ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S"

Transkript

1 ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 43 UDGIVET AF REALEA A/S

2 JACOBSEN, ARNE , arkitekt og designer, professor på Kunstakademiet i København (956-65). Født. februar 902 i København. Faderen, Johan Jacobsen, var grosserer. Moderen, Pouline Jacobsen, var bankuddannet. Dimitteret fra Teknisk Skole i København i 924. Kunstakademiets Arkitektskole i København ( ) Medarbejder hos stadsarkitekten i København. Fra 930 til sin død i 97 egen tegnestue. TUSINDKUNSTNER Arne Jacobsen er en ener og kendt verden over. Han markerede sig stærkt og personligt i dansk arkitektur og design i mere end et halvt århundrede gennem sine mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til møbler og brugskunst. Han favnede vidt, lige fra de funktionalistiske linjer i store byggerier til enkeltheden i hans berømte bestikserie. Det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Blandt Jacobsens hovedværker indenfor arkitekturen finder vi bl.a.: Bellavista i Klampenborg (933-34), Bellevue Teater (935-36), Århus Rådhus (s m Erik Møller) (939-42), Søllerød Rådhus (s m Flemming Lassen) (940-42), Søholm kædehus-bebyggelsen i Klampenborg (950-54), Rødovre Rådhus (957), Glostrup Rådhus (958), Munkegårdsskolen i Kbh. (955-59), SAS Royal Hotel Kbh. ( ), Toms Chokoladefabrik i Ballerup (96), Danmarks Nationalbank (påbegyndt 965), St Catherine s College i Oxford (964-66).

3 FORORD Oktober 2005 købte ejendomsselskabet Realea A/S arkitekten Arne Jacobsens eget rækkehus, Strandvejen 43 i Klampenborg, og selskabet har netop gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen. Rækkehuset er opført som kombineret privatbolig og tegnestue for Arne Jacobsen. Han flyttede hertil fra Gotfred Rodes Vej 2 i Charlottenlund i 95 og boede og arbejdede her indtil sin død i 97. Ejendommen indgår i rækkehusbebyggelsen Søholm, som ligger syd for Bellavista ved Strandvejen i Klampenborg. Bebyggelsen er opført i 3 etaper med hver sin hustype, alle efter tegning af Arne Jacobsen, hvis eget hus indgår i den sydlige bebyggelse bestående af 5 kædehuse opført 95. Husrækken er anlagt i forskudt plan og med bygningsenhederne hver især adskilt med en mellembygning, hvorved det enkelte hus markerer sig som en selvstændig, tredimensionel komposition i helheden. Bellavista, Bellevue Teateret og Bellevue Badet i Klampenborg var sammen med de 8 rækkehuse i komplekset Søholm med til at sikre Arne Jacobsens internationale gennembrud. Arne Jacobsen har desuden haft stor betydning for dansk kunstindustri ved at fremstille forlæg til møbler, tekstiler, tapeter og sølvtøj m.v., og det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Strandvejen 43 er et eksempel herpå. Både rækkehuset og haven blev fredet i 987. Realea ønsker med denne publikation at fremvise et markant arkitektonisk og arkitekturhistorisk værk, der på én gang spejler og dannede ramme om en af vor tids største danske arkitekter, Arne Jacobsen og hans arbejde. Realea A/S April 2007 Side

4 Originaltegning af sydøstfacade af Arne Jacobsen: Bebyggelse paa Søholm, signeret og dateret 3/2 47. SITUATIONSBEVIDST MODERNISME Af Peter Thule Kristensen Mellem Bellevue-bugten og Kystbanen ligger en række bygningsanlæg, der indtager en enestående stilling i det 20. århundredes arkitekturhistorie. De er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen over en trediveårig periode og er hver for sig fine eksponenter for forskellige stadier i den moderne arkitekturs udvikling. Jacobsens hvide by med boligbebyggelsen Bellavista, Bellevueteatret og Bellevue Strandbad er på mange måder sindbilledet på en dansk funktionalisme. Gennem disse anlæg blev sommerminder fra stranden og ture i Dyrehaven i mange københavneres bevidsthed på forunderlig vis forenet med 30 ernes funktionalisme: Isvafler, høje træer, lysreflekser fra havet og funktionalistisk maskinfascination i et særegent blandingsforhold. Senere føjede andre bebyggelser sig naturligt ind i anlægget. Efter krigen tegnede Jacobsen kæde- og rækkehusbebyggelserne, Søholm, som også rummer hans eget hus. Søholm afslutter i begyndelsen af 50 erne Jacobsens Bellevue-kvarter mod syd og er med sit åbne rum ud til Øresund og sine mange diagonaler, der muliggør havudsigt, Side 2

5 Havefacaden. Arne Jacobsen har under opførelsen ændret udtrykket i facadepartiet i soveværelse, der nu blot har én havedør i stedet for en dobbeltfløjet dør som oprindeligt tænkt. en slags nyfortolkning af Bellavista. Søholms skrå tage og gule murstensfacader er imidlertid også udtryk for en modernisme, som i højere grad end Bellavistas hvidpudsede funktionalisme trækker på lokale, danske bygningstraditioner. Som slutstenen på værket får Jacobsen i 96 opført bebyggelsen Ved Bellevue Bugt, der består af et langstrakt etagehus langs Kystbanen og fire lave atriumhuse ud til Øresund. Denne bebyggelse lukker hullet mellem Bellavista og Søholm og har med sine mere anonyme facader karakter af at være et neutralt bindeled mellem de to mere sammensatte bebyggelser. De tre bebyggelser, Bellavista, Søholm og Ved Bellevue Bugt, indgår på denne måde i en nøje planlagt sammenhæng, hvor udsigten over Øresund er det tilbagevendende hovedmotiv. Artiklen fokuserer på Arne Jacobsens eget hus i Søholm-bebyggelsen, men betragter ikke huset isoleret. Som antydet, er omgivelserne og ikke mindst placeringen ud til Øresund nemlig afgørende, hvis man vil forstå huset. Hvor man i et vist omfang kan betragte Jacobsens første eget hus, funkisvillaen på Godfred Rodes Vej fra , som et isoleret anlæg, giver dette ikke mening i forhold til Søholm. Her er Jacobsens hus frem for alt et led i en stor og kompleks komposition, hvor arkitekturen bliver flettet sammen med stedet på en sjælden raffineret måde. Side 3

6 SOL, SUND OG TRÆER Søholm-bebyggelsen ligger mellem Kystbanen, Strandvejen og Slotsalléen på en stor grund, der tidligere tilhørte patriciervillaen Søholm. Bebyggelsen er opført i tre etaper: Søholm I fra 95, der rummer fem kædehuse, herunder Jacobsens eget hus; Søholm II fra 95, der består af ni rækkehuse, placeret parallelt med Kystbanen; og endelig Søholm III fra 954, der er udformet som fire forskudte rækkehuse og kun er i ét plan, så udsigten fra de andre huse bevares. Af hensyn til den omkringliggende villabebyggelse er hele Søholm-bebyggelsen betydeligt lavere og mindre tæt end Bellavista. Til venstre: Originaltegning af nordøstfacaden af Arne Jacobsen: Bebyggelse paa Søholm, signeret og dateret 3/2 47. Til højre: Situationsplan. Kigger man nærmere på Søholm I-III, viser det sig, at husenes indbyrdes placering og lokale forskydninger er et resultat af en ligning, hvor solorientering, sundudsyn og nogle store træer fra den oprindelige have indgår som centrale elementer. Tilsammen former de tre bygningsafsnit et stort landskabeligt rum, en slags plads, der åbner sig mod Øresund. Denne åbning og vinklingen af de enkelte huse i Søholm I og III er medvirkende til, at alle boligerne får sundudsigt. Hermed vender havefacaderne i afsnit I og III mod sydøst et kompromis mellem god solorientering og udsigt. I Søholm II er rækkehusene desuden delt op i to afsnit af hensyn til en gruppe flotte gamle platantræer. Også den åbne plads flankeres ud mod sundet af tre gamle træer, hvoraf to står i Arne Jacobsens egen forhave. Set inde fra bebyggelsen virker disse træer som sætstykker, der markerer forgrunden i et klassisk landskabsmaleri med Øresund som baggrund. Side 4

7 Søholm I. Gavle mod Nordøst. Rækkehusbebyggelsens fem huse har en skrå og forskudt tagform, der fortsætter over i en mellembygning, som forbinder dem indbyrdes. Mellembygningen fletter visuelt de fem kædehuse sammen til et slags tredimensionelt ornament, en mæanderbort i mursten og grå eternit. Samtidig træder det enkelte hus frem som en egen figur i kraft af den markante tagform, en skorsten og et par kvadratiske vindueshuller. Grundens lette hældning ned mod Øresund og de lave buskadser er ligeledes med til at understrege denne udsigt. Arne Jacobsen har virtuost forenet et malerisk skønhedsideal med et funktionalistisk ideal om solorientering og repetition af bygningstyper. SAMMENFLETNING De fem kædehuse i Søholm I, hvoraf det sidste hus ud til Strandvejen blev Jacobsens eget, er bebyggelsens mest komplekse afsnit. Hvert enkelt hus har som kendemærke en skrå og forskudt tagform, der på en måde genfortolker husenes indbyrdes forskydning i planen. En del af det skrå tag fortsætter over i en mellembygning, der forbinder husene indbyrdes. Mellembygningen og samspillet mellem plan og facade fletter visuelt de fem kædehuse sammen til et slags tredimensionelt ornament, en mæanderbort i mursten og grå eternit. Samtidig træder det enkelte hus frem som en egen figur i kraft af den markante tagform, en skorsten og et par kvadratiske vindueshuller. Disse elementer giver huset karakter af at være en maske eller et ansigt, der kigger ud over sundet. Kædehusene ligger på denne måde og vipper mellem at være individuelle figurer og led i en sammenfletning. Der er tale om en række interessante arkitektoniske tvetydigheder, der underbygges af, at langsiden på det enkelte hus fremstår som en gavl. Man bliver på en fascinerende måde i tvivl om, hvor forsiden er, og hvor det enkelte hus starter eller slutter. Side 5

8 Og igen er kompositionen ikke kun æstetisk begrundet: Den forskudte tagform giver plads til et højtliggende vinduesbånd, der trækker et blidt nordlys ind i huset, mens taget hælder ned som kasketskygge mod havesidens mere skarpe sydlys. Ved hvert af husene skaber forskydningerne desuden inde i haven et intimt lille uderum og ud mod vejen en lille forplads, der i en vinkel afskærmer ankomsten til indgangsdøren i østgavlen og til en garage i kælderetagen. Jacobsens enderækkehus er som udgangspunkt identisk med de fire andre huse, men får dog umiddelbart efter færdiggørelsen en toetages tilbygning i østgavlen. Denne tilbygning havde Jacobsen sandsynligvis allerede tænkt ind i sit oprindelige forslag, men den kunne først bygges efter, at en arealbegrænsning, der fulgte med billige statslån til byggeri, blev udvidet fra 0 kvadratmeter til 30 kvadratmeter. Et vigtigt arkitektonisk element er desuden Arne Jacobsens egen have, der beskrives nærmere i en anden artikel i denne publikation. Til venstre: Sydøstfacaden. Øverst opholdsstuen med overdækket balkon og nederst soveværelse. I forgrunden anes Arne Jacobsens faste arbejdsplads i haven. I midten: Indgangsfacade mod nordøst med 43 indhugget i granithavemuren, der skærmer grunden langs Strandvejen. Til højre: Indgangsparti til tegnestue og garage. STOFLIGHED På samme måde som husene i deres ydre form forholder sig til omgivelserne, er også materialerne et udtryk for en grundig læsning af farveholdninger og stofvirkninger på stedet. Om materialerne skriver Jacobsen i Arkitekten i 95: Husene er opført af gule sten af blød karakter, som hurtigt vil få en patinering og blive grå. Brystninger og Side 6

9 Til venstre: Sydøstfacaden set fra haven. Til højre: Kig fra opholdsstuen på. sal mod overdækket balkon og Øresund. altaner er gule, det øvrige træværk står i hvidt, dog er de bagved liggende træpartier malet i en grå farve, der er afstemt efter de grågule sten, granitmurene, pilehegnene og det mørke grå eternittag. Jacobsen lægger således vægt på, at materialerne er afstemt efter hinanden, og på, at de kan patinere smukt sammen. Derudover passer de fint med sandstranden, de store træer og granitværnene langs Strandvejen. Husene fremtræder dermed ikke som isolerede objekter, men synes at gro gradvist frem af omgivelserne: En granitstensmur omkranser grunden omkring Jacobsens hus, herefter kommer et pilehegn, et buskads eller en hæk, og endelig rejser de grågule husmure sig mellem et par gamle træer. Alt sammen med en ru stoflighed og farveholdning, som man kan genfinde i den omgivende natur. En sådan materialekarakter bryder med funktionalismens ideal om en arkitektur bestående af hvidpudsede og geometrisk veldefinerede volumener. Søholm ligger i stedet i forlængelse af en tendens i efterkrigsarkitekturen, der dyrker det mere traditionelle og håndværksbaserede, murede byggeri. Denne tendens bliver i Danmark lanceret under betegnelsen den funktionelle tradition af arkitekten Kay Fisker, der ofte nævner P. V. Jensen Klint, arkitekten bag Grundtvigskirken, som en vigtig inspirationskilde. Også Søholm gennemspiller med sin gule tegl og sine krystallinske former nogle af de samme temaer, som man kan finde i Klints Grundtvigskirke. I sidste ende står fascinationen af de ru naturmaterialer i gæld til romantikken ligesom dyrkelsen af den rene abstraktion med modsat fortegn ligeledes gør det. Søholm rummer tilsyneladende begge aspekter. Side 7

10 Side 8

11 Modsatte side: Et kig fra opholdsstuen ned over spisestuen. INTERIØR Husenes mange forskydninger og orientering i forskellige retninger kommer tilsvarende til udtryk i det indre, der på trods af det beskedne areal på 0 kvadratmeter virker meget rummeligt. Også her fornemmer man, at de enkelte rum forholder sig til det omgivende sted og til hinanden på en velovervejet måde. Til venstre: Opholdsstuen på. sal med indbygget pejs og plantekumme set fra dør til balkon mod trappen til spisestuen. Skydedøren i midten af billedet fører ind til Jacobsens private atelier. Til højre: Opholdsstuens udsigt mod Øresund. Jacobsens enderækkehus er, som nævnt, lidt større end de andre, men har ligesom de andre huse det samme hovedelement, en lang og smal bygningskrop, der krones af den skæve tagform. Dette tag dækker over en høj spisestue i stueetagen og en opholdsstue på første sal. De to stuer hænger sammen, idet en elegant trappe og en åben balkon sikrer den rumlige forbindelse mellem dem. Begge stuer formidler hermed på trods af deres beskedne areal en overraskende følelse af god plads, og begge nyder godt af skrå lofter, der kulminerer umiddelbart over balkonkanten i et højtliggende vinduesbånd. Men samtidig kan stuerne også vidt forskellige ting: Opholdsstuen ligger relativt ugenert og har sundudsigt gennem et glasparti i hele rummets bredde, mens spisestuen er husets centrale gennemgangsrum og kun har direkte kontakt til en afskærmet udendørs terrasse i haven. Først for enden af dagligstuen, der forlænges i en udendørs altan, møder man husets eneste store sundpanorama som det afsluttende clou på vejen op gennem huset. Side 9

12 Løsningen med en dobbelthøj stue, der står i forbindelse med et andet rum på en balkon, er en velkendt modernistisk figur, der for alvor bliver introduceret med Le Corbusiers Pavillon d Esprit Nouveau fra 925. Det særlige ved Søholm er imidlertid, at husets ydre kontur er nøje afstemt efter de interne bevægelsesforløb og forskellige typer rum. Husets øvrige rum er tydeligvis sekundære i forhold til de to stuer. På den ene side af spisestuen ligger entréen og ud til haven familiens tre soveværelser. På den anden side ligger domestikregionen med køkken, pigekammer og en trappe ned til garagen og kælderen, der er indrettet til erhverv og rummede Jacobsens tegnestue. Adgangen til tegnestuen foregår udefra gennem en separat indgangsdør ved siden af garagen. Med den omtalte tilbygning ved østgavlen, der kun findes i Jacobsens hus, opstod tre nye rum på alle etager: Et ekstra rum i kælderen til tegnestuen, et møderum i stueetagen og et atelier på første sal. I modsætning til spise- og opholdsstuen har de øvrige rum mindre kvadratiske vinduer, der kun indrammer en begrænset del af udsigten, og som ofte forholder sig til et bestemt rum i den omgivende have. Der er således et klart aflæseligt hierarki mellem husets forskellige rum og åbninger, der som regel forholder sig meget præcist til havens forskellige rum. Til venstre: Udsnit af mødelokale med indbyggede skabe og skuffer tegnet til huset af Arne Jacobsen. I midten: Trappen forbinder den dobbelthøje stue med opholdsstuen på. sal. Det svungne messinggelænder er tegnet til huset af Arne Jacobsen. Til højre: Fra atelier på. sal med indbyggede skabe i Oregon pine ud gennem skydedør til opholdsstuen. Tilsvarende er detaljeringen med til at understrege hierarkiet i de enkelte rum. I tegnestuen har eksempelvis de mange indbyggede hylder, der alle er hvidmalede, en nødtørftig karakter, mens to indbyggede skænke i spisestuen og atelieret på første Side 0

13 Til venstre, øverst: Indbygget loftslampe tegnet til huset af Arne Jacobsen. Til venstre, nederst: Dørgreb tegnet af Arne Jacobsen i 956. Til højre: Nærbillede af indbygget inventar i atelier på. salen tegnet til huset af Arne Jacobsen. sal er minutiøst udført i Oregon pine. Vinduerne har dog stort set overalt glaslister i mahogni, hvilket giver dem en sprød og forfinet karakter. På vigtige overgangssteder kan de arkitektoniske led virke som skulpturer i sig selv, for eksempel en pejs med en tilhørende blomsterkumme, der typisk for Jacobsen står ved vinduet i opholdsstuen, eller trappen mellem opholdsstuen og spisestuen. Jacobsens detaljering er aldrig anmassende, men altid nøje tilpasset situationen. DET SÆRLIGE VED SØHOLM Det er fascinerende at iagttage, hvordan Jacobsen i Søholm har været i stand til at flette en række temaer sammen til en kompleks, men afbalanceret helhed. I den forbindelse bliver de enkelte temaer tilsyneladende aldrig overspillet. Det enkelte kædehus får således lov til at stå frem som en individuel figur, men bliver samtidig fastholdt som et led i kæden, hvor ingen af siderne entydigt fremstår som hovedfacade. Udsigten over sundet spiller en markant rolle, men bliver kun for alvor eksponeret i opholdsstuen. I resten af huset oplever man den kun i små udsnit gennem præcist placerede kvadratiske vinduer. Der er ikke tale om en banal panoramaarkitektur, men om en arkitektur, der præcist orkestrerer sine virkemidler. Også stedets øvrige kendetegn bliver flettet ind i arkitekturen gennem bibeholdelse af gamle træer, der spiller en vigtig rolle i kompositionen, og gennem en materialeholdning, der afspejler stofvirkninger og farvenuancer på stedet. Side

14 Alt dette betyder dog ikke, at husene virker anonyme eller traditionelle. Tværtimod er det skarpskårne udtryk og repetitionen med til at tilføje en moderne accent. En kontrast, der netop gør, at man får øje på stedet på ny, genopdager træernes furede skønhed, den store horisont og lyset. Som arkitekten Kjeld Vindum har gjort rede for, kommer Søholm-bebyggelsen til at markere Jacobsens internationale gennembrud. Man kan finde lignende skrå tagformer tidligere i historien, men netop konstellationen af det skæve tag, skorstenen og den dobbelthøje stue var ny og vakte berettiget opsigt, da bebyggelsen stod færdig i 95. Bebyggelsen bryder samtidig med såvel funktionalismens forkærlighed for geometrisk klare volumener som med den funktionelle traditions dyrkelse af for eksempel sadeltaget som regionalt varemærke. Til venstre: Tegnestuen set fra indgangsdøren. Lyskasser sikrede lysindfald på tegnestuen. Mange af Jacobsens hovedværker blev skabt her, bl.a. Nationalbanken, SAS Royal Hotel og St Catherine s College. Til højre: Tegnestuens værkfører-bur. Søholm er med andre ord et markant værk i Jacobsens arkitektoniske udvikling, der helt konkret kan aflæses i de tre bygningsanlæg langs Strandvejen, Bellavista, Søholm og Ved Bellevue Strand. Hver af disse repræsenterer på deres tilblivelsestidspunkt det nyeste inden for arkitekturen, men samtidig rummer de også et gennemgående tema. Et tema, der handler om kroppens oplevelse eller sansning af stedet. For eksempel blikket over havet, orienteringen mod solen og bevægelsen gennem forskellige rum, der knytter an til det omgivende landskab. Jacobsens arkitektur er på én gang moderne og situationsbevidst. Side 2

15 Originale plantegninger af Arne Jacobsen fra 947. Øverst:. sal. I midten: Stueplan. Nederst: Tegnestue. Enderækkehuset er større end de øvrige rækkehuse. De ekstra m 2 er fordelt på: Atelier, Mødelokale og Tegnestue. Side 3

16 HAVEPLANEN. Arundinaria murielæ. Bambus. 2. Arundinaria nitida. Bambus. 3. Arundinaria aurieoma. Bambus. 4. Sasa japonica. Bambus. 5. Sasa seanensis nebulosa. Bambus. 6. Taxus baccata (hæk). 7. Lærk (hæk). Larix leptolepis. 8. Forskellige stauder. 9. Taxodium destichum (sumpcypres). 0. Pæonia delavayi (træagtig pæon).. Pachysandra terminalis. 2. Erica carnea alba (hvid lyng). 3. Arundo donax. 4. Sorbus koemmeana (hvid røn). 5. Metasequoia glyptostroboides. 6. Miscanthus Zebrinus. Græsser. 7. Miscanthus gracillimus. Græsser. 8. Avena sempervirens. Græsser. 9. Pæonia arborea. Træagtig pæon. 20. Viburnum davidii. 2. Rodgersia tabularis. 22. Myrica (Pors). 23. Paulownia tonebtosa. 24. Rhus typhima laciniata. 25. Acer japonocum Picea nidiformis (dværggran). 27. Hedera colnica (vedbend). 28. Asarum europæum Berberis verruculosa. 30. Rhus typhina. 3. Stephanandra incisa. 32. Fuglebad Stephanandra incisa. 34. Cotoneaster salicifolia. 35. Robinea pseudoacacia. 36. Ulmus (elm). 37. Laburnum (guldregn). 38. Pyracantha (ildtorn). 39. Cotoneaster dammeri. 40. Hedera helix (vedbend). 4. Berberis polyantha. 42. Crinum powellii. 43. Hydrangea sargentiana. 44. Acapanthus. 45. Hippophae (sandtorn). 46. Eremurus robustus. 47. Orchideer. 48. Yuaca filamentosa. 49. Pieris japonica. 50. Evonymus inima. 5. Gunnera chiliensis. 52. Pinus sylvestria (skovfyr). 53. Ribes alpinum. 54. Euphorbia lathyrus. 55. Miscanthus varigatus. 56. Veratum nigrum. 57. Cotoneaster multiflora. 58. Lilium henryi. 59. Gypsophilla repens. 6o. Gentiana aselepiadea. 6. Gentiana sino ornata. 62. Potophyllum emadi. 63. Clematis macropetale. 64. Hedera conglomerata. 65. Prunus schipkaensis. 66. Lilius gigantum. 67. Vedbend conglomerata. 68. Figen. 69. Clematis le coultre. 70. Akebia quirata. 7. Betula pendula. 72. Dianthus duches of fiet. 73. Rodgersia podophylla. 74. Lonocera tragophylla. 75. Pinus cembra. 76. Berberis stenophylla. 77. Prunus schipkaensis. 78. Aristolochia durior. 79. Lonicera henryi. 8o. Viburnum rhytidophyllum. 8. Solplads. 82. Skyggeplads

17 Der er kun få blomster i haveanlægget, der så til gengæld lyser op, hvor de står mod de grønne tableauer. HAVEN PÅ STRANDVEJEN 43 Af Realea Arne Jacobsen nærede en livslang interesse for botanik, der både kom til udtryk i de ofte kunstnerisk anlagte arealer omkring hans bygningsværker og i mange af Jacobsens øvrige arbejder såsom tapeter og tekstiler, hvor motiver fra haveanlægget var yndet og hyppigt brugt. Det lille fredede haveanlæg ved huset på Strandvejen 43 adskiller sig markant fra Arne Jacobsens øvrige og regnes som et af hans mesterværker inden for havearkitektur. Hvor han i tråd med funktionalismens idéer typisk laver meget enkle haveanlæg omkring sine enfamilieshuse med en plæne, enkelte træer og kun få vækster at passe for ejeren, er hans egen have en tæt pakket eksotisk oase. Anlæggets blot 300 m 2 er sirligt anlagt af Jacobsen selv og indeholder et væld af planter oprindeligt over 300. Det skrå haveareal er inddelt i flere små haverum adskilt af tynde lærkehække i varierende højder. Og kigger man nærmere på havens plantegning, kan man se, at flisearealet i haven er anlagt således, at haveplanen gentager husets stærke linjer. Det er derfor tydeligt, at anlægget ikke blot er tænkt som et appendiks til bygningen, men er en naturlig forlængelse af den. Have og bygning er ét sammenhængende værk, der gentager og spejler hinanden. En stor del af haven er lige som havegangene belagt med grå sandstensfliser. Det giver sammen med afskærmningerne mod sundet haven et gårdhave-agtigt præg. Afskærmningerne mod Sundet bevirker samtidig, at der ikke er ét kig til Sundet, der ville trække betragterens opmærksomhed væk fra haveoplevelsen, men i stedet er skabt små Side 5

18 Til venstre: Visuelle virkninger skabes i legen med forskellige bladformer og løvfarver. Til højre: Tynde lærkehække deler haven op i små rum. Bagest anes det faste arbejdsbord, Arne Jacobsen etablerede i haven til sig selv, og hvor han ofte sad og arbejdede med sine skitser. (Haveplanen, 82). kighuller, der glimtvis giver havudsigt på rundturen i oasen. Havens disposition skaber desuden brudte ganglinjer, der vækker nysgerrighed, og sammen med væksternes forskellige højder giver det hele tiden nye oplevelser for betragteren under rundturen i det frodige haveanlæg. De mange haverum indeholder opterede vækster, der er sammensat med stor botanisk indsigt og kunstnerisk overblik. Planterne er nøje udvalgte efter løvets farve, form og struktur langt de fleste grønne vækster uden farverige blomster. Bl.a. bregner og bambus forekommer hyppigt og i talrige varianter i haven. De visuelle virkninger skabes i stedet i legen med kontraster mellem forskellige bladformer og løvfarver samt i vekslinger mellem frodigt voksende planter og formklippede vækster. Der er kun få blomster i anlægget, der så til gengæld lyser op, hvor de står mod alle de grønne tableauer. Haven er anlagt med varierende oplevelser fra februar til december kun januar er arbejdsfri måned. Haven indeholder enkelte træer i den nordlige del, der er blevet stående fra parken, der var en del af patriciervillaen Søholm, der oprindeligt lå på grunden, men ellers indeholder anlægget ikke store træer i stedet skærmer formklippede bambus i bunden af haven. Flere vækster bl.a. Euonymus minimus, der ligner husfred på bladene får lov at vokse ud over havegangene. Det er med til at sikre, at der ikke er skarpe afgrænsninger mellem gangarealer og bede. Der hersker alligevel en egen ro i haven, der kan nydes flere steder fra huset, bl.a. fra stuen på. sal. I ét af havens solrige rum indrettede Arne Jacobsen en fast arbejdsplads til sig selv, og her sad han ofte med sit arbejde. Haven på Strandvejen 43 kom på den måde til at spille en dobbeltrolle for Jacobsen. Den er både resultatet af Jacobsens eget arbejde og inspirationskilde for hans virke. Hans talrige akvareller, tapet- og tekstilarbejder ikke mindst. Side 6

19 LITTERATUR Carsten Thau og Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, København 998. Félix Solaguren-Beascoa de Corral, Arne Jacobsen, Barcelona 989. Arkitekten, månedshæfte 2, 95. Kulturarvstyrelsen, Gentofte. Atlas over bygninger og bymiljøer, København Originale tegninger fra Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger OM FORFATTEREN Peter Thule Kristensen er arkitekt, ph.d. og adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han forsker og underviser primært i arkitekturhistorie og teori. April 2007 Arne Jacobsens eget hus Strandvejen 43 ISBN Udgivet af: Realea A/S Tekst og redaktion: Peter Thule Kristensen og Realea A/S Layout: Realea A/S Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Foto: Side 5 og 6: Realea A/S Øvrige: Per Munkgård Thorsen/Lars Degnbol Forside foto: Strandvejen 43, fra Strandvejen Bagside foto: Hoveddøren. Originalt dørskilt

20

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, 1950-52) 76 Friis hus (Knud

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG OM INGENIØR JØRGEN VARMING Civilingeniør Jørgen Varming (1906-1996) grundlagde i 1933 ingeniørfirmaet Steensen & Varming sammen med ingeniør Niels Steensen. Firmaet

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst KULTURKANONEN Arkitektur Billedkunst Design og kunsthåndværk Film Litteratur Musik Scenekunst Børnekunst 001 003 Velkommen til den danske kulturkanon 003 Syv uafhængige udvalg har sammensat kulturkanonen

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

LITTERATUR KNUD FRIIS

LITTERATUR KNUD FRIIS KNUD FRIIS EGET HUS UDGIVET AF realdania byg Knud Friis 12.03.1926-25.11.2010 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1950 Gift med Bodil Johanne Friis, kaldt Buller, i 1950 Selvstændig tegnestue med

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA NR. 8 DECEMBER 2011 D A N M A R K S K O M P L E T T E B O L I G M A G A S I N BOLIGREPORTAGE nyfortolket BUNGALOW INDSIGT SOV GODT med flekslån 16 sider TEMA ARKITEKTUR Fremtidens parcelhus Et ukrukket

Læs mere