Trafikuheld. Året 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikuheld. Året 2006"

Transkript

1 Trafikuheld Året 006 Juni 007

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks København K Tlf.: Fax.: Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks København K

3 Trafikuheld året 006 Dette notat er udarbejdet i forbindelse med, at oplysningerne om ulykker og personskader for året 006 nu er endelige. Notatet findes kun i elektronisk form. I notatet er vist en række tabeller med hovedinformationer for 006. Desuden er vist et antal figurer, som beskriver udviklingen over de senere år. Kilde Definitioner Opgørelserne bygger på de informationer Vejdirektoratet har modtaget i VIS (Vejsektorens Informations System) fra politiets uheldsregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om de enkelte elementer og personer i ulykken. Vejtypetabellen er baseret på den stedfæstelse vejmyndighederne efterfølgende foretager i forhold til uheldenes placering på vejnettet i relation til de administrative vejoplysninger. I opgørelsen indgår alene uheld, hvor mindst et element er kørende, og hvor det er sket på almindeligt offentligt tilgængeligt færdselsareal. Dvs. uheld på flysiden i lufthavne, køretekniske anlæg, byggepladser og lignende ikke indgår. Samtidig indgår uheld mellem tog og fodgænger ikke, fordi tog pr. definition er en genstand og dermed ikke et kørende element. Ulykker alene med en fodgænger indgår heller ikke. Uheld med personskade er uheld, hvor mindst én person er kommet til skade eller er dræbt. Uheld med materielskade er uheld, hvor der ikke er kommet personer til skade eller er blevet dræbt, og hvor politiet har optaget rapport om uheldet. Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 30 dage som følge af ulykken. Personer, der dør af et hjertestop umiddelbart inden ulykken eller selvmord, vil derfor ikke indgå som dræbte. Ulykken som sådan vil dog fortsat indgå i statistikken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og angivet en anden skadetype end Alene lettere skade. Som spiritusuheld regnes uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end 0,50 o/oo eller er skønnet påvirket. Yderligere information På under Trafiksikkerhed Statistik Årsstatistik Årsstatistik Start Årsstatistik er det muligt at se yderligere information om uheld fra 993 og frem. Denne oversigt er i øjeblikket under revision, så informationen kan vises både i forhold til den gamle og den nye kommuneinddeling. Det forventes, at en visning i forhold til den nye kommuneinddeling er på plads efter sommeren.

4 Her kan bl.a. vælges en oversigt over uheld fordelt på kommuner. Desuden kan der ses oplysninger om antal uheld i forhold til vejlængde, trafikarbejde og pr indbyggere. På Vejsektoren kan også ses en nærmere beskrivelse af de oplysninger, som registreres i forbindelse med uheldsstatistikken. Se her: Beskrivelse af uheldsindberetningen

5 Tabeller Antal uheld Antal personskader personskade materielskade I alt Alvorligt Lettere tilskade tilskade Hele 006 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Året 005 i alt Procentvis ændring Året 005 til året Tabel. Antal uheld og personskader året 006 sammenlignet med året 005 Antallet af personskadeuheld i 006 er stort set uændret i forhold til 005. Det laveste tal i 006 ses i februar, hvor der er 33 personskadeuheld og det højeste er i september med 556 personskadeuheld, hvilket er en stigning i forhold til september 005 på 3 %. For 006 samlet er antallet af personskadeuheld markant lavere end gennemsnittet for de fem foregående år. Antallet af materielskadeuheld er i året 006 steget med 4 % i forhold til 005. De sidste 4 måneder i 006 har markant højere antal materielskadeuheld end gennemsnittet for de fem foregående år. Antallet af dræbte er faldet 8 % i forhold til 005, de alvorligste skader er faldet med 5 %, hvorimod de lettere tilskadekomne er steget 3 %. For alle måneder i 006, undtagen december, er antallet af personskader i alt markant lavere end gennemsnittet for de foregående fem år. 3

6 For de dræbte er der i 4 måneder (juni, september, november og december) en stigning i forhold til 005. Den største stigning ses i juni og er på 7 % (fra 8 til 3). I 7 måneder er der fald i antallet af dræbte (januarmaj, juli og august). Det største procentuelle fald på 60 % (fra 30 til ) ses i januar måned. Antallet af dræbte i 006 er markant lavere end gennemsnittet for de foregående fem år. Det samme gælder for månederne januar og april. For de alvorligt tilskadekomne er der i 5 måneder (marts, juni, september, oktober og december) en stigning i forhold til 005. Den største stigning ses i september og er på 6 % (fra 56 til 3). I 7 måneder (januar, februar, april, maj, juli, august og november) er der fald i antallet af alvorligt tilskadekomne. Det største procentuelle fald på 3 % (fra 86 til 95) ses i april måned. Antallet af alvorligt tilskadekomne i 006 er markant lavere end gennemsnittet for de foregående fem år. Det samme gælder de enkelte måneder med undtagelse af juni, september og oktober. For de lettere tilskadekomne er der fra 005 til 006 stigning i 7 måneder (februar, marts, julioktober og december). Den største stigning ses i september og er på 4 % (fra 8 til 35). For de lettere tilskadekomne er der fra 005 til 006 fald i 5 måneder (januar, apriljuni og november). Det største procentuelle fald på % (fra 33 til 74) ses i november måned. Antallet af lettere tilskadekomne er markant lavere end gennemsnittet for de foregående fem år. Det samme gælder for 0 af månederne. Antallet af dræbte i 006 på 306 er det laveste siden 937, hvor det var 68 dræbte. Det samlede antal personskader 6.8 er det laveste siden 946, hvor det var Det højeste antal dræbte var.3 i 97. Samme år var antallet af personskader 7.587, som også er det højeste nogensinde. 4

7 og tilskadekomne Figur. Antal dræbte og tilskadekomne (Kilde Danmarks Statistik) Figur. Antal dræbte (Kilde Danmarks Statistik) 5

8 Varebil Lastbil/ Bus Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 30 Cykel Andet Fodgænger Hele 005 Personskader i alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Hele 006 Personskader i alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Procentvis ændring 005 A Andet inkluderer traktorer, motorredskaber og ryttere Tabel. Antal personskader fordelt på transportmiddel året 006 sammenlignet med året 005. Fordelingen af personskader i året 006 på skadens alvorlighed og arten af transportmiddel viser flere markante ændringer i forhold til 005. I listen nedenfor er dette vist, såfremt tallene begge år er mindst 0. Udvikling i forhold til 004 Personskader: 7 % stigning for lastbil/bus % højere end % stigning for knallert % lavere end 004 % fald for cykel % lavere end % stigning for fodgænger % lavere end 004 : 8 % fald for personbil % lavere end % stigning for fodgænger 005 % højere end 004 Alvorligt tilskadekomne: 6 % fald for personbil % lavere end % stigning for lastbil/bus % højere end % fald for cykel % lavere end 004 Lettere tilskadekomne: 5 % stigning for fodgænger % lavere end 004 I listen ovenfor er der med fed type markeret de kombinationer af transportmiddel og skader, som i to år i træk har haft en markant ændring i samme retning. For lastbil/bus skal bemærkes, at der er tale om små tal, så den procentvise ændring let kan blive stor. 6

9 Hovedsituationsnumre og tekst anvendt i tabellen nedenfor. 0 Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj 3 Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere 4 Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende Hovedsituation i alt Personskadeuheld i alt Uheld med et transportmiddel Personbil Varebil 85 6 Lastbil/Bus 5 3 Motorcykel 7 Knallert Knallert Cykel 3 3 Andet 5 Personskadeheld med to eller flere transportmidler nr. nr. Personbil personbil Personbil varebil Personbil lastbil/bus Personbil motorcykel Personbil knallert Personbil knallert Personbil cykel Personbil fodgænger 460 Personbil andet Varebil personbil Varebil varebil Varebil lastbil/bus Varebil motorcykel 3 Varebil knallert 45 Varebil knallert Varebil cykel Varebil fodgænger 40 Varebil andet Lastbil/bus personbil Lastbil/bus varebil 3 Lastbil/bus lastbil/bus 6 Lastbil/bus motorcykel 3 Lastbil/bus knallert 45 Lastbil/bus knallert Lastbil/bus cykel Lastbil/bus fodgænger 48 Lastbil/bus andet 7

10 Hovedsituation Motorcykel personbil Motorcykel varebil Motorcykel lastbil/bus 3 Motorcykel motorcykel Motorcykel knallert 45 Motorcykel knallert 30 Motorcykel cykel 5 Motorcykel fodgænger 3 Motorcykel andet Knallert 45 personbil Knallert 45 varebil Knallert 45 lastbil/bus Knallert 45 motorcykel Knallert 45 knallert Knallert 45 knallert 30 Knallert 45 cykel Knallert 45 fodgænger 6 Knallert 45 andet Knallert 30 personbil Knallert 30 varebil 3 3 Knallert 30 lastbil/bus 4 6 Knallert 30 motorcykel Knallert 30 knallert 45 Knallert 30 knallert Knallert 30 cykel 3 3 Knallert 30 fodgænger Knallert 30 andet 4 50 Cykel personbil Cykel varebil Cykel lastbil/bus Cykel motorcykel Cykel knallert 45 Cykel knallert 30 Cykel cykel Cykel fodgænger 34 Cykel andet 3 Andet personbil Andet varebil Andet lastbil/bus Andet motorcykel Andet knallert 45 Andet knallert 30 3 Andet cykel Andet fodgænger 5 5 Andet andet Tabel 3. Antal personskadeuheld fordelt på transportmiddel og hovedsituation året

11 Uheld med en part: 3 % af personskadeuheldene er uheld uden modpart, hovedsituation 0 eller 9 59 % af disse er med personbiler, 6 % med knallert 30. Flerpartsuheld: Indhentnings og mødeuheld udgør 6 % Uheld med krydsende og svingende køretøjer udgør 53 % Uheld med fodgængere udgør 6 % Uheld med parkerede køretøjer udgør 5 % Der er fundet markante afvigelser i forhold til 005 for nedenstående hovedsituationer og kombinationer af transportmidler. Kun kommenteret, hvis antallene er mindst 0. Hovedsituation 0, eneuheld Falder i alt markant med 0 % (fra.36 til.3) Særligt markante ændringer ses for: Cykel falder med 45 % (fra 56 til 3) Hovedsituation, ligeudkørende, samme kurs Stiger i alt (ikke markant) med 7 % (fra 564 til 60) Ingen markante ændringer for køretøjskombinationer Hovedsituation, ligeudkørende, modsat kurs Stiger i alt (ikke markant) med 4 % (fra 463 til 48) Særligt markante ændringer ses for: Personbil mod personbil, stiger med 8 % (fra 8 til 5) Personbil mod varebil stiger med 45 % (fra 9 til 4) Personbil mod cykel, falder med 5 % (fra 33 til 6) Hovedsituation 3, Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning Stiger i alt (ikke markant) med % (fra 58 til 586) Særligt markante ændringer ses for: Personbil mod varebil, stiger med 58 % (fra til 9) Personbil mod motorcykel stiger med 69 % (fra 3 til ) Personbil mod cykel, falder med % (fra 35 til 06) Lastbil/bus mod cykel, falder med 33 % (fra 43 til 9) Hovedsituation 4, Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning Falder i alt (ikke markant) med 3 % (fra 46 til 447) Særligt markant fald ses for: Personbil mod motorcykel, falder med 3 % (fra 4 til 8) 9

12 Hovedsituation 5, Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning Falder i alt (ikke markant) med 7 % (fra 609 til 565) Særligt markant fald ses for: Personbil mod cykel, falder med 3 % (fra 47 til 3) Hovedsituation 6, Kørende på krydsende veje med svingning Stiger i alt (ikke markant) med 5 % (fra 58 til 60) Særligt markante ændringer ses for: Personbil mod lastbil/bus, stiger med 80 % (fra 0 til 8) Personbil mod knallert 30, stiger med 69 % (fra 36 til 6) Hovedsituation 7, parkeret køretøj Stiger i alt (ikke markant) med % (fra 4 til 9) Ingen markante ændringer for køretøjskombinationer Hovedsituation 8, Uheld med fodgængere Stiger i alt (ikke markant) med 7 % (fra 63 til 656) Særligt markant ændring ses for: Personbil mod fodgænger, stiger med % (fra 40 til 460) Hovedsituation 9, Uheld med genstande, dyr og lignende Stiger i alt med 3 %. (fra 78 til 96) Særligt markant ændring ses for: Cykel, stiger med 09 % (fra til 3) Flerpartsuheldene stiger generelt (ikke markant) med %. Nogle flerpartsuheld er ændret markant med nedenstående elementart som. element: Personbil stiger med 4 % (fra.700 til.8) Motorcykel stiger med 7 % (fra 39 til 67) Cykel falder med 3 % (fra 365 til 39) 0

13 Antal ulykker med personskade Hovedsituation Figur 3. Antal personskadeuheld fordelt på hovedsituation Sammenlignes med de foregående fem år, ses det største fald i hovedsituation 0 og 4, som begge i 006 er % lavere end gennemsnittet for de foregående 5 år. Alle hovedsituationer med undtagelse af hovedsituation 9 er i 006 lavere end gennemsnittet for de fem foregående år. Alder Antal Personskader fordelt på alder lettere alvorlig dræbt >= 90 Alder Figur 4. Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder året 006

14 Aldersfordelingen er dels vist i figur 4 for de enkelte aldre dels i tabel 4 fordelt på aldersgrupper. En gennemgang af uheldene viser at: Der er flest dræbte (3) på 8 år Heraf blev de 9 dræbt i personbil, på knallert 30, på cykel og til fods. Der er flest alvorligt tilskadekomne () på 8 år og på 9 år 8 år: 6 i personbil, 5 på knallert 30, 7 i varebil, 7 fodgængere, 4 på cykel, 3 på motorcykel, 3 på knallert 45 og i 3 eller 4hjulet køretøj. 9 år: 66 i personbil, 5 på knallert 30, på cykel, 8 fodgængere, 5 i varebil, 4 på motorcykel, på traktor, på knallert 45 og i 3 eller 4hjulet køretøj. Der er flest lettere tilskadekomne (70) på 8 år Heraf kørte de 8 i personbil, 6 på knallert 30, 9 på cykel, 7 til fods, 4 på motorcykel, 3 i varebil, i bus og på knallert 45.

15 I alt Heraf i aldersgruppe: 0 år 3 6 år 7 4 år 5 7 år 8 9 år 0 4 år 5 64 år 65 år og mere Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet 0 i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus 5 3 MC 5 5 Knallert Knallert Cykel 3 3 Andet 3 Fodgænger Flygtet 0 Alv. tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet 3 6 Fodgænger Flygtet 0 Let tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet 8 Fodg Flygtet 0 Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle personer foreligger aldersoplysninger. Tabel 4. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart og alder. Året 006 For aldersgrupperne under 7 år sker de fleste personskader i personbiler og med fodgænger som den næsthyppigste elementart. For de 74 årige er det stadig personbil, der er hyppigste elementart (3 %) og med cyklen på en. plads (3 %). Fodgænger optræder med 4 % af personskaderne. For de 5 7 årige sker 44 % af personskaderne på knallert 30 og med personbilen på. pladsen med 8 %. 3

16 For de 8 9 årige kommer /3 til skade i en personbil og med knallert 30 på. pladsen med 4 %. For aldersgrupperne over 9 år er det personbilen, der dominerer, efterfulgt af cykel, fodgænger og knallert 30. Heraf med spirituspåvirket fører af: I alt Personbil bus cykel gænger Lastbil/ Motor Knallert Knallert Fod Varebil Cykel Andet Personskade* Materielskade* Personskader i alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt spirituspåvirkede førere/fodgængere Alvorligt tilskade Lettere tilskade Uskadte Personskader blandt passagerer hos spirituspåvirkede førere 0 Alvorligt tilskade Lettere tilskade 6 90 Personskader blandt øvrige Alvorligt tilskade Lettere tilskade *Da flere spirituspåvirkede førere kan være involveret i samme uheld, er summen fordelt på transportmidler ikke lig i alt kolonnen. Tabel 5. Antal spiritusuheld og personskader i disse i året 006 Antallet af personskadeuheld med spirituspåvirkede førere eller fodgængere var i året mod 870 i året 005. Betragtes den påvirkede førers elementart, er der en markant stigning for uheld med påvirkede førere af motorcykel (47 %) og et fald for uheld med påvirkede førere af cykel (45 %). Antallet af materielskadeuheld med sprit er steget markant med 5 %. Uheld med påvirkede førere af personbiler, er steget markant (8 %). Størstedelen (68 %) af de dræbte og tilskadekomne i spiritusuheld er de påvirkede personer selv. 4 Antallet af personskader i alt er uændret i forhold til 005.

17 Markante ændringer i forhold til 005 er: Personskader i alt stiger fra.09 til.093 (ej markant) Særligt markante ændringer ses for uheld med påvirkede førere af: Motorcykel stiger med 65 % (fra 0 til 33) Cykel falder med 3 % (fra 56 til 38) Personskader blandt påvirkede førere og fodgængere falder med 6 % (fra 788 til 74) ej markant Særligt markante fald ses for de påvirkede førere af: Motorcykel stiger med 50 % (fra 8 til 7) Cykel falder med 4 % (fra 45 til 6) blandt påvirkede førere og fodgængere falder markant med 6 % (fra 69 til 5) Alvorligt tilskadekomne påvirkede førere og fodgængere falder med 3 % (fra 360 til 349) Særligt markante fald ses for de påvirkede førere af: Cykel falder med 55 % (fra til 0) Personskader blandt passagerer hos påvirkede førere stiger markant med % (fra 6 til 97) Særligt markant stigning ses for passagerer hos de påvirkede førere af: Personbil stiger med % (fra 8 til 56) Alvorligt tilskadekomne passagerer stiger med 49 % (fra 47 til 70) Særligt markant ændring ses for passagerer hos de påvirkede førere af: Personbil stiger med 47 % (fra 38 til 56) 5

18 Indeks, uheld i år 00 = 00. Antallet af uheld i år 00 er vist over søjlerne til venstre Personskade med sprit Personskade uden sprit Materielskade med sprit Materielskade uden sprit Figur 5. Trafikuheld med og uden sprit Figur 5 viser indeks for trafikuheld med/uden sprit i årene Det ses, at personskadeuheld med sprit er faldet mest siden år 00. Materielskadeuheld med sprit har en markant stigning fra 005 til 006 og ligger nu kun 6 % lavere end niveauet i 00. Selvom kommunalreformen og dermed amternes nedlæggelse først trådte i kraft. januar 007, er det valgt at vise fordelingerne på Vejdirektoratets vejcenterområder, jf. tabel 6 og på de nye politikredse, jf. tabel 7. Antal uheld Personskader I alt Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 30 Cykel Fodgænger Øvrige Vejcenter Pers. Matr. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Hele landet Tabel 6. Antal uheld og personskader fordelt på vejcentre året En sammenligning med et gennemsnit for de seneste 5 år viser en gunstig udvikling i antallet af personskadeuheld i samtlige vejcentre. Vejcentre med markante ændringer i

19 forhold til gennemsnittet for de fem foregående år er for uheld og dræbte og tilskadekomne uanset elementart listet nedenfor: Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: Personskadeuheld Hovedstaden % Sjælland 6 % Syddanmark 8 % Østjylland 3 % Midtvestjylland 6 % Nordjylland 3 % For materielskadeuheld har to vejcentre markante ændringer i forhold til gennemsnittet i de foregående fem år. Det er Hovedstaden, hvor antallet er 7 % lavere og Østjylland, hvor antallet er 9 % højere. I vejcenter Østjylland og vejcenter Midtvestjylland er antallet af dræbte steget. I de øvrige vejcentre er antallet af dræbte lavere end gennemsnittet for de foregående fem år. Der er tre vejcentre med markant stort fald: Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: Hovedstaden 34 % 53 dræbte i 006, 8 i Sjælland 40 % 35 dræbte i 006, 58 i Nordjylland 3 % 39 dræbte i 006, 56 i For antallet af tilskadekomne viser alle vejcentres tal markante fald i forhold til gennemsnittet for de foregående 5 år. Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: komne Hovedstaden 5 % Sjælland 0 % Syddanmark 5 % Østjylland 7 % Midtvestjylland 9 % Nordjylland % 7

20 Antal uheld Personskader I alt Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 30 Cykel Fodgænger Øvrige Nordjylland Østjylland Midt og Vestjylland Sydøstjylland Syd og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og LollandFl Midt og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet Politikreds Pers. Matr. Tabel 7. Antal uheld og personskader fordelt på politikredse året 006. Nedenfor er vist de politikredse, hvor der er markante afvigelser i forhold til gennemsnittet af de seneste 5 år og 005 og hvor antallet af uheld/skader, er mindst 0. Den anførte procentændring er regnet fra 005 til 006. Opdelingen på benyttet elementart er ikke testet. Markante afvigelser i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år: Personskadeuheld Nordjylland % Sydsjælland og LollandFalster 0 % Materielskadeuheld København 7 % Sydsjælland og LollandFalster 50 % komne Nordjylland % Sydsjælland og LollandFalster 9 % Bornholm 7 % Selvom kommunalreformen og dermed amternes nedlæggelse først trådte i kraft. januar 007, er det valgt at vise fordelingerne på vejtyper, som disse ser ud efter kommunalreformen. Amtsvejene er derfor udeladt og sammenligningen mellem de øvrige vejtyper sker ud fra vejnettet, som det ser ud efter kommunalreformen. 8

21 Antal uheld Antal personskader personskade materielskade I alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Hele året 005 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje I alt Hele året 006 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje Procentvis ændring Alle veje Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv Mtv Øvrige statsveje Kommuneveje Tabel 8. Antal uheld og personskader fordelt på vejtyper året 006 sammenlignet med året 005. Sammenlignes 006 med 005 er der markante ændringer i antallet for følgende vejtyper: Motorveje Antallet af materielskadeuheld stiger med % (fra 46 til 477) Antallet af dræbte falder med 5 % (fra 3 til 5) Antallet af lettere tilskadekomne stiger med 5 % (fra 9 til 0) Motortrafikveje Ingen markante ændringer. Ramper mv. på motorveje og motortrafikveje Antallet af lettere skader falder med 9 % (fra 59 til 4) Øvrige statsveje (statsveje, der ikke er motorveje eller motortrafikveje) Ingen markante ændringer. 9

22 0 Øvrige kommuneveje Antallet af materielskadeuheld stiger med 4 % (fra til 7.763) Antallet af alvorligt tilskadekomne falder med 5 % (fra.505 til.385)

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-678-3 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606400 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 Ulykker i Signalregulerede kryds

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed og Miljø Dette paper beskriver resultater fra en før/efter-uheldsundersøgelse

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Positive tegn på boligmarkedet

Positive tegn på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Positive tegn på boligmarkedet Boligmarkedsstatistik: Salgstiderne faldt, mens både priserne og antallet af handler stabiliserede sig i 2013. Hovedstaden holder boligmarkedet

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Dato 5. juni 215 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 331 Dokument 14/1336-39 Side 1/16 Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Niels Juels Gade 13 122 København K Telefon

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Tal om efterskolen august 2011

Tal om efterskolen august 2011 Tal om efterskolen august 2011 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år.

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år. April 2008 Fortsat stigende boligudbud 58.257 boliger var til salg på internettet ved udgangen af april 2008. Udbuddet fordelte sig med 35.359 parcel- og rækkehuse, 13.351 ejerlejligheder og 9.547 fritidshuse.

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet (lk@vd.dk). Medforfattere: Tove Hels, DTU Transport;

Læs mere

Risiko i trafikken 2007-2010. Allan Steen Hansen Carsten Jensen

Risiko i trafikken 2007-2010. Allan Steen Hansen Carsten Jensen Risiko i trafikken 2007-2010 Allan Steen Hansen Carsten Jensen Marts 2012 Risiko i trafikken 2007-2010 Allan Steen Hansen Carsten Jensen Marts 2012 Risiko i trafikken 2007-2010 Rapport 4, 2012 Marts 2012

Læs mere

Flere bolighandler i 85 af landets kommuner

Flere bolighandler i 85 af landets kommuner P R E S S E M E D D E L E L S E Flere bolighandler i 85 af landets kommuner Boligmarkedsstatistik: I 2014 var der flere hushandler i 85 ud af 98 kommuner. Priserne steg i gennemsnit 1,5 pct. i det forgangne

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, fjerde kvartal 214 I nyhedsbrevet er samlet 12 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Svag økonomi giver afdæmpet boligmarked

Svag økonomi giver afdæmpet boligmarked P R E S S E M E D D E L E L S E Svag økonomi giver afdæmpet boligmarked Boligmarkedet er fortsat meget forskelligt i landsdelene, men pilen peger lidt nedad over det hele. Priserne på både lejligheder

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Ulykker og nærved hændelser på jernbanen. Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference, den 5. oktober 2010

Ulykker og nærved hændelser på jernbanen. Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference, den 5. oktober 2010 Ulykker og nærved hændelser på jernbanen Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference, den 5. oktober 2010 Program - Virksomhedernes sikkerhedsrapporter - Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport - Sikkerhedsmål -

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Tal om efterskolen august 2012

Tal om efterskolen august 2012 Tal om efterskolen august 2012 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 4 Uheldssituation generelt 6 Personskader og trafikanttyper 7 Unge

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

Arbejdsløshed uændret i juni

Arbejdsløshed uændret i juni Arbejdsløsheden i juni 2014 Sagsnr. Ref. Den 31-07-14 Arbejdsløshed uændret i juni Arbejdsløsheden var uændret i juni i forhold til maj 2014. Siden december 2013 er arbejdsløsheden faldet med ca. 14.300

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

April 2014 Ændring Pct.

April 2014 Ændring Pct. Arbejdsløsheden i april 2014 2. juni 2014 Fortsat færre arbejdsløse Arbejdsløsheden faldt med 3.500 fuldtidspersoner i april. Siden januar 2013 er arbejdsløsheden faldet med ca. 26.300 fuldtidspersoner,

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje. april 2011

Afstandsmærker på motorveje. april 2011 Effekt efter 3 år Afstandsmærker på motorveje april 2011 Indhold Resumé 3 1. Introduktion 4 2. Analysestrækninger og dataindsamling 5 2.1 Analysestrækninger 5 2.2 Dataindsamling 5 2.3 Databehandling 6

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007 Data for juni 2007 06. september 2007 Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, grundløn, tillæg, genetillæg, pension

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere