Quick Guide - se bagsiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quick Guide - se bagsiden"

Transkript

1 Vejledning for Ventilationsvagt VV53X med tryktransmitter, overvågning og alarm til procesventilation Indeholder trykmåling og tryktransmitter og overvågning med alarm i to trykområder: V530 Overvågning og tryktransmitter med indbygget tryksensor og alarm i trykområde Pa V535 Overvågning og tryktransmitter med indbygget tryksensor og alarm i trykområde Pa VV53X kan tilsluttes extern alarmlampe eller sirene, og overholder Arbejdstilsynets krav til kontrolanordning for procesudsug Quick Guide - se bagsiden

2 Indholdsfortegnelse for VV53X vejledning: Fra udgave 5524 Stykliste og Tilbehør liste. Side 2 1. Præsentation af VV53X ventilationsvagt med transmitter og alarm. Side 3 Software programmer i alle VV-modeller Side 3 2. Opbygning af VV53X. Side 4 3. Målinger med VV53X Side 4 4. Software programmer i VV53X.. Side 4 5. Justering af parametre. Side 5 6. Aktivere PIN kode..... Side 5 7. Montagevejledning for VV53X. Side 6 Tilslutningsdiagram... Side 7 8. Opsætning af Trykvagt.. Side 8 9. Tryktransmitter eller flowtransmitter. Side Slavestyring med 0-10V signal Side Tænd/sluk af ventilator med alarm... Side 8 Tekniske Data for VV53X Side 9 Parametertabel og terminaltabel for version V530 og V535 Side Indregulering VV53X... Side Justering af alarm funktion.. Side Fejlfinding Side Diagram med vigtige anvendelsesmuligheder.... Side 11 Tekniske data i VV53X.. Side 12 Stykliste og extra tilbehør... Side 12 Stykliste og tilbehør VV53X leveres med følgende stykliste: VV53X Regulator i box Måleslange PA Ø4/2 mm længde 2 m Måleslange PA Ø4/2 mm længde 20 cm 4 stk silikoneslange Ø7 mm i ca 4 cm 6 stk gummityller til at føre måleslanger ud af regulator box og kab ler 6 stk 24V stik til terminaler 1 stk VV53X vejledning Anbefalet tilbehør til VV53X Stroboskop lampe (24V) til alarm Alarmenhed (12V) med batteri-backup Alarmklokke 24V eller 230V Monteringssæt med extra 10 meter måleslange og 2 stk måleslange studse Extra gummityller til kabler og slanger Extra måleslange Ø4/2 mm til montage Extra måleslange studse FlexValve Control ApS Fægangen 6 DK 4220 Korsør Tlf Fax

3 1. Overvågning med tryktransmitter og alarm VV53X kan anbefales til bl.a. følgende: Trykvagt med alarm efter Arbejdstilsynets regler Overvågning af tryk i et udsugningsanlæg Overvågning af flow i et udsugningsanlæg Overvågning af filtre og andre ventilationskomponenter Måling af tryk i hele området Pa Måling af flow (l/s eller m 3 /h) over flowmåler med kendt K-faktor Tryktransmitter med tilpasset 0-10V udgang til trykmåling eller trykregulering Flowtransmitter med tilpasset 0-10V udgang til flowmåling eller flowregulering Omvendt tryk/flow transmitter med tilpasset 0-10V udgang til fx rumudsug regulering Overvågning og start/stop af fx ventilator med valgt tidsforsinkelse Oversigtsdiagrammet på side 11 illustrerer nogle af disse anvendelser. VV53X indeholder 2 software programmer til overvågning og tryktransmitter med alarm. Andre regulatorer i VV-programmet indeholder software til PID-regulering af frekvensomformer og til balance mellem udsug og indblæsning, samt udsugning fra laboratorie stinkskabe., som vist nedenfor i Tabel 1. Tabel 1: Oversigt over 6 styringsenheder med 18 software programmer i VV-programmet Softw. VV-modeller Prog. Tryk- Tryk- VV VV VV VV VV navn Funktion i software område styring 53X 54X 56X 57X 67X VV 68X V530 Overvåge + transmitter X X X X V535 Overvåge + transmitter X X X X V540 Spjæld on/off styring on/off X X X V545 Spjæld on/off styring on/off X X X V550 Spjæld trykregulering PID X X X V555 Spjæld trykregulering PID X X X V560 Frekvens trykregulering PID X X V565 Frekvens trykregulering PID X X V570 Balanceret udsug+indbl Kaskade X V575 Balanceret udsug+indbl Kaskade X V580 Kabine udsug regulering Kaskade X V585 Kabine udsug regulering Kaskade X V630 Flow/tryk overvågning X X V640 Spjæld on/off styring on/off X X V650 Spjæld trykregulering PID X X V660 Frekvens trykregulering PID X X V670 Balanceret udsug+indbl Kaskade X X V670 Laboratorie ventilation Kaskade X V680 Stinkskab regulering Kaskade X Effekt i 24V Trafo til spjældstyring og regulering: 2W 2W 18W 18W 18W 18W Tryksensor max. tryk (Pa) Alle VV-modeller indeholder en alarmfunktion i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav Kaskade regulering har variabelt PID-setpunkt (0-10V) beregnet fra lugeåbning eller flowmåling Side 3

4 2. Opbygning af VV53X VV53X er forsynet med 8 aktive indgange og udgange (terminal T2-T10) som beskrevet i Tekniske data på bagsiden. Den indbyggede tryksensor benyttes til trykmåling og trykregulering, og den betjenes og aflæses via et 4-cifret display. Menu-funktionen betjenes fra displayet med tilhørende 4 taster, og den giver adgang til justering og aflæsning af 8 procesparametre (parameter P0-P19). Trykmålingen kan omsættes til et 0-10V signal og til en flowmåling over en flowmåler. Alle funktioner i VV53X styres af en kraftig mikroprocessor med indbygget EE-prom, som anvendes til lagring af software programmer og indtastede procesparametre. Sammenbygning af mikroprocessor og EE-prom i én fælles komponent reducerer risikoen for tab af data. Alle vitale komponenter er godt beskyttet mod externe elektriske forstyrrelser/støj med både filtre og sikringer. Enheden er CE-mærket og EMC-testet. VV53X kan (efter ønske) opsættes med PIN-kode, til beskyttelse af valgte parameter værdier. 3. Målinger VV53X har indbygget Trykmåling via en indbygget tryksensor i måleområde og Pa. Det aktuelle tryk kan aflæses i display, når opsætningsmenuen forlades (tryk ENTER) fra parameter P10 (eller fra P19 med PIN kode). Trykmåling over en flowmåler med kendt K-faktor kan omregnes til en flowmåling i display. Flowmåler K-faktor indkodes som parameter P15 i display, og beregnet flow vises under P11. Trykmålingen og flowmåling kan fjernaflæses via en tilpasset 0-10V udgang, og dermed også anvendes som tryktransmitter til en regulator. 0-10V udgangen kan vendes modsat (inverteres) således at 10V svarer til 0 Pa tryk (eller flow). Denne funktion benyttes bl.a. til at styre rumudsug således at rumudsug + procesudsug er konstant. Parameter P12 angiver ønsket tryk (Pa) for 10V i 0-10V signal for både tryktransmitter og flowtransmitter. 4. Software programmer i VV53X Model VV53X giver adgang til følgende 2 software programmer: V530 Overvågning og tryktransmitter med alarm i trykområde Pa V535 Overvågning og tryktransmitter med alarm i trykområde Pa Disse to programmer sammenligner det målte tryk (parameter P10) med indtastede værdier for minimum tryk (P2) og maximum tryk (P3), og giver alarmsignal når trykmålingen bevæger sig udenfor dette interval mellem P2 og P3, såfremt terminal T3 er aktiveret. Alarmfunktionen kan slukkes ved at afbryde terminal T3, eller sætte parameter P2=0. Både styringsfunktion og alarmfunktion kan tændes/slukkes på terminal T4. Det målte tryk måles og vises som et tilpasset 0-10V signal på terminal T10. Dette signal kan vises modsat (inverteres) således at max tryk svarer til 0V og 10V til 0 Pa. Under parameter P11 måles flow (l/s eller m 3 /h) over en flowmåler med indkodet K-faktor. Terminal T4 har forbindelse med CTS-udgangen, med en ønsket sluk-forsinkelse (P4). Dette kan fx anvendes til at tænde og slukke en ventilator. Side4

5 5. Justering af parametre i V53X Model VV53X indeholder 2 software programmer (V530 og V535) der efter justering af et sæt procesparametre kan styre funktionerne i VV53X. Fra fabrikken er VV53X kodet med version 530 og default-værdier som vist i Tabel 2. Parametre i VV53X justeres ved først at fremkalde den ønskede parameter (P0-P19) som vist i tabel 2 på modsatte side, og dernæst trykke ENTER. Herved vises den aktuelle parameterværdi, som så kan justeres med (+) og (-)tasterne under display. Ønskede parameter-værdier registreres ved tryk på ENTER og kan endelig lagres permanent ved at vælge P10 (eller P19) og så forlade menuen med ENTER. Det anbefales at anvende følgende vejledning for justering af parametre i VV53X: 1. VV53X tilsluttes en 230 V forsyning som vist i diagram. 2. Herefter vises menu parameter P0 i display. 3. Tryk på ENTER viser værdierne 530 eller 535 i display 4. Den ønskede version (V530 til V535) vælges ved tryk på (+) og (-) tasterne, og så afslutte med ENTER. De tilgængelige parametre fremgår nu af Tabel Skift fra P0 til P2 ved at trykke to gange på (+) knappen, og dernæst tryk ENTER 6. Den ønskede P2-værdi findes med tryk på (+) og (-) tasterne og registreres med ENTER. 7. De øvrige aktive parametre i henhold til Tabel 2 eller Tabel 3 fremkaldes og justeres og registreres efter samme principper som P0-P2. 8. Det aktuelle målte tryk kan aflæses ved at vælge P10 (eller P19), og så ENTER. 9. Alle de registrerede parameter-værdier lagres permanent ved at trykke vælge parameter P10 og dernæst trykke på ENTER. Dermed forlades menuen. 10. PIN-kode kan indlæses (i P18 og P19) som vist i særlig vejledning (se nedenfor). 11. Såfremt opstår fejl i proceduren kan det være nyttigt forlade menuen fra P10, og så slukke for 230V forsyningen i 20 sek og dernæst tilslutte 230V igen. Derved genstartes VV53X. 12. Parameter P20 anvendes til igen at indsætte de oprindelige default-værdier. Justering af parametre kan udføres under drift. 6. Aktivere PIN-kode VV53X kan forsynes med en PIN-kode såfremt dette ønskes. PIN-koden vil først blive gjort aktiv såfremt ENTER-tasten holdes nede i 10 sek, efter valg af parameter P19. PIN-koden vælges og aktiveres således: 1. Parameter P18 fremkaldes i display i henhold til vejledning ovenfor 2. Tryk på ENTER, hvorved display viser 8888, eller en tidligere valgt PIN-kode 3. Det er muligt at forlade P18 ved et kort tryk på TEST tasten 4. Lysprikken (punktum) står ved 1. segment i displayet (yderst til venstre) ciffer i en ny PIN-kode indtastes ved brug af (+) og (-) taster 6. Lysprikken flyttes til 2. segment med ENTER-tast og 4. ciffer vælges efter samme princip som 1. ciffer. 8. Den samlede PIN-kode bekræftes med TEST-tasten. 9. Den nye PIN-kode aktiveres og lagres ved at flytte fra P18 til P19, og dernæst trykke TEST-knappen i 10 sek. 10. Herefter vil der kun være adgang til menuen ved brug af PIN-kode 11. Adgang til VV53X med aktiveret PIN-kode sker ved at indtaste PIN-kodens 1., 2., 3., og 4.ciffer, og dernæst trykke TEST. Brugen af PIN-kode kan evt. lettes ved at vælge 0000 som ny PIN-kode, og så blot trykke på TEST hver gang menuen startes. Side5

6 7. Montagevejledning. På de efterfølgende sider er beskrevet justering af parametre samt igangsætning af VV53X til trykvagt, tryktransmitter og slavestyring. 1. VV53X-boxen åbnes og det nødvendige antal propper presses ud af sidepladen. 2. Gummi-tyller eller forskruninger kan fastgøres i de frie huller. 3. Den lange måleslange føres ind gennem en gummi-tylle og monteres på tryk-sensorens (- )studs med et kort stykke silikone slange, og videre til målestedet. Undgå knæk på slangen! 4. Den korte måleslange monteres på tryksensorens (+)studs og føres ud af boxen. 5. Såfremt VV53X anvendes til flowmåling føres både (-) og (+) slanger til flowmålerens studse. 6. Kabler til 230V forsyning, ventilator-kontaktor og til alarmlampe føres gennem forskruninger eller gummityller ind i boxen V forsyningen forbindes som vist i diagrammet til klemme N, L og evt. PE. 8. Display på VV53X forsiden skal nu begynde at lyse 9. Terminal T3 forbindes ofte til ventilatorens kontaktor, således at T3 sluttes når ventilatoren er tilsluttet, og der ønskes overvågning og alarm. Alternativt skal T3 blot aktiveres med en lus. 10. Terminal T4 (eller T8 eller T9) skal være sluttet (med en lus eller en forbindelse til manuel eller automatisk tænd/sluk kontakt) når VV53 skal overvåge eller alarmere. 11. Alarmfunktionen aktiveres straks efter aktivering af T4 (når T3 er aktiv). 12. Den grønne lampe eller røde lampe ved siden af display skal nu begynde at lyse, når både T3 og T4 er sluttet. Dermed er alarmfunktionen aktiv og klar. 13. CTS-udgangen følger terminal T4 med tidsforsinkelse for lukke-signal. 14. Terminal T10 er en passiv 0-10 V udgang. Dette signal er proportionalt med det målte tryk (P10) (uden regulering) indenfor det valgte trykområde ( Pa eller Pa) V signalet i T10 kan også inverteres ved at sætte parameter P14 = 1. Dermed svarer 0V til øvre trykgrænse (fx 1000 Pa) og 10V vil svare ti nedre trykgrænse. 16. Terminal T7 kan forbindes til en 24V alarmlampe (max 18W) eller til en alarm-sirene. Det anbefales at først at forbinde lampen til stikket fra T7 og derefter fastgøre stikket i T7. Husk at vende fase 0 og fase + rigtigt efter diagrammet, og husk at T7 aldrig må kortsluttes. 17. Terminal T2 (ben 1 og 3) er en permanent 24V DC udgang 18. Terminal T7 og T2 kan også forbindes til alarmsirene med egen batteri-backup, som vist i separat diagram. Sirenen aktiveres både når strømforsyningen til VV53X forsvinder pga strømsvigt, og når alarmgrænserne overskrides. 19. Alarm-udgangen kan forbindes til alarmlampe eller alarmsirene med egen strømforsyning. 20. Alarm-udgangen kan også benyttes til at overvåge om VV53X er i alarm-tilstand 21. Alarmgrænser for minimalt tryk (P2) og for maximalt tryk (P3) justeres, såfremt de valgte defaultværdier ikke kan anvendes direkte. 22. Lyden i alarmfunktionen kan fjernes ved at sætte P26 = Alarmfunktionen aktiveres ca 10 sek efter at T3 sluttes (når T4 samtidigt er sluttet) 24. Alarmfunktionen kan fjernes ved at afbryde terminal T3 eller ved at sætte parameter P2= Alarmfunktionen kan afprøves ved at trykke på TEST knappen i mindst 10 sek. Det anbefales at tilslutte et (gult) blink eller sirene til en alarmudgang, for at overholde kravet om visuel eller akustisk alarm. Diagrammet viser hvordan en alarm-lampe eller alarm-sirene med batteri-backup kan forbindes til både T7 og T2, og dermed give alarm når spændingen i T2 svigter som følge af strømsvigt. Dermed opfyldes Arbejdstilsynets krav om to uafhængige strømforsyninger. Side6

7 Montage vejledning for VV53X uden batteri backup Off-set Tryksensor 1 : +24VDC max.2w 2 : intet 3 : 0V Skal være sluttet, under overvågning Ventilations motor Tryksensor T4 2 3 Skal være luset eller forbundet til kontakt Alarm lampe / sirene + 24 VDC Max 2W Gnd Tryktransmitter 1 : 0-10V Signal er proportional 2 : 0V med trykmåling eller flowmåling PE 230V AC N L N 230VAC alarmlampe eller lampe/sirene med batteri backup Montage vejledning for VV53X med batteri back-up og alarm-sirene L Off-set Tryksensor 1 : 2 : intet 3 : 0V Udgange til sirene og 12 V lampe +12V out +12V out Sirene Tryksensor T Gnd 1 : 0-10V 2 : 0V Batteri Husk at tilslutte batteri korrekt før montage PE Indgange fra T7 og T2 230V AC N L L N 230 V AC alarm-lampe

8 8. Opsætning af trykvagt 1. Den grønne lampe eller røde lampe ved siden af display skal nu begynde at lyse, når både T3 og T4 er sluttet. Dermed er alarmfunktionen aktiv og klar. 2. Terminal T10 er en passiv 0-10 V udgang. Dette signal er proportionalt med det målte tryk (P10) (uden regulering) indenfor det valgte trykområde ( Pa eller Pa) 3. Parameter P12 angiver det tryk (Pa), som svarer til 10V i 0-10V signalet i T Alarm-udgangen kan forsynes med egen strømforsyning og forbindes til alarmlampe/sirene 5. Alarmgrænser for minimalt tryk (P2) og for maximalt tryk (P3) kan justeres. 6. Den eksterne alarm på T7 kan afstilles ved tryk på TEST-knappen. 7. En alarm-relæet kan også afstilles på TEST knappen, når P arameter P21 er sat til værdi Hele alarm-funktionen kan afprøves ved tryk på TEST knap i minimum 10 sek. 9. Tryktransmitter eller flowtransmitter 0-10 V signalet i Terminal T10 er proportionalt med målt tryk eller målt flow. Når P13 = 0 fungerer Terminal T10 som tryktransmitter og med P13 = 1 som flowtransmitter. Når P14 = 0 vender signalet normalt og når P14 = 1 inverteres signalet, dvs er modsat rettet. Tryktransmitteren (P13 = 0) kan tilpasses det ønskede trykområde ved at justere P12. P12 angiver det tryk (Pa), der svarer til 10V i 0-10V signalet fra Terminal T10. (Hvis fx P12 sættes til 500 (Pa) i version V535, så vil fx 6V udgang i T10 svare til 300 Pa.) Flow transmitteren (P13 = 1) med trykmåling over en flowmåler med K-faktor P15 kan ligeledes tilpasses det ønskede trykområde ved at justere parameter P12. Signalet er proportionalt med en flow-beregning, dvs med en konstant (P15) gange kvadratroden af målt differenstryk. Flow-værdien ved 10V beregnes som K-faktor ( P15) gange kvadratroden af max-tryk som i P12. (Hvis fx P12 = 400 Pa og P15 = 45 så vil det målte flow i P11 blive beregnet udfra en max-værdi på 900 l/s. En visning på 6 V i T10 svarer derfor til et flow på 60% af 900 l/s eller 540 l/s) Tryktransmitter eller Flowtransmitter signal i T10 kan inverteres (modsat rettet) ved P14 = 1. Dermed svarer 0V til værdi i P12 og 10V til 0 Pa. Max og min grænser i P22 og P23 kan anvendes. Denne omstilling benyttes fx til styring af rumudsugning i modfase med procesudsug med konstant indblæsning. 10. Slave-styring med 0-10 V signal Signalet i terminal T10 kan ligeledes benyttes til slavestyring af spjæld eller frekvensomformer. Der kan vælges mellem et tryk-signal og et flow-signal som beskrevet ovenfor (afs. 9). Det inverterede signal (P14 = 1) i T10 kan styre rumudsugning i modfase med procesudsugning, således at summen af procesudsugning og rumudsugning er konstant- svarende til indblæsningen. Signalets bredde kan ligeledes tilpasses ved at indsætte en begrænsning på signalets min-værdi og/eller max-værdi med parametrene P22 og P23. Dette anvendes til at styre minimum og maximum luftmængder ved slave-styring af spjæld eller frekvensomformer. 11.Ventilator start/stop med alarm CTS-udgangen i VV53 kan anvendes til at starte og stoppe en ventilator. Det kan ske ved at lade en pressostat over T4 starte ventilatoren med et tryksignal, og så lade tidsforsinkelsen (P4) stoppe ventilatoren efter en ønsket tid. Ventilatoren forbindes til CTS-relæet. Tryksensoren i VV53X kan samtidigt give alarm i den periode hvor ventilatoren skal være i gang. Side8

9 Tekniske Data for VV53X Terminal Funktion Aktivering/Tilslutning Data Netsikring Beskytter mod strøm-fejl Skiftes ved over-spænding Sikring T 500 mah (5*20 mm) Tryksensor Tryk/vakuum måling Max tilladeligt tryk/vakuum Pa tryk/vakuum Tryksensor Temperatur drift 4 Pa/grd. C fra 20 grd. C Tryksensor Nulpunkts forskydning Offset +-10 Pa i område Pa +-50 Pa i område Pa Trafo Transformer 230V til 24V Regulering og alarmlampe 24V DC 2W Boxen Tæthedsklasse IP54 Gummi-tyller anvendes Boxen er IP54 tæthed Boxen Mål/ Dimension (h*b*d) 130*130*75 mm Parameter tabel iv530/v535 Par. Betydning V530 V535 Forklaring/Action Område Def. Område Def Def. står for Default værdi (fra fabrik) P0 VV-version indikator Vælger version VV530 eller VV535 P2 Min. grænse tryk-alarm Alarm ved for lavt tryk (P10<P2) P3 Max. grænse tryk-alarm Alarm ved for højt tryk (P10>P3) P4 Sluk forsinkelse (sek) Tid (i sek) fra sluk-signal til udførelse P10 Viser aktuelt tryk Viser den målte t ryk-diff. i tryksensor. Indtastede P-værdier lagres m. ENTER P11 Viser flow(l/s) i måler Flow fra K-faktor og tryk-diff. (Pa) P12 Ønsket tryk ved 10V Tryk (Pa) ved 10V i 0-10V signal P13 Valg mellem tryk eller flow som 0-10V signal 0 og og = tryksignal på udgang T10 1 = flowsignal på udgang T10 P14 Omstilling til inverteret (modsat) 0-10V signal 0 og og = normal 0-10V signal i udgang T10 1 = modsat 0 10V signal i udgang T10 P15 K-faktor for Flowmåler 1-500l/s 45l/s 1-500l/s 45l/s K-faktor for modstand i Flowmåler P18 Opsætning af PIN-kode PIN-kode indtastes et ciffer af gangen P19 Viser aktuelt tryk Ny PIN-kode lagres m. TEST i 10 sek. P20 Reset til Default-værdi Parametre tilbage til default værdier Anvendes efter afbrydelse el. nedbrud P21 Afstiller Alarm-relæ ved tryk på TEST-knap 0 og og = afstiller ikke alarmrelæ på TEST 1 = afstiller alarmrelæ på TEST knap P22 Min. grænse i 0-10V Min. grænse i 0-10V udgang (10=1V) P23 Max. grænse i 0-10V Max. grænse 0-10V udgang (100=10V) P26 Ønskes lyd i alarmfunktion frakoblet? 0 og og = lyd ikke frakoblet (=lyd ved alarm) 1 = lyd ved alarm frakobles Terminal tabel i V530/V535 Terminal Funktion Aktivering/Tilslutning Anvendelse og justering 230V indg. 230 V Forsyn til VV53X Tilsluttes altid. Tryksensor Nulpunkts forskydning Justeres på stort potmeter Drejes indtil display viser 2-5 Pa Alarm udgang CTS udg. Til uafhængig strømforsyning Åbne/lukke udgang Alarm med uafhængig strømforsyn. el batteribackup Følger terminal T4, T8 eller T9 med 7: COM 8: NC udgang 9: NO udgang 4: COM 5: NC udgang tidsforsinkelse P4 6: NO udgang T2 udgang 24V DC forsyning Konstant 24V forsyning Forsyning til alarm sirene T3 indgang Start/stop for alarmfunk. 3 sluttes af ventilator el. lus Start/stop af alarmfunktion T4 indgang Start af styring+alarm Tilsluttes manuel kontakt, lus, Start/stop af styringsfunktion T7 udgang Alarm udgang til Aktiveres med både T3 og T4 24 V lampe/sirene samt P10<P2 eller P10>P3. T10 udg. Tryktransmitter Viser 0-10V signal proportional med målt tryk Husk at vende + og som diagram T7 må aldrig kortsluttes Side9

10 12. Indregulering Start/stop af alarm Alarmfunktionen er aktiv når T3 er sluttet, normalt via ventilatorens start-relæ. Alarmfunktionen kan evt startes/stoppes via forsyningsspændingen til VV53X (230V), sammen med ventilatoren, såfremt ventilatoren ikke er forsynet med startrelæ. T3 skal så være luset. De valgte alarmgrænser for minimalt undertryk (P2) og for maximalt undertryk (P3) kan justeres i forhold til de målte tryk i den ønskede driftssituation. Når trykket kommer udenfor dette interval mellem P2 og P3 så aktiveres alarmen. Alarmsignalet kan benyttes til at starte en 24V alarmlampe eller alarmklokke (i T7) og en 230V alarmklokke, eller en alarmsirene med batteribackup. Alarm-funktionens eksterne lamper/sirener kan stoppes ved kort tryk på TEST/RESET. En alarm grænse kan sættes ud af funktion ved at sætte nedre grænse P2 = 0 eller ved at sætte øvre grænse P3 = max værdi i området, dvs. sætte P3 = 1000 for V535 og P3 = 9999 i V530. Tryktransmitter og Flowtransmitter Udgang T10 anvendes som Tryktransmitter med 0-10V signal. Øvre og nedre grænser kan justeres i P22 og P23. P12 justeres til ønsket tryk ved 10V grænsen. 0-10V signalet kan vendes modsat (inverteres) således at 0V svarer til max. tryk. Udgang 10 kan også anvendes til Flowtransmitter. på basis af K-faktor i P15. Flowmåling over en flowmåler med kendt K-faktor kan aflæses direkte under P Justering og afprøvning Tryksensoren er justeret og kalibreret fra fabrikken. Tryksensoren kan nulstilles igen efter følgende procedure: 1. Fjern trykslangerne fra trykstudse på boxen 2. Vælg parameter P10 og tryk (+)-knappen på boxen i 10 sek 3. Dernæst vises 0 (Pa) i display. Nulpunktet kan maximalt flyttes 10% af måleområdet eller max. 200 P a. Alarm-signalet afprøves ved at trykke på TEST-knappen i 10 sek. Derved aktiveres alle alarmfunktioner, inklusiv alarmen i T7 og i Alarm-kontakten. Alarm-funktionens eksterne lamper/sirener på T7 kan afstilles ved kort tryk på TEST-knappen. Afstilling af alarm-relæet kræver dog at parameter P21 = Fejlfinding I tilfælde af alarm skal ventilationsanlægget straks undersøges af kvalificeret personale. Det anbefales dog at gennemgå nedenstående check-punkter forud for tilkald:. Alarmfunktionen (grøn lampe) er slukket fordi T3 eller T4 ikke er sluttet Styringen er afbrudt fordi T4 ikke er sluttet Tryksensoren måler upræcist fordi sensoren ikke er kalibreret korrekt (se ovenfor) Trykmålingen er afbrudt eller upræcis fordi der er knæk på måleslanger Alarmfunktionen aktiveres uden grund fordi der er knæk på måleslanger Alarmfunktionen aktiveres uden grund fordi alarmgrænserne P2/P3 er for snævre 0-10V signalet i T10 er utilfredsstillende fordi max-grænsen ikke er justeret (P12) 0-10V signalet i T10 er utilfredsstillende fordi der ikke er valgt flow eller tryk (P13) Lyset i display er slukket fordi sikringen i strømforsyningen skal skiftes. Husk at afbryde 230V forsyningen før VV-boxen åbnes. Side10

11 Side19

12 Quick Guide for installation og indregulering af: Trykvagt VV53X i version V530 og V535 med overvågning og alarm og tryktransmitter i område Pa Trin Installation Side Udført Nr. Klargøring: 1 * VV53X boxen fastgøres * Måleslangerne føres ind i box og fastgøres på tryksensor studse * 230V forsyning føres til fase L og fase N og evt. PE 6-7 Forbinde terminaler: 4 * Terminal T3 aktiveres med lus eller med kontakt fra ventilator * Terminal T4 aktiveres med en lus eller on/off kontakt Terminal T7 udgang kan forbindes til en 24V alarm lampe Alarm-relæ kan forbindes til 230 forsyning med sirene eller lampe T10 udgang (0-10Vsignal) forbindes til overvågning eller spjæld Terminal T2 udgang kan benyttes som 24V forsyning (2W) 6-7 Indstilling af parametre uden luft 10 * Lys i rød el. grøn lampe ved display når 230V forsyning tændes 8 11 * P0 vælges til V530 ( Pa) eller V535 ( Pa) * Tryksensorens nulpunkt aflæses med frie trykslanger i P * Tryksensorens nulpunkt kan justeres ved at trykke (+)knap i 10 sek P12 vælges til ønsket tryk ved 10V i 0-10V signal i udgang T P13 vælges Trykmåling (=0) eller Flowmåling (= 1) i udgang T P14 vælges Normalt (=0) eller Inverteret (=1) signal i udgang T P15 vælges til K-værdi for evt. flowmåler til Flow-visning i P P21 kan justeres til afstilling af Alarm-relæ på TEST 8 19 P22 kan justere nedre grænse i 0 10V udgangen (med 1 decimal) 8 20 P23 kan justere øvre grænse i 0-10V udgangen (med 1 decimal) 8 21 P26 kan anvendes til at frakoble lydsignalet i alarmfunktionen 8 22 * P10 vælges som afslutning for at gemme alle parameter justeringer 8 Indregulering med luft 23 * Måleslanger føres fra VV-box til kanal eller til flowmåler * Anlægget startes og trykmålingen i P10 aflæses over en periode * Alarmgrænserne afprøves og evt. justeres Aktivering af alarm afprøves på TEST knap i 10 sek Afstilling af alarm afprøves ved kort tryk på TEST knap 10 (*) betyder at aktiviteten er vigtig og derfor altid bør checkes eller udføres. Sidetal henviser til beskrivelser og diagrammer i den komplette Manual for VV53X

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

VENTILATIONSAUTOMATIK

VENTILATIONSAUTOMATIK VENTILATIONSAUTOMATIK GEOVENT tilbyder et stort udvalg indenfor ventilationsautomatik Lovpligtig alarmgiver lever op til Arbejdstilsynets krav og gør brugeren opmærksom ved fejl på ventilationsanlægget.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere