Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014"

Transkript

1 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: CSU-Slagelse er en institution under Slagelse Kommune, der tilbyder en bred vifte af undervisnings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne Norgesvej Slagelse Tlf Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

2 Kontakt CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Kommunikationsafdelingen Afdelingsleder/Vicecenterleder Vibeke Møller Lund Tlf Mobil

3 Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog

4 Læs mere på 4

5 Indledning / 6 Økonomi / 6 Praktiske oplysninger / 6 r / 6 / 7 Evaluering og dokumentation / 7 Kommunikationsafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud / 9 Erhvervet hjerneskade / 10 Pårørende og andre netværkspersoner / 24 Fagpersoner / 26 Kommunikationsvanskeligheder / 28 Andre talevanskeligheder / 35 5

6 Indledning Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: Materialet indeholder en beskrivelse af målgrupper, lovgivning, pædagogiske metoder, faglige standarder, visitationsprocedurer samt beskrivelse af udrednings- og undervisningspakker. Udredning og undervisning vil normalt finde sted på CSU-Slagelse eller lokale undervisningssteder i borgerens hjemkommune, men kan om nødvendigt også udføres i borgerens hjem. Økonomi Leveringsaftale:Tilbuddene i kataloget finansieres med udgangspunkt i Rammeaftale 2014 i Region Sjælland. Læs nærmere herom på hjemmesiden. Kursusafgift: For nogle ydelser opkræves der en kursusafgift. Tilkøb af ydelser: I kataloget er beskrevet ydelser, der ligger uden for det oprindelige aftalegrundlag for Kommunikationsafdelingens ydelser. Prisen for disse ydelser er 550,00 kr. (2014) pr. time. Se i øvrigt nærmere information ved de enkelte tilbud. Praktiske oplysninger Centrets telefon er åben mandag til torsdag fra kl til 15.00, fredag fra 8.00 til I alle kommunerne findes desuden undervisningssteder, hvor borgeren kan møde talepædagogen og specialkonsulenten. Ansatte i Kommunikationsafdelingen: 6 talepædagoger/ neuropædagogiske konsulenter med speciale i: Afasi Dysartri Kognition Kommunikation Tale Stemme Stammen Strube- og mundhuleopererede Kognitiv terapi og mindfulness Kommunikationsvanskeligheder i forbindelse med: ALS Parkinson Sclerose Andre faggrupper med begrænset tilknytning til Kommunikationsafdelingen: Synskonsulent Hørekonsulent Læsekonsulent Neuropsykolog IKT-medarbejder (information, kommunikation, teknologi) r Voksne med: Sproglige vanskeligheder (afasi) eller talevanskeligheder (dysartri) eller andre kognitive kommunikative vanskeligheder opstået som følge af skader eller sygdom i hjernen. Stemmevanskeligheder Stammen Parkinson ALS Strubeløse og mundhuleopererede Andre talevanskeligheder Funktionelle lidelser Kommunikationsafdelingens adresse er Sverigesvej 15, 4200 Slagelse. 6

7 Øvrige målgrupper: Pårørende og/eller andre netværkspersoner Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt med voksne med kommunikative vanskeligheder Jobcenter Specialundervisning for voksne Kommunikationsafdelingen tilbyder specialundervisning til voksne, enten på mindre hold eller individuelt. Undervisningen tilbydes som: Enkeltstående eller fortløbende kursusforløb Temakurser på mindre hold, afhængig af deltagernes forudsætninger og behov Individuel undervisning Undervisningen tilbydes på et af CSU-Slagelse, i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Fælles for alle tilbuddene er, at de er individuelt tilrettelagt og målrettede den enkelte deltager. Læs nærmere herom på hjemmesiden. International Classification of Functioning, Disability and Health fra 2003 (ICF). På CSU-Slagelse ser vi vore ydelser i et ICF-perspektiv. Brugen af ICF med virker til at flytte fokus fra sygdoms diagnoser til de konsekvenser, hel bredsforhold har for den enkeltes ativiteter og deltagelse i samfundet. Læs mere om ICF på hjemmesiden. ICF-baseret udredning Kommunikationsafdelingen arbejder med en ICF-baseret udredning og beskrivelse af funktionsevnenedsættelsen. Udredningen baserer sig på en række oplysninger: samtaler med borgeren og evt. pårørende nødvendige helbredsmæssige oplysninger fra egen læge, speciallæge, hospitalsafdelinger m.fl. -anerkendte tests, screeninger og observationer. Udredningen tager afsæt i ICF s komponenter: 1. kroppens funktioner og anatomi 2. aktivitet og deltagelse 3. omgivelsesfaktorer 4. personlige faktorer God praksis Med baggrund i ICF-komponenterne er der i DTHS-regi udarbejdet nationale standarder, god praksis, i udredning af afasi, dysartri, stemmevanskeligheder, kognitive kommunikationsvanskeligheder og stammen. Disse nationale standarder er grundlag for Kommunikationsafdelingens udredningsprocedure. Evaluering og dokumentation Kommunikationsafdelingen anvender to strategier for evaluering og dokumentation. ROM (Rehabiliterings Outcome Måling) ROM er et ICF-baseret spørgeskema, som bruges til at vurdere borgernes status ved udredningen ROMf (før) og igen når rehabiliteringsindsatsen er fuldført ROMe (efter). Den afsluttende scoring (ROMe) foretages på baggrund af den samlede indsats og ikke på baggrund af undervisningens formål/mål. Målingen foretages på fire områder: 1. Funktionsevne/funktionsevnenedsættelse 2. Aktivitet 3. Deltagelse 4. Trivsel 7

8 Kommunikationsafdelingen arbejder desuden med SMART-mål. SMART-mål er en metode til opstilling af evaluerbare mål. Konsulenten udarbejder i samarbejde med borgeren og evt. pårørende fokus-områder for undervisningsforløbet. For de udvalgte områder aftales målsætninger, som er tilpasset den enkelte. Ved at indføre SMART-mål opnås: Tydelige mål ydelige aftaler i forhold til undervisning og anden støtte Øget systematik og dermed forbedret effektivitet Gennemskuelighed i opgaveløsningen Kombinationen af overordnet vurdering af borgerens mestringsevne og personlige målbare mål, finder vi på nuværende tidspunkt, er de bedste evalueringsværktøjer på området. 8

9 Tilbudskatalog 2014 Kommunikationsafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud

10 Erhvervet hjerneskade Tilbud til voksne med kommunikative funktionsnedsættelser efter skader i hjernen. Skaderne kan være forårsaget af blodprop, hjerneblødning, trafikulykke eller andre traumer, sygdom eller iltmangel. Borgere med misbrug, er ikke en del af målgruppen. 1. Udredning - afasi Voksne med afasi. At udrede borgerens funktionsevne i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose samt evt. neuropsykologisk vurdering. 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Afasien diagnosticeres, afasiform og sværhedsgrad bestemmes. 4. Sprogvanskeligheder på kropsniveau (Kroppens funktioner og anatomi): Sprogforståelse Sprogproduktion Læsefunktion Stave-/skrivefunktion Andre kognitive funktioner - i den udstrækning de påvirker den sproglige/kommunikative funktion: Hukommelse Opmærksomhed Koncentration Arousal Motivation Anosognosi Apraksi Regning Eksekutive funktioner 5. Aktivitet og deltagelse Kommunikation Evne og vilje til at indgå i en social sammenhæng 6. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø 10

11 7. Personlige faktorer Resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning Motivation 8. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse Opsætning af mål for indsatsen 9. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 2. Udredning ikke progredierende dysartri Voksne med dysartri efter erhvervet hjerneskade. At udrede borgerens funktionsevne og m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Kroppens funktioner og anatomi: Respiration Fonation Artikulation Resonans Prosodi Desuden foretages der vurdering af mimik og synkning, ligesom talemuskulaturen vurderes ud fra parametrene hastighed, styrke, bevægelsesspændvidde, præcision og stabilitet. 11

12 4. Aktivitet og deltagelse Tale og kommunikative kompetencer i dagligdags aktiviteter 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler 6. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 7. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 8. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. Der lægges i samtalen med borger og pårørende vægt på at orientere om, at det fulde udbytte af undervisningen kun opnås, hvis borgeren selv arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 3. Udredning - Kognitive kommunikationsvanskeligheder Voksne med kognitive kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose samt evt. neuropsykologisk vurdering 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune ellerom nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 12

13 3. Kroppens funktioner og anatomi: Orienteringsevne Arousal og træthed Opmærksomhed Hukommelse Psykomotoriske funktioner Følelsesfunktioner Opfattelse og sansning Tænkning Eksekutive funktioner Sprogfunktioner Talefunktion 4. Aktivitet og deltagelse Lytte til og forstå meddelelser Fremstille meddelelser Bruge og forstå kropssprog og billeder (mimik, gestik, prosodi) Samtale Diskussion Interpersonelt samspil og kontakt 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler Pårørendes oplevelse af situationen 9. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 10. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 11. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune 6 timer. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 13

14 4. Rådgivning og vejledning Voksne med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade samt. deres pårørende At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt. opfølgning på den indsats, der har fundet sted på sygehuset telefonisk rådgivning af borger eller pårørende rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til at mestre den forandrede livssituation 1 time. Tilbuddet kan gives i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. 5. Individuel undervisning Borgere med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade og deres pårørende. At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt. et tilrettelægges i forhold til borgerens mål og potentiale og kan være: Identificering af vanskeligheder og resurser Opsætning af mål og aftale om undervisningens tilrettelæggelse Hjemmeopgaver med inddragelse af pårørende aftales Læring af og mestring af teknikker og kompenserende strategier Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 14

15 2 gange 1 times undervisning samt hjemmeopgaver pr. uge. Herunder også opfølgning på hjemmeopgaver og kontakt med pårørende. I alt 5 uger pr. modul. Tilbuddet kan gives i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring samt deltagelse i koordinationsmøder i borgerens hjemkommune. 6. Kognitivt Rehabiliteringskursus Voksne med funktionsnedsættelse som følge af hjerneskade. At borgeren bliver i stand til at leve et liv så selvstændigt som muligt At give pårørende mulighed for at få indsigt og viden Psykoedukation. Her kan temaerne være: Hvad er kognition Hjernens funktion Synlige og usynlige følger efter hjerneskade Opmærksomhed og hukommelse Sociale kompetencer og kommunikation Erkendelse efter hjerneskade Sanserne efter hjerneskade Mestringsstrategier, den kognitive metode Fordybelseshold. Her kan temaerne være: Hukommelse og opmærksomhed Energiforvaltning og erkendelse Tale og kommunikation Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 3,5 timer 2 dage pr. uge i 5 uger med mulighed for forlænge med yderligere forløb. 15

16 Undervisningen foregår på hold med op til 12 deltagere med 3 undervisere. Holdundervisningen giver en god ramme for, at man i fællesskab med ligestillede, får mulighed for udveksling af erfaringer med og læring af strategier for det nye liv. Der veksles mellem individuelle øvelser og gruppeøvelser. Inden kursusstart inviteres borger og pårørende til et informationsmøde om tilbuddets indhold, gensidige forventninger og praktiske spørgsmål. På mødet udleveres og underskrives et aftalepapir Én gang i kursusforløbet inviteres pårørende til at deltage 7. Udredning af kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Lov om specialundervisning for voksne Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose eller ALS At udrede borgerens funktionsevne og m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Inden mødet indhentes efter aftale med borgeren lægelige oplysninger med diagnose 2. Borgeren og pårørende indkaldes til en udredende samtale. Samtalen kan foregå i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem. Udredningen er baseret på testning, spørgeskemaer, samtale og observationer. 3. Kroppens funktioner og anatomi: Respiration Fonation Artikulation Resonans Prosodi Desuden foretages der vurdering af mimik og synkning, ligesom talemuskulaturen vurderes ud fra parametrene hastighed, styrke, bevægelsesspændvidde, præcision og stabilitet. 4. Aktivitet og deltagelse Tale og kommunikative kompetencer i dagligdags aktiviteter 5. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende faktorer i det kommunikative miljø herunder teknologiske hjælpemidler 16

17 6. Personlige faktorer som resurser, tidligere erfaringer og helbredstilstand Forventninger til indhold og udbytte af undervisning 7. Konklusion indeholdende: Status efter udredning Opsætning af mål for indsatsen Anbefaling til undervisningsforløb på CSU-Slagelse 8. Udredningen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 6 timer. Der lægges i samtalen med borger og pårørende vægt på at orientere om, at det fulde udbytte af undervisningen kun opnås, hvis borgeren selv arbejder med stoffet mellem undervisningsgangene. I det omfang andre faggrupper er med i rehabiliteringsforløbet vægtes samarbejde og tværfaglig sparring. 8. Rådgivning (Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose eller ALS. At give borgeren og pårørende, samt evt. plejepersonal viden om funktionsnedsættelsen, samt resurser. telefonisk rådgivning af borger eller pårørende rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til at mestre den forandrede livssituation rådgivning mht til kommunikationshjælpemidler rådgivning mht. kommunikationsforbedrende teknikker 1 time. 17

18 9. Individuel undervisning (Parkinsons sygdom og Sclerose) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom eller Sclerose. At styrke borgerens evne og lyst til kommunikation. et tilrettelægges i forhold til borgerens mål og potentiale og kan være: Identificering af vanskeligheder og resurser At få viden om egne vanskeligheder Der sættes mål og aftales hvilken indsats, der skal finde sted for at opnå disse mål Undervisningen tilrettelægges og borgeren får ejerskab i processen i form af hjemmeopgaver og inddragelse af pårørende Indlæring af og mestring af teknikker/kompenserende strategier grovmotoriske øvelser (åndedræt, balance, tempo og koordination) mimikøvelser stemmeøvelser talestrategier undervisning af pårørende Efter forløbet udarbejdes evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borger Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 6 gange á 1 time. Undervisningen foregår på CSU-Slagelse, et af CSU-Slagelses undervisningssteder i kommunerne eller om nødvendigt i borgerens hjem. 10. Individuel undervisning (ALS) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS. At give borgeren mulighed for at lære nye kommunikationsstrategier. 18

19 Undervisning i kommunikation: 1. indøvning af teknikker og strategier, der muliggør fortsat kommunikation 2. give borgeren, evt. ægtefælle og plejepersonale indføring i brug af IKThjælpemidler Evalueringen sendes/udleveres til Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Talepædagogen følger borgeren i hele den del af sygdomsforløbet, hvor kommunikationen er påvirket ALS er en progredierende sygdom, det betyder at kommunikationsstrategierne skal ændres og tilpasses sygdomsforløbet. Undervisningen foregår som oftest i borgerens hjem og de pårørende inddrages mest muligt, så de forstår at udnytte de eksisterende kommunikationsmuligheder. 11. Kursus i brug af informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, Sclerose og ALS. et er at borgeren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse at udstyrets kommunikationskompenserende funktioner. Give borgeren, evt. ægtefælle og plejepersonale, indføring i brug af hjælpemidlet. 3 timer. CSU-Slagelse kan vejlede kommunernes sagsbehandlere i valg af hjælpemidler og evt. hjælpe borgeren med at ansøge kommunen om udstyret. 19

20 12. Kommunikationskursus (Parkinsons sygdom) Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom. At styrke borgerens evne og lyst til kommunikation. 1. ansigtsmassage 2. mimikøvelser 3. stemmeøvelser 4. talestrategier 5. grovmotoriske øvelser (åndedræt, balance, tempo og koordination) Efter forløbet udarbejdes en journal. Journalen sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 18 timer. Kurset gennemføres én gang om året. Der deltager 6 til 12 personer på holdet. I kursusforløbet tilbydes pårørende særlig information om forskellige kommuniktionsstrategier. 13. Mindfulness, kognitiv terapi og gradueret genoptræning Lov om kompenserende specialundervisning. Voksne med erhvervet hjerneskade kombineret med funktionelle lidelser. Voksne med funktionelle lidelser, herunder kronisk smerte, kronisk træthed, sygdomsangst og vedvarende problemer efter hjernerystelse. et er at kvalificere deltagerne til at vende tilbage til job eller på anden måde klare hverdagens opgaver. 20

21 Kognitiv terapi fokuserer på de tanker deltagerne har om sig selv og deres situation. Gennem kognitiv terapi får man blandt andet metoder til at bryde tankerækker og man lærer gradvist at tænke på en anden og mere hensigtsmæssig måde. I forløbet anvendes mindfulness øvelser som en del af dette arbejde. Gradueret genoptræning går ud på, at man gradvist træner sig op til et realistisk fysisk niveau. Deltagerne får hjemmetrænings opgaver. Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Behandlingsforløbet indledes med en udredende samtale, derefter strækker det sig over 8 uger med 2 ½ times fremmøde pr. uge. Deltagerne fører logbog over den fysiske træning. For at deltage på kurset skal man være parat til at arbejde med. Det vil sige møde alle gange samt lave øvelser hjemme. Pris For borgere med en erhvervet hjerneskade er det gratis at deltage. For andre er prisen kr. 14. Genopfriskningskursus Frisk sproget op Lov om kompenserende specialundervisning/hensyntagende undervisning. Voksne med erhvervet hjerneskade, der tidligere har modtaget et tilbud i Kommunikationsafdelingen og som vurderer, at de har behov for at friske sproget op. et er at genopfriske kommunikationsfærdighederne. Kurset gennemgår forskellige tale og kommunikationsstrategier. Kurset tilrettelægges som holdundervisning, der bliver desuden arbejdet i mindre grupper. Der bliver taget udgangspunkt i kursisternes ønsker til indhold. Alle kursister beskriver inden kurset de tre vigtigste områder, de ønsker at forbedre deres færdigheder. Kursisterne får opgaver, de skal arbejde med til næste undervisningsgang. Kurset er holdundervisning med op til 8 deltagere. 21

22 Kurset strækker sig over 5 uger med 2 times undervisning pr. gang. Deltagerne skal selv sørge for transport til kurset. Kurset udbydes i borgernes hjemkommune i samarbejde værtskommunen. 15. Udredning af hjerneskadebaserede synsvanskeligheder I en ICF-baseret forståelsesramme at udrede borgerens synsvanskelighederne m.h.p. prognosen for effekten af et undervisningsforløb. 1. Synsvanskeligheder på kropsniveau: Øjnenes bevægelser Samsyn Synsfelt Visus Hukommelse Koncentration Opmærksomhed Sprogfunktion Balance/svimmelhed 2. Aktivitet og deltagelse Læsning Færden ADL 3. Omgivelsesfaktorer Hæmmende og fremmende 4. Personlige faktorer Resurser Forventninger til udbyttet af undervisningen Motivation 5. Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen Udredning foretages tværfagligt af logopæd, specialoptiker og synskonsulent. Herefter vurderes og besluttes borgerens mulighed for at profitere af intensivt kursusforløb, Syn og Kognition 22

23 16. Syn og Kognition kursus Voksne som efter en udredning, se ovenfor, er blevet udredt og vurderet til at kunne profitere af kurset. At forbedre synsevnen. Oplysning om typiske synsændringer efter erhvervet hjerneskade Træningsøvelser, der kan medvirke til etablering af øget visio-perceptionel opmærksomhed. Synskompenserende teknikker Efter forløbet udarbejdes en evaluering. Evalueringen sendes/udleveres til: Borgeren Samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 3 uger med 1 times undervisning 4 gange pr. uge. Derudover hjemmetræning 2 dage pr. uge af 1 times varighed. Borgerne skal kunne leve op til intensitetskriteriet herunder gennemføre den foreskrevne hjemmetræning. 23

24 Tilbud til pårørende og andre netværkspersoner med relation til den hjerneskaderamte Kommunikationsafdelingen arrangerer en række tilbud til pårørende og andre netværkspersoner med relation til den hjerneskaderamte borger. Nogle af aktiviteterne er gratis at deltage i, andre skal der betales for. 17. Pårørendekursus Pårørende til hjerneskaderamte. At formidle viden om hjerneskader og drøfte de vanskeligheder der opstår når et familiemedlem får en hjerneskade. På møderne tages forskellige temaer op til drøftelse og erfaringsdeling. Møderne afholdes som en møderække over 4 gange og gennemføres udenfor normal arbejdstid. Det er gratis at deltage. 18. Samtale med hjerneskaderamte familie Alle kursister med børn i den hjemmeboende alder, der starter på et hold. Andre hvor det skønnes nyttigt at indbyde til en samtale. At mindske kaos og øge familiens indsigt. 24

25 At give hele familien indsigt i hjerneskaden og dens mulige konsekvenser. 2 timers varighed. Samtalen er gratis og kan afholdes i hjemmet eller på CSU-Slagelse. 19. Familiecoaching-kursus Lov om specialundervisning for voksne samt deltagerbetaling. Forældre og børn i familier, hvor far eller mor har en hjerneskade. At børn og forældre sammen får talt om livsforandringerne med en psykolog. Lege og aktiviteter, hvor både børn og forældre kan få indblik i, hvordan vi bruger vores fantastiske hjerne. 1 eller 2 dage - hverdage eller weekend Kursusstedet aftales. Kurset oprettes, når mindst tre familier deltager. 25

26 Tilbud til fagpersoner 20. Supervision Fagpersoner med relation til en hjerneskaderamt borger. At skabe rum for drøftelse af problemstillinger vedrørende den hjerneskaderamtes situation. Supervisionen vil være en vekselvirkning af dialogbaseret vejledning og konkret rådgivning. Aftales i det konkrete tilfælde. Supervisionen er gratis i den periode, hvor borgeren modtager ydelser fra CSU- Slagelse/Kommunikationsafdelingen. Modtager borgeren ikke ydelser fra CSU-Slagelse/Kommunikationsafdelingen er prisen 500,00 kr. pr. time 21. Kursus til fagpersoner rne kan være: 1. SSH-SSA 2. Visitatorer/sygeplejersker 3. Støttekorps på hjerneskadeområdet 4. Terapeuter 5. Socialrådgivere/sagsbehandlere 6. Praktiserende læger At give viden om hjerneskader og de funktionstab skaden kan medføre. et tilrettelægges på baggrund af målgruppens viden og behov. 26

27 3 timer. Prisen for kurset aftales. Den endelige udformning af kurset m.h.p. form og indhold aftales med bestillerne Kurset kan gennemføres på arbejdspladsen eller på CSU-Slagelse/Kommunikationsafdelingen. 27

28 Tilbud til borgere med andre kommunikationsvanskeligheder Stammen Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne som følge af stammen. 22. Udredning Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stammen At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning 1. Borgeren indkaldes til en udredende samtale på et af CSU-Slagelses lokale træffesteder 2. Der optages anamnese 3. Der foretages en objektiv vurdering af stammen 4. Der foretages en subjektiv vurdering af stammen, ud fra forskellige tests 5. Der laves evt. en video- eller lydoptagelse 6 timer. Udredningen er udgangspunkt for videre foranstaltning. 23. Stammekompenserende kursus Borgere med stammevanskeligheder. 28

29 At borgeren bliver i stand til at håndtere sin stammen, kommunikere mere frit og derved forbedre sin livskvalitet. at opnå indsigt og forståelse af egen og andres stammen og stammeadfærd at arbejde med teknikker til at mindske eller lette stammen og stammeadfærd arbejde med video- eller lydoptagelse med efterfølgende evaluering erfaringsudveksling gennem rollespil i små grupper og hjemmeopgaver at øve sig i fri kommunikation. Efter forløbet udarbejdes et notat, som sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen 12 timer. Kurset kan gennemføres med én deltager eller i en gruppe. I gruppedannelsen sammensættes gruppen så deltagerne aldersmæssigt matcher hinanden Stemmevanskeligheder Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne, som følge af stemmevanskeligheder. 24. Udredning Borgere med stemmevanskeligheder. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme m.h.p. tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning. 1. Alle borgere skal undersøges af en øre-næse-halslæge før talepædagogisk intervention. De lægelige oplysninger med diagnose ligger til grund for den videre udredning. 2. Herefter indkaldes borgeren til en udredende samtale på CSU-Slagelse eller i borgerens hjemkommune. 29

30 3. Der optages annamnese. 4. Der foretages en logopædisk undersøgelse, hvor der udfyldes et skema til udredning af dysfoni samt laves en digital stemmefunktionsprøve. 4 timer. Udredningen er udgangspunkt for videre foranstaltning. Talepædagogen samarbejder med Foniatrisk Ambulatorium på Køge Sygehus og med privatpraktiserende Øre-, Næse- og Halslæger. 25. Stemmekursus Voksne med stemmevanskeligheder. At afhjælpe eller begrænse stemmevanskelighederne. Kurset lægger vægt på at øge borgerens bevidsthed omkring: 1. kropsholdning 2. åndedræt 3. spænding og afspænding i kroppen 4. brug af støttefunktion Efter forløbet udarbejdes en journal. Journalen sendes/udleveres til: Borger Evt. samarbejdsparter i borgerens hjemkommune Familielægen/speciallægen 5 gange á 1 time. Nogle borgere har så massive stemmevanskeligheder, at de tilbydes endnu 5 timers undervisning. 30

31 Mundhuleopererede Tilbud til borgere med nedsat kommunikationsevne, som følge af skader eller sygdom i mundhulen. 26. Udredning Borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af operation og/eller strålebehandling i mundhulen. At udrede borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i en ICF-baseret forståelsesramme, med henblik på tilrettelæggelse af undervisning eller vejledning, samt foretage en vurdering af behovet for kommunikationshjælpemidler. 1. Inden mødet med borgeren indhentes efter aftale med borgeren relevante oplysninger fra Rigshospitalet eller andet sygehus. 2. Borgeren til udredende samtale på CSU-Slagelse, i borgerens hjemkommune eller om nødvendigt i borgerens hjem 3. Herefter udredes på baggrund af følgende: Kroppens funktion og anatomi: o Subjektive gener o Auditiv vurdering (lydoptagelse) o VHI og selvvurdering o Fysiske gener o Psykiske gener Aktiviteter og deltagelse: o Fritidsliv o Uddannelse/arbejde o Dagligdagskommunikation Personlige faktorer: o Forventninger o Motivation/personlige ressourcer o Coping o Helbred 4. Rådgivning 5. Konklusion 6. Foranstaltning 4 timer. 31