Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt Medlemsblad nr. 2, Okto-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-"

Transkript

1 Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt Medlemsblad nr. 2, Okto-

2 Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider. Gode indlæg fra beboere - kampagne på vor egen Bog, samt logo-konkurrencen kunne måske give områdets kreative mennesker lyst til at blande sig i det daglige arbejde på Fuglebakken. Vor egen gode bog om kvarteret skal helst ud til alle foreningens medlemmer. Snak med naboen om denne lille investering. Jeg håber, at bladet kan inspirere til mange nye tanker og ideer i den nærmeste fremtid. Med Venlig Hilsen Steen Borregaard - Indhold: Formanden har ordet... s. 3 Designkonkurrence... s. 4 Fuglebakkens egen Bog... s. 5 Handelshøjskolen /Affald og Containere... s. 6 Parkeringsforhold... s. 7 Bestyrelses-arbejde... s. 7 Katte beskydes... s Løst & Fast... s. 11 Bestyrelsen/Kalender... s. 12 Fuglebakkens Medlemsblad: Medlemsbladet udgives af bestyrelsen for grundejerforeningen Fuglebakken. Nr (okt. 2009) Medlemsbladet udkommer næste gang Jan Redaktør: Steen Borregaard, mail: Ansvarshavende: Trine Grove, mail: Du kan læse mere om Grundejerforeningen på: Tryk: Johnsen offset - Grenå. Antal: 330 stk forside: Dagpåfugleøje: S. Borregaard Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

3 Formanden har ordet: Så kom bogen om Fuglebakkens historie endeligt på gaden. Tak til alle de involverede for den flotte indsats med at få projektet realiseret, ikke mindst til Kjeld Kibsgaard og Ib Langaa, der har fostret ideen og har lagt et stort arbejde i at indsamle alle de gode historier. Der er kommet en meget smuk bog ud af det hårde arbejde. For de, der har boet her i mange år, kan bogens historier måske føje nye dimensioner til de gamle, kendte steder, og samtidigt giver den os nye tilflyttere et indblik i ånden i det kvarter, vi er er blevet en del af. Forhåbentlig kan vi alle gamle som nye beboere bidrage til en fortsat, positive udvikling af Fuglebakken og med tiden skabe vore egne historier. Vi skal værne om vores kvarter og dets særegenhed, men vi må også forholde os til de nye tider og de forandringer, som kommer til os. Hvor man før søgte fællesskabet i det nære samfund, kan man i dag takket være den teknologiske udvikling finde fællesskabet i det globale, og det vil uvægerligt komme til at sætte sit præg på kvarteret og foreningsarbejdet. I bestyrelsesarbejdet mærker vi også, at vi er et kvarter og en forening der hele tiden udvikler sig og ændrer karakter, og det gør det ekstra vigtigt løbende at være bevidste om, hvad det egentlige formål er med at have en grundejerforening på Fuglebakken. Først og fremmest er foreningen en praktisk foranstaltning til fælles vejvedligehold og snerydning, men foreningen kan også bruges til at skabe et fællesskab i kvarteret og en følelse af ansvar for fælles ve og vel. Men vi må ikke blive for fokuserede på ensretningen, for der skal være plads til forskelligheder, og nye tilflyttere skal kunne føle sig velkomne og falde til her. Bestyrelsesarbejdet er afhængigt af frivilligt arbejde, som skal passes ind i en travl hverdag. Derfor vil vi gerne sikre, at det nødvendige redskaber er til rådighed, så arbejdet kan gøres så effektivt som muligt, og vi er nu i fuld gang med at tage nye værktøjer i brug. Som en del af denne modernisering af grundejerforeningen har vi i bestyrelsen besluttet, at det er tid til et nyt ansigt udadtil. Vores nye, flotte layout for bladet har allerede eksisteret en tid, og den nye hjemmeside er i skrivende stund på trapperne, så nu mangler vi blot et nyt logo. Vi håber derfor, at foreningens medlemmer vil bakke op om initiativet med en logokonkurrence med masser af gode forlag. Sidst men ikke mindst et stort tillykke til beboerne på Svalevej og Drosselvej for vel gennemført proces til sikring af parkeringsregulering. Det er et meget flot stykke arbejde, der er udført, hvilket beboerne skal have stor ros for. Jeg er sikker på, at resultatet af reguleringen vil blive fulgt med spænding på de øvrige veje i den sydlige del til mulig inspiration. Jeg vil ønske alle et godt efterår. Trine Grove 3

4 Designkonkurrence Som allerede nævnt i foregående nummer af bladet, ønsker bestyrelsen at give foreningen et tidssvarende design både på officielle papirer, men også på konvolutter, hjemmesiden etc. A4 side med girokort. Vi ønsker derfor, at foreningens kreative medlemmer giver deres forslag til et logo. Primære ønske er et logo der illustrerer foreningen optimalt og er anvendelig i mange sammenhænge. Opsætning på brevpapir med tekster etc. er anden prioritet (se senere). Logoet skal kunne anvendes på brevpapir, faktura-papir med indsat girokort, C4 og C5 konvolutter med rude samt til vor hjemmeside: Se mål på ruder etc her på siden: Logoet skal kunne optræde i farver og sort/hvid samt være skalerbar (altså kunne anvendes i stor og lille størrelse) Logoforslaget må gerne suppleres med forslag til skrifttype og opsætning af tekst, som i givet fald skal indeholde ordene: Grundejerforening(en) Fuglebakken 8210 Århus V CVR: ************* Bankgiro: Vedlæg også en lukket kuvert indeholdende navn og adresse. Forslagene behandles på bestyrelses-mødet den 19. Januar. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til ikke at anvende vinderforslaget. Præmie: 3 flasker god rødvin til det bedste forslag. God arbejdslyst: Steen Borregaard Forslag afleveres til Formanden: Trine Grove - Nattergalevej 22 Inden den 31.december i en anonym kuvert med reference-nummer. 4

5 Fuglebakkens egen Bog EFTERÅRSKAMPAGNE Bogen om Fuglebakken blev udgivet i sommerferien, og mange beboere har formentlig i sommervarmen overset udgivelsen og glemt at bestille i tide. Bestyrelsen har derfor besluttet at køre en ekstra salgskampagne i forbindelse med udsendelsen af dette blad. Bogen fortæller om kvarterets udvikling over 100 år og indeholder en række personlige erindringer fra kvarteret. Det er en lidt utraditionel bog, for udover at fortælle om veje og beboere anviser den også, hvordan den enkelte kan finde frem til historien om sit eget hus. Den fortæller om de bedste kilder til ejendomshistorie samt om, hvor man finder dem, og hvordan de bruges. Kilderne er mange, hvorfor det næsten kun er den enkeltes engagement, der sætter grænserne. Bogen er på 86 sider, i blød indbinding og rigt illustreret med kort og fotos i farver. Kampagneprisen for grundejerforeningens medlemmer er som tidligere 120,- kr stk / 100,- kr stk for 2 eller flere. Medlemmer, der tidligere har købt, kan supplere købet til den billige pris. I fri handel kan bogen købes for 150,- kr på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C Pressen skrev: et rigtig godt eksempel på den energi og ildhu, der heldigvis findes hos personer rigtig mange steder i Danmark for at finde ud af noget om fortiden og tiden i det lokalområde, hvor man bor og som i tilfældet her også sikre en formidling af denne indsats til glæde for andre og eftertiden. (Dansk Historisk Fællesråd / historieonline.dk) Pengene indsættes på konto i Danske Bank: Bogen kan hentes (husk kvittering) og også købes ved henvendelse til: Langaa, Duevej 18, tel eller Kibsgaard, Nattergalevej 18 B, tel

6 Handelshøjskolen Nyt fra Handelshøjskolen Handelshøjskolens byggesag kører nu sin gang, og vi må indse, at den ikke kan stoppes. Det bedste, vi kan gøre, er at følge sagen tæt, og gøre vores til, at byggeriet gennemføres med færrest mulige gener for kvarterets beboere. Vi har samlet en opstartsgruppe med repræsentanter for bestyrelsen og grundejerne. Gruppen står for kommunikationen med Handelshøjskolen i byggeriets opstartsfase, så vi sikrer, at vi får de rette aftaler på plads fra starten af projektet. NRGi Har du/i NRGI som telefon udbyder, og samtidig har valgt hemmeligt nummer, er det en god ide at tjekke KRAK. NRGI har den sendt alle deres kunder, uden hensyntagen til om man har hemmeligt nummer eller ej, til KRAK. Vi har henvend os til NRGI men nu 14 dage efter er de ikke vendt tilbage med en forklaring. Skulle du være ramt ligesom os skal du blot henvende dig til KRAK på det tlf. nr. der står på hjemmesiden og inden 24 timer er du slettet. NRGI har en del problemer i deres kommunikation med deres kunder, vi har lige siden de installerede telefonen problemer med efter-ring når der lægges på, samt at der kun ringes 2 gange hos os, men 4 gange hos den der ringer op. Tove Thomassen 6 Af den grund har vi bedt Jens-Ulrik Henriksen, Fuglesangs Alle 18, om at være med i gruppen, da han ud over at være én af de berørte grundejere med sin professionelle baggrund har et indgående kendskab til, hvad man som nabo til et stort byggeri skal være særligt opmærksom på. Vi arbejder på at få et møde i stand med Børge Obel, Handelshøjskolens dekan, hvor vi håber at kunne få de nødvendige aftaler på plads. Det er planen, at denne opstartsgruppe på sigt skal erstattes af en følgegruppe, som skal stå for den løbende kommunikation med Handelshøjskolen. Denne gruppe skal desuden varetage grundejernes interesser under selve byggeriet med udgangspunkt i de indgåede aftaler. Jeg vil hermed gerne opfordre alle interesserede grundejere fra området omkring Handelshøjskolen til at rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt man ønsker at deltage i dette arbejde. Trine Grove Affald/Containere Har man brug for containere til ekstra affald som papir/pap eller småt haveaffald, er der mulighed for dette til en rimelig pris. Se på Århus kommune borgerservice: Papir-containeren koster ca 213 kr pr år og tømmes hver 4. uge.

7 Parkeringsforhold Parkering på Drosselvej og Svalevej. Igennem snart mange år har vi på generalforsamlinger og i dagligdagen diskuteret parkeringsforholdene på Drosselvej og Svalevej. Vi har særligt haft fokus på det, efter at Handelshøjskolens er blevet udvidet. På generalforsamlingen i 2009 sagde jeg, at bestyrelsen ikke kunne løse problemet med at finde en ordning, da vi ikke var en myndighed, og da det var svært at samle grundejerne omkring en fælles beslutning. Jeg opfordrede derfor en repræsentant fra vejene til at indgå i arbejdet. Birthe Poulsen, Svalevej 6, meldte sig. I foråret 2009 har Birthe arbejdet med sagen og talt med grundejerne på Svalevej. Jeg har talt med de berørte grundejere på Drosselvej på hverdage. På Trafikudvalgsmødet d. 27. august 2009 var sagen til behandling. Vi har fået et mundtligt referat fra mødet, og det tyder på, at tilladelsen er givet. Endvidere har vi fået tilladelse til at opsætte skilte på Drosselvej, Duevej, Solsortevej og Falkevej med teksten, Private fællesveje. Vi er meget tilfredse med denne afgørelse og vi vil i bestyrelsen begynde arbejdet, når vi får den officielle tilladelse. Vi vil kontakte kommunens entreprenør, som har stor erfaring med opsætning af skilte. Udover at vi nu får en løsning, synes vi også, at vi har fået en model, der kan bruges af andre. Vi har også fået en god oplevelse ved samarbejdet mellem bestyrelsen og grundejere. At Birthes arbejde med sagen har betydet, at der er afholdt vejfest på Svalevej er jo en dejlig og væsentlig sidegevinst. I juni 2009 sendte vi ansøgning til trafikudvalget i Århus Kommune om at måtte sætte skilte op på Drosselvej, fra Svalevej til Fasanvej og på hele Svalevej. Skiltet viser: Parkering forbudt i tidsrummet Hvorfor er bestyrelsesarbejdet vigtigt? Hvorfor skal du deltage? Jeg har valgt at stoppe min aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet efter generalforsamlingen i Det er en beslutning, jeg traf og meddelte bestyrelsen før generalforsamlingen 2009, da jeg mener, at det er vigtigt at sikre en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og en god overlevering af viden og erfaring til den nye formand. 7 Tak for din indsats Birthe. Hilsen John Hermansen næstformand Bestyrelses-arbejde Det primære mål med denne artikel er at opfordre andre til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg har valgt at underbygge opfordringen ved at skrive lidt om mine oplevelser og om, hvad man kan være med til at påvirke. Jeg blev valgt til bestyrelsen som suppleant på generalforsamlingen i Det skete som så meget andet ved en tilfældighed. Man blander sig i debatten, der mangler kandidater og derfor bliver man spurgt. Jeg har dog ikke fortrudt mit tilsagn, da det nu snart gennem 12 år har givet mig mange gode oplevelser. Jeg har været suppleant,

8 bestyrelsesmedlem og siden 2001 formand. Da jeg kom i bestyrelsen, erfarede jeg, at arbejdet i en grundejerforening var berigende. Svinger man sig op på de store ord, vil jeg hævde, at det er her demokratiet i det offentlige rum begynder. Med dette mener jeg: at vi, der sidder i bestyrelsen, selv lever midt i den hverdag vi taler og tager beslutning om. at beslutninger tages gennem dialog, (det er sjældent, at vi stemmer) at der er respekt om hver enkel person i kvarteret at der er en anerkendelse og ligeværd blandt alle, der bor her. at grundejerne ved den årlige generalforsamling kan komme med forslag til, hvad bestyrelsen skal arbejde med og dermed være med til at sætte den rigtige dagsorden at alle medlemmer har mulighed for at stille op og blive valgt til bestyrelsen Det spændende ved bestyrelsesarbejdet er at være med til at udmønte generalforsamlingens beslutninger til konkrete handlinger og at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen af Fuglebakken. I min tid i bestyrelsen og som formand har vi fortsat med at udvikle foreningen. Det er bl.a. sket ved: at delegere arbejdet i bestyrelsen, så alle har et ansvarsområde, en rolle og en funktion at opbygge en hjemmeside og at bruge s at udvikle økonomistyringen bl.a. i forhold til opdelingen i en vejfond og en foreningen at sikre adgang til hurtigt internet m.v. gennem etableringen af fiberbredbånd at understrege betydningen af vores historie ved udgivelsen af Bogen at udvikle Bladet, som et godt redskab til kommunikation at opbygge en god procedure for vedligeholdelse af veje og kloaker at gennemføre sociale arrangemen- Bestyrelses-arbejde (fortsat) 8 ter som fastelavnsfest og travetur at sætte fokus på trafikdæmpning og miljø at deltage i arbejdet med at skabe gode rammer omkring vores kvarter I fremtiden er der stadig vigtige områder at tage fat på. Et af de særligt vigtige er, at vi får udviklet en foreningskultur, så den svarer til den måde, vi i dag samarbejder på. Vi har mange nye måder at kommunikere på, vi arbejder mere netværksorienteret, vi organiserer os meget i forhold til interesser, og vi er meget mere orienteret omkring forhold i den nærmeste udviklingszone. Vi må inddrage disse erfaringer og denne viden i dialogen og finde nye måder at opbygge foreningen på. Jeg kan forestille mig: at grundejerforeningen organiseres i forhold til de forskellige veje, (eksempelvis 1-2 repræsentanter fra hver vej) at vi indsamler s fra alle og bruger dem til en mere løbende og nærværende kommunikation at vi gennem den tættere dialog i højere grad arbejder med involvering af grundejerne i udviklingen af kvarteret at vi ved den tættere dialog medvirker til at opbygge relationer mellem grundejerne at vi... Der er meget at tage fat på og bestyrelsesarbejdet er ikke kedeligt. Jeg vil opfordre alle til at overveje at tage en tørn i bestyrelsesarbejdet og dermed være med til at præge og udvikle vort kvarter. Det at have et godt kvarter kommer ikke af sig selv, der skal der arbejdes for. Den første mulighed er ved generalforsamlingen 2010 Hilsen John Hermansen næstformand

9 Indlæg fra: Philip Kelsall og Kira Petersen Uglevej 7 Som de fleste nok er blevet opmærksomme på gennem plakater, løbesedler og pressen, er indtil flere katte på det seneste blevet beskudt her i området. For de berørte personer har disse tilfælde af dyremishandling været tragiske og traumatiske, men det er imidlertid ikke vores ærinde her at gå i detaljer om det. Derimod ønsker vi at skrive om noget der berører os alle, noget man måske kan kalde kvarterets ånd, eller det gode naboskab om man vil. Det væsentligste i den nuværende sammenhæng er behovet for dialog omkring de ting der (måske) irriterer os hver især. I lovgivningen vedrørende katte og hvad man kan gøre, hvis man føler sig generet af katte, er der nogle ting der har overrasket os og som måske også vil overraske andre. Ifølge Dyreværnsloven må man ikke skyde katte eller på anden måde gøre dem skade. I lovens 1 står der: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Men når man spørger folk, er der en generel og forståelig uvidenhed/usikkerhed om lovgivningen vedrørende katte, og nogle har endda ment, at der er visse situationer, hvor det er tilladt at skyde omstrejfende katte. Sådan var det også TIDLIGERE, hvis man vel at mærke befandt sig et godt stykke fra privatboliger, så det er næppe noget der nogensinde har været lovligt her i kvarteret. Jagtloven er for længst blevet ændret på netop det punkt. Selv med hensyn til herreløse katte er det kommunen der skal tage initiativet. Katte beskydes 9 I Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 384 af 17. juli 1984, 2, stk. 3 står der: Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre dyrlægen finder, at aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde. Hovedproblemet er at katte, i modsætning til hunde, ikke er omfattet af en særlig lovgivning (Hundeloven), men omtalt i forskellige lovtekster f.eks. Lov om mark- og vejfred, hvilket kan give anledning til tvivl. I sidstnævnte kan man hente hjælp, hvis man føler sig generet af katte på sin grund; Man har ret til at jage katten bort fra sin grund på en så effektiv (men dyrevenlig!) måde, at den ikke har lyst til at vende tilbage igen, fx ved at sprøjte med en kraftig vandpistol. Man kan også indfange katten og kræve en slags løsepenge for at udlevere den igen. Dette kaldes optagelsespenge og er det samme beløb, som til enhver tid er fastsat som godtgørelse for foder og pasning af det pågældende dyr. Beløbet for katte udgør 0,50 kr. pr. døgn. Skulle katten komme til skade, når den flygter fra ens grund, er man ikke forpligtet til at betale erstatning. Det fremgår af 14 stk. 1 i Lov om markog vejfred: Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund, og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer. Dette er dog ikke det samme som, at man gerne må skade dem. Katteejere er heller ikke fuldstændig fritaget for ansvar. De skal grundlæggende sørge for at holde katten på egen jord.

10 Katte beskydes (fortsat) 1 omhandler pligten til at holde sin kat inde på egen grund og 3 omhandler katteejeres erstatningspligt. Reglerne er tydeligvis utidssvarende og praktisk uanvendelige for både katteejere og dem der føler sig generet af katte. Den eneste farbare vej frem er en dialog parterne imellem. Tamkattene er oftest forsynet med en øretatovering, der gør det muligt at finde frem til ejeren. Der er også en del gode råd at hente på hjemmesiderne, der står til sidst i dette indlæg og organisationerne vil gerne hjælpe til. Det er ikke meningen at nogen skal generes af katte. Oplevelsen af at få sit kæledyr mishandlet af andre har på mange måder været skræmmende, idet det har skabt en følelse af utryghed omkring beboerne i kvarteret og dem der færdes i området. Det har derfor været en rar og positiv erfaring at komme ud og snakke med folk og opleve den positive og medfølende respons der har været til vores initiativer. Dette mere end noget andet har opvejet meget af den skade et enkelt individ har forvoldt. Af cand.jur. Erik Frodelund og advokat.jørgen U. Grønborg Spørgsmål: Uddrag fra Lokalavisen den 25. august 2009 Vi har flere gange haft en større diskussion med vores nabo som nægter at rette sig efter dansk lovgivning og lader sine tre katte strejfe frit omkring. Vores nabo påstår, at det er noget sludder, at hun skal holde sine katte på sin egen grund. Hun siger, at der slet ikke gælder en sådan regel. Vil I bekræfte at det er forbudt at lade katte færdes frit i naboens og andres haver? Har vi ret til at skyde katte, der kommer ind på vores grund? Y.L. Svar: To gange NEJ! Lad os begynde med den 10 regel, som I henviser til. Det er 1 stk. l i lov om mark- og vejfred: Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Begrebet husdyr tager primært sigte på nytte- dyr i landbruger, fx heste. køer, svin, får, geder og fjer- kræ, og det er uafklaret, om katte falder ind under denne bestemmelse. Men uanset om en domstol skulle komme frem til, at det er tilfældet, så kan I ikke bruge det til noget. Det er kattens natur at strejfe frit omkring, og der gives ikke bøder i denne sammenhæng. I må under ingen omstændigheder skyde katte; der kommer ind på jeres grund. Til gengæld har I ret til at skræmme dem væk, fx ved at sprøjte vand på dem. Det fremgår af en anden regel i den omtalte lov: Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer. J.G./E.F.

11 Nye beboere Vi byder velkommen til: Uglevej 1 og Blåmejsevej 14. Både til vore nye tilflyttere samt de gamle vil jeg gøre lidt reklame for vores medlemsmappe. Det er en mappe, som alle der er medlem af grundejerforeningen har fået uddelt, og Løst & Fast: som vi håber at alle nye ejere har fået overdraget fra den tidligere ejer. Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen, foreningens vedtægter mm. Du kan også finde oplysninger om hække klipning, vedligeholdes af fortov, rendesten og kloak, samt affaldssortering og meget andet. Er der ting du ikke ved, kunne du spørge din nabo eller henvende dig til bestyrelsen, som derefter vil være behjælpelig. Annoncer Annoncering i bladet kan primært tegnes af ejerforeningens medlemmer. prisen er kr. 600,0 pr. år. Bemærk bladet udkommer i Maj, sep/okt 2009 og Januar Al henvendelse til Steen Borregaard Møllevangens Tennisklub Møllevangens Tennisklub ligger på sportsarealet ved Møllevangsskolen. Klubben optager medlemmer der tilhører skolens optageområde. I øjeblikket er der ledige pladser. Banen er nyomlagt til kunstgræsbane. Hvis du er interesseret kan kontakt ske til kasseren: Ellen Ladegaard Fasanvej Århus V eller på telefon: Vi benytter on-line bookinsystem: Biologisk Plantebeskyttelse Produkter der kan købes over nettet Bestyrelsesmøder Kompostorm Sneglemidler Skovflåtfjerner m.m Medlemsblad Bladet udsendes minimum 4 gange hvert år. Materialer til bladet skal indsendes senest dagen før deadline. (se bagsiden). Materialet modtages helst pr. mail, men alt materiale/gode ideer etc. modtages gerne. 11 Bestyrelsesmøder afholdes fra kl privat hos Tove Thomassen (hvis ikke andet er annonceret). Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før, og referat tilsendt senest 8 dage efter mødet. Generalforsamling Generalforsamlingen 2010 indkaldes i forbindelse med Bladet i januar måned. Se deadlines for forslag samt diverse datoer på bagsiden.

12 Bestyrelse Formand: Trine Grove Nattergalevej 22 - tel Næstormand: John Hermansen Fuglesangs Allé 13 - tel Kasserer - Nye medlemmer: Tove Thomassen Nattergalevej 15 - tel / Vej og kloak: Claus Navntoft Fasanvej 30 - tel Snerydning og eksterne udvalg: Ib Langaa Sørensen Duevej 18 - tel Visuelt miljø: Ulla Møldrup Fasanvej 25 - tel Kalender April kvartal 2009 Medlemsblad apr Bestyrelsesmøde maj Deadline for materiale til bladet maj Medlemsblad maj Historisk eftermiddag med travetur jun Juli kvartal 2009 Bestyrelsesmøde aug Deadline for materiale til bladet sep Oktober kvartal 2009 Medlemsblad okt Bestyrelsesmøde nov Deadline for materiale til bladet nov (indkaldeklse til generalforsamling) Januar kvartal 2010 Medlemsblad jan Bestyrelsesmøde jan Deadline f. mat. til generalforsamling feb Bladet m. mat. til generalforsamlingen feb Fastelavnsfest feb Generalforsamling feb Bestyrelsesmøde mar (konstituering) Bladet/Kommunikation: Steen Borregaard Ørnevej 8 - tel suppleant/webassistent: Mads Hald Blåmejsevej 32 - tel Webmaster/ 2. supleant: Nicholai Hindrichsen Falkevej 10 - tel Webassistent: Kim Ågaard Larsen (Fuglesangs Allé 53) Revisorer: Svend Asmussen (Blåmejsevej 7) Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B) Revisorsuppleant: Lise Hansen (Nattergalevej 37) 12

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Sept. 2011 Kære Medlem Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi valgte at springe over det planlagte blad i Juni måned, men håber dog på, at følgende blad kan

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 1, Januar2010 Kære Medlem Indlæg fra Handelshøjskolen, NRGi-fiber og et par private grundejere viser, at Fuglebakken er i stadig bevægelse med nye tiltag,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her.

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her. !" %& & #$%&' ()**+! " " # $, -. /0 Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * Ansvarshavende: John Hermansen- email: jaka@stofanet.dk,

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006 Indhold: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Formanden har ordet Løst og Fast NRGi Arrangementer Pæretræer på Fuglebakken

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken nr. 2-2007 (årg. 10 nr. 23) Medlemsblad for Grundejerforeningen Kære Medlem Ja, nu er tiden inde til efterårsnummeret af Fugle-bladet, til trods for at de fleste af os gerne

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Side 1 af 5 Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Krudttårnsbakken 10. oktober 1. Siden sidst. Et-års-eftersyn af asfaltarbejdet. De små revner skal beses igen ved fem-års gennemgangen. Altanerne

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere