Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning"

Transkript

1 Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning

2 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK SMART PIX, PERFORMA COMBO og PERFORMA EXPERT er varemærker tilhørende Roche. Andre produktnavne og varemærker tilhører de pågældende ejere. Systemforudsætninger: Microsoft Windows XP/Vista eller Windows 7 Pdf-visningsprogram Skærmopløsning på mindst 1024 x 768 pixels. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før systemet tages i brug første gang. Installation, brug og vedligeholdelse/sikkerhedskopiering af Accu-Chek Smart Pix software udføres af brugeren og under brugerens fulde ansvar. Roche Diagnostics påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes ikke-overholdelse af denne brugsanvisning. Ydermere gør vi opmærksom på, at du ikke må installere en software fra upålidelige kilder på din computer, og at computeren skal beskyttes mod uautoriseret adgang. Dette gælder i særdeleshed for sikkerheden for den eksisterende internetadgang. Anvend et opdateret antivirusprogram og firewall, og installer de af producenterne anbefalede sikkerhedsopdateringer og fejlrettelser. i i Vigtig bemærkning: Hypo-grænsen kan kun være en pålidelig henvisning til for lavt blodsukker (hypoglykæmi), hvis grænseværdien er valgt rigtigt. Du skal derfor ubetinget tale med din læge eller diabetessygeplejerske, før du ændrer grænseværdien. Denne funktion er ikke nogen erstatning for instruktion i hypoglykæmi, som skal foretages af din læge eller diabetessygeplejerske. Vigtig bemærkning: USB-stikket med Accu-Chek Smart Pix software må ikke fjernes, når der overføres data. Herved kan der opstå uoprettelige skader på filer. 2

3 Accu-Chek Smart Pix software Indhold Bemærkning til version...i-4 1 Accu-Chek Smart Pix software oversigt Trykte symboler Oversigt over Accu-Chek Smart Pix software Oversigt over knapper Inden Accu-Chek Smart Pix software anvendes første gang Det skal du bruge i forbindelse med Accu-Chek Smart Pix software Kopiere software over på computeren Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Starte Accu-Chek Smart Pix software Konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Generelle indstillinger Valg af sprog Opstartsskærm Personlige indstillinger Visningsmåder Gemmemuligheder Automatiske funktioner Indstillinger for nye patienter Individuelle indstillinger for den aktuelle patients dagbog Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Overføre data manuelt Overføre data automatisk Administrere dagbøger Oprette dagbog for patienter Tildele eksisterende dagbog Bekræfte tildelingen af apparatet Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning I-1

4 Accu-Chek Smart Pix software Indhold 4.4 Yderligere funktioner til administration af rapporter og dagbøger Åbne dagbog Lukke dagbog og rapport Ændre dagbog Slette dagbog Arkivere dagbog Tilpasse visning af patientlisten Eksportere rapporter som pdf-fil Udskrive rapporter Fremsende rapporter pr Vise arkiverede rapporter (pdf-filer) Særlige funktioner Importere dagbog Gennemføre en lokal opdatering Indstille dato og klokkeslæt i blodsukkerapparatet Rapport og Dagbog Blodsukker: Generelle informationer om rapporterne Rapporttyper Analyserede data Rapporternes præsentationsform Rapporternes grafiske elementer Interaktive funktioner i rapporten Fremvise og skjule vinduesruder Ændre tidsområde Ændre indholdet af grafikken Vise yderligere informationer i grafikken Ændre indholdet af grafikken Blodsukker: Rapportens indhold Status Trend Dagsgraf Logbog Ugegraf Metabolsk kontrol Fordeling Oversigt I-2 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

5 Accu-Chek Smart Pix software Indhold 5.4 Insulinpumpe: Generelle informationer om rapporterne Rapporttyper Rapporternes grafiske elementer Insulinpumpe: Rapportens indhold Trend Dagsgraf Ugegraf Basalrater Basal-bolus Oversigt Lister Blodsukker og insulinpumpe: Kombineret rapport Rapporttyper Rapporternes grafiske elementer Trend Dagsgraf Ugegraf Oversigt Liste (dagbog) Dagbogens indhold Tilpasse listevisning Bearbejde listeposter Litteratur om rapporterne HBGI / LBGI Appendiks Bortskaffelse Rengøre USB-stikket Anvende USB-stikket Forkortelser Roche Diagnostics adresser Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning I-3

6 Bemærkning til version Bemærkning til version Denne brugsanvisning er gældende for Accu-Chek Smart Pix software Version 1.0, i forbindelse med et Accu-Chek Smart Pix system Version 3.02 eller højere. Du kan til enhver tid kontrollere software-versionen som beskrevet nedenfor: Accu-Chek Smart Pix software Åbn hjælpemenuen ved at klikke på symbolet (øverst til højre på linjen med knapperne). Du kan se software-versionen vha. kommandoen Om programmet. Accu-Chek Smart Pix system Versionen af Accu-Chek Smart Pix systemet vises, når brugerfladen åbnes via en internetbrowser. Versionsnummeret vises i menulinjens venstre hjørne. Aktuelle software-versioner Den pågældende aktuelle Accu-Chek Smart Pix softwareversion fås via knappen Værktøjer samt som download på internettet på: Du har ikke brug for internetforbindelse, når du ønsker at anvende Accu-Chek Smart Pix systemet og Accu-Chek Smart Pix softwaren. Alle sider og funktioner er gemt i selve apparatet eller i softwaren og kan hentes der. En internetforbindelse er kun nødvendig, hvis du downloader Accu-Chek Smart Pix softwaren fra internettet eller ønsker at sende data pr. . I-4 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

7 Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix software oversigt 1 Accu-Chek Smart Pix software oversigt Ved hjælp af Accu-Chek Smart Pix systemet analyseres blodsukkerværdier og behandlingsdata fra forskellige Accu-Chek blodsukkerapparater og insulinpumper nemt og automatisk. Analysen vises på en computer i form af en rapport med forskellige indstillelige rapportpunkter. Systemet består af disse komponenter: Accu-Chek Smart Pix enhed. Denne tilsluttes computeren og overtager i reglen kommunikationen med blodsukkerapparaterne og insulinpumperne. Med dette grundsystem er det muligt (på en standardinternetbrowser) at oprette individuelle rapporter, få dem vist og udskrevet. Accu-Chek Smart Pix software. Denne software tilfører grundsystemet flere nyttige funktioner til udarbejdelse af rapporter og visning heraf. Samtidig har man mulighed for at administrere data fra flere brugere eller patienter. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 1-1

8 Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix software oversigt Accu-Chek Smart Pix software er et pc-program til Accu-Chek Smart Pix systemet. Denne tilfører Accu-Chek Smart Pix grundsystemet flere funktioner, såsom: Arkivering af rapport som pdf-fil med udvalgte punkter. Forsendelse af rapport med udvalgte punkter pr. . Visning og udskrivning af arkiverede rapporter. Administration og bearbejdning af brugerdata eller patientdata. Import af data samt udskrivning og lagring af rapporter kan automatiseres. Yderligere nyttige rapportpunkter. Viste grafiske rapportpunkter har interaktive funktioner, således at man individuelt kan tilpasse visningen. Installation af software-opdateringer til Accu-Chek Smart Pix systemet. De funktioner, som allerede foreligger i Accu-Chek Smart Pix grundsystemet (indstillinger, visning og udskrivning af rapporter) står uafhængig heraf også til fuld rådighed i Accu-Chek Smart Pix software. Det er meget nemt at anvende systemet: Tilslut Accu-Chek Smart Pix enheden til computeren. Start Accu-Chek Smart Pix software. Visningen af alle rapporter og anvendelsen af alle funktioner sker via Accu-Chek Smart Pix software. 1-2 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

9 Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix software oversigt 1.1 Trykte symboler I denne brugsanvisning er nogle tekststeder særligt fremhævet ved hjælp af symboler. Læs venligst disse tekststeder meget nøje! På enhedens typeskilt og/eller på emballagen er der andre symboler. Symbol i Beskrivelse Dette symbol gør opmærksom på vigtige informationer. Producent Katalognummer Batchkode - produktionsår Accu-Chek Smart Pix software overholder kravene i det europæiske direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger. USB-stikket overholder kravene i henhold til EU-direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. Dette produkt opfylder Folkerepublikken Kinas lovmæssige krav vedrørende brug af visse substanser i elektronisk udstyr. USB-stikket er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF (direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, WEEE). Se brugsanvisningen. Brugsanvisningen til Accu-Chek Smart Pix software findes på USB-stikket. En printet udgave af brugsanvisningen til Accu-Chek Smart Pix softwaren kan rekvireres ved at sende en til Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 1-3

10 Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix software oversigt 1.2 Oversigt over Accu-Chek Smart Pix software Accu-Chek Smart Pix software består af følgende elementer: 1 Titellinjen i programvinduet viser programmets navn og har knapper til at minimere og maksimere samt lukke vinduet. 2 Navigationsområde. 3 Linjen med knapperne til at åbne programfunktionerne. 4 Visningsområde til visning af rapporter og dagbøger. Brugerfladen kræver en skærmopløsning på minimum 1024 x 768 pixels. På større skærme kan vinduets størrelse tilpasses til skærmområdet, alt efter hvad man har brug for. Henvisning vedr. illustrationer i denne brugsanvisning Tag højde for, at alle illustrationer af skærmindhold (screenshots) i denne brugsanvisning kun bruges som eksempler, både med hensyn til optisk udseende og indhold. Det faktiske udseende afhænger af de personlige system- og programindstillinger. Det viste indhold afhænger af de indlæste data fra blodsukkerapparaterne og insulinpumperne. 1-4 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

11 Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix software oversigt 1.3 Oversigt over knapper I programvinduet findes følgende knapper: Knappen Tilbage Vender tilbage til det sidst viste rapportpunkt. Denne knap bliver først aktiv, når du har forladt den viste startskærm for at få vist et andet rapportpunkt. 6 Knappen Åbn patientliste Du kan åbne en eksisterende dagbog fra patientlisten eller oprette en ny dagbog. 7 Knappen Gem Du kan gemme en netop vist dagbog, som endnu ikke er blevet knyttet til en patient. 8 Knappen Udskriv Udvalgte rapportpunkter udskrives på en printer efter eget valg. 9 Knappen Standard -programmet på computeren startes, og de udvalgte rapportpunkter vedhæftes (som pdffil) automatisk til en uden indhold som bilag. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 1-5

12 Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix software oversigt Knappen Gem som pdf-rapport Valgte rapportpunkter gemmes i en pdf-fil. 11 Knappen Åbn pdf-rapport Åbn de rapporter, som du tidligere har gemt som pdf-fil for at vise eller udskrive disse med det pdfvisningsprogram, der er installeret på computeren (f.eks. Adobe Reader).* 12 Knappen Indstillinger Benyt denne knap til at tilpasse indstillingerne til Accu-Chek Smart Pix software. 13 Knappen Værktøjer Adgang til særlige funktioner, såsom opdatering af software. 14 Knappen Hjælp Åbner hjælp til programmet eller viser programmets version. * Såfremt du endnu ikke har et program til pdf-visning på din computer, kan du hente f.eks. Adobe Reader gratis på Adobe s webside (http://get.adobe.com/reader/). 1-6 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

13 Kapitel 2, Inden Accu-Chek Smart Pix software anvendes første gang 2 Inden Accu-Chek Smart Pix software anvendes første gang Du kan bruge Accu-Chek Smart Pix software på enhver computer, som har de nødvendige systemforudsætninger for Accu-Chek Smart Pix systemet. Eventuelt yderligere nødvendige computer-egenskaber er opført nedenfor. Accu-Chek Smart Pix software leveres på et USB-stik eller kan hentes via internettet. Når du anvender USB-stikket, kan du let kopiere de gemte data på stikket over på computeren (se side 2-3). Softwaren kan både benyttes på en enkeltbruger-computer og på en netværksserver. Oprettede filer (f.eks. dagbøger, arkiverede rapporter) kan enten gemmes lokalt eller ligeledes på en server, hvor disse således står til rådighed for fælles adgang. Ligesom ved alle andre vigtige filer skal også disse filer beskyttes mod utilsigtet datatab ved, at der jævnligt tages sikkerhedskopier. i USB-stikket er det originale lagringsmedie, som softwaren udleveres på, men er ikke nogen flytbar disk, hvor man kan gemme filer, man selv har oprettet. Undgå mulige datatab (f.eks. ved skader på USB-stikket, eller hvis du mister den) og gem generelt alle filer lokalt på computeren eller på netværksserveren. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 2-1

14 Kapitel 2, Inden Accu-Chek Smart Pix software anvendes første gang 2.1 Det skal du bruge i forbindelse med Accu-Chek Smart Pix software Du har brug for: Accu-Chek Smart Pix systemet. En computer, som opfylder de nødvendige systemforudsætninger (se brugsanvisningen til Accu-Chek Smart Pix systemet), og en printer, såfremt du ønsker at udskrive rapporter. Adobe Reader eller et lignende program skal installeres for at kunne vise pdf-filer og udskrive dem. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at kunne benytte særlige funktioner: En yderligere ledig USB-grænseflade, såfremt du ud over Accu-Chek Smart Pix systemet ønsker at indlæse yderligere Accu-Chek enheder med egne USBgrænseflader. En internet-adgang for at hente software-opdateringer og sende s. Et korrekt konfigureret -program (Microsoft Outlook, Windows Live Mail eller Mozilla Thunderbird) for at kunne sende rapporter pr Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

15 Kapitel 2, Inden Accu-Chek Smart Pix software anvendes første gang 2.2 Kopiere software over på computeren Accu-Chek Smart Pix software kan både benyttes på din egen computer og på en netværksserver. Kopier programfilerne hen til et passende sted på den valgte harddisk. Du har følgende muligheder: Hvis du ønsker at bruge programmet for dig selv, kan du kopiere programmet lokalt over på din egen computer. Der skal du også gemme de oprettede filer. Hvis du ønsker at bruge programmet i et netværk, og hvis der for hver enkelt computer skal gælde de samme programindstillinger, skal du kopiere programfilerne over på netværksserveren. Der skal du også gemme de oprettede filer. Programmet kan også startes på serveren af flere brugere på samme tid i netværket. Hvis du ønsker at bruge programmet i et netværk, men hvis der for hver enkelt computer skal gælde individuelle programindstillinger, skal du kopiere programfilerne separat over på hver enkelt computer. De oprettede filer skal du dog gemme på serveren, således at det er muligt med fælles adgang til alle data til trods for de individuelle indstillinger. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 2-3

16 Kapitel 2, Inden Accu-Chek Smart Pix software anvendes første gang Du skal gøre følgende: Åbn et vindue på din pc, som viser indholdet af harddisken (startdrevet, normalt C:). Du kan gøre det fra Denne computer eller med Windows Explorer. Åbn her mappen Programmer (eller Programmer (x86), såfremt de findes). Når du installerer på en netværksserver, skal du sikre dig, at alle brugere også har de påkrævede adgangsrettigheder til den valgte mappe. Opret i denne mappe en ny mappe med et passende navn (f.eks. Accu-Chek Smart Pix Software ). Kopier alle filer og mapper (eventuelt også dem, som ikke er vist her) fra USB-stikket, hvorpå Accu-Chek Smart Pix software er placeret, ind i denne nyoprettede mappe. Opret alt efter ønske genveje til programfilen Accu-Chek Smart Pix Software.exe for nemt at kunne starte programmet fra menuen Start eller fra Skrivebordet. Nøjagtige informationer herom findes om nødvendigt i Windows Hjælp under nøgleordet Genvej. i Sørg for, når der anvendes flere computere i netværket, at stedet, hvor de fælles benyttede filer gemmes, overalt er indstillet ens. 2-4 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

17 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software 3 Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software 3.1 Starte Accu-Chek Smart Pix software For at starte Accu-Chek Smart Pix software skal du dobbeltklikke enten direkte på programfilen Accu-Chek Smart Pix Software.exe eller på den genvej, som du har oprettet (se kapitel 2.2). Programmet starter med et foreløbigt tomt programvindue. Såfremt du ønsker at benytte programmet for at bearbejde en allerede gemt dagbog eller for at vise gemte rapporter, er det ikke nødvendigt at tilslutte Accu-Chek Smart Pix enheden. Såfremt du ønsker at benytte programmet for at indlæse nye data, skal Accu-Chek Smart Pix enheden eller et egnet blodsukkerapparat tilsluttes nu (f.eks. Accu-Chek Mobile blodsukkerapparat direkte via USB). Hvis der allerede er tilsluttet en egnet enhed, kan du overføre data herfra direkte vha. knappen Overfør data. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-1

18 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software 3.2 Konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Du har mulighed for at konfigurere Accu-Chek Smart Pix software individuelt på flere områder og tilpasse den efter dine behov. Disse indstillinger er uafhængige af de indstilinger, som blev foretaget i Accu-Chek Smart Pix grundsystemet. Klik på knappen Indstillinger for at åbne den tilhørende dialogboks. I denne dialogboks finder du - afhængig af situationen - to eller tre indstillingsområder, der ses på fanebladene øverst oppe i vinduet: Hvis der ikke er åbnet en dagbog, finder du to indstillingsområder, Generelle indstillinger og Indstillinger for nye patienter. Hvis der er åbnet for en dagbog, finder du tre indstillingsområder. Ud over de førnævnte finder du det tredje område, hvis navn svarer til den åbne dagbog. For alle indstillinger, som beskrives på de følgende sider, gælder: Klik på knappen OK for at gemme de ændrede indstillinger og lukke dialogboksen, eller: Klik på knappen Annullér for at slette de foretagne indstillinger og lukke dialogboksen uden ændringer. 3-2 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

19 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Generelle indstillinger I området Generelle indstillinger finder du konfigurationsmulighederne for brugerfladen. Sprog: Vælg her det sprog, som skal anvendes på brugerfladen og i rapporterne. Såfremt Accu-Chek Smart Pix software understøtter sproget, som er indstillet i systemet, indstilles dette automatisk. Opstartsskærm: Vælg den ønskede startskærm for rapporterne. Denne vises herefter automatisk efter apparatets data er blevet indlæst. Du kan vælge et hvilket som helst rapportpunkt, som står til rådighed. Personlige indstillinger: Indtastningsfelter til personlig udformning af udskrivninger og gemte filer. Visningsmåder: Her skal du indstille dato- og tidsformat og de arbejdsfrie dage til visning af rapporter. Automatiske funktioner: Her kan du indstille automatiske programfunktioner, som letter anvendelsen i en lægepraksis eller anden medicinsk institution. Enhedens data kan efter ønske aflæses, gemmes og udskrives automatisk. Gemmemuligheder: Her vælger du lagringsplaceringen for patientens data (dagbøger) samt navngiver den, og du vælger stedet, hvor pdf-rapporterne skal gemmes. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-3

20 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Valg af sprog Klik på det aktuelt indstillede sprog for at åbne valglisten. Klik på det ønskede sprog for at vælge dette. Opstartsskærm Vælg det rapportpunkt, som skal vises på startskærmen. i Hvis det her valgte rapportpunkt i den aktuelt viste rapport ikke står til rådighed (f.eks. rapportpunktet Status efter at insulinpumpen er blevet aflæst), vises i stedet for en anden opstartsskærm: Status for blodsukkerapparater og Trend for insulinpumper. 3-4 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

21 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Personlige indstillinger Indtast op til tre linjer med dine personlige oplysninger (f.eks. navn og adresse på den medicinske institution). Denne tekst vises fremover på alle gemte eller udskrevne rapporter. Antal tegn pr. linje er begrænset til 50. Visningsmåder Vælg visningsformat for dato og klokkeslæt. Vælg de arbejdsfrie dage. Disse markeres fremover i rapporterne med farver. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-5

22 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Gemmemuligheder Vælg her mappen, hvor de oprettede dagbøger og arkiverede rapporter skal gemmes. Disse mapper anvendes også som lagringsplacering for de nedenfor beskrevne automatiske funktioner. Vælg den ønskede lagringsplacering for dagbøger. Vælg den ønskede lagringsplacering for de arkiverede rapporter (pdf-filer). i Hvis du har installeret programmet på flere enkelte computere i et netværk, skal du sikre dig, at de her valgte indstillinger er identiske for alle computere. Kun på den måde er det muligt med fælles adgang til alle dagbøger og arkiverede rapporter. 3-6 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

23 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Derudover kan du også her indstille, hvilket filnavn (som pdffil) de arkiverede rapporter fremover skal have. Du kan sammensætte filnavnet af flere komponenter for at lette identifikationen og sorteringen på et senere tidspunkt. I dialogboksen Filnavn på pdf-rapporter kan du se to spalter med mulige navnekomponenter. I den venstre spalte står de komponenter, som aktuelt ikke anvendes, og i den højre spalte står de komponenter, som aktuelt anvendes. I linjen under disse spalter kan du se en visning, der viser, hvordan navnet vil se ud. Du kan ændre sammensætningen af navnet som følger: Vælg i venstre spalte en komponent, som du ønsker at anvende, og klik på Tilføj. Komponenten flyttes over i den højre spalte. Vælg i højre spalte en komponent, som du ikke ønsker at anvende, og klik på Fjern. Komponenten flyttes over i den venstre spalte. Vælg i højre spalte en komponent, som du ønsker at flytte hen til et andet sted inden for navnet. Klik på knapperne opad eller nedad for at ændre på rækkefølgen af komponenterne, opad eller nedad. Klik på knappen OK for at gemme informationerne. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-7

24 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Automatiske funktioner Ved hjælp af de automatiske funktioner kan du på enkel vis gennemføre følgende trin: Importere data og tilføje disse til en eksisterende dagbog, såfremt denne findes. Automatisk udskrive data. Automatisk gemme data. Begrebet dagbog omfatter samtlige data, som overføres (også eventuelt manuelt), og som er tilknyttet en bestemt person. Indlæste data gemmes generelt (enten i en ny eller en eksisterende dagbog), medmindre du i forbindelse med indlæsningen vælger muligheden Nej. Hvis du i dette tilfælde herefter ikke gemmer de importerede data manuelt, vises disse data kun midlertidigt og slettes, næste gang du importerer. Første gang du importerer data fra en enhed, kan der oprettes en ny dagbog, eller enheden kan knyttes til en eksisterende dagbog. Yderligere importerede data fra de(n) samme enhed(er) tilføjes de eksisterende data for denne person. 3-8 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

25 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Hvis du har aktiveret en eller flere af de automatiske funktioner, afsluttes programmet ikke længere, når du lukker programmets vindue. Både når du starter programmet op, og når du lukker programmets vindue, bliver du gjort opmærksom på, at programmet kører videre i baggrunden. De automatiske funktioner står dermed stadigvæk til rådighed. For at afslutte programmet endeligt eller for at hente det frem i forgrunden igen, skal du klikke på meddelelsesområdet (til højre på Windows-proceslinje) med højre museknap på Accu-Chek Smart Pix symbolet og vælg Åbn eller Afslut. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-9

26 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Automatisk import Denne funktion sørger for, at data fra en enhed overføres automatisk og gemmes som en dagbog. Klik på knappen Automatisk import. Klik på afkrydsningsfeltet Aktiver den automatiske import. Dette markeres med et flueben. Klik på knappen OK for at for at gemme informationerne. Knappen Automatisk import vises nu med et flueben og angiver således, at den tilhørende funktion er aktiveret. Ikke aktiverede funktioner vises med et på knappen. i Dagbøgerne gemmes i mappen, som du valgte under Gemmemuligheder (se side 3-6) Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

27 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Automatisk udskrivning For at nytte denne funktion skal du vælge en printer, som er tilsluttet computeren, samt vælge de rapporter, du ønsker udskrevet. Klik på knappen Automatisk udskrivning. Klik på afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk udskrivning. Dette markeres med et flueben. Vælg den ønskede printer. Vælg de ønskede rapportpunkter, som skal udskrives. Et enkelt klik vælger et rapportpunkt (fremhæves med blåt), endnu et klik på det samme rapportpunkt ophæver valget igen. Klik skiftevis på fanebladene Blodsukker, Insulinpumpe, Blodsukker & insulin og Liste for separat at vælge de rapportpunkter, der skal udskrives for hver af disse rapporter. Klik på knappen OK for at gemme informationerne. Knappen Automatisk udskrivning vises nu med et flueben og angiver således, at den tilhørende funktion er aktiveret. Ikke aktiverede funktioner vises med et på knappen. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-11

28 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Automatisk gemmefunktion Denne funktion gemmer rapporterne automatisk som pdffiler og er uafhængig af gemmefunktionen for dagbøger, som aktiveres med den automatiske import. Klik på knappen Automatisk gemmefunktion. Klik på afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk gemmefunktion for pdf-rapporter. Dette markeres med et flueben. Vælg de ønskede rapportpunkter, som hver især skal gemmes som pdf-fil. Et enkelt klik vælger et rapportpunkt (fremhæves med blåt), endnu et klik på det samme rapportpunkt ophæver valget igen. Klik skiftevis på fanebladene Blodsukker, Insulinpumpe, Blodsukker & insulin og Liste for separat at vælge de rapportpunkter, der skal gemmes for hver af disse rapporter. Klik på knappen OK for at gemme informationerne. Knappen Automatisk udskrivning vises nu med et flueben og angiver således, at den tilhørende funktion er aktiveret. Ikke aktiverede funktioner vises med et på knappen. i Pdf-filerne gemmes i den mappe, som du valgte under Gemmemuligheder (se side 3-6) Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

29 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Indstillinger for nye patienter I området Indstillinger for nye patienter findes indstillingsmulighederne for visning af rapporter. Disse indstillinger anvendes altid, når du opretter en ny dagbog. Tidsområde: Indstillingen Tidsområde definerer antallet af dage eller uger, hvis måleresultater analyseres og samtidigt vises i rapporterne. Tidsblokke: I nogle rapportpunkter knyttes måleresultater til definerede tidsblokke. Disse tidsblokke inddeler dagen i otte faser, som er typiske for patienten, hvad angår tidspunkter for måltider eller sengetid. Hvis tidsblokkene er defineret i blodsukkerapparatet, anvendes denne information. I modsat fald benyttes de indstillinger, man har valgt her. Minimum antal målinger pr. dag: En statistisk analyse af Risiko for for lavt blodsukkerniveau, Blodsukkerudsving og Middelværdi for blodsukker kan kun vises, når der foreligger et minimums-antal af måleresultater pr. dag. Vælg her minimumsantallet, fra hvilket der skal vises data i rapportpunktet Status. Grafikstil: Nogle grafisk udarbejdede rapportpunkter kan vises i to forskellige præsentationsformer. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-13

30 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Status: De under rapportpunktet Status viste data og statistikker henviser til fastsatte idealværdier eller idealområder (målområde) og afvigelserne fra de målte værdier. Definer disse idealværdier og idealområder (målområder), som også skal benyttes i andre rapportpunkter. Vælg den enhed (mmol/l eller mg/dl), som du ønsker at anvende til at indstille målområdet for blodsukkermåleresultaterne. Vælg, om Risiko for for lavt blodsukkerniveau kun skal bestemmes ved hjælp af LBGI (Low Blood Glucose Index) eller ved hjælp af LBGI og antallet af hypoglykæmier pr. uge. Vælg, om indstillingen af Blodsukkerudsving skal ske i % middelværdi for blodsukker og/eller som fast værdi ( mmol/l eller mg/dl ). Middelværdi for blodsukker: Visningen af middelværdi for blodsukker (middelværdi af alle blodsukkerværdier i det valgte tidsområde) defineres af en øvre og nedre grænseværdi samt hypo-grænsen og grænsen for det røde område for for høj middelværdi for blodsukker. Ved at indstille grænseværdierne fastlægger du, hvilke værdier der skal ligge i målområdet (grøn), over eller under målområdet (gul) eller på den anden side af hypo-grænsen og grænsen for det røde område, som betyder for høj middelværdi for blodsukker. i Hvis du ønsker at anvende den nedre grænseværdi som angivelse af et muligt for lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi), skal du overveje følgende: Angivelsen er kun pålidelig, hvis grænseværdien er valgt rigtigt. Vi anbefaler dig derfor udtrykkeligt, at du taler med din praktiserende læge, før du indstiller grænseværdien. Denne funktion erstatter ikke din læges eller diabetesteams instruktion i hypoglykæmi Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

31 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Tidsindstilling Vælg standard-tidsområde, som en rapport skal analysere og vise. Denne indstilling kan du altid ændre i de netop viste rapporter for at undersøge nærmere detaljer eller langsigtede udviklinger. Alle viste præsentationsformer, værdier og statistikker henviser til det valgte tidsområde. Ved at indstille Tidsblokke opdeler du en 24-timers-dag i otte afsnit, som er indrammet af væsentlige regelmæssige begivenheder (events) (f.eks. hovedmåltiderne). Til hvert dagsafsnit kan starttiden fastlægges, sluttiden følger automatisk af den efterfølgende starttid. De indstillede tidsblokke anvendes i rapporterne, hvor de bliver inddelt optisk og i kronologisk orden. Klik på knappen ændre for at åbne indstillingen af tidsblokkene. Du kan vælge tidsangivelserne for timer og minutter hver for sig vha. pileknapperne, eller du kan indtaste tiden direkte som tal. Klik på knappen OK for at gemme indstillingerne. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-15

32 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Minimum antal målinger pr. dag For at få de bedste resultater fra de statistiske analyser skal målingerne foretages med en vis regelmæssighed (fordelt hen over dagen) og hyppighed. Vælg her et minimumsantal målinger som forudsætning for en vist statistisk analyse. Ligger det faktiske antal målinger under denne værdi, vises i rapporten Status ingen angivelser ved Risiko for for lavt blodsukkerniveau, Blodsukkerudsving og Middelværdi for blodsukker. Dette gælder generelt også - uafhængig af det valgte skema - hvis der samlet set foreligger mindre end 10 måleresultater Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

33 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Grafikstil Nogen grafisk udarbejdede rapportpunkter kan vises i to forskellige præsentationsformer. Disse præsentationsformer adskiller sig først og fremmest ved graden af detaljer. Rapportpunkter i den grafiske præsentationsform Detaljeret viser præcise forløb med alle enkeltværdier. Den grafiske præsentationsform Tendenser giver mulighed for (med udeladelse af de enkelte værdiangivelser) en let fortolkning af forløb og udviklinger. Du kan indstille den grafiske præsentationsform separat for hver af rapportpunkterne Trend, Dagsgraf og Ugegraf. Klik på hvert enkelt rapportpunkt på valgknappen med den ønskede grafiske præsentationsform. Status De data og statestikker, der vises under rapportpunktet Status, henviser til fastsatte målværdier eller målområder. Grafisk repræsenteres vurderingen af måleresultaterne ved hjælp af tre farver. Farverne har følgende betydning: Grøn betyder, at værdierne ligger inden for målområdet. Gul betyder, at værdierne ligger uden for målområdet. Rød betyder, at værdierne ligger betydeligt uden for målområdet. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-17

34 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software De angivne indstillingsmuligheder henviser hver især til den grænseværdi, som adskiller de tre ovenfor nævnte områder fra hinanden. Dette vises ved farvede søjler oven over de pågældende inputfelter. Det samlede tilgængelige indstillingsområde vises til venstre og til højre for inputfelterne (f.eks (%), når angivelsen sker i procent, eller 0 25 mmol/l, hvis angivelsen ser i mmol/l). Vælg, om Risiko for for lavt blodsukkerniveau kun skal bestemmes ved hjælp af LBGI (Low Blood Glucose Index) eller ved hjælp af LBGI og antallet af hypoglykæmier pr. uge. Vælg, om indstillingen af Blodsukkerudsving (standardafvigelse) skal ske i % middelværdi for blodsukker og/eller som fast værdi ( mmol/l eller mg/dl ). Vælg grænseværdien (mellem de tre områder) for Blodsukkerudsving. Indtast i indstillingsområdet Middelværdi for blodsukker de ønskede værdier for grænsen for det røde område for for høj middelværdi for blodsukker, den øvre og nedre grænse for Målområdet og Hypogrænse i den ovenfor nævnte enhed. Disse værdier er samtidig grænseværdierne for farvevisningen (grøn, gul, rød). Det grønne område definerer målområdet i de grafiske rapportpunkter. i Klik på knappen for at få yderligere informationer om det pågældende begreb. Klik på knappen for at nulstille det pågældende område til standardindstillingerne Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

35 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software Individuelle indstillinger for den aktuelle patients dagbog I dette område, hvis navn afhænger af den aktuelt åbnede dagbog, har du mulighed for individuel udformning af rapporten. Indstillingsmulighederne er identiske med Indstillinger for nye patienter. Benyt dette indstillingsområde, hvis du ønsker at ændre indstillingerne for patientens aktuelt viste dagbog. De ændringer, der foretages her, anvendes kun på den aktuelt åbnede dagbog og gemmes sammen med denne. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 3-19

36 Kapitel 3, Starte og konfigurere Accu-Chek Smart Pix software 3-20 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

37 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4 Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Med Accu-Chek Smart Pix software har du følgende muligheder: Vise rapporter med grafiske, tabellariske og statistiske elementer. Maksimere grafiske rapportpunkter i overensstemmelse med det foreliggende skærmområde og undersøge dem i detaljer. Vise og skjule de enkelte grafiske punkter interaktivt og/eller tilpasse dem. Gemme udvalgte rapportpunkter som pdf-fil til arkivering. Udskrive udvalgte rapportpunkter. Sende udvalgte rapportpunkter pr. . Vise overført data som dagbog i Accu-Chek Smart Pix software for at bearbejde og gemme dem. Oprette dagbøger for flere patienter eller brugere med tildeling af benyttede apparater. Automatisk overføre, sende eller gemme dagbøger og/eller rapporter. Vise og udskrive arkiverede (gemte) rapporter i et pdfvisningsprogram. Opdatere softwaren til Accu-Chek Smart Pix systemet. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-1

38 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.1 Overføre data manuelt Hvis du har konfigureret Accu-Chek Smart Pix software således, at der ikke udføres nogen automatiske funktioner, skal overførslen af data udløses manuelt. Forbered blodsukkerapparatet eller insulinpumpen til overførsel af data. Detaljerede anvisninger til denne forberedelse findes i brugsanvisningen i Accu-Chek Smart Pix systemet eller blodsukkerapparatet. Klik på knappen Overfør data. i Når data overføres, sammenlignes den tid, der er indstillet i apparatet, med computerens tid. Såfremt disse tider afviger fra hinanden, får du en besked herom. På blodsukkerapparater, som understøtter denne funktion, har du mulighed for efter ønske at tilpasse den i apparatet indstillede tid direkte (fra computeren). 4-2 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

39 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Dataene importeres nu fra Accu-Chek Smart Pix enheden og forberedes jævnfør forhåndsindstillingerne til en rapport. Dagbogen er endnu ikke blevet gemt. Du har således mulighed for blot at vise rapporten uden at knytte den til en patient og gemme den permanent. For at gemme den viste dagbog permanent skal du klikke på knappen Gem. Den efterfølgende viste dialogboks er afhængig af, om det pågældende apparat allerede er knyttet til en patient eller dagbog, eller om den ikke er. Informationer om oprettelse og administration af dagbøger findes på side 4-6. Når du for første gang importerer data fra det pågældende apparat: Med knappen Tildel apparat kan du tilføje data til en eksisterende dagbog. Med knappen Ny patient kan du oprette en ny dagbog og knytte apparatet til denne. Hvis der allerede er blevet importeret og tilknyttet data fra apparatet: Med knappen Ja kan du bekræfte, at dataene skal tilføjes en eksisterende og forhåndsvalgt dagbog. Med knappen Anden patient kan du knytte apparatet til en anden eksisterende dagbog. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-3

40 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software i Vær venligst opmærksom på, at data, som ikke gemmes, kun står til rådighed, indtil du lukker for programmet, lukker for dagbogen eller importerer nye data. Hvis patienter benytter flere blodsukkerapparater (f.eks. et på arbejdspladsen, et i hjemmet), og du ønsker at overføre dataene fra alle apparater til den samme rapport, skal du gentage de førnævnte trin for hver enkelt apparat. i i En kombineret analyse med data fra flere apparater kan kun foretages, når de importerede data gemmes. Rapporter, som ikke gemmes, kan generelt kun vise data fra et apparat. For at kunne foretage en rigtig kombineret analyse med data fra flere apparater bør samtlige anvendte blodsukkerapparater have de samme dato- og tidsindstillinger. Kun på denne måde har rapporterne et indholdsmæssigt korrekt grundlag for eventuelle beslutninger for behandling. 4-4 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

41 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.2 Overføre data automatisk Hvis du har konfigureret Accu-Chek Smart Pix software således, at der udføres en Automatisk import, er det ikke nødvendigt, at programmet kører i forgrunden. Du kan minimere programmets vindue eller lukke det. Så snart programmet, der kører i baggrunden, registrerer, at der er overført nye data til Accu-Chek Smart Pix enheden, bliver du gjort opmærksom på det ved en tilsvarende meddelelse, og du føres igennem de efterfølgende trin. Så snart der registreres nye data, er der mht. yderligere trin (som ved manuel indlæsning) følgende muligheder: Hvis du endnu ikke har oprettet nogen personrelateret dagbog for de aktuelt importerede data, kan du oprette en ny dagbog og knytte denne post til apparatet. Hvis du allerede har oprettet en personrelateret dagbog, men endnu ikke har knyttet den til et apparat, kan du nu udføre denne tildeling. Såfremt indstillingen af dagbogen og tildelingen af apparatet allerede er blevet foretaget tidligere, skal du blot bekræfte, at disse data skal tilknyttes dagbogen. Du kan også se dataene midlertidigt uden at gemme dem i en dagbog. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-5

42 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.3 Administrere dagbøger Oprette dagbog for patienter Du kan til enhver tid (uafhængig af eksisterende data) oprette en dagbog, også i forbindelse med en import. For at oprette en dagbog: Hvis der på det pågældende tidspunkt ikke udføres nogen import, klikkes på knappen Patientliste. Klik i vinduet Patientliste på Ny patient. Eller: Hvis dialogboksen for import vises, klikkes på knappen Ny patient. I den åbnede dialogboks Patient skal du som minimum indtaste navnet. Yderligere karakteriserende informationer, såsom fornavn, fødselsdato eller et eksisterende patient-id er ligeledes mulige eller nødvendige, hvis der er flere patienter med samme navn. 4-6 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

43 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software For at oprette en ny dagbog: Indtast navn og yderligere nødvendige informationer. Ved hjælp af de indtastede informationer kan du senere også søge efter dagbogen. Klik på knappen OK for at oprette dagbogen og lukke dialogboksen, eller: Klik på knappen Afbryd for at slette de foretagne indtastninger og lukke dialogboksen uden ændringer. Den synlige postering for blodsukkerapparatet øverst på billedet vises kun, når denne dialogboks åbnes ved import. Ellers tildeles apparatet på et senere tidspunkt. Såfremt du har oprettet den nye dagbog i forbindelse med en import, skal du efterfølgende tildele det apparat, som aktuelt indlæser data, til denne dagbog. Du skal sikre dig, at den rigtige (nyoprettede) dagbog er valgt. Klik på knappen Tildel. Apparatet er nu knyttet til denne dagbog. Denne forbindelse skal ved fremtidige automatiske importer kun bekræftes. Dataene gemmes i den valgte dagbog. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-7

44 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Tildele eksisterende dagbog Når du har importeret data, som skal tildeles en person, som allerede har en dagbog (f.eks. i forbindelse med et nyt blodsukkerapparat), skal du gøre følgende: Klik på knappen. Klik på knappen Tildel apparat i den viste dialogboks. Du skal sikre dig, at den rigtige dagbog er valgt. Klik på knappen Tildel. Apparatet er nu knyttet til denne dagbog. Denne forbindelse skal ved fremtidige importer kun bekræftes. Dataene gemmes i den valgte dagbog. Bekræfte tildelingen af apparatet Såfremt tildelingen allerede er afsluttet, vises denne, når man gemmer fremtidige importer. Klik på knappen Ja for at tilføje dataene til den viste dagbog. Dataene gemmes i den valgte dagbog. Klik på knappen Anden patient, hvis du ønsker at tildele dette apparat påny. Klik på knappen Annullér for at lukke dialogboksen uden at gemme dataene. 4-8 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

45 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.4 Yderligere funktioner til administration af rapporter og dagbøger Åbne dagbog Du kan til enhver tid åbne gemte dagbøger. Når dagbogen er åben, står alle rapporter og dagbog tabellarisk (Liste) til rådighed. Klik på knappen Patientliste. Klik på den ønskede dagbog for at vælge den. Klik på knappen Vælg. For hurtigt at finde en bestemt dagbog kan du også indtaste de dele af patientens ID, som du kender, i søgefeltet nederst til højre. Der vises kun de dataposer, som stemmer overens med det søgte. Lukke dagbog og rapport For at lukke en åben dagbog (eller den aktuelt viste rapport): Klik på symbolet, som vises ved siden af dagbogkoden eller informationerne om blodsukkerapparaterne. Såfremt de viste data endnu ikke er blevet gemt, får du en tilsvarende forespørgsel med mulighed for at gemme dataene nu eller at slette dem. i Vær venligst opmærksom på, at data, som ikke gemmes, kun står til rådighed, indtil du lukker for programmet, lukker for dagbogen eller importerer nye data. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-9

46 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Ændre dagbog Du kan efterfølgende ændre navnet på en dagbog. Klik på knappen Patientliste. Klik på den ønskede dagbog for at vælge den. Klik i vinduet Patientliste på Ændre patient. Foretag de ønskede ændringer. Klik på knappen OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen, eller: Klik på knappen Annullér for at slette de foretagne indtastninger og lukke dialogboksen uden ændringer. Bearbejdning af de informationer, som er indeholdt i dagbogen, er ikke mulig med denne funktion. Hvordan du kan bearbejde disse informationer kan du læse fra side Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

47 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Slette dagbog Du kan til enhver tid slette en dagbog. i Den valgte dagbog slettes efter bekræftelse. Du skal sikre dig, at du helt sikkert ikke har brug for den valgte dagbog. Regelmæssige sikkerhedskopier hjælper med til at undgå tab af data. Klik på knappen Patientliste. Klik på den ønskede dagbog for at vælge den. Klik i vinduet Patientliste på Slet patient. Den valgte dagbog slettes nu. Arkivere dagbog Du kan arkivere dagbøgerne (*.DIA) ved at kopiere den komplette mappe Diaries med de gemte dagbøger samtidig med dine regelmæssige sikkerhedskopier. Informationer om at indlæse en sådan arkiveret dagbog findes på side Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-11

48 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Tilpasse visning af patientlisten Du kan vise eller skjule vist indhold i patientlisten efter behov, og du kan omdøbe kolonnernes overskrifter. Klik med højre museknap på en hvilken som helst kolonneoverskrift. Vælg i den viste genvejsmenu det indhold, som skal vises (med flueben). Fjern fluebenet ved indhold, som skal skjules. ID1 (navn) vises altid og kan ikke skjules. Vælg i den viste genvejsmenu kommandoen Omdøb patient-id, hvis du ønsker at ændre kolonnens overskrift (f.eks. Navn, Fornavn). Såfremt et af ID erne skal indeholde en dato (f.eks. fødselsdato), skal du aktivere det lille afkrydsningsfelt Dato, som er anbragt ved siden af. På den måde sikres det, at det kun er muligt at indtaste datoer for dette ID (dvs. kolonne). Klik på en hvilken som helst kolonneoverskrift for at vælge denne kolonne som grundlag for sorteringen. Således er det muligt at sortere efter dato for sidste indlæsning og finde alle ændrede dagbøger for den aktuelle dag helt i begyndelsen (eller slutningen) af listen. Ved siden af den valgte kolonneoverskrift kan du klikke på knappen, når du ønsker at skifte fra stigende til faldende rækkefølge eller omvendt. i Hvis flere dagbøger på basis af det valgte sorteringsgrundlag (f.eks. sidste indlæsning) har den samme information (f.eks. dagens dato), sorteres i denne gruppe yderligere efter navnet Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

49 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.5 Eksportere rapporter som pdf-fil Når du overfører apparaternes data eller har åbnet en dagbog, kan du gemme den viste rapport som pdf-fil. Klik på knappen for at gemme valgte rapportpunkter. Vinduet med valgmulighederne åbnes. Indtast i det tilsvarende indtastningsfelt det ønskede filnavn. Du kan også bibeholde det forhåndsindstillede filnavn (se Gemmemuligheder i kapitel 3). Filen får det indtastede navn med endelsen.pdf. Blandt de viste rapporter (fordelt på fire faneblade) og rapportpunkter vælges de rapporter, som skal gemmes med filen. De valgte rapporter fremhæves med farver. Ønsker du at vælge et enkelt rapportpunkt, skal du klikke på det pågældende rapportsymbol. For at vælge alle rapportpunkter skal du klikke på knappen Markér alt. Ønsker du at fravælge et markeret rapportpunkt, skal du klikke på rapportsymbolet igen. Ønsker du at fravælge markerede rapportpunkter, skal du klikke på Annullér alt. Klik på knappen Gem, når du har markeret alle ønskede rapportpunkter. Pdf-filen oprettes nu og gemmes i den mappe, som er valgt i Generelle indstillinger. Såfremt du alligevel ikke ønsker at gemme filen, skal du i stedet klikke på knappen Annullér. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-13

50 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.6 Udskrive rapporter Når du overfører apparatets data eller har åbnet en dagbog, kan du udskrive den viste rapport vha. udskrivningsfunktionen i Accu-Chek Smart Pix software. Når du udskriver en netop vist rapport (uanset om den er ny eller oprettet ud fra en åbnet dagbog), får du de nedenfor beskrevne valgmuligheder. Hvis du har åbnet en arkiveret rapport som pdf-rapport (se side 4-19), sker visningen og udskrivningen vha. de tilsvarende funktioner i det installerede pdfvisningsprogram på din computer. Dette er ikke omfattet af Accu-Chek Smart Pix software Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

51 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software For at udskrive en rapport: Klik på knappen for at udskrive valgte rapportpunkter. Vinduet med valgmulighederne åbnes. Vælg den printer, som du ønsker at udskrive rapportpunkterne på. Blandt de viste rapporter (fordelt på fire faneblade) og rapportpunkter vælges de rapporter, som skal udskrives. De valgte rapporter fremhæves med farver. Ønsker du at vælge et enkelt rapportpunkt, skal du klikke på det pågældende rapportsymbol. For at vælge alle rapportpunkter skal du klikke på knappen Markér alt. Ønsker du at fravælge et markeret rapportpunkt, skal du klikke på rapportsymbolet igen. Ønsker du at fravælge markerede rapportpunkter, skal du klikke på Annullér alt. Klik på knappen OK, når du har markeret alle ønskede rapportpunkter. De markerede rapportpunkter udskrives nu på den valgte printer. Såfremt du alligevel ikke ønsker at udskrive, skal du i stedet klikke på knappen Annullér. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-15

52 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.7 Fremsende rapporter pr. Når du har overført apparatets data eller har åbnet en dagbog, kan du også sende den viste rapport direkte pr. . i På din pc skal der være installeret et passende -program, og det skal være rigtigt indstillet for at udnytte denne funktion. Denne funktion opretter automatisk en pdf-fil af de valgte rapportpunkter, åbner dit mail-program og opretter en ny med en pdf-fil som bilag. Yderligere kan dagbogen (*.DIA), som denne rapport er baseret på, vedlægges. Informationer om at overføre en sådan dagbog, der er modtaget pr. , findes på side Uafhængig heraf kan du også fremsende rapporter i pdf-filer som bilag i rapporter som du tidligere har eksporteret (uafhængig af Accu-Chek Smart Pix software) Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

53 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Fremsende en rapport pr. Klik på knappen for at fremsende valgte rapportpunkter. Vinduet med valgmulighederne åbnes. Aktiver det tilsvarende afkrydsningsfelt, hvis du ligeledes ønsker at vedhæfte den komplette dagbog (*.DIA). Blandt de viste rapporter (fordelt på fire faneblade) og rapportpunkter vælges de rapporter, som skal sendes. De valgte rapporter fremhæves med farver. Ønsker du at vælge et enkelt rapportpunkt, skal du klikke på det pågældende rapportsymbol. For at vælge alle rapportpunkter skal du klikke på knappen Markér alt. Ønsker du at fravælge et markeret rapportpunkt, skal du klikke på rapportsymbolet igen. Ønsker du at fravælge markerede rapportpunkter skal du klikke på Annullér alt. Klik på knappen OK, når du har markeret alle ønskede rapportpunkter. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-17

54 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software De valgte rapportpunkter gemmes nu i en midlertidig pdf-fil (dvs. at denne slettes, når en er blevet sendt). Såfremt du alligevel ikke ønsker at sende, skal du i stedet klikke på knappen Annullér. Efterfølgende startes det standard -program, der er installeret på din pc, og der åbnes en tom . I denne er emnelinjen allerede udfyldt (men du kan ændre teksten). Den netop oprettede pdf-fil, og (hvis du har valgt den) dagbogen vedhæftes som bilag. Indtast modtagerens mail-adresse. Skriv den ønskede tekst til den vedlagte rapport. Send en Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

55 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.8 Vise arkiverede rapporter (pdf-filer) Alle rapporter, som du tidligere vha. knappen har eksporteret (arkiveret) som pdf-fil, kan du til enhver tid åbne i Accu-Chek Smart Pix software. i Visningen af de eksporterede pdf-filer sker med det pdf-visningsprogram (f.eks. Adobe Reader), som du har installeret på din pc, men ikke i Accu-Chek Smart Pix software. Du kan derfor videresende disse pdf-filer til personer, som ikke arbejder med Accu-Chek Smart Pix software. Klik på knappen for at åbne en arkiveret pdf-fil. Vælg den ønskede fil i den viste dialogboks. Klik på knappen Åbn. Pdf-visningsprogrammet startes nu, og den valgte pdf-fil vises. Alle visnings- og udskrivningsmåder, som du har til rådighed her, er afhængig af det installerede program. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-19

56 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software 4.9 Særlige funktioner Med Accu-Chek Smart Pix software kan du vælge følgende særlige funktioner: Importere tilgængelige dagbøger (*.DIA) og tilknytte dem til en patient Gennemføre en lokal opdatering Indstille dato og klokkeslæt på de fleste blodsukkerapparater Yderligere eventuelt fremtidige disponible ekstrafunktioner, som stilles til rådighed vha. et indlæsbart plug-in (ekstramodul) 4-20 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

57 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Importere dagbog Tilføj en DIA-fil, som du har modtaget pr. eller kopieret fra en backup, til din patientliste: Klik på knappen Værktøjer. Vælg kommandoen Importer dagbog. Vælg i den følgende dialogboks (hvis der er flere filer) den ønskede DIA-fil, og klik på Åbn. Nu åbnes den samme dialogboks, som også vises, når der indlæses data fra et ukendt blodsukkerapparat. Du kan nu tildele indholdet i den importerede fil til en ny eller eksisterende dagbog. i Når en DIA-fil importeres i en eksisterende dagbog, bibeholdes de eksisterende (altså tidligere overførte) poster, og der tilføjes udelukkende de nye poster. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-21

58 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Gennemføre en lokal opdatering I programmappen til Accu-Chek Smart Pix software ligger også den systemsoftware, som blev medleveret til Accu-Chek Smart Pix enheden. Denne software kan installeres vha. funktionen Lokal opdatering, hvis Accu-Chek Smart Pix enheden er tilsluttet. Klik på knappen Værktøjer. Vælg kommandoen Lokal opdatering. Vælg i den følgende dialogboks (hvis der er flere filer) den ønskede version, og klik på Åbn. Software-opdateringen installeres nu. I mellemtiden logger Accu-Chek Smart Pix enheden af computeren og (efter vellykket opdatering) logger på igen. i Du finder brugsanvisningen til den aktuelle version af Accu-Chek Smart Pix systemet i Accu-Chek Smart Pix programmappe. Dér kan du åbne mappen Manuals\Accu-Chek Smart Pix Device Reader Manuals og vælge brugsanvisningen i dit sprog Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

59 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Indstille dato og klokkeslæt i blodsukkerapparatet Du kan indstille dato og klokkeslæt til de fleste understøttede blodsukkerapparater direkte fra Accu-Chek Smart Pix software. Du kan foretage denne rettelse manuelt på et hvilket som helst tidspunkt, eller når du ved indlæsning af data bliver gjort opmærksom på, at der foreligger en tidsafvigelse mellem blodsukkerapparat og computer. Manuel rettelse af dato og klokkeslæt Klik på knappen Værktøjer. Vælg kommandoen Indstil dato og klokkeslæt. Forbered blodsukkerapparatet på kommunikationen, som angivet i den viste dialogboks. Hvis det er muligt at indstille dato og klokkeslæt i blodsukkerapparatet, kan du i den næste dialogboks overtage den viste dato og klokkeslæt eller tilpasse det efter behov. For blodsukkerapparater, som ikke understøtter denne funktion, får du en besked herom. Klik på knappen OK for at sende indstillingerne til blodsukkerapparatet. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 4-23

60 Kapitel 4, Arbejde med Accu-Chek Smart Pix software Halvautomatisk rettelse af dato og klokkeslæt Når du aflæser et blodsukkerapparat, sammenligner Accu-Chek Smart Pix software automatisk indstillingerne af dato og klokkeslæt med computerens. Såfremt det ikke er muligt at indstille apparatet direkte, vises, hvis der foreligger en afvigelse, en bemærkning om, hvor stor afvigelsen er. I et sådant tilfælde skal rettelsen foretages direkte i blodsukkerapparatet. Hvis det er muligt at indstille dato og klokkeslæt i blodsukkerapparatet, kan du i den tilhørende dialogboks overtage den viste dato og klokkeslæt eller tilpasse efter behov. Klik på knappen OK for at sende indstillingerne til blodsukkerapparatet Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

61 Kapitel 5, Rapport og Dagbog 5 Rapport og Dagbog 5.1 Blodsukker: Generelle informationer om rapporterne Rapporttyper Accu-Chek Smart Pix software udarbejder en- eller flersidede rapporter over et defineret tidsområde (f.eks. de sidste 2 eller 4 uger). Præsentationsformen er blevet indstillet i forbindelse med konfigurationen; tidsområdet kan man selv vælge. Følgende rapportpunkter kan generelt være en bestanddel af en blodsukkerrapport: [1] Status [2] Trend [3] Dagsgraf [4] Logbog [5] Ugegraf [6] Metabolsk kontrol [7] Fordeling [8] Oversigt Illustrationen til venstre viser eksempler på den udskrevne eller som pdf-fil eksporterede version af rapporten. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-1

62 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Analyserede data I forbindelse med udarbejdelsen af rapporterne kontrolleres de indlæste data af Accu-Chek Smart Pix software. Følgende data inddrages ikke i statistikkerne: Måleresultater uden for det valgte tidsområde Måleresultater, som er gemt uden dato og tid Måling med kontrolvæske Ugyldige/slettede målinger Målinger uden for måleområdet (markeret med HI/LO) Eksisterende definitioner af målområder overtages kun fra Accu-Chek Pocket Compass software. Ellers gælder de indstillinger, der er foretaget i forbindelse med konfigurationen af Accu-Chek Smart Pix software. Bemærk venligst følgende, når Accu-Chek Smart Pix software bruges med flere blodsukkerapparater og patienter: i For at sikre, at den rapport, der hører til et bestemt blodsukkerapparat, vises, skal du sammenligne serienummeret på blodsukkerapparatet med de data, som står angivet øverst til højre på hver enkelt rapport, f.eks. patientens navn eller enhedens navn og serienummer. 5-2 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

63 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Rapporternes præsentationsform Til nogle rapportpunkter fastlægges i forbindelse med konfigurationen af systemet en bestemt præsentationsform af rapporten, enten Detaljeret eller Tendenser Med disse to præsentationsformer vises identiske informationer på forskellige måder. Du har denne valgmulighed for hver enkelt af nedenstående rapportpunkter: Trend Dagsgraf Ugegraf Detaljeret Alle værdier vises lineært i grafikken. Hvert enkelt måleresultat plottes ind på tidsaksen i overensstemmelse med tidspunktet for målingen. Måleresultater, der følger hinanden inden for 10 timer, er forbundet med en linje. Herved opstår (kantede) kurver, som i kombination med den egentlige indplotning af måleresultater gør det muligt at få en detaljeret visning af enkelte værdier og forløb. Visningen af insulin- og kulhydratmængder (i den øverste og nederste del af grafikken, hvis de er overført fra enheden, eller indtastet manuelt i listen) er kun mulig i denne præsentationsform. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-3

64 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Tendenser Alle værdier tildeles i grafikken en bred tidsramme (bestående af dage, ugedage eller tidsblokke). Der vises således middelværdien for blodsukker, standardafvigelsen samt det højeste og laveste måleresultat. Det er ikke muligt at få en differentieret visning af de enkelte værdier, men det er lettere at danne udsagn om generelle tendenser inden for en bestemt tidsramme. Rapporternes grafiske elementer På alle rapporter findes signaturforklaringer, som gør rede for betydningen af de enkelte elementer. Nedenfor forklares de respektive elementer udførligt. Symboler (Detaljeret) Måleresultater plottes ind i rapportpunkterne ved hjælp af forskellige symboler og får herved ekstra betydning: Middelværdi for blodsukker Blodsukkerværdi uden tillægsinformation. Værdier, der ligger under hypoglykæmigrænsen vises røde; værdier, der ligger over hypoglykæmigrænsen, vises blå. 5-4 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

65 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Blodsukkerværdi før eller efter måltid. Værdier, der ligger under hypoglykæmigrænsen vises røde; værdier, der ligger over hypoglykæmigrænsen vises blå. Værdi uden for måleområdet (vist som HI eller LO på blodsukkerapparatet). Blodsukkerværdi over 25 mmol/l eller 400 mg/dl. Blodsukkerværdi (vilkårligt symbol i en rød cirkel) med samtidige hypoglykæmi-symptomer. Blodsukkerværdi (vilkårligt symbol i en sort cirkel) med en brugerdefineret hændelse (markeret med en stjerne * i blodsukkerapparatet). Insulinmængde, hver især for insulin 1, 2 eller 3. Insulinmængderne plottes ind oppefra og ned. Kulhydratmængderne vises i nogle rapportpunkter i den nederste kant. Kulhydratmængden kan aflæses vha. højden på den enkelte blok (eller på søjlen, som er sammensat af flere blokke). På den viste illustration svarer søjlerne (fra venstre mod højre) til følgende mængder: 1. blok: 2,5 g 2. blok: 5,0 g 3. blok: 7,5 g 4. søjle (3 blokke, hver på 10 g): 30 g Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-5

66 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Symboler (Tendenser) Her vises ikke enkelte måleresultater, men middelværdier relateret til bestemte tidsrammer. Her finder du følgende symboler: Middelværdi for blodsukker Standardafvigelse Højeste værdi og/eller laveste værdi Maksimum-/minimumsværdi uden for måleområdet (HI/LO) Symboler (dagbog) Følgende ekstra symboler anvendes i tabelform: Brugerdefineret event, f.eks. AST-måling (måling fra et alternativt område) Hypoglykæmi Kulhydratmængde Før/under/efter sport Stress Sygdom 5-6 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

67 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Måleresultater, der er importeret fra Accu-Chek Pocket Compass softwaren eller fra blodsukkerapparaterne Accu-Chek Aviva Combo, Accu-Chek Aviva Expert, Accu-Chek Performa Combo eller Accu-Chek Performa Expert, kan indeholde flere tillægsinformationer (events), som ikke vises ved hjælp af symboler. Disse events vises i listevisningen i kommentarkolonnen: Lille måltid Aften Faste Før motion Efter motion Stress Sygdom Oral medicinering Brugerdefineret Hypo-alarm Hyper-alarm Præmenstruel Andet Motion 1 Motion 2 Manuelt indtastet måleresultat For alle andre hændelser gælder de tidligere beskrevne symboler. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-7

68 Kapitel 5, Rapport og Dagbog 5.2 Interaktive funktioner i rapporten De viste rapporter på skærmen indeholder mange interaktive funktioner, med hvilke du kan have direkte indflydelse på visningen. Disse funktioner giver dig mulighed for at se bestemte detaljer mere nøjagtigt og skjule forstyrrende elementer. Fremvise og skjule vinduesruder Overalt, hvor du i rapporten ser dette trekantede symbol, kan du klikke på det for at vise eller skjule bestemte tilhørende områder af vinduet. På denne måde kan du skaffe mere plads til grafiske visninger, idet du skjuler tegnforklaringerne eller viser den interaktive tidslinje for lettere at kunne navigere rundt i det samlede tidsområde (se side 5-9). 5-8 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

69 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Ændre tidsområde Enhver rapport vises med det tidsområde, som blev indstillet i konfigurationen, sammen med de mest aktuelle data i slutningen af det synlige område. Hvis du ønsker at ændre tidsområdet med et klik, skal du bare vælge et forhåndsdefineret tidsområde med den tilhørende knap. Ønsker du at kontrollere både det viste tidsområde og tidspunktet på en nem og hurtig måde, skal du aktivere den interaktive tidslinje ved at klikke på symbolet. Med den interaktive tidslinje kan du på en let måde navigere gennem alle tilgængelige data ved hjælp af et forskydeligt tidsområde. Rammen, der er markeret gult, viser det valgte udsnit på tidslinjen. Du kan forstørre eller minimere denne ramme i venstre og højre side for at tilpasse det viste tidsområde (efter dage, fra 3 dage til 12 uger). Du kan forskyde hele rammen på tidslinjen for at gå fremad eller tilbage i tiden. Du kan klikke på et hvilket som helst sted på tidsskalaen, og hele tidsområdet vil flytte sit slutpunkt til det sted, hvor du har klikket. Du kan benytte begge pileknapper på begge sider af tidsskalaen for at forskyde udsnittet med en dag eller et tidsområde. Skærmvisningen af rapporten tilpasses med det samme de foretagne ændringer på tidslinjen. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-9

70 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Ændre indholdet af grafikken I de grafiske rapportpunkter Trend, Dagsgraf og Ugegraf kan du vise og skjule bestemte viste objekter og til en vis grad ændre parametrene på visningen: Du kan vise og skjule ethvert punkt, som har et afkrydsningsfelt i tegnforklaringen, ved at klikke på dette afkrydsningsfelt. Du kan indstille hyper-grænsen manuelt ved at angive dette i tegnforklaringen. Ydermere kan du ændre de forhåndsindstillede dagsafsnit i det grafiske rapportpunkt Dagsgraf. Bevæg musen hen over en af de lodret stiplede linjer, som afgrænser to dagsafsnit fra hinanden. Når musemarkøren ændres til en dobbeltpil, kan du forskyde linjen vandret ved at klikke og trække og således ændre de afgrænsede dagsafsnit. Der fremkommer et værktøjstip (hjælpetekst), som viser den tilhørende tid Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

71 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Vise yderligere informationer i grafikken I de grafiske rapportpunkter Trend, Dagsgraf og Ugegraf kan du få yderligere informationer om hvert enkelt post. Bevæg musen hen over det menupunkt (blodsukker-, insulin- eller kulhydratværdier, forbindelseslinje), som du ønsker yderligere informationer om. Efter et kort øjeblik fremkommer et værktøjstip (hjælpetekst), der viser dig de detaljer, som hører til denne post: For blodsukker: Dato, tid, måleresultat, markering (før/efter måltid, såfremt de eksisterer), kommentar. For insulin: Dato, tid, insulindosis, kommentar. For kulhydrat: Dato, tid, mængde, kommentar. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-11

72 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Ændre indholdet af grafikken I de grafiske rapportpunkter Trend, Dagsgraf, Ugegraf og Metabolsk kontrol kan du udvælge bestemte punkter (og dermed fremhæve dem) for at undersøge dem i denne eller andre rapporter. Et enkelt klik på en forbindelseslinje eller indtastet måling markerer de sammenhørende målinger på en dag. Hvis du, når du klikker herpå, samtidig holder kontrolknappen (CTRL) nede, kan du markere flere dage. Så snart der er markeret et element i grafikken, kan du skifte over til en anden rapport. Her vises ligeledes markeringen. Ved at dobbeltklikke på det markerede element kommer du direkte til dagbogen i tabellen; den pågældende dag er fremhævet. For at fjerne markeringen skal du blot klikke på et tomt område i grafikken Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

73 Kapitel 5, Rapport og Dagbog 5.3 Blodsukker: Rapportens indhold Status Vinduesområdet Status Rapportpunktet Status indeholder en sammenfattet vurdering af de overførte data, relateret til de grænseværdier og målområde, der er blevet angivet i konfigurationen. Dette rapportpunkt er beregnet til at give en hurtig oversigt og indeholder ingen detaljerede angivelser til de enkelte værdier. i Rapportpunktet Status viser kun en vurdering af dataene, hvis antallet af målinger og fordelingen af målingerne i løbet af dagen er tilstrækkeligt (se side 3-16). I den venstre del af vinduet Status findes en generel vurdering af de indlæste måleresultater under hensyntagen til følgende tre parametre: Risiko for for lavt blodsukkerniveau Middelværdi for blodsukker Blodsukkerudsving Til disse tre parametre findes de tilsvarende værdiangivelser, den indstillede ønskede værdi eller målområde, og desuden en symbolsk lyskurv-indikator, som signaliserer Fortsæt!, Pas på! og Stop! Såfremt værdierne ligger inden for det fastsatte område, signaliseres dette med farven grøn. Såfremt værdierne ligger en lille smule uden for det fastsatte område, signaliseres dette med farven gul. Såfremt værdierne ligger betydeligt uden for det fastsatte område, signaliseres dette med farven rød. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-13

74 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Vinduesområdet Oversigt Her kan du finde følgende statistiske udsagn til de foreliggende data: Samlet antal målinger Hyppighed BS-kontrol (målinger pr. måledag) Middelværdi for blodsukker Standardafvigelse (SD) Målområde Antal værdier over målområdet Antal værdier inden for målområdet Antal værdier under målområdet Antal hypoglykæmier Middelværdi for blodsukker før måltider (såfremt den findes) Middelværdi for blodsukker efter måltider (såfremt den findes) Ligesom i alle andre rapporter relaterer alle værdier og statistikker generelt til det indstillede tidsområde. Vinduesområde Anbefaling I dette område findes de generelle anbefalinger, som relaterer til resultater i området Status. Disse anbefalinger kan være en hjælp til optimering af resultaterne. Disse anbefalinger vises i kort form. Klik på mere... for at vise den fuldstændige anbefaling Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

75 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Trend Detaljeret: Dette rapportpunkt viser tendensen for flere måleresultater inden for det valgte tidsområde. De værdier, som kan vises i dette rapportpunkt, er: Blodsukkerværdier Insulindosis (kun bolusinsulin) Kulhydratmængder På den vandrette (x) akse er angivet dag, måned og år, på den lodrette (y) akse til venstre er blodsukkerværdierne angivet. For at lette orienteringen er blodsukkerværdierne (som vises med forskellige symboler) forbundet med en linje, hvis de enkelte målinger ikke ligger mere end 10 timer fra hinanden. Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet (kort) i signaturforklaringen samt udførligt på side 5-4. For at lette orienteringen yderligere vises i diagrammets baggrund det indstillede målområde (som fyldt grøn flade) og hypoglykæmigrænsen (som rød linje) og hyperglykæmigrænsen (såfremt den vises, som blå linje). Arbejdsfrie dage (weekender forhåndsindstillet) fremhæves på den vandrette akse med en lys blå farve. Ved siden af den tynde forbindelseslinje mellem de enkelte blodsukkerværdier ses også en (tykkere) grå kurve, som viser middelværdiens forløb fra dag til dag. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-15

76 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Derudover vises også insulindoser her (hvis de er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). Hver enkelt insulindosis tegnes ind i diagrammet oppefra og ned. De tilhørende værdier kan du aflæse i det øvre område af den højre y-akse. I den nederste del af diagrammet vises kulhydratmængderne (såfremt disse er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). For bedre at kunne vurdere mængderne vises søjlerne som små blokke med mellemrum imellem. Hver enkelt fuldstændig blok står for en bestemt kulhydratmængde i den indstillede enhed (f.eks. 10 g, 1 BE), mindre blokke står for en tilsvarende brøkdel heraf (25, 50 eller 75 %). I det nederste område af højre y-akse kan du se skalaen for kulhydratmængderne. Tendenser: Her vises middelværdien for hver enkelt dag baseret på det valgte tidsområde som et enkelt punkt (sort firkant) på den pågældende dato. Standardafvigelsen samt de højeste og laveste værdier plottes ind i overensstemmelse med den symbolik, der er beskrevet på side 5-6. Hvis du anbringer musens ikon over en værdisøjle, fremkommer på dette sted efter et lille øjeblik en hjælpetekst, som viser de tilhørende talværdier. Disse talværdier er: Antal analyserede måleresultater Højeste værdi, middelværdi og laveste værdi af de analyserede resultater Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede resultater 5-16 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

77 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Dagsgraf Dette rapportpunkt bruges til lettere at genkende mønstre, der gentager sig dagligt. I den forbindelse lægges alle data i et 24-timers-skema, hvorved alle målinger, som er foretaget på et bestemt tidspunkt på dagen, illustreres på det samme sted på tidsaksen. Hvis disse dagsafsnit er defineret i blodsukkerapparatet, udnyttes denne information ved inddelingen af tidsaksen. I modsat fald benyttes dagsafsnitindstillingerne fra konfigurationen. Rapportpunktet kan afbildes i to forskellige præsentationsformer. Hvilken form der benyttes i din rapport, fastlægges i forbindelse med konfigurationen. Derudover finder du her på et andet faneblad en logbog i tabelform (se side 5-20). Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-17

78 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Detaljeret: Alle blodsukkerværdier plottes ind på det pågældende tidspunkt af dagen i overensstemmelse med tidspunktet for målingen. Værdier, der ikke ligger mere end 10 timer fra hinanden, forbindes med linjer i henhold til deres kronologiske rækkefølge for at give en bedre oversigt. En (tykkere) grå kurve repræsenterer middelværdiens forløb for hvert dagsafsnit. Grænser mellem dagsafsnittene afbildes vha. lodrette grå linjer. Start og slut på dagsafsnittene er plottet ind over grafikken. Derudover vises også insulindoser her (hvis de er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). Hver insulindosis tegnes ind i diagrammet oppefra og ned, de tilhørende værdier kan aflæses øverst på den højre y-akse. I den nederste del af diagrammet vises kulhydratmængderne (såfremt disse er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). I det nederste område af højre y-akse kan du se skalaen for kulhydratmængderne. Du kan ændre tidsaksen, som normalt strækker sig fra kl. 0:00 til kl. 0:00 (midnat), til et visningsområde, der strækker sig fra kl. 12:00 til kl (middag). Herved er det lettere at undersøge de værdier, som er blevet udregnet i løbet af natten Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

79 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Tendenser: Alle blodsukkerværdier tilknyttes et af i alt otte tidsblokke i overensstemmelse med tidspunktet for målingen. På denne måde opstår otte områder, hvori du får vist middelværdien for blodsukker (sort firkant), standardafvigelsen (blå søjle) samt den laveste og den højeste værdi. Hvis du anbringer musens ikon over en værdisøjle, fremkommer på dette sted efter et lille øjeblik en hjælpetekst, som viser de tilhørende talværdier. Disse talværdier er: Antal analyserede måleresultater Højeste værdi, middelværdi og laveste værdi af de analyserede resultater Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede resultater Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-19

80 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Logbog Logbogen findes som separat faneblad i rapportpunktet Dagsgraf og indeholder en oversigt over blodsukkermåleresultaterne i tabelform. Tabellen med værdier (sorteret efter dato og tidsblokke) er opbygget på basis af blodsukkermåleresultaternes oplysninger om datoen og tidspunktet. Foreligger værdierne uden angivelse af dato og tidspunkt, vises disse ikke i logbogen. Du kan imidlertid finde disse værdier i rapportpunktet Liste. Såfremt blodsukkerapparatet overfører informationer om måletidspunkt før måltid eller efter måltid for måleresultater, vises nederst en udvidet statistisk analyse. De otte definerede tidsblokke sammenfattes ydermere i fire grupper, som hver især indeholder et måltid plus perioden før og efter måltidet. For hver enkelt af disse grupper udregnes middelværdierne og standardafvigelserne (før/efter måltid) separat. Ligeledes udregnes den gennemsnitlige ændring af blodsukkerværdien for sammenhørende værdipar. Et sådant værdipar opstår ud fra en måling før og en måling efter måltidet, som blev foretaget i et interval på en til to timer efter den første måling. Hvis det evaluerede tidsområde indeholder blodsukkerværdier, som er markeret som en brugerdefineret event, udregnes og vises en adskilt statistik over disse Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

81 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Ugegraf Også dette rapportpunkt bruges til lettere at genkende mønstre, der gentager sig, denne gang dog afhængig af ugedagen. Hermed kan man på bestemte ugedage identificere tilbagevendende ændringer i stofskiftetilstanden (f.eks. dage med motion). Rapportpunktet kan afbildes i to forskellige præsentationsformer. Detaljeret: Alle blodsukkerværdier plottes ind i grafikken på basis af tidspunktet for målingen og den tilhørende ugedag. Værdier, der ikke ligger mere end 10 timer fra hinanden, forbindes med linjer i henhold til deres kronologiske rækkefølge for at give en bedre oversigt. Disse forbindelseslinjer tegnes (hvis relevant) også på tværs af ugegrænser. En (tykkere) grå kurve repræsenterer middelværdiens forløb på forskellige dage i ugen. Derudover vises også insulindoser her (hvis de er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). Hver insulindosis tegnes ind i diagrammet oppefra og ned, de tilhørende værdier kan aflæses øverst på den højre y-akse. I den nederste del af diagrammet vises kulhydratmængderne (såfremt disse er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). I det nederste område af højre y-akse kan du se skalaen for kulhydratmængderne. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-21

82 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Tendenser: Alle blodsukkerværdier er inddelt efter dato i en af de syv ugedage. Svarende hertil ses syv blokke, som viser middelværdien for blodsukker (sort firkant med tværstreg), standardafvigelsen (blå søjle) samt den laveste eller højeste værdi for den pågældende ugedag. Hvis du anbringer musens ikon over en værdisøjle, fremkommer på dette sted efter et lille øjeblik en hjælpetekst, som viser de tilhørende talværdier. Disse talværdier er: Antal analyserede måleresultater Højeste værdi, middelværdi og laveste værdi af de analyserede resultater Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede resultater 5-22 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

83 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Metabolsk kontrol For hver dag inden for det analyserede tidsområde udregnes middelværdien for blodsukker og standardafvigelsen (SD/spredning af værdierne). Disse to resultater giver tilsammen de koordinater, hvor der plottes en post (pr. dag) ind i grafikken. I den forbindelse vises middelværdien for blodsukker på y-aksen, og standardafvigelsen vises på x-aksen. Denne fremstillingsform giver en punktsky. For at give mulighed for en hurtigere vurdering af stofskiftetilstanden ud fra dette totalbillede er grafikken delt op i fire kvadranter. Hver af disse kvadranter repræsenterer en bestemt stofskiftetilstand, som betegnes med attributterne stabil/ustabil (refererer til standardafvigelsen) og lav/høj (refererer til blodsukkermiddelværdierne). Hver kvadrant har således to attributter. Eksempel: Blodsukkermiddelværdier under 8,3 mmol/l (eller 150 mg/dl) med en standardafvigelse på under 2,8 mmol/l (eller 50 mg/dl) placeres i den nederste kvadrant til venstre. Denne har attributterne stabil-lav. Hvis begge værdier ligger over disse grænser, sker placeringen i den øverste kvadrant til højre ( ustabil-høj ). To ellipser er tegnet og centreret omkring middelværdien for samtlige viste værdier (markeret med et blåt kryds). De tydeliggør spredningen af dagmiddelværdier og daglige blodsukkerudsving inden for det valgte tidsområde som værende en enkelt (1 SD) og dobbelt (2 SD) standardafvigelse fra de viste værdier. En god stofskifteindstilling skal kunne genkendes på så mange punkter som muligt i kvadranten stabil-lav (nederst til venstre), men der bør heller ikke være forekommet nogen eller kun meget få hypoglykæmier i det pågældende tidsrum. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-23

84 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Ud over den grafiske visning angives statistiske oplysninger om de værdier, som rapporten indeholder. Hertil hører: Antal målinger: Antal analyserede blodsukkerværdier inden for det valgte tidsområde. Hyppighed BS-kontrol: Gennemsnitligt antal blodsukkermålinger pr. dag for alle dage inden for det analyserede tidsområde. Yderligere vises (i parentes) værdien udelukkende for de dage, hvor der blev målt mindst én gang. Middelværdi for blodsukker: Middelværdi for de analyserede resultater. Standardafvigelse (SD): Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede resultater. SD / middelværdi for BS: Denne værdi tager højde for udsving i blodsukkerværdien, relateret til middelværdien. Såfremt middelværdien ligger inden for det ønskede område, angiver et forhold på under 50 % (ønskeligt: 30 %) et lavt udsving og således en god diabetesregulering. Middelværdi for BS (før/efter måltid): Middelværdien af alle resultater, som blev målt både før og efter måltiderne og tilsvarende markeret i blodsukkerapparatet. Her vises kun værdier, hvis de pågældende informationer er gemt i blodsukkerapparatet. HBGI / LBGI: Disse værdier står for hyppigheden og den deraf følgende risiko for for høje eller for lave blodsukkerværdier (se noten i litteraturlisten på side 5-59). Her bør værdierne være så lave som muligt Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

85 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Fordeling Her finder du for hver dagsafsnit et søjlediagram, som viser de procentuelle andele af værdierne henholdsvis over, inden for og under målområdet. De otte på hinanden følgende tidsblokke er placeret ved siden af hinanden. I søjlediagrammets højre del (blå baggrund) vises et sammendrag af den tilsvarende information for hele dagen. Under søjlediagrammet kan du se antallet af hypoglykæmier (Hypo er), der har været i hver tidsblok sammen med antallet (n) af måleresultater, der er taget i og analyseret for det pågældende tidsområde. Hvis tidsblokkene er defineret i blodsukkerapparatet, anvendes denne information. I modsat fald benyttes indstillingerne fra Accu-Chek Smart Pix software-konfigurationen. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-25

86 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Oversigt Rapportpunktet Oversigt indeholder generelle og statistiske informationer om de analyserede værdier inden for det valgte tidsområde. Her finder du følgende informationer: Tidsområde Et tidsområde i rapporten, hvor der tages hensyn til start- og slutdatoerne. Rapport Antal målinger: Antal analyserede blodsukkerværdier inden for det valgte tidsrum. Højeste værdi/middelværdi/laveste værdi: Største og mindste blodsukkerværdi, der er målt inden for det valgte tidsområde, samt gennemsnittet af alle målte værdier. Standardafvigelse (SD): Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede resultater. Hyppighed BS-kontrol: Gennemsnitligt antal blodsukkermålinger pr. dag for alle dage inden for det analyserede tidsområde. Yderligere vises (i parentes) værdien udelukkende for de dage, hvor der blev målt mindst én gang. Målområde: Det idealområde der anvendes til analysen Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

87 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Hypo-/hyper-grænse: Blodsukkerværdier under hypo-grænsen markeres som hypoglykæmi, værdier, der ligger over hyper-grænsen, som hyperglykæmi. Over/inden for/under målområdet: Antal måleresultater over, inden for eller under målområdet (i procent). Hypoglykæmier: Antal hypoglykæmier. Middelværdi for blodsukker (før/efter måltid): Middelværdi for blodsukker før og efter måltider (såfremt den findes) og differencen mellem disse værdier. HBGI / LBGI: Disse værdier står for hyppigheden og den deraf følgende risiko for for høje eller for lave blodsukkerværdier (se noten i litteraturlisten på side 5-59). Her bør værdierne være så lave som muligt. HI / LO / kontrolresultater: Antal måleresultater over (HI) og under (LO) måleområdet og antal målinger med kontrolvæske. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-27

88 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Apparat Apparatets navn Serienummer: Blodsukkerapparatets serienummer. Sidste overførsel: Dato og tidspunkt for den sidste dataoverførsel, inklusive forskellen mellem apparatets tidsindstilling og computerens tidsindstilling (såfremt den er større end 5 minutter). Blodsukkerapparat (symbol): Viser det benyttede blodsukkerapparat. Hvis du har anvendt flere blodsukkerapparater inden for det valgte tidsområde, bliver denne information gentaget for hvert enkelt blodsukkerapparat. Yderligere information Disse informationer vises kun ved behov: Værdier uden dato/klokkeslæt: Antal måleresultater, der er gemt uden oplysninger om datoog klokkeslæt. Værdier med advarsler: Antal måleresultater, der er gemt med temperaturadvarsel, oplysning om overskredet udløbsdato osv Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

89 Kapitel 5, Rapport og Dagbog 5.4 Insulinpumpe: Generelle informationer om rapporterne Rapporttyper Accu-Chek Smart Pix software udarbejder en- eller flersidede rapporter over et defineret tidsområde (f.eks. de sidste 2 eller 4 uger). Tidsområdet kan man (som ved blodsukker) selv vælge. Følgende rapportpunkter kan altid indgå i en (insulinpumpe-) rapport: [1] Trend [2] Dagsgraf [3] Ugegraf [4] Basalrater [5] Basal-bolus [6] Statistik [7] Lister Illustrationen til venstre viser eksempler på den udskrevne version af rapporten. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-29

90 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Rapporternes grafiske elementer På alle rapporter findes signaturforklaringer, som gør rede for betydningen af de enkelte elementer. Nedenfor forklares de respektive elementer udførligt. Symboler I insulinpumpe-rapporterne findes følgende symboler: Basalrate (visning i rapportpunktet Trend) Gennemsnitlig totale mængde basalinsulin pr. dag Basalrateprofil Ændring i basalrate Ændring i basalrate (med betegnelse, i rapportpunktet Trend) Midlertidig stigning af basalrate Midlertidig reduktion af basalrate Aktiv basalrateprofil (Oversigt) Skift til en navngivet basalrateprofil (f.eks. 1 ) Skift fra en navngivet basalrateprofil (f.eks. 1 ) til en anden navngivet basalrateprofil (f.eks. 2 ) 5-30 Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

91 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Sum basalinsulin + bolusinsulin pr. dag Standardbolus, vist i diagrammer oppefra og ned Rullestandardbolus, vist i diagrammer oppefra og ned Forlænget bolus, vist i diagrammer oppefra og ned; søjlens bredde viser bolustilførslens varighed Kombineret bolus, vist i diagrammer oppefra og ned; søjlens bredde viser varigheden for andelen af den forlængede bolustilførsel. Et bolusguide vises altid kombineret med en af de fire ovenfor beskrevne symboler for bolustypen. Disse boli er udregnet med en bolusberegner (fra et tilsvarende blodsukkerapparat). Der vises kun bolusråd, hvis bolustilførslen er sket og således gemt i pumpen. Fyld infusionssæt Tilbagetrækning af stempelstang (ampulskift) Insulinpumpestart Insulinpumpestop Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-31

92 Kapitel 5, Rapport og Dagbog 5.5 Insulinpumpe: Rapportens indhold Trend Dette rapportpunkt viser tendensen for insulindoseringen inden for det valgte tidsområde. På den vandrette (x) akse er angivet dag og måned, på den lodrette (y) akse de enkelte tilførte insulinmængder. I den nederste sektion er grafikken for basalraten tegnet ind, i den øverste sektion er de enkelte boli tegnet ind. Tilsvarende finder du skalaen for basalraten på den venstre y-akse (nedefra og op) og skalaen for boliene på den højre y-akse (oppefra og ned). Ud over den faktiske insulindosis vises ligeledes forskellige events. Hertil hører: Pumpehændelser Skift af basalrateprofil Ændringer af basalrate Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet (kort) i signaturforklaringen samt udførligt på side Ligesom i blodsukker-rapportpunkterne er arbejdsfrie dage (weekender forhåndsindstillet) desuden markeret på den vandrette akse med en lyseblå bjælke Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

93 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Dagsgraf Dette rapportpunkt bruges (ligesom ved blodsukker) til lettere at genkende og illustrere mønstre, der gentager sig dagligt. I den forbindelse lægges alle data ind i et 24-timers-skema. Så er det f.eks. let at identificere hyppige manuelle ændringer af basalrate på bestemte tidspunkter, hvormed det bliver lettere at foretage en generel tilpasning af basalraten. Middelværdien for basalraten vises som en fyldt, blå flade, mens den maksimale og minimale basalrate på det pågældende tidspunkt af dagen vises som en tynd, blå linje. Ud over basalrater og boli finder du i denne grafik også informationer om insulinpumpestart og -stop samt om en midlertidig reduktion eller stigning af basalraten. Ugegraf Også dette rapportpunkt bruges (ligesom dagsgrafen) til lettere at genkende mønstre, der gentager sig (f.eks. gentagne ændringer af basalraten), denne gang dog afhængigt af ugedagen. Ud over basalrater og boli finder du i denne grafik også informationer om ændringer af basalraten og valg af basalrateprofiler. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-33

94 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Basalrater Dette rapportpunkt viser, hvilke basalrater der var indstillet i insulinpumpen på tidspunktet for dataoverførslen, med henblik på en enkel sammenligning. Den i øjeblikket aktive basalrateprofil kan genkendes på den mørkeblå, tykkere linje. De totale dagsmængder for de forskellige profiler er angivet i signaturforklaringen, den aktive basalrateprofil er fremhævet med farve. Under grafikken vises basalraterne i tabelform. Tabelvisningen omfatter specificerede insulinmængder pr. time som en numerisk værdi i et 24-timers-skema. Alle basalrateprofiler vises under hinanden. Den aktive basalrateprofil er fremhævet med fed skrift. i Dette rapportpunkt vises kun, hvis der i det valgte tidsområde er overført data fra pumpen. Dato for overførslen (på hvilket tidspunkt profilerne var gældende) er angivet i overskriften (f.eks. basalrater fra den ). Hvis der ikke blev overført data fra pumpen i det valgte tidsrum, vises dette rapportpunkt ikke Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

95 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Basal-bolus Rapportpunktet i tabelform Basal-bolus viser den (absolutte og relative) hyppighed, hvormed f.eks. en bestemt basalrateprofil eller en bestemt bolustype er anvendt. Basalrate Her kan man f.eks. se, hvor ofte basalraten for en bestemt basalrateprofil midlertidigt er blevet forøget eller reduceret, og hvor længe (procentuelt) denne ændrede tilstand har været gældende. Hyppige ændringer og/eller lange funktionstider med manuelt ændrede basalrater kunne tale for en generel tilpasning. Antallet af omprogrammeringer af hver enkel basalrate vises i den sidste kolonne. For fuldstændighedens skyld er de tider, hvor insulinpumpen har været i STOP-tilstand, også taget med i tabellen Basalrate. Bolus Denne tabel viser både, hvor (relativt) hyppigt bestemte bolustyper er anvendt, og disses gennemsnitlige daglige antal. Antal boli, som tilføres ved hjælp af et bolusråd, vises med anden farve (orange). Gennemsnit pr. dag Her findes basal- og bolusinsulin samt disses procentuelle andel af den totale mængde. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-35

96 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Oversigt Rapportpunktet Oversigt indeholder generelle og statistiske informationer om de importerede værdier. Her finder du følgende informationer: Tidsområde Et tidsområde i rapporten med start- og slutdato. Apparat Insulinpumpe (symbol): Viser den benyttede insulinpumpe. Serienummer: Insulinpumpens serienummer. Sidste overførsel: Dato og tidspunkt for den sidste dataoverførsel, og såfremt det er relevant også afvigelse af apparatets tidsindstilling i forhold til computerens tidsindstilling. Resterende funktionstid: Resterende funktionstid for denne insulinpumpe (Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe: Denne indstilling er landespecifik og vises måske ikke på din pumpe). Valg af basalrateprofil: Den hyppighed (pr. uge), hvormed insulinpumpen er stillet om på en anden basalrate. Indstilling af dato og klokkeslæt: Så tit er tids- og datoinformationerne blevet genindindstillet (f.eks. på grund af sommertid, transkontinentalflyvninger osv.) Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

97 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Basalrateprofiler Tabellen indeholder den procentuelle andel af bestemte basalrateprofiler (samt tider, hvor insulinpumpen har været i STOP-tilstand). Den i øjeblikket aktive basalrateprofil er markeret med et flueben. Yderligere informationer Disse informationer indeholder fejl- og advarselsmeddelelser (og disses antal), som er gemt i insulinpumpen. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-37

98 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Lister De tre informationsgrupper Bolus, Basalrate og Hændelser vises også i listeform (på tre separate faneblade). Om disse tabeller skal sorteres i stigende eller faldende orden, kan ændres ved at klikke på tabellens overskrift (f.eks. Dag, Dato). I disse lister finder du en udførlig dokumentation af hver eneste event, der er gemt i insulinpumpen, inklusive dato og tidspunkt. Boli, som er tilført ved hjælp af et bolusråd, er markeret med det tilsvarende symbol. Såfremt du ønsker at se en liste, skal du klikke på det pågældende faneblad Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

99 Kapitel 5, Rapport og Dagbog 5.6 Blodsukker og insulinpumpe: Kombineret rapport Hvis du analyserer data fra et blodsukkerapparat sammen med data fra en insulinpumpe, kan kombinerede rapportpunkter af de samtidigt indsamlede informationer give gavnlige oplysninger, hvad angår behandlingsindikationer. Ud over de enkelte blodsukker- og insulinpumperapporter er en kombineret rapport derfor også tilgængelig. i Hvis du ønsker at analysere data fra flere enheder samtidig, skal enhederne være tilpasset hinanden, dvs. at dato- og tidsindstillingerne på samtlige enheder skal være ens. I modsat fald fortolkes rækkefølgen af de gemte events muligvis forkert. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-39

100 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Rapporttyper Accu-Chek Smart Pix software udarbejder en- eller flersidede rapporter over et defineret tidsområde (f.eks. de sidste 2 eller 4 uger). Den kombinerede rapports tidsområde svarer til det tidsområde, der er defineret for blodsukker- eller insulinpumperapporterne. Blodsukkerværdier bliver altid vist i præsentationsformen Detaljeret, uanset hvilken indstilling der er valgt for den enkelte blodsukkerrapport. Følgende rapportpunkter kan altid indgå i en kombineret rapport: [1] Trend [2] Dagsgraf [3] Ugegraf [4] Oversigt Illustrationen til venstre viser eksempler på den udskrevne version af rapporten. Rapporternes grafiske elementer På alle rapporter findes signaturforklaringer, som gør rede for betydningen af de enkelte elementer. For detaljerede forklaringer af de forskellige elementer henvises til de tidligere beskrivelser af blodsukker- og insulinpumperapporterne på side 5-4 og side Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

101 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Trend Dette rapportpunkt viser tendensen for måleresultaterne og insulinpumpedataene inden for det valgte tidsområde. På x-aksen er angivet dag og måned, på y-aksen til venstre kan du aflæse blodsukkerværdierne. Derudover vises også insulindoserne (bolusinsulin og basalrate). Tilførte mængder af bolusinsulin er angivet i diagrammet oppefra og ned; basalraten (blå kurve) vises i diagrammets nedre sektion. De pågældende værdier vises på y-aksen til højre (blå, nedefra og op = basalrate, og rød, oppefra og ned = bolus). Denne præsentation viser ikke pumpehændelser. Disse informationer findes efter behov i de enkelte rapporter. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-41

102 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Dagsgraf Som for de enkelte rapporter gør denne visning det lettere at identificere mønstre, der gentages dagligt. Også her er samtlige data placeret i et 24-timers-skema, hvilket gør det lettere at se sammenhængen mellem insulindoser (bolus og basal) og målte blodsukkerværdier i relation til tidspunktet på dagen. Alle informationer påføres i henhold til tidspunktet for målingen på det pågældende tidspunkt på dagen. De viste punkter svarer til punkterne i rapportpunktet Trend. Ugegraf Også dette rapportpunkt bruges til lettere at genkende mønstre, der gentager sig, denne gang dog afhængig af ugedagen. Alle diagrammets informationer er angivet i henhold til tidspunktet for målingen og den pågældende ugedag. De viste punkter svarer til punkterne i rapportpunktet Trend Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

103 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Oversigt Rapportpunktet Oversigt indeholder generelle og statistiske informationer om de analyserede værdier inden for det valgte tidsområde. Her finder du følgende informationer: Tidsområde Et tidsområde i rapporten, hvor der tages hensyn til start- og slutdatoerne. Apparat Apparatets navn Serienummer: Blodsukkerapparatets eller insulinpumpens serienummer. Sidste overførsel: Dato og tidspunkt for den sidste dataoverførsel, og såfremt det er relevant også afvigelse af apparatets tidsindstilling i forhold til computerens tidsindstilling. Apparat (symbol): Viser det apparat, der har været anvendt inden for det valgte tidsområde. Hvis du har anvendt flere blodsukkerapparater inden for det valgte tidsområde, bliver denne information gentaget for hvert enkelt blodsukkerapparat. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-43

104 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Data Antal målinger: Antal analyserede blodsukkerværdier inden for det valgte tidsrum. Højeste værdi/middelværdi/laveste værdi: Største og mindste blodsukkerværdi, der er målt inden for det valgte tidsområde, samt gennemsnittet af alle målte værdier. Standardafvigelse (SD): Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede resultater. Hyppighed BS-kontrol: Gennemsnitligt antal blodsukkermålinger pr. dag for alle dage inden for det analyserede tidsområde. Yderligere vises (i parentes) værdien udelukkende for de dage, hvor der blev målt mindst én gang. Målområde: Det idealområde der anvendes til analysen. Hypo-/hyper-grænse: Blodsukkerværdier under hypo-grænsen markeres som hypoglykæmi, værdier, der ligger over hyper-grænsen, som hyperglykæmi. Over/inden for/under målområdet: Procentuel andel og (i parentes) antal måleresultater over, inden for og under målområdet. Hypoglykæmier: Antal hypoglykæmier. Middelværdi for BS (før/efter måltid): Middelværdi for blodsukker før og efter måltider (såfremt den findes) og differencen mellem disse værdier Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

105 Kapitel 5, Rapport og Dagbog HBGI / LBGI: Disse værdier står for hyppigheden og den deraf følgende risiko for for lave eller for høje blodsukkerværdier (se noten i litteraturlisten på side 5-59). Her bør værdierne være så lave som muligt. HI / LO / kontrolresultater: Antal måleresultater over (HI) og under (LO) måleområdet og antal målinger med kontrolvæske. Rapport Totale mængde bolusinsulin: Antal enkelte bolustilførsler, opført separat i henhold til bolustype. Maksimal/gennemsnitlig/minimal dosis: Højeste og laveste tilført enkelt insulindosis inden for det valgte tidsrum og gennemsnittet af samtlige tilførte insulinmængder. Bolus-hyppighed: Det gennemsnitlige antal insulindoser pr. dag (sammenlagt uden at tage højde for bolustype). Ændringer i basalrate: Antallet af manuelle stigninger og reduktioner af basalraten, såvel som antallet af ændringer i og skift af basalrateprofil. Yderligere informationer Disse informationer vises kun ved behov: Værdier uden dato/klokkeslæt: Antal måleresultater, der er gemt uden oplysninger om dato- og klokkeslæt. Værdier med advarsler: Antal måleresultater, der er gemt med temperaturadvarsel, oplysning om overskredet udløbsdato osv. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-45

106 Kapitel 5, Rapport og Dagbog 5.7 Liste (dagbog) Med begrebet dagbog beskrives de personrelaterede gemte data, som primært er blevet indlæst i forbindelse med importen fra apparaterne. Disse data er råmaterialet, som rapporterne udarbejdes ud fra. Disse data kan ses og redigeres som en rapport i analyseoversigten eller som Liste i tabelform. Når du åbner en gemt dagbog, oprettes og vises den tilhørende rapport samtidig. Såfremt du tilføjer flere posteringer til dagbogen eller bearbejder eksisterende posteringer, gengives disse ændringer også tilsvarende i de relevante rapportpunkter. Du kan oprette et vilkårligt antal dagbøger og gemme dem. Du kan automatisk tilføje indlæste data fra enhederne til den tilknyttede dagbog. Du kan til hver enkel dagbog tilføje egne kommentarer og yderligere oplysninger. Enhver dagbog, som er tilknyttet en patient, gemmes automatisk, når du forlader siden med dagbøgerne eller afslutter Accu-Chek Smart Pix software. Efter importen slettes imidlertid dagbøger, som ikke er blevet gemt, eller som ikke kan knyttes til en patient. Beskrivelser om oprettelse, åbning og administration af dagbøger findes i kapitel 4. De følgende beskrivelser forklarer funktionerne og bearbejdningsmulighederne for en åbnet dagbog Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

107 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Dagbogens indhold Dagbogen vises som en sorteret liste i tabelform, indeholdende blodsukkerværdier, insulinpumpedata og yderligere informationer. Tabellen med værdier (sorteret efter dato og dagsafsnit) oprettes i overensstemmelse med blodsukkerværdiernes og pumpedataenes oplysninger om datoen og tidspunktet. Om denne tabel skal sorteres i stigende eller faldende orden, kan ændres ved at klikke på tabellens overskrift Dato. I denne tabel vises altid alle forekommende data, uafhængig af indstillinger for tidsområde. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-47

108 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Tilpasse listevisning Du har følgende valgmuligheder, hvis du ønsker at tilpasse tabellen efter dine personlige ønsker: Skjule ikke nødvendige kolonner Klik med højre musetaste på tabellens overskrift for at åbne genvejsmenuen. Alle aktuelt viste (aktiverede) kolonner er forsynet med et flueben. Klik på kolonnens navn, som du ønsker at skjule. Fluebenet foran dette navn fjernes. Kolonnen er nu skjult. Med endnu et klik på dette navn kan du få vist de skjulte kolonner igen. Navngive insulin Insulin opføres med betegnelserne 1, 2, og 3 (se side 5-56). I stedet for navngivelse af kolonnerne 1, 2, 3 kan du også indtaste forkortelser (med op til 5 tegn, f.eks. NPH eller Mix ) for hver enkel insulintype. Klik på det pågældende tal i kolonnens overskrift. Indtast det ønskede navn (op til 5 tegn). Klik på knappen OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

109 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Bearbejde listeposter i Listepost betegner en fuldstændig tabelrække, som er inddelt i flere informationsområder (f.eks. Blodsukker eller Kommentarer). Hver enkel listepost viser som et minimum dato og klokkeslæt. Til bearbejdning af en listepost har du følgende muligheder: Du kan: supplere eksisterende listeposter med yderligere oplysninger. tilføje nye listeposter manuelt og hertil også angive måleresultater manuelt. Manuelt indtastede måleresultater kan også ændres efterfølgende. markere eksisterende dataposer som ugyldige (f.eks. forkerte målinger) for at udelukke disse fra rapporterne. Du kan ikke: ændre indlæste dato- eller tidsinformationer og måleresultater fra blodsukkerapparaterne. ændre indlæste posteringer fra insulinpumperne eller markere dem som deaktiverede. Hver enkel åbnet dagbog gemmes automatisk, så snart du lukker for den. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-49

110 Kapitel 5, Rapport og Dagbog Tilføje eller deaktivere listeposter Hver enkel listepost i listen har på højre side en eller to små knapper med følgende funktioner: Med knappen tilføje en række over den aktuelle række. Med knappen kan du deaktivere den markerede post (f.eks. for at udelukke forkerte målinger fra rapporterne og statistikkerne). Denne knap vises kun ved deaktiverede poster. For at tilføje en listepost: Dobbeltklik på knappen i den række, over hvilken du ønsker at oprette en ny listepost. Indstil den ønske dato og tidspunkt for denne listepost vha. pileknapperne. Hvis indstillingerne for dato og klokkeslæt ikke stemmer overens med den nuværende position for listeposten, flyttes rækken automatisk til den rigtige position Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning

111 Kapitel 5, Rapport og Dagbog For at deaktivere en listepost: Dobbeltklik på knappen i den række, som du ønsker at deaktivere. Rækken vises i gråt. Der tages nu ikke længere hensyn til denne listepost, når rapporterne og statistikkerne udarbejdes. For at reaktivere en deaktiveret listepost: Dobbeltklik på knappen i den række, som du har deaktiveret tidligere. i Du kan også tilføje eller deaktivere listeposter vha. genvejsmenuen. Her skal du klikke med højre musetaste på en listepost og vælge den ønskede kommando fra den nu viste menu. Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning 5-51

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Smart Pix DEVICE READER. Brugermanual

Smart Pix DEVICE READER. Brugermanual Smart Pix DEVICE READER Brugermanual Accu-Chek Smart Pix brugermanual Version fra december 2005 2005, Roche Diagnostics GmbH Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK COMPACT,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Få det bedste fra Windows 10

Få det bedste fra Windows 10 PRØV TO NYE, FANTASTISKE FUNKTIONER: Få det bedste fra Windows 0 Windows 0 byder på en perlerække af nye og spændende funktioner. Vi har fundet to smarte programmer, der giver dig en forsmag på det nye

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation!

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation! Side 1 Fra enkelbrugersystem til flerbruger Denne vejledning henvender sig til brugere der har en enkeltbrugerinstallation, men ønsker at en netværksinstallation, hvor flere brugere (KlientPC ere) har

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Introduktion til Orddatabasen

Introduktion til Orddatabasen Introduktion til Orddatabasen Skærmviste ordbanker udgør en nyttig teknik til at indføre elever i ordbehandling og skrivning ved hjælp af en computer. Børn lærer generelt at genkende ord, før de kan sammensætte

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere