Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09"

Transkript

1 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag

2 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ FREDERIKSBERG TLF: FAX: I samarbejde med Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S

3 Perspektiv fra Overdrevet FORORD Byrådet har besluttet at opføre 44 nye handicap- og psykiatriboliger i Trekroner som erstatning for de forældede og utidssvarende boliger på Haraldsborg og Pilehuset. Planen er, at Haraldsborg og Pilehuset afvikles, når de nye boliger står klar. Byggeprogram er udarbejdet på baggrund af input fra byggeudvalget, samt følgegruppen med repræsentanter fra Handicapråd, Ældreråd, fagfolk fra Haraldsborg og Pilehuset, handicap- og psykiatrichefen såvel som medarbejdere fra Teknik og Miljø samt Social og Sundhed. I forbindelse med de 44 boliger etableres fire aflastningsboliger. Det er erstatning for de to eksisterende aflastningsboliger på Haraldsborg samtidig med, at der skabes forudsætninger for, at kommunen kan imødekomme de fremtidige krav på aflastningsområdet. Aflastningsboligerne placeres i tilknytning til hver boenhed, så personaleressourcerne kan anvendes mest effektivt. HP-husets boliger skal være tidssvarende boliger, der er et godt bud på fremtidens længerevarende botilbud til psykisk syge. Der skal skabes boliger, som tilgodeser den enkelte beboer både indeni lejlighederne såvel som i fællesarealerne. Der skal skabes et miljø, som ikke signalerer institution. Byggeriet skal være fleksibelt, så Roskilde Kommune hele tiden kan tilpasse indsatsen til den aktuelle efterspørgsel. Den nye tænkning om socialpsykiatriske tilbud tager udgangspunkt i FN s handicapkonvention og anser psykisk sygdom som et handicap, hvor man har krav på en kompenserende bolig. Handicapkonventionen kræver inklusion, og tilpasning af samfundsvilkår snarere end af mennesker. Boligen skal give tilbud om at bo selvstændigt med rimelig pladsstørrelse og give mulighed for at gøre de ting, andre ikke-handicappede ville gøre fysisk, socialt og personligt. Beboerne i HP-boligerne skal have tilbud om støtte, vejledning og omsorg ud fra metoder baseret på tænkning om Recovery og Empowerment. De tre kodeord for psykiatrien er ansvar, respekt og faglighed. Det gælder både fra personalets side og borgernes. Rådgivningsydelsen blev vundet af JJW ARKITEKTER og Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S, som har viderebearbejdet programudkastet til et dispositionsforslag. 3

4 HP HUSET PLEJECENTER TREKRONER BELIGGENHEDSPLAN 1:2500 I lokalplanen er området ved Trekroner Station udlagt med en sekvens af åbne karreer, som flankerer Trekroner Alle. Området udlægges som et skovområde, skabt af en række træfyldte lommer med stringente karrestrukturer med åbne havearealer i karreernes indre. HP-Huset er placeret i forlængelse af det nye Plejecenter Trekroner, i lomme C s østlige ben. 4 HP-Huset og det nye plejecenter er udført som selvstændige huse med hver sin identitet, men kommer sammen til at udgøre et samlet bygningsanlæg, der understøtter lokalplanens vision om langstrakte længer, der spiller op til det kuperede landskab.

5 Perspektiv af ankomsten fra skoven Perspektiv af ankomstgården ANKOMSTEN TIL HUSET For at understøtte den samlede bebyggelses individuelle funktioner og identiteter bedst muligt, har det nye HP-hus og det nye plejecenter hver sin tilkørsel: Man ankommer til HP-huset fra den separate fordelingsvej, der deles med fremtidige bebyggelser. Beboerne kommer således til at færdes side om side med alle de andre kommende brugere i Lomme C og Ds erhvervsbyggerier. På samme måde som bygningsvolumenet komponeres, så det danner en solfyldt ankomstgård for plejecenteret, knækkes det østlige ben i lomme C på en måde, så der opstår en synlig og identitetsskabende ankomstplads. Pladsen understøtter HP-Husets selvstændige identitet, understreger, at HP- Huset er boliger i sin egen ret og markerer, at huset ikke blot er et appendix til Plejecenter Trekroner. Den lille forplads indrammes af de markante dobbelthøje syd- og østvendte altaner, der vil være en god tilskuerplads til den foreslåede boldbane. De markante altaner markerer ligeledes både hovedindgangen og den bagvedliggende cafe. Cafeens liv vil spredes udendørs både mod øst og vest, og vil sammen med boldbanen og husets let tilbagetrukne volumen udgøre en levende og velkommende plads. Det store fællesrum set fra balkon 5

6 SITUATIONSPLAN 1:1000 Det nye HP-Hus udgør et delelement i en større bebyggelse i tråd med lokalplanens samlede vision - Huset har dog alligevel sine egne varierede opholdsmuligheder med skiftende liv, som dagen skrider frem: Fra morgen til middag vil husets østvendte ankomstplads være et levende sted med beboere og gæster, der spiser morgenmad på terrasser og i cafeen - Et levende rum med nær kontakt til skoven. Ved frokosttid flytter solen sig om på den vestvendte cafeterrasse og de udendørs træningsfaciliteter. Den mere åbne, sletteinspirerede gårdhave vil være et attraktivt opholdssted hele eftermiddagen og et oplagt sted at holde en fælles grillaften for husets beboere. 6

7 FREMTIDIG BEBYGGELSE FREMTIDIG BEBYGGELSE HP HUSET SKOV PLEJECENTER TREKRONER SKOV SKOV SKOV Situationsplan 1:1000 7

8 Alle boliger er enten orienteret mod øst eller vest for at optimere dagslysforhold og udsigt 8 HUSET Huset er organiseret med fire boenheder på sal og en fælles stueetage. De enkelte boenheder fungerer som hver deres verden, hvor beboerne kan færdes i ro og mag blandt få men kendte ansigter. Den fælles stueetage fungerer som husets samlende hjerte og et aktivt åbent mødested for husets beboere og udefrakommende gæster. Stueetagen er opdelt i to sektioner: En sydlig åben sektion med foyer, cafe, køkken, et synligt træningscenter, fysioterapi og sygeplejerskens udadvendte konsultation samt en nordlig sektion med kontorer, personalespisestue og facilliteter til det udkørende personale. Cafeen fungerer sammen med foyeren som et gennemgående centralt element. Det er her, man ankommer fra, orienterer sig og bevæger sig videre op i huset. Cafeen har ligeledes både terrasse mod øst og vest og vil således være solbeskinnet fra morgen til aften. Det vestvendte træningscenter har tilsvarende direkte adgang til en udendørs træningsterrasse med sol hele eftermiddagen og aftenen. Kontorerne i stueetagen omkranser den centrale åbne spisestue, der bliver et vigtigt mødested for både det faste og det udkørende personale. Spisestuen fungerer også som åbent mødelokale, men skulle det være nødvendigt, kan man let trække ind i det lukkede mødelokale lige ved siden af.

9 NORD A B B A Stueplan 1:200 9

10 NORD A B B A Boligplan 1:200 BOENHEDEN Hver af de fire boenheder fungerer som en selvstændig verden, hvor selv tilbageholdende beboere, i trygge rammer, kan omgås få men kendte naboer. Boenheden er udformet med så korte gangafstande som muligt og centreret omkring boenhedens hjerter: Det åbne spisekøkken og opholdstuen, der fungerer som hyggelige rolige mødesteder, hvor man kan opholde sig eller bare hilse på naboer, der er i gang med at lave mad eller spille Wii. 10 For yderligere at understøtte beboernes tryghed er boenheden underinddelt i to mindre sektioner af seks boliger med tilknytning til et fællesrum. Hele enheden fungerer som en helhed, men underopdelingen i fællesskaber af mindre størrelse gør det muligt for selv de mest usikre at komme ud af deres boliger. De to mindre dele er bundet sammen af en slags servicehængsel, med kontor, garderobe og depot. Dette sikrer personalet de kortest mulige gangafstande og det bedst mulige overblik over enheden, og hvem der kommer og går. Planløsningen er yderligere indrettet uden blindgyder, så beboere eller personale altid kan komme væk, hvis en ophidset situation skulle opstå.

11 Andel af gang 6,7 m2 Bad 6,4 m2 Stue og køkken 18,5 m2 Soveværelse 10,9 m2 Boligplan 1:50 BOLIGEN Boligen er indrettet, så den opfylder alle krav i forhold til beboerne og personale. Ydermere lægger vi vægt på at boligen har en fleksibilitet, så den kan tilpasses den enkeltes behov. Den flytbare væg opdeler boligen i stue og soveværelse - herved har man en privat og en mere udadvendt zone. Er man meget fysisk plejekrævende, kan væggen fjernes helt, så en sengeliggende beboer får glæde af begge lysindfald og boligens rummeligheder. Passivhusets tykke ydervægge udnytter vi i de enkelte boliger ved at anvende de dybe vinduesnicher som karnapper, hvor beboerne kan opholde sig, og som giver beboerne mulighed for at nyde naturen og årets gang udenfor

12 12 Vestfacade 1:200

13 Tværsnit A-A 1:200 Gård Ankomst Skov PASSIVHUS Plejecenteret er teknisk disponeret som et passivhus ikke blot for at energioptimere men også for at øge komfortniveauet for beboerne. Et passivhus er kendetegnet ved tykke, højisolerede ydervægge og vinduesflader uden kuldenedfald og træk. 13

14 Østfacade 1:200 HUSETS UDTRYK HP-Huset og Plejecenter Trekroner fremstår som en samlet bebyggelse, og et stort træk i det kuperede landskab. Begge huse opføres i lys tegl med et varmt skær. De mange boligers vinduer udgør en mindre skala, der modsvarer det store massiv og giver det overordnede anlæg en menneskelig skala. De mange vinduer udstyres med en række dørlignende solafskærmende elementer, der dels understøtter passivhusets energikoncept, dels tilfører huset et spinkelt kontrastelement til de store tunge teglvolumener. Husets hjerter, fællesrummene, er letaflæselige i facaderne ved de markante dobbelthøje altaner, og tilfører yderligere det samlede kompleks en slags mellemskala mellem hovedgreb og detalje. Lokalplanens vision er således intakt, idet HP-huset og Plejecenter Trekroner fremstår som en samlet struktur i landskabet, men med individuelle lokale særpræg og en menneskelig skala. 14

15 Tværsnit BB 1:200 15

16 NORD A B B A 16 Kælderplan 1:200

17 TREKRONER HP HUSET - INGENIØRBESKRIVELSER PASSIVHUS Energibehovet til rumopvarmning i et passivhus er så minimalt, at et traditionelt centralvarmesystem kan udelades. Energibehovet må maksimalt være 15 kwh/ m² indvendigt boligareal. Bygningens opvarmning og indeklima kan optimeres ved anvendelse af luftvarme og -køling, baseret på meget effektive mekaniske ventilationsanlæg med høj grad af varmegenvinding. Et kontrolleret luftskifte sikrer tilførsel af friskluft, så ubehagelige luftarter bortventileres og der skabes et godt atmosfærisk indeklima og god komfort. Friskluften føres til bygningen gennem nedgravede kanaler, hvor luften delvis tempereres af jorden, hvilket betyder, at den forvarmes om vinteren og kan afkøles om sommeren helt naturligt. Når friskluften om vinteren kommer ind i bygningen, ledes den gennem en varmeveksler, hvor den optager varmen fra afkastluften. Den forvarmede indblæsningsluften opvarmes i de enkelte rum efter aktuelle varmebehov. TEMPERATURFORSKELLE TERMISK KOMFORT De fleste kender ubehaget ved at opholde sig i nærheden af større glasflader i vinterhalvåret, hvor den kolde overflade ofte medfører, at man føler varme- og kuldestråling samt kuldenedfald, der gør, at det føles fodkoldt. Det opleves ofte i ældre bygninger, hvor vinduerne har en ringere isoleringsevne, men kan også forekomme i nyere bygninger. Til passivhuse anvendes en lavenergirude udført med 3 lag glas, hvilket giver en betydeligt bedre isoleringevne, og i kombination med en isolerende ramme, opnås et højtisolerende vindue, som er medvirkende til store energibesparelser og bedre termisk komfort. Dette betyder, at på en vinterdag, hvor der er 20 C indenfor og temperaturen ude er -12 C, vil den indvendige overflade på en 2 lags lavenergirude være ca. 16 C, mens den på en 3 lags lavenergirude vil være 19,8 C. Det er den kolde overflade på ruden, som skaber kuldenedfald samt den kuldestråling, som kan opleves tæt ved ruder, og på den måde bidrager det til et ubehageligt indeklima. OMKOSTNINGERNE I forhold til energiklasse 2, der vil være normgivende i det nye bygningsreglement BR 2010, som forudsat i lokalplan RK 505, vil merudgiften til passivhus standard være ca. 6-8 %, afhængig af det valgte koncept. Merudgiften er hovedsageligt knyttet til etableringen af råhuset, hvor isoleringsevnen skal forbedres i form af højt isolerende vinduer og fordoblede isoleringsmængder i vægge, terrændæk og tag. Endvidere skal bygningens tæthed øges maksimalt muligt, således at luftskiftet kan kontrolleres. UDVIKLING I ENERGIPRISERNE Et af de aspekter, som er vigtigt at tage i betragtning, når man overvejer at investere i et passivhus, er den markedsøkonomiske og politisk bestemte udvikling af energipriserne. Med den samfundsmæssige / politiske opbakning, der i øjeblikket er for at fremme klimaforbedringer / reduktion af CO2 ved energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse samt begrænsninger på energiforbruget i nye bygninger er det sandsynligt, at priserne vil stige. Ved opførelse af Trekroner HP bygning som passivhus opnås der en betydelig besparelse på energiforbruget til bygningens opvarmning. TOTALØKONOMI Det er vigtigt at huske, at besparelsen på energien er vedvarende i hele bygningens levetid, og har indflydelse på både den samlede økonomi og CO2 belastning. ENERGI Bygningen udføres efter passivhus konceptet, hvilket indebærer, at udefra kommende energiforsyning reduceres til et minimum. Energiforsyningen kan være varmepumper (se afsnit varmepumper), eller ejendommen kan forsynes med fjernvarme fra det offentlige net, hvilket må afklares i næste fase. Ved passivhus byggeri er der ikke tilslutningspligt til fjernvarmenettet. Dog er fjernvarme i Roskilde området en miljørigtig opvarmningskilde, idet hovedparten af varmen produceres i samproduktion med el (kraftvarme), og det primære brændsel er affald. Aktiv energireduktion omfatter bl.a. solfangere og solceller, samt eventuel udnyttelse af jordvarme ved installering af varmepumper. Desuden vil belysningen blive lavenergibelysning med sparepærer, muligvis LED belysning, hvis pris og lyskvalitet kan leve op til et acceptabelt niveau. SOLFANGERANLÆG Der monteres solfangeranlæg på tag. Anlægget får som udgangspunkt en størrelse på omtrent 100 m2 bruttoareal - 52 m2 aktivt solfangerareal, bestående af ca. 450 rør. Der forventes en årlig solfangerydelse på 44 MWh, hvilket svarer til ca. 50 % af varmebehovet til varmt brugsvand og ca % af behovet for opvarmning. Solfangeranlægget udføres med vacuumrør, der har ca. 40 % bedre udnyttelsesgrad end almindelige solfangerpaneler, samt at de kan udnytte solens stråler bedre i de perioder, hvor den står lavt på himmelen. For at kunne opnå størst mulig udnyttelse opstilles solfangerpanelerne i en vinkel på 60. Der installeres i kælder en varmtvandsbeholder og en akkumuleringstank på ca. 5 m3 til opsamling af den producerede varmemængde. Disse dimensioneres og kobles således, at produktion af varmt brugsvand altid har første prioritet, og overskydende varmemængde bidrager til rumopvarmningen. SOLCELLEANLÆG Som option kan der monteres monokrystallinske solceller på tag af bygning. Solcellerne alene kan på ingen måde dække behovet for el i bygningen, men kan medvirke til en synliggørelse af de energireducerende tiltag. Der opsættes ca. 40 m2 solceller, der på årsbasis kan producere mellem og kwh, hvilket vil svare til ca. 4-5 % af det samlede elforbrug. Dermed kan solcellerne have tjent sig selv hjem på år, hvis man regner med simpel tilbagebetalingstid. Solcellerne vil også bidrage til, at passivhus konceptets grænseværdier overholdes. Solcellerne forsynes med solsporingssystem, der sikrer optimal indstråling over dagen samt automatisk data-opsamling, der registrerer panelernes ydelse. 17

18 VARMEPUMPER Bygningens varmeforsyning kan eventuelt hentes ved hjælp af varmepumper. Der etableres et ledningsnet i terræn, hvorfra den akkumulerede jordvarme hentes. Varmepumperne placeres i kælder og forsyner derfra varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader placeret i kanalsystemet i de enkelte boenheder. Varmepumper forsyner desuden beholder for varmt brugsvand og akkumuleringstank i de perioder, hvor solfangersystemet ikke kan producere tilstrækkeligt. VENTILATION TERMISK- OG ATMOSFÆRISK INDEKLIMA Der etableres fuldt mekanisk ventilation i bygningen, både i boliger og servicearealer for at sikre et godt indeklima og høj komfortgrad. Varmebehovet er meget lille og temperaturforskellen mellem varme og kolde flader i rummene på grund af den høje isoleringsgrad er dermed også lille. Der er derfor ikke behov for et traditionelt radiatoranlæg. Opvarmning af boligerne og servicearealer sker via små vandbårne varmeflader, der indbygges i ventilationssystemerne. Der placeres i bygningen i alt 7 stk. ventilationsanlæg af varierende størrelse fordelt som følgende: Anlæg 01 betjener caféen i stueetagen og opholdsstuerne på sal SYD Anlæg 02 betjener møde/spiselokale i stuen og spisetuerne på sal NORD Anlæg 03 betjener boliger NORD Anlæg 04 betjener boliger SYD Anlæg 05 betjener servicearealet SYD Anlæg 06 betjener personale serviceareal NORD Anlæg 07 betjener træningsrum SYD Alle anlæg placeres i kælder, således at der er kortest mulig afstand til de områder, de betjener. Indblæsnings- og afkastluft: Indblæsnings- og afkastluften føres fra ventilationsanlæg via kanalsystem med hovedføringsveje i kælder frem til lodrette kanaler ført i skakte placeret ved overgang fra servicearealer til boligområder. For hver etage afgrenes kanaler, der fremføres over nedhængt lofter i toilet og baderum og nedhængt loft ved indgang til boliger. Ventilation af boligen sker ved afgrening fra fremføringskanaler, hvor der på kanal for indblæsningsluft monteres en zonevarmeflade og efter den fremføres i kanal til facade væg, hvor den føres på langs denne i hele boligens bredde. Udsugning fra boligen sker henholdsvis fra aftræk placeret i tekøkken og udsugningsarmatur placeret i toilet/baderum. Denne metode sikrer en jævn og balanceret gennemskylning af boligen og dermed sikres et godt indeklima samt god komfort. Samlet indtag for friskluft og afkast for henholdsvis afsnit nord og syd placeres ved midtersektionen af bygningens facade mod øst. Afkastluft og friskluft føres i rør-i-rør under jord i terræn. Herved opnår man, at friskluften både opvarmes med restvarmen i afkastluften, og den bliver tilført varme fra jorden. I sommerperioden kan processen vendes, så det bliver muligt at køre med afkølet luft. Afkast af indeluft kan via by-pass i sommerperioden afkastes direkte til det fri, hvis omstændighederne taler herfor. Alle rum i bygningen regnes for ventileret, og der beregnes et gennemsnitligt luftskifte på op til 1,5-2 gange i timen. Dog kan der i opholdszoner i serviceområderne ske et forceret luftskifte på op til ca. 5 gange i timen. Endelig afklaring vil ske i næste fase. I kælder bliver der mekanisk indblæsning og udsugning. Der vil være indblæsning i alle rum, og der etableres fælles udsugning i gangarealerne. Indblæsningstemperaturen i kælder forudsættes til at være basistemperatur. Boligafsnit Anlæg 03, 04. I boliger fordeles luften via indblæsningsarmaturer ved facaden, udsugningen foregår i badeværelse og tekøkken. Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt bolig, således at beboeren selv kan regulere temperaturen i intervallet C. Fællesrum, service og kontorer Anlæg 01, 02, 05, 06, 07. Luften fordeles via indblæsningsarmaturer i den ene side af rummet, og udsugningen foregår i den anden side, så rummene bliver gennemskyllet. Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt zone / rum, der på samme måde som i boliger kan regulere temperaturen i intervallet C. KONSTRUKTIONER De bærende konstruktioner udføres med enkle konstruktionsprincipper med bærende vægge, søjler og bjælker af præfabrikerede betonelementer / letklinkerbeton elementer. Enkelte betonvægge udføres selvbærende. Dæk udføres som forspændte huldæk elementer, som spænder fra tværgående væg til tværgående væg eller mellem bjælker. Bygningen stabiliseres af betonkerner omkring elevatorer samt tværgående og langsgående betonvægge. Betonkerner og vægge forankres til fundament i nødvendigt omfang. Vindkræfter føres fra facaderne til dækskiverne, som viderefører kræfterne til de stabiliserende vægge. Altaner og udvendige trapper udføres med selvstændigt bæresystem af søjler, bjælker og punktfundamenter og fastgøres udelukkende til bygningen for vandret last. Konstruktioner dimensioneres i henhold til gældende Eurocodes med tilhørende nationale anneks. Bygningen projekteres i høj konsekvensklasse. Fundamenter og terrændæk projekteres under hensyntagen til jordbundsforholdene. Fundamenter føres minimum til frostfri dybde. Ved den videre projektering skal der tages de fornødne forholdsregler for sikring mod radon. AFLØB Afløbsinstallationerne fra de enkelte boliger (toilet, bad og håndvask) føres til faldstammer, som etableres i lejlighedsskaktene, med mulighed for renseåbning i skaktens bund, og ventilering over tag. Fra skaktene samles alle afløbsledningerne under terrændæk og føres ud i terræn. Der sikres mulighed for fremtidig service og vedligehold. Kloakledningerne samles i en brønd, som tilsluttes det kommunale kloaknet for sort spildevand. Afløbene fra bygningens stueetage gennembryder etageadskillelsen og samles i kælderen, herfra føres afløbet den kortest mulige vej ud til facaden og tilsluttes umiddelbart i en brønd uden for facaden. BRUGSVAND Koldt brugsvandforsyning Koldt brugsvand til bygningen forsynes fra offentlig vandforsyning via stikledningen ind på grunden. Fra afregningsmåler i kælderens teknikrum fremføres koldt brugsvand videre til den resterende del af bygningen. Koldt brugsvand fremføres nedhængt under dækelementerne i kælderdelen og føres frem til installationsskaktene. Der monteres afspærringsventiler, så henholdsvis beboelsesafsnit og de enkelte stigestrenge kan afbrydes manuelt. Herfra fører stigestrengene forsyningsvandet op til niveau for den enkelte etage. Der fremføres forsyningsledninger til slangevindere, eventuelt i egen kreds. VARMT BRUGSVANDSFORSYNING Fra bygningens forsyningsledning for koldt brugsvand i teknikrum fremføres en ledning til varmtvandsbeholder. Beholderstørrelse ca liter skal være isoleret med mindst 150 mm isolering på alle flader. Fra varmtvandsbeholder placeret i kælder fremføres ledninger for varmt brugsvand og tilhørende cirkulationsledning. Disse ledninger følger samme tracé som ledninger for koldt brugsvand. Der etableres cirkulation på det varme brugsvand ud til umiddelbart før den yderste lejlighed i forhold til vandkredsen, som herfra løber retur til varmtvandsbeholderen, hvilket vil sikre en ventetid for det varme brugsvand ved tapstederne i henhold til gældende normer. Forsyningsledningerne fra varmtvandsbeholder og frem til plejeboligerne skal isoleres med minimum 50 mm isolering, således at kravet til et lavt energiforbrug kan opfyldes. SANITET Valg af sanitet og armaturer vil ske i den følgende fase. Der vil i denne fase blive lagt stor vægt på vandbesparende armaturer og rengøringsvenligt sanitet. VARME Der etableres ikke traditionelt radiatoranlæg, men der føres varmerør frem til varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader placeret i indblæsningskanaler i boliger og andre rum, som forsynes med ventilation. Varme fra solfangeranlæg føres til akkumuleringstank, når dette er muligt. Varmepumper, akkumuleringstank og varmtvandsbeholder placeres i særskilt teknikrum i kælder. ELINSTALLATIONER De elektriske installationer skal overholde installationsmæssig flexibilitet, således at funktioner inden for et areal skal kunne ændres med minimal forstyrrelse for funktioner i tilstødende områder. Anlægget skal projekteres og udføres i henhold til Stærkstrømsbekentgørelsen med tilhørende normer og vejledninger. Elforsyning Der etableres ny stikledning til bygning. I kælder laves fordelingsarrangement med elmålere for fælles installationer og hver bolig. Hovedkabler fremføres i kælder til lodrette skakte. Eltavler Der etableres fælles tavler pr. bygningsafsnit/etage. Der installeres de nødvendige tavler for tekniske installationer. Der udføres gruppetavle pr. bolig. Belysningsanlæg - optisk indeklima Anlæg skal projekteres i henhold til DS 700, med tilknyttede normer. Belysningsanlægget skal planlægges i nært samarbejde med brugere, og der skal fokuseres på teknik og æstetik. Anlæg skal være maksimalt energioptimeret i alle fællesarealer. Belysningsanlægget skal have mulighed for dæmpning i beboerområder og opholdsrum, således at lysstyrken kan tilpasses de forskellige gøremål/aktiviteter som rummene benyttes til. Nød og panikbelysning Der etableres nød og panikbelysning i alle flugtveje, samt i aktivitets- og fællesrum. Anlægget udføres som et centralt anlæg, med den lovkrævede overvågning og afprøvning. 18

19 AUTOMATIK OG MÅLERE Der etableres et fuldt CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af alle de tekniske installationer. Ud over hovedmålerne opsættes fornødne antal bimålere for opdeling af forbrug/ afregning pr. afsnit. Alle boliger forsynes med egne målere for afregning af el, vand og varme. Alle tekniske installationer kobles op på CTS-anlæg. ANDRE ELTEKNISKE ANLÆG Edb og telefonanlæg Der monteres 2 stk. strukturerede kabelnet for edb og telefon, 1 net for administration og fællesarealer. Nettet for beboerne udføres med 1 stk. dobbeltudtag pr. bolig. Det administrative net skal dække alle øvrige arealer med 2 dobbeltudtag pr. arbejdsplads/printerrum og disponible udtag i alle fællesrumsamt i køkken. Det adminstrative telefonanlæg skal opbygges således at der kan anvendes trådløse DECT telefoner til personsøgning og til overfaldsalarm. Tryk for overfaldsalarm skal ligeledes integreres i systemet og anvendes i vagtrum, garderober mv. Dørtelefonanlæg Der skal monteres dørtelefonanlæg ift. hovedindgang. Anlæggene skal have tale og billedeforbindelse samt klokke for varsling pr. anlæg. Anlægget skal opkobles til vagtrum og DECT telefoner. Adgangskontrolanlæg Der skal monteres adgangskontrolanlæg. Dette skal forbikoble indbrudsalarmanlægget og betjener hovedindgang. Indbrudsalarmanlæg Indbrudsalarm skal dække alle yderdøre, samt garderober og medicinrum. Brandalarmeringsanlæg Der skal installeres direkte adresserbart ABA anlæg med varsling. Varsling skal være talevarsling. Anlægget opbygges jf. DBI`s retningslinier Antenneanlæg Der monteres fællesantenneanlæg. Kableanlæg skal være for digitale signaler. Alle almindelige danske TV -og radiokanaler skal kunne benyttes i beboerrum og fælles opholdsrum og personale fællesrum. Elevatorer Der installeres 2 stk. elevatorer i bygningens midterparti. Elevatorerne skal være uden maskinrum og så energirigtige som muligt. SPRINKLER OG BRANDSLUKNINGSANLÆG Der etableres et automatisk sprinkleranlæg enten som et lavtrykstågeanlæg eller som traditionelt anlæg med sprinklerhoveder. I kælder etableres der en sprinklercentral efter gældende forskrifter. Omfang afklares i næste fase. Der etableres tillige fuld dækning med slangevindere, pulverslukkere og andet brandbekæmpelsesmateriale over hele bygningen. 19

20 JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ FREDERIKSBERG TLF: FAX: Perspektiv fra Overdrevet FINSENSVEJ 78 POSTBOKS FREDERIKSBERG TLF

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og

NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 194245 Brevid. 1314010 Ref. VAJE Dir. tlf. 46 31 35 38 vagnhj@roskilde.dk NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og 10.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: SIDE 1 AF 7 Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-052975-002 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu Koncept Arkitektonisk skabes der med boligens fire vægge rum som spænder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lindegårdshegnet 7 4500 Nykøbing Sjælland 306-039550-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere