KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITISKE ANALYSER. Notat, 3. rev. og udvidede udgave 13.03.13. SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem."

Transkript

1 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission Notat, 3. rev. og udvidede udgave SRSF S VÆKSTPLAN: Forkert løsning på forkert problem. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand. scient. adm. Manchet: Regeringens vækstplan er den forkerte løsning på det forkerte problem: Fordi krisen ikke er en konkurrenceevnekrise, men en efterspørgselskrise. Og fordi at, når erhvervsskattelettelserne finansieres med reduceret offentligt forbrug, så koster det alt for meget i jobs i forhold til, hvad planen skaber. Regeringen angiver at vækstplanen i sig selv isoleret set skaber jobs årligt på sigt i den private sektor. Men finansministeriet har nu i en Teknisk baggrundsrapport indrømmet, at finansieringen gennem reduceret vækst i offentligt forbrug i 2020 årligt vil koste mindst offentlige arbejdspladser. Hermed vil nettoeffekten af vækstplanen ikke blive jobskabelse, men jobtab. Hertil kommer at regeringen formentlig oven i købet underdriver effekten af jobtabet i det offentlige. Forkert løsning Regeringens vækstplan giver lettelser for erhvervslivet, primært af selskabsskat og erhvervsafgifter, garneret med lidt offentlige investeringer + investeringer i almennyttige boliger.

2 2 Tabel: Indhold af regeringens vækstplan. 1 Selskabsskatten er i planen nedsat med 3 % for en udgift på sigt af godt 4 mia. kr. årligt og der gennemføres afgiftslettelser for erhvervene indenfor energi mv. for på sigt i alt årligt 3 ½ mia. Videre hæves investeringerne i almennyttige boliger over 4 år årligt med omkring 1 mia. kr. i gns.. Pakken finansieres gennem reduktion af den offentlige forbrugsvækst med i alt op mod 25 mia. frem til ) Kilde: Presseresumeer i forbindelse med fremlæggelse af vækstplanen. 2 ) Jf. Vækstplanen, s. 67.

3 3 Tabel: Udgifter til regeringens vækstplan. 3 Ringe beskæftigelseseffekt. Ifølge regeringen vil pakken på sigt på sigt give arbejdspladser årligt i den private sektor. Allerede som opgjort af regeringen forekommer beskæftigelseseffekten særdeles beskeden arbejdspladser til en pris af op mod i alt 15 mia. kr. det er næsten 4 mia. kr pr arbejdspladser. Tabel: Effekt af vækstplanen isoleret set i den private sektor. 3 ) Kilde: Presseresumeer i forbindelse med fremlæggelse af vækstplanen.

4 4 Tilmed synes den samlede beskæftigelseseffekt inkl. både den private og den offentlige sektor at være endnu mindre, jf. længere fremme. Den ringe effekt skyldes, at regeringen især har anvendt midlerne som indirekte er fremskaffet via kontanthjælps og SU reformerne på typer af finanspolitiske tiltag, som giver allerringest beskæftigelseseffekt: Sænkning af selskabsskatten. Ifølge regeringens egen ADAM- model vil brug af 5 milliarder på lempelse af selskabsskatten højst skabe op mod 300 arbejdspladser. 4 Var midlerne i stedet tilført det offentlige ville de have skabt flere arbejdspladser. Tabel: Beskæftigelseseffekt af forskellige finanspolitiske lempelser på 5 mia. kr 5 Omfang af finanspolitisk lempelse på 5 mia. kr Lempelse af selskabsskat Øgede midler til offentlig service Beskæftigelseseffekt af finanspolitisk tiltag personer personer Finansieringen koster dyrt i arbejdspladser Ikke alene er anvendelsen af midlerne særdeles ineffektiv, når der på kort sigt kun skabes arbejdspladser i den private sektor. Tilmed koster finansieringen dyrt i offentlige arbejdspladser. Planen vil her ganske vist i 2014 øge offentlige investeringer + investeringer i almennyttige boliger med i alt lidt over 3 mia. kr årligt i gennemsnit. 4 ) Jf. nærmere uddybning i Lund, Henrik Herløv: DI s konkurrenceevnepakke. 5 ) Kilde: Egen beregning på basis af Økonomisk Redegørelse dec

5 MEN: Det fremgår imidlertid af planen, at regeringen og KL i denne forbindelse har indgået en konstruktiv forståelse om, at man viderefører aftalen om øgede kommunale investeringer mod reducerede driftsudgifter fra 2013 til Men i og med at der nu er tale om en videreførelse af aftalen fra 2013 til 2014, betyder det, at når kommunerne i 2014 får lov til at øge deres investeringer med 2 mia., skal de igen ligesom i fortsat reducere for 2 mia. kr. i deres serviceudgifter. 7 Og selvom effekten af øgede kommunale investeringer i sig selv nok større end lempelsen af selskabsskatten, men er også den beskeden: Der skabes højst mellem 2 og jobs. Men disse 5 øgede investeringer skal altså modsvares af en nedsættelse af de kommunale driftsudgifter i 2014 med modsvarende 2 milliarder. Og denne reduktion i kommunal service slår anderledes hårdt: Her vil effekten selvsagt være faldende beskæftigelse og i størrelsesordenen på basis af ADAM modellen kan det opgøres til 4 til personer. 8 Forøgelsen af de offentlige investeringer skulle være SF s fingeraftryk på og alibi for at indgå i aftalen om nedsættelse af selskabsskatten. Men sandheden er altså, at forøgelsen af de kommunale investeringer i sig selv formentlig vil koste dobbelt så mange jobs som den skaber jobs. Netto skaber planen ingen flere jobs, snarere tværtimod. Også på længere sigt frem til 2020 stjæler finansieringen næsten den positive beskæftigelseseffekt af de mange anvendte milliarder. Som anført skal planen isoleret set (ekskl. SU og kontanthjælpsreform) på sigt give arbejdspladser mere årligt i den private sektor vel at mærke. Det sker imidlertid mod en reduktion i væksten i det offentlige forbrug på frem til 2020 med 1,4 mia. kr i 2014 stigende til 4,2 mia. kr årligt i Ifølge regeringen reduceres væksten i det offentlige forbrug årligt i gennemsnit fra planlagt +0,8 % til +0,6 % ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Forhøjelse af kommunalt anlægsloft: Et skridt frem og to skridt tilbage. 7 ) Jf. Vækstplanen, s ) Jf Lund, Henrik Herløv: Forhøjelse af kommunalt anlægsloft koster dyrt. 9 ) Jf. vækstplanen, s ) Jf Finansministeriet: Teknisk baggrundsrapport for vækstplanen, s. 6.

6 6 Tabel: Årlig realvækst i offentligt forbrug ifølge vækstplanen. 11 I regeringens vækstplan var det imidlertid ikke angivet, hvor stort et tab af arbejdspladser i det offentlige, som dette ville medføre. Først senere er finansministeren krøbet til korset og har indrømmet, at tabet af arbejdspladser i det offentlige er betydeligt. Man angiver det til, at besparelserne i det offentlige forbrug vil betyde nedlæggelse af offentlige arbejdspladser i I 2014 mildnes det offentlige jobtab imidlertid af offentlige investeringer på et særligt højt niveau. Men reduktionen i offentligt forbrug fortsætter jo helt til 2020 med efter 2014 lavere offentlige investeringer til at opveje dette. Det betyder, at jobtabet stiger i de følgende år, idet væksten i offentlig beskæftigelse i 2020 reduceres fra til Eller med andre ord, at planen på sigt koster årligt i offentlig beskæftigelse. 11 ) Jf. Teknisk baggrundsrapport for vækstplanen, s ) Jf. Kestler, Amalie og Kim Kristensen: Vækstplan koster offentlige job i Information ) Oven anførte art

7 7 Tabel: Tidligere planlagt stigning i offentlig beskæftigelse i regeringens 2020 plan: Danmark i arbejde og nu planlagt stigning i offentlige beskæftigelse i Vækstplanen. 14 Dette er måske endda i underkanten. Opgjort på basis af ADAM modellen kan den offentlige beskæftigelse på sigt vurderes at falde med årligt arbejdspladser i gennemsnit. Dvs. at de flere jobs årligt i gennemsnit, som vækstplanen angiveligt skaber i den private sektor, opvejes eller mere end opvejes af fald i offentlige beskæftigelse på jobs årligt i gennemsnit. Vækstplanens nettoeffekt vil altså ikke blive jobskabelse, men jobtab. Tabel: Årlig gennemsnitlig netto beskæftigelseseffekt af vækstplanen på sigt (2020). Sektor Beskæftigelseseffekt Privat sektor til Offentlig sektor til Netto til Altså netto ingen positiv beskæftigelseseffekt, snarere tværtimod en lille tilbagegang. 14 ) Jf. Teknisk baggrundsrapport for vækstplanen, s. 32.

8 Også andre end undertegnede er kommet til den konklusion. I dagbladet Børsen har man opgjort beskæftigelseseffekten i 2020 af vækstplanen til + netto altså uhyre lidt. 8 Figur: Børsens opgørelse af vækstplanens effekt. 15 Alt i alt er vækstplanen altså den forkerte løsning, fordi finansieringen koster så meget i jobs i det offentlige i forhold til, hvad planen skaber. Hvilket regeringen så jævnfør længere fremme forsøger at camouflere gennem et skønmaleri af de øvrige økonomiske fremtidsudsigter, hvor man foregøgler at bedre konjunkturer i stedet vil skabe en massiv beskæftigelsesfremgang. Kommer der overhovedet nogen beskæftigelsesstigning i det offentlige frem mod 2020? Hertil kommer, at det må betegnes som særdeles usikkert, hvorvidt den angivne vækst i offentlig beskæftigelse på nu årlig i 2020 overhovedet kommer. Takket været regeringens økonomiske sanktioner overfor kommunerne har disse i de senere år årligt sparet 8 10 mia. kr. mere end krævet af regeringen svarende til en gennemsnitlig årlig reduktion i den kommunale beskæftigelse på op mod årligt. 15 ) Jf. Henrik, Thomas Bernt: Medvind på cykelstien. Børsen

9 Fortsætter dette uændret, vil der selvsagt ikke blive tale om nogen beskæftigelsesstigning i det offentlige frem til 2020 overhovedet. 9 Vækstplanen tilsigter at løse det forkerte problem Hertil kommer at satsningen på øget indtjening i og konkurrenceevneforbedring for erhvervslivet retter sig mod det forkerte problem. Det kan nemlig ikke godtgøres, at den samlede danske konkurrenceevne er så ringe, som regeringen angiver. Det må anerkendes, at den såkaldte lønkonkurrenceevne, som primært fokuserer på lønudviklingen, er forringet under VK - regeringen. Men dette er siden langt hen ad vejen rettet op igen, jf. nedenstående figur for lønkonkurrenceevnen Figur: Lønkonkurrenceevne OG lønkonkurrenceevnen Tilmed viser den gode eksportudvikling og handels og betalingsbalance INGEN tegn på, at danske virksomheder har svært ved at konkurrere med udenlandske. Hvilket hænger sammen med, at 16 ) Kilde: LO: Den hjemlige efterspørgsel er patienten

10 10 konkurrencevne er andet end omkostninger og også handler om udvikling, kvalitet og design, som netop er områder, hvor danske virksomheder står stærkt. Den økonomiske krise handler ikke så meget om konkurrenceevne overfor udlandet, men om langt mere om manglende afsætning og efterspørgsel for de mange mindre og mellemstore virksomheder på det danske hjemmemarked, som 75 % af beskæftigelsen er bundet op på. 17 Den indenlandske danske økonomi er stadig ikke kommet sig over finanskrisen og ligger stadig mange milliarder under niveauet fra før denne dvs. der er en kæmpe efterspørgselsmangel. Forbrugerne har sat forbrugstakten drastisk ned og sparer op på grund af arbejdsløsheden, boligkrisen og gældskrisen. Og regeringen har gjort ondt værre ved at drosle det offentlige forbrug ned gennem nulvækstpolitik og kæmpebesparelser i kommunerne. Og som konsekvens af den svage efterspørgsel investerer virksomhederne ikke. Krisen handler således ikke om indtjening og konkurrenceevne, men om manglende afsætning og efterspørgsel og deraf følgende manglende investeringer fra virksomhederne. Figur: BNP, hjemlig efterspørgsel og eksport Skattelettelser for erhvervslivet har derfor ringe effekt, hvis de blot sættes ind på bankkontoen. Summa summarum: Den forkerte Løsning på det forkerte problem. Skønmaleri af fremtidsudsigter. 17 Jf. Pedersen, Frederik I: Vending på arbejdsmarkedet kræver fremgang i efterspørgsel. AE rådet, ) Kilde: Skovgaard, Lars Erik: Svigtende forbrug holder dansk økonomi nede. Berlingske

11 Formentlig for at dække over de særdeles pauvre resultater af vækstplanen har regeringen så i vækstplanen taget den store pensel frem i et gigantisk skønmaleri af fremtidsudsigterne. Frem til 2020 vil der blive skabt arbejdspladser, hævder regeringen i planen. 11 Tabel: Regeringens overordnede mål frem til Ved et nærmere eftersyn viser det sig dog, at alle andre end regeringen selv vil skulle sørge for disse arbejdspladser. Først og fremmest skal nemlig bedre konjunkturer sørgede af disse mange arbejdspladser. Regeringen baserer sig åbenlyst på håb og ikke på realiteter, for alt tyder på at finanskrisen tværtimod vil fortsætte dette tiår ud. Herudover skal et såkaldt strukturelt forløb i form af allerede vedtagne reformer lever godt af de flere arbejdspladser, hvilket dækker over efterlønsreformen fra 2006, tilbagetrækningsreformen fra 2011 og dagpengereformen fra Og endelig skal regeringens egne reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og SU levere godt arbejdspladser. 19 Vækstplanen, s 12.

12 12 Figur: Sammensætningen af regeringens angivne forøgelse af beskæftigelsen frem mod 2020 med personer. 20 Problemet er imidlertid her, at alle disse gamle og nye reformer KUN leverer øget arbejdskraftudbud. Skal der komme mere beskæftigelse ud af de, skal jobbene komme andetsteds fra, som disse flere på arbejdsmarkedet skal ansættes i. Og da regeringen ikke leverer mange flere jobs og den private sektor i Danmark er i dyb krise, er det endnu engang overladt til konjunkturerne - dvs. et internationalt økonomisk opsving - at levere dem. Men et sådant opsving er der med fortsat gældskrise i EU og fortsat finanskrise i den vestlige verden ingen udsigt til. Regeringens prognoser for både 2012 og 2013 er allerede blevet afsløret som skønmaleri. 21 Den superoptimistiske prognose frem til 2020 kan også meget let vise sig at være bare tomme ord og varm luft. 20 ) Jf. Vækstplanen, s ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Corydon skønmaler dystre udsigter for 2012 og

13 13 Hertil kommer igen det problem, at regeringen ovenfor opgør væksten i den private beskæftigelse frem til Mens det forekommer særdeles uklart, hvorvidt den modsvarende reduktion i offentlig beskæftigelse på grund af reduceret offentligt forbrug medregnes - i hvert fald fremstår det ikke klart om det er tilfældet, som det jo burde. Jf. foran vil der på grundlag af multiplikatorerne i ADAM - modellen vil der i hvert tilfælde være tale om et fald i offentlig beskæftigelse på omkring personer. Råd til og brug for langt mere jobskabelse Der er altså behov for helt anderledes effektive tiltag til jobskabelse fra regeringens side, hvis der skal blive et væsentligt løft i beskæftigelsen. Regeringen har imidlertid vedvarende afvist, at der skulle være råd til en øget indsatsfor jobskabelse. Afvisningen er bestandig blevet motiveret med EU's henstilling til Danmark om i perioden at bringe statsunderskuddet ned under 3 %. En henstilling der som bekendt i 2009 blev bestilt af tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen fra VK- regeringen og begrundet med en prognose, der angiveligt viste at de offentlige finanser var på vej mod et mange milliarder stort budgetunderskud. Men efterfølgende har det vist sig, at Danmark faktisk aldrig har været i konflikt med 3 procents reglen, fordi de samlede underskud fra 2010 til 2013 har været 105 mia. kr. eller 6 pct. af BNP mindre end katastrofeprognoserne fra Hjort Frederiksen lød på. Figur: Forventet og faktiske statsunderskud i % af BNP

14 14 Der er altså et langt større økonomisk råderum end regeringen hævder. Og der er med lavvækst igen i 2013 og en reel arbejdsløshed på mellem (bruttoledige) og (AKU-ledige ekskl. studerende) brug for meget mere jobskabelse. Heroverfor står, at en konkurrenceevnepakke vil være en meget usikker gambling i en bedre konkurrenceevne, som måske - og måske ikke på på meget langt sigt kan give øget beskæftigelse, men som i hvert tilfælde her og nu - under krisen - tværtimod vil koste alt for mange offentlige jobs i forhold til, hvad der skabes i den private sektor. Der er med andre ord tale om en politik, som har ringe økonomiske perspektiver. Sigtet med en sådan pakke forekommer da også primært at være politisk. Mange af tankerne om erhvervsskattelettelser er hentet hos arbejdsgiverorganisationerne og hos de borgerlige partier, hvor Venstre jo under finanslovsforhandlingerne fremsatte netop krav om en sådan pakke af skattelettelser for erhvervslivet. Som ved reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælps og SU reformerne synes SRSF regeringen igen at ville opgive egen politik og overtage de borgerliges. Det primære mål med konkurrenceevnepakken synes da også at være politisk, nemlig at købe sig fred i forhold til arbejdsgiverne og de borgerlige ved at føre deres politik. Imens tusinder af regeringens egne vælgere falder ud af dagpengesystemet i 2013 på grund af mangel jobs. Noget som erhvervsskattelettelser ikke hjælper på, tværtimod.

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

SRSF s vækstplan: Forkert løsning på forkert problem

SRSF s vækstplan: Forkert løsning på forkert problem En artikel fra KRITISK DEBAT SRSF s vækstplan: Forkert løsning på forkert problem Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. april 2013 Regeringens vækstplan er den forkerte løsning på det forkerte

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER.

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DET ØKONOMISKE RÅDERUM: Har Socialdemokraterne eller Venstre en økonomisk

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat ØKONOMISK REDEGØRELSE DEC. 2012: REGERINGENS ØKONOMISKE

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

LIBERAL ALLIANCES 2025 - plan: Holder den?

LIBERAL ALLIANCES 2025 - plan: Holder den? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk LIBERAL ALLIANCES 2025 - plan: Holder den? LA s 2025 plan vil øge arbejdsløsheden

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS?

Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS? 1 - Notat 1 - Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS? 2. rev. udgave marts 2012. 1 ) Dette notat er en opdatering og udbygning af notatet: S + SF fortsætter opgivelse af mærkesager.

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens afsluttende rapport afvist og alligevel ikke

Arbejdsmarkedskommissionens afsluttende rapport afvist og alligevel ikke En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejdsmarkedskommissionens afsluttende rapport afvist og alligevel ikke Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 01. oktober 2009 Regeringen lurepasser Med fremlæggelsen

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål

Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål Den strukturelle saldo, som er et udtryk for den underliggende sundhedstilstand på de offentlige budgetter, er blevet et helt centralt pejlemærke

Læs mere

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse.

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. 22. maj 12 Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i - planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. Af Jakob Hald og Esben Anton Schultz Partiernes udmeldinger og beregnede konsekvenser

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, NOTAT:

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund,  NOTAT: 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk NOTAT: REGERINGENS FINANLOVSFORSLAG FOR 2015 MANGLER SVAR PÅ TIDENS STORE UDFORDRINGER.

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

FINANSLOVS FORSLAG 2013:

FINANSLOVS FORSLAG 2013: 1 RAPPORT KRITISKE ANALYSER FINANSLOVS FORSLAG 2013: SRSF med offentlig nulvækst på linje med VK regering Økonom, Cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund Småskrift nr. 41, Forlaget Alternativ, 1. udgave,

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Rev. 25/8-2011 KAN 2020 PLANERNE LØSE DE

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

GRIBBENE FLOKKES OM SU EN.

GRIBBENE FLOKKES OM SU EN. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. Scient. Adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Rev. 01.03.15 GRIBBENE FLOKKES OM SU EN. Men at erstatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Nulvækstens betydning for socialpædagoger

Nulvækstens betydning for socialpædagoger NOTAT Kontakt: oaf@sl.dk ukk@sl.dk 22. april 2015 Nulvækstens betydning for socialpædagoger Debatten om væksten i den offentlige sektor frem mod 2020 er et centralt politisk tema frem mod folketingsvalget.

Læs mere

Skrevet af: Hardy Hansen og Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. april 2011

Skrevet af: Hardy Hansen og Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. april 2011 En artikel fra KRITISK DEBAT EUROPAGT: Hensyn til offentlige finanser, konkurrenceevne og finansiel stabilitet overordnes nationalt økonomisk råderum til velfærds - og beskæftigelsespolitik Skrevet af:

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

Grønland er økonomisk på spanden Af Lars Erik Skovgaard, BT. BUSINESS Det går den gale vej med økonomien i Grønland. Inden for de senere år er fiskeriet og turismen gået tilbage, og de store forhåbninger

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

SRSF s økonomiske politik skaber unødig lav vækst og unødig stor arbejdsløshed

SRSF s økonomiske politik skaber unødig lav vækst og unødig stor arbejdsløshed En artikel fra KRITISK DEBAT SRSF s økonomiske politik skaber unødig lav vækst og unødig stor arbejdsløshed Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. juni 2013 SRSF-regeringens økonomiske politik

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen 2010/1 BSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Bjarne Laustsen (S), Christine Antorini (S), Orla Hav (S), Kim Mortensen (S) og

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011)

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Ideologisk betinget essensmysticisme

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING

FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING i:\juni-2000\oko-4-b-sb.doc Af Steen Bocian 15. juni 2000 RESUMÈ FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING Vismændene har i deres seneste rapport beregnet de økonomiske effekter af en rentestigning

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere