Nyheder i QuarkXPress 8?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder i QuarkXPress 8?"

Transkript

1 Nyheder i QuarkXPress 8?

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Juridiske meddelelser...4 Indledning...5 Arbejd hurtigere med QuarkXPress Fleksibel håndtering af indhold...6 Direkte manipulering med felter og billeder...6 Nemmere objektdublering...7 Ændre størrelse fra midten...7 Nye værktøjer...7 Tastaturkommandoer til værktøjsskift...9 Gamle værktøjer og nye værktøjer...9 Værktøjet Objekt...9 Værktøjet Indhold...10 Værktøjet Rotation...10 Værktøjet Zoom...10 Tekstfelt- og billedfeltværktøjer...10 Værktøjet Tabeller...11 Stregværktøjer...11 Tekststiværktøjer...11 Værktøjet Sammenkædning...11 Værktøjet Bryd kæde...11 Værktøjet Composition Zones...12 Værktøjet Saks...12 Værktøjet Starbust...12 Værktøjsvalg...12 Eksternt drag-and-drop...12 Find/Erstat objekt og objektforme...12 Feltet Effektiv billedopløsning...13 WYSIWYG-skriftmenuen...13 Bedre bézierhåndtering...13 Designnet...13 Forbedret kontrol med hjælpestreger...14 Forbedret stavekontrol...14 Forbedret opdatering af forme...14 Forbedret sideidentifikation...14 Minilayout af sider...14 ii NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Få lavet mere med QuarkXPress Interaktive layout og eksport af Flash-arkiver...15 Tekst til felt-forbedringer...15 Universelt arkivformat og kompatibilitet mellem sprogversioner...15 Understøttelse af ægte Adobe Illustrator-arkiver...16 Forbedret PDF-understøttelse...16 Hængende tegnsæt...16 Forbedret reserveskriftmulighed...16 PPD-skriftoversigt...16 NYHEDER I QUARKXPRESS 8? iii

4 JURIDISKE MEDDELELSER Juridiske meddelelser 2008 Quark, Inc. mht. indholdet og arrangementet af dette materiale. Alle rettigheder forbeholdes Quark, Inc. og dets licenshavere med hensyn til teknologien. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret reproduktion er en overtrædelse af relevante love. Quark, Quark-logoet, QuarkXPress, Composition Zones, XTensions, Quark Interactive Designer og Job Jackets er varemærker, der tilhører Quark, Inc. og dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande. Adobe, Illustrator og Flash er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Mac OS er et varemærke, der tilhører Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Microsoft, Excel, Windows og OpenType er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Unicode er et varemærke, der tilhører Unicode, Inc. Alle øvrige mærker tilhører deres respektive ejere. 4 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

5 INDLEDNING Indledning Vejledningen Nyheder i QuarkXPress 8? er for rutinerede QuarkXPress -brugere, der vil arbejde hurtigere med den opdaterede grænseflade. Vejledningen indeholder også beskrivelse af nye funktioner. Se nærmere i En vejledning til QuarkXPress 8 eller QuarkXPress-hjælpearkivet for flere oplysninger om en funktion. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 5

6 Arbejd hurtigere med QuarkXPress 8 Med en strømlinet værktøjssæt, eksternt drag-and-drop og objektforme er QuarkXPress 8 designet til at hjælpe dig med at få arbejdet udført hurtigere og mere effektivt end nogensinde tidligere. FLEKSIBEL HÅNDTERING AF INDHOLD I tidligere versioner af QuarkXPress skulle du oprette et tekstfelt, inden du kunne importere tekst, og du skulle oprette et billedfelt, inden du kunne indsætte et billede. Med QuarkXPress 8 kan du blot tegne et "almindeligt" felt, derefter vælge Arkiv/Fil > Importér og importere et tekst- eller et billedarkiv. Hvis du vil ændre et billedfelt til et tekstfelt, skal du blot markere det og importere et tekstarkiv. Og i virkeligheden er det slet ikke nødvendigt at tegne et felt vælg Arkiv/Fil > Importér, og vælg et arkiv, hvorefter QuarkXPress opretter feltet for dig. DIREKTE MANIPULERING MED FELTER OG BILLEDER QuarkXPress 8 introducerer direkte manipulering, som er en hurtig og nem metode til størrelsesændring og rotation af felter og billeder. I tidligere versioner af QuarkXPress skulle du vælge værktøjet Rotation for at rotere et felt. Med QuarkXPress 8 skal du blot flytte din musemarkør tæt på et objekts hjørne, indtil rotationsmarkøren vises, og derefter klikke og trække. Flyt musemarkøren lidt tættere på et håndtag, hvorefter størrelsesmarkøren vises, så du kan ændre feltets størrelse. Endvidere har billeder i billedfelter nu sine egne håndtag, så du kan rotere og ændre størrelsen på dem uden at skifte værktøjer. Du kan endda se en "ghost-version" af den udskårne del af det aktive billede. 6 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

7 Brug billedhåndtag til at rotere billeder. NEMMERE OBJEKTDUBLERING For at dublere et objekt skal du klikke på og trække i objektet og trykke på Alternativ/Alt, inden du slipper museknappen. En kopi af objektet flytter med musemarkøren, og originalen bliver bagved. ÆNDRE STØRRELSE FRA MIDTEN For at ændre størrelse på et objekt fra dets midte skal du klikke og trække i et håndtag og trykke på Alternativ/Alt, inden du slipper museknappen. NYE VÆRKTØJER Værktøjspaletten i QuarkXPress 8 NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 7

8 QuarkXPress 8 leveres med den helt omarbejdede palet Værktøjer. Værktøjerne (gamle og nye) er nævnt herunder. Værktøjet Objekt: Når du dobbeltklikker på værktøjet Objekt, fungerer det nu mere intelligent. Du kan f.eks. dobbeltklikke på et tekstfelt for at skifte til værktøjet Tekstindhold til tekstredigering eller dobbeltklikke på et billedfelt for at importere et arkiv eller ændre feltet. Med valg kan du bestemme, hvad der sker, når du dobbeltklikker på et felt. Værktøjet Tekstindhold: Brug værktøjet Tekstindhold til at redigere tekst. Du kan også anvende værktøjet Tekstindhold til at tegne et rektangulært tekstfelt og umiddelbart skifte til tekstredigeringstilstand. Værktøjet Tekstsammenkædning: Brug værktøjet Sammenkædning til at lade tekst løbe mellem tekstfelter. Værktøjet Bryd tekstkæde: Brug værktøjet Bryd tekstkæde til at afbryde tekstforløb mellem tekstfelter. Værktøjet Billedindhold: Brug værktøjet Billedindhold til at arbejde med billeder i billedfelter. Du kan også anvende værktøjet Billedindhold til at tegne et rektangulært billedfelt og umiddelbart importere et billede. Værktøjet Rektangulært felt: Brug værktøjet Rektangulært felt til at oprette rektangulære felter, der accepterer både tekst og billeder. Værktøjet Ovalt felt: Brug værktøjet Ovalt felt til at oprette ovale felter. Tryk på Skift for at oprette cirkulære felter, der accepterer både tekst og billeder. Værktøjet Starburst: Brug værktøjet Starburst til at oprette stjerneformede felter, der accepterer både tekst og billeder. Værktøjet Composition Zones: Brug værktøjet Composition Zones til at oprette Composition Zones -objekter. Værktøjet Streg: Brug værktøjet Streg til at oprette lige streger i alle vinkler. For at tvinge streger i 45 graders vinkler, skal du trykke på Skift, inden du tegner. Værktøjet Bézierpen: Brug værktøjet Bézierpen til at tegne og redigere bézierstreger og -felter. Med et omfattende sæt med kombinationstastkommandoer er det nemt for dig at oprette, redigere og justere bézierstreger uden at skifte værktøjer. Værktøjet Tilføj punkt: Brug værktøjet Tilføj punkt til at oprette en bézierstreg eller et bézierfeltsegment. (Du kan også tilføje et punkt til en eksisterende sti ved at klikke på stien med værktøjet Bézierpen.) Værktøjet Fjern punkt: Brug værktøjet Fjern punkt til at slette en bézierstreg eller et bézierfeltsegment. (Du kan også fjerne et punkt ved at klikke på det med værktøjet Bézierpen.) Værktøjet Konvertér punkt: Brug værktøjet Konvertér punkt til at konvertere et bézierpunkt eller et bézierstregsegment til en anden type. (Du kan også konvertere et punktsegment eller et stregsegment ved at Alternativ+klikke/Alt+klikke med værktøjet Bézierpen.) 8 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

9 Værktøjet Saks: Brug værktøjet Saks til at "klippe" et felt eller et stregsegment ved at tilføje bézierpunkter. Værktøjet Vælg punkt: Brug værktøjet Vælg punkt til at vælge et bézierpunkt. Værktøjet Frihåndstegning: Brug værktøjet Frihåndstegning til at tegne en streg med en fortløbende bevægelse. Værktøjet Tabel: Brug værktøjet Tabel til at oprette tabeller. Værktøjet Zoom: Brug værktøjet Zoom til at zoome ind på layoutet. Tryk på Alternativ/Alt, og klik for at zoome ud. Værktøjet Panorér: Brug værktøjet Panorér for at rulle layoutet i en vilkårlig retning. TASTATURKOMMANDOER TIL VÆRKTØJSSKIFT Når du arbejder med tekst, kan du anvende følgende taster til at skifte mellem værktøjer: C = værktøjet Objekt T = værktøjet Tekstindhold, værktøjet Tekstkædning, værktøjet Bryd tekstkæde R = værktøjet Billedindhold B = værktøjet Rektangulært felt, værktøjet Ovalt felt, værktøjet Stjernefelt, værktøjet Composition Zones L = værktøjet Streg P = værktøjet Bézierpen, værktøjet Tilføj punkt, værktøjet Fjern punkt, værktøjet Konvertér punkt, værktøjet Saks, Værktøjet Vælg punkt, værktøjet Frihåndstegning G = værktøjet Tabel Z = værktøjet Zoom Du kan rulle gennem værktøjer med den samme tastaturkommando ved at trykke flere gange på tasten. GAMLE VÆRKTØJER OG NYE VÆRKTØJER Emnerne herunder viser en liste med gamle QuarkXPress-værktøjer og viser, hvor du finder de tilsvarende værktøjer i QuarkXPress 8. VÆRKTØJET OBJEKT Værktøjet Objekt Værktøjet Objekt fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner.. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 9

10 VÆRKTØJET INDHOLD Værktøjet Indhold Værktøjet Indhold er blevet erstattet af værktøjet Tekstindhold og værktøjet Billedindhold. VÆRKTØJET ROTATION Værktøjet Rotation Værktøjet Rotation er blevet fjernet fra paletten Værktøjer. Du kan nu rotere et objekt eller et billede ved at klikke og trække tæt på et felthjørne, når rotationsmarkøren <icon_rotate_pointer.jpg> vises. VÆRKTØJET ZOOM Værktøjet Zoom Værktøjet Zoom er blevet flyttet til en gruppe nederst på paletten Værktøjer. TEKSTFELT- OG BILLEDFELTVÆRKTØJER Tekstfeltværktøjer Billedfeltværktøjer I stedet for at tegne et tekstfelt eller et billedfelt kan du nu blot nøjes med at tegne et felt og derefter importere tekst eller et billede. Derfor er gruppen Tekstfelt og gruppen Billedfelt blevet erstattet med værktøjsgruppen Felt og værktøjsgruppen Bézier. Hjørneforme er nu en feltattribut i QuarkXPress 8. Dette gør det nemt for dig at ændre et rektangulært felt til et felt med afrundede hjørner og at styre hjørnernes radius. 10 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

11 VÆRKTØJET TABELLER Værktøjet Tabeller Værktøjet Tabeller fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. STREGVÆRKTØJER Stregværktøjer Værktøjerne i værktøjsgruppen Streg er blevet erstattet af værktøjet Streg og værktøjerne i værktøjsgruppen Bézier. Værktøjet Lige streger er blevet fjernet, men du kan oprette lige streger ved at trykke på Skift, inden du tegner. TEKSTSTIVÆRKTØJER Tekststiværktøjer Værktøjerne i gruppen Tekststi findes ikke længere. I stedet for at tegne en tekststi kan du blot tegne en streg og derefter dobbeltklikke på den med værktøjet Tekstindhold. VÆRKTØJET SAMMENKÆDNING Værktøjet Sammenkædning Værktøjet Sammenkædning fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Tekstindhold. VÆRKTØJET BRYD KÆDE Værktøjet Bryd kæde Værktøjet Bryd kæde fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Tekstindhold. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 11

12 VÆRKTØJET COMPOSITION ZONES Værktøjet Composition Zones Værktøjet Composition Zones fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Felt. VÆRKTØJET SAKS Værktøjet Saks Værktøjet Saks fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Bézier. VÆRKTØJET STARBUST Værktøjet Starbust Værktøjet Starburst fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Felt. VÆRKTØJSVALG Et værktøj forbliver valgt i QuarkXPress 8, indtil du vælger et andet værktøj eller anvender en tastaturkommando til at skifte værktøjer. EKSTERNT DRAG-AND-DROP I QuarkXPress 8 kan du trække og slippe tekst og billeder til et layout fra filsystemet eller fra et andet program, og du kan trække tekst og billeder fra et layout til filsystemet eller til et andet program. FIND/ERSTAT OBJEKT OG OBJEKTFORME Forestil dig, at har layoutet en kogebog, der indeholder 55 felter med ingredienser og 35 felter med instruktioner. Efter du har anvendt en grøn baggrund på alle 90 felter, beder din art director dig om at ændre baggrunden i felterne med ingredienserne til gul og lade felterne med instruktionerne forblive grønne. Heldigvis er det med funktionerne Find/Erstat objekt og Objektforme nemt at udføre denne slags ændringer. 12 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

13 På samme måde som du med paletten Find/Erstat (menuen Redigér) kan finde og erstatte tekst og tekstattributter, kan du med paletten Find/Erstat objekt (menuen Redigér) finde og ændre objektattributter. Du kan f.eks. anvende denne palet til at søge efter felterne med ingredienser og ændre deres feltbaggrunde til gul. Objektforme fungerer som forme til felter og streger. Hvis du har to forskellige objektforme til felterne med ingredienser og felterne med instruktioner, kan du opdatere baggrundsfarven for alle felter med ingredienser ved blot at udføre en enkelt ændring i dialogen Redigér objektform (Redigér > Objektforme > Ny eller knappen Redigér). FELTET EFFEKTIV BILLEDOPLØSNING Feltet Feltet Effektiv billedopløsning på fanen Klassisk på paletten Mål viser outputopløsningen for det valgte billede med billedets ægte opløsning og enhver skalering, der er anvendt på billedet i QuarkXPress. WYSIWYG-SKRIFTMENUEN I QuarkXPress 8 vises skriftnavne som standard med deres egen skrift. Du kan trykke på Skift, inden du viser en skriftliste for midlertidigt at inaktivere denne funktion, eller du kan inaktivere den som standard i programvalgene. BEDRE BÉZIERHÅNDTERING Bézierværktøjerne i QuarkXPress er nu mere i overensstemmelse med bézierværktøjer i andre desktoppublishingprogrammer. De er nemmere at anvende f.eks. kan du udføre de fleste bézierredigeringsopgaver med værktøjet Bézierpen og kombinationstaster. DESIGNNET Funktionen Designnet er en udvidelse af funktionen Basislinjenet i tidligere versioner af QuarkXPress. I tidligere versioner af QuarkXPress havde du kun ét basislinjenet for et helt layout. I QuarkXPress 8 kan du definere forskellige basislinjenet til forskellige standardsider og endda anvende et basislinjenet på et tekstfelt. Foruden at styre basislinjenettets farve kan du definere separate farver og mønstre for toplinjen, midterlinjen og bundlinjen der alle kan placeres på basis af skriftstørrelsen og linjeafstanden (afstanden fra toplinjen til bundlinjen svarer til en skrifts gevierthøjde). Når et designnet vises, kan du justere tekst visuelt, låse tekst til nettet og endda magnetlåse objekter til nettet. Designnet netlinjer NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 13

14 Foruden oprettelse af designnet der er specifikke for standardsider og tekstfelter, kan du oprette netforme, der fungerer som forme og objektforme. Du kan endda kæde en netform til en form: Hvis formen ændres, ændres nettet også. FORBEDRET KONTROL MED HJÆLPESTREGER Med Guide Manager Pro XTensions-softwaren får du bedre kontrol med de hjælpestreger, du anvender til justering. Du kan anvende paletten Hjælpestreg i Guide Manager Pro (menuen Vindue) til at ændre farven, placeringen, visningen og retningen for hver hjælpestreg i et layout. Hvis du f.eks. vil anbringe en permanent hjælpestreg, der indikerer det sted, som der ikke må komme indhold under på layoutsider, kan du anbringe en hjælpestreg på dette sted på standardsiden, anvende paletten Hjælpestreger til at specificere en unik farve og herefter låse hjælpestregen. FORBEDRET STAVEKONTROL Du kan forøge stavekontrollens hastighed ved at indstille følgende valg: Ignorér ord med tal og Ignorér internet- og arkivadresser/ignorér internet- og filadresser. FORBEDRET OPDATERING AF FORME Hvis du anvender en form og herefter beslutter, at du vil ændre formens formatering, kan du blot markere noget tekst med forme, der anvender den nye formatering og herefter opdatere formen, så den passer, ved at klikke på Opdatér på paletten Forme. FORBEDRET SIDEIDENTIFIKATION I tidligere versioner af QuarkXPress har du måske været ude for, at du troede, du indsatte et objekt på side ni, hvorefter du så det dukke op på side syv. QuarkXPress 8 bestemmer mere intelligent, hvilke sider i projektvinduet der skal være aktive, anvender separate farver til at identificere aktive og inaktive sider, og du kan gøre en side aktiv blot ved at klikke på den pågældende side. MINILAYOUT AF SIDER På Mac OS kan du med pop-up-kontrollen til sidenavigering nederst til venstre i projektvinduet vise sider som minilayout. For at aktivere denne funktion skal du klikke på pop-up'en, så sideikonet vises, og derefter trykke på pil op for at skifte til minilayoutvisning af siden. Du kan herefter anvende pil op og pil ned til at ændre størrelsen på minilayouteksemplet eller til at skifte tilbage til ikonvisningen. 14 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

15 FÅ LAVET MERE MED QUARKXPRESS 8 Få lavet mere med QuarkXPress 8 Med de nye funktioner i QuarkXPress 8 kan du få udført mere end nogensinde tidligere. Du kan f.eks. oprette interaktive Flash-arkiver, åbne et QuarkXPress 8-arkiv fra enhver sprogversion af QuarkXPress 8 og importere ægte Adobe Illustrator -arkiver. INTERAKTIVE LAYOUT OG EKSPORT AF FLASH-ARKIVER Tidligere var Quark Interactive Designer XTensions -softwaren tilgængeligt som et separat produkt, men det er nu en del af QuarkXPress. Med Quark Interactive Designer kan du føje avanceret interaktivitet til et layout og eksportere layoutet i Flash -format (SWF) uden at du skal lære et instrukssprog. TEKST TIL FELT-FORBEDRINGER Foruden at konvertere enkelte tegn til separate tekstfelter kan du nu konvertere en linje med tekst, hele indholdet i et tekstfelt, hele teksten på et opslag eller endda al teksten i en kædet artikel. UNIVERSELT ARKIVFORMAT OG KOMPATIBILITET MELLEM SPROGVERSIONER I tidligere versioner af QuarkXPress kunne du ikke åbne et østasiatisk projekt i en ikke-østasiatisk version af QuarkXPress. Hvis du åbnede et projekt med fransk orddeling i en tysk version af QuarkXPress, var der risiko for tekstombrydning. Alle sprogversioner af QuarkXPress 8 anvender det samme, universelle arkivformat. Det betyder, at du kan anvende enhver sprogversion af QuarkXPress 8 til at åbne og udlæse et projekt, der er oprettet i en anden vilkårlig sprogversion af QuarkXPress 8 uden ombrydning pga. orddeling. Du skal have en kompatibel sprogversion af QuarkXPress for at anvende, fjerne eller ændre visse østasiatiske tekstattributter. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 15

16 FÅ LAVET MERE MED QUARKXPRESS 8 UNDERSTØTTELSE AF ÆGTE ADOBE ILLUSTRATOR-ARKIVER Med QuarkXPress kan du nu importere ægte Adobe Illustrator-arkiver, der er arkiveret i Adobe Illustrator version 8 og nyere. FORBEDRET PDF-UNDERSTØTTELSE Du kan nu importere PDF 1.6- og PDF 1.7-arkiver. HÆNGENDE TEGNSÆT Funktionen Hængende tegn giver dig nøjagtig kontrol med afsnitsgrænser. For at oprette en mere elegant "kant" i justeret tekst kan du f.eks. placere anførselstegn en anelse ud over afsnitsgrænsen også selvom dette betyder, at sådanne anførselstegn er uden for tekstfeltet. Du kan specificere regler for "hængende tegn", der går ud over tekstgrænserne. FORBEDRET RESERVESKRIFTMULIGHED Tidligere versioner af QuarkXPress indeholdt en Reserveskrift-funktion, der på intelligent vis kunne erstatte manglende glyffer i importeret eller indsat tekst ved at anvende skrifter, der indeholder disse glyffer. QuarkXPress 8 tilbyder en forbedret Reserveskrift-funktion, hvormed du kan specificere forskellige erstatningsskrifter til specifikke skrifter eller sprog, herunder kyrillisk, græsk, latin og fire østasiatiske sprog. PPD-SKRIFTOVERSIGT I stedet for at spørge printeren efter en oversigt med dens skrifter, kan du nu anvende oversigten med skrifter, der findes i printerens PPD-arkiv. For at gøre dette skal du afkrydse Brug PPD-skriftindstillinger på panelet Skrifter i dialogen Udskriv (menuen Arkiv/Fil). 16 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

Nyheder i QuarkXPress 2015

Nyheder i QuarkXPress 2015 Nyheder i QuarkXPress 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2015...3 Nye funktioner...4 64-bit program...4 Indholdsvariabler...4 Inline-tabeller...5 Fodnoter og slutnoter...5

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 9

Nyheder i QuarkXPress 9 Nyheder i QuarkXPress 9 目 次 目 次 Nyheder i QuarkXPress 9...3 App Studio...4 Blio e-bogeksport...5 epub-eksport...7 Betingede forme...8 Billedforklaringer...10 Punkttegn og nummerering...13 Tabelforbedringer...15

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 4 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

QuarkXPress 9.1 LæsMig

QuarkXPress 9.1 LæsMig QuarkXPress 9.1 LæsMig INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse QuarkXPress 9.1 LæsMig...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Udførelse af en baggrundsinstallation...7

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

QuarkXPress 9.3 LæsMig

QuarkXPress 9.3 LæsMig QuarkXPress 9.3 LæsMig INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse QuarkXPress 9.3 LæsMig...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Udførelse af en baggrundsinstallation...7

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen ReVus værktøjskasse giver dig mulighed for nemt at tilføje annotationer i dine PDF-filer. Værktøjskassen gemmer almindeligt benyttede annotationer, så du

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

og smartphones. Optimer grafik og internetindhold for at vise det på en ensartet måde på tværs af enheder.

og smartphones. Optimer grafik og internetindhold for at vise det på en ensartet måde på tværs af enheder. Adobe Fireworks CS6 Markedsføringstekst til samarbejdspartnere Adobe Fireworks CS6 Følgende tekstblokke kan bruges i hjemmesider, kataloger, trykte annoncer eller andet salgsmateriale til Adobe Fireworks

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus

Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus Scribus - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside Versionsdato 05.11.2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oprette et nyt dokument...4 Når man arbejder i Scribus...4 Kontekstafhængige

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Arbejd med Publisher designskabeloner En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Indholdsfortegnelse Hente skabelonfiler Udpakke zip-filerne Arbejde i skabelonen Gemme Eksportere til

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere