Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy"

Transkript

1 APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere. De to skemaer omhandler to grupper af spørgsmål, et for det fysiske arbejdsmiljø og et for det psykiske arbejdsmiljø. Skemaerne er udfyldt med anonymitet. Det fysiske arbejdsmiljø Skemaet vedrørende det fysiske arbejdsmiljø er udarbejdet af De frie Grundskolers Lærerforening. A. Skolens rum A10 Elektriske installationer, A11 Maskiner/stoffer/materialer og A12 Arbejdsredskaber: telefon, IT adgang m.v. A1 Pladsforhold: 50%. For lidt plads i LLC og MLC. Mangler rum til specialelev. Mangler plads til elevernes overtøj. Manglende placering af igangværende materialer til kreative fag. A2 Gulve/vægge/loft: 10%. Det roder tit på gulvet i gangen og SFO. A3 Indretning: 20%. Bedre hvis 6.-/7. kunne være i et lukket rum. Tavlerne er ikke gode at skrive på, filtpennene er for dårlige og tavlerne er svære at rengøre. A4 Gangarealer: 20%. Det roder på gulvet med elevernes fodtøj og overtøj. A5 Garderobe/omklædning/bad: 40%. Pladsmangel og ingen mulighed for at låse sin taske/pung inde. A6 Toiletforhold: 10%. (Ingen begrundelse) A7 Pausefaciliteter: 10%. For lidt plads til indendørs aktiviteter. A8 Aflåseligt skab: 50%. Mangler til lærernes personlige ting. Aflåseligt skab til medicin mangler. A9 Oprydning: 60%. Der er tit rodet forskellige steder på skolen. Der er bl.a. nævnt lærerværelset, elevernes arbejdspladser, katedre, gang, garderobe og igangværende materialer til kreative fag (både i MLC og LLC). B. Lydforhold/støj B2 Fra maskiner, B3 Fra inventar, B4 Udefra og B6 Andre støjforhold. B1 Fra mennesker: 10%. B5 Akustik: 10%. Kunne være bedre.

2 APV Friskolen Thy Side 2 Følgende forhold blev besvaret med ok : C1 Dagslys C. Lysforhold C2 Kunstigt lys på arbejdspladsen: 10%. Generende neonlys. C3 Kunstig rumbelysning: 10%. Generende neonlys. C4 Mulighed for dæmpning af lysindfald: 30%. Generende dagslys, der ikke kan lukkes af for. Generende lysindfald fra loftsvinduerne. Følgende forhold blev besvaret med ok : D6 Rengøring i gangarealer m.v. D. Rengøring D1 Rengøring i lokaler: 30%. Der er ikke gjort ordentlig rent i hjørnerne, bag dørene, under skraldespande, paneler og gerigter. Mere struktur på rengøringen, så vi kan bede eleverne om at sætte stole op og lette rengøringen for rengøringspersonalet. D2 Mulighed for rengøring: 10%. D3 Armaturer, lamper o.l.: 10%. Manglende rengøring. D4 Affaldsspande: 10%. Manglende rengøring. D5 Skabe, reoler, hylder o.l.: 20%. Rod på hylder og skabe i SFO, når eleverne har brugt tingene. Støvede skabe og hylder. Køleskabe og mikroovne mangler ordentlig rengøring. Følgende forhold blev besvaret med ok : E5 Fugtforhold E. Temperaturer varme og kulde E1 Temperatur sommer: 50%. Manglende ventilation. Meget varmt i SLC E2 Temperatur vinter: 20%. Kan være koldt, især når det blæser. E3 Mulighed for regulering: 30%. Elever stiller uhensigtsmæssig på radiatorer og ventilationsanlæg. E4 Solafskærmning: 40%. Mangler gardiner eller solafskærmning f.eks. SLC og mediateket Følgende forhold blev besvaret med ok : F3 Døre, vinduer i øvrigt og F4 Isolering F. Kulde og træk F1 Store vinduespartier: 10%. Der kan være koldt i mediateket.

3 APV Friskolen Thy Side 3 F2 Døre ud til det fri: 20%. Koldt på lærerværelset, når elever går ud og ind af fordøren og ikke lukker den. G. Luftkvalitet og ventilation G2 Lugtgener, G5 Røgfrit miljø, G6 Er øjne, hud, luftveje m.v. fri for irritationer? Og G7 Sygdomsfremkaldende påvirkninger opleves ikke? G1 Luftkvalitet generelt: 10%. G3 Ventilation i klasserum: 40%. Ikke kraftig nok. Dårlig ventilation, når der er mange elever i klassen. Der kan trække kold luft ind fra ventilationsanlægget. G4 Ventilation i faglokaler: 10%. H. Statisk elektricitet Alle forhold blev besvaret med ok : H1 Gulvbelægning, H2 Ledende genstande og H3 El-udstyr afledt af jord. I2 Arbejdsstillinger og I3 Variation i arbejdet. I. Arbejdspladser I1 Arbejdsbord og stol: 20%. Nogle af arbejdsbordene er for store til de små elever. I4 indstilling af maskiner m.v.: 10%. Kontormøbler kunne være bedre. I5 Indstilling af IT-apparatur: 10%. Mangler tastaturudtræk. I6 Forhold i forbindelse med rengøring: 20%. Manglende struktur på rengøring mht. at eleverne kunne sætte stole op. Papirer roder på bordet på læreværelset. Det roder i SFO og på elevernes arbejdspladser. J. Øvrige funktioner Alle forhold blev besvaret med ok : J1 Arbejdsborde, J2 Løfteredskaber til tunge løft, J3 Indretning af maskiner og J4 Servicevogne og borde. K. Biologiske forhold K1 Mikroorganismer, skimmelsvampe o.l., K2 Virus, bakterier o.l., K4 Tobak og K6 Smitsomme sygdomme.

4 APV Friskolen Thy Side 4 K3 Støv: 10%. Der er meget støvet på hylder, paneler o.l. K5 Renlighed i øvrigt: 10%. Mangler rengøringsplan og hovedrengøring. L. Kemiske forhold L1 Dampe, aerosol, L2 Arbejde med kemiske stoffer og L6 Instruktion i brug. L3 Opbevaring af kemi: 10%. Mangler faglokale. L4 Ventilation af kemiskab: 30%. Findes ikke. L5 Brugsanvisninger: 10%. Ved ikke om der forefindes brugsanvisninger på rengøringsmidler. L7 Opbevaring af rengøringsmidler: 10%. Står mange forskellige steder og ikke aflåst. L8 Affaldshåndtering: 10%. For små skraldespande udenfor. M. Ulykkesrisiko M2 Maskinsikkerhed, M3 Brug af stiger m.v., M7 Stoffer og materialer, M9 Gasflasker og M10 Er el-ledninger sikret? M1 Risiko for at glide, falde eller snuble: 10%. Glat i gangen somme tider. M4 Instruktion, oplæring, kontrol: 10%. Mangler kontrol. M5 Førstehjælp/sikkerhedsudstyr: 10% Ved ikke om det forefindes. M6 Personlige værnemidler: 10% Ved ikke om det forefindes M8 Eksplosion og brand, herunder bekæmpelse: 10% Ved ikke om der forefindes planer for bekæmpelse. M11 Evakueringsplaner: 40%. Ved ikke om der forefindes evakueringsplaner, elever og lærer bør vide det. Eleverne bør også orienteres om flugtveje i lærecentrerne. M12 Skolegård, legeareal: 20%. For få legeredskaber. Mangler flis ved hoppepuden. M13 Sneberedskab: 30%. Mangler saltning eller grusning på trappe og indkørsel/parkeringsplads. Det psykiske arbejdsmiljø Skemaet vedrørende det psykiske arbejdsmiljø er udarbejdet af AMI, arbejdsmiljøinstituttet. 1. Forskellige krav i arbejdet (Her kan man få mellem 0 og 24 points. Nul betyder, at kravene i arbejdet er meget lave, mens 24 betyder, at kravene er meget høje)

5 APV Friskolen Thy Side 5 De krav, der er tale om, er dels kvantitative krav (spm. 1a, 1c, 1e) og dels emotionelle krav (spm. 1b, 1d og 1f). Kvantitative krav handler om at have for meget arbejde i forhold til den tid, der er til rådighed. Emotionelle krav vedrører følelsesmæssige belastninger i arbejdet samt krav om at skjule sine følelser. Hvis kravene i arbejdet er høje, skal man være opmærksom på, om de ansatte har tilstrækkelig indflydelse og tilstrækkelig støtte til at kunne klare de høje krav. Det er også vigtigt, at medarbejderne har den personlige kompetence og kunnen, som er nødvendig for at imødekomme kravene i arbejdet. Hvis medarbejderne mangler indflydelse, kompetence eller støtte, kan høje krav være sundhedsskadelige. Resultaterne om krav kan vurderes på denne måde: Kravene ligger meget højere end gennemsnittet: Over 12 points Kravene ligger lidt højere end gennemsnittet: points Gennemsnit for virksomheder i Danmark: 10 points Kravene ligger lidt lavere end gennemsnittet: 8-10 points Kravene ligger meget lavere end gennemsnittet: Under 8 points Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 10, Indflydelse og udviklingsmuligheder (Her kan man få mellem 0 og 40 points. Nul betyder, at man slet ikke har indflydelse i arbejdet og ikke har udviklingsmuligheder, mens 40 points betyder, at man har ekstremt høj indflydelse og meget gode udviklingsmuligheder). Denne dimension er af central betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Den omfatter en række meget vigtige faktorer i arbejdet: Indflydelse, udviklingsmuligheder, frihedsgrader, mening i arbejdet og involvering i arbejdspladsen. Hvis de ansatte scorer lavt på denne dimension, er der sandsynligvis problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Et lavt niveau for indflydelse og udviklingsmuligheder vil føre til stress, helbredsproblemer, fravær, høj personaleomsætning og lav motivation i arbejdet. Resultaterne om indflydelse og udviklingsmuligheder kan vurderes på denne måde: Indflydelse og udviklingsmuligheder er meget bedre end gennemsnittet: Over 29 points Indflydelse og udviklingsmuligheder er lidt bedre end gennemsnittet: points Gennemsnittet for virksomheder i Danmark: 26 points Indflydelse og udviklingsmuligheder er lidt dårligere end gennemsnittet: points Indflydelse og udviklingsmuligheder er meget dårligere end gennemsnittet: Under 23 points Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 28, Ledelse, støtte og kommunikation (Her kan man også få mellem 0 og 40 points. Nul betyder, at ledelsen er meget dårlig, at man ikke får støtte fra andre på sit job, og at kommunikationen er meget dårlig, mens 40 points betyder, at alle tre forhold er så gode, som de kan blive).

6 APV Friskolen Thy Side 6 Denne dimension handler om det sociale klima på arbejdspladsen: Social støtte, feedback, socialt fællesskab, relevante informationer på rette tidspunkt samt god ledelseskvalitet. Også dette er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. På dette område er det ikke tilstrækkeligt at lave regler. Ledelse, støtte og kommunikation handler om, hvordan man omgås hinanden på virksomheden i det daglige arbejde. Hvis virksomheden scorer lavt på denne dimension, er det vigtigt, at alle inddrages i den proces, som skal til for at forbedre forholdene. Resultaterne om ledelse, støtte og kommunikation kan vurderes sådan: Ledelse, støtte og kommunikation er meget bedre end gennemsnittet: Over 27 points Ledelse, støtte og kommunikation er lidt bedre end gennemsnittet: points Gennemsnittet for virksomheder i Danmark: 24 points Ledelse, støtte og kommunikation er lidt dårligere end gennemsnittet: points Ledelse, støtte og kommunikation er meget dårligere end gennemsnittet: Under 21 points Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 24, Utryghed i arbejdet (Her kan man få mellem 0 og 4 points. Nul betyder, at man slet ikke er utryg, mens 4 betyder, at man er meget utryg i sit arbejde). Tryghed i arbejdet er at stor betydning for de ansatte. Hvis de ansatte ikke føler sig trygge, kan det give anledning til stress, ængstelse og forskellige andre symptomer. Medarbejdere, som er utrygge, har også større tendens til at søge væk for at opnå bedre sikkerhed i ansættelsen. Resultatet om utryghed i arbejdet kan vurderes på denne måde: Meget mere utryghed end gennemsnittet Over 2 points Noget mere utryghed end gennemsnittet: 1-2 points Gennemsnittet for virksomheder i Danmark: 1 point Mindre utryghed end gennemsnittet: 0-1 point Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 0, Tilfredshed med arbejdet (Her kan man få mellem 0 og 12 points. Nul betyder, at man er yderst utilfreds med sit arbejde, mens 12 betyder, at man er meget tilfreds med alle de fire områder, der bliver spurgt om). Tilfredshed med arbejdet er et godt samlet mål for, hvordan det går på arbejdspladsen. Hvis det kniber med den almindelige tilfredshed, vil det som regel være et symptom på, at der er noget galt, som man burde se nærmere på. Måske kan man finde svaret ved at se på de øvrige dimensioner i spørgeskemaet. Resultatet om tilfredshed med arbejdet kan vurderes således: Tilfredsheden med arbejdet ligger meget bedre end gennemsnittet: Over 9 points Tilfredsheden med arbejdet ligger lidt bedre end gennemsnittet: 8-9 points Gennemsnittet for virksomheder i Danmark: 8 points

7 APV Friskolen Thy Side 7 Tilfredsheden med arbejdet ligger lidt dårligere end gennemsnittet: 7-8 points Tilfredsheden med arbejdet ligger meget dårligere end gennemsnittet: Under 7 points Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 8, Generelt helbred (selvvurderet helbred) (Her kan man få mellem 0 og 4 points. Har man nul point er helbredet dårligt, og har man 4, er det fremragende). Generelt selvvurderet helbred har vist sig at være et meget vigtigt element i et menneskes samlede sundhed. Mennesker, der selv vurderer deres helbred som dårligt, har også højere fravær, medicinforbrug, brug af læger osv. Det har også vist sig, at dårligt selvvurderet helbred hænger sammen med flere hospitalsindlæggelser og øget dødelighed på længere sigt. Derfor er selvvurderet helbred en vigtig indikator for sundhedstilstanden på en arbejdsplads. Resultatet om generelt helbred kan vurderes sådan: Selvvurderet helbred er bedre end gennemsnittet: Over 3 points Gennemsnittet for virksomheder i Danmark: 3 points Selvvurderet helbred er lidt dårligere end gennemsnittet: 2-3 points Selvvurderet helbred er meget dårligere end gennemsnittet: Under 2 points Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 2, Psykisk velvære (Her kan man få mellem 0 og 25 points. Nul betyder, at man har det ualmindelig skidt, mens 25 betyder, at det psykiske velvære er så godt, som det kan blive). Det psykiske velvære handler om, hvor godt eller skidt man har det rent psykisk. Heri indgår nervøsitet, stress og dårligt humør, men også glæde, tilfredshed og engagement. Et godt psykisk velvære har selvfølgelig en stor værdi i sig selv. Derudover ved vi, at stress og depression kan føre til dårligt helbred og udstødning fra arbejdsmarkedet. Mange forskellige undersøgelser har vist, at psykisk velvære hænger sammen med, hvordan arbejdsmiljøet er. Derudover er der naturligvis også en sammenhæng mellem psykisk velvære og en række forhold i fritiden og i familien. Hvis det generelle niveau for psykisk velvære er dårligt på en arbejdsplads, kan det være en god ide at undersøge, om det skyldes arbejdsmiljøet. Resultatet for psykisk velvære kan vurderes på denne måde: Det psykiske velvære er meget bedre end gennemsnittet: Over 22 points Det psykiske velvære er lidt bedre end gennemsnittet: points Gennemsnittet for virksomheder i Danmark: 20 points Det psykiske velvære er lidt dårligere end gennemsnittet: points Det psykiske velvære er meget dårligere end gennemsnittet: Under 18 points Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 19

8 APV Friskolen Thy Side 8 8. Vitalitet (Her kan man få mellem 0 og 20 points. Nul betyder, at man er nærmest udmattet og fuldstændig mangler energi, mens 20 betyder, at man er fuld af energi og vitalitet). Vitalitet er den gode ende af en dimension, hvor man i den anden ende finder udbrændthed og kronisk træthed. Også vitalitet kan hænge sammen med forhold i arbejdet herunder meget høje krav, lav indflydelse og manglende social støtte i arbejdet. Hvis mange af de ansatte scorer lavt på denne dimension, kan der meget vel være grund til at undersøge, om trætheden eller udmattelsen skyldes arbejdsforholdene. Resultatet for vitalitet kan tolkes således: Vitaliteten ligger meget bedre end gennemsnittet: Over 15 points Vitaliteten ligger lidt bedre end gennemsnittet: points Gennemsnittet for virksomheder i Danmark: 13 points Vitaliteten ligger lidt dårligere end gennemsnittet: points Vitaliteten ligger meget dårligere end gennemsnittet: Under 11 points Gennemsnit for Friskolens Thys medarbejdere: 13 Yderligere bemærkninger og kommentarer til psykisk arbejdsmiljø. Sommetider er der en god balance. På en lille arbejdsplads har arbejdsmiljøet stor psykisk betydning. Når vi får mere plads, bliver der et bedre arbejdsmiljø. Der er et godt samarbejde med kollegerne på arbejdspladsen. Vi skal alle sammen, både elever og lærere, opmuntre hinanden. Konklusion De store kritikpunkter i det fysiske arbejdsmiljø er rengøring, oprydning og pladsmangel. Lys, ventilation, varme og kulde er også faktorer, der spiller ind i vores hverdag. En anden faktor er evakueringsplanen, som der også er en gruppe, der har sat spørgsmålstegn ved. Det er ikke noget, vi tænker over i det daglige, og det har sikkert ikke så stor indflydelse på vores psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet kan påvirke det psykiske velvære på arbejdspladsen, og måske er der en sammenhæng mellem den kendsgerning, at vi ligger lidt under landsgennemsnittet i det psykiske velvære og problemerne med pladsmangel på skolen. Men mon ikke vi kan løse problemerne med struktur og bedre system i tingene, så vi udnytter pladsen bedre? Det gode er, at vi i de øvrige punkter i det psykiske arbejdsmiljø, som krav til arbejdet, ledelse, støtte og kommunikation, tryghed og tilfredshed med arbejdet ligger bedre end landsgennemsnittet og så den kendsgerning, at der nu er blevet sat fokus på arbejdsmiljøet på Friskolen Thy.

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere