Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09"

Transkript

1 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag

2 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ FREDERIKSBERG TLF: FAX: I samarbejde med Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S

3 Perspektiv fra Overdrevet FORORD Byrådet har besluttet at opføre 44 nye handicap- og psykiatriboliger i Trekroner som erstatning for de forældede og utidssvarende boliger på Haraldsborg og Pilehuset. Planen er, at Haraldsborg og Pilehuset afvikles, når de nye boliger står klar. Byggeprogram er udarbejdet på baggrund af input fra byggeudvalget, samt følgegruppen med repræsentanter fra Handicapråd, Ældreråd, fagfolk fra Haraldsborg og Pilehuset, handicap- og psykiatrichefen såvel som medarbejdere fra Teknik og Miljø samt Social og Sundhed. I forbindelse med de 44 boliger etableres fire aflastningsboliger. Det er erstatning for de to eksisterende aflastningsboliger på Haraldsborg samtidig med, at der skabes forudsætninger for, at kommunen kan imødekomme de fremtidige krav på aflastningsområdet. Aflastningsboligerne placeres i tilknytning til hver boenhed, så personaleressourcerne kan anvendes mest effektivt. HP-husets boliger skal være tidssvarende boliger, der er et godt bud på fremtidens længerevarende botilbud til psykisk syge. Der skal skabes boliger, som tilgodeser den enkelte beboer både indeni lejlighederne såvel som i fællesarealerne. Der skal skabes et miljø, som ikke signalerer institution. Byggeriet skal være fleksibelt, så Roskilde Kommune hele tiden kan tilpasse indsatsen til den aktuelle efterspørgsel. Den nye tænkning om socialpsykiatriske tilbud tager udgangspunkt i FN s handicapkonvention og anser psykisk sygdom som et handicap, hvor man har krav på en kompenserende bolig. Handicapkonventionen kræver inklusion, og tilpasning af samfundsvilkår snarere end af mennesker. Boligen skal give tilbud om at bo selvstændigt med rimelig pladsstørrelse og give mulighed for at gøre de ting, andre ikke-handicappede ville gøre fysisk, socialt og personligt. Beboerne i HP-boligerne skal have tilbud om støtte, vejledning og omsorg ud fra metoder baseret på tænkning om Recovery og Empowerment. De tre kodeord for psykiatrien er ansvar, respekt og faglighed. Det gælder både fra personalets side og borgernes. Rådgivningsydelsen blev vundet af JJW ARKITEKTER og Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S, som har viderebearbejdet programudkastet til et dispositionsforslag. 3

4 HP HUSET PLEJECENTER TREKRONER BELIGGENHEDSPLAN 1:2500 I lokalplanen er området ved Trekroner Station udlagt med en sekvens af åbne karreer, som flankerer Trekroner Alle. Området udlægges som et skovområde, skabt af en række træfyldte lommer med stringente karrestrukturer med åbne havearealer i karreernes indre. HP-Huset er placeret i forlængelse af det nye Plejecenter Trekroner, i lomme C s østlige ben. 4 HP-Huset og det nye plejecenter er udført som selvstændige huse med hver sin identitet, men kommer sammen til at udgøre et samlet bygningsanlæg, der understøtter lokalplanens vision om langstrakte længer, der spiller op til det kuperede landskab.

5 Perspektiv af ankomsten fra skoven Perspektiv af ankomstgården ANKOMSTEN TIL HUSET For at understøtte den samlede bebyggelses individuelle funktioner og identiteter bedst muligt, har det nye HP-hus og det nye plejecenter hver sin tilkørsel: Man ankommer til HP-huset fra den separate fordelingsvej, der deles med fremtidige bebyggelser. Beboerne kommer således til at færdes side om side med alle de andre kommende brugere i Lomme C og Ds erhvervsbyggerier. På samme måde som bygningsvolumenet komponeres, så det danner en solfyldt ankomstgård for plejecenteret, knækkes det østlige ben i lomme C på en måde, så der opstår en synlig og identitetsskabende ankomstplads. Pladsen understøtter HP-Husets selvstændige identitet, understreger, at HP- Huset er boliger i sin egen ret og markerer, at huset ikke blot er et appendix til Plejecenter Trekroner. Den lille forplads indrammes af de markante dobbelthøje syd- og østvendte altaner, der vil være en god tilskuerplads til den foreslåede boldbane. De markante altaner markerer ligeledes både hovedindgangen og den bagvedliggende cafe. Cafeens liv vil spredes udendørs både mod øst og vest, og vil sammen med boldbanen og husets let tilbagetrukne volumen udgøre en levende og velkommende plads. Det store fællesrum set fra balkon 5

6 SITUATIONSPLAN 1:1000 Det nye HP-Hus udgør et delelement i en større bebyggelse i tråd med lokalplanens samlede vision - Huset har dog alligevel sine egne varierede opholdsmuligheder med skiftende liv, som dagen skrider frem: Fra morgen til middag vil husets østvendte ankomstplads være et levende sted med beboere og gæster, der spiser morgenmad på terrasser og i cafeen - Et levende rum med nær kontakt til skoven. Ved frokosttid flytter solen sig om på den vestvendte cafeterrasse og de udendørs træningsfaciliteter. Den mere åbne, sletteinspirerede gårdhave vil være et attraktivt opholdssted hele eftermiddagen og et oplagt sted at holde en fælles grillaften for husets beboere. 6

7 FREMTIDIG BEBYGGELSE FREMTIDIG BEBYGGELSE HP HUSET SKOV PLEJECENTER TREKRONER SKOV SKOV SKOV Situationsplan 1:1000 7

8 Alle boliger er enten orienteret mod øst eller vest for at optimere dagslysforhold og udsigt 8 HUSET Huset er organiseret med fire boenheder på sal og en fælles stueetage. De enkelte boenheder fungerer som hver deres verden, hvor beboerne kan færdes i ro og mag blandt få men kendte ansigter. Den fælles stueetage fungerer som husets samlende hjerte og et aktivt åbent mødested for husets beboere og udefrakommende gæster. Stueetagen er opdelt i to sektioner: En sydlig åben sektion med foyer, cafe, køkken, et synligt træningscenter, fysioterapi og sygeplejerskens udadvendte konsultation samt en nordlig sektion med kontorer, personalespisestue og facilliteter til det udkørende personale. Cafeen fungerer sammen med foyeren som et gennemgående centralt element. Det er her, man ankommer fra, orienterer sig og bevæger sig videre op i huset. Cafeen har ligeledes både terrasse mod øst og vest og vil således være solbeskinnet fra morgen til aften. Det vestvendte træningscenter har tilsvarende direkte adgang til en udendørs træningsterrasse med sol hele eftermiddagen og aftenen. Kontorerne i stueetagen omkranser den centrale åbne spisestue, der bliver et vigtigt mødested for både det faste og det udkørende personale. Spisestuen fungerer også som åbent mødelokale, men skulle det være nødvendigt, kan man let trække ind i det lukkede mødelokale lige ved siden af.

9 NORD A B B A Stueplan 1:200 9

10 NORD A B B A Boligplan 1:200 BOENHEDEN Hver af de fire boenheder fungerer som en selvstændig verden, hvor selv tilbageholdende beboere, i trygge rammer, kan omgås få men kendte naboer. Boenheden er udformet med så korte gangafstande som muligt og centreret omkring boenhedens hjerter: Det åbne spisekøkken og opholdstuen, der fungerer som hyggelige rolige mødesteder, hvor man kan opholde sig eller bare hilse på naboer, der er i gang med at lave mad eller spille Wii. 10 For yderligere at understøtte beboernes tryghed er boenheden underinddelt i to mindre sektioner af seks boliger med tilknytning til et fællesrum. Hele enheden fungerer som en helhed, men underopdelingen i fællesskaber af mindre størrelse gør det muligt for selv de mest usikre at komme ud af deres boliger. De to mindre dele er bundet sammen af en slags servicehængsel, med kontor, garderobe og depot. Dette sikrer personalet de kortest mulige gangafstande og det bedst mulige overblik over enheden, og hvem der kommer og går. Planløsningen er yderligere indrettet uden blindgyder, så beboere eller personale altid kan komme væk, hvis en ophidset situation skulle opstå.

11 Andel af gang 6,7 m2 Bad 6,4 m2 Stue og køkken 18,5 m2 Soveværelse 10,9 m2 Boligplan 1:50 BOLIGEN Boligen er indrettet, så den opfylder alle krav i forhold til beboerne og personale. Ydermere lægger vi vægt på at boligen har en fleksibilitet, så den kan tilpasses den enkeltes behov. Den flytbare væg opdeler boligen i stue og soveværelse - herved har man en privat og en mere udadvendt zone. Er man meget fysisk plejekrævende, kan væggen fjernes helt, så en sengeliggende beboer får glæde af begge lysindfald og boligens rummeligheder. Passivhusets tykke ydervægge udnytter vi i de enkelte boliger ved at anvende de dybe vinduesnicher som karnapper, hvor beboerne kan opholde sig, og som giver beboerne mulighed for at nyde naturen og årets gang udenfor

12 12 Vestfacade 1:200

13 Tværsnit A-A 1:200 Gård Ankomst Skov PASSIVHUS Plejecenteret er teknisk disponeret som et passivhus ikke blot for at energioptimere men også for at øge komfortniveauet for beboerne. Et passivhus er kendetegnet ved tykke, højisolerede ydervægge og vinduesflader uden kuldenedfald og træk. 13

14 Østfacade 1:200 HUSETS UDTRYK HP-Huset og Plejecenter Trekroner fremstår som en samlet bebyggelse, og et stort træk i det kuperede landskab. Begge huse opføres i lys tegl med et varmt skær. De mange boligers vinduer udgør en mindre skala, der modsvarer det store massiv og giver det overordnede anlæg en menneskelig skala. De mange vinduer udstyres med en række dørlignende solafskærmende elementer, der dels understøtter passivhusets energikoncept, dels tilfører huset et spinkelt kontrastelement til de store tunge teglvolumener. Husets hjerter, fællesrummene, er letaflæselige i facaderne ved de markante dobbelthøje altaner, og tilfører yderligere det samlede kompleks en slags mellemskala mellem hovedgreb og detalje. Lokalplanens vision er således intakt, idet HP-huset og Plejecenter Trekroner fremstår som en samlet struktur i landskabet, men med individuelle lokale særpræg og en menneskelig skala. 14

15 Tværsnit BB 1:200 15

16 NORD A B B A 16 Kælderplan 1:200

17 TREKRONER HP HUSET - INGENIØRBESKRIVELSER PASSIVHUS Energibehovet til rumopvarmning i et passivhus er så minimalt, at et traditionelt centralvarmesystem kan udelades. Energibehovet må maksimalt være 15 kwh/ m² indvendigt boligareal. Bygningens opvarmning og indeklima kan optimeres ved anvendelse af luftvarme og -køling, baseret på meget effektive mekaniske ventilationsanlæg med høj grad af varmegenvinding. Et kontrolleret luftskifte sikrer tilførsel af friskluft, så ubehagelige luftarter bortventileres og der skabes et godt atmosfærisk indeklima og god komfort. Friskluften føres til bygningen gennem nedgravede kanaler, hvor luften delvis tempereres af jorden, hvilket betyder, at den forvarmes om vinteren og kan afkøles om sommeren helt naturligt. Når friskluften om vinteren kommer ind i bygningen, ledes den gennem en varmeveksler, hvor den optager varmen fra afkastluften. Den forvarmede indblæsningsluften opvarmes i de enkelte rum efter aktuelle varmebehov. TEMPERATURFORSKELLE TERMISK KOMFORT De fleste kender ubehaget ved at opholde sig i nærheden af større glasflader i vinterhalvåret, hvor den kolde overflade ofte medfører, at man føler varme- og kuldestråling samt kuldenedfald, der gør, at det føles fodkoldt. Det opleves ofte i ældre bygninger, hvor vinduerne har en ringere isoleringsevne, men kan også forekomme i nyere bygninger. Til passivhuse anvendes en lavenergirude udført med 3 lag glas, hvilket giver en betydeligt bedre isoleringevne, og i kombination med en isolerende ramme, opnås et højtisolerende vindue, som er medvirkende til store energibesparelser og bedre termisk komfort. Dette betyder, at på en vinterdag, hvor der er 20 C indenfor og temperaturen ude er -12 C, vil den indvendige overflade på en 2 lags lavenergirude være ca. 16 C, mens den på en 3 lags lavenergirude vil være 19,8 C. Det er den kolde overflade på ruden, som skaber kuldenedfald samt den kuldestråling, som kan opleves tæt ved ruder, og på den måde bidrager det til et ubehageligt indeklima. OMKOSTNINGERNE I forhold til energiklasse 2, der vil være normgivende i det nye bygningsreglement BR 2010, som forudsat i lokalplan RK 505, vil merudgiften til passivhus standard være ca. 6-8 %, afhængig af det valgte koncept. Merudgiften er hovedsageligt knyttet til etableringen af råhuset, hvor isoleringsevnen skal forbedres i form af højt isolerende vinduer og fordoblede isoleringsmængder i vægge, terrændæk og tag. Endvidere skal bygningens tæthed øges maksimalt muligt, således at luftskiftet kan kontrolleres. UDVIKLING I ENERGIPRISERNE Et af de aspekter, som er vigtigt at tage i betragtning, når man overvejer at investere i et passivhus, er den markedsøkonomiske og politisk bestemte udvikling af energipriserne. Med den samfundsmæssige / politiske opbakning, der i øjeblikket er for at fremme klimaforbedringer / reduktion af CO2 ved energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse samt begrænsninger på energiforbruget i nye bygninger er det sandsynligt, at priserne vil stige. Ved opførelse af Trekroner HP bygning som passivhus opnås der en betydelig besparelse på energiforbruget til bygningens opvarmning. TOTALØKONOMI Det er vigtigt at huske, at besparelsen på energien er vedvarende i hele bygningens levetid, og har indflydelse på både den samlede økonomi og CO2 belastning. ENERGI Bygningen udføres efter passivhus konceptet, hvilket indebærer, at udefra kommende energiforsyning reduceres til et minimum. Energiforsyningen kan være varmepumper (se afsnit varmepumper), eller ejendommen kan forsynes med fjernvarme fra det offentlige net, hvilket må afklares i næste fase. Ved passivhus byggeri er der ikke tilslutningspligt til fjernvarmenettet. Dog er fjernvarme i Roskilde området en miljørigtig opvarmningskilde, idet hovedparten af varmen produceres i samproduktion med el (kraftvarme), og det primære brændsel er affald. Aktiv energireduktion omfatter bl.a. solfangere og solceller, samt eventuel udnyttelse af jordvarme ved installering af varmepumper. Desuden vil belysningen blive lavenergibelysning med sparepærer, muligvis LED belysning, hvis pris og lyskvalitet kan leve op til et acceptabelt niveau. SOLFANGERANLÆG Der monteres solfangeranlæg på tag. Anlægget får som udgangspunkt en størrelse på omtrent 100 m2 bruttoareal - 52 m2 aktivt solfangerareal, bestående af ca. 450 rør. Der forventes en årlig solfangerydelse på 44 MWh, hvilket svarer til ca. 50 % af varmebehovet til varmt brugsvand og ca % af behovet for opvarmning. Solfangeranlægget udføres med vacuumrør, der har ca. 40 % bedre udnyttelsesgrad end almindelige solfangerpaneler, samt at de kan udnytte solens stråler bedre i de perioder, hvor den står lavt på himmelen. For at kunne opnå størst mulig udnyttelse opstilles solfangerpanelerne i en vinkel på 60. Der installeres i kælder en varmtvandsbeholder og en akkumuleringstank på ca. 5 m3 til opsamling af den producerede varmemængde. Disse dimensioneres og kobles således, at produktion af varmt brugsvand altid har første prioritet, og overskydende varmemængde bidrager til rumopvarmningen. SOLCELLEANLÆG Som option kan der monteres monokrystallinske solceller på tag af bygning. Solcellerne alene kan på ingen måde dække behovet for el i bygningen, men kan medvirke til en synliggørelse af de energireducerende tiltag. Der opsættes ca. 40 m2 solceller, der på årsbasis kan producere mellem og kwh, hvilket vil svare til ca. 4-5 % af det samlede elforbrug. Dermed kan solcellerne have tjent sig selv hjem på år, hvis man regner med simpel tilbagebetalingstid. Solcellerne vil også bidrage til, at passivhus konceptets grænseværdier overholdes. Solcellerne forsynes med solsporingssystem, der sikrer optimal indstråling over dagen samt automatisk data-opsamling, der registrerer panelernes ydelse. 17

18 VARMEPUMPER Bygningens varmeforsyning kan eventuelt hentes ved hjælp af varmepumper. Der etableres et ledningsnet i terræn, hvorfra den akkumulerede jordvarme hentes. Varmepumperne placeres i kælder og forsyner derfra varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader placeret i kanalsystemet i de enkelte boenheder. Varmepumper forsyner desuden beholder for varmt brugsvand og akkumuleringstank i de perioder, hvor solfangersystemet ikke kan producere tilstrækkeligt. VENTILATION TERMISK- OG ATMOSFÆRISK INDEKLIMA Der etableres fuldt mekanisk ventilation i bygningen, både i boliger og servicearealer for at sikre et godt indeklima og høj komfortgrad. Varmebehovet er meget lille og temperaturforskellen mellem varme og kolde flader i rummene på grund af den høje isoleringsgrad er dermed også lille. Der er derfor ikke behov for et traditionelt radiatoranlæg. Opvarmning af boligerne og servicearealer sker via små vandbårne varmeflader, der indbygges i ventilationssystemerne. Der placeres i bygningen i alt 7 stk. ventilationsanlæg af varierende størrelse fordelt som følgende: Anlæg 01 betjener caféen i stueetagen og opholdsstuerne på sal SYD Anlæg 02 betjener møde/spiselokale i stuen og spisetuerne på sal NORD Anlæg 03 betjener boliger NORD Anlæg 04 betjener boliger SYD Anlæg 05 betjener servicearealet SYD Anlæg 06 betjener personale serviceareal NORD Anlæg 07 betjener træningsrum SYD Alle anlæg placeres i kælder, således at der er kortest mulig afstand til de områder, de betjener. Indblæsnings- og afkastluft: Indblæsnings- og afkastluften føres fra ventilationsanlæg via kanalsystem med hovedføringsveje i kælder frem til lodrette kanaler ført i skakte placeret ved overgang fra servicearealer til boligområder. For hver etage afgrenes kanaler, der fremføres over nedhængt lofter i toilet og baderum og nedhængt loft ved indgang til boliger. Ventilation af boligen sker ved afgrening fra fremføringskanaler, hvor der på kanal for indblæsningsluft monteres en zonevarmeflade og efter den fremføres i kanal til facade væg, hvor den føres på langs denne i hele boligens bredde. Udsugning fra boligen sker henholdsvis fra aftræk placeret i tekøkken og udsugningsarmatur placeret i toilet/baderum. Denne metode sikrer en jævn og balanceret gennemskylning af boligen og dermed sikres et godt indeklima samt god komfort. Samlet indtag for friskluft og afkast for henholdsvis afsnit nord og syd placeres ved midtersektionen af bygningens facade mod øst. Afkastluft og friskluft føres i rør-i-rør under jord i terræn. Herved opnår man, at friskluften både opvarmes med restvarmen i afkastluften, og den bliver tilført varme fra jorden. I sommerperioden kan processen vendes, så det bliver muligt at køre med afkølet luft. Afkast af indeluft kan via by-pass i sommerperioden afkastes direkte til det fri, hvis omstændighederne taler herfor. Alle rum i bygningen regnes for ventileret, og der beregnes et gennemsnitligt luftskifte på op til 1,5-2 gange i timen. Dog kan der i opholdszoner i serviceområderne ske et forceret luftskifte på op til ca. 5 gange i timen. Endelig afklaring vil ske i næste fase. I kælder bliver der mekanisk indblæsning og udsugning. Der vil være indblæsning i alle rum, og der etableres fælles udsugning i gangarealerne. Indblæsningstemperaturen i kælder forudsættes til at være basistemperatur. Boligafsnit Anlæg 03, 04. I boliger fordeles luften via indblæsningsarmaturer ved facaden, udsugningen foregår i badeværelse og tekøkken. Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt bolig, således at beboeren selv kan regulere temperaturen i intervallet C. Fællesrum, service og kontorer Anlæg 01, 02, 05, 06, 07. Luften fordeles via indblæsningsarmaturer i den ene side af rummet, og udsugningen foregår i den anden side, så rummene bliver gennemskyllet. Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt zone / rum, der på samme måde som i boliger kan regulere temperaturen i intervallet C. KONSTRUKTIONER De bærende konstruktioner udføres med enkle konstruktionsprincipper med bærende vægge, søjler og bjælker af præfabrikerede betonelementer / letklinkerbeton elementer. Enkelte betonvægge udføres selvbærende. Dæk udføres som forspændte huldæk elementer, som spænder fra tværgående væg til tværgående væg eller mellem bjælker. Bygningen stabiliseres af betonkerner omkring elevatorer samt tværgående og langsgående betonvægge. Betonkerner og vægge forankres til fundament i nødvendigt omfang. Vindkræfter føres fra facaderne til dækskiverne, som viderefører kræfterne til de stabiliserende vægge. Altaner og udvendige trapper udføres med selvstændigt bæresystem af søjler, bjælker og punktfundamenter og fastgøres udelukkende til bygningen for vandret last. Konstruktioner dimensioneres i henhold til gældende Eurocodes med tilhørende nationale anneks. Bygningen projekteres i høj konsekvensklasse. Fundamenter og terrændæk projekteres under hensyntagen til jordbundsforholdene. Fundamenter føres minimum til frostfri dybde. Ved den videre projektering skal der tages de fornødne forholdsregler for sikring mod radon. AFLØB Afløbsinstallationerne fra de enkelte boliger (toilet, bad og håndvask) føres til faldstammer, som etableres i lejlighedsskaktene, med mulighed for renseåbning i skaktens bund, og ventilering over tag. Fra skaktene samles alle afløbsledningerne under terrændæk og føres ud i terræn. Der sikres mulighed for fremtidig service og vedligehold. Kloakledningerne samles i en brønd, som tilsluttes det kommunale kloaknet for sort spildevand. Afløbene fra bygningens stueetage gennembryder etageadskillelsen og samles i kælderen, herfra føres afløbet den kortest mulige vej ud til facaden og tilsluttes umiddelbart i en brønd uden for facaden. BRUGSVAND Koldt brugsvandforsyning Koldt brugsvand til bygningen forsynes fra offentlig vandforsyning via stikledningen ind på grunden. Fra afregningsmåler i kælderens teknikrum fremføres koldt brugsvand videre til den resterende del af bygningen. Koldt brugsvand fremføres nedhængt under dækelementerne i kælderdelen og føres frem til installationsskaktene. Der monteres afspærringsventiler, så henholdsvis beboelsesafsnit og de enkelte stigestrenge kan afbrydes manuelt. Herfra fører stigestrengene forsyningsvandet op til niveau for den enkelte etage. Der fremføres forsyningsledninger til slangevindere, eventuelt i egen kreds. VARMT BRUGSVANDSFORSYNING Fra bygningens forsyningsledning for koldt brugsvand i teknikrum fremføres en ledning til varmtvandsbeholder. Beholderstørrelse ca liter skal være isoleret med mindst 150 mm isolering på alle flader. Fra varmtvandsbeholder placeret i kælder fremføres ledninger for varmt brugsvand og tilhørende cirkulationsledning. Disse ledninger følger samme tracé som ledninger for koldt brugsvand. Der etableres cirkulation på det varme brugsvand ud til umiddelbart før den yderste lejlighed i forhold til vandkredsen, som herfra løber retur til varmtvandsbeholderen, hvilket vil sikre en ventetid for det varme brugsvand ved tapstederne i henhold til gældende normer. Forsyningsledningerne fra varmtvandsbeholder og frem til plejeboligerne skal isoleres med minimum 50 mm isolering, således at kravet til et lavt energiforbrug kan opfyldes. SANITET Valg af sanitet og armaturer vil ske i den følgende fase. Der vil i denne fase blive lagt stor vægt på vandbesparende armaturer og rengøringsvenligt sanitet. VARME Der etableres ikke traditionelt radiatoranlæg, men der føres varmerør frem til varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader placeret i indblæsningskanaler i boliger og andre rum, som forsynes med ventilation. Varme fra solfangeranlæg føres til akkumuleringstank, når dette er muligt. Varmepumper, akkumuleringstank og varmtvandsbeholder placeres i særskilt teknikrum i kælder. ELINSTALLATIONER De elektriske installationer skal overholde installationsmæssig flexibilitet, således at funktioner inden for et areal skal kunne ændres med minimal forstyrrelse for funktioner i tilstødende områder. Anlægget skal projekteres og udføres i henhold til Stærkstrømsbekentgørelsen med tilhørende normer og vejledninger. Elforsyning Der etableres ny stikledning til bygning. I kælder laves fordelingsarrangement med elmålere for fælles installationer og hver bolig. Hovedkabler fremføres i kælder til lodrette skakte. Eltavler Der etableres fælles tavler pr. bygningsafsnit/etage. Der installeres de nødvendige tavler for tekniske installationer. Der udføres gruppetavle pr. bolig. Belysningsanlæg - optisk indeklima Anlæg skal projekteres i henhold til DS 700, med tilknyttede normer. Belysningsanlægget skal planlægges i nært samarbejde med brugere, og der skal fokuseres på teknik og æstetik. Anlæg skal være maksimalt energioptimeret i alle fællesarealer. Belysningsanlægget skal have mulighed for dæmpning i beboerområder og opholdsrum, således at lysstyrken kan tilpasses de forskellige gøremål/aktiviteter som rummene benyttes til. Nød og panikbelysning Der etableres nød og panikbelysning i alle flugtveje, samt i aktivitets- og fællesrum. Anlægget udføres som et centralt anlæg, med den lovkrævede overvågning og afprøvning. 18

19 AUTOMATIK OG MÅLERE Der etableres et fuldt CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af alle de tekniske installationer. Ud over hovedmålerne opsættes fornødne antal bimålere for opdeling af forbrug/ afregning pr. afsnit. Alle boliger forsynes med egne målere for afregning af el, vand og varme. Alle tekniske installationer kobles op på CTS-anlæg. ANDRE ELTEKNISKE ANLÆG Edb og telefonanlæg Der monteres 2 stk. strukturerede kabelnet for edb og telefon, 1 net for administration og fællesarealer. Nettet for beboerne udføres med 1 stk. dobbeltudtag pr. bolig. Det administrative net skal dække alle øvrige arealer med 2 dobbeltudtag pr. arbejdsplads/printerrum og disponible udtag i alle fællesrumsamt i køkken. Det adminstrative telefonanlæg skal opbygges således at der kan anvendes trådløse DECT telefoner til personsøgning og til overfaldsalarm. Tryk for overfaldsalarm skal ligeledes integreres i systemet og anvendes i vagtrum, garderober mv. Dørtelefonanlæg Der skal monteres dørtelefonanlæg ift. hovedindgang. Anlæggene skal have tale og billedeforbindelse samt klokke for varsling pr. anlæg. Anlægget skal opkobles til vagtrum og DECT telefoner. Adgangskontrolanlæg Der skal monteres adgangskontrolanlæg. Dette skal forbikoble indbrudsalarmanlægget og betjener hovedindgang. Indbrudsalarmanlæg Indbrudsalarm skal dække alle yderdøre, samt garderober og medicinrum. Brandalarmeringsanlæg Der skal installeres direkte adresserbart ABA anlæg med varsling. Varsling skal være talevarsling. Anlægget opbygges jf. DBI`s retningslinier Antenneanlæg Der monteres fællesantenneanlæg. Kableanlæg skal være for digitale signaler. Alle almindelige danske TV -og radiokanaler skal kunne benyttes i beboerrum og fælles opholdsrum og personale fællesrum. Elevatorer Der installeres 2 stk. elevatorer i bygningens midterparti. Elevatorerne skal være uden maskinrum og så energirigtige som muligt. SPRINKLER OG BRANDSLUKNINGSANLÆG Der etableres et automatisk sprinkleranlæg enten som et lavtrykstågeanlæg eller som traditionelt anlæg med sprinklerhoveder. I kælder etableres der en sprinklercentral efter gældende forskrifter. Omfang afklares i næste fase. Der etableres tillige fuld dækning med slangevindere, pulverslukkere og andet brandbekæmpelsesmateriale over hele bygningen. 19

20 JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ FREDERIKSBERG TLF: FAX: Perspektiv fra Overdrevet FINSENSVEJ 78 POSTBOKS FREDERIKSBERG TLF

PLEJECENTER TREKRONER. Roskilde Kommune Dispositionsforslag 03.11.09

PLEJECENTER TREKRONER. Roskilde Kommune Dispositionsforslag 03.11.09 Perspektiv af ankomstgården PLEJECENTER TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 03.11.09 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324 0034

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup. Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10

Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup. Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10 Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Bjørn Schmelling Energitiltag Passive tiltag Aktive tiltag Passive tiltag omfatter

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

NOTAT: Afrapportering til Landsbyggefonden på støtte til innovation i alment boligbyggeri

NOTAT: Afrapportering til Landsbyggefonden på støtte til innovation i alment boligbyggeri Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 73312 Brevid. 1654538 Ref. JLHA Dir. tlf. 46 31 52 33 jenslh@roskilde.dk 27. februar 2014 NOTAT: Afrapportering til Landsbyggefonden på støtte til

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Usserød Kongevej 87 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drejøgade 1A Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-357638 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-000000-001 Energikonsulent: Ivan Nyland Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snubbekorsvej 58 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-014294 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærkning Engdiget 10A-12B 2610 Rødovre

Energimærkning Engdiget 10A-12B 2610 Rødovre Engdiget 10A-12B 2610 Rødovre Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Engdiget 10A 2610

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Plejecenter Bistrupvang Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Udearealer Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Darumvej 22 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-021031 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Ulstrup Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Ulstrup Skole. Projektkatalog. Answers for energy Ulstrup Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 6 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ulvigvej 10 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-016436 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere