Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014"

Transkript

1 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: CSU-Slagelse er en institution under Slagelse Kommune, der tilbyder en bred vifte af undervisnings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne Norgesvej Slagelse Tlf Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

2 Kontakt CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Kommunikationsafdelingen Afdelingsleder/Vicecenterleder Vibeke Møller Lund Tlf Mobil

3 Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog

4 Læs mere på 4

5 Indledning / 6 Økonomi / 6 Praktiske oplysninger / 6 r / 6 / 7 Evaluering og dokumentation / 7 Kommunikationsafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud / 9 Erhvervet hjerneskade / 10 Pårørende og andre netværkspersoner / 24 Fagpersoner / 26 Kommunikationsvanskeligheder / 28 Andre talevanskeligheder / 35 5

6 Indledning Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: Materialet indeholder en beskrivelse af målgrupper, lovgivning, pædagogiske metoder, faglige standarder, visitationsprocedurer samt beskrivelse af udrednings- og undervisningspakker. Udredning og undervisning vil normalt finde sted på CSU-Slagelse eller lokale undervisningssteder i borgerens hjemkommune, men kan om nødvendigt også udføres i borgerens hjem. Økonomi Leveringsaftale:Tilbuddene i kataloget finansieres med udgangspunkt i Rammeaftale 2014 i Region Sjælland. Læs nærmere herom på hjemmesiden. Kursusafgift: For nogle ydelser opkræves der en kursusafgift. Tilkøb af ydelser: I kataloget er beskrevet ydelser, der ligger uden for det oprindelige aftalegrundlag for Kommunikationsafdelingens ydelser. Prisen for disse ydelser er 550,00 kr. (2014) pr. time. Se i øvrigt nærmere information ved de enkelte tilbud. Praktiske oplysninger Centrets telefon er åben mandag til torsdag fra kl til 15.00, fredag fra 8.00 til I alle kommunerne findes desuden undervisningssteder, hvor borgeren kan møde talepædagogen og specialkonsulenten. Ansatte i Kommunikationsafdelingen: 6 talepædagoger/ neuropædagogiske konsulenter med speciale i: Afasi Dysartri Kognition Kommunikation Tale Stemme Stammen Strube- og mundhuleopererede Kognitiv terapi og mindfulness Kommunikationsvanskeligheder i forbindelse med: ALS Parkinson Sclerose Andre faggrupper med begrænset tilknytning til Kommunikationsafdelingen: Synskonsulent Hørekonsulent Læsekonsulent Neuropsykolog IKT-medarbejder (information, kommunikation, teknologi) r Voksne med: Sproglige vanskeligheder (afasi) eller talevanskeligheder (dysartri) eller andre kognitive kommunikative vanskeligheder opstået som følge af skader eller sygdom i hjernen. Stemmevanskeligheder Stammen Parkinson ALS Strubeløse og mundhuleopererede Andre talevanskeligheder Funktionelle lidelser Kommunikationsafdelingens adresse er Sverigesvej 15, 4200 Slagelse. 6

7 Øvrige målgrupper: Pårørende og/eller andre netværkspersoner Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt med voksne med kommunikative vanskeligheder Jobcenter Specialundervisning for voksne Kommunikationsafdelingen tilbyder specialundervisning til voksne, enten på mindre hold eller individuelt. Undervisningen tilbydes som: Enkeltstående eller fortløbende kursusforløb Temakurser på mindre hold, afhængig af deltagernes forudsætninger og behov Individuel undervisning Undervisningen tilbydes på et af CSU-Slagelse, i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Fælles for alle tilbuddene er, at de er individuelt tilrettelagt og målrettede den enkelte deltager. Læs nærmere herom på hjemmesiden. International Classification of Functioning, Disability and Health fra 2003 (ICF). På CSU-Slagelse ser vi vore ydelser i et ICF-perspektiv. Brugen af ICF med virker til at flytte fokus fra sygdoms diagnoser til de konsekvenser, hel bredsforhold har for den enkeltes ativiteter og deltagelse i samfundet. Læs mere om ICF på hjemmesiden. ICF-baseret udredning Kommunikationsafdelingen arbejder med en ICF-baseret udredning og beskrivelse af funktionsevnenedsættelsen. Udredningen baserer sig på en række oplysninger: samtaler med borgeren og evt. pårørende nødvendige helbredsmæssige oplysninger fra egen læge, speciallæge, hospitalsafdelinger m.fl. -anerkendte tests, screeninger og observationer. Udredningen tager afsæt i ICF s komponenter: 1. kroppens funktioner og anatomi 2. aktivitet og deltagelse 3. omgivelsesfaktorer 4. personlige faktorer God praksis Med baggrund i ICF-komponenterne er der i DTHS-regi udarbejdet nationale standarder, god praksis, i udredning af afasi, dysartri, stemmevanskeligheder, kognitive kommunikationsvanskeligheder og stammen. Disse nationale standarder er grundlag for Kommunikationsafdelingens udredningsprocedure. Evaluering og dokumentation Kommunikationsafdelingen anvender to strategier for evaluering og dokumentation. ROM (Rehabiliterings Outcome Måling) ROM er et ICF-baseret spørgeskema, som bruges til at vurdere borgernes status ved udredningen ROMf (før) og igen når rehabiliteringsindsatsen er fuldført ROMe (efter). Den afsluttende scoring (ROMe) foretages på baggrund af den samlede indsats og ikke på baggrund af undervisningens formål/mål. Målingen foretages på fire områder: 1. Funktionsevne/funktionsevnenedsættelse 2. Aktivitet 3. Deltagelse 4. Trivsel 7

8 Kommunikationsafdelingen arbejder desuden med SMART-mål. SMART-mål er en metode til opstilling af evaluerbare mål. Konsulenten udarbejder i samarbejde med borgeren og evt. pårørende fokus-områder for undervisningsforløbet. For de udvalgte områder aftales målsætninger, som er tilpasset den enkelte. Ved at indføre SMART-mål opnås: Tydelige mål ydelige aftaler i forhold til undervisning og anden støtte Øget systematik og dermed forbedret effektivitet Gennemskuelighed i opgaveløsningen Kombinationen af overordnet vurdering af borgerens mestringsevne og personlige målbare mål, finder vi på nuværende tidspunkt, er de bedste evalueringsværktøjer på området. 8

9 Tilbudskatalog 2014 Kommunikationsafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud

10 Erhvervet hjerneskade Tilbud til voksne med kommunikative funktionsnedsættelser efter skader i hjernen. Skaderne kan være forårsaget af blodprop, hjerneblødning, trafikulykke eller andre traumer, sygdom eller iltmangel. Borgere med misbrug, er ikke en del af målgruppen. 1. Udredning - afasi Voksne med afasi. At udrede borgerens funktionsevne i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose samt evt. neuropsykologisk vurdering. 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Afasien diagnosticeres, afasiform og sværhedsgrad bestemmes. 4. Sprogvanskeligheder på kropsniveau (Kroppens funktioner og anatomi): Sprogforståelse Sprogproduktion Læsefunktion Stave-/skrivefunktion Andre kognitive funktioner - i den udstrækning de påvirker den sproglige/kommunikative funktion: Hukommelse Opmærksomhed Koncentration Arousal Motivation Anosognosi Apraksi Regning Eksekutive funktioner 5. Aktivitet og deltagelse Kommunikation Evne og vilje til at indgå i en social sammenhæng 6. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø 10

11 7. Personlige faktorer Resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning Motivation 8. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse Opsætning af mål for indsatsen 9. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 2. Udredning ikke progredierende dysartri Voksne med dysartri efter erhvervet hjerneskade. At udrede borgerens funktionsevne og m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Kroppens funktioner og anatomi: Respiration Fonation Artikulation Resonans Prosodi Desuden foretages der vurdering af mimik og synkning, ligesom talemuskulaturen vurderes ud fra parametrene hastighed, styrke, bevægelsesspændvidde, præcision og stabilitet. 11

12 4. Aktivitet og deltagelse Tale og kommunikative kompetencer i dagligdags aktiviteter 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler 6. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 7. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 8. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. Der lægges i samtalen med borger og pårørende vægt på at orientere om, at det fulde udbytte af undervisningen kun opnås, hvis borgeren selv arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 3. Udredning - Kognitive kommunikationsvanskeligheder Voksne med kognitive kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose samt evt. neuropsykologisk vurdering 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune ellerom nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 12

13 3. Kroppens funktioner og anatomi: Orienteringsevne Arousal og træthed Opmærksomhed Hukommelse Psykomotoriske funktioner Følelsesfunktioner Opfattelse og sansning Tænkning Eksekutive funktioner Sprogfunktioner Talefunktion 4. Aktivitet og deltagelse Lytte til og forstå meddelelser Fremstille meddelelser Bruge og forstå kropssprog og billeder (mimik, gestik, prosodi) Samtale Diskussion Interpersonelt samspil og kontakt 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler Pårørendes oplevelse af situationen 9. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 10. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 11. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 13

14 4. Rådgivning og vejledning Voksne med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade samt. deres pårørende At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt. opfølgning på den indsats, der har fundet sted på sygehuset telefonisk rådgivning af borger eller pårørende rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til at mestre den forandrede livssituation 1 time. Tilbuddet kan gives i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. 5. Individuel undervisning Borgere med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade og deres pårørende. At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt. et tilrettelægges i forhold til borgerens mål og potentiale og kan være: Identificering af vanskeligheder og resurser Opsætning af mål og aftale om undervisningens tilrettelæggelse Hjemmeopgaver med inddragelse af pårørende aftales Læring af og mestring af teknikker og kompenserende strategier Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 14

15 2 gange 1 times undervisning samt hjemmeopgaver pr. uge. Herunder også opfølgning på hjemmeopgaver og kontakt med pårørende. I alt 5 uger pr. modul. Tilbuddet kan gives i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 6. Kognitivt Rehabiliteringskursus Voksne med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade. At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt At give pårørende mulighed for at få indsigt og viden Psykoedukation. Her kan temaerne være: Hvad er kognition Hjernens funktion Synlige og usynlige følger efter hjerneskade Opmærksomhed og hukommelse Sociale kompetencer og kommunikation Erkendelse efter hjerneskade Sanserne efter hjerneskade Mestringsstrategier, den kognitive metode Fordybelseshold. Her kan temaerne være: Hukommelse og opmærksomhed Energiforvaltning og erkendelse Tale og kommunikation Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 3,5 timer 2 dage pr. uge i 5 uger med mulighed for forlænge med yderligere forløb. 15

16 Undervisningen foregår på hold med op til 12 deltagere med 3 undervisere. Holdundervisningen giver en god ramme for, at man i fællesskab med ligestillede, får mulighed for udveksling af erfaringer med og læring af strategier for det nye liv. Der veksles mellem individuelle øvelser og gruppeøvelser. Inden kursusstart inviteres borger og pårørende til et informationsmøde om tilbuddets indhold, gensidige forventninger og praktiske spørgsmål. På mødet udleveres og underskrives et aftalepapir Én gang i kursusforløbet inviteres pårørende til at deltage 7. Udredning af kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Lov om specialundervisning for voksne Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose eller ALS At udrede borgerens funktionsevne og m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Kroppens funktioner og anatomi: Respiration Fonation Artikulation Resonans Prosodi Desuden foretages der vurdering af mimik og synkning, ligesom talemuskulaturen vurderes ud fra parametrene hastighed, styrke, bevægelsesspændvidde, præcision og stabilitet. 4. Aktivitet og deltagelse Tale og kommunikative kompetencer i dagligdags aktiviteter 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler 16

17 6. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 7. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 8. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 6 timer. Der lægges i samtalen med borger og pårørende vægt på at orientere om, at det fulde udbytte af undervisningen kun opnås, hvis borgeren selv arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring. 8. Rådgivning (Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose eller ALS. At give borgeren og pårørende, samt evt. plejepersonal viden om funktionsnedsættelsen, samt resurser. telefonisk rådgivning af borger eller pårørende rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til at mestre den forandrede livssituation rådgivning mht til kommunikationshjælpemidler rådgivning mht. kommunikationsforbedrende teknikker 1 time. 17

18 9. Individuel undervisning (Parkinsons sygdom og Sclerose) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom eller Sclerose. At styrke borgerens evne og lyst til kommunikation. et tilrettelægges i forhold til borgerens mål og potentiale og kan være: Identificering af vanskeligheder og resurser At få viden om egne vanskeligheder Der sættes mål og aftales hvilken indsats, der skal finde sted for at opnå disse mål Undervisningen tilrettelægges og borgeren får ejerskab i processen i form af hjemmeopgaver og inddragelse af pårørende Indlæring af og mestring af teknikker/kompenserende strategier grovmotoriske øvelser (åndedræt, balance, tempo og koordination) mimikøvelser stemmeøvelser talestrategier undervisning af pårørende Efter forløbet udarbejdes evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borger Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 6 gange á 1 time. Undervisningen foregår på CSU-Slagelse, et af CSU-Slagelses undervisningssteder i kommunerne eller om nødvendigt i borgerens hjem. 10. Individuel undervisning (ALS) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS. At give borgeren mulighed for at lære nye kommunikationsstrategier. 18

19 Undervisning i kommunikation: 1. indøvning af teknikker og strategier, der muliggør fortsat kommunikation 2. give borgeren, evt. ægtefælle og plejepersonale indføring i brug af IKThjælpemidler Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Talepædagogen følger borgeren i hele den del af sygdomsforløbet, hvor kommunikationen er påvirket ALS er en progredierende sygdom, det betyder at kommunikationsstrategierne skal ændres og tilpasses sygdomsforløbet. Undervisningen foregår som oftest i borgerens hjem og de pårørende inddrages mest muligt, så de forstår at udnytte de eksisterende kommunikationsmuligheder. 11. Kursus i brug af informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS. et er at borgeren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse at udstyrets kommunikationskompenserende funktioner. Give borgeren, evt. ægtefælle og plejepersonale, indføring i brug af hjælpemidlet. 3 timer. CSU-Slagelse kan vejlede kommunernes sagsbehandlere i valg af hjælpemidler og evt. hjælpe borgeren med at ansøge kommunen om udstyret. 19

20 12. Kommunikationskursus (Parkinsons sygdom) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom. At styrke borgerens evne og lyst til kommunikation. 1. ansigtsmassage 2. mimikøvelser 3. stemmeøvelser 4. talestrategier 5. grovmotoriske øvelser (åndedræt, balance, tempo og koordination) Efter forløbet udarbejdes en journal. Journalen sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 18 timer. Kurset gennemføres én gang om året. Der deltager 6 til 12 personer på holdet. I kursusforløbet tilbydes pårørende særlig information om forskellige kommuniktionsstrategier. 13. Mindfulness, kognitiv terapi og gradueret genoptræning Lov om kompenserende specialundervisning. Voksne med erhvervet hjerneskade kombineret med funktionelle lidelser. Voksne med funktionelle lidelser, herunder kronisk smerte, kronisk træthed, sygdomsangst og vedvarende problemer efter hjernerystelse. et er at kvalificere deltagerne til at vende tilbage til job eller på anden måde klare hverdagens opgaver. 20

21 Kognitiv terapi fokuserer på de tanker deltagerne har om sig selv og deres situation. Gennem kognitiv terapi får man blandt andet metoder til at bryde tankerækker og man lærer gradvist at tænke på en anden og mere hensigtsmæssig måde. I forløbet anvendes mindfulness øvelser som en del af dette arbejde. Gradueret genoptræning går ud på, at man gradvist træner sig op til et realistisk fysisk niveau. Deltagerne får hjemmetrænings opgaver. Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Behandlingsforløbet indledes med en udredende samtale, derefter strækker det sig over 8 uger med 2 ½ times fremmøde pr. uge. Deltagerne fører logbog over den fysiske træning. For at deltage på kurset skal man være parat til at arbejde med. Det vil sige møde alle gange samt lave øvelser hjemme. Pris For borgere med en erhvervet hjerneskade er det gratis at deltage. For andre er prisen kr. 14. Genopfriskningskursus Frisk sproget op Lov om kompenserende specialundervisning/hensyntagende undervisning. Voksne med erhvervet hjerneskade, der tidligere har modtaget et tilbud i Kommunikationsafdelingen og som vurderer, at de har behov for at friske sproget op. et er at genopfriske kommunikationsfærdighederne. Kurset gennemgår forskellige tale og kommunikationsstrategier. Kurset tilrettelægges som holdundervisning, der bliver desuden arbejdet i mindre grupper. Der bliver taget udgangspunkt i kursisternes ønsker til indhold. Alle kursister beskriver inden kurset de tre vigtigste områder, de ønsker at forbedre deres færdigheder. Kursisterne får opgaver, de skal arbejde med til næste undervisningsgang. Kurset er holdundervisning med op til 8 deltagere. 21

22 Kurset strækker sig over 5 uger med 2 times undervisning pr. gang. Deltagerne skal selv sørge for transport til kurset. Kurset udbydes i borgernes hjemkommune i samarbejde værtskommunen. 15. Udredning af hjerneskadebaserede synsvanskeligheder I en ICF-baseret forståelsesramme at udrede borgerens synsvanskelighederne m.h.p. prognosen for effekten af et undervisningsforløb. 1. Synsvanskeligheder på kropsniveau: Øjnenes bevægelser Samsyn Synsfelt Visus Hukommelse Koncentration Opmærksomhed Sprogfunktion Balance/svimmelhed 2. Aktivitet og deltagelse Læsning Færden ADL 3. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende 4. Personlige faktorer Resurser Forventninger til udbyttet af undervisningen Motivation 5. Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Udredning foretages tværfagligt af logopæd, specialoptiker og synskonsulent. Herefter vurderes og besluttes borgerens mulighed for at profitere af intensivt kursusforløb, Syn og Kognition 22

23 16. Syn og Kognition kursus Voksne som efter en udredning, se ovenfor, er blevet udredt og vurderet til at kunne profitere af kurset. At forbedre synsevnen. Oplysning om typiske synsændringer efter erhvervet hjerneskade Træningsøvelser, der kan medvirke til etablering af øget visio-perceptionel opmærksomhed. Synskompenserende teknikker Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 3 uger med 1 times undervisning 4 gange pr. uge. Derudover hjemmetræning 2 dage pr. uge af 1 times varighed. Borgerne skal kunne leve op til intensitetskriteriet herunder gennemføre den foreskrevne hjemmetræning. 23

24 Tilbud til pårørende og andre netværkspersoner med relation til den hjerneskaderamte Kommunikationsafdelingen arrangerer en række tilbud til pårørende og andre netværkspersoner med relation til den hjerneskaderamte borger. Nogle af aktiviteterne er gratis at deltage i, andre skal der betales for. 17. Pårørendekursus Pårørende til hjerneskaderamte. At formidle viden om hjerneskader og drøfte de vanskeligheder der opstår når et familiemedlem får en hjerneskade. På møderne tages forskellige temaer op til drøftelse og erfaringsdeling. Møderne afholdes som en møderække over 4 gange og gennemføres udenfor normal arbejdstid. Det er gratis at deltage. 18. Samtale med hjerneskaderamte familie Alle kursister med børn i den hjemmeboende alder, der starter på et hold. Andre hvor det skønnes nyttigt at indbyde til en samtale. At mindske kaos og øge familiens indsigt. 24

25 At give hele familien indsigt i hjerneskaden og dens mulige konsekvenser. 2 timers varighed. Samtalen er gratis og kan afholdes i hjemmet eller på CSU-Slagelse. 19. Familiecoaching-kursus Lov om specialundervisning for voksne samt deltagerbetaling. Forældre og børn i familier, hvor far eller mor har en hjerneskade. At børn og forældre sammen får talt om livsforandringerne med en psykolog. Lege og aktiviteter, hvor både børn og forældre kan få indblik i, hvordan vi bruger vores fantastiske hjerne. 1 eller 2 dage - hverdage eller weekend Kursusstedet aftales. Kurset oprettes, når mindst tre familier deltager. 25

26 Tilbud til fagpersoner 20. Supervision Fagpersoner med relation til en hjerneskaderamt borger. At skabe rum for drøftelse af problemstillinger vedrørende den hjerneskaderamtes situation. Supervisionen vil være en vekselvirkning af dialogbaseret vejledning og konkret rådgivning. Aftales i det konkrete tilfælde. Supervisionen er gratis i den periode, hvor borgeren modtager ydelser fra CSU- Slagelse/Kommunikationsafdelingen. Modtager borgeren ikke ydelser fra CSU-Slagelse/Kommunikationsafdelingen er prisen 500,00 kr. pr. time 21. Kursus til fagpersoner rne kan være: 1. SSH-SSA 2. Visitatorer/sygeplejersker 3. Støttekorps på hjerneskadeområdet 4. Terapeuter 5. Socialrådgivere/sagsbehandlere 6. Praktiserende læger At give viden om hjerneskader og de funktionstab skaden kan medføre. et tilrettelægges på baggrund af målgruppens viden og behov. 26

27 3 timer. Prisen for kurset aftales. Den endelige udformning af kurset m.h.p. form og indhold aftales med bestillerne Kurset kan gennemføres på arbejdspladsen eller på CSU-Slagelse/Kommunikationsafdelingen. 27

28 Tilbud til borgere med andre kommunikationsvanskeligheder Stammen Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne som følge af stammen. 22. Udredning Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stammen At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning 1. Borgeren indkaldes til en udredende samtale på et af CSU-Slagelses lokale træffesteder 2. Der optages anamnese 3. Der foretages en objektiv vurdering af stammen 4. Der foretages en subjektiv vurdering af stammen, ud fra forskellige tests 5. Der laves evt. en video- eller lydoptagelse 6 timer. Udredningen er udgangspunkt for videre foranstaltning. 23. Stammekompenserende kursus Borgere med stammevanskeligheder. 28

29 At borgeren bliver i stand til at håndtere sin stammen, kommunikere mere frit og derved forbedre sin livskvalitet. at opnå indsigt og forståelse af egen og andres stammen og stammeadfærd at arbejde med teknikker til at mindske eller lette stammen og stammeadfærd arbejde med video- eller lydoptagelse med efterfølgende evaluering erfaringsudveksling gennem rollespil i små grupper og hjemmeopgaver at øve sig i fri kommunikation. Efter forløbet udarbejdes et notat, som sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 12 timer. Kurset kan gennemføres med én deltager eller i en gruppe. I gruppedannelsen sammensættes gruppen så deltagerne aldersmæssigt matcher hinanden Stemmevanskeligheder Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne, som følge af stemmevanskeligheder. 24. Udredning Borgere med stemmevanskeligheder. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Alle borgere skal undersøges af en øre-næse-halslæge før talepædagogisk intervention. De lægelige oplysninger med diagnose ligger til grund for den videre udredning. 2. Herefter indkaldes borgeren til en udredende samtale på CSU-Slagelse eller i borgerens hjemkommune. 29

30 3. Der optages annamnese. 4. Der foretages en logopædisk undersøgelse, hvor der udfyldes et skema til udredning af dysfoni samt laves en digital stemmefunktionsprøve. 4 timer. Udredningen er udgangspunkt for videre foranstaltning. Talepædagogen samarbejder med Foniatrisk Ambulatorium på Køge Sygehus og med privatpraktiserende Øre-, Næse- og Halslæger. 25. Stemmekursus Voksne med stemmevanskeligheder. At afhjælpe eller begrænse stemmevanskelighederne. Kurset lægger vægt på at øge borgerens bevidsthed omkring: 1. kropsholdning 2. åndedræt 3. spænding og afspænding i kroppen 4. brug af støttefunktion Efter forløbet udarbejdes en journal. Journalen sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen/speciallægen 5 gange á 1 time. Nogle borgere har så massive stemmevanskeligheder, at de tilbydes endnu 5 timers undervisning. 30

31 Mundhuleopererede Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne, som følge af skader eller sygdom i mundhulen. 26. Udredning Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af operation og/eller strålebehandling i mundhulen. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme, med henblik på tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning, samt foretage en vurdering af behovet for kommunikationshjælpemidler. 1. Inden mødet med borgeren indhentes efter aftale med borgeren relevante oplysninger fra Rigshospitalet eller andet sygehus. 2. Borgeren til udredende samtale på CSU-Slagelse, i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem 3. Herefter udredes på baggrund af følgende: Kroppens funktion og anatomi: o Subjektive gener o Auditiv vurdering (lydoptagelse) o VHI og selvvurdering o Fysiske gener o Psykiske gener Aktiviteter og deltagelse: o Fritidsliv o Uddannelse/arbejde o Dagligdagskommunikation Personlige faktorer: o Forventninger o Motivation/personlige ressourcer o Coping o Helbred 4. Rådgivning 5. Konklusion 6. Foranstaltning 4 timer. 31

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune Årsrapport 2012 Slagelse Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2016 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Redigeret maj 2014 Copyright 2012 CSV Randers. Der tages forbehold for fejl. Grafik og layout Grafik og layout af Ydelseskateloget er udarbejdet af Esben Segel. Billeder

Læs mere

Høreafdelingens. tilbudskatalog

Høreafdelingens. tilbudskatalog Høreafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 November 2010 1 Indledende bemærkninger 4 Økonomi 4 1. Praktiske oplysninger 5 1.1 Adresser 5

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Langeland Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement Sprog- og talevanskeligheder efter senhjerneskade T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017 Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 29. juni - 2. juli 2017 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Arrangør: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dansk Landsforening

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Synsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Emner afasi: Når undervisningen ikke rykker

Emner afasi: Når undervisningen ikke rykker Emner afasi: Når undervisningen ikke rykker Flere har bedt os om at sætte dette tema til debat. Flere undersøgelser viser, at mennesker med kronisk afasi efter 6-8 måneder post onset) oplever samme forbedring

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Svendborg Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 2017 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet

Læs mere

INDHOLD Basisydelser - Abonnement

INDHOLD Basisydelser - Abonnement TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 6 T4 Holdundervisning

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Forår 2016 Erhvervet hjerneskade CSV Voksenspecialundervisning 2 CSV tilbyder undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade efter: hjerneblødning blodprop arbejdsskade trafikskade hjernerystelse eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Taleundervisning - stemmeområdet. Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx

Kvalitetsstandard. Taleundervisning - stemmeområdet. Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx Kvalitetsstandard Taleundervisning - stemmeområdet Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Psykiatriafdelingens. tilbudskatalog

Psykiatriafdelingens. tilbudskatalog Psykiatriafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 Juni 2010 CSU-Slagelse Præsentation af psykiatriafdelingens tilbud til unge/voksne 1. Økonomi

Læs mere

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T2 Eneundervisning af voksne med afasi...

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen CSU-Slagelse Center for Specialundervisning CSU-Slagelse Slagelse og Holbæk Tale - Høre - Børn, CSU-Slagelse har lokale

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Læse- og Psykiatriaafdelingens

Læse- og Psykiatriaafdelingens Læse- og Psykiatriaafdelingens CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Læseafdelingens arbejdsområder 7

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Ved Charlotte Lønnberg Audiologopæd Konsulent Center for Hjerneskade Københavns Universitet Amager Hvad bruger vi kommunikation til - hvad

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 1.1.3.5 Udrede og udvikle færdigheder til at mestre hverdagens aktiviteter Indsats med henblik på at: Udrede borgerens funktionsevne Udarbejde mål og plan for rehabiliteringsforløbet i samarbejde

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Fællestræk for progredierende lidelser Livssituationen Skal forholde sig til en progredierende lidelse Ændret status i familien på job Uvished over progressionen

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV)

Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV) 1 Projektrapport- Midtvejsstatus Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV) 2015 Charlotte Thostrup og Lene Lykkebo, Logopæder på SCR Kommunikation Baggrund Vi har i en årrække været opmærksomme på borgere

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere