Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver"

Transkript

1 Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

2 Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Model 4C: Health Design Juni 2010 Teknisk Diplomuddannelse I Parkvirksomhed Skov og Landskab Københavns Universitet Karin Winther Rikke Marie Boe Anne-Mette Duelund Christa Kaad Dockens Suzanne Buch Petersen 1

3 Haveterapi er en brugercentreret behandling, der finder sted i et afgrænset naturmiljø specielt designet til at understøtte den terapeutiske proces. Naturbaserede aktiviteter og oplevelser tilstede i miljøet anvendes som redskaber til at nå veldefi nerede behandlingsmål baseret på brugerens behov og ressourcer. Behandlingen planlægges og udføres af professionelt personale ofte i et tværfagligt samarbejde mellem grønne og hvide kompetencer. (Inspireret af Haller og Kramer 2006) 2

4 Resume Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er stress i gang med at udvikle sig til den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden. Efter en tid med længerevarende stressbelastning har mennesket behov for hvile. Da er søvn ikke nok. Man har også behov for mental hvile i vågen tilstand, såkaldt restoration. Flere forskere betragter natur og havemiljøer som ekstra gode for sådan vågen hvile. (Stigsdotter, UK. 2008). Sammenhængen mellem natur og helbred er ingen ny viden (Cooper Marcus, C. 1999). Vi håber, at dette lille projekt kan bidrage til at holde liv i debatten om terapihaven og haveterapien som en essentiel komponent i enhver sygdoms & forebyggelses sammenhæng. I only went out for a walk and fi nally concluded to stay out until sundown, for going out, I found, was really going in John Muir. Forord Vi er 5 kvinder med forskellige grønne og hvide kompetencer. Fælles for os alle er dog, at vi har en stor interesse for naturens indvirkning på vores helbred. Derfor mødtes vi på dette første Health Design kursus i Danmark. Vi har komplementeret hinandens viden og prøvet at blive klogere på teorierne omhandlende haveterapi. Vi vil gerne takke Mogens Andersen, der en af de første forårsdage i 2010 placerede os rundt om bålet i Mariendals Haver. Siddende på lammeskindsbeklædte stole med udsigt til årets første anemoner og med vinden blæsende asken fra bålet rundt om vore hoveder hørte vi Mogens fortælle om naturforløbet for stressramte borgere, der afholdes i Mariendals Haver. Han gav os derved mulighed for at omsætte teori til praksis. Introduktion Dette Health Design projekt vil have fokus på at designe en terapihave for stressramte samt at udforme et forslag til et terapiprogram. Projektet tager udgangspunkt i Mariendals Haver, hvor de afvikler, som de selv beskriver det: Et naturforløb til brug ved arbejdsafklaring af arbejdsrelaterede stressramte borgere i Århus Kommune. Formålet med naturforløbet i Mariendals Haver er dels at give brugerne hjælp til at reducere deres stress dels at blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Flere oplysninger om Mariendals Haver kan findes på: dk/default.aspx?id=132 Formål Dette projekts formål er at designe en terapihave samt at udforme et terapiprogram. Der vil være fokus på at skabe kvaliteter som bidrager til at brugernes helseprocesser påvirkes positivt. Desuden vil der lægges op til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette gøres ved at indlægge virksomhedspraktikker i slutningen af forløbet. Miljøet i terapihaven skal være attraktivt for både brugerne og medarbejderne, ligesom haven skal være tilgængelig for alle. Afgrænsning Afklaringsforløbet har vi delt op i tre faser. De tre faser er: 1.haveterapi. 2. haveterapi og praktik. 3. praktik. I dette projekt er vi ikke gået i dybden med fase 2 og 3, da det ligger udenfor dette projekts rammer. Ordforklaring Brugere: De stressramte personer der deltager i haveterapiforløbet /arbejdsmarkedsafklaringsforløb. Succesrate: Hvor mange ledige stressramte bliver afklaret i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 3

5 Metode For at kunne nå målet med at designe en helende terapihave og lave et målrettet terapiprogram til brug i Mariendals Haver, er følgende metoder blevet anvendt: Konsultation Besøg af stedet Litteratursøgning Interview Case studie Møde med underviser for at diskutere naturforløbet, Mariendals historie, de ansatte og brugerne Undersøge Mariendals Havers grønne områder og tage foto. Undersøge bygningernes placering og anvendelighed Læse litteratur omhandlende stressramtes specifi kke behov i helingsprocessen Læse litteratur omhandlende design af terapihaver til stressramte Erhverve os viden om teorier der er hensigtsmæssige at integrere i Mariendals Haver Interviewe to brugere der har deltaget i naturforløbet For brugere, der bliver afklaret gennem et arbejdsprøvningsforløb uden haveterapi under Århus Kommune, ligger succesraten på ca. 50 %. For brugere, der bliver afklaret gennem arbejdsprøvningsforløbet i Mariendals Haver, ligger succesraten på ca. 70 %. 4

6 Interview med to brugere fra Mariendals Haver - Kort sammenfatning af interviewene: Det har været godt: Ønsker: Kreativt at kunne bruge naturen og de aktiviteter, der naturligt bydes på som at fælde træer, skære pil, flette hegn, flette kurve og flække brænde. At følge naturens gang i smukke omgivelser. At få støtte i processen med at finde frem til egne styrker og ressourcer. At der i starten af projektet ikke blev talt om personlige Livskriser. At der har været massiv hjælp til at finde gode praktikpladser og kontakt til videre forløb. Citat: at blive mødt med fuldstændig accept, rummelighed. Hele tiden at have mulighed for at mærke sig selv at tempoet kom ned, ingen privat snak, blive stille indeni. at blive taget alvorligt i forhold til stress at kroppen kan genkende roen at blive passet på Mere tid til både selvvalgte og guidede aktiviteter i naturen. En glidende overgang mellem ophold på Mariendal og praktikforløb Citat når jeg har brug for at være lidt for sig selv, kunne jeg ønske et oplagt sted til ro, men dog i nærheden af gruppen, så jeg kan vende tilbage til aktiviteterne igen, når jeg er klar jeg savner den terapeutiske del, at have mulighed for terapeutisk at tage fat i det, der kommer op Udfordringer: Det tager jeg med mig fra forløbet: At overføre faste rutiner til hverdagen, hvor mindfulness øvelser, gåture og yoga øvelser bliver en central del. Citat at skulle lægge øre til de andre brugeres kriser og problemer at lære at tage den tid ting nu engang tager, også på det personlige plan Citat: jeg har fået mod på at gå videre i forhold til afklaring er blevet obs på, at det er vigtigt at have et netværk, at være åben i netværket jeg har fået spiritualitet ind i hverdagen og fået det i kroppen som en genkendelse af roen, når jeg går ture, mindfullnes m.m. jeg har fået nogle redskaber mod stress, jeg kan bringe ind i min hverdag I første omgang fulgte stresstilstanden med, selvom Lise Sørensen straks oplevede glæden over Det store rum, haverne, stranden, skoven og dyrene ved Mariendal. Jeg er sådan et handlende menneske. Ting kan ikke gå for hurtigt. Og da jeg kom herud, skulle der ske noget. Jeg skulle afklares. Og lære noget. Jeg kunne ikke bare dingle rundt nede ved stranden. Jeg skulle lære at klippe nogle buske, for eksempel. Noget jeg kunne bruge til noget! Det endte med, at jeg stressede alle de andre på forløbet, smågriner hun. Terapihaver: Ned i gear i grønne omgivelser-socialpaedagogen udgave

7 Design af terapihaven (Illustrationsplanen) I det efterfølgende vil vi beskrive den teori, vi har anvendt i udformningen af illustrationsplanen & terapiforløbet til brug ved afklaringsforløbet i Mariendals Haver og vise konkrete eksempler på vores anvendelse af teorien. I arbejdet med udformningen af terapihaven har vi valgt symbolet Livstræet som den røde tråd, der binder både det hvide og det grønne arbejde sammen i haven. Symbolsk er udformningen tænkt som et træ, hvor stammen er mødestedet, hvorfra alt starter. Stammen har rødder ned i jorden og har derigennem skabt fodfæste. Det er først når energien fra rødderne kommer op gennem stammen, det videre liv ud i grenene begynder. Træet er valgt som symbol på havens opbygning, da træerne ifølge de oprindelige naturfolk, afgiver den samme trygge frekvens i vinden som barnet mærker i moderens mave. Livet skal fornys via fodfæste i rødderne, trygheden i stammen og oplevelser i livstræets krone. Efter endt terapiforløb har brugerne mulighed for at få et træ, en blomst, en sten, en pausepind eller lignende med hjem som et symbol på den helings- og afklaringsproces, der forhåbentlig bliver startet i terapihaven. Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går og går i stå Lad dem lege i livstræets krone Lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port. Der er så meget uden varme uden ånd og uden liv folk bliver fattige og arme tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege Der er så mange uden venner uden kærlighed og kys folk som ingen andre kender hvor mon de skal fi nde lys? Lad dem lege Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv Er der ingen der har sagt dem at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege Erik Lindebjerg 6

8 Terapihavens placering Mariendals Haver Mariendal er oprindelig en herregård fra 1860 erne, der ligger omgivet af marker og skov. Haven / parken omkring herregårdsbygningen har enkelte store solitære løvtræer. Resten af haven er anlagt hovedsageligt med græs. I bunden af haven ligger der en lille sø. Græsplæne og sø er omkranset af bøgeskov og enkelte områder med gran. En grusvej, der går gennem en plantage bestående af løv og -grantræer, fører til Mariendal Strand ved Beder syd for Århus. Århusbugten Beder syd for Århus Mariendal 7

9 Illustrationsplan Lysning i skoven med dyreobservationsted sti kørefast grus Løvskov Lysning i skoven med opholdsplads Sti m perlegrus Sti m barkflis Lysning i skoven med hængekøjer Løvskov Vandløb træbro Sti trådt i skovbund Lysning i skoven Lysning i skoven med hængekøjer sti kørefast grus Sti m træbelægning Klippet græs Sø Offentlig grusvej Sti m perlegrus Lysning i skoven wc-hus Bålplads brændestakke træbro Samtalehus Stammehuset Fiskedam Grus Højbede Højbede Græseng Eks. Trær Parkering Granskov Frugttrær Eks busk Væksthus Ankomststi kørefast grus Stendige Eks. Træ Frugtlund Vandløb Eks. Træ Vandløb Frugtlund Eks. Træ 8

10 Efter inspiration fra besøg i terapihaven ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, sansehaven i Fælledparken og interviews med brugerne af den nuværende terapihave i Mariendals Haver, har vi valgt at inddele området i Mariendals Haver i tre områder, en lukket, en halvåben og en åben del efter model af Stigsdotter, UK Denne inddeling og indretning stemmer overens med de tanker vi har gjort os, i forhold til ideerne bag livstræssymbolet, opbygningen af haven og terapidelen. Niveauer af tryghed Aktiviteterne og brugernes mulighed for engagement er ligeledes tilpasset rummene, så brugerne i takt med, at de får mere overskud, har mulighed for at øge deres engagement og søge ud i naturmiljøer med større udfordringer. Graden af mentalstyrke, engagement/behov for naturmiljøer er illustreret på bilag 1 med samme farvekoder som illustrationen nedenfor. Niveauer af krav (Stigsdotter, UK 2008) På kortet på bilag 1 har vi markeret, hvor vi har placeret den lukkede, det halvåbne og åbne del i haven. Ruminddelingen har samme farve på kortet som på illustationen ovenover. Disse placeringer i veldefinerede rum tilpasset naturmiljøet i haven, mener vi understøtter brugernes behov for både tryghed og nye udfordringer hen over tid i forløbet. (Stigsdotter, UK 2008) 9

11 De 8 oplevelseskarakterer I både det åbne, halvåbne og lukkede rum er teorierne bag de 8 oplevelseskarakterer tænkt ind, så indretningen understøtter både behovet for tryghed, den fysiske og mentale tilgængelighed og mulighederne for at imødekomme brugernes mange grader af behov for ændring af naturmiljøerne hen over tid.. FREDSFYLDT TRYGT FOLKELIGT KULTURHISTORISK RO OG STILHED INTET AFFALD O.L. FÅ/STILLE MENNESKER FÅ ELEMENTER UFORSTYRET OVERSIGTELIG AFGRÆNSET AFSKÆRMET SIKKERT HVOR BØRN KAN LEGE FRIT MANGE MENNESKER LET TILGÆNGELIGT MANGE FACILITETER (BÆNKE, KI- OSK, LEGEPLADS M.M.) STIER HANDICAPHENSYN FORTIDSMINDER MENNESKELIG PÅVIRKNING GRAVHØJE HELLERISTNINGER STENDIGER OPRINDELSE RUMLIGT VILDT ARTSRIGT ÅBENT RUMDANNELSER FÅ/INGEN STIER SAMMENHÆNGENDE RO/BEROLIGENDE TYDELIG AFGRÆNSNING KONSTAST TIL BYEN SOM EN ANDEN VERDEN FRIT VOKSENDE PLANTER URSKOVSAGTIGT SPÆNDING VÆK FRA DET URBANE FÅ MENNESKER STILHED VARIATION I DYR OG PLANTER NYSGERIGHED LIV (OMKRING OS) UDSYN KONTRAST TIL SKOV, BY M.M. HORISONT LYS AFSTAND (SE LANGT) FRIHED (Stigsdotter, UK 2008) Tilgængelighed I udformningen af haven arbejdes der både med appetitvækkende elementer, der inviterer til nærmere eftersyn og effekten ved at anlægge stier med forskellige underlag i forskelligt terræn. I det lukkede rum indrettes rummet så det fuldt ud kan anvendes af funktionshindrede brugere. I det halvåbne og åbne område anlægges stier, så disse også bliver tilgængelige. Men rummene vil ikke i samme grad være fuldt tilgængelige som i det lukkede rum. 10

12 Indretning af terapihaven (bilag 2) -Det lukkede rum (stammen i livstræet) I det lukkede rum bliver brugeren mødt med fuldstændig accept og rummelighed. Brugeren kan føle sig helt tryg, da den kravfyldte verden er lukket ude og ingen forpligtende opgaver kræves. Her findes oplevelsesværdien Trygt, artsrigt og vildt, som er de værdier der er signifikant positive i sammenhæng med stress. (Stigsdotter, UK 2008 Trygt I et afgrænset område, er der placeret et rundt glashus om stammen. I det efterfølgende kaldet Stammehuset. Uden for Stammehuset er der en bålplads, der fungerer som samlingssted. I forbindelse med Stammehuset er der etableret en rislende havekanal med fisk. Afgrænsningen består af skoven, søen og forskellige hegn af sten, pil og brændestakke. Artsrigt I staudehaven er der mormorblomster, græsser, krydderurter og evt. lidt grønsager. Græsser sætter et naturligt præg på haven - Græsser gør den usynlige vind synlig - Græsser fanger det lave efterårs- og vinterlys i deres toppe og stængler - Rimfrost og sne lægger sig dekorativt på blade og toppe - Hos græsserne er det strukturen, der er vigtigst - ikke blomsterfarven - Græsser kan sløre og skabe rum sidst på sæsonen - Græsser kan man gemme sig bagved - Græsser kan kilde på kinden! Vildt Her er der forgængelig skov, hvor skovens liv kan nydes fra en hængekøje. Man kan sidde på en træstub / sten, gå på stierne eller ligge i anemonerne og kigge op i himlen. 11

13 De halvåbne rum (de nederste grene i livstræet) Fra stammen er der forskellige former for stisystemer, der inviterer til en tur ud i de nederste grene. Her findes oplevelsesværdierne åbent, fredfyldt og vildt i en vifte rundt om stammen. Åbent Udsigt ud over parken, hvor der er gamle slanke træer og en rislende å, der slynger sig Fredfyldt Stilhed og ro ved søen og uforstyrrethed i skovens stille ro. Vildt og rummeligt Oplevelsen af livskraftighed og fritvoksende vegetation 12

14 Åbent Folkeligt Åbent (De øverste grene) De åbne områder omfatter arealerne ved hovedgården, den længere væk liggende uberørte skov og havet ved Århusbugten. I det åbne findes oplevelsesværdierne åbent, vildt, kulturhistorisk, folkeligt. Havet Parken Vildt Skoven Kulturhistorisk Gården 13

15 Terapiprogram Forskerparret Kaplan & Kaplans teori, ART- Attentive Restoration Theory handler om, hvordan vi opfatter vores miljø og bearbejder informationen. Ifølge Kaplans har mennesket to typer af opmærksomhed: 1. Directed Attention System. Den målrettede opmærksomhed, som kræver meget energi af os, og som vi bruger mange timer på dagligt, når vi tvinger os selv til målrettet at frasortere unødig støj, der forstyrrer vores koncentration, ved f.eks. et specialiseret job. Har man ikke mulighed for at hvile sig, bliver man mentalt udmattet. Når dette sker og man stadig har brug for at fokusere, slår det sympatiske nervesystem til, og mængden af vågenhedshormoner højnes og pulsen øges. Ophold i byer og stort behov for brug af den målrettede opmærksomhed, fører til informationsoverbelastning i hjernen og dermed risiko for stress. 2. Soft Fascination - Den spontane opmærksomhed er ubegrænset og kræver ingen energi, hvilket betyder, at den målrettede opmærksomhed kan hvile. Kaplan mener, at natur-og havemiljøer får informationerne om omgivelserne til at gå en anden og kortere vej i hjernen via amygdala. Herved sorterer vi ikke i indtrykkene, men scanner snarere konstant omgivelserne. (Stigsdotter, UK. 2008). Vi bombaderes af omkring 11 mio. informationstykker per sekund, men kun omkring informationsstykker når videre til pandelappen og bliver kognitivt bearbejdet. Stress er en overaktivitet i det sympatiske nervesystem, som gør klar til kamp eller flugt. Stressramte kan køre på så højt et niveau i hjernen, at de slet ikke kan koble forbindelse mellem hoved og krop. De er aldrig i nuet, men altid på vej til næste sted. I naturen er der ingen krav. Haveterapi kan sende hovedparten af patienterne tilbage på arbejdsmarkedet udtaler stressforsker Bo Netterstøm. (Østerlund Jette, 2010) Derfor er det vigtigt, at vores terapiprogram understøtter / foregår i den spontane opmærksomhed. Dette sker automatisk, når en person befinder sig i naturen. Derfor vil Slow Flow, forstået som meningsfuld, belønnende haveaktivitet i et stille tempo fremme soft fascination. Det samme vil fysisk krævende og udfordrende hortikulturelle aktiviteter også. Tøm dig selv for alt, så vil sindet fi nde fred. Alle ting opstår og forgår, og selvet ser, hvordan de vender tilbage. De vokser og blomstrer og vender tilbage til sin rod, fi nder fred. Det er naturens mål. Naturen ændrer ikke retning Lao-Tse 14

16 I udformningen af vores terapiprogram har vi valgt at tage udgangspunkt i Natur-Based Therapy (NBT) der bliver anvendt i Terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm. NBT konceptet beskriver den teoretiske ramme omkring behandlingen. Ligesom den er baseret på terapeutisk brug af sanse oplevelser, hortikulturelle aktiviteter, natur-relaterede historier og symboler fra en mindfulness-baseret cognitiv terapi. (Corazon S.S, 2010). Figur 1: NBT concept Design: Healing Forest Garden Samspillet mellem brugernes mentale styrke og indretningen af havens rum (se illustrationsplanen). Miljøet er aldrig kun en baggrund men katalysator for den terapeutiske proces. Theory: Acceptance and Commitment Theory (ACT) & Mindfulnessbased cognitive treatment theory (MBCT). De 6 sider symboliserer de 6 trin i ACT. De 6 tin (frit oversat fra Corazon S.S, 2010) er: 1. være tilstede i nuet. 2. acceptere nuet. 3.obervere egne følelser og tanker. 4. helikopterblik på egne værdier, erfaringer og den aktuelle handling. 5. hvad er mine vigtigste værdier? 6. beslutte sig for en bestemt handling/øvelse, der han hjælpe én på vej til éns eget mål. Means: Sanseoplevelser, hortikulturelle aktiviteter, og natur-relaterede historier. Goals: Forøget livskvalitet. Restituere egne svækkede/glemte ressourcer. Blive bedre til at tackle kommende udfordringer. Afklaring ift. arbejdsmarkedet. Terapiprogrammet tilpasset målgruppen de stressramte For at kunne give de stressramte brugere de bedste vilkår til at starte deres egen helings- og afklaringsproces, er det altafgørende, at de føler tryghed og tillid. For at kunne skabe denne tryghed og tillid skal terapiprogrammet tilpasses målgruppens specifikke behov. Stressforskning samt erfaringer fra andre terapihaver for stressramte har vist, at nedenstående områder / fokuspunkter er essentielle for at helingsprocessen kan foregå. Derfor er de inkluderet i vores terapiprogram: Fast struktur - der er et fast dagsprogram med tydelige rammer og en fast struktur. Hver dag har en fast rytme med emner som fx. fælles samlinger, aktiviteter og hvile. Samtidig med er der altid er plads til individuelle valg. Aktiviteterne - de natur baserede aktiviteter er designet, så de passer til hele målgruppen, men det er vigtigt at tage individuelle hensyn og tilpasse programmet til den enkelte brugers specielle behov. Således terapiprogrammet hele tiden er målrettet, giver tilpas udfordringer samt giver mening for den enkelte bruger. Egne behov /værdier - brugerne har mulighed for, og opfordres af med arbejderne, til at følge deres egne behov og ønsker. Fokus på at brugerne sænker egne ambitioner / pligtfølelse og i stedet lade egen dagsform være afgørende for valg af aktivitet (kan være svært i starten af forløbet). Fast medarbejdergruppe - brugerne ved altid, hvilke medarbejdere de kan forvente at møde, når de kommer til terapihaven Tid Slow Flow - Fokus på vågen hvile (se punktet: Resume ) Medarbejdergruppens fremtræden - medarbejdergruppens fremtræden er bekræftende, forstående og accepterende Havens ånd - når man åbner døren ind til terapihaven åbner man for følelsen af stilhed, fred og ro. Aktiviteten er et terapeutisk redskab ikke et mål i sig selv! Samme øvelse forskellige mål Samme mål forskellige øvelser 15

17 Rammerne for terapiprogrammet Deltagergruppe & medarbejdergruppe består af: Deltager-gruppen Medarbejder-gruppen 12 brugere med arbejdsrelateret stress. De er henvist af Århus Kommune, Arbejdsmarkedscenter Syd. 1 ledende haveterapeut 2 haveterapeuter 1 haveterapeutisk gartner og ekstra gartnerhjælp ved behov. Medarbejdergruppen har efter behov adgang til læge og psykiater, der begge er ansat under Arbejdsmarkedscenter Syd. Det er nødvendigt med både hvide og grønne kompetencer i medarbejdergruppen, og at alle har forståelse for at komplementere hinanden. Skal vi kunne opnå de mål og ønsker, vi har beskrevet i dette projekt, må sammensætningen af medarbejdergruppen ikke undervurderes Personlige egenskaber og engagement, faglige kompetencer, interesse og viden omkring haveterapi & målgruppen, er alt sammen afgørende for, at medarbejdergruppen kan møde brugerne med ro, stabilitet, regelmæssighed og ordnede forhold. (eksempler på faglig baggrund: ergoterapi, fysioterapi, psykolog, psykoterapeut, konsulent med arbejdsmarkeds kendskab, naturvejleder, socialpædagog, gartner, havearkitekt m.m.) Der er 2 haveterapeuter (med hvide og grønne kompetencer), der dagligt følger deltagergruppen. Den haveterapeutiske gartner er altid i nærheden og har overblik over hvad haven kan byde på den enkelte dag. Psykolog/psykoterapeut m.m. og fysioterapeut/bevægelsespædagog m.m. møder hovedsageligt brugerne ved individuelle samtaler og ved nogle af afspændingsøvelserne. Terapiforløbet strækker sig over 24 uger, og er sammensat på følgende måde: 12 uger Foregår i Terapihaven Her er der mulighed for at arbejde med de 6 trin, der er beskrevet i ACT, og det er denne fase der er fokus på i denne rapport. Brugeren møder 20 timer pr. uge. Kl (5 dage) 4 uger Foregår i Terapihaven & Praktik Dvs. en kombination af at være i terapihaven og et valgt praktiksted. 8 uger Foregår i Praktik Praktikforløb med opfølgning fra haveterapeutisk konsulent Alle dagene i terapihaven følger samme mønster: indledning (alle mødes i Stammehuset eller ved bålet til en kop the/juice) afslapning, aktiviteter og afslutning (alle mødes i Stammehuset eller ved bålet og vender kort dagens aktiviteter / oplevelser samtidig med, at der bliver serveret en let frokost inden brugerne begiver sig ud i verdenen udenfor terapihaven ). Herved får brugerne energi til rejsen hjem ligesom de råvarer, der måtte forefindes i haven bliver brugt. HUSK: Som terapeut kan du ikke planlægge alt. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. En terapeuts største udfordring er at kunne forstå disse behov og tilrettelægge og ændre i processen så brugeren får bedst mulig hjælp. Dagsprogrammet skal være nøje planlagt men HUSK fleksibiliteten i udførelsen af programmet. 16

18 Dagsprogram for det Naturbaserede Terapiprogram Tid Aktivitet/Sted Specifikt mål Metode Procedure Medbring Samle deltagerne Ankomst og Samling Bålplads Individuel egen transport til Mariendal Deltagerne ankommer til Mariendal. De skifter til udendørstøj og går til samlingsstedet ved bålpladsen. Der forefindes varm the og Juice. Udendørs tøj The, juice, krus tændstikker De fem Tibetanere Grounding Kropsbevidsthed Muskeltonus Muskelstyrke Balance i hormonsystemet Terapeutguided Deltagerne opfordres til at finde et rart sted ved bålet og placere et liggeunderlag. Øvelserne vises og udføres af terapeut sammen med deltagerne. Liggeunderlag Afslapning Bålplads Træne evnen til bare at være med sig selv Den enkelte Deltager skal selv finde ind til roen er på egen hånd i afslapningen Terapeuten fortæller, at den enkelte selv bestemmer, hvordan vedkommende ønsker sin afslapning og gør opmærksom på muligheden for enten at ligge eller sidde at man kan fokusere på sit åndedræt/sine kropsfornemmelser/skyformationer/lydene omkring osv. Liggeunderlag tæpper Priklebakker forberedes Spirede kålfrø prikles i bakkerne Arbejdsbord ved/i drivhus Træne fokuseret opmærksomhed i 15 min. af gangen Reflektere over muligheder for omplantning Udvikle følsomhed og opmærksomhed i hænderne Haveterapiaktivitet med at forberede prikling og prikling Deltagerne inviteres til at deltage i prikle-aktiviteten. De vises hvordan bakkerne forberedes med jord og gødning. Der forklares og vises, hvordan de små planter forsigtig skilles ad for at blive plantet på en plads, hvor de kan gro og udfolde sig. Terapeuten deltager i aktiviteten og opfordrer til at reflektere over processen i forhold til deres eget liv/menneskelivet. Rødderne er skrøbelige og skal behandles med varsomhed, men har trods deres skrøbelighed iboende kræfter og potentiale til at vokse og bære livskraftige og nærende frugter/kålhoveder under de rette betingelser, som er nænsomhed, plads, næringsrig jord, sollys og vand. Omplantning er en mulighed også for mennesker og selv om det ser vanskeligt, skrøbeligt og sårbart ud i starten og faktisk giver tilbageslag lige i øjeblikket (planten bliver slatten) så er det vejen frem, hvis pladsen er for snæver. Priklebakker Jord Gødning Vand Skovl 17

19 Dagsprogram for det Naturbaserede Terapiprogram Fortsat Tid Aktivitet/Sted Specifikt mål Metode Procedure Medbring Individuel Ingen rekvisitter metode Individuel tid i haven Gå Sidde Skrive Hele haven Fremme parasympatisk aktivitet og positive emotioner restituere kognitive ressourser Den enkelte vælger selv aktivitet. Det kan være vandring, at sidde og lade sig fascinere eller måske skrive i sin dagbog. Ønsker man at fortsætte med priklen er det også muligt Samling Dele oplevelser og tanker Bålplads Afslutte dagen ved at opsamle læring og erfaringer Deltagerne får mulighed for at dele erfaringer og tanker i et trygt forum Terapeuten opfordrer deltagerne til at dele tanker og oplevelser fra dagen med alle og går gerne selv foran med eksempler. Kun den person, der holder talkingstikken må sige noget. Liggeunderlag Tæpper The og juice Talkingstick Meditation Bålplads Bruge det para- Sympatiske System og komme Hjem i kroppen Være til stede I nuet Terapeuten guider en meditation Deltagerne opfordres til at lægge sig på liggeunderlaget. Terapeuten Gennemgår/scanner hele kroppen for afslapning (mindful) Liggeunderlag tæpper Indtagelse af måltid tilberedt på forhånd af Personalet Opleve det nærende ved sund/veltilberedt mad og det sociale Der indbydes til spisning med en klokke. Deltagerne opfordres til at nyde synet og duften af måltidet inden der siges vær så god! Terapeuten viser i ord og handling taknemlighed over maden. bålstole Bålplads/Stammehuset 18

20 Terapiprogram: Bevidst nærvær + Værdinormer + Handling = psykologisk fleksibilitet Uge Tema Mål Midler 1-12 Restitution Være til stede Acceptere følelser og tanker Skifte til det parasympatiske system Genskabe kontakten til kroppen Tage sig selv alvorligt Lytte til og drage omsorg for sig selv Give slip på krav, opgaver og kontrol Lære afslapningsteknikker Øget nærvær Ro og hvile i sindet Forstå at tanker blot er ord og ikke virkelighed Give plads til alle følelser uden at fastholde dem Ophold på egen hånd i haven finde favorit steder Guidede afslapnings og -åndedrætsøvelser forskellige steder i haven Træning i mindfulness Guidede lette kropsøvelser hvor naturprocesser bruges som metaforer Let havearbejde Oplæste naturrelaterede historier tilpasset de aktuelle haveaktiviteter Mobilisering Gang i kroppen Kontakt med det iagttagende selv Forbinde sig med sine indre værdier Øget selv-accept At kunne se sig selv og situationen udefra Øget kropsstyrke Identificere og omskabe ubrugelige overbevisninger Finde frem til egne værdinormer hvad er væsentligt Større lyst til livet 5 Tibetanere Mere fysisk krævende havearbejde Opgaver, der kræver mere social interaktion Indtage en større del af haven og den omliggende natur (strand og skov) Finde/udvælge og bruge ting fra naturen som symboler og metaforer for sit indre liv Handling Handle konstruktivt i overensstemmelse med sine indre værdier - igen og igen Bringe det lærte, der er baseret på egne værdier, ud i livet (f.eks. anvende afslapningsteknikker på eget initiativ) Vælge og udføre opgaver, der giver mening Individuelle terapeutsamtaler Gruppeterapeutiske snakke Udforme mål i overensstemmelse med egne værdier Etablere kontakt til samfundet. Verdenen uden for terapihaven ligesom brugerne forbereder sig på praktiktanken 19

21 Efter endt forløb - opfølgning Som beskrevet under punktet design af terapihaven er livstræet i dette projekt symbolet på den helings- og afklaringsproces, der forhåbentlig er blevet startet i terapihaven, og som brugerne skal integrere og videreudvikle, efter at de er trådt ud af terapihavens port. Vi ved fra interviewpersonernes udtalelser, at det kan være svært at overføre nye faste rutiner til hverdagen - at tage sig tid til at vande, gøde, tale med, beskære livstræet. Derfor inviteres brugerne, efter 3 måneder, 6 måneder og 1 år efter endt Forløb til fælles samling i terapihaven. Her har de mulighed for at dele de erfaringer, de har gjort i forsøget på at fastholde egne nye værdier, der blev (gen)opdaget i haveterapiforløbet, at fortælle om hvilke døre de har åbnet ind til stilheden både til sjælen og i det virkelige liv og at hjælpe hinanden med at holde fat i lige netop deres livstræ. Resultat Terapihave design Illustrationsplan Ved at designe haven med udgangspunkt i de åbne, halvåbne og lukkede rum, samt anvende teorierne bag de 8 oplevelseskarakterer, har vi kunne inddrage Mariendals Havers unikke park og omgivelserne skov og hav, så terapihaven fremstår med naturmiljøer, der passer brugernes behov gennem hele terapiforløbet. Terapiprogrammet: Den teoretiske ramme omkring behandlingen i dette projekt er som beskrevet Natur-Based Therapy (NBT). NBT er valgt fordi den indeholder en kombination af de 3 kendte skoler indenfor haveterapi. 1) The Healing Garden School oplevelsen af havens rum dets design og kontent. 2) The Horticultural Therapy School aktiviteter der foregår i havens rum 3) The Instorative School / Cognitive School oplevelsen af havens rum samt udførelsen af haveaktiviteterne. Det er vigtigt at finde en balance mellem at være tilstede i haven, opleve haven og arbejde i haven.(stigsdotter U.K. 2002) I terapiprogrammet er vi ikke gået i dybden med at beskrive praktikdelen, da det ligger uden for dette projektets rammer. Vi ser dog praktikken som en vigtig del i brugernes healings- og arbejdsafklaringsproces. Afklaringsprocessen starter med haveterapien, der foregår i terapihaven (12 uger). Forløbet er afgørende for at finde egen ro, tryghed og tillid til at turde tage det næste skridt ud i verdenen. For at kunne støtte og hjælpe brugeren med at tage dette skridt, er der planlagt en 4 ugers periode, hvor brugeren er både i Mariendals Haver og i et selvvagt praktikforløb (tilpasset den enkelte bruger). Her er der mulighed for at øve sig i at tage det næste skridt tilbage til arbejdsmarkedet, at få hjælp til at holde fast i egne prioriterede værdier samt at kunne diskutere og få støtte til konkrete svære udfordringer i praktikken. Derefter 8 uger der foregår i praktikken og hvor der fortsat er opfølgning af haveterapeutisk konsulent med arbejdsmarkedserfaring. Diskussion Mariendals Havers naturbaseret projekt for stressramte har allerede i dag en høj succesrate. Kan vi reducere brugernes stress og dermed øge succesraten yderligere ved at designe terapihaven i Mariendals Haver ud fra bl.a. de 8 oplevelseskarakterer samt at planlægge et terapiforløb ud fra Natur-Based Therapy (NBT)? Ved vores design af haven og terapiprogram har vi prøvet at give ideer Til, hvordan den sidste nye udvikling inden for haveterapi rent praktisk kan bruges i Mariendals Haver. Ved i højere grad at sætte fokus på samspillet mellem brugernes mentale styrke og indretningen af havens rum mener vi bedre at kunne 1) målrette forløbet til målgruppen, 2) udnytte Havens unikke placering i udkanten af skoven og tæt ved havet 3) samt på endnu bedre vis at kunne tilgodese deltagernes udtalte ønsker til forløbet (se punktet Metode) Svaret på spørgsmålet må blive ja det mener vi. I hvor høj grad tør vi ikke spå om, da vi ser Mariendals Havers arbejde som en proces i evig forandring / udvikling ligesom den natur, de arbejder med. 20

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

I Alnarp har de fantastisk gode resultater med at helbrede mennesker, der er udbrændte

I Alnarp har de fantastisk gode resultater med at helbrede mennesker, der er udbrændte Gå en tur i skoven. Sådan lød det gennemgående svar, da landskabsarkitekt Ph.d. Ulrika Stigsdotter for et par år siden spurgte ca. 1000 testpersoner, hvilket råd de ville give til en ven, der følte sig

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

www.odsherredterapihave.dk Stokkebjergvej 1, Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland

www.odsherredterapihave.dk Stokkebjergvej 1, Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland Hvad er symptomerne på udbrændthed? Symptomerne er fx: Højt alarmberedskab dag og nat, udmattelse, angst, svimmelhed, kvalme, søvnforstyrrelser, følelsen af "grød" i hjernen, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Konceptmodel Terapihaven Nacadia

Konceptmodel Terapihaven Nacadia Konceptmodel Terapihaven Nacadia En model for terapihaver og haveterapi for stressramte i Danmark Udarbejdet i 2008 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet, med samarbejdspartnere fra Stresscentret

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Haveterapi. Haveterapi. et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed.

Haveterapi. Haveterapi. et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed. Haveterapi et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed. Haveterapi et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed 1 FAKTA OM STRESS Det er et kendt faktum

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Find dit rette element Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Når man har mistet retningen i sit liv, og som konsekvensen heraf har mistet troen på dig selv, og troen på at få en uddannelse eller

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Udarbejdet foråret 2010 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

TAG EN UGE MED FOKUS PÅ DIG

TAG EN UGE MED FOKUS PÅ DIG TAG EN UGE MED FOKUS PÅ DIG Mindfulness fra selvkritik til selvværd Kursusrejse 17. 24. maj 2014 Jeg er kommet ned i tempo og er blevet mere bevidst om, hvad der er vigtigt for mig. Kurset har lært mig

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere