Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken"

Transkript

1 Afd. Søndermarken Side : 1/7 Signalforsyning af IP fibernet Afd. Søndermarken 1 Afd. Søndermarken Afd. Søndermarken - er selvstændige almene boligafdeling. Afd. Søndermarken V/ Frederiksberg Forenede Boligselskaber Finsensvej Frederiksberg Afdelingerne er beliggende: Borgmester Fischers Vej 1-3 og 2-8 samt Magnoliavej Frederiksberg For tilbuddet gælder det med udbudsbrevet udsendte udbudsmateriale, dateret den indeholdende: 1. Bygherrens udbudsannonce 2. Eventuelle rettelsesblade 3. Nærværende Kravspecifikation for funktionsudbud 4. Byggesagsbeskrivelse 5. Arbejdsbeskrivelse 6. Tilbudsliste 7. Rammetidsplan 8. Situationsplan De bydende bedes straks ved modtagelsen kontrollere at udbudsmaterialet er komplet. Udbudsmaterialets enkelte dele, herunder også eventuelle tegninger, supplerer hinanden, og enhver beskrevet ydelse skal udføres, også såfremt den blot er nævnt et sted. Alle beskrevne fysiske og tekniske krav skal være overholdt og kunne genfindes i det færdige anlæg. Funktionsudbud på etablering af:

2 Afd. Søndermarken Side : 2/7 1 - Operatørtilslutning med fiberkabel samt transmissionsudstyr. Levering, installation, drift og service af fibernetværkets aktiveudstyr fordelingsudstyr. Under anden entreprise levereres, opsættes og tilsluttes de til netværket tilhørende residential gateways i lejlighederne. Idriftsættelse, drift og service af alle de til netværket hørende residential gateways skal være indeholdt i operatørens service og idriftsættelses tilbud. Arbejdsbeskrivelsen ideholder tekniske specifikationer på de leverede og monterede residential gateways. 2 - Signal leverance indeholdende nye TV-pakker og internet forbindelser samt alt support, services og håndtering af individuelle leverancer mellem afdelingens beboere og leverandøren. Funktionsudbuddet udbydes samlet, men som 2 entrepriser. Leverandøren skal afgive tilbud på begge entrepriser for at være konditionsmæssig. Indkommende tilbud vægtes ud fra nedenstående vurdering og ved udvælgelse af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Internet og TV pakkepriser 40% Tilbudssum for etablering af signalleverancen og aktivtudstyr 25% Teknisk løsning 15% Responstiden for service, serviceprisen og serviceorganisationens opbygning - 10% Exit aftale og netværksovertagelses aftale 10% Alle priser opgives inklusive 25% moms. De mest økonomisk fordelagtige tilbud indstilles til vedtagelse på afdelingsmøde i Søndermarken. Afdelingen Søndermarken er en selvstændig almen boligafdeling og kan på en generalforsamling godkende eller forkaste indstillede forslag. 2 Tilslutninger til nyetableret fibernetværk I forbindelse med en anden entreprise i afdelingen etableres et fiberoptisk netværkskabling i afdelingen dækkende alle nedenstående lokaliteter. Det fiberoptiske netværk består af 2 optiske fibre fremført fra 5 underkrydsfelter frem til hvert tilslutningspunkt. Leverandøren skal samarbejde med anden entreprenør og videregive oplysninger om hvilke stik, konnektorer og andet, der er nødvendige for tilslutning af leverandørens aktive udstyr og manegement udstyr for signalleverancen. Der skal samarbejdes og videregives oplysninger i et sådant omfang af bygherres entreprenør af den fiberoptiske netværkskabling nemt kan levere en komplet kabling med opmærkning og tilslutning af alle residential gateways, passende til leverandørens aktive udstyr. Afdelingerne har følgende lokaliteter hvor der skal udføres tilslutninger til fibernetværket:

3 Afd. Søndermarken Side : 3/7 Almene boliger: Beboertilslutninger med egen adresse Suppleringsrum Forsamlingshuse Vaskerrier Tilslutninger i kontor I alt antal tilslutninger 434 stk. x stk. 5stk. x stk. x stk. 439 stk. 3 Søndermarken - eksisterende TV/radio leverance Det eksisterende TV-fordelingsnet er ikke omfattet af denne leverance. Signalleverancen på det eksisterende coax anlæg ophører og driften af netværket stilles i bero. Afdelingen forsynes i dag med TV/radiosignaler fra YouSee. Alle beboere modtager samme pakke. Aftalen med YouSee forventes opsagt i overensstemmelse aftalens bindinger til udløb medudgangen af Ny IP service leverance Der ønskes tilbud på en leverance af symmetriske IP internetforbindelser samt TV signaler og andre digitale tillægstjenester samt. Afdelingen modtager i dag de kanaler der er indeholdt i YouSee s fuldpakke. For TV signalerne ønskes der frem over et sammenligneligt kanaltilbud, fordelt i forskellige pakker. 4.1 Leverandøren bedes beskrive hvilke services, der kan leveres på fibernetværket og hvorledes de er fordelt i pakker og grupper, hastigheder på internetforbindelser, samt hvilken indflydelse afdelingen har på sammensætning af serviceydelserne. Leverandøren skal kunne redegøre for at de tilbudte internet forbindelser er åbne for alle IPstreaming tjenester og at leverandøren ikke anvender trafikreguleringsudstyr i accessforbindelsen eller eget netværk, som påvirker tredje parts IP-streaming negativt herunder også TV-streaming. Endvidere skal der redegøres for at leverandørens internet forbindelser har den fornøden kapacitet og kvalitet til at kunne afvikle IP-streaming i det omfang som den tilbudte båndbredde. Serviceleverancen skal som minimum indeholde følgende: TV/radio kanaler, IP Internet signalleverancer og IP services. Service, dækkende både IP services og TV/radio leverancen, fibernetværket, beboerhenvendelser, drift af netværket og alt teknisk support. Tilbud til alle

4 Afd. Søndermarken Side : 4/7 Leverandøren skal kunne levere ovenstående udbud til alle fibernetværkets tilslutninger herunder alle afdelingens husstande. Leverandøren kan ikke nægte at levere ydelser til en husstand. Undtagelser herfra skal godkendes af afdelingens administrator. Beboerne er helt frit stillet med hensyn til valg af eller fravalg af indholdsleverance. Indholdsleverandøren håndtere egenhændigt alle forhold til beboerne, herunder også til-, afmelding, service, pakkeændringer, betaling etc. Varighed Leverandøren og afdelingen kan gensidigt opsige aftalen efter en periode på op til 36 måneder. Leverandøren er velkommen til også at fremsætte alternative tilbud med en anden bindingsperiode end 36 måneder. Der vil blive lagt vægt på korte bindingsperioder. Etablerings pris Leverandøren forventes at graduere tilbudsummen på etableringsudgifterne i forhold til længden af bindingsperioden for ovenstående indholdsleverancer. Omfang I forbindelse med tilbud på funktionsudbuddets på hovedpunkter er der herunder angivet de ønskede operatørydelser i hovedtræk. Der skal gives pris på arbejdsbeskrivelsens operatørydelser under afsnittet omfang Pris på minimum tre TV-pakker med særlig vægt på en grundpakke med en lav månedlig abonnementspris. Pris på program afgifter samt Koda/Copydan afgift på de forskellige pakker, ud fra dagens priser inkl. moms. Alle beboere skal have mulighed for helt at fravælge en TVleverance. Der vil blive lagt vægt på muligheder for individuel tilpasning af program indholdet i TV-pakkerne. 4.3 Pris for pakkeskift til pakke med færre/ingen kanaler inkl. moms. 4.4 Pris for pakkeskift til pakke med flere kanaler inkl. moms. 4.5 Pris, hvis beboeren ikke er tilsluttet betalingsservice inkl. moms 4.6 Pris for programkort til modtagelse af kodede eller krypterede TV-kanaler. 4.7 Pris for tilslutningsudstyr til brug for analoge eller ældre TV-apparater. 4.8 Pris for individuel teknisk bistand til den enkelte beboer i forbindelse med genindstilling af TVkanaler og tilslutning af udstyr til det nye fibernetværk. 4.9 Pris for symmetriske internetforbindelser i forskellige hastigheder. Der vil blive lagt vægt på at de tilbudte internet forbindelser er symmetriske og uden restrektioner i den overførte datamængde. Leverandøren skal kunne tilbyde internet forbindelser med en minimumhastighed på 50/50Mbit/s. Alle beboere skal have mulighed for helt at fravælge en internetforbindelse forbindelse. Der vil blive lagt vægt på at operatøren forsyner netværket med en basisbåndbredde så der uden vederlag kan stilles en internet forbindelse på minimum 512/512Kbit til alle tilslutninger Pris for mindste internetforbindelse med den laveste hastighed.

5 Afd. Søndermarken Side : 5/ Pris for etablering af døgn overvågning af afdelingens FTTH-netværk der passer til leverandørens overvågningsplatform inkl. moms. 5 Digitale kanaler og HD modtagelse Beboerne skal have mulighed for at modtage alle programmer i TV-pakkerne i digital kvalitet. Der ønskes leveret et antal kanaler i HD kvalitet. Der vil blive lagt vægt på muligheder for individuel tilpasning af program indholdet i TVpakkerne, hvor brugerne via et internet basseret bruger interface har mulighed for at sammensætte individuelle pakker. 5.1 Leverandøren bedes beskrive, hvorledes de digitale muligheder ser ud, samt beskrive sammenhæng mellem DVB-C pakker og de digitale muligheder. 6 Netværksbokse I forbindelse med idriftsættelse af afdelingens fibernetværket skal leverandøren idriftsætte netværksbokse så de passer til og understøtter funktionaliteten i det leverede aktive fordelingsudstyr. I forbindelse med idriftsættelse af afdelingens fibernetværket skal leverandøren samarbejde med og videregives oplysninger i et sådant omfang, at bygherres entreprenør af den fiberoptiske netværkskabling nemt kan leverer og montere netværksboksen så de understøtter og passer til leverandørens centrale aktive fordelingsudstyr. Netværksboksene skal serviceres af leverandørens almindelige serviceorganisation og der skal være fuld understøttelse af gatewayens trådløse WIFI og en mulig kollektiv internetforbindelse. Alle beboere skal have tilsendt en unik ESSID og tilhørende adgangskode. Type og bestykning af bygherres opsatte netværksboksene er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen punkt 5.8. Såfremt at der kræves yderligere bokse eller CI kort for at kunne abonnere på netværksservices skal leverandøren kunne sælge eller udleje digitalbokse eller CI kort. 6.1 Leverandøren bedes beskrive alle mulighederne med digitalbokse, CI kort mv. samt angive priser på køb, leje, oprettelse. 7 Idriftsættelse af FTTH-netværk Funktionsudbuddet på en nye signalleverance bestående af TV/radio pakker og IP internet forbindelser omfatter også levering, montering og service, tilslutning og idriftsætte af aktivt fordelingsudstyr i bygherres krydsfelter.

6 Afd. Søndermarken Side : 6/7 I forbindelse med etableringen af afdelingens fibernetværket skal leverandøren samarbejde med og videregives oplysninger i et sådant omfang, at bygherres entreprenør af den fiberoptiske netværkskabling nemt kan leverer og udføre opmærkning af kabler, nødvendig plads, dybdekrav og øvrigmontage, som er nødvendig for installering af leverandørens udstyr, samt krav til spændingsforsyninger, ventilation, temperaturforhold, sikring, aflåsning, beskyttelse i øvrigt. Udstyret skal fuld ud understøtte funktionaliteten i de levereder residential gateways/netværksbokse. 8 Etablering af signalleverancen Leverandøren har ret til at lægge fiberkabler ind til og gennem afdelingens matrikel til afleveringspunkterne. Fiberkablerne skal lægges med hensyntagen til andre installationer samt til adgangsforhold for fremtidige installationer. Afdelingerne skal have forelagt og være enig i fremføringsvejene. Der vil ikke, uden skriftlig tilladelse, kunne foretages forsyning af andre aftagere end afdelingerne gennem afdelingens arealer. Såfremt leverandøren ønsker at etablere et fordelingspunkt, der kan betjene andre end den pågældende afdelingen, skal dette punkt være placeret i eller umiddelbart ved afdelingsskel. Der skal indgås skriftlig aftale om dette punkt - herunder også en lejeaftale, der træder i kraft, hvis leverandøren ophører med at levere til afdelingen, men ønsker at beholde fordelingspunktet. Såfremt leverandøren ønsker afleveringspunkt i skel tinglyst, bærer leverandøren alle nuværende og kommende udgifter i forbindelse hermed. 8.1 Leverandør bedes opgive pris på indlægning af fibernetværket og alle tilhørende arbejder, hvor en positiv pris betyder, at afdelingen betaler til leverandøren, og en negativ pris betyder, at leverandøren betaler til afdelingen. 8.2 Ved ophør af aftalen kan afdelingerne forlange at overtage leverandørens aktiveudstyr og evt. andet fordelingsudstyr. Leverandøren skal beskrive pris og betingelser. Leverandøren skal også beskrive muligheder, betingelserne og pris for 3 parts anvendelse af leverandørende hovedaccess forbindelse efter kontraktens udløb. 8.3 Beskrivelse af leverandørens håndtering af information til beboerne omkring TV signaler internet forbindelser og IP services. Al information til beboerne om nye Ip internet forbindelser, TV-signaler, pakkevalg og IP services mm. varetages af leverandør 8.4 Såfremt der bruges underleverandører, skal dette beskrives.

7 Afd. Søndermarken Side : 7/7 9 Anlægsservice og kundesupport Anlægssupport og kundeservice skal inkludere følgende: Anlægsservice 24 timer i døgnet alle årets dage. Maksimale tider på besvarelse af henvendelser, udrykning på servicekald og udbedringer skal angives i tilbuddet. Leverandøren skal overvåge hele netværket hele døgnet og i alle ugens dage via et NOC funktion. Leverandøren skal have et direkte online nummer til NOC eller døgnbemandingen til brug for afdelingens driftsansvarlige person. Leverandøren skal stille support til rådighed og til besvarelse af henvendelser fra afdelingens beboere, både telefonisk og ved henvendelser. Leverandøren skal beskrive bemandingen af kundesupport og anlægsservice, herunder også SLA på hovedaccessforbindelsen samt procedure ved beboerhenvendelser og gennemsnitlige svartider i forskellige time tidsintervaller. Leverandørens netværksservice, NOC funktion, antiterror logning og beboer support skal være indeholdt i abonnementspriserne og må i hele aftaleperioden ikke faktureres særskilt til beboerne eller kollektivt til foreningen. 10 Forsyningsaftale Da leverandøren afregner ydelser direkte med afdelingens husstande er eventuelle beboer restancer afdelingen Søndermarken og Frederiksberg Forenede Boligselskaber uvedkommende Leverandøren bedes beskrive prisreguleringsbetingelser. Såfremt der er mindre en 6 måneder til næste prisreguleringstidspunkt, bedes leverandøren beskrive forventningerne til en kommende prisregulering Bindingsperioden for alle aftaler skal beskrives i forbindelse med tilbuddet Hvis bindingsperioden er længere end 36 måneder fra idriftsætning, bedes det beskrives, hvorledes udtræden af aftalen kan ske efter 12 eller flere måneders kontraktperiode mod betaling af et evt. exitbeløb. Alle exit beløbene skal angives i tilbuddene. Gebyrer eller exitbeløb, der ikke er angivet i tilbudslisten kan ikke opkræves afdelingen i forbindelse med opsigelse af alle indgåede aftaler.

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fremtiden indenfor hurtigt internet banker på døren, og selv vores regering lancer et initiativ med fibernet til hele Danmarks befolkning. Der

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Indhold side side 1 2 Informationssamfundet Danmark som IT-nation Bolignet og boligorganisationerne Hvad er bolignet?

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- og kabelanlæg

vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- og kabelanlæg Rådgivningsaftale vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- kabelanlæg Teknolien omkring tv, bredbånd, IP-telefoni mv. udvikler sig konstant. Det har blandt andet

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere