UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder"

Transkript

1 Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter er udviklet af: Nueva, KAB, Sterling A og Primus Arkitekter Projektansvarlig, inddragelse og beboeranalyser: Nueva, Caroline Beck Arkitektoniske analyser og bearbejdning samt illustrationer: Sterling A, Kirstine Brøgger Jensen Arkitektonisk bearbejdning, 3D visualiseringer og økonomiske beregninger: Primus Arkitekter Deltagere fra KAB: Områdechef Jonas M. Cohen (kontaktperson) og driftschefer Tekster: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Layout: Kirstine Brøgger Jensen Fotos: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Tak til beboere i de medvirkende boligafdelinger og i diverse bofællesskaber for at invitere os indenfor! Eksempelafdelinger og problemområder Kontakt Caroline Beck, Nueva Telefon: Præsentation med: problemområder i ældre almene boligafdelinger beskrivelse og analyse af eksempelafdelinger Se for mere om projektet og hent præsentationsmateriale.

2 UNDER INTRODUKTION ELLEPARKEN SJÆLLANDSHUSE ABILDGÅRDEN Baggrund De tre eksempelafdelinger er del af SAB Samvirkende Boligselskaber, som administreres af KAB. SAB har 53 boligafdelinger primært i København. De 22 er fra 1940 erne. Boligerne er overvejende små og utidssvarende, og over halvdelen har 1-2 værelser og er under 65 m2. KØBENHAVN Ældre almene boliger Boliger opført udgør ca Det svarer i år 2000 til en tredjedel af den samlede almene boligmasse, heraf var 72,6% med 1, 2 og 3 rum. (Kilde: Landsbyggefonden) Projektet Under samme tag har udgangspunkt i tre eksempelafdelinger. De er alle tre bynære bebyggelser i København opført i 1940 erne, og de står ligesom mange almene bebyggelser overfor krav om fremtidssikring. I tilgangen til de tre eksempelafdelinger er der arbejdet med registreringer og perspektiver i forhold til tre fokusområder: Kvarteret og lokalmiljøet, boliger og bebyggelse samt fælles faciliteter og friarealer. De tre fokusområder er tilsammen grundlag for at belyse samspillet mellem en boligafde- lings fysiske og sociale rammer og betingelser for det daglige liv både i og uden for boligen. Hensigten med de tre fokusområder er at skærpe en helhedsorienteret tilgang til fremtidssikring af en boligafdeling. I udviklingen af projektets forslag er der arbejdet med at skabe og inddrage viden om aktuelle og generelle problemstillinger i ældre almene boligafdelinger. Tilsammen giver præsentationen et indblik i de forhold, problemer og muligheder, som ligger til grund for projektets løsningsforslag. Se forslagene og hent materialet på I det følgende præsenteres således en række generelle problemstillinger. Derefter følger en konkret gennemgang af de tre eksempelafdelinger. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 2

3 PROBLEMOMRÅDER Her beskrives en række problemområder i forhold til boligafdeling, bolig og friareal. Beskrivelsen tager afsæt dels i registreringer af de tre eksempelafdelinger og interview med beboere, dels i eksisterende analyser af ældre almene bebyggelser. Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Hvis en boligafdeling er domineret af ensartede Mange boligafdelinger indeholder arealer, Fælles faciliteter som fx. vaskeri, boliger af samme type og størrelse, Fælles har der enten ikke er i eller kunne benyttes Fælles cykelkælder, beboerlokale og gårdrum er det konsekvenser for beboersammensætningen. Boligafdelingen vil have svært ved at standarden er dog meget varierende. Dette Arealer med faciliteter mere optimalt. Arealer med faciliteter tilstede i det almene byggeri. Kvaliteten og uudnyttet med uudnyttet med potentiale begrænset potentiale begrænset tiltrække og fastholde varierede beboergrupper Ældre, alment boligbyggeri kan have: har indflydelse på både en og oplevel- og typer af husstande. Saddeltag og dermed loftsrum, der ikke sen af faciliteterne og dermed den værdi er i eller er inddraget som pulterrum og nytte, som de har for en boligafdeling og I almene bebyggelser fra før Små 1960 boliger er der ofte Større udearealer omkring bebyggelsen, planløsninger funktionsrum planløsninger funktionsrum beboerne. en stor anpart af familieboliger med to værelser som ikke har nogen funktioner og på omkring 60 m2. Disse kan dårligt Kælderlokaler, der ikke er i eller kan Følgende faktorer kan have indflydelse på huse en familie med børn anno udnyttes bedre. en: Adgang til Få funktioner, Adgang til Få funktioner, Store og åbne Store og åbne rekreative der inviterer rekreative der inviterer Placering: Faciliteter ligger i kældre eller gårdrum gårdrum Der er således kun arealer begrænsede muligheder til ophold arealer til opholdfjernt fra boliger for at blive boende, hvis og når husstanden forøges. Dette skaber løbende udskiftning af beboere, og særligt vil familier fraflytte over tid. Attraktivitet: Faciliteter er uden varme, i dårlig stand eller fremstår institutionelle Tilgængelighed: Faciliteter er placeret perifært eller er svært tilgængelige Tryghed: Faciliteter opleves utrygge at e Ejerskab: Faciliteter henvender sig til alle Fælles Fælles beboere og derfor potentielt til ingen. Arealer med faciliteter Arealer med faciliteter uudnyttet med uudnyttet med potentiale begrænset potentiale begrænset BOLIG FRIAREAL BOLIG FRIAREAL EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 3 LIG LIG LIG

4 PROBLEMOMRÅDER BOLIGEN planløsninger funktionsrum FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Mennesker i dag er og indretter deres hjem anderledes, end man gjorde for generationer siden. Arealer med faciliteter Fælles uudnyttet med planløsninger i ældre potentiale byggeri begrænset forhindrer optimal af en boligs kvadratmeter. Beboerne har således ringere mu- lighed for at e og indrette boligen efter individuelle behov og ønsker. planløsninger funktionsrum BOLIG Funktionelle begrænsninger og problemer ved ældre boliger: Adgang til Få funktioner, Store og åbne Køkkener er rekreative trange. Der er sjældent der inviterer gårdrum plads til en spiseplads, arealer til ekstra opbevaring eller til at køkkenet kan inddrages til ophold til andre af hjemmets aktiviteter. Smalle og svært tilgængelige badeværelser. Sammenhængende rum, som gør det vanskeligt at bytte rundt på eller have adskilte funktioner Små entréer giver ringe passage og Fælles dårlig plads Arealer med til opbevaring. FRIAREAL uudnyttet potentiale faciliteter med begrænset Oprindeligt blev små familieboliger bygget til og husede indtil flere børn og voksne. Nutidens beboere har dog andre ønsker og krav til deres bolig. I 1950 havde danskerne i gennemsnit 30 kvadratmeter til rådighed pr. person. I dag har vi 52 kvadratmeter (se: Den generelle tendens er et adskille stuer fra soveværelser, og at hvert barn har deres eget værelse. Små almene boliger kan ikke altid honorere sådanne standarder. I dag beboes to- og tre-værelses boliger derfor primært af enlige, par uden børn eller deleforældre. Større famlier har færre muligheder for at få opfyldt boligønsker i boligafdelinger fra før Paradoksalt nok er sammenlægninger af boliger ikke altid løsningen. Større boliger giver også større husleje. Smertegrænsen nås, når lejeboligen ikke længere er konkurrencedygtig på boligmarkedet. Almene familieboliger fra før 1960 er disponeret og bygget efter standarder, som på flere områder er utidssvarende i forhold til nutidens krav. Faciliteter og bebyggelser er nedslidte, og mange boligafdelinger står overfor helt nødvendig renovering af faldstammer, vinduer, tagbelægning, isolering mm. I boligerne er særligt køkkener og badeværelser er utidsvarende, og indretningen af rummene fungerer sjældent optimalt: Eksisterende rørføringer begrænser muligheden for fleksibel omdannelse af rummene. Indretning af både køkken og bad besværliggør opsætning af ekstra/større hårde hvidevarer. Der er sjældent indlagt varme i badeværelser. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 4 LIG LIG

5 PROBLEMOMRÅDER? FRIAREALER Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL BOLIG planløsninger Adgang til rekreative arealer Arealer med uudnyttet potentiale Store og åbne gårdrum Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset funktionsrum Få funktioner, der inviterer til ophold Fælles faciliteter med begrænset Mange boligbebyggelse fra efter 1930 har kun en trappe pr. opgang. Adgang til boliger sker ofte fra gaden. Ligger de rekreative friarealer på bebyggelsens modsatte side af trappeopgangen, kan adgangen blive omstændelig. Konsekvenser er, at: Beboere skal en omvej for at benytte rekreative arealer Beboere ikke kommer naturligt forbi de rekreative arealer, hvilket begrænser mulighed for uformelle møder mellem naboer Det kan være utrygt og besværligt at sende sine børn i gården De rekreative arealer ikke bliver t i så høj grad, som de kunne. Friarealer er en kvalitet i en boligafdeling, og grønne gårdrum og legeområder er med til at øge boværdien for beboerne. Følgende faktorer kan begrænse og præge oplevelsen af friarealer: Frit udsyn fra de omkringliggende boliger kan give oplevelsen af at være eksponeret. Friarealer uden nicher og mindre uderum kan være svære at indtage. Store rum mellem bygningerne uden menneskelig skala kan virke utrygge. Udeområder der er åbne overfor det omkringliggende kvarter, kan opleves som offentligt byrum uden intimitet og beskyttelse. Åbne arealer uden beplantning eller mindre bygninger beskytter ikke mod vindturbulens fra bygningerne eller støj fra omkringliggende veje. I de fleste boligafdelinger er friarealerne indrettet med forskellige funktioner som fx. legepladser, tørrestativer til vasketøj, boldbure, cykelskure, affaldsområder. Hvis de etablerede funktioner ikke inviterer til ophold, es friarealerne kun kortvarigt af beboerne. En række faktorer spiller ind på funktionernes oplevede kvalitet: Få funktioner der opfordrer til ophold, bevirker at der ikke er et givet formål med at benytte de rekreative arealer. Få beboere som opsøger friarealer, så de henstår øde og ute, hvorved beboerne ikke mødes tilfældigt og uformelt. Uhensigtsmæssig placering af funktioner i forhold til boligafdelingen som helhed, den daglige færden og i forhold til faktorer som sol, skygge og vind. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 5 LIG

6 Fakta om Abildgården: ABILDGÅRDEN Opført: Antal boliger: 373 AMAGERCENTERET Holmbladsgade Lybækgade Frankrigshusene Lyneborggade SVØMMEHAL PRISMEN Moselgade LERGRAVSPARKEN SKOLE LERGRAVSPARKEN SKOLE METROSTATION LERGRAVSPARKEN LERGRAVSPARKEN 250 m 500 m Frankrigsgade Boligtyper: 356 stk.: m2 /1-2 vær. 14 stk.: m2 / 2 vær.+1-2 kamre Kbh centrum Wittenberggade Øresundsvej Amager Strandpark Backersvej Kastrupvej Administration: KAB Boligorganisation: SAB. Find Abildgården på Amagerbrogade Kvarteret Fakta om beboere: Beboere i alt: år: 6,9% år: 21,3% år: 56,4% 65+: 15,3% Husstande uden børn i alt: 91,7% Husstande med børn i alt: 6,3% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Abildgården ligger centralt på Amager i København. Lokalområdet er et tæt og blandet bykvarter præget af boligkarréer fra starten af det 20. årh. Her er institutioner, skoler, butikker og svømmehal i nabolaget. I cykelafstand ligger også rekreative, børnevenlige muligheder som Lergravsparken, Kultur- og idrætshuset Prismen samt Amager Strandpark. Busser og metrostationen Lergravsparken kobler området til andre dele af København. Det centrale Amagers byudvikling og de rekreative tilbud inden for korte afstande er med til at farve lokalmiljøet og gøre afdelingen attraktiv for mange forskellige beboergrupper. Beliggenheden rummer således nogle af Abildgårdens kvaliteter og muligheder. Beliggenheden er en vigtig faktor i arbejdet med en afdelings udviklingsmuligheder og lokale identitet. Abildgården er et eksempel på, hvordan omkringliggende kvaliteter kan være et konkurrenceparameter, der kan spille sammen med udviklingen af en afdelings og identitet. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 6

7 Projektets fokus ABILDGÅRDEN Det store behov for at udvide og supplere små boliger med nye rum for private gøremål og sociale aktiviteter i umiddelbar nærhed af boligerne. Store, åbne arealer Funktioner Tilgængelighed Utryghed Udviklingsspor At udvikle nye former for fælles faciliteter i tæt tilknytning til den private bolig, der udnytter en afdelings eksisterende rumlige potentiale. At skabe fleksible og tilpasningsbare rammer for mindre fællesskaber drevet og benyttet af forskellige beboergrupper. Boliger og bebyggelse Bebyggelsen tegner sig som en stor karré med fire femetagers blokke. Karréen er åben mod syd, hvor der også er aflåst adgang til en stor gård. Mod nord ligger en mindre selvstændig boligblok. Langt størstedelen af boligerne er med to værelser og på omkring 60 kvm. Køkkener og toiletter fremstår trange og lever ikke op til nutidens standarder. Nogle boliger har adgang til soveværelse fra stuen, hvilket giver en ufleksibel planløsning med begrænset muligheder for indretning. En del af boligerne i stueplan har baghave, der vender ud mod den fælles gård. En konsekvens af boligernes størrelse og det samlede udbud er, at afdelingen er ringe tilpasset familier med børn. Det er sandsynligvis også en forklaring på en del af fraflytningerne. Bestyrelsen og administrator har da også ønsker om at sammenlægge boliger. Flere forslag er blevet udarbejdet, men projektet er hidtil blevet bremset af, at de er blevet for dyre til beboerne. Eksisterende boligforhold i Abildgården At forbedre fysiske forbindelser i en boligafdeling så de fremmer af udearealer. Se præsentationerne Loftatelier, Passage og Delebolig. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 7

8 UNDER ABILDGÅRDEN Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Privat Private haver Semiprivat Privat legeplads Semioffentligt Rekreative rum Offentligt Friarealer Karrébebyggelsen omkranser en stor, lys gård med varieret beplantning. Gården er indrettet med mange nicher og opholdszoner og tilbyder bl.a. legeplads, grillsted, hyggekroge, cykelskure og frugttræer. Adgang til boliger sker fra gadeside. Ønsker beboere at benytte gården skal de først ud på gaden, rundt om bygningen og gennem en låst port. Alternativt kan de bevæge sig gennem kældergangene i hjørnerne. Langs gårdens kant ligger små haver i forbindelse med boliger i stueetagen. Disse boliger har således direkte adgang og udsyn til den lukkede gård. På trods af gårdens attraktionsværdi fortæller flere beboere, at den kun i ringe grad bliver benyttet, selvom der bl.a. bor mindre børn i boligafdelingen. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 8

9 affald VASKERI ABILDGÅRDEN affald affald affald garager BEBOERLOKALE EJENDOMSKONTOR Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Abildgården har en række faciliteter, der henvender sig dels til afdelingens beboere og dels til lokalområdet. I den sydlige bygning ligger butikslokaler i stueetagen. De huser i dag ejendomskontor, frisør, vuggestue og beboerlokaler med køkkenfaciliteter. I karreens sydøstlige hjørne ligger en børnehave, der har egen legeplads i tilknytning til gården. Et stort fælles vaskeri ligger i bygningen mod nord. Boligafdelingen har også garager, der kan lejes af interesserede. Beboerlokalet har en fin standard og ligger i stueplan med adgang fra en større, trafikeret gade. Lokalet bliver bl.a. t til beboermøder, fælles arrangementer og kan lejes til private formål. Alligevel fortæller yngre beboere, at de ikke kunne forestille sig at e det, selvom de mangler plads til fx. større selskaber. Øvrige faciliteter såsom et lille fitnessrum ligger spredt i den store bebyggelse, men der er ikke et alment kendskab til dem. Adgangsforhold, afstand fra den enkelte bolig samt det forhold, at alle faciliteter henvender sig til alle beboere i boligafdelingen kan spille ind på en af faciliteterne. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 9

10 Fakta om Sjællandshuse: Opført: Antal boliger: 270 Boligtyper: 75 stk.: m2 / 1 vær. og 1 vær kamre 195 stk.: m2 / 2 vær. og 2 vær. + 1 kammer Administration: KAB Boligorganisation: SAB Find Sjællandshuse på SJÆLLANDSHUSE Kvarteret VESTRE KIRKEGÅRD P. Knudens Gade Tranehavevej Sydhavnsgade BAVNEHØJ SKOLE SYDHAVNEN STATION 250 m 500 m Enghavevej Vesterbro Kbh centrum Fakta om beboere: Beboere i alt: år: 7,6% år: 31,2% år: 51,7% 65+: 9,6% Husstande uden børn i alt: 89,4% Husstande med børn i alt: 8,2% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Sjællandshuse ligger på kanten af to meget forskellige områder i samme københavnske bydel. Til den ene side er Vestre Kirkegårds luftige, grønne arealer nærmeste nabo. Via stisystemet her tager det 5 min. at cykle til det nye Carlsberg-byområde og indgangen til Vesterbros levende by- og handelsliv. I den modsatte retning forgrener Kgs. Enghaves og Sydhavns boligområder sig indimellem tung trafik. Enghavevej er forbindelsesled mellem de to områder. Sjællandshuses nære lokalmiljø fremstår tætbebygget med etage-boliger fra 1920 erne og frem. Det er et gammelt arbejderkvarter med en høj andel af almene boliger og overvejende mange mindre. Her er også institutioner samt et mindre antal erhvervsdrivende. I kort gåafstand ligger Sydhavn S-togsstation og indkøbsmuligheder. Den samlede bydel har gennemgået sociale og bymæssige forandringer. De vil fortsætte de kommende mange år drevet af den kommunale områdefornyelse og udvikling af Carlsberg-byen. Her kommer bl.a. uddannelsesmiljø og arbejdspladser. Perspektiver, som kan have betydning for Sjællandshuse som et attraktivt botilbud for bl.a. studerende, unge familier og andre, som prioriterer Moselgade moderat husleje og nærhed til byens tilbud højt. Afdelingen rykker så at sige tættere på Vesterbro. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 10

11 Projektets fokus SJÆLLANDSHUSE Den store udfordring med at øge variationen i det uden at halvere antallet af boliger og fordoble huslejen i de ældre, bynære bebyggelser. Store, åbne arealer Tilgængelighed Utryghed Udviklingsspor At udvikle bare principper for omdisponering af en boligstruktur som kan skaleres fra enkelte opgange til en hel karré. Funktioner At optimere planløsninger i mindre boliger så de giver fleksibilitet, forbedret boligkvalitet og imødekommer moderne familieliv. Boliger og bebyggelse Sjællandshuse er opført som tre stokbebyggelser med fem etager. Alle trappeopgange går både til loft og til kælder, som begge benyttes til opbevaring. Boligerne i høj stueplan har trapper ned til egne forhaver afskærmet af hække, som vender mod vejen. Haverne bliver synligt t og passet meget varierende. Boligernes størrelser og stand er på flere områder utidssvarende. Men planløsningerne i boliger med mere end et rum er reelle. Fra entréen fordeler både værelser og funktionsrum sig, hvilket skaber fleksibilitet og flere muligheder for anvendelse end med sammenhængende værelser. Rummene er dog i mange boliger små, og især er køkken og toilet trange. Boligafdelingens faldstammer står over for en totaludskiftning. Dette sker løbende men langsomt over en lang årrække. Ligeledes er det behov for bl.a. at udskifte vinduer, el og køkkener. Den store overvægt af små og relativt ensartede boliger skaber samtidig store begrænsninger for variationen i beboersammensætningen og muligheden for at blive boende ved skiftende behov og livssituation. Eksisterende boligforholdr i Sjællandshuse At indarbejde muligheder for sociale naborelationer ved at udvikle fælles faciliteter som en kvalitativ og bolignær udvidelse af det private. Se præsentationerne Opgangsfællesskab og Delebolig EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 11

12 UNDER SJÆLLANDSHUSE Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Private haver Privat legeplads Rekreative rum Friarealer Adgangen til boliger sker fra gadeside, hvor der også er private haver i forlængelse af boliger i stueplan. På bygningernes modsatte side ligger lange, smalle friarealer, hvoraf midterstykket er beplantet med græs og træer. Syd for bebyggelsen er mindre aflåste områder med grill- og spisepladser, og mod nord ligger et område med legeplads og læskure. boligafdelingens friarealer har flere kvaliteter med varierende grønne rum og funktioner. I de store gårdrum er store træer med til at bryde vindturbulens fra bygningerne og opdele rummets store skala. Alligevel virker friarealerne svært tilgængelige. For at benytte arealerne skal man rundt om de lange bygninger og nogle steder gennem låste låger. På den anden side fremstår arealerne omkring bygningerne alt for åbne og uindtagede med veje, der løber gennem afdelingen og giver præg af at være et offentligt rum. De aflåste haver er også en konsekvens af hærværk og uvedkommende. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 12

13 UNDER SJÆLLANDSHUSE D EN EJ OM K LO ER BO BE RI KE S VA ER BO BE R TO ON SK E AL Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Et ældre beboerlokale er placeret i en høj kælder under den midterste bygning, hvor også et fælles vaskeri ligger. Beboerlokalet har adgang til et mindre køkken, men her er ingen varme. Kælderplaceringen gør vinduespartiet lille og belysningen smådunkel i de lavloftede rum. ophold og samvær mellem naboer begrænsede i Sjællandshuse. Faciliteternes placeringer gør, at de kan virke lidt utrygge. Samtidig gør beboerlokalets størrelse og stand det uegnet til fx større beboermøder eller private arrangementer. Sammen med de små aflåste og de store ubeskyttede udearealer fremstår mulighederne for fælles aktiviteter, udendørs EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 13

14 Fakta om Elleparken: ELLEPARKEN Opført: / 1960 Antal boliger: 269 Boligtyper: 198 stk.: m2 / 1 vær.+1 kammer og 2 vær. 71 stk.: m2 / 2 vær.+1 kammer og 3 vær. Administration: KAB Boligorganisation: SAB Find Elleparken på GRØNTTORVET Retortvej Bækkegård vænge Folehaven KIRSEBÆRHAVEN SKOLE IDRÆTSANLÆG Gammel Køge Landevej Valby centrum Gammel Køge Landevej Kbh centrum KLUB DANMARK HALLEN 250 m 500 m Kvarteret Fakta om beboere : Beboere i alt: år: 7,8% år: 17,8% år: 50,1% 65+: 24,2% Husstande uden børn i alt: 88,5% Husstande med børn i alt: 8,5% (Kilde: Københavns Kommune 2009) Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Tilsvarende almene boligbebyggelser tegner kvarteret syd for den store vej, og i gåafstand starter Valbyparken, som tilbyder store, rekreative områder. Nord for Elleparken ligger et ældre industriområde, der står over for byudvikling til et tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Længere mod nord begynder også Valbys butiks- og byliv. Kvarteret er koblet op på den grønne cykelforbindelse, der går i en ring rundt om København. S-togsstationen Ny Ellebjerg samt flere buslinjer udgør den offentlige transport. Sydøst for boligafdelingen ligger Valbyparken og Valby Vandkulturhus. Elleparkens beliggenhed er på sydsiden præget af tung trafik, som skaber støjgener for beboerne tættest på Folehaven. I den nordlige retning er der til gengæld store boldbaner, et nærliggende villakvarter mod vest og et industriområde, som i fremtiden bliver omdannet og beboet. Elleparken kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde, som skaber modvægt til den EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 14

15 Projektets fokus ELLEPARKEN Den store kontrast mellem de mange små boliger og de enorme og uindtagede friarealer, som henstår fra en tid med mange flere børn og storfamilier i boligafdelingen. Udviklingsspor At arbejde med en særlig identitet og et tilhørsforhold ved at udnytte de store gårdrum, som er en af boligafdelingens markante og synlige kvaliteter. Boliger og bebyggelse Elleparken består af 12 længehuse, der er placeret rundt om store, grønne gårdrum. Alle bygninger har tre etager og er med fuld kælder, som benyttes til cykler, vaskeri og pulterum. På hjørnet af Folehaven og Gammel Køge Landevej er boligafdelingens stueetager indrettet for mindre erhverv. Dette lille butikstorv huser i dag bl.a. cykelhandler, frisør, tandlæge, pizzeria samt ejendomskontor. Boligernes planløsninger er asymmetriske således, at de skiftevis har to værelser mod gården eller to værelser mod henholdsvis gård og gade. Alle boligernes opholdsrum orienterer sig mod syd og vest. Lejemål på 1. og 2. etage har altaner, der senere er blevet inddækket, så de i dag fungerer som udestuer. Langs bygningernes syd- og vestfacader er der små baghaver tilknyttet boligerne. Køkken og toilet er smalle og utidssvarende i forhold til nutidens standarder. Elleparken står overfor flere store vedligeholdelsesopgaver i de kommende år, som vil medføre huslejestigninger. Ligeledes er der et ansøgningsarbejde i gang med sigte på en helhedsplan. Begge dele kan gøre det nødvendigt og muligt at iværksætte tiltag som styrker boligafdelingens tilbud og kvaliteter. At udvikle forslag som giver fleksible muligheder for at nedbryde store friarealer til mindre og intime uderum med gode rammer for uformelt samvær og aktiviteter. At supplere og udvide den enkelte bolig med ekstra privat plads, som individuelt kan præges og tages i efter lyst og behov. Se præsentationen Lysthuse EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 15

16 UNDER ELLEPARKEN Indgange til opgang Kældernedgang Adgang til boliger Private haver Privat legeplads Rekreative rum Friarealer Gårdene mellem bygningerne fremstår fortrinsvis som store, åbne græsplæner beplantet med mindre grupper af træer og buske. I en gård er der for nylig etableret et mindre legeområde, en anden har et lille anlæg. De små private haver langs facaderne er afgrænset af hække og vender mod gårdsiden. Der er ikke indtænkt adgang fra haver til fælles gård, men enkelte steder kan der ses selvlavet passage. tre lukkede gårdrum forstærker dette også fornemmelsen af at være eksponeret for blikke fra de omkringliggende fire bygninger. Der skal mange børn og aktiviteter til at fylde gården med liv. Samlet set har boligafdelingen en række funktioner i friarealerne, men på grund af størrelsen og den begrænsede variation virker gårdene tomme. Under ophold i de EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 16

17 ELLEPARKEN garage garage garage BEBOERLOKALE VASKERI EJENDOMSKONTOR Fælles faciliteter Daglige gøremål Parkering VASKERI VASKERI Privat Semiprivat Semioffentligt Offentligt Fælles faciliteter Boligafdelingens beboerlokaler ligger i et af de centrale længehuse og er placeret i kælderen med trappenedgang direkte fra gaden. Boligafdelingens tre vaskerier er også placeret i kældre spredt over bebyggelsen. Derudover er kældrene godt fyldt op med pulterrum og cykel- og barnevognsparkering med adgang via udvendige trappenedgange. De aflukkede garager langs Bekkergårdsvænge er også populære og fuldt udlejet til beboere. Vejene danner et mellemrum mellem bygning og gårdrum og er med til at opbryde friarealerne. Her er der ingen små, intime rum eller centrale orienteringspunkter, som kan opfordre til ophold og nabosamvær i den daglige kommen og gåen.. Adgang til boligerne sker fra tilkørselsveje, der har karakter af at være et offentligt rum, hvor der også er cykel- og bilparkering.. EKSEMPELER OG PROBLEMOMRÅDER 17

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere