Klimabarometeret Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabarometeret Januar 2012"

Transkript

1 Klimabarometeret Januar januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i denne udgave har et særligt fokus på danskernes vilje til at finansiere regeringens mål for vedvarende energi over el- og varmeregningen. Klimabarometeret præsenteres denne gang i en ny og forbedret udgave, hvor det er let at følge udviklingen i den danske befolknings holdning til klimaet gennem det seneste år. På grundlag af udviklingen siden målingen i februar 211 kan det konstateres, at danskernes holdning til klimaet er meget stabil og ikke har ladet sig påvirke væsentligt af hverken regeringsskiftet i oktober 211 eller klimatopmødet i Durban i december 211. Forfatter: Michael Minter Rosenørns Allé Frederiksberg C Tel:

2 Klimabarometeret - Januar 212 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Siden sidst... 3 Fokus: Betalingsvilje for omstilling til vedvarende energi Hvad ved danskerne om klimaet? Hvad forventer danskerne af politikerne? Hvad kan og vil den enkelte dansker selv gøre? Indledning Klimabarometeret er CONCITOs temperaturmåling af den danske befolknings holdning til klimaet. Den første udgave af Klimabarometeret blev udgivet i februar 2. Fra 212 og frem vil det blive udgivet ca. hvert halve år, og vise udviklingen i det forgangne år. Denne rapport sammenfatter resultaterne af målingen gennemført i januar 212 sammenlignet med målingerne fra juni 211 og februar 211. Selve målingen foretages blandt cirka 12 repræsentativt udvalgte danskere af analysebureauet Interresearch a/s, mens afrapportering udarbejdes af CONCI- TOs sekretariat. Klimabarometeret tager løbende temperaturen på tre områder: 1. Hvor stor er bevidstheden om den globale opvarmning i den danske befolkning? 2. Hvilke forventninger og ønsker har den danske befolkning til politikerne i forhold til klimaet? 3. Hvordan og hvor meget er den enkelte borger selv parat til at gå for at forebygge den globale opvarmning? Der stilles hver gang de samme spørgsmål inden for disse tre områder, så man løbende kan følge eventuelle ændringer i holdningen hos befolkningen over tid. Dermed er Klimabarometeret den eneste offentlige danske analyse, der over flere år afdækker befolkningens holdning ud fra identiske baggrundsvariable. Derudover stiller vi ofte et bonusspørgsmål, som sætter fokus på et aktuelt politisk eller økonomisk spørgsmål med relation til klimaområdet. 2

3 Klimabarometeret - Januar 212 Som udgangspunkt bør der naturligvis tages det generelle forbehold ved enhver form for repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, at den netop kun er repræsentativ og derfor vil der altid være en usikkerhed knyttet til besvarelserne. Det er ikke desto mindre håbet, at Klimabarometeret kan være med til at øge bevidstheden hos både politikere, erhvervsliv og befolkningen selv om vores holdninger og viden på klimaområdet og dermed også inspirere til yderligere handling. Metode Analyseinstituttet Interresearch a s har stået for afvikling af undersøgelsen og bearbejdning af data. Dataindsamlingen er foregået via deltagere Interresearch Panelet, som er repræsentativt for befolkningen i Danmark. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 16/1 19/ Det elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net er blevet anvendt til indsamlingen af data. Efter endt dataindsamling er der renset ud for de besvarelser, som ikke er fuldendte. I alt har 1.24 deltagere afgivet en fuld besvarelse. Hvor der har været små skævheder i data i forhold til den danske befolkning, er data blevet vejet på variablene køn, alder og postnummer i forhold til tal fra Danmarks Statistik ( Samtidig er der blevet vejet på valgresultatet fra 27 ( Svarmulighederne Andet parti, Stemte ikke, Stemte blankt, Havde ikke stemmeret og Vil ikke svare har dog vægten 1. Data er repræsentativ på disse variable. Afrapportering af data er sammenfattet af CONCITO s sekretariat ved Michael Minter. Siden sidst Januar 212-udgaven af klimabarometeret viser, at danskernes holdning til klimaforandringerne er meget stabil, og ikke har rykket væsentligt på trods af store klimapolitiske begivenheder som regeringsskiftet i oktober 211 og FN s klimatopmøde i Durban i december 211. Hvad ved danskerne om klimaet? Et stort flertal af danskere anerkender fortsat den globale opvarmning og dens menneskeskabte årsager, og mener at klimaforandringerne kan forebygges gennem konkrete handlinger (figur 1-3). Klimaforandringer er også stadig et af de emner, som bekymrer danskerne allermest, kun overgået af bekymringen for arbejdsløshed og finanskrisen. Bekymringen for sidstnævnte er steget betragteligt siden sidste måling (figur 4). 3

4 Klimabarometeret - Januar 212 Hvad forventer danskerne af politikerne? Danskerne mener stadig, at ansvaret for at løse klimaproblemet er et delt ansvar for erhvervslivet, politikerne og dem selv (figur ). Gennem det seneste år ses der endvidere en svagt stigende tendens til, at vælgerne opfatter klimapolitikken som et vigtigt tema, når de skal stemme til folketingsvalget (figur 6). Til gengæld er der et svagt fald i vælgernes ønske om, at deres parti ville gøre mere for klimaet (figur 7). Rød blok fører gennem hele perioden suverænt i vælgernes vurdering af, hvilke partier, der udviser mest handlekraft på området, også i vurderingen fra de respektive partiers egne vælgere (figur 8-9). Hvad kan og vil den enkelte dansker gøre selv? Danskernes viden om, hvordan de kan medvirke til at nedbringe drivhusgasudledningen er nogenlunde stabil gennem hele perioden, hvor godt 4 % af befolkningen mener, at de har tilstrækkelig viden, mens godt 2 % mener det modsatte (figur ). Samtidigt ønsker knap % yderligere information om, hvordan de kan medvirke til at nedbringe drivhusgasudledningen (figur 11). Der er stadig særlige udfordringer i forhold til forbrug, hvor danskerne føler sig dårligt klædt på i forhold til at købe klimavenlige produkter. Godt 6 % svarer, at det er svært at vide, hvilke produkter, der er klimavenlige, når de køber ind (figur 12). Andelen af danskere, som går ind for at øge de grønne afgifter mod en tilsvarende sænkning i indkomstskatten er steget gennem hele perioden, fra 43,9 % i februar 211 til 3,1 % i januar 212 (figur 13). Andelen af danskere som er villige til at ændre livsstil for at udlede færre drivhusgasser ligger stabilt på knap 6 % (figur 14). Der kan konstateres en lille stigning i andelen af danskere, som tager konkrete initiativer på klimaområdet ud fra primært økonomiske hensyn. 4,7 % angiver således økonomiske hensyn som det primære motiv for deres personlige klimatiltag, mens 39 % peger på en kombination af miljøhensyn og økonomiske hensyn som det primære motiv (figur ). De mest populære tiltag for at nedsætte sin personlige drivhusgasudledning er udskiftning til sparepærer og A-mærkede hvidevarer, at undgå madspild og at slukke for det elektroniske udstyrs standby-funktion. Andelen som har mindsket deres madspild er steget betydeligt siden den seneste måling - fra 2,6 % til 62,3 %. Det er de samme tiltag, som er de mest populære, når man spørger til, hvad danskerne vil gøre i fremtiden. Her scorer de mere investeringstunge tiltag dog lidt højere end ellers (figur 16-17). 4

5 Klimabarometeret - Januar 212 Fokus: Betalingsvilje for omstilling til vedvarende energi Regeringens oprindelige forslag til en energiplan for Vores energi forventes at medføre en merudgift på gennemsnitligt 1.7 kr. per husholdning i 22, hvilket svarer til knap kr. per måned. Denne merudgift kommer gradvist i årene frem mod 22 og giver dermed husholdningerne gode muligheder for at tilpasse sig fx ved at reducere energiforbruget. Klimabarometeret viser, at langt de fleste danskere gerne vil bidrage til at finansiere omstillingen til vedvarende energi via el- og varmeregningen: 79 % af danskerne er villige til at finansiere omstillingen til vedvarende energi via en gradvist stigende energiregning. 6 % af danskerne støtter i høj grad eller i nogen grad det forventede udgiftsniveau i regeringens plan. 26 % af danskerne støtter i høj grad det forventede udgiftsniveau i regeringens plan. Er danskerne villige til at bidrage finansiere omstilling til vedvarende energi via en gradvist stigende energiregning? % 19% 16% 34% 26% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke På spørgsmålet: Regeringen har i energiudspillet Vores energi foreslået, at Danmarks el- og varmeforsyning skal dækkes % af vedvarende energi i år 23, og at husholdninger og erhverv skal bidrage til at finansiere omstillingen gennem en gradvist stigende energiregning. Støtter du denne målsætning, hvis den gennemsnitligt vil øge energiregningen med kr. om måneden per husstand i år 22?

6 Klimabarometeret - Januar 212 Støtten til finansiering af vedvarende energi via energiregningen er stort set uafhængig af respondenternes boligform. Det er således 9,3 % af boligejerne, der i høj grad eller i nogen grad støtter regeringens udgiftsniveau, mens det samme gør sig gældende for 7,2 % af lejerne og hele 72,1 % af andelshaverne. En sammenligning med undersøgelsens politiske baggrundsvariable viser, at der er solid opbakning til regeringens udgiftsniveau blandt regeringspartiernes og Enhedslistens vælgere. Men der er faktisk også nogenlunde pæn opbakning blandt oppositionspartiernes vælgere. Der er således % af de Konservatives vælgere, som i høj grad eller i nogen grad støtter regeringens udgiftsniveau, mens det samme er tilfældet for 47,7 % af de Venstres vælgere, 4,7 % af Liberal Alliances vælgere og 44 % af Dansk Folkepartis vælgere. 1. Hvad ved danskerne om klimaet? 6 Figur 1: Er klimaforandringerne reelle? Helt enig 21,9 2,7 27,4 Enig 46, 2,3 43,6 Hverken/eller 22,1,4 2,2 Uenig 2,9 2,2 3,1 Helt uenig,9,, Ved ikke 6,2 3,9,3 På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn?: Den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende. 6

7 Klimabarometeret - Januar 212 Figur 2: Er klimaforandringerne menneskeskabte? Helt enig 17, 18,1 2,2 Enig 4,8 42,6 39,7 Hverken/eller 27,1 23,8 23,7 Uenig 6,9 6,9 8,6 Helt uenig 2,6 3,1 3,1 Ved ikke,1,4 4,8 På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn?: Den globale opvarmning er menneskeskabt Figur 3: Kan vi gøre noget? Helt enig 21, 21, 22,9 Enig 43,7 4,3 38,3 Hverken/eller 21, 2,3 21,2 Uenig 4,7, 7,4 Helt uenig 2,6 3, 3, Ved ikke 6,,3 6,7 På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn?: Klimaforandringer kan forebygges gennem konkrete handlinger, både individuelt og fælles. 7

8 Klimabarometeret - Januar 212 Figur 4: Hvad bekymrer danskerne mest? Arbejdsløshed 19,2 18,7 19,7 Klimaforandringer 16,2 18,2 17,3 Min egen økonomi 6,4 4,3 7, Kriminalitet,6,3, Indvandring og integration 12,9 11,3 9,4 Finanskrisen 18,9 21,8 32,1 Terrorisme 9,4 8,7,8 Ingen af ovenstående 6,4 6,8 3,2 På spørgsmålet: Hvilket af nedenstående emner mener du er det mest bekymrende i vores tid? 2. Hvad forventer danskerne af politikerne? andel, der svarer "i høj grad" Figur : Hvem har ansvaret? Erhvervslivet 6, 6,6 8, Politikerne 2,9 3,3 3,2 Mig selv 44,1 46,8 4,2 På spørgsmålet: I hvilken grad har nedenstående ansvaret for at løse klimaproblemerne? 8

9 Klimabarometeret - Januar 212 Figur 6: Er klimapolitik et vigtigt tema for vælgerne? Ja 36,4 38,2 38,3 Nej 2, 49,7 4,4 Ved ikke 11,6 12,1 16,3 På spørgsmålet: Er klimapolitik et vigtigt tema for dig, når du skal stemme ved næste folketingsvalg? 6,, 4, 3, 2,, Figur 7: Ønsker vælgerne, at deres parti ville gøre mere for klimaet?, Ja 49,4 1,3 4, Nej 21,4 21,1 29,8 Ved ikke 29,2 27,6 2,2 På spørgsmålet: Ville du ønske, at det parti du stemte på ved sidste valg, gjorde mere for at imødegå klimaforandringerne?. 9

10 Klimabarometeret - Januar 212 Figur 8: Hvilke partier udviser mest handlekraft på klimaområdet? andel, der svarer "i høj grad" eller "i nogen grad" A 4,7 41,6 48,4 B 32,7 37,6 42,3 C 17,3 21,9 19,1 F 43, ,4 I 12,4 11,7 14,9 O 13,9 13,4 13,4 V 2,2 26,6 26,4 Ø 39,2 44,7 På spørgsmålet: I hvilken grad udviser partierne handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne? andel af partiernes egne vælgere, der svarer "i høj grad" eller "i nogen grad" Figur 9: Partiernes handlekraft ifølge egne vælgere A 6, 6,8 67,7 B 6, 68,8 67 C 3,6 1,3 3, F 68,2 68,9 73,6 I 13,3 16,1 23,4 O 27, 21 28,4 V 36,9 42,3 49,8 Ø 76,9 84 8,8 På spørgsmålet: I hvilken grad udviser partierne handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne?

11 Klimabarometeret - Januar Hvad kan og vil den enkelte dansker selv gøre? Figur : Har danskerne tilstrækkelig viden? Helt enig 8,7 9,1 8,3 Enig 33, 36,8 34,3 Hverken/eller 32,3 29,4 31,3 Uenig 17, 17,7 17,7 Helt uenig 4,4 3, 4,7 Ved ikke 4,6 4,1 3,7 På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg har tilstrækkelig viden om, hvordan jeg kan medvirke til at nedbringe klimagasudledningen Figur 11: Ønsker danskerne mere information? Helt enig 9,4 9,7,6 Enig 38,8 4,7 36,8 Hverken/eller 28,8 26,6 27,9 Uenig 11,3 13,6 14,4 Helt uenig 7,1,3 6,8 Ved ikke 4,6 4, 3, På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg ønsker yderligere information om, hvordan jeg kan medvirke til at nedbringe klimagasudledningen 11

12 Klimabarometeret - Januar Figur 12: Er det svært at købe klimavenligt ind? Helt enig 18,4 17,9 18,2 Enig 43,9 44,7 4, Hverken/eller 2,2 19,9 19,8 Uenig,4,2 9,7 Helt uenig 3, 3,3 3,2 Ved ikke 3,6 4, 4,2 På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er svært at vide, hvilke produkter der er klimavenlige når jeg handler ind Figur 13: Flere grønne afgifter mod sænkning af indkomstskatten? Ja 43,9 47,8 3,1 Nej 36,7 34, 29,7 Ved ikke 19,4 17,6 17,2 På spørgsmålet: Går du ind for at øge de grønne afgifter mod en tilsvarende sænkning i indkomstskatten? 12

13 Klimabarometeret - Januar Figur 14: Er danskerne villige til at ændre livsstil? Ja 8,9 9, 8,9 Nej 23,6 2,7 22,9 Ved ikke 17,4 19,9 18,2 På spørgsmålet: Vil du gerne aktivt ændre din livsstil for at udlede mindre klimagas? Figur : Hvad motiverer befolkningen? Miljøhensyn 7,8 9,8 7,1 Økonomiske hensyn 37,6 34,8 4,7 Begge dele 43, 44,3 39, Ingen af delene 11,6 11,1 13,2 På spørgsmålet: Hvis du har efterisoleret din bolig, købt lavenergi hvidvarer, undgået brug af standby strøm mv., hvad er da den primære årsag? 13

14 Klimabarometeret - Januar 212 Sparepærer 7,4% 72,8% 7,7% A+ eller A++ mærkede hvidevarer 6,2% 6,9% 7,2% Efterisolering af bolig 16,1% 16,9% 16,7% Slukke for standby 49,3% 47,1% 4,7% Skære ned på kødforbrug 14,2% 16,1% 13,% Ferier tæt på Danmark uden fly 23,4% 2,2% 26,% Tager cyklen frem for bilen 29,4% 29,4% 26,3% Købe flere genbrugsvarer frem for nye varer Køber klimavenligt ind, fx miljømærket Bruger kollektiv trafik frem for bilen Købe færre varige forbrugsgoder Figur 16: Hvad har danskerne gjort? 8% 7% 6% % 4% 3% 2% % % 11,9% 13,% 12,9% 29,9% 34,4% 3,% 9,% 8,7% 7,6% 14,% 12,6%,3% Smide mindre mad ud,2% 2,6% 62,3% Udskifte vinduer 22,2% 2,6% 24,% Tage kortere bade 37,4% 44,7% 39,% Ingenting 4,7%,2% 3,6% På spørgsmålet: Har du gjort/gør du noget for at nedsætte din egen klimagasudledning? Vælg maks. svar 14

15 Klimabarometeret - Januar 212 Sparepærer 9,% 4,1% 8,9% A+ eller A++ mærkede hvidevarer 6,4% 61,8% 6,3% Efterisolering af bolig 24,3% 27,% 26,2% Slukke for standby 43,7% 44,% 41,2% Skære ned på kødforbrug,3% 11,1%,% Ferier tæt på Danmark uden fly,7% 12,3%,9% Tager cyklen frem for bilen 31,6% 32,% 27,8% Købe flere genbrugsvarer frem for nye varer Køber klimavenligt ind, fx miljømærket Bruger kollektiv trafik frem for bilen Købe færre varige forbrugsgoder Figur 17: Hvad vil danskerne gøre? 7% 6% % 4% 3% 2% % % 14,3% 16,2%,2% 29,2% 34,6% 29,1% 11,3%,% 9,% 6,2% 7,9% 7,% Smide mindre mad ud 3,4% 33,6% 39,3% Udskifte vinduer 16,6% 19,4% 2,4% Tage kortere bade 19,1% 19,6% 16,7% På spørgsmålet: Hvis du skal vælge minimum 1 af nedenstående tiltag til reduktion af klimagasudledning, hvad vil du så helst? Vælg maks. svar

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Klimabarometeret 2015

Klimabarometeret 2015 Klimabarometeret CONCITOs klimabarometer har siden afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stort og stabilt flertal af

Læs mere

Klimabarometeret December 2012

Klimabarometeret December 2012 Klimabarometeret December 2012 14. december 2012 RAPPORT Et stort flertal af danskerne er bekymrede over klimaforandringerne og anerkender, at den globale opvarmning er reel, at den er menneskeskabt, og

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Klimabarometeret 2013

Klimabarometeret 2013 17. december 2013 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Klimabarometeret 2016

Klimabarometeret 2016 Klimabarometeret 0 CONCITOs klimabarometer har siden 0 afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet en stigende bekymring for klimaforandringerne

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil Indhold 1. Hvem er CONCITO? 2. Klimaudfordringen 3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil 4. Hvad siger FN, at vi kan og bør gøre? 5. Hvad kan vi selv gøre? Hvem er CONCITO? Danmarks grønne tænketank

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-28. april 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 949

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed 17.11.09 Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed Side 1 af 7 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 17/11-2009 Resumé Dette notat

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Ifølge vælgerne er Venstre og konservative de mest økonomisk ansvarlige partier tæt fulgt af Socialdemokraterne. I midterfeltet slår SF de Radikale, mens DF, EL

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Der er brug for mere idealisme i dansk politik

Der er brug for mere idealisme i dansk politik 20.08.09 Idealister efterlyses Notat fra Cevea, 25. september 2009 Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk 3 ud af 4 danskere mener, der er brug for mere idealisme

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Kilde: Interresearch for Cevea. 01.05.09 Side 1 af 7. 7,3 1,7 24,5 Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 23,0 43,4

Kilde: Interresearch for Cevea. 01.05.09 Side 1 af 7. 7,3 1,7 24,5 Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 23,0 43,4 01.05.09 Side 1 af 7 $QDO\VH)RJKHIWHUODGHU'DQPDUNLNODVVHNDPS 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk.odvvhndpshqhueohyhwhuno UHWG GXWDOOLJHJDQJHPHQGDQVNHUQHKDU

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Bodil Waldstrøm Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Brabrand, den 20. august 2016 Dataindsamlingen er foregået i perioden 14.-19. august 2016. Den blev foretaget i Facebook, hvor

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Notat: Opgør med Forbuds Danmark

Notat: Opgør med Forbuds Danmark Notat: Opgør med Forbuds Danmark Under den nuværende regering har Folketinget vedtaget flere ændringer i straffelovgivningen end i de foregående to årtier tilsammen. Mens lovgivningshammeren sidder utroligt

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen

Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere