Quick Guide - se bagsiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quick Guide - se bagsiden"

Transkript

1 Vejledning for Ventilationsvagt VV53X med tryktransmitter, overvågning og alarm til procesventilation Indeholder trykmåling og tryktransmitter og overvågning med alarm i to trykområder: V530 Overvågning og tryktransmitter med indbygget tryksensor og alarm i trykområde Pa V535 Overvågning og tryktransmitter med indbygget tryksensor og alarm i trykområde Pa VV53X kan tilsluttes extern alarmlampe eller sirene, og overholder Arbejdstilsynets krav til kontrolanordning for procesudsug Quick Guide - se bagsiden

2 Indholdsfortegnelse for VV53X vejledning: Fra udgave 5524 Stykliste og Tilbehør liste. Side 2 1. Præsentation af VV53X ventilationsvagt med transmitter og alarm. Side 3 Software programmer i alle VV-modeller Side 3 2. Opbygning af VV53X. Side 4 3. Målinger med VV53X Side 4 4. Software programmer i VV53X.. Side 4 5. Justering af parametre. Side 5 6. Aktivere PIN kode..... Side 5 7. Montagevejledning for VV53X. Side 6 Tilslutningsdiagram... Side 7 8. Opsætning af Trykvagt.. Side 8 9. Tryktransmitter eller flowtransmitter. Side Slavestyring med 0-10V signal Side Tænd/sluk af ventilator med alarm... Side 8 Tekniske Data for VV53X Side 9 Parametertabel og terminaltabel for version V530 og V535 Side Indregulering VV53X... Side Justering af alarm funktion.. Side Fejlfinding Side Diagram med vigtige anvendelsesmuligheder.... Side 11 Tekniske data i VV53X.. Side 12 Stykliste og extra tilbehør... Side 12 Stykliste og tilbehør VV53X leveres med følgende stykliste: VV53X Regulator i box Måleslange PA Ø4/2 mm længde 2 m Måleslange PA Ø4/2 mm længde 20 cm 4 stk silikoneslange Ø7 mm i ca 4 cm 6 stk gummityller til at føre måleslanger ud af regulator box og kab ler 6 stk 24V stik til terminaler 1 stk VV53X vejledning Anbefalet tilbehør til VV53X Stroboskop lampe (24V) til alarm Alarmenhed (12V) med batteri-backup Alarmklokke 24V eller 230V Monteringssæt med extra 10 meter måleslange og 2 stk måleslange studse Extra gummityller til kabler og slanger Extra måleslange Ø4/2 mm til montage Extra måleslange studse FlexValve Control ApS Fægangen 6 DK 4220 Korsør Tlf Fax

3 1. Overvågning med tryktransmitter og alarm VV53X kan anbefales til bl.a. følgende: Trykvagt med alarm efter Arbejdstilsynets regler Overvågning af tryk i et udsugningsanlæg Overvågning af flow i et udsugningsanlæg Overvågning af filtre og andre ventilationskomponenter Måling af tryk i hele området Pa Måling af flow (l/s eller m 3 /h) over flowmåler med kendt K-faktor Tryktransmitter med tilpasset 0-10V udgang til trykmåling eller trykregulering Flowtransmitter med tilpasset 0-10V udgang til flowmåling eller flowregulering Omvendt tryk/flow transmitter med tilpasset 0-10V udgang til fx rumudsug regulering Overvågning og start/stop af fx ventilator med valgt tidsforsinkelse Oversigtsdiagrammet på side 11 illustrerer nogle af disse anvendelser. VV53X indeholder 2 software programmer til overvågning og tryktransmitter med alarm. Andre regulatorer i VV-programmet indeholder software til PID-regulering af frekvensomformer og til balance mellem udsug og indblæsning, samt udsugning fra laboratorie stinkskabe., som vist nedenfor i Tabel 1. Tabel 1: Oversigt over 6 styringsenheder med 18 software programmer i VV-programmet Softw. VV-modeller Prog. Tryk- Tryk- VV VV VV VV VV navn Funktion i software område styring 53X 54X 56X 57X 67X VV 68X V530 Overvåge + transmitter X X X X V535 Overvåge + transmitter X X X X V540 Spjæld on/off styring on/off X X X V545 Spjæld on/off styring on/off X X X V550 Spjæld trykregulering PID X X X V555 Spjæld trykregulering PID X X X V560 Frekvens trykregulering PID X X V565 Frekvens trykregulering PID X X V570 Balanceret udsug+indbl Kaskade X V575 Balanceret udsug+indbl Kaskade X V580 Kabine udsug regulering Kaskade X V585 Kabine udsug regulering Kaskade X V630 Flow/tryk overvågning X X V640 Spjæld on/off styring on/off X X V650 Spjæld trykregulering PID X X V660 Frekvens trykregulering PID X X V670 Balanceret udsug+indbl Kaskade X X V670 Laboratorie ventilation Kaskade X V680 Stinkskab regulering Kaskade X Effekt i 24V Trafo til spjældstyring og regulering: 2W 2W 18W 18W 18W 18W Tryksensor max. tryk (Pa) Alle VV-modeller indeholder en alarmfunktion i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav Kaskade regulering har variabelt PID-setpunkt (0-10V) beregnet fra lugeåbning eller flowmåling Side 3

4 2. Opbygning af VV53X VV53X er forsynet med 8 aktive indgange og udgange (terminal T2-T10) som beskrevet i Tekniske data på bagsiden. Den indbyggede tryksensor benyttes til trykmåling og trykregulering, og den betjenes og aflæses via et 4-cifret display. Menu-funktionen betjenes fra displayet med tilhørende 4 taster, og den giver adgang til justering og aflæsning af 8 procesparametre (parameter P0-P19). Trykmålingen kan omsættes til et 0-10V signal og til en flowmåling over en flowmåler. Alle funktioner i VV53X styres af en kraftig mikroprocessor med indbygget EE-prom, som anvendes til lagring af software programmer og indtastede procesparametre. Sammenbygning af mikroprocessor og EE-prom i én fælles komponent reducerer risikoen for tab af data. Alle vitale komponenter er godt beskyttet mod externe elektriske forstyrrelser/støj med både filtre og sikringer. Enheden er CE-mærket og EMC-testet. VV53X kan (efter ønske) opsættes med PIN-kode, til beskyttelse af valgte parameter værdier. 3. Målinger VV53X har indbygget Trykmåling via en indbygget tryksensor i måleområde og Pa. Det aktuelle tryk kan aflæses i display, når opsætningsmenuen forlades (tryk ENTER) fra parameter P10 (eller fra P19 med PIN kode). Trykmåling over en flowmåler med kendt K-faktor kan omregnes til en flowmåling i display. Flowmåler K-faktor indkodes som parameter P15 i display, og beregnet flow vises under P11. Trykmålingen og flowmåling kan fjernaflæses via en tilpasset 0-10V udgang, og dermed også anvendes som tryktransmitter til en regulator. 0-10V udgangen kan vendes modsat (inverteres) således at 10V svarer til 0 Pa tryk (eller flow). Denne funktion benyttes bl.a. til at styre rumudsug således at rumudsug + procesudsug er konstant. Parameter P12 angiver ønsket tryk (Pa) for 10V i 0-10V signal for både tryktransmitter og flowtransmitter. 4. Software programmer i VV53X Model VV53X giver adgang til følgende 2 software programmer: V530 Overvågning og tryktransmitter med alarm i trykområde Pa V535 Overvågning og tryktransmitter med alarm i trykområde Pa Disse to programmer sammenligner det målte tryk (parameter P10) med indtastede værdier for minimum tryk (P2) og maximum tryk (P3), og giver alarmsignal når trykmålingen bevæger sig udenfor dette interval mellem P2 og P3, såfremt terminal T3 er aktiveret. Alarmfunktionen kan slukkes ved at afbryde terminal T3, eller sætte parameter P2=0. Både styringsfunktion og alarmfunktion kan tændes/slukkes på terminal T4. Det målte tryk måles og vises som et tilpasset 0-10V signal på terminal T10. Dette signal kan vises modsat (inverteres) således at max tryk svarer til 0V og 10V til 0 Pa. Under parameter P11 måles flow (l/s eller m 3 /h) over en flowmåler med indkodet K-faktor. Terminal T4 har forbindelse med CTS-udgangen, med en ønsket sluk-forsinkelse (P4). Dette kan fx anvendes til at tænde og slukke en ventilator. Side4

5 5. Justering af parametre i V53X Model VV53X indeholder 2 software programmer (V530 og V535) der efter justering af et sæt procesparametre kan styre funktionerne i VV53X. Fra fabrikken er VV53X kodet med version 530 og default-værdier som vist i Tabel 2. Parametre i VV53X justeres ved først at fremkalde den ønskede parameter (P0-P19) som vist i tabel 2 på modsatte side, og dernæst trykke ENTER. Herved vises den aktuelle parameterværdi, som så kan justeres med (+) og (-)tasterne under display. Ønskede parameter-værdier registreres ved tryk på ENTER og kan endelig lagres permanent ved at vælge P10 (eller P19) og så forlade menuen med ENTER. Det anbefales at anvende følgende vejledning for justering af parametre i VV53X: 1. VV53X tilsluttes en 230 V forsyning som vist i diagram. 2. Herefter vises menu parameter P0 i display. 3. Tryk på ENTER viser værdierne 530 eller 535 i display 4. Den ønskede version (V530 til V535) vælges ved tryk på (+) og (-) tasterne, og så afslutte med ENTER. De tilgængelige parametre fremgår nu af Tabel Skift fra P0 til P2 ved at trykke to gange på (+) knappen, og dernæst tryk ENTER 6. Den ønskede P2-værdi findes med tryk på (+) og (-) tasterne og registreres med ENTER. 7. De øvrige aktive parametre i henhold til Tabel 2 eller Tabel 3 fremkaldes og justeres og registreres efter samme principper som P0-P2. 8. Det aktuelle målte tryk kan aflæses ved at vælge P10 (eller P19), og så ENTER. 9. Alle de registrerede parameter-værdier lagres permanent ved at trykke vælge parameter P10 og dernæst trykke på ENTER. Dermed forlades menuen. 10. PIN-kode kan indlæses (i P18 og P19) som vist i særlig vejledning (se nedenfor). 11. Såfremt opstår fejl i proceduren kan det være nyttigt forlade menuen fra P10, og så slukke for 230V forsyningen i 20 sek og dernæst tilslutte 230V igen. Derved genstartes VV53X. 12. Parameter P20 anvendes til igen at indsætte de oprindelige default-værdier. Justering af parametre kan udføres under drift. 6. Aktivere PIN-kode VV53X kan forsynes med en PIN-kode såfremt dette ønskes. PIN-koden vil først blive gjort aktiv såfremt ENTER-tasten holdes nede i 10 sek, efter valg af parameter P19. PIN-koden vælges og aktiveres således: 1. Parameter P18 fremkaldes i display i henhold til vejledning ovenfor 2. Tryk på ENTER, hvorved display viser 8888, eller en tidligere valgt PIN-kode 3. Det er muligt at forlade P18 ved et kort tryk på TEST tasten 4. Lysprikken (punktum) står ved 1. segment i displayet (yderst til venstre) ciffer i en ny PIN-kode indtastes ved brug af (+) og (-) taster 6. Lysprikken flyttes til 2. segment med ENTER-tast og 4. ciffer vælges efter samme princip som 1. ciffer. 8. Den samlede PIN-kode bekræftes med TEST-tasten. 9. Den nye PIN-kode aktiveres og lagres ved at flytte fra P18 til P19, og dernæst trykke TEST-knappen i 10 sek. 10. Herefter vil der kun være adgang til menuen ved brug af PIN-kode 11. Adgang til VV53X med aktiveret PIN-kode sker ved at indtaste PIN-kodens 1., 2., 3., og 4.ciffer, og dernæst trykke TEST. Brugen af PIN-kode kan evt. lettes ved at vælge 0000 som ny PIN-kode, og så blot trykke på TEST hver gang menuen startes. Side5

6 7. Montagevejledning. På de efterfølgende sider er beskrevet justering af parametre samt igangsætning af VV53X til trykvagt, tryktransmitter og slavestyring. 1. VV53X-boxen åbnes og det nødvendige antal propper presses ud af sidepladen. 2. Gummi-tyller eller forskruninger kan fastgøres i de frie huller. 3. Den lange måleslange føres ind gennem en gummi-tylle og monteres på tryk-sensorens (- )studs med et kort stykke silikone slange, og videre til målestedet. Undgå knæk på slangen! 4. Den korte måleslange monteres på tryksensorens (+)studs og føres ud af boxen. 5. Såfremt VV53X anvendes til flowmåling føres både (-) og (+) slanger til flowmålerens studse. 6. Kabler til 230V forsyning, ventilator-kontaktor og til alarmlampe føres gennem forskruninger eller gummityller ind i boxen V forsyningen forbindes som vist i diagrammet til klemme N, L og evt. PE. 8. Display på VV53X forsiden skal nu begynde at lyse 9. Terminal T3 forbindes ofte til ventilatorens kontaktor, således at T3 sluttes når ventilatoren er tilsluttet, og der ønskes overvågning og alarm. Alternativt skal T3 blot aktiveres med en lus. 10. Terminal T4 (eller T8 eller T9) skal være sluttet (med en lus eller en forbindelse til manuel eller automatisk tænd/sluk kontakt) når VV53 skal overvåge eller alarmere. 11. Alarmfunktionen aktiveres straks efter aktivering af T4 (når T3 er aktiv). 12. Den grønne lampe eller røde lampe ved siden af display skal nu begynde at lyse, når både T3 og T4 er sluttet. Dermed er alarmfunktionen aktiv og klar. 13. CTS-udgangen følger terminal T4 med tidsforsinkelse for lukke-signal. 14. Terminal T10 er en passiv 0-10 V udgang. Dette signal er proportionalt med det målte tryk (P10) (uden regulering) indenfor det valgte trykområde ( Pa eller Pa) V signalet i T10 kan også inverteres ved at sætte parameter P14 = 1. Dermed svarer 0V til øvre trykgrænse (fx 1000 Pa) og 10V vil svare ti nedre trykgrænse. 16. Terminal T7 kan forbindes til en 24V alarmlampe (max 18W) eller til en alarm-sirene. Det anbefales at først at forbinde lampen til stikket fra T7 og derefter fastgøre stikket i T7. Husk at vende fase 0 og fase + rigtigt efter diagrammet, og husk at T7 aldrig må kortsluttes. 17. Terminal T2 (ben 1 og 3) er en permanent 24V DC udgang 18. Terminal T7 og T2 kan også forbindes til alarmsirene med egen batteri-backup, som vist i separat diagram. Sirenen aktiveres både når strømforsyningen til VV53X forsvinder pga strømsvigt, og når alarmgrænserne overskrides. 19. Alarm-udgangen kan forbindes til alarmlampe eller alarmsirene med egen strømforsyning. 20. Alarm-udgangen kan også benyttes til at overvåge om VV53X er i alarm-tilstand 21. Alarmgrænser for minimalt tryk (P2) og for maximalt tryk (P3) justeres, såfremt de valgte defaultværdier ikke kan anvendes direkte. 22. Lyden i alarmfunktionen kan fjernes ved at sætte P26 = Alarmfunktionen aktiveres ca 10 sek efter at T3 sluttes (når T4 samtidigt er sluttet) 24. Alarmfunktionen kan fjernes ved at afbryde terminal T3 eller ved at sætte parameter P2= Alarmfunktionen kan afprøves ved at trykke på TEST knappen i mindst 10 sek. Det anbefales at tilslutte et (gult) blink eller sirene til en alarmudgang, for at overholde kravet om visuel eller akustisk alarm. Diagrammet viser hvordan en alarm-lampe eller alarm-sirene med batteri-backup kan forbindes til både T7 og T2, og dermed give alarm når spændingen i T2 svigter som følge af strømsvigt. Dermed opfyldes Arbejdstilsynets krav om to uafhængige strømforsyninger. Side6

7 Montage vejledning for VV53X uden batteri backup Off-set Tryksensor 1 : +24VDC max.2w 2 : intet 3 : 0V Skal være sluttet, under overvågning Ventilations motor Tryksensor T4 2 3 Skal være luset eller forbundet til kontakt Alarm lampe / sirene + 24 VDC Max 2W Gnd Tryktransmitter 1 : 0-10V Signal er proportional 2 : 0V med trykmåling eller flowmåling PE 230V AC N L N 230VAC alarmlampe eller lampe/sirene med batteri backup Montage vejledning for VV53X med batteri back-up og alarm-sirene L Off-set Tryksensor 1 : 2 : intet 3 : 0V Udgange til sirene og 12 V lampe +12V out +12V out Sirene Tryksensor T Gnd 1 : 0-10V 2 : 0V Batteri Husk at tilslutte batteri korrekt før montage PE Indgange fra T7 og T2 230V AC N L L N 230 V AC alarm-lampe

8 8. Opsætning af trykvagt 1. Den grønne lampe eller røde lampe ved siden af display skal nu begynde at lyse, når både T3 og T4 er sluttet. Dermed er alarmfunktionen aktiv og klar. 2. Terminal T10 er en passiv 0-10 V udgang. Dette signal er proportionalt med det målte tryk (P10) (uden regulering) indenfor det valgte trykområde ( Pa eller Pa) 3. Parameter P12 angiver det tryk (Pa), som svarer til 10V i 0-10V signalet i T Alarm-udgangen kan forsynes med egen strømforsyning og forbindes til alarmlampe/sirene 5. Alarmgrænser for minimalt tryk (P2) og for maximalt tryk (P3) kan justeres. 6. Den eksterne alarm på T7 kan afstilles ved tryk på TEST-knappen. 7. En alarm-relæet kan også afstilles på TEST knappen, når P arameter P21 er sat til værdi Hele alarm-funktionen kan afprøves ved tryk på TEST knap i minimum 10 sek. 9. Tryktransmitter eller flowtransmitter 0-10 V signalet i Terminal T10 er proportionalt med målt tryk eller målt flow. Når P13 = 0 fungerer Terminal T10 som tryktransmitter og med P13 = 1 som flowtransmitter. Når P14 = 0 vender signalet normalt og når P14 = 1 inverteres signalet, dvs er modsat rettet. Tryktransmitteren (P13 = 0) kan tilpasses det ønskede trykområde ved at justere P12. P12 angiver det tryk (Pa), der svarer til 10V i 0-10V signalet fra Terminal T10. (Hvis fx P12 sættes til 500 (Pa) i version V535, så vil fx 6V udgang i T10 svare til 300 Pa.) Flow transmitteren (P13 = 1) med trykmåling over en flowmåler med K-faktor P15 kan ligeledes tilpasses det ønskede trykområde ved at justere parameter P12. Signalet er proportionalt med en flow-beregning, dvs med en konstant (P15) gange kvadratroden af målt differenstryk. Flow-værdien ved 10V beregnes som K-faktor ( P15) gange kvadratroden af max-tryk som i P12. (Hvis fx P12 = 400 Pa og P15 = 45 så vil det målte flow i P11 blive beregnet udfra en max-værdi på 900 l/s. En visning på 6 V i T10 svarer derfor til et flow på 60% af 900 l/s eller 540 l/s) Tryktransmitter eller Flowtransmitter signal i T10 kan inverteres (modsat rettet) ved P14 = 1. Dermed svarer 0V til værdi i P12 og 10V til 0 Pa. Max og min grænser i P22 og P23 kan anvendes. Denne omstilling benyttes fx til styring af rumudsugning i modfase med procesudsug med konstant indblæsning. 10. Slave-styring med 0-10 V signal Signalet i terminal T10 kan ligeledes benyttes til slavestyring af spjæld eller frekvensomformer. Der kan vælges mellem et tryk-signal og et flow-signal som beskrevet ovenfor (afs. 9). Det inverterede signal (P14 = 1) i T10 kan styre rumudsugning i modfase med procesudsugning, således at summen af procesudsugning og rumudsugning er konstant- svarende til indblæsningen. Signalets bredde kan ligeledes tilpasses ved at indsætte en begrænsning på signalets min-værdi og/eller max-værdi med parametrene P22 og P23. Dette anvendes til at styre minimum og maximum luftmængder ved slave-styring af spjæld eller frekvensomformer. 11.Ventilator start/stop med alarm CTS-udgangen i VV53 kan anvendes til at starte og stoppe en ventilator. Det kan ske ved at lade en pressostat over T4 starte ventilatoren med et tryksignal, og så lade tidsforsinkelsen (P4) stoppe ventilatoren efter en ønsket tid. Ventilatoren forbindes til CTS-relæet. Tryksensoren i VV53X kan samtidigt give alarm i den periode hvor ventilatoren skal være i gang. Side8

9 Tekniske Data for VV53X Terminal Funktion Aktivering/Tilslutning Data Netsikring Beskytter mod strøm-fejl Skiftes ved over-spænding Sikring T 500 mah (5*20 mm) Tryksensor Tryk/vakuum måling Max tilladeligt tryk/vakuum Pa tryk/vakuum Tryksensor Temperatur drift 4 Pa/grd. C fra 20 grd. C Tryksensor Nulpunkts forskydning Offset +-10 Pa i område Pa +-50 Pa i område Pa Trafo Transformer 230V til 24V Regulering og alarmlampe 24V DC 2W Boxen Tæthedsklasse IP54 Gummi-tyller anvendes Boxen er IP54 tæthed Boxen Mål/ Dimension (h*b*d) 130*130*75 mm Parameter tabel iv530/v535 Par. Betydning V530 V535 Forklaring/Action Område Def. Område Def Def. står for Default værdi (fra fabrik) P0 VV-version indikator Vælger version VV530 eller VV535 P2 Min. grænse tryk-alarm Alarm ved for lavt tryk (P10<P2) P3 Max. grænse tryk-alarm Alarm ved for højt tryk (P10>P3) P4 Sluk forsinkelse (sek) Tid (i sek) fra sluk-signal til udførelse P10 Viser aktuelt tryk Viser den målte t ryk-diff. i tryksensor. Indtastede P-værdier lagres m. ENTER P11 Viser flow(l/s) i måler Flow fra K-faktor og tryk-diff. (Pa) P12 Ønsket tryk ved 10V Tryk (Pa) ved 10V i 0-10V signal P13 Valg mellem tryk eller flow som 0-10V signal 0 og og = tryksignal på udgang T10 1 = flowsignal på udgang T10 P14 Omstilling til inverteret (modsat) 0-10V signal 0 og og = normal 0-10V signal i udgang T10 1 = modsat 0 10V signal i udgang T10 P15 K-faktor for Flowmåler 1-500l/s 45l/s 1-500l/s 45l/s K-faktor for modstand i Flowmåler P18 Opsætning af PIN-kode PIN-kode indtastes et ciffer af gangen P19 Viser aktuelt tryk Ny PIN-kode lagres m. TEST i 10 sek. P20 Reset til Default-værdi Parametre tilbage til default værdier Anvendes efter afbrydelse el. nedbrud P21 Afstiller Alarm-relæ ved tryk på TEST-knap 0 og og = afstiller ikke alarmrelæ på TEST 1 = afstiller alarmrelæ på TEST knap P22 Min. grænse i 0-10V Min. grænse i 0-10V udgang (10=1V) P23 Max. grænse i 0-10V Max. grænse 0-10V udgang (100=10V) P26 Ønskes lyd i alarmfunktion frakoblet? 0 og og = lyd ikke frakoblet (=lyd ved alarm) 1 = lyd ved alarm frakobles Terminal tabel i V530/V535 Terminal Funktion Aktivering/Tilslutning Anvendelse og justering 230V indg. 230 V Forsyn til VV53X Tilsluttes altid. Tryksensor Nulpunkts forskydning Justeres på stort potmeter Drejes indtil display viser 2-5 Pa Alarm udgang CTS udg. Til uafhængig strømforsyning Åbne/lukke udgang Alarm med uafhængig strømforsyn. el batteribackup Følger terminal T4, T8 eller T9 med 7: COM 8: NC udgang 9: NO udgang 4: COM 5: NC udgang tidsforsinkelse P4 6: NO udgang T2 udgang 24V DC forsyning Konstant 24V forsyning Forsyning til alarm sirene T3 indgang Start/stop for alarmfunk. 3 sluttes af ventilator el. lus Start/stop af alarmfunktion T4 indgang Start af styring+alarm Tilsluttes manuel kontakt, lus, Start/stop af styringsfunktion T7 udgang Alarm udgang til Aktiveres med både T3 og T4 24 V lampe/sirene samt P10<P2 eller P10>P3. T10 udg. Tryktransmitter Viser 0-10V signal proportional med målt tryk Husk at vende + og som diagram T7 må aldrig kortsluttes Side9

10 12. Indregulering Start/stop af alarm Alarmfunktionen er aktiv når T3 er sluttet, normalt via ventilatorens start-relæ. Alarmfunktionen kan evt startes/stoppes via forsyningsspændingen til VV53X (230V), sammen med ventilatoren, såfremt ventilatoren ikke er forsynet med startrelæ. T3 skal så være luset. De valgte alarmgrænser for minimalt undertryk (P2) og for maximalt undertryk (P3) kan justeres i forhold til de målte tryk i den ønskede driftssituation. Når trykket kommer udenfor dette interval mellem P2 og P3 så aktiveres alarmen. Alarmsignalet kan benyttes til at starte en 24V alarmlampe eller alarmklokke (i T7) og en 230V alarmklokke, eller en alarmsirene med batteribackup. Alarm-funktionens eksterne lamper/sirener kan stoppes ved kort tryk på TEST/RESET. En alarm grænse kan sættes ud af funktion ved at sætte nedre grænse P2 = 0 eller ved at sætte øvre grænse P3 = max værdi i området, dvs. sætte P3 = 1000 for V535 og P3 = 9999 i V530. Tryktransmitter og Flowtransmitter Udgang T10 anvendes som Tryktransmitter med 0-10V signal. Øvre og nedre grænser kan justeres i P22 og P23. P12 justeres til ønsket tryk ved 10V grænsen. 0-10V signalet kan vendes modsat (inverteres) således at 0V svarer til max. tryk. Udgang 10 kan også anvendes til Flowtransmitter. på basis af K-faktor i P15. Flowmåling over en flowmåler med kendt K-faktor kan aflæses direkte under P Justering og afprøvning Tryksensoren er justeret og kalibreret fra fabrikken. Tryksensoren kan nulstilles igen efter følgende procedure: 1. Fjern trykslangerne fra trykstudse på boxen 2. Vælg parameter P10 og tryk (+)-knappen på boxen i 10 sek 3. Dernæst vises 0 (Pa) i display. Nulpunktet kan maximalt flyttes 10% af måleområdet eller max. 200 P a. Alarm-signalet afprøves ved at trykke på TEST-knappen i 10 sek. Derved aktiveres alle alarmfunktioner, inklusiv alarmen i T7 og i Alarm-kontakten. Alarm-funktionens eksterne lamper/sirener på T7 kan afstilles ved kort tryk på TEST-knappen. Afstilling af alarm-relæet kræver dog at parameter P21 = Fejlfinding I tilfælde af alarm skal ventilationsanlægget straks undersøges af kvalificeret personale. Det anbefales dog at gennemgå nedenstående check-punkter forud for tilkald:. Alarmfunktionen (grøn lampe) er slukket fordi T3 eller T4 ikke er sluttet Styringen er afbrudt fordi T4 ikke er sluttet Tryksensoren måler upræcist fordi sensoren ikke er kalibreret korrekt (se ovenfor) Trykmålingen er afbrudt eller upræcis fordi der er knæk på måleslanger Alarmfunktionen aktiveres uden grund fordi der er knæk på måleslanger Alarmfunktionen aktiveres uden grund fordi alarmgrænserne P2/P3 er for snævre 0-10V signalet i T10 er utilfredsstillende fordi max-grænsen ikke er justeret (P12) 0-10V signalet i T10 er utilfredsstillende fordi der ikke er valgt flow eller tryk (P13) Lyset i display er slukket fordi sikringen i strømforsyningen skal skiftes. Husk at afbryde 230V forsyningen før VV-boxen åbnes. Side10

11 Side19

12 Quick Guide for installation og indregulering af: Trykvagt VV53X i version V530 og V535 med overvågning og alarm og tryktransmitter i område Pa Trin Installation Side Udført Nr. Klargøring: 1 * VV53X boxen fastgøres * Måleslangerne føres ind i box og fastgøres på tryksensor studse * 230V forsyning føres til fase L og fase N og evt. PE 6-7 Forbinde terminaler: 4 * Terminal T3 aktiveres med lus eller med kontakt fra ventilator * Terminal T4 aktiveres med en lus eller on/off kontakt Terminal T7 udgang kan forbindes til en 24V alarm lampe Alarm-relæ kan forbindes til 230 forsyning med sirene eller lampe T10 udgang (0-10Vsignal) forbindes til overvågning eller spjæld Terminal T2 udgang kan benyttes som 24V forsyning (2W) 6-7 Indstilling af parametre uden luft 10 * Lys i rød el. grøn lampe ved display når 230V forsyning tændes 8 11 * P0 vælges til V530 ( Pa) eller V535 ( Pa) * Tryksensorens nulpunkt aflæses med frie trykslanger i P * Tryksensorens nulpunkt kan justeres ved at trykke (+)knap i 10 sek P12 vælges til ønsket tryk ved 10V i 0-10V signal i udgang T P13 vælges Trykmåling (=0) eller Flowmåling (= 1) i udgang T P14 vælges Normalt (=0) eller Inverteret (=1) signal i udgang T P15 vælges til K-værdi for evt. flowmåler til Flow-visning i P P21 kan justeres til afstilling af Alarm-relæ på TEST 8 19 P22 kan justere nedre grænse i 0 10V udgangen (med 1 decimal) 8 20 P23 kan justere øvre grænse i 0-10V udgangen (med 1 decimal) 8 21 P26 kan anvendes til at frakoble lydsignalet i alarmfunktionen 8 22 * P10 vælges som afslutning for at gemme alle parameter justeringer 8 Indregulering med luft 23 * Måleslanger føres fra VV-box til kanal eller til flowmåler * Anlægget startes og trykmålingen i P10 aflæses over en periode * Alarmgrænserne afprøves og evt. justeres Aktivering af alarm afprøves på TEST knap i 10 sek Afstilling af alarm afprøves ved kort tryk på TEST knap 10 (*) betyder at aktiviteten er vigtig og derfor altid bør checkes eller udføres. Sidetal henviser til beskrivelser og diagrammer i den komplette Manual for VV53X

MULTIBOX, variant VV56X

MULTIBOX, variant VV56X Vejledning for MULTIBOX, variant VV56X til frekvensregulering og alarm af procesventilation GEOVENT MultiBox VV56X indeholder 8 typer styringer til procesventilation i to trykområder: V540 On/off spjældstyring

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Process Airflow Controller Model FV56X til Feedback regulering og Slave styring af Lean Process Ventilation

Process Airflow Controller Model FV56X til Feedback regulering og Slave styring af Lean Process Ventilation Process Airflow ler Model FV56X til Feedback regulering og Slave styring af Lean Process Ventilation Manualen indeholder følgende: Generel Installationsvejledning for FV56X som Process Airflow ler Installationsvejledning

Læs mere

VENTILATIONSAUTOMATIK

VENTILATIONSAUTOMATIK VENTILATIONSAUTOMATIK GEOVENT tilbyder et stort udvalg indenfor ventilationsautomatik Lovpligtig alarmgiver lever op til Arbejdstilsynets krav og gør brugeren opmærksom ved fejl på ventilationsanlægget.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere