Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1"

Transkript

1

2

3 Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/ DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3 Skæreenhed... 3 Symboler i denne vejledning... 3 KOM GODT I GANG... 4 Sådan pakkes QL-500/550 ud... 4 QL-500/550-komponenter...5 QL-500/550-labelprinter... 5 Knapbeskrivelser...6 LED-lampe... 6 Tilslutning til strømkilden...7 Sådan installeres DK Roll...8 Tilgængelige forbrugsvarer... 8 Sådan isættes DK Roll... 8 Sådan installeres papirguiden... 9 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Softwareoversigt Software og kompatible operativsystemer Forholdsregler ved installation Installation af softwaren...11 Sådan afinstalleres software Afinstallation af P-touch Editor version Sådan afinstalleres printerdriveren...25 Sådan tilsluttes QL-500/550 til flere computere...26 Sådan anvendes QL-500/550 som en delt printer Sådan bruges PS-9000 Printserveren OPRETTELSE AF LABELS Oversigt...27 Start af P-touch Editor...29 Sådan anvendes P-touch Editor...30 Layoutvindue Sådan oprettes en adresselabel...31 Udskrivning af en label Sådan gemmes en label Åbning af en lagret labelfil Contents i

4 CONTENTS Oprettelse af stregkodelabels...34 Oprettelse af andre labeltyper...36 Brug af Hjælp Labellisten...39 Sådan fungerer labellisten Visninger Anvendelse af labellisten Sådan oprettes labels med layouttypografi og -data fra labellisten Brug af P-touch Quick Editor med andre programmer Add-In-program...46 Microsoft Word...47 Microsoft Excel...50 Microsoft Outlook...52 Sådan bruges en database...54 TILLÆG Vedligeholdelse Rengøring af printhovedet Rengøring af rullen...59 Sådan udskiftes skæreenheden...61 Fejlfinding...62 Fejlafhjælpning...62 Specifikationer QL-500/QL Styresystem Indeks...64 ii Contents

5 INTRODUKTION Tillykke med købet af QL-500/550. Din nye QL-500/550 er en labelprinter, der tilsluttes din pc, så du nemt og hurtigt kan udskrive professionelle brugerdefinerede labels, du selv har oprettet på din pc ned hjælp af det medfølgende labelredigeringsprogram. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser denne brugervejledning, før du bruger QL-500/550. Sørg for, at vejledningen opbevares et sted i nærheden til eventuelt senere brug. INTRODUKTION 9 Generelle forholdsregler QL-500/550 QL-500/550 er en præcisionsmaskine. Undlad at tabe, slå på eller på anden måde støde QL-500/550. Tag ikke fat i eller løft QL-500/550 ved DK Roll-kassettelåget. Låget kan falde af, og QL-500/550 kan tabes og beskadiges. Der kan opstå funktionssvigt på QL-500/550, hvis den står tæt på tv, radio osv. Brug ikke QL-500/ 550 i nærheden af maskiner, der kan forårsage elektromagnetisk interferens. Udsæt ikke QL-500/550 for direkte sollys. Undlad at anbringe eller opbevare QL-500/550 i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. I disse tilfælde kan der opstå funktionssvigt på maskinen. Brug ikke fortynder, rensebenzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler til rengøring af QL-500/550. Dette kan medføre beskadigelse af overfladen. Brug en blød, tør klud til at rengøre den tilsmudsede QL-500/550. Læg ikke tunge genstande eller genstande med vand oven på QL-500/550. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i QL-500/550, skal du kontakte forhandlere, hvor du har købt QL- 500/550 eller et autoriseret servicecenter. Hvis der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i QL-500/550, og du fortsætter med at bruge maskinen, kan den blive beskadiget, eller der kan opstå personskade. Pas på ikke at berøre skæretøjet. Ellers kan der opstå personskade. Pas især på, når skæreenheden udskriftes. Indsæt ikke nogen objekter eller bloker labeloutput-åbningen eller USB-porten. Generelle forholdsregler 1

6 INTRODUKTION Placer ingen metaldele i nærheden af printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brug og forbliver varmt umiddelbart efter brug. Rør det ikke direkte med fingrene. Brug kun det interfacekable (USB-kabel), der leveres med QL-500/550. Brug altid kun originaltilbehør og -forbrugsmaterialer fra Brother. Brug ikke ikke-godkendt tilbehør eller forbrugsmaterialer. Når du bruger QL , skal den placeres på en stationær, lige overflade. Brug kun en godkendt strømkilde til QL-500/550. Hvis DK Roll ikke skal bruges i længere tid, skal den fjernes fra QL-500/550. Undgå brand eller elektrisk stød ved aldrig at skille QL-500/550 ad eller lade den blive våd. Fjern eller tilslut ikke netledningen til stikkontakten med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand. Forsøg ikke at udskrive labels, mens DK Roll kassettelåget er åbent. DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape) Brug kun Brother DK udstansede labels eller Brother DK kontinuerlig tape med denne maskine. Brug ikke DK Roll, der ikke har mærket. Hvis labelen klæbes på overflader, som er våde, snavsede eller fedtede, kan den falde af. Før du anvender labelen, skal du rengøre den overflade, den skal sidde på. Alt efter de omgivende forhold og påklæbningsfladens materiale, tilstand, ruhed og form, kan det forekomme, at en del af tapen ikke klæber korrekt, eller at labelen helt falder af. Du kan afprøve labelens klæbeevne (også før du påsætter den), især hvor den skal bruges til sikkerhedsmæssige formål, ved at påklæbe et lille stykke af labelen et sted på klæbefladen, som er mindre synligt. Hvis labelen anvendes udendørs, kan ultraviolette stråler, vind og regn få farven på labelen til at falme, og den kan begynde at gå løs i enderne. DK Roll må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. Opbevares på mørkt og køligt sted. Brug DK Roll snarest muligt efter åbning af emballagen. Hvis du kradser på overfladen af den trykte label med dine negle eller metalgenstande eller berører den trykte overflade med hænder, der er fugtet af vand, sved eller creme osv., kan farven på labelen falme eller ændres. Påfør ikke labels på personer, dyr eller planter eller på offentlige steder eller på andres personlige ejendele uden forudgående tilladelse. Bemærk, at Brother ikke påtager sig ansvar for skader mv., som opstår på grund af manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler. Når du tager en DK Die-Cut Label af, kan en del af labelen sidde tilbage. Fjern den tilbagesidende del, før du påklæber en ny label. Tab ikke DK Roll, der i så tilfælde kan blive beskadiget. Brug ikke cd/dvd-labels i cd/dvd-afspillere med smalle åbninger, som fx en cd-afspiller i bilen, hvor cd'en skydes ind i åbningen. Tag ikke cd/dvd-labelen af, når den først er påklæbet cd/dvd'en. Hvis du gør dette, kan et tyndt lag af overfladen følge med af, hvilket kan beskadige disken. Når du anvender cd/dvd-labels, skal du bruge den applikator, der følger med cd/dvd-labelrullerne. Anvend ikke en disk, hvis labelen ikke sidder korrekt på. Hvis du gør dette, kan cd/dvd-afspilleren blive beskadiget. Sørg for at følge vejledningen i din cd/dvd-afspillers brugervejledning, når det gælder om at påklæbe cd/dvd-labels. Brugerne har fuld ansvar for påklæbning af cd/dvd-labels. Brother påtager sig intet ansvar i forbindelse med tab eller skade som følge af ukorrekt brug af cd/dvd-labels. Anvend ikke cd/dvd-labels til cd/dvd'er, der er udviklet til brug med inkjetprintere. Labels falder let af disse diske, og hvis du bruger diske med afpillede labels, kan du beskadige eller miste data. Vær omhyggelig, når du håndterer DK Roll. Hvis du taber rullen, kan spolen gå i stykker, hvorved den bliver ubrugelig. Nogle DK ruller anvender permanent lim til deres labels. Disse labels kan ikke pilles pænt af, når først de er sat på. 2 Generelle forholdsregler

7 Cd-rom & software Pas på ikke at ridse cd-rom'en. Cd-rom'en må ikke udsættes for meget høje eller meget lave temperatur. Læg ikke tunge genstande oven på cd-rom'en, og udsæt den ikke for trykbelastninger. Softwaren på cd-rom'en er udelukkende beregnet til brug sammen medql-500/550. Se licensaftalen på cd'en for yderligere oplysninger. Det er tilladt at installere denne software på flere pc'er til brug på kontorer mv. AC strømledning Brug altid kun AC strømledningen, der leveres sammen med QL-500/550. Hvis QL-500/550 ikke skal bruges i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af eller sættes ind i stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan du beskadige den. En standard stikkontakt skal installeres tæt ved QL-500/550 og skal være let tilgængelig. Skæreenhed For at undgå skader forårsaget af ødelagte skæreblade og -enhed, følg disse punkter: Luk topdækslet under betjening af skæreenheden. Udøv ikke overdreven pres på skæreenheden. Når skærebladet bliver sløvt, skal den eksisterende skæreenhed erstattes af en ny. Hvis skærebladet brækker af, skal du tage strømforsyningen ud af stikkontakten og fjerne skæreenheden forsigtigt med pincet, så du ikke berører bladet. Hvis der opstår papirstop på grund af en opbygning af lim på papirstyrsoverfladen, skal du tage ledningen ud af stikkontakten og tørre det overskydende lim væk fra papirstøtten med en klud dyppet i ethanol eller isopropyl (gnubbe)- alkohol. Det anbefales at du renser papirstøtten, når du udskifter skæreenheden. Papirstyrsoverfladen Det gennemsnitlige antal skæringer er eller mere, afhængig af driftsmiljøet. Sløv skæring, ikke mulighed for at skære lige eller ofte papirstop kan være indikationer på, at skæreren er ved at være slidt op. Udskift skæreren, hvis disse forhold forekommer. INTRODUKTION Symboler i denne vejledning Følgende symboler bruges i hele denne brugervejledning for at indikere yderligere information med varierende grad af vigtighed. Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, som skal følges - hvis de ignoreres, kan det resultere i beskadigelse, kvæstelse eller mislykkede handlinger. Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, der kan hjælpe til bedre forståelse af, eller mere effektiv anvendelse af QL-500/550. Symboler i denne vejledning 3

8 KOM GODT I GANG Sådan pakkes QL-500/550 ud Kontroller, at emballagen indeholder følgende dele, før du bruger QL-500/550. Hvis der mangler eller er beskadige dele, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt QL-500/550. P-touch QL-500/550 QL-500 QL-550 USB-kabel Quick Start Guide Cd-rom DK Label & Tape Guide Starterrulle Garantikort Til QL-500/550 hører en startrulle med DK udstansede Adresselabels (100 labels) og en startrulle med DK Fortløbende Slidstærkt Papirtape 62 mm (8 m). Papirguide AC strømledning Rensningsark 4 Sådan pakkes QL-500/550 ud

9 QL-500/550-labelprinter Front QL-500 DK Roll kassettelåg FEED (fremføringsknap) LED-lampe ON/OFF-knap CUT-håndtag QL-500/550-komponenter QL-550 DK Roll kassettelåg FEED (fremføringsknap) CUT (beskæringsknap) LED-lampe ON/OFF-knap KOM GODT I GANG Hvis låget til DK Roll ikke lukkes, vil der samle sig støv på printhovedet. Sørg for altid at lukke låget. Bagpå QL-500/QL-550 AC strømledning indgang USB-port Tilslut ikke QL-500/550 til USB-porten på din pc endnu. Tilslut ikke QL--500/550 til din pc, før du bliver bedt om det, når du installerer printerdriveren. Hvis QL-500/550 er tilsluttet til en pc, der ikke har printerdriversoftwaren installeret, kommer et dialogfelt frem her. Klik på [Annuller], og tag USB-kablet ud og installer printerdriversoftwaren. Se Installation af softwaren" på side 11. QL-500/550-komponenter 5

10 KOM GODT I GANG Knapbeskrivelser Funktionerne for knapperne på QL-500/550 beskrives nedenfor. Knap ON/OFF-knap CUT (beskæringsknap) (kun QL-550) FEED (fremføringsknap) Status Tænder eller slukker for strømmen til QL-500/550. Beskærer labelen fra DK Roll. Brug denne knap til at beskære labels, når indstillingen "Autoklip" er fravalgt i Print-dialogfeltet. Når du bruger DK Die-cut labels, fremføres DK labelrullen til starten af den første label på rullen. Hvis knappen holdes nede i mere end et sekund, fremføres DK labelrullen til starten af næste label på rullen. Når du bruger DK Continuous tape, fremføres 25,4 mm af DK labelrullen. Hvis ikke der er isat nogen DK labelrulle, skifter tilstanden til rensningstilstand, og rullen roterer 8 mm. Hvis denne knap holdes nede i mere end et sekund, roterer rullen 100 mm. LED-lampe LED-lampe på QL-500/550 indikerer den nuværende driftstilstand. Lampe Lyser ikke Strømmen er OFF (slukket). Status Lyser Blinker hurtigt Blinker langsomt Slukker efter den har blinket ti gange Strømmen er ON (tændt). (Er normalt tændt, når strømmen er tilsluttet. LED blinker under rensning, eller hvis der opstår en fejl). Indikerer en af følgende fejl. Klipperfejl Labelsensorfejl (DK Roll er ikke korrekt isat, DK Roll er slut eller labelstop). DK Roll kassettelåget er åben under betjening Forkert DK Roll isat Ingen DK Roll isat Køler ned (Venter på at sænke temperaturen for printhovedet) Systemfejl Sluk for QL-500/550 og tænd igen. Hvis denne fejl opstår igen, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt QL-500/550, eller et autoriseret servicecenter. 6 QL-500/550-komponenter

11 1 Forbind AC strømledning til QL-500/550. Tilslutning til strømkilden KOM GODT I GANG 2 Indsæt AC strømledningen i en standard stikkontakt. Kontroller at den elektriske spænding er V, før du sætter stikket til. Fjern AC strømledningen fra stikkontakten, når du er færdig med at bruge QL-500/550. Hiv ikke ledningen ud, når du fjerner den fra kontakten. Ledningen i stikket kan blive beskadiget. Tilslut ikke QL-500/550 til USB-porten på din pc endnu. Tilslut ikke QL--500/550 til din pc, før du bliver bedt om det, når du installerer printerdriveren. Hvis QL-500/550 er tilsluttet til en pc, der ikke har printerdriversoftwaren installeret, kommer et dialogfelt frem her. Klik på [Annuller], og tag USB-kablet ud og installer printerdriversoftwaren. Se Installation af softwaren" på side 11. Tilslutning til strømkilden 7

12 KOM GODT I GANG Sådan installeres DK Roll Der findes mange slags DK Roll'er til din QL-500/550, hvormed du kan oprette nærmest enhver type label efter behov. Tilgængelige forbrugsvarer De typer DK Rolls, der kan anvendes med QL-500/550 er opstillet nedenfor. DK Die-cut papirlabels DK Die-cut filmlabels DK Durable papirtape DK Durable fillmtape En rulle forskåret papirlabel. En rulle forskåret filmlabel., der er vandbestandige. En rulle kontinuerlig papirtape til udskrivning af labels med forskellig længde. En rulle kontinuerlig filmtape til udskrivning af labels med forskellig længde, som er vandbestandig. Brug kun ægte Brother-tilbehør og DK Roll'er for at opnå den bedste ydelse. Sådan isættes DK Roll 1 Tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for QL-500/550. Hold DK Roll kassettelåget i siderne tæt på fronten på QL-500/550 og løft låget op med et bestemt tag. 2 Placer spolen på spolestyrene i DK Roll-rummet. Sørg for at spolearmene er trykket fast i spolestyrene både til venstre og højre. Isæt spolen med DK Roll placeret til højre på QL-500/ Sådan installeres DK Roll

13 3 Løft labelhåndtaget, og før enden af DK Roll ind i åbningen, der sidder lige før skæretøjet. Hvis du ikke kan føre enden af DK Roll ind i åbningen, skal du blot føre den så langt som muligt. Sænk herefter labelhåndtaget, og tryk på FEED-knappen for at indsætte rullen. KOM GODT I GANG 4 Sænk labelhåndtages, og luk herefter låget til DK Roll. Sådan installeres papirguiden Der følger en papirguide med din QL-500/550, der samler en stribe udskrevet labeler, der endnu ikke er blevet afskåret fra maskinen. 1 Tilslut papirguiden foran QL-500/550, som vist på figuren. Fjern papirguiden, når du udskriver mere end 10 labels ad gangen, og hver label automatisk afklippen (kun QL-550). Sådan installeres papirguiden 9

14 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Softwareoversigt Installer følgende labelredigeringssoftware og printerdriver på din pc, så du kan designe professionelle labels og udskrive dem på din QL-500/550. P-touch Editor version 4.1 Brug denne alsidige labeldesignsoftware til at oprette en lang række brugerdefinerede labels som adresselabels, filmappelabels, cd/dvd-labels osv. P-Touch Editor version 4.1 indeholder også funktioner, hvor du kan forbinde og bruge data fra databaser samt funktioner til navnestyring, adresse- og anden informationsstyring, du tidligere har sat på labels. P-touch Library Brug denne software til at lagre de labels, du har oprettet. Herefter kan du nemt og hurtigt hente dem frem til brug igen. Add-In Software til MS Word/Excel/Outlook Med disse Add-Ins kan du hurtigt og nemt kopiere data over på en label direkte fra Microsoft Word, Excel eller Outlook ved at bruge Add-In-ikonet på værktøjslinjen i hvert program. Printerdriver Med denne software kan du med din pc udskrive labels på din QL-500/550. Cd'en indeholder printerdriveren til den model, du har købt. Software og kompatible operativsystemer Denne software er kompatibel med følgende operativsystemer og versioner af Microsoft - programmer. P-touch Editor version 4.1, P-touch Library og printerdriver Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000 Professional og Microsoft Windows XP (Home/Professional). Add-In Software til MS Word/Excel/Outlook Microsoft Word 97/2000/2002/2003, Microsoft Excel 97/2000/2002/2003, Microsoft Outlook 2000/2002/2003. Forholdsregler ved installation USB-kablet må ikke tilsluttes til en pc, før softwaren er installeret. Når du bruger Windows 2000 Professional og Windows XP (Home/Professional), skal du logge på som administrator, før du installerer softwaren. 10 Softwareoversigt

15 Installationsproceduren er forskellig afhængig af hvilket operativsystem du bruger. Se installationsproceduren for det korrekte operativsystem til installation af softwaren. Når du bruger Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP (Home/Professional) 1 Start pc'en, og sæt cd-rom'en i cd-romdrevet. Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge sprog for installationsprogrammet. Vælg det ønskede sprog, og klik på OK. Der kommer en dialogboks frem i er kort øjeblik, mens guiden InstallShield forbereder installationen. Når forberedelsen er fuldført, bliver velkomstdialogboksen til guiden InstallShield vist. Der kan gå et stykke tid, før dialogboksen bliver vist. Hvis programmet ikke starter, og dialogboksen ikke kommer frem, skal du finde frem til indholdet af cd'en, og herefter dobbeltklikke på ikonet "Setup.exe". Installation af softwaren Læs "Når du bruger Microsoft Windows 98 SE" på side 16 for installationsproceduren til operativsystemet. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 2 Klik på [Næste] for at starte installationen Dialogboksen Licensaftale bliver vist. Installation af softwaren 11

16 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 3 Læs licensaftalen omhyggeligt igennem. Hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen, skal du klikke på [Ja] for at fortsætte installationen. Dialogboksen Kundeoplysninger bliver vist. 4 Indtast "Brugernavn" og "Firma", og klik derefter på [Næste]. Dialogboksen Installationstype bliver vist. 12 Installation af softwaren

17 5 Vælg den opsætningstype, du foretrækker. Hvis du gerne vil placere programfilerne et andet sted end det viste, skal du vælge det og klikke på [Næste]. Klik på [Gennemse] for at vælge en anden destinationsmappe. Vælg "Tilpasset" for at installere en bestemt funktion. For eksempel for kun at installere printerdriveren. Følgende bliver installeret. Standard P-touch Editor P-touch Library Fonte Hjælp Clip Art Auto-formateringsskabeloner Layouttypografier Add-Ins Brugervejledninger Drivere Tilpasset Klik på [Næste], og vælg de elementer, du vil installere, i dialogboksen Vælg Funktioner. Sæt eller fjern hakker for at vælge eller fravælge de elementer, der skal installeres. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Dialogboksen indsæt genvej bliver vist. 6 Angiv hvor du vil tilføje genvejen (til hurtigt adgang) til Brother-softwaren, og klik herefter på [Næste]. Hvis du ikke ønsker at oprette en genvej, skal du rydde feltet for det område. Ryd alle afkrydsningsfelter, hvis ikke du ønsker nogen genveje. Dialogboksen Begynd kopieringen af filerne bliver vist. Installation af softwaren 13

18 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 7 Kig gennem opsætningerne for at sikre at de er korrekte, og klik på [Næste]. Hvis ikke de er korrekte, skal du klikke på [Tilbage] og rette dem. Guiden InstallShield færdiggør forberedelserne til installation af softwaren. Herefter kommer doalogboksen Staus for installationen frem. Efter alle de nødvendige filer til installation af P-touch Editor er kopieret og registreret, kommer dialogboksen Driver-opsætning frem. Dialogboksen Driver-opsætning kommer ikke frem, hvis "Driver" ikke vælges i den brugerdefinerede installation. 8 Driver-opsætning QL-500/550, skal du sætte stikket på USB-kablet ind i USBporten bag på QL-500/ Installation af softwaren

19 9 Kontroller, at QL-500/550 er tændt, og tilslut herefter stikket på USB-kablet i USB-porten på din pc. Når QL-500/550 registreres, fortsætter installationsprogrammet med at installere driversoftwaren. Hvis du tilslutter QL-500/550 til en pc via en USB-hub, vil det eventuelt ikke være muligt at foretage korrekt tilslutning på grund af den anvendte hub. Hvis det er tilfældet, skal du tilslutte QL-500/550 direkte til pc'en. Når du bruger Microsoft Windows Me Der kan komme en fejldialogboks frem til højre under installationen. Hvis boksen kommer frem, klik da på [OK]. installeret på. Softwaren foretager automatisk de korrekte opsætninger, så det er ikke nødvendig at ændre disse opsætninger. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Når printerdriverinstallationen er fuldført, kommer dialogboksen Brugerregistrering frem. 10 Vælg en indstilling, og klik derefter på [Næste]. Når du vælger Ja, vis siden., åbner websiden til brugerregistrering i din webbrowser. Når du vælger Nej, vis ikke siden., fortsætter installationen. Dialogboksen InstallShield Wizard har udført installationen bliver vist. 11 Klik på [Udfør]. Nu er installationen af P-touch Editorsoftwaren fuldført. Du kan blive bedt om at genstarte din pc efter installationen. Vælg en af genstartmulighederne, og klik derefter på [Udfør]. Installation af softwaren 15

20 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Når du bruger Microsoft Windows 98 SE 1 Start pc'en, og sæt cd-rom'en i cd-romdrevet. Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge sprog for installationsprogrammet. Vælg det ønskede sprog, og klik på OK. Der kommer en dialogboks frem i er kort øjeblik, mens guiden InstallShield forbereder installationen. Når forberedelsen er fuldført, bliver velkomstdialogboksen til guiden InstallShield vist. Der kan gå et stykke tid, før dialogboksen bliver vist. Hvis dialogboksen ikke kommer frem, skal du finde frem til indholdet af cd'en, og herefter dobbeltklikke på ikonet "Setup.exe". 2 Klik på [Nästa] for at starte installationen Dialogboksen Licensavtal bliver vist. 3 Læs licensaftalen omhyggeligt igennem. Hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen, skal du klikke på [Ja] for at fortsætte installationen. Dialogboksen Kundinformation bliver vist. 16 Installation af softwaren

21 4 Indtast "Användarnamn" og "Företagsnamn", og klik derefter på [Nästa]. Dialogboksen Installationstyp bliver vist. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 5 Vælg den opsætningstype, du foretrækker. Hvis du gerne vil placere programfilerne et andet sted end det viste, skal du vælge det og klikke på [Nästa]. Klik på [Bläddra] for at vælge en anden destinationsmappe. Vælg "Tilpasset" for at installere en bestemt funktion. For eksempel for kun at installere printerdriveren. Følgende bliver installeret. Normal P-touch Editor P-touch Library Fonte Hjælp Clip Art Auto-formateringsskabeloner Layouttypografier Add-Ins Brugervejledninger Drivere Anpassad Klik på [Nästa], og vælg de elementer, du vil installere, i dialogboksen Markera funktioner. Sæt eller fjern hakker for at vælge eller fravælge de elementer, der skal installeres Dialogboksen Lägg till snabbval bliver vist. Installation af softwaren 17

22 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 6 Angiv hvor du vil tilføje genvejen (til hurtigt adgang) til Brother-softwaren, og klik herefter på [Nästa]. Hvis du ikke ønsker at oprette en genvej, skal du rydde feltet for det område. Ryd alle afkrydsningsfelter, hvis ikke du ønsker nogen genveje. Dialogboksen Börja kopiera filer bliver vist. 7 Kig gennem opsætningerne for at sikre at de er korrekte, og klik på [Nästa]. Hvis ikke de er korrekte, skal du klikke på [Bakåt] og rette dem. Guiden InstallShield færdiggør forberedelserne til installation af softwaren. Herefter kommer doalogboksen Setup Staus frem. Efter alle de nødvendige filer til installation af P-touch Editor er kopieret og registreret, kommer dialogboksen Driver Setup frem. Dialogboksen Driver Setup kommer ikke frem, hvis "Driver" ikke vælges i den brugerdefinerede installation. 18 Installation af softwaren

23 8 Når du bliver bedt om at tilslutte QL-500/ 550, skal du sætte stikket på USB-kablet ind i USB-porten bag på QL-500/ Kontroller, at QL-500/550 er tændt, og tilslut herefter stikket på USB-kablet i USB-porten på din pc. Dialogboksen Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Hvis du tilslutter QL-500/550 til en pc via en USB-hub, vil det eventuelt ikke være muligt at foretage korrekt tilslutning på grund af den anvendte hub. Hvis det er tilfældet, skal du tilslutte QL-500/550 direkte til pc'en. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 10 Klik på [Næste]. Den næste dialogboks til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Navnet på det registrerede hardware, der vises i dialogboksen, kan variere afhængigt af dit operativsystem. 11 Klik på [Næste]. Den næste dialogboks til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Installation af softwaren 19

24 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 12 Klik på [Næste]. Den næste dialogboks til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. De opsætninger, der vises på skærmen kan variere afhængigt af hvilket operativsystem, softwaren installeres på. Softwaren foretager automatisk de korrekte opsætninger, så det er ikke nødvendig at ændre disse opsætninger. 13 Klik på [Næste]. Næste dialogboks bliver vist. Resten af denne procedure varierer afhængigt af hvilken dialogboks, der kommer frem nu. Navnet på det registrerede hardware, der vises i dialogboksen, kan variere afhængigt af dit operativsystem. 20 Installation af softwaren

25 14 Forsæt med en af følgende: Når dialogboksen til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Klik på [Udfør]. Den nye hardware er blevet registreret. Gå til pkt. 10. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Når der vises en fejldialogboks. Se Fejlafhjælpning på side 23 for at rette fejlen. Når dialogboksen til Guiden Tilføj ny hardware bliver vist. Klik på [Udfør]. Den nye hardware er blevet registreret. Gå til pkt Klik på [Udfør]. Dialogboksen Användarregistrering bliver vist. Installation af softwaren 21

26 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 16 Vælg en indstilling, og klik derefter på [Nästa]. Når du vælger "Ja, visa sidan.", åbner websiden til brugerregistrering i din webbrowser. Når du vælger Nej, visa ej sidan., fortsætter installationen. Dialogboksen InstallShield Wizard är färdig bliver vist. 17 Klik på [Slutför]. Nu er installationen af P-touch Editorsoftwaren fuldført. Du kan blive bedt om at genstarte din pc efter installationen. Vælg en af genstartmulighederne, og klik derefter på [Slutför]. 22 Installation af softwaren

27 Fejlafhjælpning (når du installere en printerdriver på Microsoft Windows 98/SE) 1 Klik på [OK]. Dialogboksen Driver Setup bliver vist. 2 Klik på [Annuller]. Dialogboksen Confirmation bliver vist. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE 3 Sluk for QL-500/550, og klik på [Ja]. Den dialogboks, der vises før du kan begynde at installere printerdriveren, kommer frem. 4 Tænd for QL-500/550. Dialogboksen Guiden Tilføj ny hardware kommer frem, og du kan genoptage installationen fra pkt. 10. GenInstallation af printerdriveren Hvis du har brug for at geninstallere printerdriveren, kan du kun finde installationsprogrammet, der installere den på cd'en. Dobbeltklik på ikonet "D_SETUP.EXE" for at starte i rodbiblioteket på cd'en for at starte installationsprogrammet. Nu skal du blot følge den viste vejledning for at installere printerdriveren. Du kan også følge ovenstående procedure for at installere QL-500/550 printerdriveren på flere computere med Windows 98 SE. Installation af softwaren 23

28 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Sådan afinstalleres software Hvis du skulle få behov for at fjerne software fra din pc, skal du følge disse punter for at afinstallere software. Afinstallation af P-touch Editor version 4.1 Denne procedure fjerne P-touch Editor-software og tilknyttede softwarefiler. Printerdriveren bliver ikke fjernet af denne procedure. 1 Start ( Indstillinger) Kontrolpanel Tilføj/fjern programmer Vælg Brother P-touch Editor Version 4.1(/Brother P-touch Quick Editor) Ændr/Fjern (Tilføj/Fjern...) Dialogboksen InstallShield Wizard bliver vist. 2 Vælg Fjern, og klik derefter på [Næste]. Dialogboksen Bekræft sletning af fil bliver vist. 3 Klik [OK] for at bekræfte afinstallationen. Dialogboksen Status for installationen bliver vist. Når softwaren er fjernet fra din pc, kommer dialogboksen Vedligeholdelsen er fuldført frem. 24 Sådan afinstalleres software

29 4 Klik på [Udfør] for at færdiggøre afinstallationen. Nu er afinstallationsprocessen færdig. SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Sådan afinstalleres printerdriveren Denne procedure fjerne printerdriveren fra pc''en. 1 Sluk for P-touch, og tag USB-kablet ud af stikket i pc'en. 2 Åbn printerkontrolpanelet (Printere/Fax til Windows XP (Home/Professional)). Se Windows Hjælp for nærmere oplysninger. 3 Vælg Brother QL-500 (or Brother QL- 550) ikonet, og vælg så Slet fra menuen Filer. Se Windows Hjælp for andre måder at fjerne en printerdriver på din pc. Sådan afinstalleres software 25

30 SÅDAN INSTALLERES SOFTWARE Sådan tilsluttes QL-500/550 til flere computere Sådan anvendes QL-500/550 som en delt printer QL-500/550 kan deles af flere pc'er, der er forbundet via et netværk. QL-500/550 skal tillsuttes en pc og opsættes som en delt enhed for at den kan deles. Nu kan QL- 500/550 bruges som en netværkslabelprinter. Netværkshub Netværkskabel USB-kabel Opsætningen til deling af en printer varierer afhængig af styresystemet på pc'en og af netværket. Se betjeningsvejledningen til pc'en for oplysninger herom. Sådan bruges PS-9000 Printserveren QL-500/550 kan også bruges som en netværksprinter ved at tilslutte den til PS-9000 printserveren (sælges separat), der er udviklet udelukkende til labelprintere. PS-9000, der leverer sikker og pålidelig styring af dit P-toch-netværk, er løsningen, når du vil forbinde flere brugere til et enkelt P-touch elektronisk labelingsystem,. PS-9000 er en USBprintserverlæsning til P-touch-systemer på et 10BASE-T/100BASE-TX netværksmiljø. PS-9000 kan også bruges til at tilslutte en QL-500/550 som en LPR-port. Netværkshub PS-9000 Netværkskabel USB-kabel Se betjeningsvejledningen til PS-9000-printerserveren for oplysninger om installation af PS Sådan tilsluttes QL-500/550 til flere computere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Til at Begynde Med. Til Deres Oplysning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Til at Begynde Med. Til Deres Oplysning INDHOLDSFORTEGNELSE Til at Begynde Med GENEREL BESKRIVELSE...1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...2 BATTERIER...3 LYSNETADAPTER...4 TAPEKASSETTER...5 TILSLUTNING AF P-TOUCH TIL EN COMPUTER...6 INSTALLERING

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE * Baseret på standard adresselabels ** Se nyeste information om understøttede styresystemer på http://solutions.brother.com Andet Cd-rom-drev til installation Grafik SVGA med high colour eller bedre Interface

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugsanvisning QL-710W/720NW. Labelprinter

Brugsanvisning QL-710W/720NW. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-710W/720NW Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning, så du har den til fremtidig reference.

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE * Standard adresselabels (29 mm x 90 mm) Kablet netkort (10/100 Base-TX) Seriel (RS-232C 9-pin D-sub) Seriel (RS-232C 9-pin D-sub) Interface(s) U1, 2.0 eller 3.0 protokol U1, 2.0 eller 3.0 protokol Automatisk

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING

SOFTWARE- BRUGSANVISNING SOFTWARE- BRUGSANVISNING RJ-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE DANSK BRUGSANVISNING E0W BRUGSANVISNING E0W For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

www.brother.dk QL-labelguide

www.brother.dk QL-labelguide www.brother.dk QL-labelguide Indhold. Hjemmekontor. Kontor. Lager og postcentre. Medicin og laboratorium. Detail og fødevareindustri. Uddannelse. Jura og økonomi. Gæster og eventmanagement. DK-etiket og

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

QL-580N QL-1060N. English LB

QL-580N QL-1060N. English LB QL-580N QL-060N English LB95700 Introduktion Egenskaber P-touch Editor Printerdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt udvalg af brugerdefinerede labels i avancerede

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere