Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsnoterede certifikater Bull & Bear"

Transkript

1 Børsnoterede certifikater Bull & Bear

2 Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater er gearingsprodukter, hvilket betyder, at de giver et afkast, der er større end afkastet på det underliggende aktiv.* Bull & Bear-certifikater giver mulighed for at investere i ellers svært tilgængelige typer af aktiver såsom råvarer. Bull & Bear-certifikater er børsnoterede værdipapirer og således enkle at handle med. * Eksklusive afgifter, renter og eventuelle valutakursændringer, hvis det underliggende aktiv ikke er noteret i DKK. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 2

3 Hvad er Bull & Bear-certifikater? SEB s Bull & Bear-certifikater er til dig, der gerne vil kunne tjene penge, når f.eks. guldprisen stiger. Eller når OMXC20 falder. Med Bull & Bear kan du spekulere i, at et bestemt marked eller et vist aktiv stiger eller falder. Desuden får du en daglig gearing på udviklingen jo højere gearing du vælger, jo højere bliver afkastpotentialet. Du kan aldrig tabe mere end det, du investerer. Sådan fungerer Bull & Bear Et Bull-certifikat stiger i værdi, når prisen på det under liggende aktiv stiger. Det omvendte gælder for et Bear-certifikat. Det stiger i værdi, når prisen på det underliggende aktiv falder. Bull & Bear-certifikater giver dig den daglige ændring i det underliggende aktivs værdi ganget med gearingen. Det er eksklusive afgifter, renter og eventuelle valutakursbevægelser, hvis det underliggende aktiv ikke er noteret i DKK. I eksemplerne nedenfor, hvor vi beskriver certifikatets bevægelser med en bestemt gearing og udviklingen i det underliggende aktiv, er der heller ikke taget højde for afgifter, renter og eventuelle valutakursændringer, medmindre andet er anført. Gearingen gælder for de daglige ændringer i det underliggende aktivs pris. Højt afkastpotentiale høj risiko Et Bull-certifikat med en daglig gearing på eksempelvis tre stiger med tre procent, hvis det underliggende aktivs pris stiger med en procent i løbet af en dag. Omvendt vil et Bear-certifikat med en daglig gearing på tre stige med tre procent, hvis det underliggende aktivs pris falder med en procent i løbet af en dag. Gearingen øger ikke blot muligheden for en gevinst, men også risikoen for et tab. Jo større gearing, jo højere afkastpotentiale og risiko. Derfor kræver Bull & Bear-certifikater, at du som kunde har mere viden og følger udviklingen endnu tættere, end hvis der var tale om certifikater uden gearing. Handel med Bull & Bear Børsnoterede Bull & Bear-certifikater handles præcis som aktier. Det vil sige, at du har brug for et depot eller en VP-konto. SEB angiver købs- og salgskurs i certifikatet, hvilket betyder, at du kan købe og sælge dem til den aktuelle markedsværdi i børsens åbningstider. Certifikaterne handles enkeltvis. Det mindste antal, du kan købe, er altså et enkelt certifikat. Hvad koster det at handle med Bull & Bear? Når du køber et certifikat, betaler du kurtage til din bank eller mægler i henhold til gældende priser. Derudover fratrækkes dagligt et administrationsgebyr fra. Gebyret varierer fra certifikat til certifikat og fremgår af kurslisten og de særlige betingelser. Hvis det årlige gebyr f.eks. er 0,75 procent pr. år svarer det til et værdifald på ca. 0,0021 øre pr. dag for et certifikat, der koster 100 kroner. Prisændring i det underliggende aktiv efter en dag Prisændring i Bullcertifikat, gearing 3, efter en dag + 1 % + 3 %* Prisændring i Bearcertifikat, gearing 3, efter en dag - 3 %* Risiko Investeringer i finansielle instrumenter er altid forbundet med en vis risiko. Flere oplysninger om risiko finder du på side 11 i denne brochure og i SEB s offentliggjorte Grundprospekt for Certifikat- og Warrant-programmer, der kan ses på seb.dk/cert. - 1 % - 3 %* + 3 %* Beskatning Børsnoterede certifikater er skattepligtige. Skattereglerne kan ændres med tiden. Kon-sekvensen af beskatningen for dig afhænger af dine individuelle skatteforhold. Læs mere på seb.dk/cert. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 3

4 Sådan læser du certifikatets navn Alle Bull & Bear-certifikater har et kortnavn på børsen, f.eks. BULL GULD X3 SE. BULL betyder, at certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktivs pris stiger. BEAR betyder, at certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktivs pris falder. X angiver, at certifikatet har en gearing på de daglige procentvise ændringer i værdien af det underliggende aktiv. 3 betyder, at den daglige gearing er tre. BULL GULD X3 SE Angiver certifikatets underliggende aktiv. SE står for SEB og angiver, at SEB er udsteder. Lille ordliste over certifikater Bull: Certifikat, der stiger i værdi, når det underliggende aktivs pris stiger, og falder i værdi, når det underliggende aktivs pris falder. Certifikatets værdi: Værdien af certifikatet, som beregnes dagligt via den formel, der fremgår af de særlige betingelser. Underliggende aktiv: Den råvare, valuta, aktie, indeks, kurv eller andet aktiv, hvis prisudvikling certifikatet følger. Bear: Certifikat, der stiger i værdi, når det underliggende aktivs pris falder, og falder i værdi, når det underliggende aktivs pris stiger. Stop loss: For SEB s Bull & Bear betyder stop loss, at SEB lukker certifikatet før tid ved ekstreme, ugunstige kursbevægelser i det underliggende aktiv fra en vurderingsdag til en anden. Terminskontrakt: En aftale mellem to parter om, på et vist tidspunkt, at købe eller sælge et aktiv til en pris, der fastsættes i dag. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 4

5 Beregningseksempel på Bull & Bear-certifikat Bull & Bear-certifikater giver en gearing på den daglige prisændring i det underliggende aktiv. Målt over en længere periode kan et certifikats værdiudvikling blive både større og mindre end udviklingen i det underliggende aktiv ganget med gearingen. Det illustreres af nedenstående beregningseksempel på et Bull-certifikat med en daglig gearing på fire koblet til prisen på guld. I beregningen af indgår et årligt gebyr på 0,70 procent og gældende rente i januar For andre certifikater kan andre gebyrer og renter være gældende. Vi ser bort fra kurtage og antager, at valutakursen USD/DKK er uændret i perioden. Eksempel BULL GULD X3 SE Dag Guldpris Daglig procentvis ændring i guldprisen Akkumuleret procentvis ændring i guldprisen Certifikatets værdi Daglig procentvis ændring i Akkumuleret procentvis ændring i , , ,50 1,50 % 1,50 % 104,50 4,50 % 4,50 % ,00-0,49 % 1,00 % 102,95-1,48 % 2,95 % ,50 1,49 % 95 2,50 % 107,54 4,45 % 7,54 % 5 103,50 0,98 % 90 3,50 % 110,68 2,92 % 10,68 % 6 101,00-2,42 % 85 1,00 % 102,66-7,25 % 2,66 % 7 102,50 1,49 % 80 2,50 % 107,23 4,45 % 7,23 % ,00-0,49 % 2,00 % 105,66-1,47 % 5,66 % Bull-certifikatet er i perioden steget med 5,66 Tid (antal dage) også have været det omvendte. Grafen nederst procent, hvilket er mindre end guldprisens Guldpris akkumulerede udvikling i perioden ganget med på siden Certifikatets viser certifi-katets værdi værdi og guldprisen i beregnings eksemplet. gearingen (2,0 % x 3 = 6,0 %). Forholdet kunne Kroner Eksempel BULL GULD X4 S Kroner Eksempel B Tid Guldpris Kroner Eksempel BULL GULD X3 SE Kroner Eksempel Tid (antal dage) Tid Guldpris Certifikatets værdi Guldpris Børsnoterede certifikater Bull & Bear 5

6 Nedenstående tabel viser, hvordan et tilsvarende Bear-certifikat ville have udviklet sig i samme periode. ULL GULD X4 S (antal dage) Eksempel BEAR GULD X3 SE Dag Guldpris Daglig procentvis ændring i guldprisen Akkumuleret procentvis ændring i guldprisen Certifikatets værdi 1 100,00 0,00 % 0,00 % 100,00 Daglig procentvis ændring i Akkumuleret procentvis ændring i 2 101,50 1,50 % 1,50 % 95,50-4,50 % - 4,50 % Kroner Eksempel BEAR GULD X4 S 3 101,00-0,49 % 1,00 % 96,91 1,48 % - 3,09 % 4 102,50 1,49 % 2,50 % 92,59-4,46 % - 7,41 % 5 103,50 0,98 % 3,50 % 89,88-2,93 % - 10,1 % 6 101,00-2,42 % 1,00 % 96,39 7,24 % - 3,61 % 7 102,50 1,49 % 2,50 % 92,09-4,46 % - 7,91 % Tid (antal dage) 8 102,00-0,49 % 2,00 % 93,44 1,46 % - 6,56 % Certifikatets værdi I eksemplet er Bear-certifikatet faldet med 6,56 Guldpris procent, hvilket er mere end den akkumulerede procentvise prisændring i guldprisen i perioden ganget med Certifikatets gearingen. værdi Også her kunne forholdet have været det omvendte. Nederst på siden ser du en graf over beregningseksemplet på Bear-certifikatet. ULL GULD X3 SE Kroner Eksempel BEAR GULD X3 SE antal dage) Tid (antal dage) Certifikatets værdi Guldpris Certifikatets værdi Risikomærkning SEBs Bull & Bear-certifikater er risikomærkede som gule i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Dette betyder, at der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 6

7 Faktorer der påvirker Udover prisændringer i det underliggende aktiv er der også andre faktorer, der har indflydelse på. Hvis det underliggende aktiv er prissat i en anden valuta end danske kroner, påvirkes certifikatets værdi af valutakursændringerne mellem disse valutaer. Dette gælder f.eks. råvarer, der ofte handles i EUR eller USD, udenlandske aktieindeks samt valutapar, hvor DKK ikke indgår. Renteændringer kan også påvirke. På kort sigt har renten dog en meget begrænset indvirkning på certifikatet. Certifikater med daglig gearing påvirkes desuden af det underliggende aktivs volatilitet (kursbevægelser). Certifikatets værdi præges i ugunstig retning på markeder med høj volatilitet, hvor aktivets pris stiger og falder kraftigt uden en tydelig tendens. En mere detaljeret beskrivelse af, hvordan de forskellige faktorer påvirker Bull & Bear for henholdsvis aktiecertifikater og råvarecertifikater, finder du i denne brochure. Bemærk, at der kan forekomme afvigelser fra denne beskrivelse, hvis der er tale om andre certifikater end de viste eksempler. Præcis hvad, der styrer værdien af netop dit certifikat, fremgår af de særlige betingelser. Hvornår er Bull & Bear-certifikater ikke en god idé? Eftersom certifikater med daglig gearing ikke er gunstige at investere i, hvis markedet udviser høj volatilitet og mangel på tendens, anbefales Bull & Bear-certifikater normalt ikke som et alternativ til langsigtede investeringer. Stop loss Med Bull & Bear-certifikater kan du aldrig tabe mere end din indsats. Derfor lukker SEB certifikatet før tid, hvis værdien af det underliggende aktiv bevæger sig kraftigt i den forkerte retning (dvs. ned for Bull og op for Bear) i forhold til værdien den foregående børsdag. Det kaldes stop loss. Certifikatet forfalder således før tid, og en eventuel restværdi udbetales til dig. Et stop loss udløses kun ved pludselige og ekstreme, ugunstige kursbevægelser i det underliggende aktiv. Du finder mere detaljerede oplysninger i de særlige betingelser for certifikatet. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 7

8 Faktorer der påvirker Aktiecertifikater Nedenfor ses hvilke faktorer, der påvirker Bull & Bear-certifikaters værdi. Eksempel Aktiecertifikat BULL VWS X2 SE Certifikatets værdi påvirkes af: Prisen på VWS. Det underliggende aktivs kursbevægelser i ihændehaverperioden. Variabel finansieringsrente i DKK. Gebyr. Effekt på : Positiv hvis prisen stiger. Negativ hvis prisen falder. Effekten bliver større, jo højere gearingen er. Ihændehavere af et certifikat med daglig gearing kan være ugunstigt stillet på markeder, hvor det underliggende aktivs pris stiger og falder kraftigt uden tydelig tendens i en længere periode. Negativ. Negativ. Eksempel Aktiecertifikat af typen BEAR VWS X2 SE Certifikatets værdi påvirkes af: Prisen på VWS. Det underliggende aktivs kursbevægelser i ihændehaverperioden. Variabel finansieringsrente i DKK. Gebyr. Effekt på : Positiv hvis prisen falder. Negativ hvis prisen stiger. Effekten bliver større, jo højere gearingen er. Ihændehavere af et certifikat med daglig gearing kan være ugunstigt stillet på markeder, hvor det underliggende aktivs pris stiger og falder kraftigt uden tydelig tendens i en længere periode. Negativ. Negativ. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 8

9 Faktorer der påvirker Råvarecertifikater Nedenfor ses hvilke faktorer, der påvirker Bull & Bear-certifikaters værdi. Eksempel Råvarecertifikat BULL OLIE X3 SE Certifikatets værdi påvirkes af: Terminsprisen på olie. USD/DKK. (Eftersom olie handles i USD. For råvarer, der handles i EUR, er det i stedet EUR/DKK, der påvirker.) Det underliggende aktivs kursbevægelser i ihændehaverperioden. Variabel indtægtsrente i USD. (For råvarer, der handles i EUR, er indtægtsrenten i stedet i EUR.) Gebyr. Effekt på : Positiv hvis terminsprisen stiger. Negativ hvis terminsprisen falder. Effekten bliver større, jo højere gearingen er. Positiv hvis USD stiger i forhold til DKK. Negativ hvis USD falder i forhold til DKK. Ihændehavere af et certifikat med daglig gearing kan være ugunstigt stillet på markeder, hvor det underliggende aktivs pris stiger og falder kraftigt uden tydelig tendens i en længere periode. Positiv eller negativ afhængigt af renteniveauet. Hvis rentebasis er så lav, at den ligger under rentebasismarginalen, har indtægtsrenten en negativ effekt på. Negativ. Eksempel Råvarecertifikat BEAR OLIE X3 SE Certifikatets værdi påvirkes af: Terminsprisen på olie. USD/DKK. (Fordi olie handles i USD. For råvarer, der handles i EUR, er det i stedet EUR/DKK, der påvirker.) Det underliggende aktivs kursbevægelser i ihændehaverperioden. Variabel indtægtsrente i USD. (For råvarer, der handles i EUR, er indtægtsrenten i stedet i EUR.) Gebyr. Effekt på : Positiv hvis terminsprisen stiger. Negativ hvis terminsprisen falder. Effekten bliver større, jo højere gearingen er. Positiv hvis USD stiger i forhold til DKK. Negativ hvis USD falder i forhold til DKK. Ihændehavere af et certifikat med daglig gearing kan være ugunstigt stillet på markeder, hvor det underliggende aktivs pris stiger og falder kraftigt uden tydelig tendens i en længere periode. Positiv eller negativ afhængigt af renteniveauet. Hvis rentebasis er så lav, at den ligger under rentebasismarginalen, har indtægtsrenten en negativ effekt på. Negativ. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 9

10 Børsnoterede certifikater Bull & Bear 10

11 Risiko Nedenfor ses en generel og forsimplet oversigt over de risici, der er forbundet med børsnoterede Bull & Bear-certifikater. Du kan finde yderligere oplysninger i SEB s offentliggjorte Grundprospekt for Certifikatog Warrantprogrammer på SEB s hjemmeside på seb.dk/cert. Kreditrisiko Udsteder (emittent) af certifikatet er SEB. Det betyder, at du som ihændehaver af et certifikat påtager dig en kreditrisiko på SEB. Når du påtager dig en kreditrisiko, skal du vurdere SEB s forudsætninger for at opfylde sine forpligtelser i henhold til certifikatets vilkår i løbetiden. Investeringer i certifikater er ikke omfattet af den statslige indskydergarantiordning. Likviditetsrisiko/kursrisiko Forskellen mellem købs- og salgskurs kan variere afhængigt af de aktuelle markedsforhold. I markedspladsens handelstider er SEB market maker og vil således, under normale markedsforhold, fastsætte priserne og sikre likviditeten. Det kan i visse perioder være svært eller umuligt at handle med et certifikat, f.eks. ved manglende likviditet i det underliggende aktiv, eller hvis handlen på en relevant markedsplads lukkes eller ved tekniske fejl på markedspladsen, hos SEB eller VP Securities A/S. Valutarisiko Hvis det underliggende aktiv handles i en anden valuta end danske kroner, påvirkes af eventuelle valutakursudsving mellem disse valutaer. Markedsrisiko Investeringer i finansielle instrumenter er altid at betragte som spekulation, hvilket betyder, at der er mulighed for værdiforøgelse og gevinst, men også risiko for værdiforringelse og dermed tab. Når du køber et børsnoteret certifikat, løber du en risiko på prisudviklingen i det underliggende aktiv, som certifikatet er eksponeret mod. Dette kaldes normalt for markedsrisiko. Hvis det underliggende aktivs pris falder (Bull) eller stiger (Bear), får du et negativt afkast i forhold til faldet/ stigningen. Gearingen betyder, at kursændringer i det underliggende aktiv hurtigere kan opsluge kapitalen. Der er således risiko for at tabe hele din investering. Stop loss Hvis det underliggende aktiv i dit certifikat falder (Bull) eller stiger (Bear) så meget på en enkelt dag*, at det svarer til det fald eller den stigning, der er angivet i de særlige betingelser, pkt. 10ii, lukkes dit certifikat før tid. Forskellige certifikater har forskellige stop loss-niveauer. I tilfælde af en stop loss-situation lukkes certifikatet, og slutværdien udbetales til dig. Selv om stop loss-proceduren påbegyndes inden er nul, kan hele gå tabt. Særlige betingelser kan findes i kurslisten på seb.dk/cert. Andre risici Forskellige markedsaktørers certifikater, som er koblet til det samme marked, er ofte sammensat på forskellige måder og kan derfor være svære at sammenligne. I denne brochure finder du oplysninger om, hvordan SEB s Bull & Bear-certifikater er sammensat. Andre oplysninger Fuldstændige vilkår Hvert certifikat har tilhørende særlige betingelser, hvor betingelserne for det enkelte produkt beskrives i detaljer. For et komplet billede af produktet og samtlige risici bør de særlige betingelser læses sammen med SEB s offentliggjorte Grundprospekt for Certifikat- og Warrantprogrammer. Prospektet er på svensk, og SEB vil i aftaleperioden kommunikere på dansk og engelsk. Prospektet og de særlige betingelser er underlagt svensk lov, og eventuelle tvister afgøres i første instans af Stockholms byret (forbrugere med bopæl i Danmark har dog ret til at få tvister afgjort i Danmark). For yderligere oplysninger om SEB og vores tjenester se seb.dk/cert. Gebyrer Når du handler med SEB s certifikater, betaler du kurtage til din bank eller mægler på samme måde, som når du handler med aktier. Udover kurtage trækkes der løbende et gebyr fra værdien af dit certifikat i ihændehaver perioden. Størrelsen på gebyret varierer afhængigt af certifikat type. Se derfor kurslisten eller de særlige betingelser for de respektive certifikater for at finde ud af, hvor stort gebyret er på årsbasis. Den andel af gebyret, der kan henføres til en dag, fratrækkes automatisk dit certifikats værdi hver dag. Hvis gebyret f.eks. er 0,75 procent pr. år, og certifikatet koster 100 kroner, er gebyret 75 øre pr. år eller 0,0021 øre pr. dag. Et sådant certifikat vil altså falde fra 100 kroner til 99,998 kroner efter en dag, hvis markedet i øvrigt er uforandret den dag, og der ses bort fra positive og/eller negative renteeffekter samt eventuelle valutakursændringer. Renter Afhængigt af certifikattypen kan et certifikat give en eller flere variable indtægtsrenter, som tilskrives dig, når certifikatets værdi justeres dagligt. For visse certifikater kan der også være tale om en eller flere variable finansieringsrenter, der dagligt fratrækkes. Bemærk, at indtægtsrenten og finansieringsrenten kan følge fixing-renterne for forskellige valutaer. Rentesatsen for indtægtsrenten kan derfor adskille sig fra finansieringsrenten. Forskellige rentesatser kan påvirke dit certifikats værdi både positivt og negativt. De renter, der tilskrives eller fratrækkes dit certifikat, påvirker certifikatets værdi mere, jo større gearingen er. Renteniveauerne tilpasses de aktuelle markedsforhold. Hvis rentebasis er så lav, at den ligger under rentebasismarginalen, har indtægtsrenten en negativ effekt på. Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, S Stockholm, Sverige, org. nr , har bl.a. tilladelse til at drive værdipapirhandel. SEB er underlagt Finansinspektionens tilsyn, og SEBs danske filial er i begrænset omfang underlagt Finanstilsynets tilsyn. Standard & Poor s og Moody s har tildelt SEB kreditvurderinger på henholdsvis A+ og A1. Kreditværdighed kan dog ændre sig, så man er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om den aktuelle kreditvurdering. SEB s bestyrelse har base i Stockholm. * Siden vurderingen af det underliggende aktiv den foregående børsdag. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 11

12 Opbevaring I depot hos bank/børsmæglervirksomhed. Skatteregler for fysiske personer Disse oplysninger vedrører kun fysiske personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. For andre fysiske personer og juridiske personer gælder andre regler. Børsnoterede certifikater er skattepligtige. Skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændres med tiden. Hvis du er i tvivl om, hvordan et børsnoteret certifikat skal beskattes, bør du kontakte en skatterådgiver. Konsekvensen af beskatningen for dig afhænger af dine personlige skatteforhold. Læs mere om beskatning på seb.dk/cert. Generelt Denne brochure er udarbejdet af SEB og indeholder oplysninger om SEB s børsnoterede Bull & Bearcertifikater. Selv om indholdet er baseret på kilder, som SEB har vurderet som pålidelige, er SEB ikke ansvarlig for fejl eller mangler i oplysningerne eller for tab og omkostninger, der kan opstå i forbindelse hermed. For finansielle instrumenter er historisk afkast ikke nogen garanti for fremtidig afkast. Du er selv fuldt ansvarlig for dine investeringsvalg og bør derfor altid træffe en investeringsbeslutning på baggrund af detaljerede oplysninger. Hvis oplysningerne henviser til en investeringsanalyse, bør du om muligt gennemgå den fulde analyse og tilhørende offentliggjorte oplysninger eller læse oplysningerne om specifikke selskaber, der kan ses på seb.se/mb/disclaimers. Skatteoplysninger kan ændre sig med tiden og er ikke tilpasset din konkrete situation. For fonde og andre finansielle instrumenter er historisk afkast ingen garanti for fremtidig afkast. Værdien af fondsandele og andre finansielle instrumenter kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, at du får den investerede kapital tilbage. Hvis du eller en fond investerer i finansielle instrumenter i udenlandsk valuta, kan ændringer i valutakurserne påvirke afkastet. Du er selv fuldt ansvarlig for dine investeringsvalg og bør derfor altid træffe en investeringsbeslutning på baggrund af detaljerede oplysninger. Find yderligere oplysninger, f.eks. faktablade om fonde og informations-/marketingbrochurer om fonde og strukturerede produkter, på seb.se. Du kan også få gode råd om investeringer, der er tilpasset din individuelle situation, fra din rådgiver. Vil du vide mere? Læs mere på seb.dk/cert. Børsnoterede certifikater Bull & Bear 12

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder Bull & Bear certifikater Nye muligheder Investering i råvarer Investering i aktieindeks Det danske aktieindeks: Høj præcision Lave omkostninger God likviditet Det europæiske aktieindeks: Det amerikanske

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

BEAR OMXC X2 H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI

BEAR OMXC X2 H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI BEAR OMXC X2 H Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI Noteringsdag: 18. marts 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produkt- og risikobeskrivelse af 10.08.2015 Bull & Bear certifikater Med Bull & Bear certifikater har man set i forhold til eksempelvis en direkte investering i aktier større mulighed for at tilpasse sine

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SERIE 2011:2 (DK)

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SERIE 2011:2 (DK) NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER SERIE 2011:2 (DK) De Særlige Betingelser for Instrumenter, som udstedes under Programmet, følger

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER Q&A NORDEA BANK Transcript Live Q and A Nordea Bank with, the 19th of January 2017 Denne session starter kl. 15. Hej Morten Melander. Er du online? Hej Helge. Ja, jeg er klar Vi kører om et par minutter.

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Juridisk form : Fond til kollektiv investering

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

RESUMÉ. Resumé AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER

RESUMÉ. Resumé AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER Resumé RESUMÉ Dette resumé er baseret på de informationskrav, der er opstillet i nedenstående punkter. Disse er nummeret som afsnit A-E (A.1- E.7). Dette resumé indeholder alle de punkter, der kræves i

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2015 Amerikanske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Mini Futures & Mini Futures BEST

Mini Futures & Mini Futures BEST Mini Futures & Mini Futures BEST Indhold 04 Mini Futures Hvor kommer Mini Futurens gearing fra? Daglige finansieringsomkostninger Stop loss-niveau og beregning af restværdi Eksempel 10 Mini Futures BEST

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En investering, hvor du selv vælger risikoniveau

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En investering, hvor du selv vælger risikoniveau Markedsføringsmateriale juli 2017 Mini Futures En investering, hvor du selv vælger risikoniveau 1 Mini Futures - En investering, hvor du selv vælger risikoniveau Interessen for Mini Futures er øget markant

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Bull & Bear. certifikater

Bull & Bear. certifikater Bull & Bear certifikater Markedsføringsmateriale 10/2017 1 Bull & Bear få nye investeringsmuligheder Bull- og Bear-certifikater giver dig en række nye investeringsmuligheder, hvoraf de mest centrale er,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01 21-08-2008 Page 1 of 1 Liz T. Johannesen Fra: Liz T. Johannesen Sendt: 13. august 2008 14:01 Til: Liz T. Johannesen Emne: VS: Rapport udkast ØU 20 AUG_130808.pdf Vedhæftede filer: Rapport udkast ØU 20

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier 1. juni 2016. 3 Nr. 553. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier Bilag 1 Skemaet nedenfor fordeler typer af investeringsprodukter i de tre mærkningskategorier grøn, gul og rød.

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere