Christian Overgård 21. januar rev A coh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh"

Transkript

1 FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar rev A coh Nærværende notat indeholder hovedresultater fra basisprognoser 2020 og 2030 udført med Landstrafikmodellen (LTM) vers Der er anvendt samme prognoseforudsætninger som i tidligere beregning med LTM 1. Det betyder, at der anvendes vækstforudsætninger, som stammer fra Der er to ændringer i forhold til tidligere beregning af basisprognoserne med LTM (vers ). Det er for det første en anden regionalising af den økonomiske vækst, idet der i nærværende beregning forudsættes ens økonomisk vækst over hele Danmark. For det andet er der fortaget en mindre justering til basismatricer med kollektive trafikture for at opnå en lidt bedre overensstemmelse med tællinger primært i Midtjylland. Afsnit 2 belyser den beregnede udvikling i persontransport. Afsnittene 3 og 4 beskriver udvikling i vejtrafik henholdsvis kollektiv trafik. I afsnit 5 beskrives enkelte nøgletal for godstransport. 1 Persontransport 1.1 Personture opdelt på hovedtransportmiddel LTM beskriver fem hovedtransportmidler for persontransport: bil, kollektiv trafik, cykel, gang og fly. Personture med bil er yderligere opdelt i ture som fører og ture som passager. Tabel 1 viser antallet af personture pr. hverdagsdøgn opdelt på hovedtransportmiddel. Tabellen viser ture for 2010, basisprognose for 2020 (Basis 2020) og basisprognose for 2030 (Basis 2030). Der er en samlet stigning i antal personture på 6% fra 2010 til 2020 og knap 11% fra 2010 til Tabel 2 viser antallet af personture pr. hverdagsdøgn, som foretages indenfor Danmark. I tabellen er ture i bil som passager og fører lagt sammen. Det ses, at 98% af alle ture i modellen foretages indenfor Danmark. Væksten i det samlede antal personture er lidt mindre i tabel 2 end i tabel 1. Det betyder derfor en større vækst i internationale personture end i danske ture. Således beregnes antallet af internationale personture at stige med ca. 30% fra 2010 til DTU Transport (2015). Forudsætninger for Basis 2020 og Basis Dok.nr af Danmarks Tekniske Universitet Bygningstorvet 116B Tlf Institut for Transport 2800 Kgs. Lyngby Dir Fax

2 Væksten i antallet af personture skyldes især befolkningsvækst, økonomisk vækst og stigning i bilejerskab. Der vil også være en stigning i antal personture forårsaget af en forventet flytning mod byer, da folk i byområder har flere daglige ture end folk i landområder. Den danske befolkning stiger med 3,5% fra 2010 til 2020 og tilsvarende fra 2020 til 2030, mens den økonomiske vækst (BNP) forudsættes at stige med 1,6% pr. år i perioden og 1,2% pr. år i perioden Den aftagende økonomiske vækst efter 2020 er formodentlig den primære årsag mindre vækst i antal personture. En mindre udbygning af infrastruktur efter 2020, vil også medfører en mindre vækst i turantal. Bil, chauffør 6,619 7,382 7,738 11,5% (1,1%) 4,8% (0,5%) 16,9% (0,8%) Bil, passager 3,096 3,023 3,071-2,4% (-0,2%) 1,6% (0,2%) -0,8% (0,0%) Kollektiv trafik 1,592 1,702 1,792 6,9% (0,7%) 5,3% (0,5%) 12,6% (0,6%) Cykel 2,290 2,312 2,403 0,9% (0,1%) 3,9% (0,4%) 4,9% (0,2%) Gang 2,079 2,191 2,338 5,4% (0,5%) 6,7% (0,7%) 12,5% (0,6%) Fly 0,049 0,058 0,066 18,0% (1,7%) 13,9% (1,3%) 34,3% (1,5%) I alt 15,726 16,669 17,408 6,0% (0,6%) 4,4% (0,4%) 10,7% (0,5%) Kilde: KF02 i nøgletal Tabel 1 Personture fordelt på hovedtransportmiddel (mio. personture pr. hverdag) Bil 9,553 10,224 10,607 7,0% (0,7%) 3,8% (0,4%) 11,0% (0,5%) Kollektiv trafik 1,552 1,652 1,735 6,4% (0,6%) 5,0% (0,5%) 11,8% (0,6%) Cykel 2,290 2,312 2,403 0,9% (0,1%) 3,9% (0,4%) 4,9% (0,2%) Gang 2,079 2,191 2,338 5,4% (0,5%) 6,7% (0,7%) 12,5% (0,6%) Fly 0,005 0,006 0,007 16,3% (1,5%) 12,5% (1,2%) 30,8% (1,3%) I alt 15,480 16,385 17,090 5,8% (0,6%) 4,3% (0,4%) 10,4% (0,5%) Kilde: KF02 i nøgletal Tabel 2 Nationale ture fordelt på hovedtransportmiddel (mio. personture pr. hverdag) Tabellerne viser stor relativ stigning i flytrafikken. Der er i Basis 2020 og Basis 2030 forudsat uændret takst og flyudbud i forhold til Hvis der havde været forudsat samme stigning i takst for fly som for kollektiv trafik, så ville væksten i antallet af flyture næsten være halveret. Der er især tre faktorer, som driver udviklingen i flytrafikken. Det er økonomisk vækst, befolkning og stigende turlængder. Der forudsættes eksempelvis stor økonomisk vækst i nogle udviklingslande, hvilket medfører meget store relative stigninger i flytrafikken til oversøiske destinationer f.eks. Kina. Da fly på længere destinationer har meget stor markedsandel, medfører befolkningsvækst i de relationer næsten udelukkende vækst i flytrafikken. Stigende turlængder medfører alt-andet-lige konkurrencefordel for fly i forhold til andre transportmidler, da rejsetiden med fly er mindre. Der beregnes også relativ stor vækst i flytrafik mellem danske lufthavne. Den absolutte vækst i antal passagerer er dog beskeden, da fly udgør en lille markedsandel i det danske transportsystem. Såle- 2

3 des beregnes en stigning på ca flyture mellem danske lufthavne pr. hverdagsdøgn fra 2010 til Væksten skyldes såvel indenrigs- som udenrigsture, da fly mellem danske lufthavne benyttes som til- og frabringer til udenrigsfly. De største stigninger beregnes for Århus, Ålborg, Billund og Karup, mens der er mindre vækst til Sønderborg og Rønne. Det antyder, at befolkningsvæksten i de større byområder i høj grad driver udviklingen i indenrigspassagerer. Væksten skyldes ture med overnatning og især fritidsture med overnatning. Det skal dog bemærkes, at prognosen for flytrafik er behæftet med væsentlig usikkerhed. Det skyldes især den store andel af flyture med overnatning samtidig med, at modellering af adfærd i forbindelse med overnatningsture i særlig grad er vanskelig. Tabel 1 viser, at ture som passager i bil stiger mindre end antal bilture og det falder ligefrem fra 2010 til Det skyldes en stigning i bilejerskab og reducerede omkostninger til at køre bil. Stigningen i den kollektive trafik skyldes især den forudsatte udbygning af den kollektive trafik. Der er stor usikkerhed i beregning af cykel- og gangture, da modellen ikke er designet til at modellere cykel- og gangtrafik. Således forudsættes udbud af cykelstier uændret i forhold til Cykel konkurrer med kollektiv trafik i byområder i højere grad end forgængertrafik. Udbygning af den kollektive trafik med bedre tog, metro og letbane forklarer formodentlig en mindre stigning i cykelture end gangture. 1.2 Persontransportarbejde opdelt på hovedtransportmiddel Tabel 3 viser persontransportarbejdet pr. hverdagsdøgn opdelt på hovedtransportmiddel. Tabel 4 viser persontransportarbejde pr. hverdagsdøgn for ture indenfor Danmark. Mens antallet af ture indenfor Danmark som tidligere nævnt udgør 98% af alle ture i modellen, så udgør det danske nationale persontransportarbejde 59% af den samlede persontransportarbejde i modellen. Det skyldes, at de internationale ture er meget længere end ture indenfor Danmark. Der ses generelt større stigninger i persontransportarbejdet end i antal personture, hvilket skyldes at turene bliver længere. Det er i særlig grad tilfældet for de internationale ture, da forskel mellem ture og personkm er større i sammenligning mellem tabel 1 og tabel 3 end mellem tabel 2 og tabel 4. Tabel 4 viser en stor forskel i væksten i persontransportarbejde mellem perioden og , og i perioden er der ligefrem mindre vækst i transportarbejde end i antal ture indenfor Danmark. Bil, chauffør 117, , ,280 17,0% (1,6%) 5,7% (0,6%) 23,8% (1,1%) Bil, passager 72,868 74,618 77,395 2,4% (0,2%) 3,7% (0,4%) 6,2% (0,3%) Kollektiv trafik 33,897 37,805 39,470 11,5% (1,1%) 4,4% (0,4%) 16,4% (0,8%) Cykel 7,346 7,170 7,308-2,4% (-0,2%) 1,9% (0,2%) -0,5% (0,0%) Gang 1,532 1,617 1,726 5,5% (0,5%) 6,8% (0,7%) 12,7% (0,6%) Fly 98, , ,747 20,4% (1,9%) 14,4% (1,4%) 37,7% (1,6%) I alt 331, , ,927 13,8% (1,3%) 7,9% (0,8%) 22,7% (1,0%) Kilde: KF02 i nøgletal Tabel 3 Persontransportarbejde fordelt på hovedtransportmiddel (mio. personture pr. hverdag) 3

4 Bil, chauffør 155, , ,696 10,6% (1,0%) 3,6% (0,4%) 14,6% (0,7%) Kollektiv trafik 29,449 32,861 34,037 11,6% (1,1%) 3,6% (0,4%) 15,6% (0,7%) Cykel 7,346 7,170 7,308-2,4% (-0,2%) 1,9% (0,2%) -0,5% (0,0%) Gang 1,532 1,617 1,726 5,5% (0,5%) 6,8% (0,7%) 12,7% (0,6%) Fly 1,386 1,603 1,795 15,6% (1,5%) 12,0% (1,1%) 29,5% (1,3%) I alt 194, , ,563 10,3% (1,0%) 3,6% (0,4%) 14,3% (0,7%) Kilde: KF02 i nøgletal Tabel 4 Nationalt persontransportarbejde fordelt på hovedtransportmiddel (mio. personkm pr. hverdag) Tabel 5 viser beregnet udvikling i turlængde og belægningsgrad i bil. Det ses, at turlængden i bil stiger fra 2010 til 2020, mens den er uændret fra 2020 til I perioden er der en væsentlig større vækst i erhvervsture i bil end i perioden Da erhvervsturene er dobbelt så lange som den gennemsnitlige tur med bil, så bidrager det væsentligt til væksten i turlængden fra 2010 til Belægningsgraden (personer pr. bil) falder. Belægningsgraden reduceres væsentlig mere i perioden end i perioden Det skyldes for det første, at kørselsomkostningerne forventes reduceret mindre efter For det andet ændres sammensætning af turformål. Forholdsvis store stigninger i fritidsture sammenlignet med f.eks. pendling vil føre til større gennemsnitlig belægningsgrad. Således udgør fritidsture en større andel af det samlede antal bilture i 2030 end i 2020, hvilket modvirker reduktion i belægningsgrad stammende fra de reducerede kørselsomkostninger. Enhed 2010 Basis Basis Vækst i % (vækst pr. år) Turlængde (km pr. person) 16,2 16,8 16,8 3,4% (0,3%) -0,1% (0,0%) 3,2% (0,2%) Personer pr. bil 1,46 1,40 1,39-4,0% (-0,4%) -1,0% (-0,1%) -5,0% (-0,3%) Kilde: KF02 Tabel 5 gennemsnitlig turlængde og belægningsgrad for national bilture Figur 1 viser indekseret udvikling i nationalt persontransportarbejde opdelt på hovedtransportmiddel. Modellen er som tidligere nævnt ikke indrettet til at kunne regne på udvikling i cykel- og gangtrafik. Faldet i cykeltrafikarbejdet fra 2010 til 2020 skyldes formodentlig en modelteknisk usikkerhed i beregning af zoneintern afstand og en flytning mod byer. Cykelture i byområder vil ofte være kortere end på landet, hvorfor en flytning af befolkning mod byområder medfører gennemsnitlig kortere ture. Den relative store vækst i gang skyldes formodentlig ligeledes en flytning af befolkning mod byområder. 4

5 Indeks (2010 = 100) Fly Gang Kollektiv trafik Bil Cykel Figur 1 Udvikling i nationalt persontransportarbejde opdelt på hovedtransportmiddel. 1.3 Ture og transportarbejde opdelt på turformål Tabel 6 viser personture pr. hverdagsdøgn opdelt på tre turformål (pendling, erhverv og fritid) samt personture, som fortages i varebil. Det ses, at vækst i antal erhvervsture og personture i varebil aftager i perioden i forhold til perioden Det betyder, at andelen af friture o.lign. ud af det samlede antal personture stiger. Det kan muligvis skyldes, at den danske befolkning gradvis bliver ældre. Turformål 2010 Basis Basis Vækst i % (vækst pr. år) Pendling 4,829 4,991 5,128 3,4% (0,3%) 2,7% (0,3%) 6,2% (0,3%) Erhverv 0,422 0,456 0,477 8,1% (0,8%) 4,5% (0,4%) 12,9% (0,6%) Andet 9,626 10,285 10,807 6,9% (0,7%) 5,1% (0,5%) 12,3% (0,6%) Varebil 0,604 0,653 0,679 8,1% (0,8%) 4,1% (0,4%) 12,5% (0,6%) I alt 15,480 16,385 17,090 5,8% (0,6%) 4,3% (0,4%) 10,4% (0,5%) Kilde: KF03 i nøgletal Tabel 6 Nationale ture fordelt på formål (mio. personkm pr. hverdag) Tabel 7 viser det nationale persontransportarbejde pr. hverdagsdøgn fordelt på formål. Væksten i transportarbejde i forbindelse med pendling aftager meget efter Det skyldes især, at pendlingsafstande beregnes at falde. Der er en stigende andel af bilture, som benyttes i forbindelse med pend- 5

6 ling fra 2010 til I perioden beregnes det at falde fra en andel på 52,7% til 52,3%, mens andelen af gangture stiger fra 6,5% til 6,7%. Da der er meget stor forskel i pendlingsafstande for de to transportmidler bidrager det til en mindre vækst i persontransportarbejde i forhold til ture. Det kan sandsynligvis forklares ved en stigende flytning af befolkning og arbejdspladser mod byområder. Det medfører stigende trængsel og reducerer pendlingsafstand. Turformål 2010 Basis Basis Vækst i % (vækst pr. år) Pendling 70,485 77,933 80,054 10,6% (1,0%) 2,7% (0,3%) 13,6% (0,6%) Erhverv 15,299 17,068 17,724 11,6% (1,1%) 3,8% (0,4%) 15,8% (0,7%) Andet 98, , ,527 10,0% (1,0%) 4,3% (0,4%) 14,7% (0,7%) Varebil 9,963 10,917 11,259 9,6% (0,9%) 3,1% (0,3%) 13,0% (0,6%) I alt 194, , ,563 10,3% (1,0%) 3,6% (0,4%) 14,3% (0,7%) Kilde: KF03 i nøgletal Tabel 7 Nationalt transportarbejde fordelt på formål (mio. personkm pr. hverdag) 2 Vejtrafik Tabel 8 viser trafikarbejdet pr. hverdagsdøgn udført med person- og varebiler på veje i Danmark, og tabel 9 viser trafikarbejdet pr. hverdagsdøgn udført med lastbil. Motorveje 36,120 48,373 51,555 33,9% (3,0%) 6,6% (0,6%) 42,7% (1,8%) Øvrige statsveje 19,845 20,103 20,992 1,3% (0,1%) 4,4% (0,4%) 5,8% (0,3%) Øvrigt vejnet 59,137 66,165 69,407 11,9% (1,1%) 4,9% (0,5%) 17,4% (0,8%) I alt 115, , ,954 17,0% (1,6%) 5,4% (0,5%) 23,3% (1,1%) Kilde: KF25 i nøgletal Tabel 8 Trafikarbejde for person- og varebiler i Danmark opdelt på vejtyper (mio. vognkm pr. hverdag) Motorveje 4,403 5,553 6,381 26,1% (2,3%) 14,9% (1,4%) 44,9% (1,9%) Øvrige statsveje 1,938 1,800 1,944-7,1% (-0,7%) 8,0% (0,8%) 0,3% (0,0%) Øvrigt vejnet 3,141 3,436 3,674 9,4% (0,9%) 6,9% (0,7%) 17,0% (0,8%) I alt 9,482 10,788 11,999 13,8% (1,3%) 11,2% (1,1%) 26,5% (1,2%) Kilde: KF25 i nøgletal Tabel 9 Trafikarbejde for lastbiler i Danmark opdelt på vejtyper (mio. vognkm pr. hverdag) Tabel 8 viser en meget stor stigning i trafik på motorveje fra 2010 til 2020, som skyldes udbygning af motorvejsnettet. I perioden er der en noget mindre og mere jævn fordelt trafikvækst på vejnettet. Det skyldes primært, at der i perioden ikke forudsættes større nye vejanlæg. Der beregnes jf. tabel 9 en tilsvarende stor stigning i lastbiltrafik på motorvej fra 2010 til Væksten i lastbiltrafik 6

7 aftager i perioden Det skyldes sandsynligvis forudsætning om en aftagende økonomisk vækst. Tabel 10 viser køretøjer pr. hverdagsdøgn over udvalgt snit. Vejstrækning 2010 Basis Basis Vækst i % (vækst pr. år) Helsingørmotorvejen ,8% (1,4%) 5,0% (0,5%) 20,6% (0,9%) Hillerødmotorvejen ,2% (0,7%) 3,1% (0,3%) 10,5% (0,5%) Motorring ,2% (2,6%) 7,0% (0,7%) 38,2% (1,6%) Holbækmotorvejen ,3% (1,9%) 6,3% (0,6%) 28,9% (1,3%) Vestmotorvejen ,9% (1,6%) 5,9% (0,6%) 23,8% (1,1%) Sydmotorvejen ,3% (1,8%) 7,9% (0,8%) 28,7% (1,3%) Storebæltsbroen ,3% (1,8%) 8,3% (0,8%) 29,2% (1,3%) Kattegatfærger ,2% (3,5%) 23,7% (2,2%) 74,7% (2,8%) Fynske Motorvej ,1% (1,4%) 5,8% (0,6%) 21,8% (1,0%) Lillebæltsbroen ,0% (1,9%) 6,9% (0,7%) 29,4% (1,3%) Østjyske Motorvej ,5% (1,9%) 6,4% (0,6%) 28,3% (1,3%) Vejlefjordbroen ,5% (3,0%) 8,0% (0,8%) 45,2% (1,9%) Sønderjyske Motorvej ,4% (2,1%) 9,6% (0,9%) 35,2% (1,5%) Kilde: KF24 i nøgletal De præcise lokaliteter er: Helsingørmotorvejen (E47/55) mellem frakørsel 6 og 7, Hillerødmotorvejen (rute 16) nord for frak. 11, Motorring 3 (E47/55) mellem frakørsel 20 og 21, Holbækmotorvejen (rute 21) mellem frakørsel 8 og 9, Vestmotorvejen (E20) mellem frakørsel 34 og 35, Sydmotorvejen (E47/55) mellem frakørsel 38 og 39, Storebæltsbroen (E20) mellem frakørsel 43 og 44, Fynske Motorvej (E20) mellem frakørsel 52 og 53, Lillebæltsbroen (E20) mellem frakørsel 58 og 59, Østjyske Motorvej (E45/20) mellem frakørsel (54 og 55), Vejlefjordbroen (E45) mellem frakørsel 60 og 61 og endelig Sønderjyske Motorvej (E45) mellem frakørsel 69 og 70. Tabel 10 Hverdagsdøgntrafik på udvalgte snit (køretøjer per hverdag) 3 Kollektiv trafik Tabel 11 viser antal passagerkm pr. hverdagsdøgn indenfor Danmark opdelt på kollektive transportmidler. Tabellen omfatter også internationale tures transportarbejde indenfor Danmark. Perioden er præget af stor forventet udbygning af det kollektive trafiknet eksempelvis Metrocityring og letbaner. De store udbygninger af tognettet medfører bl.a. en væsentlig reduktion i anvendelse af bus. I perioden er der en mindre og mere jævn fordeling af væksten over de forskellige kollektive transportmidler, da der forudsættes en mindre udbygning af det kollektive trafiknet. Tabel 12 viser antal passagerer pr. hverdagsdøgn på udvalgte banestrækninger. Udviklingen på banestrækningerne er resultat af udbygninger og forbedringer af togbetjeningen. S-banen til Køge og Vestbanen taber passagerer til den nye bane over Ringsted. I perioden er de største stigninger ved Vejle Fjord og i Midt- og Nordjylland på grund af nye baner og opgraderinger. 7

8 Kollektivt transport Basis Basis Vækst i % (vækst pr. år) Fjern- og regionaltog 16,096 20,185 21,188 25,4% (2,3%) 5,0% (0,5%) 31,6% (1,4%) S-tog 4,306 4,140 4,303-3,9% (-0,4%) 3,9% (0,4%) -0,1% (0,0%) Lokal- og letbane 0,748 1,091 1,111 45,9% (3,8%) 1,8% (0,2%) 48,6% (2,0%) Metro 0,820 1,724 1, ,3% (7,7%) 8,7% (0,8%) 128,6% (4,2%) Busser 7,810 6,609 6,807-15,4% (-1,7%) 3,0% (0,3%) -12,8% (-0,7%) Færger 0,198 0,181 0,179-8,4% (-0,9%) -1,3% (-0,1%) -9,6% (-0,5%) I alt 29,978 33,931 35,462 13,2% (1,2%) 4,5% (0,4%) 18,3% (0,8%) Kilde: KF131 i nøgletal Tabel 11 Nationalt persontransportarbejde opdelt på servicetyper (mio personkm per hverdag) Banestrækning 2010 Basis Basis Vækst i % (vækst pr. år) Vestbanen ,3% (-1,0%) -3,6% (-0,4%) -12,6% (-0,7%) Nordvestbanen ,4% (3,4%) -2,4% (-0,2%) 37,0% (1,6%) Den nye bane ,1% (1,2%) S-banen til Køge ,3% (-3,4%) 0,7% (0,1%) -28,7% (-1,7%) Ringsted-Femern banen ,9% (2,5%) -1,7% (-0,2%) 25,7% (1,2%) Storebælt ,1% (2,7%) 6,9% (0,7%) 39,0% (1,7%) Vejle-Hedensted ,2% (2,8%) 14,9% (1,4%) 50,7% (2,1%) Vejle-Jelling ,6% (0,6%) 7,3% (0,7%) 14,5% (0,7%) Århus-Hinnerup ,4% (3,5%) 23,4% (2,1%) 73,3% (2,8%) Kilde: KF16 Tællingerne er placeret på følgende steder: Vestbanen øst for Høje Taastrup, Nordvestbanen vest for Roskilde, Den nye bane mellem Ny Ellebjerg og Køge Nord, S-banen til Køge mellem Solrød og Karlslunde og Ringsted-Femern banen syd for Ringsted. Tabel 12 Hverdagsdøgntrafik på udvalgte snit (passagerer per hverdag) 4 Godstransport Tabel 13 viser den beregnede udvikling i samhandel. Den meget store stigning i varestrømme mellem lande og regioner drives af en forudsat stor økonomisk vækst i primært udviklingslande. National 0,357 0,387 0,407 8,6% (0,8%) 5,1% (0,5%) 14,1% (0,7%) Til/fra Danmark 0,291 0,393 0,496 35,2% (3,1%) 26,3% (2,4%) 70,8% (2,7%) Transit 1,404 1,957 2,510 39,4% (3,4%) 28,3% (2,5%) 78,9% (2,9%) I alt 2,051 2,737 3,414 33,4% (2,9%) 24,7% (2,2%) 66,5% (2,6%) Kilde:KF33 i nøgletal Tabel 13 Varestrømme fordelt på geografi (mio. ton pr. hverdag) 8

9 Tabel 14 viser godstrafikarbejde (vognkm) pr. hverdagsdøgn på vej. Den stigende godstrafik på vej påvirkes især af lange internationale lastbiltransporter. Geografi 2010 Basis Basis Vækst i % (vækst pr. år) Nationalt - varebiler 6,482 7,291 7,856 12,5% (1,2%) 7,8% (0,8%) 21,2% (1,0%) Nationalt - lastbiler 7,951 8,768 9,502 10,3% (1,0%) 8,4% (0,8%) 19,5% (0,9%) Internationalt 11,964 14,948 17,924 24,9% (2,3%) 19,9% (1,8%) 49,8% (2,0%) I alt 26,397 31,007 35,282 17,5% (1,6%) 13,8% (1,3%) 33,7% (1,5%) Kilde: KF32 i nøgletal Tabel 14 Godstrafikarbejde fordelt på national og international trafik (mio. vognkm per hverdag) 9

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Landstrafikmodellens struktur

Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Indeni Landstrafikmodellen Efterspørgsel, person Efterspørgsel, gods Forudsætninger Langsigtet efterspørgsel Lokalisering

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Notat. Priselasticiteter på Storebælt

Notat. Priselasticiteter på Storebælt Notat Priselasticiteter på Til: Fra: Transport- og Bygningsministeriet DTU Transport og A/S Dato: 10. Maj 2016. Sammenfatning En beregning med den nuværende version af Landstrafikmodellen (LTM vers. 1.1)

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken For Transportministeriet Potentiale for vækst i togtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Togets markedsandel og konkurrenceposition 4 2.1 Generelle tendenser 4 2.2 Turformål 7 2.3 Geografi 10

Læs mere

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends På vej mod en fossilfri transportsektor Workshop, 22. november 213 Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Overordnede trends

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Pendleranalyse. Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019

Pendleranalyse. Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019 Pendleranalyse 1 Pendleranalyse Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019 2 Indhold 4 Vi pendler 300 gange til Månen hver eneste dag 7 Udviklingen

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Landstrafikmodellen version 0.1. Camilla Riff Brems

Landstrafikmodellen version 0.1. Camilla Riff Brems Landstrafikmodellen version 0.1 Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Landstrafikmodellen version 0.1 Hvorfor en version 0.1? Modelstruktur Basismatricer Fremskrivning Eksempel Diskussion Landstrafikmodellen

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger Vejdirektoratet Trafikberegninger stunnel Trafikale konsekvensberegninger... 1 Indledning Dette notat beskriver og dokumenterer resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for en række scenarier

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030

Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030 Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030 Ninette Pilegaard, Transport DTU Per Skrumsager Hansen, Transport- Bygnings- og Boligministeriet Trafikdage 27. August 2018 Kommissorium Analyse Mulige

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

Faktorer til opdeling af turmatricer for kollektiv trafik efter tidsbånd

Faktorer til opdeling af turmatricer for kollektiv trafik efter tidsbånd LT VERS. 1.0.8.3 Titel: Faktorer til opdeling af turmatricer for kollektiv trafik efter tidsbånd Dok. nr.: 35243-003 Rev.: 0 Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 26. februar 2015 Kontrolleret: COH Godkendt:

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Hele Danmark. TU-rapport for. Dataperiode 2012 Dataperiode 2012

Hele Danmark. TU-rapport for. Dataperiode 2012 Dataperiode 2012 TU-rapport for Hele Danmark Dataperiode 2012 Dataperiode 2012 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Transport Bygningstorvet 116 Vest 2800 Kgs. Lyngby Rapporten er udarbejdet: 30-10-2013 TU-rapport

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr.

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi

Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi September 2013 Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi September 2013 Dato: 23.09.2013 Notatnr.: 1100931013

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af 19

Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af 19 2010 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2030 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Landstrafikmodellen. - Otto Anker Nielsen

Landstrafikmodellen. - Otto Anker Nielsen Kollektiv trafik i Landstrafikmodellen - Otto Anker Nielsen Hvorfor en Landstrafikmodel? Forbedret beslutningsgrundlag Samme beslutningsgrundlag Sammenligning af projekter Fokus på projekterne Understøtter

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Notat. Transportvaner for Odense 2018

Notat. Transportvaner for Odense 2018 Notat Transportvaner for Odense 2018 DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025 Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025... 1 Indledning Dette notat indeholder en præsentation af en række beregningsresultater for de gennemførte trafikmodelberegninger

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012 afikmodelberegninger -2040 April 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København afikmodelberegninger -2040 April 2012 Dato: 11.04. 2012 Notatnummer: 2101621003 Rev: 1 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Biltrafikkens omfang og afvikling. Fordelingen på transportmåder. Tidsforbruget til persontransport. Udgifterne til persontransport

Biltrafikkens omfang og afvikling. Fordelingen på transportmåder. Tidsforbruget til persontransport. Udgifterne til persontransport UITP s database Dataindsamlingen Biltrafikkens omfang og afvikling Fordelingen på transportmåder Tidsforbruget til persontransport Udgifterne til persontransport UITP - database Demografi Infrastruktur

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012 Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Program Introduktion Rammer, versioner, eksempler på anvendelse Datagrundlag Fra dataindsamling til rejsemønstre Pause Modellens struktur Hovedkomponenterne

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj

Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj 1 27. August 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj Udgangspunktet Region Hovedstadens trafik- og mobilitetsplan 2 3 Arbejdsspørgsmål

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata LTM VERS. 1.0.8.3 Titel: Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata Dok. nr.: 35243-001 Rev.: 0 Udarbejdet: Allan Steen Hansen og Thomas Christian Jensen 26. februar 2015 Kontrolleret: COH

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1 Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1... Bilag Beregningsresultater for scenariet Kommunegrænse variant 3 Dette bilag omfatter en række beregningsresultater fra en trafikmodelberegning

Læs mere

Landstrafikmodellen i anvendelse. Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk

Landstrafikmodellen i anvendelse. Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Landstrafikmodellen i anvendelse Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Landstrafikmodellen i anvendelse Introduktion til Landstrafikmodellen Hvad kan LTM 1.0? Præsentation af delmodeller Andre modeller

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Notat. TU data. Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj. Bil/MC

Notat. TU data. Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj. Bil/MC Notat TU data DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes som interviews. Kun i

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

MOBILITET I REGION HOVEDSTADEN En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid

MOBILITET I REGION HOVEDSTADEN En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid MOBILITET I REGION HOVEDSTADEN En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid Rapport Dato: 19. marts 218 Indledning Baggrund I dag har Region Hovedstaden begrænset viden om konkurrenceforholdet mellem

Læs mere

Pendlingsmønstre i Østjylland

Pendlingsmønstre i Østjylland Konference om dialog projekt om udviklingen i det østjyske bybånd 30 januar 2007 Scandic, Bygholm Park, Horsens Pendlingsmønstre i Østjylland Thomas Sick Nielsen (sick@life.ku.dk) Center for Skov, Landskab

Læs mere

Christian Overgård 5. januar rev E coh

Christian Overgård 5. januar rev E coh FORELØBIGT NOTAT Titel Muligheder og begrænsninger ved anvendelse af LTM 1.1 Til Brugerne af LTM 1.1 Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 5. januar 2016 35425-004 rev E coh I 2009 blev

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Transport DTU 16. august 2017/nipi

Transport DTU 16. august 2017/nipi Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 473 Offentligt MEMO Til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Vedr Bidrag til spørgsmål 473 Fra Transport DTU 16.

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. 29. oktober 212 21-3373 Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Køreplansbaseret rutevalgsmodel og matricer for kollektiv trafik i Landstrafikmodellen v1.1. -Otto Anker Nielsen

Køreplansbaseret rutevalgsmodel og matricer for kollektiv trafik i Landstrafikmodellen v1.1. -Otto Anker Nielsen Køreplansbaseret rutevalgsmodel og matricer for kollektiv trafik i Landstrafikmodellen v1.1 - Overblik Generel baggrund Netværk/køreplan Tællinger Tidsværdier og turformål Kalibrering af modellen Rutevalg

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere