Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt Medlemsblad nr. 2, Okto-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-"

Transkript

1 Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt Medlemsblad nr. 2, Okto-

2 Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider. Gode indlæg fra beboere - kampagne på vor egen Bog, samt logo-konkurrencen kunne måske give områdets kreative mennesker lyst til at blande sig i det daglige arbejde på Fuglebakken. Vor egen gode bog om kvarteret skal helst ud til alle foreningens medlemmer. Snak med naboen om denne lille investering. Jeg håber, at bladet kan inspirere til mange nye tanker og ideer i den nærmeste fremtid. Med Venlig Hilsen Steen Borregaard - Indhold: Formanden har ordet... s. 3 Designkonkurrence... s. 4 Fuglebakkens egen Bog... s. 5 Handelshøjskolen /Affald og Containere... s. 6 Parkeringsforhold... s. 7 Bestyrelses-arbejde... s. 7 Katte beskydes... s Løst & Fast... s. 11 Bestyrelsen/Kalender... s. 12 Fuglebakkens Medlemsblad: Medlemsbladet udgives af bestyrelsen for grundejerforeningen Fuglebakken. Nr (okt. 2009) Medlemsbladet udkommer næste gang Jan Redaktør: Steen Borregaard, mail: Ansvarshavende: Trine Grove, mail: Du kan læse mere om Grundejerforeningen på: Tryk: Johnsen offset - Grenå. Antal: 330 stk forside: Dagpåfugleøje: S. Borregaard Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

3 Formanden har ordet: Så kom bogen om Fuglebakkens historie endeligt på gaden. Tak til alle de involverede for den flotte indsats med at få projektet realiseret, ikke mindst til Kjeld Kibsgaard og Ib Langaa, der har fostret ideen og har lagt et stort arbejde i at indsamle alle de gode historier. Der er kommet en meget smuk bog ud af det hårde arbejde. For de, der har boet her i mange år, kan bogens historier måske føje nye dimensioner til de gamle, kendte steder, og samtidigt giver den os nye tilflyttere et indblik i ånden i det kvarter, vi er er blevet en del af. Forhåbentlig kan vi alle gamle som nye beboere bidrage til en fortsat, positive udvikling af Fuglebakken og med tiden skabe vore egne historier. Vi skal værne om vores kvarter og dets særegenhed, men vi må også forholde os til de nye tider og de forandringer, som kommer til os. Hvor man før søgte fællesskabet i det nære samfund, kan man i dag takket være den teknologiske udvikling finde fællesskabet i det globale, og det vil uvægerligt komme til at sætte sit præg på kvarteret og foreningsarbejdet. I bestyrelsesarbejdet mærker vi også, at vi er et kvarter og en forening der hele tiden udvikler sig og ændrer karakter, og det gør det ekstra vigtigt løbende at være bevidste om, hvad det egentlige formål er med at have en grundejerforening på Fuglebakken. Først og fremmest er foreningen en praktisk foranstaltning til fælles vejvedligehold og snerydning, men foreningen kan også bruges til at skabe et fællesskab i kvarteret og en følelse af ansvar for fælles ve og vel. Men vi må ikke blive for fokuserede på ensretningen, for der skal være plads til forskelligheder, og nye tilflyttere skal kunne føle sig velkomne og falde til her. Bestyrelsesarbejdet er afhængigt af frivilligt arbejde, som skal passes ind i en travl hverdag. Derfor vil vi gerne sikre, at det nødvendige redskaber er til rådighed, så arbejdet kan gøres så effektivt som muligt, og vi er nu i fuld gang med at tage nye værktøjer i brug. Som en del af denne modernisering af grundejerforeningen har vi i bestyrelsen besluttet, at det er tid til et nyt ansigt udadtil. Vores nye, flotte layout for bladet har allerede eksisteret en tid, og den nye hjemmeside er i skrivende stund på trapperne, så nu mangler vi blot et nyt logo. Vi håber derfor, at foreningens medlemmer vil bakke op om initiativet med en logokonkurrence med masser af gode forlag. Sidst men ikke mindst et stort tillykke til beboerne på Svalevej og Drosselvej for vel gennemført proces til sikring af parkeringsregulering. Det er et meget flot stykke arbejde, der er udført, hvilket beboerne skal have stor ros for. Jeg er sikker på, at resultatet af reguleringen vil blive fulgt med spænding på de øvrige veje i den sydlige del til mulig inspiration. Jeg vil ønske alle et godt efterår. Trine Grove 3

4 Designkonkurrence Som allerede nævnt i foregående nummer af bladet, ønsker bestyrelsen at give foreningen et tidssvarende design både på officielle papirer, men også på konvolutter, hjemmesiden etc. A4 side med girokort. Vi ønsker derfor, at foreningens kreative medlemmer giver deres forslag til et logo. Primære ønske er et logo der illustrerer foreningen optimalt og er anvendelig i mange sammenhænge. Opsætning på brevpapir med tekster etc. er anden prioritet (se senere). Logoet skal kunne anvendes på brevpapir, faktura-papir med indsat girokort, C4 og C5 konvolutter med rude samt til vor hjemmeside: Se mål på ruder etc her på siden: Logoet skal kunne optræde i farver og sort/hvid samt være skalerbar (altså kunne anvendes i stor og lille størrelse) Logoforslaget må gerne suppleres med forslag til skrifttype og opsætning af tekst, som i givet fald skal indeholde ordene: Grundejerforening(en) Fuglebakken 8210 Århus V CVR: ************* Bankgiro: Vedlæg også en lukket kuvert indeholdende navn og adresse. Forslagene behandles på bestyrelses-mødet den 19. Januar. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til ikke at anvende vinderforslaget. Præmie: 3 flasker god rødvin til det bedste forslag. God arbejdslyst: Steen Borregaard Forslag afleveres til Formanden: Trine Grove - Nattergalevej 22 Inden den 31.december i en anonym kuvert med reference-nummer. 4

5 Fuglebakkens egen Bog EFTERÅRSKAMPAGNE Bogen om Fuglebakken blev udgivet i sommerferien, og mange beboere har formentlig i sommervarmen overset udgivelsen og glemt at bestille i tide. Bestyrelsen har derfor besluttet at køre en ekstra salgskampagne i forbindelse med udsendelsen af dette blad. Bogen fortæller om kvarterets udvikling over 100 år og indeholder en række personlige erindringer fra kvarteret. Det er en lidt utraditionel bog, for udover at fortælle om veje og beboere anviser den også, hvordan den enkelte kan finde frem til historien om sit eget hus. Den fortæller om de bedste kilder til ejendomshistorie samt om, hvor man finder dem, og hvordan de bruges. Kilderne er mange, hvorfor det næsten kun er den enkeltes engagement, der sætter grænserne. Bogen er på 86 sider, i blød indbinding og rigt illustreret med kort og fotos i farver. Kampagneprisen for grundejerforeningens medlemmer er som tidligere 120,- kr stk / 100,- kr stk for 2 eller flere. Medlemmer, der tidligere har købt, kan supplere købet til den billige pris. I fri handel kan bogen købes for 150,- kr på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C Pressen skrev: et rigtig godt eksempel på den energi og ildhu, der heldigvis findes hos personer rigtig mange steder i Danmark for at finde ud af noget om fortiden og tiden i det lokalområde, hvor man bor og som i tilfældet her også sikre en formidling af denne indsats til glæde for andre og eftertiden. (Dansk Historisk Fællesråd / historieonline.dk) Pengene indsættes på konto i Danske Bank: Bogen kan hentes (husk kvittering) og også købes ved henvendelse til: Langaa, Duevej 18, tel eller Kibsgaard, Nattergalevej 18 B, tel

6 Handelshøjskolen Nyt fra Handelshøjskolen Handelshøjskolens byggesag kører nu sin gang, og vi må indse, at den ikke kan stoppes. Det bedste, vi kan gøre, er at følge sagen tæt, og gøre vores til, at byggeriet gennemføres med færrest mulige gener for kvarterets beboere. Vi har samlet en opstartsgruppe med repræsentanter for bestyrelsen og grundejerne. Gruppen står for kommunikationen med Handelshøjskolen i byggeriets opstartsfase, så vi sikrer, at vi får de rette aftaler på plads fra starten af projektet. NRGi Har du/i NRGI som telefon udbyder, og samtidig har valgt hemmeligt nummer, er det en god ide at tjekke KRAK. NRGI har den sendt alle deres kunder, uden hensyntagen til om man har hemmeligt nummer eller ej, til KRAK. Vi har henvend os til NRGI men nu 14 dage efter er de ikke vendt tilbage med en forklaring. Skulle du være ramt ligesom os skal du blot henvende dig til KRAK på det tlf. nr. der står på hjemmesiden og inden 24 timer er du slettet. NRGI har en del problemer i deres kommunikation med deres kunder, vi har lige siden de installerede telefonen problemer med efter-ring når der lægges på, samt at der kun ringes 2 gange hos os, men 4 gange hos den der ringer op. Tove Thomassen 6 Af den grund har vi bedt Jens-Ulrik Henriksen, Fuglesangs Alle 18, om at være med i gruppen, da han ud over at være én af de berørte grundejere med sin professionelle baggrund har et indgående kendskab til, hvad man som nabo til et stort byggeri skal være særligt opmærksom på. Vi arbejder på at få et møde i stand med Børge Obel, Handelshøjskolens dekan, hvor vi håber at kunne få de nødvendige aftaler på plads. Det er planen, at denne opstartsgruppe på sigt skal erstattes af en følgegruppe, som skal stå for den løbende kommunikation med Handelshøjskolen. Denne gruppe skal desuden varetage grundejernes interesser under selve byggeriet med udgangspunkt i de indgåede aftaler. Jeg vil hermed gerne opfordre alle interesserede grundejere fra området omkring Handelshøjskolen til at rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt man ønsker at deltage i dette arbejde. Trine Grove Affald/Containere Har man brug for containere til ekstra affald som papir/pap eller småt haveaffald, er der mulighed for dette til en rimelig pris. Se på Århus kommune borgerservice: Papir-containeren koster ca 213 kr pr år og tømmes hver 4. uge.

7 Parkeringsforhold Parkering på Drosselvej og Svalevej. Igennem snart mange år har vi på generalforsamlinger og i dagligdagen diskuteret parkeringsforholdene på Drosselvej og Svalevej. Vi har særligt haft fokus på det, efter at Handelshøjskolens er blevet udvidet. På generalforsamlingen i 2009 sagde jeg, at bestyrelsen ikke kunne løse problemet med at finde en ordning, da vi ikke var en myndighed, og da det var svært at samle grundejerne omkring en fælles beslutning. Jeg opfordrede derfor en repræsentant fra vejene til at indgå i arbejdet. Birthe Poulsen, Svalevej 6, meldte sig. I foråret 2009 har Birthe arbejdet med sagen og talt med grundejerne på Svalevej. Jeg har talt med de berørte grundejere på Drosselvej på hverdage. På Trafikudvalgsmødet d. 27. august 2009 var sagen til behandling. Vi har fået et mundtligt referat fra mødet, og det tyder på, at tilladelsen er givet. Endvidere har vi fået tilladelse til at opsætte skilte på Drosselvej, Duevej, Solsortevej og Falkevej med teksten, Private fællesveje. Vi er meget tilfredse med denne afgørelse og vi vil i bestyrelsen begynde arbejdet, når vi får den officielle tilladelse. Vi vil kontakte kommunens entreprenør, som har stor erfaring med opsætning af skilte. Udover at vi nu får en løsning, synes vi også, at vi har fået en model, der kan bruges af andre. Vi har også fået en god oplevelse ved samarbejdet mellem bestyrelsen og grundejere. At Birthes arbejde med sagen har betydet, at der er afholdt vejfest på Svalevej er jo en dejlig og væsentlig sidegevinst. I juni 2009 sendte vi ansøgning til trafikudvalget i Århus Kommune om at måtte sætte skilte op på Drosselvej, fra Svalevej til Fasanvej og på hele Svalevej. Skiltet viser: Parkering forbudt i tidsrummet Hvorfor er bestyrelsesarbejdet vigtigt? Hvorfor skal du deltage? Jeg har valgt at stoppe min aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet efter generalforsamlingen i Det er en beslutning, jeg traf og meddelte bestyrelsen før generalforsamlingen 2009, da jeg mener, at det er vigtigt at sikre en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og en god overlevering af viden og erfaring til den nye formand. 7 Tak for din indsats Birthe. Hilsen John Hermansen næstformand Bestyrelses-arbejde Det primære mål med denne artikel er at opfordre andre til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg har valgt at underbygge opfordringen ved at skrive lidt om mine oplevelser og om, hvad man kan være med til at påvirke. Jeg blev valgt til bestyrelsen som suppleant på generalforsamlingen i Det skete som så meget andet ved en tilfældighed. Man blander sig i debatten, der mangler kandidater og derfor bliver man spurgt. Jeg har dog ikke fortrudt mit tilsagn, da det nu snart gennem 12 år har givet mig mange gode oplevelser. Jeg har været suppleant,

8 bestyrelsesmedlem og siden 2001 formand. Da jeg kom i bestyrelsen, erfarede jeg, at arbejdet i en grundejerforening var berigende. Svinger man sig op på de store ord, vil jeg hævde, at det er her demokratiet i det offentlige rum begynder. Med dette mener jeg: at vi, der sidder i bestyrelsen, selv lever midt i den hverdag vi taler og tager beslutning om. at beslutninger tages gennem dialog, (det er sjældent, at vi stemmer) at der er respekt om hver enkel person i kvarteret at der er en anerkendelse og ligeværd blandt alle, der bor her. at grundejerne ved den årlige generalforsamling kan komme med forslag til, hvad bestyrelsen skal arbejde med og dermed være med til at sætte den rigtige dagsorden at alle medlemmer har mulighed for at stille op og blive valgt til bestyrelsen Det spændende ved bestyrelsesarbejdet er at være med til at udmønte generalforsamlingens beslutninger til konkrete handlinger og at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen af Fuglebakken. I min tid i bestyrelsen og som formand har vi fortsat med at udvikle foreningen. Det er bl.a. sket ved: at delegere arbejdet i bestyrelsen, så alle har et ansvarsområde, en rolle og en funktion at opbygge en hjemmeside og at bruge s at udvikle økonomistyringen bl.a. i forhold til opdelingen i en vejfond og en foreningen at sikre adgang til hurtigt internet m.v. gennem etableringen af fiberbredbånd at understrege betydningen af vores historie ved udgivelsen af Bogen at udvikle Bladet, som et godt redskab til kommunikation at opbygge en god procedure for vedligeholdelse af veje og kloaker at gennemføre sociale arrangemen- Bestyrelses-arbejde (fortsat) 8 ter som fastelavnsfest og travetur at sætte fokus på trafikdæmpning og miljø at deltage i arbejdet med at skabe gode rammer omkring vores kvarter I fremtiden er der stadig vigtige områder at tage fat på. Et af de særligt vigtige er, at vi får udviklet en foreningskultur, så den svarer til den måde, vi i dag samarbejder på. Vi har mange nye måder at kommunikere på, vi arbejder mere netværksorienteret, vi organiserer os meget i forhold til interesser, og vi er meget mere orienteret omkring forhold i den nærmeste udviklingszone. Vi må inddrage disse erfaringer og denne viden i dialogen og finde nye måder at opbygge foreningen på. Jeg kan forestille mig: at grundejerforeningen organiseres i forhold til de forskellige veje, (eksempelvis 1-2 repræsentanter fra hver vej) at vi indsamler s fra alle og bruger dem til en mere løbende og nærværende kommunikation at vi gennem den tættere dialog i højere grad arbejder med involvering af grundejerne i udviklingen af kvarteret at vi ved den tættere dialog medvirker til at opbygge relationer mellem grundejerne at vi... Der er meget at tage fat på og bestyrelsesarbejdet er ikke kedeligt. Jeg vil opfordre alle til at overveje at tage en tørn i bestyrelsesarbejdet og dermed være med til at præge og udvikle vort kvarter. Det at have et godt kvarter kommer ikke af sig selv, der skal der arbejdes for. Den første mulighed er ved generalforsamlingen 2010 Hilsen John Hermansen næstformand

9 Indlæg fra: Philip Kelsall og Kira Petersen Uglevej 7 Som de fleste nok er blevet opmærksomme på gennem plakater, løbesedler og pressen, er indtil flere katte på det seneste blevet beskudt her i området. For de berørte personer har disse tilfælde af dyremishandling været tragiske og traumatiske, men det er imidlertid ikke vores ærinde her at gå i detaljer om det. Derimod ønsker vi at skrive om noget der berører os alle, noget man måske kan kalde kvarterets ånd, eller det gode naboskab om man vil. Det væsentligste i den nuværende sammenhæng er behovet for dialog omkring de ting der (måske) irriterer os hver især. I lovgivningen vedrørende katte og hvad man kan gøre, hvis man føler sig generet af katte, er der nogle ting der har overrasket os og som måske også vil overraske andre. Ifølge Dyreværnsloven må man ikke skyde katte eller på anden måde gøre dem skade. I lovens 1 står der: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Men når man spørger folk, er der en generel og forståelig uvidenhed/usikkerhed om lovgivningen vedrørende katte, og nogle har endda ment, at der er visse situationer, hvor det er tilladt at skyde omstrejfende katte. Sådan var det også TIDLIGERE, hvis man vel at mærke befandt sig et godt stykke fra privatboliger, så det er næppe noget der nogensinde har været lovligt her i kvarteret. Jagtloven er for længst blevet ændret på netop det punkt. Selv med hensyn til herreløse katte er det kommunen der skal tage initiativet. Katte beskydes 9 I Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 384 af 17. juli 1984, 2, stk. 3 står der: Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre dyrlægen finder, at aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde. Hovedproblemet er at katte, i modsætning til hunde, ikke er omfattet af en særlig lovgivning (Hundeloven), men omtalt i forskellige lovtekster f.eks. Lov om mark- og vejfred, hvilket kan give anledning til tvivl. I sidstnævnte kan man hente hjælp, hvis man føler sig generet af katte på sin grund; Man har ret til at jage katten bort fra sin grund på en så effektiv (men dyrevenlig!) måde, at den ikke har lyst til at vende tilbage igen, fx ved at sprøjte med en kraftig vandpistol. Man kan også indfange katten og kræve en slags løsepenge for at udlevere den igen. Dette kaldes optagelsespenge og er det samme beløb, som til enhver tid er fastsat som godtgørelse for foder og pasning af det pågældende dyr. Beløbet for katte udgør 0,50 kr. pr. døgn. Skulle katten komme til skade, når den flygter fra ens grund, er man ikke forpligtet til at betale erstatning. Det fremgår af 14 stk. 1 i Lov om markog vejfred: Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund, og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer. Dette er dog ikke det samme som, at man gerne må skade dem. Katteejere er heller ikke fuldstændig fritaget for ansvar. De skal grundlæggende sørge for at holde katten på egen jord.

10 Katte beskydes (fortsat) 1 omhandler pligten til at holde sin kat inde på egen grund og 3 omhandler katteejeres erstatningspligt. Reglerne er tydeligvis utidssvarende og praktisk uanvendelige for både katteejere og dem der føler sig generet af katte. Den eneste farbare vej frem er en dialog parterne imellem. Tamkattene er oftest forsynet med en øretatovering, der gør det muligt at finde frem til ejeren. Der er også en del gode råd at hente på hjemmesiderne, der står til sidst i dette indlæg og organisationerne vil gerne hjælpe til. Det er ikke meningen at nogen skal generes af katte. Oplevelsen af at få sit kæledyr mishandlet af andre har på mange måder været skræmmende, idet det har skabt en følelse af utryghed omkring beboerne i kvarteret og dem der færdes i området. Det har derfor været en rar og positiv erfaring at komme ud og snakke med folk og opleve den positive og medfølende respons der har været til vores initiativer. Dette mere end noget andet har opvejet meget af den skade et enkelt individ har forvoldt. Af cand.jur. Erik Frodelund og advokat.jørgen U. Grønborg Spørgsmål: Uddrag fra Lokalavisen den 25. august 2009 Vi har flere gange haft en større diskussion med vores nabo som nægter at rette sig efter dansk lovgivning og lader sine tre katte strejfe frit omkring. Vores nabo påstår, at det er noget sludder, at hun skal holde sine katte på sin egen grund. Hun siger, at der slet ikke gælder en sådan regel. Vil I bekræfte at det er forbudt at lade katte færdes frit i naboens og andres haver? Har vi ret til at skyde katte, der kommer ind på vores grund? Y.L. Svar: To gange NEJ! Lad os begynde med den 10 regel, som I henviser til. Det er 1 stk. l i lov om mark- og vejfred: Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Begrebet husdyr tager primært sigte på nytte- dyr i landbruger, fx heste. køer, svin, får, geder og fjer- kræ, og det er uafklaret, om katte falder ind under denne bestemmelse. Men uanset om en domstol skulle komme frem til, at det er tilfældet, så kan I ikke bruge det til noget. Det er kattens natur at strejfe frit omkring, og der gives ikke bøder i denne sammenhæng. I må under ingen omstændigheder skyde katte; der kommer ind på jeres grund. Til gengæld har I ret til at skræmme dem væk, fx ved at sprøjte vand på dem. Det fremgår af en anden regel i den omtalte lov: Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer. J.G./E.F.

11 Nye beboere Vi byder velkommen til: Uglevej 1 og Blåmejsevej 14. Både til vore nye tilflyttere samt de gamle vil jeg gøre lidt reklame for vores medlemsmappe. Det er en mappe, som alle der er medlem af grundejerforeningen har fået uddelt, og Løst & Fast: som vi håber at alle nye ejere har fået overdraget fra den tidligere ejer. Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter mm. Du kan også finde oplysninger om hække klipning, vedligeholdes af fortov, rendesten og kloak, samt affaldssortering og meget andet. Er der ting du ikke ved, kunne du spørge din nabo eller henvende dig til bestyrelsen, som derefter vil være behjælpelig. Annoncer Annoncering i bladet kan primært tegnes af ejerforeningens medlemmer. prisen er kr. 600,0 pr. år. Bemærk bladet udkommer i Maj, sep/okt 2009 og Januar Al henvendelse til Steen Borregaard Møllevangens Tennisklub Møllevangens Tennisklub ligger på sportsarealet ved Møllevangsskolen. Klubben optager medlemmer der tilhører skolens optageområde. I øjeblikket er der ledige pladser. Banen er nyomlagt til kunstgræsbane. Hvis du er interesseret kan kontakt ske til kasseren: Ellen Ladegaard Fasanvej Århus V eller på telefon: Vi benytter on-line bookinsystem: Biologisk Plantebeskyttelse Produkter der kan købes over nettet Bestyrelsesmøder Kompostorm Sneglemidler Skovflåtfjerner m.m Medlemsblad Bladet udsendes minimum 4 gange hvert år. Materialer til bladet skal indsendes senest dagen før deadline. (se bagsiden). Materialet modtages helst pr. mail, men alt materiale/gode ideer etc. modtages gerne. 11 Bestyrelsesmøder afholdes fra kl privat hos Tove Thomassen (hvis ikke andet er annonceret). Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før, og referat tilsendt senest 8 dage efter mødet. Generalforsamling Generalforsamlingen 2010 indkaldes i forbindelse med Bladet i januar måned. Se deadlines for forslag samt diverse datoer på bagsiden.

12 Bestyrelse Formand: Trine Grove Nattergalevej 22 - tel Næstormand: John Hermansen Fuglesangs Allé 13 - tel Kasserer - Nye medlemmer: Tove Thomassen Nattergalevej 15 - tel / Vej og kloak: Claus Navntoft Fasanvej 30 - tel Snerydning og eksterne udvalg: Ib Langaa Sørensen Duevej 18 - tel Visuelt miljø: Ulla Møldrup Fasanvej 25 - tel Kalender April kvartal 2009 Medlemsblad apr Bestyrelsesmøde maj Deadline for materiale til bladet maj Medlemsblad maj Historisk eftermiddag med travetur jun Juli kvartal 2009 Bestyrelsesmøde aug Deadline for materiale til bladet sep Oktober kvartal 2009 Medlemsblad okt Bestyrelsesmøde nov Deadline for materiale til bladet nov (indkaldeklse til generalforsamling) Januar kvartal 2010 Medlemsblad jan Bestyrelsesmøde jan Deadline f. mat. til generalforsamling feb Bladet m. mat. til generalforsamlingen feb Fastelavnsfest feb Generalforsamling feb Bestyrelsesmøde mar (konstituering) Bladet/Kommunikation: Steen Borregaard Ørnevej 8 - tel suppleant/webassistent: Mads Hald Blåmejsevej 32 - tel Webmaster/ 2. supleant: Nicholai Hindrichsen Falkevej 10 - tel Webassistent: Kim Ågaard Larsen (Fuglesangs Allé 53) Revisorer: Svend Asmussen (Blåmejsevej 7) Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B) Revisorsuppleant: Lise Hansen (Nattergalevej 37) 12

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006 Indhold: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Formanden har ordet Løst og Fast NRGi Arrangementer Pæretræer på Fuglebakken

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere