Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09"

Transkript

1 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag

2 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ FREDERIKSBERG TLF: FAX: I samarbejde med Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S

3 Perspektiv fra Overdrevet FORORD Byrådet har besluttet at opføre 44 nye handicap- og psykiatriboliger i Trekroner som erstatning for de forældede og utidssvarende boliger på Haraldsborg og Pilehuset. Planen er, at Haraldsborg og Pilehuset afvikles, når de nye boliger står klar. Byggeprogram er udarbejdet på baggrund af input fra byggeudvalget, samt følgegruppen med repræsentanter fra Handicapråd, Ældreråd, fagfolk fra Haraldsborg og Pilehuset, handicap- og psykiatrichefen såvel som medarbejdere fra Teknik og Miljø samt Social og Sundhed. I forbindelse med de 44 boliger etableres fire aflastningsboliger. Det er erstatning for de to eksisterende aflastningsboliger på Haraldsborg samtidig med, at der skabes forudsætninger for, at kommunen kan imødekomme de fremtidige krav på aflastningsområdet. Aflastningsboligerne placeres i tilknytning til hver boenhed, så personaleressourcerne kan anvendes mest effektivt. HP-husets boliger skal være tidssvarende boliger, der er et godt bud på fremtidens længerevarende botilbud til psykisk syge. Der skal skabes boliger, som tilgodeser den enkelte beboer både indeni lejlighederne såvel som i fællesarealerne. Der skal skabes et miljø, som ikke signalerer institution. Byggeriet skal være fleksibelt, så Roskilde Kommune hele tiden kan tilpasse indsatsen til den aktuelle efterspørgsel. Den nye tænkning om socialpsykiatriske tilbud tager udgangspunkt i FN s handicapkonvention og anser psykisk sygdom som et handicap, hvor man har krav på en kompenserende bolig. Handicapkonventionen kræver inklusion, og tilpasning af samfundsvilkår snarere end af mennesker. Boligen skal give tilbud om at bo selvstændigt med rimelig pladsstørrelse og give mulighed for at gøre de ting, andre ikke-handicappede ville gøre fysisk, socialt og personligt. Beboerne i HP-boligerne skal have tilbud om støtte, vejledning og omsorg ud fra metoder baseret på tænkning om Recovery og Empowerment. De tre kodeord for psykiatrien er ansvar, respekt og faglighed. Det gælder både fra personalets side og borgernes. Rådgivningsydelsen blev vundet af JJW ARKITEKTER og Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S, som har viderebearbejdet programudkastet til et dispositionsforslag. 3

4 HP HUSET PLEJECENTER TREKRONER BELIGGENHEDSPLAN 1:2500 I lokalplanen er området ved Trekroner Station udlagt med en sekvens af åbne karreer, som flankerer Trekroner Alle. Området udlægges som et skovområde, skabt af en række træfyldte lommer med stringente karrestrukturer med åbne havearealer i karreernes indre. HP-Huset er placeret i forlængelse af det nye Plejecenter Trekroner, i lomme C s østlige ben. 4 HP-Huset og det nye plejecenter er udført som selvstændige huse med hver sin identitet, men kommer sammen til at udgøre et samlet bygningsanlæg, der understøtter lokalplanens vision om langstrakte længer, der spiller op til det kuperede landskab.

5 Perspektiv af ankomsten fra skoven Perspektiv af ankomstgården ANKOMSTEN TIL HUSET For at understøtte den samlede bebyggelses individuelle funktioner og identiteter bedst muligt, har det nye HP-hus og det nye plejecenter hver sin tilkørsel: Man ankommer til HP-huset fra den separate fordelingsvej, der deles med fremtidige bebyggelser. Beboerne kommer således til at færdes side om side med alle de andre kommende brugere i Lomme C og Ds erhvervsbyggerier. På samme måde som bygningsvolumenet komponeres, så det danner en solfyldt ankomstgård for plejecenteret, knækkes det østlige ben i lomme C på en måde, så der opstår en synlig og identitetsskabende ankomstplads. Pladsen understøtter HP-Husets selvstændige identitet, understreger, at HP- Huset er boliger i sin egen ret og markerer, at huset ikke blot er et appendix til Plejecenter Trekroner. Den lille forplads indrammes af de markante dobbelthøje syd- og østvendte altaner, der vil være en god tilskuerplads til den foreslåede boldbane. De markante altaner markerer ligeledes både hovedindgangen og den bagvedliggende cafe. Cafeens liv vil spredes udendørs både mod øst og vest, og vil sammen med boldbanen og husets let tilbagetrukne volumen udgøre en levende og velkommende plads. Det store fællesrum set fra balkon 5

6 SITUATIONSPLAN 1:1000 Det nye HP-Hus udgør et delelement i en større bebyggelse i tråd med lokalplanens samlede vision - Huset har dog alligevel sine egne varierede opholdsmuligheder med skiftende liv, som dagen skrider frem: Fra morgen til middag vil husets østvendte ankomstplads være et levende sted med beboere og gæster, der spiser morgenmad på terrasser og i cafeen - Et levende rum med nær kontakt til skoven. Ved frokosttid flytter solen sig om på den vestvendte cafeterrasse og de udendørs træningsfaciliteter. Den mere åbne, sletteinspirerede gårdhave vil være et attraktivt opholdssted hele eftermiddagen og et oplagt sted at holde en fælles grillaften for husets beboere. 6

7 FREMTIDIG BEBYGGELSE FREMTIDIG BEBYGGELSE HP HUSET SKOV PLEJECENTER TREKRONER SKOV SKOV SKOV Situationsplan 1:1000 7

8 Alle boliger er enten orienteret mod øst eller vest for at optimere dagslysforhold og udsigt 8 HUSET Huset er organiseret med fire boenheder på sal og en fælles stueetage. De enkelte boenheder fungerer som hver deres verden, hvor beboerne kan færdes i ro og mag blandt få men kendte ansigter. Den fælles stueetage fungerer som husets samlende hjerte og et aktivt åbent mødested for husets beboere og udefrakommende gæster. Stueetagen er opdelt i to sektioner: En sydlig åben sektion med foyer, cafe, køkken, et synligt træningscenter, fysioterapi og sygeplejerskens udadvendte konsultation samt en nordlig sektion med kontorer, personalespisestue og facilliteter til det udkørende personale. Cafeen fungerer sammen med foyeren som et gennemgående centralt element. Det er her, man ankommer fra, orienterer sig og bevæger sig videre op i huset. Cafeen har ligeledes både terrasse mod øst og vest og vil således være solbeskinnet fra morgen til aften. Det vestvendte træningscenter har tilsvarende direkte adgang til en udendørs træningsterrasse med sol hele eftermiddagen og aftenen. Kontorerne i stueetagen omkranser den centrale åbne spisestue, der bliver et vigtigt mødested for både det faste og det udkørende personale. Spisestuen fungerer også som åbent mødelokale, men skulle det være nødvendigt, kan man let trække ind i det lukkede mødelokale lige ved siden af.

9 NORD A B B A Stueplan 1:200 9

10 NORD A B B A Boligplan 1:200 BOENHEDEN Hver af de fire boenheder fungerer som en selvstændig verden, hvor selv tilbageholdende beboere, i trygge rammer, kan omgås få men kendte naboer. Boenheden er udformet med så korte gangafstande som muligt og centreret omkring boenhedens hjerter: Det åbne spisekøkken og opholdstuen, der fungerer som hyggelige rolige mødesteder, hvor man kan opholde sig eller bare hilse på naboer, der er i gang med at lave mad eller spille Wii. 10 For yderligere at understøtte beboernes tryghed er boenheden underinddelt i to mindre sektioner af seks boliger med tilknytning til et fællesrum. Hele enheden fungerer som en helhed, men underopdelingen i fællesskaber af mindre størrelse gør det muligt for selv de mest usikre at komme ud af deres boliger. De to mindre dele er bundet sammen af en slags servicehængsel, med kontor, garderobe og depot. Dette sikrer personalet de kortest mulige gangafstande og det bedst mulige overblik over enheden, og hvem der kommer og går. Planløsningen er yderligere indrettet uden blindgyder, så beboere eller personale altid kan komme væk, hvis en ophidset situation skulle opstå.

11 Andel af gang 6,7 m2 Bad 6,4 m2 Stue og køkken 18,5 m2 Soveværelse 10,9 m2 Boligplan 1:50 BOLIGEN Boligen er indrettet, så den opfylder alle krav i forhold til beboerne og personale. Ydermere lægger vi vægt på at boligen har en fleksibilitet, så den kan tilpasses den enkeltes behov. Den flytbare væg opdeler boligen i stue og soveværelse - herved har man en privat og en mere udadvendt zone. Er man meget fysisk plejekrævende, kan væggen fjernes helt, så en sengeliggende beboer får glæde af begge lysindfald og boligens rummeligheder. Passivhusets tykke ydervægge udnytter vi i de enkelte boliger ved at anvende de dybe vinduesnicher som karnapper, hvor beboerne kan opholde sig, og som giver beboerne mulighed for at nyde naturen og årets gang udenfor

12 12 Vestfacade 1:200

13 Tværsnit A-A 1:200 Gård Ankomst Skov PASSIVHUS Plejecenteret er teknisk disponeret som et passivhus ikke blot for at energioptimere men også for at øge komfortniveauet for beboerne. Et passivhus er kendetegnet ved tykke, højisolerede ydervægge og vinduesflader uden kuldenedfald og træk. 13

14 Østfacade 1:200 HUSETS UDTRYK HP-Huset og Plejecenter Trekroner fremstår som en samlet bebyggelse, og et stort træk i det kuperede landskab. Begge huse opføres i lys tegl med et varmt skær. De mange boligers vinduer udgør en mindre skala, der modsvarer det store massiv og giver det overordnede anlæg en menneskelig skala. De mange vinduer udstyres med en række dørlignende solafskærmende elementer, der dels understøtter passivhusets energikoncept, dels tilfører huset et spinkelt kontrastelement til de store tunge teglvolumener. Husets hjerter, fællesrummene, er letaflæselige i facaderne ved de markante dobbelthøje altaner, og tilfører yderligere det samlede kompleks en slags mellemskala mellem hovedgreb og detalje. Lokalplanens vision er således intakt, idet HP-huset og Plejecenter Trekroner fremstår som en samlet struktur i landskabet, men med individuelle lokale særpræg og en menneskelig skala. 14

15 Tværsnit BB 1:200 15

16 NORD A B B A 16 Kælderplan 1:200

17 TREKRONER HP HUSET - INGENIØRBESKRIVELSER PASSIVHUS Energibehovet til rumopvarmning i et passivhus er så minimalt, at et traditionelt centralvarmesystem kan udelades. Energibehovet må maksimalt være 15 kwh/ m² indvendigt boligareal. Bygningens opvarmning og indeklima kan optimeres ved anvendelse af luftvarme og -køling, baseret på meget effektive mekaniske ventilationsanlæg med høj grad af varmegenvinding. Et kontrolleret luftskifte sikrer tilførsel af friskluft, så ubehagelige luftarter bortventileres og der skabes et godt atmosfærisk indeklima og god komfort. Friskluften føres til bygningen gennem nedgravede kanaler, hvor luften delvis tempereres af jorden, hvilket betyder, at den forvarmes om vinteren og kan afkøles om sommeren helt naturligt. Når friskluften om vinteren kommer ind i bygningen, ledes den gennem en varmeveksler, hvor den optager varmen fra afkastluften. Den forvarmede indblæsningsluften opvarmes i de enkelte rum efter aktuelle varmebehov. TEMPERATURFORSKELLE TERMISK KOMFORT De fleste kender ubehaget ved at opholde sig i nærheden af større glasflader i vinterhalvåret, hvor den kolde overflade ofte medfører, at man føler varme- og kuldestråling samt kuldenedfald, der gør, at det føles fodkoldt. Det opleves ofte i ældre bygninger, hvor vinduerne har en ringere isoleringsevne, men kan også forekomme i nyere bygninger. Til passivhuse anvendes en lavenergirude udført med 3 lag glas, hvilket giver en betydeligt bedre isoleringevne, og i kombination med en isolerende ramme, opnås et højtisolerende vindue, som er medvirkende til store energibesparelser og bedre termisk komfort. Dette betyder, at på en vinterdag, hvor der er 20 C indenfor og temperaturen ude er -12 C, vil den indvendige overflade på en 2 lags lavenergirude være ca. 16 C, mens den på en 3 lags lavenergirude vil være 19,8 C. Det er den kolde overflade på ruden, som skaber kuldenedfald samt den kuldestråling, som kan opleves tæt ved ruder, og på den måde bidrager det til et ubehageligt indeklima. OMKOSTNINGERNE I forhold til energiklasse 2, der vil være normgivende i det nye bygningsreglement BR 2010, som forudsat i lokalplan RK 505, vil merudgiften til passivhus standard være ca. 6-8 %, afhængig af det valgte koncept. Merudgiften er hovedsageligt knyttet til etableringen af råhuset, hvor isoleringsevnen skal forbedres i form af højt isolerende vinduer og fordoblede isoleringsmængder i vægge, terrændæk og tag. Endvidere skal bygningens tæthed øges maksimalt muligt, således at luftskiftet kan kontrolleres. UDVIKLING I ENERGIPRISERNE Et af de aspekter, som er vigtigt at tage i betragtning, når man overvejer at investere i et passivhus, er den markedsøkonomiske og politisk bestemte udvikling af energipriserne. Med den samfundsmæssige / politiske opbakning, der i øjeblikket er for at fremme klimaforbedringer / reduktion af CO2 ved energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse samt begrænsninger på energiforbruget i nye bygninger er det sandsynligt, at priserne vil stige. Ved opførelse af Trekroner HP bygning som passivhus opnås der en betydelig besparelse på energiforbruget til bygningens opvarmning. TOTALØKONOMI Det er vigtigt at huske, at besparelsen på energien er vedvarende i hele bygningens levetid, og har indflydelse på både den samlede økonomi og CO2 belastning. ENERGI Bygningen udføres efter passivhus konceptet, hvilket indebærer, at udefra kommende energiforsyning reduceres til et minimum. Energiforsyningen kan være varmepumper (se afsnit varmepumper), eller ejendommen kan forsynes med fjernvarme fra det offentlige net, hvilket må afklares i næste fase. Ved passivhus byggeri er der ikke tilslutningspligt til fjernvarmenettet. Dog er fjernvarme i Roskilde området en miljørigtig opvarmningskilde, idet hovedparten af varmen produceres i samproduktion med el (kraftvarme), og det primære brændsel er affald. Aktiv energireduktion omfatter bl.a. solfangere og solceller, samt eventuel udnyttelse af jordvarme ved installering af varmepumper. Desuden vil belysningen blive lavenergibelysning med sparepærer, muligvis LED belysning, hvis pris og lyskvalitet kan leve op til et acceptabelt niveau. SOLFANGERANLÆG Der monteres solfangeranlæg på tag. Anlægget får som udgangspunkt en størrelse på omtrent 100 m2 bruttoareal - 52 m2 aktivt solfangerareal, bestående af ca. 450 rør. Der forventes en årlig solfangerydelse på 44 MWh, hvilket svarer til ca. 50 % af varmebehovet til varmt brugsvand og ca % af behovet for opvarmning. Solfangeranlægget udføres med vacuumrør, der har ca. 40 % bedre udnyttelsesgrad end almindelige solfangerpaneler, samt at de kan udnytte solens stråler bedre i de perioder, hvor den står lavt på himmelen. For at kunne opnå størst mulig udnyttelse opstilles solfangerpanelerne i en vinkel på 60. Der installeres i kælder en varmtvandsbeholder og en akkumuleringstank på ca. 5 m3 til opsamling af den producerede varmemængde. Disse dimensioneres og kobles således, at produktion af varmt brugsvand altid har første prioritet, og overskydende varmemængde bidrager til rumopvarmningen. SOLCELLEANLÆG Som option kan der monteres monokrystallinske solceller på tag af bygning. Solcellerne alene kan på ingen måde dække behovet for el i bygningen, men kan medvirke til en synliggørelse af de energireducerende tiltag. Der opsættes ca. 40 m2 solceller, der på årsbasis kan producere mellem og kwh, hvilket vil svare til ca. 4-5 % af det samlede elforbrug. Dermed kan solcellerne have tjent sig selv hjem på år, hvis man regner med simpel tilbagebetalingstid. Solcellerne vil også bidrage til, at passivhus konceptets grænseværdier overholdes. Solcellerne forsynes med solsporingssystem, der sikrer optimal indstråling over dagen samt automatisk data-opsamling, der registrerer panelernes ydelse. 17

18 VARMEPUMPER Bygningens varmeforsyning kan eventuelt hentes ved hjælp af varmepumper. Der etableres et ledningsnet i terræn, hvorfra den akkumulerede jordvarme hentes. Varmepumperne placeres i kælder og forsyner derfra varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader placeret i kanalsystemet i de enkelte boenheder. Varmepumper forsyner desuden beholder for varmt brugsvand og akkumuleringstank i de perioder, hvor solfangersystemet ikke kan producere tilstrækkeligt. VENTILATION TERMISK- OG ATMOSFÆRISK INDEKLIMA Der etableres fuldt mekanisk ventilation i bygningen, både i boliger og servicearealer for at sikre et godt indeklima og høj komfortgrad. Varmebehovet er meget lille og temperaturforskellen mellem varme og kolde flader i rummene på grund af den høje isoleringsgrad er dermed også lille. Der er derfor ikke behov for et traditionelt radiatoranlæg. Opvarmning af boligerne og servicearealer sker via små vandbårne varmeflader, der indbygges i ventilationssystemerne. Der placeres i bygningen i alt 7 stk. ventilationsanlæg af varierende størrelse fordelt som følgende: Anlæg 01 betjener caféen i stueetagen og opholdsstuerne på sal SYD Anlæg 02 betjener møde/spiselokale i stuen og spisetuerne på sal NORD Anlæg 03 betjener boliger NORD Anlæg 04 betjener boliger SYD Anlæg 05 betjener servicearealet SYD Anlæg 06 betjener personale serviceareal NORD Anlæg 07 betjener træningsrum SYD Alle anlæg placeres i kælder, således at der er kortest mulig afstand til de områder, de betjener. Indblæsnings- og afkastluft: Indblæsnings- og afkastluften føres fra ventilationsanlæg via kanalsystem med hovedføringsveje i kælder frem til lodrette kanaler ført i skakte placeret ved overgang fra servicearealer til boligområder. For hver etage afgrenes kanaler, der fremføres over nedhængt lofter i toilet og baderum og nedhængt loft ved indgang til boliger. Ventilation af boligen sker ved afgrening fra fremføringskanaler, hvor der på kanal for indblæsningsluft monteres en zonevarmeflade og efter den fremføres i kanal til facade væg, hvor den føres på langs denne i hele boligens bredde. Udsugning fra boligen sker henholdsvis fra aftræk placeret i tekøkken og udsugningsarmatur placeret i toilet/baderum. Denne metode sikrer en jævn og balanceret gennemskylning af boligen og dermed sikres et godt indeklima samt god komfort. Samlet indtag for friskluft og afkast for henholdsvis afsnit nord og syd placeres ved midtersektionen af bygningens facade mod øst. Afkastluft og friskluft føres i rør-i-rør under jord i terræn. Herved opnår man, at friskluften både opvarmes med restvarmen i afkastluften, og den bliver tilført varme fra jorden. I sommerperioden kan processen vendes, så det bliver muligt at køre med afkølet luft. Afkast af indeluft kan via by-pass i sommerperioden afkastes direkte til det fri, hvis omstændighederne taler herfor. Alle rum i bygningen regnes for ventileret, og der beregnes et gennemsnitligt luftskifte på op til 1,5-2 gange i timen. Dog kan der i opholdszoner i serviceområderne ske et forceret luftskifte på op til ca. 5 gange i timen. Endelig afklaring vil ske i næste fase. I kælder bliver der mekanisk indblæsning og udsugning. Der vil være indblæsning i alle rum, og der etableres fælles udsugning i gangarealerne. Indblæsningstemperaturen i kælder forudsættes til at være basistemperatur. Boligafsnit Anlæg 03, 04. I boliger fordeles luften via indblæsningsarmaturer ved facaden, udsugningen foregår i badeværelse og tekøkken. Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt bolig, således at beboeren selv kan regulere temperaturen i intervallet C. Fællesrum, service og kontorer Anlæg 01, 02, 05, 06, 07. Luften fordeles via indblæsningsarmaturer i den ene side af rummet, og udsugningen foregår i den anden side, så rummene bliver gennemskyllet. Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt zone / rum, der på samme måde som i boliger kan regulere temperaturen i intervallet C. KONSTRUKTIONER De bærende konstruktioner udføres med enkle konstruktionsprincipper med bærende vægge, søjler og bjælker af præfabrikerede betonelementer / letklinkerbeton elementer. Enkelte betonvægge udføres selvbærende. Dæk udføres som forspændte huldæk elementer, som spænder fra tværgående væg til tværgående væg eller mellem bjælker. Bygningen stabiliseres af betonkerner omkring elevatorer samt tværgående og langsgående betonvægge. Betonkerner og vægge forankres til fundament i nødvendigt omfang. Vindkræfter føres fra facaderne til dækskiverne, som viderefører kræfterne til de stabiliserende vægge. Altaner og udvendige trapper udføres med selvstændigt bæresystem af søjler, bjælker og punktfundamenter og fastgøres udelukkende til bygningen for vandret last. Konstruktioner dimensioneres i henhold til gældende Eurocodes med tilhørende nationale anneks. Bygningen projekteres i høj konsekvensklasse. Fundamenter og terrændæk projekteres under hensyntagen til jordbundsforholdene. Fundamenter føres minimum til frostfri dybde. Ved den videre projektering skal der tages de fornødne forholdsregler for sikring mod radon. AFLØB Afløbsinstallationerne fra de enkelte boliger (toilet, bad og håndvask) føres til faldstammer, som etableres i lejlighedsskaktene, med mulighed for renseåbning i skaktens bund, og ventilering over tag. Fra skaktene samles alle afløbsledningerne under terrændæk og føres ud i terræn. Der sikres mulighed for fremtidig service og vedligehold. Kloakledningerne samles i en brønd, som tilsluttes det kommunale kloaknet for sort spildevand. Afløbene fra bygningens stueetage gennembryder etageadskillelsen og samles i kælderen, herfra føres afløbet den kortest mulige vej ud til facaden og tilsluttes umiddelbart i en brønd uden for facaden. BRUGSVAND Koldt brugsvandforsyning Koldt brugsvand til bygningen forsynes fra offentlig vandforsyning via stikledningen ind på grunden. Fra afregningsmåler i kælderens teknikrum fremføres koldt brugsvand videre til den resterende del af bygningen. Koldt brugsvand fremføres nedhængt under dækelementerne i kælderdelen og føres frem til installationsskaktene. Der monteres afspærringsventiler, så henholdsvis beboelsesafsnit og de enkelte stigestrenge kan afbrydes manuelt. Herfra fører stigestrengene forsyningsvandet op til niveau for den enkelte etage. Der fremføres forsyningsledninger til slangevindere, eventuelt i egen kreds. VARMT BRUGSVANDSFORSYNING Fra bygningens forsyningsledning for koldt brugsvand i teknikrum fremføres en ledning til varmtvandsbeholder. Beholderstørrelse ca liter skal være isoleret med mindst 150 mm isolering på alle flader. Fra varmtvandsbeholder placeret i kælder fremføres ledninger for varmt brugsvand og tilhørende cirkulationsledning. Disse ledninger følger samme tracé som ledninger for koldt brugsvand. Der etableres cirkulation på det varme brugsvand ud til umiddelbart før den yderste lejlighed i forhold til vandkredsen, som herfra løber retur til varmtvandsbeholderen, hvilket vil sikre en ventetid for det varme brugsvand ved tapstederne i henhold til gældende normer. Forsyningsledningerne fra varmtvandsbeholder og frem til plejeboligerne skal isoleres med minimum 50 mm isolering, således at kravet til et lavt energiforbrug kan opfyldes. SANITET Valg af sanitet og armaturer vil ske i den følgende fase. Der vil i denne fase blive lagt stor vægt på vandbesparende armaturer og rengøringsvenligt sanitet. VARME Der etableres ikke traditionelt radiatoranlæg, men der føres varmerør frem til varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader placeret i indblæsningskanaler i boliger og andre rum, som forsynes med ventilation. Varme fra solfangeranlæg føres til akkumuleringstank, når dette er muligt. Varmepumper, akkumuleringstank og varmtvandsbeholder placeres i særskilt teknikrum i kælder. ELINSTALLATIONER De elektriske installationer skal overholde installationsmæssig flexibilitet, således at funktioner inden for et areal skal kunne ændres med minimal forstyrrelse for funktioner i tilstødende områder. Anlægget skal projekteres og udføres i henhold til Stærkstrømsbekentgørelsen med tilhørende normer og vejledninger. Elforsyning Der etableres ny stikledning til bygning. I kælder laves fordelingsarrangement med elmålere for fælles installationer og hver bolig. Hovedkabler fremføres i kælder til lodrette skakte. Eltavler Der etableres fælles tavler pr. bygningsafsnit/etage. Der installeres de nødvendige tavler for tekniske installationer. Der udføres gruppetavle pr. bolig. Belysningsanlæg - optisk indeklima Anlæg skal projekteres i henhold til DS 700, med tilknyttede normer. Belysningsanlægget skal planlægges i nært samarbejde med brugere, og der skal fokuseres på teknik og æstetik. Anlæg skal være maksimalt energioptimeret i alle fællesarealer. Belysningsanlægget skal have mulighed for dæmpning i beboerområder og opholdsrum, således at lysstyrken kan tilpasses de forskellige gøremål/aktiviteter som rummene benyttes til. Nød og panikbelysning Der etableres nød og panikbelysning i alle flugtveje, samt i aktivitets- og fællesrum. Anlægget udføres som et centralt anlæg, med den lovkrævede overvågning og afprøvning. 18

19 AUTOMATIK OG MÅLERE Der etableres et fuldt CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af alle de tekniske installationer. Ud over hovedmålerne opsættes fornødne antal bimålere for opdeling af forbrug/ afregning pr. afsnit. Alle boliger forsynes med egne målere for afregning af el, vand og varme. Alle tekniske installationer kobles op på CTS-anlæg. ANDRE ELTEKNISKE ANLÆG Edb og telefonanlæg Der monteres 2 stk. strukturerede kabelnet for edb og telefon, 1 net for administration og fællesarealer. Nettet for beboerne udføres med 1 stk. dobbeltudtag pr. bolig. Det administrative net skal dække alle øvrige arealer med 2 dobbeltudtag pr. arbejdsplads/printerrum og disponible udtag i alle fællesrumsamt i køkken. Det adminstrative telefonanlæg skal opbygges således at der kan anvendes trådløse DECT telefoner til personsøgning og til overfaldsalarm. Tryk for overfaldsalarm skal ligeledes integreres i systemet og anvendes i vagtrum, garderober mv. Dørtelefonanlæg Der skal monteres dørtelefonanlæg ift. hovedindgang. Anlæggene skal have tale og billedeforbindelse samt klokke for varsling pr. anlæg. Anlægget skal opkobles til vagtrum og DECT telefoner. Adgangskontrolanlæg Der skal monteres adgangskontrolanlæg. Dette skal forbikoble indbrudsalarmanlægget og betjener hovedindgang. Indbrudsalarmanlæg Indbrudsalarm skal dække alle yderdøre, samt garderober og medicinrum. Brandalarmeringsanlæg Der skal installeres direkte adresserbart ABA anlæg med varsling. Varsling skal være talevarsling. Anlægget opbygges jf. DBI`s retningslinier Antenneanlæg Der monteres fællesantenneanlæg. Kableanlæg skal være for digitale signaler. Alle almindelige danske TV -og radiokanaler skal kunne benyttes i beboerrum og fælles opholdsrum og personale fællesrum. Elevatorer Der installeres 2 stk. elevatorer i bygningens midterparti. Elevatorerne skal være uden maskinrum og så energirigtige som muligt. SPRINKLER OG BRANDSLUKNINGSANLÆG Der etableres et automatisk sprinkleranlæg enten som et lavtrykstågeanlæg eller som traditionelt anlæg med sprinklerhoveder. I kælder etableres der en sprinklercentral efter gældende forskrifter. Omfang afklares i næste fase. Der etableres tillige fuld dækning med slangevindere, pulverslukkere og andet brandbekæmpelsesmateriale over hele bygningen. 19

20 JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ FREDERIKSBERG TLF: FAX: Perspektiv fra Overdrevet FINSENSVEJ 78 POSTBOKS FREDERIKSBERG TLF

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere