Diabetes Medlemsbladet nr. 1 Februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diabetes Medlemsbladet nr. 1 Februar 2005"

Transkript

1 Diabetes Medlemsbladet nr. 1 Februar 2005 DIABETESFORENINGEN

2 leder Diabetes Årgang 65 Medlemsblad for Diabetesforeningen Landsforeningen for Sukkersyge Udkommer 6 gange årligt Oplag: Hovedkontor og redaktion Rytterkasernen 1, 5000 Odense C Telefon- og kontortid Omstilling Mandag til torsdag kl Fredag kl Diætister Mandag til torsdag kl Socialrådgiver Mandag til fredag kl Tlf , fax Web-site: Giro , ISSN Redaktion René Bøgh-Larsen afdelingschef (ansvarshavende) Karin Mulvad journalist, daglig redaktør Dorte Lund Larsen sekretær Tomas Kruse journalist, webmaster Layout/Prepress e-mergency Garn Grafisk produktion ApS Tryk Stibo Graphic A/S Clausen Offset ApS Redaktionen påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkter eller for manuskripter, der indsendes uopfordret Artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen Indlæg der ønskes optaget i næste nummer af Diabetes skal være redaktionen i hænde senest den 15. februar 2005 Rygestop og kommunalreform Nej, de to ting har ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre. Og dog er begge dele særdeles aktuelle temaer ved indgangen til det nye år var et godt år for diabetikerne. En række initiativer blev taget med udgangspunkt i den nationale handlingsplan om diabetes. I de kommende år skal der høstes af disse initiativer, der betyder bedre behandling og dermed bedre udsigter for diabetikerne. Men det hele kommer ikke "udefra". Således er Diabetesforeningen mere aktivt end tidligere gået ind i kampen mod rygning. Alle ved, at såvel "aktiv" som "passiv" rygning er skadelig, men diabetikere er særligt udsatte for de alvorlige skader, rygning medfører. Af samme grund har foreningen altid argumenteret for det fornuftige i rygeophør. Sammen med en række store patientforeninger og faglige organisationer går Diabetesforeningen nu skridtet videre for at skabe politisk flertal for et forbud mod rygning i offentlige rum. Der er ikke tale om en "klapjagt" på rygere, men et tiltag, der skal sikre, at alle også diabetikere der har valgt ikke at udsætte sig for rygningens negative konsekvenser, kan færdes i offentlige rum uden at blive udsat for tobaksrøg. Kommunalreformen bliver vedtaget i Landkortet er allerede tegnet. Og der er mange bud på fremtiden. Foreningens jurister har gennemgået over siders lovstof, og foreningens politikere har givet sit høringssvar selvstændigt og sammen med andre patientforeninger i Patientforum. Vi har peget på, at den såkaldte "patientrettede" forebyggelse ikke må falde mellem to stole, blot fordi der opstår uklarhed om arbejdsdelingen mellem de nye storkommuner og regionerne. Vi har ønsket at bevare de nuværende amtslige diabetesudvalg på regional basis hvilket vi er blevet bakket op i af de andre patientforeninger, fordi de mener, at disse udvalg er gode eksempler til efterfølgelse på andre sygdomsområder. I det hele taget skal der sikres størst mulig brugerindflydelse. Diabetesforeningen vil i de kommende knap 2 år ruste sig til at møde udfordringerne i et nyt sundhedsvæsen og et nyt administrativt Danmark. Godt nytår! Bladet udkommer også på lydbånd Kontrolleret af Allan Flyvbjerg overlæge, dr.med. formand for Diabetesforeningen Kontrolleret oplag: i perioden 1. juli juni 2004

3 Afsender: Franzen PortoService ApS Hjulmagervej Pandrup Ændringer vedr. abonnement ring venligst Allan Flyvbjerg, formand Jørgen Pedersen, næstformand Københavns Amt Martin Loesch Ericaparken Gentofte Tlf Hovedstadskomité Marianne Tind Leen 5 B, st Taastrup Tlf Max Ørnskov Hansen, næstformand Ib Brorly Peter Elmegaard Vestsjællands Amt Elly Sørensen Asmindrupvej Vipperød Tlf Fax/tlf Storstrøms Amt Anne Petersen Bøgevej Nakskov Tlf Marianne Gejl Dorte Hinzmann Joan Lerche Elly Sørensen Ringkøbing Amt Else Stensgaard Nylund Lemvig Tlf efter kl Vejle Amt Niels Peter Kruse-Hansen Landlystvej 3 B 7000 Fredericia Tlf Bornholms Regionskommune Jytte Lintrup Asavej Rønne Tlf Frederiksborg Amt Inge-Lise Lindgreen Fredskovhellet 6, 2. tv Hillerød Tlf Sønderjyllands Amt Solveig Gajda Tjørnevænget Bevtoft Tlf Viborg Amt Susanne Thomsen Udsigten 10, Lihme 7860 Spøttrup Tlf Roskilde Amt Johnna Andersen Nattergalevej 4 A, Ejby 4623 Ll. Skensved Tlf Maskinel Magasinpost ID-nr Fyns Amt Jim Kierans Lupinvænget Svendborg Tlf Ribe Amt Else Molberg Fyrparken Esbjerg V Tlf Århus Amt Anette Reinholdt Jens Baggesensvej 42, 1. th Århus V Tlf efter kl Nordjyllands Amt Dorte Hinzmann Olymposvej Klarup Tlf _omslag_01_2.indd b1 Medlemsbladet nr. 1 Februar 2005 DIABETESFORENINGEN 1/17/05 5:00:33 PM Den rene mønsterklasse Indhold 2 Leder: Rygestop og kommunalreform 5 Diabetesforeningen til kamp mod rygning 6 Motivationsgruppen i Lemvig: Den rene mønsterklasse Bladets udsendte fik lov til at være med, da Motivationsgruppen i Lemvig mødtes for 12. og sidste gang. Der blev bl.a. budt på god mad, masser af grin og godmodigt drilleri, men også lidt "teori", da gruppen tog afsked med hinanden og deres populære instruktør. Side 6-9 Forskningsstøtte: De higer og søger 10 Forskningsstøtte: De higer og søger Sukkersyge Børns Dag: Det er ganske vist Unge hjælper børn 16 Motion en underkendt sundhedsfaktor 20 Mad & tips: Lækker mad med kartofler 26 Mest for unge: Tjek 3 29 Klummen: Os diabetikere imellem Ungdomstur til Island 32 Forskning: Kan sukkerfedtstof forebygge diabetes? 35 Sundhedstegnet tjek på forebyggelsen 36 Hver dag er en kamp for at overleve Om kort tid offentliggør Diabetesforeningen, hvilke projekter der har fået forskningsstøtte. Vi har spurgt Lægerådets formand, professor, dr.med. Sten Madsbad om, hvad de mange støtte kroner betyder for diabetikerne. Side Motion en underkendt sundhedsfaktor 40 Lov & ret: God sagsbehandling et spørgsmål om retssikkerhed Nye satser pr. 1. januar 45 Læserbreve 46 Weekend-kursus for voksne diabetikere 47 Stor interesse for diabetesprojekter 48 De vandt originaltegninger 50 Genetik og diabetisk nyresygdom 52 Diafonen spørg om diabetes 55 Handicapferie i Vestjylland 57 Diabetesforeningen også for dig 58 Aktivitetskalenderen Motion er godt, fastslår professor, dr.med. Bente Klarlund Pedersen, der for nylig modtog 25 mio. kr. til et center, der bl.a. skal forske i fysisk aktivitet. Kort før årsskiftet blev professoren desuden udnævnt til formand for Det nationale råd for folkesundhed. Side Bestillingsliste Diabetesforeningens Hovedbestyrelse Amtsformænd Forside I Mad & tips har diætisterne valgt at sætte fokus på opskrifter med kartofler. Prøv fx den lækre karrysuppe. Læs mere side 20. Foto: Knud Sejersen, Inferno Reklamefotografi. Diabetes 3 Diabetes

4 Er jeg ikke sød? Den skønneste måde til at søde din kaffe og te - helt uden kalorier! Hermesetas Droplet: To dråber svarer til en skefuld sukker. Er det ikke sødt?

5 Diabetesforeningen til KAMPmod rygning Diabetesforeningen er gået ind i kampen for et forbud mod rygning i offentlige rum. Sammen med ni andre store patientforeninger og faglige organisationer vil foreningen samle al den viden, der viser, hvor skadeligt passiv rygning er og bruge den til at påvirke politikere og befolkning. Hvis det lykkes at skaffe tilstrækkelig politisk opbakning til forslaget, vil Danmark efter "irsk og norsk model" indføre rygeforbud i restauranter, på arbejdspladser, sygehuse og alle andre offentlige rum fra 1. januar Undtaget fra forbuddet er såkaldte "hjem-lignende" institutioner som fx plejehjem, psykiatriske døgninstitutioner og hospicer. - Såvel aktiv som passiv rygning er skadeligt for alle, og diabetikere er særligt udsatte for at pådrage sig alvorlige følgesygdomme i forbindelse med rygning. Forbudet skal sikre, at vi kan færdes frit uden at blive udsat for passiv rygning, og det støtter Diabetesforeningen naturligvis, siger foreningens formand, overlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg. Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet, at regeringen med udgangen af 2005 vil komme med et udspil til, hvordan man skal løse problemet med rygning i offentlige rum. I øjeblikket behandler Folketinget et lovforslag fra ministeren om, at restauranter skal skilte med deres rygepolitik. Foruden Diabetesforeningen er Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Astma-Allergi Forbundet, Kræftens Bekæmpelse, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, Folkesundhed i København og Røgfrit Miljø med i samarbejdet Mere information Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: wwww.sst.dk. Her kan du bl.a. finde oplysninger om rygningens konsekvenser for helbredet og de nyeste statistiske oplysninger om rygning. Læs også temaet om rygning og diabetes i medlemsbladet nr. 6, december Diabetes

6 Motivationsgruppen i Lemvig den rene mønsterklasse Tekst / Beth Werner, journalist Foto / Ole Friis Bladets udsendte fik lov til at være med, da Motivationsgruppen i Lemvig mødtes for 12. og sidste gang. Der blev bl.a. budt på god mad, masser af grin og godmodigt drilleri, men også lidt "teori", da gruppen tog afsked med hinanden og deres populære instruktør. - Jamen, vi kan da ikke stoppe efter to vers. Det er vores slagsang. Aase kigger rundt, men hendes insisteren på at synge "Blæsten går frisk over Limfjordens vande" færdig, bliver ligesom ikke taget rigtigt alvorligt af hendes bordfæller. Sonja lader fingrene hvile på harmonikaens tangenter, mens Kristian udbryder: - Altså, hvis vi skal nå at synge lidt forskellige sange, kan vi ikke synge samtlige vers i hver sang. Jens derimod bekymrer sig mere om fuglene i ovnen og lader forsamlingen forstå, at de er ved at være flyvefærdige, og at det nu må være godt med al det syngeri. Mundhuggeriet foregår i en venskabelig og kærlig tone som i enhver bedre familie. 6 Diabetes

7 motivationsgrupper Men de ni mennesker, der er bænket omkring bordet i skolekøkkenet på Lemtorpskolen i Lemvig en torsdag aften i begyndelsen af december, er ikke i familie med hinanden. Eller kun en smule, for Betty og Solveig er mor og datter og Aase og Kristian mand og kone. Men ét har de tilfælles, de har alle type 2 diabetes. Ligesom de alle er opsat på at leve sundt. Behøver det at være kedeligt? Nej, ikke hvis man er Sonja, Hanne, Betty, Laila, Solveig, Aase, Kristian, Hans og Jens. Der er også en tiende, og meget værdsat og afholdt person omkring bordet Vibeke Bastrup Rasmussen som er instruktør for den nordvestjyske motivationsgruppe. Faktisk er Vibeke Bastrup Rasmussen så god til at lære sund livsstil fra sig, at gruppen simpelthen ikke vil slippe hende. Hver gang Vibeke Bastrup Rasmussen annoncerer et nyt 12 ugers motivationsforløb for type 2 diabetikere i Lemvig, dukker flere af dem op og vil gerne være med igen. Flirt og grin mellem køkkenbordene Inden den friske blæst over Limfjordens vande brat blev sendt til tælling mellem forretten og hovedretten, er der blevet pakket kartofler, sherrytomater, champignoner, fasaner, æbler, vindruer, bladselleri, valnødder, hamburgerryg, asparges, fedtfattig creme fraiche, æg og toastbrød ud af poser og tasker. Nu skal der laves mad og dækkes bord. Opgaverne blev fordelt på sidste møde, og gruppen går i gang med den tre-retters juleafslutningsmenu med næsten militærisk disciplin. Knap har Betty bundet forklædesnipperne, før Kristian i forbifarten kaster et anerkendende blik på hende og siger: - Hvor ser du godt ud i det juleforklæde, jeg får helt lyst til dig. Betty smiler, og smilet bliver endnu bredere, da Aase haster forbi med lys og servietter i favnen til borddækningen og forklarer de udenforstående, at Kristian er hendes mand, men når Betty er der, så... Betty griner af Kristians flirten, mens hun tager fat i en kniv og begynder at skrælle æbler til waldorfsalaten. 82 år og 29 idrætsmærker Betty tager sin diabetes alvorligt, for hun har mistet tre brødre med kort tids mellemrum netop på grund af diabetes. At spise sundt og motionere er lige så selvfølgeligt for hende som at trække vejret. Betty går ikke bare til gymnastik, hun tager også idrætsmærker, 29 er hun oppe på nu. - Men det er altså ikke mig, der har rekorden i gymnastikforeningen. Den er på 50 mærker, og da man kun kan tage et mærke én gang om året, tvivler jeg på, at jeg kan slå den rekord. Ja, så skal jeg da nå at blive 103 år, regner Betty. Den 82-årige er for øvrigt også en ivrig stavgænger og kondicyklist. Interessen for at trampe pedaler hjemme i stuen deles af Laila, som også lige nu deler køkkenbord med Betty. Når der går sport i gode vaner Mens Bettys waldorfsalat tager form, er Laila ved at lægge sidste hånd på forretten toastbrød med hamburgerryg og asparges, gratineret med mayonnaise og piskede æggehvider. Som resten af gruppen er det ikke første gang, de to deltager i forløb under Vibeke Bastrup Rasmussen ledelse. - Jamen, vi kommer igen, fordi det bare er godt. Vibeke er altid i godt humør og bare ikke til at stå for, understreger Betty. Laila nikker ivrigt og tilføjer, at Vibeke behøver man aldrig være bange for at spørge dumt eller igen og igen, hvis der noget, man ikke helt forstår. - Jeg har aldrig levet specielt sundt, vejet alt for meget og motioneret alt for lidt, forklarer Laila, som syntes, det har været svært at skulle lægge livsstilen fuldstændigt om, efter hun fik konstateret diabetes. >> Diabetes

8 >> fortsat fra side 7 Nu er der til gengæld gået sport i den sunde livsstil. Selvom Laila i dag bruger meget længere tid på at købe ind, dels fordi der skal læses varedeklarationer som aldrig før, og dels fordi, der skal en anden type varer i indkøbsvognen, opvejer den ekstra tid i supermarkedet så rigeligt, at hun nu er i stand til at gå op ad trappen til familiens lejlighed med indkøbsposer i hver hånd. - Det havde jeg slet ikke fysik til tidligere, hvor jeg slæbte rundt på alle de overflødige kilo. Jeg har altid vejet 20 kilo mere end min mand, som er meget højere end mig, men nu vejer jeg 10 kilo mindre end ham, udbryder Laila glædesstrålende og tydeligt stolt af sig selv. Vibeke nikker bifaldende og ser mindst lige så glad ud som sin "elev". Vibeke Bastrup Rasmussen, der har haft diabetes i 32 år, mener nu ikke, at det er så svært at lægge sine vaner om. - Først og fremmest skal man selvfølgelig være motiveret for råd og vejledning. Men har man besluttet sig for at tage det første skridt i den rigtige retning, følger de næste som regel af sig selv. Nogle gange falder man selvfølgelig i, men med støtte og opmuntring fra de øvrige i gruppen er det ikke svært at komme tilbage på sporet, forklarer Vibeke, der ser lige så meget frem til det ugentlige samvær i motivationsgruppen som hendes "elever". Udover instruktørjobbet er Vibeke Bastrup Rasmussen også formand for Diabetesforeningens lokalkomité i Lemvig. Til daglig arbejder hun som hjemmesygeplejerske i Lemvig Kommune. Lidt atypisk program Præcis 50 minutter efter de seks kvinder og tre mænd kom susende ind ad døren slæbende på deres indkøbsposer, sidder de nu omkring et flot juledækket bord og nyder resultatet af deres fælles anstrengelser. Jens, der har været ansvarlig for indkøbene til hovedretten fasan med nøddekartoffelmos, ristede svampe, sauce og waldorfsalat bøjer sig pludselig ned over Vibeke, giver hende et knus og spørger, om de må spise det her. - Ja, meget gerne lyder Vibekes svar. Fordi det er 12. og sidste gang gruppen mødes, i alt fald i denne omgang, og fordi det er juleafslutning, er dagens program lidt atypisk. - Ja, vi får altså ikke forret, hovedret, dessert, vin, kaffe og chokolade/nøddetoppe hver torsdag, bedyrer gruppen. - Vi skejer virkelig ud i dag, siger Vibeke, der på grund af den omfattende menu har sløjfet den fem kilometer lange travetur, som ellers er et fast og ufravigeligt punkt i gruppens ugentlige program udover at lave sund mad sammen. Under kaffen tager Vibeke revanche og lister lidt teori ind over bordet. Gruppen bliver derfor lige mindet om tallerkenmodellen, kontrollerne og blodsukkermålingerne. Afhængig af motion Vibeke Bastrup Rasmussen behøver ikke minde dem om, hvor vigtigt det er at være fysisk aktiv, for det er gruppen faktisk blevet ret gode til. For Sonja er dagen ikke rigtig uden en lang travetur. - Jeg skal bare ud og gå hver dag, 8 Diabetes

9 uanset vejret. Jeg er nærmest blevet helt afhængig af den tur. Hans "last" hedder motionscenter. - Sonja har helt ret, man går jo hen og bliver afhængig af det der motion. Jeg kommer fast i motionscentret to gange om ugen, og jeg har det bare så godt bagefter. Porrer og prutter Tungebåndene bliver også motioneret, når gruppen mødes en gang om ugen. Godmodigt drilleri og frække vitser flyver rundt i lokalet, mens hænderne rutineret skyller, snitter, hakker eller moser de grønsager, der helst skal udgøre trefjerdedele af et måltids indhold på tallerkenen. Vibeke Bastrup Rasmussen trækker lidt på smilebåndet ved ordet grønsager og kommer pludselig i tanke om en aften, hvor menuen var domineret af porrer og hvidkål. Vi var knap kommet uden for døren, før der var en, der slog en mægtig prut med det resultat, at vi alle sammen knækkede sammen af grin midt i skolegården Gruppen i Lemvig Instruktør Vibeke Bastrup Rasmussen har siden 2002 afholdt fire Motivationsgruppe-forløb med i alt 43 deltagere, heraf 5 pårørende. Der har i gennemsnit været godt 10 nye deltagere hver gang. Størrelsen på holdene har dog været lidt større, fordi nogle af de 43 deltagere har deltaget i mere end ét forløb. Motivationsgruppen, der er beskrevet i denne artikel, tæller dog ikke med i denne statistik, da Vibeke Bastrup Rasmussen ønskede at holde pause i efteråret Det fik én af de tidligere deltagere til at kontakte Vibeke og sige: "Jamen så kan du jo få tid til at mødes med os igen". Der var nemlig en halv snes af de tidligere Motivationsgruppedeltagere, der godt kunne tænke sig at mødes igen. Derfor har der været gang i en "veteran" motivationsgruppe i Lemvig i efteråret "Veterangruppen" har brugt det netværk, der blev skabt, da de deltog i Motivationsgruppen første gang, og der er nu skabt så gode relationer mellem dem, at de fortsat vil mødes for at støtte hinanden, når der er brug for det. Instruktør Vibeke Bastrup Rasmussen er parat til at mod tage nye deltagere i et kommende Motivationsgruppe-forløb. Mere information Læs mere om Motivationsgrupper på Instruktør Ja, jeg er interesseret i at blive instruktør i en Motivationsgruppe og modtager gerne nærmere information. Fødselsdato: Diabetes konstateret år: Navn: Adresse: Postnr.: By: Kommune: Amt: Tlf.: Træffes bedst i tidsrummet: Kuponen sendes til Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C mrk. Motivationsgrupper Tilmelding til Motivationsgruppe Ja, jeg vil gerne deltage i en Motivationsgruppe med start i februar Fødselsdato: Type 2 diabetes konstateret år: Navn: Adresse: Postnr.: By: Kommune: Amt: Tlf.: Træffes bedst i tidsrummet: Sæt kryds: tabletbehandlet diætbehandlet insulinbehandlet Navn på pårørende, der evt. deltager: kan deltage om aftenen kan deltage om dagen har været på diabetesskole Kuponen sendes til Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C mrk. Motivationsgrupper Diabetes

10 De higer og søger Om kort tid offentliggør Diabetesforeningen, hvilke projekter der har fået forskningsstøtte i Der er indkommet knap 100 ansøgninger, så der er grøde i forskningen i diabetes. Vi har spurgt Lægerådets formand, professor, dr.med. Sten Madsbad om, hvad de mange støttekroner betyder for diabetikerne. Er der udsigt til en kur mod diabetes? Sten Madsbad: Forskning er en lang sej kamp frem mod et forhåbentlig lovende resultat. Det er sjældent, at det store gennembrud kommer på én gang, men forskningen i fx stamceller og transplantation af insulinproducerende celler hos en type 1 diabetiker giver håb om en dag at finde en egentlig kur. For 5-10 år siden var der store forhåbninger til transplantation af insulinproducerende celler fra grise til type 1 diabetikere (xenotransplantation). Denne behandling er imidlertid blevet overhalet inden om af stamcelleforskning. Vi håber derfor, at det via stamcelleforskning vil blive muligt at helbrede rigtig mange type 1 diabetikere. I Danmark er vi langt fremme inden 10 Diabetes

11 forskning i diabetes for stamcelleforskning, som Diabetesforeningen også er med til at støtte økonomisk. Sideløbende må vi vende os mod teknikker, der gør livet som diabetiker så normalt som muligt. Også her er der en god udvikling i gang. Glukose-sensorer og pumpesystemer, nye insulintyper og insulin-erstatninger er i fokus. Inden for den nærmeste fremtid kan vi forvente at se bedre metoder til måling af blodglukose, bedre pumper, men også at pumper og glukosesensorer bliver "bygget sammen", så det bliver muligt at opnå en tæt på normal glukoseregulation. Med hensyn til type 2 diabetes vil vi også inden for de næste år få nye lægemidler. Vi vil se lægemidler, der både regulerer glukose- og lipidstofskiftet samtidig med, at vi håber, at disse lægemidler kan stoppe sygdomsprocessen. Et af de første ny lægemidler, der forhåbentlig kommer på markedet er GLP-1 (Glucagon-like-peptide), som både regulerer glukosestofskiftet, forsinker optagelsen af glukose fra tarmen samtidig med, at det er vægtregulerende. Således har patienterne de første 3-4 måneder under behandling med GLP-1 tabt 3-4 kg i vægt. Dyreforsøg har også givet håb om, at GLP-1 kan bevare de insulinproducerende celler og måske ligefrem øge dem. Også her har Diabetesforeningens forskningsstøtte været vigtig. Hvad ved vi i dag om baggrunden for type 1 og type 2 diabetes? Sten Madsbad: Vi kender i dag immunforsvarets betydning for, at cellerne går til grunde hos type 1 diabetikerne, og vi kender mange af de arvemæssige "fejl", der er en del af grunden til, at nogle udvikler type 2 diabetes. Det er endnu ikke lykkedes at finde en entydig årsag til type 1 diabetes, og muligvis eksisterer der ikke kun en enkelt grund til, at nogle får diabetes. Det er mere sandsynligt et samspil mellem forskellige faktorer. Det afgørende er, at vi i dag forstår diabetes bedre end nogensinde før, og det muliggør en stadig bedre behandling. I relation til type 2 diabetes ved vi, at sygdommen opstår hos arveligt disponerede personer, når de bliver overvægtige og fysisk inaktive. Gennem forskningen har vi desuden fået et indblik i, at type 2 diabetes er en kompliceret sygdom, der ofte også kræver en kompliceret behandling. Skal type 2 diabetes altid behandles med tabletter? Sten Madsbad: Vi er nok i Danmark lidt konservative med hensyn til at give type 2 diabetikere insulin. Det skyldes mange forhold, bl.a. at det kan betyde en ændring af patientens rettigheder i samfundet. Fx har ansættelsesmyndighederne i staten ofte et forældet syn på insulin. At give insulin til en type 2 diabetiker kan forbedre hverdagen, men den forældede holdning er med til at cementere myten om, at insulin til type 2 diabetikere betyder, at sygdommen er blevet værre. For bare 20 år siden havde vi ikke forestillet os en udvikling inden for insulinerne, som vi har været vidne til. Der arbejdes også med alternativer til injektion af insulin, inhaleret insulin, hvor insulinet indtages i sprayform, som det kendes fra astmabehandling. Men ellers skal type 2 diabetikere behandles med tabletter, fordi de udover problemer med glukosestofskiftet ofte har forhøjet blodtryk og forstyrrelser i fedtstofskiftet (kolesterol) i blodet. Dansk forskning har vist, hvor stor gevinsten er ved en aggressiv behandling af disse risikofaktorer for hjertesygdom Mere information Læs også artiklen om Karsten Buschards forskning side Diabetesforeningen støtter hvert år forskningen med omkring 5 millioner kr. Forskningsmidlerne fordeles ligeligt mellem type 1 og type 2 diabetes og i forebyggelse og behandling. Forskningsstøtten kan uddeles takket være især arv, hvor testamenter er oprettet til gavn for diabetesforskningen, og hvor foreningens fritagelse for arveafgifter og skatter betyder, at hver en krone går til forskning og forebyggende information. Diabetes

12 sukkersyge børns dag 1. april maj 2005 Det er ganske vist diabetes varer hele livet Når et barn får diabetes, rammer det hele familien. Mange spørgsmål presser sig på, og der er et stort behov for at hente viden og udveksle erfaringer med andre i samme situation. Hele overskuddet fra "Sukkersyge Børns Dag" går til Diabetesforeningens børne- og ungdomsarbejde, herunder kurser for børnefamilier og teenagere. Børnene på disse sider og H.C. Andersen i skikkelse af skuespiller Torben Iversen samt børnekulturhuset Fyrtøjet har valgt at støtte "Sukkersyge Børns Dag" ved at medvirke på plakat og skrabelod. Foto / Heine Sand Kristensen / Fyrtøjet Fyrtøjet er et kulturhus for børn og unge med særlig vægt på H.C. Andersens liv og eventyr. I fortællerummet bliver Andersens eventyr levendegjort, og i teatersalen inviteres børn og voksne på rejse ind i eventyrets univers. Børnene har også mulighed for at iføre sig kostumer, blive sminket og gå på opdagelse i skiftende eventyrinstallationer. Inspireret af H.C. Andersens eventyr kan børnene desuden fordybe sig i mange former for billedudtryk i børnekulturhusets atelier. Kristina "Jeg er 7 år. Jeg har altid godt kunnet tænke mig at gå til ballet men når jeg nu får skoen på, gør det faktisk lidt ondt i tæerne!! jeg tror også det er rigtig svært, men skoene er nu flotte". 12 Diabetes

13 Søren "Jeg hedder Søren Greisen Greve, er 7 år og har haft diabetes i 2 år. På billedet ses jeg omgivet af SPÆNDING, MYSTIK og EVENTYR, og det var lige præcis, hvad fotodagen bragte: Spændende at møde andre børn med diabetes, mystisk at møde H.C. Andersen og eventyrligt at spise en hel pizza selv i selskab med bl.a. min søster Mette". Signe På billedet ses Signe på 6 år sammen med sin lillebror Mikkel. Signe, der går i 0. klasse, har haft diabetes i 2 år. Livet med diabetes har budt på både sorger og glæder for Signe og hendes familie. En af de helt store fornøjelser har været opholdet på Diabetesforeningens familiekursus sidste sommer. Derudover har Signe og hendes familie knyttet et nyt og varmt venskab med Mathias og hans familie. Mathias har også diabetes og er også lige startet i 0. klasse. Rasmus og Cecilie Rasmus og Cecilie har haft diabetes næsten hele deres liv. Rasmus var 14 mdr., og Cecilie var 19 mdr. I dag er Rasmus og Cecilie henholdsvis 7 og 4 år. For hele familien har det været en sej livserfaring. Fra den første tid, hvor bare det at tage et lille smut ned i byen kunne være forbundet med frygt og usikkerhed, til vi var på kanotur på Suså her i sommers. Simon Simon er 8 år og har haft diabetes, siden han var 2 år. En gang i mellem synes han, at det ville være dejligt at kunne holde en pause fra sin diabetes. Den dag Simon sammen med lillesøster Cecilie var inde og møde H.C. Andersen og når han er på sommerkursus så føles det næsten som en lille pause, fordi alle børnene har det så sjovt. >> Ja! Jeg vil gerne sælge skrabelodder til fordel for Diabetesforeningens børne- og ungdomsarbejde: Navn: Adresse: Postnr.: by: Jeg sælger i by postnr. Jeg sælger alene på min arbejdsplads og hos venner og familie Jeg kan skaffe sælgere til et større område i flg. postnr. Der kan tjenes 3 kr. pr. solgt lod, dog max kr. pr. person. Klasser og foreninger må tjene ubegrænset. Tilmelding som sælger kan ske ved indsendelse af denne kupon eller på Diabetes

14 sukkersyge børns dag Unge hjælper børn Da Peter Birk Nielsen, formand for Slagelse Lokalkomité, undersøgte, hvor der var brug for flere sælgere, var Korsør et af områderne. Han kontaktede derfor Broskolen i Korsør, og 9.A stillede op. Her fortæller klassen om deres oplevelser med at sælge skrabelodder til fordel for Diabetesforeningens børne- og ungdomsarbejde. Det hele begyndte med, at Peter fra Diabetesforeningen ringede til skolen for at høre, om der var klasser, der ville sælge skrabelodder for Diabetesforeningen. Vi, 9.A, synes, at formålet for støtten var meget godt en vigtig ting at bakke op omkring fordi sukkersyge kan ramme os alle. Det betød selvfølgelig også noget, at klassen kunne indtjene mange penge til en evt. lejrtur/studietur. Peter kom med 1400 skrabelodder og 28 indsamlingsbøsser. Vi havde hele Korsør by at sælge i, og vi aftalte indbyrdes, hvem der solgte hvor og hvornår. Steffen, Claus og Martin Vi gik sådan ca. ud en gang om ugen, og reaktionerne var generelt gode, specielt når vi kimede dørklokker. Der var bl.a. en gammel dame, der gav 300 kr., og hun ville have 3 lodder, da det gik til et godt formål. Alt i alt en god oplevelse. Jeppe og Lasse Vi gik ned til Netto et par timer nogle dage om ugen, og der fik vi solgt mange flere lodder, end når vi gik fra hus til hus. Men ulempen ved denne metode var, at man nemt kunne komme til at spørge de samme 2 gange og så gjaldt det om at have en smart replik i baghånden. Ida og Janni Vi synes, det har været en sjov og underholdende oplevelse. I starten var folk meget positive og gavmilde, men efterhånden som processen trak i langdrag, blev folk mere tilbageholdende. Vi stod foran adskillige supermarkeder i Korsør i flere timer dagligt. De folk som var mest gavmilde, var dem som enten selv havde diabetes, eller som var pårørende til diabetikere. Simon Jeg gik ud to gange om ugen. Jeg gik i Blomsterparken og på Remisevej, jeg gik i ca. 3 timer de to uger. Det var en rar følelse, at man hjælper andre, og dem der støttede blev overraskede over at se, det var unge, der gik rundt. 14 Diabetes

15 Line og Kathrine Vi gik rundt i forskellige boligkvarterer og stemte dørklokker. Mange virkede meget interesserede og købte op til flere lodder, hvorimod andre lagde penge i for at støtte og ikke ville have nogen lodder til gengæld. Sara og Pauline Så sjovt som det var, var det kedeligt. Folk blev nærmest overraskede over, at unge gad bruge deres tid til at samle penge ind til sukkersyge børn. Men nu gik der jo også penge til vores studietur. Vi stod ved Føtex, i gennemsnit 2 timer om dagen i 14 dage. Vi tjente kr. sammen i alt. Anahita og Kristina Vi stod ved Føtex, ved begge indgange, så vi fik "fanget" alle folk, nogen gange var det lidt flovt, fordi vi kom til at spørge de samme folk flere gange. Vi gik også ved blokke ved de "gamle" folk, da vi regnede med, at de sikkert ville støtte, og det gav faktisk bonus, da de støttede. Vores familier støttede dog også godt, vi havde en god samvittighed, da det gik til et godt formål og havde samlet så mange penge sammen. Efter at vi havde fået talt sammen, viste det sig faktisk, at vi havde tjent ,75 kr. til Diabetesforeningens familie- og teenagekurser og deraf kr. til lommepenge til vores studietur. Vi var meget stolte, da Peter og Lena besøgte os på skolen. De takkede os for det gode salg og fortalte os meget mere om sygdommen. Vi synes måske, det kunne have været godt, hvis Peter og Lena havde besøgt os før salget, så havde vi kunnet svare på de mange spørgsmål, folk stillede os. - Næste gang der skal sælges lodder for Diabetesforeningen er det Broskolens 8.A, der skal sælge. Vi ønsker dem "held og lykke" og et godt salg Broskolen, Korsør. Bagerste række fra venstre: Tim, Claus, Lasse, Jeppe, Steffen, Martin, Landry. Midterste række fra venstre: Sara, Pauline, Kristina, Anahita, Kathrine. Forreste række fra venstre: Jeppe, Simon, Line, Janni, Charlotte og Peter. Fakta Ifølge Dansk Register for Børneog Ungdomsdiabetes er der i Danmark 1723 børn, der har diabetes, og hvert år kommer der flere end 200 nye til. Overskuddet fra Sukkersyge Børns Dag, som nu er mere et landslotteri end en indsamling, går til familie- og teenagekurser. Kuserne er meget efterspurgte, og det har de været i de 56 år, de har været afholdt. Læs mere på Diabetes

16 En halv times motion om dagen er godt, men en hel time er mere end dobbelt så godt, fastslår professor, dr.med. Bente Klarlund Pedersen, der for nylig modtog 25 mio. kr. til et helt nyt center, der bl.a. skal forske i fysisk aktivitet. Kort før årsskiftet blev professoren desuden udnævnt til formand for Det nationale råd for folkesundhed. Motion & bevægelse en underkendt sundhedsfaktor Tekst / Merete Rømer Engel, journalist Foto / Joachim Rode Vi ved det alle sammen. Fysisk træning er en af de mest effektive måder til forebyggelse og behandling af type 2 diabetes. - Og den der undskyldning med, at "jeg er ikke den sportige type", den holder altså ikke, smiler Bente Klarlund Pedersen. Selv var hun absolut ikke en af dem, der blev valgt først, når der skulle dannes hold i gymnastiktimerne, men det fratager hende ikke lysten til at være fysisk aktiv. - Jeg cykler til arbejde og løber om morgenen. Som alle andre kan jeg da godt være doven og snuppe elevatoren her op på fjerde sal indimellem. Men jeg vil meget gerne slå et slag for den almindelige motion. På det punkt må man gerne kalde mig hellig. Yin og yang Bente Klarlund Pedersen har sammen med sit forskerhold lige fået 25 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til oprettelse af et helt nyt center. Her skal man bl.a. forske i professorens idé om, at musklerne er kirtler, der udskiller proteiner, når de er i fysisk aktivitet. - Overordnet skal vi forske i, hvad der foregår i hjernen, musklerne og fedtvævet i forbindelse med fysisk aktivitet. Ny viden på dette felt er væsentligt for samfundet, netop fordi livsstilssygdommene er så meget i vækst, forklarer Bente Klarlund Pedersen. Hun finder tal frem, der viser WHOs beregninger for væksten i 16 Diabetes

17 fysisk aktivitet livsstilssygdomme. I 2020 vil 80 % af alle sygdomstilfælde på kloden være livsstilssygdomme, forudsiger rapporten. Bente Klarlund Pedersens store vision er at kunne vise, at musklerne ved fysisk aktivitet kan gå ind og kompensere for nogle af de skader, som fedtvævets kirtler forårsager. - Først inden for de seneste ti år, har man opdaget, at fedtvævet er kirtler, der producerer nogle uhensigtmæssige stoffer. Jeg tror på, at vi ved fysisk aktivitet kan gå ind og modvirke nogle af de farlige ting ved fedme. Således at fedtvævet og musklerne begge viser sig at være kirtler i en slags yin/yang balance. Ret til fysisk aktivitet Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen havde også bud efter Bente Klarlund Pedersen lige før årsskiftet. Han udnævnte hende til formand for et nyt organ, Det nationale råd for folkesundhed. Og hvad har hun så planer om at udrette fra den stol? - Jeg sagde ikke ja, fordi jeg keder mig, men fordi det kunne være rigtig spændende at understøtte den interesse for livsstilsændringer, som eksisterer i befolkningen og hos politikerne lige nu. Vi har faktisk en meget stor viden om forebyggelse, og statsbudgetterne kan ikke blive ved at bære de øgede udgifter til sundhedsvæsenet, så det er helt nødvendigt, at der sættes ind, siger den ny formand for Det nationale råd for folkesundhed. Og hun har mange idéer til, hvor man rent praktisk skulle tage fat. - Vi skal opbygge et samfund, hvor det ikke er alt for farligt at lade sit barn cykle til skole. Det betyder måske bedre offentlig trafikplanlægning, forbud mod biler i en to kilometers zone rundt om skolerne om morgenen eller andre kreative ting. Vi skal stille krav til bygninger om, at de skal være indrettet til fysisk aktivitet og passe på ikke at havne i blindgyder som i USA, hvor man mange steder slet ikke kan færdes ud over i bil. Og så ville jeg ønske, at fagforeningerne ville begynde at stille krav om, at deres medlemmer skal kunne være fysisk aktive også i alle de timer, hvor de befinder sig på arbejdspladsen. Det kunne være rigtig spændende, siger Bente Klarlund Pedersen. Motion bedre end medicin Professoren vil meget gerne motivere mennesker med type 2 diabetes til at være endnu mere fysisk aktive, end de måske er i dag. For der er ingen tvivl om, at motion virker. Nye store undersøgelser har vist, at mennesker med insulinresistens (personer med stor risiko for at udvikle type 2 diabetes) kan opnå en meget positiv effekt ved en halv times daglig motion plus diæt. Faktisk er beskyttelsen mod at udvikle type 2 diabetes dobbelt så stor ved motion som ved indtagelse af en af de mest almindelige mediciner, metformin. Og på samme måde virker motionen helbredende, når man har fået type 2 diabetes. - En halv times moderat motion om dagen er godt, men skal det virkelig batte, skal man op på en hel time. Det kan klares ved at cykle til og fra arbejde eller ved en god travetur dagligt eller andre "aktive" fritidsinteresser. En del daglige ture op og ned ad trapper og en ekstra tur i supermarkedet. Og efterhånden nyder de allerfleste jo faktisk at motionere, mens man gør det. Det skal jo helst ikke være en sur pligt, siger Bente Klarlund Pedersen. Vi ved det altså alle sammen, men måske kan det alligevel hjælpe på motiovationen at vide, hvorfor det forholder sig sådan. For tænk, hvis det nu alligevel viste sig, at motion var noget opreklameret bras. Noget bedrevidende, småsadistiske lærerinder med knold i nakken havde fundet på! De fandt "motionsfaktoren" Ny viden er ved at tage form, og Danmark er med langt fremme. Faktisk var det forskergruppen omkring professor Bente Klarlund Pedersen på Rigshospitalet, der for få år siden identificerede det gen den såkaldte "motionsfaktor", som man i lægeverdenen i over >> Diabetes

18 >> fortsat fra side 17 fysisk aktivitet 100 år har vidst måtte eksistere, men ikke har kunnet finde. - Videnskaben har længe vidst, at man kan stimulere musklerne på en lam person til at trække sig sammen, og at denne aktivitet påvirker fx hjertet positivt, selv om forbindelsesledet, altså nervebanerne, ikke fungerer. Men det har været et mysterium, hvordan det kunne lade sig gøre. Det betød, at der måtte føres noget fra musklen ud i blodet. Noget som via blodet kunne påvirke fx hjertet. Det var dette "noget", som man gav navnet "motionsfaktoren". I år 2000 lykkedes det endelig det danske forskerhold at identificere denne motionsfaktor. Den hed IL-6, og for få måneder siden lykkedes det så at finde frem til og få offentliggjort endnu en motionsfaktor ved navn IL-8. - Om et år vil vi muligvis være i stand til at sige, hvor mange af disse motionsfaktorer, der findes. Og senere identificerer flere. Det kan være af stor betydning for udvikling af bedre medicin og for mere præcis "dosering" af motion. Og samtidig får vi mulighed for bedre at forstå, hvorfor fysisk aktivitet har så gavnlig virkning på mange livsstilssygdomme, forklarer Bente Klarlund Pedersen. Tyggegummi som motion Bente Klarlund Pedersen har talt sig varm og vil lige fortælle om et fænomen, man i USA benævner NEAT. Det er en idé om, at nogle mennesker sidder fuldstændig stille, mens andre bevæger sig en lille smule næsten konstant. Og at de helt små fysiske aktiviteter, som at rejse sig efter en kop vand, klø sig i nakken eller bare tygge tyggegummi, grundlægges allerede i barndommen. Med NEAT mener man så, at disse mange små bevægelser eller mangel på samme har stor betydning for ens vægt senere i livet. - Så problemet er langt hen ad vejen ikke, at vi ikke dyrker sport nok, men at vi generelt er for inaktive. Hvor mange af os sidder ikke klinet til en skærm syv timer om dagen? Bare det at hente kaffe, gå en tur over til kollegaen ved siden af, strække armene op i luften eller ændre benstilling hjælper. Det er fysisk aktivitet og betyder, at musklerne udskiller flere "motionsfaktorer", som via blodet kommer rundt til kroppens vitale muskler og er med til både at forebygge og behandle. Det er da rart at tænke på, når man tilbyder at hente kaffe en ekstra gang til kollegerne på kontoret eller familien, smiler professoren Mere information Bente Klarlund Pedersen har publiceret en lang række videnskabelige artikler om fysisk aktivitet. Blandt de mere populærvidenskabelige titler kan nævnes bøgerne "Recept på motion motion som forebyggelse" og "Motion på recept motion som behandling", der lige er kommet på hylderne hos boghandlerne. I sin nye bog "Motion på recept motion som behandling" kommer professor Bente Klarlund Pedersen med en række motionstips også til dem, der ikke har lyst til at gå i motionscenter. 18 Diabetes

19

20 mad & tips Lækker mad med kartofler Tekst / Susanne Elman Pedersen og Lisa Heidi Witt, kliniske diætister Foto / Knud Sejersen, Inferno Reklamefotografi Kartoflen er en grønsag, men den indeholder en del kulhydrat i form af stivelse. I diabetesmaden betragter vi derfor kartoflen på linie med pasta, ris og brød råvarer der alle kan anbefales i den daglige kost. Kartofler indeholder en del C-vitamin og er på det punkt sundere end fx ris og pasta. Tidligere indgik kartofler i de fleste danskeres daglige kost. Dette er ikke længere tilfældet, hvilket kan ses i opgørelser over danskernes kostvaner. Den seneste undersøgelse fra 2001 viser, at en voksen dansker gennemsnitligt spiser 110 g kartofler om dagen. I 1995 var tallet 121 g. Der foreligger ingen tal for, hvor mange kartofler personer med diabetes spiser. I Mad & tips har vi valgt at sætte fokus på kartoflen og bringer opskrifter med kartofler som hovedretter, tilbehør og i kage. Velbekomme Fakta Kartoffel indeholder pr. 100 g: Energi 355 kj 1,9 g protein 18,3 g kulhydrat 1,5 g kostfibre 0,3 g fedt ca mg C-vitamin afhængig af årstiden Lammegryde m. kartofler (4-5 pers.) Ingredienser: 400 g afpudset lammekød i tern fx bov 1 løg (ca. 100 g) 2 tsk. salt ½ l vand 6 kartofler (ca. 450 g) ½ hvidkål (ca. 800 g) 1 ds. kidneybønner i chilisauce (ca. 420 g) 2 fed hvidløg ½ tsk. stødt sød chili ½ tsk. stødt spidskommen evt. majsstivelse til jævning salt, peber Pynt: frisk persille Fremgangsmåde: Evt. synligt fedt fjernes fra lammekødet. Løget pilles og skæres i tern. Vandet bringes i kog, og salt tilsættes. Lammekød og løg kommes i gryden, hvorefter kødet koges i ca. 30 min. under låg. Kartoflerne skrælles og skæres i skiver. Hvidkålen skæres i strimler. Kartofler, hvidkål, kidneybønner og krydderier tilsættes. Retten koger i yderligere min., til kødet er mørt. Lammegryden smages til med salt og peber og jævnes evt. med majsstivelse. Lige inden servering pyntes retten med hakket persille. Servering: Lammegryde med kartofler serveres som hovedret evt. med et stykke brød til. Pr. pers. v/ 5 personer: Energi 1625 kj Kulhydrat 23 g heraf tilsat sukker 4 g Fedt 12 g 20 Diabetes

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Hjertevenlige opskrifter

Hjertevenlige opskrifter FORÅR SOMMER Hjertevenlige opskrifter Menu Tunmousse med grønt pynt Laksegryde med rejer Frikadeller med ovnbagte rodfrugter og kartofler Kold kartoffelsalat og kartoffelsalat med forårsgrønt Coleslaw

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto Sundhedsugen uge 17, 2013 Maden er planlagt ud fra de 8 kostråd og nøglehulsmærket. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN MED LETTE, LÆKRE RETTER Let og lækkert Sommermad er meget mere end pølser og grillmad. Bliv inspireret

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse!

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Indhold Ribeye med stegte peanuts, champignon og sød chili...6 Ribeye på kartoffelmos og stegt agurk...8 Culotte med aubergine, citron,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Opskrifter til produktionsskolekostkursus 2010

Opskrifter til produktionsskolekostkursus 2010 Opskrifter til produktionsskolekostkursus 2010 Morgenmads-idéer Grød 1 dl havregryn 2 spsk. solsikkekerner 1 lille drys salt 1 lille æble i tern eller revet Ovenstående koges op og koger stille et par

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2*

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2* Gryderetter Belugagryde 1* Sorte mungbønner skal ikke som andre bønner sættes i blød, men behandles som linser. Afhængigt af hvilket produkt man får fat i, skal de kes i 15-60 minutter. 1 løg pilles hakkes

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

Meget mere. vegetarmad. 19 skønne vegetarretter

Meget mere. vegetarmad. 19 skønne vegetarretter Meget mere vegetarmad 19 skønne vegetarretter Krydret tomatsuppe med kidneybønner og basilikumolie Nøglehulsopskrift - 4. oktober 2013 Krydret tomatsuppe med kidneybønner og basilikumolie Det skal du bruge

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Sund aftensmad og desserter. -På den lækre måde

Sund aftensmad og desserter. -På den lækre måde Sund aftensmad og desserter -På den lækre måde Sundhedsaktiv Skole 1 Forord Det kan være svært at få sundhed integreret i en travl hverdag. I dette hæfte findes idéer og inspiration til sunde aftenmåltider,

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM)

KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM) KOST TIL PATIENTER MED KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM) Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Diætkontoret Med sygdommen KOL vil din livskvalitet afhænge meget af din ernæringstilstand og

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. KOSTPLAN - UgE 31 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienser til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Brøndkarse Frugt og grønt: Romainesalat 1 pakke valgfri salat Hvidkål Squash

Læs mere

Biavlerens. egne honningopskrifter

Biavlerens. egne honningopskrifter Biavlerens egne honningopskrifter Laks med honning 4 stk. laks á 125 g 1 spsk. olie 15 g smør 3 spsk. honning 40 g frisk ingefær 2 stk. lime Steg laksen gylden på begge sider, drys med salt og peber. Rør

Læs mere

Risret med oksekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2. 1 landkylling. 500 g oksekød i stimler

Risret med oksekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2. 1 landkylling. 500 g oksekød i stimler Risret med oksekød i strimler Opskrift 1 Opskrift 2 Karrykylling i ovn 500 g oksekød i stimler 4 fed hvidløg 1-2 røde chili 4 spsk. soja 4 spsk. tomatpuré 4 spsk. sød chilisauce 2 store gulerødder 4 store

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 Det er sommer, himlen er blå, og havens frugtbuske bugner af bær... Vil du fryde dine smagsløg med hjemmelavet saft, marmelade og andre søde

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE INGEN TÆRTE UDEN PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 2½ time SERVERINGSPORTION ı 168 g kj 910, kcal 303, protein 12,8 g, fedt 20,6 g, kulhydrat 16,6 g Både kunder og fagfolk elsker!

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Hovedret: Fars til kødboller / frikadeller / forloren hare / farseret porre (Fra Omtanke i store gryder) Tilbehør: kartofler efter eget valg Salat / grøntsager: den

Læs mere