Magasinet B10 er udgivet i anledning af BGRAPHICs 10 års fødselsdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet B10 er udgivet i anledning af BGRAPHICs 10 års fødselsdag 01.10.2010"

Transkript

1 Magasinet B10 er udgivet i anledning af BGRAPHICs 10 års fødselsdag

2 10

3 Magasinet B10 er udgivet i anledning af BGRAPHICs 10 års fødselsdag Ti år med kreativitet, åbenhed og skarp planlægning Hos BGRAPHIC er det lysten, der driver værket 09 Den offentlige lederuddannelse Jens Qvesel fra Personalestyrelsen udtaler sig Vi har designet logoer Se udvalgte logoer, som BGRAPHIC har designet og revitaliseret for private og offentlige virksomheder Det er lidt som at komme til Jylland Sofie Karen Lindberg, kommunikationschef i MT Højgaard tager temperaturen på BGRAPHIC Vi skal løfte opgaven og overraske kunden BGRAPHIC gør sig overvejelser om, hvad vellykket grafisk design gør for kunden og deres selvforståelse Lønkommissionen og Danmarks Evalueringsinstitut Specialkonsulent Sune Asrild fra Lønkom missionens sekretariat og kommunikationskonsulent Anne Breinhold Olsen fra EVA udtaler sig Tæt på Slotsholmen tæt på magten BGRAPHIC har også flere kunder i statsadministrationen Se flere designcases Bech-Bruun, Karriere i EU for Personalestyrelsen, Plougmann & Vingtoft, Advizer Hvad kan vi? Meet the BGRAPHIC Crew 26 Tak Læs mere om BGRAPHIC på

4

5 04 05 BGRAPHIC byder dig velkommen til vores B10 magasin. Vi har igennem årene løst opgaver for en lang række private og offentlige virksomheder. Her kan du se et udvalg af cases og få nogle af vore kunders tanker om os. Rigtig god fornøjelse :-) Årsrapport for ABT-fonden, rapporten To broer og en tunnel for Sund & Bælt samt bogen Fri:tid for ABB om passionerne hos beboerne i en boligforening Foto Søren Rønholt Tekst BGRAPHIC

6

7 Ti år med kreativitet, åbenhed og skarp planlægning Fra venstre: designchef Kathrine Raunkjær og direktør Birgitte Vestergaard Foto Søren Rønholt Tekst Nils Francke Hvad sker der, når man parrer en utrættelig lyst til kundekontakt med en række dygtige, kreative hoveder og tilsætter en del stram planlægning? Recepten har været brændstof for BGRAPHIC i ti år, og der er ikke udsigt til, at hastigheden bliver sat ned. Produkterne er ikke højtråbende, som det ellers kræves, hvis man skal gøre sig gældende på Strøget. Her skabes målrettede, gennemtænkte og sofis tikerede design løs ninger. Vi ser dem ikke, tror vi. Og dog. For de dukker op rundt omkring i vores hverdag. Det er det rammende logo bag en minister på et pressemøde, det er det elegante og bærende design på publikationer og websites for kommissioner, styrelser og ministerier. Det er omslaget til finansloven og det er den private virksomheds designlinie. Det er billeder og grafik og tekst, der går op i en højere enhed. Fundamentet er det samme Strøget er en markedsplads og et ud stil lingsvindue, hvor det kreative går hånd i hånd med det merkantile. Fra de stilrene flagship stores til de kantede gøglere og musikere, som alle kon kurrerer om opmærksom heden hos de tusinder af mennesker, der bruger gaden hver dag. Oppe på første sal på Amagertorv 19 er vægtningen mellem det kreative og det merkantile også en daglig ba lance gang. Beliggenheden midt i Strø gets pulserende liv kan ikke undgå at gøre sig gældende her oppe, hvor kreativitet og åbenhed er drivkraften hos de ti medarbejdere hos BGRAPHIC. Tro mod virksomhedens sjæl virker meget af det underspillet. Måske noget særligt jydsk, her midt i det københavnske? BGRAPHIC reklame rer ikke og køber ikke plads til hel sides statements i dagspressen. Her arbejdes på de linier, der betyder noget: den personlige kontakt, den langvarige loya litet og kundernes anbefaling til andre kunder. Det har virket i ti år, og selv om Birgitte Vestergaard målbevidst har ar bejdet frem mod den virksomhed, hun har i dag, så er hun selv overrasket over, at det går så godt. Da jeg begyndte som selvstændig var det min ambition, at jeg også ville være i gang efter ti år. Men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg efter ti år også ville have ti med arbejdere, som vi er nu. Det er helt utroligt, siger Birgitte Vestergaard. Fra Birgittes hjemmekontor på Øster bro er bureauet vokset støt og roligt. Da de første medarbejde re kom til, flyttede BGRAPHIC til det første kontor på Strøget, og da det blev for trangt, til et større kontor lidt længere henne ad gaden.

8 Fundamentet er det samme som for ti år siden. Jeg elsker at have med kundens opgaver at gøre, det er den personlige kontakt, der driver os. Vi er rigtigt gode til at tage fat i kundens udgangspunkt og bygge videre på det. Kunden bliver flyttet vi dere i den retning, de gerne vil gå, de har måske bare ikke altid selv tænkt så langt. Men sam tidig skal vi også have respekt for deres identitet og baggrund. Medarbejderne er kommet drypvis i løbet af de ti år, efterhånden som kundekredsen er vokset. Det er et sta bilt hold, uden den store udskiftning. Flere af medarbejderne er blevet anbefalet, og nogle har selv søgt uopfordret. Kun få medarbejdere er rykket videre. Et signal om kvalitet Designchef Kathrine Raunkjær blev ansat i BGRAPHIC i 2007 og blev partner i bureauet to år senere. Hun kører nu parløb med Birgitte i den daglige ledelse. Man skal opleve godt design som en godt fortalt historie. Det er som en fortælling, der meget gerne skal give brugeren en oplevelse. Grafisk kvalitet skal jo indikere, at afsenderen også står for kvalitet på andre områder. Grundtanken i vores forretning er, at vi starter i det hjørne, kunden har brug for. Vi ser på, hvad der virker, hvad der skal opdateres, hvad der skal fornyes, hvem der er målgruppen, samt hvad formålet er. Og ikke mindst, hvordan kunden gerne vil håndtere opgaven. Al denne information samler ram mer ne for den enkelte opgave og det samlede design. Og det kan i princippet begynde med et nyt logo og et helt nyt design, eller i et andet hjørne med website, stillings an non cer, en kampagne eller en PowerPoint-skabelon. Der er også forskel på, om designet er til trykte publikationer eller til de hurtige net medier. Uanset hvad, så sikrer vi, at der bliver lagt en strategi for kundens frem adrettede, designmæssige ud vikling, siger Kathrine. som Gazellevirksomhed af dagbladet Børsen, et skulderklap der kræver, at virksomhedens vækst i omsætning eller bruttoresultat overstiger 100 procent over en 4-årig periode. Også på det vigtige personlige netværksplan kommer der altid en anerkendende bemærkning, når BGRAPHIC nævnes. Og så langt kom mer man ikke ved alene at være kreativ. Der skal også en stram økonomisk styring til, selv om det ikke er det, man lægger mest mærke til. Vi er superskarpe på vores planlægning. Vi sætter os overkommelige mål, og vi når dem, siger Birgitte. Ti år mere Men hvad skal der ske i de næste ti år? I løbet af de kommende ti år skal vi udvikle os meget mere på design siden, og vi skal have endnu mere fokus på digitale- og nye medier, siger Kathrine. Men ingen fremdrift uden arbejdsglæde. For Birgitte er entusiasmen den samme, som da hun startede bureauet for ti år siden: Det er en fantastisk glæde for mig at møde op på arbejde hver mor gen. Og hovedessensen efter ti år må være, at det er fantastisk, at der også er andre, der har lyst til at møde op på adressen hver dag! Står ikke stille Udviklingen af de mange de sign løsninger, der bærer BGRA PHICs signatur, har gennem årene givet bu reauet en erfaring og en tyngde, der betyder, at BGRAPHIC kan på tage sig en hver opgave indenfor grafisk design, visuel identitet samt digital- og grafisk produktion. Den grafiske ekspertise har, som de andre discipliner i BGRAPHIC, udviklet sig som en naturlig følge af bureauets organiske vækst. Medarbejdere sørger for med talent og ind levelse, at BGRAPHICs design udvikler og flytter sig i takt med omverdenens udvikling og krav. Det er en stor tillidserklæring til os og vores medarbejdere, at kunderne vender tilbage gang efter gang. Vi har samarbejdet så længe med nogle kunder, at de betragter os som deres in-house bureau. Gazelle-virksomhed BGRAPHIC har oplevet en stabil vækst over de ti år, og det er ikke gået ubemærket hen. BGRAPHIC blev i 2007 kåret

9 08 09 Den Offentlige Lederuddannelse Foto BGRAPHIC Tekst Nils Francke BGRAPHIC har udviklet og leveret hele designlinien til Den Offentlige Lederuddannelse, med nyt logo, website, PowerPoint og en folder. Materialet skulle bruges dels til at informere offentlige ledere om uddannelsen og dels på infomøder med private og offentlige udbydere. Disse certificeres til at stå for kursusmodulerne i Den Offentlige Leder uddannelse, der har til formål at fremme god ledelse i den offentlige sektor. BGRA PHIC skabte det nye logo, der også indgår i cer tificeringsstemplet, som udbyderne markeds fører sig med. Jens Qvesel, Personalestyrelsen: Vi har generelt altid fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet, når vi vælger konsulenter. Og så er vi i et politisk system, hvor vi er meget afhængige af le verings sikkerheden. BGRAPHIC har en stor forståelse for, hvordan den offentlige sektor fungerer: Nogle gange kræver produk terne fingerspidsfornemmelse og en lang godkendelsesproces, mens de andre gange kræver et kort aftræk og levering snarere i går end i dag. Det var betingelserne i projektet og det var en stor hjælp, da vi udviklede projektet her, at BGRAPHICs kvalitet og kreativitet var intakt, uanset disse vilkår. Jeg har været i Finansministeriet i ti år, og har helt fra starten arbejdet med BGRA PHIC. Selv om vi selvfølgelig også bru ger andre leverandører, så er BGRAPHIC en af dem, vi ofte benytter os af.

10

11 10 11 Logoerne er designet og/eller revitaliseret af BGRAPHIC

12 Det er lidt som at komme til Jylland Sofie Karen Lindberg, kommunikationschef i MT Højgaard, har haft et tæt samarbejde med BGRAPHIC siden 2002 i de sidste tre virksomheder, hvor hun har været ansat.

13 12 13 Er Birgitte en kontrolfreak der udfordrer kunden, og kan hun samtidig være supernetværker med stor indlevelse? Sofie Karen Lindberg har arbejdet med BGRAPHIC fra dengang, det kun bestod af Birgitte Vestergaard, som lavede grafiske løsninger fra sit hjemmekontor. I de otte år de har samarbejdet, har Sofie skiftet job tre gange. Hver gang har hun taget BGRAPHIC med over i den nye virksomhed, samtidig med, at der stadig har været opgaver til BGRAPHIC i de virksomheder, hun forlod. Sofie er dermed guld værd for en leverandør som BGRAPHIC. I 2002 begyndte jeg i Finansministeriet, som webredaktør, og det var Birgitte, der skaffede mig jobbet. Selvom vi ikke kendte hinanden på det tidspunkt, havde hun hørt om mig og om en stilling i Finansministeriet, hvor de manglede en med mine kompetencer. Så via Birgittes kendskab til en med arbejder i ministeriet blev jeg anbefalet til jobbet, og fik det. Det var starten på vores sam arbejde. Birgitte lavede allerede ministeriets publikationer, og sammen udarbejdede vi et nyt webdesign. Sofie Karen Lindberg var i Finansministeriet i et år, og fik derefter stillingen som kommunikationschef hos advokatfirmaet Bech- Bruun Dragsted. Vi skulle have en ny identitet i firmaet, der skiftede navn fra Bech-Bruun Dragsted til Bech-Bruun. Deltagerne i konkurrencen var store, kendte designbureauer, og Birgitte ville med. De andre bureauer fik honorar for at deltage i en konkurrence, men Birgitte ville gøre det gratis. Det siger meget om hende, synes jeg. Hun har en no bullshit tilgang til tingene. Bech-Bruun var trætte af den røde farve i deres logo, men Birgitte holdt fast i den, og fik dem overbevist om, at beholde den røde farve. Hun vandt også konkurrencen. Og fik honorar for opgaven. Birgitte har evnen til at sige kunden imod og få ret. Som kunde bliver man udfordret rigtigt meget, det kan jeg godt lide. Det bygger på hendes ærlighed og engagement. Men hun evner også at gå på kompromis, når rammerne dikterer, hvad der kan lade sig gøre. I 2008 stoppede Sofie Karen Lindberg i Bech-Bruun og blev året efter kommunikationschef i entreprenørkoncernen MT Højgaard. Her er der også en intern grafisk kommunikationsafdeling, og samarbejdet med BGRAPHIC er et godt supplement til de interne kompetencer. BGRAPHICs design er generelt feminint, luftigt og skandinavisk. Det er supergodt, når det gælder advokater og ministerier. I MT Højgaard er stilen mere maskulin, men også her formår de at udfordre og supplere grund laget. Jeg sætter også stor pris på Anne (Birk) fra BGRAPHIC, hun er meget kreativ. Hun har lavet en sundhedskampagne for Bech- Bruun, der var superflot, kreativ og kommunikerende. I kampagnen indgik blandt andet en julekalender, hvor hun fik en stjernefotograf til at tage billeder af sit hjemmestrikkede julepynt. At komme ind ad døren hos BGRAPHIC er lidt som at komme til Jylland. Der er ikke noget af det normale rod, der kendetegner et travlt, københavnsk bureau. Der er orden i sagerne, der er altid en god stemning og medarbejderne er åbne og nysgerrige. Og Vivi (Schack), hun er deres backbone med styr på tingene. Helt ærligt, så ved jeg ikke, hvordan det ville gå uden Vivi. Birgitte er en kontrolfreak med et stærkt kvalitetselement. Det smitter af på medarbejderne, som også læser korrektur på vores tekster, sparrer med os på indholdet og retter kommaer, selv om det ikke er det, opgaven går ud på. Hvordan hun så er at have som chef, det ved jeg ikke! Hendes tilgang til kunden er både personlig og professionel, men hun er altid Birgitte. Der er ikke noget med at leve op til at se ud på en bestemt måde. Hun har en frisk tilgang til det, og tager ikke fint jakkesæt på for at møde kunder, der selv ser sådan ud. Hun fortsætter med at være Birgitte. Med stor forståelse for kunden og virksomheden. Hun skaber troværdighed og overakademiserer ikke tingene. Der er ingen unødvendige led eller personer indblandet i en opgave, det kan jeg godt lide, siger Sofie Karen Lindberg. Birgitte er meget udadvendt, og er fan tastisk til at pleje netværk. Hun kender altid nogen, der kan klare noget, hvis man spørger. Man har altid følelsen af, at hun er på ens side. Hun værner om de mennesker, der er tæt på og viser stor indlevelse. Og man kan ringe til hende dag og nat, og så siger hun Bare rolig, det løser vi! BGRAPHIC har potentiale til at blive meget større end de er i dag. Men måske passer størrelsen dem meget godt. Jeg tror ikke, Birgitte havde forestillet sig det, da hun begyndte, at de ville være ti per soner i firmaet i dag. De er jo kommet så langt, fordi de har forretningsforståelse og evner at se både kundens og BGRAPHICs behov. For at det kommer til at spille, skal begge behov tilgodeses. Men helt ærligt, de var otte år om at få en hjemmeside! Man kunne dårligt nok finde dem på nettet. Men det er jo nok også fordi ambitionen var stor, der skal ikke være nogen halve løsninger. Til venstre: Sofie Karen Lindberg Øverst: MT Højgaards interne medarbejderblad AVISEN Foto Søren Rønholt Tekst Nils Francke

14 Vi skal løfte opgaven og overraske kunden Et vellykket grafisk design er et visuelt univers, kunden kan udvikle sig i og aldrig design for designets egen skyld. Design skal støtte op om forretningen eller informationen, der kommunikeres, så man umiddelbart opfatter kundens budskab og formål. Det gælder uanset om man sælger et produkt, en kompetence, en ydelse, eller man som offentlig virksomhed skal ud med information til borgere eller er hvervsliv, siger Kathrine Raunkjær, de signchef i BGRAPHIC. Har man sagt A, må man også sige... B! Hos BGRAPHIC er det lidt af en mani at samle på bogstavet B i alle mulige tre dimensionale former, fra gamle skilte og den slags. Med over hundrede B er fordelt på bureauet er de meget forskellige typografier et godt eksempel på, hvor varieret design, med udgangspunkt i et meget sim pelt bogstav, kan være. Diskret og effektivt eller umiddelbart fængende. Uanset hvad, så skal et design opfylde det behov kunden har for genkendelse, budskab og værdi. For at designet skal holde hjem, skal det være præcist. Er der gjort for lidt ud af det, er pengene og arbejdet spildt. Er det overdesignet, så modtageren ikke forstår budskabet, så er det lige så galt. Det gælder om at ramme lige der, hvor kunden får sine behov opfyldt og mere til, og modtageren bliver bevidst om budskabet og tillægger det værdi. Det vigtige samspil med kunden Som forbrugere bliver vi bombarderet med design i det daglige. Hvad står BGRAPHIC egentlig for? Det er helt fundamentalt, at vores løs ning skal være æstetisk, kommunikerende og professionel. Den skal samle et visuelt udtryk, hvor kunderne får deres eget univers, de kan genkende sig selv i, udvikle sig i, og som giver god energi til forretningen eller projektet, siger Kathrine. Kunden kommer med forventninger og krav til sin opgave, og vi kommer med de designmæssige idéer til løsningen. Dette samspil mellem kundens forventninger og vores idéer er utroligt vigtigt og afgørende for, at vi forstår og løser opgaven rigtigt. Det er så vores opgave at finde en god, nyskabende og mo derne måde at visualisere og fortælle historien på. Kunden skal overraskes, så de siger: Det havde jeg slet ikke tænkt, kunne fortælles på den måde! Det skal være godt design og god kommunikation. Der kommer faktisk altid gode løsninger ud af det, når vi har et godt samspil med

15 14 15 vores kunder. Derfor er den dimension så utrolig vigtig i vores designproces. Når designet virker Det gennemgående træk ved et design fra BGRAPHIC er, at det altid understøtter kundens mål. Det skal forstærke kundens identitet, og det skal være ukompliceret. Det er aldrig design for designets egen skyld, men det har klare referencer til det enkle danske og skandinaviske design, der generelt er lyst, imødekommende og funktionelt. Når et design virker, er det fordi både det æstetiske udtryk lykkes det udtrykker noget i tiden og at kommunikationen er i orden. Så bliver det til en oplevelse og en godt fortalt historie. Det er, når æstetik og funktionalitet går op i en højere enhed, at vi synes, vi laver godt design. Godt design skabes også kun, når man ved enhver opgave gennemtænker den på ny, og ikke kun som en repetition. Når vi arbejder med visuelle identiteter er det netop vigtigt, at vi løbende udvikler produkterne inden for de designmæssige rammer der er sat, så identiteten forbliver levende og de enkelte produkter unikke. Et design skal virke aktivt og tilpasset til de platforme og medier, der er aktuelle for virksomheden. At arbejde med identitetsskabende design er at udfolde et design, så hvert produkt lever og spiller, og har klare referencer til kundens identitet og mål. Illustration Ordinary Mary Tekst Nils Francke

16 Lønkommissionen 2010 Regeringen nedsatte i efteråret 2008 Lønkommissionen, der havde til opgave at kortlægge, analysere og drøfte løn-, ansættelses- og ledelsesstrukturer i den offentlige sektor. Specialkonsulent Sune Asrild fra Lønkommissionens sekretariat: Der er ikke to kommissioner, som er ens. Man starter hver gang fra bunden, når et kommissionsarbejde skal løbes i gang. Vi lavede med andre ord vejen, mens vi gik. I en sådan situation er det væsentligt med konstruktive sparringspartnere som BGRAPHIC. Selvom to kommissionsarbejder ikke er ens, er der alligevel fællestræk. Her kom BGRAPHICs erfaring fra andre kommissionsarbejder os til gode. Lønkommissionen var partssammensat med et uafhængigt sekretariat og formand. Vi havde derfor brug for vores egen identitet, symboliseret ved vores eget logo samt en række andre produkter, som fx papirlinie, rapportomslag, visitkort og website. Vores arbejdsproces i Lønkommissionen har til tider været meget presset med korte deadlines og skæve arbejdstider. Her har BGRAPHIC udvist stor fleksibilitet og været med til at følge tingene til dørs særligt i forbindelse med offentliggørelsen. Kommissionens redegørelse blev afleveret til de offentlige overenskomstparter i Skuespilhuset den 28. maj

17 16 17 danmarks evalueringsinstitut EVA EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelser, fra dagtilbud for børn til videregående uddannelser. Kommunikationskonsulent Anne Breinhold Olsen: EVA har mange målgrupper, lige fra børne haver over skoler til efteruddannelse for voksne, og vi har derfor behov for mange forskellige publikationer og redskaber, som BGRAPHIC udvikler og produ cerer for os. De kender os godt, og vi får en god sparring fra dem. Vi er gået fra at have et meget statsligt udtryk med mørke farver og sort-hvide billeder, til at have et andet univers med et mere farverigt og levende design. Der er en rød tråd i det, de laver for os. De er gode til at tolke vores behov og udtrykke det, vi gerne vil have. Jeg er meget tryg ved at samarbejde med dem. Foto Søren Rønholt Tekst Nils Francke

18 Tæt på Slotsholmen tæt på magten Solidt arbejde og kvalitet i designet har sikret BGRAPHIC kunder i statsadministrationen. BGRAPHICs nuværende adresse er den anden på Amagertorv. Den tidligere adresse lå et par huse tættere på Storkespringvandet. For begge adresser gælder, at lige om hjørnet ligger Slotsholmen med Christians borg, den lovgivende magts centrum, og lidt længere henne ligger Finansministeriet. Nemt at nå på to minutter fra bureauet. Beliggenheden er ikke kun af geografisk interesse. BGRAPHIC har en langvarig re la tion som leverandør til flere ministerier, styrelser og kommissioner. Det får man kun, hvis man lever op til det offentliges krav om leve ringssikkerhed og kvalitet, og ikke mindst har forståelse for, hvordan politisk styrede organer arbejder. Vi har udviklet design for Finansministeriet siden 2002, siger Birgitte Vestergaard. Det begyndte med, at vi vandt et de signoplæg på Finansministeriets publika tionsdesign, og det har ført til, at vi bl.a. har ud arbejdet omslagsdesign til Finansloven siden Designet for Finansministeriet er siden blevet udviklet som en koncernløsning for departementet og de fleste af styrelserne herunder: Øko no mi styrelsen, Personalestyrelsen og Statens It. Vi udarbejder desuden løbende pub li ka tioner for Regeringen. Det tætte samarbejde med Finansministeriet har givet BGRAPHIC gode referencer til flere andre ministerier og kommissioner. BGRAPHIC har udarbejdet design for: Velfærdskommissionen i Arbejds mar keds kommissionen i Skatte kom missionen i Løn kom mis sionen i Vi har også gennem flere år haft et godt samarbejde med Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration, samt Ud lændin geservice. Vi har udarbejdet logo, designprogram og flere publikationer for dem. BGRAPHIC har også løst opgaver for fle re andre ministerier, blandt andet Be skæf tigelsesministeriet, Transport mini ste riet, Un der visningsministeriet og Økonomi- og Erhvervs ministeriet.

19 18 19 BGRAPHIC er SKI-leverandør BGRAPHIC er partner i PrinfoDenmark et konsortie af grafiske virksomheder, der løser opgaver indenfor alle kommunikationsplatforme. BGRAPHIC og PrinfoDenmark har rammeaftale med Statens og Kommunernes Indkøb (SKI). Vi kan løse opgaver på følgende delaftaler: PR og kommunikationsydelser Reklamebureauydelser Visuel kommunikation og identitet Websites og elektronisk publicering Kopi, print og storformat Facility management Foto Søren Rønholt Tekst Nils Francke

20 Bech-bruun Bech-Bruun er en videnbaseret og fremsynet advokatvirksomhed, som kommunikerer åbent, og har en visuel identitet, der er frisk, imødekommende og udtrykker en skandinavisk stil. BGRAPHIC har samarbejdet med Bech-Bruun siden Vi har tegnet deres logo, og har været med til at skabe og udfolde deres visuelle identitet på alle platforme. Tina Bührmann, Projektkoordinator, Kommunikation: Jeg samarbejder primært med BGRAPHIC om vores tryksager, og de er hurtige og fleksible - og så har de sans for detaljerne. Det kan ofte være svært at forklare, hvad man gerne vil have, men de er gode til at fange vores ønsker. Og selv om det af og til skal gå stærkt, afleverer de altid til tiden. karriere i EU Med kampagnen Karriere i EU vil Personalestyrelsen gerne fortælle statens medarbejdere, om de mange muligheder de har for at gøre karriere i EU. Virkelige historier fra danskeres liv og karrierer i EU blev omdrejningspunktet for kampagnen. Hvordan er det at arbejde i et internationalt miljø? Hvordan var det lige med sproget? Hvordan fandt de en bolig? Hvor skulle børnene gå i skole? Spørgsmålene er mange og svarene interessante. BGRAPHIC udarbejdede en kampagne, der gav svar på mange af de spørgsmål. Vi udviklede et subsite til Personalestyrelsens website samt udarbejdede kampagnemateriale til bl.a. uddannelsesmesser. Designet blev udviklet i Personalestyrelsens visuelle identitet, men med sit eget unikke og genkendelige udtryk.

21 20 21 plougmann & vingtoft ADVIzER BGRAPHIC udarbejdede for tre år siden ny visuel identitet for Plougmann & Vingtoft, en af Danmarks førende virksomheder inden for patentrådgivning. De havde et ønske om at deres malerier af Bjørn Bjørnholt, der hænger rundt omkring i virksomheden, skulle være en del af deres identitet. Deres kunder genkender dem nemlig på kunsten. Udvalgte værker blev sammen med en markant farvepalette deres nye visuelle identitet. Et anderledes og forfriskende syn i patentbranchen. Advizer er en af Danmarks førende corporate finance virksomheder, som har fokus på rådgivning ved virksomhedsoverdragelser og kapitaltilførsel, herunder børsnoterin ger. BGRAPHIC har udviklet design på Advizers website og kundemagasinet Advizing. Advizer profilerer sig overfor kunder, samarbejdspartnere, finansielle rådgivere looket er maskulint, internationalt, enkelt og med et twist af humor.

22

23 22 23 Vi tror på en løbende og målrettet udvikling En virksomheds identitet skal vedligeholdes, have ny luft og tilpasses tidens stil og tendenser med respekt for traditionen. Et designprogram kan med få virkemidler få en konstant fornyelse til glæde for både kunder og medarbejdere. Vi rådgiver vores kunder, så de opgaver vi løser for dem, bliver udviklet til de rigtige medier så der sker en målrettet udvikling af deres visuelle identitet og samlede kommunikation. Vi udvikler grafisk design og grafisk kommunikation Vi går grundigt til værks, når vi løser gra fiske designopgaver. Teknisk knowhow er en forudsætning, research er en nødvendig hed og deadlines er til for at blive overholdt. Ved opstart af en ny opgave eller en ny identitet sørger vi for, at få indgående kendskab til formålet med opgaven, hvilken målgruppe, der er modtager og helt praktisk, hvornår der skal leveres, til hvem og hvordan. Alle informationer er med til at skabe rammerne for den enkelte opgave. Det er vigtigt at kende kundens verden, konkurrenter og præcise ønsker til løsning af det endelige produkt. Vi gennemgår altid kundens ønsker og behov, så vi kan levere en perfekt opgave. For vi tror på fejlfrie opgaver. Vi løser en bred vifte af opgaver. Det kan fx være et designprogram og visuel identitet, der inderholder: Logo Papirlinie og dokumentopstillinger Tryksager i diverse formater Publikationsdesign og bøger Webdesign og programmering PowerPoint-design og programmering Annoncer, jobopslag og imageannoncer Kampagner med holdninger, info eller mere slagkraftige salgskampagner Udstillinger, dekoration og stande Diverse messemateriale Virksomheds præsentationsmateriale Merchandise... samt en række specialløsninger. Planlægning, projektledelse og styring er omdrejningspunktet Det kræver en sikker hånd at få et grafisk design gennemført i høj kvalitet, god finish og med levering til tiden. Projektledelse, produktions- og kvalitetsstyring er et omdrejningspunkt for os i hverdagen. Vi arbejder målrettet og sikkert med vores løsninger, og vi har hele tiden tæt dialog med vores kunder og leverandører. Vi har mange gode, faste leverandører både via vores samarbejde med PrinfoDenmark og via vores samarbejde med flere af vores kunders leverandører. Vi udvider hele tiden netværket af leverandører, så vi stort set kan løse alle opgaver for vores kunder. Illustration og tekst BGRAPHIC BGRAPHIC udvikler grafisk design og grafisk kommunikation for offentlige og private virksomheder Læs mere på eller ring BGRAPHIC er partner i PrinfoDenmark. Læs mere på MILJØ 541 TRYKSAG 473 Vi skal alle tænke på miljøet og tage ansvar for jorden. Klimaet er i højsædet og miljøet har stor betydning for alle. Vi kan rådgive dig om miljørigtige produktioner. Svanemærkning, FSC, PEFC og klimakompensering er en naturlig del af vores hverdag. Gennem BGRAPHICs gode samarbejde med andre Prinfo Partnere kan vi tilbyde miljøcertificeret produktion. Prinfo gør det fx muligt for kunderne at anvende klimakompenseret papir på alle tryksager. Der bliver ganske enkelt plantet træer i Mozambique i et omfang, der mod svarer det CO 2 -udslip, som produktion af papiret til den pågældende tryksag forårsager. Læs meget mere om Prinfo og miljømærkninger på B10 magasinet er en miljøcertificeret tryksag. Magasinet er trykt på papiret 130g Scandia 2000

24 MEET the BGRAPHIC crew Her ser du alle faste medarbejdere i BGRAPHIC - fra venstre kan du se, hvem der startede først! Birgitte Vestergaard Grafisk designer, direktør og partner Vivi Schack Andersen Nørgaard Projektleder Anne Birk Grafisk designer Erik Rahbek Grafiker Klaus Krogh Mortensen Grafisk designer

25 24 25 Foto Søren Rønholt Kathrine Raunkjær Grafisk designer, designchef og partner siden Kristian Skaarup Projektleder Sole Dalsgaard Grafisk designer Håkan Rossing Grafisk designer Ebba Andreasen Grafiker

26 TAK! BGRAPHIC vil gerne takke alle vores gode samarbejdspartnere, som har hjulpet os med at udgive B10 magasinet. Tekst Nils Francke foto Søren Rønholt illustration Ordinary Mary papir MAP Danmark tryk Nofoprint display Damgaard-Jensen UDSMYKNING Lysiplex

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

CASE. Roskilde Handelsskole tiltrækker flere nye elever med en klar visuel identitet

CASE. Roskilde Handelsskole tiltrækker flere nye elever med en klar visuel identitet Krogh&Co er udvalgt SKI leverandør til det offentlige. Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe jer? Kontakt Dorte Krogh på tlf. 3264 2030 eller dk@krogh.dk CASE Roskilde Handelsskole tiltrækker flere

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS RD HUSET INDLÆGSSEDLER GRAFISK RÅDGIVNING DRINKSKORT FLYERS LAYOUT BREVPAPIR MENUKORT TRYKKLARE FILER PLAKATER WEBSHOPS KONCEPTUDVIKLING KATALOGER TRYKSAGER REKLAME GRAFISK ILLUSTRATIONER VISITKORT SVARKUPONER

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler TA R G E T SYNERGI saml muligheder og fordele ét sted! TV & radioreklamer Webdesign & hosting Skilte & bilreklame Hvem er vi? Hans Jørgen Rene Susanne Finn Vagn Vi er et hold, der i hverdagen prioriterer

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

CASE. Det gode samarbejde mellem bureauet og den interne marketingafdeling

CASE. Det gode samarbejde mellem bureauet og den interne marketingafdeling CASE Det gode samarbejde mellem bureauet og den interne marketingafdeling Nyt logo, nye emballager og visuel identitet. For Royal Greenland blev effekten i butikken et stærkere image, der sigter mod en

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Firma. og produkt identitetsdesign. Klint & Co tilbyder udvikling af komplette grafiske identiteter samt enkeltelementer

Firma. og produkt identitetsdesign. Klint & Co tilbyder udvikling af komplette grafiske identiteter samt enkeltelementer Firma og produkt identitetsdesign Klint & Co tilbyder udvikling af komplette grafiske identiteter samt enkeltelementer Grafisk design Logo og skriftdesign Printdesign Emballage og spatialdesign Skilte

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Thor P. Svendsen. Frederiksborgvej 8, 4.th 2400 Kbh NV Tlf. 2729 3440. Jeg har løst opgaver indenfor:

Thor P. Svendsen. Frederiksborgvej 8, 4.th 2400 Kbh NV Tlf. 2729 3440. Jeg har løst opgaver indenfor: Thor P. Svendsen Frederiksborgvej 8, 4.th 2400 Kbh NV Tlf. 2729 3440 Curriculum Vitae thorpalmquist@gmail.com www.onthefloor.dk Personlig profil Som person er jeg fra naturens side skruet sammen som et

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING!

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! FØRST TAGER 5 VI LIVET AF SEJLIVEDE VRANG- FORESTILLIN- GER 2 GÅR DU RUNDT MED EN BOG I MAVEN? Drømmer du om at løfte din karriere med en bog? Kan du ikke få det

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

GRAFISK DESIGN WolfPack

GRAFISK DESIGN WolfPack GRAFISK DESIGN WolfPack HVORDAN? HVAD HVORFOR OPGAVEN Opgaven blev stillet af virksomheden WolfPack og gik ud på at redigere en 35 sekunders film som skulle promovere et tilbagevendende festarrangement

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014 NYHEDSBREV: JUNI 2014 Aktuelt om kommunikation Hensigten er at dele vores viden om kommunikation med dig. Seks gange om året vil du få gode råd og tips - alt fra hvordan du udnytter agurketiden, hvordan

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

værdi relationer Styrk

værdi relationer Styrk Styrkdit netværk mos nord advertising udarbejder annoncefinansieret materiale til alle slags brancher. Vi har været i gang siden 2002 og har i årenes løb udarbejdet flere tusinde annoncer, brochurer, profilfilm,

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW BESKRIVELSE. KUNDE Meyer & Munk PRODUKTIONSÅR 2012. PROGRAMMER Xmind, Photoshop, Illustrator. MÅLGRUPPE Nye og nuværende kunder

GRAFISK WORKFLOW BESKRIVELSE. KUNDE Meyer & Munk PRODUKTIONSÅR 2012. PROGRAMMER Xmind, Photoshop, Illustrator. MÅLGRUPPE Nye og nuværende kunder Kompentence- og mentaludvikling GRAFISK WORKFLOW KUNDE Meyer & Munk PRODUKTIONSÅR 2012 PROGRAMMER Xmind, Photoshop, Illustrator MÅLGRUPPE Nye og nuværende kunder BESKRIVELSE Meyer & Munk Kontakt - øverst

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Juli 2015 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN KUNSTEN ER AT FASTHOLDE 'TRÅDEN' I DESIGNET og finde byggesten til et bæredygtigt fundament Har du brug for en grafisk identitet, som præsenterer dig professionelt,

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede GRAFISK DESIGN Grafisk design Beskrivelse Opgaven Logodesign til Kapital- WATCH. Firmaet Kapitalbørsen tilbyder virksomheder, banker, revisorer, brancheforeninger m.v. et overblik over, viden om og indsigt

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere