Computerarkitektur. - en introduktion til computerarkitektur med LINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerarkitektur. - en introduktion til computerarkitektur med LINDA"

Transkript

1 Computerarkitektur - en introduktion til computerarkitektur med LINDA Faraz Butt Mads Danquah Ulf Holm Nielsen Roskilde Universitetscenter Naturvidenskabelig Basisuddannelse Hus semester

2 Forord Dette hæfte er ment som en introduktion i maskinarkitektur til datalogiundervisningern i gymnasiet. Hæftet kan bruges selvstændigt eller i sammenhæng med det medfølgende program LINDA. Arbejdet med det tilhørende undervisningsforløb opfylder bekendtgørelsens krav om maskinarkitektur. Materialet forudsætter et begrænset kendskab til Java. Materialet er lavet i forbindelse med et 3. semester projekt på Naturvidenskabelig Basisuddannelse på RUC. I forbindelse med udarbejdelsen af dette materiale har Thorkild Skjeldborg været en stor hjælp. Hvis du har kommentarer til materialet så send en mail til Ulf Holm Nielsen på eller til Mads Danquah på København, januar 2001 Faraz Butt Mads Danquah Ulf Holm Nielsen

3 Indhold Forord i 1 En simpel computer og hvordan den virker Introduktion En simpel model Komponenterne Lager Bus Processor Programmering af computeren Maskinniveauer Maskinkode Instruktioner Maskinkode i LINDA Indtastning af maskinkode i LINDA Afvikling af programmer i LINDA Øvelser Mikrokode En udvidet computermodel Introduktion til mikrokode Mikrokode i LINDA Øvelser A Instruktionssæt 18

4 Kapitel 1 En simpel computer og hvordan den virker Vi vil i det følgende kapitel gennemgå en simpel computermodel, der kun består af de mest basale komponenter. Desuden vil vi gennemgå, hvordan de enkelte komponenter virker. 1.1 Introduktion Moderne computere, og for den sags skyld også umoderne, fungerer ved, at nogle elektroniske kredsløb afvikler en serie instruktioner i en bestemt rækkefølge. Ideen om en maskine, der afvikler en serie instruktioner, stammer tilbage fra 1834, hvor Charles Babbage lavede en såkaldt analytisk maskine. I 1834 var der ikke noget, der hed elektroniske kredsløb, og maskinen var derfor rent mekanisk. Indlæs tal Multiplicer tallet med 10 Udskriv tal Figur 1.1: En serie af instruktioner Det var stort set umuligt at lave mekanisk, men i 1940 erne genoptog man ideen. Da havde man udviklet elektroniske kredsløb. En af de første egentlige computere, blev lavet af von Neumann i USA. Arkitekturen bag maskinen er den der stadig bruges, og den er siden blevet kaldt for von Neumann

5 1.2 En simpel model 2 arkitektur En simpel model Et computerprogram består altså af en række instruktioner, der udføres i en bestemt rækkefølge. Disse instruktioner arbejder med nogle data i form af tal. For at opbygge en computer må vi have et komponent der kan forstå og udføre instruktioner. Vi skal også bruge en del, der kan indeholde instruktioner og data. Denne del skal blot indeholde tal, da både instruktioner og data er tal. En basal von Neumann maskine består af følgende: Et lager til opbevarering af instruktioner og data. En kontrolenhed til at hente instruktioner og data fra lageret. En regneenhed til at udføre alle regneoperationer. Indlæsning- og udskrivningsdel, der kan skrive på skærmen eller registrere et tastetryk. Kontrolenheden og regneenheden er næsten altid bygget sammen og kaldes en processor eller en CPU (Central Processing Unit). Det er processoren, der afvikler instruktioner. Vi mangler en del, der kan sørge for, at få data og instruktioner frem og tilbage mellem processoren, lageret og indlæsnings/udskrivnings-delen. Denne del kalder man en bus. 1.3 Komponenterne Lager Lageret er, hvor maskinen opbevarer data. Man kan forestille sig lageret som en masse små kasser, der hver kan indeholde et tal. Man kalder disse kasser for celler. Vores maskine består af 100 celler, nummereret fra 0 til 99. En celles nummer kaldes også for dens adresse. Cellerne kan indeholde heltal mellem og Rigtige maskiner indeholder flere millioner celler, som kan indeholde tal helt op til 4 mia. 1 Andre arbejdede med samme ide, men der var ikke mange der kendte til deres arbejde på den tid

6 1.3 Komponenterne Bus En bus sørger for, at alle komponenterne i maskinen kan snakke sammen. Al data, der skal fra et komponent til et andet, skal over bussen Processor Processoren er hjernen i computeren, idet det er processoren der styrer afviklingen af programmer. Processoren indeholder to dele: en styreenhed og en regneenhed. Regneenheden Regneenheden, kaldes også en ALU (Arithmetic and Logic Unit), udfører alle regneoperationer og gemmer resultatet i register A (A for akkumulator). Et register er det samme som en celle, men kaldes altså et register, når det ikke drejer sig om lageret. Et register kan da også ligesom hver af lagercellerne indeholde heltal fra til ALU en kan i vores tilfælde gange, dividere, addere og subtrahere heltal. Normalt vil en ALU også kunne håndtere komma tal, men det er langt mere kompliceret og vil ikke blive behandlet yderligere. Styreenhed Styreenheden sørger for at holde styr på, hvor i afviklingen programmet man er nået. Styreenheden har et P register (P for peger), der peger på den adresse hvor den næste instruktion er placeret. Desuden har den et I register (I for instruktion), der indeholder instruktionskoden samt et ADR register (ADR for adresse), der indeholder den adresse, instruktionen skal behandle. Indlæsning og udskrivning Indlæsning og udskrivning er computerens eneste måde, at kommunikere til omverden på. Indlæsning til en computer, kan foregå via et tastatur, en mus, tale eller et lagermedie som f.eks. en CD. Udskrivning kan foregå til en skærm, et stykke papir eller en række lamper som på en lystavle. I vores maskine er den eneste mulighed for indlæsning og udlæsning I/O registret (Input/Output). Når data flyttes til I/O registret, bliver det vist for brugeren. Hvis computeren beder om input fra brugeren, vil brugerens input det blive overført til I/O registret, hvorefter det kan viderebehandles. Vi kan nu lave et diagram over computermodellen. Resultatet kan ses på figur 1.2 side 4.

7 1.3 Komponenterne 4 CPU BUS Lager Regneenhed Register A Celle Værdi Styreenhed Register P Register I Register ADR Indlæsning / Udskriv Register IO Keyboard Skærm Figur 1.2: Computermodellen

8 Kapitel 2 Programmering af computeren Her vil vi gennemgå hvordan man programmerer maskinen vi lærte om i sidste kapitel. 2.1 Maskinniveauer Man kan opdele en computer i flere niveauer; traditionelt opdeles de i følgende: Niveau 6: Bruger programmer, som f.eks. tekstbehandling eller lign. Niveau 5: Programmeringssprog Niveau 4: Assemblersprog Niveau 3: Operativsystem Niveau 2: Maskinkode Niveau 1: Mikroprogram Niveau 0: Digitale kredsløb Hvert niveau er bygget v.ha. af det foregående, således består maskinkode af mikroprogrammer, som igen bygger oven på den funktionalitet, som de digitale kredse har. Hvis man ønsker at lave et program til vores simple computer, må man indtil videre, gøre det i maskinkode, dvs niveau 2.

9 2.2 Maskinkode Maskinkode En computer forstår på maskinkode niveau kun meget få instruktioner. Det kan f.eks. være flyt data fra lagercelle 8 til register A. Denne instruktion kalder vi for HENT efterfulgt af adressen, hvor der skal hentes fra. Instruktionen skal desuden ligge i lageret, hvor der jo kun er plads til 4 cifrede tal. Derfor oversætter vi instruktionen til et tal mellem 0 og 99, så den kan ligge i de to første cifre af lagercellen. De sidste to cifre bruger vi til den adresse, der skal hentes fra. En liste over alle instruktioner kan ses i bilaget. E Generelt vil alle instruktioner bortset fra STOP, der stopper afviklingen af programmet, skulle bruge en adresse i lageret, som de skal udføre operationen på. Eksempel 2.1 For nemheds skyld bruger vi symbolske betegnelser for alle instruktionerne og først, når de skal indtastes i lageret, oversætter vi dem til tal. Et simpelt program, der adderer to tal, begge gemt i lageret på henholdsvis adresse 3 og 4, ser således ud i symbolsk maskinkode: 00: HENT 03 01: ADD 04 02: STOP 00 03: TOM 07 04: TOM 05 I lageret vil det se sådan ud: Adresse Indhold 00: : : : : 0005 Programmet henter indholdet af cellen med adresse 03 (her er indholdet 7) til register A. Derefter adderes indholdet af cellen med adresse 04 (her er indholdet 5) til A registret, og resultatet gemmes i A registret (som så er lig = 12) og overskriver altså den gamle værdi. Da lageret indeholder både instruktioner og data, og da computeren ikke kan skelne mellem de to, er det op til programmøren at skelne og undgå

10 2.2 Maskinkode 7 fejltagelser. Derfor er det nødvendigt at indsætte en STOP kommando, når programmet ikke må køre længere Instruktioner Da vores computer blot er en model, har den også et ret begrænset instruktionssæt, 13 instruktioner ialt. Moderne computere som f.eks. en fra Apple eller en af de utallige PC producenter har langt større instruktionssæt og mange flere registre. Alle de 13 instruktioner, som vores computer, forstår kan ses i oversigten i bilaget. Instruktionerne i vores computer kan opdeles i 5 kategorier: Kontrolinstruktioner Vi har i maskinen kun en instruktion til at styre afviklingen af programmet; det er STOP, som vi allerede har omtalt. Regneinstruktioner Regneinstruktioner i vores maskine udgøres af ADD, SUB, DIV og MULT, som kan henholdsvis addere, subtrahere, dividere og multiplicere. Flytteinstruktioner De to flytteinstruktioner i maskinen er HENT og GEM. De henholdsvis henter og gemmer til og fra register A. Adressedelen af instruktionen angiver hvilke celle der skal læses/skrives til. Hopinstruktioner Det er muligt at hoppe til en ny adresse, dvs angive, at næste instruktion, der skal afvikles skal hentes fra den angivne adresse. Der findes tre forskellige hopinstruktioner; to betingede og en ubetinget. den ubetingede HOP sætter blot P registret til adressedelen. De to betingede HNUL og HNEG hopper kun, hvis A registret er lig 0 eller for HNEG, at A registret er negativt. Indlæsnings- og udlæsningsinstruktioner Der er en enkelt instruktion til indlæsning og en enkelt til udlæsning. IND venter på input fra brugeren og gemmer værdien på adressen angivet i adresse delen. UD skriver værdien på adressen i adressedelen til I/O registret.

11 2.3 Maskinkode i LINDA Maskinkode i LINDA Til dette hæfte hører også et program kaldet LINDA 1. LINDA er et program til at simulere computermodellen i dette hæfte Indtastning af maskinkode i LINDA Når programmet startes fremkommer følgende skærmbillede: Figur 2.1: LINDA Tabellen i højre side repræsenterer lageret. Det er muligt v.ha. dobbelt eller højre-klik at ændre indholdet af den enkelte celle. Når programmet er indtastet, er der mulighed for at afvikle programmet enten fra ende til anden eller en instruktion af gangen. Det er henholdsvis knappen længst til venstre og den næste i rækken. De er også tilgængelige fra Kør -menuen. De to grupper af tekstbokse repræsenterer de registre forskellige registre i computeren. Det er i LINDA muligt at gemme sit program, dette gøres ved at trykke gem i fil menuen. Åben henter et gemt program ind igen og overskriver hele lageret. Tip Det er en god ide først at lave programmet på papir og vente med ind- 1 Hvis ikke programmet fulgte med dette hæfte kan du hente det på

12 2.4 Øvelser 9 tastningen, til man ved hvor meget, det kommer til at fylde. Det er rigtig surt at have glemt i linie i starten af programmet Afvikling af programmer i LINDA Ved afvikling af IND instruktionen vil det være muligt at indtaste en værdi i tekstboksen IO. Værdien indlæses først, når brugeren trykker på Input - knappen. Nulstil-knappen og -menupunktet sætter alle registre til nul, således kan maskinen afvikle programmet igen. P P 2.4 Øvelser Øvelse 2.1 Indtast programmet fra eksempel 2.1, der adderer to tal, i LINDA og gå igennem programmet med enkelttrin. Lav nu programmet så det istedet for at adderer to tal adderer tre tal. Resultatet skal gemmes på lageradresse 08. Øvelse 2.2 Oversæt følgende program til maskinkode og indtast det i LINDA. Gå igennem programmet med enkelttrin. Adresse Indhold 00: IND 10 01: IND 11 02: IND 12 03: HENT 10 04: ADD 11 05: ADD 12 06: DIV 13 07: GEM 9 08: STOP 09: TOM 00 10: TOM 00 11: TOM 00 12: TOM 00 13: TOM 3

13 2.4 Øvelser 10 P Hvad gør programmet? Øvelse Svær Lav et program der v.ha. IND instruktioner får brugeren til at indtaste et program. Når brugeren indtaster 9999 stopper indlæsningen og det indtastede program afvikles.

14 Kapitel 3 Mikrokode Vi har i det foregående afsnit set på, hvordan man programmerer i maskinkode med LINDA. I det følgende vil vi bevæge os et niveau længere ned. Vi vil kigge på, hvordan man opbygger hver enkelt instruktion af mikrokode. 3.1 En udvidet computermodel Men før vi beskæftiger os mere med mikrokode, bliver vi lige nødt til at udvide vores computermodel. Modellen, som blev introduceret i kapitel 2 skjuler nogle ting, som ikke var nødvendige at vide da vi lavede programmer på maskinniveau. Vi vil nu se lidt nærmere på, hvad der egentlig sker, når man henter indholdet af en celle, og når man lægger to tal sammen i ALU en. I virkeligheden indholder lageret to registre: LAR og LDR, som står for henholdsvis Lager Adresse Register og Lager Data Register. Desuden har man fra processoren ikke direkte adgang til lageret, og al kommunikation mellem processor og lager skal gå igennem bussen til de to registre LAR og LDR. Når man ønsker at hente indholdet af en celle via HENT instruktionen, sættes LAR til adressen på cellen. Derefter sendes besked om at man ønsker at lageret læser indholdet fra cellen, hvis adresse er angivet i LAR, ind i LDR. Derefter kan register A sættes lig register LDR. GEM instruktionen fungerer ligesådan. Blot bagvendt. ALU en indeholder ud over A registret to registre til, som kun bruges midlertidigt under regneoperationer, disse er register X og register Y. Ønsker vi f.eks. at udføre instruktionen ADD, starter maskinen med at overføre indholdet af register A til register X. Derefter følger den samme fremgangsmåde som ved HENT, blot med den forskel at indholdet af LDR lægges over i Y.

15 3.2 Introduktion til mikrokode 12 Derefter sørger elektroniske kredsløb i ALU en for at lave de egentlige aritmetiske operationer. Og resultatet placeres i register A. Princippet er det samme for alle de aritmetiske operationer. CPU BUS Lager Regneenhed Register X Register Y Register A Styreenhed Register P Register I Register ADR Register LAR Register LDR Celle Værdi Indlæsning / Udskriv Register IO Keyboard Skærm Figur 3.1: Den udvidede computermodel 3.2 Introduktion til mikrokode Som nævnt i sidste kapitel så består hver instruktion af en række mikroinstruktioner. Computerens mikroinstruktioner er endnu mere begrænsede end de almindelige instruktioner, og der går flere mikroinstruktioner til at opbygge en enkelt instruktion. Basalt set kan vores computer kun meget få ting. Den kan regne i ALU en. Den kan flytte data mellem registre og lageret og eksterne enheder. Mikroinstruktionerne har ingen anden funktion end det komponenterne i computeren stiller til rådighed. Vi har derfor følgende instruktioner til rådighed: Læs lager - Læser adressen i LAR og lægger indholdet i LDR Skriv lager - Skriver indholdet af LDR på adressen i LAR

16 3.2 Introduktion til mikrokode 13 Send til bus - Sender indholdet af et register til bussen Hent fra bus - Flytter indholdet af bussen til et register Vent på input - Venter til IO registret er blevet sat af brugeren Tæl op - lægger 1 til p registret ALU Addition - adderer tallene i X og Y registrene sammen og lægger resultatet i A registret ALU Subtraktion - subtraherer Y fra X og lægger resultatet i A ALU Division - Dividerer X med Y og lægger resultatet i A ALU Multiplikation - Multiplicerer X med Y og lægger resultatet i A Det er disse mikroinstruktioner, alt i computermodellen skal opbygges af. Hvis vi bruger eksemplet fra tidligere, hvor vi ønsker at lægge to tal sammen: HENT 03 ADD 04 Alle instruktioner har en del mikrokode til fælles. Koden til at hente en instruktion fra lageret er den samme hver gang. For at hente en instruktion fra lageret v.ha. mikrokode må man gøre nogenlunde følgende: Overfør adressen i P til LAR, dvs adressen på den næste instruktion, der skal udføres lægges i LAR læs indholdet af lagercellen med adressen i LAR ind i LDR send indholdet af LDR til I tæl P et op. I mikrokode ser det derfor således ud: Send indholdet af P registret til bussen Modtag bus-indhold til register LAR Læs lager adressen i LAR og læg resultatet i LDR Send indholdet af LDR registret til bussen Modtag bus-indhold til register I 1 Tæl P en op 1 Når I registret modtager data bliver det automatisk splittet op i to: en del til ADR registret og en til I

17 3.3 Mikrokode i LINDA 14 Samlet set ser de to liniers maskinkode således ud: Send indholdet af P registret til bussen Modtag bus-indhold til register LAR Læs lager adressen i LAR og læg resultatet i LDR Send indholdet af LDR registret til bussen Modtag bus-indhold til register I Tæl P en op Send indholdet af ADR registret til bussen Modtag bus-indhold til register LAR Læs lager adressen i LAR og læg resultatet i LDR Send indholdet af LDR registret til bussen Modtag bus-indhold til register A Send indholdet af P registret til bussen Modtag bus-indhold til register LAR Læs lager adressen i LAR og læg resultatet i LDR Send indholdet af LDR registret til bussen Modtag bus-indhold til register I Tæl P en op Send indholdet af A registret til bussen Modtag bus-indhold til register X Send indholdet af ADR registret til bussen Modtag bus-indhold til register LAR Læs lager adressen i LAR og læg resultatet i LDR Send indholdet af LDR registret til bussen Modtag bus-indhold til register Y ALU Addition Register A indeholder nu indholdet af adresse 02 og 03 adderet. 3.3 Mikrokode i LINDA Det er muligt at arbejde med mikrokode på to måder i LINDA. Man kan udføre mikrotrin, det svarer til enkelttrin, blot tages der kun en mikroinstruktion af gangen. Statusbaren nederst i LINDA vinduet viser hvilke mikroinstruktioner maskinen udfører. Derudover er det muligt at ændre i implementeringen af maskinkodeinstruktionerne.

18 3.3 Mikrokode i LINDA 15 For at ændre i implementeringen skal man blot åbne Maskine.java filen i dk/dyregod/linda kataloget. Nederst i filen findes alle instruktionerne maskinen forstår med en metode pr. instruktion. F.eks. ser HENT instruktionen således ud: public void HENT() { sendtilbus(adr); modtagfrabus(lar); laeslager(); sendtilbus(ldr); modtagfrabus(a); } De tilgængelige mikroinstruktioner er helt analogt med de tidligere definerede: sendtilbus(int register) modtagfrabus(int register) laeslager() skrivlager() ventforinput() ALUAdd() ALUSub() ALUDiv() ALUMult() sendtilbus og modtagfrabus tager som argument en int mellem 0 og 7 der angiver hvilket register, der skal arbejdes med. Alle registernumrene har dog også en konstant, som er navnet på registret med store bogstaver. Så hvis man f.eks. vil sende indholdet af register ADR til bussen ville kommandoen skulle se sådan ud (Husk semikolon efter hver linie i java): sendtilbus(adr); Når man har ændret i Maskine.java filen skal LINDA genkompileres, dette gøres ved at køre compile.bat filen. Herefter kan LINDA programmet startes igen, og nu bruges koden med ændringer.

19 3.4 Øvelser Øvelser P Øvelse 3.1 Hvordan vil følgende program se ud i mikrokode? Lav øvelsen uden at bruge LINDA. P P Øvelse 3.2 Adresse Indhold 0: HENT 06 1: ADD 07 2: DIV 08 3: GEM 05 4: STOP 5: TOM 00 6: TOM 24 7: TOM 23 8: TOM 02 Åben Maskine.java filen i dk/dyregod/linda/ kataloget og implementer DIV instruktionen. Du finder metoden nederst i filen. Afprøv om instruktionen virker i LINDA ved at køre på compile.bat filen. 2 Øvelse 3.3 Udvid LINDA maskinens instruktionssæt med endnu en instruktion KVA (Kvadrer) der sætter indholdet af cellen i anden. Instruktionen skal have nummer 13. HINT: Der skal tilføjes endnu en case sætning til executenext() metoden, samt laves en ny metode af valgfrit navn til instruktionen. 2 Hvis noget går galt kan du finde den originale Maskine.java fil i source kataloget

20 Indeks ALU, 3 Assembler, 5 Bus, 3 CPU, 3 Instruktion, 7, 18 Flytte-, 7 Hop-, 7 Indlæsnings-, 7 Kontrol-, 7 Regne-, 7 Udlæsnings-, 7 Lager, 2 LINDA, 8, 11, 14, 18 Maskinkode, 5, 8 Mikroinstruktion, 12 Mikrokode, 5, 12 Processor, 3 Styreenhed, 3 von Neumann, 1

21 Bilag A Instruktionssæt En liste over alle de instruktioner LINDA forstår. Nummer Navn Beskrivelse 0 TOM ingen 1 STOP stopper afviklingen af programmet 2 HENT henter indholdet af celle til register A 3 GEM gemmer indholdet af register A til celle 4 ADD adderer indhold af celle til A 5 SUB subtraherer indholdet af celle fra A 6 MULT multiplicerer register A med indholdet af celle 7 DIV dividerer register A med indholdet af celle 8 IND indlæser tal til celle 9 UD udskriver tal fra celle 10 HOP hopper til adresse (register p sættes til adresse) 11 HNUL hopper til adresse hvis A er 0 12 HNEG hopper til adresse hvis A er negativ

Lærevejledning. - en introduktion til maskinarkitektur. faraz@butt.dk Faraz Butt mads@danquah.dk Mads Danquah doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen

Lærevejledning. - en introduktion til maskinarkitektur. faraz@butt.dk Faraz Butt mads@danquah.dk Mads Danquah doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen Lærevejledning - en introduktion til maskinarkitektur faraz@butt.dk Faraz Butt mads@danquah.dk Mads Danquah doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen Roskilde Universitetscenter Naturvidenskabelig Basisuddannelse

Læs mere

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output...

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... Indhold Maskinstruktur... 3 Kapitel 1. Assemblersprog...3 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... 9 Kapitel 2. Maskinkode... 13 2.1 Den fysiske maskine... 13 2.2 Assemblerens

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

CPUer og maskinkode DM534. Rolf Fagerberg

CPUer og maskinkode DM534. Rolf Fagerberg CPUer og maskinkode DM534 Rolf Fagerberg CPUers opbygning En CPU er bygget op af elektriske kredsløb (jvf. sidste forelæsning), som kan manipulere bits. En CPU manipulerer flere bits ad gangen, deres antal

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Niveauer af abstrakte maskiner

Niveauer af abstrakte maskiner Mikroarkitektur Niveauer af abstrakte maskiner Spørgsmål... Hvordan realiseres IJVM maskinen (lev. 2), eller hvordan ser en IJVM-CPU ud? Opbygning (mikroarkitekturen Mic-1) Anvendelse (mikroprogrammet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract Sproget Six Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere Vinter 2006 Abstract Six er baseret på det sprog, der vises i figur 6.2 og 6.4 i Basics of Compiler Design. Den herværende tekst beskriver basissproget

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX IT -Eksamen Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX [Vælg en dato] Indhold Indledning... 2 Teori... 3 Hvorfor dette design... 4 Produktet... 4 Test og afprøvning... 9 Konklusion... 10 Indledning

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

UDKAST: Indeholder kun indtastning

UDKAST: Indeholder kun indtastning København d. dd. mmmmm yyyy Dokument: Måler modul manual.doc Manual vedrørende: IDAP manual Måler modul UDKAST: Indeholder kun indtastning Adresse: Århusgade 88, 4.sal 2100 København Ø Danmark Kontakt:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram Programmering C - eksamensopgave Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft Computerens Anatomi Af Martin Arnetoft Moores lov Moores lov siger, at antallet af transistorer på et stykke hardware over 18 eller 24 måneder fordobles. Denne lov bruges til at beskrive udviklingen indenfor

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS Juli 2013 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen fredag den 7. juni 2002

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen fredag den 7. juni 2002 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen fredag den 7. juni 2002 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse bedømmes som en helhed.

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2013

Rolf Fagerberg. Forår 2013 Forår 2013 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: DM536 og DM537 Timer: 50% forelæsninger, 50% øvelser Forudsætninger: DM536 og DM537 Eksamenform: Skriftlig eksamen: Timer: 50% forelæsninger,

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Jeg har valgt, som et eksempel, at dokumentere et meget enkelt program som indlæser to tal, sammenligner dem og udskriver

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

De 4 regnearter. (aritmetik) Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 42 Ekstra: 5 Point:

De 4 regnearter. (aritmetik) Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 42 Ekstra: 5 Point: Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium De 4 regnearter (aritmetik) Aritmetik: kommer af græsk: arithmetike = regnekunst arithmos = tal Aritmetik er læren om tal og operationer på tal som de 4 regnearter.

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 VisiRegn ideer 1 Talregning Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 Vejledning til Talregning

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Til Sigurd Som aftalt vil jeg her fremsende vores program til vores 80C535 kit og display. Det gik jo ud på at vi skulle starte med at få den til at intialiserer displayet,

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere