ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S"

Transkript

1 ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 43 UDGIVET AF REALEA A/S

2 JACOBSEN, ARNE , arkitekt og designer, professor på Kunstakademiet i København (956-65). Født. februar 902 i København. Faderen, Johan Jacobsen, var grosserer. Moderen, Pouline Jacobsen, var bankuddannet. Dimitteret fra Teknisk Skole i København i 924. Kunstakademiets Arkitektskole i København ( ) Medarbejder hos stadsarkitekten i København. Fra 930 til sin død i 97 egen tegnestue. TUSINDKUNSTNER Arne Jacobsen er en ener og kendt verden over. Han markerede sig stærkt og personligt i dansk arkitektur og design i mere end et halvt århundrede gennem sine mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til møbler og brugskunst. Han favnede vidt, lige fra de funktionalistiske linjer i store byggerier til enkeltheden i hans berømte bestikserie. Det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Blandt Jacobsens hovedværker indenfor arkitekturen finder vi bl.a.: Bellavista i Klampenborg (933-34), Bellevue Teater (935-36), Århus Rådhus (s m Erik Møller) (939-42), Søllerød Rådhus (s m Flemming Lassen) (940-42), Søholm kædehus-bebyggelsen i Klampenborg (950-54), Rødovre Rådhus (957), Glostrup Rådhus (958), Munkegårdsskolen i Kbh. (955-59), SAS Royal Hotel Kbh. ( ), Toms Chokoladefabrik i Ballerup (96), Danmarks Nationalbank (påbegyndt 965), St Catherine s College i Oxford (964-66).

3 FORORD Oktober 2005 købte ejendomsselskabet Realea A/S arkitekten Arne Jacobsens eget rækkehus, Strandvejen 43 i Klampenborg, og selskabet har netop gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen. Rækkehuset er opført som kombineret privatbolig og tegnestue for Arne Jacobsen. Han flyttede hertil fra Gotfred Rodes Vej 2 i Charlottenlund i 95 og boede og arbejdede her indtil sin død i 97. Ejendommen indgår i rækkehusbebyggelsen Søholm, som ligger syd for Bellavista ved Strandvejen i Klampenborg. Bebyggelsen er opført i 3 etaper med hver sin hustype, alle efter tegning af Arne Jacobsen, hvis eget hus indgår i den sydlige bebyggelse bestående af 5 kædehuse opført 95. Husrækken er anlagt i forskudt plan og med bygningsenhederne hver især adskilt med en mellembygning, hvorved det enkelte hus markerer sig som en selvstændig, tredimensionel komposition i helheden. Bellavista, Bellevue Teateret og Bellevue Badet i Klampenborg var sammen med de 8 rækkehuse i komplekset Søholm med til at sikre Arne Jacobsens internationale gennembrud. Arne Jacobsen har desuden haft stor betydning for dansk kunstindustri ved at fremstille forlæg til møbler, tekstiler, tapeter og sølvtøj m.v., og det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv. Strandvejen 43 er et eksempel herpå. Både rækkehuset og haven blev fredet i 987. Realea ønsker med denne publikation at fremvise et markant arkitektonisk og arkitekturhistorisk værk, der på én gang spejler og dannede ramme om en af vor tids største danske arkitekter, Arne Jacobsen og hans arbejde. Realea A/S April 2007 Side

4 Originaltegning af sydøstfacade af Arne Jacobsen: Bebyggelse paa Søholm, signeret og dateret 3/2 47. SITUATIONSBEVIDST MODERNISME Af Peter Thule Kristensen Mellem Bellevue-bugten og Kystbanen ligger en række bygningsanlæg, der indtager en enestående stilling i det 20. århundredes arkitekturhistorie. De er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen over en trediveårig periode og er hver for sig fine eksponenter for forskellige stadier i den moderne arkitekturs udvikling. Jacobsens hvide by med boligbebyggelsen Bellavista, Bellevueteatret og Bellevue Strandbad er på mange måder sindbilledet på en dansk funktionalisme. Gennem disse anlæg blev sommerminder fra stranden og ture i Dyrehaven i mange københavneres bevidsthed på forunderlig vis forenet med 30 ernes funktionalisme: Isvafler, høje træer, lysreflekser fra havet og funktionalistisk maskinfascination i et særegent blandingsforhold. Senere føjede andre bebyggelser sig naturligt ind i anlægget. Efter krigen tegnede Jacobsen kæde- og rækkehusbebyggelserne, Søholm, som også rummer hans eget hus. Søholm afslutter i begyndelsen af 50 erne Jacobsens Bellevue-kvarter mod syd og er med sit åbne rum ud til Øresund og sine mange diagonaler, der muliggør havudsigt, Side 2

5 Havefacaden. Arne Jacobsen har under opførelsen ændret udtrykket i facadepartiet i soveværelse, der nu blot har én havedør i stedet for en dobbeltfløjet dør som oprindeligt tænkt. en slags nyfortolkning af Bellavista. Søholms skrå tage og gule murstensfacader er imidlertid også udtryk for en modernisme, som i højere grad end Bellavistas hvidpudsede funktionalisme trækker på lokale, danske bygningstraditioner. Som slutstenen på værket får Jacobsen i 96 opført bebyggelsen Ved Bellevue Bugt, der består af et langstrakt etagehus langs Kystbanen og fire lave atriumhuse ud til Øresund. Denne bebyggelse lukker hullet mellem Bellavista og Søholm og har med sine mere anonyme facader karakter af at være et neutralt bindeled mellem de to mere sammensatte bebyggelser. De tre bebyggelser, Bellavista, Søholm og Ved Bellevue Bugt, indgår på denne måde i en nøje planlagt sammenhæng, hvor udsigten over Øresund er det tilbagevendende hovedmotiv. Artiklen fokuserer på Arne Jacobsens eget hus i Søholm-bebyggelsen, men betragter ikke huset isoleret. Som antydet, er omgivelserne og ikke mindst placeringen ud til Øresund nemlig afgørende, hvis man vil forstå huset. Hvor man i et vist omfang kan betragte Jacobsens første eget hus, funkisvillaen på Godfred Rodes Vej fra , som et isoleret anlæg, giver dette ikke mening i forhold til Søholm. Her er Jacobsens hus frem for alt et led i en stor og kompleks komposition, hvor arkitekturen bliver flettet sammen med stedet på en sjælden raffineret måde. Side 3

6 SOL, SUND OG TRÆER Søholm-bebyggelsen ligger mellem Kystbanen, Strandvejen og Slotsalléen på en stor grund, der tidligere tilhørte patriciervillaen Søholm. Bebyggelsen er opført i tre etaper: Søholm I fra 95, der rummer fem kædehuse, herunder Jacobsens eget hus; Søholm II fra 95, der består af ni rækkehuse, placeret parallelt med Kystbanen; og endelig Søholm III fra 954, der er udformet som fire forskudte rækkehuse og kun er i ét plan, så udsigten fra de andre huse bevares. Af hensyn til den omkringliggende villabebyggelse er hele Søholm-bebyggelsen betydeligt lavere og mindre tæt end Bellavista. Til venstre: Originaltegning af nordøstfacaden af Arne Jacobsen: Bebyggelse paa Søholm, signeret og dateret 3/2 47. Til højre: Situationsplan. Kigger man nærmere på Søholm I-III, viser det sig, at husenes indbyrdes placering og lokale forskydninger er et resultat af en ligning, hvor solorientering, sundudsyn og nogle store træer fra den oprindelige have indgår som centrale elementer. Tilsammen former de tre bygningsafsnit et stort landskabeligt rum, en slags plads, der åbner sig mod Øresund. Denne åbning og vinklingen af de enkelte huse i Søholm I og III er medvirkende til, at alle boligerne får sundudsigt. Hermed vender havefacaderne i afsnit I og III mod sydøst et kompromis mellem god solorientering og udsigt. I Søholm II er rækkehusene desuden delt op i to afsnit af hensyn til en gruppe flotte gamle platantræer. Også den åbne plads flankeres ud mod sundet af tre gamle træer, hvoraf to står i Arne Jacobsens egen forhave. Set inde fra bebyggelsen virker disse træer som sætstykker, der markerer forgrunden i et klassisk landskabsmaleri med Øresund som baggrund. Side 4

7 Søholm I. Gavle mod Nordøst. Rækkehusbebyggelsens fem huse har en skrå og forskudt tagform, der fortsætter over i en mellembygning, som forbinder dem indbyrdes. Mellembygningen fletter visuelt de fem kædehuse sammen til et slags tredimensionelt ornament, en mæanderbort i mursten og grå eternit. Samtidig træder det enkelte hus frem som en egen figur i kraft af den markante tagform, en skorsten og et par kvadratiske vindueshuller. Grundens lette hældning ned mod Øresund og de lave buskadser er ligeledes med til at understrege denne udsigt. Arne Jacobsen har virtuost forenet et malerisk skønhedsideal med et funktionalistisk ideal om solorientering og repetition af bygningstyper. SAMMENFLETNING De fem kædehuse i Søholm I, hvoraf det sidste hus ud til Strandvejen blev Jacobsens eget, er bebyggelsens mest komplekse afsnit. Hvert enkelt hus har som kendemærke en skrå og forskudt tagform, der på en måde genfortolker husenes indbyrdes forskydning i planen. En del af det skrå tag fortsætter over i en mellembygning, der forbinder husene indbyrdes. Mellembygningen og samspillet mellem plan og facade fletter visuelt de fem kædehuse sammen til et slags tredimensionelt ornament, en mæanderbort i mursten og grå eternit. Samtidig træder det enkelte hus frem som en egen figur i kraft af den markante tagform, en skorsten og et par kvadratiske vindueshuller. Disse elementer giver huset karakter af at være en maske eller et ansigt, der kigger ud over sundet. Kædehusene ligger på denne måde og vipper mellem at være individuelle figurer og led i en sammenfletning. Der er tale om en række interessante arkitektoniske tvetydigheder, der underbygges af, at langsiden på det enkelte hus fremstår som en gavl. Man bliver på en fascinerende måde i tvivl om, hvor forsiden er, og hvor det enkelte hus starter eller slutter. Side 5

8 Og igen er kompositionen ikke kun æstetisk begrundet: Den forskudte tagform giver plads til et højtliggende vinduesbånd, der trækker et blidt nordlys ind i huset, mens taget hælder ned som kasketskygge mod havesidens mere skarpe sydlys. Ved hvert af husene skaber forskydningerne desuden inde i haven et intimt lille uderum og ud mod vejen en lille forplads, der i en vinkel afskærmer ankomsten til indgangsdøren i østgavlen og til en garage i kælderetagen. Jacobsens enderækkehus er som udgangspunkt identisk med de fire andre huse, men får dog umiddelbart efter færdiggørelsen en toetages tilbygning i østgavlen. Denne tilbygning havde Jacobsen sandsynligvis allerede tænkt ind i sit oprindelige forslag, men den kunne først bygges efter, at en arealbegrænsning, der fulgte med billige statslån til byggeri, blev udvidet fra 0 kvadratmeter til 30 kvadratmeter. Et vigtigt arkitektonisk element er desuden Arne Jacobsens egen have, der beskrives nærmere i en anden artikel i denne publikation. Til venstre: Sydøstfacaden. Øverst opholdsstuen med overdækket balkon og nederst soveværelse. I forgrunden anes Arne Jacobsens faste arbejdsplads i haven. I midten: Indgangsfacade mod nordøst med 43 indhugget i granithavemuren, der skærmer grunden langs Strandvejen. Til højre: Indgangsparti til tegnestue og garage. STOFLIGHED På samme måde som husene i deres ydre form forholder sig til omgivelserne, er også materialerne et udtryk for en grundig læsning af farveholdninger og stofvirkninger på stedet. Om materialerne skriver Jacobsen i Arkitekten i 95: Husene er opført af gule sten af blød karakter, som hurtigt vil få en patinering og blive grå. Brystninger og Side 6

9 Til venstre: Sydøstfacaden set fra haven. Til højre: Kig fra opholdsstuen på. sal mod overdækket balkon og Øresund. altaner er gule, det øvrige træværk står i hvidt, dog er de bagved liggende træpartier malet i en grå farve, der er afstemt efter de grågule sten, granitmurene, pilehegnene og det mørke grå eternittag. Jacobsen lægger således vægt på, at materialerne er afstemt efter hinanden, og på, at de kan patinere smukt sammen. Derudover passer de fint med sandstranden, de store træer og granitværnene langs Strandvejen. Husene fremtræder dermed ikke som isolerede objekter, men synes at gro gradvist frem af omgivelserne: En granitstensmur omkranser grunden omkring Jacobsens hus, herefter kommer et pilehegn, et buskads eller en hæk, og endelig rejser de grågule husmure sig mellem et par gamle træer. Alt sammen med en ru stoflighed og farveholdning, som man kan genfinde i den omgivende natur. En sådan materialekarakter bryder med funktionalismens ideal om en arkitektur bestående af hvidpudsede og geometrisk veldefinerede volumener. Søholm ligger i stedet i forlængelse af en tendens i efterkrigsarkitekturen, der dyrker det mere traditionelle og håndværksbaserede, murede byggeri. Denne tendens bliver i Danmark lanceret under betegnelsen den funktionelle tradition af arkitekten Kay Fisker, der ofte nævner P. V. Jensen Klint, arkitekten bag Grundtvigskirken, som en vigtig inspirationskilde. Også Søholm gennemspiller med sin gule tegl og sine krystallinske former nogle af de samme temaer, som man kan finde i Klints Grundtvigskirke. I sidste ende står fascinationen af de ru naturmaterialer i gæld til romantikken ligesom dyrkelsen af den rene abstraktion med modsat fortegn ligeledes gør det. Søholm rummer tilsyneladende begge aspekter. Side 7

10 Side 8

11 Modsatte side: Et kig fra opholdsstuen ned over spisestuen. INTERIØR Husenes mange forskydninger og orientering i forskellige retninger kommer tilsvarende til udtryk i det indre, der på trods af det beskedne areal på 0 kvadratmeter virker meget rummeligt. Også her fornemmer man, at de enkelte rum forholder sig til det omgivende sted og til hinanden på en velovervejet måde. Til venstre: Opholdsstuen på. sal med indbygget pejs og plantekumme set fra dør til balkon mod trappen til spisestuen. Skydedøren i midten af billedet fører ind til Jacobsens private atelier. Til højre: Opholdsstuens udsigt mod Øresund. Jacobsens enderækkehus er, som nævnt, lidt større end de andre, men har ligesom de andre huse det samme hovedelement, en lang og smal bygningskrop, der krones af den skæve tagform. Dette tag dækker over en høj spisestue i stueetagen og en opholdsstue på første sal. De to stuer hænger sammen, idet en elegant trappe og en åben balkon sikrer den rumlige forbindelse mellem dem. Begge stuer formidler hermed på trods af deres beskedne areal en overraskende følelse af god plads, og begge nyder godt af skrå lofter, der kulminerer umiddelbart over balkonkanten i et højtliggende vinduesbånd. Men samtidig kan stuerne også vidt forskellige ting: Opholdsstuen ligger relativt ugenert og har sundudsigt gennem et glasparti i hele rummets bredde, mens spisestuen er husets centrale gennemgangsrum og kun har direkte kontakt til en afskærmet udendørs terrasse i haven. Først for enden af dagligstuen, der forlænges i en udendørs altan, møder man husets eneste store sundpanorama som det afsluttende clou på vejen op gennem huset. Side 9

12 Løsningen med en dobbelthøj stue, der står i forbindelse med et andet rum på en balkon, er en velkendt modernistisk figur, der for alvor bliver introduceret med Le Corbusiers Pavillon d Esprit Nouveau fra 925. Det særlige ved Søholm er imidlertid, at husets ydre kontur er nøje afstemt efter de interne bevægelsesforløb og forskellige typer rum. Husets øvrige rum er tydeligvis sekundære i forhold til de to stuer. På den ene side af spisestuen ligger entréen og ud til haven familiens tre soveværelser. På den anden side ligger domestikregionen med køkken, pigekammer og en trappe ned til garagen og kælderen, der er indrettet til erhverv og rummede Jacobsens tegnestue. Adgangen til tegnestuen foregår udefra gennem en separat indgangsdør ved siden af garagen. Med den omtalte tilbygning ved østgavlen, der kun findes i Jacobsens hus, opstod tre nye rum på alle etager: Et ekstra rum i kælderen til tegnestuen, et møderum i stueetagen og et atelier på første sal. I modsætning til spise- og opholdsstuen har de øvrige rum mindre kvadratiske vinduer, der kun indrammer en begrænset del af udsigten, og som ofte forholder sig til et bestemt rum i den omgivende have. Der er således et klart aflæseligt hierarki mellem husets forskellige rum og åbninger, der som regel forholder sig meget præcist til havens forskellige rum. Til venstre: Udsnit af mødelokale med indbyggede skabe og skuffer tegnet til huset af Arne Jacobsen. I midten: Trappen forbinder den dobbelthøje stue med opholdsstuen på. sal. Det svungne messinggelænder er tegnet til huset af Arne Jacobsen. Til højre: Fra atelier på. sal med indbyggede skabe i Oregon pine ud gennem skydedør til opholdsstuen. Tilsvarende er detaljeringen med til at understrege hierarkiet i de enkelte rum. I tegnestuen har eksempelvis de mange indbyggede hylder, der alle er hvidmalede, en nødtørftig karakter, mens to indbyggede skænke i spisestuen og atelieret på første Side 0

13 Til venstre, øverst: Indbygget loftslampe tegnet til huset af Arne Jacobsen. Til venstre, nederst: Dørgreb tegnet af Arne Jacobsen i 956. Til højre: Nærbillede af indbygget inventar i atelier på. salen tegnet til huset af Arne Jacobsen. sal er minutiøst udført i Oregon pine. Vinduerne har dog stort set overalt glaslister i mahogni, hvilket giver dem en sprød og forfinet karakter. På vigtige overgangssteder kan de arkitektoniske led virke som skulpturer i sig selv, for eksempel en pejs med en tilhørende blomsterkumme, der typisk for Jacobsen står ved vinduet i opholdsstuen, eller trappen mellem opholdsstuen og spisestuen. Jacobsens detaljering er aldrig anmassende, men altid nøje tilpasset situationen. DET SÆRLIGE VED SØHOLM Det er fascinerende at iagttage, hvordan Jacobsen i Søholm har været i stand til at flette en række temaer sammen til en kompleks, men afbalanceret helhed. I den forbindelse bliver de enkelte temaer tilsyneladende aldrig overspillet. Det enkelte kædehus får således lov til at stå frem som en individuel figur, men bliver samtidig fastholdt som et led i kæden, hvor ingen af siderne entydigt fremstår som hovedfacade. Udsigten over sundet spiller en markant rolle, men bliver kun for alvor eksponeret i opholdsstuen. I resten af huset oplever man den kun i små udsnit gennem præcist placerede kvadratiske vinduer. Der er ikke tale om en banal panoramaarkitektur, men om en arkitektur, der præcist orkestrerer sine virkemidler. Også stedets øvrige kendetegn bliver flettet ind i arkitekturen gennem bibeholdelse af gamle træer, der spiller en vigtig rolle i kompositionen, og gennem en materialeholdning, der afspejler stofvirkninger og farvenuancer på stedet. Side

14 Alt dette betyder dog ikke, at husene virker anonyme eller traditionelle. Tværtimod er det skarpskårne udtryk og repetitionen med til at tilføje en moderne accent. En kontrast, der netop gør, at man får øje på stedet på ny, genopdager træernes furede skønhed, den store horisont og lyset. Som arkitekten Kjeld Vindum har gjort rede for, kommer Søholm-bebyggelsen til at markere Jacobsens internationale gennembrud. Man kan finde lignende skrå tagformer tidligere i historien, men netop konstellationen af det skæve tag, skorstenen og den dobbelthøje stue var ny og vakte berettiget opsigt, da bebyggelsen stod færdig i 95. Bebyggelsen bryder samtidig med såvel funktionalismens forkærlighed for geometrisk klare volumener som med den funktionelle traditions dyrkelse af for eksempel sadeltaget som regionalt varemærke. Til venstre: Tegnestuen set fra indgangsdøren. Lyskasser sikrede lysindfald på tegnestuen. Mange af Jacobsens hovedværker blev skabt her, bl.a. Nationalbanken, SAS Royal Hotel og St Catherine s College. Til højre: Tegnestuens værkfører-bur. Søholm er med andre ord et markant værk i Jacobsens arkitektoniske udvikling, der helt konkret kan aflæses i de tre bygningsanlæg langs Strandvejen, Bellavista, Søholm og Ved Bellevue Strand. Hver af disse repræsenterer på deres tilblivelsestidspunkt det nyeste inden for arkitekturen, men samtidig rummer de også et gennemgående tema. Et tema, der handler om kroppens oplevelse eller sansning af stedet. For eksempel blikket over havet, orienteringen mod solen og bevægelsen gennem forskellige rum, der knytter an til det omgivende landskab. Jacobsens arkitektur er på én gang moderne og situationsbevidst. Side 2

15 Originale plantegninger af Arne Jacobsen fra 947. Øverst:. sal. I midten: Stueplan. Nederst: Tegnestue. Enderækkehuset er større end de øvrige rækkehuse. De ekstra m 2 er fordelt på: Atelier, Mødelokale og Tegnestue. Side 3

16 HAVEPLANEN. Arundinaria murielæ. Bambus. 2. Arundinaria nitida. Bambus. 3. Arundinaria aurieoma. Bambus. 4. Sasa japonica. Bambus. 5. Sasa seanensis nebulosa. Bambus. 6. Taxus baccata (hæk). 7. Lærk (hæk). Larix leptolepis. 8. Forskellige stauder. 9. Taxodium destichum (sumpcypres). 0. Pæonia delavayi (træagtig pæon).. Pachysandra terminalis. 2. Erica carnea alba (hvid lyng). 3. Arundo donax. 4. Sorbus koemmeana (hvid røn). 5. Metasequoia glyptostroboides. 6. Miscanthus Zebrinus. Græsser. 7. Miscanthus gracillimus. Græsser. 8. Avena sempervirens. Græsser. 9. Pæonia arborea. Træagtig pæon. 20. Viburnum davidii. 2. Rodgersia tabularis. 22. Myrica (Pors). 23. Paulownia tonebtosa. 24. Rhus typhima laciniata. 25. Acer japonocum Picea nidiformis (dværggran). 27. Hedera colnica (vedbend). 28. Asarum europæum Berberis verruculosa. 30. Rhus typhina. 3. Stephanandra incisa. 32. Fuglebad Stephanandra incisa. 34. Cotoneaster salicifolia. 35. Robinea pseudoacacia. 36. Ulmus (elm). 37. Laburnum (guldregn). 38. Pyracantha (ildtorn). 39. Cotoneaster dammeri. 40. Hedera helix (vedbend). 4. Berberis polyantha. 42. Crinum powellii. 43. Hydrangea sargentiana. 44. Acapanthus. 45. Hippophae (sandtorn). 46. Eremurus robustus. 47. Orchideer. 48. Yuaca filamentosa. 49. Pieris japonica. 50. Evonymus inima. 5. Gunnera chiliensis. 52. Pinus sylvestria (skovfyr). 53. Ribes alpinum. 54. Euphorbia lathyrus. 55. Miscanthus varigatus. 56. Veratum nigrum. 57. Cotoneaster multiflora. 58. Lilium henryi. 59. Gypsophilla repens. 6o. Gentiana aselepiadea. 6. Gentiana sino ornata. 62. Potophyllum emadi. 63. Clematis macropetale. 64. Hedera conglomerata. 65. Prunus schipkaensis. 66. Lilius gigantum. 67. Vedbend conglomerata. 68. Figen. 69. Clematis le coultre. 70. Akebia quirata. 7. Betula pendula. 72. Dianthus duches of fiet. 73. Rodgersia podophylla. 74. Lonocera tragophylla. 75. Pinus cembra. 76. Berberis stenophylla. 77. Prunus schipkaensis. 78. Aristolochia durior. 79. Lonicera henryi. 8o. Viburnum rhytidophyllum. 8. Solplads. 82. Skyggeplads

17 Der er kun få blomster i haveanlægget, der så til gengæld lyser op, hvor de står mod de grønne tableauer. HAVEN PÅ STRANDVEJEN 43 Af Realea Arne Jacobsen nærede en livslang interesse for botanik, der både kom til udtryk i de ofte kunstnerisk anlagte arealer omkring hans bygningsværker og i mange af Jacobsens øvrige arbejder såsom tapeter og tekstiler, hvor motiver fra haveanlægget var yndet og hyppigt brugt. Det lille fredede haveanlæg ved huset på Strandvejen 43 adskiller sig markant fra Arne Jacobsens øvrige og regnes som et af hans mesterværker inden for havearkitektur. Hvor han i tråd med funktionalismens idéer typisk laver meget enkle haveanlæg omkring sine enfamilieshuse med en plæne, enkelte træer og kun få vækster at passe for ejeren, er hans egen have en tæt pakket eksotisk oase. Anlæggets blot 300 m 2 er sirligt anlagt af Jacobsen selv og indeholder et væld af planter oprindeligt over 300. Det skrå haveareal er inddelt i flere små haverum adskilt af tynde lærkehække i varierende højder. Og kigger man nærmere på havens plantegning, kan man se, at flisearealet i haven er anlagt således, at haveplanen gentager husets stærke linjer. Det er derfor tydeligt, at anlægget ikke blot er tænkt som et appendiks til bygningen, men er en naturlig forlængelse af den. Have og bygning er ét sammenhængende værk, der gentager og spejler hinanden. En stor del af haven er lige som havegangene belagt med grå sandstensfliser. Det giver sammen med afskærmningerne mod sundet haven et gårdhave-agtigt præg. Afskærmningerne mod Sundet bevirker samtidig, at der ikke er ét kig til Sundet, der ville trække betragterens opmærksomhed væk fra haveoplevelsen, men i stedet er skabt små Side 5

18 Til venstre: Visuelle virkninger skabes i legen med forskellige bladformer og løvfarver. Til højre: Tynde lærkehække deler haven op i små rum. Bagest anes det faste arbejdsbord, Arne Jacobsen etablerede i haven til sig selv, og hvor han ofte sad og arbejdede med sine skitser. (Haveplanen, 82). kighuller, der glimtvis giver havudsigt på rundturen i oasen. Havens disposition skaber desuden brudte ganglinjer, der vækker nysgerrighed, og sammen med væksternes forskellige højder giver det hele tiden nye oplevelser for betragteren under rundturen i det frodige haveanlæg. De mange haverum indeholder opterede vækster, der er sammensat med stor botanisk indsigt og kunstnerisk overblik. Planterne er nøje udvalgte efter løvets farve, form og struktur langt de fleste grønne vækster uden farverige blomster. Bl.a. bregner og bambus forekommer hyppigt og i talrige varianter i haven. De visuelle virkninger skabes i stedet i legen med kontraster mellem forskellige bladformer og løvfarver samt i vekslinger mellem frodigt voksende planter og formklippede vækster. Der er kun få blomster i anlægget, der så til gengæld lyser op, hvor de står mod alle de grønne tableauer. Haven er anlagt med varierende oplevelser fra februar til december kun januar er arbejdsfri måned. Haven indeholder enkelte træer i den nordlige del, der er blevet stående fra parken, der var en del af patriciervillaen Søholm, der oprindeligt lå på grunden, men ellers indeholder anlægget ikke store træer i stedet skærmer formklippede bambus i bunden af haven. Flere vækster bl.a. Euonymus minimus, der ligner husfred på bladene får lov at vokse ud over havegangene. Det er med til at sikre, at der ikke er skarpe afgrænsninger mellem gangarealer og bede. Der hersker alligevel en egen ro i haven, der kan nydes flere steder fra huset, bl.a. fra stuen på. sal. I ét af havens solrige rum indrettede Arne Jacobsen en fast arbejdsplads til sig selv, og her sad han ofte med sit arbejde. Haven på Strandvejen 43 kom på den måde til at spille en dobbeltrolle for Jacobsen. Den er både resultatet af Jacobsens eget arbejde og inspirationskilde for hans virke. Hans talrige akvareller, tapet- og tekstilarbejder ikke mindst. Side 6

19 LITTERATUR Carsten Thau og Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, København 998. Félix Solaguren-Beascoa de Corral, Arne Jacobsen, Barcelona 989. Arkitekten, månedshæfte 2, 95. Kulturarvstyrelsen, Gentofte. Atlas over bygninger og bymiljøer, København Originale tegninger fra Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger OM FORFATTEREN Peter Thule Kristensen er arkitekt, ph.d. og adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han forsker og underviser primært i arkitekturhistorie og teori. April 2007 Arne Jacobsens eget hus Strandvejen 43 ISBN Udgivet af: Realea A/S Tekst og redaktion: Peter Thule Kristensen og Realea A/S Layout: Realea A/S Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Foto: Side 5 og 6: Realea A/S Øvrige: Per Munkgård Thorsen/Lars Degnbol Forside foto: Strandvejen 43, fra Strandvejen Bagside foto: Hoveddøren. Originalt dørskilt

20

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BELLEVUE TEATER GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 19.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Gentofte Kommune

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VED BELLEVUE BUGT GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.01.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse:

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY STENHUS KOSTSKOLE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY STENHUS KOSTSKOLE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY STENHUS KOSTSKOLE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: STENHUS KOSTSKOLE, HOLBÆK Historie I 1906 grundlægger Heinrich Edvard Hass Stenhus Kostskole, som har navn efter Holbæk Ladegårds

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Villa Vitruviana. 34 BOLIGEKSKLUSIV + Bolig // Månedens bolig. Bolig // Månedens bolig + BOLIGEKSKLUSIV 35

Villa Vitruviana. 34 BOLIGEKSKLUSIV + Bolig // Månedens bolig. Bolig // Månedens bolig + BOLIGEKSKLUSIV 35 34 BOLIGEKSKLUSIV + Bolig // Månedens bolig Villa Vitruviana For over 2.000 år siden samlede arkitekten Marcus Vitruvius Pollio al tilgængelig viden om arkitektur i ét værk. De gamle og klassiske traditioner

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

boliger i klampenborg Skitseforslag til ny boligbebyggelse ved Klampenborg station 19. Marts 2013 DSB Ejendomsudvikling A/S

boliger i klampenborg Skitseforslag til ny boligbebyggelse ved Klampenborg station 19. Marts 2013 DSB Ejendomsudvikling A/S boliger i klampenborg Skitseforslag til ny boligbebyggelse ved Klampenborg station 19. Marts 2013 DSB Ejendomsudvikling A/S Gentofte Kommune lan & Byg Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Høringssvar

Læs mere

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser Langkilde Have 9 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser www.langkildehave.dk Nu opføres 9 rækkehuse i to fulde plan til forventet indflytning foråret 018... Rækkehusene er beliggende i et roligt

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S

ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S ARNE JACOBSENS EGET HUS GOTFRED RODES VEJ 2 UDGIVET AF REALEA A/S JACOBSEN, ARNE 1902-1971, arkitekt og designer, professor på Kunstakademiet i København (1956-65). Født 11. februar 1902 i København. Faderen,

Læs mere

EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG. Stilren og smuk. villa. Rummelig Klassisk Beliggenhed. www.moow2.dk

EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG. Stilren og smuk. villa. Rummelig Klassisk Beliggenhed. www.moow2.dk EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG salgsprospekt I # sagsnr. 1515JIB Stilren og smuk villa Rummelig Klassisk Beliggenhed www.moow2.dk WWW.MOOW2.DK EXNERSVEJ 30 2 klassisk & fakta Adresse: Exnersvej 30 2930

Læs mere

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre...

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre... Drømmer du om en ny horisont? En horisont med bøgetræer, græs og duftende blomster? En horisont, hvor solen spejler sig i havets bølgende overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Bygningspræmiering 2014. September 2014

Bygningspræmiering 2014. September 2014 Bygningspræmiering 2014 September 2014 Bygningspræmiering 2014 Udarbejdet september 2014 af Thisted Kommune, Planafdelingen. 2 Indhold Forord Program Kandidater: Stuehus, Thisted... 8 Sundhedshuset, Hurup

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

GLOSTRUP. Nye arkitekttegnede rækkehuse i Hvissinge

GLOSTRUP. Nye arkitekttegnede rækkehuse i Hvissinge GLOSTRUP Nye arkitekttegnede rækkehuse i Hvissinge TÆT PÅ BYEN I det grønne Hvissinge i Glostrup Kommune har REKA Gruppen og Danhaus udviklet et nyt eksklusivt område, hvor der opføres 48 arkitekttegnede

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE ----------------------------- 0 ------------------------------ Sommerhus på Strandvejen i Klampenborg

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand 11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand Midt i det eftertragtede sommerhusområde Balka, er det lykkedes at finde 11 sommerhusgrunde tæt på den skønne Balka badestrand. Grundende

Læs mere

Trempelhus - serien 134

Trempelhus - serien 134 Trempelhus - Serien 134 Moderne linjer fra kælder til kvist Drømmer I om en moderne bolig lidt ud over det sædvanlige, er TrempelHus et spændende alternativ til de traditionelle 1½ -planhuse. Her får I

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE ----------------------------- 0 ------------------------------ Sommerhus på Strandvejen i Klampenborg

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

Drømmebolig uden spildplads

Drømmebolig uden spildplads Side 1 af 14 Boligreportage 28.01.2015 kl. 06:24 Drømmebolig uden spildplads AF Mette Andersen Der er ikke spildt en eneste kvadratmeter i familien Rønhof Sloths hus i Svendborg. Og også materialer og

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

individuel skønhed og funktionalitet

individuel skønhed og funktionalitet by MOTU.DK individuel skønhed og funktionalitet Indhold side 4-5 soveværelse side 6-7 soveværelse side 8-9 side 10-11 side 12-13 side 14-15 side 16-17 side 18-19 påklædning éntre kontor skæve rum stue

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER TLF.: 93 39 28 40 www.kdboliger.dk KILDESTRØMMEN Nær Aalborg centrum, på den grund der tidligere husede Dansk Eternit Fabrik, opføres

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje 2 Se detaljer om materialevalg og plantegninger på side 10-11 Velkommen

Læs mere

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / 1. 2. 3. ETAGE AF ERIK STEFFENSEN BAGGRUND ØNSKET OM AT INTEGRERE KUNSTNERISK UDSMYKNING HAR SAT MARKANT PRÆG PÅ PANUMBYGNINGEN GENNEM TIDEN. DEN SENESTE

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Refugiehaven i Løgumkloster refugium I.P. Jungreen-Have 1961

Refugiehaven i Løgumkloster refugium I.P. Jungreen-Have 1961 Refugiehaven i Løgumkloster refugium I.P. Jungreen-Have 1961 Google earth, haveanlægget omkranset af refugiebygningerne Region: Syddanmark Kommune: Tønder Adresse: Løgumkloster Refugium, Refugievej 1,

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Multihuset Kultur, Miljø & Vækst Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att. Anne Mette Lassen Hvidovre den 14 juli 2016 Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Vi har modtaget

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Skovby, Galten Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt EJERBOLIGER - Skovby, Galten Perspektiv af bebyggelsen Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.:

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere