Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014"

Transkript

1 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: CSU-Slagelse er en institution under Slagelse Kommune, der tilbyder en bred vifte af undervisnings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne Norgesvej Slagelse Tlf Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

2 Kontakt CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Kommunikationsafdelingen Afdelingsleder/Vicecenterleder Vibeke Møller Lund Tlf Mobil

3 Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog

4 Læs mere på 4

5 Indledning / 6 Økonomi / 6 Praktiske oplysninger / 6 r / 6 / 7 Evaluering og dokumentation / 7 Kommunikationsafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud / 9 Erhvervet hjerneskade / 10 Pårørende og andre netværkspersoner / 24 Fagpersoner / 26 Kommunikationsvanskeligheder / 28 Andre talevanskeligheder / 35 5

6 Indledning Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: Materialet indeholder en beskrivelse af målgrupper, lovgivning, pædagogiske metoder, faglige standarder, visitationsprocedurer samt beskrivelse af udrednings- og undervisningspakker. Udredning og undervisning vil normalt finde sted på CSU-Slagelse eller lokale undervisningssteder i borgerens hjemkommune, men kan om nødvendigt også udføres i borgerens hjem. Økonomi Leveringsaftale:Tilbuddene i kataloget finansieres med udgangspunkt i Rammeaftale 2014 i Region Sjælland. Læs nærmere herom på hjemmesiden. Kursusafgift: For nogle ydelser opkræves der en kursusafgift. Tilkøb af ydelser: I kataloget er beskrevet ydelser, der ligger uden for det oprindelige aftalegrundlag for Kommunikationsafdelingens ydelser. Prisen for disse ydelser er 550,00 kr. (2014) pr. time. Se i øvrigt nærmere information ved de enkelte tilbud. Praktiske oplysninger Centrets telefon er åben mandag til torsdag fra kl til 15.00, fredag fra 8.00 til I alle kommunerne findes desuden undervisningssteder, hvor borgeren kan møde talepædagogen og specialkonsulenten. Ansatte i Kommunikationsafdelingen: 6 talepædagoger/ neuropædagogiske konsulenter med speciale i: Afasi Dysartri Kognition Kommunikation Tale Stemme Stammen Strube- og mundhuleopererede Kognitiv terapi og mindfulness Kommunikationsvanskeligheder i forbindelse med: ALS Parkinson Sclerose Andre faggrupper med begrænset tilknytning til Kommunikationsafdelingen: Synskonsulent Hørekonsulent Læsekonsulent Neuropsykolog IKT-medarbejder (information, kommunikation, teknologi) r Voksne med: Sproglige vanskeligheder (afasi) eller talevanskeligheder (dysartri) eller andre kognitive kommunikative vanskeligheder opstået som følge af skader eller sygdom i hjernen. Stemmevanskeligheder Stammen Parkinson ALS Strubeløse og mundhuleopererede Andre talevanskeligheder Funktionelle lidelser Kommunikationsafdelingens adresse er Sverigesvej 15, 4200 Slagelse. 6

7 Øvrige målgrupper: Pårørende og/eller andre netværkspersoner Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt med voksne med kommunikative vanskeligheder Jobcenter Specialundervisning for voksne Kommunikationsafdelingen tilbyder specialundervisning til voksne, enten på mindre hold eller individuelt. Undervisningen tilbydes som: Enkeltstående eller fortløbende kursusforløb Temakurser på mindre hold, afhængig af deltagernes forudsætninger og behov Individuel undervisning Undervisningen tilbydes på et af CSU-Slagelse, i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Fælles for alle tilbuddene er, at de er individuelt tilrettelagt og målrettede den enkelte deltager. Læs nærmere herom på hjemmesiden. International Classification of Functioning, Disability and Health fra 2003 (ICF). På CSU-Slagelse ser vi vore ydelser i et ICF-perspektiv. Brugen af ICF med virker til at flytte fokus fra sygdoms diagnoser til de konsekvenser, hel bredsforhold har for den enkeltes ativiteter og deltagelse i samfundet. Læs mere om ICF på hjemmesiden. ICF-baseret udredning Kommunikationsafdelingen arbejder med en ICF-baseret udredning og beskrivelse af funktionsevnenedsættelsen. Udredningen baserer sig på en række oplysninger: samtaler med borgeren og evt. pårørende nødvendige helbredsmæssige oplysninger fra egen læge, speciallæge, hospitalsafdelinger m.fl. -anerkendte tests, screeninger og observationer. Udredningen tager afsæt i ICF s komponenter: 1. kroppens funktioner og anatomi 2. aktivitet og deltagelse 3. omgivelsesfaktorer 4. personlige faktorer God praksis Med baggrund i ICF-komponenterne er der i DTHS-regi udarbejdet nationale standarder, god praksis, i udredning af afasi, dysartri, stemmevanskeligheder, kognitive kommunikationsvanskeligheder og stammen. Disse nationale standarder er grundlag for Kommunikationsafdelingens udredningsprocedure. Evaluering og dokumentation Kommunikationsafdelingen anvender to strategier for evaluering og dokumentation. ROM (Rehabiliterings Outcome Måling) ROM er et ICF-baseret spørgeskema, som bruges til at vurdere borgernes status ved udredningen ROMf (før) og igen når rehabiliteringsindsatsen er fuldført ROMe (efter). Den afsluttende scoring (ROMe) foretages på baggrund af den samlede indsats og ikke på baggrund af undervisningens formål/mål. Målingen foretages på fire områder: 1. Funktionsevne/funktionsevnenedsættelse 2. Aktivitet 3. Deltagelse 4. Trivsel 7

8 Kommunikationsafdelingen arbejder desuden med SMART-mål. SMART-mål er en metode til opstilling af evaluerbare mål. Konsulenten udarbejder i samarbejde med borgeren og evt. pårørende fokus-områder for undervisningsforløbet. For de udvalgte områder aftales målsætninger, som er tilpasset den enkelte. Ved at indføre SMART-mål opnås: Tydelige mål ydelige aftaler i forhold til undervisning og anden støtte Øget systematik og dermed forbedret effektivitet Gennemskuelighed i opgaveløsningen Kombinationen af overordnet vurdering af borgerens mestringsevne og personlige målbare mål, finder vi på nuværende tidspunkt, er de bedste evalueringsværktøjer på området. 8

9 Tilbudskatalog 2014 Kommunikationsafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud

10 Erhvervet hjerneskade Tilbud til voksne med kommunikative funktionsnedsættelser efter skader i hjernen. Skaderne kan være forårsaget af blodprop, hjerneblødning, trafikulykke eller andre traumer, sygdom eller iltmangel. Borgere med misbrug, er ikke en del af målgruppen. 1. Udredning - afasi Voksne med afasi. At udrede borgerens funktionsevne i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose samt evt. neuropsykologisk vurdering. 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Afasien diagnosticeres, afasiform og sværhedsgrad bestemmes. 4. Sprogvanskeligheder på kropsniveau (Kroppens funktioner og anatomi): Sprogforståelse Sprogproduktion Læsefunktion Stave-/skrivefunktion Andre kognitive funktioner - i den udstrækning de påvirker den sproglige/kommunikative funktion: Hukommelse Opmærksomhed Koncentration Arousal Motivation Anosognosi Apraksi Regning Eksekutive funktioner 5. Aktivitet og deltagelse Kommunikation Evne og vilje til at indgå i en social sammenhæng 6. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø 10

11 7. Personlige faktorer Resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning Motivation 8. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse Opsætning af mål for indsatsen 9. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 2. Udredning ikke progredierende dysartri Voksne med dysartri efter erhvervet hjerneskade. At udrede borgerens funktionsevne og m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Kroppens funktioner og anatomi: Respiration Fonation Artikulation Resonans Prosodi Desuden foretages der vurdering af mimik og synkning, ligesom talemuskulaturen vurderes ud fra parametrene hastighed, styrke, bevægelsesspændvidde, præcision og stabilitet. 11

12 4. Aktivitet og deltagelse Tale og kommunikative kompetencer i dagligdags aktiviteter 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler 6. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 7. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 8. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. Der lægges i samtalen med borger og pårørende vægt på at orientere om, at det fulde udbytte af undervisningen kun opnås, hvis borgeren selv arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 3. Udredning - Kognitive kommunikationsvanskeligheder Voksne med kognitive kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose samt evt. neuropsykologisk vurdering 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune ellerom nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 12

13 3. Kroppens funktioner og anatomi: Orienteringsevne Arousal og træthed Opmærksomhed Hukommelse Psykomotoriske funktioner Følelsesfunktioner Opfattelse og sansning Tænkning Eksekutive funktioner Sprogfunktioner Talefunktion 4. Aktivitet og deltagelse Lytte til og forstå meddelelser Fremstille meddelelser Bruge og forstå kropssprog og billeder (mimik, gestik, prosodi) Samtale Diskussion Interpersonelt samspil og kontakt 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler Pårørendes oplevelse af situationen 9. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 10. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 11. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 13

14 4. Rådgivning og vejledning Voksne med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade samt. deres pårørende At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt. opfølgning på den indsats, der har fundet sted på sygehuset telefonisk rådgivning af borger eller pårørende rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til at mestre den forandrede livssituation 1 time. Tilbuddet kan gives i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. 5. Individuel undervisning Borgere med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade og deres pårørende. At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt. et tilrettelægges i forhold til borgerens mål og potentiale og kan være: Identificering af vanskeligheder og resurser Opsætning af mål og aftale om undervisningens tilrettelæggelse Hjemmeopgaver med inddragelse af pårørende aftales Læring af og mestring af teknikker og kompenserende strategier Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 14

15 2 gange 1 times undervisning samt hjemmeopgaver pr. uge. Herunder også opfølgning på hjemmeopgaver og kontakt med pårørende. I alt 5 uger pr. modul. Tilbuddet kan gives i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 6. Kognitivt Rehabiliteringskursus Voksne med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade. At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt At give pårørende mulighed for at få indsigt og viden Psykoedukation. Her kan temaerne være: Hvad er kognition Hjernens funktion Synlige og usynlige følger efter hjerneskade Opmærksomhed og hukommelse Sociale kompetencer og kommunikation Erkendelse efter hjerneskade Sanserne efter hjerneskade Mestringsstrategier, den kognitive metode Fordybelseshold. Her kan temaerne være: Hukommelse og opmærksomhed Energiforvaltning og erkendelse Tale og kommunikation Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 3,5 timer 2 dage pr. uge i 5 uger med mulighed for forlænge med yderligere forløb. 15

16 Undervisningen foregår på hold med op til 12 deltagere med 3 undervisere. Holdundervisningen giver en god ramme for, at man i fællesskab med ligestillede, får mulighed for udveksling af erfaringer med og læring af strategier for det nye liv. Der veksles mellem individuelle øvelser og gruppeøvelser. Inden kursusstart inviteres borger og pårørende til et informationsmøde om tilbuddets indhold, gensidige forventninger og praktiske spørgsmål. På mødet udleveres og underskrives et aftalepapir Én gang i kursusforløbet inviteres pårørende til at deltage 7. Udredning af kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Lov om specialundervisning for voksne Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose eller ALS At udrede borgerens funktionsevne og m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Kroppens funktioner og anatomi: Respiration Fonation Artikulation Resonans Prosodi Desuden foretages der vurdering af mimik og synkning, ligesom talemuskulaturen vurderes ud fra parametrene hastighed, styrke, bevægelsesspændvidde, præcision og stabilitet. 4. Aktivitet og deltagelse Tale og kommunikative kompetencer i dagligdags aktiviteter 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler 16

17 6. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 7. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 8. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 6 timer. Der lægges i samtalen med borger og pårørende vægt på at orientere om, at det fulde udbytte af undervisningen kun opnås, hvis borgeren selv arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring. 8. Rådgivning (Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose eller ALS. At give borgeren og pårørende, samt evt. plejepersonal viden om funktionsnedsættelsen, samt resurser. telefonisk rådgivning af borger eller pårørende rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til at mestre den forandrede livssituation rådgivning mht til kommunikationshjælpemidler rådgivning mht. kommunikationsforbedrende teknikker 1 time. 17

18 9. Individuel undervisning (Parkinsons sygdom og Sclerose) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom eller Sclerose. At styrke borgerens evne og lyst til kommunikation. et tilrettelægges i forhold til borgerens mål og potentiale og kan være: Identificering af vanskeligheder og resurser At få viden om egne vanskeligheder Der sættes mål og aftales hvilken indsats, der skal finde sted for at opnå disse mål Undervisningen tilrettelægges og borgeren får ejerskab i processen i form af hjemmeopgaver og inddragelse af pårørende Indlæring af og mestring af teknikker/kompenserende strategier grovmotoriske øvelser (åndedræt, balance, tempo og koordination) mimikøvelser stemmeøvelser talestrategier undervisning af pårørende Efter forløbet udarbejdes evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borger Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 6 gange á 1 time. Undervisningen foregår på CSU-Slagelse, et af CSU-Slagelses undervisningssteder i kommunerne eller om nødvendigt i borgerens hjem. 10. Individuel undervisning (ALS) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS. At give borgeren mulighed for at lære nye kommunikationsstrategier. 18

19 Undervisning i kommunikation: 1. indøvning af teknikker og strategier, der muliggør fortsat kommunikation 2. give borgeren, evt. ægtefælle og plejepersonale indføring i brug af IKThjælpemidler Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Talepædagogen følger borgeren i hele den del af sygdomsforløbet, hvor kommunikationen er påvirket ALS er en progredierende sygdom, det betyder at kommunikationsstrategierne skal ændres og tilpasses sygdomsforløbet. Undervisningen foregår som oftest i borgerens hjem og de pårørende inddrages mest muligt, så de forstår at udnytte de eksisterende kommunikationsmuligheder. 11. Kursus i brug af informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS. et er at borgeren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse at udstyrets kommunikationskompenserende funktioner. Give borgeren, evt. ægtefælle og plejepersonale, indføring i brug af hjælpemidlet. 3 timer. CSU-Slagelse kan vejlede kommunernes sagsbehandlere i valg af hjælpemidler og evt. hjælpe borgeren med at ansøge kommunen om udstyret. 19

20 12. Kommunikationskursus (Parkinsons sygdom) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom. At styrke borgerens evne og lyst til kommunikation. 1. ansigtsmassage 2. mimikøvelser 3. stemmeøvelser 4. talestrategier 5. grovmotoriske øvelser (åndedræt, balance, tempo og koordination) Efter forløbet udarbejdes en journal. Journalen sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 18 timer. Kurset gennemføres én gang om året. Der deltager 6 til 12 personer på holdet. I kursusforløbet tilbydes pårørende særlig information om forskellige kommuniktionsstrategier. 13. Mindfulness, kognitiv terapi og gradueret genoptræning Lov om kompenserende specialundervisning. Voksne med erhvervet hjerneskade kombineret med funktionelle lidelser. Voksne med funktionelle lidelser, herunder kronisk smerte, kronisk træthed, sygdomsangst og vedvarende problemer efter hjernerystelse. et er at kvalificere deltagerne til at vende tilbage til job eller på anden måde klare hverdagens opgaver. 20

21 Kognitiv terapi fokuserer på de tanker deltagerne har om sig selv og deres situation. Gennem kognitiv terapi får man blandt andet metoder til at bryde tankerækker og man lærer gradvist at tænke på en anden og mere hensigtsmæssig måde. I forløbet anvendes mindfulness øvelser som en del af dette arbejde. Gradueret genoptræning går ud på, at man gradvist træner sig op til et realistisk fysisk niveau. Deltagerne får hjemmetrænings opgaver. Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Behandlingsforløbet indledes med en udredende samtale, derefter strækker det sig over 8 uger med 2 ½ times fremmøde pr. uge. Deltagerne fører logbog over den fysiske træning. For at deltage på kurset skal man være parat til at arbejde med. Det vil sige møde alle gange samt lave øvelser hjemme. Pris For borgere med en erhvervet hjerneskade er det gratis at deltage. For andre er prisen kr. 14. Genopfriskningskursus Frisk sproget op Lov om kompenserende specialundervisning/hensyntagende undervisning. Voksne med erhvervet hjerneskade, der tidligere har modtaget et tilbud i Kommunikationsafdelingen og som vurderer, at de har behov for at friske sproget op. et er at genopfriske kommunikationsfærdighederne. Kurset gennemgår forskellige tale og kommunikationsstrategier. Kurset tilrettelægges som holdundervisning, der bliver desuden arbejdet i mindre grupper. Der bliver taget udgangspunkt i kursisternes ønsker til indhold. Alle kursister beskriver inden kurset de tre vigtigste områder, de ønsker at forbedre deres færdigheder. Kursisterne får opgaver, de skal arbejde med til næste undervisningsgang. Kurset er holdundervisning med op til 8 deltagere. 21

22 Kurset strækker sig over 5 uger med 2 times undervisning pr. gang. Deltagerne skal selv sørge for transport til kurset. Kurset udbydes i borgernes hjemkommune i samarbejde værtskommunen. 15. Udredning af hjerneskadebaserede synsvanskeligheder I en ICF-baseret forståelsesramme at udrede borgerens synsvanskelighederne m.h.p. prognosen for effekten af et undervisningsforløb. 1. Synsvanskeligheder på kropsniveau: Øjnenes bevægelser Samsyn Synsfelt Visus Hukommelse Koncentration Opmærksomhed Sprogfunktion Balance/svimmelhed 2. Aktivitet og deltagelse Læsning Færden ADL 3. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende 4. Personlige faktorer Resurser Forventninger til udbyttet af undervisningen Motivation 5. Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Udredning foretages tværfagligt af logopæd, specialoptiker og synskonsulent. Herefter vurderes og besluttes borgerens mulighed for at profitere af intensivt kursusforløb, Syn og Kognition 22

23 16. Syn og Kognition kursus Voksne som efter en udredning, se ovenfor, er blevet udredt og vurderet til at kunne profitere af kurset. At forbedre synsevnen. Oplysning om typiske synsændringer efter erhvervet hjerneskade Træningsøvelser, der kan medvirke til etablering af øget visio-perceptionel opmærksomhed. Synskompenserende teknikker Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 3 uger med 1 times undervisning 4 gange pr. uge. Derudover hjemmetræning 2 dage pr. uge af 1 times varighed. Borgerne skal kunne leve op til intensitetskriteriet herunder gennemføre den foreskrevne hjemmetræning. 23

24 Tilbud til pårørende og andre netværkspersoner med relation til den hjerneskaderamte Kommunikationsafdelingen arrangerer en række tilbud til pårørende og andre netværkspersoner med relation til den hjerneskaderamte borger. Nogle af aktiviteterne er gratis at deltage i, andre skal der betales for. 17. Pårørendekursus Pårørende til hjerneskaderamte. At formidle viden om hjerneskader og drøfte de vanskeligheder der opstår når et familiemedlem får en hjerneskade. På møderne tages forskellige temaer op til drøftelse og erfaringsdeling. Møderne afholdes som en møderække over 4 gange og gennemføres udenfor normal arbejdstid. Det er gratis at deltage. 18. Samtale med hjerneskaderamte familie Alle kursister med børn i den hjemmeboende alder, der starter på et hold. Andre hvor det skønnes nyttigt at indbyde til en samtale. At mindske kaos og øge familiens indsigt. 24

25 At give hele familien indsigt i hjerneskaden og dens mulige konsekvenser. 2 timers varighed. Samtalen er gratis og kan afholdes i hjemmet eller på CSU-Slagelse. 19. Familiecoaching-kursus Lov om specialundervisning for voksne samt deltagerbetaling. Forældre og børn i familier, hvor far eller mor har en hjerneskade. At børn og forældre sammen får talt om livsforandringerne med en psykolog. Lege og aktiviteter, hvor både børn og forældre kan få indblik i, hvordan vi bruger vores fantastiske hjerne. 1 eller 2 dage - hverdage eller weekend Kursusstedet aftales. Kurset oprettes, når mindst tre familier deltager. 25

26 Tilbud til fagpersoner 20. Supervision Fagpersoner med relation til en hjerneskaderamt borger. At skabe rum for drøftelse af problemstillinger vedrørende den hjerneskaderamtes situation. Supervisionen vil være en vekselvirkning af dialogbaseret vejledning og konkret rådgivning. Aftales i det konkrete tilfælde. Supervisionen er gratis i den periode, hvor borgeren modtager ydelser fra CSU- Slagelse/Kommunikationsafdelingen. Modtager borgeren ikke ydelser fra CSU-Slagelse/Kommunikationsafdelingen er prisen 500,00 kr. pr. time 21. Kursus til fagpersoner rne kan være: 1. SSH-SSA 2. Visitatorer/sygeplejersker 3. Støttekorps på hjerneskadeområdet 4. Terapeuter 5. Socialrådgivere/sagsbehandlere 6. Praktiserende læger At give viden om hjerneskader og de funktionstab skaden kan medføre. et tilrettelægges på baggrund af målgruppens viden og behov. 26

27 3 timer. Prisen for kurset aftales. Den endelige udformning af kurset m.h.p. form og indhold aftales med bestillerne Kurset kan gennemføres på arbejdspladsen eller på CSU-Slagelse/Kommunikationsafdelingen. 27

28 Tilbud til borgere med andre kommunikationsvanskeligheder Stammen Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne som følge af stammen. 22. Udredning Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stammen At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning 1. Borgeren indkaldes til en udredende samtale på et af CSU-Slagelses lokale træffesteder 2. Der optages anamnese 3. Der foretages en objektiv vurdering af stammen 4. Der foretages en subjektiv vurdering af stammen, ud fra forskellige tests 5. Der laves evt. en video- eller lydoptagelse 6 timer. Udredningen er udgangspunkt for videre foranstaltning. 23. Stammekompenserende kursus Borgere med stammevanskeligheder. 28

29 At borgeren bliver i stand til at håndtere sin stammen, kommunikere mere frit og derved forbedre sin livskvalitet. at opnå indsigt og forståelse af egen og andres stammen og stammeadfærd at arbejde med teknikker til at mindske eller lette stammen og stammeadfærd arbejde med video- eller lydoptagelse med efterfølgende evaluering erfaringsudveksling gennem rollespil i små grupper og hjemmeopgaver at øve sig i fri kommunikation. Efter forløbet udarbejdes et notat, som sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 12 timer. Kurset kan gennemføres med én deltager eller i en gruppe. I gruppedannelsen sammensættes gruppen så deltagerne aldersmæssigt matcher hinanden Stemmevanskeligheder Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne, som følge af stemmevanskeligheder. 24. Udredning Borgere med stemmevanskeligheder. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Alle borgere skal undersøges af en øre-næse-halslæge før talepædagogisk intervention. De lægelige oplysninger med diagnose ligger til grund for den videre udredning. 2. Herefter indkaldes borgeren til en udredende samtale på CSU-Slagelse eller i borgerens hjemkommune. 29

30 3. Der optages annamnese. 4. Der foretages en logopædisk undersøgelse, hvor der udfyldes et skema til udredning af dysfoni samt laves en digital stemmefunktionsprøve. 4 timer. Udredningen er udgangspunkt for videre foranstaltning. Talepædagogen samarbejder med Foniatrisk Ambulatorium på Køge Sygehus og med privatpraktiserende Øre-, Næse- og Halslæger. 25. Stemmekursus Voksne med stemmevanskeligheder. At afhjælpe eller begrænse stemmevanskelighederne. Kurset lægger vægt på at øge borgerens bevidsthed omkring: 1. kropsholdning 2. åndedræt 3. spænding og afspænding i kroppen 4. brug af støttefunktion Efter forløbet udarbejdes en journal. Journalen sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen/speciallægen 5 gange á 1 time. Nogle borgere har så massive stemmevanskeligheder, at de tilbydes endnu 5 timers undervisning. 30

31 Mundhuleopererede Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne, som følge af skader eller sygdom i mundhulen. 26. Udredning Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af operation og/eller strålebehandling i mundhulen. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme, med henblik på tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning, samt foretage en vurdering af behovet for kommunikationshjælpemidler. 1. Inden mødet med borgeren indhentes efter aftale med borgeren relevante oplysninger fra Rigshospitalet eller andet sygehus. 2. Borgeren til udredende samtale på CSU-Slagelse, i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem 3. Herefter udredes på baggrund af følgende: Kroppens funktion og anatomi: o Subjektive gener o Auditiv vurdering (lydoptagelse) o VHI og selvvurdering o Fysiske gener o Psykiske gener Aktiviteter og deltagelse: o Fritidsliv o Uddannelse/arbejde o Dagligdagskommunikation Personlige faktorer: o Forventninger o Motivation/personlige ressourcer o Coping o Helbred 4. Rådgivning 5. Konklusion 6. Foranstaltning 4 timer. 31

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse (STU) Årsrapport 2012 Afdelingsleder Anna Lisa Larsen CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Afdelingsleder Anna Lisa Larsen Tlf. 58 57 57 47 Mobil

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Lær at danne lyd efter total laryngectomi

Lær at danne lyd efter total laryngectomi Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Lær at danne lyd efter total laryngectomi Denne pjece forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bortoperation af struben.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen.

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen. CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

- Et neuropædagogisk tilbud i spændingsfeltet mellem kompenserende specialundervisning og rehabilitering. Kommunikationscenteret

- Et neuropædagogisk tilbud i spændingsfeltet mellem kompenserende specialundervisning og rehabilitering. Kommunikationscenteret Kommunikationscenteret Undervisning for voksne med erhvervet hjerneskade - et neuropædagogisk tilbud i spændingsfeltet mellem specialundervisning og Til professionelle -en uddybende beskrivelse. Center

Læs mere

Delrapport 2. Side 1 af 28

Delrapport 2. Side 1 af 28 Delrapport 2 Side 1 af 28 Oversigt over ydelser som ViSP leverer under abonnementet I denne delrapport 2 indgår en samlet oversigt over alle ViSPs ydelser. Formål med delrapport 2 Oversigten har til formål

Læs mere

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade. Bostøtte for unge med psykosociale vanskeligheder. Vi omstiller os ud fra efterspørgsel. Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Ydelser Det socialt- psykologiske samarbejde Tidsforbrug pr. borger Beskrivelse Samtlige ydelser kan rekvireres på Voksenpsykologisk Kontor. Pris pr. person PSYK

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12 Afasi & Kommunikation Sidemandsoplæring d.08.12.12 Årsager til afasi Apopleksi (slagtilfælde) 85 % blodpropper 15 % hjerneblødninger Ca.10.000 slagtilfælde om året. Ca.3.000 af dem rammes af afasi Andre

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, voksne

Årsrapport for Taleinstituttet, voksne Årsrapport for Taleinstituttet, voksne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet, voksne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014 Indhold CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSUSlagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere