Nyheder i QuarkXPress 8?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder i QuarkXPress 8?"

Transkript

1 Nyheder i QuarkXPress 8?

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Juridiske meddelelser...4 Indledning...5 Arbejd hurtigere med QuarkXPress Fleksibel håndtering af indhold...6 Direkte manipulering med felter og billeder...6 Nemmere objektdublering...7 Ændre størrelse fra midten...7 Nye værktøjer...7 Tastaturkommandoer til værktøjsskift...9 Gamle værktøjer og nye værktøjer...9 Værktøjet Objekt...9 Værktøjet Indhold...10 Værktøjet Rotation...10 Værktøjet Zoom...10 Tekstfelt- og billedfeltværktøjer...10 Værktøjet Tabeller...11 Stregværktøjer...11 Tekststiværktøjer...11 Værktøjet Sammenkædning...11 Værktøjet Bryd kæde...11 Værktøjet Composition Zones...12 Værktøjet Saks...12 Værktøjet Starbust...12 Værktøjsvalg...12 Eksternt drag-and-drop...12 Find/Erstat objekt og objektforme...12 Feltet Effektiv billedopløsning...13 WYSIWYG-skriftmenuen...13 Bedre bézierhåndtering...13 Designnet...13 Forbedret kontrol med hjælpestreger...14 Forbedret stavekontrol...14 Forbedret opdatering af forme...14 Forbedret sideidentifikation...14 Minilayout af sider...14 ii NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Få lavet mere med QuarkXPress Interaktive layout og eksport af Flash-arkiver...15 Tekst til felt-forbedringer...15 Universelt arkivformat og kompatibilitet mellem sprogversioner...15 Understøttelse af ægte Adobe Illustrator-arkiver...16 Forbedret PDF-understøttelse...16 Hængende tegnsæt...16 Forbedret reserveskriftmulighed...16 PPD-skriftoversigt...16 NYHEDER I QUARKXPRESS 8? iii

4 JURIDISKE MEDDELELSER Juridiske meddelelser 2008 Quark, Inc. mht. indholdet og arrangementet af dette materiale. Alle rettigheder forbeholdes Quark, Inc. og dets licenshavere med hensyn til teknologien. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret reproduktion er en overtrædelse af relevante love. Quark, Quark-logoet, QuarkXPress, Composition Zones, XTensions, Quark Interactive Designer og Job Jackets er varemærker, der tilhører Quark, Inc. og dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande. Adobe, Illustrator og Flash er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Mac OS er et varemærke, der tilhører Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Microsoft, Excel, Windows og OpenType er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Unicode er et varemærke, der tilhører Unicode, Inc. Alle øvrige mærker tilhører deres respektive ejere. 4 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

5 INDLEDNING Indledning Vejledningen Nyheder i QuarkXPress 8? er for rutinerede QuarkXPress -brugere, der vil arbejde hurtigere med den opdaterede grænseflade. Vejledningen indeholder også beskrivelse af nye funktioner. Se nærmere i En vejledning til QuarkXPress 8 eller QuarkXPress-hjælpearkivet for flere oplysninger om en funktion. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 5

6 Arbejd hurtigere med QuarkXPress 8 Med en strømlinet værktøjssæt, eksternt drag-and-drop og objektforme er QuarkXPress 8 designet til at hjælpe dig med at få arbejdet udført hurtigere og mere effektivt end nogensinde tidligere. FLEKSIBEL HÅNDTERING AF INDHOLD I tidligere versioner af QuarkXPress skulle du oprette et tekstfelt, inden du kunne importere tekst, og du skulle oprette et billedfelt, inden du kunne indsætte et billede. Med QuarkXPress 8 kan du blot tegne et "almindeligt" felt, derefter vælge Arkiv/Fil > Importér og importere et tekst- eller et billedarkiv. Hvis du vil ændre et billedfelt til et tekstfelt, skal du blot markere det og importere et tekstarkiv. Og i virkeligheden er det slet ikke nødvendigt at tegne et felt vælg Arkiv/Fil > Importér, og vælg et arkiv, hvorefter QuarkXPress opretter feltet for dig. DIREKTE MANIPULERING MED FELTER OG BILLEDER QuarkXPress 8 introducerer direkte manipulering, som er en hurtig og nem metode til størrelsesændring og rotation af felter og billeder. I tidligere versioner af QuarkXPress skulle du vælge værktøjet Rotation for at rotere et felt. Med QuarkXPress 8 skal du blot flytte din musemarkør tæt på et objekts hjørne, indtil rotationsmarkøren vises, og derefter klikke og trække. Flyt musemarkøren lidt tættere på et håndtag, hvorefter størrelsesmarkøren vises, så du kan ændre feltets størrelse. Endvidere har billeder i billedfelter nu sine egne håndtag, så du kan rotere og ændre størrelsen på dem uden at skifte værktøjer. Du kan endda se en "ghost-version" af den udskårne del af det aktive billede. 6 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

7 Brug billedhåndtag til at rotere billeder. NEMMERE OBJEKTDUBLERING For at dublere et objekt skal du klikke på og trække i objektet og trykke på Alternativ/Alt, inden du slipper museknappen. En kopi af objektet flytter med musemarkøren, og originalen bliver bagved. ÆNDRE STØRRELSE FRA MIDTEN For at ændre størrelse på et objekt fra dets midte skal du klikke og trække i et håndtag og trykke på Alternativ/Alt, inden du slipper museknappen. NYE VÆRKTØJER Værktøjspaletten i QuarkXPress 8 NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 7

8 QuarkXPress 8 leveres med den helt omarbejdede palet Værktøjer. Værktøjerne (gamle og nye) er nævnt herunder. Værktøjet Objekt: Når du dobbeltklikker på værktøjet Objekt, fungerer det nu mere intelligent. Du kan f.eks. dobbeltklikke på et tekstfelt for at skifte til værktøjet Tekstindhold til tekstredigering eller dobbeltklikke på et billedfelt for at importere et arkiv eller ændre feltet. Med valg kan du bestemme, hvad der sker, når du dobbeltklikker på et felt. Værktøjet Tekstindhold: Brug værktøjet Tekstindhold til at redigere tekst. Du kan også anvende værktøjet Tekstindhold til at tegne et rektangulært tekstfelt og umiddelbart skifte til tekstredigeringstilstand. Værktøjet Tekstsammenkædning: Brug værktøjet Sammenkædning til at lade tekst løbe mellem tekstfelter. Værktøjet Bryd tekstkæde: Brug værktøjet Bryd tekstkæde til at afbryde tekstforløb mellem tekstfelter. Værktøjet Billedindhold: Brug værktøjet Billedindhold til at arbejde med billeder i billedfelter. Du kan også anvende værktøjet Billedindhold til at tegne et rektangulært billedfelt og umiddelbart importere et billede. Værktøjet Rektangulært felt: Brug værktøjet Rektangulært felt til at oprette rektangulære felter, der accepterer både tekst og billeder. Værktøjet Ovalt felt: Brug værktøjet Ovalt felt til at oprette ovale felter. Tryk på Skift for at oprette cirkulære felter, der accepterer både tekst og billeder. Værktøjet Starburst: Brug værktøjet Starburst til at oprette stjerneformede felter, der accepterer både tekst og billeder. Værktøjet Composition Zones: Brug værktøjet Composition Zones til at oprette Composition Zones -objekter. Værktøjet Streg: Brug værktøjet Streg til at oprette lige streger i alle vinkler. For at tvinge streger i 45 graders vinkler, skal du trykke på Skift, inden du tegner. Værktøjet Bézierpen: Brug værktøjet Bézierpen til at tegne og redigere bézierstreger og -felter. Med et omfattende sæt med kombinationstastkommandoer er det nemt for dig at oprette, redigere og justere bézierstreger uden at skifte værktøjer. Værktøjet Tilføj punkt: Brug værktøjet Tilføj punkt til at oprette en bézierstreg eller et bézierfeltsegment. (Du kan også tilføje et punkt til en eksisterende sti ved at klikke på stien med værktøjet Bézierpen.) Værktøjet Fjern punkt: Brug værktøjet Fjern punkt til at slette en bézierstreg eller et bézierfeltsegment. (Du kan også fjerne et punkt ved at klikke på det med værktøjet Bézierpen.) Værktøjet Konvertér punkt: Brug værktøjet Konvertér punkt til at konvertere et bézierpunkt eller et bézierstregsegment til en anden type. (Du kan også konvertere et punktsegment eller et stregsegment ved at Alternativ+klikke/Alt+klikke med værktøjet Bézierpen.) 8 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

9 Værktøjet Saks: Brug værktøjet Saks til at "klippe" et felt eller et stregsegment ved at tilføje bézierpunkter. Værktøjet Vælg punkt: Brug værktøjet Vælg punkt til at vælge et bézierpunkt. Værktøjet Frihåndstegning: Brug værktøjet Frihåndstegning til at tegne en streg med en fortløbende bevægelse. Værktøjet Tabel: Brug værktøjet Tabel til at oprette tabeller. Værktøjet Zoom: Brug værktøjet Zoom til at zoome ind på layoutet. Tryk på Alternativ/Alt, og klik for at zoome ud. Værktøjet Panorér: Brug værktøjet Panorér for at rulle layoutet i en vilkårlig retning. TASTATURKOMMANDOER TIL VÆRKTØJSSKIFT Når du arbejder med tekst, kan du anvende følgende taster til at skifte mellem værktøjer: C = værktøjet Objekt T = værktøjet Tekstindhold, værktøjet Tekstkædning, værktøjet Bryd tekstkæde R = værktøjet Billedindhold B = værktøjet Rektangulært felt, værktøjet Ovalt felt, værktøjet Stjernefelt, værktøjet Composition Zones L = værktøjet Streg P = værktøjet Bézierpen, værktøjet Tilføj punkt, værktøjet Fjern punkt, værktøjet Konvertér punkt, værktøjet Saks, Værktøjet Vælg punkt, værktøjet Frihåndstegning G = værktøjet Tabel Z = værktøjet Zoom Du kan rulle gennem værktøjer med den samme tastaturkommando ved at trykke flere gange på tasten. GAMLE VÆRKTØJER OG NYE VÆRKTØJER Emnerne herunder viser en liste med gamle QuarkXPress-værktøjer og viser, hvor du finder de tilsvarende værktøjer i QuarkXPress 8. VÆRKTØJET OBJEKT Værktøjet Objekt Værktøjet Objekt fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner.. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 9

10 VÆRKTØJET INDHOLD Værktøjet Indhold Værktøjet Indhold er blevet erstattet af værktøjet Tekstindhold og værktøjet Billedindhold. VÆRKTØJET ROTATION Værktøjet Rotation Værktøjet Rotation er blevet fjernet fra paletten Værktøjer. Du kan nu rotere et objekt eller et billede ved at klikke og trække tæt på et felthjørne, når rotationsmarkøren <icon_rotate_pointer.jpg> vises. VÆRKTØJET ZOOM Værktøjet Zoom Værktøjet Zoom er blevet flyttet til en gruppe nederst på paletten Værktøjer. TEKSTFELT- OG BILLEDFELTVÆRKTØJER Tekstfeltværktøjer Billedfeltværktøjer I stedet for at tegne et tekstfelt eller et billedfelt kan du nu blot nøjes med at tegne et felt og derefter importere tekst eller et billede. Derfor er gruppen Tekstfelt og gruppen Billedfelt blevet erstattet med værktøjsgruppen Felt og værktøjsgruppen Bézier. Hjørneforme er nu en feltattribut i QuarkXPress 8. Dette gør det nemt for dig at ændre et rektangulært felt til et felt med afrundede hjørner og at styre hjørnernes radius. 10 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

11 VÆRKTØJET TABELLER Værktøjet Tabeller Værktøjet Tabeller fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. STREGVÆRKTØJER Stregværktøjer Værktøjerne i værktøjsgruppen Streg er blevet erstattet af værktøjet Streg og værktøjerne i værktøjsgruppen Bézier. Værktøjet Lige streger er blevet fjernet, men du kan oprette lige streger ved at trykke på Skift, inden du tegner. TEKSTSTIVÆRKTØJER Tekststiværktøjer Værktøjerne i gruppen Tekststi findes ikke længere. I stedet for at tegne en tekststi kan du blot tegne en streg og derefter dobbeltklikke på den med værktøjet Tekstindhold. VÆRKTØJET SAMMENKÆDNING Værktøjet Sammenkædning Værktøjet Sammenkædning fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Tekstindhold. VÆRKTØJET BRYD KÆDE Værktøjet Bryd kæde Værktøjet Bryd kæde fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Tekstindhold. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 11

12 VÆRKTØJET COMPOSITION ZONES Værktøjet Composition Zones Værktøjet Composition Zones fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Felt. VÆRKTØJET SAKS Værktøjet Saks Værktøjet Saks fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Bézier. VÆRKTØJET STARBUST Værktøjet Starbust Værktøjet Starburst fungerer på samme måde, som det gjorde i tidligere versioner. Værktøjet er blevet flyttet til værktøjsgruppen Felt. VÆRKTØJSVALG Et værktøj forbliver valgt i QuarkXPress 8, indtil du vælger et andet værktøj eller anvender en tastaturkommando til at skifte værktøjer. EKSTERNT DRAG-AND-DROP I QuarkXPress 8 kan du trække og slippe tekst og billeder til et layout fra filsystemet eller fra et andet program, og du kan trække tekst og billeder fra et layout til filsystemet eller til et andet program. FIND/ERSTAT OBJEKT OG OBJEKTFORME Forestil dig, at har layoutet en kogebog, der indeholder 55 felter med ingredienser og 35 felter med instruktioner. Efter du har anvendt en grøn baggrund på alle 90 felter, beder din art director dig om at ændre baggrunden i felterne med ingredienserne til gul og lade felterne med instruktionerne forblive grønne. Heldigvis er det med funktionerne Find/Erstat objekt og Objektforme nemt at udføre denne slags ændringer. 12 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

13 På samme måde som du med paletten Find/Erstat (menuen Redigér) kan finde og erstatte tekst og tekstattributter, kan du med paletten Find/Erstat objekt (menuen Redigér) finde og ændre objektattributter. Du kan f.eks. anvende denne palet til at søge efter felterne med ingredienser og ændre deres feltbaggrunde til gul. Objektforme fungerer som forme til felter og streger. Hvis du har to forskellige objektforme til felterne med ingredienser og felterne med instruktioner, kan du opdatere baggrundsfarven for alle felter med ingredienser ved blot at udføre en enkelt ændring i dialogen Redigér objektform (Redigér > Objektforme > Ny eller knappen Redigér). FELTET EFFEKTIV BILLEDOPLØSNING Feltet Feltet Effektiv billedopløsning på fanen Klassisk på paletten Mål viser outputopløsningen for det valgte billede med billedets ægte opløsning og enhver skalering, der er anvendt på billedet i QuarkXPress. WYSIWYG-SKRIFTMENUEN I QuarkXPress 8 vises skriftnavne som standard med deres egen skrift. Du kan trykke på Skift, inden du viser en skriftliste for midlertidigt at inaktivere denne funktion, eller du kan inaktivere den som standard i programvalgene. BEDRE BÉZIERHÅNDTERING Bézierværktøjerne i QuarkXPress er nu mere i overensstemmelse med bézierværktøjer i andre desktoppublishingprogrammer. De er nemmere at anvende f.eks. kan du udføre de fleste bézierredigeringsopgaver med værktøjet Bézierpen og kombinationstaster. DESIGNNET Funktionen Designnet er en udvidelse af funktionen Basislinjenet i tidligere versioner af QuarkXPress. I tidligere versioner af QuarkXPress havde du kun ét basislinjenet for et helt layout. I QuarkXPress 8 kan du definere forskellige basislinjenet til forskellige standardsider og endda anvende et basislinjenet på et tekstfelt. Foruden at styre basislinjenettets farve kan du definere separate farver og mønstre for toplinjen, midterlinjen og bundlinjen der alle kan placeres på basis af skriftstørrelsen og linjeafstanden (afstanden fra toplinjen til bundlinjen svarer til en skrifts gevierthøjde). Når et designnet vises, kan du justere tekst visuelt, låse tekst til nettet og endda magnetlåse objekter til nettet. Designnet netlinjer NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 13

14 Foruden oprettelse af designnet der er specifikke for standardsider og tekstfelter, kan du oprette netforme, der fungerer som forme og objektforme. Du kan endda kæde en netform til en form: Hvis formen ændres, ændres nettet også. FORBEDRET KONTROL MED HJÆLPESTREGER Med Guide Manager Pro XTensions-softwaren får du bedre kontrol med de hjælpestreger, du anvender til justering. Du kan anvende paletten Hjælpestreg i Guide Manager Pro (menuen Vindue) til at ændre farven, placeringen, visningen og retningen for hver hjælpestreg i et layout. Hvis du f.eks. vil anbringe en permanent hjælpestreg, der indikerer det sted, som der ikke må komme indhold under på layoutsider, kan du anbringe en hjælpestreg på dette sted på standardsiden, anvende paletten Hjælpestreger til at specificere en unik farve og herefter låse hjælpestregen. FORBEDRET STAVEKONTROL Du kan forøge stavekontrollens hastighed ved at indstille følgende valg: Ignorér ord med tal og Ignorér internet- og arkivadresser/ignorér internet- og filadresser. FORBEDRET OPDATERING AF FORME Hvis du anvender en form og herefter beslutter, at du vil ændre formens formatering, kan du blot markere noget tekst med forme, der anvender den nye formatering og herefter opdatere formen, så den passer, ved at klikke på Opdatér på paletten Forme. FORBEDRET SIDEIDENTIFIKATION I tidligere versioner af QuarkXPress har du måske været ude for, at du troede, du indsatte et objekt på side ni, hvorefter du så det dukke op på side syv. QuarkXPress 8 bestemmer mere intelligent, hvilke sider i projektvinduet der skal være aktive, anvender separate farver til at identificere aktive og inaktive sider, og du kan gøre en side aktiv blot ved at klikke på den pågældende side. MINILAYOUT AF SIDER På Mac OS kan du med pop-up-kontrollen til sidenavigering nederst til venstre i projektvinduet vise sider som minilayout. For at aktivere denne funktion skal du klikke på pop-up'en, så sideikonet vises, og derefter trykke på pil op for at skifte til minilayoutvisning af siden. Du kan herefter anvende pil op og pil ned til at ændre størrelsen på minilayouteksemplet eller til at skifte tilbage til ikonvisningen. 14 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

15 FÅ LAVET MERE MED QUARKXPRESS 8 Få lavet mere med QuarkXPress 8 Med de nye funktioner i QuarkXPress 8 kan du få udført mere end nogensinde tidligere. Du kan f.eks. oprette interaktive Flash-arkiver, åbne et QuarkXPress 8-arkiv fra enhver sprogversion af QuarkXPress 8 og importere ægte Adobe Illustrator -arkiver. INTERAKTIVE LAYOUT OG EKSPORT AF FLASH-ARKIVER Tidligere var Quark Interactive Designer XTensions -softwaren tilgængeligt som et separat produkt, men det er nu en del af QuarkXPress. Med Quark Interactive Designer kan du føje avanceret interaktivitet til et layout og eksportere layoutet i Flash -format (SWF) uden at du skal lære et instrukssprog. TEKST TIL FELT-FORBEDRINGER Foruden at konvertere enkelte tegn til separate tekstfelter kan du nu konvertere en linje med tekst, hele indholdet i et tekstfelt, hele teksten på et opslag eller endda al teksten i en kædet artikel. UNIVERSELT ARKIVFORMAT OG KOMPATIBILITET MELLEM SPROGVERSIONER I tidligere versioner af QuarkXPress kunne du ikke åbne et østasiatisk projekt i en ikke-østasiatisk version af QuarkXPress. Hvis du åbnede et projekt med fransk orddeling i en tysk version af QuarkXPress, var der risiko for tekstombrydning. Alle sprogversioner af QuarkXPress 8 anvender det samme, universelle arkivformat. Det betyder, at du kan anvende enhver sprogversion af QuarkXPress 8 til at åbne og udlæse et projekt, der er oprettet i en anden vilkårlig sprogversion af QuarkXPress 8 uden ombrydning pga. orddeling. Du skal have en kompatibel sprogversion af QuarkXPress for at anvende, fjerne eller ændre visse østasiatiske tekstattributter. NYHEDER I QUARKXPRESS 8? 15

16 FÅ LAVET MERE MED QUARKXPRESS 8 UNDERSTØTTELSE AF ÆGTE ADOBE ILLUSTRATOR-ARKIVER Med QuarkXPress kan du nu importere ægte Adobe Illustrator-arkiver, der er arkiveret i Adobe Illustrator version 8 og nyere. FORBEDRET PDF-UNDERSTØTTELSE Du kan nu importere PDF 1.6- og PDF 1.7-arkiver. HÆNGENDE TEGNSÆT Funktionen Hængende tegn giver dig nøjagtig kontrol med afsnitsgrænser. For at oprette en mere elegant "kant" i justeret tekst kan du f.eks. placere anførselstegn en anelse ud over afsnitsgrænsen også selvom dette betyder, at sådanne anførselstegn er uden for tekstfeltet. Du kan specificere regler for "hængende tegn", der går ud over tekstgrænserne. FORBEDRET RESERVESKRIFTMULIGHED Tidligere versioner af QuarkXPress indeholdt en Reserveskrift-funktion, der på intelligent vis kunne erstatte manglende glyffer i importeret eller indsat tekst ved at anvende skrifter, der indeholder disse glyffer. QuarkXPress 8 tilbyder en forbedret Reserveskrift-funktion, hvormed du kan specificere forskellige erstatningsskrifter til specifikke skrifter eller sprog, herunder kyrillisk, græsk, latin og fire østasiatiske sprog. PPD-SKRIFTOVERSIGT I stedet for at spørge printeren efter en oversigt med dens skrifter, kan du nu anvende oversigten med skrifter, der findes i printerens PPD-arkiv. For at gøre dette skal du afkrydse Brug PPD-skriftindstillinger på panelet Skrifter i dialogen Udskriv (menuen Arkiv/Fil). 16 NYHEDER I QUARKXPRESS 8?

Nyheder i QuarkXPress 10

Nyheder i QuarkXPress 10 Nyheder i QuarkXPress 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 10...3 Grafisk Xenon-enhed...4 Moderne og optimeret grænseflade...6 Produktivitetsforbedringer...7 Andre nye funktioner...10

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Kom i gang med QuarkXPress 10.5

Kom i gang med QuarkXPress 10.5 Kom i gang med QuarkXPress 10.5 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Relaterede dokumenter...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS X...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Tilføjelse af

Læs mere

XMedia Sådan laver du en forskningsplakat

XMedia Sådan laver du en forskningsplakat XMedia Sådan laver du en forskningsplakat Indholdsfortegnelse 0. Indledning og systemkrav... 3 1. Hurtigt overblik over arbejdsgangene... 4 2. Login og overblik... 5 3. Download/upload... 6 4. Skabelonversioner

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere