QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows"

Transkript

1 QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 2 Dialog-kommandoer (Windows)... 7 Paletkommandoer (Windows)... 8 Projekt- og layoutkommandoer (Windows) Objektkommandoer (Windows) Tekstkommandoer (Windows) Billedkommandoer (Windows)

2 Menukommandoer (Windows ) Menuen Fil Nyt projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Gem Gem som Hent seneste auto-gemte Importér tekst/billede Gem tekst Tilføj Eksportér layout som PDF Eksportér side som EPS Udskriv Afslut Udlæs job Menuen Redigér Fortryd Gendan Klip Kopiér Sæt ind Indsæt uden formatering Indsæt samme sted Vælg alt Find/Erstat Luk Find/Erstat Dialogen Valg Panelet Afsnit (dialogen Valg) Panelet Diffusion (dialogen Valg) Panelet Værktøj (dialogen Valg) Forme Farver O&J'er Ctrl+N Ctrl+Alt+N Ctrl+O Ctrl+F4 Ctrl+S Ctrl+Skift+S Alt+Hent seneste Ctrl+E Ctrl+Alt+E Ctrl+Alt+A Ctrl+Alt+P Ctrl+Alt+Skift+S Ctrl+P Ctrl+Q Ctrl+Alt+Skift+O Ctrl+Z Ctrl+Z, Ctrl+Y Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Alt+U Ctrl+Alt+Skift+V Ctrl+A Ctrl+F Ctrl+Alt+F Ctrl+Alt+Skift+Y Ctrl+Alt+Y Ctrl+Skift+F12 Dobbeltklik på objektoprettelses- eller Zoom-værktøjet Skift+F11 Skift+F12 Ctrl+Alt+J 2

3 Menuen Form til tekst Størrelse > Anden Skriftsnit Almindelig Fed Kursiv Understreg Understreg ord Overstreg Dobbel Overstregning Kontur Skygge Kun store Kapitæler Hævet Sænket Hævet Ligaturer Tegn Skift artikelretning (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) Rubi (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) Gruppér tegn (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) Afsnitsjustering Venstre Centreret Højre Justeret Tvungen Linjeafstand Formater Tabulatorer Streger Tekst til felt (forankring af felter og sletning af tekst) Menuen Form til billeder Nej Centrér billede Tilpas billede til felt Tilpas billede til felt (proportionalt) Ctrl+Skift+< Ctrl+Skift+P Ctrl+Skift+B Ctrl+Skift+I Ctrl+Skift+U Ctrl+Skift+W Ctrl+Skift+½ Ctrl+Alt+Skift+½ Ctrl+Skift+O Ctrl+Skift+Y Ctrl+Skift+K Ctrl+Skift+H Ctrl+Skift+9 Ctrl+Skift+8 Ctrl+Skift+V Ctrl+Skift+G Ctrl+Skift+D Ctrl+Alt+Shift+T Ctrl+Alt+R Ctrl+Shift+G Ctrl+Skift+L Ctrl+Skift+C Ctrl+Skift+R Ctrl+Skift+J Ctrl+Alt+Skift+J Ctrl+Skift+E Ctrl+Skift+F Ctrl+Skift+T Ctrl+Skift+N Skift+vis undermenuen Skrift Ctrl+Skift+H Ctrl+Skift+M Ctrl+Skift+F Ctrl+Alt+Skift+F 3

4 Menuen Form til streger Bredde > Anden Menuen Objekt Modificér Ramme Figursats Klipning Skyggeeffekt (Uncialer) Rediger Blio-interaktivitet Dublér Gentagen dublering Gentagen dublering (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) Slet Gruppér Ophæv gruppering Lås placering/lås placering op Læg forrest Bring fremad Læg bagest Send bagud Fordel/Ret objekter ind Facon (konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt) Redigér Figursats Klippesti Menuen Side Dialogen Gå til side Vis [standardsider] Vis [næste standardside] Vis [foregående standardside] Vis layout (standardside vist) Sideegenskaber [WEB] Gennemse layout (som SWF) Menuen Layout Dialogen Layoutegenskaber Ctrl+Skift+< Ctrl+M Ctrl+B Ctrl+F10 Ctrl+Alt+T Ctrl+Alt+Skift+D Ctrl+Alt+Skift+B Ctrl+D Ctrl+Alt+R Ctrl+Alt+D Ctrl+K Ctrl+G Ctrl+U F6 F5 Ctrl+F5 Skift+F5 Ctrl+Skift+F5 Ctrl+, (komma) Alt+Item > Facon > [Bézier Facon] Ctrl+T Ctrl+Skift+F10 Ctrl+J Skift+F4 Ctrl+Skift+F4 Ctrl+Skift+F3 Skift+F4 Ctrl+Alt+Skift+A Ctrl+Alt+B Ctrl+Alt+Skift+P 4

5 Menuen syn Indpas i vindue Skift til visningen Ombrydning Skift til visningen Artikeleditor Switch to Trim view Indpas største opslag i vindue Naturlig størrelse Minilayout Vis/Skjul hjælpestreger Vis/Skjul basislinjenet Vis/skjul Tekstfeltnet Magnetiske hjælpestreger Lås til sidenet Vis/Skjul linealer Vis/Skjul justeringstegn Switch to Output Preview view set Switch to Authoring Biew view set Menuen Ekstra Stavekontrol > Ord/valg Stavekontrol > Artikel Stavekontrol > Layout Knappen Tilføj (under stavekontrol) Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol) Knappen Næste (under stavekontrol) Knappen Erstat alle (under stavekontrol) Knappen Erstat (under stavekontrol) Knappen Færdig (under stavekontrol) Forslag til orddeling Mere > Linjekontrol > Næste linje Menuen Vindue Vis/Skjul værktøjer Vis/Skjul mål Vis/Skjul Sidelayout Vis/Skjul forme Vis/Skjul farver Vis/Skjul diffusionsinfo Ctrl+0 (nul) Ctrl+9 Ctrl+8 Ctrl+Alt+Shift+F7 Alt+Indpas i vindue eller Ctrl+Alt+0 (nul) Ctrl+1 (ét) Skift+F6 F7 Ctrl+F7 Ctrl+Alt+F7 Skift+F7 Skift+Alt+F7 Ctrl+R Ctrl+I Ctrl+Option+Shift+G Ctrl+Option+Shift+I Ctrl+W Ctrl+Alt+W Ctrl+Alt+Skift+W Ctrl+A Alt+Skift+klik på knappen Tilføj alle Ctrl+S Ctrl+R Ctrl+Skift+R Ctrl+D Ctrl+Alt+Skift+H Ctrl+; F8 F9 F4 F11 F12 Ctrl+F12 5

6 Menuen Vindue Vis/Skjul lister Vis skjul paletten Interaktiv Menuen Hjælp Hjælp Faner i dialoger Vis næste fane Vis forrige fane Ctrl+F11 Ctrl+Alt+F8 F1 Ctrl+Tab Ctrl+Skift+Tab 6

7 Dialog-kommandoer (Windows) Felter Markér næste felt Markér forrige felt Markér felt med tekstindsætningsmarkøren Klip Kopiér Sæt ind Fortryd Returnér til oprindelige feltværdier Udfør beregninger ved at kombinere operatorer Knapper OK (eller indrammet knap) Annullér Overfør Ja Nej Knappen Opret på fanen Tabulatorer (Afsnitsegenskaber) Lister (i dialoger) Markér fortløbende objekter i lister Markér ikke-fortløbende objekter i lister Tab Skift+Tab Dobbeltklik Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z Ctrl+Skift+Z + (addition) (subtraktion) * (multiplikation) / (division) Enter Escape Alt+A J N Alt+T Skift+klik Ctrl+klik 7

8 Paletkommandoer (Windows) Paletten Værktøj Vis palet Vælg næste værktøj (eller vis palet) Vælg foregående værktøj (eller vis palet) Åbn panelet Værktøj i dialogen Valg Skift mellem værktøjet Objekt og Indhold Værktøjet Indhold ændres midlertidigt til værktøjet Objekt Flyt flyout-værktøj til hovedpalet Flyt værktøj til pop-up-listen med værktøj Genveje til værktøjsvalg (ikke tilgængelig når værktøjet Tekstindhold er valgt) Værktøjet Objekt Tekstværktøjer Værktøjet Billede Feltværktøjer Værktøjet Streg Penværktøjer Værktøjet Tabel Værktøjet Zoom Værktøjet Panorér Mål (palet) Vis palet Vælg feltet X på fanen Klassisk eller fanen Fordel/ret ind (eller vis paletten) Vælg skriftfeltet på fanen Klassisk eller fanen Tegnattrubutter Skift valg for Skrifteksempel Markér næste felt Markér forrige felt Afslut/Anvend Afslut/Annullér Flyt fremad gennem faner Flyt baglæns gennem faner Vis fanen Fordel/ret ind Ctrl+F11 Ctrl+Alt+Tab eller Ctrl+F8 Ctrl+Alt+Skift+Tab eller Ctrl+Skift+F8 Dobbeltklik på objektoprettelses- eller Zoom-værktøj Skift+F8 Ctrl Kontrol+vælg værktøj Kontrol+klik på værktøj V T R B L P G Z X Ctrl+F11 Ctrl+Alt+M Ctrl+Alt+Skift+M Skift+åbn drop-down-menuen Skrift Tab Skift+Tab Enter Escape Ctrl+Alt+ Ctrl+Alt+, (komma) Ctrl+, (komma) 8

9 Paletten Layout Vis palet Åbn dialogen Indsæt sider Vis Indsæt sider-genvejsmenuen Vis absolut sidetal Paletten Forme Vis palet Vis Rediger form-genvejsmenuen Åbn dialogen Form Anvend Ingen form, derefter form (anvend kun på afsnitsattributter) Paletten Farver Vis palet Vis Rediger farver-genvejsmenuen Åbn dialogen Farver Paletten Diffusionsinfo Vis palet Paletten Lister Vis palet Paletten Stikord Markér tekstfelt Klik på Tilføj-knap Redigér valgt stikordsindgang Klik på knappen Tilføj omvendt Paletten Find/erstat Vis palet Luk palet Ændr Find næste-knap til Find første Ctrl+F Alt+træk standardside ind i layoutområde Højreklik på side Alt+klik på side Ctrl+F Højreklik på formnavn Ctrl+klik på form Alt+klik på formnavn Alt+Skift+klik på afsnitsform Ctrl+F11 Højreklik på farvenavn Ctrl+klik på farvenavn Ctrl+F11 Ctrl+F11 Ctrl+Alt+I Ctrl+Alt+Skift+I Dobbeltklik Alt+klik på knappen Tilføj Ctrl+F Ctrl+Alt+F Alt 9

10 Projekt- og layoutkommandoer (Windows) Visning af sider Dialogen Gå til side Vis [standardsider] Vis [næste standardside] Vis [foregående standardside] Vis layout (standardside vist) Skift visninger Adgang til visningsprocentfelt Alle visninger til Naturlig størrelse Alle visninger til Indpas i vindue Alle visninger til 200% Skift mellem 100% og 200% Indpas største opslag i vindue Zoom ind Zoom ud Zoom ind (når billedfelt har fokus) Zoom ud (når billedfelt har fokus) Minimér/maksimér projektvindue Any view to actual size in WYSIWYG view Redrawing the screen Stop opdatering Fremtving opdatering Slet linealhjælpestreger Slet vandrette linealhjælpestreger Slet lodrette linealhjælpestreger Lukning af projekter Luk dokumentvindue Luk projekt, og afslut QuarkXPress Viser genvejsmenu Genvejsmenu til projektvindue Genvejsmenu til aktivt objekt Ctrl+J Skift+F4 Ctrl+Skift+F4 Ctrl+Skift+F3 Skift+F4 Ctrl+Alt+V Ctrl+1 (et) Ctrl+0 (nul) Ctrl+Alt+klik Ctrl+Alt+klik Alt+Indpas i vindue eller Ctrl+Alt+0 (nul) Ctrl+mellemrum+klik/træk Ctrl+Alt+mellemrum+klik/træk Ctrl++ Ctrl+- (bindestreg) F3 Ctrl+1 Escape Skift+Escape Alt+klik på vandret lineal Alt+klik på lodret lineal Ctrl+F4 Alt+Skift+F4 eller Alt+F4 Alt+ - (bindestreg) Skift+F10 10

11 Navigering mellem layout Rul gennem layout Navigering projekter Rul gennem projektvinduer Rulning Med Sideflytningshånd Til begyndelsen af tekst Til slutningen af tekst Én skærm op Én skærm ned Til første side Til sidste side Til foregående side Til næste side Til foregående opslag Til næste opslag Alt+ø Ctrl+Tab eller Ctrl+F6 Alt+træk Ctrl+Home Ctrl+End Page Up Page Down Ctrl+Page Up Ctrl+Page Down Skift+Page Up Skift+Page Down Alt+Page Up Alt+Page Down 11

12 Objektkommandoer (Windows) Vælg/ophæv valg af objekter Vælg objekt bagest eller bagved Vælg flere objekter eller punkter Ophæv valg af alle objekter Opret, forstør, formindsk og rotér objekter Tving til kvadrat eller cirkel ved oprettelse af felt Tving proportioner ved ændring af størrelse Skalér indhold ved ændring af objekts størrelse Ændr størrelse relativt til center Ændr størrelse på flere objekter (kræver valg af flere) Begræns objektrotation til 0 /45 /90 Begræns lige stregs vinkel til 0 /45 /90 Dublér objekt ved trækning Redigering af bézierobjekter og -stier Indsæt bézierpunkt Delete Bézier point Smooth to corner point Start tilstanden Konvertér punkt fra værktøjet Bézierpen Start tilstanden Konvertér punkt mens bézierhåndtaget trækkes Træk bézierhåndtag tilbage Slet aktivt bézierpunkt Vælger alle punkter på bézierobjekt eller -sti Start tilstanden Objekt fra værktøjet Bézierpen Begræns aktivt punkt til 45 bevægelser Begræns aktivt kurvehåndtag til 45 bevægelser Konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt Anvend skyggeeffekt på objekter Fanen Skyggeeffekt i dialogen Modificér Åbn dialogen modificér Åbn dialogen Modificér til valgt objekt Ctrl+Alt+Skift+klik, hvor objekter overlapper Skift+klik Tabulator Tryk på Skift under oprettelse Skift+træk i håndtag Ctrl+træk i håndtag Alt+træk i håndtag Tryk på Ctrl, inden håndtaget trækkes Skift+under rotation Skift+under opret, forstør, formindsk eller rotér Tryk på Alt, mens objekt trækkes Klik på segment med værktøjet Bézierpen Alt+click point Ctrl+Shift+drag curve handle Alt Alt+træk Alt+klik på kontrolhåndtag Slet (værktøjet Vælg punkt skal være valgt) Dobbeltklik på punkt med værktøjet Vælg punkt Ctrl+Alt Skift+træk punkt Skift+træk kurvehåndtag Alt+Objekt > Facon > [bézierfacon] Ctrl+Alt+Skift+D Dobbeltklik på objekt med værktøjet Objekt 12

13 Åbner dialogen Brug Åbn dialogen Brug (panelet Skrifter) Fanen Billeder i dialogen Brug F2 Skift+F2 Modificér stregbredde Forøg med Forudindstillet interval Ctrl+Skift+. (punktum) 1 punkt Ctrl+Alt+Skift+. (punktum) Formindsk med Forudindstillet interval Ctrl+Skift+, (komma) 1 punkt Ctrl+Skift+å Flyt objekter Uden begrænsninger Med vandrette/lodrette begrænsninger Skub objekter (værktøjet Objekt) Flyt 1 punkt Flyt 1/10 punkt Flyt 10 punkt (værdi kan konfigureres i Valg) Modificerer felter Forstør/formindsk felt, og begræns feltfacon Forstør/formindsk felt, og bevar højde-bredde-forhold Forstør/formindsk felt, og skalér billede/tekst Forstør/formindsk felt og skalér billede/tekst, omgivende facon Forstør/formindsk felt og skalér billede/tekst, bevar forhold Viser genvejsmenu (objekter) Vis objekts genvejsmenu Træk (værktøjet Objekt) eller Ctrl+træk (værktøjet Indhold) Skift+træk (værktøjet Objekt) eller Ctrl+Skift+træk (værktøjet Indhold) Piletaster Alt+piletaster Skift+piletaster Skift+træk i felthåndtag Alt+Skift+træk i felthåndtag Ctrl+træk i felthåndtag Ctrl+Skift+træk i felthåndtag Ctrl+Alt+Skift+træk i felthåndtag Skift+F10 13

14 Tekstkommandoer (Windows) Controlling indents Forøg indrykning Formindsk indrykning Indsættelse af automatiske sidetal i tekstfelt Forrige feltsidetal (tegn) Aktuelt sidetalstegn Næste feltsidetalstegn Opdatér tekstforløb Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress Skift sprog Tving anvendelse af et sprog (tilsidesæt sproglåsning) Skift skrift Skriftfelt på paletten Mål Foregående skrift Næste skrift Tving anvendelse af en skrift (tilsidesæt skriftlåsning) Indtast ét skrifttegn Symbol+skrifttegn Ctrl+æ Ctrl+Alt+æ Ctrl+2 Ctrl+3 Ctrl+4 Alt+Åbn i dialogen Åbn Ctrl+vælg et sprog på drop-down-menuen Sprog Ctrl+Alt+Skift+M Ctrl+Skift+F9 Ctrl+F9 Ctrl+vælg en skrift på menuen Skrift Ctrl+Alt+Q Modificér skriftstørrelse Forøg med Forudindstillet interval Ctrl+Skift+. (punktum) 1 punkt Ctrl+Alt+Skift+. (punktum) Formindsk med Forudindstillet interval Ctrl+Skift+, (komma) 1 punkt Ctrl+Skift+å Størrelse > Anden Ctrl+Skift+< Forstør/formindsk interaktivt Proportionalt Ctrl+Alt+Skift+træk i håndtag Begrænset Ctrl+Skift+træk i håndtag Ikke proportionalt Ctrl+træk i håndtag 14

15 Modificér vandret/lodret skalering Forøg med 5% Ctrl+Skift+4 1% Ctrl+Alt+Skift+4 Formindsk med 5% Ctrl+Skift+3 1% Ctrl+Alt+Skift+3 Modificér parregulering/generel regulering Forøg med 1/20 geviert Ctrl+Skift+ø 1/200 geviert Ctrl+Alt+Skift+ø Formindsk med 1/20 geviert Ctrl+Skift+æ 1/200 geviert Ctrl+Alt+Skift+æ Brug af regulering af ordmellemrum Forøg med 0,05 geviert Ctrl+Skift+2 0,005 geviert Ctrl+Alt+Skift+2 Formindsk med 0,05 geviert Ctrl+Skift+1 0,005 geviert Ctrl+Alt+Skift+1 Modificér flytning af grundlinje 1 punkt op 1 punkt ned Modificér linjeafstand (auto til absolut) Forøg med 1 punkt Ctrl+Skift+ 1/10 punkt Ctrl+Alt+Skift+ Formindsk med 1 punkt Ctrl+Skift+å 1/10 punkt Ctrl+Alt+Skift+å Kopiér afsnitsattributter Kopiér formater til valgte afsnit i tekstkæde Alt+Skift+klik 15

16 Træk og slip tekst Træk-kopiér tekst (Inputindstillinger til under Valg) Skift+træk Søg efter tekst Jokertegn (kun Find) (\?) Ctrl+' Tabulator \t Nyt afsnit (\p) Enter Ny linje (\n) Skift+Enter Ny spalte (\c) Enter på numerisk tastatur Nyt felt (\b) Skift+Enter på taltastatur Forrige feltsidetal (tegn) (\2) Ctrl+2 Aktuelt sidetalstegn (\3) Ctrl+3 Næste feltsidetalstegn (\4) Ctrl+4 Tegnsætningsmellemrum Ctrl+. (punktum) Fleksmellemrum (\f) Ctrl+Skift+F Omvendt skråstreg (\\) Ctrl + ½ Indryk her \i Blød nye linje \d Blød bindestreg \h Geviertmellemrum \m Halvgeviertmellemrum \e 3-pr. geviertmellemrum \5 4-pr. geviertmellemrum \$ 6-pr. geviertmellemrum \^ Talbredde \8 Hårfint mellemrum \{ Smalt mellemrum \[ Mellemrum (ingen bredde) \z Ordsamler \j Glyf uden Unicode-værdi \~ Lige, enkelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn ' er aktiv Lige, dobbelte anførselstegn, når Intelligente " anførselstegn er aktiv Krøllet anførselstegn Indsæt i felt Klik på knapper i stavekontrollen Slå op Næste Alt+S Alt+L 16

17 Klik på knapper i stavekontrollen Tilføj Tilføj alle ukendte ord til brugerordbog Alt+T Alt+Skift+klik på knappen Luk Specialtegn Indryk her Ctrl+½ Blød nye linje Ctrl+Enter Nyt afsnit Enter Ny linje Skift+Enter Betinget formmarkør Ctrl+Alt+½ Ny spalte Enter på numerisk tastatur Nyt felt Skift+Enter på taltastatur Højreindrykstab Skift+Tab Indsæt tegn for hængende indrykning Ctrl+½ Tegn for startanførselstegn, enkelt, krøllet Alt+8 Tegn for slutanførselstegn, enkelt, krøllet Alt+9 Tegn for startanførselstegn, krøllet Alt+Skift+8 Tegn for slutanførselstegn, krøllet Alt+Skift+9 Tommemærke Ctrl+Alt+ (apostrof) (i think its working with Alt+Shift+8) Varemærkesymbol Alt+Skift+2 symbol Alt+Skift+6 symbol Alt+Skift+7 Punktsymbol Alt+Skift+1 Copyrightsymbol Alt+Skift+C Symbol for registreret varemærke Alt+Skift+R symbol Alt+Skift+T Bindestreger og tankestreger Blød standardbindestreg Hård standardbindestreg Blød bindestreg Del ikke ord Hård halvgevierttankestreg Blød gevierttankestreg Hård gevierttankestreg Mellemrum Blødt standardmellemrum Hårdt standardmellemrum Bindestreg Ctrl+Skift+ Ctrl+- (bindestreg) Ctrl+ - (bindestreg) umiddelbart før ord Ctrl++ (plus) Ctrl+Skift++ (plus) Ctrl+Alt+Skift++ (plus) Mellemrum Ctrl+5 17

18 Mellemrum Blødt halvgeviertmellemrum Hårdt halvgeviertmellemrum Blødt fleksmellemrum Hårdt fleksmellemrum Blødt tegnsætningsmellemrum Hårdt tegnsætningsmellemrum Blødt geviertmellemrum Hårdt geviertmellemrum Blødt smalt mellemrum Hårdt smalt mellemrum Flyt tekstindsætningsmarkøren til Foregående tegn Næste tegn Foregående linje Næste linje Foregående ord Næste ord Foregående afsnit Næste afsnit Begyndelsen af linje Slutningen af linje Begyndelsen af artikel Slutningen af artikel Markering af tegn Foregående tegn Næste tegn Foregående linje Næste linje Foregående ord Næste ord Foregående afsnit Næste afsnit Begyndelsen af linje Slutningen af linje Begyndelsen af artikel Slutningen af artikel Ctrl+Skift+6 Ctrl+Alt+Skift+6 Ctrl+Skift+5 Ctrl+Alt+Skift+5 Skift+Mellemrum Ctrl+Skift+mellemrum Ctrl+Skift+7 Ctrl+Alt+Skift+7 Ctrl+Skift+3 Ctrl+Alt+Skift+3 Backspace Delete eller Skift+Tilbage Ctrl+Tilbage Ctrl+Slet eller Ctrl+Skift+Tilbage Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+Alt+ eller Home Ctrl+Alt+ eller Home Ctrl+Alt+ eller Ctrl+Home Ctrl+Alt+ eller Ctrl+End Backspace Delete eller Skift+Tilbage Skift+ Skift+ Ctrl+Tilbage Ctrl+Slet eller Ctrl+Skift+Tilbage Ctrl+Skift+ Ctrl+Skift+ Ctrl+Alt+Skift+ eller Skift+Home Ctrl+Alt+Skift+ eller Skift+Home Ctrl+Alt+Skift+ eller Ctrl+Skift+Home Ctrl+Alt+Skift+ eller Ctrl+Skift+End 18

19 Klik med musen for at markere tekst Placér tekstindsætningsmarkør Markér ord Markér ord og punktum, komma osv. Markér streg Markér afsnit Markér artikel Sletning af tegn Foregående tegn Næste tegn Foregående ord Næste ord Markerede tegn Ét klik To klik i ordet To klik mellem ord og tegnsætningstegn Tre klik Fire klik Fem klik Backspace Delete eller Skift+Tilbage Ctrl+Tilbage Ctrl+Slet eller Ctrl+Skift+Tilbage Delete eller Tilbage 19

20 Billedkommandoer (Windows) Import af billeder Importér EPS uden at tilføje specialfarver Reimport all pictures in article Skalering af billeder Forøg med 5% Formindsk med 5% Ændring af størrelse på felter og billeder Ændr størrelse, og bevar højde/bredde-forhold Forstør/formindsk felt, og skalér billede Ændr størrelse relativt til center Rotér billedindhold relativt til center Centrering og indpasning af billeder Centrér Indpas i felt Ctrl+Åbn i dialogen Importér billede Ctrl+Open in Open dialog box Ctrl+Alt+Skift+. (punktum) Ctrl+Alt+Skift+, (komma) Skift+træk i håndtag Ctrl+træk i felthåndtag Alt+træk i håndtag Alt+træk i roteringshåndtag Ctrl+Skift+M Ctrl+Skift+F Skub billeder (værktøjet Indhold) 1 punkt til venstre 1/10 punkt til venstre Alt+ 1 punkt til højre 1/10 punkt til højre Alt+ 1 punkt op 1/10 punkt op Alt+ 1 punkt ned 1/10 punkt ned Alt+ Modificering af billeder Dialogen Specifikationer for billedrasterdrejning Ændr knappen Opdatér til Opdatér alle på panelet Billeder i dialogen Brug Anvend billedformen Negativ/Omvendt valg Ctrl+Skift+H Alternativ+klik på knappen Opdatér Ctrl+Skift+-(bindestreg) 20

21 2011 Quark, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ikke-autoriseret brug og/eller gengivelse er overtrædelser af gældende love. Quark produkter og materialer er omfattet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til USA og andre lande. Quark, Quark-logoet og QuarkXPress er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Inc. og dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande. Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere. 21

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 4 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menukommandoer (Mac OS )... 3 Dialogkommandoer (Mac OS)... 7 Paletkommandoer (Mac

Læs mere

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menukommandoer (Mac OS )... 2 Dialogkommandoer (Mac OS)... 7 Paletkommandoer (Mac OS)... 8 Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS)... 10 Objektkommandoer

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med.

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med. Tastaturgenveje Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Tastaturgenveje kan gøre det nemmere

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK Word Genveje GENVEJSTASTER Afslutning af kolonne Linjeafstand - dobbelt Linjeafstand - 1,5 Linjeafstand - Enkelt Afsnits formatering - nulstil Nulstil afsnits formatering Højrejusteret tekst Centreret

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2014

Microsoft Dynamics C5 2014 Højrepil Flytte til næste felt eller tegn. Venstre pil Flytte til forrige felt eller tegn. Pil op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Pil ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Slet

Læs mere

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk Side 85 af 89 Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kombinationer af genvejstaster i Dynamics NAV hhv. med og engelsk sproglag samt mapning til NAV5. Bemærk: For at genvejstasterne kan bruges i,

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

CapLegal Tastaturgenveje og filtre

CapLegal Tastaturgenveje og filtre CapLegal Tastaturgenveje og filtre Indhold Nye tastaturgenveje NAV 2016... 3 Filtre... 4 Tastaturgenveje... 5 2 Nye tastaturgenveje NAV 2016 Tastaturgenvej Funktion Ctrl+F1 Alt Alt+F2 F12 Shift+F12 Alt+F12

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur]

Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur] Vis dialogen Artikelopsætning Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent Næste komponent Forrige komponent Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++

Læs mere

QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 3 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer (Windows)...

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Oversigt for Microsoft Word

Oversigt for Microsoft Word Oversigt for Microsoft Word Almindelige opgaver i Microsoft Word Indsætte et hårdt mellemrum. Indsætte en hård bindestreg. Skifte til fed skrift. Skifte til kursiv skrift. Skifte til understreget tekst.

Læs mere

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Hjælp F1 Hjælp Generelle funktioner Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af vindue) Ctrl+O Åbn regnskab... Ctrl+P Udskriv kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 2016

Nyheder i QuarkXPress 2016 Nyheder i QuarkXPress 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2016...3 Ægte QuarkXPress-objekter...4 Konvertér eksisterende objekter til ægte QuarkXPress-objekter...4 Indsæt

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

SIDETITEL TASTATURGENVEJE

SIDETITEL TASTATURGENVEJE SIDETITEL TASTATURGENVEJE STANDARDTASTATURGENVEJE MARKERING Linje L Ctrl + Alt + B Lås Ctrl + Skift + L Juster center Ctrl + Alt + E Bemærkning N Juster venstre Ctrl + Alt + L Pen P Juster midten Ctrl

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC KOM I GANG 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC Forord FORORD Denne manual giver dig en hurtig introduktion til hvordan du arbejder med programmet Automation fra

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation 9242903 1. udgave DA Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation Liste over genvejstaster Liste over genvejstaster Nedenfor finder du en liste over nogle af

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Importér tekst/billede. Eksportér layout som PDF. Indsæt uden formatering. Panelet Diffusion (dialogen Valg)

Importér tekst/billede. Eksportér layout som PDF. Indsæt uden formatering. Panelet Diffusion (dialogen Valg) Nyt projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Gem Gem som Hent seneste auto-gemte Importér tekst/billede Gem tekst Tilføj Eksportér layout som PDF Eksportér side som EPS Udskriv Afslut Udlæs job Ctrl+N Ctrl+Alt+N

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Importér tekst/billede. Eksportér layout som PDF. Indsæt uden formatering. Panelet Diffusion (dialogen Valg)

Importér tekst/billede. Eksportér layout som PDF. Indsæt uden formatering. Panelet Diffusion (dialogen Valg) Nyt projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Gem Gem som Hent seneste auto-gemte Importr tekst/billede Gem tekst Tilføj Eksportr layout som PDF Eksportr side som EPS Udskriv Afslut Udlæs job Ctrl+N Ctrl+Alt+N Ctrl+O

Læs mere

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap BLUEBEAM REVU TASTATURGENVEJE Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik +

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fundamentale ting på skærmen 6 2.1 Hovedværktøjslinje..................................... 6 2.2 Værktøj værktøjslinje....................................

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje KAPITEL 6 Genveje Genvejstaster er tastekombinationer der er knyttet til bestemte funktioner i ZoomText så man undgår at skulle åbne ZoomText brugerfladen. Der findes genvejstaster til næsten alle funktioner

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur]

Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur] Vis dialogen Artikelopsætning Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent Næste komponent Forrige komponent Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++

Læs mere

QuarkCopyDesk 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 3 Dialog-kommandoer (Windows)... 7 Paletkommandoer (Windows)... 8 Kommandoer i dokumentvindue... 9 Billedkommandoer

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Midterste knap (hjul)

Midterste knap (hjul) Tastaturgenveje Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik + mellemrumstast

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

og hævet skrift Slå Hjælp til WordPerfect-brugere fra!

og hævet skrift Slå Hjælp til WordPerfect-brugere fra! 2PJHQYHMVWDVWHUL:RUG I:\VEJLED\MSOFFICE\WORD_GEN.DOC 15. september 1998 Helge Rørdam Olesen, ATMI, DMU +YRUGDQO UHUPDQJHQYHMVWDVWHUQHDWNHQGH" Hvorfor bruge genvejstaster frem for mus? Hvordan lærer man

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fil-operationer 6 2.1 Om palet-filer........................................ 6 2.2 Åbning af en fil.......................................

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Vejledning til Quark Print Collection

Vejledning til Quark Print Collection Vejledning til Quark Print Collection JURIDISKE OPLYSNINGER 2006 Quark Technology Partnership mht. indholdet og arrangementet af dette materiale. Alle rettigheder forbeholdes. 1996-2006 Quark Technology

Læs mere

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Dansk Clicker 5 Brugervejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL CLICKER 5 7 Hvad er Clicker 5, 7 Nyheder, 8 Installere Clicker 5, 8 Registrere Clicker 5, 9 SÅDAN KOMMER DU I GANG 10 Starte Clicker

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

Opgave hæfte til Word nr. 3

Opgave hæfte til Word nr. 3 Side 1 af 13 Opgave hæfte til Word nr. 3 Opgave hæfte til Word nr. 3... 1 Opgave 11... 2 Repetere typografi, blokflytning, tabulering og rammer... 2 Opgave 12... 3 Synonyordbogen... 3 Opgave 13... 4 Nogle

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC... 1 Anvend Paint til tegning af skinnesymboler... 1 Start af Paint... 1 Ny tegning i Paint... 1 Tegn et sporskifte... 2 Valg af farve...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

MatematikVærktøjet - Niveau 1

MatematikVærktøjet - Niveau 1 Mikro Værkstedet MatematikVærktøjet - Niveau 1 Brugervejledning MatematikVærktøjet - Niveau 1 1 1. FORORD MatematikVærktøjet niveau 1 er et værktøj for både elev og lærer. Et værktøj til eleverne til at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

QuarkCopyDesk Vejledning til tastaturkommandoer

QuarkCopyDesk Vejledning til tastaturkommandoer QuarkCopyDesk Vejledning til tastaturkommandoer TIL MAC OS Hvad var denne kommando til? euro.quark.com QuarkCopyDesk 7.4 tastaturgenveje: Mac OS Program 3 Dialog-kommandoer 4 er i dokumentvindue 5 Objekt-kommandoer

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint Microsoft Paint Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvor finder jeg Paint?...3 3. Paints brugerflade...5 3.1. Værktøjslinjen Hurtig adgang...6 3.2. Menulinjen...8 3.2.1. Fil...8 3.2.2. Hjem...11 3.2.3.

Læs mere