 Sådan fungerer labellisten Visninger Anvendelse af labellisten Sådan oprettes labels med layouttypografi og -data fra labellisten Brug af P-touch Quick Editor med andre programmer Add-In-program...46 Microsoft Word...47 Microsoft Excel...50 Microsoft Outlook...52 Sådan bruges en database...54 TILLÆG Vedligeholdelse Rengøring af printhovedet Rengøring af rullen...59 Sådan udskiftes skæreenheden...61 Fejlfinding...62 Fejlafhjælpning...62 Specifikationer QL-500/QL Styresystem Indeks...64 ii Contents

5 INTRODUKTION Tillykke med købet af QL-500/550. Din nye QL-500/550 er en labelprinter, der tilsluttes din pc, så du nemt og hurtigt kan udskrive professionelle brugerdefinerede labels, du selv har oprettet på din pc ned hjælp af det medfølgende labelredigeringsprogram. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser denne brugervejledning, før du bruger QL-500/550. Sørg for, at vejledningen opbevares et sted i nærheden til eventuelt senere brug. INTRODUKTION 9 Generelle forholdsregler QL-500/550 QL-500/550 er en præcisionsmaskine. Undlad at tabe, slå på eller på anden måde støde QL-500/550. Tag ikke fat i eller løft QL-500/550 ved DK Roll-kassettelåget. Låget kan falde af, og QL-500/550 kan tabes og beskadiges. Der kan opstå funktionssvigt på QL-500/550, hvis den står tæt på tv, radio osv. Brug ikke QL-500/ 550 i nærheden af maskiner, der kan forårsage elektromagnetisk interferens. Udsæt ikke QL-500/550 for direkte sollys. Undlad at anbringe eller opbevare QL-500/550 i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. I disse tilfælde kan der opstå funktionssvigt på maskinen. Brug ikke fortynder, rensebenzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler til rengøring af QL-500/550. Dette kan medføre beskadigelse af overfladen. Brug en blød, tør klud til at rengøre den tilsmudsede QL-500/550. Læg ikke tunge genstande eller genstande med vand oven på QL-500/550. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i QL-500/550, skal du kontakte forhandlere, hvor du har købt QL- 500/550 eller et autoriseret servicecenter. Hvis der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i QL-500/550, og du fortsætter med at bruge maskinen, kan den blive beskadiget, eller der kan opstå personskade. Pas på ikke at berøre skæretøjet. Ellers kan der opstå personskade. Pas især på, når skæreenheden udskriftes. Indsæt ikke nogen objekter eller bloker labeloutput-åbningen eller USB-porten. Generelle forholdsregler 1

6 INTRODUKTION Placer ingen metaldele i nærheden af printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brug og forbliver varmt umiddelbart efter brug. Rør det ikke direkte med fingrene. Brug kun det interfacekable (USB-kabel), der leveres med QL-500/550. Brug altid kun originaltilbehør og -forbrugsmaterialer fra Brother. Brug ikke ikke-godkendt tilbehør eller forbrugsmaterialer. Når du bruger QL , skal den placeres på en stationær, lige overflade. Brug kun en godkendt strømkilde til QL-500/550. Hvis DK Roll ikke skal bruges i længere tid, skal den fjernes fra QL-500/550. Undgå brand eller elektrisk stød ved aldrig at skille QL-500/550 ad eller lade den blive våd. Fjern eller tilslut ikke netledningen til stikkontakten med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand. Forsøg ikke at udskrive labels, mens DK Roll kassettelåget er åbent. DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape) Brug kun Brother DK udstansede labels eller Brother DK kontinuerlig tape med denne maskine. Brug ikke DK Roll, der ikke har mærket. Hvis labelen klæbes på overflader, som er våde, snavsede eller fedtede, kan den falde af. Før du anvender labelen, skal du rengøre den overflade, den skal sidde på. Alt efter de omgivende forhold og påklæbningsfladens materiale, tilstand, ruhed og form, kan det forekomme, at en del af tapen ikke klæber korrekt, eller at labelen helt falder af. Du kan afprøve labelens klæbeevne (også før du påsætter den), især hvor den skal bruges til sikkerhedsmæssige formål, ved at påklæbe et lille stykke af labelen et sted på klæbefladen, som er mindre synligt. Hvis labelen anvendes udendørs, kan ultraviolette stråler, vind og regn få farven på labelen til at falme, og den kan begynde at gå løs i enderne. DK Roll må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. Opbevares på mørkt og køligt sted. Brug DK Roll snarest muligt efter åbning af emballagen. Hvis du kradser på overfladen af den trykte label med dine negle eller metalgenstande eller berører den trykte overflade med hænder, der er fugtet af vand, sved eller creme osv., kan farven på labelen falme eller ændres. Påfør ikke labels på personer, dyr eller planter eller på offentlige steder eller på andres personlige ejendele uden forudgående tilladelse. Bemærk, at Brother ikke påtager sig ansvar for skader mv., som opstår på grund af manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler. Når du tager en DK Die-Cut Label af, kan en del af labelen sidde tilbage. Fjern den tilbagesidende del, før du påklæber en ny label. Tab ikke DK Roll, der i så tilfælde kan blive beskadiget. Brug ikke cd/dvd-labels i cd/dvd-afspillere med smalle åbninger, som fx en cd-afspiller i bilen, hvor cd'en skydes ind i åbningen. Tag ikke cd/dvd-labelen af, når den først er påklæbet cd/dvd'en. Hvis du gør dette, kan et tyndt lag af overfladen følge med af, hvilket kan beskadige disken. Når du anvender cd/dvd-labels, skal du bruge den applikator, der følger med cd/dvd-labelrullerne. Anvend ikke en disk, hvis labelen ikke sidder korrekt på. Hvis du gør dette, kan cd/dvd-afspilleren blive beskadiget. Sørg for at følge vejledningen i din cd/dvd-afspillers brugervejledning, når det gælder om at påklæbe cd/dvd-labels. Brugerne har fuld ansvar for påklæbning af cd/dvd-labels. Brother påtager sig intet ansvar i forbindelse med tab eller skade som følge af ukorrekt brug af cd/dvd-labels. Anvend ikke cd/dvd-labels til cd/dvd'er, der er udviklet til brug med inkjetprintere. Labels falder let af disse diske, og hvis du bruger diske med afpillede labels, kan du beskadige eller miste data. Vær omhyggelig, når du håndterer DK Roll. Hvis du taber rullen, kan spolen gå i stykker, hvorved den bliver ubrugelig. Nogle DK ruller anvender permanent lim til deres labels. Disse labels kan ikke pilles pænt af, når først de er sat på. 2 Generelle forholdsregler

7 Cd-rom & software Pas på ikke at ridse cd-rom'en. Cd-rom'en må ikke udsættes for meget høje eller meget lave temperatur. Læg ikke tunge genstande oven på cd-rom'en, og udsæt den ikke for trykbelastninger. Softwaren på cd-rom'en er udelukkende beregnet til brug sammen medql-500/550. Se licensaftalen på cd'en for yderligere oplysninger. Det er tilladt at installere denne software på flere pc'er til brug på kontorer mv. AC strømledning Brug altid kun AC strømledningen, der leveres sammen med QL-500/550. Hvis QL-500/550 ikke skal bruges i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af eller sættes ind i stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan du beskadige den. En standard stikkontakt skal installeres tæt ved QL-500/550 og skal være let tilgængelig. Skæreenhed For at undgå skader forårsaget af ødelagte skæreblade og -enhed, følg disse punkter: Luk topdækslet under betjening af skæreenheden. Udøv ikke overdreven pres på skæreenheden. Når skærebladet bliver sløvt, skal den eksisterende skæreenhed erstattes af en ny. Hvis skærebladet brækker af, skal du tage strømforsyningen ud af stikkontakten og fjerne skæreenheden forsigtigt med pincet, så du ikke berører bladet. Hvis der opstår papirstop på grund af en opbygning af lim på papirstyrsoverfladen, skal du tage ledningen ud af stikkontakten og tørre det overskydende lim væk fra papirstøtten med en klud dyppet i ethanol eller isopropyl (gnubbe)- alkohol. Det anbefales at du renser papirstøtten, når du udskifter skæreenheden. Papirstyrsoverfladen Det gennemsnitlige antal skæringer er eller mere, afhængig af driftsmiljøet. Sløv skæring, ikke mulighed for at skære lige eller ofte papirstop kan være indikationer på, at skæreren er ved at være slidt op. Udskift skæreren, hvis disse forhold forekommer. INTRODUKTION Symboler i denne vejledning Følgende symboler bruges i hele denne brugervejledning for at indikere yderligere information med varierende grad af vigtighed. Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, som skal følges - hvis de ignoreres, kan det resultere i beskadigelse, kvæstelse eller mislykkede handlinger. Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, der kan hjælpe til bedre forståelse af, eller mere effektiv anvendelse af QL-500/550. Symboler i denne vejledning 3

8 KOM GODT I GANG Sådan pakkes QL-500/550 ud Kontroller, at emballagen indeholder følgende dele, før du bruger QL-500/550. Hvis der mangler eller er beskadige dele, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt QL-500/550. P-touch QL-500/550 QL-500 QL-550 USB-kabel Quick Start Guide Cd-rom DK Label & Tape Guide Starterrulle Garantikort Til QL-500/550 hører en startrulle med DK udstansede Adresselabels (100 labels) og en startrulle med DK Fortløbende Slidstærkt Papirtape 62 mm (8 m). Papirguide AC strømledning Rensningsark 4 Sådan pakkes QL-500/550 ud

9 QL-500/550-labelprinter Front QL-500 DK Roll kassettelåg FEED (fremføringsknap) LED-lampe ON/OFF-knap CUT-håndtag QL-500/550-komponenter QL-550 DK Roll kassettelåg FEED (fremføringsknap) CUT (beskæringsknap) LED-lampe ON/OFF-knap KOM GODT I GANG Hvis låget til DK Roll ikke lukkes, vil der samle sig støv på printhovedet. Sørg for altid at lukke låget. Bagpå QL-500/QL-550 AC strømledning indgang USB-port Tilslut ikke QL-500/550 til USB-porten på din pc endnu. Tilslut ikke QL--500/550 til din pc, før du bliver bedt om det, når du installerer printerdriveren. Hvis QL-500/550 er tilsluttet til en pc, der ikke har printerdriversoftwaren installeret, kommer et dialogfelt frem her. Klik på [Annuller], og tag USB-kablet ud og installer printerdriversoftwaren. Se Installation af softwaren" på side 11. QL-500/550-komponenter 5

10 KOM GODT I GANG Knapbeskrivelser Funktionerne for knapperne på QL-500/550 beskrives nedenfor. Knap ON/OFF-knap CUT (beskæringsknap) (kun QL-550) FEED (fremføringsknap) Status Tænder eller slukker for strømmen til QL-500/550. Beskærer labelen fra DK Roll. Brug denne knap til at beskære labels, når indstillingen "Autoklip" er fravalgt i Print-dialogfeltet. Når du bruger DK Die-cut labels, fremføres DK labelrullen til starten af den første label på rullen. Hvis knappen holdes nede i mere end et sekund, fremføres DK labelrullen til starten af næste label på rullen. Når du bruger DK Continuous tape, fremføres 25,4 mm af DK labelrullen. Hvis ikke der er isat nogen DK labelrulle, skifter tilstanden til rensningstilstand, og rullen roterer 8 mm. Hvis denne knap holdes nede i mere end et sekund, roterer rullen 100 mm. LED-lampe LED-lampe på QL-500/550 indikerer den nuværende driftstilstand. Lampe Lyser ikke Strømmen er OFF (slukket). Status Lyser Blinker hurtigt Blinker langsomt Slukker efter den har blinket ti gange Strømmen er ON (tændt). (Er normalt tændt, når strømmen er tilsluttet. LED blinker under rensning, eller hvis der opstår en fejl). Indikerer en af følgende fejl. Klipperfejl Labelsensorfejl (DK Roll er ikke korrekt isat, DK Roll er slut eller labelstop). DK Roll kassettelåget er åben under betjening Forkert DK Roll isat Ingen DK Roll isat Køler ned (Venter på at sænke temperaturen for printhovedet) Systemfejl Sluk for QL-500/550 og tænd igen. Hvis denne fejl opstår igen, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt QL-500/550, eller et autoriseret servicecenter. 6 QL-500/550-komponenter

11 1 Forbind AC strømledning til QL-500/550. Tilslutning til strømkilden KOM GODT I GANG 2 Indsæt AC strømledningen i en standard stikkontakt. Kontroller at den elektriske spænding er V, før du sætter stikket til. Fjern AC strømledningen fra stikkontakten, når du er færdig med at bruge QL-500/550. Hiv ikke ledningen ud, når du fjerner den fra kontakten. Ledningen i stikket kan blive beskadiget. Tilslut ikke QL-500/550 til USB-porten på din pc endnu. Tilslut ikke QL--500/550 til din pc, før du bliver bedt om det, når du installerer printerdriveren. Hvis QL-500/550 er tilsluttet til en pc, der ikke har printerdriversoftwaren installeret, kommer et dialogfelt frem her. Klik på [Annuller], og tag USB-kablet ud og installer printerdriversoftwaren. Se Installation af softwaren" på side 11. Tilslutning til strømkilden 7

12 KOM GODT I GANG Sådan installeres DK Roll Der findes mange slags DK Roll'er til din QL-500/550, hvormed du kan oprette nærmest enhver type label efter behov. Tilgængelige forbrugsvarer De typer DK Rolls, der kan anvendes med QL-500/550 er opstillet nedenfor. DK Die-cut papirlabels DK Die-cut filmlabels DK Durable papirtape DK Durable fillmtape En rulle forskåret papirlabel. En rulle forskåret filmlabel., der er vandbestandige. En rulle kontinuerlig papirtape til udskrivning af labels med forskellig længde. En rulle kontinuerlig filmtape til udskrivning af labels med forskellig længde, som er vandbestandig. Brug kun ægte Brother-tilbehør og DK Roll'er for at opnå den bedste ydelse. Sådan isættes DK Roll 1 Tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for QL-500/550. Hold DK Roll kassettelåget i siderne tæt på fronten på QL-500/550 og løft låget op med et bestemt tag. 2 Placer spolen på spolestyrene i DK Roll-rummet. Sørg for at spolearmene er trykket fast i spolestyrene både til venstre og højre. Isæt spolen med DK Roll placeret til højre på QL-500/ Sådan installeres DK Roll

13 3 Løft labelhåndtaget, og før enden af DK Roll ind i åbningen, der sidder lige før skæretøjet. Hvis du ikke kan føre enden af DK Roll ind i åbningen, skal du blot føre den så langt som muligt. Sænk herefter labelhåndtaget, og tryk på FEED-knappen for at indsætte rullen. KOM GODT I GANG 4 Sænk labelhåndtages, og luk herefter låget til DK Roll. Sådan installeres papirguiden Der følger en papirguide med din QL-500/550, der samler en stribe udskrevet labeler, der endnu ikke er blevet afskåret fra maskinen. 1 Tilslut papirguiden foran QL-500/550, som vist på figuren. Fjern papirguiden, når du udskriver mere end 10 labels ad gangen, og hver label automatisk afklippen (kun QL-550). Sådan installeres papirguiden 9

14 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Softwareoversigt Installer følgende labelredigeringssoftware og printerdriver på din pc, så du kan designe professionelle labels og udskrive dem på din QL-500/550. P-touch Editor version 4.1 Brug denne alsidige labeldesignsoftware til at oprette en lang række brugerdefinerede labels som adresselabels, filmappelabels, cd/dvd-labels osv. P-Touch Editor version 4.1 indeholder også funktioner, hvor du kan forbinde og bruge data fra databaser samt funktioner til navnestyring, adresse- og anden informationsstyring, du tidligere har sat på labels. P-touch Library Brug denne software til at lagre de labels, du har oprettet. Herefter kan du nemt og hurtigt hente dem frem til brug igen. Add-In Software til MS Word/Excel/Outlook Med disse Add-Ins kan du hurtigt og nemt kopiere data over på en label direkte fra Microsoft Word, Excel eller Outlook ved at bruge Add-In-ikonet på værktøjslinjen i hvert program. Printerdriver Med denne software kan du med din pc udskrive labels på din QL-500/550. Cd'en indeholder printerdriveren til den model, du har købt. Software og kompatible operativsystemer Denne software er kompatibel med følgende operativsystemer og versioner af Microsoft - programmer. P-touch Editor version 4.1, P-touch Library og printerdriver Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000 Professional og Microsoft Windows XP (Home/Professional). Add-In Software til MS Word/Excel/Outlook Microsoft Word 97/2000/2002/2003, Microsoft Excel 97/2000/2002/2003, Microsoft Outlook 2000/2002/2003. Forholdsregler ved installation USB-kablet må ikke tilsluttes til en pc, før softwaren er installeret. Når du bruger Windows 2000 Professional og Windows XP (Home/Professional), skal du logge på som administrator, før du installerer softwaren. 10 Softwareoversigt

15 Installationsproceduren er forskellig afhængig af hvilket operativsystem du bruger. Se installationsproceduren for det korrekte operativsystem til installation af softwaren. Når du bruger Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP (Home/Professional) 1 Start pc'en, og sæt cd-rom'en i cd-romdrevet. Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge sprog for installationsprogrammet. Vælg det ønskede sprog, og klik på OK. Der kommer en dialogboks frem i er kort øjeblik, mens guiden InstallShield forbereder installationen. Når forberedelsen er fuldført, bliver velkomstdialogboksen til guiden InstallShield vist. Der kan gå et stykke tid, før dialogboksen bliver vist. Hvis programmet ikke starter, og dialogboksen ikke kommer frem, skal du finde frem til indholdet af cd'en, og herefter dobbeltklikke på ikonet "Setup.exe". Installation af softwaren Læs "Når du bruger Microsoft Windows 98 SE" på side 16 for installationsproceduren til operativsystemet. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 2 Klik på [Næste] for at starte installationen Dialogboksen Licensaftale bliver vist. Installation af softwaren 11

16 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 3 Læs licensaftalen omhyggeligt igennem. Hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen, skal du klikke på [Ja] for at fortsætte installationen. Dialogboksen Kundeoplysninger bliver vist. 4 Indtast "Brugernavn" og "Firma", og klik derefter på [Næste]. Dialogboksen Installationstype bliver vist. 12 Installation af softwaren

17 5 Vælg den opsætningstype, du foretrækker. Hvis du gerne vil placere programfilerne et andet sted end det viste, skal du vælge det og klikke på [Næste]. Klik på [Gennemse] for at vælge en anden destinationsmappe. Vælg "Tilpasset" for at installere en bestemt funktion. For eksempel for kun at installere printerdriveren. Følgende bliver installeret. Standard P-touch Editor P-touch Library Fonte Hjælp Clip Art Auto-formateringsskabeloner Layouttypografier Add-Ins Brugervejledninger Drivere Tilpasset Klik på [Næste], og vælg de elementer, du vil installere, i dialogboksen Vælg Funktioner. Sæt eller fjern hakker for at vælge eller fravælge de elementer, der skal installeres. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Dialogboksen indsæt genvej bliver vist. 6 Angiv hvor du vil tilføje genvejen (til hurtigt adgang) til Brother-softwaren, og klik herefter på [Næste]. Hvis du ikke ønsker at oprette en genvej, skal du rydde feltet for det område. Ryd alle afkrydsningsfelter, hvis ikke du ønsker nogen genveje. Dialogboksen Begynd kopieringen af filerne bliver vist. Installation af softwaren 13

18 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 7 Kig gennem opsætningerne for at sikre at de er korrekte, og klik på [Næste]. Hvis ikke de er korrekte, skal du klikke på [Tilbage] og rette dem. Guiden InstallShield færdiggør forberedelserne til installation af softwaren. Herefter kommer doalogboksen Staus for installationen frem. Efter alle de nødvendige filer til installation af P-touch Editor er kopieret og registreret, kommer dialogboksen Driver-opsætning frem. Dialogboksen Driver-opsætning kommer ikke frem, hvis "Driver" ikke vælges i den brugerdefinerede installation. 8 Driver-opsætning QL-500/550, skal du sætte stikket på USB-kablet ind i USBporten bag på QL-500/ Installation af softwaren

19 9 Kontroller, at QL-500/550 er tændt, og tilslut herefter stikket på USB-kablet i USB-porten på din pc. Når QL-500/550 registreres, fortsætter installationsprogrammet med at installere driversoftwaren. Hvis du tilslutter QL-500/550 til en pc via en USB-hub, vil det eventuelt ikke være muligt at foretage korrekt tilslutning på grund af den anvendte hub. Hvis det er tilfældet, skal du tilslutte QL-500/550 direkte til pc'en. Når du bruger Microsoft Windows Me Der kan komme en fejldialogboks frem til højre under installationen. Hvis boksen kommer frem, klik da på [OK]. installeret på. Softwaren foretager automatisk de korrekte opsætninger, så det er ikke nødvendig at ændre disse opsætninger. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Når printerdriverinstallationen er fuldført, kommer dialogboksen Brugerregistrering frem. 10 Vælg en indstilling, og klik derefter på [Næste]. Når du vælger Ja, vis siden., åbner websiden til brugerregistrering i din webbrowser. Når du vælger Nej, vis ikke siden., fortsætter installationen. Dialogboksen InstallShield Wizard har udført installationen bliver vist. 11 Klik på [Udfør]. Nu er installationen af P-touch Editorsoftwaren fuldført. Du kan blive bedt om at genstarte din pc efter installationen. Vælg en af genstartmulighederne, og klik derefter på [Udfør]. Installation af softwaren 15

20 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Når du bruger Microsoft Windows 98 SE 1 Start pc'en, og sæt cd-rom'en i cd-romdrevet. Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge sprog for installationsprogrammet. Vælg det ønskede sprog, og klik på OK. Der kommer en dialogboks frem i er kort øjeblik, mens guiden InstallShield forbereder installationen. Når forberedelsen er fuldført, bliver velkomstdialogboksen til guiden InstallShield vist. Der kan gå et stykke tid, før dialogboksen bliver vist. Hvis dialogboksen ikke kommer frem, skal du finde frem til indholdet af cd'en, og herefter dobbeltklikke på ikonet "Setup.exe". 2 Klik på [Nästa] for at starte installationen Dialogboksen Licensavtal bliver vist. 3 Læs licensaftalen omhyggeligt igennem. Hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen, skal du klikke på [Ja] for at fortsætte installationen. Dialogboksen Kundinformation bliver vist. 16 Installation af softwaren

21 4 Indtast "Användarnamn" og "Företagsnamn", og klik derefter på [Nästa]. Dialogboksen Installationstyp bliver vist. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 5 Vælg den opsætningstype, du foretrækker. Hvis du gerne vil placere programfilerne et andet sted end det viste, skal du vælge det og klikke på [Nästa]. Klik på [Bläddra] for at vælge en anden destinationsmappe. Vælg "Tilpasset" for at installere en bestemt funktion. For eksempel for kun at installere printerdriveren. Følgende bliver installeret. Normal P-touch Editor P-touch Library Fonte Hjælp Clip Art Auto-formateringsskabeloner Layouttypografier Add-Ins Brugervejledninger Drivere Anpassad Klik på [Nästa], og vælg de elementer, du vil installere, i dialogboksen Markera funktioner. Sæt eller fjern hakker for at vælge eller fravælge de elementer, der skal installeres Dialogboksen Lägg till snabbval bliver vist. Installation af softwaren 17

22 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 6 Angiv hvor du vil tilføje genvejen (til hurtigt adgang) til Brother-softwaren, og klik herefter på [Nästa]. Hvis du ikke ønsker at oprette en genvej, skal du rydde feltet for det område. Ryd alle afkrydsningsfelter, hvis ikke du ønsker nogen genveje. Dialogboksen Börja kopiera filer bliver vist. 7 Kig gennem opsætningerne for at sikre at de er korrekte, og klik på [Nästa]. Hvis ikke de er korrekte, skal du klikke på [Bakåt] og rette dem. Guiden InstallShield færdiggør forberedelserne til installation af softwaren. Herefter kommer doalogboksen Setup Staus frem. Efter alle de nødvendige filer til installation af P-touch Editor er kopieret og registreret, kommer dialogboksen Driver Setup frem. Dialogboksen Driver Setup kommer ikke frem, hvis "Driver" ikke vælges i den brugerdefinerede installation. 18 Installation af softwaren

23 8 Når du bliver bedt om at tilslutte QL-500/ 550, skal du sætte stikket på USB-kablet ind i USB-porten bag på QL-500/ Kontroller, at QL-500/550 er tændt, og tilslut herefter stikket på USB-kablet i USB-porten på din pc. Dialogboksen Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Hvis du tilslutter QL-500/550 til en pc via en USB-hub, vil det eventuelt ikke være muligt at foretage korrekt tilslutning på grund af den anvendte hub. Hvis det er tilfældet, skal du tilslutte QL-500/550 direkte til pc'en. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 10 Klik på [Næste]. Den næste dialogboks til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Navnet på det registrerede hardware, der vises i dialogboksen, kan variere afhængigt af dit operativsystem. 11 Klik på [Næste]. Den næste dialogboks til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Installation af softwaren 19

24 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 12 Klik på [Næste]. Den næste dialogboks til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. De opsætninger, der vises på skærmen kan variere afhængigt af hvilket operativsystem, softwaren installeres på. Softwaren foretager automatisk de korrekte opsætninger, så det er ikke nødvendig at ændre disse opsætninger. 13 Klik på [Næste]. Næste dialogboks bliver vist. Resten af denne procedure varierer afhængigt af hvilken dialogboks, der kommer frem nu. Navnet på det registrerede hardware, der vises i dialogboksen, kan variere afhængigt af dit operativsystem. 20 Installation af softwaren

25 14 Forsæt med en af følgende: Når dialogboksen til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Klik på [Udfør]. Den nye hardware er blevet registreret. Gå til pkt. 10. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Når der vises en fejldialogboks. Se Fejlafhjælpning på side 23 for at rette fejlen. Når dialogboksen til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Klik på [Udfør]. Den nye hardware er blevet registreret. Gå til pkt Klik på [Udfør]. Dialogboksen Användarregistrering bliver vist. Installation af softwaren 21

26 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 16 Vælg en indstilling, og klik derefter på [Nästa]. Når du vælger "Ja, visa sidan.", åbner websiden til brugerregistrering i din webbrowser. Når du vælger Nej, visa ej sidan., fortsætter installationen. Dialogboksen InstallShield Wizard är färdig bliver vist. 17 Klik på [Slutför]. Nu er installationen af P-touch Editorsoftwaren fuldført. Du kan blive bedt om at genstarte din pc efter installationen. Vælg en af genstartmulighederne, og klik derefter på [Slutför]. 22 Installation af softwaren

27 Fejlafhjælpning (når du installere en printerdriver på Microsoft Windows 98/SE) 1 Klik på [OK]. Dialogboksen Driver Setup bliver vist. 2 Klik på [Annuller]. Dialogboksen Confirmation bliver vist. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 3 Sluk for QL-500/550, og klik på [Ja]. Den dialogboks, der vises før du kan begynde at installere printerdriveren, kommer frem. 4 Tænd for QL-500/550. Dialogboksen Guiden Tilføj ny hardware kommer frem, og du kan genoptage installationen fra pkt. 10. GenInstallation af printerdriveren Hvis du har brug for at geninstallere printerdriveren, kan du kun finde installationsprogrammet, der installere den på cd'en. Dobbeltklik på ikonet "D_SETUP.EXE" for at starte i rodbiblioteket på cd'en for at starte installationsprogrammet. Nu skal du blot følge den viste vejledning for at installere printerdriveren. Du kan også følge ovenstående procedure for at installere QL-500/550 printerdriveren på flere computere med Windows 98 SE. Installation af softwaren 23

28 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Sådan afinstalleres software Hvis du skulle få behov for at fjerne software fra din pc, skal du følge disse punter for at afinstallere software. Afinstallation af P-touch Editor version 4.1 Denne procedure fjerne P-touch Editor-software og tilknyttede softwarefiler. Printerdriveren bliver ikke fjernet af denne procedure. 1 Start ( Indstillinger) Kontrolpanel Tilføj/fjern programmer Vælg Brother P-touch Editor Version 4.1(/Brother P-touch Quick Editor) Ændr/Fjern (Tilføj/Fjern...) Dialogboksen InstallShield Wizard bliver vist. 2 Vælg Fjern, og klik derefter på [Næste]. Dialogboksen Bekræft sletning af fil bliver vist. 3 Klik [OK] for at bekræfte afinstallationen. Dialogboksen Status for installationen bliver vist. Når softwaren er fjernet fra din pc, kommer dialogboksen Vedligeholdelsen er fuldført frem. 24 Sådan afinstalleres software

29 4 Klik på [Udfør] for at færdiggøre afinstallationen. Nu er afinstallationsprocessen færdig. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Sådan afinstalleres printerdriveren Denne procedure fjerne printerdriveren fra pc''en. 1 Sluk for P-touch, og tag USB-kablet ud af stikket i pc'en. 2 Åbn printerkontrolpanelet (Printere/Fax til Windows XP (Home/Professional)). Se Windows Hjælp for nærmere oplysninger. 3 Vælg Brother QL-500 (or Brother QL- 550) ikonet, og vælg så Slet fra menuen Filer. Se Windows Hjælp for andre måder at fjerne en printerdriver på din pc. Sådan afinstalleres software 25

30 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Sådan tilsluttes QL-500/550 til flere computere Sådan anvendes QL-500/550 som en delt printer QL-500/550 kan deles af flere pc'er, der er forbundet via et netværk. QL-500/550 skal tillsuttes en pc og opsættes som en delt enhed for at den kan deles. Nu kan QL- 500/550 bruges som en netværkslabelprinter. Netværkshub Netværkskabel USB-kabel Opsætningen til deling af en printer varierer afhængig af styresystemet på pc'en og af netværket. Se betjeningsvejledningen til pc'en for oplysninger herom. Sådan bruges PS-9000 Printserveren QL-500/550 kan også bruges som en netværksprinter ved at tilslutte den til PS-9000 printserveren (sælges separat), der er udviklet udelukkende til labelprintere. PS-9000, der leverer sikker og pålidelig styring af dit P-toch-netværk, er løsningen, når du vil forbinde flere brugere til et enkelt P-touch elektronisk labelingsystem,. PS-9000 er en USBprintserverlæsning til P-touch-systemer på et 10BASE-T/100BASE-TX netværksmiljø. PS-9000 kan også bruges til at tilslutte en QL-500/550 som en LPR-port. Netværkshub PS-9000 Netværkskabel USB-kabel Se betjeningsvejledningen til PS-9000-printerserveren for oplysninger om installation af PS Sådan tilsluttes QL-500/550 til flere computere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE * Baseret på standard adresselabels ** Se nyeste information om understøttede styresystemer på http://solutions.brother.com Andet Cd-rom-drev til installation Grafik SVGA med high colour eller bedre Interface

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE * Standard adresselabels (29 mm x 90 mm) Kablet netkort (10/100 Base-TX) Seriel (RS-232C 9-pin D-sub) Seriel (RS-232C 9-pin D-sub) Interface(s) U1, 2.0 eller 3.0 protokol U1, 2.0 eller 3.0 protokol Automatisk

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

www.brother.dk QL-labelguide

www.brother.dk QL-labelguide www.brother.dk QL-labelguide Indhold. Hjemmekontor. Kontor. Lager og postcentre. Medicin og laboratorium. Detail og fødevareindustri. Uddannelse. Jura og økonomi. Gæster og eventmanagement. DK-etiket og

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere