PowerPoint Indhold UNI C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerPoint 2007. Indhold UNI C"

Transkript

1 PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering... 8 Diasshow... 8 Skift mellem visninger... 8 Hent præsentation... 9 Gem præsentation... 9 Udskriv præsentation Udskriv uddelingskopier Fanen Startside Nyt dias Ændring af diaslayout Pladsholdere Formatering af tekst i pladsholdere Arbejde i/med dispositionen Tasterne i dispositionen Fanen Indsæt Indsæt billede fra fil Flytning af billedet Justering af billedets størrelse Indsæt tekstboks Formatering af tekst og tekstboks Sletning af tekstboks Indsæt hyperlink Hyperlink til en webside It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 1 af 36

2 Hyperlink til Excel Sidehoved og sidefod Fanen Design Temaer Skift baggrundsfarve på dias Fanen Animationer Brugerdefineret animation Diasovergange Diasovergange med tid Fanen Diasshow Vis Diasshow Brugerdefineret diasshow Fanen Vis Noter Tilføj noter Udskriv noter Diasmaster Rediger diasmaster It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 2 af 36

3 Kom i gang med PowerPoint Hvad er en præsentation? PowerPoint bruges til at lave præsentationer, der fx kan bruges som støtte til fremlæggelser og foredrag. Den form for præsentation, som PowerPoint er god til, er det, man kalder en lineær præsentation. Siderne i PowerPoint kaldes dias og ved at lave en række sammenhængende dias, får man et diasshow. På siderne arbejder man med objekter. Disse kan være titelbokse, tekstbokse, billeder, diagrammer, organisationsdiagrammer osv. Nedenstående er et eksempel på en præsentation: I denne vejledning vil blive gennemgået de mest almindelige funktioner, der bruges, når man laver en præsentation. Ikke alle funktioner og muligheder, som PowerPoint indeholder, vil blive omtalt, men når man mestrer de grundlæggende funktioner i programmet, er det nemt selv at gå på opdagelse i de mange muligheder. Faner og bånd Under Office-knappen ser du en række faner. De hedder fra venstre Startside, Indsæt, Design, Animationer, Diasshow, Gennemse, Vis og Tilføjelsesprogrammer. Når du klikker på en fane, åbner et bånd, som indeholder knapper og ikoner for de forskellige funktioner under denne fane. Disse funktioner er samlet i grupper. Fx hedder grupperne af funktioner under fanen Startside Udklipsholder, Dias, Skrifttype, Afsnit, Tegning og Redigering. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 3 af 36

4 I denne vejledning vil fanerne Startside, Indsæt, Design, Animationer, Diasshow og Vis blive præsenteret, og de vigtigste og mest brugte funktioner under hver af disse faner vil blive gennemgået. Fanen Gennemse giver nyttige redskaber til korrektur og kommentering af teksten på et dias. Fanen Tilføjelsesprogrammer indeholder funktioner til import og eksport af tilføjelsesprogrammer. Disse to faner vil ikke blive nærmere omtalt, men eksperimentér selv med de forskellige muligheder. Visning og valg af funktioner Når du åbner en fane, kan du få vist en kort forklaring på de forskellige knappers og ikoners funktioner ved at holde musen henover dem. På den måde kan du hurtigt få hjælp, hvis du er i tvivl om en knaps funktion. Vælg fx fanen Startside og hold musen henover de forskellige knapper. Du vælger en funktion ved at klikke på de enkelte knapper. Ved at klikke på den lille nedadvendte pilespids, der er ved siden af eller under mange af ikonerne, åbner du for de forskellige muligheder i funktionen. For nogle funktioners vedkommende vises ændringen allerede, når man holder musen hen over mulighederne. Dermed kan man se, hvordan resultatet vil blive, inden man foretager sit valg. I nogle af grupperne findes i det nederste højre hjørne en lille pil pegende skråt nedad. Holder du musen henover, får du en kort hjælpetekst eller en illustration, og klikker du på pilen, åbnes et dialogvindue med mere detaljerede muligheder og funktioner. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 4 af 36

5 Ved at klikke på pilen åbnes et dialogvindue med endnu flere muligheder og funktioner inden for denne gruppe. Ny præsentation Når du åbner PowerPoint, ser startsiden således ud: Her vises et tomt titeldias, som du kan vælge at begynde din præsentation med. Det giver dog flere valgmuligheder, hvis du i stedet klikker på Office-knappen vælger Ny. i øverste venstre hjørne og Herved åbnes et dialogvindue, der udover en tom præsentation bl.a. giver mulighed for at vælge blandt allerede installerede skabeloner og temaer for præsentationer, fx et fotoalbum. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 5 af 36

6 Vælg Tom præsentation, hvis der skal oprettes en ny præsentation uden særlig hjælp fra PowerPoint. Visninger I PowerPoint arbejder man med forskellige visninger af præsentationen. Normalvisning It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 6 af 36

7 Man vil oftest arbejde i visningen Normal, når man opbygger en præsentation. Her vil det dias, som du arbejder med, være fremme på skærmen. Dias/Disposition Vinduet til venstre i normalvisning giver en oversigt over præsentationen. Du kan få vist denne oversigt på to måder. Vælg Dias: Alle dias i præsentationen vises i en kolonne i mindre format. Vælg Disposition: Teksten på hvert dias vises. Muligheder for at arbejde med præsentationen direkte i dispositionen omtales i afsnittet Arbejde i/med dispositionen. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 7 af 36

8 Diassortering Diassortering er god, når man vil have et overblik over sine dias, og når man vil ændre deres rækkefølge. For at ændre rækkefølgen af dias: klik på det dias, der skal flyttes. Diasset bliver herved forsynet med en bred ramme. Klik og træk med musen. Den nye placering af diasset viser sig som en lodret streg mellem de øvrige dias. Slip museknappen, og det aktive dias bliver placeret i den nye position. Diasshow I visningen Diasshow får man et fuldskærmsbillede af sine dias. Skift mellem visninger Du kan skifte mellem de tre visninger (Normal, Diassortering og Diasshow) på to måder: 1. Ved at vælge fanen Vis, hvor visningsmulighederne findes til venstre i gruppen Præsentationsvisninger: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 8 af 36

9 2. Ved at klikke på ikonerne for de forskellige visninger i nederste højre hjørne af skærmbilledet: Normal Diassortering Diasshow Hent præsentation Hvis du vil hente en præsentation, som du tidligere har arbejdet med, klikker du på Officeknappen og derefter på Åbn. Hermed kommer dialogvinduet Åbn frem på skærmen: Vælg den mappe og derefter den præsentation, du vil åbne ved at klikke på den, så den bliver markeret, og derefter klikke på Åbn. Du kan også åbne præsentationen ved at dobbeltklikke på filnavnet i dialogvinduet. Gem præsentation Når du vil gemme en præsentation, klikker du på Office-knappen Gem som, og derefter vælger du PowerPoint-præsentation. Herved åbnes et nyt dialogvindue, som giver dig mulighed for at bestemme, hvad dit arbejde skal hedde, og hvor det skal gemmes: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 9 af 36

10 Find den mappe, du ønsker at gemme i. Skriv navnet på din præsentation ud for Filnavn og klik på Gem. Det er en god idé at gemme jævnligt, mens du arbejder. Dette kan du gøre ved: 1. At klikke på Office-knappen og vælge Gem 2. At klikke på disketteikonet ved siden af Office-knappen: 3. At bruge genvejstasten: Ctrl+s Når du bruger en af disse tre metoder, gemmes den nyeste kopi af dit arbejde under det navn, du allerede har givet det. Den gamle kopi overskrives. Udskriv præsentation Hvis du vil udskrive din præsentation, klikker du på Office-knappen og vælger Udskriv. Dermed åbner dette dialogvindue: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 10 af 36

11 Her har du mulighed for at vælge, om du vil udskrive hele præsentationen eller kun enkelte dias fra den. Du kan også angive det antal kopier, du ønsker. Udskriv uddelingskopier Som udgangspunkt udskrives præsentationen med ét dias på hver side. Ofte er det dog en fordel at udskrive præsentationen med et større antal dias pr. side fx ved udlevering til elever eller studerende. Vælg Uddelingskopier i rulnedmenuen under Udskriftsområde: Vælg antallet af dias pr. side og klik på OK. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 11 af 36

12 Fanen Startside Når du først åbner PowerPoint, vises båndet under fanen Startside. Det indeholder fra venstre disse grupper af funktioner: Udklipsholder Dias Skrifttype Afsnit Tegning Redigering Fanen Startside indeholder primært funktioner til formatering af layout og tekst på dine dias. Når PowerPoint åbnes, vil det første dias som udgangspunkt have et titellayout som nedenstående: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 12 af 36

13 Nyt dias For at indsætte et nyt dias i præsentationen, klikker du på Nyt dias: Herved åbnes en dialogboks med en række forskellige autolayouts, som du kan vælge imellem. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 13 af 36

14 Du kan også klikke på diasikonet med en stjerne vælges standardlayoutet Titel med indholdsobjekt. lige over Nyt dias-knappen. Dermed Ændring af diaslayout Du kan altid ændre layoutet på det dias, du arbejder med. Markér det dias, hvis layout du vil ændre. Klik på Layout: Nu åbner den samme dialogboks med autolayouts, som da du valgte Nyt dias. Vælg det ønskede layout ved at klikke på det. Pladsholdere Når du har valgt et autolayout til dit dias, vil det have pladsholdere til tekst og illustrationer. Hvis ikke du tilføjer tekst eller illustrationer i pladsholderne, er de ikke synlige ved udskrift, eller når præsentationen vises som diasshow. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 14 af 36

15 Pladsholdere Ovenstående layout er det titellayout, som PowerPoint automatisk foreslår som det første i en præsentation. Klik inde i pladsholderne for at skrive titel og undertitel på din præsentation. Formatering af tekst i pladsholdere Teksten i pladsholderne kan formateres på samme måde, som når man arbejder med tekst i Word. Ved hjælp af knapperne i grupperne Skrifttype og Afsnit kan du ændre skriftens størrelse, type, farve, placering i pladsholderen osv. Prøv dig frem med de mange muligheder. Arbejde i/med dispositionen Når du arbejder med dine dias, kan du selvfølgelig skrive teksten direkte i pladsholderne. En anden mulighed er at vælge den tidligere omtalte dispositionsvisning i vinduet til venstre (Se afsnittet Normalvisning) ved at klikke på. Hvis du markerer et af diasikonerne i dispositionen, vil markøren være klar til indskrivning direkte i dispositionen. Prøv at give et af dine dias en titel. Bemærk, at teksten også vises i pladsholderen. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 15 af 36

16 Ved hjælp af forskellige taster kan du skrive og ændre teksten på de forskellige dias i præsentationen. Tasterne i dispositionen Entertasten: Opretter et nyt dias eller et nyt punkt Tab-tasten: Rykker et niveau ind Shift+Tab-tasten: Rykker et niveau ud Backspace-/Delete-tasten: Sletter et dias eller et niveau. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 16 af 36

17 Fanen Indsæt Som navnet på fanen indikerer, giver funktionerne herunder dig forskellige muligheder for at sætte ting ind på dine dias. Dette kan være forskellige objekter som tekstbokse, diagrammer, billeder og links til hjemmesider. Indsæt billede fra fil Hvis du vil indsætte et billede på et dias, skal du vælge et layout med en pladsholder beregnet til billeder, diagrammer osv. En pladsholder til sådanne indholdsobjekter har denne samling ikoner placeret i midten: Vælg et layout med plads til indholdsobjekter fx standardlayoutet Titel med indholdsobjekt. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 17 af 36

18 Du kan nu indsætte et billede på to måder: 1. Klik på billedikonet i midten af indholdspladsholderen. 2. Eller vælg fanen Indsæt og derefter Billede. Ved begge fremgangsmåder åbnes et dialogvindue. Find den mappe, hvori billedet er placeret. Vælg filen ved at klikke på dens navn. Klik på Indsæt. Billedet placeres nu i pladsholderen til indholdsobjekter. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 18 af 36

19 Tip: Hvis du skal indsætte billeder fra et digitalt kamera, er det en god idé at billedbehandle dem først. Hent billederne ind i et billedbehandlingsprogram (se tastevejledninger til billedbehandling). Få billederne ned i størrelse og gem dem i et format, der komprimerer billeddata (fx JPG-format). Flytning af billedet Klik med musen på billedet, så billedet bliver aktivt. Placer musemarkøren inde på billedet (markøren består nu af fire pile), klik og træk til den ønskede placering og slip musen. Justering af billedets størrelse Billedets størrelse justeres på følgende måde: Klik med musen på billedet, så det bliver aktivt. Placer musemarkøren på et af de otte håndtag langs billedets kant, hvorefter musen ændrer form til en dobbeltpil. Klik og træk i håndtaget. Slip museknappen. Når du trækker i et af de fire hjørner, bibeholdes billedets proportioner. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 19 af 36

20 Brug disse håndtag til at justere billedets størrelse. Tip: Ved at trække i den grønne cirkel kan du let rotere billedet. Læg mærke til, at når du indsætter et billede, åbnes automatisk en ny fane: Billedværktøjer - Formater. Under denne fane findes funktioner til at formatere billedet på forskellige måder. Prøv dig frem med de mange muligheder. Indsæt tekstboks Du kan vælge at bruge et helt tomt dias, når du vil indsætte billeder, diagrammer eller tekstbokse. Vælg fanen Startside Layout Vælg layoutet Tomt På dette dias bruges altså ikke pladsholdere. Indsæt en tekstboks på det tomme layout på følgende måde: Vælg fanen Indsæt og klik på Tekstboks i gruppen Tekst. Når musen nu føres ind på diasområdet, ændres markøren til en skrivemarkør. Klik med musen for at danne tekstboksen. Træk ved hjælp af håndtagene i boksen, så den får den ønskede størrelse. Som ved billedet kan du også rotere tekstboksen ved at trække i den grønne cirkel : It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 20 af 36

21 Skriv teksten i boksen. Klik med musen uden for tekstboksen, når teksten er skrevet. Formatering af tekst og tekstboks Læg mærke til, at fanen Tegnefunktioner - Formater automatisk dukker frem, når du har lavet en tekstboks. Under denne fane findes funktioner til formatering af tekstboksens ramme, baggrund, teksttype osv. Du kan også bruge funktionerne under fanen Startside til at ændre selve tekstens skrifttype, størrelse, placering i tekstboksen osv. Sletning af tekstboks Klik på tekstboksen for at gøre den aktiv. Klik på rammen. Tryk på Delete-tasten. Nu slettes hele tekstboksen. Indsæt hyperlink Undervejs i en præsentation kan du få behov for at vise noget, der ligger uden for PowerPoint. Det kunne være en webside eller en tabel fra Excel. Til dette formål, kan der indsættes et hy- It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 21 af 36

22 perlink på diasset. Ved at klikke på hyperlinket, når præsentationen vises som diasshow, åbnes den hjemmeside, Excel-fil eller andet, som hyperlinket leder til. Hyperlink til en webside Markér den tekst, som du ønsker at gøre til et hyperlink. Klik på Hyperlink under fanen Indsæt. Dette dialogvindue åbner nu: Ud for feltet Adresse angiver du adressen på den webside, du ønsker at hyperlinket skal åbne. Klik OK. Læg mærke til, at teksten på hyperlinket nu har skiftet farve og er blevet understreget. Teksten er nu blevet et link. Hvis du klikker på hyperlinket nu, vil det ikke virke. Det virker kun, når du viser præsentationen som diasshow. Husk at have adgang til internettet, når du viser din præsentation, hvis du har hyperlinks til websider. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 22 af 36

23 Hyperlink til Excel Markér den tekst, som du ønsker at gøre til et hyperlink. Klik på Hyperlink under fanen Indsæt. I dialogvinduet klikker du nu på den lille pil-ned ud for feltet Søg i. Her finder du Excelfilens placering. Markér den ønskede fil og klik på OK. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 23 af 36

24 Ligesom ved hyperlink til en webside kan det nu ses, at teksten er omdannet til et link. Som før vil linket først virke, når præsentationen vises som diasshow. Sidehoved og sidefod Man kan også få sidehoved og sidefod på sine dias. Vælg fanen Indsæt Sidehoved og sidefod: I dialogvinduet vælger du, om du vil have dato og klokkeslæt og/eller diasnummer på dine dias. Klik på Anvend på alle for at give alle dias i præsentationen samme sidehoved og sidefod. Eller klik på Anvend for kun at give det aktuelle dias sidehoved og sidefod. Fanen Design Fanen Design indeholder muligheder for at vælge et fælles layout for alle dias i en præsentation. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 24 af 36

25 Temaer I PowerPoint er der en række foruddefinerede temaer eller designskabeloner, man kan sætte på præsentationen. Kør musen henover de forskellige temaer for at se, hvordan det ændrer præsentationens design. Vælg ved at klikke på det ønskede tema. Nu bliver temaet automatisk baggrund på alle dias i præsentationen. Du kan også vælge, at temaet kun skal anvendes på nogle enkelte dias. Markér de dias, hvis tema du ønsker at ændre, ved at klikke på dem i diasvisningen i vinduet til venstre. Hvis de kommer i rækkefølge, holdes museknappen nede og trækkes, indtil de ønskede dias er markeret. Hvis de ikke kommer i rækkefølge, markeres det første dias ved at klikke på det. Derefter holdes Ctrl-knappen nede, mens du klikker på det næste dias, der skal markeres. Dette fortsættes, indtil alle de ønskede dias er markeret. Højreklik nu på det tema, som skal anvendes på de markerede dias. Vælg Anvend på de markerede dias i rulnedmenuen. Temaet bliver nu kun baggrund på de dias, du har markeret. Skift baggrundsfarve på dias Klik på Baggrundstypografier i gruppen Baggrund helt ude til højre under fanen Design. Der åbnes en dialogboks med baggrundsmuligheder. Kør musen henover de forskellige baggrundsfarver og mønstre for at se ændringerne i præsentationen. Vælg ved at klikke på den ønskede baggrund. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 25 af 36

26 Ved at højreklikke på en baggrundstypografi kan du også her vælge, om den skal anvendes på alle dias eller kun de markerede. Fanen Animationer Dette bånd giver muligheder for at lave animationseffekter både for de enkelte diasobjekter som billeder eller tekstbokse og for overgangene mellem de forskellige dias i en præsentation. Brugerdefineret animation Du kan vælge at lave effekter for de enkelte objekter på dine dias, fx få et diagram til at flyve ind fra siden. Vælg fanen Animationer og klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer. Dialogboksen Brugerdefineret animation åbner nu til højre i billedet. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 26 af 36

27 Markér det objekt på diasbilledet, som du vil give en effekt, fx titlen eller et billede. Klik på Tilføj effekt. Herved får du mulighed for at vælge, om effekten skal ske ved indgang, som fremhævning, som afslutning eller være en bevægelse. For hver af disse muligheder kan du vælge en række forskellige effekter. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 27 af 36

28 Der kan lægges mange effekter på hvert dias, ligesom hvert diasobjekt kan gennemløbe flere effekter. Brug Omarranger-knapperne til at ændre effekternes rækkefølge. Klik på Afspil undervejs for at se effekterne. Når du er færdig, kan du se hele præsentationen med effekter ved at klikke på Diasshow. Diasovergange Når du skal lave overgange mellem de forskellige dias, er det en fordel at bruge visningen Diassortering, da den giver et godt overblik over alle dias i præsentationen (se afsnittet Diassortering). It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 28 af 36

29 Vælg nu fanen Animationer. Markér de dias, som du ønsker at sætte en overgang på. Vælg en overgang ved at klikke på en af overgangstyperne. Du kan eventuelt sætte lyd og hastighed på overgangene ved at bruge rulnedmenuerne til højre. Ønskes samme overgang på alle dias, vælges Anvend på alle. Forskellige typer overgange Her sættes lyd og hastighed på overgangene. Diasovergange med tid Når din præsentation fremføres som et diasshow, skifter du normalt til næste dias med et klik med musen. Men du kan også fastsætte en bestemt tidsperiode, hvorefter der automatisk skiftes til det næste dias. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 29 af 36

30 Fjern fluebenet ved Ved klik med musen til højre under fanen Animationer. Sæt fluebenet ved Automatisk efter og bestem en tid. Klik evt. på Anvend på alle. Fanen Diasshow Undervejs i arbejdet med præsentationen, eller når du er helt færdig med den, kan du afspille den som et diasshow. Fanen Diasshow giver muligheder for at indstille og afspille et diasshow. Vis Diasshow Vælg fanen Diasshow. Vælg Fra begyndelsen, hvis du vil se hele præsentationen fra ende til anden. Hvis du vælger Fra aktuelt dias, starter diasshowet fra det dias, der er markeret. Når diasshowet kører, kan du navigere både ved hjælp af musen og tasterne: Næste dias: Et klik med musen. Du kan også bruge piletasterne til højre og ned eller Page Down. Forrige dias: Piletasterne til venstre og op eller Page Up. I nederste venstre hjørne af skærmen findes også en menu til navigation i diasshowet. Klik på Esc-tasten for at afslutte diasshowet. Brugerdefineret diasshow Hvis du vil ændre den rækkefølge, hvori præsentationens dias bliver vist, kan du lave et brugerdefineret diasshow. Det giver fx mulighed for at springe over nogle dias, så ikke alle dias bliver vist i diasshowet. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 30 af 36

31 Vælg Brugerdefineret diasshow og vælg Brugerdefinerede diasshow i rulnedmenuen. Klik på knappen Ny i det dialogvindue, der åbnes. I det næste vindue har du mulighed for at bestemme rækkefølgen af dias i diasshowet ved hjælp af Tilføj- og Fjern-knapperne i midten. Når du er tilfreds, klikker du OK. Du kan få vist diasshowet ved at klikke Vis i næste dialogvindue. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 31 af 36

32 Fanen Vis Denne fane giver først og fremmest mulighed for at ændre den måde, hvorpå præsentationen bliver vist. Visningstyperne Normal, Diassortering og Diasshow er tidligere blevet omtalt (se afsnittet Visninger). Noter En fjerde visningstype er Noter, der giver mulighed for at tilføje noter til hvert enkelt dias. Noterne bliver efterfølgende vist i bunden af skærmen ved visningen Normal. De kan også udskrives. Tilføj noter Du kan tilføje noter på to måder: Vælg fanen Vis. Klik på Noter i gruppen Præsentationsvisninger. Du får nu vist hvert dias med et stort felt til noter nedenunder. Klik i notefeltet og tilføj dine noter. Hvis du vil skifte mellem dias, klikker du uden for notefeltet, så det ikke længere er markeret. Brug nu piletasterne og til at bevæge dig frem og tilbage mellem dias. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 32 af 36

33 Du kan også tilføje dine noter i visningen Normal. Skift til visningen Normal under fanen Vis. Klik i noteruden nederst på siden, hvor der står Klik for at tilføje noter og tilføj noter til det aktuelle dias. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 33 af 36

34 Udskriv noter For at udskrive noter: Klik på Office-knappen Udskriv. Vælg Noter i rulnedmenuen Udskriftsområde: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 34 af 36

35 Hvert dias skrives nu ud på én side sammen med de tilhørende noter. Diasmaster En diasmaster er det dias, der fungerer som skabelon for alle dias i din præsentation, på nær titeldiasset. Diasmasteren kan indeholde forskellige typografier eller objekter, der skal benyttes på dine dias. Dette kan fx være: Et baggrundsbillede eller logo En baggrundsfarve En knap, der skifter til næste/forrige side i præsentationen. Masterpladsholderne styrer placeringen og formateringen af titel, tekst og punktopstillinger, der bruges på diassene. Når du foretager ændringer heri, slår det igennem på alle dias. Rediger diasmaster Klik på Diasmaster i gruppen Præsentationsvisninger. Nu åbnes Mastervisningen, der giver dig mulighed for at redigere diasmasteren på forskellig vis. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 35 af 36

36 Sørg for at markere det øverste dias i vinduet til venstre. Når dette er markeret, vil dine ændringer slå igennem på alle dias, undtagen titeldiasset. Læg mærke til, at fanerne Startside, Indsæt, Animationer osv., som du kender fra den normale visning, også fremkommer i diasmastervisningen. Brug funktionerne under disse faner til at redigere diasmasteren. Indsæt fx et billede ved at klikke på fanen Indsæt og derefter Billede. Når du er færdig med at redigere diasmasteren, klikker du på Luk mastervisning under fanen Diasmaster. Du kommer nu tilbage til Normalvisningen og kan se, hvordan dine ændringer i diasmasteren gør sig gældende på præsentationens dias. Tip: Tjek, at diasshowet ikke indeholder materialer fx grafik, der er beskyttet af loven om ophavsret. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 36 af 36

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere