I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler."

Transkript

1 I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning og udarbejdelse af APV (arbejdspladsbrugsanvisning), men de kan også anvendes ved det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde, som foregår på virksomheden igennem hele vækst- og produktionsflowet. Ved behandling af arbejdsoperationer afsluttes denne med en række vejledende spørgsmål, som kan anvendes til at identificere alle de risikoområder, som findes ved den enkelte arbejdsoperation. Klik på det enkelte skema til gennemgang af sikkerhedsforholdene og de arbejdsmiljømæssige påvirkning på din bedrift eller arbejdsplads (alle skemaer kan findes i rapportens kapitel 5: Gennemgang af arbejdsoperationer og produktionsflow ). Lægning Tilberedning af bede Håndtering af læggemateriale Lægning Plantepleje og plantesundhed Vækststandsning Optagning og indlagring Optagning af kartofler Kørsel med vogn ved optager Transport fra mark til lager Sortering og lagring Indlagring af kartofler Lagring Kontrol og tilsyn Sortering og proceslinien Pakning og transport Finder du problemområder, skal disse beskrives og vurderes som i APV en. Beskrivelsen skal derfor omfatte følgende: - Hvilke arbejdsmiljøproblemer der er de vigtigste, årsager hertil og hvorfor problemerne er opstået. - En prioritering og opstilling af handlingsplan for at løse de registrerede arbejdsmiljøproblemer. - Retningslinier for, hvordan handlingsplanen følges, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen, og hvornår den bliver gennemført. For at sikre at handlingsplanen virker, skal denne kontrolleres med jævne mellemrum og revideres i henhold til det, der gennemføres. Yderligere hjælp kan hentes på

2 Arbejdsmiljø ved lagring af kartofler Risikoområder Ved kontrol og tilsyn skal du stille følgende spørgsmål: Ja/nej Fysiske forhold Er drift og styring af klimaanlægget afprøvet og indreguleret Er udstyr til overvågning af kartoffellageret, både det manuelle og det elektroniske, kontrolleret Er adgangsforholdene til inspektion af kartoflerne på plads og i orden Er der en plan for opbevaring af kartofler med kortere holdbarhed Psykiske forhold Er der afsat ressourcer til, at det tager tid og kræver omtanke at tilse et lager jævnligt i nogle tilfælde flere gange dagligt Er der opmærksomhed på, at lagring af kartofler er forbundet med høj økonomisk risiko for den enkelte producent Indgår det i overvejelserne, at elektronisk styring af temperatur og luftfugtighed kan give overblik og underbygge den manuelle kontrol Bliver der taget hånd om, at data opbevares fra år til år (til beslutningsstøtte) Bliver det medtænkt, at styr på tingene giver sikkerhed og arbejdsglæde Tages der højde for, at sårheling og nedkøling af kartofler kræver specialviden Kemiske og biologiske forhold Står det klart, at forandret lugt kan være en indikator på begyndende råd Er der viden om, at kondens øger risikoen for dannelse af råd Er det bekendt, at selv små mængder af urenheder eller enkelte dårlige kartofler kan medføre råd Ergonomiske forhold Er der opmærksomhed på, at overbelastning af muskler kan resultere i krampe og deraf følgende fald fra stor højde Ulykker og farer Er der taget forholdsregler til at imødegå risikoen for fald eller nedstyrtning under inspektion i stor højde Krav og anbefalinger ved lagring af kartofler Brug kun godkendte stiger mærket DS/INSTA 650 eller Europa Norm EN131 Fastgør stiger ved deres øverste punkt og sørg for, at de ikke kan skride bagud eller til siden. Etablér velplaceret og tilstrækkelig belysning Sørg for sikre adgangsveje til de øverste kasser

3 Arbejdsområde: Identifikation og kortlægning Hvor - hvad Beskrivelse og vurdering Hvilken årsag - hvor ofte - hvor meget Løsning Hvornår afhjælpes problemerne. Hvem er ansvarlig.

4 Arbejdsmiljø ved lagring af kartofler Risikoområder Ved sortering på proceslinjen skal du stille følgende spørgsmål: Ja/nej Fysiske forhold Er støv- og støjgener begrænset på hele proceslinjen, fra rullerenser til manuel sortering Er arbejdet ved vejning, pakning og læsning vurderet med henblik på den fysiske belastning Er der maskiner, som frembringer kraftige vibrationer med gener i indeklimaet til følge Er der opstillet eller monteret maskiner, der spiller uheldigt sammen med rummets akustik (runger, brummer el.lign.) Psykiske forhold Begrænses det monotone arbejde ved rotation mellem de forskellige arbejdsopgaver Kemiske og biologiske forhold Bruges kemiske rengørings- og desinfektionsmidler i henhold til vejledning Udarbejdes der APB for kemikalier med faremærke (se www. landscentret.dk/arbejdssikkerhed) Ergonomiske forhold Forebygges den fysiske belastning fra det ensformige arbejde, for eksempel sorteringsarbejde, med afveksling og rotation Afholdes alle de aftalte pauser Udføres nogle opgaver i kulde eller træk Kan frasorteret materiale afleveres den kortest mulige vej og højst centimeter fra hånden (den optimale bevægelse er ind mod kroppen) Bliver kredsløbet aflastet og benene skånet med siddende stilling Er sorterebordet rigtigt belyst (af betydning for spændinger i nakke og skuldre, ligesom det modvirker træthed i øjne og hoved) Ofres indretning af og arbejdsstilling ved sortereborde tilstrækkelig opmærksomhed Tages der højde for, at effektiviteten ved manuelt sorterearbejde erfaringsmæssigt falder med cirka 50 procent i løbet af en arbejdsdag Ulykker og farer Er muligheden for at bruge nødstop kendt Er der opmærksomhed på risikoområdere Krav og anbefalinger ved lagring af kartofler Kortlæg støjniveauet, hvis det er over 80 db(a) Stil høreværn til rådighed Forlang at leverandører oplyser støjniveau på nye maskiner Sørg for, at dansk vejledning og instruktion følger alle maskiner og er tilgængelig for medarbejderne. Gør ved skiltning og advarsler opmærksom på risici ved farlige maskiner m.v. Gennemgå beredskabsplanen, advarsler og instruktioner og hvor nødstop er placeret. Afhold regelmæssige førstehjælpskurser. Gennemgå APV er med jævne mellemrum og forny dem mindst hvert tredje år. Gennemgå APB en for hver opdatering med nye stoffer og materialer Stil krav til maskinleverandører og få alle oplysninger inden aftale om levering af maskiner og anlæg Afpas højden på sæder og indstil rygstøtten Brug glødelamper i stedet for neonlys (som glimter og derfor er uegnet til sorteringsarbejde)

5 Arbejdsområde: Identifikation og kortlægning Hvor - hvad Beskrivelse og vurdering Hvilken årsag - hvor ofte - hvor meget Løsning Hvornår afhjælpes problemerne. Hvem er ansvarlig.

6 Arbejdsmiljø ved lagring af kartofler Risikoområder Ved sortering på proceslinjen skal du stille følgende spørgsmål: Ja/nej Fysiske forhold Hvordan er udvejning, emballering og palletering organiseret Hvor stort er problemet med støv, og kræver det en særlig indsats. Er der installeret mekanisk ventilation i rum, hvor der køres med truck med forbrændingsmotor Psykiske forhold Er der jævnligt stort arbejdspres for eksempel når der bliver afgivet ordrer på kartofler med kort varsel Kemiske og biologiske forhold Bliver der brugt ny og godkendt emballage til spisekartofler (af hensyn til de hygiejnis ke forhold) Overholder transportfirmaet reglerne for transport af fødevarer rene lastbiler m.m. Er der opmærksomhed på faren for kulilteforgiftning (især ved gastruck) Bliver der sørget for god ventilation, når der køres med gas- eller dieseltruck Ergonomiske forhold Vurderes arbejdsopgaverne og arbejdsstillingerne ved manuel udvejning Vurderes de arbejdskrævende opgaver med tunge løft ved syning af poser/sække og ved palletering Ulykker og farer Bliver de fastlagte arbejdsrutiner overholdt Er alle bekendt med, hvilket ansvar de har for sig selv og for andre Elimineres risikoen for kulilteforgiftning med el-drevne gaffeltrucker Krav og anbefalinger ved lagring af kartofler Gennemgå de faste arbejdspladser og sørg for, at de bliver indrettet ergonomisk korrekt Saml straks tabte og spildte kartofler op Overvej anskaffelse af faste transportbånd de kan erstatte meget kørsel med truck Indret pakkelageret med orden og overblik det har stor betydning for sikkerheden Sørg for at dieseltrucker altid er forsynet med partikelfiltre og katalysatorer Hold gastruck med service og vedligehold efter leverandørens anvisninger Afmærk færdselsvejene tydeligt Etablér gode til- og frakørselsforhold med overdækning

7 Arbejdsområde: Identifikation og kortlægning Hvor - hvad Beskrivelse og vurdering Hvilken årsag - hvor ofte - hvor meget Løsning Hvornår afhjælpes problemerne. Hvem er ansvarlig.

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere