Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning..."

Transkript

1 Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten GPS-Gødskning... 6 Gødningsstrategier... 6 Korn... 6 Det bedste til vårbyggen... 7 Raps... 7 Græsmarker... 8 Kartofler... 9 Roer Majs Vinterbyg Forkæl vinterbyggen Hveden Dan Gødning kan naturligvis anvendes til alle øvrige afgrøder Anskaffelsesomkostninger DanGødnings grønne profil

2 DanGødning Fordi Du overvejer måske lige nu at begynde at bruge flydende DanGødning i dit landbrug. Med denne guide hjælper vi dig på vej i beslutningsprocessen. Det er nemlig vigtigt - også for os, at du kommer godt og rigtigt i gang med brugen af DanGødning. Derfor har vi samlet nogle temaer om brugen af DanGødning i denne guide, samt besvaret noget af de oftest stillede spørgsmål. Ved valget af DanGødning har du også valgt et produkt, hvortil der hører seriøs teknisk rådgivning vedrørende alle aspekter af brugen af flydende gødning, således at du kan bruge flydende DanGødning effektivt, miljørigtigt og med maksimalt udbytte. Med DanGødning får du bedre udnyttelse både af dit areal, din marksprøjte samt din kvælstofkvote. Til gavn for både dig og dine omgivelser. DanGødning udbringes præcist med marksprøjten, eller placeres under såningen. Det betyder at dine afgrøder bliver i stand til at yde det optimale. DanGødning produceres på vores moderne fabrikker i Fredericia, Aalborg og Rødbyhavn og køres herfra direkte ud til dig. Vi laver gødningen der passer til dit behov, vort sortiment er således særdeles bredt og indeholder højt specialiserede produkter tilpasset dansk jord. DanGødning er således et seriøst dansk alternativ til den faste gødning, og vi glæder os til at betjene dig fremadrettet. Fakta om Dangødning DanGødning giver dig præcis dosering og udbringning også langs kanter, grøfter og skel DanGødning giver mulighed for besparelse på kvælstofudgifterne DanGødning forøger kapaciteten og udnyttelsen af din marksprøjte DanGødning giver lettere gødningshåndtering DanGødning giver hurtig effekt DanGødning giver 100% vandopløselige næringsstoffer direkte til dine afgrøder DanGødning er inhiberet med ATS som ureaseinhibitor DanGødning kan fås med ureaseinhibitoen Agrotain under navnet AT Power der er den bedste ureaseinhibitor der findes på markedet. Derved sikres gødningen yderligere. DanGødning skal normalt udbringes forholdsvis tidligt for bedst effekt DanGødning så er split-gødskning unødvendig. DanGødning er færdigformuleret gødning klar til brug DanGødning kan evt. tilsættes vand hvis det i særlige tilfælde ønskes. husk grundig omrøring DanGødning læser du meget mere om på 2

3 Hvordan kommer jeg i gang? Opbevaring: De første overvejelser i forbindelse med flydende DanGødning er ofte tanker om, hvordan DanGødning skal opbevares. Der findes mange velegnede muligheder for opbevaring af DanGødning, det vigtigste er at tankene er rene inden påfyldning, tanke af aluminium er ikke egnet til opbevaring af DanGødning Vi har derfor udviklet en række tankløsninger til effektiv og sikker opbevaring af din DanGødning. Når du skal investere i tank til opbevaring af DanGødning bør du sikre dig: At tanklager opfylder kravene i din kommune At du har plads til ca. halvdelen af dit årlige gødningsforbrug At evt. spild let kan opsamles, så det ikke forurener omgivelserne At tank, studs mv. placeres så der er nem og sikker adgang for tankbilen, chaufføren og dig selv At tanken skal rengøres ved skift af gødningstype og gerne en gang om året ved gødningssæsonens afslutning At tanke af aluminium ikke må bruges til langtids opbevaring af DanGødning, men kan nemt bruges i sæsonen. Skal rengøres efter sæson Ved opbevaring af DanGødning i tanke af sort stål, er det vigtigt at være opmærksom på at tankenes skal tømmes helt og rengøres efter brug. Tomme tanke skal udluftes, svejsninger i rustfrit stål er optimalt udført eller behandlet med HF (hydrogenfluorid) Ønsker man at benytte sin tank af sort stål til langtidsopbevaring af DanGødning er det vigtigt at tanken er coated for at modvirke korrosion. Vores tankløsninger: 15000L Plasttank 25000L Glasfibertank 24000L Opbevaringspose (max 29T) 1000L IBC Palletank Håndtering: DanGødning håndteres nemt. Varen pumpes ind i din tank af lastbilen der leverer DanGødning, derfor skal din tank være monteret med en passende studs til formålet. Når du skal læsse din marksprøjte, suges gødningen ud af tanken, du skal derfor sørge for at din slanger passer til formålet. Det vil altid være en fordel at din marksprøjte har et sugefilter så evt. smuds ikke driller markarbejdet. 3

4 Vægtfylde og temperatur : De forskellige typer af gødning har forskellig vægtfylde. Husk derfor at orientere dig om vægtfylden inden varen leveres, så du er sikker på at du har plads i tanken. DanGødning kan normalt opbevares vinteren over uden problemer. Når vinteren melder sig vil din gødning blive lidt mere tyktflydende, og ved frost kan din gødning danne lidt krystaller, disse går dog i opløsning igen når gødningen opvarmes. Det høje saltindhold i gødningen gør at denne aldrig bundfryser. Udbringning Din marksprøjte er en fantastisk præcis gødningsspreder. DanGødning skal i foråret udbringes med gødnings /stråledyser eller placeres samtidig med såningen af vårsåede afgrøder. Gødning udbragt på afgrøder med andre typer dyser kan forårsage svidninger af bladene. Undgå udbringning: På frossen jord Under meget tørre forhold I kraftig solskin med stor bladmasse Nattefrost umiddelbart efter udbringning kan give svidninger, dette hæmmer dog normalt ikke afgrøden ved rettidig gødskning. Valg af dyse: Vi anbefaler Hardi Quintastream eller Teejet SJ-7 Streamjet gødningsdyser. Brug evt. vores mobilsite (smartphones) til hjælp i beslutningsprocessen, eller vores dyssekalibreringsberegner Tag evt. dysefiltrene ud og erstat disse med en filterattrap eller O-ring for at undgå dysestop. Øvrige filtre på sprøjten anvendes på vanlig vis. (selvrensende og liniefiltre) Rengøring Du holder let din sprøjte ren ved før brug at påføre sprøjten beskyttende olie. Dette letter den efterfølgende rengøring. (Dieselolie anbefales ikke pga. risiko for skader på lakken) Sprøjten. Alle marksprøjter duér. Trailersprøjter der kan håndtere større væskemængder er ideelle til udbringning af Dan Gødning. Sprøjter der er beregnet til kun at håndtere små væskemængder (f.eks. Danfoil-typen) er således ikke særlig velegnede til håndtering af Dan Gødning. - marksprøjten monteres en gødningsdyse - gødningsdyser findes i forskellige mærkater og typer 4

5 - de nye dysetyper indgår i iso-systemet, der er fastlagt for dyser - der er 9 forskellige størrelser at vælge imellem - valget af dyse afhænger af den mængde gødning man ønsker at udbringe, samt af gødningstypen og hastigheden - trykket kan yderligere reguleres for præcis dosering - dosering, når der gødskes over en afgrøde, bør dog ikke overskride 4 Bar pga. risiko for svidning - Montere linjefilter og suge filter med 50 mesh maskestørrelse. - Sikre at marksprøjtens pumpe har passende størrelse ved påfyldning. - 3" suge slange er mest effektiv. - Smalle "sprøjtedæk" duér ikke. - Fordel at suge ud af bunden af lagertanken. - Flowmåler er en fordel når du skal gødske. For detaljerede oplysninger om de enkelte gødningstyper: ltr./min. km/t mv. henvises til diagrammer på de enkelte varer. Her fortælles hvilke dysser der kan anbefales. Man skal dog være opmærksom på, at der er få grundlæggende regler man skal undgå, for ikke at få store svidningsskader. Bredsprøjt bruges kun på sort jord eller til proteingødskning, hvor man kun bruger en begrænset mængde kvælstof her anbefales at man kontakter en af de foreslåede rådgivere under vores Rådgiverliste. Undgå at bringe gødningen ud før nattefrost. Her kan der opstå svidningsskader. Man skal også huske på, at sprøjten altid måler det man kører ud i liter og gødningen altid hvad næringsstoffer er oplyst i kg. Det vil sige, man skal altid køre færre liter ud end kg. Eks man skal give 400 kg NtS 24.6 svarende til (400/vf 1,27)= 314 liter Denne gødning har en vægtfylde på 1,27 Vær opmærksom på når det er rigtig koldt vil vægtfylden være lidt højere og når det er varmt lidt lavere 5

6 GPS-Gødskning Når du har valgt Dan Gødning, har du også valgt en gødningsform i udvikling. Udviklingen i GPS-udstyr til marksprøjten er i en rivende udvikling disse år, og dette kommer vore kunder til gode. På markedet findes seriøse udbydere af GPS-udstyr, der kan gøre den præcise gødskning med DanGødning endnu mere præcis. På denne måde kan marksprøjten blandt andet styres så overlap næsten helt undgås, og den værdifulde gødning udbringes nøjagtigt hvor den skal. Mulighederne er mange og præcisionen helt ned til nogle få cm! Priserne på de enkle systemer ligger i niveau kr 15,000 til de mest avancerede kr med cm nøjagtighed og n sensor Se nærmere her: - - en dygtig og seriøs udbyder af high-end GPS-udstyr! - Amazone har designet GPSSwitch, som er et genialt redskab der kan sikre minimalt overlap. Se: Hvis spørgsmål er alle velkommen til at kontakte vores repræsentant i de enkelte grovvareselskaber De står hele tiden til rådighed med gode råd og vejledning. Gødningsstrategier Korn - Dan Gødning s særlige egenskaber gør at denne i kornafgrøder oftest bedst gives ad én gang. - Vintersæd gødskes ved beg. vækst i foråret. - Udbringning af gødning på frossen jord bør undgås. - Nattefrost umiddelbart efter udbringningen kan give små svidninger, disse vil dog være uden betydning for afgrøden. Vårsæd - Vårsæd gødskes normalt umiddelbart før såning, alternativt efter fremspiring, når køresporene ses. - Ved en placering af gødningen samtidig med såning opnås normalt en gødningsbesparelse på kg N. 6

7 Det bedste til vårbyggen - Dan Gødning er ideel til vårbyg. - Det anbefales pga. det højere udbytte, samt den bedre kvælstofudnyttelse, at placere gødningen samtidig med såningen. - Kan også vælger at gødske før eller efter såningen. - Placeret gødskning af vårsæd kan sikre udbyttet ved et lavere kvælstofniveau. Dette betyder, at der kan spares noget kvælstof, som med fordel kan anvendes i en anden afgrøde f.eks. vintersæden. Nyeste forsøg i vårbyg peger i én retning. Skal man lave maltbyg, er det optimalt at: - placere hele gødningsmængden - sikre ca. 250 spiredygtige kerner/kvm - vælge den rigtige sort. Dette er måden at sikre både udbytte, proteinindhold samt kvalitet. Udstyr Udstyr til placeret Dan Gødning er oftest billigere end udstyr til placering af traditionel gødning. Hver enkelt dråbe Dan Gødning indeholder den tiltænkte mængde næringsstof i opløst plantetilgængelig form. Gødningstanden placeres mellem hver anden sårække, ca. 3 cm. under sådybden. Forskellige firmaer har påbygningssæt til placering: f.eks. eller På bygnings sæt er beregnet til montering på både nye og ældre såsæt. Vælger man den traditionelle metode, er det normalt en fordel at sprede gødningen før såning, fælde jorden, og derefter så. Alternativt kan man gødske efter fremspiring, når køresporene kan ses. Det er vigtigt ikke at gødske før fremspiringen er 100%. Raps - Vinterraps kan i visse tilfælde fordelagtigt gødskes med kg N/ha i efteråret. Vælges denne fremgangsmåde kan gødningen med fordel blandes med evt. jordmiddel og bredspredes over sort jord. - Forårsgødskning af vinterraps sker normalt ad én gang fra midt i marts. - Vinterraps kan i det tidlige forår på grund af afgrødens tynde vokslag være følsom overfor nattefrost umiddelbart efter gødskning. Er vinterrapsen svag kan gødningen med fordel deles. Vinterraps sået på 50 cm. Rækkeafstand kan med fordel gødskes ved radrensningen. - Vårraps gødskes normalt på samme måde som vårsæd. Gødskes der før såning kan gødningen evt. iblandes jordmiddel. Det bedste til Vinterraps 7

8 - Dan Gødning er optimal løsning til vinterrapsen. - Vinterrapsen skal normalt have gødning forholdsvis tidligt (sidst i marts). - Normalt vil man give en NtS-gødning med et højt svovlindhold, eller en NPKtS gødning. Følsomme for bladsvidninger Rapsen er en af de afgrøder, der kan være følsomme overfor bladsvidninger. Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - i perioder hvor rapsen har tyndt eller slidt vokslag - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) - med for højt tryk, hold gerne trykket på under 3 bar Gødskning ved sent såning Sent sået vinterraps kan i visse situationer have fordel af at få en smule gødning i sensommeren/efteråret. Her anbefaler vi en NtS eller NPKtS gødning tildelt samtidig med såningen, eller tildelt ved 2-3 bladstadiet. Vær her opmærksom på at for tidlig tildeling efter såning, kan give spiringsskader, det er derfor vigtigt at vente til 2-3 bladstadiet. Græsmarker - I det tidlige forår gødskes græsset ved begyndende vækst. - Ved slæt: Græsset gødskes mest fordelagtigt med gødningsudstyr påmonteret skårlæggeren. Herved opnås med Dan Gødning både en bladgødskning og en rodoptagelse. Dette betyder hurtigere genvækst og optimalt udbytte af efterfølgende slæt. Frø-græs - Under normale forhold gødskes frøgræs i det tidlige forår ved begyndende vækst. - Efterårsudlæg i renbestand gives normalt kg N/ha før eller under såning. Mere græs til dyrene - Dan Gødning er ideel til gødskning af slætgræs. - Hurtig genvækst er et af nøgleordene til succes - det kan man opnå med Dan Gødning. Forsøg Dokumenterede forsøg viser at DanGødning er det optimale valg, når der skal slætgødskes. Slætgræs Gennemsnit 4 forsøg Tørstof i alt % af råvare Råprotein i alt % af tørstof Udb. og merudb. Hkg grønt 1. Ingen gødning 20,2 14, , N forår, 40 N e. 1 og 2 slæt NPK N forår, 40 N e. 1 og 2 slæt DanGødning: ,9 15, ,9 18,1 16, ,2 Udb. og merudb. Ae ialt. 8

9 N, forår 60 N e.1 og 2 slæt Kilde: Oversigt over Landsforsøgene ,8 17, ,3 Ovennævnte forsøg er udført med gødningsudstyr monteret på snitteren. Her vil den flydende Dan Gødning hurtigt trænge ind i de nysnitteede blade, samt blive optaget af rødderne i den fugtige jord. Anbefalet gødninger til slætgræsset NPKtS ; NPKtS ; NKtS ; NtS typerne Disse gødninger kan også anvendes strålegødsket på slætgræsset. Her skal man være opmærksom på risikoen for svidning. Dyser HARDI QUINTASTREAM eller 7 hulsdyser fra Tee-Jet giver en god fordeling af gødningen se: Bemærk - Tørre planter eller decideret regnvejr er gode betingelser for gødskning. - Overskyet vejr, sidst på dagen er gode betingelser for gødskningen. - Stærk solskin, samt fugtige planter giver størst risiko for bladsvidninger. Kartofler - Under normale forhold gødskes kartofler bedst samtidig med lægning. - Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af knoldene. - Alternativt kan gødningen placeres under en evt. senere hybning ca. 14 dg. efter lægning. - Gødningen kan også udsprøjtes før lægning. Vælges denne metode bør man være opmærksom på muligheden for en uhensigtsmæssig flytning af gødningen ved efterfølgende jordbearbejdning før og under lægningen. Kartofler er en af de afgrøder der er dyrest at undergødske. Ifølge Landbrugets Rådgivningscenter, koster det i fabrikskartofler over 250 kr./ha at undergødske med 50 kg N/ha. - Placeret gødskning giver en kvælstofbesparelse på 10-30%. - Den opnåede gødningsbesparelse vil få gødningen til at strække længere. - Placering af flydende Dan Gødning modvirker behovet for eftergødskning. - Placeret gødskning er en forsikring mod nitratudvaskning. - Placeringsudstyr kan monteres på kartoffellæggeren eller på hypperen. - Udstyret er enkelt og holdbart. Mange kartoffelavlere med flere sorter og læggetidspunkter kan med den flydende Dan Gødning 9

10 gødske præcist det areal man ønsker. Differentieret N-tildeling klares let med flydende Dan Gødning, på grund af sprøjtens nøjagtighed. Forsøg med Dan Gødning til kartofler Dan Gødning er ved Landskontoret, blevet afprøvet over 2 år, i 1996 og I forsøgene er der primært blevet fokuseret på stivelse. Det er den klorfattige NPKtS gødning m. S, der er blevet sammenlignet med den velkendte faste klorfattige NPK m. Mg, S, B, Cu. Led nr. 3 forsøg 1997 Farve Primo juni Farve Primo aug Stivelse % i råvare Stivelse Hkg/ha N i m. Mg, S B Cu ,5 78, N i Dan Gødning NPKtS m S Knolde hkg/ha ,1 81, N i m. Mg, S, B, Cu ,6 88, N i Dan Gødning NPKtS m. S ,4 86, N i m. Mg, S, B, Cu ,0 88, N i Dan Gødning NPKtS m. S ,4 90,6 491 LSD 7,4 40 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene Kvælstoffet i Dan Gødning er kendetegnet ved at det oftest findes på tre former. Inhiberet Amid (N) - sikret mod fordampning, langtidsvirkende N, omdannes i jorden til Ammonium N. Ammonium (N) - plantetilgængelig kvælstof, optages direkte/omdannes i jorden til Nitrat N. Nitrat (N) - hurtigtvirkende N direkte plantetilgængelig. Forholdet mellem de tre N- typer varierer lidt fra gødningstype til gødningstype, dog er Amid N altid den dominerende N- type, og nitrat N findes i begrænsede mængder. NPKtS m. S indeholder dog ikke nitrat N På billederne herunder ses eks. på placeringsudstyr monteret på kartoffellægger. Landmand Jens Jungersen Åbybro, kigger tilfreds på avlen, hvor der naturligvis er anvendt Dan Gødning placeret samtidig med lægningen. Gødskningsforslag Kartofler Forslag Kg Gødning Hvordan N P K S Spisekartoffel Norm m. S 1600 kg/ha Placeret >30 Læggekartoffel Norm

11 m. S 1300 kg/ha Placeret >30 Industrikartoffel Norm Patentkali 500 kg/ha bredspredt 125 Dan Gødn kg/ha Bredspr. ell. placeret Typer af Dan Gødning der typisk anvendes til kartofler NtS Hvor behovet for P og K dækkes af anden gødning f.eks. husdyrgødning. NPKtS Fuldgødskning af kartofler uden klor NPtS og NPtS hvor behovet for K dækkes ind af anden gødning f.eks. patentkali. Disse gødninger er alle klorfattige - Med disse klorfattige gødninger mindsker man risikoen for mørkfarvning i spisekartofler og øger stivelsesindholdet i fabrikskartofler. - Gødningerne kan placeres eller bredspredes. - Den klorfattige passer i sammensætning særdeles godt til fuldgødskning af lægge- og spisekartoffel. Generelt anbefales det, at gødskning af kartofler altid foretages på baggrund af jordbundsanalyser foretaget på marken. Roer - Roer gødskes mest fordelagtigt samtidig med såningen. - Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet. - Roer kan også gødskes på samme måde som anvist for vårsæd. Flydende Dan Gødning fantastisk til sukkerroer Der er gode grunde til at mange vælger flydende Dan Gødning til sukkerroerne. Ifølge "Oversigt over Landsforsøgene 2001" er der ikke signifikant forskel på sukkerudbyttet, om man placerer granuleret NPK m Mg,S,B og Na, eller placerer (samtidig med såningen) Dan Gødning NtS 18-2 m. Na+B, suppleret med en PK gødning udspredt før såning. De øvrige flydende gødninger i forsøget resulterer derimod i signifikant ringere sukkerudbytte end granuleret NPK Landskontoret konkluderer, at gødninger der indeholder kvælstof i form af både ammonium og nitrat, har resulteret i højere udbytter, end gødninger med kvælstoffet udelukkende på amidform. Led Behandling 11 forsøg Rod T/ha udb. og merudb. Sukker T/ha udb. og merudb. 1 Granuleret NPK m. Mg,S,B,Na: 72,5 12,7 11

12 N Flydende N18 m. Na +B Dan Gødning: 100 N Flydende NP 18-1 m. Na FlexGødning: 100 N Flydende NP 16-1 m. Na FlexGødning: 100 N Flydende NP 12-3 m. Na FlexGødning: 100 N Flydende NPK m. Na FlexGødning: 100 N -0,4-0,13-1,7-0,34-1,3-0,24-2,3-0,39-2,7-0,54 LSD 1,1 0,21 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene Dan Gødning er meget let at placere præcist, og udstyret til placeringen af DanDan Gødning er forholdsvis enkelt - og dermed billigt. Normalt placeres gødningen ca. 5 cm under roerfrøet og ca. 5-6 cm fra rækken. Majs - Majs gødskes mest fordelagtigt samtidig med såningen. - Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet. Det bedste til Majsen - Dan Gødning er ideel til supplerende startgødskning af majs. - Startgødning gives oftest, som placeret gødskning, samtidig med såningen. Forsøg Landsforsøg med placeret startgødskning til majs har vist at placeringen skal ske ca. 5 cm. under - og ved siden af frøet. Forsøgene har også vist at det primært er fosfor (P) der er den begrænsende faktor i denne startfase. Placering af 8-15 kg fosfor har givet signifikante merudbytter i forhold til grundgødet. Udstyr Med Dan Gødning får man en hidtil uhørt problemfri placering af gødningen. Udstyret til Dan Gødning kræver ikke mere vedligehold, eller giver mere slidtage end tilsvarende udstyr til placering af fast gødning. Næringsstofferne er 100% opløste og plantetilgængelige. Gødningen flyder let f.eks. i et dyserør placeret bag på en harvetand. I en afgrøde som majs, hvor kemisk ukrudtsbekæmpelse er problematisk efter etablering, er 12

13 der ingen grund til også at startgødske ukrudtet mellem rækkerne. Med Dan Gødning har man også en mulighed for at startgødske samtidig med en kombineret radrensning og ukrudtssprøjtning. Således opnår man flere funktioner i én arbejdsgang. Værd opmærksom på Af og til vil man gerne gødske sin majs efter fremspring - dette er meget vanskeligt! Majsen er særdeles følsom overfor gødning (fast som flydende) i bladskederne, derfor anbefaler vi ikke, at man forsøger dette. Er Majsen "gået i stå" kan man på en stille dag (på tørre planter), forsøge med 5-10 kg N/Ha f.eks. i en NtS-gødning tilsat vand. Der gødskes med en stor fladdyse (f.eks. en 20ér) Brug ALGRIG stråledyser i majsen! Vinterbyg Forkæl vinterbyggen - Dan Gødning er det bedste valg, når det gælder gødskning af vinterbyggen. - Skal der fuldgødskes, eller skal husdyrgødningen suppleres har Dan Gødning løsningen. - Dan Gødning udbragt én gang i vinterbyggen, midt marts 2.halvdel marts, er den optimale løsning. - Dan Gødning er sammensat således at gødningen vil strække længere end alm. handelsgødning. - Hvilken type gødning der anvendes afhænger helt af situationen på den enkelte bedrift. Forsøg Dokumenterede forsøg viser at Dan Gødning er fuld på højde med de bedste faste gødninger, og i visse situationer bedre. Led Nr. Strategi Farve i Maj Råprot. % hkg/ha FHT 1 Grundgødet 4 10,0 26, x 45 N i Fast NPK 9 10,1 48, x 45 N i Dan Gødning 9 11,0 52, x 70 N i Fast NPK 9 11,2 56, x 70 N i Dan Gødning 9 12,0 58, x 140 N i fast NPK 10 11,3 56, x 140 N i Dan Gødning 10 11,6 58,0 220 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 1997 LSD 4,1 (least signifikant difference) Undgå svidninger Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden. 13

14 Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) - med for højt tryk dvs. over 3,5 bar. Hveden Optimer foderhvedeproduktionen - Dan Gødning er ideel til gødskning af vinterhvede til foder. - Hvad enten der skal fuldgødskes med en NPKtS-gødning, eller husdyrgødningen skal suppleres med en NtS-gødning, så har Dan Gødning løsningen. - Til gødskning af foderhvede anbefaler vi normalt, at der gødskes med Dan Gødning ad én gang tidligt. Det skyldes Dan Gødning s unikke kvælstofsammensætning, der giver en lang virkningsperiode. Samtidig spares der en overkørsel. - Gødningen gives normalt i perioden frem til 15. april. Der gødskes bedst på tørre planter. VIL man splitgødske gives min. 75% af N mængden tidligt, resten tildeles således 3-5 uger efter. - Husdyrgødningen gives normalt mindst 14 dage efter tildelingen af Dan Gødning. Forsøg med Dan Gødning til Vinterhvede Led Vinterhvede 14 forsøg Strategi Pct. Råprotein i tørstof Kg N i Kerne Hkg kerne/ha 1 Grundgødet 9,6 44,5 34,6 2 DanGødning ,3 63,8 70,9 3 Fast Gødning ,3 63,4 70,3 LSD NS NS Kilde: Oversigt over Landsforsøg 1997 Dyser Der anvendes gødningsdyser påmonteret marksprøjten, f.eks. QUINTASTREAM fra HARDI. se eller 7-hulsdyse fra TeeJet se Undgå svidninger Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden. Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) Optimer brødhvedeproduktionen! - Dan Gødning er ideel til gødskning af vinterhvede til brød. - Hvad enten der skal fuldgødskes med en NPKtS-gødning, eller husdyrgødningen skal suppleres 14

15 med en NtS-gødning, så har Dan Gødning løsningen. - Til gødskning af brødhvede anbefaler vi normalt at der gødskes med Dan Gødning ad 2-3 gange. Det skyldes DanGødning s unikke kvælstofsammensætning, der giver en lang virkningsperiode. - Første gang gødning gives normalt i perioden frem medio marts til 10 april. Her gives ca. 75% af kvælstofmængden. - Anden gang gødning gives i perioden 1-10 maj. Her gives den resterende kvælstofmængde evt. MINUS 2x20N - evt. tredje tildeling er bladgødskning med STORE fladdyser. 20 kg N tidligst ved stadie 53, 20 kg N ved stadie 61 (blomstring) - Der gødskes bedst på tørre planter. - Husdyrgødningen gives normalt mindst 14 dage efter tildelingen af Dan Gødning. Forsøg med Dan Gødning til Vinterhvede Led Vinterhvede 14 forsøg Strategi Pct. Råprotein i tørstof Kg N i Kerne Hkg kerne/ha 1 Grundgødet 9,6 44,5 34,6 2 DanGødning ,3 63,8 70,9 3 Fast Gødning ,3 63,4 70,3 LSD NS NS Kilde: Oversigt over Landsforsøg 1997 Vil man blad/proteingødske skal denne ske omkring hvedens blomstring. På dette tidspunkt anvendes en stor flad dyse (20ér). Ved bladgødskning fortyndes gødningen normalt med vand i forholdet 1 del gødning og 3 dele vand. Der bladgødskes altid på tørre planter, sidst på dagen -og aldrig i stærk solskin. Bemærk vægtfylden reduceres ved iblanding med vand. Dyser ved alm. gødskning Der anvendes gødnings dyser påmonteret marksprøjten, f.eks. QUINTASTREAM fra HARDI. se eller 7-hulsdyse fra TeeJet se Undgå svidninger Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden. Svidninger forebygges ved at undgå udbringning: - umiddelbart før nattefrost - på fugtige planter (men gerne i regnvejr) - med for højt tryk dvs. over 3,5 bar. Dan Gødning kan naturligvis anvendes til alle øvrige afgrøder 15

16 Anskaffelsesomkostninger Det eneste du skal anskaffe dig ved opstart med DanGødning er nye dyser til din marksprøjte. Ved udskiftning af almindelige sprøjtedysser til gødningsdysser på en 24 meters sprøjte er omkostningen i niveau kr ,- DanGødnings grønne profil Grøn teknologi fra DanGødning der virker! I DanGødning arbejder vi konstant på at finde intelligente løsninger der samtidig er grønne til brug i den flydende gødning. Smarter fertilisers har således længe været en del af vores hverdag. Vi flytter grænserne for de flydende gødninger hver eneste dag. DanGødning anvender i dag restprodukter fra så forskellige industrier som olieindustrien, medicinalindustrien og fra varmeværker. Ammoniumthiosulfat også kaldet ATS, er en af de vigtige komponenter der anvendes i DanGødning. Produktet fremstilles i dag på Statoils raffinaderi i Kalundborg. Hér er udfordringen at svovlindholdet i råolien skal reduceres, for at leve op til de miljøkrav der stilles, om forsat nedbringelse af luftforureningen når olien anvendes i industrien og transportsektoren. Via en proces udviklet af Haldor Topsøe, hentes svovlen ud af olien og omdannes til ATS. Statoil og DanGødning er på den måde med til at mindske svovlforureningen, og nyttiggøre svovlen på steder hvor den via flydende DanGødning kan doseres efter behov. ATS er ud over at være svovlkilden i den flydende DanGødning også en af de komponenter der modvirker evt. tab af kvælstof via fordampning. DanGødning har som eneste producent i Nordeuropa siden 1995 satset 100 % på denne grønne teknologi. Et andet grønt projekt DanGødning deltager i, er anvendelsen af halmflyveaske fra halmfyrede kraftvarmeanlæg i gødningsindustrien. Denne aske indeholder store mængder Kalium. Udfordringen er at indholdet af tungmetaller samtidig er forholdsvis højt så højt at asken ikke vil kunne anvendes direkte på landbrugsjord. Derfor ville store mængder af værdifuld halmflyveaske gå tabt til deponi hvis ikke Kommunekemi og DanGødning havde løst denne opgave. Kommunekemi omdanner flyveasken fra de halmfyrede kraftværker til en kaliumkloridopløsning. Undervejs i processen udskilles og deponeres de problematiske tungmetaller, således at slutproduktet som minimum lever op til gødningslovens krav m.h.t. indhold af tungmetaller. Den halmudvundne kaliumklorid leveres i en mættet opløsning og anvendes i dag i kaliumholdige gødninger fra DanGødning. Det seneste grønne projekt DanGødning har udviklet er nyttiggørelse af et biprodukt bestående af urea og biologisk olie. Fra en industriel produktion af Omeag3 olie til medicinal industrien i USA, opstår et produkt bestående af krystalinsk urea og biologisk olie. DanGødning har netop udviklet en metode, der skiller urea og olie i to separate produkter, der begge kan nyttiggøres. Urea forædles og anvendes i den kendte flydende DanGødning. Olien anvendes som CO2 neutral bio-brændstof til erstatning for fossilt brændstof, blandt andet på DanGødnings eget produktionsanlæg. 16

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken! Dan Gødning Behold kvælstoffet i marken! Råvareforsyning og produktion Sortiment Kvælstoftab Agrotain Anbefalinger vedr. udbringning Opbevaring Hjemmeside Hvordan produceres gødning I Gas 450 C 200 atm

Læs mere

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig?

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig? Dan Gødning Er det en mulighed for dig? Disposition 1. Hvorfor vælge flydende gødning? 2. Hvordan er effekten af flydende gødning? 3. Hvordan kommer man i gang?c Hvorfor flydende gødning? 1. Pris 2. Præcision

Læs mere

- får tingene til at gro

- får tingene til at gro får tingene til at gro Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten...

Læs mere

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Det handler om balance Minimumsloven Kvælstof Væsentlig bestanddel (protein, klorofyl) Afgørende for knoldudbyttet

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING Indeholder uddrag fra SEGES Per Skodborg Nielsen, planterådgiver UDFASNING AF UNDERGØDSKNING RÅPROTEIN I KORN 1998-2015 MERVÆRDI AF 1 % MERE PROTEIN Kr. pr. 100 kg Soya Hvedepris,kr.

Læs mere

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug Gødningsaktuelt Nr. 2 marts 2014 1. årgang www.yara.dk Gødskningsstrategi for vinterhvede Den tidlige vækststart giver en lang vækstsæson, det øger gevinsten ved delt gødskning. Gødskning af frøgræs Som

Læs mere

Aktuelt i marken. Plantenyt nr. 6 den 21. februar 2017

Aktuelt i marken. Plantenyt nr. 6 den 21. februar 2017 Plantenyt nr. 6 den 21. februar 2017 - Aktuelt i marken - Manganmangel - Anvendelse af Clomazon (Command CS mf.) i sukkerroer. - Maltbyg - Gødningsstrategi - Kapitelstakst 2016 for Sjælland, Møn, Lolland

Læs mere

Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard:

Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard: Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard: avv@vfl.dk Gylleforsuring og designergylle N-Udnyttelse: Under hvilke betingelser er der bonus? Fordele og Ulemper Syreforbrug og ph-krav

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Uovertruffen kvalitet

Uovertruffen kvalitet Uovertruffen kvalitet Flydende gødninger i uovertruffen kvalitet Flydende makro- og mikronæringsstoffer samt sporstoffer Spar penge - køb direkte fra producenten Uanset hvilke gødninger vi producerer,

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Optimal anvendelse af svinegylle

Optimal anvendelse af svinegylle Side 1 af 5 Optimal anvendelse af svinegylle Svinegylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Med tilstrækkelig opbevaringskapacitet og med den rette teknik til udbringning, kan svinegylle

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Annette V. Vestergaard Planter & Miljø Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 4. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 27. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af: Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger Kristian Elkjær Planter & Miljø Agenda Gødning Fosfortildeling Kalium/magnesiumforhold Mikronæringsstoffer Planteanalyser (samarbejde med lokale avlere)

Læs mere

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Gødningsåret Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L 57 mm 123 33 63 0,0 º C 5,0-0,9 3,6 Jordprøver kan udtages i ikke frossen jord. Nåleprøver kan udtages. Jorden er både kold og våd. Udvaskning

Læs mere

Udbringning af husdyrgødning

Udbringning af husdyrgødning Side 1 af 7 Udbringning af husdyrgødning Målet er at fordele den husdyrgødning, der er til rådighed på de planlagte arealer, således at den slår til og går til. Husdyrgødningen skal spredes jævnt både

Læs mere

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr.

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. NR. 5 // MAJ 2016 Konsulenten Følg septoria med spraymaling Engelske rapsforsøg: 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. hektar Ny udbyttefremgang: Høj N-tildeling gav ikke stor udvaskning

Læs mere

Forventede nye N-normer for udvalgte afgrøder

Forventede nye N-normer for udvalgte afgrøder SÅDAN GØDER DU RAPS OG VINTERSÆD PERFEKT I FORÅRET! Skuffede rapsen sidste år? Overfrodige marker yder for lidt! Lars Skovgaard Larsen Forventede nye N-normer for udvalgte afgrøder Afgrøde, jb 5-6 Norm

Læs mere

KMC områdemøder vedr. nye sorter

KMC områdemøder vedr. nye sorter KMC områdemøder vedr. nye sorter Marts 2014 Bjarne Thisgaard Scanax A/S KMC Granules områdemøde Dyrkningsteknik Verdi Gødskning Mikronærring Modenhed Optagning Opbevaring Opformering Gødskning N min 160-180kg,

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Andreas Østergaard DLG P og K balance i vinterhvede 2009 100 80 60 Bortførsel incl. Halm 40 Kg pr. ha 20 0-20 Fosfor Kalium Tilførsel i handelsgødning i DK i

Læs mere

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Majs Græs Grovfoder generelt Majs Strategi for kvælstof Startgødning Placeret gylle Efterafgrøder KVÆLSTOF TIL MAJS Foto: Ølstrup-Hover

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

Fosfor til stivelseskartofler Metoder og fosfortyper

Fosfor til stivelseskartofler Metoder og fosfortyper Fosfor til stivelseskartofler Metoder og fosfortyper Claus Nielsen AKV Langholt Fakta om fosfor Fosfor bindes hårdt til jordpartiklernes aluminium, jern og calciumforbindelser Fosfor bevæger sig kun få

Læs mere

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Disposition Baggrunden for at afprøve VERSUS til Aftenkongressen Ny udbyttefremgang Noget om

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

GØDSKNING Stigende mængder kvælstof

GØDSKNING Stigende mængder kvælstof GØDSKNING Stigende mængder kvælstof > > LEIF KNUDSEN, SEGES Forsøg med stigende mængder kvælstof Forsøg med stigende mængder kvælstof anvendes til at fastlægge afgrødernes behov for kvælstof. I forbindelse

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Gødningssortiment. Sæson

Gødningssortiment. Sæson Gødningssortiment Sæson 2016-2017 Velkommen til Yaras gødningssortiment 2016-17 Det kommende vækstår byder på mange nye spændende udfordringer. Højere kvælstofkvoter giver forventninger om højere udbytter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

TourTurf Liquid Feed Special (FS)

TourTurf Liquid Feed Special (FS) TourTurf Liquid Feed Special (FS) DK: NK 7-0-9 EU: NK 7-0-11 TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9 er en flydende NK-gødning til alle græsarealer på golf- og fodboldbaner. Udbringes med marksprøjte.

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

Yara N-Sensor. Få mere ud af marken

Yara N-Sensor. Få mere ud af marken Yara N-Sensor Få mere ud af marken Styringsværktøjet i marken Yara N-Sensor er et styringsværktøj, som du kan anvende i hele vækstsæsonen. Til informationsindsamling, ved aktiv udførelse f.eks. ved gødskning

Læs mere

Præcisionsjordbrug og planteavlskonsulenten Bo JM Secher Planteavlschef, DLS Disposition Hvad får man ud af det? Kortgrundlag Tildelingskort Sprøjtning i roer Konklusioner 11-12-2015/BMS/2 Anslået besparelse

Læs mere

Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen

Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen Gødningssortiment 2 Lav jordtemperatur forringer tilgængeligheden af fosfor (P) i jorden Nyhed - YaraMila Raps Rig på P - 4,6 % Rig på K -

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer Coating af handelsgødning med mikronæringsstoffer Nye muligheder i gødskningen DLG har indledt samarbejde med Wolf Trax. Wolf Trax DDP er en nyudviklet og patenteret teknologi til fremstilling af en række

Læs mere

Knowledge grows. Gødningssortiment. Sæson 2015-2016

Knowledge grows. Gødningssortiment. Sæson 2015-2016 Knowledge grows Gødningssortiment Sæson 2015-2016 Velkommen til Yaras gødningssortiment 2016 som bl.a. indeholder flere nyheder i produktserien YaraMila. I år har vi endvidere valgt at tilføje en oversigt

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter

Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter Konsulent Torkild Birkmose, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Der har gennem de seneste år været kraftig

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Kløvergræs, majs og bælgsæd

Kløvergræs, majs og bælgsæd Kløvergræs, majs og bælgsæd Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Inger Bertelsen Roskilde 22. maj 2014 Kløvergræs 2... 1. juli 2014 Udbytte, FE pr. ha Udlægsmetoder forår udlægsår 9 forsøg

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Svovl. I jorden. I husdyrgødning

Svovl. I jorden. I husdyrgødning Side 1 af 6 Svovl Svovl er et nødvendigt næringsstof for alle planter. Jorden kan normalt ikke stille tilstrækkeligt meget svovl til rådighed for afgrøden i det enkelte år. På grund af rensning af røggasser

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Optimal anvendelse af kvæggylle

Optimal anvendelse af kvæggylle Side 1 af 6 Optimal anvendelse af kvæggylle Indledning Kvæggylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Alle landbrug har etableret tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og der er et

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler Dyrkningsvejledning Avl af pulverkartofler 2 Dyrkningsvejledning pulverkartofler Indhold Specifikke krav...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning...4 Vanding er vigtig... 6 Ensartet afmodning... 6 Nænsom

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr.

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr. Fosfor (P) Økologisk landbrug får fosfor fra mineraler til husdyrene og fra indkøb af husdyrgødning. Udfasning af konventionel husdyrgødning mindsker P-tilførslen til jorden. Der opstår dog ikke P-mangel

Læs mere