UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder"

Transkript

1 Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter er udviklet af: Nueva, KAB, Sterling A og Primus Arkitekter Projektansvarlig, inddragelse og beboeranalyser: Nueva, Caroline Beck Arkitektoniske analyser og bearbejdning samt illustrationer: Sterling A, Kirstine Brøgger Jensen Arkitektonisk bearbejdning, 3D visualiseringer og økonomiske beregninger: Primus Arkitekter Deltagere fra KAB: Områdechef Jonas M. Cohen (kontaktperson) og driftschefer Tekster: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Layout: Kirstine Brøgger Jensen Fotos: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Tak til beboere i de medvirkende boligafdelinger og i diverse bofællesskaber for at invitere os indenfor! Eksempelafdelinger og problemområder Kontakt Caroline Beck, Nueva Telefon: Præsentation med: problemområder i ældre almene boligafdelinger beskrivelse og analyse af eksempelafdelinger Se for mere om projektet og hent præsentationsmateriale.

2 UNDER INTRODUKTION ELLEPARKEN SJÆLLANDSHUSE ABILDGÅRDEN Baggrund De tre eksempelafdelinger er del af SAB Samvirkende Boligselskaber, som administreres af KAB. SAB har 53 boligafdelinger primært i København. De 22 er fra 1940 erne. Boligerne er overvejende små og utidssvarende, og over halvdelen har 1-2 værelser og er under 65 m2. KØBENHAVN Ældre almene boliger Boliger opført udgør ca Det svarer i år 2000 til en tredjedel af den samlede almene boligmasse, heraf var 72,6% med 1, 2 og 3 rum. (Kilde: Landsbyggefonden) Projektet Under samme tag har udgangspunkt i tre eksempelafdelinger. De er alle tre bynære bebyggelser i København opført i 1940 erne, og de står ligesom mange almene bebyggelser overfor krav om fremtidssikring. I tilgangen til de tre eksempelafdelinger er der arbejdet med registreringer og perspektiver i forhold til tre fokusområder: Kvarteret og lokalmiljøet, boliger og bebyggelse samt fælles faciliteter og friarealer. De tre fokusområder er tilsammen grundlag for at belyse samspillet mellem en boligafde- lings fysiske og sociale rammer og betingelser for det daglige liv både i og uden for boligen. Hensigten med de tre fokusområder er at skærpe en helhedsorienteret tilgang til fremtidssikring af en boligafdeling. I udviklingen af projektets forslag er der arbejdet med at skabe og inddrage viden om aktuelle og generelle problemstillinger i ældre almene boligafdelinger. Tilsammen giver præsentationen et indblik i de forhold, problemer og muligheder, som ligger til grund for projektets løsningsforslag. Se forslagene og hent materialet på I det følgende præsenteres således en række generelle problemstillinger. Derefter følger en konkret gennemgang af de tre eksempelafdelinger. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 2

3 PROBLEMOMRÅDER Her beskrives en række problemområder i forhold til boligafdeling, bolig og friareal. Beskrivelsen tager afsæt dels i registreringer af de tre eksempelafdelinger og interview med beboere, dels i eksisterende analyser af ældre almene bebyggelser. Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Hvis en boligafdeling er domineret af ensartede Mange boligafdelinger indeholder arealer, Fælles faciliteter som fx. vaskeri, boliger af samme type og størrelse, Fælles har der enten ikke er i eller kunne benyttes Fælles cykelkælder, beboerlokale og gårdrum er det konsekvenser for beboersammensætningen. Boligafdelingen vil have svært ved at standarden er dog meget varierende. Dette Arealer med faciliteter mere optimalt. Arealer med faciliteter tilstede i det almene byggeri. Kvaliteten og uudnyttet med uudnyttet med potentiale begrænset potentiale begrænset tiltrække og fastholde varierede beboergrupper Ældre, alment boligbyggeri kan have: har indflydelse på både en og oplevel- og typer af husstande. Saddeltag og dermed loftsrum, der ikke sen af faciliteterne og dermed den værdi er i eller er inddraget som pulterrum og nytte, som de har for en boligafdeling og I almene bebyggelser fra før Små 1960 boliger er der ofte Større udearealer omkring bebyggelsen, planløsninger funktionsrum planløsninger funktionsrum beboerne. en stor anpart af familieboliger med to værelser som ikke har nogen funktioner og på omkring 60 m2. Disse kan dårligt Kælderlokaler, der ikke er i eller kan Følgende faktorer kan have indflydelse på huse en familie med børn anno udnyttes bedre. en: Adgang til Få funktioner, Adgang til Få funktioner, Store og åbne Store og åbne rekreative der inviterer rekreative der inviterer Placering: Faciliteter ligger i kældre eller gårdrum gårdrum Der er således kun arealer begrænsede muligheder til ophold arealer til opholdfjernt fra boliger for at blive boende, hvis og når husstanden forøges. Dette skaber løbende udskiftning af beboere, og særligt vil familier fraflytte over tid. Attraktivitet: Faciliteter er uden varme, i dårlig stand eller fremstår institutionelle Tilgængelighed: Faciliteter er placeret perifært eller er svært tilgængelige Tryghed: Faciliteter opleves utrygge at e Ejerskab: Faciliteter henvender sig til alle Fælles Fælles beboere og derfor potentielt til ingen. Arealer med faciliteter Arealer med faciliteter uudnyttet med uudnyttet med potentiale begrænset potentiale begrænset BOLIG FRIAREAL BOLIG FRIAREAL EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 3 LIG LIG LIG

4 PROBLEMOMRÅDER BOLIGEN planløsninger funktionsrum FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Mennesker i dag er og indretter deres hjem anderledes, end man gjorde for generationer siden. Arealer med faciliteter Fælles uudnyttet med planløsninger i ældre potentiale byggeri begrænset forhindrer optimal af en boligs kvadratmeter. Beboerne har således ringere mu- lighed for at e og indrette boligen efter individuelle behov og ønsker. planløsninger funktionsrum BOLIG Funktionelle begrænsninger og problemer ved ældre boliger: Adgang til Få funktioner, Store og åbne Køkkener er rekreative trange. Der er sjældent der inviterer gårdrum plads til en spiseplads, arealer til ekstra opbevaring eller til at køkkenet kan inddrages til ophold til andre af hjemmets aktiviteter. Smalle og svært tilgængelige badeværelser. Sammenhængende rum, som gør det vanskeligt at bytte rundt på eller have adskilte funktioner Små entréer giver ringe passage og Fælles dårlig plads Arealer med til opbevaring. FRIAREAL uudnyttet potentiale faciliteter med begrænset Oprindeligt blev små familieboliger bygget til og husede indtil flere børn og voksne. Nutidens beboere har dog andre ønsker og krav til deres bolig. I 1950 havde danskerne i gennemsnit 30 kvadratmeter til rådighed pr. person. I dag har vi 52 kvadratmeter (se: Den generelle tendens er et adskille stuer fra soveværelser, og at hvert barn har deres eget værelse. Små almene boliger kan ikke altid honorere sådanne standarder. I dag beboes to- og tre-værelses boliger derfor primært af enlige, par uden børn eller deleforældre. Større famlier har færre muligheder for at få opfyldt boligønsker i boligafdelinger fra før Paradoksalt nok er sammenlægninger af boliger ikke altid løsningen. Større boliger giver også større husleje. Smertegrænsen nås, når lejeboligen ikke længere er konkurrencedygtig på boligmarkedet. Almene familieboliger fra før 1960 er disponeret og bygget efter standarder, som på flere områder er utidssvarende i forhold til nutidens krav. Faciliteter og bebyggelser er nedslidte, og mange boligafdelinger står overfor helt nødvendig renovering af faldstammer, vinduer, tagbelægning, isolering mm. I boligerne er særligt køkkener og badeværelser er utidsvarende, og indretningen af rummene fungerer sjældent optimalt: Eksisterende rørføringer begrænser muligheden for fleksibel omdannelse af rummene. Indretning af både køkken og bad besværliggør opsætning af ekstra/større hårde hvidevarer. Der er sjældent indlagt varme i badeværelser. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 4 LIG LIG

5 PROBLEMOMRÅDER? FRIAREALER Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Mange boligbebyggelse fra efter 1930 har kun en trappe pr. opgang. Adgang til boliger sker ofte fra gaden. Ligger de rekreative friarealer på bebyggelsens modsatte side af trappeopgangen, kan adgangen blive omstændelig. Konsekvenser er, at: Beboere skal en omvej for at benytte rekreative arealer Beboere ikke kommer naturligt forbi de rekreative arealer, hvilket begrænser mulighed for uformelle møder mellem naboer Det kan være utrygt og besværligt at sende sine børn i gården De rekreative arealer ikke bliver t i så høj grad, som de kunne. Friarealer er en kvalitet i en boligafdeling, og grønne gårdrum og legeområder er med til at øge boværdien for beboerne. Følgende faktorer kan begrænse og præge oplevelsen af friarealer: Frit udsyn fra de omkringliggende boliger kan give oplevelsen af at være eksponeret. Friarealer uden nicher og mindre uderum kan være svære at indtage. Store rum mellem bygningerne uden menneskelig skala kan virke utrygge. Udeområder der er åbne overfor det omkringliggende kvarter, kan opleves som offentligt byrum uden intimitet og beskyttelse. Åbne arealer uden beplantning eller mindre bygninger beskytter ikke mod vindturbulens fra bygningerne eller støj fra omkringliggende veje. I de fleste boligafdelinger er friarealerne indrettet med forskellige funktioner som fx. legepladser, tørrestativer til vasketøj, boldbure, cykelskure, affaldsområder. Hvis de etablerede funktioner ikke inviterer til ophold, es friarealerne kun kortvarigt af beboerne. En række faktorer spiller ind på funktionernes oplevede kvalitet: Få funktioner der opfordrer til ophold, bevirker at der ikke er et givet formål med at benytte de rekreative arealer. Få beboere som opsøger friarealer, så de henstår øde og ute, hvorved beboerne ikke mødes tilfældigt og uformelt. Uhensigtsmæssig placering af funktioner i forhold til boligafdelingen som helhed, den daglige færden og i forhold til faktorer som sol, skygge og vind. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 5 LIG

6 Fakta om Abildgården: ABILDGÅRDEN Opført: Antal boliger: 373 AMAGERCENTERET Holmbladsgade Lybækgade Frankrigshusene Lyneborggade SVØMMEHAL PRISMEN Moselgade LERGRAVSPARKEN SKOLE LERGRAVSPARKEN SKOLE METROSTATION LERGRAVSPARKEN LERGRAVSPARKEN 250 m 500 m Frankrigsgade Boligtyper: 356 stk.: m2 /1-2 vær. 14 stk.: m2 / 2 vær.+1-2 kamre Kbh centrum Wittenberggade Øresundsvej Amager Strandpark Backersvej Kastrupvej Administration: KAB Boligorganisation: SAB. Find Abildgården på Amagerbrogade Kvarteret Fakta om beboere: Beboere i alt: år: 6,9% år: 21,3% år: 56,4% 65+: 15,3% Husstande uden børn i alt: 91,7% Husstande med børn i alt: 6,3% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Abildgården ligger centralt på Amager i København. Lokalområdet er et tæt og blandet bykvarter præget af boligkarréer fra starten af det 20. årh. Her er institutioner, skoler, butikker og svømmehal i nabolaget. I cykelafstand ligger også rekreative, børnevenlige muligheder som Lergravsparken, Kultur- og idrætshuset Prismen samt Amager Strandpark. Busser og metrostationen Lergravsparken kobler området til andre dele af København. Det centrale Amagers byudvikling og de rekreative tilbud inden for korte afstande er med til at farve lokalmiljøet og gøre afdelingen attraktiv for mange forskellige beboergrupper. Beliggenheden rummer således nogle af Abildgårdens kvaliteter og muligheder. Beliggenheden er en vigtig faktor i arbejdet med en afdelings udviklingsmuligheder og lokale identitet. Abildgården er et eksempel på, hvordan omkringliggende kvaliteter kan være et konkurrenceparameter, der kan spille sammen med udviklingen af en afdelings og identitet. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 6

7 Projektets fokus ABILDGÅRDEN Det store behov for at udvide og supplere små boliger med nye rum for private gøremål og sociale aktiviteter i umiddelbar nærhed af boligerne. Store, åbne arealer Funktioner Tilgængelighed Utryghed Udviklingsspor At udvikle nye former for fælles faciliteter i tæt tilknytning til den private bolig, der udnytter en afdelings eksisterende rumlige potentiale. At skabe fleksible og tilpasningsbare rammer for mindre fællesskaber drevet og benyttet af forskellige beboergrupper. Boliger og bebyggelse Bebyggelsen tegner sig som en stor karré med fire femetagers blokke. Karréen er åben mod syd, hvor der også er aflåst adgang til en stor gård. Mod nord ligger en mindre selvstændig boligblok. Langt størstedelen af boligerne er med to værelser og på omkring 60 kvm. Køkkener og toiletter fremstår trange og lever ikke op til nutidens standarder. Nogle boliger har adgang til soveværelse fra stuen, hvilket giver en ufleksibel planløsning med begrænset muligheder for indretning. En del af boligerne i stueplan har baghave, der vender ud mod den fælles gård. En konsekvens af boligernes størrelse og det samlede udbud er, at afdelingen er ringe tilpasset familier med børn. Det er sandsynligvis også en forklaring på en del af fraflytningerne. Bestyrelsen og administrator har da også ønsker om at sammenlægge boliger. Flere forslag er blevet udarbejdet, men projektet er hidtil blevet bremset af, at de er blevet for dyre til beboerne. Eksisterende boligforhold i Abildgården At forbedre fysiske forbindelser i en boligafdeling så de fremmer af udearealer. Se præsentationerne Loftatelier, Passage og Delebolig. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 7

8 UNDER ABILDGÅRDEN Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Privat Private haver Semiprivat Privat legeplads Semioffentligt Rekreative rum Offentligt Friarealer Karrébebyggelsen omkranser en stor, lys gård med varieret beplantning. Gården er indrettet med mange nicher og opholdszoner og tilbyder bl.a. legeplads, grillsted, hyggekroge, cykelskure og frugttræer. Adgang til boliger sker fra gadeside. Ønsker beboere at benytte gården skal de først ud på gaden, rundt om bygningen og gennem en låst port. Alternativt kan de bevæge sig gennem kældergangene i hjørnerne. Langs gårdens kant ligger små haver i forbindelse med boliger i stueetagen. Disse boliger har således direkte adgang og udsyn til den lukkede gård. På trods af gårdens attraktionsværdi fortæller flere beboere, at den kun i ringe grad bliver benyttet, selvom der bl.a. bor mindre børn i boligafdelingen. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 8

9 affald VASKERI ABILDGÅRDEN affald affald affald garager BEBOERLOKALE EJENDOMSKONTOR Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Abildgården har en række faciliteter, der henvender sig dels til afdelingens beboere og dels til lokalområdet. I den sydlige bygning ligger butikslokaler i stueetagen. De huser i dag ejendomskontor, frisør, vuggestue og beboerlokaler med køkkenfaciliteter. I karreens sydøstlige hjørne ligger en børnehave, der har egen legeplads i tilknytning til gården. Et stort fælles vaskeri ligger i bygningen mod nord. Boligafdelingen har også garager, der kan lejes af interesserede. Beboerlokalet har en fin standard og ligger i stueplan med adgang fra en større, trafikeret gade. Lokalet bliver bl.a. t til beboermøder, fælles arrangementer og kan lejes til private formål. Alligevel fortæller yngre beboere, at de ikke kunne forestille sig at e det, selvom de mangler plads til fx. større selskaber. Øvrige faciliteter såsom et lille fitnessrum ligger spredt i den store bebyggelse, men der er ikke et alment kendskab til dem. Adgangsforhold, afstand fra den enkelte bolig samt det forhold, at alle faciliteter henvender sig til alle beboere i boligafdelingen kan spille ind på en af faciliteterne. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 9

10 Fakta om Sjællandshuse: Opført: Antal boliger: 270 Boligtyper: 75 stk.: m2 / 1 vær. og 1 vær kamre 195 stk.: m2 / 2 vær. og 2 vær. + 1 kammer Administration: KAB Boligorganisation: SAB Find Sjællandshuse på SJÆLLANDSHUSE Kvarteret VESTRE KIRKEGÅRD P. Knudens Gade Tranehavevej Sydhavnsgade BAVNEHØJ SKOLE SYDHAVNEN STATION 250 m 500 m Enghavevej Vesterbro Kbh centrum Fakta om beboere: Beboere i alt: år: 7,6% år: 31,2% år: 51,7% 65+: 9,6% Husstande uden børn i alt: 89,4% Husstande med børn i alt: 8,2% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Sjællandshuse ligger på kanten af to meget forskellige områder i samme københavnske bydel. Til den ene side er Vestre Kirkegårds luftige, grønne arealer nærmeste nabo. Via stisystemet her tager det 5 min. at cykle til det nye Carlsberg-byområde og indgangen til Vesterbros levende by- og handelsliv. I den modsatte retning forgrener Kgs. Enghaves og Sydhavns boligområder sig indimellem tung trafik. Enghavevej er forbindelsesled mellem de to områder. Sjællandshuses nære lokalmiljø fremstår tætbebygget med etage-boliger fra 1920 erne og frem. Det er et gammelt arbejderkvarter med en høj andel af almene boliger og overvejende mange mindre. Her er også institutioner samt et mindre antal erhvervsdrivende. I kort gåafstand ligger Sydhavn S-togsstation og indkøbsmuligheder. Den samlede bydel har gennemgået sociale og bymæssige forandringer. De vil fortsætte de kommende mange år drevet af den kommunale områdefornyelse og udvikling af Carlsberg-byen. Her kommer bl.a. uddannelsesmiljø og arbejdspladser. Perspektiver, som kan have betydning for Sjællandshuse som et attraktivt botilbud for bl.a. studerende, unge familier og andre, som prioriterer Moselgade moderat husleje og nærhed til byens tilbud højt. Afdelingen rykker så at sige tættere på Vesterbro. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 10

11 Projektets fokus SJÆLLANDSHUSE Den store udfordring med at øge variationen i det uden at halvere antallet af boliger og fordoble huslejen i de ældre, bynære bebyggelser. Store, åbne arealer Tilgængelighed Utryghed Udviklingsspor At udvikle bare principper for omdisponering af en boligstruktur som kan skaleres fra enkelte opgange til en hel karré. Funktioner At optimere planløsninger i mindre boliger så de giver fleksibilitet, forbedret boligkvalitet og imødekommer moderne familieliv. Boliger og bebyggelse Sjællandshuse er opført som tre stokbebyggelser med fem etager. Alle trappeopgange går både til loft og til kælder, som begge benyttes til opbevaring. Boligerne i høj stueplan har trapper ned til egne forhaver afskærmet af hække, som vender mod vejen. Haverne bliver synligt t og passet meget varierende. Boligernes størrelser og stand er på flere områder utidssvarende. Men planløsningerne i boliger med mere end et rum er reelle. Fra entréen fordeler både værelser og funktionsrum sig, hvilket skaber fleksibilitet og flere muligheder for anvendelse end med sammenhængende værelser. Rummene er dog i mange boliger små, og især er køkken og toilet trange. Boligafdelingens faldstammer står over for en totaludskiftning. Dette sker løbende men langsomt over en lang årrække. Ligeledes er det behov for bl.a. at udskifte vinduer, el og køkkener. Den store overvægt af små og relativt ensartede boliger skaber samtidig store begrænsninger for variationen i beboersammensætningen og muligheden for at blive boende ved skiftende behov og livssituation. Eksisterende boligforholdr i Sjællandshuse At indarbejde muligheder for sociale naborelationer ved at udvikle fælles faciliteter som en kvalitativ og bolignær udvidelse af det private. Se præsentationerne Opgangsfællesskab og Delebolig EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 11

12 UNDER SJÆLLANDSHUSE Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Private haver Privat legeplads Rekreative rum Friarealer Adgangen til boliger sker fra gadeside, hvor der også er private haver i forlængelse af boliger i stueplan. På bygningernes modsatte side ligger lange, smalle friarealer, hvoraf midterstykket er beplantet med græs og træer. Syd for bebyggelsen er mindre aflåste områder med grill- og spisepladser, og mod nord ligger et område med legeplads og læskure. boligafdelingens friarealer har flere kvaliteter med varierende grønne rum og funktioner. I de store gårdrum er store træer med til at bryde vindturbulens fra bygningerne og opdele rummets store skala. Alligevel virker friarealerne svært tilgængelige. For at benytte arealerne skal man rundt om de lange bygninger og nogle steder gennem låste låger. På den anden side fremstår arealerne omkring bygningerne alt for åbne og uindtagede med veje, der løber gennem afdelingen og giver præg af at være et offentligt rum. De aflåste haver er også en konsekvens af hærværk og uvedkommende. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 12

13 UNDER SJÆLLANDSHUSE D EN EJ OM K LO ER BO BE RI KE S VA ER BO BE R TO ON SK E AL Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Et ældre beboerlokale er placeret i en høj kælder under den midterste bygning, hvor også et fælles vaskeri ligger. Beboerlokalet har adgang til et mindre køkken, men her er ingen varme. Kælderplaceringen gør vinduespartiet lille og belysningen smådunkel i de lavloftede rum. ophold og samvær mellem naboer begrænsede i Sjællandshuse. Faciliteternes placeringer gør, at de kan virke lidt utrygge. Samtidig gør beboerlokalets størrelse og stand det uegnet til fx større beboermøder eller private arrangementer. Sammen med de små aflåste og de store ubeskyttede udearealer fremstår mulighederne for fælles aktiviteter, udendørs EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 13

14 Fakta om Elleparken: ELLEPARKEN Opført: / 1960 Antal boliger: 269 Boligtyper: 198 stk.: m2 / 1 vær.+1 kammer og 2 vær. 71 stk.: m2 / 2 vær.+1 kammer og 3 vær. Administration: KAB Boligorganisation: SAB Find Elleparken på GRØNTTORVET Retortvej Bækkegård vænge Folehaven KIRSEBÆRHAVEN SKOLE IDRÆTSANLÆG Gammel Køge Landevej Valby centrum Gammel Køge Landevej Kbh centrum KLUB DANMARK HALLEN 250 m 500 m Kvarteret Fakta om beboere : Beboere i alt: år: 7,8% år: 17,8% år: 50,1% 65+: 24,2% Husstande uden børn i alt: 88,5% Husstande med børn i alt: 8,5% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Tilsvarende almene boligbebyggelser tegner kvarteret syd for den store vej, og i gåafstand starter Valbyparken, som tilbyder store, rekreative områder. Nord for Elleparken ligger et ældre industriområde, der står over for byudvikling til et tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Længere mod nord begynder også Valbys butiks- og byliv. Kvarteret er koblet op på den grønne cykelforbindelse, der går i en ring rundt om København. S-togsstationen Ny Ellebjerg samt flere buslinjer udgør den offentlige transport. Sydøst for boligafdelingen ligger Valbyparken og Valby Vandkulturhus. Elleparkens beliggenhed er på sydsiden præget af tung trafik, som skaber støjgener for beboerne tættest på Folehaven. I den nordlige retning er der til gengæld store boldbaner, et nærliggende villakvarter mod vest og et industriområde, som i fremtiden bliver omdannet og beboet. Elleparken kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde, som skaber modvægt til den EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 14

15 Projektets fokus ELLEPARKEN Den store kontrast mellem de mange små boliger og de enorme og uindtagede friarealer, som henstår fra en tid med mange flere børn og storfamilier i boligafdelingen. Udviklingsspor At arbejde med en særlig identitet og et tilhørsforhold ved at udnytte de store gårdrum, som er en af boligafdelingens markante og synlige kvaliteter. Boliger og bebyggelse Elleparken består af 12 længehuse, der er placeret rundt om store, grønne gårdrum. Alle bygninger har tre etager og er med fuld kælder, som benyttes til cykler, vaskeri og pulterum. På hjørnet af Folehaven og Gammel Køge Landevej er boligafdelingens stueetager indrettet for mindre erhverv. Dette lille butikstorv huser i dag bl.a. cykelhandler, frisør, tandlæge, pizzeria samt ejendomskontor. Boligernes planløsninger er asymmetriske således, at de skiftevis har to værelser mod gården eller to værelser mod henholdsvis gård og gade. Alle boligernes opholdsrum orienterer sig mod syd og vest. Lejemål på 1. og 2. etage har altaner, der senere er blevet inddækket, så de i dag fungerer som udestuer. Langs bygningernes syd- og vestfacader er der små baghaver tilknyttet boligerne. Køkken og toilet er smalle og utidssvarende i forhold til nutidens standarder. Elleparken står overfor flere store vedligeholdelsesopgaver i de kommende år, som vil medføre huslejestigninger. Ligeledes er der et ansøgningsarbejde i gang med sigte på en helhedsplan. Begge dele kan gøre det nødvendigt og muligt at iværksætte tiltag som styrker boligafdelingens tilbud og kvaliteter. At udvikle forslag som giver fleksible muligheder for at nedbryde store friarealer til mindre og intime uderum med gode rammer for uformelt samvær og aktiviteter. At supplere og udvide den enkelte bolig med ekstra privat plads, som individuelt kan præges og tages i efter lyst og behov. Se præsentationen Lysthuse EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 15

16 UNDER ELLEPARKEN Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Private haver Privat legeplads Rekreative rum Friarealer Gårdene mellem bygningerne fremstår fortrinsvis som store, åbne græsplæner beplantet med mindre grupper af træer og buske. I en gård er der for nylig etableret et mindre legeområde, en anden har et lille anlæg. De små private haver langs facaderne er afgrænset af hække og vender mod gårdsiden. Der er ikke indtænkt adgang fra haver til fælles gård, men enkelte steder kan der ses selvlavet passage. tre lukkede gårdrum forstærker dette også fornemmelsen af at være eksponeret for blikke fra de omkringliggende fire bygninger. Der skal mange børn og aktiviteter til at fylde gården med liv. Samlet set har boligafdelingen en række funktioner i friarealerne, men på grund af størrelsen og den begrænsede variation virker gårdene tomme. Under ophold i de EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 16

17 ELLEPARKEN garage garage garage BEBOERLOKALE VASKERI EJENDOMSKONTOR Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering VASKERI VASKERI Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Boligafdelingens beboerlokaler ligger i et af de centrale længehuse og er placeret i kælderen med trappenedgang direkte fra gaden. Boligafdelingens tre vaskerier er også placeret i kældre spredt over bebyggelsen. Derudover er kældrene godt fyldt op med pulterrum og cykel- og barnevognsparkering med adgang via udvendige trappenedgange. De aflukkede garager langs Bekkergårdsvænge er også populære og fuldt udlejet til beboere. Vejene danner et mellemrum mellem bygning og gårdrum og er med til at opbryde friarealerne. Her er der ingen små, intime rum eller centrale orienteringspunkter, som kan opfordre til ophold og nabosamvær i den daglige kommen og gåen.. Adgang til boligerne sker fra tilkørselsveje, der har karakter af at være et offentligt rum, hvor der også er cykel- og bilparkering.. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 17

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

Udviklingsplan for gården

Udviklingsplan for gården Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade www.1307.dk soelvtorvet@1307.dk Fælles gård - Webersgade

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere