Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver"

Transkript

1 Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

2 Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Model 4C: Health Design Juni 2010 Teknisk Diplomuddannelse I Parkvirksomhed Skov og Landskab Københavns Universitet Karin Winther Rikke Marie Boe Anne-Mette Duelund Christa Kaad Dockens Suzanne Buch Petersen 1

3 Haveterapi er en brugercentreret behandling, der finder sted i et afgrænset naturmiljø specielt designet til at understøtte den terapeutiske proces. Naturbaserede aktiviteter og oplevelser tilstede i miljøet anvendes som redskaber til at nå veldefi nerede behandlingsmål baseret på brugerens behov og ressourcer. Behandlingen planlægges og udføres af professionelt personale ofte i et tværfagligt samarbejde mellem grønne og hvide kompetencer. (Inspireret af Haller og Kramer 2006) 2

4 Resume Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er stress i gang med at udvikle sig til den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden. Efter en tid med længerevarende stressbelastning har mennesket behov for hvile. Da er søvn ikke nok. Man har også behov for mental hvile i vågen tilstand, såkaldt restoration. Flere forskere betragter natur og havemiljøer som ekstra gode for sådan vågen hvile. (Stigsdotter, UK. 2008). Sammenhængen mellem natur og helbred er ingen ny viden (Cooper Marcus, C. 1999). Vi håber, at dette lille projekt kan bidrage til at holde liv i debatten om terapihaven og haveterapien som en essentiel komponent i enhver sygdoms & forebyggelses sammenhæng. I only went out for a walk and fi nally concluded to stay out until sundown, for going out, I found, was really going in John Muir. Forord Vi er 5 kvinder med forskellige grønne og hvide kompetencer. Fælles for os alle er dog, at vi har en stor interesse for naturens indvirkning på vores helbred. Derfor mødtes vi på dette første Health Design kursus i Danmark. Vi har komplementeret hinandens viden og prøvet at blive klogere på teorierne omhandlende haveterapi. Vi vil gerne takke Mogens Andersen, der en af de første forårsdage i 2010 placerede os rundt om bålet i Mariendals Haver. Siddende på lammeskindsbeklædte stole med udsigt til årets første anemoner og med vinden blæsende asken fra bålet rundt om vore hoveder hørte vi Mogens fortælle om naturforløbet for stressramte borgere, der afholdes i Mariendals Haver. Han gav os derved mulighed for at omsætte teori til praksis. Introduktion Dette Health Design projekt vil have fokus på at designe en terapihave for stressramte samt at udforme et forslag til et terapiprogram. Projektet tager udgangspunkt i Mariendals Haver, hvor de afvikler, som de selv beskriver det: Et naturforløb til brug ved arbejdsafklaring af arbejdsrelaterede stressramte borgere i Århus Kommune. Formålet med naturforløbet i Mariendals Haver er dels at give brugerne hjælp til at reducere deres stress dels at blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Flere oplysninger om Mariendals Haver kan findes på: dk/default.aspx?id=132 Formål Dette projekts formål er at designe en terapihave samt at udforme et terapiprogram. Der vil være fokus på at skabe kvaliteter som bidrager til at brugernes helseprocesser påvirkes positivt. Desuden vil der lægges op til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette gøres ved at indlægge virksomhedspraktikker i slutningen af forløbet. Miljøet i terapihaven skal være attraktivt for både brugerne og medarbejderne, ligesom haven skal være tilgængelig for alle. Afgrænsning Afklaringsforløbet har vi delt op i tre faser. De tre faser er: 1.haveterapi. 2. haveterapi og praktik. 3. praktik. I dette projekt er vi ikke gået i dybden med fase 2 og 3, da det ligger udenfor dette projekts rammer. Ordforklaring Brugere: De stressramte personer der deltager i haveterapiforløbet /arbejdsmarkedsafklaringsforløb. Succesrate: Hvor mange ledige stressramte bliver afklaret i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 3

5 Metode For at kunne nå målet med at designe en helende terapihave og lave et målrettet terapiprogram til brug i Mariendals Haver, er følgende metoder blevet anvendt: Konsultation Besøg af stedet Litteratursøgning Interview Case studie Møde med underviser for at diskutere naturforløbet, Mariendals historie, de ansatte og brugerne Undersøge Mariendals Havers grønne områder og tage foto. Undersøge bygningernes placering og anvendelighed Læse litteratur omhandlende stressramtes specifi kke behov i helingsprocessen Læse litteratur omhandlende design af terapihaver til stressramte Erhverve os viden om teorier der er hensigtsmæssige at integrere i Mariendals Haver Interviewe to brugere der har deltaget i naturforløbet For brugere, der bliver afklaret gennem et arbejdsprøvningsforløb uden haveterapi under Århus Kommune, ligger succesraten på ca. 50 %. For brugere, der bliver afklaret gennem arbejdsprøvningsforløbet i Mariendals Haver, ligger succesraten på ca. 70 %. 4

6 Interview med to brugere fra Mariendals Haver - Kort sammenfatning af interviewene: Det har været godt: Ønsker: Kreativt at kunne bruge naturen og de aktiviteter, der naturligt bydes på som at fælde træer, skære pil, flette hegn, flette kurve og flække brænde. At følge naturens gang i smukke omgivelser. At få støtte i processen med at finde frem til egne styrker og ressourcer. At der i starten af projektet ikke blev talt om personlige Livskriser. At der har været massiv hjælp til at finde gode praktikpladser og kontakt til videre forløb. Citat: at blive mødt med fuldstændig accept, rummelighed. Hele tiden at have mulighed for at mærke sig selv at tempoet kom ned, ingen privat snak, blive stille indeni. at blive taget alvorligt i forhold til stress at kroppen kan genkende roen at blive passet på Mere tid til både selvvalgte og guidede aktiviteter i naturen. En glidende overgang mellem ophold på Mariendal og praktikforløb Citat når jeg har brug for at være lidt for sig selv, kunne jeg ønske et oplagt sted til ro, men dog i nærheden af gruppen, så jeg kan vende tilbage til aktiviteterne igen, når jeg er klar jeg savner den terapeutiske del, at have mulighed for terapeutisk at tage fat i det, der kommer op Udfordringer: Det tager jeg med mig fra forløbet: At overføre faste rutiner til hverdagen, hvor mindfulness øvelser, gåture og yoga øvelser bliver en central del. Citat at skulle lægge øre til de andre brugeres kriser og problemer at lære at tage den tid ting nu engang tager, også på det personlige plan Citat: jeg har fået mod på at gå videre i forhold til afklaring er blevet obs på, at det er vigtigt at have et netværk, at være åben i netværket jeg har fået spiritualitet ind i hverdagen og fået det i kroppen som en genkendelse af roen, når jeg går ture, mindfullnes m.m. jeg har fået nogle redskaber mod stress, jeg kan bringe ind i min hverdag I første omgang fulgte stresstilstanden med, selvom Lise Sørensen straks oplevede glæden over Det store rum, haverne, stranden, skoven og dyrene ved Mariendal. Jeg er sådan et handlende menneske. Ting kan ikke gå for hurtigt. Og da jeg kom herud, skulle der ske noget. Jeg skulle afklares. Og lære noget. Jeg kunne ikke bare dingle rundt nede ved stranden. Jeg skulle lære at klippe nogle buske, for eksempel. Noget jeg kunne bruge til noget! Det endte med, at jeg stressede alle de andre på forløbet, smågriner hun. Terapihaver: Ned i gear i grønne omgivelser-socialpaedagogen udgave

7 Design af terapihaven (Illustrationsplanen) I det efterfølgende vil vi beskrive den teori, vi har anvendt i udformningen af illustrationsplanen & terapiforløbet til brug ved afklaringsforløbet i Mariendals Haver og vise konkrete eksempler på vores anvendelse af teorien. I arbejdet med udformningen af terapihaven har vi valgt symbolet Livstræet som den røde tråd, der binder både det hvide og det grønne arbejde sammen i haven. Symbolsk er udformningen tænkt som et træ, hvor stammen er mødestedet, hvorfra alt starter. Stammen har rødder ned i jorden og har derigennem skabt fodfæste. Det er først når energien fra rødderne kommer op gennem stammen, det videre liv ud i grenene begynder. Træet er valgt som symbol på havens opbygning, da træerne ifølge de oprindelige naturfolk, afgiver den samme trygge frekvens i vinden som barnet mærker i moderens mave. Livet skal fornys via fodfæste i rødderne, trygheden i stammen og oplevelser i livstræets krone. Efter endt terapiforløb har brugerne mulighed for at få et træ, en blomst, en sten, en pausepind eller lignende med hjem som et symbol på den helings- og afklaringsproces, der forhåbentlig bliver startet i terapihaven. Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går og går i stå Lad dem lege i livstræets krone Lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port. Der er så meget uden varme uden ånd og uden liv folk bliver fattige og arme tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege Der er så mange uden venner uden kærlighed og kys folk som ingen andre kender hvor mon de skal fi nde lys? Lad dem lege Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv Er der ingen der har sagt dem at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege Erik Lindebjerg 6

8 Terapihavens placering Mariendals Haver Mariendal er oprindelig en herregård fra 1860 erne, der ligger omgivet af marker og skov. Haven / parken omkring herregårdsbygningen har enkelte store solitære løvtræer. Resten af haven er anlagt hovedsageligt med græs. I bunden af haven ligger der en lille sø. Græsplæne og sø er omkranset af bøgeskov og enkelte områder med gran. En grusvej, der går gennem en plantage bestående af løv og -grantræer, fører til Mariendal Strand ved Beder syd for Århus. Århusbugten Beder syd for Århus Mariendal 7

9 Illustrationsplan Lysning i skoven med dyreobservationsted sti kørefast grus Løvskov Lysning i skoven med opholdsplads Sti m perlegrus Sti m barkflis Lysning i skoven med hængekøjer Løvskov Vandløb træbro Sti trådt i skovbund Lysning i skoven Lysning i skoven med hængekøjer sti kørefast grus Sti m træbelægning Klippet græs Sø Offentlig grusvej Sti m perlegrus Lysning i skoven wc-hus Bålplads brændestakke træbro Samtalehus Stammehuset Fiskedam Grus Højbede Højbede Græseng Eks. Trær Parkering Granskov Frugttrær Eks busk Væksthus Ankomststi kørefast grus Stendige Eks. Træ Frugtlund Vandløb Eks. Træ Vandløb Frugtlund Eks. Træ 8

10 Efter inspiration fra besøg i terapihaven ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, sansehaven i Fælledparken og interviews med brugerne af den nuværende terapihave i Mariendals Haver, har vi valgt at inddele området i Mariendals Haver i tre områder, en lukket, en halvåben og en åben del efter model af Stigsdotter, UK Denne inddeling og indretning stemmer overens med de tanker vi har gjort os, i forhold til ideerne bag livstræssymbolet, opbygningen af haven og terapidelen. Niveauer af tryghed Aktiviteterne og brugernes mulighed for engagement er ligeledes tilpasset rummene, så brugerne i takt med, at de får mere overskud, har mulighed for at øge deres engagement og søge ud i naturmiljøer med større udfordringer. Graden af mentalstyrke, engagement/behov for naturmiljøer er illustreret på bilag 1 med samme farvekoder som illustrationen nedenfor. Niveauer af krav (Stigsdotter, UK 2008) På kortet på bilag 1 har vi markeret, hvor vi har placeret den lukkede, det halvåbne og åbne del i haven. Ruminddelingen har samme farve på kortet som på illustationen ovenover. Disse placeringer i veldefinerede rum tilpasset naturmiljøet i haven, mener vi understøtter brugernes behov for både tryghed og nye udfordringer hen over tid i forløbet. (Stigsdotter, UK 2008) 9

11 De 8 oplevelseskarakterer I både det åbne, halvåbne og lukkede rum er teorierne bag de 8 oplevelseskarakterer tænkt ind, så indretningen understøtter både behovet for tryghed, den fysiske og mentale tilgængelighed og mulighederne for at imødekomme brugernes mange grader af behov for ændring af naturmiljøerne hen over tid.. FREDSFYLDT TRYGT FOLKELIGT KULTURHISTORISK RO OG STILHED INTET AFFALD O.L. FÅ/STILLE MENNESKER FÅ ELEMENTER UFORSTYRET OVERSIGTELIG AFGRÆNSET AFSKÆRMET SIKKERT HVOR BØRN KAN LEGE FRIT MANGE MENNESKER LET TILGÆNGELIGT MANGE FACILITETER (BÆNKE, KI- OSK, LEGEPLADS M.M.) STIER HANDICAPHENSYN FORTIDSMINDER MENNESKELIG PÅVIRKNING GRAVHØJE HELLERISTNINGER STENDIGER OPRINDELSE RUMLIGT VILDT ARTSRIGT ÅBENT RUMDANNELSER FÅ/INGEN STIER SAMMENHÆNGENDE RO/BEROLIGENDE TYDELIG AFGRÆNSNING KONSTAST TIL BYEN SOM EN ANDEN VERDEN FRIT VOKSENDE PLANTER URSKOVSAGTIGT SPÆNDING VÆK FRA DET URBANE FÅ MENNESKER STILHED VARIATION I DYR OG PLANTER NYSGERIGHED LIV (OMKRING OS) UDSYN KONTRAST TIL SKOV, BY M.M. HORISONT LYS AFSTAND (SE LANGT) FRIHED (Stigsdotter, UK 2008) Tilgængelighed I udformningen af haven arbejdes der både med appetitvækkende elementer, der inviterer til nærmere eftersyn og effekten ved at anlægge stier med forskellige underlag i forskelligt terræn. I det lukkede rum indrettes rummet så det fuldt ud kan anvendes af funktionshindrede brugere. I det halvåbne og åbne område anlægges stier, så disse også bliver tilgængelige. Men rummene vil ikke i samme grad være fuldt tilgængelige som i det lukkede rum. 10

12 Indretning af terapihaven (bilag 2) -Det lukkede rum (stammen i livstræet) I det lukkede rum bliver brugeren mødt med fuldstændig accept og rummelighed. Brugeren kan føle sig helt tryg, da den kravfyldte verden er lukket ude og ingen forpligtende opgaver kræves. Her findes oplevelsesværdien Trygt, artsrigt og vildt, som er de værdier der er signifikant positive i sammenhæng med stress. (Stigsdotter, UK 2008 Trygt I et afgrænset område, er der placeret et rundt glashus om stammen. I det efterfølgende kaldet Stammehuset. Uden for Stammehuset er der en bålplads, der fungerer som samlingssted. I forbindelse med Stammehuset er der etableret en rislende havekanal med fisk. Afgrænsningen består af skoven, søen og forskellige hegn af sten, pil og brændestakke. Artsrigt I staudehaven er der mormorblomster, græsser, krydderurter og evt. lidt grønsager. Græsser sætter et naturligt præg på haven - Græsser gør den usynlige vind synlig - Græsser fanger det lave efterårs- og vinterlys i deres toppe og stængler - Rimfrost og sne lægger sig dekorativt på blade og toppe - Hos græsserne er det strukturen, der er vigtigst - ikke blomsterfarven - Græsser kan sløre og skabe rum sidst på sæsonen - Græsser kan man gemme sig bagved - Græsser kan kilde på kinden! Vildt Her er der forgængelig skov, hvor skovens liv kan nydes fra en hængekøje. Man kan sidde på en træstub / sten, gå på stierne eller ligge i anemonerne og kigge op i himlen. 11

13 De halvåbne rum (de nederste grene i livstræet) Fra stammen er der forskellige former for stisystemer, der inviterer til en tur ud i de nederste grene. Her findes oplevelsesværdierne åbent, fredfyldt og vildt i en vifte rundt om stammen. Åbent Udsigt ud over parken, hvor der er gamle slanke træer og en rislende å, der slynger sig Fredfyldt Stilhed og ro ved søen og uforstyrrethed i skovens stille ro. Vildt og rummeligt Oplevelsen af livskraftighed og fritvoksende vegetation 12

14 Åbent Folkeligt Åbent (De øverste grene) De åbne områder omfatter arealerne ved hovedgården, den længere væk liggende uberørte skov og havet ved Århusbugten. I det åbne findes oplevelsesværdierne åbent, vildt, kulturhistorisk, folkeligt. Havet Parken Vildt Skoven Kulturhistorisk Gården 13

15 Terapiprogram Forskerparret Kaplan & Kaplans teori, ART- Attentive Restoration Theory handler om, hvordan vi opfatter vores miljø og bearbejder informationen. Ifølge Kaplans har mennesket to typer af opmærksomhed: 1. Directed Attention System. Den målrettede opmærksomhed, som kræver meget energi af os, og som vi bruger mange timer på dagligt, når vi tvinger os selv til målrettet at frasortere unødig støj, der forstyrrer vores koncentration, ved f.eks. et specialiseret job. Har man ikke mulighed for at hvile sig, bliver man mentalt udmattet. Når dette sker og man stadig har brug for at fokusere, slår det sympatiske nervesystem til, og mængden af vågenhedshormoner højnes og pulsen øges. Ophold i byer og stort behov for brug af den målrettede opmærksomhed, fører til informationsoverbelastning i hjernen og dermed risiko for stress. 2. Soft Fascination - Den spontane opmærksomhed er ubegrænset og kræver ingen energi, hvilket betyder, at den målrettede opmærksomhed kan hvile. Kaplan mener, at natur-og havemiljøer får informationerne om omgivelserne til at gå en anden og kortere vej i hjernen via amygdala. Herved sorterer vi ikke i indtrykkene, men scanner snarere konstant omgivelserne. (Stigsdotter, UK. 2008). Vi bombaderes af omkring 11 mio. informationstykker per sekund, men kun omkring informationsstykker når videre til pandelappen og bliver kognitivt bearbejdet. Stress er en overaktivitet i det sympatiske nervesystem, som gør klar til kamp eller flugt. Stressramte kan køre på så højt et niveau i hjernen, at de slet ikke kan koble forbindelse mellem hoved og krop. De er aldrig i nuet, men altid på vej til næste sted. I naturen er der ingen krav. Haveterapi kan sende hovedparten af patienterne tilbage på arbejdsmarkedet udtaler stressforsker Bo Netterstøm. (Østerlund Jette, 2010) Derfor er det vigtigt, at vores terapiprogram understøtter / foregår i den spontane opmærksomhed. Dette sker automatisk, når en person befinder sig i naturen. Derfor vil Slow Flow, forstået som meningsfuld, belønnende haveaktivitet i et stille tempo fremme soft fascination. Det samme vil fysisk krævende og udfordrende hortikulturelle aktiviteter også. Tøm dig selv for alt, så vil sindet fi nde fred. Alle ting opstår og forgår, og selvet ser, hvordan de vender tilbage. De vokser og blomstrer og vender tilbage til sin rod, fi nder fred. Det er naturens mål. Naturen ændrer ikke retning Lao-Tse 14

16 I udformningen af vores terapiprogram har vi valgt at tage udgangspunkt i Natur-Based Therapy (NBT) der bliver anvendt i Terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm. NBT konceptet beskriver den teoretiske ramme omkring behandlingen. Ligesom den er baseret på terapeutisk brug af sanse oplevelser, hortikulturelle aktiviteter, natur-relaterede historier og symboler fra en mindfulness-baseret cognitiv terapi. (Corazon S.S, 2010). Figur 1: NBT concept Design: Healing Forest Garden Samspillet mellem brugernes mentale styrke og indretningen af havens rum (se illustrationsplanen). Miljøet er aldrig kun en baggrund men katalysator for den terapeutiske proces. Theory: Acceptance and Commitment Theory (ACT) & Mindfulnessbased cognitive treatment theory (MBCT). De 6 sider symboliserer de 6 trin i ACT. De 6 tin (frit oversat fra Corazon S.S, 2010) er: 1. være tilstede i nuet. 2. acceptere nuet. 3.obervere egne følelser og tanker. 4. helikopterblik på egne værdier, erfaringer og den aktuelle handling. 5. hvad er mine vigtigste værdier? 6. beslutte sig for en bestemt handling/øvelse, der han hjælpe én på vej til éns eget mål. Means: Sanseoplevelser, hortikulturelle aktiviteter, og natur-relaterede historier. Goals: Forøget livskvalitet. Restituere egne svækkede/glemte ressourcer. Blive bedre til at tackle kommende udfordringer. Afklaring ift. arbejdsmarkedet. Terapiprogrammet tilpasset målgruppen de stressramte For at kunne give de stressramte brugere de bedste vilkår til at starte deres egen helings- og afklaringsproces, er det altafgørende, at de føler tryghed og tillid. For at kunne skabe denne tryghed og tillid skal terapiprogrammet tilpasses målgruppens specifikke behov. Stressforskning samt erfaringer fra andre terapihaver for stressramte har vist, at nedenstående områder / fokuspunkter er essentielle for at helingsprocessen kan foregå. Derfor er de inkluderet i vores terapiprogram: Fast struktur - der er et fast dagsprogram med tydelige rammer og en fast struktur. Hver dag har en fast rytme med emner som fx. fælles samlinger, aktiviteter og hvile. Samtidig med er der altid er plads til individuelle valg. Aktiviteterne - de natur baserede aktiviteter er designet, så de passer til hele målgruppen, men det er vigtigt at tage individuelle hensyn og tilpasse programmet til den enkelte brugers specielle behov. Således terapiprogrammet hele tiden er målrettet, giver tilpas udfordringer samt giver mening for den enkelte bruger. Egne behov /værdier - brugerne har mulighed for, og opfordres af med arbejderne, til at følge deres egne behov og ønsker. Fokus på at brugerne sænker egne ambitioner / pligtfølelse og i stedet lade egen dagsform være afgørende for valg af aktivitet (kan være svært i starten af forløbet). Fast medarbejdergruppe - brugerne ved altid, hvilke medarbejdere de kan forvente at møde, når de kommer til terapihaven Tid Slow Flow - Fokus på vågen hvile (se punktet: Resume ) Medarbejdergruppens fremtræden - medarbejdergruppens fremtræden er bekræftende, forstående og accepterende Havens ånd - når man åbner døren ind til terapihaven åbner man for følelsen af stilhed, fred og ro. Aktiviteten er et terapeutisk redskab ikke et mål i sig selv! Samme øvelse forskellige mål Samme mål forskellige øvelser 15

17 Rammerne for terapiprogrammet Deltagergruppe & medarbejdergruppe består af: Deltager-gruppen Medarbejder-gruppen 12 brugere med arbejdsrelateret stress. De er henvist af Århus Kommune, Arbejdsmarkedscenter Syd. 1 ledende haveterapeut 2 haveterapeuter 1 haveterapeutisk gartner og ekstra gartnerhjælp ved behov. Medarbejdergruppen har efter behov adgang til læge og psykiater, der begge er ansat under Arbejdsmarkedscenter Syd. Det er nødvendigt med både hvide og grønne kompetencer i medarbejdergruppen, og at alle har forståelse for at komplementere hinanden. Skal vi kunne opnå de mål og ønsker, vi har beskrevet i dette projekt, må sammensætningen af medarbejdergruppen ikke undervurderes Personlige egenskaber og engagement, faglige kompetencer, interesse og viden omkring haveterapi & målgruppen, er alt sammen afgørende for, at medarbejdergruppen kan møde brugerne med ro, stabilitet, regelmæssighed og ordnede forhold. (eksempler på faglig baggrund: ergoterapi, fysioterapi, psykolog, psykoterapeut, konsulent med arbejdsmarkeds kendskab, naturvejleder, socialpædagog, gartner, havearkitekt m.m.) Der er 2 haveterapeuter (med hvide og grønne kompetencer), der dagligt følger deltagergruppen. Den haveterapeutiske gartner er altid i nærheden og har overblik over hvad haven kan byde på den enkelte dag. Psykolog/psykoterapeut m.m. og fysioterapeut/bevægelsespædagog m.m. møder hovedsageligt brugerne ved individuelle samtaler og ved nogle af afspændingsøvelserne. Terapiforløbet strækker sig over 24 uger, og er sammensat på følgende måde: 12 uger Foregår i Terapihaven Her er der mulighed for at arbejde med de 6 trin, der er beskrevet i ACT, og det er denne fase der er fokus på i denne rapport. Brugeren møder 20 timer pr. uge. Kl (5 dage) 4 uger Foregår i Terapihaven & Praktik Dvs. en kombination af at være i terapihaven og et valgt praktiksted. 8 uger Foregår i Praktik Praktikforløb med opfølgning fra haveterapeutisk konsulent Alle dagene i terapihaven følger samme mønster: indledning (alle mødes i Stammehuset eller ved bålet til en kop the/juice) afslapning, aktiviteter og afslutning (alle mødes i Stammehuset eller ved bålet og vender kort dagens aktiviteter / oplevelser samtidig med, at der bliver serveret en let frokost inden brugerne begiver sig ud i verdenen udenfor terapihaven ). Herved får brugerne energi til rejsen hjem ligesom de råvarer, der måtte forefindes i haven bliver brugt. HUSK: Som terapeut kan du ikke planlægge alt. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. En terapeuts største udfordring er at kunne forstå disse behov og tilrettelægge og ændre i processen så brugeren får bedst mulig hjælp. Dagsprogrammet skal være nøje planlagt men HUSK fleksibiliteten i udførelsen af programmet. 16

18 Dagsprogram for det Naturbaserede Terapiprogram Tid Aktivitet/Sted Specifikt mål Metode Procedure Medbring Samle deltagerne Ankomst og Samling Bålplads Individuel egen transport til Mariendal Deltagerne ankommer til Mariendal. De skifter til udendørstøj og går til samlingsstedet ved bålpladsen. Der forefindes varm the og Juice. Udendørs tøj The, juice, krus tændstikker De fem Tibetanere Grounding Kropsbevidsthed Muskeltonus Muskelstyrke Balance i hormonsystemet Terapeutguided Deltagerne opfordres til at finde et rart sted ved bålet og placere et liggeunderlag. Øvelserne vises og udføres af terapeut sammen med deltagerne. Liggeunderlag Afslapning Bålplads Træne evnen til bare at være med sig selv Den enkelte Deltager skal selv finde ind til roen er på egen hånd i afslapningen Terapeuten fortæller, at den enkelte selv bestemmer, hvordan vedkommende ønsker sin afslapning og gør opmærksom på muligheden for enten at ligge eller sidde at man kan fokusere på sit åndedræt/sine kropsfornemmelser/skyformationer/lydene omkring osv. Liggeunderlag tæpper Priklebakker forberedes Spirede kålfrø prikles i bakkerne Arbejdsbord ved/i drivhus Træne fokuseret opmærksomhed i 15 min. af gangen Reflektere over muligheder for omplantning Udvikle følsomhed og opmærksomhed i hænderne Haveterapiaktivitet med at forberede prikling og prikling Deltagerne inviteres til at deltage i prikle-aktiviteten. De vises hvordan bakkerne forberedes med jord og gødning. Der forklares og vises, hvordan de små planter forsigtig skilles ad for at blive plantet på en plads, hvor de kan gro og udfolde sig. Terapeuten deltager i aktiviteten og opfordrer til at reflektere over processen i forhold til deres eget liv/menneskelivet. Rødderne er skrøbelige og skal behandles med varsomhed, men har trods deres skrøbelighed iboende kræfter og potentiale til at vokse og bære livskraftige og nærende frugter/kålhoveder under de rette betingelser, som er nænsomhed, plads, næringsrig jord, sollys og vand. Omplantning er en mulighed også for mennesker og selv om det ser vanskeligt, skrøbeligt og sårbart ud i starten og faktisk giver tilbageslag lige i øjeblikket (planten bliver slatten) så er det vejen frem, hvis pladsen er for snæver. Priklebakker Jord Gødning Vand Skovl 17

19 Dagsprogram for det Naturbaserede Terapiprogram Fortsat Tid Aktivitet/Sted Specifikt mål Metode Procedure Medbring Individuel Ingen rekvisitter metode Individuel tid i haven Gå Sidde Skrive Hele haven Fremme parasympatisk aktivitet og positive emotioner restituere kognitive ressourser Den enkelte vælger selv aktivitet. Det kan være vandring, at sidde og lade sig fascinere eller måske skrive i sin dagbog. Ønsker man at fortsætte med priklen er det også muligt Samling Dele oplevelser og tanker Bålplads Afslutte dagen ved at opsamle læring og erfaringer Deltagerne får mulighed for at dele erfaringer og tanker i et trygt forum Terapeuten opfordrer deltagerne til at dele tanker og oplevelser fra dagen med alle og går gerne selv foran med eksempler. Kun den person, der holder talkingstikken må sige noget. Liggeunderlag Tæpper The og juice Talkingstick Meditation Bålplads Bruge det para- Sympatiske System og komme Hjem i kroppen Være til stede I nuet Terapeuten guider en meditation Deltagerne opfordres til at lægge sig på liggeunderlaget. Terapeuten Gennemgår/scanner hele kroppen for afslapning (mindful) Liggeunderlag tæpper Indtagelse af måltid tilberedt på forhånd af Personalet Opleve det nærende ved sund/veltilberedt mad og det sociale Der indbydes til spisning med en klokke. Deltagerne opfordres til at nyde synet og duften af måltidet inden der siges vær så god! Terapeuten viser i ord og handling taknemlighed over maden. bålstole Bålplads/Stammehuset 18

20 Terapiprogram: Bevidst nærvær + Værdinormer + Handling = psykologisk fleksibilitet Uge Tema Mål Midler 1-12 Restitution Være til stede Acceptere følelser og tanker Skifte til det parasympatiske system Genskabe kontakten til kroppen Tage sig selv alvorligt Lytte til og drage omsorg for sig selv Give slip på krav, opgaver og kontrol Lære afslapningsteknikker Øget nærvær Ro og hvile i sindet Forstå at tanker blot er ord og ikke virkelighed Give plads til alle følelser uden at fastholde dem Ophold på egen hånd i haven finde favorit steder Guidede afslapnings og -åndedrætsøvelser forskellige steder i haven Træning i mindfulness Guidede lette kropsøvelser hvor naturprocesser bruges som metaforer Let havearbejde Oplæste naturrelaterede historier tilpasset de aktuelle haveaktiviteter Mobilisering Gang i kroppen Kontakt med det iagttagende selv Forbinde sig med sine indre værdier Øget selv-accept At kunne se sig selv og situationen udefra Øget kropsstyrke Identificere og omskabe ubrugelige overbevisninger Finde frem til egne værdinormer hvad er væsentligt Større lyst til livet 5 Tibetanere Mere fysisk krævende havearbejde Opgaver, der kræver mere social interaktion Indtage en større del af haven og den omliggende natur (strand og skov) Finde/udvælge og bruge ting fra naturen som symboler og metaforer for sit indre liv Handling Handle konstruktivt i overensstemmelse med sine indre værdier - igen og igen Bringe det lærte, der er baseret på egne værdier, ud i livet (f.eks. anvende afslapningsteknikker på eget initiativ) Vælge og udføre opgaver, der giver mening Individuelle terapeutsamtaler Gruppeterapeutiske snakke Udforme mål i overensstemmelse med egne værdier Etablere kontakt til samfundet. Verdenen uden for terapihaven ligesom brugerne forbereder sig på praktiktanken 19

21 Efter endt forløb - opfølgning Som beskrevet under punktet design af terapihaven er livstræet i dette projekt symbolet på den helings- og afklaringsproces, der forhåbentlig er blevet startet i terapihaven, og som brugerne skal integrere og videreudvikle, efter at de er trådt ud af terapihavens port. Vi ved fra interviewpersonernes udtalelser, at det kan være svært at overføre nye faste rutiner til hverdagen - at tage sig tid til at vande, gøde, tale med, beskære livstræet. Derfor inviteres brugerne, efter 3 måneder, 6 måneder og 1 år efter endt Forløb til fælles samling i terapihaven. Her har de mulighed for at dele de erfaringer, de har gjort i forsøget på at fastholde egne nye værdier, der blev (gen)opdaget i haveterapiforløbet, at fortælle om hvilke døre de har åbnet ind til stilheden både til sjælen og i det virkelige liv og at hjælpe hinanden med at holde fat i lige netop deres livstræ. Resultat Terapihave design Illustrationsplan Ved at designe haven med udgangspunkt i de åbne, halvåbne og lukkede rum, samt anvende teorierne bag de 8 oplevelseskarakterer, har vi kunne inddrage Mariendals Havers unikke park og omgivelserne skov og hav, så terapihaven fremstår med naturmiljøer, der passer brugernes behov gennem hele terapiforløbet. Terapiprogrammet: Den teoretiske ramme omkring behandlingen i dette projekt er som beskrevet Natur-Based Therapy (NBT). NBT er valgt fordi den indeholder en kombination af de 3 kendte skoler indenfor haveterapi. 1) The Healing Garden School oplevelsen af havens rum dets design og kontent. 2) The Horticultural Therapy School aktiviteter der foregår i havens rum 3) The Instorative School / Cognitive School oplevelsen af havens rum samt udførelsen af haveaktiviteterne. Det er vigtigt at finde en balance mellem at være tilstede i haven, opleve haven og arbejde i haven.(stigsdotter U.K. 2002) I terapiprogrammet er vi ikke gået i dybden med at beskrive praktikdelen, da det ligger uden for dette projektets rammer. Vi ser dog praktikken som en vigtig del i brugernes healings- og arbejdsafklaringsproces. Afklaringsprocessen starter med haveterapien, der foregår i terapihaven (12 uger). Forløbet er afgørende for at finde egen ro, tryghed og tillid til at turde tage det næste skridt ud i verdenen. For at kunne støtte og hjælpe brugeren med at tage dette skridt, er der planlagt en 4 ugers periode, hvor brugeren er både i Mariendals Haver og i et selvvagt praktikforløb (tilpasset den enkelte bruger). Her er der mulighed for at øve sig i at tage det næste skridt tilbage til arbejdsmarkedet, at få hjælp til at holde fast i egne prioriterede værdier samt at kunne diskutere og få støtte til konkrete svære udfordringer i praktikken. Derefter 8 uger der foregår i praktikken og hvor der fortsat er opfølgning af haveterapeutisk konsulent med arbejdsmarkedserfaring. Diskussion Mariendals Havers naturbaseret projekt for stressramte har allerede i dag en høj succesrate. Kan vi reducere brugernes stress og dermed øge succesraten yderligere ved at designe terapihaven i Mariendals Haver ud fra bl.a. de 8 oplevelseskarakterer samt at planlægge et terapiforløb ud fra Natur-Based Therapy (NBT)? Ved vores design af haven og terapiprogram har vi prøvet at give ideer Til, hvordan den sidste nye udvikling inden for haveterapi rent praktisk kan bruges i Mariendals Haver. Ved i højere grad at sætte fokus på samspillet mellem brugernes mentale styrke og indretningen af havens rum mener vi bedre at kunne 1) målrette forløbet til målgruppen, 2) udnytte Havens unikke placering i udkanten af skoven og tæt ved havet 3) samt på endnu bedre vis at kunne tilgodese deltagernes udtalte ønsker til forløbet (se punktet Metode) Svaret på spørgsmålet må blive ja det mener vi. I hvor høj grad tør vi ikke spå om, da vi ser Mariendals Havers arbejde som en proces i evig forandring / udvikling ligesom den natur, de arbejder med. 20