VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013"

Transkript

1 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/ Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv Konflikthåndtering Innovation og iværksætteri Kulturel mangfoldighed Praktisk sygepleje Solister Andet fremmedsprog end engelsk Socialpædagogik Ældrepædagogik Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Medicinhåndtering på pædagogisk område (kun pædagogisk assistent uddannelse) Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 Valgfag 28 Eleverne vælger valgfag. Den enkelte skole fastsætter, hvilke valgfag skolen tilbyder eleven. Skolen skal dog altid tilbyde undervisning i mindst ét fremmedsprog ud over engelsk samt undervisning i etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation. Stk. 2. Såfremt der ved skolen ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag for etablering af de påbudte valgfag, skal skolen henvise eleven til en anden uddannelsesinstitution, der kan gennemføre undervisningen. Stk. 3. Skolen skal give valgmuligheder og tilbyde fag og niveauer, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser, samt teoretiske, praktiske og kreative valgfag, der supplerer den erhvervsrettede og almene undervisning for elever, der ønsker at uddybe mere specielle emner i deres uddannelse, eller som ønsker større bredde. Stk. 4. Ved valgfag, der indgår som fag i andre uddannelser eller i enkeltfagsordninger, skal skolen følge de regler, som er fastsat for den pågældende undervisning, herunder reglerne om lærerkvalifikationer. 1

2 Stk. 5. De valgfag, som skolen tilbyder eleverne, skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan. småder og bedømmelsesgrundlag skal tillige fremgå af skolens lokale undervisningsplan. Ikke alle nedenstående valgfag udbydes i hver valgfagsuge. Udbuddet anhænger af: - Antal af hold der skal være med i valgfagsugen - Hvilke undervisere der er til rådighed i valgfagsugen - Hvilke interessere eleverne har Nogle af nedenstående valgfag er også erstatningsfag som tilbydes til de elever der har fritagelse for undervisningen i dansk og engelsk. Det fremgår af skolens LUP hvilke af fagene der tilbydes som erstatningsfag Studietur et med valgfaget Studietur er at give dig et indtryk af, hvordan uddannelses- og arbejdsområderne inden for det pædagogiske og det social- og sundhedsfaglige felt er i andre lande. et er også at have en god og sjov rejseoplevelse sammen med undervisere og elever fra skolens forskellige uddannelser. Endvidere er formålet at opleve et fremmed lands kultur og historie. Studieturen vil typisk gå til en af de europæiske storbyer. Turen vil blandt andet indeholde studiebesøg på forskellige fagrelevante arbejdspladser eksempelvis: Plejehjem, børnehaver, specialinstitutioner mv. Desuden skal vi gøre brug af landets kulturelle og historiske tilbud samt tage pulsen på det sted, vi opholder os. Det tilstræbes, at vi i perioden op til turen benytter noget af undervisningen til at forberede os til at tage af sted både fagligt og socialt. På selve turen vil en del besøg og aktiviteter foregå med oplæg, oplevelse og efterfølgende samtale. Vi satser naturligvis på hyggeligt samvær og sociale aktiviteter, som gør det til en god oplevelse at være af sted sammen. Når valgfaget er slut skal eleven kunne anvende en pædagogisk analyse af de fagrelevante arbejdspladser komme med forslag til forskellige nye tiltag i egen praksis i Danmark reflektere over og medinddrage etiske overvejelser i forhold til dilemmaer i fremmed kulturel praksis. 2

3 Drama et med valgfaget er først og fremmest at have det sjovt med forskellige kreative og kropslige udtryksformer. Det handler blandt andet om afprøve grænser i trygge rammer, lære at stå frem og kommunikere og udfordre sig selv på forskellige områder. Endvidere er det også en pointe etablere et dejligt samvær på tværs at køn, alder og uddannelse og grine, more sig og have det godt. Vi sætter i dette valgfag turbo på de personlige kompetencer og ikke de snævre faglige kompetencer. et i valgfaget drama varierer en del. Dette skyldes blandt andet, at vi som undervisere gerne vil samarbejde med valgfagsholdet om, hvad ugen indeholder. Men her er en smagsprøve på, hvad du vil kunne komme til at lave i løbet af ugen: Stå frem-kursus. Dramaøvelser og -leg. Klovneri, cirkus og gadeteater. Masketeater. Teatersport og improvisation. Tekst- og replikarbejde. Teaterproduktion. I valgfaget drama fjerner vi os fra skoleborde og -stole og går på gulvet og laver lege, øvelser mv. i praksis. Vi arbejder med dialogbaseret undervisning, hvor det er afgørende, at du er mere deltagende end observerende, hvormed du selv kan være med til at præge undervisningen. Undervisningsformen kan indeholde: Læreroplæg, øvelser, små projekter, gruppearbejde, elevoplæg, besøg af gæstelærere, ture ud af huset og hvad vi i øvrigt finder ud af undervejs. Når valgfaget er slut skal eleven kunne stå frem og kommunikere og udfordre sig selv på forskellige områder komme med forslag til forskellige nye tiltag i praksis etablere et samvær på tværs at køn, alder og uddannelse 3

4 Naturfag et er at give eleven mulighed for at tilegne sig viden om naturfaglige emner, der er væsentlige for social- og sundhedsuddannelserne. Valgfaget skal give eleven mulighed for at fordybe sig i et eller flere emner, og at repetere dele af emner, som hører til det normale niveau på den uddannelse, som eleven er i gang med. et er også at eleven får et grundlag for videre uddannelse. Undervisningen tilrettelægges individuelt og kan foregå på F, E, D og C-niveau et kan dække over alle målene på de enkelte niveauer f.eks.: Faglige beregninger i forbindelse med kost, medicin, ph, vækst m.m. Ernæring og kostens sammensætning. Mikroorganismer og hygiejne. Grundlæggende kemi som f.eks. grundstoffer og kemiske forbindelser i relation til fysiologiske sammenhænge, syre, baser og ph i forbindelse med rengøringsmidler og blodet. Cellers opbygning og funktion samt transport i kroppen. Den teoretiske undervisning vil være mest lærestyret og tage udgangspunkt i hverdagens problemstillinger set ud fra en naturfaglig vinkel. Der vil blive arbejdet både individuelt og i grupper om emnerne. Forsøg indgår i undervisningen. Når valgfaget er slut skal eleven: kunne foretage faglige beregninger have kendskab til simple kemiske forbindelser bl.a. i relation til kroppen, ernæring og rengøringsmidler have opnået større viden om naturfaglige emner, der er væsentlig for social- og sundhedsuddannelserne 4

5 Æstetik og kreativitet at få en større viden om betydningen af at være kreativ, at blive bedre til at skabe nye muligheder og løsninger i en konstant foranderlig verden på arbejde og privat, at få en større viden om betydningen af at være i flow at blive bevidst om balancen imellem udfordringer og kompetencers betydning for dit engagement på arbejdet at være i et kreativt værkstedsarbejde teori om kreativitet og æstetik, hverdagsfortællinger ud fra elevens oplevelser, hvor det er refleksionen der bruges det kunne f.eks. være indretningen på institutionen/værestedet. Hvordan opnås flow på arbejdet og kan det bruges bevidst. Debat ud fra forskellige oplæg. Kreative aktiviteter. Diverse udfordringer og opgaver, Værkstedsarbejde, Maleri, sampling /billedkomposition, collage, textiler, 3D skulpturer, modellering, støbning, træarbejde m.m. Hele holdet og den enkelte elev vil have stor indflydelse på valgfagets indhold. Det betyder, at der er mulighed for fordybelse indenfor områder som den enkelte eller mindre grupper brænder for. Valgfaget er relevant både for social- og sundhedsområdet og for den pædagogiske assistentuddannelse. Når valgfaget er slut skal eleven kunne skabe nye muligheder og løsninger i en konstant foranderlig verden på arbejde og privat komme med forslag til forskellige nye tiltag i praksis være bevidst om balancen imellem udfordringer og kompetencers betydning for dit engagement på arbejdet 5

6 Kost og motion et med valgfaget er, at eleven får kendskab til sammenhængen mellem ernæringsrigtig kost og motion. At eleven bliver inspireret til at dyrke motion, og får ideer og redskaber til selv at lave mad, der er enkel og ernæringsrigtig. Hvad er en sund kost? Passer maden til kroppen? Hvordan bruges varedeklarationerne på købte mad? Hvad betyder motion for den enkelte og hvilken motionsform passer til den enkelte? Hvordan kommer motion ind i dagligdagen? Valgfaget vil først og fremmest være praktisk med enkelte teori-oplæg om hvad ernæringsrigtig kost er og hvilken betydning motion har for helbredet. Arbejde i praktisk madlavning. Indkøb af råvarer og tilberedning af ernæringsrigtig kost. Afprøvning af forskellige motionsformer ud fra deltagernes ønsker. Introduktion til den motiverende samtale. Når valgfaget er slut skal eleven kunne synliggøre kendskab til sammenhængen mellem ernæringsrigtig kost og motion komme med forslag til forskellige nye tiltag i praksis dokumenterer ideer og redskaber til selv at lave mad, der er enkel og ernæringsrigtig. 6

7 Mindfulness : Mindfulness er træning i nærvær. At være til stede i sig selv og være i reel kontakt med sin krop, åndedræt og følelser. Igennem træning af metoderne regelmæssigt har forskningen vist, at det har gavnlig effekt på hjernens aktivitet, immunsystemet, hormonsystemet og følelsesmæssige processer. Mindfulness meditation har sine rødder i den buddhistiske meditations tradition. I Mindfulness har man så at sige trukket den religiøse tilknytning ud af metoden for at disse kan komme almindelige ikke - troende mennesker til gavn. Der arbejdes med den formelle praksis det er de øvelser vi træner på kurset og den uformelle praksis, som er den vi træner i vores daglige gøremål. At udøve mindfulness drejer sig om dette ene: Uanset hvad du gør, så vær klar over det. Dipa Ma, Meditationslærer. : et med valgfaget er at give dig kendskab til begrebet Mindfulness og give dig konkrete erfaringer med, hvordan du kan bruge mindfulness i dit liv. Du får praktiske og konkrete erfaringer, som er meget anvendelige i arbejdet som SSH, SSA og PA. Du vil i løbet af ugen få kendskab til og erfaring med: at bevare opmærksomhed og nærvær i dagligdagen - både i arbejdet med ældre og børn - og i dit privatliv. forebyggelse af og håndtering af stress. håndtering af præstations- og eksamensangst. Når du vælger mindfulness valgfaget, er det en forudsætning, at du har lyst til at deltage i øvelserne. Det vil være en uge, hvor du får mulighed for at udvikle og træne dine kropslige/kinestetiske, følelsesmæssige, intrapersonelle og empatiske intelligenser. Med andre ord det tænkende hoved får mulighed for at holde en pause. : Der bliver givet en grundig gennemgang af, hvad begrebet mindfulness står for og baggrunden for metodens udbredelse og anvendelse. I undervisningen kommer vi også ind på, hvordan det påvirker kroppen, følelserne og nervesystemet at anvende mindfulness øvelser. : Når valgfaget er slut skal eleven have: opnået kendskab til udvalgte mindfulness-øvelser 7

8 opnået indsigt i mundfulness og metodens anvendelighed i arbejdet med ældre og børn opnået erfaringer på egen krop med, hvordan øvelserne virker tilegnet sig metoder til håndtering af stress og præstationsangst 8

9 Psykisk førstehjælp Kursus i psykisk førstehjælp har til formål at: - øge din viden om psykisk sygdom - give dig bedre færdigheder i at støtte mennesker med psykisk sygdom - give dig bedre handlemuligheder ved akutte psykisk kriser - mindske berøringsangst og uhensigtsmæssige reaktioner i mødet med mennesker ramt af psykisk sygdom - tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte så tidligt som muligt "WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de mest belastende sygdomme - både for samfundet og for den enkelte. På trods af dette er den vores viden om psykiske sygdom samt hvordan vi som medmennesker støtter og hjælper et menneske, der er ramt af psykisk sygdom, meget begrænset. Dette ønsker vi at forebygge ved at tilbyde kurset "psykisk førstehjælp". (Psykiatrifonden 2014) Kurset afvikles over 4 lektioner pr. dag i 5 dage, hvor du har mindfulness med Hanne Ravn de resterende 4 lektioner pr dag (se beskrivelsen for valgfaget Mindfulness). I alt 8 lektioner pr dag. Kurset udbydes i samarbejde med Psykiatrifonden og varetages af Merete Abildtrup, der er uddannet instruktør i psykisk førstehjælp herigennem. Til kurset hører en bog/manual, der koster dig 200 kr, som skal betales ved tilmeldingen til kurset. På kurset i psykisk førstehjælp bliver du undervist i temaerne: - depression - angst - psykoser - misbrug Derudover bliver du undervist i akutte krisereaktioner og krisesituationer: - selvmordstanker og selvmordsadfærd - selvskadende adfærd - panikanfald (angst) - reaktioner ved traumer - aggressiv adfærd Kurset vil indeholde undervisning i plenum, cases samt involvere deltagerne i gruppedrøftelser, øvelser og egen fordybelse i materialet. Når valgfaget er slut skal eleven kunne genkende tegn på de temaer, der er undervist i, samt kende KRYDS-handleplanen for disse. Eleven skal have en bedre fornemmelse af, hvordan hun/han kan reagere i situationer, hvor et medmenneske er i krise. Kurset evalueres skriftligt og evalueringen sendes til Psykiatrifonden. 9

10 Faget afsluttes med karakteren "gennemført/ikke gennemført. Efter endt kursus med fuld og aktiv deltagelse, modtager du et certifikat som psykisk førstehjælper fra Psykiatrifonden. 10

11 Vildmarksliv At beskæftige sig med natur og ude-liv i Danmark bliver aldrig den helt store vildmarksoplevelse. Men hvis vi flytter ud i naturen og er der på dens bekostning, og hvis vi kan få øje på dens muligheder, og udnytte dem til vores fordele, så får vi en smagsprøve på, hvad vildmarksliv er. Naturen er det der er civilisationens grundlag, havde det ikke været for naturen, havde mennesket ikke været der hvor vi er i dag. I dag er meget af vores brug af naturen, som rekreative område, vi løber, cykler, ror eller går ture i den. Men har vi noget forhold til naturen i sig selv? Med vildmarksliv får du mulighed for at få en anden slags oplevelse i og af naturen. Du øver dig i, og tilegner dig færdigheder i færdsel i naturen, samtidigt med at vi bruger naturen for det den er. Naturen er sanselig, vi skal bruge vores sanser til at opdage noget om naturen, og til at opdage noget om os selv. At du får mulighed for at, arbejde med personlige styrker og kompetencer i aktiviteten Udeliv. Et forløb hvor metode og rammen skaber mulighed for at udfordre sig selv, og få viden om egne styrker og sociale kompetencer. Vi skal være ude fra mandag til onsdag. 2 overnatninger i Lavvu. Vi laver alt vores mad på bål, og henter vores vand i søen. Vi skal slagte kaniner, klatre, undersøge og være nysgerrige, snitte, smage på og lugte til naturen og så skal vi være tilstede (kram et træ) og få dagene til at blive gode og varme ;-) Egenbetaling Der er en egenbetaling på kr. 300, som dækker de to overnatninger i Lavvu med brændeovn, sovepose, lagenpose, liggeunderlag, mad og diverse lejrudstyr. Ugen afsluttes med en selvevaluering: Overlevede jeg? Hvor og hvorfor var det svært? Hvor og hvorfor var det sjovt? Hvad var mit personlige udbytte af ugen? Hvordan kan jeg sætte oplevelserne ind i en pædagogisk kontekst? Der evalueres med underviser. 11

12 Konflikthåndtering : et er, at eleverne får viden om og indsigt i konflikter og deres udvikling og afvikling. Konflikter er og vil fortsat være en del af vores hverdag vi kan ikke undgå dem men vi kan lære at håndterer dem på en mere hensigtsmæssig måde. Konflikter kan føre til udvikling eller stagnati-on mellem mennesker, afhæng af konflikten og vores måde at håndterer konflikten på. Vi vil også arbejde med at udvikle en praksis der opbygger en konflikthåndterende kultur. Den kan være med til at man, behandler konflikter refleksivt og konfliktfagligt. : Hvad er en konflikt? hvordan definerer vi en konflikt? og hvad er ikke en konflikt? Hvordan udvikler konflikter sig, og hvad kan man gøre for at afvikle konflikter? Hvordan reagerer vi mennesker på konflikter - Og hvad vil det sige at holde kontakten? Kommunikationen i konflikter er vigtig, men hvad betyder det, og hvad skal der til? Vi vil arbejde med Mindfuldness som redskab til den indre og ydre verden, til at holde fokus og til fysisk, psykisk og mental afspænding f.eks. i forbindelse med konflikter. Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer fra hverdagen og praktikken sættes der fokus på den konflikthåndterende kultur, på klassen og på arbejdspladsen, på sms, Facebook eller Twitter. Emnet giver mulighed for at lære både sig selv og sine omgivelser bedre at kende. : Der skiftes mellem oplæg, workshops og øvelser, individuelt, i grupper og på plenum. Hver dag arbejdes der med Mindfuldness eller lignende som redskab. Der vil være mulighed for supervision i mindre grupper eller individuelt. : Ugen afsluttes med en selvevaluering: hvilken ny viden og indsigt, er jeg nu i besiddelse af? hvilke nye, hensigtsmæssige handlemuligheder vil jeg være opmærksom på for eftertiden? Der evalueres skriftligt eller mundtligt med underviser. 12

13 Innovation og iværksætteri et med valgfaget er, at eleven får kendskab til faser i en innovativ arbejdsproces samt erfaring med at udvikle og udvælge ideer, der kan omsættes til handling. At eleven redskaber der kan inspirere til ideer til at arbejde innovativt under uddannelsen og som færdiguddannet. Hvad er en innovativ arbejdsproces? Hvordan udvikle ideer kreativt? Hvordan udvælge bæredygtige ideer? Hvordan omsætte dem til handling i praksis under uddannelsen eller som færdiguddannet? I dette valgfag afprøver vi en række metoder og processer til kreativ ideudvikling. Her er alle sanser i spil. Vi arbejder videre med KIE-modellen og innovationstrappen og finder de bæredygtige ideer, der kan omsættes i praksis. Kort sagt: nyt nyttigt - nyttiggjort. Når valgfaget er slut skal eleven kunne Synliggøre kendskab til faser i en innovativ arbejdsproces Komme med forslag til hvordan man udvikler ideer kreativt og udvælger bæredygtige ideer Dokumentere forslag til hvordan ide kan omsættes til handling 13

14 Kulturel mangfoldighed. : et med valgfaget Kulturel mangfoldighed er at opnå en større viden om dels kulturelle begreber, dels den mangfoldighed samfundet rummer, og som vi selv er en del af. Der vil blive arbejdet med, hvad det vil sige at have en kultur hvad kendetegner en kultur, hvad er en pædagogisk institutions kultur og er man i stand til at rumme alle slags kulturer. : et i valgfaget vil kunne variere en del, idet underviserne gerne vil inddrage eleverne i det indholdsmæssige, men det kunne være følgende emner: kulturforståelse forskellige kulturbegreber kulturel identitet mediernes indflydelse/påvirkning af og på kulturer kultur og kommunikation integration det multikulturelle samfund hvad er dansk kultur hvordan udtrykker man kultur hvordan påvirkes vi af kulturer fra polka til lambada syng og dans : I valgfaget vil der blive arbejdet med oplæg, gæsteundervisere, gruppe arbejde, elevoplæg. Der vil evt. blive besøg på forskellige destinationer, som kendetegner eller illustrerer forskellige kulturer. Kreative udtryksformer, som sang, dans, kunst og udsmykning vil blive inddraget. Endvidere vil der være mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne. : Når valgfaget er slut skal eleven: have opnået en større viden om kulturelle begreber have forståelse for vores samfunds kulturelle mangfoldighed. 14

15 Praktisk sygepleje Hensigten med Praktisk sygepleje er, at du får mulighed for at bygge bro mellem teori og praksis, således at du øger din kompetence i f.t til udøvelse af faget som social- og sundhedsassistent. Her har du chancen for at få fingrene i faget - før du kommer i praktik. Mål At du kan identificere behov, begrunde samt udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter i udvalgte cases, hvor vægten vil blive lagt på at udføre pleje Du vil arbejde med praksisnære cases samt procedurer. Du vil få mulighed for at fordybe dig i den teoretiske baggrund for plejen samt afprøve din nye viden via praktiske øvelser. Endvidere vil der være fokus på selvevaluering samt feedback til øvrige deltagere på holdet. Faget tilrettelægges således, at der vil være vekslende undervisningsformer. Der vil være både teoretiske oplæg samt gruppearbejde. Holdvis skal I udføre de praktiske øvelser i plejen for de øvrige deltagere, samt begrunde jeres handlinger teoretisk. I skal i løbet af valgfaget fremvise øvelser for hinanden samt evaluere på udført pleje - herunder evaluering af egen rolle i plejen. 15

16 Solister : et med at være solist i en uge er at eleven får mulighed for individuelt at fordybe sig i et selvvalgt emne : et i solist ugen er bestemt af den enkelte elevs valg. Der skal være formuleret mål for ugen. Målet skal være godkendt af tovholder for solisterne. : Eleven planlægger selv forløbet og formulerer mål. : Ugen afsluttes med en selvevaluering, nåede jeg målet og hvad fik jeg ud af det. Der evalueres skriftligt eller mundtligt til tovholder. Andet fremmedsprog end engelsk Såfremt eleven ønsker et andet fremmedsprog end engelsk, henviser vi til VUC i Silkeborg. Se 16

17 Socialpædagogik At eleven får teoretisk viden og faglige færdigheder så hun kan anvende socialpædagogiske principper med henblik på at skabe betingelser for at mennesker med særlige vanskeligheder kan deltage i samfundet. Eleven skal i specialefaget social pædagogik arbejde med: Grupper af socialt udsatte borgere, eksempelvis hjemløse, demente, psykiatriske brugere med dobbelt diagnoser Ekskluderingsmekanismer i samfundet og i individet Hvordan socialpædagogisk pleje kan forebygge magtanvendelse Reglerne om magtanvendelse og dilemmaerne i forhold til omsorgspligt rne vil veksle mellem læreroplæg om baggrunden for socialpædagogisk tankegang, livshistorie som arbejdsredskab, respekt, værdier og holdninger, menneskets grundlæggende rettigheder, omsorgspligt og magtanvendelse og elevens arbejde med cases og rollespil herunder videooptagelse. Mål At eleven kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske forholds betydning for borgeren indenfor den socialpædagogiske målgruppe kan i sin professionelle praksis udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber Når specialefaget er slut skal eleven kunne anvende en pædagogisk analyse komme med forslag til forskellige socialpædagogiske tiltag reflektere over og medinddrage etiske overvejelser i forhold til dilemmaer i den socialpædagogiske pleje 17

18 Ældrepædagogik At eleven i sine relationer kan medvirke til at styrke ældres borgeres livsudfoldelse. At eleven i sin relation med ældre, kan medvirke til at styrke de ældres integritet, værdighed og selvbestemmelse. At eleven kan arbejde med at være opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende. Herunder: At eleven formulerer og begrunder problemfelter i relation til social- og sundhedshjælperens fagområde. At eleven søger og anvender vejledning At eleven udvikler studiekompetencer. At eleven opøver sin evne til at anvende teori til skriftligt og mundtligt at argumentere fagligt Hvad er ældrepædagogik? Elevens billede af at være gammel Forandringer i befolkningsudvikling (demografi) Syn på alder før og nu, samt forestillinger om fremtiden Aldring set i et biologisk, psykologisk, socialt og kulturelt perspektiv Omsætte intention om livslang udvikling og læring Integritet, værdighed og selvbestemmelse Ældrepædagogiske redskaber, herunder livshistorie og reminiscens I tilrettelæggelsen vil der blive lagt vægt på løbende at veksle mellem teorier og metoder. Teorierne medvirker til forståelse af, hvad der sker i forbindelse med aldring, og metoderne giver inspiration til forskellige handlemuligheder. I tilrettelæggelsen vil billeder, case, film og dilemmaer danne udgangspunkt for undervisningen. Der vil skabes rammer for, at eleven individuelt kan fordybe sig i en ældrepædagogisk problemstilling. Den individuelle fordybelse tager udgangspunkt i elevens nysgerrighed eller læringsbehov. Mål At eleven opnår indsigt i alderdommens biologiske, psykosociale og kulturelle muligheder og problemer opnå grundig indsigt i den demografiske udviklingsbetydning for social og sundhedsområdet kan i sin professionelle praksis reflektere over hvordan værdier og organisering af arbejdet har betydning for de ældres muligheder for at opretholde værdighed og selvbestemmelse kan i sin professionelle praksis understøtte den enkelte borgers livsudfoldelse 18

19 Når specialefaget sluttes, skal eleven, gennem et mindre skriftligt produkt og i dialog med vejleder, kunne anvende og argumentere ved hjælp af ældrepædagogisk teorier og metoder. 19

20 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen et med specialefaget er at eleven erhverver viden om forskellige etniske minoritetsgrupper i Danmark for at kunne møde personer fra disse grupper på en hensigtsmæssig måde, hvad enten det gælder borger, der skal modtage hjælp, eller det er kolleger, der skal samarbejdes med. et er også at styrke elevens kendskab til forskellige etniske gruppers opfattelse af sundhed og sygdom. Der vil være fokus på, hvad kultur er og hvordan kulturmødet opleves. Der vil blive arbejdet med sundheds- og sygdomsbegrebet i et kulturelt perspektiv. Der vil også være fokus på hverdagen, som den leves i forskellige etniske gruppe, herunder religion, familieforhold, kost og ernæring. Ældre indvandrers muligheder og begrænsninger når de får behov for hjælp fra det offentlige. Den interkulturelle kommunikation vil være en væsentlig del af indholdet. Der vil være teoretiske oplæg, og der vil blive arbejdet individuelt og i grupper med bearbejdning af disse teoretiske oplæg. Der vil desuden blive arbejdet med film, cases og dilemmaer inden for emnet. Mål At eleven opnår omfattende viden sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske minoriteter i Danmark opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgenfor etniske minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation overkulturgrænser og sproglige barrierer Når specialefaget afsluttes, skal eleven, i forhold til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, have nået målene for specialefaget på et avanceret niveau. Eleven skal have deltaget aktivt i forhold til arbejdet med specialefagets indhold. 20

21 Medicinhåndtering på pædagogisk område (kun pædagogisk assistent uddannelse) At eleven kender til indikationer og kontraindikationer på borgers medicin At eleven får kendskab til den konkrete medicinhåndtering hos borger indenfor det pædagogiske område. At eleven på en etisk og forsvarlig måde kender til handlinger og procedure relateret til borgerens medicin At eleven får kendskab til udvalgte lægemidler og kendskab til anvendelse af disse At eleven får redskaber til selv at være opsøgende og undersøgende i relation til borgers medicin. Generel lægemiddellære, herunder hvad skal man observere, hvordan virker medicin, hvilke bivirkning og hvordan kan forskellig medicin påvirke hinanden. Lovgivning og vejledninger om ansvar, sikkerhed, utilsigtede hændelser og den enkeltes opgave i forbindelse med medicinhåndtering. Håndtering af lægemidler i hverdagen, herunder udvalgte psykofarmaka, smertestillende medicin, laksantia, epilepsimedicin og andre relevante eksempel. Anvendelse af håndkøbsmedicin og naturmedicin. Brug af medicin.dk, interaktionsbasen.dk Valgfagsundervisningen vil byde på teorioplæg, dialog og dilemmadiskussion. Der vil være indlagt forskellige opgaver og øvelser, både individuelle og i grupper. Der anvendes e learning, film Der er mulighed for fordybelse i selvvalgt emne indenfor valgfagets områder. Når valgfaget er slut skal eleven kunne synliggøre det nye kendskab til medicinhåndtering komme med forslag til forskellige opmærksomhedsområder i praksis og hvordan man som kommende pædagogisk assistent kan handle herpå. dokumentere sit læringsudbytte mundtligt og skriftligt 21

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere