Aktivitetskatalog. Svendborg Gymnasium & HF. Et tilbud til folkeskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetskatalog. Svendborg Gymnasium & HF. Et tilbud til folkeskoler"

Transkript

1 Aktivitetskatalog Svendborg Gymnasium & HF Et tilbud til folkeskoler

2 Kataloget er produceret af en arbejdsgruppe bestående af 12 af gymnasiets lærere, som repræsenterer en lang række fag. Vi håber aktiviteterne vil blive taget godt i mod på skolerne. Vores ønske er fortløbende at justere aktiviteterne, meget gerne i dialog med jer. Derfor håber vi, at I sammen med jeres elever finder idéerne interessante og får lyst til at besøge os i foråret Jeg kontaktes på: Telefon: Jeg vil formidle kontakten til relevante faglærere, der sammen med elever skal være ansvarlige for aktiviteterne. Vi glæder os til at se jer på Svendborg Gymnasium og HF. Med venlig hilsen Tine Spanggaard Uddannelseschef

3 Aktiviteter indenfor humanistiske fag Dansk Nedenfor er præsenteret nogle forslag til emner, som gymnasieelever arbejder med i dansk, og som egner sig til at blive formidlet af gymnasieeleverne til folkeskoleelever. Vi forestiller os, at folkeskoleeleverne ofte møder de samme emner/temaer i den daglige danskundervisning, men at gymnasieelevernes formidling vil gøre det klart, hvad forskellen er på fokus og fagligt niveau mellem folkeskolen og gymnasiet. Samtidig tænker vi, at et elevsamarbejde på tværs af folkeskole og gymnasium vil være motiverende for læringen hos begge elevgrupper. Gymnasieeleverne kan formidle deres viden til folkeskoleeleverne ved eksempelvis at lave et miniundervisningsforløb med en blanding af elevpræsentationer, gruppearbejde og vejledning. Man kan forestille sig, at begge elevgrupper har arbejdet med samme emne på forhånd. Undervisningen kan enten foregå på gymnasiet eller på folkeskolen. Dansk i gymnasiet består af de 3 områder litteratur, sprog og medier. Pindene inden for disse 3 hovedområder er blot tænkt som eksempler og kan rettes til efter den enkelte klasse og lærers ønsker. For hvert af de 3 områder har vi forsøgt at uddybe mulighederne i et enkelt af emneeksemplerne. Litteratur: Læsning af et forfatterskab Læsning af en genre Litteraturhistorie - tematisk læsning: Os og det andet Eksempel: Litteraturhistorie - tematisk læsning: Os og det andet Målet med forløbet er at give eleverne en bevidsthed om forskellige litteraturhistoriske perioders sammenhæng og forskelligheder. Udgangspunktet for forløbet er, hvordan fænomenet det andet defineres og forstås. Eleverne arbejder med nedslag i forskellige litteraturhistoriske perioder, hvor de skal analysere tekster med fokus på, hvad det andet er, og de skal forklare, hvorfor det andet opfattes forskelligt i de perioder, de arbejder med. Sprog: Almen Sprogforståelse: Grammatik-kursus med fokus på sætningsanalyse Retorik og argumentation i politiske taler Metaforer i kærlighedsdigte Eksempel: Retorik og argumentation i politiske taler Målet med forløbet er at gøre eleverne bevidste om, hvor stor en del af et budskab selve ordvalget er. Eleverne præsenteres for danskfaglige begreber knyttet til sproglige billeder, sætningsstrukturer, brug af personlige pronominer osv. Helt konkret skal eleverne dels analysere uddrag fra en række taler og dels selv skrive taler, som de også skal fremføre. Der kan altså også arbejdes med, hvordan man holder en tale, så den overbeviser ens tilhørere.

4 Medier: Nyhedsformidling. Mediernes rolle i dag - hvordan arbejder journalisterne og hvorfor? Hvilken magt har medierne i dag? Dokumentarfilm som genre Tegneserien som litterært værk Eksempel: Nyhedsformidling. Mediernes rolle i dag - hvordan arbejder journalisterne og hvorfor? Hvilken magt har medierne i dag? Målet med forløbet er, at eleverne bliver bevidste om ændringen i mediebilledet i det senmoderne samfund, hvor der er kommet flere medier, og mulighederne for at søge information for den enkelte er blevet enorme. Eleverne præsenteres for analyseredskaber til sproglig analyse, diskursanalyse og viden om de journalistiske nyhedskriterier, der klæder dem på til selv at lave en medieanalyse, hvor de analyserer forskellige former for nyhedstekster - på nettet, i den daglige avis (i papirform) og i TV.

5 Sprogfag (tysk, engelsk, spansk og fransk) Præsentation af et nyt sprog (spansk/fransk) Gymnasieelever underviser en folkeskoleklasse Sted: Egen skole Indhold: Lære at udtale alfabetet og tallene fra 0-9 på spansk Lære at sige hej og farvel, navn.., alder.., jeg bor.., jeg kan lide... Lære udenad (individuel opgave) Spontan samtale på gulvet sammen med læreren (klasse/par-undervisning) Tallene studeres og læres, eleverne udveksler mobiltelefonnummer, så de sender hinanden en SMS på spansk (klasse/par-undervisning) Samarbejde om elevprodukter (engelsk, tysk, spansk) Et samarbejde mellem grundskoleelever og gymnasieelever om et fælles emne over mere end et modul, hvor der skal udarbejdes et anvendelsesorienteret produkt: en blog, en avisartikel, en flyer, et manuskript til en film, der efterfølgende skal optages. Gymnasieeleverne fungerer som ressourcepersoner, da de kan overskue større sproglige udfordringer, har et bredere ordforråd og er mere reflekterede i forhold til tekstlæsning. I tysk kunne eleverne eksempelvis samarbejde om "Landeskunde" med fokus på byerne Hamburg, München eller Berlin. Her skal de skrive en rejseblog eller en rejseartikel om den pågældende by. De kunne også samarbejde om emnet "Immigration in Deutschland", der diskuterer de sociale og kulturelle problemstillinger samfundet står over for. Eleverne kan således arbejde med konkrete nyheder, immigrantlitteratur eller spillefilm om det at være nytysker. Her kan de i fællesskab skrive en formidlingsartikel, en filmanmeldelse eller manuskript til en nyhedsudsendelse, som de efterfølgende optager. Som forarbejde til det fælles projekt arbejder de to skolegrupper med kernestoffet hver for sig og samles herefter om det fælles projekt ud fra deres forskellige forudsætninger. Modulet kan tage udgangspunkt i en tekst som klassen i forvejen skal læse og dermed lader modulet sig placere midt i et allerede defineret og etableret forløb.

6 Tandemundervisning (spansk, tysk, engelsk) Dette forløb er et fællesforløb for en gymnasieklasse og en folkeskoleklasse og afholdes på Svendborg Gymnasium. Modulet kan tage udgangspunkt i en grammatisk, indholdsmæssig eller tematisk problemstilling, som klassen i forvejen arbejder med. Derved lader modulet sig placere midt i et allerede defineret og etableret forløb. Indhold: Isbryderen: Eleverne (alle) kommer med en præsentation af sig selv på fremmedsproget (meget gerne en fiktiv) Opgaveløsning i par eller tre og tre (begge klasser repræsenteret i hvert par). Opgaven kan være grammatisk, arbejde med ordforråd (danne sætninger), søge information, etc. Opsamling i klassen (kan være fremlæggelse af et fælles produkt). Værktøjer til at udtrykke meninger mundtligt og skriftlig på 2. fremmedsprog (tysk, spansk, fransk) I dette forløb som løber over to moduler (2 x 90 minutter) fokuseres på at kunne tage ordet og meningstilkendegive i større og mindre omfang mundtligt såvel som skriftligt. Forløbet afholdes på Svendborg Gymnasium med udvalgte elever fra folkeskole- og gymnasieklasser. Eleverne blandes. Første modul 1. sekvens: Klasseintroduktion: gambitter, tur-tagning, sætningsrytme og holdningsverber 2. sekvens: Opvarmning: dramaturgiske samtaleøvelser der træner de introducerede gambitter, tur-tagning med diskursmarkører og sætningsrytme. Her er fokus desuden på selvregistrering og rumfornemmelse for at modvirke nervøsitet og generthed. 3. sekvens: Spontan beskrivelse af menneskelige stilbilleder med brug af meningstilkendegivelser og diskursmarkører. 4. sekvens: Mundtligt arbejde med småproblematikker i grupper Andet modul 1. sekvens: Meningstilkendegivelse på chat-plan 2. sekvens: Diskussionsdebatter omkring større problematikker i større grupper 3. sekvens: Brevkorrespondance i par (evt. med peer-peer korrektur)

7 Dansk og sprogfag "Lær at argumentere for en holdning - den faglige analyse" Kan dine elever analysere en fiktionstekst uden at bruge ordene jeg synes/mener/tror? Denne aktivitet henvender sig til overbygningseleverne, der skal lære at argumentere fagligt, når de analyserer tekster. Eleverne vil blive præsenteret for, hvad det vil sige at skelne mellem det faglige og det private selv, og hvordan de konkret og sprogligt skal formulere sig når de skal overholde de faglige krav. Modulet kan tage udgangspunkt i en tekst som klassen i forvejen skal læse og dermed lader modulet sig placere midt i et allerede defineret og etableret forløb som fx novelle-, lyrik- eller romanlæsning. Religion Tandemundervisning Kender dine elever f.eks kvadratrod Jesus, eller ved de hvad en myte og et ritual er for noget? Vi kan tilbyde et samarbejde mellem elever fra folkeskolen, og de elever, der har valgt at fordybe sig i religion på B niveau i gymnasiet. Eleverne på religionsholdene vil f.eks. kunne introducere en folkeskoleklasse for en eller flere af de begreber, man arbejder med i undervisningen på gymnasiet. Materiale og fokus kan aftales efter behov. Der er også mulighed for at opleve eleverne in action under naturvidenskabsfestivallen. Lærer til lærer Ved vi egentlig, hvad eleverne lærer i folkeskolens religionsundervisning? Og ved du, hvad eleverne skal lære i gymnasiet? Vi er altid åbne overfor ønsker om lærer-samarbejde. Kom og besøg os, og få en snak om hvad religion i gymnasiet er, og kig gerne med i undervisningen. Vi vil altid gerne klædes bedre på til at møde eleverne når de starter på gymnasiet, og også gerne komme på besøg hos jer, for at sikre en bedre overgang fra folkeskolen til gymnasiet.

8 Aktiviteter indenfor naturvidenskab Herunder tilbud til klasser i folkeskolens overbygning om undervisning og eksperimentelt arbejde indenfor naturvidenskab. Aktiviteterne vil inddrage folkeskoleklassens egne lærere, og dette samarbejde skulle gerne øge elevernes interesse for naturvidenskabelige fag og emner. Nedenfor findes både aktiviteter der afholdes på gymnasiet samt aktiviteter hvor gymnasiets elever besøger skolen, ligesom de forskellige eksperimenter kan kombineres så forløbet strækker sig over en dags varighed. Endvidere vil vi løbende udbyde forskellige faglige eksperimentelle kurser for grundskolens lærere. 1. Klassen er på besøg på gymnasiet Kulhydrater: Eleveksperiment: smagsvurdering af mono-, di- og polysacchariders sødeevne Eleveksperiment: hvordan skelner man mellem mono- og disaccharider i læskedrikke og juice (Barfods prøve) Eleveksperiment: påvisning af stivelse i madvarer Eleveksperiment: påvisning af monosaccharid i vingummibamser (Barfods prøve) Eleveksperiment: sølvspejl med vingummibamser (Tollens test) Eleveksperiment: påvisning af stivelse i vingummibamser Demoforsøg: vingummibamse i flammende inferno Fyrværkerikemi: Oplæg om brandtrekanten Eleveksperiment: fremstilling af sortkrudt efter forskellige gamle opskrifter Eleveksperiment: dannelsen af fyrværkerifarver Eleveksperiment: fremstilling af stjernekaster Demonstration af afbrænding af almindeligt vat og skydebomuld Eleveksperiment: affyring af en lille hjemmelavet bordbombe Videoklip om fyrværkeriskader og sikkerhed C-vitamin: Eleveksperiment: små kvalitative undersøgelser med påvisning af C-vitamin i forskellige fødevarer, C-vitamin som syre, C-vitamin som antioxidant Eleveksperiment: bestemmelse af C-vitaminindholdet i forskellige juicer og friskpresset saft (titrering med brug af standardkurve) Fedtstoffer : Eleveksperiment: bestemmelse af fedtindholdet i chips, avocado, banan eller lign. Eleveksperiment: undersøgelse af umættethed af fedtstoffer Bageri: Hvad er det der får bagværket til at hæve og blive luftigt? Hvad sker der hvis man bruger andre hævemidler end der står i opskriften? Eleveksperimenter med bagning.

9 Sodavand: (alle 3 eksperimenter kan ikke nås på 90 minutter) Eleveksperiment: bestemmelse af farvestofindholdet i sodavand (spektrofotometrisk bestemmelse med standardkurve) Eleveksperiment: bestemmelse af syreindholdet i sodavand, titrering med måling af ph med phmeter Eleveksperiment: udtræk af koffein fra cola eller red bull Salte: Eleveksperiment: genfind et salt (kaliumnitrat) fra en forurenet prøve (herunder trænes en række forskellige laboratorieteknikker) Eleveksperiment: bestem saltindholdet i havvand, sved eller øjenbadevand (titrering med brug af standardkurve) Eleveksperiment: kuldeposer, hvad er der i og hvor kolde bliver de? Anvendelser af enzymer i hverdagen: Eleveksperiment: nedbrydning af stivelse med spytamylase Eleveksperiment: enzymatisk spaltning af hydrogenperoxid Eleveksperiment: undersøgelse af enzymers funktion i vaskepulver (>90 minutter) Eleveksperiment: enzymmængdens indflydelse på ostefremstilling (>90 minutter) Eleveksperiment: enzymers betydning for æblejuice produktion(>90 minutter) Eleveksperiment: enzymers betydning ved bagning af brød (>90 minutter) Lyd og musik: Eleveksperiment: hvad bestemmer resonansfrekvensen for et rør? Demonstration: overtoner fra forskellige instrumenter Demonstration: hvad bestemmer frekvensen af en streng? Lys og farver: Eleveksperiment A: spektre fra forskellige lyskilder (f.eks. glødepære, spare pære, lysstofrør, kulørt pære, laser, diodelygte, halogenpære, stearinlys håndspektrometer Eleveksperiment B: blanding af farver, skyggefarver, farvecirkel. Demonstration: spektrum af glødepære, spare pære, farvet sodavand (PC+DIVA) NB. Hvis eleverne alle skal nå både forsøg A og B er 90 min. for lidt. Optik: Eleveksperimenter: spredelinse, samlelinse, briller, brydning, totalrefleksion, brydningsindeks Oplæg om brændpunkt og brillestyrke Optik + uorganisk kemi: Eleveksperiment: byg dit eget kamera og fremstil dit eget fotopapir Mekanik og eksplosioner, raketaffyring: Byg og affyr raketter, find ud af hvordan du får den længst muligt væk og beregn hvor meget energi du får sendt raketten af sted med.

10 DNA, kriminal- og faderskabssager Eleveksperiment: bestem hvem gerningsmanden er, eller hvem der kan være faderen til barnet (DNA profiler vha. gelelektroforese) Test dig selv Puls, blodtryk, måling af vitalkapacitet, måling af peakflow, styrkemåling hænder, BMI, taljemål, kondition, hoppehøjde, smidighed, statisk udholdenhed, balance Krop og energi Kostanalyse Bakterier Bakterier i vores omgivelser Bakterier og antibiotikaresistens Mikroskopi Mikroskopi af planteceller, dyreceller, præparater Mikroskopi af daphnier (krebsdyr) Påvirkning af daphniers hjerterytme med forskellige stoffer Dissektioner Dissektion af svinehjerte, pluks Dissektion af blåmusling Dissektion af fisk Økologiske forsøg Andemad: test din shampoo på andemad Næringssalte og plantevækst Næringssaltes betydning for planters vækst Fotosyntese og respiration Påvisning af fotosyntese og respiration

11 Laktoseintolerance Enzymers omsætning af mælkesukker Arv og blod Blodtypebestemmelse hvilken blodtype har du? Bestemmelse af klassens blodtyper, genetik bag ABOsystemet, Rhesussystemet og bloddonation hvem kan modtage blod fra hvem? Måling af reaktionstid Eleveksperiment: eleverne måler deres reaktionstid individuelt og i grupper. Større kemiske synteser Syntese af acetylsalicylsyre (=aspirin) med efterfølgende oprensning og renhedstest (>90 minutter) 2. Klassen får besøg af elever fra SG Salmiak Demonstration af reaktion mellem ammoniak og saltsyre til dannelsen af salmiak ved en syre-base reaktion som følges ved måling af ph med ph-meter Demonstration af røgringe = salmiaktåge Eleveksperiment: påvisning af salmiak i spejderhagl (de enkelte ioner påvises ved simple kemiske reaktioner, først på ægte salmiak dernæst på spejderhagl) Ægget fra yderst til inderst: Demonstration af kalks reaktion med syre herefter påvisning af at æggeskallen er lavet af kalk (kan også udføres som eleveksperiment) Demonstration af det svulmende æg Eleveksperiment: måling af ph på æggehviden Eleveksperiment: påvisning af protein i æggehvide og æggeblomme Eleveksperiment: dannelsen af jernsulfid i grænselaget mellem æggeblomme og æggehvide (den grimme grå ring) Eleveksperiment: æggeblommen som emulgator Syre-base kemi: Demonstration af ph i forskellige opløsninger med ph-meter og dataopsamling Demonstration af optegning af en titrerkurve Eleveksperiment: er der mere syre i citronsaft end i appelsinsaft (neutralisering) Eleveksperiment: fremstilling af boblepulver Grønne blade. Hvordan bliver de brune? Hvorfor ser de grønne ud? Eleveksperiment: farvestoffer i grønne blade bestemmes ved TLC Demonstration: efterårsfarver, lys gennem klorofylopløsning og farvet sodavand (OHP/PC) Subtraktiv farvedannelse, farvecirkel Demonstration: additiv farveblanding (2 lysbilledapparater eller 2 OHP)

12 Radioaktivitet: (Demonstrationer) Opsamling af støv og luft fra kælder Bestemmelse af halveringstid ved dataopsamling ( 137 Ba *, 234 Pa * ) Gæt et tal: forskellige henfald, gennemtrængelighed, tilfældighed Måling på det opsamlede støv og luft fra kælder (www.radon.dk) Anvendelser: Er en beholder fyldt? Tykkelsesmåling. 3. Spotkurser for lærere I foråret tilbydes kursus i mikroskala-eksperimenter i kemi på Svendborg Gymnasium.

Bilag til Sciencestrategien 0-18 år i Svendborg Kommune 2013-15 24. januar 2013

Bilag til Sciencestrategien 0-18 år i Svendborg Kommune 2013-15 24. januar 2013 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 www.svendborg.dk Bilag til Sciencestrategien 0-18 år i Svendborg Kommune 2013-15 24. januar 2013 Bilag 1. Arbejdsgruppens anbefalinger

Læs mere

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST Hellebjerg-FIRST 2013-14 Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST 2013-14 Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle 4

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere