DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj min min min min.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min."

Transkript

1 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse bedømmes som en helhed. Tidsangivelser til de enkelte spørgsmål er vejledende og svarer ikke til vægtningen af spørgsmålene indenfor en opgave. Opgave Tid 1 60 min min min min. Alle de sædvanlige hjælpemidler må benyttes, herunder også lydløse elektroniske lommeregnere. Ingen kommunikationsmidler, som f.eks. mobiltelefoner, trådløse modem eller røgsignaler er tilladt.

2 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 1 af 17 Opgave 1: Regulære og kontekstfri sprog (60 min.) Spørgsmål 1.1 (35 min.) Man har ofte brug for at beskrive en (muligvis tom) følge af symboler adskilt af et bestemt skilletegn. Et eksempel er følger af heltal adskilt med skråstreger, hvilket kan beskrives ved følgende regulære udtryk: ([0 9] + /) [0 9] + ε a) Lav en NFA for dette regulære udtryk ved at bruge metoden beskrevet i afsnit 2.4 af Basics of Compiler Design ε ε 0 ε ε 9 ε ε ε / ε ε ε ε ε ε. Som det ses skal det regulære udtryk for heltal skrives to gange, hvilket medfører at det tilsvarende NFA-fragment også forekommer to gange i NFA en. For at undgå dette, definerer vi en ny konstruktion for regulære udtryk: s a, hvor s er et regulært udtryk og a er et alfabetsymbol. s a defineres til at være ækvivalent med (sa) s ε. b) Udvid metoden beskrevet i afsnit 2.4 af Basics of Compiler Design så NFA-fragmentet for s a bliver konstrueret direkte fra NFA-fragmentet for s, uden at dette kopieres.

3 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 2 af 17 s ε a ε ε ε ε c) Lav med den udvidede metode en NFA for udtrykket ([0 9] + ) / ε ε ε ε ε / ε ε ε ε

4 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 3 af 17 Spørgsmål 1.2 (25 min.) Vi definerer en ny variant af binære tal, som adskiller sig fra de normale på to måder: De mindst betydende bit er mod venstre, dvs. at cifferfølgen c 0 c 1...c n har værdien c c n c n. Cifrene er henholdsvis 2 og -3 ( -3 betragtes som et tegn). Ligesom for almindelige binære tal definerer vi den tomme tegnfølge til at have værdien 0. Her er nogle eksempler på tegnfølger og værdier i det nye talsystem: tegnfølge værdi ε Vi definerer nu et sprog indeholdende tegnfølger af formen v = w, hvor v er en følge af cifrene 2 og -3 og hvor w er en følge af cifrene 0 og 1. Desuden kræves det at v = w (dvs. at antallet af cifre i v og w er ens) og at værdien af v (læst som tal i det herover definerede talsystem) er den samme som værdien af w (læst som et almindeligt binært tal, hvor den tomme tegnfølge har værdien 0). a) Lav en grammatik for dette sprog. Vink: Lav produktioner, der tager et ciffer fra hver ende og kalder en anden (eller samme) nonterminal med resten. Der er brug for nonterminaler der beskriver talpar, hvor venstresiden afviger fra højresiden med en konstant. Udnyt endvidere at ethvert lige tal i det nye talsystem starter med 2 og ethvert ulige tal med -3. Dermed bestemmer det bit man tager fra højresiden entydigt det ciffer man tager fra venstresiden.

5 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 4 af 17 E = E 2L 1 0 E 3G 2 1 G 1 3G 2 0 G 1 2E1 L 1 3G 1 0 L 1 2L 1 1 G 2 2E0 G 2 3G 3 1 G 3 3G 3 0 G 3 2G 1 1 I G I er venstresiden i større end højresiden og i L 1 er venstresiden 1 mindre end højresiden. b) Vis en afledning af E =0000. E 2L G G E =0000

6 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 5 af 17 Opgave 2: Arkitektur (60 min.) Spørgsmål 2.1 (20 min.) Under udvikling af en arkitektur opstår et ønske om en enhed til multiplikation af to binære tal A = (a 1 a 0 ) og B = (b 1 b 0 ). Lad P = A B = (p 3 p 2 p 1 p 0 ) være resultatet af multiplikationen. a) Opstil optimerede logiske udtryk for p 3, p 2, p 1 og p 0. b) Angiv en PLA (Programmerbar Logisk Array), der implementerer enheden. I denne løsning benyttes Karnaugh-kort til optimering af de boolske funktioner for p 3, p 2, p 1 og p 0. Dette letter optimeringen, men er på ingen måde et krav for korrekt besvarelse. Decimalt kan karnaughkortet opskrives med rækkeindgang A og søjleindgang B som: P Opskrives bitmønstrene for tallene i ovenstående kort ses let at karnaughkortene for p 3, p 2, p 1 og p 0 bliver: p p

7 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 6 af 17 p p Heraf fås de optimerede udtryk : p 0 = a 0 b 0 p 1 = a 1 a 0 b 1 + a 1 a 0 b 0 + a 1 b 1 b 0 + a 0 b 1 b 0 p 2 = a 1 a 0 b 1 + a 1 b 1 b 0 p 3 = a 1 a 0 b 1 b 0 En PLA, der implementerer ovennævnte udtryk (bemærk at der ingen fælles minitermer er i de 4 boolske udtryk) er skitseret i nedenstående figur: Spørgsmål 2.2 (10 min.) En given maskine kan fortolke et 16-bits tal som: Et heltal uden fortegn. Et to-komplement heltal med fortegn. Et flydende tal med eksplicit fortegnbit (bit nr. 15), en eksponent på 4 bit (bit 14-11) i base 2 og bias 7, samt an mantisse på 11 bit (bit nr. 10-0).

8 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 7 af 17 I alle tilfælde bruges big-endian bitrækkefølge indenfor en gruppe af bit, dvs. at det mest betydende bit har højest nummer. Angiv decimalværdien ved de tre fortolkninger af bitmønsteret: bit nr værdi Som heltal uden fortegn angiver tallet decimalt: = 512 ( ) = = Som 2-komplement heltal med fortegn angiver tallet: 1 [( ) 2 ] = [ ] = 512 ( ) = = Som flydende tal (som specificeret) angiver tallet: ( 1) 1 ( ) 29 7 = ( 7 4 ) 22 = Spørgsmål 2.3 (30 min.) Et system er konfigureret med en CPU der i gennemsnit afvikler 800 millioner instruktioner pr. sec. og en backplane bus med en maksimal vedvarende overførselshastighed på 133 MB/sec. På bussen sidder 4 disk-controllere. Hver af disse kan overføre 20 MB/sec. og kontrollerer hver 8 diske. Hver disk roterer med 7500 omdrejninger i minuttet, har en gennemsnitlig søgetid på 10 ms, en overførselshastighed på 8 MB/sec., og organiserer data i sektorer a 512 byte. Hver i/o-operation kræver et kontroller overhead på 2 ms. Antag i det følgende at hver i/o-operation vil involvere læsning/skrivning af en blok på 32 KB organiseret sekventielt i sektorer på en disk. a) Hvor mange i/o-operationer pr. sec. kan hver disk understøtte? Systemet afvikler et operativsystem, der kræver instruktioner pr. i/ooperation. Brugerprogrammer vil maksimalt kræve instruktioner pr. i/ooperation. b) Vil bussen kunne udgøre en flaskehals ved afvikling af programmer, der intensivt foretager i/o-operationer? Begrund svaret.

9 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 8 af 17 Et konkret program udfører i gennemsnit 2000 i/o-operationer pr. sec. Disse vil tilgå data, der er ligeligt fordelt på diskene i systemet. c) Angiv og begrund hvorvidt (og i givet fald hvor) der vil kunne opstå flaskehalse ved afvikling af programmet. Da data antages sekventielt organiseret kan tiden for access til de 32 KB data beregnes ved summen af latenstid, contoller overhead, gennemsnitstiden for for flytning af diskhovede samt 64 gange tiden for overførsel af data for en sektor. Dette bliver: T ID = 10ms + 2ms ms rot rot B 8MB/sec 32KB 512B = 10ms. + 2ms. + 4ms. + 4ms. = 20ms. På 1000 ms. kan en disk altså afvikle = 50 i/o-operationer. Det maksimale antal i/o-operationer pr. sec. er givet ved: inst./sec. ( ) 10 3 inst./io = 4000 i/o operationer sec. Da hver i/o-operation involverer overførsel af 32 KB er den maksimale busbelastning lig: 32KB/io 4000io/sec = 128MB/sec. Da 128 MB/sec. er mindre end buskapaciteten på 133 MB/sec. vil bussen ikke udgøre nogen flaskehals io/sec svarer til en overførselshastighed på 2000*32MB/sec = 64 MB/sec. < 133MB/sec. Bussen udgør derfor ingen flaskehals. Da de tilgåede data er fordelt ligeligt på de 4 controllere vil hver kontroller i gennemsnit skulle levere 64/4 MB/sec = 16 MB/sec. hvilket er mindre end deres maksimale kapacitet på 20 MB/sec. Disse udgør derfor ingen flaskehals. Da der er 8 diske pr. controller skal hver disk kunne levere data med en hastighed på gennemsnitlig 16/8 MB/sec = 2 MB/sec. Jvf. spørgsmål a) kan hver disk kun levere 50 i/o a 32 KB data pr. sec. svarende til 1.6 MB/sec. Derfor vil der kunne opstå en flaskehals fordi diskene ikke kan læse/skrive data i den hastighed hvormed de bliver tilgået.

10 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 9 af 17 Opgave 3: Oversættere (60 min.) Spørgsmål 3.1 (22 min.) Teleselskabet L.M. Ericsson lavede engang i 70 erne deres eget sprog PLEX, som de brugte til at programmere telefoncentralsystemer, som også var baseret på deres egen hardware, APZ. Man havde altså en PLEX til APZ oversætter, som blev brugt til at skrive den nødvendige software. Nu er Ericsson ved at flytte deres systemer over på en ny platform baseret på Alpha-processorer, og de er ved at fase PLEX ud til fordel for et andet sprog Erlang (også designet hos Ericsson). Når en kunde vil opgradere deres central, vil APZ maskinen blive erstattet med en Alpha maskine, og al software vil blive flyttet til den nye maskine. Den oprindelige plan var at genoversætte PLEX programmerne til den nye arkitektur ved at bruge en PLEX til Alpha oversætter. Men det viste sig, at diverse konsulenter og programmører havde rettet i den oversatte APZ kode i stedet for at rette i kildeteksten og genoversætte denne. Derfor kan man ikke bruge de oprindelige kildetekster, men må flytte APZ koden over til det nye system. Der er foreslået forskellige måder at gøre dette: 1. Man skriver i Erlang en fortolker for APZ kode og oversætter denne til Alpha med en Erlang oversætter for Alpha maskiner. 2. Man laver i Erlang en oversætter fra APZ kode til Alpha kode. 3. Man laver i Erlang en oversætter fra APZ kode til PLEX, som så kan oversættes til Alpha med en PLEX oversætter for Alpha maskiner. 4. Man laver i Erlang en oversætter fra APZ kode til Erlang, som så kan oversættes til Alpha med en Erlang oversætter for Alpha maskiner. Overvej fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Du kan bruge følgende fakta i dine overvejelser: PLEX er et lavniveausprog, som er oversat direkte til assemblerkode på de forskellige maskiner uden komplicerede optimeringer eller transformationer. Erlang er et højniveau funktionsprogrammeringssprog, og ligner ikke PLEX ret meget.

11 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 10 af 17 Løsning 1 vil være ret enkel, men fortolkningen vil gøre kørslen langsom. En yderligere fordel er, at APZ programmerne kan flyttes uændret til den nye platform. Løsning 2 vil give hurtigere end løsning 1, men APZ programmerne skal oversættes før de kan køre. Endvidere kan Alphakoden være svær at læse, så rettelser vil sandsynligvis ske i APZ koden. Løsning 3 gør vedligeholdelse lettere, da rettelser kan ske i den genererede PLEX kode. Man vil til gengæld tabe lidt fart ved ikke at oversætte direkte, men tabet er lille da PLEX er tæt ved maskinkode. Da PLEX er ved at blive faset ud, er denne løsning dog ikke helt fremtidssikret. Løsning 4 vil være mest fremtidssikret, men da Erlang er ret fjern fra maskinkode vil man tabe en del fart ved ikke at oversætte direkte. De programmer, der opnås ved at oversætte APZ kode til Erlang vil endvidere næppe ligne typiske Erlangprogrammer, og derfor vil de ikke være så lette at forstå for en typisk Erlangprogrammør. Spørgsmål 3.2 (25 min.) Nogle processorer bruger en meget simpel statisk hopforudsigelse (evt. i kombination med en dynamisk hopforudsiger): Hvis et betinget hop går baglæns i koden, antages det tage, og hvis det går forlæns i koden antages det ikke taget. Begrundelsen er, at gentagelse i en repeat-until løkke sker ved et baglæns betinget hop, og gentagelse ses som det mest sandsynlige udfald. Ved en while løkke sker gentagelse ved et ubetinget baglæns hop, mens løkken forlades med et betinget forlæns hop. Da gentagelse også her ses som mest sandsynligt, antages det at det forlæns betingede hop ikke tages. Men betingede forlæns hop bruges også i if-then-else sætninger, hvor der ikke a priori er nogen grund til at tro at et udfald er mere sandsynligt end det andet. Figur 6.5 i Basics of Compiler Design viser kodegenerering for (bl.a.) if-then-else sætninger. Den relevante del er vist herunder.

12 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 11 af 17 Trans Stat (Stat,vtable, ftable) = case Stat of if Cond label 1 = newlabel() then Stat 1 label 2 = newlabel() else Stat 2 label 3 = newlabel() code 1 = Trans Cond (Cond,label 1,label 2,vtable, ftable) code 2 = Trans Stat (Stat 1,vtable, ftable) code 3 = Trans Stat (Stat 2,vtable, ftable) code 1 ++[LABEL label 1 ]++code 2 ++[GOTO label 3, LABEL label 2 ] ++code 3 ++[LABEL label 3 ] Vi antager at vi bruger den i afsnit 7.2 og figur 7.1 i Basics of Compiler Design beskrevne optimering, hvor et tovejs hop bliver optimeret til et etvejs hop i de tilfælde, hvor den ene destination ligger lige efter hoppet. Vi antager endvidere at betingelsen er en simpel sammenligning af to variabler. a) Vil det etvejshop, som optimeringen efterlader hoppe når betingelsen i if-then-else sætningen er sand eller når den er falsk? Begrund svaret. Da labelen for det sande udfald ligger lige efter hopordren, vil den nævnte optimering gøre hoppet til et etvejshop til den anden label, og dermed hoppe på den negerede betingelse. b) Vil den genererede kode give bedst hopforudsigelse hvis betingelsen i if-then-else sætningen oftest er sand eller hvis den oftest er falsk? Begrund svaret. Da hoppet er forlæns antager hopforudsigeren at det ikke bliver taget, og da hoppet tages når betingelsen er falsk, gætter forudsigeren altså rigtigt når betingelsen er sand. c) Lav en modifikation af kodegenereringen for if-then-else sætninger, så den er optimeret til det modsatte tilfælde. Grenene skal byttes om, så else-grenen ligger lige efter betingelsen:

13 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 12 af 17 Trans Stat (Stat,vtable, ftable) = case Stat of if Cond label 1 = newlabel() then Stat 1 label 2 = newlabel() else Stat 2 label 3 = newlabel() code 1 = Trans Cond (Cond,label 1,label 2,vtable, ftable) code 2 = Trans Stat (Stat 1,vtable, ftable) code 3 = Trans Stat (Stat 2,vtable, ftable) code 1 ++[LABEL label 2 ]++code 3 ++[GOTO label 3, LABEL label 1 ] ++code 2 ++[LABEL label 3 ] Spørgsmål 3.3 (13 min.) Lav en 3-farvning af nedenstående graf ved hjælp af algoritme 8.3 fra Basics of Compiler Design. Vis skridtene i algoritmen på samme måde som i figur 8.6 og 8.9 i Basics of Compiler Design. a b e c d f Knude Naboer Farve f 1 d f 2 c d, f 3 e c, f 2 b d, f 3 a b, c, e 1

14 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 13 af 17 Opgave 4: Maskinsprog og ydelse (60 min.) Et assemblerprogram i MIPS udføres på en pipelinet maskine, hvor der kun forekommer blokeringer i forbindelse med datalagertilgang. CPI for datalagertilgang er 2.5, mens hop har en gennemsnitligt CPI på 1.7. Maskinen benytter ingen hopforudsiger. Ordrefordelingen er følgende: 40% R-type ordrer, 45% datalagertilgang (hent og gem) og 15% hop-ordrer. Ialt udføres 100 millioner ordrer. Spørgsmål 4.1 (20 min.) a) Hvad er CPI for ovennævnte program? CPI for R-type ordrerne er 1, idet der ikke forekommer blokeringer i forbindelse med udførelse af disse. CPI = = 1.78 b) Programmets køretid er sekunder. Hvad er maskinens klokfrekvens i MHz? Vi benytter dvs. Tid = #Ordrer CPI Klokfrekvens Klokfrekvens = #Ordrer CPI Tid = /0.178 = 1000 MHz c) På en identisk maskine, men med en hop-forudsiger, er den målte køretid for samme program sekunder. Under antagelse af at CPI for datalagertilgang er den samme, hvad er CPI for hop på denne maskine?

15 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 14 af 17 Vi udregner først den nye CPI for hele programmet. CPI n = Tid Klokfrekvens #Ordrer = / = 1.72 Idet CPI værdierne for de andre ordretyper samt ordrefordelingen er den samme, bliver den nye CPI for hop Spørgsmål 4.2 (25 min.) CPI h = (1.72 ( ))/0.15 = 1.3 Vi ønsker at indsætte elementer i en sorteret liste. Listen indeholder positive heltal og er sorteret i ikke-voksende rækkefølge, dvs. det største element er forrest i listen. En liste bliver implementeret ved anvendelse af et array, der indeholder tallet 0 som sidste element. (Vi antager at arrays bliver allokeret store nok til at kunne håndtere det antal indsættelser som der er behov for.) Følgende C-procedure indsætter et element i et sorteret array: 1 void insert(int* v, int k) 2 { 3 int i, s, t; 4 i = 0; 5 while (v[i] >= k) i++; 6 s = v[i]; 7 v[i] = k; 8 while (s!= 0) { i++; t = v[i]; v[i] = s; s = t; } 9 v[i+1] = 0; 10 } En oversættelse har resulteret i følgende (mangelfulde) assemblerprocedure, hvor tre linier er forsvundet: 1 insert: add $t0, $a0, $zero 2 find: lw $t1, 0($t0) 3 slt $t8, $t1, $a1 4 bne $t8, $zero, ins 5??? 6 j find 7 ins: sw $a1, 0($t0)

16 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 15 af 17 8 shift: beq $t1, $zero, quit 9??? 10 lw $t2, 0($t0) 11 sw $t1, 0($t0) 12 add $t1, $t2, $zero 13 j shift 14 quit:??? 15 jr $ra a) Beskriv kort hvad C-programmet laver. Den første while-løkke finder det sted i arrayet hvor det nye element skal indsættes. Herefter indsættes elementet og de efterfølgende elementer rykkes een plads frem i arrayet. b) Indsæt de manglende linier i assemblerproceduren og kommenter proceduren linie for linie med henvisning til C-proceduren. Register $a0 (1. argument) peger på det første element i arrayet v. Register $a1 indeholder det tal k som skal indsættes. Variablen i er blevet erstattet med en pegepind pi = &(v[i]). 1 insert: add $t0, $a0, $zero # $t0 = pi = &(v[0]) 2 find: lw $t1, 0($t0) # $t1 = *pi = v[i] 3 slt $t8, $t1, $a1 # er v[i] < k? 4 bne $t8, $zero, ins # hvis ja, saa hop til label ins 5 addi $t0, $t0, 4 # inkrementer pi 6 j find # undersoeg naeste element i v 7 ins: sw $a1, 0($t0) # saet v[i] = k 8 shift: beq $t1, $zero, quit # hvis s (=v[i]) er 0, saa afslut 9 addi $t0, $t0, 4 # inkrementer pi 10 lw $t2, 0($t0) # t = v[i] = *pi 11 sw $t1, 0($t0) # v[i] = s 12 add $t1, $t2, $zero # s = t 13 j shift # til naeste element 14 quit: sw $zero, 4($t0) # v[i+1] = 0 15 jr $ra # afslut procedure

17 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 16 af 17 Spørgsmål 4.3 (15 min.) Denne opgave omhandler implementation af betingede hop på den pipelinede datavej, som er beskrevet i Patterson & Hennessy kap. 6. a) Antag at hopbeslutninger bliver foretaget i MEM-fasen (se f.eks. fig. 6.30), samt at datavejen antager, at hoppet ikke bliver taget. Forklar kort men præcist hvad der sker på datavejen, når et hop ikke bliver taget og når et hop bliver taget. Hoppet bliver ikke taget: I dette tilfælde udføres ordrerne sekventielt og pipelinen kører med fuld hastighed. Hoppet bliver taget: Idet beslutningen om at hoppe foretages i MEM-fasen, er pipelinen begyndt at udføre de sekventielt efterfølgende ordrer. Disse tre ordrer må elimineres fra pipelinen, og herefter vil ordren på hop-adressen blive indlæst i den efterfølgende klokcyklus. b) Der indsættes nu en hop-forudsiger i datavejens ID-fase. Hop-forudsigeren eliminerer ikke den ordre, der samtidig indlæses i IF-fasen. Hvor mange klokcykler tager det nu at udføre et betinget hop i følgende fire situationer: Hoppet skal ikke tages og forudsigelsen var korrekt Hoppet skal ikke tages, men forudsigelsen var forkert Hoppet skal tages og forudsigelsen var korrekt Hoppet skal tages, men forudsigelsen var forkert Pipelinen kører med fuld hastighed og ingen ordrer bliver elimineret: 1 klokcyklus. Fejlen opdages ikke før ordren er kommet til MEM-fasen og alle efterfølgende ordrer i pipelinen undtagen ordren lige efter hopordren må elimineres, dvs. hoppet tager 3 klokcykler. Hop-forudsigelsen medfører, at ordren lige efter hoppet må elimineres (hviklet skyldes at hop-forudsigelsen foretages i ID-fasen): 2 klokcykler. Fejlen opdages ikke før ordren er kommet til MEM-fasen og alle efterfølgende ordrer i pipelinen må elimineres, dvs. hoppet tager 4 klokcykler.

18 Vejledende løsning til skriftlig eksamen maj 2001 i Datalogi 1E side 17 af 17

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker Indhold 1 Compilerens opbygning 4 1.1 Compilerensfunktion... 4 1.2 Fasericompileringen... 4 1.3 TinyogC-... 7 2 Leksikalsk analyse 9 2.1 Strengeogsprog... 9 2.2 Regulæreudtryk... 10 2.3 Deterministiskeendeligeautomater...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere

K1 - En pipelinet mikroarkitektur

K1 - En pipelinet mikroarkitektur K1 - En pipelinet mikroarkitektur Mikkel Boje, di020168@diku.dk Ulrik Schou Jrgensen, di020545diku.dk Martin Damhus, di020162@diku.dk 25. november 2002 Indhold 1 Sammenfatning 4 1.1 Indledning...............................

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT Lær at programmere i Javascript Sprogets opbygning og syntaks Blokke, forgreninger og løkker Introduktion til Javascript 1. udgave,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere