Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver"

Transkript

1 Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

2 Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Model 4C: Health Design Juni 2010 Teknisk Diplomuddannelse I Parkvirksomhed Skov og Landskab Københavns Universitet Karin Winther Rikke Marie Boe Anne-Mette Duelund Christa Kaad Dockens Suzanne Buch Petersen 1

3 Haveterapi er en brugercentreret behandling, der finder sted i et afgrænset naturmiljø specielt designet til at understøtte den terapeutiske proces. Naturbaserede aktiviteter og oplevelser tilstede i miljøet anvendes som redskaber til at nå veldefi nerede behandlingsmål baseret på brugerens behov og ressourcer. Behandlingen planlægges og udføres af professionelt personale ofte i et tværfagligt samarbejde mellem grønne og hvide kompetencer. (Inspireret af Haller og Kramer 2006) 2

4 Resume Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er stress i gang med at udvikle sig til den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden. Efter en tid med længerevarende stressbelastning har mennesket behov for hvile. Da er søvn ikke nok. Man har også behov for mental hvile i vågen tilstand, såkaldt restoration. Flere forskere betragter natur og havemiljøer som ekstra gode for sådan vågen hvile. (Stigsdotter, UK. 2008). Sammenhængen mellem natur og helbred er ingen ny viden (Cooper Marcus, C. 1999). Vi håber, at dette lille projekt kan bidrage til at holde liv i debatten om terapihaven og haveterapien som en essentiel komponent i enhver sygdoms & forebyggelses sammenhæng. I only went out for a walk and fi nally concluded to stay out until sundown, for going out, I found, was really going in John Muir. Forord Vi er 5 kvinder med forskellige grønne og hvide kompetencer. Fælles for os alle er dog, at vi har en stor interesse for naturens indvirkning på vores helbred. Derfor mødtes vi på dette første Health Design kursus i Danmark. Vi har komplementeret hinandens viden og prøvet at blive klogere på teorierne omhandlende haveterapi. Vi vil gerne takke Mogens Andersen, der en af de første forårsdage i 2010 placerede os rundt om bålet i Mariendals Haver. Siddende på lammeskindsbeklædte stole med udsigt til årets første anemoner og med vinden blæsende asken fra bålet rundt om vore hoveder hørte vi Mogens fortælle om naturforløbet for stressramte borgere, der afholdes i Mariendals Haver. Han gav os derved mulighed for at omsætte teori til praksis. Introduktion Dette Health Design projekt vil have fokus på at designe en terapihave for stressramte samt at udforme et forslag til et terapiprogram. Projektet tager udgangspunkt i Mariendals Haver, hvor de afvikler, som de selv beskriver det: Et naturforløb til brug ved arbejdsafklaring af arbejdsrelaterede stressramte borgere i Århus Kommune. Formålet med naturforløbet i Mariendals Haver er dels at give brugerne hjælp til at reducere deres stress dels at blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Flere oplysninger om Mariendals Haver kan findes på: dk/default.aspx?id=132 Formål Dette projekts formål er at designe en terapihave samt at udforme et terapiprogram. Der vil være fokus på at skabe kvaliteter som bidrager til at brugernes helseprocesser påvirkes positivt. Desuden vil der lægges op til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette gøres ved at indlægge virksomhedspraktikker i slutningen af forløbet. Miljøet i terapihaven skal være attraktivt for både brugerne og medarbejderne, ligesom haven skal være tilgængelig for alle. Afgrænsning Afklaringsforløbet har vi delt op i tre faser. De tre faser er: 1.haveterapi. 2. haveterapi og praktik. 3. praktik. I dette projekt er vi ikke gået i dybden med fase 2 og 3, da det ligger udenfor dette projekts rammer. Ordforklaring Brugere: De stressramte personer der deltager i haveterapiforløbet /arbejdsmarkedsafklaringsforløb. Succesrate: Hvor mange ledige stressramte bliver afklaret i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 3

5 Metode For at kunne nå målet med at designe en helende terapihave og lave et målrettet terapiprogram til brug i Mariendals Haver, er følgende metoder blevet anvendt: Konsultation Besøg af stedet Litteratursøgning Interview Case studie Møde med underviser for at diskutere naturforløbet, Mariendals historie, de ansatte og brugerne Undersøge Mariendals Havers grønne områder og tage foto. Undersøge bygningernes placering og anvendelighed Læse litteratur omhandlende stressramtes specifi kke behov i helingsprocessen Læse litteratur omhandlende design af terapihaver til stressramte Erhverve os viden om teorier der er hensigtsmæssige at integrere i Mariendals Haver Interviewe to brugere der har deltaget i naturforløbet For brugere, der bliver afklaret gennem et arbejdsprøvningsforløb uden haveterapi under Århus Kommune, ligger succesraten på ca. 50 %. For brugere, der bliver afklaret gennem arbejdsprøvningsforløbet i Mariendals Haver, ligger succesraten på ca. 70 %. 4

6 Interview med to brugere fra Mariendals Haver - Kort sammenfatning af interviewene: Det har været godt: Ønsker: Kreativt at kunne bruge naturen og de aktiviteter, der naturligt bydes på som at fælde træer, skære pil, flette hegn, flette kurve og flække brænde. At følge naturens gang i smukke omgivelser. At få støtte i processen med at finde frem til egne styrker og ressourcer. At der i starten af projektet ikke blev talt om personlige Livskriser. At der har været massiv hjælp til at finde gode praktikpladser og kontakt til videre forløb. Citat: at blive mødt med fuldstændig accept, rummelighed. Hele tiden at have mulighed for at mærke sig selv at tempoet kom ned, ingen privat snak, blive stille indeni. at blive taget alvorligt i forhold til stress at kroppen kan genkende roen at blive passet på Mere tid til både selvvalgte og guidede aktiviteter i naturen. En glidende overgang mellem ophold på Mariendal og praktikforløb Citat når jeg har brug for at være lidt for sig selv, kunne jeg ønske et oplagt sted til ro, men dog i nærheden af gruppen, så jeg kan vende tilbage til aktiviteterne igen, når jeg er klar jeg savner den terapeutiske del, at have mulighed for terapeutisk at tage fat i det, der kommer op Udfordringer: Det tager jeg med mig fra forløbet: At overføre faste rutiner til hverdagen, hvor mindfulness øvelser, gåture og yoga øvelser bliver en central del. Citat at skulle lægge øre til de andre brugeres kriser og problemer at lære at tage den tid ting nu engang tager, også på det personlige plan Citat: jeg har fået mod på at gå videre i forhold til afklaring er blevet obs på, at det er vigtigt at have et netværk, at være åben i netværket jeg har fået spiritualitet ind i hverdagen og fået det i kroppen som en genkendelse af roen, når jeg går ture, mindfullnes m.m. jeg har fået nogle redskaber mod stress, jeg kan bringe ind i min hverdag I første omgang fulgte stresstilstanden med, selvom Lise Sørensen straks oplevede glæden over Det store rum, haverne, stranden, skoven og dyrene ved Mariendal. Jeg er sådan et handlende menneske. Ting kan ikke gå for hurtigt. Og da jeg kom herud, skulle der ske noget. Jeg skulle afklares. Og lære noget. Jeg kunne ikke bare dingle rundt nede ved stranden. Jeg skulle lære at klippe nogle buske, for eksempel. Noget jeg kunne bruge til noget! Det endte med, at jeg stressede alle de andre på forløbet, smågriner hun. Terapihaver: Ned i gear i grønne omgivelser-socialpaedagogen udgave

7 Design af terapihaven (Illustrationsplanen) I det efterfølgende vil vi beskrive den teori, vi har anvendt i udformningen af illustrationsplanen & terapiforløbet til brug ved afklaringsforløbet i Mariendals Haver og vise konkrete eksempler på vores anvendelse af teorien. I arbejdet med udformningen af terapihaven har vi valgt symbolet Livstræet som den røde tråd, der binder både det hvide og det grønne arbejde sammen i haven. Symbolsk er udformningen tænkt som et træ, hvor stammen er mødestedet, hvorfra alt starter. Stammen har rødder ned i jorden og har derigennem skabt fodfæste. Det er først når energien fra rødderne kommer op gennem stammen, det videre liv ud i grenene begynder. Træet er valgt som symbol på havens opbygning, da træerne ifølge de oprindelige naturfolk, afgiver den samme trygge frekvens i vinden som barnet mærker i moderens mave. Livet skal fornys via fodfæste i rødderne, trygheden i stammen og oplevelser i livstræets krone. Efter endt terapiforløb har brugerne mulighed for at få et træ, en blomst, en sten, en pausepind eller lignende med hjem som et symbol på den helings- og afklaringsproces, der forhåbentlig bliver startet i terapihaven. Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går og går i stå Lad dem lege i livstræets krone Lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port. Der er så meget uden varme uden ånd og uden liv folk bliver fattige og arme tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege Der er så mange uden venner uden kærlighed og kys folk som ingen andre kender hvor mon de skal fi nde lys? Lad dem lege Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv Er der ingen der har sagt dem at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege Erik Lindebjerg 6

8 Terapihavens placering Mariendals Haver Mariendal er oprindelig en herregård fra 1860 erne, der ligger omgivet af marker og skov. Haven / parken omkring herregårdsbygningen har enkelte store solitære løvtræer. Resten af haven er anlagt hovedsageligt med græs. I bunden af haven ligger der en lille sø. Græsplæne og sø er omkranset af bøgeskov og enkelte områder med gran. En grusvej, der går gennem en plantage bestående af løv og -grantræer, fører til Mariendal Strand ved Beder syd for Århus. Århusbugten Beder syd for Århus Mariendal 7

9 Illustrationsplan Lysning i skoven med dyreobservationsted sti kørefast grus Løvskov Lysning i skoven med opholdsplads Sti m perlegrus Sti m barkflis Lysning i skoven med hængekøjer Løvskov Vandløb træbro Sti trådt i skovbund Lysning i skoven Lysning i skoven med hængekøjer sti kørefast grus Sti m træbelægning Klippet græs Sø Offentlig grusvej Sti m perlegrus Lysning i skoven wc-hus Bålplads brændestakke træbro Samtalehus Stammehuset Fiskedam Grus Højbede Højbede Græseng Eks. Trær Parkering Granskov Frugttrær Eks busk Væksthus Ankomststi kørefast grus Stendige Eks. Træ Frugtlund Vandløb Eks. Træ Vandløb Frugtlund Eks. Træ 8

10 Efter inspiration fra besøg i terapihaven ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, sansehaven i Fælledparken og interviews med brugerne af den nuværende terapihave i Mariendals Haver, har vi valgt at inddele området i Mariendals Haver i tre områder, en lukket, en halvåben og en åben del efter model af Stigsdotter, UK Denne inddeling og indretning stemmer overens med de tanker vi har gjort os, i forhold til ideerne bag livstræssymbolet, opbygningen af haven og terapidelen. Niveauer af tryghed Aktiviteterne og brugernes mulighed for engagement er ligeledes tilpasset rummene, så brugerne i takt med, at de får mere overskud, har mulighed for at øge deres engagement og søge ud i naturmiljøer med større udfordringer. Graden af mentalstyrke, engagement/behov for naturmiljøer er illustreret på bilag 1 med samme farvekoder som illustrationen nedenfor. Niveauer af krav (Stigsdotter, UK 2008) På kortet på bilag 1 har vi markeret, hvor vi har placeret den lukkede, det halvåbne og åbne del i haven. Ruminddelingen har samme farve på kortet som på illustationen ovenover. Disse placeringer i veldefinerede rum tilpasset naturmiljøet i haven, mener vi understøtter brugernes behov for både tryghed og nye udfordringer hen over tid i forløbet. (Stigsdotter, UK 2008) 9

11 De 8 oplevelseskarakterer I både det åbne, halvåbne og lukkede rum er teorierne bag de 8 oplevelseskarakterer tænkt ind, så indretningen understøtter både behovet for tryghed, den fysiske og mentale tilgængelighed og mulighederne for at imødekomme brugernes mange grader af behov for ændring af naturmiljøerne hen over tid.. FREDSFYLDT TRYGT FOLKELIGT KULTURHISTORISK RO OG STILHED INTET AFFALD O.L. FÅ/STILLE MENNESKER FÅ ELEMENTER UFORSTYRET OVERSIGTELIG AFGRÆNSET AFSKÆRMET SIKKERT HVOR BØRN KAN LEGE FRIT MANGE MENNESKER LET TILGÆNGELIGT MANGE FACILITETER (BÆNKE, KI- OSK, LEGEPLADS M.M.) STIER HANDICAPHENSYN FORTIDSMINDER MENNESKELIG PÅVIRKNING GRAVHØJE HELLERISTNINGER STENDIGER OPRINDELSE RUMLIGT VILDT ARTSRIGT ÅBENT RUMDANNELSER FÅ/INGEN STIER SAMMENHÆNGENDE RO/BEROLIGENDE TYDELIG AFGRÆNSNING KONSTAST TIL BYEN SOM EN ANDEN VERDEN FRIT VOKSENDE PLANTER URSKOVSAGTIGT SPÆNDING VÆK FRA DET URBANE FÅ MENNESKER STILHED VARIATION I DYR OG PLANTER NYSGERIGHED LIV (OMKRING OS) UDSYN KONTRAST TIL SKOV, BY M.M. HORISONT LYS AFSTAND (SE LANGT) FRIHED (Stigsdotter, UK 2008) Tilgængelighed I udformningen af haven arbejdes der både med appetitvækkende elementer, der inviterer til nærmere eftersyn og effekten ved at anlægge stier med forskellige underlag i forskelligt terræn. I det lukkede rum indrettes rummet så det fuldt ud kan anvendes af funktionshindrede brugere. I det halvåbne og åbne område anlægges stier, så disse også bliver tilgængelige. Men rummene vil ikke i samme grad være fuldt tilgængelige som i det lukkede rum. 10

12 Indretning af terapihaven (bilag 2) -Det lukkede rum (stammen i livstræet) I det lukkede rum bliver brugeren mødt med fuldstændig accept og rummelighed. Brugeren kan føle sig helt tryg, da den kravfyldte verden er lukket ude og ingen forpligtende opgaver kræves. Her findes oplevelsesværdien Trygt, artsrigt og vildt, som er de værdier der er signifikant positive i sammenhæng med stress. (Stigsdotter, UK 2008 Trygt I et afgrænset område, er der placeret et rundt glashus om stammen. I det efterfølgende kaldet Stammehuset. Uden for Stammehuset er der en bålplads, der fungerer som samlingssted. I forbindelse med Stammehuset er der etableret en rislende havekanal med fisk. Afgrænsningen består af skoven, søen og forskellige hegn af sten, pil og brændestakke. Artsrigt I staudehaven er der mormorblomster, græsser, krydderurter og evt. lidt grønsager. Græsser sætter et naturligt præg på haven - Græsser gør den usynlige vind synlig - Græsser fanger det lave efterårs- og vinterlys i deres toppe og stængler - Rimfrost og sne lægger sig dekorativt på blade og toppe - Hos græsserne er det strukturen, der er vigtigst - ikke blomsterfarven - Græsser kan sløre og skabe rum sidst på sæsonen - Græsser kan man gemme sig bagved - Græsser kan kilde på kinden! Vildt Her er der forgængelig skov, hvor skovens liv kan nydes fra en hængekøje. Man kan sidde på en træstub / sten, gå på stierne eller ligge i anemonerne og kigge op i himlen. 11

13 De halvåbne rum (de nederste grene i livstræet) Fra stammen er der forskellige former for stisystemer, der inviterer til en tur ud i de nederste grene. Her findes oplevelsesværdierne åbent, fredfyldt og vildt i en vifte rundt om stammen. Åbent Udsigt ud over parken, hvor der er gamle slanke træer og en rislende å, der slynger sig Fredfyldt Stilhed og ro ved søen og uforstyrrethed i skovens stille ro. Vildt og rummeligt Oplevelsen af livskraftighed og fritvoksende vegetation 12

14 Åbent Folkeligt Åbent (De øverste grene) De åbne områder omfatter arealerne ved hovedgården, den længere væk liggende uberørte skov og havet ved Århusbugten. I det åbne findes oplevelsesværdierne åbent, vildt, kulturhistorisk, folkeligt. Havet Parken Vildt Skoven Kulturhistorisk Gården 13

15 Terapiprogram Forskerparret Kaplan & Kaplans teori, ART- Attentive Restoration Theory handler om, hvordan vi opfatter vores miljø og bearbejder informationen. Ifølge Kaplans har mennesket to typer af opmærksomhed: 1. Directed Attention System. Den målrettede opmærksomhed, som kræver meget energi af os, og som vi bruger mange timer på dagligt, når vi tvinger os selv til målrettet at frasortere unødig støj, der forstyrrer vores koncentration, ved f.eks. et specialiseret job. Har man ikke mulighed for at hvile sig, bliver man mentalt udmattet. Når dette sker og man stadig har brug for at fokusere, slår det sympatiske nervesystem til, og mængden af vågenhedshormoner højnes og pulsen øges. Ophold i byer og stort behov for brug af den målrettede opmærksomhed, fører til informationsoverbelastning i hjernen og dermed risiko for stress. 2. Soft Fascination - Den spontane opmærksomhed er ubegrænset og kræver ingen energi, hvilket betyder, at den målrettede opmærksomhed kan hvile. Kaplan mener, at natur-og havemiljøer får informationerne om omgivelserne til at gå en anden og kortere vej i hjernen via amygdala. Herved sorterer vi ikke i indtrykkene, men scanner snarere konstant omgivelserne. (Stigsdotter, UK. 2008). Vi bombaderes af omkring 11 mio. informationstykker per sekund, men kun omkring informationsstykker når videre til pandelappen og bliver kognitivt bearbejdet. Stress er en overaktivitet i det sympatiske nervesystem, som gør klar til kamp eller flugt. Stressramte kan køre på så højt et niveau i hjernen, at de slet ikke kan koble forbindelse mellem hoved og krop. De er aldrig i nuet, men altid på vej til næste sted. I naturen er der ingen krav. Haveterapi kan sende hovedparten af patienterne tilbage på arbejdsmarkedet udtaler stressforsker Bo Netterstøm. (Østerlund Jette, 2010) Derfor er det vigtigt, at vores terapiprogram understøtter / foregår i den spontane opmærksomhed. Dette sker automatisk, når en person befinder sig i naturen. Derfor vil Slow Flow, forstået som meningsfuld, belønnende haveaktivitet i et stille tempo fremme soft fascination. Det samme vil fysisk krævende og udfordrende hortikulturelle aktiviteter også. Tøm dig selv for alt, så vil sindet fi nde fred. Alle ting opstår og forgår, og selvet ser, hvordan de vender tilbage. De vokser og blomstrer og vender tilbage til sin rod, fi nder fred. Det er naturens mål. Naturen ændrer ikke retning Lao-Tse 14

16 I udformningen af vores terapiprogram har vi valgt at tage udgangspunkt i Natur-Based Therapy (NBT) der bliver anvendt i Terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm. NBT konceptet beskriver den teoretiske ramme omkring behandlingen. Ligesom den er baseret på terapeutisk brug af sanse oplevelser, hortikulturelle aktiviteter, natur-relaterede historier og symboler fra en mindfulness-baseret cognitiv terapi. (Corazon S.S, 2010). Figur 1: NBT concept Design: Healing Forest Garden Samspillet mellem brugernes mentale styrke og indretningen af havens rum (se illustrationsplanen). Miljøet er aldrig kun en baggrund men katalysator for den terapeutiske proces. Theory: Acceptance and Commitment Theory (ACT) & Mindfulnessbased cognitive treatment theory (MBCT). De 6 sider symboliserer de 6 trin i ACT. De 6 tin (frit oversat fra Corazon S.S, 2010) er: 1. være tilstede i nuet. 2. acceptere nuet. 3.obervere egne følelser og tanker. 4. helikopterblik på egne værdier, erfaringer og den aktuelle handling. 5. hvad er mine vigtigste værdier? 6. beslutte sig for en bestemt handling/øvelse, der han hjælpe én på vej til éns eget mål. Means: Sanseoplevelser, hortikulturelle aktiviteter, og natur-relaterede historier. Goals: Forøget livskvalitet. Restituere egne svækkede/glemte ressourcer. Blive bedre til at tackle kommende udfordringer. Afklaring ift. arbejdsmarkedet. Terapiprogrammet tilpasset målgruppen de stressramte For at kunne give de stressramte brugere de bedste vilkår til at starte deres egen helings- og afklaringsproces, er det altafgørende, at de føler tryghed og tillid. For at kunne skabe denne tryghed og tillid skal terapiprogrammet tilpasses målgruppens specifikke behov. Stressforskning samt erfaringer fra andre terapihaver for stressramte har vist, at nedenstående områder / fokuspunkter er essentielle for at helingsprocessen kan foregå. Derfor er de inkluderet i vores terapiprogram: Fast struktur - der er et fast dagsprogram med tydelige rammer og en fast struktur. Hver dag har en fast rytme med emner som fx. fælles samlinger, aktiviteter og hvile. Samtidig med er der altid er plads til individuelle valg. Aktiviteterne - de natur baserede aktiviteter er designet, så de passer til hele målgruppen, men det er vigtigt at tage individuelle hensyn og tilpasse programmet til den enkelte brugers specielle behov. Således terapiprogrammet hele tiden er målrettet, giver tilpas udfordringer samt giver mening for den enkelte bruger. Egne behov /værdier - brugerne har mulighed for, og opfordres af med arbejderne, til at følge deres egne behov og ønsker. Fokus på at brugerne sænker egne ambitioner / pligtfølelse og i stedet lade egen dagsform være afgørende for valg af aktivitet (kan være svært i starten af forløbet). Fast medarbejdergruppe - brugerne ved altid, hvilke medarbejdere de kan forvente at møde, når de kommer til terapihaven Tid Slow Flow - Fokus på vågen hvile (se punktet: Resume ) Medarbejdergruppens fremtræden - medarbejdergruppens fremtræden er bekræftende, forstående og accepterende Havens ånd - når man åbner døren ind til terapihaven åbner man for følelsen af stilhed, fred og ro. Aktiviteten er et terapeutisk redskab ikke et mål i sig selv! Samme øvelse forskellige mål Samme mål forskellige øvelser 15

17 Rammerne for terapiprogrammet Deltagergruppe & medarbejdergruppe består af: Deltager-gruppen Medarbejder-gruppen 12 brugere med arbejdsrelateret stress. De er henvist af Århus Kommune, Arbejdsmarkedscenter Syd. 1 ledende haveterapeut 2 haveterapeuter 1 haveterapeutisk gartner og ekstra gartnerhjælp ved behov. Medarbejdergruppen har efter behov adgang til læge og psykiater, der begge er ansat under Arbejdsmarkedscenter Syd. Det er nødvendigt med både hvide og grønne kompetencer i medarbejdergruppen, og at alle har forståelse for at komplementere hinanden. Skal vi kunne opnå de mål og ønsker, vi har beskrevet i dette projekt, må sammensætningen af medarbejdergruppen ikke undervurderes Personlige egenskaber og engagement, faglige kompetencer, interesse og viden omkring haveterapi & målgruppen, er alt sammen afgørende for, at medarbejdergruppen kan møde brugerne med ro, stabilitet, regelmæssighed og ordnede forhold. (eksempler på faglig baggrund: ergoterapi, fysioterapi, psykolog, psykoterapeut, konsulent med arbejdsmarkeds kendskab, naturvejleder, socialpædagog, gartner, havearkitekt m.m.) Der er 2 haveterapeuter (med hvide og grønne kompetencer), der dagligt følger deltagergruppen. Den haveterapeutiske gartner er altid i nærheden og har overblik over hvad haven kan byde på den enkelte dag. Psykolog/psykoterapeut m.m. og fysioterapeut/bevægelsespædagog m.m. møder hovedsageligt brugerne ved individuelle samtaler og ved nogle af afspændingsøvelserne. Terapiforløbet strækker sig over 24 uger, og er sammensat på følgende måde: 12 uger Foregår i Terapihaven Her er der mulighed for at arbejde med de 6 trin, der er beskrevet i ACT, og det er denne fase der er fokus på i denne rapport. Brugeren møder 20 timer pr. uge. Kl (5 dage) 4 uger Foregår i Terapihaven & Praktik Dvs. en kombination af at være i terapihaven og et valgt praktiksted. 8 uger Foregår i Praktik Praktikforløb med opfølgning fra haveterapeutisk konsulent Alle dagene i terapihaven følger samme mønster: indledning (alle mødes i Stammehuset eller ved bålet til en kop the/juice) afslapning, aktiviteter og afslutning (alle mødes i Stammehuset eller ved bålet og vender kort dagens aktiviteter / oplevelser samtidig med, at der bliver serveret en let frokost inden brugerne begiver sig ud i verdenen udenfor terapihaven ). Herved får brugerne energi til rejsen hjem ligesom de råvarer, der måtte forefindes i haven bliver brugt. HUSK: Som terapeut kan du ikke planlægge alt. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. En terapeuts største udfordring er at kunne forstå disse behov og tilrettelægge og ændre i processen så brugeren får bedst mulig hjælp. Dagsprogrammet skal være nøje planlagt men HUSK fleksibiliteten i udførelsen af programmet. 16

18 Dagsprogram for det Naturbaserede Terapiprogram Tid Aktivitet/Sted Specifikt mål Metode Procedure Medbring Samle deltagerne Ankomst og Samling Bålplads Individuel egen transport til Mariendal Deltagerne ankommer til Mariendal. De skifter til udendørstøj og går til samlingsstedet ved bålpladsen. Der forefindes varm the og Juice. Udendørs tøj The, juice, krus tændstikker De fem Tibetanere Grounding Kropsbevidsthed Muskeltonus Muskelstyrke Balance i hormonsystemet Terapeutguided Deltagerne opfordres til at finde et rart sted ved bålet og placere et liggeunderlag. Øvelserne vises og udføres af terapeut sammen med deltagerne. Liggeunderlag Afslapning Bålplads Træne evnen til bare at være med sig selv Den enkelte Deltager skal selv finde ind til roen er på egen hånd i afslapningen Terapeuten fortæller, at den enkelte selv bestemmer, hvordan vedkommende ønsker sin afslapning og gør opmærksom på muligheden for enten at ligge eller sidde at man kan fokusere på sit åndedræt/sine kropsfornemmelser/skyformationer/lydene omkring osv. Liggeunderlag tæpper Priklebakker forberedes Spirede kålfrø prikles i bakkerne Arbejdsbord ved/i drivhus Træne fokuseret opmærksomhed i 15 min. af gangen Reflektere over muligheder for omplantning Udvikle følsomhed og opmærksomhed i hænderne Haveterapiaktivitet med at forberede prikling og prikling Deltagerne inviteres til at deltage i prikle-aktiviteten. De vises hvordan bakkerne forberedes med jord og gødning. Der forklares og vises, hvordan de små planter forsigtig skilles ad for at blive plantet på en plads, hvor de kan gro og udfolde sig. Terapeuten deltager i aktiviteten og opfordrer til at reflektere over processen i forhold til deres eget liv/menneskelivet. Rødderne er skrøbelige og skal behandles med varsomhed, men har trods deres skrøbelighed iboende kræfter og potentiale til at vokse og bære livskraftige og nærende frugter/kålhoveder under de rette betingelser, som er nænsomhed, plads, næringsrig jord, sollys og vand. Omplantning er en mulighed også for mennesker og selv om det ser vanskeligt, skrøbeligt og sårbart ud i starten og faktisk giver tilbageslag lige i øjeblikket (planten bliver slatten) så er det vejen frem, hvis pladsen er for snæver. Priklebakker Jord Gødning Vand Skovl 17

19 Dagsprogram for det Naturbaserede Terapiprogram Fortsat Tid Aktivitet/Sted Specifikt mål Metode Procedure Medbring Individuel Ingen rekvisitter metode Individuel tid i haven Gå Sidde Skrive Hele haven Fremme parasympatisk aktivitet og positive emotioner restituere kognitive ressourser Den enkelte vælger selv aktivitet. Det kan være vandring, at sidde og lade sig fascinere eller måske skrive i sin dagbog. Ønsker man at fortsætte med priklen er det også muligt Samling Dele oplevelser og tanker Bålplads Afslutte dagen ved at opsamle læring og erfaringer Deltagerne får mulighed for at dele erfaringer og tanker i et trygt forum Terapeuten opfordrer deltagerne til at dele tanker og oplevelser fra dagen med alle og går gerne selv foran med eksempler. Kun den person, der holder talkingstikken må sige noget. Liggeunderlag Tæpper The og juice Talkingstick Meditation Bålplads Bruge det para- Sympatiske System og komme Hjem i kroppen Være til stede I nuet Terapeuten guider en meditation Deltagerne opfordres til at lægge sig på liggeunderlaget. Terapeuten Gennemgår/scanner hele kroppen for afslapning (mindful) Liggeunderlag tæpper Indtagelse af måltid tilberedt på forhånd af Personalet Opleve det nærende ved sund/veltilberedt mad og det sociale Der indbydes til spisning med en klokke. Deltagerne opfordres til at nyde synet og duften af måltidet inden der siges vær så god! Terapeuten viser i ord og handling taknemlighed over maden. bålstole Bålplads/Stammehuset 18

20 Terapiprogram: Bevidst nærvær + Værdinormer + Handling = psykologisk fleksibilitet Uge Tema Mål Midler 1-12 Restitution Være til stede Acceptere følelser og tanker Skifte til det parasympatiske system Genskabe kontakten til kroppen Tage sig selv alvorligt Lytte til og drage omsorg for sig selv Give slip på krav, opgaver og kontrol Lære afslapningsteknikker Øget nærvær Ro og hvile i sindet Forstå at tanker blot er ord og ikke virkelighed Give plads til alle følelser uden at fastholde dem Ophold på egen hånd i haven finde favorit steder Guidede afslapnings og -åndedrætsøvelser forskellige steder i haven Træning i mindfulness Guidede lette kropsøvelser hvor naturprocesser bruges som metaforer Let havearbejde Oplæste naturrelaterede historier tilpasset de aktuelle haveaktiviteter Mobilisering Gang i kroppen Kontakt med det iagttagende selv Forbinde sig med sine indre værdier Øget selv-accept At kunne se sig selv og situationen udefra Øget kropsstyrke Identificere og omskabe ubrugelige overbevisninger Finde frem til egne værdinormer hvad er væsentligt Større lyst til livet 5 Tibetanere Mere fysisk krævende havearbejde Opgaver, der kræver mere social interaktion Indtage en større del af haven og den omliggende natur (strand og skov) Finde/udvælge og bruge ting fra naturen som symboler og metaforer for sit indre liv Handling Handle konstruktivt i overensstemmelse med sine indre værdier - igen og igen Bringe det lærte, der er baseret på egne værdier, ud i livet (f.eks. anvende afslapningsteknikker på eget initiativ) Vælge og udføre opgaver, der giver mening Individuelle terapeutsamtaler Gruppeterapeutiske snakke Udforme mål i overensstemmelse med egne værdier Etablere kontakt til samfundet. Verdenen uden for terapihaven ligesom brugerne forbereder sig på praktiktanken 19

21 Efter endt forløb - opfølgning Som beskrevet under punktet design af terapihaven er livstræet i dette projekt symbolet på den helings- og afklaringsproces, der forhåbentlig er blevet startet i terapihaven, og som brugerne skal integrere og videreudvikle, efter at de er trådt ud af terapihavens port. Vi ved fra interviewpersonernes udtalelser, at det kan være svært at overføre nye faste rutiner til hverdagen - at tage sig tid til at vande, gøde, tale med, beskære livstræet. Derfor inviteres brugerne, efter 3 måneder, 6 måneder og 1 år efter endt Forløb til fælles samling i terapihaven. Her har de mulighed for at dele de erfaringer, de har gjort i forsøget på at fastholde egne nye værdier, der blev (gen)opdaget i haveterapiforløbet, at fortælle om hvilke døre de har åbnet ind til stilheden både til sjælen og i det virkelige liv og at hjælpe hinanden med at holde fat i lige netop deres livstræ. Resultat Terapihave design Illustrationsplan Ved at designe haven med udgangspunkt i de åbne, halvåbne og lukkede rum, samt anvende teorierne bag de 8 oplevelseskarakterer, har vi kunne inddrage Mariendals Havers unikke park og omgivelserne skov og hav, så terapihaven fremstår med naturmiljøer, der passer brugernes behov gennem hele terapiforløbet. Terapiprogrammet: Den teoretiske ramme omkring behandlingen i dette projekt er som beskrevet Natur-Based Therapy (NBT). NBT er valgt fordi den indeholder en kombination af de 3 kendte skoler indenfor haveterapi. 1) The Healing Garden School oplevelsen af havens rum dets design og kontent. 2) The Horticultural Therapy School aktiviteter der foregår i havens rum 3) The Instorative School / Cognitive School oplevelsen af havens rum samt udførelsen af haveaktiviteterne. Det er vigtigt at finde en balance mellem at være tilstede i haven, opleve haven og arbejde i haven.(stigsdotter U.K. 2002) I terapiprogrammet er vi ikke gået i dybden med at beskrive praktikdelen, da det ligger uden for dette projektets rammer. Vi ser dog praktikken som en vigtig del i brugernes healings- og arbejdsafklaringsproces. Afklaringsprocessen starter med haveterapien, der foregår i terapihaven (12 uger). Forløbet er afgørende for at finde egen ro, tryghed og tillid til at turde tage det næste skridt ud i verdenen. For at kunne støtte og hjælpe brugeren med at tage dette skridt, er der planlagt en 4 ugers periode, hvor brugeren er både i Mariendals Haver og i et selvvagt praktikforløb (tilpasset den enkelte bruger). Her er der mulighed for at øve sig i at tage det næste skridt tilbage til arbejdsmarkedet, at få hjælp til at holde fast i egne prioriterede værdier samt at kunne diskutere og få støtte til konkrete svære udfordringer i praktikken. Derefter 8 uger der foregår i praktikken og hvor der fortsat er opfølgning af haveterapeutisk konsulent med arbejdsmarkedserfaring. Diskussion Mariendals Havers naturbaseret projekt for stressramte har allerede i dag en høj succesrate. Kan vi reducere brugernes stress og dermed øge succesraten yderligere ved at designe terapihaven i Mariendals Haver ud fra bl.a. de 8 oplevelseskarakterer samt at planlægge et terapiforløb ud fra Natur-Based Therapy (NBT)? Ved vores design af haven og terapiprogram har vi prøvet at give ideer Til, hvordan den sidste nye udvikling inden for haveterapi rent praktisk kan bruges i Mariendals Haver. Ved i højere grad at sætte fokus på samspillet mellem brugernes mentale styrke og indretningen af havens rum mener vi bedre at kunne 1) målrette forløbet til målgruppen, 2) udnytte Havens unikke placering i udkanten af skoven og tæt ved havet 3) samt på endnu bedre vis at kunne tilgodese deltagernes udtalte ønsker til forløbet (se punktet Metode) Svaret på spørgsmålet må blive ja det mener vi. I hvor høj grad tør vi ikke spå om, da vi ser Mariendals Havers arbejde som en proces i evig forandring / udvikling ligesom den natur, de arbejder med. 20

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Slagelse Næstvedbanen

Slagelse Næstvedbanen Fodsporet Slagelse Næstvedbanen Thomas B. Randrup Afdelingschef Mette G. Bahrenscheer Chefkonsulent Fokus Slagelse Fokus Næstved Vandet, naturen i det åbne land og de grønne områder i byerne Næstved er

Læs mere

Naturbaseret terapi til soldater med PTSD

Naturbaseret terapi til soldater med PTSD Naturbaseret terapi til soldater med PTSD Dorthe Varning Poulsen, Fysioterapeut, Ph.d Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Forskergruppen Natur, Sundhed og Design Dias 1 Fokus for de næste 35

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Naturens, aktiviteters og omgivelsernes betydning i et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv

Naturens, aktiviteters og omgivelsernes betydning i et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv Naturens, aktiviteters og omgivelsernes betydning i et rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv Lise Nevstrup Andersen Ergoterapeut Master in Nature, Health and Garden fra SLU, Alnarp Lise.and@stofanet.dk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have Antistresshave Læs mere Modelhave i Geografisk Have Antistresshaven i Geografisk Have Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur og grønne

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Mindfulness i byens parker Sådan gør du!

Mindfulness i byens parker Sådan gør du! Mindfulness i byens parker Sådan gør du! Mind4Nature v/ Doreen Holmquist - www.mind4nature.dk Kvinder har brug for sanselig Yin-tid Med Yin-tid mener jeg kvindelig egentid. Yin står for det feminine i

Læs mere

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen AFREJSE : 13. - 21. marts 2016 og november 2016 (datoer på vej) - 9 dage DKK 15.900 YOGARETREAT

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Naturen kan fremme din kreativitet

Naturen kan fremme din kreativitet Naturen kan fremme din kreativitet Af Trine Plambech Kreativitet er evnen til at få nye ideer, nye indsigter og se tingene på nye måder. Alle mennesker er kreative, men vi bruger vores kreativitet i forskellig

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre for holde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Hvad gør kirkegården til et godt sted for de pårørende?

Hvad gør kirkegården til et godt sted for de pårørende? Hvad gør kirkegården til et godt sted for de pårørende? Kirkegårdskonferencen, Nyborg, 2015 Anne Dahl Refshauge Adjunkt, Ph.d., Landskabsarkitekt MDL Natur & Sundhedsgruppen Sektion for Landskabsarkitektur

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 2 Session 2 - Nærvær i nuet Hjemmeøvelser fra sidst Præsentation af måder at møde begivenheder (tanker, følelser, kropslige fornemmelser, sansninger) Tanke/følelse

Læs mere

School. Room. for Reflection Mindfulness/yoga AAbybro skole Tilbud Fremtidens skoleledere skaber vise små ugler i balance

School. Room. for Reflection Mindfulness/yoga AAbybro skole Tilbud Fremtidens skoleledere skaber vise små ugler i balance School Room for Reflection Mindfulness/yoga AAbybro skole Tilbud 2015 Fremtidens skoleledere skaber vise små ugler i balance When When educating the minds of our youth we must not forget to educate their

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Haveterapi og Alnarp

Haveterapi og Alnarp Klosterhaven i Vitskøl Kloster Foto: Michael Damsgaard Haveterapi og Alnarp Af: Torben Risberg Hansen (skrevet 2008, redigeret 2015) I denne artikel, vil jeg svare på følgende spørgsmål: Hvad er haveterapi

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen.

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. 29.9.2016 Kolding Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. Professor Merete Nordentoft. Det gør en forskel. Om livstilsændringer i socialpsykiatrien.

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence

Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence Næste træningsophold 2011 uge 19, 23, 33 og 37 (Kontakt os hvis du har ønsker om andre datoer) For at få det lykkelige liv

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter.

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Juni 2013 Sansehave på strandparkcentret. Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Hvorfor er det

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere