HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning"

Transkript

1 HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser og formænd Repræsentantskabsmøde = midtvejsstatus, men absolut ikke en midtvejskrise. TL er i topform, hvilket heldigvis også kan ses på en række af de resultater, jeg vil komme ind på undervejs. To år kan for nogle føles som en evighed - for andre er det vældig kort tid. Personligt synes jeg ikke altid, at døgnet har haft timer nok, og sådan har mange af jer det nok også ind imellem. Der har været fuldt blus på TL siden kongressen i 2012 og jeg fornemmer også, at I har haft rigtig travlt. Vi har haft en langvarig og dyb økonomisk krise set tilbage over de sidste 4-5 år. Det har kostet mange arbejdspladser. Den er vi så småt på vej ud af. Men krisen har sat sine spor. Dem, der er tilbage på virksomhederne, skal løbe hurtigere og dem, der ikke har noget job, mærker også et tiltagende pres. Det har været nogle hårde år, men der er heldigvis også mange lyspunkter. Ledige / dagpenge Det går bedre, end da vi mødtes sidst. Færre TL er godt 6,5% - står lige nu uden arbejde. Det er et markant fald - også når vi fraregner dem, der er faldet ud af dagpengesystemet. For bare to år siden var over 9% af TL erne ledige, så det går den rigtige vej. Alligevel er der grund til at holde fast i, at der skal forbedrede forhold til for ledige. Både hvad angår uddannelsesmuligheder, genoptjening af dagpenge og supplerende dagpenge. Det er ingen hemmelighed, at vi var svært utilfreds med de store nedskæringer, der har fundet sted på dagpengeområdet de sidste mange år. Halvering af dagpengeperioden fra fire til to år, sværere vilkår for folk på supplerende dagpenge og en fordobling af genoptjeningsperioden. Det er for mig stadig uforståeligt, at politikerne har valgt at lave så voldsomme nedskæringer i en tid, hvor dagpengesystemet netop skulle vise sit værd. De ledige i dag er under et urimeligt pres. Desværre har vi indtil nu ikke kunnet mærke, at vi har haft en lyserød regering, når vi taler dagpengepolitik. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig her ved finanslovsforhandlingerne, - men det er ved at være sidste udkald. Tidligere på året så vi en beskæftigelsesreform, der havde gode takter, men også knaster. Vi var meget utilfredse med, at politikerne fjernede lediges ret til seks ugers selvvalgt

2 uddannelse. TL og resten af fagbevægelsen har presset på for at bl.a. bevare selvvalgt uddannelse og lempe reglerne for genoptjening af dagpengeperioder, men indtil videre uden held. Ind imellem virker det som om der er meget langt fra regeringskontorerne og ud til de danske lønmodtagere. Det er vel næsten overflødigt at sige, at vi kæmper videre. Løn - arbejdsmarked Vi kan glæde os over færre ledige i jobkøen. Og vi kan glæde os over, at det går bedre for de danske virksomheder. Efter flere triste år med reallønsnedgang for TL erne, steg reallønnen for TL erne i 2013 med godt et procentpoint. Det ser ud til, at det går den rigtige vej, så lad os håbe, at vi får en lige så god lønstatistik i år. En svarprocent på 90 vil slå alle rekorder, så hvis i ikke har fået svaret, kan det nås endnu. Og det gør jo ikke noget, at du minder din kollega om det på mandag også. Lønstatistikken er ved at blive udarbejdet og vil være tilgængelig i december måned. Når jeg lægger en faldende ledighed sammen med en pæn reallønsfremgang, så bliver jeg lidt mere fortrøstningsfuld omkring fremtiden. Vi kæmper stadig med outsourcing og brancher, der ser, at ordrerne ryger til udlandet eller udføres at udenlandsk arbejdskraft i Danmark på ikke altid lige ordentlige vilkår. Men jeg tror, mange danske virksomheder efterhånden har fundet ud af, at det ikke er så nemt at finde lige så kvalificeret arbejdskraft i udlandet som i Danmark. Danske virksomheder skal satse på kvalitet, og det skal de, fordi vi i Danmark har højt specialiseret arbejdskraft på mange plan. TL erne er ingen undtagelse. TL erne er helt afgørende, når byggebranchen og medico-, fødevare- og maskinindustrien skal have udført opgaver. Erhvervsakademierne - og andre uddannelsesemner Derfor glæder det mig også, at rekordmange unge i år søgte ind på erhvervsakademierne. Vi har vidst i flere år, at Danmark i fremtiden risikerer at mangle teknikere med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Det viser fremskrivninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Jeg er glad for at de unge har læst med. 10 procent flere er blevet optaget på erhvervsakademierne siden sidste år. Og tallet er fordoblet på otte år. Det er stærkt. Og det siger også noget om, at der kommer mange unge ind på vores uddannelser. Vi har holdt særligt øje med en uddannelse i år - en helt ny en af slagsen. TL har i samarbejde med erhvervsakademierne og Dansk Byggeri stået bag uddannelsen til Byggekoordinator. En byggekoordinator er bindeled mellem håndværkere og ledelse. De skal have overblikket, men også viden og forståelse for håndværket. Uddannelsen blev oprettet på fem erhvervsakademier og der blev optaget i alt 90 studerende. Det er en vaskeægte succes, og det viser, at det rykker noget, når arbejdsmarkedets parter og akademierne sætter sig fælles mål. Og vi har mere at glæde os over, når det gælder akademierne. Der skulle vælges nye medlemmer til bestyrelserne, og der løb TL med endnu en sejr. Der var en hård kamp om at blive repræsenteret i erhvervsakademiernes bestyrelser. Der var mange fagforbund til få pladser. Derfor var det fantastisk, at TL blev repræsenteret på syv ud af ni akademier. Her må vi gerne rose os selv. Vi har haft et godt samarbejde med akademierne siden starten i ja, jeg vil endda sige, at der er ydet en helt særlig indsats, som har givet genlyd. Vi har presset på for, at erhvervsakademierne skulle blive permanente institutioner, og det lykkedes i Jeg tror, at vores lokale tilstedeværelse og lokale forankring har betydet rigtig meget for akademierne, da de skulle udnævne nye bestyrelser. Vi vil fortsætte med at arbejde for en høj

3 kvalitet på uddannelserne og sikre det praksisnære og den tætte kontakt med erhvervslivet. Det er helt afgørende, når de unge skal ud og arbejde bagefter. Også EUD-reformen fik et hårdt tiltrængt løft i her foråret. Jeg tror og håber på, at det vil være medvirkende til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Danmark har brug for dygtige teknikere, men også brug for dygtige håndværkere. Desværre har vi stadig ikke fået regeringen til at løse praktiskpladssituationen. Mere end unge uden en lære- eller praktikplads - det er flovt. Og desværre er det et af de områder, ingen tør stille krav til arbejdsgiverne om. Og så er der lige VEU-milliarden. En del af den skal vores medlemmer selvfølgelig også have del i, idet de er målrettet til efteruddannelse, til glæde for både jer og jeres fremtid. OK14 Ved årets overenskomstforhandlinger på det private område fik vi et rimeligt resultat. Vi er ikke helt enige med arbejdsgiverne i, hvor meget krisen stadig trykker. Positivt er det, at vi har fået mere på barsel, efteruddannelse og ikke mindst, en stor udvidelse af vores dækningsområde. I modsætning til overenskomstforhandlingerne i 2012, så sagde vi i år ja til at få skrevet muligheden for funktionsløn ind på fire af overenskomsterne. Det er Industriens, HTS, Dansk Erhverv og Arbejdsgiverne Håndværk og Industri. Når du er ansat med funktionsløn, har du ingen fast højeste arbejdstid. Til gengæld skal lønnen afspejle både den tid, du bruger på jobbet, dit stillingsindhold og den fleksibilitet, der ligger i, at du netop ikke har en fast højeste arbejdstid. Vi sagde ja, fordi vi fik en rimelig betaling for det. TL s område var et af de sidste områder, hvor der ikke var mulighed for funktionsløn, og det ville være uholdbart i længden. Vi har set, hvordan lidt for smarte arbejdsgivere gentagne gange skriver TL ere ud af overenskomsterne. Det har vi fået dæmmet op for. På de fire overenskomster har TL fået klarhed over dækningsområdet, da flere uddannelser til og med bachelorniveau nu omfattes. På TL s område tilføjes 25 nye teknikeruddannelser til overenskomsten, og listen er ikke udtømmende. Jeg vil også pointere, at muligheden for funktionsløn netop er en mulighed. Du kan ikke tvinges over på funktionsløn, hvis du ikke ønsker det. For mange TL ere vil fleksibiliteten i funktionsløn måske også virke tiltrækkende. Retten til i højere grad selv at tilrettelægge, samt en højere løn spiller selvfølgelig også ind for den enkelte. Men det er vigtigt at sige, at fleksibilitet er gensidigt og det er også klart, at fleksibilitet kan udnyttes. Derfor er mit råd, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling i TL, hvis du bliver tilbudt en kontrakt med funktionsløn. Det er vigtigt, at du bliver behørigt honoreret og at du selv føler dig tryg ved aftalen. Mavefornemmelse skal være god. Ligeløn Når vi taler politik, har meget handlet om dagpenge og om at få gang i væksten de sidste par år. Men det er ikke alt. TL har flere mærkesager, som vi har kæmpet for langsigtet og ihærdigt. En af mærkesagerne er ligeløn. For fem år siden vandt vi en historisk ligelønssag i Højesteret. Desværre har ligelønnen stået i stampe lige siden, når vi kigger på TL s lønstatistik. Der er stadig markant forskel på mænd og kvinders løn, når vi sammenligner inden for de enkelte

4 brancher og fag. TL s mål er lige løn for lige arbejde, og derfor var det glædeligt, at regeringen tog et lille, men reelt skridt mod ligeløn sidste år. Det blev vedtaget, at brede kønsopdelt lønstatistik ud på flere virksomheder. Tidligere var det kun virksomheder med minimum 10 personer af hvert køn med samme arbejde, der var forpligtet til at lave en kønsopdelt lønstatistik. Nu gælder det virksomheder med minimum 3 mænd og 3 kvinder, så det er en væsentlig forbedring. I kampen for ligeløn har vi efterhånden erkendt, at vi ikke skal regne med hjælp fra arbejdsgiverne. Der var ikke meget, vi hørte til ligeløn under 10 års borgerlig regering. Derfor er det godt, at der nu er en vilje til reel ligeløn også selvom vi gerne så endnu større initiativer. Vi fortsætter kampen. Konkurrenceklausuler En anden mærkesag for TL er kampen mod konkurrenceklausuler. Vores opfattelse er, at klausulerne stavnsbinder TL erne og begrænser væksten. Kort fortalt er en konkurrenceklausul en klausul, der gør, at du er forhindret i at skifte til en konkurrerende virksomhed i en længere periode efter opsigelse. Vi har i TL set meget voldsomme klausuler i tidernes løb. Bl.a. en klausul, hvor en ansat skulle betale 1 mio. kr., hvis vedkommende tog et job hos en konkurrerende virksomhed. Konkurrenceklausuler var egentlig tiltænkt særligt betroede medarbejdere, men i dag bruges de i flæng blandt helt almindelige lønmodtagere. Godt 7 procent af TL s medlemmer markerede ved sidste lønstatistik, at de var omfattet af en klausul. Det er alt, alt for mange. Derfor var det gode nyheder, da regeringen strammede op for brugen af klausulerne. Der er bl.a. kommet et loft på 12 måneder for, hvor længe en medarbejder kan være omfattet af en klausul. Men TL s holdning er stadig meget klart: Konkurrenceklausuler bør helt forbydes og hellere før end senere. Og hvorfor er det lige, de er så vigtige at få indført i DK, når de er blevet forbudt andre steder. I Californien i USA, hvor en række store it-virksomheder har hovedkontor, vækster og udvikles der på livet løs, uden denne binding. Det er da værd at bemærke. Samarbejde LO/FTF Vi har længe talt varmt for, at samle hovedorganisationerne AC, FTF og LO i et samlet forbund. Mange har bakket os op, og det er for mig ingen tvivl om, at det er fremtiden. En samlet hovedorganisation vil kunne arbejde mere effektivt og stå utroligt stærkt som forhandlingspartner. Der er dog stadig nogle forbund ingen nævnt ingen glemt der ikke helt har set lyset. Men samarbejdet mellem hovedorganisationerne er blevet bedre og mere udbredt. LO og FTF er gået sammen om det store projekt Er du OK. Og LO og FTF kom tidligere i år med et samlet oplæg til årets finanslovsforhandlinger. Jeg tror, det er gået op for mange i de store hovedorganisationer, at samarbejde er vejen frem. Så må vi se til LO s kongres næste år, hvor vi står. Det bliver spændende. TL i form + skole På de interne linjer har vi haft rigtig travlt de seneste år. Det er ingen hemmelighed, at TL har sagt farvel til mange medlemmer de sidste 10 år. Men nu ser det ud til, at vi knækket kurven.

5 Efter kongressen i 2012 satte vi gang i projektet TL i form, hvor nogle af målene var at få flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på TL-arbejdspladser. Vi tror på, at desto flere arbejdspladser, TL er forankret på, desto bedre kan vi hjælpe medlemmerne. Det giver gladere medlemmer. Og det skulle også gerne betyde flere af dem. Vi har fået flere tillidsrepræsentanter, og vi har fået flere arbejdsmiljørepræsentanter. Og vi har knækket faldet i TL s medlemstal. Vores mål for i TL i form er, at vi 2013 højst måtte have et medlemsfald på 2,5%. Det mål nåede vi. I år er målet, at vi højst må miste 1,5% betalende medlemmer. Det mål ser vi også ud til at nå. Næste år er målet højst 0,5% færre medlemmer og i 2016 er målet medlemsfremgang. Det er ambitiøse mål, når man tager med, at vi for fem år siden var oppe og miste næsten 4% medlemmet på et enkelt år. Men jeg tror nej, jeg ved - at vi når målene. TL skal fortsætte med at være det sted, hvor teknikere, designere og konstruktører mødes i et fagligt fællesskab. TL skal sætte den enkelte TL ers faglighed i centrum, og vi skal være endnu bedre til, at vide, hvad det enkelte medlem har behov for. Det er ikke nemt at få afdækket alle behov og ønsker, men vi prøver. Faglige netværk og en fælles bootcamp bør være noget af det, der gør, at man kan genkende sig selv i faget og har mulighed for at møde andre teknikere og udveksle ønsker om, hvad TL skal levere - både på kort og på lang sigt. Vi skal også holde fast i, at godt mennesker stadig vælger TL frem for de andre. Vi kommer aldrig til at konkurrere på pris som de gule. Vi skal konkurrere på kvalitet og på at lave det, der giver værdi for medlemmerne. Et sted, vi har haft meget fokus på, og som vi fortsat vil prioritere højt, er skolearbejdet. Tilstedeværelse på alle uddannelsesinstitutioner med kontakt med potentielle TL ere. Skolekonsulenterne er rundt i de nye klasser og fortælle om TL og den danske model, når de studerende starter. Vi hjælper dem med studieturen og praktikpladssøgningen, og vi er med ved dimissionsfesten, når de får eksamensbeviset i hånden. Det skal vi blive ved med. Vi skal simpelthen overbevise de unge om, at TL er det eneste rigtige sted for dem. Det skal nok lykkes. Fremtiden for TL og TL erne Fremtiden det bliver uden mig sagde Poul Borum. Så langt vil jeg nu ikke gå, men det er rigtigt, at min tid som leder i TL er ved at rinde ud. Jeg er dog fuld af fortrøstning, når jeg ser på fremtiden for TL og TL erne. Der er sket rigtig meget fra jeg blev uddannet som teknisk assistent i 1975 og til i dag. Og jeg synes, at vi er fulgt med tiden. TL erne har hele tiden forstået at finde deres plads på arbejdsmarkedet. Nye uddannelser er kommet til og vi har efterhånden fundet ud af, at efteruddannelse er og bliver et nøgleord i fremtiden. Det er stærkt gået, og jeg tror på, at TL erne har en meget vigtig placering på fremtidens arbejdsmarked både på kort og lang sigt. Jeg synes også, at TL har fulgt med. Det er sket meget på de interne linjer. På nogle områder har vi i dag en helt anden og bredere opfattelse af, hvad en fagforening kan og skal. Og medlemmerne har også ændret deres syn på os.

6 Vores styrke ligger også i vores decentrale struktur. Vores lokalafdelinger kender medlemmerne, kender områdets virksomheder og bruger megen energi til at påvirke alle de steder, hvor det er muligt. TL skal fortsætte med at være i udvikling og være i øjenhøjde med medlemmerne. Vi er i benhård konkurrence, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den konkurrence vinder vi også.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN

MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN DANSK El-FORBUND MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN DEF Kongres 2014 MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN Kære venner! Kære kollegaer! Kære elektrikere! Kære delegerede!

Læs mere

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg.

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN

MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN DANSK El-FORBUND MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN DEF Kongres 2014 MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN Velkommen til alle delegerede, ja til alle deltagere på forbundets kongres,

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014.

Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014. Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014. Ved formand Per Vangekjær Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling. Velkommen

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen [Indledning] [Hverdagens bøvl]

Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen [Indledning] [Hverdagens bøvl] Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen I ved det måske ikke. Men i sommer havde vi en Vejlegårdssag i Den Grønne Gruppe. Eller vi havde noget, der kunne være blevet til en vejlegårdssag.

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

i itmk it, medie & kommunikation fagligt synspunkt Den organiserende fagforening På HK Danmarks kongres i oktober blev det vedtaget,

i itmk it, medie & kommunikation fagligt synspunkt Den organiserende fagforening På HK Danmarks kongres i oktober blev det vedtaget, hk privat it, medie & kommunikation fagligt synspunkt af Inge Meyer, formand i Branchesektion It, Medie & Kommunikation Den organiserende fagforening På HK Danmarks kongres i oktober blev det vedtaget,

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere