VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013"

Transkript

1 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/ Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv Konflikthåndtering Innovation og iværksætteri Kulturel mangfoldighed Praktisk sygepleje Solister Andet fremmedsprog end engelsk Socialpædagogik Ældrepædagogik Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Medicinhåndtering på pædagogisk område (kun pædagogisk assistent uddannelse) Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 Valgfag 28 Eleverne vælger valgfag. Den enkelte skole fastsætter, hvilke valgfag skolen tilbyder eleven. Skolen skal dog altid tilbyde undervisning i mindst ét fremmedsprog ud over engelsk samt undervisning i etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation. Stk. 2. Såfremt der ved skolen ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag for etablering af de påbudte valgfag, skal skolen henvise eleven til en anden uddannelsesinstitution, der kan gennemføre undervisningen. Stk. 3. Skolen skal give valgmuligheder og tilbyde fag og niveauer, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser, samt teoretiske, praktiske og kreative valgfag, der supplerer den erhvervsrettede og almene undervisning for elever, der ønsker at uddybe mere specielle emner i deres uddannelse, eller som ønsker større bredde. Stk. 4. Ved valgfag, der indgår som fag i andre uddannelser eller i enkeltfagsordninger, skal skolen følge de regler, som er fastsat for den pågældende undervisning, herunder reglerne om lærerkvalifikationer. 1

2 Stk. 5. De valgfag, som skolen tilbyder eleverne, skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan. småder og bedømmelsesgrundlag skal tillige fremgå af skolens lokale undervisningsplan. Ikke alle nedenstående valgfag udbydes i hver valgfagsuge. Udbuddet anhænger af: - Antal af hold der skal være med i valgfagsugen - Hvilke undervisere der er til rådighed i valgfagsugen - Hvilke interessere eleverne har Nogle af nedenstående valgfag er også erstatningsfag som tilbydes til de elever der har fritagelse for undervisningen i dansk og engelsk. Det fremgår af skolens LUP hvilke af fagene der tilbydes som erstatningsfag Studietur et med valgfaget Studietur er at give dig et indtryk af, hvordan uddannelses- og arbejdsområderne inden for det pædagogiske og det social- og sundhedsfaglige felt er i andre lande. et er også at have en god og sjov rejseoplevelse sammen med undervisere og elever fra skolens forskellige uddannelser. Endvidere er formålet at opleve et fremmed lands kultur og historie. Studieturen vil typisk gå til en af de europæiske storbyer. Turen vil blandt andet indeholde studiebesøg på forskellige fagrelevante arbejdspladser eksempelvis: Plejehjem, børnehaver, specialinstitutioner mv. Desuden skal vi gøre brug af landets kulturelle og historiske tilbud samt tage pulsen på det sted, vi opholder os. Det tilstræbes, at vi i perioden op til turen benytter noget af undervisningen til at forberede os til at tage af sted både fagligt og socialt. På selve turen vil en del besøg og aktiviteter foregå med oplæg, oplevelse og efterfølgende samtale. Vi satser naturligvis på hyggeligt samvær og sociale aktiviteter, som gør det til en god oplevelse at være af sted sammen. Når valgfaget er slut skal eleven kunne anvende en pædagogisk analyse af de fagrelevante arbejdspladser komme med forslag til forskellige nye tiltag i egen praksis i Danmark reflektere over og medinddrage etiske overvejelser i forhold til dilemmaer i fremmed kulturel praksis. 2

3 Drama et med valgfaget er først og fremmest at have det sjovt med forskellige kreative og kropslige udtryksformer. Det handler blandt andet om afprøve grænser i trygge rammer, lære at stå frem og kommunikere og udfordre sig selv på forskellige områder. Endvidere er det også en pointe etablere et dejligt samvær på tværs at køn, alder og uddannelse og grine, more sig og have det godt. Vi sætter i dette valgfag turbo på de personlige kompetencer og ikke de snævre faglige kompetencer. et i valgfaget drama varierer en del. Dette skyldes blandt andet, at vi som undervisere gerne vil samarbejde med valgfagsholdet om, hvad ugen indeholder. Men her er en smagsprøve på, hvad du vil kunne komme til at lave i løbet af ugen: Stå frem-kursus. Dramaøvelser og -leg. Klovneri, cirkus og gadeteater. Masketeater. Teatersport og improvisation. Tekst- og replikarbejde. Teaterproduktion. I valgfaget drama fjerner vi os fra skoleborde og -stole og går på gulvet og laver lege, øvelser mv. i praksis. Vi arbejder med dialogbaseret undervisning, hvor det er afgørende, at du er mere deltagende end observerende, hvormed du selv kan være med til at præge undervisningen. Undervisningsformen kan indeholde: Læreroplæg, øvelser, små projekter, gruppearbejde, elevoplæg, besøg af gæstelærere, ture ud af huset og hvad vi i øvrigt finder ud af undervejs. Når valgfaget er slut skal eleven kunne stå frem og kommunikere og udfordre sig selv på forskellige områder komme med forslag til forskellige nye tiltag i praksis etablere et samvær på tværs at køn, alder og uddannelse 3

4 Naturfag et er at give eleven mulighed for at tilegne sig viden om naturfaglige emner, der er væsentlige for social- og sundhedsuddannelserne. Valgfaget skal give eleven mulighed for at fordybe sig i et eller flere emner, og at repetere dele af emner, som hører til det normale niveau på den uddannelse, som eleven er i gang med. et er også at eleven får et grundlag for videre uddannelse. Undervisningen tilrettelægges individuelt og kan foregå på F, E, D og C-niveau et kan dække over alle målene på de enkelte niveauer f.eks.: Faglige beregninger i forbindelse med kost, medicin, ph, vækst m.m. Ernæring og kostens sammensætning. Mikroorganismer og hygiejne. Grundlæggende kemi som f.eks. grundstoffer og kemiske forbindelser i relation til fysiologiske sammenhænge, syre, baser og ph i forbindelse med rengøringsmidler og blodet. Cellers opbygning og funktion samt transport i kroppen. Den teoretiske undervisning vil være mest lærestyret og tage udgangspunkt i hverdagens problemstillinger set ud fra en naturfaglig vinkel. Der vil blive arbejdet både individuelt og i grupper om emnerne. Forsøg indgår i undervisningen. Når valgfaget er slut skal eleven: kunne foretage faglige beregninger have kendskab til simple kemiske forbindelser bl.a. i relation til kroppen, ernæring og rengøringsmidler have opnået større viden om naturfaglige emner, der er væsentlig for social- og sundhedsuddannelserne 4

5 Æstetik og kreativitet at få en større viden om betydningen af at være kreativ, at blive bedre til at skabe nye muligheder og løsninger i en konstant foranderlig verden på arbejde og privat, at få en større viden om betydningen af at være i flow at blive bevidst om balancen imellem udfordringer og kompetencers betydning for dit engagement på arbejdet at være i et kreativt værkstedsarbejde teori om kreativitet og æstetik, hverdagsfortællinger ud fra elevens oplevelser, hvor det er refleksionen der bruges det kunne f.eks. være indretningen på institutionen/værestedet. Hvordan opnås flow på arbejdet og kan det bruges bevidst. Debat ud fra forskellige oplæg. Kreative aktiviteter. Diverse udfordringer og opgaver, Værkstedsarbejde, Maleri, sampling /billedkomposition, collage, textiler, 3D skulpturer, modellering, støbning, træarbejde m.m. Hele holdet og den enkelte elev vil have stor indflydelse på valgfagets indhold. Det betyder, at der er mulighed for fordybelse indenfor områder som den enkelte eller mindre grupper brænder for. Valgfaget er relevant både for social- og sundhedsområdet og for den pædagogiske assistentuddannelse. Når valgfaget er slut skal eleven kunne skabe nye muligheder og løsninger i en konstant foranderlig verden på arbejde og privat komme med forslag til forskellige nye tiltag i praksis være bevidst om balancen imellem udfordringer og kompetencers betydning for dit engagement på arbejdet 5

6 Kost og motion et med valgfaget er, at eleven får kendskab til sammenhængen mellem ernæringsrigtig kost og motion. At eleven bliver inspireret til at dyrke motion, og får ideer og redskaber til selv at lave mad, der er enkel og ernæringsrigtig. Hvad er en sund kost? Passer maden til kroppen? Hvordan bruges varedeklarationerne på købte mad? Hvad betyder motion for den enkelte og hvilken motionsform passer til den enkelte? Hvordan kommer motion ind i dagligdagen? Valgfaget vil først og fremmest være praktisk med enkelte teori-oplæg om hvad ernæringsrigtig kost er og hvilken betydning motion har for helbredet. Arbejde i praktisk madlavning. Indkøb af råvarer og tilberedning af ernæringsrigtig kost. Afprøvning af forskellige motionsformer ud fra deltagernes ønsker. Introduktion til den motiverende samtale. Når valgfaget er slut skal eleven kunne synliggøre kendskab til sammenhængen mellem ernæringsrigtig kost og motion komme med forslag til forskellige nye tiltag i praksis dokumenterer ideer og redskaber til selv at lave mad, der er enkel og ernæringsrigtig. 6

7 Mindfulness : Mindfulness er træning i nærvær. At være til stede i sig selv og være i reel kontakt med sin krop, åndedræt og følelser. Igennem træning af metoderne regelmæssigt har forskningen vist, at det har gavnlig effekt på hjernens aktivitet, immunsystemet, hormonsystemet og følelsesmæssige processer. Mindfulness meditation har sine rødder i den buddhistiske meditations tradition. I Mindfulness har man så at sige trukket den religiøse tilknytning ud af metoden for at disse kan komme almindelige ikke - troende mennesker til gavn. Der arbejdes med den formelle praksis det er de øvelser vi træner på kurset og den uformelle praksis, som er den vi træner i vores daglige gøremål. At udøve mindfulness drejer sig om dette ene: Uanset hvad du gør, så vær klar over det. Dipa Ma, Meditationslærer. : et med valgfaget er at give dig kendskab til begrebet Mindfulness og give dig konkrete erfaringer med, hvordan du kan bruge mindfulness i dit liv. Du får praktiske og konkrete erfaringer, som er meget anvendelige i arbejdet som SSH, SSA og PA. Du vil i løbet af ugen få kendskab til og erfaring med: at bevare opmærksomhed og nærvær i dagligdagen - både i arbejdet med ældre og børn - og i dit privatliv. forebyggelse af og håndtering af stress. håndtering af præstations- og eksamensangst. Når du vælger mindfulness valgfaget, er det en forudsætning, at du har lyst til at deltage i øvelserne. Det vil være en uge, hvor du får mulighed for at udvikle og træne dine kropslige/kinestetiske, følelsesmæssige, intrapersonelle og empatiske intelligenser. Med andre ord det tænkende hoved får mulighed for at holde en pause. : Der bliver givet en grundig gennemgang af, hvad begrebet mindfulness står for og baggrunden for metodens udbredelse og anvendelse. I undervisningen kommer vi også ind på, hvordan det påvirker kroppen, følelserne og nervesystemet at anvende mindfulness øvelser. : Når valgfaget er slut skal eleven have: opnået kendskab til udvalgte mindfulness-øvelser 7

8 opnået indsigt i mundfulness og metodens anvendelighed i arbejdet med ældre og børn opnået erfaringer på egen krop med, hvordan øvelserne virker tilegnet sig metoder til håndtering af stress og præstationsangst 8

9 Psykisk førstehjælp Kursus i psykisk førstehjælp har til formål at: - øge din viden om psykisk sygdom - give dig bedre færdigheder i at støtte mennesker med psykisk sygdom - give dig bedre handlemuligheder ved akutte psykisk kriser - mindske berøringsangst og uhensigtsmæssige reaktioner i mødet med mennesker ramt af psykisk sygdom - tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte så tidligt som muligt "WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de mest belastende sygdomme - både for samfundet og for den enkelte. På trods af dette er den vores viden om psykiske sygdom samt hvordan vi som medmennesker støtter og hjælper et menneske, der er ramt af psykisk sygdom, meget begrænset. Dette ønsker vi at forebygge ved at tilbyde kurset "psykisk førstehjælp". (Psykiatrifonden 2014) Kurset afvikles over 4 lektioner pr. dag i 5 dage, hvor du har mindfulness med Hanne Ravn de resterende 4 lektioner pr dag (se beskrivelsen for valgfaget Mindfulness). I alt 8 lektioner pr dag. Kurset udbydes i samarbejde med Psykiatrifonden og varetages af Merete Abildtrup, der er uddannet instruktør i psykisk førstehjælp herigennem. Til kurset hører en bog/manual, der koster dig 200 kr, som skal betales ved tilmeldingen til kurset. På kurset i psykisk førstehjælp bliver du undervist i temaerne: - depression - angst - psykoser - misbrug Derudover bliver du undervist i akutte krisereaktioner og krisesituationer: - selvmordstanker og selvmordsadfærd - selvskadende adfærd - panikanfald (angst) - reaktioner ved traumer - aggressiv adfærd Kurset vil indeholde undervisning i plenum, cases samt involvere deltagerne i gruppedrøftelser, øvelser og egen fordybelse i materialet. Når valgfaget er slut skal eleven kunne genkende tegn på de temaer, der er undervist i, samt kende KRYDS-handleplanen for disse. Eleven skal have en bedre fornemmelse af, hvordan hun/han kan reagere i situationer, hvor et medmenneske er i krise. Kurset evalueres skriftligt og evalueringen sendes til Psykiatrifonden. 9

10 Faget afsluttes med karakteren "gennemført/ikke gennemført. Efter endt kursus med fuld og aktiv deltagelse, modtager du et certifikat som psykisk førstehjælper fra Psykiatrifonden. 10

11 Vildmarksliv At beskæftige sig med natur og ude-liv i Danmark bliver aldrig den helt store vildmarksoplevelse. Men hvis vi flytter ud i naturen og er der på dens bekostning, og hvis vi kan få øje på dens muligheder, og udnytte dem til vores fordele, så får vi en smagsprøve på, hvad vildmarksliv er. Naturen er det der er civilisationens grundlag, havde det ikke været for naturen, havde mennesket ikke været der hvor vi er i dag. I dag er meget af vores brug af naturen, som rekreative område, vi løber, cykler, ror eller går ture i den. Men har vi noget forhold til naturen i sig selv? Med vildmarksliv får du mulighed for at få en anden slags oplevelse i og af naturen. Du øver dig i, og tilegner dig færdigheder i færdsel i naturen, samtidigt med at vi bruger naturen for det den er. Naturen er sanselig, vi skal bruge vores sanser til at opdage noget om naturen, og til at opdage noget om os selv. At du får mulighed for at, arbejde med personlige styrker og kompetencer i aktiviteten Udeliv. Et forløb hvor metode og rammen skaber mulighed for at udfordre sig selv, og få viden om egne styrker og sociale kompetencer. Vi skal være ude fra mandag til onsdag. 2 overnatninger i Lavvu. Vi laver alt vores mad på bål, og henter vores vand i søen. Vi skal slagte kaniner, klatre, undersøge og være nysgerrige, snitte, smage på og lugte til naturen og så skal vi være tilstede (kram et træ) og få dagene til at blive gode og varme ;-) Egenbetaling Der er en egenbetaling på kr. 300, som dækker de to overnatninger i Lavvu med brændeovn, sovepose, lagenpose, liggeunderlag, mad og diverse lejrudstyr. Ugen afsluttes med en selvevaluering: Overlevede jeg? Hvor og hvorfor var det svært? Hvor og hvorfor var det sjovt? Hvad var mit personlige udbytte af ugen? Hvordan kan jeg sætte oplevelserne ind i en pædagogisk kontekst? Der evalueres med underviser. 11

12 Konflikthåndtering : et er, at eleverne får viden om og indsigt i konflikter og deres udvikling og afvikling. Konflikter er og vil fortsat være en del af vores hverdag vi kan ikke undgå dem men vi kan lære at håndterer dem på en mere hensigtsmæssig måde. Konflikter kan føre til udvikling eller stagnati-on mellem mennesker, afhæng af konflikten og vores måde at håndterer konflikten på. Vi vil også arbejde med at udvikle en praksis der opbygger en konflikthåndterende kultur. Den kan være med til at man, behandler konflikter refleksivt og konfliktfagligt. : Hvad er en konflikt? hvordan definerer vi en konflikt? og hvad er ikke en konflikt? Hvordan udvikler konflikter sig, og hvad kan man gøre for at afvikle konflikter? Hvordan reagerer vi mennesker på konflikter - Og hvad vil det sige at holde kontakten? Kommunikationen i konflikter er vigtig, men hvad betyder det, og hvad skal der til? Vi vil arbejde med Mindfuldness som redskab til den indre og ydre verden, til at holde fokus og til fysisk, psykisk og mental afspænding f.eks. i forbindelse med konflikter. Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer fra hverdagen og praktikken sættes der fokus på den konflikthåndterende kultur, på klassen og på arbejdspladsen, på sms, Facebook eller Twitter. Emnet giver mulighed for at lære både sig selv og sine omgivelser bedre at kende. : Der skiftes mellem oplæg, workshops og øvelser, individuelt, i grupper og på plenum. Hver dag arbejdes der med Mindfuldness eller lignende som redskab. Der vil være mulighed for supervision i mindre grupper eller individuelt. : Ugen afsluttes med en selvevaluering: hvilken ny viden og indsigt, er jeg nu i besiddelse af? hvilke nye, hensigtsmæssige handlemuligheder vil jeg være opmærksom på for eftertiden? Der evalueres skriftligt eller mundtligt med underviser. 12

13 Innovation og iværksætteri et med valgfaget er, at eleven får kendskab til faser i en innovativ arbejdsproces samt erfaring med at udvikle og udvælge ideer, der kan omsættes til handling. At eleven redskaber der kan inspirere til ideer til at arbejde innovativt under uddannelsen og som færdiguddannet. Hvad er en innovativ arbejdsproces? Hvordan udvikle ideer kreativt? Hvordan udvælge bæredygtige ideer? Hvordan omsætte dem til handling i praksis under uddannelsen eller som færdiguddannet? I dette valgfag afprøver vi en række metoder og processer til kreativ ideudvikling. Her er alle sanser i spil. Vi arbejder videre med KIE-modellen og innovationstrappen og finder de bæredygtige ideer, der kan omsættes i praksis. Kort sagt: nyt nyttigt - nyttiggjort. Når valgfaget er slut skal eleven kunne Synliggøre kendskab til faser i en innovativ arbejdsproces Komme med forslag til hvordan man udvikler ideer kreativt og udvælger bæredygtige ideer Dokumentere forslag til hvordan ide kan omsættes til handling 13

14 Kulturel mangfoldighed. : et med valgfaget Kulturel mangfoldighed er at opnå en større viden om dels kulturelle begreber, dels den mangfoldighed samfundet rummer, og som vi selv er en del af. Der vil blive arbejdet med, hvad det vil sige at have en kultur hvad kendetegner en kultur, hvad er en pædagogisk institutions kultur og er man i stand til at rumme alle slags kulturer. : et i valgfaget vil kunne variere en del, idet underviserne gerne vil inddrage eleverne i det indholdsmæssige, men det kunne være følgende emner: kulturforståelse forskellige kulturbegreber kulturel identitet mediernes indflydelse/påvirkning af og på kulturer kultur og kommunikation integration det multikulturelle samfund hvad er dansk kultur hvordan udtrykker man kultur hvordan påvirkes vi af kulturer fra polka til lambada syng og dans : I valgfaget vil der blive arbejdet med oplæg, gæsteundervisere, gruppe arbejde, elevoplæg. Der vil evt. blive besøg på forskellige destinationer, som kendetegner eller illustrerer forskellige kulturer. Kreative udtryksformer, som sang, dans, kunst og udsmykning vil blive inddraget. Endvidere vil der være mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne. : Når valgfaget er slut skal eleven: have opnået en større viden om kulturelle begreber have forståelse for vores samfunds kulturelle mangfoldighed. 14

15 Praktisk sygepleje Hensigten med Praktisk sygepleje er, at du får mulighed for at bygge bro mellem teori og praksis, således at du øger din kompetence i f.t til udøvelse af faget som social- og sundhedsassistent. Her har du chancen for at få fingrene i faget - før du kommer i praktik. Mål At du kan identificere behov, begrunde samt udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter i udvalgte cases, hvor vægten vil blive lagt på at udføre pleje Du vil arbejde med praksisnære cases samt procedurer. Du vil få mulighed for at fordybe dig i den teoretiske baggrund for plejen samt afprøve din nye viden via praktiske øvelser. Endvidere vil der være fokus på selvevaluering samt feedback til øvrige deltagere på holdet. Faget tilrettelægges således, at der vil være vekslende undervisningsformer. Der vil være både teoretiske oplæg samt gruppearbejde. Holdvis skal I udføre de praktiske øvelser i plejen for de øvrige deltagere, samt begrunde jeres handlinger teoretisk. I skal i løbet af valgfaget fremvise øvelser for hinanden samt evaluere på udført pleje - herunder evaluering af egen rolle i plejen. 15

16 Solister : et med at være solist i en uge er at eleven får mulighed for individuelt at fordybe sig i et selvvalgt emne : et i solist ugen er bestemt af den enkelte elevs valg. Der skal være formuleret mål for ugen. Målet skal være godkendt af tovholder for solisterne. : Eleven planlægger selv forløbet og formulerer mål. : Ugen afsluttes med en selvevaluering, nåede jeg målet og hvad fik jeg ud af det. Der evalueres skriftligt eller mundtligt til tovholder. Andet fremmedsprog end engelsk Såfremt eleven ønsker et andet fremmedsprog end engelsk, henviser vi til VUC i Silkeborg. Se 16

17 Socialpædagogik At eleven får teoretisk viden og faglige færdigheder så hun kan anvende socialpædagogiske principper med henblik på at skabe betingelser for at mennesker med særlige vanskeligheder kan deltage i samfundet. Eleven skal i specialefaget social pædagogik arbejde med: Grupper af socialt udsatte borgere, eksempelvis hjemløse, demente, psykiatriske brugere med dobbelt diagnoser Ekskluderingsmekanismer i samfundet og i individet Hvordan socialpædagogisk pleje kan forebygge magtanvendelse Reglerne om magtanvendelse og dilemmaerne i forhold til omsorgspligt rne vil veksle mellem læreroplæg om baggrunden for socialpædagogisk tankegang, livshistorie som arbejdsredskab, respekt, værdier og holdninger, menneskets grundlæggende rettigheder, omsorgspligt og magtanvendelse og elevens arbejde med cases og rollespil herunder videooptagelse. Mål At eleven kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske forholds betydning for borgeren indenfor den socialpædagogiske målgruppe kan i sin professionelle praksis udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber Når specialefaget er slut skal eleven kunne anvende en pædagogisk analyse komme med forslag til forskellige socialpædagogiske tiltag reflektere over og medinddrage etiske overvejelser i forhold til dilemmaer i den socialpædagogiske pleje 17

18 Ældrepædagogik At eleven i sine relationer kan medvirke til at styrke ældres borgeres livsudfoldelse. At eleven i sin relation med ældre, kan medvirke til at styrke de ældres integritet, værdighed og selvbestemmelse. At eleven kan arbejde med at være opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende. Herunder: At eleven formulerer og begrunder problemfelter i relation til social- og sundhedshjælperens fagområde. At eleven søger og anvender vejledning At eleven udvikler studiekompetencer. At eleven opøver sin evne til at anvende teori til skriftligt og mundtligt at argumentere fagligt Hvad er ældrepædagogik? Elevens billede af at være gammel Forandringer i befolkningsudvikling (demografi) Syn på alder før og nu, samt forestillinger om fremtiden Aldring set i et biologisk, psykologisk, socialt og kulturelt perspektiv Omsætte intention om livslang udvikling og læring Integritet, værdighed og selvbestemmelse Ældrepædagogiske redskaber, herunder livshistorie og reminiscens I tilrettelæggelsen vil der blive lagt vægt på løbende at veksle mellem teorier og metoder. Teorierne medvirker til forståelse af, hvad der sker i forbindelse med aldring, og metoderne giver inspiration til forskellige handlemuligheder. I tilrettelæggelsen vil billeder, case, film og dilemmaer danne udgangspunkt for undervisningen. Der vil skabes rammer for, at eleven individuelt kan fordybe sig i en ældrepædagogisk problemstilling. Den individuelle fordybelse tager udgangspunkt i elevens nysgerrighed eller læringsbehov. Mål At eleven opnår indsigt i alderdommens biologiske, psykosociale og kulturelle muligheder og problemer opnå grundig indsigt i den demografiske udviklingsbetydning for social og sundhedsområdet kan i sin professionelle praksis reflektere over hvordan værdier og organisering af arbejdet har betydning for de ældres muligheder for at opretholde værdighed og selvbestemmelse kan i sin professionelle praksis understøtte den enkelte borgers livsudfoldelse 18

19 Når specialefaget sluttes, skal eleven, gennem et mindre skriftligt produkt og i dialog med vejleder, kunne anvende og argumentere ved hjælp af ældrepædagogisk teorier og metoder. 19

20 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen et med specialefaget er at eleven erhverver viden om forskellige etniske minoritetsgrupper i Danmark for at kunne møde personer fra disse grupper på en hensigtsmæssig måde, hvad enten det gælder borger, der skal modtage hjælp, eller det er kolleger, der skal samarbejdes med. et er også at styrke elevens kendskab til forskellige etniske gruppers opfattelse af sundhed og sygdom. Der vil være fokus på, hvad kultur er og hvordan kulturmødet opleves. Der vil blive arbejdet med sundheds- og sygdomsbegrebet i et kulturelt perspektiv. Der vil også være fokus på hverdagen, som den leves i forskellige etniske gruppe, herunder religion, familieforhold, kost og ernæring. Ældre indvandrers muligheder og begrænsninger når de får behov for hjælp fra det offentlige. Den interkulturelle kommunikation vil være en væsentlig del af indholdet. Der vil være teoretiske oplæg, og der vil blive arbejdet individuelt og i grupper med bearbejdning af disse teoretiske oplæg. Der vil desuden blive arbejdet med film, cases og dilemmaer inden for emnet. Mål At eleven opnår omfattende viden sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske minoriteter i Danmark opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgenfor etniske minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation overkulturgrænser og sproglige barrierer Når specialefaget afsluttes, skal eleven, i forhold til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, have nået målene for specialefaget på et avanceret niveau. Eleven skal have deltaget aktivt i forhold til arbejdet med specialefagets indhold. 20

21 Medicinhåndtering på pædagogisk område (kun pædagogisk assistent uddannelse) At eleven kender til indikationer og kontraindikationer på borgers medicin At eleven får kendskab til den konkrete medicinhåndtering hos borger indenfor det pædagogiske område. At eleven på en etisk og forsvarlig måde kender til handlinger og procedure relateret til borgerens medicin At eleven får kendskab til udvalgte lægemidler og kendskab til anvendelse af disse At eleven får redskaber til selv at være opsøgende og undersøgende i relation til borgers medicin. Generel lægemiddellære, herunder hvad skal man observere, hvordan virker medicin, hvilke bivirkning og hvordan kan forskellig medicin påvirke hinanden. Lovgivning og vejledninger om ansvar, sikkerhed, utilsigtede hændelser og den enkeltes opgave i forbindelse med medicinhåndtering. Håndtering af lægemidler i hverdagen, herunder udvalgte psykofarmaka, smertestillende medicin, laksantia, epilepsimedicin og andre relevante eksempel. Anvendelse af håndkøbsmedicin og naturmedicin. Brug af medicin.dk, interaktionsbasen.dk Valgfagsundervisningen vil byde på teorioplæg, dialog og dilemmadiskussion. Der vil være indlagt forskellige opgaver og øvelser, både individuelle og i grupper. Der anvendes e learning, film Der er mulighed for fordybelse i selvvalgt emne indenfor valgfagets områder. Når valgfaget er slut skal eleven kunne synliggøre det nye kendskab til medicinhåndtering komme med forslag til forskellige opmærksomhedsområder i praksis og hvordan man som kommende pædagogisk assistent kan handle herpå. dokumentere sit læringsudbytte mundtligt og skriftligt 21

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere