Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset."

Transkript

1 Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte vejstrækninger har været knyttet til permanente eller semipermanente tællinger, som har leveret faktorer for opdateringen af trafiktal i de år, hvor der ikke har været talt direkte på strækningerne. De stræknificerede trafiktal har hidtil kun ligget i vejman.dk. Det er ikke alle kommuner, som har vejman.dk, og af de kommuner, som har vejman.dk, er det kun et fåtal, som hidtil har anvendt stræknificerede trafiktal. På statsvejnettet gælder, at der er trafiktal for alle vejstrækninger. For de kommuner, som har anvendt stræknificering af trafiktal, er det ikke alle kommunens veje, som det er anvendt på - typisk er de overordnede veje, specielt gamle amtsveje, omfattet. Fra 2012 skal opdateringen af trafiktallene på strækningerne foregå i Mastra. Trafikmodellen fra vejman.dk udgår, og i stedet vil der skulle anvendes oplysninger fra Mastra s landsdækkende trafikindeks til opdateringen det gælder dog stadig, at hvis der er talt direkte på en strækning siden trafiktallene sidst blev opdateret, er det disse tællinger, der giver opdateringen. Opdatering ud fra indekset er relevant for - strækninger, hvor der trafiktal for tidligere år, og der er ikke talt i det betragtede år. - strækninger; hvor der i dag ikke ligger trafiktal i vejman.dk, og der er ikke talt i det betragtede år, men der er talt i et tidligere år Det efterfølgende er et oplæg til hvordan denne opdatering via indekset kan foregå. Der er p.t. 5 typer af trafiktal som stræknificeres: Trafiktaltype Enhed Beskrivelse 1 ÅDT Årsdøgnstrafik for motorkøretøjer 2 JDT Julidøgnstrafik for motorkøretøjer 4 LBIL-ÅDT Årsdøgnstrafik for lastbiler over 5,8m (svarende til 3,5 tons) 5 Æ10 Ækvivalente 10-tons akser med Supersingle-effekt 6 HDT Hverdagsdøgnstrafik for motorkøretøjer Generelt Vejstrækningerne hentes i vejman.dk med samt de stræknificerede trafiktal for senest registrerede år for en given vejstræknning kunne de hentede oplysninger se således ud: Bestyrer Vejnr Vejdel Fra-kmt Til-kmt Kommune Enhed Trafiktal Trafiktal-ref-år Trafiktal-år HDT JDT LBIL-ÅDT Æ ÅDT

2 Trafiktallene foreslås opdateret ud fra følgende parametre: - Vejtype Indekset er opdelt i en dække strata fordelt på vejtyper. Der anvendes en opdeling, som med sikkerhed kan fastslås ud fra vejnummer og vejdel: Motorvej Øvrige statsveje Kommuneveje Oplysningen er tilgængelig i vejman.dk Oplysningen er tilgængelig i vejman.dk Denne oplysningen er ikke nødvendigvis tilgængelig, men hvis en vej ikke falder i gruppen af Motorveje eller Øvrige statsveje, betragtes den som Kommunevej. - Region I indekset opereres med en hel stribe regions-begreber, baseret på en grundlæggende strata-opdeling i 20 regioner. Det foreslås at anvende en opdeling svarende til de 5 stats-regioner + Bornholm: Bornholm Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Den foreslåede opdeling er mindre detaljeret end hvad der er mulig, men jo større grupper vi arbejder med, jo flere tællinger i indekset er den resulterende opdateringsfaktor baseret på, hvilket alt i alt leder til et mindre usikkert resultat. Ud fra ovenstående principper kan vi generere faktorerne for opdatering af trafiktallene: ÅDT Indekset indeholder trafikarbejder baseret på MDT (Månedsdøgnstrafik) for Motorkøretøjer ud fra MDT for de 12 måneder i et år sammenholdt med MDT for den 12 måned for foregående år, kan faktorerne genereres. Nedenstående er vist faktorerne for opdateringen af 2010 ÅDT til 2011 ÅDT: Motorveje Region 1 Hovedstaden 1,019 2, ,86596 Motorveje Region 2 Sjælland 1,017 3, , Motorveje Region 3 Syddanmark 1,022 3, , Motorveje Region 4 Midtjylland 1,031 2, , Motorveje Region 5 Nordjylland 1,027 1, , Øvrige statsveje Region 1 Bornholm 1,053 0, , Øvrige statsveje Region 1 Hovedstaden 1,015 1, , Øvrige statsveje Region 2 Sjælland 1,007 1, , Øvrige statsveje Region 3 Syddanmark 1,014 1, , Øvrige statsveje Region 4 Midtjylland 1,020 2, ,706387

3 Øvrige statsveje Region 5 Nordjylland 1,027 0, , Kommuneveje Region 1 Bornholm 1,036 0, , Kommuneveje Region 1 Hovedstaden 1,016 4, ,02945 Kommuneveje Region 2 Sjælland 0,998 4, , Kommuneveje Region 3 Syddanmark 1,008 7, , Kommuneveje Region 4 Midtjylland 1,019 6, , Kommuneveje Region 5 Nordjylland 1,024 2, , JDT Indekset indeholder trafikarbejder baseret på MDT (Månedsdøgnstrafik) for Motorkøretøjer ud fra MDT for de juli og august måneder i et år sammenholdt med MDT for de samme måneder for foregående år, kan faktorerne genereres. Nedenstående er vist faktorerne for opdateringen af 2010 JDT til 2011 JDT: Motorveje Region 1 Hovedstaden 1,006 0, ,47278 Motorveje Region 2 Sjælland 0,991 0, , Motorveje Region 3 Syddanmark 1,012 0, , Motorveje Region 4 Midtjylland 1,013 0, , Motorveje Region 5 Nordjylland 1,018 0, , Øvrige statsveje Region 1 Bornholm 0,994 0, , Øvrige statsveje Region 1 Hovedstaden 0,986 0, , Øvrige statsveje Region 2 Sjælland 0,975 0, , Øvrige statsveje Region 3 Syddanmark 1,005 0,3055 0, Øvrige statsveje Region 4 Midtjylland 0,999 0, , Øvrige statsveje Region 5 Nordjylland 0,994 0, , Kommuneveje Region 1 Bornholm 0,954 0, , Kommuneveje Region 1 Hovedstaden 1,014 0, , Kommuneveje Region 2 Sjælland 0,976 0, ,69912 Kommuneveje Region 3 Syddanmark 0,977 1, , Kommuneveje Region 4 Midtjylland 0,998 1, , Kommuneveje Region 5 Nordjylland 0,996 0, , LBIL-ÅDT Indekset indeholder trafikarbejder baseret på MDT for lastbiler over 5,80 meter, så der er ingen principiel forskel på behandlingen af LBIL-ÅDT og ÅDT for motorkøretøjer. Nedenstående er vist faktorerne for opdatering af 2010 LBIL-ÅDT til 2011 LBIL-ÅDT: Motorveje Region 1 Hovedstaden 1,031 0, , Motorveje Region 2 Sjælland 1,045 0, , Motorveje Region 3 Syddanmark 1,026 0, , Motorveje Region 4 Midtjylland 1,046 0, , Motorveje Region 5 Nordjylland 1,020 0, , Øvrige statsveje Region 1 Bornholm 1,076 0, ,00424 Øvrige statsveje Region 1 Hovedstaden 1,020 0, , Øvrige statsveje Region 2 Sjælland 0,996 0, , Øvrige statsveje Region 3 Syddanmark 1,013 0, , Øvrige statsveje Region 4 Midtjylland 1,015 0, , Øvrige statsveje Region 5 Nordjylland 1,035 0, ,108093

4 Kommuneveje Region 1 Bornholm 1,085 0, , Kommuneveje Region 1 Hovedstaden 1,034 0, , Kommuneveje Region 2 Sjælland 1,006 0, ,40896 Kommuneveje Region 3 Syddanmark 1,010 0, , Kommuneveje Region 4 Midtjylland 1,010 0, , Kommuneveje Region 5 Nordjylland 1,024 0, , Æ10 Indekset indeholder trafikarbejder baseret på MDT for lastbiler over 5,80 meter. Indekset indeholder også trafikarbejder baseret på MDT for lastbiler over 12,50 meter. Ud fra det kan vi beregne en opdateringsfaktor for Æ10-enheden. Den generelle faktor for opregning af lastbiler mellem 580 og 1250 til Æ10 er fra ,3. Den generelle faktor for opregning af over 1250 til Æ10 er pr ,25. Vi kan derfor beregning opdateringsfaktoren ud fra følgende formel T o. 580_2011 Trafikarbejde for lastbiler over 580 i 2011 T o. 1250_2011 Trafikarbejde for lastbiler over 1250 i 2011 T o. 580_2010 Trafikarbejde for lastbiler over 580 i 2010 T o. 1250_2010 Trafikarbejde for lastbiler over 1250 i 2010 Faktor: ((T o. 580_ T o. 1250_2011 )*0,3 + T o. 1250_2011 *1,25) ((T o. 580_ T o. 1250_2010 )*0,3 + T o. 1250_2010 *1,25) SuperSingle-effekten påvirker alle lastbiler ens, så dens indflydelse bliver den samme tæller og nævner det gælder også, selv om der er forskel på SuperSingle-effekten alt efter hvilken vejtype, der er tale om. Vi kan derfor undlade at tage hensyn til den i vore Faktorudtryk. Nedenstående er vist faktorerne for opdatering af 2010 Æ10 til 2011 Æ10 trafikarbejderne er angivet uden SuperSingle-effekt: Motorveje Region 1 Hovedstaden 1,033 0, , Motorveje Region 2 Sjælland 1,055 0, , Motorveje Region 3 Syddanmark 1,034 0, , Motorveje Region 4 Midtjylland 1,049 0, , Motorveje Region 5 Nordjylland 1,015 0, , Øvrige statsveje Region 1 Bornholm 1,083 0, , Øvrige statsveje Region 1 Hovedstaden 1,026 0, , Øvrige statsveje Region 2 Sjælland 1,017 0, , Øvrige statsveje Region 3 Syddanmark 1,011 0, , Øvrige statsveje Region 4 Midtjylland 1,020 0, , Øvrige statsveje Region 5 Nordjylland 1,046 0, ,074719

5 Kommuneveje Region 1 Bornholm 1,095 0, , Kommuneveje Region 1 Hovedstaden 1,035 0, , Kommuneveje Region 2 Sjælland 1,010 0, , Kommuneveje Region 3 Syddanmark 1,006 0, , Kommuneveje Region 4 Midtjylland 1,011 0, , Kommuneveje Region 5 Nordjylland 1,031 0, , HDT Indekset indeholder trafikarbejder baseret på HMDT (Hverdags-måndsdøgnstrafik) for motorkøretøjer, så der er ingen principiel forskel på behandlingen af HDT og ÅDT for motorkøretøjer. Nedenstående er vist faktorerne for opdatering af 2010 HDT til 2011 HDT: Motorveje Region 1 Hovedstaden 1,019 2, , Motorveje Region 2 Sjælland 1,023 2, , Motorveje Region 3 Syddanmark 1,025 2, , Motorveje Region 4 Midtjylland 1,033 1, , Motorveje Region 5 Nordjylland 1,029 1, , Øvrige statsveje Region 1 Bornholm 1,052 0, , Øvrige statsveje Region 1 Hovedstaden 1,015 0, , Øvrige statsveje Region 2 Sjælland 1,009 1, , Øvrige statsveje Region 3 Syddanmark 1,015 1, , Øvrige statsveje Region 4 Midtjylland 1,022 1, , Øvrige statsveje Region 5 Nordjylland 1,030 0, , Kommuneveje Region 1 Bornholm 1,035 0, , Kommuneveje Region 1 Hovedstaden 1,013 3, , Kommuneveje Region 2 Sjælland 0,997 3, , Kommuneveje Region 3 Syddanmark 1,008 5, , Kommuneveje Region 4 Midtjylland 1,016 5, , Kommuneveje Region 5 Nordjylland 1,022 2, , Opdatering af trafiktal fra før 2007 Ud fra den ovenfor anførte metode er det muligt at opdatere trafiktal tilbage fra 2007, hvor indekset fik sin nuværende form. Faktoren for opdatering fra 2007 til 2012 er et simpelt produkt af faktoren mellem de enkelte år. Der lægges op til at det bør være muligt at opdatere trafiktal, som er ældre end Til det formål anvendes Trafikken fordelt på køretøjstyper som offentliggjort af Vejdirektoratet: Trafikarbejde Trafikarbejde (mio. km) Personbil Taxi Varebiler (under 2 ton) Varebiler ( 2-3,5 ton)

6 Lastbiler Sættevognstrækkere Motorcykler Knallert By- og rutebus Turist- og privatbus Cykler/knallerter I alt I alt uden cykler/knallerter som bearbejdet giver følgende opdaterings-faktorer

7 Trafikarbejde Trafikarbejde (mio. km) Personbil Taxi Varebiler (under 2 ton) Varebiler ( 2-3,5 ton) Motorcykler Knallert By- og rutebus Turist- og privatbus Lastbiler Sættevognstrækkere Motorkøretøjer i alt Faktor ÅDT, HDT, JDT 0,997 1,007 1,015 1,030 1,010 1,024 1,032 Lastbiler i alt Faktor LBIL-ÅDT 1,029 0,989 1,000 1,009 0,994 1,042 1, i alt o i alt Æ10 fra (0,3 * ) Æ10 fra o (1,25 * o. 1250) Æ10 i alt Faktor Æ10 1,060 1,007 1,019 1,021 1,041 1,097 1,017 JE

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. December 2004, revideret februar 2006

Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. December 2004, revideret februar 2006 Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet December 2004, revideret februar 2006 Titel: Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere