ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S"

Transkript

1 ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 43 UDGIVET AF REALEA A/S

2 JACOBSEN, ARNE , arkitekt og designer, professor på Kunstakademiet i København (956-65). Født. februar 902 i København. Faderen, Johan Jacobsen, var grosserer. Moderen, Pouline Jacobsen, var bankuddannet. Dimitteret fra Teknisk Skole i København i 924. Kunstakademiets Arkitektskole i København ( ) Medarbejder hos stadsarkitekten i København. Fra 930 til sin død i 97 egen tegnestue. TUSINDKUNSTNER Arne Jacobsen er en ener og kendt verden over. Han markerede sig stærkt og personligt i dansk arkitektur og design i mere end et halvt århundrede gennem sine mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til møbler og brugskunst. Han favnede vidt, lige fra de funktionalistiske linjer i store byggerier til enkeltheden i hans berømte bestikserie. Det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Blandt Jacobsens hovedværker indenfor arkitekturen finder vi bl.a.: Bellavista i Klampenborg (933-34), Bellevue Teater (935-36), Århus Rådhus (s m Erik Møller) (939-42), Søllerød Rådhus (s m Flemming Lassen) (940-42), Søholm kædehus-bebyggelsen i Klampenborg (950-54), Rødovre Rådhus (957), Glostrup Rådhus (958), Munkegårdsskolen i Kbh. (955-59), SAS Royal Hotel Kbh. ( ), Toms Chokoladefabrik i Ballerup (96), Danmarks Nationalbank (påbegyndt 965), St Catherine s College i Oxford (964-66).

3 FORORD Oktober 2005 købte ejendomsselskabet Realea A/S arkitekten Arne Jacobsens eget rækkehus, Strandvejen 43 i Klampenborg, og selskabet har netop gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen. Rækkehuset er opført som kombineret privatbolig og tegnestue for Arne Jacobsen. Han flyttede hertil fra Gotfred Rodes Vej 2 i Charlottenlund i 95 og boede og arbejdede her indtil sin død i 97. Ejendommen indgår i rækkehusbebyggelsen Søholm, som ligger syd for Bellavista ved Strandvejen i Klampenborg. Bebyggelsen er opført i 3 etaper med hver sin hustype, alle efter tegning af Arne Jacobsen, hvis eget hus indgår i den sydlige bebyggelse bestående af 5 kædehuse opført 95. Husrækken er anlagt i forskudt plan og med bygningsenhederne hver især adskilt med en mellembygning, hvorved det enkelte hus markerer sig som en selvstændig, tredimensionel komposition i helheden. Bellavista, Bellevue Teateret og Bellevue Badet i Klampenborg var sammen med de 8 rækkehuse i komplekset Søholm med til at sikre Arne Jacobsens internationale gennembrud. Arne Jacobsen har desuden haft stor betydning for dansk kunstindustri ved at fremstille forlæg til møbler, tekstiler, tapeter og sølvtøj m.v., og det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Strandvejen 43 er et eksempel herpå. Både rækkehuset og haven blev fredet i 987. Realea ønsker med denne publikation at fremvise et markant arkitektonisk og arkitekturhistorisk værk, der på én gang spejler og dannede ramme om en af vor tids største danske arkitekter, Arne Jacobsen og hans arbejde. Realea A/S April 2007 Side

4 Originaltegning af sydøstfacade af Arne Jacobsen: Bebyggelse paa Søholm, signeret og dateret 3/2 47. SITUATIONSBEVIDST MODERNISME Af Peter Thule Kristensen Mellem Bellevue-bugten og Kystbanen ligger en række bygningsanlæg, der indtager en enestående stilling i det 20. århundredes arkitekturhistorie. De er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen over en trediveårig periode og er hver for sig fine eksponenter for forskellige stadier i den moderne arkitekturs udvikling. Jacobsens hvide by med boligbebyggelsen Bellavista, Bellevueteatret og Bellevue Strandbad er på mange måder sindbilledet på en dansk funktionalisme. Gennem disse anlæg blev sommerminder fra stranden og ture i Dyrehaven i mange københavneres bevidsthed på forunderlig vis forenet med 30 ernes funktionalisme: Isvafler, høje træer, lysreflekser fra havet og funktionalistisk maskinfascination i et særegent blandingsforhold. Senere føjede andre bebyggelser sig naturligt ind i anlægget. Efter krigen tegnede Jacobsen kæde- og rækkehusbebyggelserne, Søholm, som også rummer hans eget hus. Søholm afslutter i begyndelsen af 50 erne Jacobsens Bellevue-kvarter mod syd og er med sit åbne rum ud til Øresund og sine mange diagonaler, der muliggør havudsigt, Side 2

5 Havefacaden. Arne Jacobsen har under opførelsen ændret udtrykket i facadepartiet i soveværelse, der nu blot har én havedør i stedet for en dobbeltfløjet dør som oprindeligt tænkt. en slags nyfortolkning af Bellavista. Søholms skrå tage og gule murstensfacader er imidlertid også udtryk for en modernisme, som i højere grad end Bellavistas hvidpudsede funktionalisme trækker på lokale, danske bygningstraditioner. Som slutstenen på værket får Jacobsen i 96 opført bebyggelsen Ved Bellevue Bugt, der består af et langstrakt etagehus langs Kystbanen og fire lave atriumhuse ud til Øresund. Denne bebyggelse lukker hullet mellem Bellavista og Søholm og har med sine mere anonyme facader karakter af at være et neutralt bindeled mellem de to mere sammensatte bebyggelser. De tre bebyggelser, Bellavista, Søholm og Ved Bellevue Bugt, indgår på denne måde i en nøje planlagt sammenhæng, hvor udsigten over Øresund er det tilbagevendende hovedmotiv. Artiklen fokuserer på Arne Jacobsens eget hus i Søholm-bebyggelsen, men betragter ikke huset isoleret. Som antydet, er omgivelserne og ikke mindst placeringen ud til Øresund nemlig afgørende, hvis man vil forstå huset. Hvor man i et vist omfang kan betragte Jacobsens første eget hus, funkisvillaen på Godfred Rodes Vej fra , som et isoleret anlæg, giver dette ikke mening i forhold til Søholm. Her er Jacobsens hus frem for alt et led i en stor og kompleks komposition, hvor arkitekturen bliver flettet sammen med stedet på en sjælden raffineret måde. Side 3

6 SOL, SUND OG TRÆER Søholm-bebyggelsen ligger mellem Kystbanen, Strandvejen og Slotsalléen på en stor grund, der tidligere tilhørte patriciervillaen Søholm. Bebyggelsen er opført i tre etaper: Søholm I fra 95, der rummer fem kædehuse, herunder Jacobsens eget hus; Søholm II fra 95, der består af ni rækkehuse, placeret parallelt med Kystbanen; og endelig Søholm III fra 954, der er udformet som fire forskudte rækkehuse og kun er i ét plan, så udsigten fra de andre huse bevares. Af hensyn til den omkringliggende villabebyggelse er hele Søholm-bebyggelsen betydeligt lavere og mindre tæt end Bellavista. Til venstre: Originaltegning af nordøstfacaden af Arne Jacobsen: Bebyggelse paa Søholm, signeret og dateret 3/2 47. Til højre: Situationsplan. Kigger man nærmere på Søholm I-III, viser det sig, at husenes indbyrdes placering og lokale forskydninger er et resultat af en ligning, hvor solorientering, sundudsyn og nogle store træer fra den oprindelige have indgår som centrale elementer. Tilsammen former de tre bygningsafsnit et stort landskabeligt rum, en slags plads, der åbner sig mod Øresund. Denne åbning og vinklingen af de enkelte huse i Søholm I og III er medvirkende til, at alle boligerne får sundudsigt. Hermed vender havefacaderne i afsnit I og III mod sydøst et kompromis mellem god solorientering og udsigt. I Søholm II er rækkehusene desuden delt op i to afsnit af hensyn til en gruppe flotte gamle platantræer. Også den åbne plads flankeres ud mod sundet af tre gamle træer, hvoraf to står i Arne Jacobsens egen forhave. Set inde fra bebyggelsen virker disse træer som sætstykker, der markerer forgrunden i et klassisk landskabsmaleri med Øresund som baggrund. Side 4

7 Søholm I. Gavle mod Nordøst. Rækkehusbebyggelsens fem huse har en skrå og forskudt tagform, der fortsætter over i en mellembygning, som forbinder dem indbyrdes. Mellembygningen fletter visuelt de fem kædehuse sammen til et slags tredimensionelt ornament, en mæanderbort i mursten og grå eternit. Samtidig træder det enkelte hus frem som en egen figur i kraft af den markante tagform, en skorsten og et par kvadratiske vindueshuller. Grundens lette hældning ned mod Øresund og de lave buskadser er ligeledes med til at understrege denne udsigt. Arne Jacobsen har virtuost forenet et malerisk skønhedsideal med et funktionalistisk ideal om solorientering og repetition af bygningstyper. SAMMENFLETNING De fem kædehuse i Søholm I, hvoraf det sidste hus ud til Strandvejen blev Jacobsens eget, er bebyggelsens mest komplekse afsnit. Hvert enkelt hus har som kendemærke en skrå og forskudt tagform, der på en måde genfortolker husenes indbyrdes forskydning i planen. En del af det skrå tag fortsætter over i en mellembygning, der forbinder husene indbyrdes. Mellembygningen og samspillet mellem plan og facade fletter visuelt de fem kædehuse sammen til et slags tredimensionelt ornament, en mæanderbort i mursten og grå eternit. Samtidig træder det enkelte hus frem som en egen figur i kraft af den markante tagform, en skorsten og et par kvadratiske vindueshuller. Disse elementer giver huset karakter af at være en maske eller et ansigt, der kigger ud over sundet. Kædehusene ligger på denne måde og vipper mellem at være individuelle figurer og led i en sammenfletning. Der er tale om en række interessante arkitektoniske tvetydigheder, der underbygges af, at langsiden på det enkelte hus fremstår som en gavl. Man bliver på en fascinerende måde i tvivl om, hvor forsiden er, og hvor det enkelte hus starter eller slutter. Side 5

8 Og igen er kompositionen ikke kun æstetisk begrundet: Den forskudte tagform giver plads til et højtliggende vinduesbånd, der trækker et blidt nordlys ind i huset, mens taget hælder ned som kasketskygge mod havesidens mere skarpe sydlys. Ved hvert af husene skaber forskydningerne desuden inde i haven et intimt lille uderum og ud mod vejen en lille forplads, der i en vinkel afskærmer ankomsten til indgangsdøren i østgavlen og til en garage i kælderetagen. Jacobsens enderækkehus er som udgangspunkt identisk med de fire andre huse, men får dog umiddelbart efter færdiggørelsen en toetages tilbygning i østgavlen. Denne tilbygning havde Jacobsen sandsynligvis allerede tænkt ind i sit oprindelige forslag, men den kunne først bygges efter, at en arealbegrænsning, der fulgte med billige statslån til byggeri, blev udvidet fra 0 kvadratmeter til 30 kvadratmeter. Et vigtigt arkitektonisk element er desuden Arne Jacobsens egen have, der beskrives nærmere i en anden artikel i denne publikation. Til venstre: Sydøstfacaden. Øverst opholdsstuen med overdækket balkon og nederst soveværelse. I forgrunden anes Arne Jacobsens faste arbejdsplads i haven. I midten: Indgangsfacade mod nordøst med 43 indhugget i granithavemuren, der skærmer grunden langs Strandvejen. Til højre: Indgangsparti til tegnestue og garage. STOFLIGHED På samme måde som husene i deres ydre form forholder sig til omgivelserne, er også materialerne et udtryk for en grundig læsning af farveholdninger og stofvirkninger på stedet. Om materialerne skriver Jacobsen i Arkitekten i 95: Husene er opført af gule sten af blød karakter, som hurtigt vil få en patinering og blive grå. Brystninger og Side 6

9 Til venstre: Sydøstfacaden set fra haven. Til højre: Kig fra opholdsstuen på. sal mod overdækket balkon og Øresund. altaner er gule, det øvrige træværk står i hvidt, dog er de bagved liggende træpartier malet i en grå farve, der er afstemt efter de grågule sten, granitmurene, pilehegnene og det mørke grå eternittag. Jacobsen lægger således vægt på, at materialerne er afstemt efter hinanden, og på, at de kan patinere smukt sammen. Derudover passer de fint med sandstranden, de store træer og granitværnene langs Strandvejen. Husene fremtræder dermed ikke som isolerede objekter, men synes at gro gradvist frem af omgivelserne: En granitstensmur omkranser grunden omkring Jacobsens hus, herefter kommer et pilehegn, et buskads eller en hæk, og endelig rejser de grågule husmure sig mellem et par gamle træer. Alt sammen med en ru stoflighed og farveholdning, som man kan genfinde i den omgivende natur. En sådan materialekarakter bryder med funktionalismens ideal om en arkitektur bestående af hvidpudsede og geometrisk veldefinerede volumener. Søholm ligger i stedet i forlængelse af en tendens i efterkrigsarkitekturen, der dyrker det mere traditionelle og håndværksbaserede, murede byggeri. Denne tendens bliver i Danmark lanceret under betegnelsen den funktionelle tradition af arkitekten Kay Fisker, der ofte nævner P. V. Jensen Klint, arkitekten bag Grundtvigskirken, som en vigtig inspirationskilde. Også Søholm gennemspiller med sin gule tegl og sine krystallinske former nogle af de samme temaer, som man kan finde i Klints Grundtvigskirke. I sidste ende står fascinationen af de ru naturmaterialer i gæld til romantikken ligesom dyrkelsen af den rene abstraktion med modsat fortegn ligeledes gør det. Søholm rummer tilsyneladende begge aspekter. Side 7

10 Side 8

11 Modsatte side: Et kig fra opholdsstuen ned over spisestuen. INTERIØR Husenes mange forskydninger og orientering i forskellige retninger kommer tilsvarende til udtryk i det indre, der på trods af det beskedne areal på 0 kvadratmeter virker meget rummeligt. Også her fornemmer man, at de enkelte rum forholder sig til det omgivende sted og til hinanden på en velovervejet måde. Til venstre: Opholdsstuen på. sal med indbygget pejs og plantekumme set fra dør til balkon mod trappen til spisestuen. Skydedøren i midten af billedet fører ind til Jacobsens private atelier. Til højre: Opholdsstuens udsigt mod Øresund. Jacobsens enderækkehus er, som nævnt, lidt større end de andre, men har ligesom de andre huse det samme hovedelement, en lang og smal bygningskrop, der krones af den skæve tagform. Dette tag dækker over en høj spisestue i stueetagen og en opholdsstue på første sal. De to stuer hænger sammen, idet en elegant trappe og en åben balkon sikrer den rumlige forbindelse mellem dem. Begge stuer formidler hermed på trods af deres beskedne areal en overraskende følelse af god plads, og begge nyder godt af skrå lofter, der kulminerer umiddelbart over balkonkanten i et højtliggende vinduesbånd. Men samtidig kan stuerne også vidt forskellige ting: Opholdsstuen ligger relativt ugenert og har sundudsigt gennem et glasparti i hele rummets bredde, mens spisestuen er husets centrale gennemgangsrum og kun har direkte kontakt til en afskærmet udendørs terrasse i haven. Først for enden af dagligstuen, der forlænges i en udendørs altan, møder man husets eneste store sundpanorama som det afsluttende clou på vejen op gennem huset. Side 9

12 Løsningen med en dobbelthøj stue, der står i forbindelse med et andet rum på en balkon, er en velkendt modernistisk figur, der for alvor bliver introduceret med Le Corbusiers Pavillon d Esprit Nouveau fra 925. Det særlige ved Søholm er imidlertid, at husets ydre kontur er nøje afstemt efter de interne bevægelsesforløb og forskellige typer rum. Husets øvrige rum er tydeligvis sekundære i forhold til de to stuer. På den ene side af spisestuen ligger entréen og ud til haven familiens tre soveværelser. På den anden side ligger domestikregionen med køkken, pigekammer og en trappe ned til garagen og kælderen, der er indrettet til erhverv og rummede Jacobsens tegnestue. Adgangen til tegnestuen foregår udefra gennem en separat indgangsdør ved siden af garagen. Med den omtalte tilbygning ved østgavlen, der kun findes i Jacobsens hus, opstod tre nye rum på alle etager: Et ekstra rum i kælderen til tegnestuen, et møderum i stueetagen og et atelier på første sal. I modsætning til spise- og opholdsstuen har de øvrige rum mindre kvadratiske vinduer, der kun indrammer en begrænset del af udsigten, og som ofte forholder sig til et bestemt rum i den omgivende have. Der er således et klart aflæseligt hierarki mellem husets forskellige rum og åbninger, der som regel forholder sig meget præcist til havens forskellige rum. Til venstre: Udsnit af mødelokale med indbyggede skabe og skuffer tegnet til huset af Arne Jacobsen. I midten: Trappen forbinder den dobbelthøje stue med opholdsstuen på. sal. Det svungne messinggelænder er tegnet til huset af Arne Jacobsen. Til højre: Fra atelier på. sal med indbyggede skabe i Oregon pine ud gennem skydedør til opholdsstuen. Tilsvarende er detaljeringen med til at understrege hierarkiet i de enkelte rum. I tegnestuen har eksempelvis de mange indbyggede hylder, der alle er hvidmalede, en nødtørftig karakter, mens to indbyggede skænke i spisestuen og atelieret på første Side 0

13 Til venstre, øverst: Indbygget loftslampe tegnet til huset af Arne Jacobsen. Til venstre, nederst: Dørgreb tegnet af Arne Jacobsen i 956. Til højre: Nærbillede af indbygget inventar i atelier på. salen tegnet til huset af Arne Jacobsen. sal er minutiøst udført i Oregon pine. Vinduerne har dog stort set overalt glaslister i mahogni, hvilket giver dem en sprød og forfinet karakter. På vigtige overgangssteder kan de arkitektoniske led virke som skulpturer i sig selv, for eksempel en pejs med en tilhørende blomsterkumme, der typisk for Jacobsen står ved vinduet i opholdsstuen, eller trappen mellem opholdsstuen og spisestuen. Jacobsens detaljering er aldrig anmassende, men altid nøje tilpasset situationen. DET SÆRLIGE VED SØHOLM Det er fascinerende at iagttage, hvordan Jacobsen i Søholm har været i stand til at flette en række temaer sammen til en kompleks, men afbalanceret helhed. I den forbindelse bliver de enkelte temaer tilsyneladende aldrig overspillet. Det enkelte kædehus får således lov til at stå frem som en individuel figur, men bliver samtidig fastholdt som et led i kæden, hvor ingen af siderne entydigt fremstår som hovedfacade. Udsigten over sundet spiller en markant rolle, men bliver kun for alvor eksponeret i opholdsstuen. I resten af huset oplever man den kun i små udsnit gennem præcist placerede kvadratiske vinduer. Der er ikke tale om en banal panoramaarkitektur, men om en arkitektur, der præcist orkestrerer sine virkemidler. Også stedets øvrige kendetegn bliver flettet ind i arkitekturen gennem bibeholdelse af gamle træer, der spiller en vigtig rolle i kompositionen, og gennem en materialeholdning, der afspejler stofvirkninger og farvenuancer på stedet. Side

14 Alt dette betyder dog ikke, at husene virker anonyme eller traditionelle. Tværtimod er det skarpskårne udtryk og repetitionen med til at tilføje en moderne accent. En kontrast, der netop gør, at man får øje på stedet på ny, genopdager træernes furede skønhed, den store horisont og lyset. Som arkitekten Kjeld Vindum har gjort rede for, kommer Søholm-bebyggelsen til at markere Jacobsens internationale gennembrud. Man kan finde lignende skrå tagformer tidligere i historien, men netop konstellationen af det skæve tag, skorstenen og den dobbelthøje stue var ny og vakte berettiget opsigt, da bebyggelsen stod færdig i 95. Bebyggelsen bryder samtidig med såvel funktionalismens forkærlighed for geometrisk klare volumener som med den funktionelle traditions dyrkelse af for eksempel sadeltaget som regionalt varemærke. Til venstre: Tegnestuen set fra indgangsdøren. Lyskasser sikrede lysindfald på tegnestuen. Mange af Jacobsens hovedværker blev skabt her, bl.a. Nationalbanken, SAS Royal Hotel og St Catherine s College. Til højre: Tegnestuens værkfører-bur. Søholm er med andre ord et markant værk i Jacobsens arkitektoniske udvikling, der helt konkret kan aflæses i de tre bygningsanlæg langs Strandvejen, Bellavista, Søholm og Ved Bellevue Strand. Hver af disse repræsenterer på deres tilblivelsestidspunkt det nyeste inden for arkitekturen, men samtidig rummer de også et gennemgående tema. Et tema, der handler om kroppens oplevelse eller sansning af stedet. For eksempel blikket over havet, orienteringen mod solen og bevægelsen gennem forskellige rum, der knytter an til det omgivende landskab. Jacobsens arkitektur er på én gang moderne og situationsbevidst. Side 2

15 Originale plantegninger af Arne Jacobsen fra 947. Øverst:. sal. I midten: Stueplan. Nederst: Tegnestue. Enderækkehuset er større end de øvrige rækkehuse. De ekstra m 2 er fordelt på: Atelier, Mødelokale og Tegnestue. Side 3

16 HAVEPLANEN. Arundinaria murielæ. Bambus. 2. Arundinaria nitida. Bambus. 3. Arundinaria aurieoma. Bambus. 4. Sasa japonica. Bambus. 5. Sasa seanensis nebulosa. Bambus. 6. Taxus baccata (hæk). 7. Lærk (hæk). Larix leptolepis. 8. Forskellige stauder. 9. Taxodium destichum (sumpcypres). 0. Pæonia delavayi (træagtig pæon).. Pachysandra terminalis. 2. Erica carnea alba (hvid lyng). 3. Arundo donax. 4. Sorbus koemmeana (hvid røn). 5. Metasequoia glyptostroboides. 6. Miscanthus Zebrinus. Græsser. 7. Miscanthus gracillimus. Græsser. 8. Avena sempervirens. Græsser. 9. Pæonia arborea. Træagtig pæon. 20. Viburnum davidii. 2. Rodgersia tabularis. 22. Myrica (Pors). 23. Paulownia tonebtosa. 24. Rhus typhima laciniata. 25. Acer japonocum Picea nidiformis (dværggran). 27. Hedera colnica (vedbend). 28. Asarum europæum Berberis verruculosa. 30. Rhus typhina. 3. Stephanandra incisa. 32. Fuglebad Stephanandra incisa. 34. Cotoneaster salicifolia. 35. Robinea pseudoacacia. 36. Ulmus (elm). 37. Laburnum (guldregn). 38. Pyracantha (ildtorn). 39. Cotoneaster dammeri. 40. Hedera helix (vedbend). 4. Berberis polyantha. 42. Crinum powellii. 43. Hydrangea sargentiana. 44. Acapanthus. 45. Hippophae (sandtorn). 46. Eremurus robustus. 47. Orchideer. 48. Yuaca filamentosa. 49. Pieris japonica. 50. Evonymus inima. 5. Gunnera chiliensis. 52. Pinus sylvestria (skovfyr). 53. Ribes alpinum. 54. Euphorbia lathyrus. 55. Miscanthus varigatus. 56. Veratum nigrum. 57. Cotoneaster multiflora. 58. Lilium henryi. 59. Gypsophilla repens. 6o. Gentiana aselepiadea. 6. Gentiana sino ornata. 62. Potophyllum emadi. 63. Clematis macropetale. 64. Hedera conglomerata. 65. Prunus schipkaensis. 66. Lilius gigantum. 67. Vedbend conglomerata. 68. Figen. 69. Clematis le coultre. 70. Akebia quirata. 7. Betula pendula. 72. Dianthus duches of fiet. 73. Rodgersia podophylla. 74. Lonocera tragophylla. 75. Pinus cembra. 76. Berberis stenophylla. 77. Prunus schipkaensis. 78. Aristolochia durior. 79. Lonicera henryi. 8o. Viburnum rhytidophyllum. 8. Solplads. 82. Skyggeplads

17 Der er kun få blomster i haveanlægget, der så til gengæld lyser op, hvor de står mod de grønne tableauer. HAVEN PÅ STRANDVEJEN 43 Af Realea Arne Jacobsen nærede en livslang interesse for botanik, der både kom til udtryk i de ofte kunstnerisk anlagte arealer omkring hans bygningsværker og i mange af Jacobsens øvrige arbejder såsom tapeter og tekstiler, hvor motiver fra haveanlægget var yndet og hyppigt brugt. Det lille fredede haveanlæg ved huset på Strandvejen 43 adskiller sig markant fra Arne Jacobsens øvrige og regnes som et af hans mesterværker inden for havearkitektur. Hvor han i tråd med funktionalismens idéer typisk laver meget enkle haveanlæg omkring sine enfamilieshuse med en plæne, enkelte træer og kun få vækster at passe for ejeren, er hans egen have en tæt pakket eksotisk oase. Anlæggets blot 300 m 2 er sirligt anlagt af Jacobsen selv og indeholder et væld af planter oprindeligt over 300. Det skrå haveareal er inddelt i flere små haverum adskilt af tynde lærkehække i varierende højder. Og kigger man nærmere på havens plantegning, kan man se, at flisearealet i haven er anlagt således, at haveplanen gentager husets stærke linjer. Det er derfor tydeligt, at anlægget ikke blot er tænkt som et appendiks til bygningen, men er en naturlig forlængelse af den. Have og bygning er ét sammenhængende værk, der gentager og spejler hinanden. En stor del af haven er lige som havegangene belagt med grå sandstensfliser. Det giver sammen med afskærmningerne mod sundet haven et gårdhave-agtigt præg. Afskærmningerne mod Sundet bevirker samtidig, at der ikke er ét kig til Sundet, der ville trække betragterens opmærksomhed væk fra haveoplevelsen, men i stedet er skabt små Side 5

18 Til venstre: Visuelle virkninger skabes i legen med forskellige bladformer og løvfarver. Til højre: Tynde lærkehække deler haven op i små rum. Bagest anes det faste arbejdsbord, Arne Jacobsen etablerede i haven til sig selv, og hvor han ofte sad og arbejdede med sine skitser. (Haveplanen, 82). kighuller, der glimtvis giver havudsigt på rundturen i oasen. Havens disposition skaber desuden brudte ganglinjer, der vækker nysgerrighed, og sammen med væksternes forskellige højder giver det hele tiden nye oplevelser for betragteren under rundturen i det frodige haveanlæg. De mange haverum indeholder opterede vækster, der er sammensat med stor botanisk indsigt og kunstnerisk overblik. Planterne er nøje udvalgte efter løvets farve, form og struktur langt de fleste grønne vækster uden farverige blomster. Bl.a. bregner og bambus forekommer hyppigt og i talrige varianter i haven. De visuelle virkninger skabes i stedet i legen med kontraster mellem forskellige bladformer og løvfarver samt i vekslinger mellem frodigt voksende planter og formklippede vækster. Der er kun få blomster i anlægget, der så til gengæld lyser op, hvor de står mod alle de grønne tableauer. Haven er anlagt med varierende oplevelser fra februar til december kun januar er arbejdsfri måned. Haven indeholder enkelte træer i den nordlige del, der er blevet stående fra parken, der var en del af patriciervillaen Søholm, der oprindeligt lå på grunden, men ellers indeholder anlægget ikke store træer i stedet skærmer formklippede bambus i bunden af haven. Flere vækster bl.a. Euonymus minimus, der ligner husfred på bladene får lov at vokse ud over havegangene. Det er med til at sikre, at der ikke er skarpe afgrænsninger mellem gangarealer og bede. Der hersker alligevel en egen ro i haven, der kan nydes flere steder fra huset, bl.a. fra stuen på. sal. I ét af havens solrige rum indrettede Arne Jacobsen en fast arbejdsplads til sig selv, og her sad han ofte med sit arbejde. Haven på Strandvejen 43 kom på den måde til at spille en dobbeltrolle for Jacobsen. Den er både resultatet af Jacobsens eget arbejde og inspirationskilde for hans virke. Hans talrige akvareller, tapet- og tekstilarbejder ikke mindst. Side 6

19 LITTERATUR Carsten Thau og Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, København 998. Félix Solaguren-Beascoa de Corral, Arne Jacobsen, Barcelona 989. Arkitekten, månedshæfte 2, 95. Kulturarvstyrelsen, Gentofte. Atlas over bygninger og bymiljøer, København Originale tegninger fra Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger OM FORFATTEREN Peter Thule Kristensen er arkitekt, ph.d. og adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han forsker og underviser primært i arkitekturhistorie og teori. April 2007 Arne Jacobsens eget hus Strandvejen 43 ISBN Udgivet af: Realea A/S Tekst og redaktion: Peter Thule Kristensen og Realea A/S Layout: Realea A/S Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Foto: Side 5 og 6: Realea A/S Øvrige: Per Munkgård Thorsen/Lars Degnbol Forside foto: Strandvejen 43, fra Strandvejen Bagside foto: Hoveddøren. Originalt dørskilt

20

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S

ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S JACOBSEN, ARNE 1902-1971, arkitekt og designer, professor på Kunstakademiet i København (1956-65). Født 11. februar 1902 i København. Faderen,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen Fredningsforslaget omfatter: Motorrenoveringsvirksomhed med skorsten, opført 1956 af Arne Jacobsen til fabrikant Carl Christensen.

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro 2 INTRO 3 Indhold Velkommen til en smagfuld bid af Østerbro INTRO 3 OMRÅDE 4 ARKITEKTUR 6 EKSTERIØR 8 Mit elskede Østerbro hører du til typen, der

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne 8 Living Møbeldesign SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Et hus, der emmer af kunst

Et hus, der emmer af kunst tirsdag 1. september 2009 Et hus, der emmer af kunst Keramiker Helle Duus Weiss har udbygget sin 1950'er-murstensvilla med et elegant udstillingsrum til sine værker. Se de flotte billeder af et hus og

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Af Helen Wiggers. Foto Line Klein. Nr. 5 2012 BO BEDRE

Af Helen Wiggers. Foto Line Klein. Nr. 5 2012 BO BEDRE HUSET MEd Der stod 1922 på det smukke hus dåbsattest, og det var i ganske dårlig stand, da Camilla Miehe-Renard og Nicolai Gohs overtog det i 2008, så de endte med at totalrenovere det. Dette blev gjort

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

BERLINGSBAKKE 15. Diskret luksus på bedste beliggenhed

BERLINGSBAKKE 15. Diskret luksus på bedste beliggenhed 15 Diskret luksus på bedste beliggenhed FORSIDE I BOLIGEN I Arkitektur I LANDSKABSArkitektur I INDRETNING I KØKKEN I BAD I DETALJER I STEMNING I PLAntegning I OMRÅDET I FAKTA I KONTAKT LIEBHAVER DRØMMEBOLIG

Læs mere

SkagenhuS - Serien 118

SkagenhuS - Serien 118 Skagenhus - Serien 118 Klassisk dansk arkitektur Alle kender Skagenhusene. De karakteristiske, gulmalede huse, som har deres oprindelse på toppen af Danmark, hvor de to have mødes. Her ligger de med marehalmen

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Visionære håndværkere Arkitekt ADA Henning Gudnitz startede sin tegnestue i 1977. I oktober 2005 blev arkitekt m.a.a. Jens Frederiksen og arkitekt m.a.a. Arne Christensen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere