Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning..."

Transkript

1 Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten GPS-Gødskning... 6 Gødningsstrategier... 6 Korn... 6 Det bedste til vårbyggen... 7 Raps... 7 Græsmarker... 8 Kartofler... 9 Roer Majs Vinterbyg Forkæl vinterbyggen Hveden Dan Gødning kan naturligvis anvendes til alle øvrige afgrøder Anskaffelsesomkostninger DanGødnings grønne profil

2 DanGødning Fordi Du overvejer måske lige nu at begynde at bruge flydende DanGødning i dit landbrug. Med denne guide hjælper vi dig på vej i beslutningsprocessen. Det er nemlig vigtigt - også for os, at du kommer godt og rigtigt i gang med brugen af DanGødning. Derfor har vi samlet nogle temaer om brugen af DanGødning i denne guide, samt besvaret noget af de oftest stillede spørgsmål. Ved valget af DanGødning har du også valgt et produkt, hvortil der hører seriøs teknisk rådgivning vedrørende alle aspekter af brugen af flydende gødning, således at du kan bruge flydende DanGødning effektivt, miljørigtigt og med maksimalt udbytte. Med DanGødning får du bedre udnyttelse både af dit areal, din marksprøjte samt din kvælstofkvote. Til gavn for både dig og dine omgivelser. DanGødning udbringes præcist med marksprøjten, eller placeres under såningen. Det betyder at dine afgrøder bliver i stand til at yde det optimale. DanGødning produceres på vores moderne fabrikker i Fredericia, Aalborg og Rødbyhavn og køres herfra direkte ud til dig. Vi laver gødningen der passer til dit behov, vort sortiment er således særdeles bredt og indeholder højt specialiserede produkter tilpasset dansk jord. DanGødning er således et seriøst dansk alternativ til den faste gødning, og vi glæder os til at betjene dig fremadrettet. Fakta om Dangødning DanGødning giver dig præcis dosering og udbringning også langs kanter, grøfter og skel DanGødning giver mulighed for besparelse på kvælstofudgifterne DanGødning forøger kapaciteten og udnyttelsen af din marksprøjte DanGødning giver lettere gødningshåndtering DanGødning giver hurtig effekt DanGødning giver 100% vandopløselige næringsstoffer direkte til dine afgrøder DanGødning er inhiberet med ATS som ureaseinhibitor DanGødning kan fås med ureaseinhibitoen Agrotain under navnet AT Power der er den bedste ureaseinhibitor der findes på markedet. Derved sikres gødningen yderligere. DanGødning skal normalt udbringes forholdsvis tidligt for bedst effekt DanGødning så er split-gødskning unødvendig. DanGødning er færdigformuleret gødning klar til brug DanGødning kan evt. tilsættes vand hvis det i særlige tilfælde ønskes. husk grundig omrøring DanGødning læser du meget mere om på 2

3 Hvordan kommer jeg i gang? Opbevaring: De første overvejelser i forbindelse med flydende DanGødning er ofte tanker om, hvordan DanGødning skal opbevares. Der findes mange velegnede muligheder for opbevaring af DanGødning, det vigtigste er at tankene er rene inden påfyldning, tanke af aluminium er ikke egnet til opbevaring af DanGødning Vi har derfor udviklet en række tankløsninger til effektiv og sikker opbevaring af din DanGødning. Når du skal investere i tank til opbevaring af DanGødning bør du sikre dig: At tanklager opfylder kravene i din kommune At du har plads til ca. halvdelen af dit årlige gødningsforbrug At evt. spild let kan opsamles, så det ikke forurener omgivelserne At tank, studs mv. placeres så der er nem og sikker adgang for tankbilen, chaufføren og dig selv At tanken skal rengøres ved skift af gødningstype og gerne en gang om året ved gødningssæsonens afslutning At tanke af aluminium ikke må bruges til langtids opbevaring af DanGødning, men kan nemt bruges i sæsonen. Skal rengøres efter sæson Ved opbevaring af DanGødning i tanke af sort stål, er det vigtigt at være opmærksom på at tankenes skal tømmes helt og rengøres efter brug. Tomme tanke skal udluftes, svejsninger i rustfrit stål er optimalt udført eller behandlet med HF (hydrogenfluorid) Ønsker man at benytte sin tank af sort stål til langtidsopbevaring af DanGødning er det vigtigt at tanken er coated for at modvirke korrosion. Vores tankløsninger: 15000L Plasttank 25000L Glasfibertank 24000L Opbevaringspose (max 29T) 1000L IBC Palletank Håndtering: DanGødning håndteres nemt. Varen pumpes ind i din tank af lastbilen der leverer DanGødning, derfor skal din tank være monteret med en passende studs til formålet. Når du skal læsse din marksprøjte, suges gødningen ud af tanken, du skal derfor sørge for at din slanger passer til formålet. Det vil altid være en fordel at din marksprøjte har et sugefilter så evt. smuds ikke driller markarbejdet. 3

4 Vægtfylde og temperatur : De forskellige typer af gødning har forskellig vægtfylde. Husk derfor at orientere dig om vægtfylden inden varen leveres, så du er sikker på at du har plads i tanken. DanGødning kan normalt opbevares vinteren over uden problemer. Når vinteren melder sig vil din gødning blive lidt mere tyktflydende, og ved frost kan din gødning danne lidt krystaller, disse går dog i opløsning igen når gødningen opvarmes. Det høje saltindhold i gødningen gør at denne aldrig bundfryser. Udbringning Din marksprøjte er en fantastisk præcis gødningsspreder. DanGødning skal i foråret udbringes med gødnings /stråledyser eller placeres samtidig med såningen af vårsåede afgrøder. Gødning udbragt på afgrøder med andre typer dyser kan forårsage svidninger af bladene. Undgå udbringning: På frossen jord Under meget tørre forhold I kraftig solskin med stor bladmasse Nattefrost umiddelbart efter udbringning kan give svidninger, dette hæmmer dog normalt ikke afgrøden ved rettidig gødskning. Valg af dyse: Vi anbefaler Hardi Quintastream eller Teejet SJ-7 Streamjet gødningsdyser. Brug evt. vores mobilsite (smartphones) til hjælp i beslutningsprocessen, eller vores dyssekalibreringsberegner Tag evt. dysefiltrene ud og erstat disse med en filterattrap eller O-ring for at undgå dysestop. Øvrige filtre på sprøjten anvendes på vanlig vis. (selvrensende og liniefiltre) Rengøring Du holder let din sprøjte ren ved før brug at påføre sprøjten beskyttende olie. Dette letter den efterfølgende rengøring. (Dieselolie anbefales ikke pga. risiko for skader på lakken) Sprøjten. Alle marksprøjter duér. Trailersprøjter der kan håndtere større væskemængder er ideelle til udbringning af Dan Gødning. Sprøjter der er beregnet til kun at håndtere små væskemængder (f.eks. Danfoil-typen) er således ikke særlig velegnede til håndtering af Dan Gødning. - marksprøjten monteres en gødningsdyse - gødningsdyser findes i forskellige mærkater og typer 4

5 - de nye dysetyper indgår i iso-systemet, der er fastlagt for dyser - der er 9 forskellige størrelser at vælge imellem - valget af dyse afhænger af den mængde gødning man ønsker at udbringe, samt af gødningstypen og hastigheden - trykket kan yderligere reguleres for præcis dosering - dosering, når der gødskes over en afgrøde, bør dog ikke overskride 4 Bar pga. risiko for svidning - Montere linjefilter og suge filter med 50 mesh maskestørrelse. - Sikre at marksprøjtens pumpe har passende størrelse ved påfyldning. - 3" suge slange er mest effektiv. - Smalle "sprøjtedæk" duér ikke. - Fordel at suge ud af bunden af lagertanken. - Flowmåler er en fordel når du skal gødske. For detaljerede oplysninger om de enkelte gødningstyper: ltr./min. km/t mv. henvises til diagrammer på de enkelte varer. Her fortælles hvilke dysser der kan anbefales. Man skal dog være opmærksom på, at der er få grundlæggende regler man skal undgå, for ikke at få store svidningsskader. Bredsprøjt bruges kun på sort jord eller til proteingødskning, hvor man kun bruger en begrænset mængde kvælstof her anbefales at man kontakter en af de foreslåede rådgivere under vores Rådgiverliste. Undgå at bringe gødningen ud før nattefrost. Her kan der opstå svidningsskader. Man skal også huske på, at sprøjten altid måler det man kører ud i liter og gødningen altid hvad næringsstoffer er oplyst i kg. Det vil sige, man skal altid køre færre liter ud end kg. Eks man skal give 400 kg NtS 24.6 svarende til (400/vf 1,27)= 314 liter Denne gødning har en vægtfylde på 1,27 Vær opmærksom på når det er rigtig koldt vil vægtfylden være lidt højere og når det er varmt lidt lavere 5

6 GPS-Gødskning Når du har valgt Dan Gødning, har du også valgt en gødningsform i udvikling. Udviklingen i GPS-udstyr til marksprøjten er i en rivende udvikling disse år, og dette kommer vore kunder til gode. På markedet findes seriøse udbydere af GPS-udstyr, der kan gøre den præcise gødskning med DanGødning endnu mere præcis. På denne måde kan marksprøjten blandt andet styres så overlap næsten helt undgås, og den værdifulde gødning udbringes nøjagtigt hvor den skal. Mulighederne er mange og præcisionen helt ned til nogle få cm! Priserne på de enkle systemer ligger i niveau kr 15,000 til de mest avancerede kr med cm nøjagtighed og n sensor Se nærmere her: - - en dygtig og seriøs udbyder af high-end GPS-udstyr! - Amazone har designet GPSSwitch, som er et genialt redskab der kan sikre minimalt overlap. Se: Hvis spørgsmål er alle velkommen til at kontakte vores repræsentant i de enkelte grovvareselskaber De står hele tiden til rådighed med gode råd og vejledning. Gødningsstrategier Korn - Dan Gødning s særlige egenskaber gør at denne i kornafgrøder oftest bedst gives ad én gang. - Vintersæd gødskes ved beg. vækst i foråret. - Udbringning af gødning på frossen jord bør undgås. - Nattefrost umiddelbart efter udbringningen kan give små svidninger, disse vil dog være uden betydning for afgrøden. Vårsæd - Vårsæd gødskes normalt umiddelbart før såning, alternativt efter fremspiring, når køresporene ses. - Ved en placering af gødningen samtidig med såning opnås normalt en gødningsbesparelse på kg N. 6

7 Det bedste til vårbyggen - Dan Gødning er ideel til vårbyg. - Det anbefales pga. det højere udbytte, samt den bedre kvælstofudnyttelse, at placere gødningen samtidig med såningen. - Kan også vælger at gødske før eller efter såningen. - Placeret gødskning af vårsæd kan sikre udbyttet ved et lavere kvælstofniveau. Dette betyder, at der kan spares noget kvælstof, som med fordel kan anvendes i en anden afgrøde f.eks. vintersæden. Nyeste forsøg i vårbyg peger i én retning. Skal man lave maltbyg, er det optimalt at: - placere hele gødningsmængden - sikre ca. 250 spiredygtige kerner/kvm - vælge den rigtige sort. Dette er måden at sikre både udbytte, proteinindhold samt kvalitet. Udstyr Udstyr til placeret Dan Gødning er oftest billigere end udstyr til placering af traditionel gødning. Hver enkelt dråbe Dan Gødning indeholder den tiltænkte mængde næringsstof i opløst plantetilgængelig form. Gødningstanden placeres mellem hver anden sårække, ca. 3 cm. under sådybden. Forskellige firmaer har påbygningssæt til placering: f.eks. eller På bygnings sæt er beregnet til montering på både nye og ældre såsæt. Vælger man den traditionelle metode, er det normalt en fordel at sprede gødningen før såning, fælde jorden, og derefter så. Alternativt kan man gødske efter fremspiring, når køresporene kan ses. Det er vigtigt ikke at gødske før fremspiringen er 100%. Raps - Vinterraps kan i visse tilfælde fordelagtigt gødskes med kg N/ha i efteråret. Vælges denne fremgangsmåde kan gødningen med fordel blandes med evt. jordmiddel og bredspredes over sort jord. - Forårsgødskning af vinterraps sker normalt ad én gang fra midt i marts. - Vinterraps kan i det tidlige forår på grund af afgrødens tynde vokslag være følsom overfor nattefrost umiddelbart efter gødskning. Er vinterrapsen svag kan gødningen med fordel deles. Vinterraps sået på 50 cm. Rækkeafstand kan med fordel gødskes ved radrensningen. - Vårraps gødskes normalt på samme måde som vårsæd. Gødskes der før såning kan gødningen evt. iblandes jordmiddel. Det bedste til Vinterraps 7

8 - Dan Gødning er optimal løsning til vinterrapsen. - Vinterrapsen skal normalt have gødning forholdsvis tidligt (sidst i marts). - Normalt vil man give en NtS-gødning med et højt svovlindhold, eller en NPKtS gødning. Følsomme for bladsvidninger Rapsen er en af de afgrøder, der kan være følsomme overfor bladsvidninger. Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - i perioder hvor rapsen har tyndt eller slidt vokslag - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) - med for højt tryk, hold gerne trykket på under 3 bar Gødskning ved sent såning Sent sået vinterraps kan i visse situationer have fordel af at få en smule gødning i sensommeren/efteråret. Her anbefaler vi en NtS eller NPKtS gødning tildelt samtidig med såningen, eller tildelt ved 2-3 bladstadiet. Vær her opmærksom på at for tidlig tildeling efter såning, kan give spiringsskader, det er derfor vigtigt at vente til 2-3 bladstadiet. Græsmarker - I det tidlige forår gødskes græsset ved begyndende vækst. - Ved slæt: Græsset gødskes mest fordelagtigt med gødningsudstyr påmonteret skårlæggeren. Herved opnås med Dan Gødning både en bladgødskning og en rodoptagelse. Dette betyder hurtigere genvækst og optimalt udbytte af efterfølgende slæt. Frø-græs - Under normale forhold gødskes frøgræs i det tidlige forår ved begyndende vækst. - Efterårsudlæg i renbestand gives normalt kg N/ha før eller under såning. Mere græs til dyrene - Dan Gødning er ideel til gødskning af slætgræs. - Hurtig genvækst er et af nøgleordene til succes - det kan man opnå med Dan Gødning. Forsøg Dokumenterede forsøg viser at DanGødning er det optimale valg, når der skal slætgødskes. Slætgræs Gennemsnit 4 forsøg Tørstof i alt % af råvare Råprotein i alt % af tørstof Udb. og merudb. Hkg grønt 1. Ingen gødning 20,2 14, , N forår, 40 N e. 1 og 2 slæt NPK N forår, 40 N e. 1 og 2 slæt DanGødning: ,9 15, ,9 18,1 16, ,2 Udb. og merudb. Ae ialt. 8

9 N, forår 60 N e.1 og 2 slæt Kilde: Oversigt over Landsforsøgene ,8 17, ,3 Ovennævnte forsøg er udført med gødningsudstyr monteret på snitteren. Her vil den flydende Dan Gødning hurtigt trænge ind i de nysnitteede blade, samt blive optaget af rødderne i den fugtige jord. Anbefalet gødninger til slætgræsset NPKtS ; NPKtS ; NKtS ; NtS typerne Disse gødninger kan også anvendes strålegødsket på slætgræsset. Her skal man være opmærksom på risikoen for svidning. Dyser HARDI QUINTASTREAM eller 7 hulsdyser fra Tee-Jet giver en god fordeling af gødningen se: Bemærk - Tørre planter eller decideret regnvejr er gode betingelser for gødskning. - Overskyet vejr, sidst på dagen er gode betingelser for gødskningen. - Stærk solskin, samt fugtige planter giver størst risiko for bladsvidninger. Kartofler - Under normale forhold gødskes kartofler bedst samtidig med lægning. - Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af knoldene. - Alternativt kan gødningen placeres under en evt. senere hybning ca. 14 dg. efter lægning. - Gødningen kan også udsprøjtes før lægning. Vælges denne metode bør man være opmærksom på muligheden for en uhensigtsmæssig flytning af gødningen ved efterfølgende jordbearbejdning før og under lægningen. Kartofler er en af de afgrøder der er dyrest at undergødske. Ifølge Landbrugets Rådgivningscenter, koster det i fabrikskartofler over 250 kr./ha at undergødske med 50 kg N/ha. - Placeret gødskning giver en kvælstofbesparelse på 10-30%. - Den opnåede gødningsbesparelse vil få gødningen til at strække længere. - Placering af flydende Dan Gødning modvirker behovet for eftergødskning. - Placeret gødskning er en forsikring mod nitratudvaskning. - Placeringsudstyr kan monteres på kartoffellæggeren eller på hypperen. - Udstyret er enkelt og holdbart. Mange kartoffelavlere med flere sorter og læggetidspunkter kan med den flydende Dan Gødning 9

10 gødske præcist det areal man ønsker. Differentieret N-tildeling klares let med flydende Dan Gødning, på grund af sprøjtens nøjagtighed. Forsøg med Dan Gødning til kartofler Dan Gødning er ved Landskontoret, blevet afprøvet over 2 år, i 1996 og I forsøgene er der primært blevet fokuseret på stivelse. Det er den klorfattige NPKtS gødning m. S, der er blevet sammenlignet med den velkendte faste klorfattige NPK m. Mg, S, B, Cu. Led nr. 3 forsøg 1997 Farve Primo juni Farve Primo aug Stivelse % i råvare Stivelse Hkg/ha N i m. Mg, S B Cu ,5 78, N i Dan Gødning NPKtS m S Knolde hkg/ha ,1 81, N i m. Mg, S, B, Cu ,6 88, N i Dan Gødning NPKtS m. S ,4 86, N i m. Mg, S, B, Cu ,0 88, N i Dan Gødning NPKtS m. S ,4 90,6 491 LSD 7,4 40 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene Kvælstoffet i Dan Gødning er kendetegnet ved at det oftest findes på tre former. Inhiberet Amid (N) - sikret mod fordampning, langtidsvirkende N, omdannes i jorden til Ammonium N. Ammonium (N) - plantetilgængelig kvælstof, optages direkte/omdannes i jorden til Nitrat N. Nitrat (N) - hurtigtvirkende N direkte plantetilgængelig. Forholdet mellem de tre N- typer varierer lidt fra gødningstype til gødningstype, dog er Amid N altid den dominerende N- type, og nitrat N findes i begrænsede mængder. NPKtS m. S indeholder dog ikke nitrat N På billederne herunder ses eks. på placeringsudstyr monteret på kartoffellægger. Landmand Jens Jungersen Åbybro, kigger tilfreds på avlen, hvor der naturligvis er anvendt Dan Gødning placeret samtidig med lægningen. Gødskningsforslag Kartofler Forslag Kg Gødning Hvordan N P K S Spisekartoffel Norm m. S 1600 kg/ha Placeret >30 Læggekartoffel Norm

11 m. S 1300 kg/ha Placeret >30 Industrikartoffel Norm Patentkali 500 kg/ha bredspredt 125 Dan Gødn kg/ha Bredspr. ell. placeret Typer af Dan Gødning der typisk anvendes til kartofler NtS Hvor behovet for P og K dækkes af anden gødning f.eks. husdyrgødning. NPKtS Fuldgødskning af kartofler uden klor NPtS og NPtS hvor behovet for K dækkes ind af anden gødning f.eks. patentkali. Disse gødninger er alle klorfattige - Med disse klorfattige gødninger mindsker man risikoen for mørkfarvning i spisekartofler og øger stivelsesindholdet i fabrikskartofler. - Gødningerne kan placeres eller bredspredes. - Den klorfattige passer i sammensætning særdeles godt til fuldgødskning af lægge- og spisekartoffel. Generelt anbefales det, at gødskning af kartofler altid foretages på baggrund af jordbundsanalyser foretaget på marken. Roer - Roer gødskes mest fordelagtigt samtidig med såningen. - Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet. - Roer kan også gødskes på samme måde som anvist for vårsæd. Flydende Dan Gødning fantastisk til sukkerroer Der er gode grunde til at mange vælger flydende Dan Gødning til sukkerroerne. Ifølge "Oversigt over Landsforsøgene 2001" er der ikke signifikant forskel på sukkerudbyttet, om man placerer granuleret NPK m Mg,S,B og Na, eller placerer (samtidig med såningen) Dan Gødning NtS 18-2 m. Na+B, suppleret med en PK gødning udspredt før såning. De øvrige flydende gødninger i forsøget resulterer derimod i signifikant ringere sukkerudbytte end granuleret NPK Landskontoret konkluderer, at gødninger der indeholder kvælstof i form af både ammonium og nitrat, har resulteret i højere udbytter, end gødninger med kvælstoffet udelukkende på amidform. Led Behandling 11 forsøg Rod T/ha udb. og merudb. Sukker T/ha udb. og merudb. 1 Granuleret NPK m. Mg,S,B,Na: 72,5 12,7 11

12 N Flydende N18 m. Na +B Dan Gødning: 100 N Flydende NP 18-1 m. Na FlexGødning: 100 N Flydende NP 16-1 m. Na FlexGødning: 100 N Flydende NP 12-3 m. Na FlexGødning: 100 N Flydende NPK m. Na FlexGødning: 100 N -0,4-0,13-1,7-0,34-1,3-0,24-2,3-0,39-2,7-0,54 LSD 1,1 0,21 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene Dan Gødning er meget let at placere præcist, og udstyret til placeringen af DanDan Gødning er forholdsvis enkelt - og dermed billigt. Normalt placeres gødningen ca. 5 cm under roerfrøet og ca. 5-6 cm fra rækken. Majs - Majs gødskes mest fordelagtigt samtidig med såningen. - Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet. Det bedste til Majsen - Dan Gødning er ideel til supplerende startgødskning af majs. - Startgødning gives oftest, som placeret gødskning, samtidig med såningen. Forsøg Landsforsøg med placeret startgødskning til majs har vist at placeringen skal ske ca. 5 cm. under - og ved siden af frøet. Forsøgene har også vist at det primært er fosfor (P) der er den begrænsende faktor i denne startfase. Placering af 8-15 kg fosfor har givet signifikante merudbytter i forhold til grundgødet. Udstyr Med Dan Gødning får man en hidtil uhørt problemfri placering af gødningen. Udstyret til Dan Gødning kræver ikke mere vedligehold, eller giver mere slidtage end tilsvarende udstyr til placering af fast gødning. Næringsstofferne er 100% opløste og plantetilgængelige. Gødningen flyder let f.eks. i et dyserør placeret bag på en harvetand. I en afgrøde som majs, hvor kemisk ukrudtsbekæmpelse er problematisk efter etablering, er 12

13 der ingen grund til også at startgødske ukrudtet mellem rækkerne. Med Dan Gødning har man også en mulighed for at startgødske samtidig med en kombineret radrensning og ukrudtssprøjtning. Således opnår man flere funktioner i én arbejdsgang. Værd opmærksom på Af og til vil man gerne gødske sin majs efter fremspring - dette er meget vanskeligt! Majsen er særdeles følsom overfor gødning (fast som flydende) i bladskederne, derfor anbefaler vi ikke, at man forsøger dette. Er Majsen "gået i stå" kan man på en stille dag (på tørre planter), forsøge med 5-10 kg N/Ha f.eks. i en NtS-gødning tilsat vand. Der gødskes med en stor fladdyse (f.eks. en 20ér) Brug ALGRIG stråledyser i majsen! Vinterbyg Forkæl vinterbyggen - Dan Gødning er det bedste valg, når det gælder gødskning af vinterbyggen. - Skal der fuldgødskes, eller skal husdyrgødningen suppleres har Dan Gødning løsningen. - Dan Gødning udbragt én gang i vinterbyggen, midt marts 2.halvdel marts, er den optimale løsning. - Dan Gødning er sammensat således at gødningen vil strække længere end alm. handelsgødning. - Hvilken type gødning der anvendes afhænger helt af situationen på den enkelte bedrift. Forsøg Dokumenterede forsøg viser at Dan Gødning er fuld på højde med de bedste faste gødninger, og i visse situationer bedre. Led Nr. Strategi Farve i Maj Råprot. % hkg/ha FHT 1 Grundgødet 4 10,0 26, x 45 N i Fast NPK 9 10,1 48, x 45 N i Dan Gødning 9 11,0 52, x 70 N i Fast NPK 9 11,2 56, x 70 N i Dan Gødning 9 12,0 58, x 140 N i fast NPK 10 11,3 56, x 140 N i Dan Gødning 10 11,6 58,0 220 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 1997 LSD 4,1 (least signifikant difference) Undgå svidninger Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden. 13

14 Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) - med for højt tryk dvs. over 3,5 bar. Hveden Optimer foderhvedeproduktionen - Dan Gødning er ideel til gødskning af vinterhvede til foder. - Hvad enten der skal fuldgødskes med en NPKtS-gødning, eller husdyrgødningen skal suppleres med en NtS-gødning, så har Dan Gødning løsningen. - Til gødskning af foderhvede anbefaler vi normalt, at der gødskes med Dan Gødning ad én gang tidligt. Det skyldes Dan Gødning s unikke kvælstofsammensætning, der giver en lang virkningsperiode. Samtidig spares der en overkørsel. - Gødningen gives normalt i perioden frem til 15. april. Der gødskes bedst på tørre planter. VIL man splitgødske gives min. 75% af N mængden tidligt, resten tildeles således 3-5 uger efter. - Husdyrgødningen gives normalt mindst 14 dage efter tildelingen af Dan Gødning. Forsøg med Dan Gødning til Vinterhvede Led Vinterhvede 14 forsøg Strategi Pct. Råprotein i tørstof Kg N i Kerne Hkg kerne/ha 1 Grundgødet 9,6 44,5 34,6 2 DanGødning ,3 63,8 70,9 3 Fast Gødning ,3 63,4 70,3 LSD NS NS Kilde: Oversigt over Landsforsøg 1997 Dyser Der anvendes gødningsdyser påmonteret marksprøjten, f.eks. QUINTASTREAM fra HARDI. se eller 7-hulsdyse fra TeeJet se Undgå svidninger Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden. Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) Optimer brødhvedeproduktionen! - Dan Gødning er ideel til gødskning af vinterhvede til brød. - Hvad enten der skal fuldgødskes med en NPKtS-gødning, eller husdyrgødningen skal suppleres 14

15 med en NtS-gødning, så har Dan Gødning løsningen. - Til gødskning af brødhvede anbefaler vi normalt at der gødskes med Dan Gødning ad 2-3 gange. Det skyldes DanGødning s unikke kvælstofsammensætning, der giver en lang virkningsperiode. - Første gang gødning gives normalt i perioden frem medio marts til 10 april. Her gives ca. 75% af kvælstofmængden. - Anden gang gødning gives i perioden 1-10 maj. Her gives den resterende kvælstofmængde evt. MINUS 2x20N - evt. tredje tildeling er bladgødskning med STORE fladdyser. 20 kg N tidligst ved stadie 53, 20 kg N ved stadie 61 (blomstring) - Der gødskes bedst på tørre planter. - Husdyrgødningen gives normalt mindst 14 dage efter tildelingen af Dan Gødning. Forsøg med Dan Gødning til Vinterhvede Led Vinterhvede 14 forsøg Strategi Pct. Råprotein i tørstof Kg N i Kerne Hkg kerne/ha 1 Grundgødet 9,6 44,5 34,6 2 DanGødning ,3 63,8 70,9 3 Fast Gødning ,3 63,4 70,3 LSD NS NS Kilde: Oversigt over Landsforsøg 1997 Vil man blad/proteingødske skal denne ske omkring hvedens blomstring. På dette tidspunkt anvendes en stor flad dyse (20ér). Ved bladgødskning fortyndes gødningen normalt med vand i forholdet 1 del gødning og 3 dele vand. Der bladgødskes altid på tørre planter, sidst på dagen -og aldrig i stærk solskin. Bemærk vægtfylden reduceres ved iblanding med vand. Dyser ved alm. gødskning Der anvendes gødnings dyser påmonteret marksprøjten, f.eks. QUINTASTREAM fra HARDI. se eller 7-hulsdyse fra TeeJet se Undgå svidninger Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden. Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) - med for højt tryk dvs. over 3,5 bar. Dan Gødning kan naturligvis anvendes til alle øvrige afgrøder 15

16 Anskaffelsesomkostninger Det eneste du skal anskaffe dig ved opstart med DanGødning er nye dyser til din marksprøjte. Ved udskiftning af almindelige sprøjtedysser til gødningsdysser på en 24 meters sprøjte er omkostningen i niveau kr ,- DanGødnings grønne profil Grøn teknologi fra DanGødning der virker! I DanGødning arbejder vi konstant på at finde intelligente løsninger der samtidig er grønne til brug i den flydende gødning. Smarter fertilisers har således længe været en del af vores hverdag. Vi flytter grænserne for de flydende gødninger hver eneste dag. DanGødning anvender i dag restprodukter fra så forskellige industrier som olieindustrien, medicinalindustrien og fra varmeværker. Ammoniumthiosulfat også kaldet ATS, er en af de vigtige komponenter der anvendes i DanGødning. Produktet fremstilles i dag på Statoils raffinaderi i Kalundborg. Hér er udfordringen at svovlindholdet i råolien skal reduceres, for at leve op til de miljøkrav der stilles, om forsat nedbringelse af luftforureningen når olien anvendes i industrien og transportsektoren. Via en proces udviklet af Haldor Topsøe, hentes svovlen ud af olien og omdannes til ATS. Statoil og DanGødning er på den måde med til at mindske svovlforureningen, og nyttiggøre svovlen på steder hvor den via flydende DanGødning kan doseres efter behov. ATS er ud over at være svovlkilden i den flydende DanGødning også en af de komponenter der modvirker evt. tab af kvælstof via fordampning. DanGødning har som eneste producent i Nordeuropa siden 1995 satset 100 % på denne grønne teknologi. Et andet grønt projekt DanGødning deltager i, er anvendelsen af halmflyveaske fra halmfyrede kraftvarmeanlæg i gødningsindustrien. Denne aske indeholder store mængder Kalium. Udfordringen er at indholdet af tungmetaller samtidig er forholdsvis højt så højt at asken ikke vil kunne anvendes direkte på landbrugsjord. Derfor ville store mængder af værdifuld halmflyveaske gå tabt til deponi hvis ikke Kommunekemi og DanGødning havde løst denne opgave. Kommunekemi omdanner flyveasken fra de halmfyrede kraftværker til en kaliumkloridopløsning. Undervejs i processen udskilles og deponeres de problematiske tungmetaller, således at slutproduktet som minimum lever op til gødningslovens krav m.h.t. indhold af tungmetaller. Den halmudvundne kaliumklorid leveres i en mættet opløsning og anvendes i dag i kaliumholdige gødninger fra DanGødning. Det seneste grønne projekt DanGødning har udviklet er nyttiggørelse af et biprodukt bestående af urea og biologisk olie. Fra en industriel produktion af Omeag3 olie til medicinal industrien i USA, opstår et produkt bestående af krystalinsk urea og biologisk olie. DanGødning har netop udviklet en metode, der skiller urea og olie i to separate produkter, der begge kan nyttiggøres. Urea forædles og anvendes i den kendte flydende DanGødning. Olien anvendes som CO2 neutral bio-brændstof til erstatning for fossilt brændstof, blandt andet på DanGødnings eget produktionsanlæg. 16

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken! Dan Gødning Behold kvælstoffet i marken! Råvareforsyning og produktion Sortiment Kvælstoftab Agrotain Anbefalinger vedr. udbringning Opbevaring Hjemmeside Hvordan produceres gødning I Gas 450 C 200 atm

Læs mere

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig?

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig? Dan Gødning Er det en mulighed for dig? Disposition 1. Hvorfor vælge flydende gødning? 2. Hvordan er effekten af flydende gødning? 3. Hvordan kommer man i gang?c Hvorfor flydende gødning? 1. Pris 2. Præcision

Læs mere

- får tingene til at gro

- får tingene til at gro får tingene til at gro Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten...

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Torkild Birkmose, AgroTech Sven G. Sommer, Syddansk Universitet RAPPORT MARTS 2014 Ammoniaktab ved udbringning af forsuret

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Terra Biosa Landbrug

Terra Biosa Landbrug Terra Biosa Landbrug Landbrug Terra Biosa Jordforbedrings- og komposteringsmiddel Terra Biosa er et flydende produkt, baseret på naturlige mikroorganismer (GMO-frie) og en økologisk urteblanding. Terra

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet Mikronæringsstoffer Planter i balance giver udbytte og kvalitet Næringsstoffer Næringsstoffer er nødvendige Tilførsel af plantenæringsstoffer er en nødvendig forudsætning for at skabe et højt udbytte og

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun sab@life.ku.dk Jordens organiske materiale på tværs af Europa Organisk materiale indhold (%) Ingen

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Baggrund for udvikling af SyreN

Baggrund for udvikling af SyreN Baggrund for udvikling af SyreN I de senere år, har miljølovgivning været meget fokuseret på at reducere udledninger af miljøbelastende stoffer. Dette gælder især for landbruget, hvor anvendelse af mange

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Tilrettet dagsorden: 1. Nyt om ERFA-gruppen ved Bent K. Christensen a. Organisering af gruppen b. Forventninger til arbejdet c. Er IP også afsætning?

Læs mere

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Tidlig høst Lysgroning Forspiring Fordele merudbytte på 15 20 pct. eller 50 80 hkg pr. ha ved korrekt forspiring

Læs mere

Forhandlermøde 2013. MI, Vejle tirsdag den 24 September. V/ Morten Toft

Forhandlermøde 2013. MI, Vejle tirsdag den 24 September. V/ Morten Toft Forhandlermøde 2013 MI, Vejle tirsdag den 24 September V/ Morten Toft SyreN forhandlermøde 24.09 Teknologipulje 2013, forventede salg Status på lovgivning, forsøg, dosering SyreN system 2014 SyreN+ SyreN

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Facts luftassisteret sprøjtning

Facts luftassisteret sprøjtning Facts luftassisteret sprøjtning Hvad ønsker du af din fremtidige marksprøjte? Større kapacitet Bedre biologisk effekt Lavere pesticidforbrug Maksimal afdriftkontrol Kun HARDI giver alle fordelene»det er

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning

Læs mere

Industrihamp. Etablering

Industrihamp. Etablering Side 1 af 6 Industrihamp Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder, som der er et

Læs mere

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini igo Mini + Impact XP-mali for opstregning af boldban Linemark igo Mini enkel og effektiv opstregningsmaskine Linemark igo Mini er en opstregningsmaskine,

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer Indholdsfortegnelse - Afsnit 1 Sprayer Generelt Afsnit 1.1 Forstøvere Afsnit 1.2 Tryksprøjter Afsnit 1.3 Tryksprøjter m. tilslutning for trykluft Afsnit 1.4 Skumudlæggere Afsnit 1.5 Rygsprøjter Afsnit

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere