Processoren: Fler-cyklus implementation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processoren: Fler-cyklus implementation"

Transkript

1 Processoren: Fler-cykls implementation artin Zachariasen, DIKU Litteratr: Patterson & Hennessy, afsnit Ulemper ved enkelt-cykls maskinen Ændring til fler-cykls maskine Styresignaler Implementering af styringen Afbrydelser

2 Delmængde af IPS-arkitektren R-type add, sb, and, or, slt op rs rt rd shamt fnct Dataoverførsel lw, sw op rs rt address Betinget hop beq op rs rt address Hop j op 3-26 address 25-2

3 [25 ] Shift Jmp address [3 ] left Add PC+4 [3 28] [3 26] RegDst Jmp Branch em Control emtoreg ALUOp emwrite ALUSrc RegWrite Shift left 2 Add reslt ALU PC address memory [3 ] [25 2] [2 6] [5 ] register data register 2 Registers Write data 2 register Write data Zero ALU ALU reslt Address Write data Data memory data [5 ] 6 Sign 32 etend ALU control [5 ] (fig. 5.29)

4 Fra enkelt-cykls til fler-cykls dførelse Udførelse af ordrer brydes op i trin (steps). Hvert trin varer én klokcykls. Ændringer i forhold til enkelt-cykls implementation: Samme lager til ordrer og data En enkelt ALU (i stedet for en ALU og to addere) Fordele: Bedre ydeevne, specielt mindre afhængighed af den længste ordre. Fnktionelle enheder kan brges mere end en gang pr. ordre, når det sker i forskellige klokcykler. Ulemper: ere kompleks kontrol. 4

5 Tilføjelser: Registre Nødvendigt at tilføje registre til at gemme data der skal benyttes i en senere klokcykls i samme ordre: Ordreregister (IR) og lagerdataregister (DR) A og B registre til at opbevare ALU operander ALUOt register til at gemme ALU otpt PC Address emory or data Data register emory data register Data Register # Registers Register # Register # A B ALU ALUOt (fig. 5.3) 5

6 Tilføjelser: ltipleere Nødvendigt med flere/dvidede mltipleere: Ekstra mltipleer ved ALU A inpt Udvidelse af mltipleer ved ALU B inpt Ekstra mltipleer ved lager-adresse indgangen IorD em emwrite IRWrite RegDst RegWrite ALUSrcA PC Address Write data emory emdata [25 2] [2 6] [5 ] register [5 ] emory data register [5 ] 6 register register 2 Registers Write register Write data data data 2 32 Sign etend Shift left 2 A B ALU control Zero ALU ALU reslt ALUOt [5 ] emtoreg ALUSrcB ALUOp (fig. 5.32) 6

7 Fler-cykls maskinen: Opdeling i fem trin Ordre-dførelsen skal opdeles i balancerede klokcykler, dvs. nogenlnde lige lange cykler. Enten én ALU-operation eller én registerbank tilgang eller én tilgang til arbejdslageret. Klokcyklstid = længde af mest tidskrævende deloperation De fem trin i ordre-dførelsen:. Hent ordren (instrction fetch) 2. Afkod ordren og hent registre (instrction decode and register fetch) 3. Udfør ordren, beregn lageradresse eller afslt hop (eection, memory address comptation, or branch completion) 4. Lagertilgang eller R-type afsltning (memory access or R-type completion) 5. Skriv tilbage (write-back) 7

8 PC Address Write data emory emdata [3-26] [25 2] [2 6] [5 ] register [5 ] emory data register PCWriteCond PCWrite IorD em emwrite emtoreg Otpts Control PCSorce ALUOp ALUSrcB ALUSrcA RegWrite IRWrite Op [5 ] RegDst [25 ] [5 ] 6 register register 2 Registers Write register Write data Sign etend data data 2 32 Shift left 2 A B Shift left 2 ALU control PC [3-28] Zero ALU ALU reslt Jmp address [3-] ALUOt 2 [5 ] (fig. 5.33)

9 Fler-cykls processor: De fem trin. FETCH: Hent ordren IR = emory[pc]; PC = PC + 4; 2. DECODE: Afkod ordren og hent registre A = Reg[IR[25-2]]; B = Reg[IR[2-6]]; ALUOt = PC + (sign-etend(ir[5-]) << 2); 3. EXECUTE: Udfør ordren, beregn lageradresse eller hop-afsltning ALUOt = A + sign-etend(ir[5-]); ALUOt = A op B; if (A == B) PC = ALUOt; PC = PC[3-28] (IR[25-] << 2); Dataoverførsel R-type Betinget hop Hop 4. E: Lagertilgang eller R-type afsltning DR = emory[aluot]; emory[aluot] = B; Reg[IR[5-]] = ALUOt; Hent fra lager Gem til lager R-type 5. WRITE-BACK Skriv tilbage Reg[IR[2-6]] = DR; Hent fra lager 9

10 Kontrolsignaler:. FETCH Beskrivelse: Hent ordren IR = emory[pc]; em IRWrite IorD = PC = PC + 4; ALUSrcA = ALUSrcB = PCSorce = ALUOp = PCWrite

11 Kontrolsignaler: 2. DECODE Beskrivelse: Afkod ordren og hent registre. Ordretypen er endn ikke kendt. Tiden brges på de mest gavnlige (optimistiske) handlinger. A = Reg[IR[25-2]]; sker atomatisk B = Reg[IR[2-6]]; sker atomatisk ALUOt = PC + (sign- ALUSrcA = etend(ir[5-]) << 2); ALUSrcB = ALUOp =

12 Kontrolsignaler: 3. EXECUTE Beskrivelse: Udførelse af ordren: Udregn adresse for dataoverførsel, dfør R-type ordre eller afslt hop. Dataoverførsel ALUOt = A + sign- ALUSrcA = etend(ir[5-]); ALUSrcB = ALUOp = R-type ALUOt = A op B; ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = Betinget hop if (A==B) PC = ALUOt; ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = PCWriteCond PCSorce = Hop PC = PC[3-28] PCSorce = (IR[25-] << 2) PCWrite 2

13 Kontrolsignaler: 4. E Beskrivelse: Lagertilgang eller R-type afsltning. Hent fra lager DR = emory[aluot]; Gem til lager emory[aluot] = B; R-type afsltning Reg[IR[5-]] = ALUOt; em IorD = emwrite IorD = RegWrite RegDst = emtoreg = 3

14 Kontrolsignaler: 5. WRITE-BACK Beskrivelse: Skriv til registerbanken. Hent fra lager Reg[IR[2-6]] = DR; RegWrite emtoreg = RegDst = 4

15 Specifikation og implementation af kontrol Flere forskellige veje fra specifikation til implementation: Initial representation Finite state diagram icroprogram Seqencing control Eplicit net state fnction icroprogram conter + dispatch ROS Logic representation Logic eqations Trth tables Implementation techniqe Programmable logic array only memory (fig. 5.5) Den mest hensigtsmæssige løsning afhænger af den arkitektr, som skal implementeres. 5

16 Tilstandsdiagram for IPS 2 emory address comptation ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = Start fetch em ALUSrcA = IorD = IRWrite ALUSrcB = ALUOp = PCWrite PCSorce = 6 (Op = 'LW') or (Op = 'SW') Eection ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp= 8 (Op = R-type) Branch completion ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = PCWriteCond PCSorce = decode/ register fetch (Op = 'BEQ') 9 ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = (Op = 'J') Jmp completion PCWrite PCSorce = 3 (Op = 'LW') emory access (Op = 'SW') 5 emory access 7 R-type completion em IorD = emwrite IorD = RegDst = RegWrite emtoreg = 4 Write-back step RegDst= RegWrite emtoreg = (fig. 5.42) 6

17 ikroprogrammering Ikke praktisk at benytte tilstandsdiagrammer for store og komplekse ordresæt. Kontrolsignaler i en klokcykls ikroordre Symbolsk repræsentation af kontrolsignaler + specifikation af rækkefølge af mikroordrer = mikroprogram 7

18 ikroprogram for IPS Implementation af styringen ved hjælp af et mikroprogram. Label ALU SRC SRC2 Register Lager PCWrite Sekvens Fetch Add PC 4 PC ALU Seq Add PC Etshft Dispatch em Add A Etend Dispatch LW2 ALU Seq WriteDR Fetch SW2 WriteALU Fetch R Fnct A B Seq WriteALU Fetch BEQ Sbt A B ALUOt Fetch J JAddr Fetch 8

19 Sekvenskontrol: Tilstandsmaskine Hver tilstand i tilstandsdiagrammet/mikroordren får et nikt nmmer. IPS: tilstande giver et 4 bit tilstandsnmmer. Control logic Inpts Otpts PCWrite PCWriteCond IorD em emwrite IRWrite emtoreg PCSorce ALUOp ALUSrcB ALUSrcA RegWrite RegDst NS3 NS2 NS NS Op5 Op4 Op3 Op2 Op Op S3 S2 S S register opcode field State register (fig. C.7) 9

20 Tilstande med flere efterfølgere For tilstande med flere efterfølgere er det ordrens opkode, der bestemmer hvilken tilstand der hoppes til. Ordre Opkode (dec) Gl. tilst. Ny tilst. lw (35) 2 sw (43) 2 R () 6 beq (4) 8 j (2) 9 lw (35) 2 3 sw (43) 2 5 2

21 Varianter af tilstandsmaskiner Der er to typer tilstandmaskiner: ealy maskine: askinens svar (otpt) afhænger af (er en fnktion af) inpt samt maskinens tilstand oore maskine: askinens svar (otpt) afhænger kn af tilstanden, dvs. logik til styring af otpt kan separeres fra logik til fastlæggelse af den efterfølgende tilstand Tilstandsdiagrammer/mikrokode kan (normalt) implementeres vha. oore maskiner. oore maskiner er desden hrtigere og kræver mindre hardware til deres implementation. 2

22 Sekvenskontrol: ikroordretæller Store mikroprogrammer med lange veje af mikroordrer kan med fordel implementeres ved anvendelse af en mikroordretæller. Control nit PLA or RO Inpt Otpts PCWrite PCWriteCond IorD em emwrite IRWrite BWrite emtoreg PCSorce ALUOp ALUSrcB ALUSrcA RegWrite RegDst AddrCtl Adder State Address select logic Op[5 ] register opcode field (fig. C.5) 22

23 Adresselogik for mikroordretæller Tilstandsnmmeret forøges som standard sekventielt; hop dføres ved angivelse af hoptabel. Desden er det mligt at hoppe tilbage til tilstand, som påbegynder næste (makro)ordre. PLA or RO Adder State 3 2 AddrCtl Dispatch RO 2 Dispatch RO Address select logic Op register opcode field (fig. C.6) 23

24 Implementation: PLA Op5 Op4 Op3 Op2 Op Op S3 S2 S S (fig. C.4) PCWrite PCWriteCond IorD em emwrite IRWrite emtoreg PCSorce PCSorce ALUOp ALUOp ALUSrcB ALUSrcB ALUSrcA RegWrite RegDst NS3 NS2 NS NS 24

25 Implementation: RO Indkod logik i RO (read-only-memory) Inpt Adresse til RO Otpt Værdi af ord på RO adresse RO størrelse: ealy: Kbits oore: Kbits PLA størrelse: ealy:! oore: " # $&% 25

26 Afbrydelser Eception: Enhver ventet ændring i afviklingsrækkefølgen (intern eller ekstern grnd). Interrpt: Eksternt forårsaget afbrydelse. Begivenhed Hvorfra? IPS-term Ydre enheds anmodning Ekstern Interrpt Kald af operativsystem Intern Eception Aritmetisk overløb Intern Eception Udefineret ordre Intern Eception aterielfejl Int./Et. Ec./Int. Problemer med håndtering af afbrydelser: ydelsesredktion forkert design 26

27 Behandling af afbrydelser Som eksempel kigger vi på:. Udførelse af defineret ordre 2. Aritmetisk overløb Udfør følgende: Gem adressen på fejlordren i EPC (Eception Program Conter) Angiv grnden i statsregistret (Case Register) eller brg vektoriseret interrpt Overgiv styringen til operativsystemet 27

28 PC Address Write data emory emdata [25 2] [2 6] [5 ] register [5 ] emory data register PCWriteCond PCWrite IorD em emwrite emtoreg IRWrite [5 ] Otpts Control Op [5 ] [25 ] Shift left 2 [3-26] PC [3-28] 6 CaseWrite IntCase EPCWrite PCSorce ALUOp ALUSrcB ALUSrcA RegWrite RegDst register register 2 Registers Write register Write data 32 Sign etend data data 2 Shift left 2 A B ALU control Zero ALU ALU reslt Jmp address [3-] CO 3 ALUOt 2 EPC Case [5 ] (fig. 5.48)

29 Hvordan detekteres defineret ordre/aritmetisk overløb? emory address comptation 2 ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = Start (Op = 'LW') or (Op = 'SW') fetch em ALUSrcA = IorD = IRWrite ALUSrcB = ALUOp = PCWrite PCSorce = 6 Eection ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = (Op = R-type) Branch completion 8 ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = PCWriteCond PCSorce = decode/ Register fetch (Op = 'BEQ') 9 ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = (Op = 'J') Jmp completion PCWrite PCSorce = (Op = other) 3 (Op = 'LW') em IorD = emory access 5 (Op = 'SW') emwrite IorD = emory access 7 R-type completion IntCase = CaseWrite RegDst = RegWrite emtoreg = Overflow ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = EPCWrite PCWrite PCSorce = IntCase = CaseWrite ALUSrcA = ALUSrcB = ALUOp = EPCWrite PCWrite PCSorce = 4 Write-back step Overflow RegWrite emtoreg = RegDst = (fig. 5.5) Udefineret ordre: ingen næste tilstand; definér en efterfølgertilstand for alle andre ordrer end lw, sw, R-type, beq, j Aritmetisk overløb: ALU-signalet overløb (overflow) 29

30 Fler-cykls processorens effektivitet Ordretype R lw sw beq j #klokcykler % af mi Antal klokcykler i gennemsnit: 4,4 Antal klokcykler i den længste ordre: 5 Forhold: 5/4,4 =,24 3

31 Case-stdy: Intel 886 arkitektren Udviklet igennem mere end 2 år nder konstant hensyntagen til bagd-kompatibilitet. 978: 886 (6 bit) 982: 8286 (6 bit, 24 bit adresserm) 985: 8386 (32 bit, 32 bit adresserm) 989: 8486 (med pipelining) 992: Pentim (sperskalar) 995: Pentim Pro (dynamisk dførelse) Nødvendigt at nderstøtte en lang række forholdsvis komplekse ordrer; desden 7 forskellige lager- adresseringsmekanismer. Pentim Pro: Kombination af PLA kodning ( RO mikrokodning med tæller. PLA: 2 mikroordrer RO: 8 mikroordrer mikroordrer) og traditionel 3

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 Digital fler-bruger telefonsvarer P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 School of: Electrical engineering Fredrik Bajers Vej 7 9220 Aalborg Øst Phone:

Læs mere

mod uautoriseret adgang

mod uautoriseret adgang DECT giver høj beskyttelse mod uautoriseret adgang jabra.com Baggrund 2 Brugen af trådløs kommunikation til stemme- og datatransmission vokser verden over. Antallet af DECT (digitalt forbedret trådløs

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Af Torben Mogensen, DIKU Der findes tusindvis af forskellige programmeringssprog, og der bliver dagligt designet nye. Men er der virkelig så stor forskel

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data Importer grossistpriser Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil importere prisliste fra en el- og/eller vvs grossist og efterfølgende beregning af salgspriser. Grosister Brdr.

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning you can Få større kontrol over og øget effektivitet i dit scannings- og kopieringsmiljø Hvad er uniflow? uniflow er en softwareplatform, der

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere