RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1"

Transkript

1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD ) S

2 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 LÆRKEVEJ, LEJ AFD VOGNMANDSMARKEN,AAB AFD. 103 TINGVEJ, DOMEA AFD. 35/12 AFDELING ANTAL BOLIGER ANTAL BEBOERE UDSAT BYOMRÅDE ENERGIOPTIMERING (fx tag, facader, installationer, ventilation mv.) FÆLLESOMRÅDER (fx friarealer, fælles faciliteter, infrastruktur mv.) NYE BOLIGTYPER (fx nybyggeri, udvidelser, sammenlægning mv.) BOLIGKVALITET (fx indeklima, badeværelser, køkkener, altaner mv.) TILGÆNGELIGHED (fx elevatorer, niveaufri adgang, belægninger mv.) Tingvej (Domea afd. 3512) ,9 mio. kr. Vognmandsmarken (AAB afd. 103) ,7 mio. kr. Lærkevej (Lejerbo afd ) ,8 mio. kr. I ALT ,4 mio. kr. ANLÆGSSUM RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 2

3 TINGVEJ (DOMEA AFDELING 3512) Helhedsplanen koster ca. 34,9 mio kr. og omfatter: Skimmelsvamprenovering Øget tilgængelighed Opretning af friarealer Ombygning af lejligheder Afdelingen Boligafdelingen er opført som en del af en karrébebyggelse i 4 etager. Bygningernes facader består af en bagmur opbygget af letbetonelementer placeret mellem søjler og bjælker. Den udvendige del af facaden består af en halvstens skalmur, afvekslende med klinkebelagt eternitbeklædning. Taget har 30 graders hældning og er belagt med røde betontagsten. Bygningernes friarealer er lokaliseret i karréens gård. Afdelingens boligudbud er fordelt på værelses ungdomsboliger samt 32 familieboliger, der alle har 4 værelser. Bygningen har kælder, hvor bl.a. fællesvaskeriet er placeret. Der findes ingen elevatorer. Udfordringer Afdelingen har primært problemer med indeklimaet. Kraftige fugtskader i badeværelser har givet grobund for vækst af skimmelsvamp, og desuden bevirket kraftige nedbrudte væg- og gulvkonstruktioner. Desuden er der konstateret kuldebrosproblemer og mangelfulde ventileringsforhold, der begge medfører gode betingelser for skimmelvækst. FAKTA Afdelingsnummer: 3512 Afdelingsnavn: Tingvej Boligselskab/forretningsfører: Domea Opførelsesår: 1991 Antal boliger: 43 SUNDHOLMSVEJ AMAGERBROGADE Adresse: Tingvej 20-28, 2300 København S RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 3

4 TINGVEJ (DOMEA AFDELING 3512) Tiltag Med renoveringen forbedres bygningernes og boligernes kvalitet. Det sker bl.a. ved: Vinduesudskiftning til lavenergivinduer Renovering af badeværelser Ombygning af 8 4-værelses lejligheder til 3-værelses lejligheder med elevatoradgang Mindre reparationer af kloakforhold Udskiftning af køkkener Omlægning af bygningens ventilationssystem til varmegenvindingssystem Udførelse af mindre facadereparationer Renovering af fælleshus Etablering af elevatorer Processen Renoveringsprojektet er godkendt på afdelingsmødet den 8. oktober 2014 og på organisationsbestyrelsesmødet den 30. september Projektering og udbud i hovedentreprise forventes afsluttet medio 2015, hvorefter udførelsen kan finde sted fra 2015 til Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A under forudsætning af at: projektet overholder kravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 for de berørte bygningsdele samt overholder krav til lavenergibygning klasse 2015 renoveringsarbejderne udføres i henhold til Københavns Kommunes retningslinier og beskrives mere specifikt risikobehæftede forhold ikke forekommer I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ I alt Familieboliger Ungdomsboliger Samlet bruttoareal i dag: 3125 m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 72,5 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ I alt Familieboliger Ungdomsboliger Samlet bruttoareal fremover: 3085 m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 71,75 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG Husleje i dag Anslået husleje fremover BOLIGUDGIFT, INKL. FORBRUG Eksisterende Fremtidig (anslået) Energibesparelsen forventes at udgøre 17 ØKONOMI ANSKAFFELSESSUM Renovering KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel ca. 34,9 mio. kr. ca. 34,9 mio. kr kr. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 4

5 VOGNMANDSMARKEN (AAB AFDELING 103) Helhedsplanen koster ca. 111 mio kr. og omfatter: Renovering af badeværelser Opretning af altaner Opretning af revner i kælderydervæg Etablering af forhaver og opgradering af friarealer samt LAR Åbning af nordfacade Afdelingen Afdeling 103 er beliggende på Østerbro, i Skt. Kjelds Kvarter. Boligafdelingen er opført som en sammenhængende 4½ etagers karré, der omspænder fire store gårdrum, hvoraf de to åbner sig mod Vognmandsmarken og mod syd, mens de to øvrige er omgivet af bygninger på alle sider. Bebyggelsen har en tydelig for- og bagside. Bebyggelsen er opført som elementbyggeri med ydervægselementer som sandwichelementer med røde teglskaller. Tagkonstruktionen er udført med en 45 graders spærkonstruktion, og taget er beklædt med røde betontagsten. Der er i taget indbygget altaner. Udfordringer I karréerne er der konstateret byggeskader i badeværelser og altaner samt revner i fundamenter. Friarealerne er nedslidte, og der er placeret store mængder jord i gårdrummene. Gårdrummene er utrygge at færdes i efter mørkets frembrud og er meget monotone i deres udformning og dårligt belyste. LYNGBYVEJ FAKTA Afdelingsnummer: 103 Afdelingsnavn: Vognmandsmarken Boligselskab/forretningsfører: AAB Opførelsesår: Antal boliger: 305 Adresse: Vognmandsmarken 1-65, 2100 København Ø BRYGGERVANGEN RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 5

6 VOGNMANDSMARKEN (AAB AFDELING103) Tiltag Med renoveringen forbedres bygningernes, boligernes og friaralernes kvalitet. Det sker bl.a. ved at: badeværelser renoveres kvistaltaner renoveres og udvides revner i kælderydervægge udbedres der etableres forhaver med adgang fra stueplan samt opgradering af friarealer og kantzoner der etableres forbindelse mellem gårdmiljøer stigstrenge udskiftes der etableres trinetter i suppleringsrum nordfacade åbnes med franske altaner og vinduer der etableres LAR - lokal afledning af regnvand (rekreative og praktiske formål samt nedsivning m.v.) Processen Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2014 og på organisationens bestyrelsesmøde den 4. juni Projektet udbydes i hovedentreprise og forventes påbegyndt den 1. marts 2016 og afleveret 1. september Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A under forudsætning af, at: renoveringsarbejderne, herunder kvistaltanerne, udføres i henhold til Københavns Kommunes retningslinier projektet overholder kravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010, for de berørte bygningsdele lånet til køkkenerne (uden kommunegaranti) får prioritet foran lånet til helhedsplanen boligorganisationen vurderer, at boligerne kan udlejes til den højere leje som følge af nye køkkener risikobehæftede forhold ikke forekommer I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ I alt Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 88,82 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ I alt Familieboliger Samlet bruttoareal fremover: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 88,82 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG ØKONOMI ANSKAFFELSESSUM Renovering Husleje i dag Anslået husleje fremover Beboerne kan tilvælge nye køkkener mod yderligere huslejestigning på ca. 92 kr./m²/år svarende til ca. 681 kr. pr. bolig månedligt. BOLIGUDGIFT, INKL. FORBRUG Eksisterende Fremtidig (anslået) Huslejestigning som følge af nye køkkener er ikke indregnet - se ovenfor. ca. 111 mio. kr. KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel ca. 111 mio. kr kr. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 6

7 LÆRKEVEJ 1 (LEJERBO AFD. 107) Helhedsplanen koster ca. 39,8 mio kr. og omfatter: Etablering af nye energirigtige facader Sammenlægning af lejligheder Etablering af tagterrasse med solcelleanlæg Opretning af friarealer Øget tilgængelighed Afdelingen Afdelingen Lærkevej 1 er beliggende på Ydre Nørrebro Boligbebyggelsen er en seksetagers rød murstensbygning med svalegange til gadesiden. Bygningen er trukket 8-10 meter tilbage fra facadeflugten, så der er en plads ud til Frederikssundsvej. Bag bygningen ligger der et vinkelformet, delvist grønt, og delvist flisebelagt område. Selve huset består af 30 etværelses- og 6 toværelses lejligheder, ligeligt fordelt på etagerne. Adgangen til alle boligerne foregår via en svalegang mod gadesiden med køkkener orienteret mod den nordvendte svalegang, mens opholdsstuen vender ud mod den sydvendte gård. Bygningen har kælder med vaskeri og pulterum. Udfordringer Lejlighederne er præget af nedslidning, er små med utidssvarende installationer og boligblokken er ramt af skimmelsvampproblemer i de øverste lejligheder, forårsaget af utætheder i taget. Svalegange og konsoller har mindre skader i form af afskalninger over armeringsjern. FAKTA Afdelingsnummer: 107 Afdelingsnavn: Lærkevej Boligselskab/forretningsfører: Lejerbo Opførelsesår: 1971 Antal boliger: 36 FREDERIKSSUNDSVEJ LÆRKEVEJ Adresse: Lærkevej 1, 2200 København N RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 7

8 LÆRKEVEJ (LEJERBO AFD. 107) Tiltag Med renoveringen forbedres bygningen og boligernes kvalitet og energiforbruget reduceres. Derudover lægges de små utidssvarende lejligheder sammen til attraktive familielejligheder, så boligudbuddet i det udsatte byområde bliver mere varieret. Det sker bl.a. ved at: eksisterende facader udskiftes med mere energirigtige facader de 36 lejligheder sammenlægges til 18 lejligheder med nye køkkener og wc/bad taget isoleres og der etableres fælles tagterrasse og solcelleanlæg der etableres mekanisk ventilation med genvindinganlæg der etableres altaner til alle boliger samt nye svalegange alle tekniske installationer udskiftes friarealet fornyes og der etableres LAR-system Processen Afdelingsmødet har godkendt den oprindelige helhedsplan den 25. september Beboerne godkendte ligeledes permanent genhusning af alle beboere. Renoveringsprojektet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 11. april Projektet forventes påbegyndt marts 2015 og afleveret november I DAG 1v 2v 3v 4v 5v+ I alt Familieboliger Samlet bruttoareal i dag: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse i dag: 45,4 m 2 FREMOVER 1v 2v 3v 4v 5v+ I alt Familieboliger Samlet bruttoareal fremover: m 2 Gennemsnitlig boligstørrelse fremover: 96,7 m 2 HUSLEJE, EKSKL. FORBRUG (2013-niveau) (2013-niveau) Husleje i dag Anslået husleje fremover 941 *7.585 *Anslået fremtidig gennnemsnitsleje inkluderer et forøget boligareal på 51,3 m 2 pr. bolig. Der forventes besparelse på pct. på forbrugsudgifterne(el, vand og varme) efter renoveringen. Betingelser for godkendelse Københavns Kommune kan godkende skema A under forudsætning af at: projektet overholder kravene i Miljø i Byggeri 2010, herunder at byggeriet tilsluttes bygas og overholder krav til lavenergibygning klasse renoveringsarbejderne, udføres i henhold til Københavns Kommunes retningslinier tegninger for tagterrassen revideres risikobehæftede forhold ikke forekommer ØKONOMI ANSKAFFELSESSUM Renovering KOMMUNAL GARANTI Garanti på lån KOMMUNALT BIDRAG Kapitaltilførsel ca. 39,8 mio. kr. ca. 39,8 mio. kr. 0 kr. RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 8

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere