Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3"

Transkript

1 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede trafiktal, som ligger i Mastra. Der er ingen forskelle på, hvordan processen foregår i kmastra og imastra, så i resten af dokumentet anvendes betegnelsen Mastra som synonym for begge. Der er grundlæggende 6 trin i processen: 0. Oprettelse af strækningsgruppe-modeller. 1. Oprettelse af strækningsgrupper 2. Overførsel af strækningsdata fra vejman.dk/cvf til Mastra 3. Generering af tællinger 4. Opdatering af strækningsdata 5. Tilbageførsel af opdaterede strækningsdata. I Mastra hedder menupunktet Stræknificering af trafiktal og er placeret under Udtræk-fanen i både kmastra og imastra Oprettelse af strækningsgruppe-model Strækningsgruppe-modellen definerer de veje, der skal genereres trafiktal for, og hvilke strækninger vejene skal opdeles i trafiktalsmæssigt. Via Opret kommer man ind i nedenstående skærmbillede:

2 Forklaring til felterne: Model: Navnet på strækningsgruppe-modellen. Max 30 karakterer. Eksempel: "Klasse 1 veje Aarhus" Produktion: Hvorvidt modellen indgår i produktionen (driften), eller bare er til test-formål. Min. antal dage talt Det mindste antal dage, som en tællested skal have været talt i et år, før det kan anvendes i forbindelse med strækninficeringen. Normalt vælges 6-8 dage. Anvend metode 1: Hvorvidt metode 1 skal anvendes ved stræknificeringen. Metode 1 opdaterer en strækning ud fra en tælling på strækningen. Bør generelt vælges. Anvend metode 2: Hvorvidt metode 2 skal anvendes i forbindelse med stræknificeringen. Metode 2 opdaterer en strækning på en vej ud fra en tælling placeret på en anden strækning på samme vej. Bør generelt vælges. %-grænse for metode 2 (MOTORKTJ): Procent-grænse for anvendelse af metode 2 (MOTORKTJ) Eksempel: Du har talt ÅDT=2523 på en strækning hvor der sidste år var tilknyttet en ÅDT=2456. Faktoren 2523/2456=1,027 (2,7%) bruges nu ved opdatering af trafiktallene på andre, ikke-talte strækninger på vejen. Du kan sætte en grænse for hvor mange % den talte værdi må stige/falde, for at den skal kunne anvendes ved denne type opdatering - hvis gruppen indeholder "små" veje kunne det være 25%, ved "store" veje måske 15%. Gælder for ÅDT, HDT og JDT. %-grænse for metode 2 (LBIL): Procent-grænse for anvendelse af metode 2 (LBIL) Som ovenfor, men gældende for Lastbil-ÅDT og Æ10. Det kunne være 30% for grupper med "små" veje, og 20% for grupper med "store" veje. Hvis grænsen overskrides, anvendes ÅDT-faktoren ved opdatering - hvis den altså ikke også har overskredet sin grænse. Anvend metode 3: Hvorvidt metode 3 skal anvendes i forbindelse med stræknificering.metode 3 er en lokal afart af indeks-opdatering (Metode 4). Metode 3 anvender udviklingen på vejbestyrerens permanente stationer opdelt efter vejklasse til at opdatere trafiktallene på vejstrækninger med samme vejklasse. Eksempel: En kommune har 2 permanente tællestationer placeret på veje med vejklasse "Trafikvej, gennemfart land". Den gennemsnitlige ÅDT-udvikling har været 2,3%. Altså opdateres ÅDT på alle vejstrækninger med vejklasse "Trafikvej, gennemfart land", som ikke er blevet opdateret med Metode 1 eller 2, med 2,3%. Metoden bør kun anvendes hvis kommunen har pålidelige, permanente stationer. Anvend metode 4: Hvorvidt metode 4 skal anvendes. Metode 4 opdaterer trafiktallene ud fra Vejdirektoratets landsindeks over trafikudviklingen - dette indeks er bl.a. opdelt efter regioner og

3 køretøjsart, og gør det muligt at opdatere alle 5 trafiktaltyper (ÅDT, HDT, JDT, Lastbil-ÅDT og Æ10) med relevante faktorer. Metoden bør generelt vælges. Fast opdateringsprocent for metode 4 (MOTORKTJ): Fast procentsats, som anvendes i stedet for Indeks-opdatering af ÅDT, HDT og JDT. Anvendes kun i meget specielle tilfælde. Fast opdateringsprocent for metode 4 (LBIL):Fast procentsats, som anvendes i stedet for Indeksopdatering af Lastbvil-ÅDT og Æ10. Anvendes kun i meget specielle tilfælde. Når strækningsgruppe-modellen er oprettet, skal vejene vælges, og strækningerne defineres. Det gøres via SE/RET, valg af model, og udgang til kort Veje/Kryds via kort. Filteret afgænser det, der bliver vist på kortet. Med optionen Veje, der ikke indgår i en prod. model kan man nøjes med at få vist de veje, som endnu ikke er med i en produktions-strækningsgruppe disse veje kan man så tilføje til den aktuelle model ved hjælp af Tilføj-knappen i Modelvinduet.

4 Når man klikker på en vej, får man mulighed for at til- eller fra-vælge vejen fra modellen Når man klikker på et kryds, får man mulighed for at definere et punkt som brydende, samlende eller uspecificeret Et brydende kryds vil altid afslutte en trafiktal-strækning et samlende kryds vil aldrig afslutte en trafiktalstrækning. Uspecificerede kryds virker i praksis som samlende. Samlet set vil en vej (vejnrvejdel) fra startpunkt til slutpunkt blive delt op i strækninger, som forløber mellem de brydende kryds. De foretagne ændringer gemmes automatisk - der er ingen Gem-knap. Oprettelse af strækningsgruppe Strækningsgruppe-modeller kan genbruges fra år til år, så hvis der ikke er sket ændringer i vejnetet, kan man gå direkte til at oprette strækningsgrupperne disse er årstals-afhængige, så dem skal man definere nye af hver gang man vil generere stræknificerede trafiktal. Oprettelsen af strækningsgruppen skaber ingen strækninger eller trafiktal det er mest af alt en definition af hvilke hent-år og opdater-til-år, der skal benyttes.

5 Via Opret kommer man ind i nedenstående skærmbillede: Forklaring til felterne: Strækningsgruppe: Navnet på strækningsgruppen. Max 30 karakterer. Eksempel:"Klasse 1 veje Aarhus 2014". Strækningsgruppen definerer for hvilket år genereringen af de stræknificerede trafiktal skal foregå. Strækningsgruppen refererer strækningsgruppe-modellen, som altså skal være oprettet først. Hent år: Hvis man vil hente eksisterende trafiktal i vejman.dk, definerer Hent år for hvilket år man vil gøre det. Bør svare til det seneste år for hvilket der ligger trafiktal i vejman.dk, men skal være mindre end det år man vil generere trafiktal for. Ved overførslen fra vejman.dk s trafikregister vil strækninger med årstal, der er mindre end eller lig med Hent år, blive overført. Opdater til år: Det år man vil generere trafiktal for. Bør være det sidst afsluttede tælleår - altså genererer man trafiktal for 2014, når man har færdiggjort ens tællinger i Mastra for 2014, hvilket jo normalt først er et stykke ind i Strækningsgruppe model: Navnet på den tilknyttede strækningsgruppe-model. Skal udfyldes. Kilde: Kilden er det grundlag, som man vil opdatere trafiktallene ud fra. Hvis man ikke har stræknificerede trafiktal i forvejen (eller vil starte helt fra bunden af), er kilden den geometriske information om vejstrækningerne. Der er 4 forskellige kilder:

6 1 vejman.dk med trafiktal 2 Tidligere års strækningsgruppe 3 vejman.dk uden trafiktal 4 CVF, ingen trafiktal Hvis man aldrig har genereret stræknificerede trafiktal før, skal man vælge 3, hvis man er vejman.dk-kunde, ellers 4. Overfør Overførslen afhænger af den kilde, man har tilknyttet ens strækningsgruppe: Kilde: 1 vejman.dk med trafiktal Det vil være den vejbestyrer, som ens brugerprofil er tilknyttet, man overfører strækningsdata for det følger det begreb, som i Mastra hedder dataejer. Normalt vil en kommune-bruger af Mastra altid have dataejer svarende til den kommune vedkommende er ansat i. Visse VD-ansatte har mulighed for at optræde som andre dataejere end VD (dataejer 0), og vil her kunne udnytte denne mulighed til at overføre strækningsdata for disse dataejere, typisk kommuner som ikke har Mastra. Kilde: 2 Tidligere års strækningsgruppe Specielt for de kunder, hvis vejnet stammer fra CVF, vil det være oplagt at hente trafiktallene fra forrige års strækningsgruppe det skal gælde, at det Hent år man har specificeret i strækningsgruppen svarer til det Opdater til år, der er defineret i forbindelse med den stræknigsgruppe, man vil hente trafiktallene fra. Kilde 3 og 4: Strækningerne genereres i forhold til strækningsgruppe-modellen, men der kommer ingen oprindelige trafiktal på. I forbindelse med overførslen tilpasses strækningerne til det, der er specificeret i strækningsgruppe -modellen, således at de nye strækninger kommer til at forløbe mellem de brydende kryds. Bemærk - En strækning kan aldrig forløbe hen over flere vejnumre, ej heller over flere vejdele indenfor samme vejnummer. - Hvis et kryds hverken er defineret som brydende eller samlende, er det pr. definition samlende. Tilpasningen til strækningsgruppe-modellen foretages, så trafikarbejdet, altså summen af trafiktallene*strækningslængderne, bibeholdes indenfor de enkelte trafiktaltyper. Efter overførslen er strækningerne ens for alle trafiktaltyperne, hvilket giver mulighed for at se tallene i komprimeret form i et regneark brug Excel(K)-knappen i bunden af søgeskærmbilledet.

7 Efter overførslen er man i stand til at søge i det overførte Kolonner i søgeresultatet: Bst Hent år Vejnr Del Fra kmt Til kmt Kom Vejkl Type Trafiktal År-talt År Status Vejbestyreren Årstal for trafiktal i vejman.dk Administrativt vejnr Vejdel Bygget op som kilometer*10000+meter Bygget op som kilometer*10000+meter Kommune, vejstrækningens fysiske beliggenhed Vejklasse efter vejbestyrerens valg i vejman.dk: Trafiktaltypen: HDT: Hverdagsdøgntrafik ÅDT: Årsdøgnstrafik JDT: Julidøgntrafik Æ10:Æ10-trafik Det overførte trafiktal Oprindeligt tælle-år for de hentede trafiktal i vejmand.dk Det år, som det hentede tal gælder for. Trafiktal status for trafiktal fra vejman.dk: Oprin.: Oprindeligt trafiktal(talt) Korr.: Korrigeret trafiktal Opregn.: Opregnet trafiktal Der er ikke mulighed for at rette i det overførte. Man kan gendanne det overførte ved hjælp af gendan, og man kan genoverføre ved at benytte Overfør-funktionen igen. Tællinger Tællinger til vejstrækningerne i strækningsgruppen genereres under Tællinger/Generer

8 Der genereres tællinger som ligger på gruppens vejstrækninger, og som er yngre en strækningens År (se ovenfor), og som er talt mindst det Min. antal dage, som er defineret for strækningsgruppen. Hvis der på et givet tællested er flere år, som opfylder betingelserne, tages kun det yngste. Efterfølgende kan man se og redigere i de tællinger, der skal indgå i opdateringen. Kolonner i søgeresultatet: Snit info Trafiktaltype Trafiktal Trafiktal år Opdat. trafiktal Opdat talt år Faktor Talte dage Strk-id Tidl. år Kort Består af <Vejnr-Vejdel Km/M RetningSpor> Trafiktaltypen: Årsdøgnstrafik Hverdagsdøgntrafik Julidøgntrafik Æ10-trafik Lastbiltrafik over 3,5 t Tages fra Trafiktal på den strækning i strækningsgruppen, som tællingen ligger på, og hvor trafiktaltypen matcher. Tages fra År på den strækning i strækningsgruppen, som tællingen ligger på, og hvor trafiktaltypen matcher. Trafiktallet fra tællingen. Året for tællingen Hvis der er talt på stedet både Trafiktal år og Opdat talt år, er det forholdet mellem tællingens trafiktal for disse år, der vises - hvis ikke, er det forholdet mellem Opdat trafiktal og Trafiktal, der vises. Antal dage talt for tællingen. Entydig identifikation af strækningen, som tællingen ligger på. Tællingen med samme Strk-id ligger altså på samme vejstrækning i strækningsgruppen. Åbner et skærmbillede med trafiktallene for de 3 foregående år. Visning af tællingen placering på kort med strækninger og andre tællinger

9 Medtag Fra- og tilvælg de tællinger, der skal indgå i opdateringen. Når tællingerne genereres, foregår der et automatisk fravalg af tællinger ud fra udviklingen i de seneste tre år. Opdater Opdateringen af de stræknificerede trafiktal forgår med knappen Opdater efter at man har sikret sig, at kun gode og relevante tællinger vi indgå i opdateringen. Når man efter at have udfyldt felterne trykker på Opdater, køres en procedure, som opdaterer tallene ud fra 4 metoder. Hvis opdateringen af en strækning ikke kan ske med én metode, prøves med den næste indtil strækningen er opdateret, eller alle 4 metoder har været forsøgt.

10 Opdaterings-kolonner i søgeresultatet: Opdat faktor Opdat trafiktal Opdat år talt Opdat år Opdat. status Opd. met. R Ret M Faktor for opdateringen ved metode 1 hentes den fra tællingerne. Bruges ved metode 2. Det opdaterede trafiktal. Det år der er talt for bagvedliggende tælling Det år der opdateres til Trafiktal status for opdateret trafiktal: Oprindeligt trafiktal Opregnet trafiktal Korrigeret trafiktal Opdateringsmetode anvendt ved generering af opdaterede trafiktal; 1: Opdateret ud fra tælling på strækningen 2: Opdateret ud fra vejklassernes permanente stationer 3: Opdateret ud fra indekset Er vejen rutenummereret Veje, der er rutenumererede Veje, der ikke er rutenummererede Her kan man rette det enkelte stræknificerede trafiktal Kolonne til markering af strækninger, som skal opdateres ud fra input-felterne oven over kolonnenavnene giver mulighed for at rette flere strækninger samtidig. Opdateringen sker uden bruger-medvirken, så når opdateringen er færdig, er alle 4 metode gennemløbet. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de 4 metoder de viste søge-resultater er udtrukket efter opdateringen. Metode 1. Opdatering af trafiktal på strækninger, hvor der har været talt. Hvis der i Mastra ligger trafiktal på nogle af de overførte strækninger, og tællingerne er foregået efter årstallet for de overførte trafiktal fra vejman.dk, vil tællingerne danne baggrund for nye trafiktal på strækningerne. Metode 2. Opdatering af alle strækninger på en vej ud fra talt strækning (Metode 1-strækning) på vejen Hver vej givet ved vejnr og vejdel opdateres for sig ud fra hvad der er talt på vejen en tælling på en vej bliver altså styrende for trafiktallene for vejen i hele dens udstrækning. Kun strækninger, som er sammenhængende med den talte strækning, kan blive opdateret ud fra denne. Hvis der er 2 eller flere tællinger at vælge mellem, foretrækkes den nærmeste, beregnet som afstanden fra midtpunkt på den betragtede strækning hen til midtpunkt på talt strækning. Der er sat begrænsning på den faktor, som man kan opdatere med i metode 2 begrænsningen fremgår af strækningsgruppe-modellen. Metode 3. Opdatering ud fra vejklassernes permanente tællinger. Hvis en vejbestyrer har permanente tællinger (markeret med stationstype=1 i Mastra), kan man vælge at lade disse permanente stationer være bestemmende for udviklingen på de vejklasser, som de repræsenterer.

11 Eksempel: Opdateringsfaktorerne kunne med valg af denne option se således ud Vejklasse Trafiktal-type Opdateringsfaktor Antal permanente stationer Lokalvej, primær land Årsdøgntrafik 0,899 3 Lokalvej, primær land Hverdagsdøgntrafik 0,893 3 Lokalvej, primær land Julidøgntrafik 0,883 3 Lokalvej, primær land Æ-10 trafik 1,119 3 Lokalvej, primær land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,975 3 Trafikvej, fordeling land Årsdøgntrafik 1,036 6 Trafikvej, fordeling land Hverdagsdøgntrafik 1,012 6 Trafikvej, fordeling land Julidøgntrafik 1,104 6 Trafikvej, fordeling land Æ-10 trafik 0,977 6 Trafikvej, fordeling land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,992 6 Trafikvej, gennemfart land Årsdøgntrafik 0,978 6 Trafikvej, gennemfart land Hverdagsdøgntrafik 0,952 6 Trafikvej, gennemfart land Julidøgntrafik 1,005 6 Trafikvej, gennemfart land Æ-10 trafik 1,005 4 Trafikvej, gennemfart land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,986 4 Opdateringsfaktorerne bruges så på alle de strækninger, som har samme vejklasser som strækningerne med permanente stationer. Metode 4. Opdatering ud fra indekset. De strækninger, som ikke er blevet opdateret via de 3 første metoder, opdateres ud fra vejdirektoratets landsindeks. Landsindekset er opdelt i regioner, vejtyper og køretøjsarter, hvilket gør det muligt at finde relevante opdateringsfaktorer for alle veje og alle 5 trafiktaltyper. Metoden er nærmere beskrevet i Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra indekset. Det er muligt at specificere faste Metode 4-opdateringsfaktorer for motorkøretøjer (ÅDT, HDT og JDT) og lastbiler (LBIL-ÅDT og Æ10). Det gøres i forbindelse med strækningsgruppe-modellen. Efter opdateringen kan man rette i de opdaterede trafiktal. Man kan rette i de enkelte trafiktal, eller man kan anvende multiret

12 Når man klikker på disketten i øverste højre hjørne vil de markerede rækker få det opdaterede trafiktal 300, og det opdaterede år Rettede trafiktal vil få Opdat. status= Korrigeret trafiktal. Det er muligt at få trafiktallene trukket ud i et regneark via knappen Excel Udtrækket anvender de samme søgekriterier som i skærmbilledet hvis der således er fremsøgt 365 rækker i skærmbilledet, vil der også komme 365 rækker i regnearket. NB! Det er ikke muligt at rette trafiktallene i regnearket og få dem indlæst igen. Hvis man er interesseret i at se trafiktallene i Excel i et mere komprimeret format, kan man anvende Excel (K). Her kommer alle trafiktaltyperne for en strækning på Samme linje. Der er også mulighed for at udtrække en delmængde af trafiktallene til indlæsning i vejman.dk ved hjælp af knappen XML (Vejman.dk format). Ligesom ved Excel-udtrækket anvendes de samme søgekriterier som i skærmbilledet, således at det er de fremsøgte rækker, der bliver trukket ud som Vejman.dk XML. Man kan få data vist på kort ved hjælp af knappen Vis på kort

13 Tilbagefør Overførsel af de opdaterede stræknificerede trafiktal foregår via knappen Tilbagefør Man har mulighed for at bestemme, om eksisterende trafiktal for det genererede år, som allerede er i vejman.dk, skal overskrives. Når man klikker på Tilbagefør til vejman.dk bliver der genereret et udtræk lidt afhængigt af browserversion vil udtrækket komme direkte op i browseren, hvorfra det kan gemmes ned i en fil, eller man får muligheden for direkte at gemme udtrækket i en fil. Filen kan så importeres i vejman.dk ved hjælp af Jobkøen. Jobkøen tilgås fra Værktøjer/Opret ny

14 Når man trykker på Gem, bliver opgaven med at importere de stræknificerede trafiktal lagt ind i Jobkøen, hvorfra det vil blive udført. Man vil efterfølgende få en mail med de fejl, som måtte være forekommet under importen. Under importen foregår der en samling af strækninger, således at to strækninger, som har samme værdier i vejman.dk s trafikregister, bliver samlet. Efter overførslen vil de stræknificerede trafiktal være tilgængelige i vejman.dk. Gendan Med Gendan-knappen kan man få gendannet en strækningsgruppe som den så ud lige efter overførslen fra vejman.dk; når man overfører fra vejman.dk, bliver der dannet en kopi, og det er så den kopi man kan starte forfra med når man gendanner. Hvad der er genereret af tællinger bliver ikke berørt. Log I loggen kan man se de operationer, som er udført på en given strækningsgruppe. JE

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 2

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 2 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 2 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den nye metode til generering

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Vejdirektoratet, kommunerne og private firmater foretager årligt et stort antal trafikregistreringer

Læs mere

Vejledning til Mastra Kort-modul

Vejledning til Mastra Kort-modul Vejledning til Mastra Kort-modul Mastra kortmodul er udviklet for at kunne vise trafik-informationer på kort, så der opnås en mere forståelig sammenhæng mellem den talte trafik og der, hvor den er talt.

Læs mere

Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) VD-modellen for stræknificering af trafiktal

Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) VD-modellen for stræknificering af trafiktal TRAFIKTAL I VEJMAN.DK Vejman.dk årsmøde, Hotel Nyborg Strand den 7. oktober 2010 AGENDA Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) Det kan vi nu og det får I snart Dækker det kommunernes

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt Mastra UniKort er et forsøg på at samle alle Mastra s kortbaserede funktioner i et kort. Den generelle navigering i kortet (zoom, panorering, scroll) er beskrevet i Navigering

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt UniKort er det centrale kortmodul i Mastra. Unikort startes via Kort-menuen i Mastra. Kortvinduet er opdelt i en række områder: Oversigtsnavigering: Man kan angive en

Læs mere

Ret konfiguration via kort

Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort anvendes når man i Unikort skal tilrette oplysningerne om tællestedet. Det kan enten være efter at man har sendt en fil med et nyt sted-id ind til

Læs mere

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion 1.Trafiksnit Her udvælges hvilke snit, som udtrækket skal omfatte.

Læs mere

Ret konfiguration via kort

Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort I denne kort-applikation kan man angive koordinater til et målested uden koordinater, og samtidig har man mulighed for at rette konfigurations-oplysningerne vedrørende målestedet

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Vejdirektoratet, kommunerne og private firmaer foretager årligt et stort antal trafikregistreringer på hele

Læs mere

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning Opregning Generelt om opregning Det er dyrt og besværligt at foretage trafikmålinger - det gælder derfor om at udnytte de foretagne målinger bedst muligt. Ofte måles kun et par uger på et år et givet sted,

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Indlæsning af data. Den typiske advarsel er

Indlæsning af data. Den typiske advarsel er Indlæsning af data Hvis man tidligere har arbejdet i det gamle imastra, skal man overføres til det nye imastra før man kan benytte Indlæg data -skærmbilledet. Det kan man selv gøre indefra System/Profil.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Opfølgning på Mastra brugerdage og

Opfølgning på Mastra brugerdage og Opfølgning på Mastra brugerdage 13.04.2011 og 14.04.2011 På møderne i Fløng og Skanderborg fremkom der en række kommentarer, forslag og ønsker, som vi efterfølgende har gennemgået: 1.Tælleplansmodul/Opfølgning

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen.

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Generelt Opregningsprocessen Talt Trafik DT Time-niveau Døgn-niveau UHDT UDT Uge-niveau HMDT MDT Måneds-niveau HDT ÅDT JDT Års-niveau En generel beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010 Brugervejledning Sådan laves et opslag med avanc. søgning December 2010 Sådan laves en avanceret søgning Denne vejledning gennemgår eksempler på, hvordan avanceret søgning kan bruges. Når du har startet

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra.

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra. December 2014 Vejarbejdsansvarlige modul i Mastra til analyse af trafik Kort vejledning 1. Formål Mastra er et system til lagring, efterbehandling og udtræk af trafiktællinger. Trafiktællinger er grundlaget

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt Mastra UniKort er et forsøg på at samle alle Mastra s kortbaserede funktioner i et kort. Den generelle navigering i kortet (zoom, panorering, scroll) er beskrevet i Navigering

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Rutemodul 28. april 2014 Version 2.0

vejman.dk Brugerdokumentation Rutemodul 28. april 2014 Version 2.0 Brugerdokumentation Rutemodul 28. april 2014 Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt om ruter i vejman.dk... 3 3 Visning af rutelag på kort... 4 4 Hvilke oplysninger kan du registrere...

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden, så du benytter Ansøgningsportalen på dansk! Et godt tip Tryk på F11 for at få

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 3. maj 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 2. sat i drift og vejman.dk er samtidig overgået til et nyt design. Herunder kan du læse mere om designet og indholdet i den nye version.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Når brugerne tilmelder sig lotterier online, registreres dette i medlemsdatabasen i en speciel tabel med de oplysninger brugeren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer.

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Indhold Begreber og forudsætninger... 2 Opret opgaver på hold...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via regneark 6. udgave, maj 2013 UNI C 2013 Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata... 2 1.1 Hent regneark

Læs mere

HåndOffice Spillerflytninger

HåndOffice Spillerflytninger HåndOffice Spillerflytninger Spillerflytninger... 3 Spilleranmodning... 3 Spillerfrigivelse... 7 Tidligere data... 11 Spiller data... 11 Spillercertifikat... 12 Side 2 af 13 Spillerflytninger Spillerflytninger

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Opdatering af oplysninger på eksisterende køretøjer og registrering af nye køretøjer. Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om køretøjer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til FremkomGIS. Der kan fx nævnes:

Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til FremkomGIS. Der kan fx nævnes: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2/10-2013 Jens-Peter Kofoed Jensen RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP6 Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Hvordan forudser vi de trafikale konsekvenser ved vejarbejder?

Hvordan forudser vi de trafikale konsekvenser ved vejarbejder? Hvordan forudser vi de trafikale konsekvenser ved vejarbejder? December 2014 Civilingeniør Kristian Skoven Pedersen Projektleder Niels Erik Wegener Moltved Vejarbejder reducerer kapaciteten Opmærksomhed

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker.

Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker. Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker. 1 I dag er der 2 indgange til uheldssystemerne. Det

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Kreditorer i Business Online

Kreditorer i Business Online Kort beskrivelse Formålet med at bruge kreditorer Brugerbegrænsning Den lette måde Dette dokument beskriver: hvornår og hvorfor bruge kreditorer hvordan du opretter en kreditor hvordan du bruger kreditorer

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 1 af 10 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 EKSPORT FRA LUDUS TIL TPLAN...2 Afdelinger...2 Fag...2 Hold...2 Lokaler...2 Lærere...3 Undervisning...3 IMPORT TIL TPLAN...3 IMPORTÉR DATA FRA LUDUS... 4 GENERER

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere