EFTERÅR. projektledelse i praksis MEDIATORUDDANNELSEN PERSONLIG UDVIKLING LEDERUDDANNELSE DJØF KURSER AU FAG PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTERÅR. projektledelse i praksis MEDIATORUDDANNELSEN PERSONLIG UDVIKLING LEDERUDDANNELSE DJØF KURSER AU FAG PISORTATUT ILISIMATUSARFIK"

Transkript

1 projektledelse i praksis MEDIATORUDDANNELSEN PERSONLIG UDVIKLING LEDERUDDANNELSE DJØF KURSER AU FAG EFTERÅR 2015 BUSINESS INSTITUTE: pre mba og top governance

2 Velkommen i vores nye kursuscenter! I en tid med projekter på arbejdet, forandringer i ledelse og et hektisk privatliv kan det blive svært at koncentrere sig om opgaver og nå det der skal nås på en arbejdsdag. Det kan ende med at du eller en kollega går ned med stress. Det bedste middel mod sådan en situation er forebyggelse for eksempel at holde styr på dit workflow. Til september tilbyder vi et kursus i Personligt Workflow, hvor du kan lære ikke at lade din mailindbakke styre din hverdag. Hvis stress alligevel rammer dig eller en kollega, så er det godt at vide hvad du kan gøre. Vi tilbyder ligeledes kurset, Pas på stress forude, hvor du kan lære om hvilke stress symptomer man kan holde øje med. Kurserne vil blive holdt i vores nye kursuscenter, som vi flyttede ind i januar i år. Læs mere om vores nye kursuscenter i kataloget. God læselyst, og velkommen i vores nye kursuscenter! Tact is the art of making a point without making an enemy. Isaac Newton, engelsk videnskabsmand 2

3 INDHOLD Forord Flytning fra Jagtvej til Kujallerpaat... 4 Ingerlatsisoq Aqutsisoq... 6 AU fag Mediatoruddannelse Introduktion til offentlig controlling Projektledelse i praksis Personlig udvikling Pre MBA Diploma in Business Administration Top Governance i bestyrelse & direktion Pas på stress forude Var det et godt møde? Konflikthåndtering og konstruktiv kritik Siden sidst

4 FLYTNING FRA JAGTVEJ TIL KUJALLERPAAT Vi har længe ønsket at flytte til nogle nyere lokaler og dette lykkedes endelig den 24. januar i år. Vi er flyttet fra Jagtvej 40 til nyrenoverede lokaler på Kujallerpaat 11. Vi har nu fire fine undervisningslokaler, hvoraf der er plads til 20 personer i tre af lokalerne og 12 i det ene lokale. Vi har fået god fleksibilitet, da tre af lokalerne kan sættes så der f.eks. kan sidde 60 personer i biografopstilling. Vi kan dermed tilbyde plads til mindre og større arrangementer og receptioner. Hertil har vi 5 grupperum af forskellige størrelser, som også kan bruges som mødelokaler. Vores nye kursuscenter ligger med fin havudsigt mod Store Malene og Hjortetakken. Vi ønsker jer alle velkommen i vores nye kursuscenter! Anything is possible if you ve got enough nerve. J. K. Rowling, engelsk forfatter 4

5 Ingerlatsisoq Basislederuddannelse 12 dage fordelt på 3 moduler. Undervisningen foregår på grønlandsk. Pris: kr ,- IN028 Bemærk: ingerlatsisoq er støttet med AMA midler! Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Modul 3: januar 2016 Det overordnede formål med denne uddannelse er at lære, hvad god ledelse er, og hvordan man bliver en kompetent leder. Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere/ lederaspiranteri afdelinger eller enheder. Det er en forudsætning for gennemførelsen af uddannelsen, at du og din arbejdsplads vil investere tid og kræfter i at afprøve teorier og redskaber i praksis. 5

6 Aqutsisoq Den Grundlæggende Lederuddannelse 15 dage fordelt på 4 moduler. Pris: kr ,- AQ054 (på dansk): Modul 1: august 2015 Modul 2: september 2015 Modul 3: oktober 2015 Modul 4: december 2015 Bemærk: aqutsisoq er støttet med AMA midler! AQ055 (på grønlandsk): Modul 1: september 2015 Modul 2: 29. september 2. oktober 2015 Modul 3: november 2015 Modul 4: december 2015 Det overordnede mål med denne uddannelse er at lære, hvad god ledelse er og hvordan man bliver en kompetent leder. Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere på mellemniveau og er udviklet i samarbejde med Erhvervsakademi Århus tidligere Århus Købmandsskole. Uddannelsen er godkendt af Ledernes Hovedorganisation. AU fag AU: Akademi Uddannelse Undervisningen forløber over 15 gange og består af 60 lektioner, fra februar til juni. De forskellige fag afsluttes med eksamen. Du kan tage fagene i det tempo du ønsker, men vi anbefaler at du tager ét fag pr. halve år, pga. studiebelastningen pr. fag. Deltagelse i ét AU-fag koster kr ,- pr. deltager, inkl. bøger. Bemærk: Al undervisning foregår på dansk. 6

7 Mediatoruddannelse Konflikter opstår, hvor mennesker mødes. Konflikter er et livsvilkår både i vores arbejdsliv og privatliv. Konflikter er således en naturlig del af vores hverdag, og kan med mod og rette værktøjer løses og bane nye konstruktive veje. Mediation ( at stille sig i midten ) vinder tiltagende udbredelse som metode til at møde og løse konflikter konstruktivt gennem mediators kompetencer indenfor kommunikation, konflikthåndtering og kulturforståelse. Mediation er ligeledes en tænkemåde som i organisatorisk sammenhæng bidrager positivt til menneskelig og økonomisk vækst. Som Mediator får du indsigt i konflikters dynamik og værktøjer til at sikre ro og retning på en måde, som giver plads til forskelligheder og samtidig bevarer og udvikler relationer. Siden 2014 har vi tilbudt muligheden for at gå til eksamen i mediation. Du vælger selv om du ønsker at gå til eksamen. Vi tilbyder eksamen igen i år! Eksamen udløser 10 ECTS point på Akademiniveau. Bliv certificeret mediator og få et personligt ledelsesværktøj. Pris: kr ,- Nuuk/Ilulissat, 2015: Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Eksamensforberedelse: 26. november 2015 Eksamen: 27. november 2015 Bemærk: Mediatoruddannelsen er støttet med AMA midler! 7

8 Introduktion til offentlig controlling Udbytte Du lærer at planlægge, prioritere og udøve økonomisk styring. Du får indsigt i og viden om controllerbegrebet og-funktionen samt rollen som konsulent, coach, innovator og sparringspartner. Du får viden om og indsigt i mange af controllerens metoder og værktøjer i det offentlige. Du bliver i stand til at identificere institutionens stærke og svage sider samt opstille succeskriterier for organisationen. Du får indsigt og viden til at identificere faldgruber og barrierer i forandringsprocesser. Du bliver bedre til at præsentere og opstille ledelsesinformation samt skabe en fælles forståelse af organisationen. Gennem cases får du indblik i konkrete krav og forhold i controllerarbejdet, herunder hvordan controlleren kan kontrollere, og hvorvidt strategien for en given organisation fastholdes i det daglige. Du erhverver viden om og indsigt i, hvordan du opbygger en controllerfunktion i en given organisation. Indhold Et forløb, hvor du som deltager konstant skifter mellem teori, praksis og feedback. Træningen er opbygget omkring teori og praktisk arbejde i form af virksomhedscases, øvelser og opgaver. Uddannelsen kan afsluttes med en 3-timers skriftlig eksamen bestående af en multiple-choice-test samt to-tre miniopgaver, der bedømmes som bestået eller ikke-bestået eller eksamen på diplomniveau. Sidstnævnte indebærer, at du skal udarbejde et eksamensprojekt og derefter gå til mundtlig eksamen med udgangspunkt i dette projekt. Projektets indhold skal tage afsæt i et eller flere af de problemstillinger, som der er blevet gennemgået i uddannelsen med udgangspunkt i egen organisation/problemstilling. Der vil være vejledningstimer til de kursister, der ønsker at tage eksamen. Eksamen er på diplomniveau, hvilket svarer til samme niveau som ved en videregående uddannelse, og tæller 5 ECTS. Eksaminator er John Eli Andersson, som er kursuslederen på dette kursus, og der vil blive udpeget en ekstern censor. Eksamen vil foregå via Skype. 8

9 Modul 1: Controllerbegrebet og -funktionen metoder og værktøjer Dag 1: Introduktion til controllerbegrebet og -funktionen Hvad er en controller egentlig? Økonomistyringsbegreber, herunder mål- og resultatstyring (effektivitetsmål). Hvordan forbedrer du din position som controller? Bliv en Strategisk Business Partner Dag 2: Risikostyring og intern kontrol Benyt dig af DS 484 og COSO-modellen til brug for Risk Management med særlig henblik på de grønlandske forhold Videnregnskaber hvorledes kan vi med fordel benytte Knowledge Management til optimering af rutiner og processer i den grønlandske centraladministration og andre institutioner? Dag 3: Controllermodeller for rapportering: ledelsesrapportering og informationsstyring ved resultatmål og krav. Se hvorledes du ved hjælp af redskaberne LEAN, Balanced Scorecard, Benchmarking m.fl. kan forbedre rapportering samt sikre forankring og fremdrift i organisationen Modul 2: Controllerens metoder og værktøjer dine og omverdenens forventninger Dag 4: Fra udgiftsstyring til omkostningsstyring i staten, herunder Activity Based Costing/ Management Styring af forandringsprocesser og ændringer i organisationen forandringsstrategier. Dag 5: Overvejelser ved etablering af en controllerfunktion, herunder mål, formål og organisering 9

10 Forventninger til controllerfunktionen Dig som konsulent, coach, innovator og sparringspartner Undervisere Ekstern lektor, cand.polit. John Eli Andersson, Ingeniørhøjskolen, m.fl. Deltagere Uddannelsesforløbet er for dig med erfaring inden for økonomiarbejde. Du får specifik viden om controlling og controllerfunktionens roller og bliver endnu bedre til at begå dig i samspillet mellem økonomistyringen og organisationen i den offentlige sektor. Du er sikkert ansat i linje-, funktions-, stabs- eller projektorganisationen som økonomi- eller regnskabsmedarbejder, konsulent, fuldmægtig eller intern revisor eller er beskæftiget inden for andre forhold, herunder service, brugerstøtte og rådgivning af borgere, institutionsledelse og departementer. 10

11 Projektledelse i praksis tag kontrol og få succes med dit projekt Som projektleder opererer du i krydsfeltet mellem definerede rammer, ressourcer og mål og din evne til at motivere og skabe samspil mellem de mennesker, som skal bære projektet igennem. Mange opgaver i administrationen kan efterhånden karakteriseres som projekter (fx kampagner, analyser, udredninger, eksekvering af handleplaner) eller som projektlignede, og rigtig mange af kunne drage nytte af at bliver løst som projekter og med værktøjer fra projektverden. Vi kender den virkelighed du arbejder i og har på den baggrund samlet de vigtigste projektledelsesværktøjer. Kurset indeholder både planlægning/styring og de blødere ledelsesmæssige værdier, der skal til for at kunne gennemføre projekter i en hverdag hvor tingene tit ændrer sig og ikke alt kan kontrolleres. På Projektledelse i praksis får du værktøjerne til at identificere, planlægge og lede projekter i praksis og styre projekterne i mål inden for den givne tid og økonomi. Du lærer samtidig at navigere i krydsfeltet med mange meninger og naturligt konfliktpotentiale. Du får konkrete værktøjer til at udvikle relationerne med og blandt andre, samtidig med du styrker din gennemslagskraft og autoritet. Kurset lærer dig desuden at undgå de klassiske faldgruber, så dine projekter når sikkert og godt i mål. Kurset giver dig således en grundlæggende viden og forståelse for at arbejde som projektleder, samt en række generelle værktøjer. Kurset er praktisk relateret i hverdagen og kan tages uafhængig af hvilke projektledelsesmodeller man arbejder med. Målgruppe: Projektledere Projektdeltagere Personer der løser opgaver i samarbejde med andre Personer der løser opgaver på tværs af afdelinger eller organisationer, og udfordres i krydsfeltet mellem forskellige interesser og behov Adspurgt på de største udfordringer i projektledelse svarer 67% At motivere projektdeltagerne mens 66% svarer At sikre koordinering og opbakning på alle niveauer i organisationen 11

12 Indhold: Værktøjer til definition, planlægning og styring af projekter Værktøjer til ledelse og samarbejde i projekter Redskaber til kommunikation og opfølgning Konflikter i projekter og håndtering heraf Redskaber og inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv projektleder Udbytte: Redskaber og værktøjer der kan anvendes i praksis fra dag 1 Større ledelsesforståelse og gennemslagskraft indsigt i egne kommunikations- og samarbejdspræferencer Bedre til at forstå og samarbejde med forskellige persontyper Feedback på konkrete udfordringer Større chance for at få succes med dine projekter Gør dig bedre rustet til at tage eller anvende en PRINCE2 certificering i praksis Form: Forløbet fokuserer på den praktiske anvendelse, hvor deltagerne træner og reflekterer ifht. egne projekter og anvendelsen projektledelsesværktøjerne. Undervisningen er dialogbaseret med vægt på erfaringsudveksling. Gennem casearbejde og øvelser, udfordrer vi dig i din rolle som projektleder og projektdeltager Varighed: 2 moduler af 3 dage og evt. en dags eksamen. Begge forløb med stor vægt på praktiske øvelser og eksempler. Undervisere: Maren Granlien, ilik konsulentfirma og Charlotte Bæk Risbjerg, plan2move Underviserne har mange års erfaring som projektledere i internationale miljøer, samt i det daglige arbejde med ledelse og samarbejdsudvikling i virksomheder og organisationer i Grønland. SAGT AF TIDLIGERE DELTAGERE: Godt varieret mellem teori og praksis opgaver Ordentlige undervisere som gør det meget interessant Super gode til at inddrage den nærværende situation til at eksemplificere teori 12 Bemærk: projektledelse i praksis er støttet med AMA midler!

13 Personlig udvikling på grønlandsk Målgruppe: Alle kan deltage på kurset. Hvis du ønsker at udvikle dig personligt passer dette kursus til dig. Udbytte: På dette kursus får du kendskab og viden om: vores tankers effekt på vores adfærd, og hvordan tanker påvirker vores hverdag på forskellige måder. Du får værktøjer til din personlige udvikling og til forbedring af din kommunikation, både professionelt og privat. Du får mulighed for at afprøve værktøjerne på dig selv. Desuden får du kendskab til hvordan du kan håndtere konflikter, sådan så begge parter i konflikten vinder. Indhold: Personer som kender sig selv godt og som hviler I sig selv kan kommunikere assertivt og opnår resultater for sig selv og for deres medmennesker. Personer som har et godt selvværd og som har et godt kendskab til deres behov har bedre muligheder for at håndtere konflikter assertivt. Disse personer baner vejen for at begge parter i en konflikt oplever en vind-vind situation. Derfor har vi brug for at vide hvordan vores egen adfærd er, vi har brug for at vide mere om hvordan vi ser på vores medmennesker og vores omverden, blive bedre til at forstå andre, og dermed vide mere om hvordan vi kan bidrage til at konflikter løses bedst muligt. Indhold er bl.a.: Tankers kraft hvordan taler du til dig selv og hvilke tanker har du om dig selv? Hvilken adfærd har du mest og hvilken effekt har dette på din omverden, og hvordan kan du udvikle denne? Menneskers forskellighed og hvilke fordele samt ulemperne Dit liv, dine behov og hvad du gerne vil arbejde med: på arbejde, personligt og i din fritid At kunne skabe vind-vind situationer i din hverdag Din personlige gennemslagskraft dine kommunikationsevner 13

14 Form: Underviseren holder oplæg, du får mulighed for at reflektere, arbejde i grupper og afprøve nye værktøjer. Underviser: Arnánguak Holm Olsen fra Inuk Ressource. Arnánguak har beskæftiget sig med personligt adfærd, har en uddannelse i NLP Practitioner og har en mediatoruddannelse. Hun har mange års erfaring indenfor ledelse og undervisning. Bemærk: Kurset foregår på grønlandsk. 14

15 Ny lederuddannelse i Grønland Det grønlandske ledelsesakademi Pisortatut Ilisimatusarfik tilbyder, i samarbejde med Business Institute A/S, en ny akademisk uddannelse i ledelse, Pre MBA Diploma in Business Administration. Nedenfor følger en beskrivelse af uddannelsesprogrammet. Pre MBA Diploma in Business Administration Om uddannelsen Pre MBA uddannelsen er en 1-årig selvstændig akademisk lederuddannelse på bachelorniveau fordelt på to semestre. Med en Pre MBA uddannelse får du optimeret dit akademiske beredskab. Du bliver stærkere til selvstændigt at analysere faglige problemstillinger samt systematisk og reflekterende at behandle emnerne. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til ledere i Grønland, som ønsker at gennemgå en målrettet og intensiv lederuddannelse på bachelorniveau. Forudsætningen for at blive optaget på Pre MBA uddannelsen er, at du har en kort eller mellemlang grunduddannelse og nogle års relevant ledererfaring. Indhold Gennem Pre MBA opnår du viden om og indsigt i: Strategiske problemstillinger Akademiske, analytiske og effektive arbejdsmetoder Processen med at tænke i sammenhænge og løsningsmuligheder Ledelsesmæssig indsigt og forståelse At kombinere teoretisk viden med praktisk erfaring At tænke i processer og arbejde i teams Etablering af professionelle netværk Form Pre MBA uddannelsen gennemføres på 1 år fordelt på to semestre. Uddannelsen er normeret til 30 ECTS points. Uddannelsen består af et bogligt pensum med relevante bøger, materialer og artikler samt 4 mødegange á 4 dage med forskellige faglige temaer. Hver mødegang er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsninger, teamøvelser, virksomhedscases og diskussioner med afsæt i din egen praktiske 15

16 viden og med fokus på værktøjer, metode samt analyse. Hvert fagmodul afsluttes med en skriftlig opgave, som skal bestås inden næste mødegang. Første semester afsluttes med en større skriftlig teamopgave og en individuel eksamen. Andet semester afsluttes ligeledes med en større skriftlig teamopgave og en individuel eksamen. Hvor Uddannelsen gennemføres i Nuuk hos, Jagtvej 40, Nuuk. Undervisere For at sikre det teoretiske fundament i forelæsningerne, har vi tilknyttet kompetente professorer og lektorer fra højere læreanstalter (universiteter og handelshøjskoler). Vores undervisere er garanter for, at du kan omsætte det, du lærer til praksis. Derfor stiller vi foruden krav om faglighed også store krav om formidlingsevne samt evnen til at omsætte teori til praksis for at sikre Useful education. Fælles for vores undervisere er: Mangeårige forskningskompetencer Udprægede formidlingsevner fokus på at omsætte teori til praksis Indgående kendskab til internationalt erhvervsliv Alsidighed i undervisningsform Pris DKK eksklusiv moms. Prisen dækker undervisning, materialer og fuld forplejning under kurset. Kontaktperson Bo Prangsgaard, direktør/ Business Institute, , PRE MBA & TOP GOVERNANCE ET SAMARBEJDE MELLEM ledelsesakademiet OG BUSINESS INSTITUTE MBA DE NYE MESTRE 16

17 Ny bestyrelsesuddannelse i Grønland Det grønlandske Ledelsesakademi Pisortatut Ilisimatusarfik tilbyder, i samarbejde med Business Institute A/S, en ny bestyrelsesuddannelse i ledelse, Top Governance i bestyrelse & direktion. Nedenfor følger en beskrivelse af uddannelsesprogrammet. Top Governance i bestyrelse & direktion Om uddannelsen Top Governance uddannelsen er et 1-årigt målrettet program for toplederen, som opererer på direktions- og/eller bestyrelsesniveau, og som ønsker at krydre sin praktiske livserfaring med en eksklusiv og anvendelsesorienteret ledelsesramme på et højt niveau. Afsættet er direktionens og bestyrelsens arbejdsopgaver samt håndteringen af spændingsfeltet mellem bestyrelse, direktion og organisation. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til ambitiøse topledere, som arbejder på direktions- og /eller bestyrelsesniveau og andre professionelle ledere og iværksættere med lang praktisk erfaring. Forudsætningen for at blive optaget på Top Governance uddannelsen er minimum fem års erhvervserfaring på strategisk niveau eller lignende. Indhold Sammen med andre topledere vil du få input til nye arbejdsmetoder indenfor: Strategi, strategiimplementering og innovation Samspil mellem bestyrelsen, direktion og organisation Håndtering af virksomhedens kompetencer Virksomhedssalg og -opkøb Krav til ledelsesmodeller og nye markedskrav Form Top Governance uddannelsen gennemføres på 1 år fordelt på tre sessions. Uddannelsen er normeret til 30 ECTS points. Uddannelsen består af et bogligt pensum med relevante bøger, materialer og artikler samt 3mødegange á 4 dage med forskellige faglige temaer. Hver mødegang er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsninger, teamøvelser, virksomhedscases og diskussioner med afsæt i din egen praktiske 17

18 viden og med fokus på værktøjer, metode samt analyse. Hvert fagmodul afsluttes med en skriftlig opgave, som skal bestås inden næste mødegang. Session 2 afsluttes med en større skriftlig teamopgave og en individuel eksamen. Session 3 afsluttes ligeledes med en større skriftlig teamopgave og en individuel eksamen. Hvor Uddannelsen gennemføres i Nuuk hos, Jagtvej 40, Nuuk. Undervisere For at sikre det teoretiske fundament i forelæsningerne, har vi tilknyttet kompetente professorer og lektorer fra højere læreanstalter (universiteter og handelshøjskoler). Vores undervisere er garanter for, at du kan omsætte det, du lærer til praksis. Derfor stiller vi foruden krav om faglighed også store krav om formidlingsevne samt evnen til at omsætte teori til praksis for at sikre Useful education. Fælles for vores undervisere er: Mangeårige forskningskompetencer Udprægede formidlingsevner fokus på at omsætte teori til praksis Indgående kendskab til internationalt erhvervsliv Alsidighed i undervisningsform Pris DKK eksklusiv moms. Prisen dækker undervisning, materialer og fuld forplejning under kurset. Opstart 8. september 2015 Kontaktperson Bo Prangsgaard, direktør/ Business Institute, , 18

19 pas på stress forude Varighed 2 dage. Om kurset Synes du der er alt for meget, du skal tage dig af. Eller alt for meget, du skal forholde dig til hele tiden? Er det hele begyndt at virke uoverskueligt? På jobbet? Derhjemme? Har du lyst til at smide det hele fra dig? Oplever du humørsvinginger? Er du nervøs for at du er ved at få stress? Eller tror du du allerede har det? På kurset vil du lære hvad stress egentlig er. Du vil lære om stresssymptomer specielt dine egne. Du vil få viden om, hvad der fremkalder stress. Du vil lære teknikker der kan modvirke stress og du vil komme til arbejde med disse teknikker. Kurset er velegnet til alle medarbejdergrupper. Også til ledere, der ønsker mere viden om stress for at kunne undgå det hos medarbejderne og for at kunne håndtere det rigtigt hvis en medarbejder bliver ramt af stress. Indhold Der vil blive arbejdet med bla. disse emner: Stress. Den fysiologiske forklaring bla. stresshormoner. Den psykologiske forklaring. Stressorer - det der stresser os. Findes der positiv stress? Personlige karaktertræk. Hvordan udvikler stress sig. Stresssymptomer. Hvad er dine vigtigste stresssymptomer? Stress strategier Hvad kan du gøre? Mentaltræning. Afkobling, afspænding, meditation. Når det er helt galt. Gode råd. Håndtering af stress hos andre. Dit næste skridt. Form Kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling og en del praktiske øvelser. De praktiske øvelser foregår både alene og i små grupper. 19

20 Var det et godt møde? Varighed 2 dage. Om kurset Hvordan er dine møder? Er de effektive måske endda for effektive eller er der alt for meget spildtid? Er det nødvendige møder eller er det ligegyldige møder, hvor du lige så godt kunne have lavet noget andet. Dette kursus handler om det gode møde. Om alle de ting, der skal ske før, under og efter mødet for at sikre, at det bliver et godt møde. Målgruppe Alle, der planlægger og leder møder og alle der deltager i møder. Indhold Efter kurset vil du have en god forståelse for hvad der skal til for at lave gode møder. Både det helt praktiske med planlægning og afvikling af mødet, men i høj grad også en forståelse af de mere uhåndgribelige ting som kommunikation, mødekultur, konflikter og relationer mellem deltagerne. Alt sammen ting, der har stor indflydelse på om mødet bliver godt eller dårligt. Du vil simpelthen blive en bedre mødeplanlægger, en bedre mødeleder og en bedre mødedeltager. Kurset indeholder: Interessenter og interessentanalyse Typer af møder / typer af mødepunkter Problemer og udfordringer ved mødet - Mødekulturen - Konflikter og frustrationer undervejs og deres håndtering Mennesker er forskellige Mødelederens rolle - Forberedelsen - Gennemførelsen - Opfølgningen - Tips og tricks til mødelederen Mødedeltagernes rolle Gennemslagskraft Form Formen vil være en blanding af oplæg, refleksion og en del praktiske øvelser med møder. 20

21 Konflikthåndtering og konstruktiv kritik undgå drama og styrk de positive relationer på din arbejdsplads Hvad udløser konflikter? Og hvordan håndterer vi konflikten, så vi både bevarer relationen og giver plads til dynamikken? Hvor diskussioner og uenighed kan skabe udvikling og dynamik, ender konflikter ofte med at blive destruktive og ressourcekrævende. Om konflikter udvikler eller låser, afhænger af tilgang og måden vi vælger at gennemleve dem på. Vores adfærd og kommunikation har en direkte effekt på konfliktens ud- eller afvikling. Bare fordi vi er uenige om hvordan en opgave kan løses, behøver det ikke at udvikle sig til en konflikt. Udfordringen opstår, når vi flytter vores fokus fra sagen og bevæger os ind i det følelsesmæssige felt. Så kan relationen komme i klemme og kommunikationen glide så meget af sporet, at situationen i værste fald ender i en destruktiv konflikt. Med enkle værktøjer kan du lære at imødegå, forstå og håndtere konflikter konstruktivt i en løsningsorienteret dialog. Du får indblik i hvordan du kan aflevere din kritik konstruktivt og blive tydelig i dit budskab samt styrke din gennemslagskraft på en måde, hvor der hverken skabes dramaer eller tabere, men i stedet gives plads til den forskellighed og de følelser, der naturligt kommer i spil. 21

22 Dit udbytte Du får konkrete værktøjer til at forudse og håndtere konflikter du møder i dagligdagen, herunder indsigt i hvorfor og hvornår en situation optrappes og bliver hård. Du lærer om teknikker til at afvæbne konflikter gennem en konstruktiv kommunikation og træning i at styrke egen interaktion med andre. Du får værktøjer til at give og modtage konstruktiv kritik på en måde hvor du undgår den bliver afvist. Du bliver trænet i hvordan du kan sætte grænser og sige fra ved at vende et negativt nej til et positivt ja Du får øget din selvindsigt i forhold til egne reaktionsmønstre og roller i konfliktsituationer og opnår større forståelse for andres udfordringer og behov, som ligger bag krav og konflikter. Kurset henvender sig til De ledere og medarbejdere, som ønsker en større forståelse for konflikthåndtering i organisationen og som vil være bedre til at forstå og håndtere de konflikter, der er en del af alle menneskers liv, samt ønsker konkrete værktøjer til at håndtere konflikter i deres dagligdag. 22

23 Indhold: Konfliktens naturlove og hvad der udløser konflikter (lær at se mønstret) Dagligdagens misforståelser og potentielle konfliktområder Afgrænsning af konflikttype og afdækning af årsager Grundlæggende teknikker til konflikthåndtering Betydningen af kommunikation (sprog, adfærd og handlinger) Din egen konfliktstil (adfærd og tilgang) At give og modtage konstruktiv kritik på udviklende vis (hvordan, hvornår og på hvilken baggrund) Undervisningsform Kurset gennemføres i aktiv og dialogbaseret atmosfære, og veksler mellem oplæg og øvelser i plenum og mindre grupper. Der lægges vægt på at praktisere værktøjerne med afsæt i konkrete cases og deltagernes egne erfaringer fra hverdagen. Underviser: Charlotte Risbjerg, plan2move m.fl. Sted: Pisortatut Ilisimatusarfik/, Kujallerpaat 11, Nuuk Dato: November 2015, kl. 8:30-16:00 Pris: Kr ,- Tilmeldingsfrist: 2. oktober

24 Siden sidst Mediatorhold, forår 2015: Arnarissoq Fleischer, Sabrina Gabrielsen Eugenius, Karen Haarbo- Nygaard, Elisabeth Sillehoved Andreasen, Anja Madsen, Simigaq Broberg, Najannguak Johansen, Michael Würtz, Margit Sander Granlien, Paneeraq Grønvold Samuelsen, Ane Sofie Reimer, Frank Simonsen, Sanne Baandrup Trust. 24

25 Siden sidst Aqutsisoq, hold AQ050, dansksproget, efterår 2014: Ane Marie Kristiansen, Anette Petersen, Anja Nyvoldm Anna Karina Palmgren Maqe, Apollonie Møller, Dorthe Møller, Hansinannguaq Magnussen, Helle Pedersen, Hermann Petersen, John Pedersen, Julie Johannesen, Kenn Nielsen, Lauritz Rosing, Mads Petersen, Peder Kim Pedersen, Peter Petersen, Shiva Xenia Brunsvig, Søren Tordrup, Ulrik Albrechtsen. Aqutsisoq, hold AQ051, grønlandsksproget, efterår 2014: Kirstine Berthelsen, Jette Steenholdt, Else Marie Sandgreen, Gerda Kreutzmann-Mørch, Kathrine Motzfeldt Bahnsen, Mariane Sørensen, Elma T. Sikemsen, Inge Bidstrup Johnsen, Najarak Kristiansen, Arnakattak Jensen, Naja Nuka Kaspersen, Esther Petersen, Peter Noahsen, Mie Løvstrøm, Paneeraq Grønvold, Ane Marie Jørgensen, Angutitsiaq Høy Poulsen, Dorthe Olsen, Nina M. Jensen. 25

26 Siden sidst Aqutsisoq, hold AQ052, dansksproget, forår 2015: Gitte Askjær, Inunnguaq Hegelund, Karl Frederik Fisker, Tina Berg Severinsen, Hans Peter Frede riksen, Inger Jensen, Knud Lang, Adolf Heilmann Davidsen, Susanne Kærulff Christensen, Britta Platou, Randi Esrassen Dalager, Anguak Lennert, Jakob Johannesen, Johannes Ettrup, Parnuna Josefsen, Rebekka Geisler, Inga Johansen, Hans Davidsen, Edvard Rosbach, Anne Goul Froberg. Aqutsisoq, hold AQ053, grønlandsksproget, forår 2015: Esther Berthelsen, Helle Holm Petersen, Mika Oshima Etah, Gerda Broberg Heilmann, Salome Villadsen, Sørina I. Lyberth, Else Marie Nielsen, Jonna Mathiassen, Titta Johansen, Patricia Broberg, Jens Sandgreen, Nuka Karlsen Geisler, Karl Willadsen, John Sandgreen, Poul Sørensen, Jørna Josefsen, Efraim Tittussen, Edvard Nielsen, Antoinethe Brandt, Jensine Tobiassen, Ane-Birgithe Pedersen, Mina Benjaminsen. 26

27 Skræddersyede kurser og uddannelsesforløb! Vi udvikler særlige kurser og uddannelsesforløb målrettet din virksomheds behov. Det er bl.a.: Ledelse Konflikthåndtering og samarbejde Forhandling Ring til os for at høre nærmere, og få et tilbud til netop din virksomhed! Tlf.:

28 Dorte Lisbjerg Kursuskoordinator Direkte tlf.: Hanne Kirkegaard Kursuskoordinator Direkte tlf.: Pisortatut Ilisimatusarfik Niuernermik Ilinniarfik Grønlands Handelsskole Postboks Nuuk Tlf Fax:

UKIAQ. Suliarisassanik aqutsineq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Inuttut ineriartorneq DJØF KURSER AU FAG PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

UKIAQ. Suliarisassanik aqutsineq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Inuttut ineriartorneq DJØF KURSER AU FAG PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Suliarisassanik aqutsineq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Inuttut ineriartorneq DJØF KURSER AU FAG UKIAQ 2015 BUSINESS INSTITUTE: pre mba og top governance Pikkorissaavitsinnut nutaamut tikilluaritsi!

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere

au fagit Qarasaasialerineq Inuttut ineriartorneq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Ammaassisoq DJØF-imit pikkorissarnerit

au fagit Qarasaasialerineq Inuttut ineriartorneq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Ammaassisoq DJØF-imit pikkorissarnerit PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Inuttut ineriartorneq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Ammaassisoq DJØF-imit pikkorissarnerit au fagit Qarasaasialerineq UKIAQ 2014 Quppersagaq pdf-itut ugguuna

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s INDHOLD SIDE 4 Pre MBA Diploma in Business Administration (Læs om uddannelsen

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere