KURSUSKATALOG udgave, december Nyeste udgave findes altid på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk"

Transkript

1 KURSUSKATALOG udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret

2 Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de fleste af de kurser vi udbyder i 2015, som ud fra forskellige faglige tilgange har til formål at opkvalificere dig og andre fagprofessionelle, der arbejder med neurorehabilitering af hjerneskadede patienter/medborgere. Nyeste udgave findes altid på Vi vil i løbet af 2015 udsende en 2. udgave af kataloget, da vi forventer at kunne udbyde endnu flere kurser i efteråret Alle kurser og tilhørende hold lægges på så snart de er klar! Neurorehabilitering er i udgangspunktet en tværfaglig disciplin, og derfor finder du her en del tværfaglige kurser. Men du finder også monofaglige forløb, som er udviklet ud fra det faktum, at en solid monofaglighed er en forudsætning for, at man kan være en stærk medspiller i det tværfaglige. Kurserne henvender sig til alle fagprofessionelle inden for hjerneskadeområdet; og uanset om du er ansat i hjemmeplejen, på et kommunalt genoptræningscenter, et plejehjem, et bo- og træningstilbud eller et hospital, vil du finde kurser, der matcher dine behov for efteruddannelse. Enkelte af kurserne vil også være særdeles anvendelige for sagsbehandlere, visitatorer, jobkonsulenter, og hjemmevejledere i kommunen. Du kan starte med at få et overblik i indholdsfortegnelsen på næste side. Her finder du kurserne i den rækkefølge, de bliver udbudt; og under det enkelte kursus finder du en nærmere beskrivelse af kursets formål, indhold, afviklingstidspunkt, pris etc. Yderligere oplysninger om kurserne fås på tlf.: / Vi glæder os til at se dig på kursus hos os. Tilmeld dig via Systemet er nemt at bruge. Når du er kommet ind på hjemmesidens forside, klikker du først Skift katalog, vælg derpå Regionshospitalet og klik til sidst på Kurser. Du tilmelder dig under de enkelte kurser. Er du ikke ansat i Region Midtjylland, skal du, inden du tilmelder dig et kursus første gang, oprette dig som Bruger af systemet. Hvilket også er såre nemt følg blot anvisningerne på hjemmesiden du finder feltet på forsiden, i øverste højre hjørne. Husk du kan altid oprette en holdagent og vil dermed automatisk få en i det øjeblik vi åbner for tilmelding for nye hold. Gå ind på Plan2Learn/find s katalog og søg på det ønskede kursus. Holdagenten findes nederst på siden med beskrivelse af kurset.

3 sfortegnelse Kurser i kronologisk rækkefølge Åbne kurser Grundkursus i behandling af ansigt, mund og svælg Tre hold 5 Guidet taktil Interaktionsterapi, Introduktionskursus 1 To hold 6 Håndtering af trachealtuber 7 Kurser og uddannelser 2015 Neuropædagogik, modul 1 To hold Gangtræning til personer med apopleksi Movement ABC Nyhed Syn og Hjerneskade Behandling af OE hos patienter med hemiplegi/-parese Dobbeltdiagnose hjerneskade eller misbrug? Neuropædagogik, modul 2 To hold Bobath grundkursus, Undersøgelse og behandling af voksne med neurologiske lidelser 15 Optræning efter frontallapskader den nyeste viden om følger af og optræning efter skade i hjernens frontale områder. 16 3

4 MBSR - Mindfulness Baseret Stress Reduktion 8 ugers evidensbaseret kursusprogram Nyhed 17 Pårørendesamarbejde rette hjælp til rette tid på rette sted Nyhed 18 Kursus for rygterapeuter et modulopbygget forløb over 4 dage 19 Afasi og Kommunikation 20 Inkontinens hos neurologiske patienter 21 Kurser og uddannelser 2015 Facts om den menneskelige hjerne AMPS Assessment of Motor and Process Skills Patienter med hukommelsesproblemer den nyeste viden om hukommelse og optræning heraf LIN - Lejring i Neutralstillinger Skræddersyede kurser Eksempler/tilbud på skræddersyede kurser: o Konflikthåndtering og selvbeskyttelse o Afasi og Kommunikation o Guidet taktil Interaktionsterapi o FIM et nemt og brugbart scoringsredskab o Neuropædagogik, modul 1 I kommunal kontekst o Neuropædagogik, modul 2 I kommunal kontekst Praktiske oplysninger 33 4

5 Grundkursus i behandling af ansigt, mund og svælg (F.O.T.T.) I 2015 udbydes der tre hold med det samme kursus indhold. Holdene afvikles i ugerne: 5 ( januar) 21 ( maj) 39 ( september) I tidsrummet: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Stedet er: Uddannelsescentret, Regionshospitalet Pris: Kr. 7400,- Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning. Tilmelding: Alle pladser er besat i 2015 Er at give dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at bruge FOTT (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode over for senhjerneskadede patienter/borgere, der har problemer med at synke, drikke, spise, tale samt åndedrætsbesvær. Kurset er et tværfagligt grundkursus og er baseret på Coombes modellen (G/FOTT). Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og talepædagoger. I kurset indgår teoretiske og praktiske aspekter, deltagernes egne erfaringer og supervision af praktisk arbejde med undersøgelse og behandling af neurologiske patienter. Anatomi og fysiologi omkring ansigt, mund og svælg Normal holdning og bevægelse, baseret på Bobath-konceptet Typiske bevægelsesproblemer hos hjerneskadede patienter og deres indvirkning på ansigt mund og svælg Undersøgelse af ansigt, mund og svælg Behandling af problemer med at spise og drikke; mundhygiejne; nonverbal kommunikation samt åndedræt, stemme og artikulation Kursusdeltagerne skal være fortrolige med at forflytte en patient fra f.eks. kørestol til behandlingsbriks. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, selv-erfaringsøvelser, praktiske øvelser med supervision, patientdemonstration og -behandling, caseanalyse, videofremvisning og diskussion. Undervisere Specialergoterapeut, MScOT, Ph.d., F.O.T.T.-instruktør Annette Kjærsgaard, Regionshospitalet Udviklingsergoterapeut, Master i rehabilitering, F.O.T.T.-instruktør Jim Jensen, Regionshospitalet 5

6 Guidet Taktil Interaktionsterapi Introduktionskursus I - 5 dage I 2015 udbydes der 2 hold med det samme indhold: Tid og sted: Hold 1: Uge Hold 2: Uge i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Er at gøre dig bekendt med principperne i Taktil Interaktionsterapi (inspireret efter Affolter-modellen). Kurset tager udgangspunkt i det taktile system; og det fokuserer på, hvordan man støtter patienten i at anvende relevant sanseinformation i forbindelse med aktiv træning i at løse problemer. Gennemgående tages der udgangspunkt i dagligdags aktiviteter, der spiller en væsentlig rolle i forhold til bedring af kognition og perception af bevægelser. Antal deltagere: Max. 12 Pris: Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset Tilmelding: Hold 1: Uge 11 Senest den 16. februar 2015 Hold 2: Uge 47 Senest den 26.oktober 2015 på: Start & slut: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Ergoterapeuter og fysioterapeuter, logopæder, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som arbejder med behandling af patienter med traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser. o Teoretiske emner og begreber o Taktile interaktioner som grundlag for udvikling o Identifikation af problemer o Løsning af problemer o Planlægning af patientbehandlinger o Guidings-øvelser o Patientbehandlinger o Observationer af arbejdet med patienter Teoretiske oplæg, diskussioner, praktisk afprøvning i grupper, egne erfaringer, videoanalyser, patientbehandling i mindre grupper. Opsamling i plenum. Kurset er udpræget procesorienteret, og af samme grund vil kurset være styret af en fortløbende, dvs. fra dag til dag, detailplanlægning. Sprog Kursussproget er et letforståeligt engelsk, med mulighed for oversættelse til dansk undervejs. Undervisere G/TIT-instruktører fra Therapiezentrum Burgau, Tyskland samt erfarne terapeuter fra. 6

7 Håndtering af trachealtuber - ud fra et neurologisk perspektiv 17. marts 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Max Kr. Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 24.februar 2015 til: Er at give dig indsigt i de teoretiske og praktiske forhold, det er vigtigt at have styr på, når man skal håndtere en patient/borger med trachealtube. Indledningsvist gives en kort introduktion til anatomien og fysiologien bag åndedræt og synkning. Derefter giver kurset dig indsigt i, hvorfor man benytter trachealtuber, og hvilke typiske udfordringer og problemer trachealtuber giver fagprofessionelle. Kurset er tværfagligt og henvender sig til alle professionelle inden for neurorehabilitering eller andre specialer, der undersøger og behandler personer med trachealtuber. Kurset belyser både den teoretiske del bag trachealtuber og de praktiske problemstillinger, der knytter sig til håndtering af dem. Se detailprogram på Dagen starter kl. 09:00 og slutter kl. 15:30 Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, demonstration og dialog. Undervisere Fagspecialister ved Regionshospitalet. (læge, ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske.) 7

8 Neuropædagogik - Modul 1 - et tværfagligt introduktionskursus Hold 1: april 2015 Hold 2: oktober 2015 Kurserne afholdes i Uddannelsescentret, Regionshospitalet BEMÆRK Kurset følges op med et Modul 2, der afvikles for Hold 1: Den maj 2015 Hold 2: Den nov (Særskilt tilmelding) Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset HOLD 1: Senest den 18. marts 2015 Hold 2: Senest den 14. sep Kursusdagene starter kl og slutter kl Er at give dig en grundlæggende introduktion til neuropædagogik, anvendt i den tværfaglige rehabilitering af voksne senhjerneskadede. Efter kurset vil du have en øget forståelse for at arbejde på et neuropædagogisk grundlag, og du vil have kendskab til tænkemåder og metoder, som du kan anvende i det daglige arbejde med at lægge strategier for hjerneskadede borgere/patienter. Kurset giver dig endvidere viden om hjernens opbygning og funktion som grundlag for at forstå, hvorfor hjerneskadede medborgere reagerer som de gør, og hvad konteksten betyder for dit møde og samspil med den hjerneskadede - herunder hvordan du kan støtte borgeren/patienten i hans/hendes læringsproces. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, talepædagoger og pædagoger. Du bliver introduceret til: o Hjernens opbygning og funktion, samt overordnede strategier i forhold til skadens placering o Neuropædagogik-begrebet som en tværfaglig meta-metode o Teori om stress og læring og om zonen for nærmeste udvikling o Analyse af patientens ressourcer og problemer som indgangsvinkel til den tværfaglige strategi o Væsentlige aspekter i pårørendearbejde Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og dialog. Opfølgning Kurset udgør Modul 1 af i alt 2 moduler. På Modul 2 arbejdes der videre med anvendelsen af den grundlæggende viden fra modul 1 via refleksion over egne cases fra praksis. Undervisere Specialist i Neuropsykologi, Mette Aggerholm, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Ungementor og specialeansvarlig ergoterapeut Hanne Skovgaard Petersen, Regionshospitalet 8

9 Gangtræning til personer med apopleksi 20.og 21. april 2015 Uddannelsescentret på Regionhospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Er at give dig en indføring i, hvordan du kan genoptræne patienter/borgere med gangforstyrrelser som følge af en apopleksi. Du får indsigt i, hvad der kendetegner gangafvigelser hos apopleksiramte, samt mulige underliggende årsager på kropsfunktionsniveau og deres mulige indbyrdes sammenhænge. Desuden får du inspiration til fysioterapeutisk intervention. Max. 20 Kr kr. Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 31. marts 2015: Mandag den : Tirsdag den : Fysioterapeuter, der arbejder med apopleksipatienter. o Hvad kendetegner o gang? o Klinisk ræsonnering over gangproblemer, ud fra patientcases o Inspiration til gangfacilitering på kropsfunktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau o Måleredskaber o Aktuel viden og evidens på området Kursets veksler mellem teori, analyse, praktik samt workshops med patienter/brugere. Undervisere Fysioterapeut, Specialist i Neurofysioterapi, Bobath instruktør/ibita Karen Hastrup, Neurorehabiliteringen, Hospitalsenheden Vest, Region Midt. Specialeansvarlig fysioterapeut, MR, Marianne Jensen, Regionshospitalet Fysioterapeut William Sloth, Adjunkt, Via University College Holstebro, Ganglaboratoriet, Regionshospitalet. Fysioterapeut, ph.d. John Brincks, VIA University College Århus. 9

10 Movement ABC -2 Motorisk test af børn og unge fra 3-16 år Den april 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 24 Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset Den motoriske test - Movement ABC-2 - er en kvantitativ standardiseret test, der består af test og tjekliste. Testen dækker områderne finmotorik, boldfærdigheder, statisk og dynamisk balance. Tjeklisten vurderer barnets daglige færdigheder og udfyldes af forældre og lærere. Movement ABC-2 udkom 2007 som revision af M-ABC fra 1992 MABC-2 testbatteri er beregnet til børn i alderen 3 til 16 år. Testen er velegnet til undersøgelse, som led i beslutningsgrundlag ved intervention og kan anvendes til måling af effekt i klinik og i forbindelse med projektarbejde. Vurdering af den reviderede test ligger på Danske Fysioterapeuters hjemmeside om måleredskaber Senest den 30. marts 2015 på: Den kl Den kl Kurset henvender sig primært til fysioterapeuter. Ergoterapeuter, som i det daglige arbejde samarbejder tæt med fysioterapeuter omkring den motoriske test af børnene, er også velkomne. Se program for kurset på Forberedelse Kursister opfordres til at medbringe en Movement ABC test og manual. Testen kan købes her: Undervisere Annette Sandahl Christiansen, specialist i pædiatrisk fysioterapi, Aarhus Helle Østergaard, Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi, fysioterapeut, Aarhus Universitetshospital 10

11 Syn og hjerneskade 28. april 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Max. 16 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 7. april 2015 til Kursusdagen starter kl. 09:00 og slutter kl. 16:00 At sætte deltageren i stand til tidligt at erkende hyppigt forekommende, og ofte uopdagede, synsproblemer, som har negativ indflydelse på rehabiliteringsforløbet. Dels med enkle testmetoder, dels ved målrettet observation. Der tages stilling til strategivalg i relation til rehabilitering og kompensation. Ergoterapeuter, neuropsykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og logopæder, der arbejder med rehabilitering af hjerneskadede medborgere. o Kursusdagen har blandt andet fokus på: o Synsfeltsdefekter og deres funktionelle betydning. Synsfeltsdefekter berører også evnen til at stedfæste synlige objekter, læsning og balancefunktion, og rehabiliteringsmuligheder er forskellig i relation til skadeslokation og størrelse, og om der er ingen eller svag detektion af lys/kontraster/bevægelse i det berørte synsfelt o Der gives eksempler på hensigtsmæssige visuelle hensyn til terapeutens egen behandlingsstrategi i forhold til kommunikationen og arbejdet med den synshandicappede patient i rehabiliteringsforløbet o Begrebet Syn som en aktiv lært proces for styring og kontrol af motorik, der kan modificeres og trænes i stort omfang. Synet er ikke blot en sensorisk sans, men er udtryk for en aktiv og selvudviklende og selvregulerende proces, der sætter os i stand til at planlægge og udføre komplicerede bevægemønstre i et komplekst scenarie o Patientens behandlingsmuligheder med specielt fokus på relevant neurooptometrisk udredning og behandling. Neurooptometri hviler på en sundhedsvidenskabelige baggrund, men behandlingen ligger uden for det traditionelle danske sundhedsvæsen, som derfor i vid udstrækning ikke kender mulighederne. Neurooptometrien er den eneste profession med uddannelse i at håndtere disse funktionelle synslidelser og har en kernekompetence med grænseflader til neuropsykologi, fysioterapi, ergoterapi, opthalmologi og optisk fysik Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og case-analyser. Underviser FCOVD, optometrist Steen Aalberg, Sønderborg. Privatpraktiserende med mange års erfaring i arbejdet med syn og hjerneskade. Læs evt. mere på 11

12 Behandling af OE hos patienter med hemiplegi/-parese - et 2 dages monofagligt kursus for ergoterapeuter Tid og sted: Den maj 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Hammel Neurocenter Max. 12 Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 15.april 2015 til: Kurset starter hver dag kl. 08:30 og slutter 1. dag kl og 2. dag, sidste dagen, kl. 16:00. Er at give dig øget viden om og praktiske færdigheder i at kunne behandle neurologiske patienter/borgere, der har problemer med den øvre ekstremitet. Behandlingsdemonstrationen tager udgangspunkt i patienternes/borgernes dagligdag og problemstillinger og netop med henblik på at gøre patienterne/borgerne bedre i stand til at kunne mestre deres hverdag. Ergoterapeuter, som arbejder med rehabilitering af patienter/borgere med følger efter apopleksi. Hovedfokus ligger på: o Teoretisk oplæg om armens/håndens funktion o Motorisk læring o Praktisk arbejde i form af workshops o Patientdemonstration o Diskussion af særlige problemstillinger Kurset har karakter af en workshop, hvor der veksles mellem teori, praktisk analyse af funktion af den øvre ekstremitet og demonstration af praktiske behandlingstiltag til særlige problemstillinger. Se detailprogram neden for. Underviser Udviklingsergoterapeut Peter Vögele, Glostrup Hospital, København. 12

13 Dobbeltdiagnose 26. maj 2015 i Uddannelsescentret på Regionshospitalet Max. 25 Kr 1.650,- Dækker undervisning og forplejning i undervisningstiden Senest den 4. maj 2015 til: Er at opkvalificere din forståelse for og kontakt med patienter eller borgere med dobbeltdiagnose, her hjerneskade og misbrug. Dette indebærer en øget viden om rusmidler, deres påvirkning af både den raske og den skadede hjerne, såvel akut som på længere sigt. Efter kurset vil du have et skærpet blik for at kunne skelne mellem symptomer og adfærd, der er betinget af henholdsvis misbrug eller hjerneskade. Primært fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker, der arbejder med neurorehabilitering af hjerneskadede patienter/borgere. Andre faggrupper, der vurderer, de kan have glæde af kurset i forhold til deres daglige neurorehabiliteringsarbejde kan også deltage. Følgende emner vil blive gennemgået i løbet af dagen: Diagnosekriterier, hvad er afhængighed, forskellige rusmidler, hvor og hvordan påvirkes hjernen, akutte og længerevarende følgevirkninger af misbrug, herunder kognition, adfærd og personlighed, afhængighed og misbrugsfølger i neurorehabiliteringen samt indblik i rusmiddelbehandling. Kursusdagen starter Kl. 09:00 og slutter kl. 15:30 Dagen består primært af oplæg med cases, men der vil løbende være mulighed for at stille spørgsmål og komme med egne cases. / Underviser Specialist i neuropsykologi Heine Lund Pedersen, Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3, Risskov, Århus. 13

14 Neuropædagogik Modul 2 - et overbygningskursus til Neuropædagogik Modul 1 med særligt fokus på anvendelse i egen praksis Hold 1: Den maj 2015 Hold 2: Den nov i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 16 Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset HOLD 1: Senest den 7. maj 2015 Hold 2: Senest den 20. oktober Kursusdagene starter kl og slutter kl At bygge videre på det teoretiske og praktiske grundlag fra Neuropædagogik - Modul 1, et tværfagligt introduktionskursus. På dette kursus Modul 2, er der særligt fokus på, hvordan du udvikler og anvender neuropædagogiske strategier i dit praktiske arbejde med voksne senhjerneskadede. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, talepædagoger og pædagoger Du kan optages på kurset, hvis du har en bred viden og erfaring fra dit daglige arbejde med senhjerneskadede borgere på et neuropædagogisk grundlag eller har gennemført kurset Neuropædagogik Modul 1. et på kurset baserer sig langt overvejende på de cases, som deltagerne på forhånd har indsendt. Med udgangspunkt i casematerialet, udvælger underviserne nogle specifikke, relevante emner, som de præsenterer med korte, teoretiske oplæg. Gennem analyse af og refleksion over de udvalgte cases illustreres, hvordan du i din egen praksis kan arbejde med senhjerneskadede borgere/patienter på et neuropædagogisk grundlag. Undervisningen veksler mellem korte oplæg fra underviserne, analyse af og refleksion over deltagernes egne cases i plenum, samt evt. gruppearbejde. Undervisere Specialist i Neuropsykologi Mette Aggerholm, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Ungementor og specialeansvarlig ergoterapeut Hanne Skovgaard Petersen, Regionshospitalet 14

15 Undersøgelse og behandling af voksne med neurologiske lidelser Bobath Konceptet - et internationalt anerkendt IBITA Bobath grundkursus 1 del: juni del: august del: 28. sep.-2. okt Alle 3 dele afvikles i Uddannelsescentret på Regionshospitalet DELTAGERE: 20 ergo- og fysioterapeuter kr. Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 18.maj 2015 til Kurset starter hver dag kl. 08:30 og slutter de fleste dage kl. 17:00 Er at give dig viden og færdigheder i forhold til bevægelsesudfald hos personer med følger efter skade på CNS. Efter forløbet har du et indgående kendskab til især apopleksiramte personers sansemotoriske udfordringer, og du kan gennemføre terapeutiske tiltag i forhold hertil. Ergo- og fysioterapeuter fra primær- og sekundærsektoren, som i det daglige behandler personer med erhvervet hjerneskade. Det kan anbefales, at flere ergo- og fysioterapeuter fra samme arbejdssted deltager, men det er ikke en forudsætning for optagelse på kurset. Kurset giver et grundigt kendskab til terapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering samt behandling af personer med neurologiske dysfunktioner. Deltagerne opøver færdigheder i observation, analyse og facilitering af effektiv, direkte aktivitetsrelateret postural kontrol og bevægelseskontrol. Klinisk ræsonnering og behandling står i fokus, kompletteret af teoretiske indlæg, og overføres på kurset direkte til deltagende patienter/borgere. Kurset er meget klinisk orienteret, med høj grad af deltageraktivitet. Der afleveres kliniske opgaver under kursets 2. og 3. del. Det forudsættes, at deltagerne i kursets mellemliggende perioder praktiserer det tillærte i klinisk arbejde. Der undervises på dansk og et letforståeligt svensk. Undervisere: Marit Nääs, ergoterapeut, MSc, IBITA Basic Course Instructor, Sverige. Karen Hastrup Arentsen, Specialist i Neurofysioterapi, IBITA Basic Course Instructor, Danmark - - Niveau Niveauet svarer til den aktuelle, internationale kursusbeskrivelse for et basiskursus i IBITA-regi (International Bobath Instructors/tutors Training Association). Betingelser Kurset dækker 110 timer á 60 min. Maksimalt fravær uden senere kompensation: 8 timer. Fuldt gennemført kursus giver adgang til videregående kurser i internationalt regi, som også udbydes i Danmark. 15

16 Optræning efter frontallapsskader - den nyeste viden om følger af og optræning efter skade i hjernens frontale områder juni 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 25 Kr ,- Senest 26. maj 2015 til: Kurset starter kl og slutter kl Er at give dig en øget indsigt i de hyppigste følger efter skader i hjernens frontale områder samt redskaber, så du bliver bedre til at tilrettelægge og forestå optræning af hjerneskadede personer med frontallapsskader. På kurset er der dels formidling af teoretisk viden om forskellige kognitive og adfærdsmæssige følgevirkninger ved skader af hjernens forskellige frontale områder og dels gennemgang af konkrete metoder og teknikker til brug i det daglige arbejde med hjerneskadede. Alle faggrupper i det tværfaglige team, der arbejder med unge/voksne hjerneskadede personer; herunder psykologer, talepædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, speciallærere, støttepersoner mm. Kurset henvender sig især til personale med nogen praksiserfaring på området. Der vil på 1. kursusdag være en teoretisk gennemgang af frontallappernes mangeartede funktioner, gennemgang af forskellige typer af frontallapsskader og metoder til undersøgelse af frontallaps funktion. På 2. kursusdag gennemgang af almene principper for optræning af personer med forskellige frontallapsskader samt præsentation af en række metoder og konkrete teknikker til optræning og kompensation. Eksempler, cases og øvelser understøtter undervisningen under hele kurset Der vil blive diskuteret forskellige problemstillinger ud fra underviserens og deltagernes erfaringer på området, og vi kommer ind på de forskellige faggruppers bidrag i arbejdet med hjerneskadede, mens de er indlagt og ikke mindst efter hospitalsudskrivelse. Underviser Neuropsykolog Mugge Pinner, Nærum. Mugge Pinner er godkendt specialist og supervisor i klinisk voksen neuropsykologi, har arbejdet med optræning af hjerneskadede siden 1984, bl.a. været ansat som leder af Hjerneskadecentret i Århus , direktør ved Center for Hjerneskade og siden da privat praktiserende. 16

17 MBSR Mindfulness-Baseret Stress Reduktion 8 ugers evidensbaseret kursusprogram Gratis informationsmøde: Mandag den 1. juni kl i Uddannelsescentret, Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Tilmelding til infomøde via senest 28. maj Dato, Tid og Sted: 8 eftermiddage: Mandage; 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11 kl (Første og sidste gang varer dog en halv time længere, altså fra ) + 1 stilhedsdag: Lørdag 31/10 kl I Uddannelsescentret, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Antal deltagere: Max 30 Pris: kr. inkl. undervisningsmateriale, lydfiler på USB og forplejning. eller kr. inkl. meditationspude, yogamåtte, undervisningsmateriale. lydfiler på USB og forplejning. Medbring en plaid/tæppe. Tilmelding til MBSR forløbet: Senest den 24. august 2015 på Kontaktperson: Elisabeth Staun Uddannelsescentret eller tlf Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er en evidens-baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom overfor symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling overfor sig selv og andre. At du som deltager lærer at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Samtidigt vil dette være en hjælp til at styrke din opmærksomhed for at opnå større balance og et klarere overblik. Og til at blive endnu bedre til at prioritere og styrke dit nærvær. Primært til alle faggrupper som arbejder med rehabilitering af hjerneskadede medborgere og derfor arbejder i komplekse patientforløb og relationer, hvor der er brug for også at forholde sig til egen sundhed. og form MBSR programmet inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stressrelaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga-øvelser og siddende meditationer. I MBSR suppleres træningen med eksempler, undervisning om stress og stress-fysiologi, guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker og adfærd under stress. Undervisningen foregår i en gruppe, der mødes en gang ugentligt i 2½ timer over 8 uger, plus en hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca minutters daglig mindfulness-træning. Det er vigtigt for udbyttet at man er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle undervisningsgange og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Der er med god grund, at MBSR programmet strækker sig over 8 uger. Det gør det, fordi man som nybegynder skal have tid til at integrere mindfulness meditationen i sin hverdag. Man skal have megen erfaring med mindfulness-træning, for det er erfaringen der over tid skaber de nye, neurale forbindelser i hjernens pandelapper, der gør, at mindfulness kan blive en vane og en livsstil til forebyggelse af stress og højnelse af livskvaliteten, snarere end blot en metode til stressreduktion. Træning = effekt. Underviser Jacob Piet, psykolog, ph.d. og certificeret underviser i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness ved Massachusetts Medical School 17

18 Pårørendesamarbejde - rette hjælp til rette tid på rette sted 15.september 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 25. august 2015 på: med kurset er at øge dine muligheder for at skabe og opretholde et konstruktivt og professionelt samarbejde med pårørende. Herunder at kunne håndtere komplicerede pårørendesituationer. Alle, der er involveret i arbejdet med pårørende, eller som ønsker at komme til det. o Hvordan kan man forstå den situation de pårørende står i? o Hvorfor kan samarbejdet med pårørende opleves svært og udfordrende? Hvordan kan man som professionel understøtte de pårørendes oplevelse af mestring og trivsel? o Hvordan passer man på sig selv, når pårørendesamarbejdet er svært? Kurset starter kl og slutter kl Undervisningen veksler mellem oplæg og arbejde i mindre grupper. Du opfordres til at medbringe en case eller to med problemstillinger fra eget pårørendearbejde. Underviser Cand.pæd.psyk. Rita Andersen Ansat som psykolog og udviklingskonsulent ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter 18

19 Kursus for ryg-terapeuter - et modulopbygget forløb over 4 dage Modul 1: sept Modul 2: sept Begge moduler afvikles i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Max kr. Beløbet dækker undervisningen, undervisningsmateriale og rygpjecer samt forplejning i undervisningstiden Senest den 27. august 2015 til: Alle kursusdagene starter kl Dag 1, 3 og 4 slutter kl Dag 2 slutter kl SAMARBEJDE: Kurset er udviklet i samarbejde med Regionsrygcenter Forskningscenter for Sygemeldte på Regionshospitalet Silkeborg - Regionshospitalet Silkeborg Baggrund Lænderygsmerter kan til tider være en kompliceret sag, med flere faggrupper involveret i udredningen og behandling af den enkelte rygpatient. Fysioterapeuter har fået en større del af ansvaret for udredning og rehabilitering af rygpatienter, og de har derfor fået et øget behov for at blive opdateret med den nyeste viden og evidensbaseret praksis inden for området. På den baggrund udbydes der et Kursusforløb for rygterapeuter. Er at give dig en opdateret viden om udredning og rehabilitering af patienter med lænderygsmerter med specielt fokus på, hvilke undersøgelsesmetoder og behandlingsformer, der i dag er evidens for. Efter uddannelsesforløbet har du fået større viden om, hvordan du: o Foretager en rygundersøgelse, der kommer omkring alle de elementer, der indgår i den gode undersøgelse o Identificerer mulige årsager til komplicerede rygsmerter (differential diagnostik og screeningsmetode til røde & gule flag) o Afgør, hvilke patienter der kan tilbydes behandling med det samme, og hvornår yderligere udredning er nødvendig o Motiverer patienterne gennem samtaler o Indgår i tværfagligt teamsamarbejde om rehabiliteringsforløb o I samarbejde med andre vurderer rygkirurgiske behandlingsmuligheder o Arbejder med kognitiv terapi o Finder frem til nyeste oversigtslitteratur inden for området Målgruppe Kurset henvender sig primært til fysioterapeuter, som arbejder med rygpatienter; men andet sundhedsfagligt personale er også velkommen. Se detailprogrammet på Uddannelsen er bygget op over 2 moduler hvert af 2 dages varighed og med ca. 3 uger mellem de to moduler. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, praksis, øvelser og diskussion i plenum. Undervisere Ryg-specialister ved Regionshospitalet Silkeborg samt gæstelærere. 19

20 Afasi og kommunikation Den 1. oktober 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 10. september 2015 til: Kursets formål er at gøre dig bedre i stand til at tale med og forstå patienter/borgere med sprogforstyrrelser (afasi). Du får kendskab til forskellige afasiformer samt tilgange, der kan støtte kommunikationen med den afasi-ramte. Du får ligeledes kendskab til metoder, der kan støtte hans/hendes muligheder for at udtrykke sig, og andre metoder, der kan støtte hans/hendes forståelse. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter m.fl. på hospitaler, genoptræningscentre, plejehjem og i hjemmeplejen. Talecentrene i hjernen Kurset starter kl og slutter kl og form Vi forklarer begrebet kommunikation og redegør for forskellige former for afasi. Vi arbejder med eksempler på hensigtsmæssige måder at kommunikere på, når du taler med patienter/borgere med forskellige afasiformer. For eksempel forstår nogle godt, hvad du siger, men de har svært ved at udtrykke sig i hele sætninger. Hvad gør du i en sådan situation? Andre taler i et væk eller taler sort, og de forstår som regel heller ikke, hvad du siger til dem. Hvad gør du? Vi kommer ind på forskellige situationer, sådan som du oplever dem i dit daglige arbejde og på, hvor vigtig du er som kommunikationspartner for den afasiramte. Vi vil have fokus på, at du selv er det bedste redskab i en vellykket kommunikation. I undervisningen inddrages bl.a. lydoptagelser, og du supplerer med dine egne eksempler og erfaringer. Du får kendskab til strategier, som du efter kurset kan anvende i dit daglige arbejde. Undervisere Logopæd Lisbeth Christensen og logopæd Maria Christensen, begge Regionshospitalet. 20

21 Inkontinens hos neurologiske patienter - neurogene urinvejssymptomer Den 8. oktober 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Max. 20 Vestdansk Center for Rygmarvsskade & Er at give dig viden om de typiske inkontinensproblemer, der opstår hos neurologiske patienter/borgere, med speciel fokus på neurogene urinvejssymptomer. Efter kurset vil du have øget viden om såvel undersøgelsesmetoder, forebyggelsesmuligheder som behandlingsmuligheder. Videre vil du være bevidst om, hvor du kan hente yderligere viden om emnet. Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 17. september 2015 til Kursusdagen starter kl. 09:00 og slutter kl. 15:30 Fysioterapeuter, sosa-assistenter og sygeplejersker, der arbejder med neurologiske patienter/borgere. Kurset vil gennemgående have fokus på generelle problemstillinger i forhold til undersøgelser og behandlinger af inkontinens, men også den mere hardcore anatomiske side af sagen vil blive gennemgået. Kurset slutter med sessioner med fokus på hhv. særlige problemstillinger i relation til den senhjerneskadede medborger og særlige problemstillinger i relation til den rygmarvsskadede medborger Se detailprogram. Kurset veksler mellem oplæg og debat. Undervisere Forskningsfysioterapeut, dr. med scient. Sigrid Tibæk, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Glostrup Hospital, Kontinenssygeplejerske Lene Offersgaard, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg. Lisbet Fog, Specialeansvarlig sygeplejerske, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Sigrid Tibæk er gennemgående underviser på dagen. Lene Offersgaard og Lisbet Fog medvirker om eftermiddagen. 21

22 Facts om den menneskelige hjerne Anatomi og funktion 9. oktober 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 18.september 2015 på: Kurset starter kl og slutter kl Er at give dig en grundlæggende viden (facts) om den menneskelige hjerne: Hvordan den er opdelt, hvilke funktioner den har, og hvilke følgevirkninger det kan få, når den bliver beskadiget. Efter kurset vil du kende hjernens grundlæggende anatomi; du vil kunne sætte navne på dens enkelte dele, og du vil også have en vis fornemmelse for, hvad en hjerneskade kan medføre af kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige ændringer, afhængig af hvor skaden sidder. Kurset er et grundkursus i emnet. Alle fagprofessionelle der arbejder med rehabilitering af senhjerneskadede mennesker, og som gerne vil have en grundlæggende paratviden om hjernen; herunder hvad konsekvenserne er, når den bliver beskadiget. Visitatorer og sagsbehandlere i kommuner. o Hjernens opbygning og funktion hjernens forskellige dele o De to hjernehalvdeles forskellige funktioner o Hjernen som kontrolcenter o Hjerneskader typiske eksempler? o Konsekvenser af hjerneskader Kurset vil primært bestå af teoretiske oplæg, men der vil undervejs også være præsentation af cases. Underviser Neuropsykolog Ann Charlotte Christophersen Regionshospitalet. 22

23 AMPS - Assessment of Motor and Process Skills Uge 44: oktober 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 40 Kr ,- Dækker undervisning, kalibreringsafgift, manualer samt forplejning under kurset Senest d. 5. oktober 2015 til: Kurset starter første og sidste dag kl øvrige dage kl. 08:30. Det slutter hver dag kl. ca Se bemærkninger om tidsforbrug over for. Er at gøre dig i stand til at bruge AMPS-testen. Gennem introduktion til manualen, gennemgang af kernedefinitioner og scoring af videoeksempler bygges dine færdigheder op. Ergoterapeuter opbygning af forløbet Mandag introduceres de motoriske færdigheder, og deltagerne scorer inden dagens slutning disse ved den første videocase. Tirsdag bygges de procesmæssige færdigheder på, og deltagerne laver deres første hele amps test. Onsdag sættes brugen af AMPS ind i den samlede ergoterapeutiske arbejdsproces gennem introduktion til Occupational Therapy Intervention Process Model OTIPM. Efter flere scoringer slutter dagen med den første kalibreringscase dvs. de scoringer, som kommer til at danne grundlag for terapeutens endelige stil er man hård eller blød som bedømmer. Torsdag går med kalibreringscases. Fredag øver vi os på interview og forberedelse til testning inden kursets højdepunkt scoring af live case med 2 på hinanden følgende aktiviteter løber af staben. Efter kurset Du har 3 mdr. til at foretage 10 AMPS tests, som sendes ind for sammen med scoringerne under kurset at give det endelige kalibrerings-grundlag. Det er vigtigt at du efter kurset afsætter tid i hverdagens arbejde til at gennemføre denne del af kurset. Ca % af kursisterne vil opleve, at det ikke lykkes at kalibrere succesfuldt i første forsøg. De får så en frist på yderligere 3 mdr. til at indsende data fra endnu 10 AMPS tests. Du frarådes derfor at planlægge orlov eller andet, som betyder, at du ikke vil kunne gennemføre yderligere 10 tests inden for 6-8 mdr. efter kurset. Der gives ikke dispensation på dette område. Tidsforbrug Du skal forvente et tidsforbrug på ca timer dagligt under kurset - tidsplanen varierer gennem ugen. På enkelte af dagene vil der være forberedelse til næste dag. Endeligt program modtager du ca. 1 måned i forvejen. Undervisere Eva Wæhrens: Ergoterapeut, seniorforsker, Ph. d., MSc., Hillerød. AMPS instruktør. Har desuden fungeret som AMPS koordinator siden Samt en uddannet AMPS instruktør. 23

24 Patienter med hukommelsesproblemer Den nyeste viden om hukommelse og optræning heraf november 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 25 Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 2.november 2015 til: Kurset starter hver dag kl og slutter kl Baggrund Besvær med hukommelsen ses tit efter en hjerneskade og er nok den følgevirkning, patienter oftest selv klager over. Ny viden og nye metoder giver fornyede muligheder for at hjælpe patienter med hukommelsesproblemer. ål At give dig viden om forskellige former for hukommelse, hvilke områder og systemer i hjernen, der er involveret i de forskellige former for hukommelse. Desuden viden om nogle af de metoder, der findes til undersøgelse af hukommelse. Du får herved en øget indsigt i de mangeartede hukommelsesproblemer, som forskellige typer af pludseligt opstået hjerneskade kan medføre, så du efter kurset bedre kan tilrettelægge og forestå optræning af hukommelsessvækkede patienter. Erfarne faggrupper i det tværfaglige team; herunder ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, psykologer m.fl. og form Efter en kort teoretisk gennemgang af hjernens opbygning, vil der på 1. kursusdag primært blive fokuseret på gennemgang af forskellige former for hukommelse, trin i hukommelsesprocessen og de hukommelsesproblemer, som skader forskellige steder i hjernen kan medføre (f.eks. skader efter hjertestop, kranietraume, apopleksi). Desuden gennemgang af metoder til vurdering af hukommelse (forskellige tests, spørgeskemaer, interviews, observationer). På 2. kursusdag vil fokus ligge på gennemgang af almene principper for optræning af patienter med hukommelsesproblemer samt præsentation af en række konkrete teknikker til optræning eller kompensation. Praktiske eksempler, øvelser og cases understøtter undervisningen under hele kurset og vi berører også de forskellige faggruppers bidrag i arbejdet med den hukommelsessvækkede patient. Underviser Neuropsykolog Mugge Pinner, Nærum. Mugge Pinner er godkendt specialist og supervisor i klinisk voksen neuropsykologi, har arbejdet med optræning af hjerneskadede siden 1984, bl.a. været ansat som leder af Hjerneskadecentret i Århus , direktør ved Center for Hjerneskade og siden da privat praktiserende. 24

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2016 1. udgave, december 2015 Nyeste katalogudgave findes altid på www.neurocenter.

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2016 1. udgave, december 2015 Nyeste katalogudgave findes altid på www.neurocenter. Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2016 1. udgave, december 2015 Nyeste katalogudgave findes altid på Regionshospitalet Hammel Neurocenter Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015/2016 8. udgave, september 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015/2016 8. udgave, september 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter. Kurser i Neurorehabilitering 2015/2016 8. udgave, september 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet -- Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Kursuskatalog 2010 - rehabilitering

Kursuskatalog 2010 - rehabilitering Kursuskatalog 2010 - rehabilitering KF kursus 18-02-2010 07:30:33 Page 1 of 20 AB - praksis At opfriske deltagernes teoretiske indsigt med henblik på at kunne argumentere for og underbygge egen praksis.

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Bilag B(1): Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjemmehjælpere, (social)pædagoger og andre, der har behov for kendskab

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Kildebo Center for Neurorehabilitering.

Kildebo Center for Neurorehabilitering. Kildebo Center for Neurorehabilitering. Kildebos to produkter Konkret rehabilitering og genoptræning af den enkelte borger. En tværfaglig status, som kan medvirke til, at borgeren fremadrettet får den

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Kursuskatalog 2011-12 Rehabilitering

Kursuskatalog 2011-12 Rehabilitering Kursuskatalog 2011-12 Rehabilitering KF kursus 14-04-2011 13:48:40 Page 1 of 18 Tværfaglig målsætning med Goal Attainment Scaling (GAS) At deltagerene får kendskab til, hvorledes Goal Attainment Scaling

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kursuskatalog 2011-12 Rehabilitering

Kursuskatalog 2011-12 Rehabilitering Kursuskatalog 2011-12 Rehabilitering KF kursus 17-03-2011 09:01:22 Page 1 of 12 Tværfaglig målsætning med Goal Attainment Scaling (GAS) At deltagerene får kendskab til, hvorledes Goal Attainment Scaling

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013. Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter

Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013. Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013 Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter Ergoterapeutens rolle Et tværfagligt samarbejde Fysioterapeut Ergoterapeut

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Relationskompetence. Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne

Relationskompetence. Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne Relationskompetence Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne Begynder i september 2017 Afsluttes i februar 2018 Opfølgningsdag i august 2018 UNDERVISERE Familieterapeut

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Basalt modul Hjernen og erhvervede hjerneskader I

Basalt modul Hjernen og erhvervede hjerneskader I Bilag A(1): Basalt modul Hjernen og erhvere hjerneskader I Basismodul til medarbejdere (hjemmevejledere, hjemmehjælpere, sosu-assistenter og hjælpere m.fl.), der arbejder med hjerneskadede borgere i eget

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Nudge patienterne til en sundere livsstil

Nudge patienterne til en sundere livsstil KU PR RS OG US RA M Nudge patienterne til en sundere livsstil På dette evidensbaserede kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Basal oplæring. Social- og sundhedsassistent. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Social- og sundhedsassistent. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Social- og sundhedsassistent Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Begynder i september 2016 Afsluttes i februar 2017 Opfølgningsdag i august 2017 UNDERVISERE Forfatter Peter Høeg

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 Tilstede fra AMPS FNE bestyrelsen: Sonja Vinkler, Jette Fischer, Vibeke Dinesen, Mette Hedeboe AMPS instruktør: Eva Wæhrens Referent: Mette Hedeboe

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere