Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS?"

Transkript

1 1 - Notat 1 - Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS? 2. rev. udgave marts ) Dette notat er en opdatering og udbygning af notatet: S + SF fortsætter opgivelse af mærkesager. Jan 2012.

2 2 Intro: De seneste meningsmålinger betegner et nyt lavpunkt for socialdemokraterne, der nu er under 20 % vælgertilslutning og kun halvt så store om Venstre. Det er dybest set S og SF s massive opgivelse af mærkesager og overtagelse af en borgerlig økonomisk politik, der er baggrunden for den vedvarende tilbagegang siden valget. Vælgebevægelserne er først og fremmest et fravalg af S (+ SF), som skyldes skuffelsen blandt S + SF s vælgerne over, at man troede man havde valgt et alternativ, men i stedet for kun fik en mindre troværdig kopi af VK. Skal der føres borgerlig politik, er og bliver de borgerlige mere troværdige til at gøre det. S (og SF) ledelserne håber at hårdt arbejde og ansvarlig økonomisk politik = borgerlig økonomisk politik vi bringe fremgang igen. Men Intet tyder på, at en konkurrence med Venstre om at føre borgerlig politik vil bringe fremgang til S og SF. De får næppe vælgere til at gå over til S og SF fra højrefløjen, men fører formentlig tværtimod til, at man mister flere og flere af sine egne. Ikke desto mindre er S + SF i dette reformår på vej mod i endnu højere grad at opgive den politik, de gik til valg på: På vej fra vækstpolitik til sparepolitik, fra velfærdsforbedring til velfærdsbesparelser, fra mere retfærdig skattefordeling til topskattelettelser, fra mere menneskelig beskæftigelsespolitik til økonomisk pisk af modtagere af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp mm. S+SF har allerede mistet opbakning i smerteligt omfang pga. deres opgivelse af mærkesager. Med den fortsatte højredrejning risikerer S + SF imidlertid at save den gren over, de sidder på. Der er ingen grund til hverken at glæde sig eller hovere over denne udvikling. Tværtimod, der er tale om en katastrofekurs til skade for partierne selv, arbejderbevægelsen og velfærdsstaten. Hvis en katastrofe på sigt skal undgås, må fagforeninger, bevægelser og græsrødder markere sig med et pres for, at S + SF i højere grad overfor De Radikale står fast på politikken fra valget. 1. HISTORISK VÆLGERLUSSING TIL S. Siden valget er både S og SF som bekendt gået yderligere tilbage. Socialdemokraterne gik således hurtigt efter valget fra omkring 24 % i tilslutning til omkring 21, 5 en tilbagegang på op mod 3,5 % svarende til tab af 6 mandater. Som om det ikke var slemt nok rummer en aktuel meningsundersøgelse fra Green, foretaget 27-29/2 endnu dårligere nyt for S: Partiet er med 18,5 % i vælgertilslutning nu under de magiske 20 % og kun halvt så stort som Venstre (35,6 %). Et lille lyspunkt er det, at SF s tilbagegang ser ud til at være standset for nærværende.. Partiet gik som bekendt ellers markant tilbage ved valget, hvor man mistede 7 mandater og måtte nøjes med en tilslutning på 9,2 % = 16 mandater.

3 3 Og SF har siden måttet konstatere en endnu større tilbagegang og var ult. januar nede på en tilslutning på 6,8 % svarende til et tab af yderligere 4 mandater. Nu ser vælgertilslutningen ud til at være stabiliseret med en andel på 7,1 % i seneste måling. SF har efter at have opgivet mange mærkesager scoret på at bide sig fast og kæmpe for mærkesagen: Betalingsring i København. Stabiliseringen ændrer dog ikke ved, at SF er i dag har mindre tilslutning med Enhedslisten, der efter ved valget at være gået frem til 12 mandater nu øger sin tilslutning til 8,9 % svarende til 16 mandater. Tabel: Green meningsmåling. 2 Spejlbilledet heraf er naturligvis desværre, at den borgerlige opposition fortsætter med at stå stærkt, navnlig Løkke og Venstre med en fremgang på + 9,9 % = 16 mandater. Der er på ingen måde grund til hverken at glæde sig over dette eller hovere, tværtimod tegner denne udvikling til en katastrofekurs ikke bare for S (og SF), men også for velfærdsstaten. 2. OPGIVELSE AF MÆRKESAGER OG BORGERLIG POLITIK KOSTER. Tilbagegangen fortsætter EFTER at S, R, SF regeringen har fået gennemført sig første finanslov og dermed har fået politik gennemført. Socialdemokraterne forklarer selv den seneste tilbagegang med tumlen omkring betalingsringen. Det er givet, at fx det indbyrdes hundeslagsmål har haft negativ betydning. Der er dog sket andre ting i perioden 2 ) Kilde: Børsen

4 4 end betalingsringen således fremlagte to socialdemokratiske ministre, Mette Frederiksen og Karen Hækkerup d. 28. februar et udspil til reform af førtidspension og fleksjob, som lægger op til markante forringelser af ydelser og vilkår for fremtidige førtidspensionister og fleksjobbere, navnlig under 40 år. Men vi taler jo her om en tendens, der har varet lige siden valget, til at vælgerne vender ryggen til de to partier og navnlig altså til S. En betydelig del af de, som stemte på de to partier, har altså siden været skuffede over politikken fra S og SF generelt og den gennemgående og dybere forklaring på den vedvarende og stigende tilbagegang for S (+ SF) kan hermed kun forklares med det markante politikskift for S og SF, som regeringsgrundlaget og regeringsdannelsen med De Radikale indebar. Som bekendt gik S og SF til valg på en markant forøgelse af vækst, beskæftigelse, velfærd og skatter dvs. på et alternativ til VKO s sparepolitik, velfærdforringelser og skattelettelser. Men med regeringsgrundlaget opgav S +SF opgav en lang række af mærkesagerne fra Fair Løsning : Skatteforhøjelserne på 25 mia. netto var reduceret til 5-7 mia. kr Beskæftigelsesløftet på i Fair Løsning omkring personer var mere end halveret Midlerne til vækstpolitikken var skrumpet fra 40 mia. kr til under det halve. Velfærdsløftet på 20 mia. kr. i Fair Løsning var reduceret til 8-9 mia.kr dvs. langt lavere realvækst i offentligt forbrug. Figur: Årlig gns. realvækst i offentligt forbrug i Fair Løsning 2020, i VK s finanslovsforslag 2012 og i S, R, SF s finanslov for 2012 pct. (faste priser) 3 3 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslov og finanslovsaftale 2012.

5 Fair Løsning FF12 fra VKO FL12 efter finanslovsaftalen 5 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,4 0,4 0,6 I stedet indebar regeringsgrundlaget på længere sigt fortsættelse af VK regeringens borgerlige økonomiske politik med fastholdelse af Genopretningsaftalen, fortsat stram økonomisk politik og dermed fortsatte velfærdsbesparelser og fortsatte udbudsøkonomiske arbejdsmarkedsreformer. 4 Finanslov har ikke fjernet indtryk af politikudsalg. Aftalen fra De Radikale medførte ikke alene en omfattende kritik for brud på valgløfter, men fik også en række af S+SF s vælgere til at vende sig bort fra de to partier i skuffelse over opgivelse af mærkesager. Fremgangen for Venstre har således i nok så høj grad været udtryk for et fravalg af S + SF på grund af svigtede valgløfter. Men samtidig formentlig også et udtryk for, at vælgerne mener, at hvis der skal føres BORGERLIG økonomisk politik, anser et flertal nok de borgerlige til at være bedre hertil end S + SF. Det må anerkendes, at S + SF med den første finanslov gennem samarbejdet med Enhedslisten fik reddet de tilbageværende stumper af Fair Løsning og trods alt fik markeret en vis ideologisk forskel til VKO gennem bl.a. ophævelse af fattigdomsydelser og skattefritagelse for sundhedsforsikringer. 5 Men at tilbagegangen for SF og navnlig for S har bidt sig fast alligevel viser, at de politiske resultater i finansloven for 2012 langtfra har været nok. Finansloven har ikke fjernet det overordnede billede af, at de centrale mærkesager i S + SF s politik fra før valget: Sundhedsforbedringer, skoleforbedringer, millionær og bankskat var droppet 6. Og altså erstattet med køb af en grundlæggende borgerlig økonomisk politik. 4 ) Jf. Lund, Henrik: S, R, SF regeringens økonomiske politik: Modernisering eller tilbageskridt? 5 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslov og finanslovsaftale 2012: Mere positiv forskel til VKO, men 6 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: S+SF s politikopgivelse i regeringsgrundlaget: Dybere årsager end De Radikale.

6 6 Højredrejningen og det at S (og SF) i vid udstrækning har opgivet mærkesagerne og det politiske alternativ fra før valget er altså den dybere og gennemgående årsag til tilbagegangen. S + SF fik regeringsmagten og ministerposter, men for en høj pris overtagelsen af de borgerliges økonomiske politik. Og nu har man med opgivelsen af betalingsringen og reformen af førtidspension og fleksjob droppet endnu af sin politik fra før valget. 3. REFORMÅR : S + SF på vej til yderligere opgivelse af mærkesager. Eftersom opgivelsen af eget alternativ og overtagelsen af borgerlig økonomisk politik altså er den dybere og gennemgående baggrund for tilbagegangen kan det i indeværende år næsten kun komme til at gå endnu værre. For året 2012 er af SRSF- regeringen udråbt til reformår, hvor der ikke blot skal gennemføres en reform af førtidspension og fleksjob, men også af kontanthjælp, gennemføres trepartsforhandlinger og arbejdsmarkedsreformer samt en skattereform. Og samtidig er regeringen på vej med en ny 2020 plan og budgetlov. Alt tyder imidlertid på det at det vil indebære yderligere opgivelse af mærkesager og yderligere højredrejning: Fra vækstpolitik til sparepolitik, fra velfærdsforbedring til velfærdsbesparelser, fra mere retfærdig skattefordeling til topskattelettelser, fra mere menneskelig beskæftigelsespolitik til økonomisk pisk. Vækstpolitik synes fremover stort set at blive opgivet til fordel for sparepolitik. Med tilslutningen til EU s finanspagt og med den kommende budgetlov 7 har S + SF helt opgivet den vækstpolitikvækst, som op til valget først og fremmest udgjorde S + SF s alternativ til VKO. Der vil fremover IKKE være midler til beskæftigelsesfremmende initiativer, så længe der ikke er oparbejdet et komfortabelt overskud hertil, hvilket i parentes kræver mange års forudgående besparelser. Velfærdsforbedringer synes fremover stort set også være opgivet. I stedet står udgiftspolitikken fremover på betydelige velfærdsbesparelser. Regeringens kommende 2020 plan vil tværtimod kræve endnu større besparelser end tidligere VK, idet man vil pege på et budgetforbedringsbehov i 2020 på op 67 mia. kr. altså op mod 20 mia. kr 7 ) S, R, SF regeringens udspil til budgetlov lægger sig i store træk op ad VK regerings udspil hertil. Herom. Lund, Henrik Herløv: Budgetlov truer vækst og beskæftigelsespolitik og velfærd og selvstyre i kommunerne.

7 7 mere end VK s 47 mia. Og den kommende budgetlov og regeringens stramme økonomiske politik vil højst tillade mellem 0,3 og 0,4 % årlig realvækst i det offentlige forbrug. 8 Det er langt mindre end den demografiske vækst i antallet af ældre kræver og betyder fortsatte krasse realbesparelser i størrelsesorden årligt 3 til 4 mia. = omkring 8000 stillinger i den kommunalt leverede velfærd. 9 En socialt mere retfærdig skattefordeling synes også opgivet. I stedet fredes erhvervslivet og topskatterne nedsættes. Fair Forandrings og Fair Løsnings mål om at give pensionister og dagpengemodtagere en lempelse som kompensation for VKO s rødvinsreform synes med Thor Möger Petersens udmelding definitivt opgivet. Samtidig har finansminister Bjarne Corydon fredet erhvervslivet skattemæssigt, hvilket klart må omfatte bankerne. 10 Og i stedet for millionærskat står menuen ifølge regeringsgrundlaget nu på topskattelettelser. Og finansieringen heraf vil givet koste endnu flere velfærdsforringelser fx af børnechecken. En mere menneskelig beskæftigelses og socialpolitik synes endelig også opgivet. S + SF er i stedet på vej mod stramninger og mere økonomisk pisk. Fair Løsnings mål om social genopretning og en mere menneskelig beskæftigelsespolitik i stedet for meningsløs aktivering synes endelig også opgivet. S + SF er allerede på vej med kraftige forringelser fleksjob og førtidspension 11. Og der yderligere komme skærpede aktiveringskrav og forringelser for unge årige kontanthjælpsmodtagere. 4. Katastrofekurs. Selvom S og SF med sit store politikudsalg har skudt sig selv i nakken og betalt en høj pris i form af vælgerflugt, synes partierne altså at ville fortsætte denne kurs med yderligere højredrejning. 8 ) Jf. Brandstrup, Mads: Slaget om velfærdssamfundet. Politiken 29/ ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Regeringens kommende 2020 plan og budgetlov, 10 ) Jf. Bendsen, Jørgen: Regering vil skåne erhvervsliv i skattereform. Børsen ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Mette Frederiksens udspil til reform af førtidspension og fleksjob.

8 8 S + SF synes at have fortolket vælgerreaktionerne således, at der blæser en højrevind og at man må følgetrop. Og partierne synes at satse på, at økonomisk ansvarlige = borgerlige politiske resultater skal vinde vælgere tilbage fra højrefløjen. Men som anført må vælgervandringen fra S + SF nok så meget ses som udtryk for skuffelsen blandt S + SF s vælgerne over, at man troede man havde valgt et alternativ, men i stedet for kun fik en mindre troværdig kopi af VKO. Intet tyder derfor på, at en konkurrence med Venstre om at føre borgerlig politik vil bringe fremgang til S og SF. De får næppe vælgere til at gå over fra højrefløjen, men mister flere og flere af sine egne. I betragtning at de hidtidige resultater vil endnu mere borgerlig politik fra S + SF derfor være en katastrofekurs: For partierne selv, men også for velfærdsstaten. For det første må man forvente og frygte, at reaktionen på endnu mere borgerlig politik fra S + SF s vælgere bliver en endnu stærkere flugt. Dette vil selvsagt svække regeringen endnu mere. Samtidig synes S og SF også at være på vej væk fra alliancen med Enhedslisten. Den naturlige alliancepartner for en sådan i hovedtræk borgerlig økonomisk politik vil være på folketingets borgerlige side og navnlig hos Løkke og Venstre. Men hermed vil de politiske resultatet fremover for S, R, SF regeringen fremover naturligvis også bero på Løkkes forgodtbefindende. Og jo mere S + SF svækker sig selv ved at føre borgerlig politik, jo mere vil de spille sig selv i hænderne på Venstre. Og selvom Løkke og Venstre nok vil være enig i store dele af politikken, har de næppe den store kærlighed tilovers for en regering, som man grundlæggende mener, stjal valgsejren på et falsk grundlag. Venstre vil derfor snart begynde at trappe kravene om yderligere velfærdsforringelser, besparelser og skattelettelser. Og selv om Enhedslisten forhåbentlig næppe vil være så ukloge at spille med på vælte SRSF, vil Venstre lure på chancer til at lamme regeringen for ad den vej at fælde den. Med svigtende vælgeropbakning og opgivelse af alliancen med Enhedslisten kan man frygte, at S + SF er på vej til at save den gren, som de selv sidder på over. 5. På vej mod et sviende valgnederlag og lederskifte? Selvom Enhedslisten formentlig og forhåbentlig vil være for kloge til på nogen måde at hjælpe Løkke tilbage er det dybt bekymrende, når S og SF gennem fortsat borgerlig politik ikke blot forringer velfærden, men svækker sig selv. Denne udvikling er dybt bekymrende. Det bliver ikke bedre, hvis Løkke kommer tilbage og med et svækket S + SF får mere og mere frit spil. Ved således at afsnøre sig mere og mere fra sit eget bagland og vælgerkorps kan S og SF næsten kun styre direkte mod et sviende nederlag ved næste folketingsvalg, hvornår det end måtte komme.

9 9 Dette vil næsten uundgåeligt rejse spørgsmålet om lederskifte i begge partier. Først og fremmest i S, som under Thorning Schmidt har oplevet det ene lavpunkt efter det andet. Figur: Socialdemokratiets tilslutning siden april 2005 under Helle Thorning Schmidts ledelse. 12 Helle Thorning Schmidt kunne som bekendt IKKE slå Anders Fogh og dårligt nok Løkke. Med hende fik socialdemokraterne sit dårligste valgresultat i 100 år. Hun udspringer af S højrefløjen og startede med at føre kopipolitik overfor VK. Men det fik kun Socialdemokratiets venstrefløj til at flygte til SF. Efter det heraf følgende valgnederlag i 2007, indledte hun en taktisk venstredrejning og tilnærmelse til SF for på den måde at få venstresocialdemokraterne ind i folden igen. Næppe var valget imidlertid overstået, før hun og S igen drejede til højre igen tilbage til sin oprindelige kopipolitik overfor de borgerlige, hvis økonomiske politik S og Radikale jo har overtaget. S har godt nok fået regeringsmagten, men hver gang Thorning og konsorter følger deres egen højre socialdemokratiske linje fører det til nederlag for S. Og det tegner det desværre også til ved næste folketingsvalg. Hvis Thorning Schmidt efter at have gennemført massive velfærdsforringelser tilmed høster et sviende valgnederlag, vil det givet rejse spørgsmålet om et lederskifte i S. Noget tilsvarende kan komme til at ske for Søvndal, hvis også SF fortsætter sin nedtur og også betaler prisen for ministeransvaret med et sviende valgnederlag. Dette ikke være skrevet af hverken glæde eller for at hovere. Uanset nødvendigheden af et opgør med den politiske højredrejning i S og SF vil først et sviende valgnederlag og dernæst lederskifter efterlade de to partier og dermed hele den ikke borgerlige politiske fløj i Danmark stærkt svækket. 12 ) Kilde: Børsen

10 10 6. Åbent angreb på velfærdsstaten? En sådan udvikling med et svækket S og SF og dermed en svækket venstrefløj kan bane vej for et endnu mere frontalt angreb på velfærdsstaten. De neoliberalistiske kræfter i den borgerlige blok vil øjne morgenluft og givet udnytte situationen til et omfattende og frontalt angreb på velfærdsordningerne, som kan blive udsat for massivt tilbagerulning og afvikling til bedste for omfattende skattelettelser. Minimalstaten kan blive sat på dagsordenen med flad skat, omfattende brugerbetaling, målretning af offentlige ydelser til kun de allersvageste, massive nedskæringer på øvrige velfærdsydelser. Som anført håber S + SF på, at ansvarlig økonomisk politik vil tage brodden af de borgerliges fremstormen og offensiv og redde dem selv. Og et sted mener de sikkert også, at den borgerlige økonomiske politik er nødvendig for at redde velfærdsstaten. Men det er selve den højredrejning hos S + SF, som man tilsyneladende i de to partier tror, kan redde regeringen, som på sigt truer den og kan ende med en katastrofe for ikke bare partierne, men for velfærdsstagen som sådan. Hvis en katastrofe på sigt skal undgås, må fagforeninger, bevægelser og græsrødder markere sig med et pres for, at S + SF i højere grad overfor De Radikale står fast på politikken fra valget. Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti og bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre HENVISNING: Undertegnede udgiver to vederlagsfrie, månedlige nyhedsbreve: KRITISKE ANALYSER om velfærd og økonomi KRITISKE DISKUSSIONER om regeringens politik Vederlagsfrit abonnement på nyhedsbrevene kan tegnes ved at maile til Ovenstående fulde KRITISKE DISKUSSION kan downloades på

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK?

Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK? 1 Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK? 2 Introduktion: Efter regeringsdannelsen var det pludselig slut med det politiske alternativ til VK. Ligesom i sin første tid som S-

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: VÆLGERFLUGT BORT FRA THORNING

Læs mere

Kommentar og debatindlæg

Kommentar og debatindlæg 1 SF UD TIL HØJRE? Kommentar og debatindlæg Efter at have smedet en alliance med partiets grønne tegner det til, at Søvndal, Möger og arbejderristerne i SF s højrefløj på landsmødet vinder kampen om SF

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partitilknyttet medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk MED S OG SF I REGERING HAR DEN BORGERLIGE

Læs mere

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN.

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. 1 Debatindlæg, 3. rev. udgave: IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. Nogen skal jo sige det: Frustrationen hos Enhedslisten over S + SF s reaktionære reformer er forståelig og berettiget

Læs mere

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE.

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. 1 Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. Myten om De Radikales altbestemmende rolle i regeringen krakeleret. De Radikale har fået skylden for

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave 13.03.13. SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem.

KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave 13.03.13. SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat,

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER.

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

SRSF regeringens. økonomiske. politik:

SRSF regeringens. økonomiske. politik: Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiop åasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas RAPPORT dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

20 teser og centrum-venstres politiske død og mulige genopstandelse

20 teser og centrum-venstres politiske død og mulige genopstandelse En artikel fra KRITISK DEBAT 20 teser og centrum-venstres politiske død og mulige genopstandelse Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. august 2015 Kan, vil og bør Socialdemokraterne, Enhedslisten,

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. Kommentar,

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm.  Kommentar, 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar, 28.11.16 VLAK s regeringsgrundlag markerer et skridt til højre

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens afsluttende rapport afvist og alligevel ikke

Arbejdsmarkedskommissionens afsluttende rapport afvist og alligevel ikke En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejdsmarkedskommissionens afsluttende rapport afvist og alligevel ikke Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 01. oktober 2009 Regeringen lurepasser Med fremlæggelsen

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

FINANSLOVS FORSLAG 2013:

FINANSLOVS FORSLAG 2013: 1 RAPPORT KRITISKE ANALYSER FINANSLOVS FORSLAG 2013: SRSF med offentlig nulvækst på linje med VK regering Økonom, Cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund Småskrift nr. 41, Forlaget Alternativ, 1. udgave,

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DET ØKONOMISKE RÅDERUM: Har Socialdemokraterne eller Venstre en økonomisk

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

ÅRSKARAKTER Se ministrenes karakterbog: Vælgerne giver lussing til Løkke-regeringen Af Cecilie Agertoft Mandag den 13.

ÅRSKARAKTER Se ministrenes karakterbog: Vælgerne giver lussing til Løkke-regeringen Af Cecilie Agertoft Mandag den 13. ÅRSKARAKTER Se ministrenes karakterbog: Vælgerne giver lussing til Løkke-regeringen Af Cecilie Agertoft Mandag den 13. juni 2016, 05:00 Del: Med kun et år på bagen får Venstre-regeringen en syngende lussing

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat STORT HUL I STATSKASSEN EFTER VKO S U OG UNDERFINANSIEREDE SKATTELETTELSER:

KRITISKE ANALYSER. Notat STORT HUL I STATSKASSEN EFTER VKO S U OG UNDERFINANSIEREDE SKATTELETTELSER: 1 KRITISKE ANALYSER Notat STORT HUL I STATSKASSEN EFTER VKO S U OG UNDERFINANSIEREDE SKATTELETTELSER: Skal besparelser på velfærd og på samfundets svageste fylde det? 1. udgave medio marts 2012 Af økonom,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat ØKONOMISK REDEGØRELSE DEC. 2012: REGERINGENS ØKONOMISKE

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen 4. januar 2011 Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Sammenfatning Den typiske efterlønner er faglært eller ufaglært med mange år på arbejdsmarkedet

Læs mere

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven.

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).

Læs mere

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse.

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. 22. maj 12 Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i - planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. Af Jakob Hald og Esben Anton Schultz Partiernes udmeldinger og beregnede konsekvenser

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 En artikel fra KRITISK DEBAT Det politiske spil Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 Gennem lang tid har det stået nogenlunde fifty-fufty mellem blå blok og rød blok, som det

Læs mere

GRIBBENE FLOKKES OM SU EN.

GRIBBENE FLOKKES OM SU EN. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. Scient. Adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Rev. 01.03.15 GRIBBENE FLOKKES OM SU EN. Men at erstatte

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Annette Lind. November 2012. Kære modtager af mit nyhedsbrev. Indhold

Annette Lind. November 2012. Kære modtager af mit nyhedsbrev. Indhold Annette Lind November 2012 Indhold Indledning 1 12.500 akutjob på vej til de langtidsledige 3 Kære modtager af mit nyhedsbrev I morges vågnede jeg op til en sejr til demokratiet. Barack Obama har genvundet

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

S-SF-EL flertal en bunden opgave

S-SF-EL flertal en bunden opgave En artikel fra KRITISK DEBAT S-SF-EL flertal en bunden opgave Skrevet af: Redaktionen Offentliggjort: 15. december 2014 Statsministerens valgdrejebog er klar: Velfærd versus nulvækst. Nu skal valget bare

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

De nye trepartsforhandlinger

De nye trepartsforhandlinger En artikel fra KRITISK DEBAT De nye trepartsforhandlinger Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. oktober 2011 Den trepartsaftale, som S og SF foreslog i Fair Løsning, var længe inden valget fjernet

Læs mere

S+SF S STORE POLITIKOPGIVELSE

S+SF S STORE POLITIKOPGIVELSE 1 S+SF S STORE POLITIKOPGIVELSE I REGERINGSGRUNDLAGET: Lang dybere årsager end De Radikale og en trussel mod hele regeringsprojektet. Notat, 3. rev. udgave. 22 / 10-11 2 INDLEDNING. Med fremkomsten af

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr PERSONLIGT ANSVAR Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration af flygtninge Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 8. januar 2016, 05:00 Del: SF eren Özlem

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

LAVE YDELSER TIL "UNGE": FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?

LAVE YDELSER TIL UNGE: FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat LAVE

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

LIBERAL ALLIANCES 2025 - plan: Holder den?

LIBERAL ALLIANCES 2025 - plan: Holder den? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk LIBERAL ALLIANCES 2025 - plan: Holder den? LA s 2025 plan vil øge arbejdsløsheden

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

SMALVÆKST FOR DET OFFENTLIGE FORBRUG:

SMALVÆKST FOR DET OFFENTLIGE FORBRUG: 1 KRITISKE ANALYSER Minirapport SRSF S SMALVÆKST FOR DET OFFENTLIGE FORBRUG: SIKRING ELLER OFRING AF VELFÆRDEN? Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Rev. 25/8-2011 KAN 2020 PLANERNE LØSE DE

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Det store svigt RÆSON. Torben Mark Pedersen i RÆSON:

Det store svigt RÆSON. Torben Mark Pedersen i RÆSON: Torben Mark Pedersen i : Det store svigt Liberalister har i årevis håbet på, at der bag den midtsøgende linie skulle ligge en stor masterplan, ifølge hvilken regeringen efter at have cementeret sin magtposition

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

regionernes økonomi 2013:

regionernes økonomi 2013: 1 KRITISKE ANALYSER Notat 1. udg. 20.06.12 Aftale om regionernes økonomi 2013: SRSF regeringen viderefører VK s smalvækst for sundhedsvæsenet. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund kendt fra

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Hvor er fronten i dagpengekampen?

Hvor er fronten i dagpengekampen? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvor er fronten i dagpengekampen? Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. oktober 2014 Det kommende folketingsvalg afgør, om vi får en ny og bedre dagpengereform. Uden

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

SRSF S KOMMENDE 2020 PLAN OG BUDGETLOV: Grebet om det offentlige budget, kommunerne og velfærden skal strammes endnu mere end under VK.

SRSF S KOMMENDE 2020 PLAN OG BUDGETLOV: Grebet om det offentlige budget, kommunerne og velfærden skal strammes endnu mere end under VK. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk SRSF S KOMMENDE

Læs mere