UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder"

Transkript

1 Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter er udviklet af: Nueva, KAB, Sterling A og Primus Arkitekter Projektansvarlig, inddragelse og beboeranalyser: Nueva, Caroline Beck Arkitektoniske analyser og bearbejdning samt illustrationer: Sterling A, Kirstine Brøgger Jensen Arkitektonisk bearbejdning, 3D visualiseringer og økonomiske beregninger: Primus Arkitekter Deltagere fra KAB: Områdechef Jonas M. Cohen (kontaktperson) og driftschefer Tekster: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Layout: Kirstine Brøgger Jensen Fotos: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Tak til beboere i de medvirkende boligafdelinger og i diverse bofællesskaber for at invitere os indenfor! Eksempelafdelinger og problemområder Kontakt Caroline Beck, Nueva Telefon: Præsentation med: problemområder i ældre almene boligafdelinger beskrivelse og analyse af eksempelafdelinger Se for mere om projektet og hent præsentationsmateriale.

2 UNDER INTRODUKTION ELLEPARKEN SJÆLLANDSHUSE ABILDGÅRDEN Baggrund De tre eksempelafdelinger er del af SAB Samvirkende Boligselskaber, som administreres af KAB. SAB har 53 boligafdelinger primært i København. De 22 er fra 1940 erne. Boligerne er overvejende små og utidssvarende, og over halvdelen har 1-2 værelser og er under 65 m2. KØBENHAVN Ældre almene boliger Boliger opført udgør ca Det svarer i år 2000 til en tredjedel af den samlede almene boligmasse, heraf var 72,6% med 1, 2 og 3 rum. (Kilde: Landsbyggefonden) Projektet Under samme tag har udgangspunkt i tre eksempelafdelinger. De er alle tre bynære bebyggelser i København opført i 1940 erne, og de står ligesom mange almene bebyggelser overfor krav om fremtidssikring. I tilgangen til de tre eksempelafdelinger er der arbejdet med registreringer og perspektiver i forhold til tre fokusområder: Kvarteret og lokalmiljøet, boliger og bebyggelse samt fælles faciliteter og friarealer. De tre fokusområder er tilsammen grundlag for at belyse samspillet mellem en boligafde- lings fysiske og sociale rammer og betingelser for det daglige liv både i og uden for boligen. Hensigten med de tre fokusområder er at skærpe en helhedsorienteret tilgang til fremtidssikring af en boligafdeling. I udviklingen af projektets forslag er der arbejdet med at skabe og inddrage viden om aktuelle og generelle problemstillinger i ældre almene boligafdelinger. Tilsammen giver præsentationen et indblik i de forhold, problemer og muligheder, som ligger til grund for projektets løsningsforslag. Se forslagene og hent materialet på I det følgende præsenteres således en række generelle problemstillinger. Derefter følger en konkret gennemgang af de tre eksempelafdelinger. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 2

3 PROBLEMOMRÅDER Her beskrives en række problemområder i forhold til boligafdeling, bolig og friareal. Beskrivelsen tager afsæt dels i registreringer af de tre eksempelafdelinger og interview med beboere, dels i eksisterende analyser af ældre almene bebyggelser. Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Hvis en boligafdeling er domineret af ensartede Mange boligafdelinger indeholder arealer, Fælles faciliteter som fx. vaskeri, boliger af samme type og størrelse, Fælles har der enten ikke er i eller kunne benyttes Fælles cykelkælder, beboerlokale og gårdrum er det konsekvenser for beboersammensætningen. Boligafdelingen vil have svært ved at standarden er dog meget varierende. Dette Arealer med faciliteter mere optimalt. Arealer med faciliteter tilstede i det almene byggeri. Kvaliteten og uudnyttet med uudnyttet med potentiale begrænset potentiale begrænset tiltrække og fastholde varierede beboergrupper Ældre, alment boligbyggeri kan have: har indflydelse på både en og oplevel- og typer af husstande. Saddeltag og dermed loftsrum, der ikke sen af faciliteterne og dermed den værdi er i eller er inddraget som pulterrum og nytte, som de har for en boligafdeling og I almene bebyggelser fra før Små 1960 boliger er der ofte Større udearealer omkring bebyggelsen, planløsninger funktionsrum planløsninger funktionsrum beboerne. en stor anpart af familieboliger med to værelser som ikke har nogen funktioner og på omkring 60 m2. Disse kan dårligt Kælderlokaler, der ikke er i eller kan Følgende faktorer kan have indflydelse på huse en familie med børn anno udnyttes bedre. en: Adgang til Få funktioner, Adgang til Få funktioner, Store og åbne Store og åbne rekreative der inviterer rekreative der inviterer Placering: Faciliteter ligger i kældre eller gårdrum gårdrum Der er således kun arealer begrænsede muligheder til ophold arealer til opholdfjernt fra boliger for at blive boende, hvis og når husstanden forøges. Dette skaber løbende udskiftning af beboere, og særligt vil familier fraflytte over tid. Attraktivitet: Faciliteter er uden varme, i dårlig stand eller fremstår institutionelle Tilgængelighed: Faciliteter er placeret perifært eller er svært tilgængelige Tryghed: Faciliteter opleves utrygge at e Ejerskab: Faciliteter henvender sig til alle Fælles Fælles beboere og derfor potentielt til ingen. Arealer med faciliteter Arealer med faciliteter uudnyttet med uudnyttet med potentiale begrænset potentiale begrænset BOLIG FRIAREAL BOLIG FRIAREAL EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 3 LIG LIG LIG

4 PROBLEMOMRÅDER BOLIGEN planløsninger funktionsrum FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Mennesker i dag er og indretter deres hjem anderledes, end man gjorde for generationer siden. Arealer med faciliteter Fælles uudnyttet med planløsninger i ældre potentiale byggeri begrænset forhindrer optimal af en boligs kvadratmeter. Beboerne har således ringere mu- lighed for at e og indrette boligen efter individuelle behov og ønsker. planløsninger funktionsrum BOLIG Funktionelle begrænsninger og problemer ved ældre boliger: Adgang til Få funktioner, Store og åbne Køkkener er rekreative trange. Der er sjældent der inviterer gårdrum plads til en spiseplads, arealer til ekstra opbevaring eller til at køkkenet kan inddrages til ophold til andre af hjemmets aktiviteter. Smalle og svært tilgængelige badeværelser. Sammenhængende rum, som gør det vanskeligt at bytte rundt på eller have adskilte funktioner Små entréer giver ringe passage og Fælles dårlig plads Arealer med til opbevaring. FRIAREAL uudnyttet potentiale faciliteter med begrænset Oprindeligt blev små familieboliger bygget til og husede indtil flere børn og voksne. Nutidens beboere har dog andre ønsker og krav til deres bolig. I 1950 havde danskerne i gennemsnit 30 kvadratmeter til rådighed pr. person. I dag har vi 52 kvadratmeter (se: Den generelle tendens er et adskille stuer fra soveværelser, og at hvert barn har deres eget værelse. Små almene boliger kan ikke altid honorere sådanne standarder. I dag beboes to- og tre-værelses boliger derfor primært af enlige, par uden børn eller deleforældre. Større famlier har færre muligheder for at få opfyldt boligønsker i boligafdelinger fra før Paradoksalt nok er sammenlægninger af boliger ikke altid løsningen. Større boliger giver også større husleje. Smertegrænsen nås, når lejeboligen ikke længere er konkurrencedygtig på boligmarkedet. Almene familieboliger fra før 1960 er disponeret og bygget efter standarder, som på flere områder er utidssvarende i forhold til nutidens krav. Faciliteter og bebyggelser er nedslidte, og mange boligafdelinger står overfor helt nødvendig renovering af faldstammer, vinduer, tagbelægning, isolering mm. I boligerne er særligt køkkener og badeværelser er utidsvarende, og indretningen af rummene fungerer sjældent optimalt: Eksisterende rørføringer begrænser muligheden for fleksibel omdannelse af rummene. Indretning af både køkken og bad besværliggør opsætning af ekstra/større hårde hvidevarer. Der er sjældent indlagt varme i badeværelser. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 4 LIG LIG

5 PROBLEMOMRÅDER? FRIAREALER Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Mange boligbebyggelse fra efter 1930 har kun en trappe pr. opgang. Adgang til boliger sker ofte fra gaden. Ligger de rekreative friarealer på bebyggelsens modsatte side af trappeopgangen, kan adgangen blive omstændelig. Konsekvenser er, at: Beboere skal en omvej for at benytte rekreative arealer Beboere ikke kommer naturligt forbi de rekreative arealer, hvilket begrænser mulighed for uformelle møder mellem naboer Det kan være utrygt og besværligt at sende sine børn i gården De rekreative arealer ikke bliver t i så høj grad, som de kunne. Friarealer er en kvalitet i en boligafdeling, og grønne gårdrum og legeområder er med til at øge boværdien for beboerne. Følgende faktorer kan begrænse og præge oplevelsen af friarealer: Frit udsyn fra de omkringliggende boliger kan give oplevelsen af at være eksponeret. Friarealer uden nicher og mindre uderum kan være svære at indtage. Store rum mellem bygningerne uden menneskelig skala kan virke utrygge. Udeområder der er åbne overfor det omkringliggende kvarter, kan opleves som offentligt byrum uden intimitet og beskyttelse. Åbne arealer uden beplantning eller mindre bygninger beskytter ikke mod vindturbulens fra bygningerne eller støj fra omkringliggende veje. I de fleste boligafdelinger er friarealerne indrettet med forskellige funktioner som fx. legepladser, tørrestativer til vasketøj, boldbure, cykelskure, affaldsområder. Hvis de etablerede funktioner ikke inviterer til ophold, es friarealerne kun kortvarigt af beboerne. En række faktorer spiller ind på funktionernes oplevede kvalitet: Få funktioner der opfordrer til ophold, bevirker at der ikke er et givet formål med at benytte de rekreative arealer. Få beboere som opsøger friarealer, så de henstår øde og ute, hvorved beboerne ikke mødes tilfældigt og uformelt. Uhensigtsmæssig placering af funktioner i forhold til boligafdelingen som helhed, den daglige færden og i forhold til faktorer som sol, skygge og vind. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 5 LIG

6 Fakta om Abildgården: ABILDGÅRDEN Opført: Antal boliger: 373 AMAGERCENTERET Holmbladsgade Lybækgade Frankrigshusene Lyneborggade SVØMMEHAL PRISMEN Moselgade LERGRAVSPARKEN SKOLE LERGRAVSPARKEN SKOLE METROSTATION LERGRAVSPARKEN LERGRAVSPARKEN 250 m 500 m Frankrigsgade Boligtyper: 356 stk.: m2 /1-2 vær. 14 stk.: m2 / 2 vær.+1-2 kamre Kbh centrum Wittenberggade Øresundsvej Amager Strandpark Backersvej Kastrupvej Administration: KAB Boligorganisation: SAB. Find Abildgården på Amagerbrogade Kvarteret Fakta om beboere: Beboere i alt: år: 6,9% år: 21,3% år: 56,4% 65+: 15,3% Husstande uden børn i alt: 91,7% Husstande med børn i alt: 6,3% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Abildgården ligger centralt på Amager i København. Lokalområdet er et tæt og blandet bykvarter præget af boligkarréer fra starten af det 20. årh. Her er institutioner, skoler, butikker og svømmehal i nabolaget. I cykelafstand ligger også rekreative, børnevenlige muligheder som Lergravsparken, Kultur- og idrætshuset Prismen samt Amager Strandpark. Busser og metrostationen Lergravsparken kobler området til andre dele af København. Det centrale Amagers byudvikling og de rekreative tilbud inden for korte afstande er med til at farve lokalmiljøet og gøre afdelingen attraktiv for mange forskellige beboergrupper. Beliggenheden rummer således nogle af Abildgårdens kvaliteter og muligheder. Beliggenheden er en vigtig faktor i arbejdet med en afdelings udviklingsmuligheder og lokale identitet. Abildgården er et eksempel på, hvordan omkringliggende kvaliteter kan være et konkurrenceparameter, der kan spille sammen med udviklingen af en afdelings og identitet. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 6

7 Projektets fokus ABILDGÅRDEN Det store behov for at udvide og supplere små boliger med nye rum for private gøremål og sociale aktiviteter i umiddelbar nærhed af boligerne. Store, åbne arealer Funktioner Tilgængelighed Utryghed Udviklingsspor At udvikle nye former for fælles faciliteter i tæt tilknytning til den private bolig, der udnytter en afdelings eksisterende rumlige potentiale. At skabe fleksible og tilpasningsbare rammer for mindre fællesskaber drevet og benyttet af forskellige beboergrupper. Boliger og bebyggelse Bebyggelsen tegner sig som en stor karré med fire femetagers blokke. Karréen er åben mod syd, hvor der også er aflåst adgang til en stor gård. Mod nord ligger en mindre selvstændig boligblok. Langt størstedelen af boligerne er med to værelser og på omkring 60 kvm. Køkkener og toiletter fremstår trange og lever ikke op til nutidens standarder. Nogle boliger har adgang til soveværelse fra stuen, hvilket giver en ufleksibel planløsning med begrænset muligheder for indretning. En del af boligerne i stueplan har baghave, der vender ud mod den fælles gård. En konsekvens af boligernes størrelse og det samlede udbud er, at afdelingen er ringe tilpasset familier med børn. Det er sandsynligvis også en forklaring på en del af fraflytningerne. Bestyrelsen og administrator har da også ønsker om at sammenlægge boliger. Flere forslag er blevet udarbejdet, men projektet er hidtil blevet bremset af, at de er blevet for dyre til beboerne. Eksisterende boligforhold i Abildgården At forbedre fysiske forbindelser i en boligafdeling så de fremmer af udearealer. Se præsentationerne Loftatelier, Passage og Delebolig. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 7

8 UNDER ABILDGÅRDEN Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Privat Private haver Semiprivat Privat legeplads Semioffentligt Rekreative rum Offentligt Friarealer Karrébebyggelsen omkranser en stor, lys gård med varieret beplantning. Gården er indrettet med mange nicher og opholdszoner og tilbyder bl.a. legeplads, grillsted, hyggekroge, cykelskure og frugttræer. Adgang til boliger sker fra gadeside. Ønsker beboere at benytte gården skal de først ud på gaden, rundt om bygningen og gennem en låst port. Alternativt kan de bevæge sig gennem kældergangene i hjørnerne. Langs gårdens kant ligger små haver i forbindelse med boliger i stueetagen. Disse boliger har således direkte adgang og udsyn til den lukkede gård. På trods af gårdens attraktionsværdi fortæller flere beboere, at den kun i ringe grad bliver benyttet, selvom der bl.a. bor mindre børn i boligafdelingen. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 8

9 affald VASKERI ABILDGÅRDEN affald affald affald garager BEBOERLOKALE EJENDOMSKONTOR Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Abildgården har en række faciliteter, der henvender sig dels til afdelingens beboere og dels til lokalområdet. I den sydlige bygning ligger butikslokaler i stueetagen. De huser i dag ejendomskontor, frisør, vuggestue og beboerlokaler med køkkenfaciliteter. I karreens sydøstlige hjørne ligger en børnehave, der har egen legeplads i tilknytning til gården. Et stort fælles vaskeri ligger i bygningen mod nord. Boligafdelingen har også garager, der kan lejes af interesserede. Beboerlokalet har en fin standard og ligger i stueplan med adgang fra en større, trafikeret gade. Lokalet bliver bl.a. t til beboermøder, fælles arrangementer og kan lejes til private formål. Alligevel fortæller yngre beboere, at de ikke kunne forestille sig at e det, selvom de mangler plads til fx. større selskaber. Øvrige faciliteter såsom et lille fitnessrum ligger spredt i den store bebyggelse, men der er ikke et alment kendskab til dem. Adgangsforhold, afstand fra den enkelte bolig samt det forhold, at alle faciliteter henvender sig til alle beboere i boligafdelingen kan spille ind på en af faciliteterne. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 9

10 Fakta om Sjællandshuse: Opført: Antal boliger: 270 Boligtyper: 75 stk.: m2 / 1 vær. og 1 vær kamre 195 stk.: m2 / 2 vær. og 2 vær. + 1 kammer Administration: KAB Boligorganisation: SAB Find Sjællandshuse på SJÆLLANDSHUSE Kvarteret VESTRE KIRKEGÅRD P. Knudens Gade Tranehavevej Sydhavnsgade BAVNEHØJ SKOLE SYDHAVNEN STATION 250 m 500 m Enghavevej Vesterbro Kbh centrum Fakta om beboere: Beboere i alt: år: 7,6% år: 31,2% år: 51,7% 65+: 9,6% Husstande uden børn i alt: 89,4% Husstande med børn i alt: 8,2% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Sjællandshuse ligger på kanten af to meget forskellige områder i samme københavnske bydel. Til den ene side er Vestre Kirkegårds luftige, grønne arealer nærmeste nabo. Via stisystemet her tager det 5 min. at cykle til det nye Carlsberg-byområde og indgangen til Vesterbros levende by- og handelsliv. I den modsatte retning forgrener Kgs. Enghaves og Sydhavns boligområder sig indimellem tung trafik. Enghavevej er forbindelsesled mellem de to områder. Sjællandshuses nære lokalmiljø fremstår tætbebygget med etage-boliger fra 1920 erne og frem. Det er et gammelt arbejderkvarter med en høj andel af almene boliger og overvejende mange mindre. Her er også institutioner samt et mindre antal erhvervsdrivende. I kort gåafstand ligger Sydhavn S-togsstation og indkøbsmuligheder. Den samlede bydel har gennemgået sociale og bymæssige forandringer. De vil fortsætte de kommende mange år drevet af den kommunale områdefornyelse og udvikling af Carlsberg-byen. Her kommer bl.a. uddannelsesmiljø og arbejdspladser. Perspektiver, som kan have betydning for Sjællandshuse som et attraktivt botilbud for bl.a. studerende, unge familier og andre, som prioriterer Moselgade moderat husleje og nærhed til byens tilbud højt. Afdelingen rykker så at sige tættere på Vesterbro. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 10

11 Projektets fokus SJÆLLANDSHUSE Den store udfordring med at øge variationen i det uden at halvere antallet af boliger og fordoble huslejen i de ældre, bynære bebyggelser. Store, åbne arealer Tilgængelighed Utryghed Udviklingsspor At udvikle bare principper for omdisponering af en boligstruktur som kan skaleres fra enkelte opgange til en hel karré. Funktioner At optimere planløsninger i mindre boliger så de giver fleksibilitet, forbedret boligkvalitet og imødekommer moderne familieliv. Boliger og bebyggelse Sjællandshuse er opført som tre stokbebyggelser med fem etager. Alle trappeopgange går både til loft og til kælder, som begge benyttes til opbevaring. Boligerne i høj stueplan har trapper ned til egne forhaver afskærmet af hække, som vender mod vejen. Haverne bliver synligt t og passet meget varierende. Boligernes størrelser og stand er på flere områder utidssvarende. Men planløsningerne i boliger med mere end et rum er reelle. Fra entréen fordeler både værelser og funktionsrum sig, hvilket skaber fleksibilitet og flere muligheder for anvendelse end med sammenhængende værelser. Rummene er dog i mange boliger små, og især er køkken og toilet trange. Boligafdelingens faldstammer står over for en totaludskiftning. Dette sker løbende men langsomt over en lang årrække. Ligeledes er det behov for bl.a. at udskifte vinduer, el og køkkener. Den store overvægt af små og relativt ensartede boliger skaber samtidig store begrænsninger for variationen i beboersammensætningen og muligheden for at blive boende ved skiftende behov og livssituation. Eksisterende boligforholdr i Sjællandshuse At indarbejde muligheder for sociale naborelationer ved at udvikle fælles faciliteter som en kvalitativ og bolignær udvidelse af det private. Se præsentationerne Opgangsfællesskab og Delebolig EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 11

12 UNDER SJÆLLANDSHUSE Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Private haver Privat legeplads Rekreative rum Friarealer Adgangen til boliger sker fra gadeside, hvor der også er private haver i forlængelse af boliger i stueplan. På bygningernes modsatte side ligger lange, smalle friarealer, hvoraf midterstykket er beplantet med græs og træer. Syd for bebyggelsen er mindre aflåste områder med grill- og spisepladser, og mod nord ligger et område med legeplads og læskure. boligafdelingens friarealer har flere kvaliteter med varierende grønne rum og funktioner. I de store gårdrum er store træer med til at bryde vindturbulens fra bygningerne og opdele rummets store skala. Alligevel virker friarealerne svært tilgængelige. For at benytte arealerne skal man rundt om de lange bygninger og nogle steder gennem låste låger. På den anden side fremstår arealerne omkring bygningerne alt for åbne og uindtagede med veje, der løber gennem afdelingen og giver præg af at være et offentligt rum. De aflåste haver er også en konsekvens af hærværk og uvedkommende. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 12

13 UNDER SJÆLLANDSHUSE D EN EJ OM K LO ER BO BE RI KE S VA ER BO BE R TO ON SK E AL Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Et ældre beboerlokale er placeret i en høj kælder under den midterste bygning, hvor også et fælles vaskeri ligger. Beboerlokalet har adgang til et mindre køkken, men her er ingen varme. Kælderplaceringen gør vinduespartiet lille og belysningen smådunkel i de lavloftede rum. ophold og samvær mellem naboer begrænsede i Sjællandshuse. Faciliteternes placeringer gør, at de kan virke lidt utrygge. Samtidig gør beboerlokalets størrelse og stand det uegnet til fx større beboermøder eller private arrangementer. Sammen med de små aflåste og de store ubeskyttede udearealer fremstår mulighederne for fælles aktiviteter, udendørs EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 13

14 Fakta om Elleparken: ELLEPARKEN Opført: / 1960 Antal boliger: 269 Boligtyper: 198 stk.: m2 / 1 vær.+1 kammer og 2 vær. 71 stk.: m2 / 2 vær.+1 kammer og 3 vær. Administration: KAB Boligorganisation: SAB Find Elleparken på GRØNTTORVET Retortvej Bækkegård vænge Folehaven KIRSEBÆRHAVEN SKOLE IDRÆTSANLÆG Gammel Køge Landevej Valby centrum Gammel Køge Landevej Kbh centrum KLUB DANMARK HALLEN 250 m 500 m Kvarteret Fakta om beboere : Beboere i alt: år: 7,8% år: 17,8% år: 50,1% 65+: 24,2% Husstande uden børn i alt: 88,5% Husstande med børn i alt: 8,5% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Tilsvarende almene boligbebyggelser tegner kvarteret syd for den store vej, og i gåafstand starter Valbyparken, som tilbyder store, rekreative områder. Nord for Elleparken ligger et ældre industriområde, der står over for byudvikling til et tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Længere mod nord begynder også Valbys butiks- og byliv. Kvarteret er koblet op på den grønne cykelforbindelse, der går i en ring rundt om København. S-togsstationen Ny Ellebjerg samt flere buslinjer udgør den offentlige transport. Sydøst for boligafdelingen ligger Valbyparken og Valby Vandkulturhus. Elleparkens beliggenhed er på sydsiden præget af tung trafik, som skaber støjgener for beboerne tættest på Folehaven. I den nordlige retning er der til gengæld store boldbaner, et nærliggende villakvarter mod vest og et industriområde, som i fremtiden bliver omdannet og beboet. Elleparken kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde, som skaber modvægt til den EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 14

15 Projektets fokus ELLEPARKEN Den store kontrast mellem de mange små boliger og de enorme og uindtagede friarealer, som henstår fra en tid med mange flere børn og storfamilier i boligafdelingen. Udviklingsspor At arbejde med en særlig identitet og et tilhørsforhold ved at udnytte de store gårdrum, som er en af boligafdelingens markante og synlige kvaliteter. Boliger og bebyggelse Elleparken består af 12 længehuse, der er placeret rundt om store, grønne gårdrum. Alle bygninger har tre etager og er med fuld kælder, som benyttes til cykler, vaskeri og pulterum. På hjørnet af Folehaven og Gammel Køge Landevej er boligafdelingens stueetager indrettet for mindre erhverv. Dette lille butikstorv huser i dag bl.a. cykelhandler, frisør, tandlæge, pizzeria samt ejendomskontor. Boligernes planløsninger er asymmetriske således, at de skiftevis har to værelser mod gården eller to værelser mod henholdsvis gård og gade. Alle boligernes opholdsrum orienterer sig mod syd og vest. Lejemål på 1. og 2. etage har altaner, der senere er blevet inddækket, så de i dag fungerer som udestuer. Langs bygningernes syd- og vestfacader er der små baghaver tilknyttet boligerne. Køkken og toilet er smalle og utidssvarende i forhold til nutidens standarder. Elleparken står overfor flere store vedligeholdelsesopgaver i de kommende år, som vil medføre huslejestigninger. Ligeledes er der et ansøgningsarbejde i gang med sigte på en helhedsplan. Begge dele kan gøre det nødvendigt og muligt at iværksætte tiltag som styrker boligafdelingens tilbud og kvaliteter. At udvikle forslag som giver fleksible muligheder for at nedbryde store friarealer til mindre og intime uderum med gode rammer for uformelt samvær og aktiviteter. At supplere og udvide den enkelte bolig med ekstra privat plads, som individuelt kan præges og tages i efter lyst og behov. Se præsentationen Lysthuse EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 15

16 UNDER ELLEPARKEN Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Private haver Privat legeplads Rekreative rum Friarealer Gårdene mellem bygningerne fremstår fortrinsvis som store, åbne græsplæner beplantet med mindre grupper af træer og buske. I en gård er der for nylig etableret et mindre legeområde, en anden har et lille anlæg. De små private haver langs facaderne er afgrænset af hække og vender mod gårdsiden. Der er ikke indtænkt adgang fra haver til fælles gård, men enkelte steder kan der ses selvlavet passage. tre lukkede gårdrum forstærker dette også fornemmelsen af at være eksponeret for blikke fra de omkringliggende fire bygninger. Der skal mange børn og aktiviteter til at fylde gården med liv. Samlet set har boligafdelingen en række funktioner i friarealerne, men på grund af størrelsen og den begrænsede variation virker gårdene tomme. Under ophold i de EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 16

17 ELLEPARKEN garage garage garage BEBOERLOKALE VASKERI EJENDOMSKONTOR Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering VASKERI VASKERI Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Boligafdelingens beboerlokaler ligger i et af de centrale længehuse og er placeret i kælderen med trappenedgang direkte fra gaden. Boligafdelingens tre vaskerier er også placeret i kældre spredt over bebyggelsen. Derudover er kældrene godt fyldt op med pulterrum og cykel- og barnevognsparkering med adgang via udvendige trappenedgange. De aflukkede garager langs Bekkergårdsvænge er også populære og fuldt udlejet til beboere. Vejene danner et mellemrum mellem bygning og gårdrum og er med til at opbryde friarealerne. Her er der ingen små, intime rum eller centrale orienteringspunkter, som kan opfordre til ophold og nabosamvær i den daglige kommen og gåen.. Adgang til boligerne sker fra tilkørselsveje, der har karakter af at være et offentligt rum, hvor der også er cykel- og bilparkering.. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 17

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

UNDER SAMME TAG + + + + nye hverdagsrum Lysthuse. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

UNDER SAMME TAG + + + + nye hverdagsrum Lysthuse. Præsentation med: introduktion forslag inspiration Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

Studiebolighuset Gammel Køge Landevej

Studiebolighuset Gammel Køge Landevej Studiebolighuset Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 2 Visionen Projektet skal virkeliggøre ønsket om at skabe en attraktivt, klimavenlig, og energieffektiv bebyggelse, som med god arkitektur og et

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN VELKOMMEN HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 Projekttemamøde vedrørende udearealer og byggelogistik Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-03-12 PROGRAM 19.00-19.45 Udearealer og byggelogistik 19.45-20.45 Arbejde

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen 13.02.2017 Boligselet Futura Fredericia, Kanalbyen 41 almene boliger med attraktiv beliggenhed i forbindelse med kanalen i Oldenborggade Boligselet Futura Fredericia BEBYGGELSEN Futuras41 almene familieboliger

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

FØLAGER SPIDSEN VALLENSBÆK STRANDVEJ FØLAGER SPIDSEN 12. SEPTEMBER Grøntorvet. Placering af fremtidig Metro-station. Ny Ellebjerg Station

FØLAGER SPIDSEN VALLENSBÆK STRANDVEJ FØLAGER SPIDSEN 12. SEPTEMBER Grøntorvet. Placering af fremtidig Metro-station. Ny Ellebjerg Station FØLAGER SPIDSEN 12. SEPTEMBER 2017 Grøntorvet VALLENSBÆK STRANDVEJ FØLAGER SPIDSEN Placering af fremtidig Metro-station Ny Ellebjerg Station FØLAGER SPIDSEN - BYGGEMULIGHED UNIK BELIGGENHED VED NY ELLEBJERG

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser Langkilde Have 9 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser www.langkildehave.dk Nu opføres 9 rækkehuse i to fulde plan til forventet indflytning foråret 018... Rækkehusene er beliggende i et roligt

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere