Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt Medlemsblad nr. 2, Okto-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-"

Transkript

1 Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt Medlemsblad nr. 2, Okto-

2 Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider. Gode indlæg fra beboere - kampagne på vor egen Bog, samt logo-konkurrencen kunne måske give områdets kreative mennesker lyst til at blande sig i det daglige arbejde på Fuglebakken. Vor egen gode bog om kvarteret skal helst ud til alle foreningens medlemmer. Snak med naboen om denne lille investering. Jeg håber, at bladet kan inspirere til mange nye tanker og ideer i den nærmeste fremtid. Med Venlig Hilsen Steen Borregaard - Indhold: Formanden har ordet... s. 3 Designkonkurrence... s. 4 Fuglebakkens egen Bog... s. 5 Handelshøjskolen /Affald og Containere... s. 6 Parkeringsforhold... s. 7 Bestyrelses-arbejde... s. 7 Katte beskydes... s Løst & Fast... s. 11 Bestyrelsen/Kalender... s. 12 Fuglebakkens Medlemsblad: Medlemsbladet udgives af bestyrelsen for grundejerforeningen Fuglebakken. Nr (okt. 2009) Medlemsbladet udkommer næste gang Jan Redaktør: Steen Borregaard, mail: Ansvarshavende: Trine Grove, mail: Du kan læse mere om Grundejerforeningen på: Tryk: Johnsen offset - Grenå. Antal: 330 stk forside: Dagpåfugleøje: S. Borregaard Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

3 Formanden har ordet: Så kom bogen om Fuglebakkens historie endeligt på gaden. Tak til alle de involverede for den flotte indsats med at få projektet realiseret, ikke mindst til Kjeld Kibsgaard og Ib Langaa, der har fostret ideen og har lagt et stort arbejde i at indsamle alle de gode historier. Der er kommet en meget smuk bog ud af det hårde arbejde. For de, der har boet her i mange år, kan bogens historier måske føje nye dimensioner til de gamle, kendte steder, og samtidigt giver den os nye tilflyttere et indblik i ånden i det kvarter, vi er er blevet en del af. Forhåbentlig kan vi alle gamle som nye beboere bidrage til en fortsat, positive udvikling af Fuglebakken og med tiden skabe vore egne historier. Vi skal værne om vores kvarter og dets særegenhed, men vi må også forholde os til de nye tider og de forandringer, som kommer til os. Hvor man før søgte fællesskabet i det nære samfund, kan man i dag takket være den teknologiske udvikling finde fællesskabet i det globale, og det vil uvægerligt komme til at sætte sit præg på kvarteret og foreningsarbejdet. I bestyrelsesarbejdet mærker vi også, at vi er et kvarter og en forening der hele tiden udvikler sig og ændrer karakter, og det gør det ekstra vigtigt løbende at være bevidste om, hvad det egentlige formål er med at have en grundejerforening på Fuglebakken. Først og fremmest er foreningen en praktisk foranstaltning til fælles vejvedligehold og snerydning, men foreningen kan også bruges til at skabe et fællesskab i kvarteret og en følelse af ansvar for fælles ve og vel. Men vi må ikke blive for fokuserede på ensretningen, for der skal være plads til forskelligheder, og nye tilflyttere skal kunne føle sig velkomne og falde til her. Bestyrelsesarbejdet er afhængigt af frivilligt arbejde, som skal passes ind i en travl hverdag. Derfor vil vi gerne sikre, at det nødvendige redskaber er til rådighed, så arbejdet kan gøres så effektivt som muligt, og vi er nu i fuld gang med at tage nye værktøjer i brug. Som en del af denne modernisering af grundejerforeningen har vi i bestyrelsen besluttet, at det er tid til et nyt ansigt udadtil. Vores nye, flotte layout for bladet har allerede eksisteret en tid, og den nye hjemmeside er i skrivende stund på trapperne, så nu mangler vi blot et nyt logo. Vi håber derfor, at foreningens medlemmer vil bakke op om initiativet med en logokonkurrence med masser af gode forlag. Sidst men ikke mindst et stort tillykke til beboerne på Svalevej og Drosselvej for vel gennemført proces til sikring af parkeringsregulering. Det er et meget flot stykke arbejde, der er udført, hvilket beboerne skal have stor ros for. Jeg er sikker på, at resultatet af reguleringen vil blive fulgt med spænding på de øvrige veje i den sydlige del til mulig inspiration. Jeg vil ønske alle et godt efterår. Trine Grove 3

4 Designkonkurrence Som allerede nævnt i foregående nummer af bladet, ønsker bestyrelsen at give foreningen et tidssvarende design både på officielle papirer, men også på konvolutter, hjemmesiden etc. A4 side med girokort. Vi ønsker derfor, at foreningens kreative medlemmer giver deres forslag til et logo. Primære ønske er et logo der illustrerer foreningen optimalt og er anvendelig i mange sammenhænge. Opsætning på brevpapir med tekster etc. er anden prioritet (se senere). Logoet skal kunne anvendes på brevpapir, faktura-papir med indsat girokort, C4 og C5 konvolutter med rude samt til vor hjemmeside: Se mål på ruder etc her på siden: Logoet skal kunne optræde i farver og sort/hvid samt være skalerbar (altså kunne anvendes i stor og lille størrelse) Logoforslaget må gerne suppleres med forslag til skrifttype og opsætning af tekst, som i givet fald skal indeholde ordene: Grundejerforening(en) Fuglebakken 8210 Århus V CVR: ************* Bankgiro: Vedlæg også en lukket kuvert indeholdende navn og adresse. Forslagene behandles på bestyrelses-mødet den 19. Januar. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til ikke at anvende vinderforslaget. Præmie: 3 flasker god rødvin til det bedste forslag. God arbejdslyst: Steen Borregaard Forslag afleveres til Formanden: Trine Grove - Nattergalevej 22 Inden den 31.december i en anonym kuvert med reference-nummer. 4

5 Fuglebakkens egen Bog EFTERÅRSKAMPAGNE Bogen om Fuglebakken blev udgivet i sommerferien, og mange beboere har formentlig i sommervarmen overset udgivelsen og glemt at bestille i tide. Bestyrelsen har derfor besluttet at køre en ekstra salgskampagne i forbindelse med udsendelsen af dette blad. Bogen fortæller om kvarterets udvikling over 100 år og indeholder en række personlige erindringer fra kvarteret. Det er en lidt utraditionel bog, for udover at fortælle om veje og beboere anviser den også, hvordan den enkelte kan finde frem til historien om sit eget hus. Den fortæller om de bedste kilder til ejendomshistorie samt om, hvor man finder dem, og hvordan de bruges. Kilderne er mange, hvorfor det næsten kun er den enkeltes engagement, der sætter grænserne. Bogen er på 86 sider, i blød indbinding og rigt illustreret med kort og fotos i farver. Kampagneprisen for grundejerforeningens medlemmer er som tidligere 120,- kr stk / 100,- kr stk for 2 eller flere. Medlemmer, der tidligere har købt, kan supplere købet til den billige pris. I fri handel kan bogen købes for 150,- kr på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C Pressen skrev: et rigtig godt eksempel på den energi og ildhu, der heldigvis findes hos personer rigtig mange steder i Danmark for at finde ud af noget om fortiden og tiden i det lokalområde, hvor man bor og som i tilfældet her også sikre en formidling af denne indsats til glæde for andre og eftertiden. (Dansk Historisk Fællesråd / historieonline.dk) Pengene indsættes på konto i Danske Bank: Bogen kan hentes (husk kvittering) og også købes ved henvendelse til: Langaa, Duevej 18, tel eller Kibsgaard, Nattergalevej 18 B, tel

6 Handelshøjskolen Nyt fra Handelshøjskolen Handelshøjskolens byggesag kører nu sin gang, og vi må indse, at den ikke kan stoppes. Det bedste, vi kan gøre, er at følge sagen tæt, og gøre vores til, at byggeriet gennemføres med færrest mulige gener for kvarterets beboere. Vi har samlet en opstartsgruppe med repræsentanter for bestyrelsen og grundejerne. Gruppen står for kommunikationen med Handelshøjskolen i byggeriets opstartsfase, så vi sikrer, at vi får de rette aftaler på plads fra starten af projektet. NRGi Har du/i NRGI som telefon udbyder, og samtidig har valgt hemmeligt nummer, er det en god ide at tjekke KRAK. NRGI har den sendt alle deres kunder, uden hensyntagen til om man har hemmeligt nummer eller ej, til KRAK. Vi har henvend os til NRGI men nu 14 dage efter er de ikke vendt tilbage med en forklaring. Skulle du være ramt ligesom os skal du blot henvende dig til KRAK på det tlf. nr. der står på hjemmesiden og inden 24 timer er du slettet. NRGI har en del problemer i deres kommunikation med deres kunder, vi har lige siden de installerede telefonen problemer med efter-ring når der lægges på, samt at der kun ringes 2 gange hos os, men 4 gange hos den der ringer op. Tove Thomassen 6 Af den grund har vi bedt Jens-Ulrik Henriksen, Fuglesangs Alle 18, om at være med i gruppen, da han ud over at være én af de berørte grundejere med sin professionelle baggrund har et indgående kendskab til, hvad man som nabo til et stort byggeri skal være særligt opmærksom på. Vi arbejder på at få et møde i stand med Børge Obel, Handelshøjskolens dekan, hvor vi håber at kunne få de nødvendige aftaler på plads. Det er planen, at denne opstartsgruppe på sigt skal erstattes af en følgegruppe, som skal stå for den løbende kommunikation med Handelshøjskolen. Denne gruppe skal desuden varetage grundejernes interesser under selve byggeriet med udgangspunkt i de indgåede aftaler. Jeg vil hermed gerne opfordre alle interesserede grundejere fra området omkring Handelshøjskolen til at rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt man ønsker at deltage i dette arbejde. Trine Grove Affald/Containere Har man brug for containere til ekstra affald som papir/pap eller småt haveaffald, er der mulighed for dette til en rimelig pris. Se på Århus kommune borgerservice: Papir-containeren koster ca 213 kr pr år og tømmes hver 4. uge.

7 Parkeringsforhold Parkering på Drosselvej og Svalevej. Igennem snart mange år har vi på generalforsamlinger og i dagligdagen diskuteret parkeringsforholdene på Drosselvej og Svalevej. Vi har særligt haft fokus på det, efter at Handelshøjskolens er blevet udvidet. På generalforsamlingen i 2009 sagde jeg, at bestyrelsen ikke kunne løse problemet med at finde en ordning, da vi ikke var en myndighed, og da det var svært at samle grundejerne omkring en fælles beslutning. Jeg opfordrede derfor en repræsentant fra vejene til at indgå i arbejdet. Birthe Poulsen, Svalevej 6, meldte sig. I foråret 2009 har Birthe arbejdet med sagen og talt med grundejerne på Svalevej. Jeg har talt med de berørte grundejere på Drosselvej på hverdage. På Trafikudvalgsmødet d. 27. august 2009 var sagen til behandling. Vi har fået et mundtligt referat fra mødet, og det tyder på, at tilladelsen er givet. Endvidere har vi fået tilladelse til at opsætte skilte på Drosselvej, Duevej, Solsortevej og Falkevej med teksten, Private fællesveje. Vi er meget tilfredse med denne afgørelse og vi vil i bestyrelsen begynde arbejdet, når vi får den officielle tilladelse. Vi vil kontakte kommunens entreprenør, som har stor erfaring med opsætning af skilte. Udover at vi nu får en løsning, synes vi også, at vi har fået en model, der kan bruges af andre. Vi har også fået en god oplevelse ved samarbejdet mellem bestyrelsen og grundejere. At Birthes arbejde med sagen har betydet, at der er afholdt vejfest på Svalevej er jo en dejlig og væsentlig sidegevinst. I juni 2009 sendte vi ansøgning til trafikudvalget i Århus Kommune om at måtte sætte skilte op på Drosselvej, fra Svalevej til Fasanvej og på hele Svalevej. Skiltet viser: Parkering forbudt i tidsrummet Hvorfor er bestyrelsesarbejdet vigtigt? Hvorfor skal du deltage? Jeg har valgt at stoppe min aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet efter generalforsamlingen i Det er en beslutning, jeg traf og meddelte bestyrelsen før generalforsamlingen 2009, da jeg mener, at det er vigtigt at sikre en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og en god overlevering af viden og erfaring til den nye formand. 7 Tak for din indsats Birthe. Hilsen John Hermansen næstformand Bestyrelses-arbejde Det primære mål med denne artikel er at opfordre andre til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg har valgt at underbygge opfordringen ved at skrive lidt om mine oplevelser og om, hvad man kan være med til at påvirke. Jeg blev valgt til bestyrelsen som suppleant på generalforsamlingen i Det skete som så meget andet ved en tilfældighed. Man blander sig i debatten, der mangler kandidater og derfor bliver man spurgt. Jeg har dog ikke fortrudt mit tilsagn, da det nu snart gennem 12 år har givet mig mange gode oplevelser. Jeg har været suppleant,

8 bestyrelsesmedlem og siden 2001 formand. Da jeg kom i bestyrelsen, erfarede jeg, at arbejdet i en grundejerforening var berigende. Svinger man sig op på de store ord, vil jeg hævde, at det er her demokratiet i det offentlige rum begynder. Med dette mener jeg: at vi, der sidder i bestyrelsen, selv lever midt i den hverdag vi taler og tager beslutning om. at beslutninger tages gennem dialog, (det er sjældent, at vi stemmer) at der er respekt om hver enkel person i kvarteret at der er en anerkendelse og ligeværd blandt alle, der bor her. at grundejerne ved den årlige generalforsamling kan komme med forslag til, hvad bestyrelsen skal arbejde med og dermed være med til at sætte den rigtige dagsorden at alle medlemmer har mulighed for at stille op og blive valgt til bestyrelsen Det spændende ved bestyrelsesarbejdet er at være med til at udmønte generalforsamlingens beslutninger til konkrete handlinger og at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen af Fuglebakken. I min tid i bestyrelsen og som formand har vi fortsat med at udvikle foreningen. Det er bl.a. sket ved: at delegere arbejdet i bestyrelsen, så alle har et ansvarsområde, en rolle og en funktion at opbygge en hjemmeside og at bruge s at udvikle økonomistyringen bl.a. i forhold til opdelingen i en vejfond og en foreningen at sikre adgang til hurtigt internet m.v. gennem etableringen af fiberbredbånd at understrege betydningen af vores historie ved udgivelsen af Bogen at udvikle Bladet, som et godt redskab til kommunikation at opbygge en god procedure for vedligeholdelse af veje og kloaker at gennemføre sociale arrangemen- Bestyrelses-arbejde (fortsat) 8 ter som fastelavnsfest og travetur at sætte fokus på trafikdæmpning og miljø at deltage i arbejdet med at skabe gode rammer omkring vores kvarter I fremtiden er der stadig vigtige områder at tage fat på. Et af de særligt vigtige er, at vi får udviklet en foreningskultur, så den svarer til den måde, vi i dag samarbejder på. Vi har mange nye måder at kommunikere på, vi arbejder mere netværksorienteret, vi organiserer os meget i forhold til interesser, og vi er meget mere orienteret omkring forhold i den nærmeste udviklingszone. Vi må inddrage disse erfaringer og denne viden i dialogen og finde nye måder at opbygge foreningen på. Jeg kan forestille mig: at grundejerforeningen organiseres i forhold til de forskellige veje, (eksempelvis 1-2 repræsentanter fra hver vej) at vi indsamler s fra alle og bruger dem til en mere løbende og nærværende kommunikation at vi gennem den tættere dialog i højere grad arbejder med involvering af grundejerne i udviklingen af kvarteret at vi ved den tættere dialog medvirker til at opbygge relationer mellem grundejerne at vi... Der er meget at tage fat på og bestyrelsesarbejdet er ikke kedeligt. Jeg vil opfordre alle til at overveje at tage en tørn i bestyrelsesarbejdet og dermed være med til at præge og udvikle vort kvarter. Det at have et godt kvarter kommer ikke af sig selv, der skal der arbejdes for. Den første mulighed er ved generalforsamlingen 2010 Hilsen John Hermansen næstformand

9 Indlæg fra: Philip Kelsall og Kira Petersen Uglevej 7 Som de fleste nok er blevet opmærksomme på gennem plakater, løbesedler og pressen, er indtil flere katte på det seneste blevet beskudt her i området. For de berørte personer har disse tilfælde af dyremishandling været tragiske og traumatiske, men det er imidlertid ikke vores ærinde her at gå i detaljer om det. Derimod ønsker vi at skrive om noget der berører os alle, noget man måske kan kalde kvarterets ånd, eller det gode naboskab om man vil. Det væsentligste i den nuværende sammenhæng er behovet for dialog omkring de ting der (måske) irriterer os hver især. I lovgivningen vedrørende katte og hvad man kan gøre, hvis man føler sig generet af katte, er der nogle ting der har overrasket os og som måske også vil overraske andre. Ifølge Dyreværnsloven må man ikke skyde katte eller på anden måde gøre dem skade. I lovens 1 står der: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Men når man spørger folk, er der en generel og forståelig uvidenhed/usikkerhed om lovgivningen vedrørende katte, og nogle har endda ment, at der er visse situationer, hvor det er tilladt at skyde omstrejfende katte. Sådan var det også TIDLIGERE, hvis man vel at mærke befandt sig et godt stykke fra privatboliger, så det er næppe noget der nogensinde har været lovligt her i kvarteret. Jagtloven er for længst blevet ændret på netop det punkt. Selv med hensyn til herreløse katte er det kommunen der skal tage initiativet. Katte beskydes 9 I Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 384 af 17. juli 1984, 2, stk. 3 står der: Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre dyrlægen finder, at aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde. Hovedproblemet er at katte, i modsætning til hunde, ikke er omfattet af en særlig lovgivning (Hundeloven), men omtalt i forskellige lovtekster f.eks. Lov om mark- og vejfred, hvilket kan give anledning til tvivl. I sidstnævnte kan man hente hjælp, hvis man føler sig generet af katte på sin grund; Man har ret til at jage katten bort fra sin grund på en så effektiv (men dyrevenlig!) måde, at den ikke har lyst til at vende tilbage igen, fx ved at sprøjte med en kraftig vandpistol. Man kan også indfange katten og kræve en slags løsepenge for at udlevere den igen. Dette kaldes optagelsespenge og er det samme beløb, som til enhver tid er fastsat som godtgørelse for foder og pasning af det pågældende dyr. Beløbet for katte udgør 0,50 kr. pr. døgn. Skulle katten komme til skade, når den flygter fra ens grund, er man ikke forpligtet til at betale erstatning. Det fremgår af 14 stk. 1 i Lov om markog vejfred: Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund, og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer. Dette er dog ikke det samme som, at man gerne må skade dem. Katteejere er heller ikke fuldstændig fritaget for ansvar. De skal grundlæggende sørge for at holde katten på egen jord.

10 Katte beskydes (fortsat) 1 omhandler pligten til at holde sin kat inde på egen grund og 3 omhandler katteejeres erstatningspligt. Reglerne er tydeligvis utidssvarende og praktisk uanvendelige for både katteejere og dem der føler sig generet af katte. Den eneste farbare vej frem er en dialog parterne imellem. Tamkattene er oftest forsynet med en øretatovering, der gør det muligt at finde frem til ejeren. Der er også en del gode råd at hente på hjemmesiderne, der står til sidst i dette indlæg og organisationerne vil gerne hjælpe til. Det er ikke meningen at nogen skal generes af katte. Oplevelsen af at få sit kæledyr mishandlet af andre har på mange måder været skræmmende, idet det har skabt en følelse af utryghed omkring beboerne i kvarteret og dem der færdes i området. Det har derfor været en rar og positiv erfaring at komme ud og snakke med folk og opleve den positive og medfølende respons der har været til vores initiativer. Dette mere end noget andet har opvejet meget af den skade et enkelt individ har forvoldt. Af cand.jur. Erik Frodelund og advokat.jørgen U. Grønborg Spørgsmål: Uddrag fra Lokalavisen den 25. august 2009 Vi har flere gange haft en større diskussion med vores nabo som nægter at rette sig efter dansk lovgivning og lader sine tre katte strejfe frit omkring. Vores nabo påstår, at det er noget sludder, at hun skal holde sine katte på sin egen grund. Hun siger, at der slet ikke gælder en sådan regel. Vil I bekræfte at det er forbudt at lade katte færdes frit i naboens og andres haver? Har vi ret til at skyde katte, der kommer ind på vores grund? Y.L. Svar: To gange NEJ! Lad os begynde med den 10 regel, som I henviser til. Det er 1 stk. l i lov om mark- og vejfred: Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Begrebet husdyr tager primært sigte på nytte- dyr i landbruger, fx heste. køer, svin, får, geder og fjer- kræ, og det er uafklaret, om katte falder ind under denne bestemmelse. Men uanset om en domstol skulle komme frem til, at det er tilfældet, så kan I ikke bruge det til noget. Det er kattens natur at strejfe frit omkring, og der gives ikke bøder i denne sammenhæng. I må under ingen omstændigheder skyde katte; der kommer ind på jeres grund. Til gengæld har I ret til at skræmme dem væk, fx ved at sprøjte vand på dem. Det fremgår af en anden regel i den omtalte lov: Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer. J.G./E.F.

11 Nye beboere Vi byder velkommen til: Uglevej 1 og Blåmejsevej 14. Både til vore nye tilflyttere samt de gamle vil jeg gøre lidt reklame for vores medlemsmappe. Det er en mappe, som alle der er medlem af grundejerforeningen har fået uddelt, og Løst & Fast: som vi håber at alle nye ejere har fået overdraget fra den tidligere ejer. Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter mm. Du kan også finde oplysninger om hække klipning, vedligeholdes af fortov, rendesten og kloak, samt affaldssortering og meget andet. Er der ting du ikke ved, kunne du spørge din nabo eller henvende dig til bestyrelsen, som derefter vil være behjælpelig. Annoncer Annoncering i bladet kan primært tegnes af ejerforeningens medlemmer. prisen er kr. 600,0 pr. år. Bemærk bladet udkommer i Maj, sep/okt 2009 og Januar Al henvendelse til Steen Borregaard Møllevangens Tennisklub Møllevangens Tennisklub ligger på sportsarealet ved Møllevangsskolen. Klubben optager medlemmer der tilhører skolens optageområde. I øjeblikket er der ledige pladser. Banen er nyomlagt til kunstgræsbane. Hvis du er interesseret kan kontakt ske til kasseren: Ellen Ladegaard Fasanvej Århus V eller på telefon: Vi benytter on-line bookinsystem: Biologisk Plantebeskyttelse Produkter der kan købes over nettet Bestyrelsesmøder Kompostorm Sneglemidler Skovflåtfjerner m.m Medlemsblad Bladet udsendes minimum 4 gange hvert år. Materialer til bladet skal indsendes senest dagen før deadline. (se bagsiden). Materialet modtages helst pr. mail, men alt materiale/gode ideer etc. modtages gerne. 11 Bestyrelsesmøder afholdes fra kl privat hos Tove Thomassen (hvis ikke andet er annonceret). Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før, og referat tilsendt senest 8 dage efter mødet. Generalforsamling Generalforsamlingen 2010 indkaldes i forbindelse med Bladet i januar måned. Se deadlines for forslag samt diverse datoer på bagsiden.

12 Bestyrelse Formand: Trine Grove Nattergalevej 22 - tel Næstormand: John Hermansen Fuglesangs Allé 13 - tel Kasserer - Nye medlemmer: Tove Thomassen Nattergalevej 15 - tel / Vej og kloak: Claus Navntoft Fasanvej 30 - tel Snerydning og eksterne udvalg: Ib Langaa Sørensen Duevej 18 - tel Visuelt miljø: Ulla Møldrup Fasanvej 25 - tel Kalender April kvartal 2009 Medlemsblad apr Bestyrelsesmøde maj Deadline for materiale til bladet maj Medlemsblad maj Historisk eftermiddag med travetur jun Juli kvartal 2009 Bestyrelsesmøde aug Deadline for materiale til bladet sep Oktober kvartal 2009 Medlemsblad okt Bestyrelsesmøde nov Deadline for materiale til bladet nov (indkaldeklse til generalforsamling) Januar kvartal 2010 Medlemsblad jan Bestyrelsesmøde jan Deadline f. mat. til generalforsamling feb Bladet m. mat. til generalforsamlingen feb Fastelavnsfest feb Generalforsamling feb Bestyrelsesmøde mar (konstituering) Bladet/Kommunikation: Steen Borregaard Ørnevej 8 - tel suppleant/webassistent: Mads Hald Blåmejsevej 32 - tel Webmaster/ 2. supleant: Nicholai Hindrichsen Falkevej 10 - tel Webassistent: Kim Ågaard Larsen (Fuglesangs Allé 53) Revisorer: Svend Asmussen (Blåmejsevej 7) Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B) Revisorsuppleant: Lise Hansen (Nattergalevej 37) 12

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Dec. 2010 Kære Medlem Indhold: Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi undskylder at Oktobers blad ikke kom på gaden, men håber at have fulgt op på manglen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Sept. 2011 Kære Medlem Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi valgte at springe over det planlagte blad i Juni måned, men håber dog på, at følgende blad kan

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken nr. 1 - April 2008 Medlemsblad for Grundejerforeningen Kære Medlem Så titter foråret rundt om hjørnet, og bladet må derfor atter en gang puttes i Jeres postkassen. Jeg håber

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 1, Januar2010 Kære Medlem Indlæg fra Handelshøjskolen, NRGi-fiber og et par private grundejere viser, at Fuglebakken er i stadig bevægelse med nye tiltag,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her.

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her. !" %& & #$%&' ()**+! " " # $, -. /0 Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * Ansvarshavende: John Hermansen- email: jaka@stofanet.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen *

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * #! " # Travetur d. 22. maj 14.00 17.00 1 ,&''$ Foråret er lige om hjørnet, eller det er måske allerede kommet. Det pibler i hvert fald op af jorden med forårsblomster, og musvitterne er mere interesserede

Læs mere

Side 1 af 5 Må du skræmme naboens kat væk med vandslangen? TIPS & RÅD Publiceret: tirsdag 25. juni 2013 Generes du af naboens kat, som efterlader kattelort i bedene eller slænger sig i havemøblerne? Læs,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Generalforsamling

Grundejerforeningen Fuglebakken. Generalforsamling Grundejerforeningen Fuglebakken Generalforsamling Særnummer februar 2010 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes d. 23. februar 2010 kl. 19.00 22.00 på Lokalcentret

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006 Indhold: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Formanden har ordet Løst og Fast NRGi Arrangementer Pæretræer på Fuglebakken

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 22:00 i foyeren i bygning S på Handelshøjskolen. Program:

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 21 December 2006. Indhold: Referat fra generalforsamlingen 2006

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 21 December 2006. Indhold: Referat fra generalforsamlingen 2006 NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 21 December 2006 Indhold: Bestyrelsens konstituering Formanden har ordet Referat fra generalforsamlingen 2006 Opgavefordeling i bestyrelsen Årskalender

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken nr. 2-2007 (årg. 10 nr. 23) Medlemsblad for Grundejerforeningen Kære Medlem Ja, nu er tiden inde til efterårsnummeret af Fugle-bladet, til trods for at de fleste af os gerne

Læs mere

1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Hunde er ikke omfattet af denne lov.« 2. 4, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Hunde er ikke omfattet af denne lov.« 2. 4, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk. 1. Forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred (Ændring af reglerne om aflivning af hunde, katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.) I lov om mark- og vejfred,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v.

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v. B 60 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Fremsat den 6. april 2005 af Kristen Touborg (SF) og Frode Sørensen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2010 * kl. 17:00 * Giersings Realskole. Dagsorden

Referat. Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2010 * kl. 17:00 * Giersings Realskole. Dagsorden Referat Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2010 * kl. 17:00 * Giersings Realskole Deltagere: Birgitte Pram Poulsen, Ib Nørager Rasmussen, Lone Henriksen Skjelbo og Peter Mose Larsen Dagsorden 1. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken nr. 1-2007 (årg. 10 nr. 22) Medlemsblad for Grundejerforeningen Kære Medlem I hånden holder du nu det første af årets udgivelser af fugle-bladet år 2007. Jeg håber bladet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 15. marts 2007 R E F E R A T MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerklub DATO: 8. marts 2007 STED: Danske Banks lokaler, Holmens Kanal 2, København DELTAGERE: Bjarne Nigaard Niels

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 VEJFORENINGEN FOR POPPEL ALLE OG BAKKEVEJ Afholdt torsdag den 7. maj 2015, kl. 20-22, Bakkevej 4. Referent: Ditte Larsen, PA51 Bestyrelsen repræsenteret: Til stede: Formand

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere