Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger til 2 Sammenlægning af 2 boliger til 1 Sammenlægning af bolig til tag Side

2 Grundlag for boligmarkedsanalysen Boligmarkedsanalysen giver et øjebliksbillede, hvor du kan se hvordan huslejeniveauet i din afdeling ligger i forhold til andre boformer i nærområdet. Tallene er baseret på en række søgninger på hjemmesider, der samler udbuddet af boliger inden for de forskellige boformer. Følgende søgekriterier er anvendt: Beliggenhed (postnummer) - Adresse er så vidt muligt tæt ved afdelingen. Størrelse på boligen i m2 Type af byggeri (eksempelvis etage, rækkehuse mv.) På baggrund af søgeresultaterne er det billigste eksempel valgt ud. Den månedlige ydelse for en andelsbolig eller en ejerbolig kan beregnes på flere måder, da der blandt andet findes forskellige lånetyper. I vores eksempel er forudsætningen, at den boligsøgende skal låne alle pengene til boligen samt at der optages fast forrentet lån med afdrag. Nedenfor beskrives, hvordan udregningen er foretaget. Eksempel på udregning for en andelsbolig på 50 m2 I beregningen af den månedlige ydelse for andelsboligen indgår: Pris på lejligheden på kr Omkostninger forbundet med købet på kr Et lån på 5,35 % over 20 år Et rentefradrag på 32,60 % En boligudgift på kr På den baggrund er nettoydelsen på kr. Dertil lægges boligudgiften på kr. I alt: kr om måneden. Eksempel på udregning for en ejerlejlighed på 50 m2 I beregningen af den månedlige ydelse for ejerboligen indgår: Brutto-/nettoydelse for ejerboligen er i følge ejendomsmægleren på 5.787/5.271 kr mdl. (Inkl. fællesudgifter, afdrag og fradrag, ejendomsskat og ejendomsværdiskat) Kontantprisen på boligen er kr. Ejeren har et 5 % fastforrentet realkreditlån på 80 % samtet variabelt boliglån på 7 % og et på 15 % af de kr. De resterende 5 % af lånet på kr., samt diverse omkostninger til fx advokat, stempel og tinglysning på ca kr., kan betaleskontant eller boliglånet kan forhøjes. Et yderligere lån vil betyde kr. til 7 % over 20 år og et rentefradrag på 32,60 %, hvilket giver en månedlig ydelse på 408 kr. efter skat. I alt kr. om måneden efter skat. 40

3 Hvad er status for afdelingen? På de næste sider følger fire afklaringsskemaer, som skal hjælpe til at afdække behovet for - og evt. finde fokus for - en fremtidsanalyse. Ved at svare på spørgsmålene i skemaerne kan man vurdere, hvordan en boligafdelings styrker og svagheder opleves, og derved afdække behovet for at gennemføre en fremtidsanalyse. Skemaerne fokuserer på fire emner: De fysiske forhold inde i boligen De fysiske forhold uden for boligen Boligafdelingens sociale forhold Boligafdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi Spørgsmålene skal besvares i forhold til en vurdering af, om de fremtidige beboergrupper ville kunne bo under de eksisterende forhold i en afdeling. I hvert skema er der mulighed for at give point, mellem 1 og 5. Slutscoren for hvert skema tælles sammen i de lysegrønne felter nederst i skemaerne. På side 17 kan man markere resultaterne på en farvebjælke. Ved at markere hver beboergruppe på bjælken kan man få et overblik over, hvordan forholdene for de forskellige beboere opleves. Det er vigtigt at påpege, at svarene og resultaterne af skemaerne ikke vil være entydige, og at de er udtryk for en personlig vurdering. Resultaterne skal derfor udelukkende opfattes som inspiration til at se en afdeling i et andet perspektiv, end hvad man er vant til. Hvis en afdeling består af flere ejendomme, og hvis forholdene er forskellige for disse, kan det være en fordel at diskutere spørgsmålene i skemaerne i forhold til hver ejendom, således at forskellene kan komme til udtryk. Eksempel på hvordan resultaterne for hver gruppe i skemaerne kan markeres på resultatbjælken. 41

4 Giv din afdeling point Skema 1 - De fysiske forhold inde i boligen Bedøm hvert emne i forhold til den enkelte beboergruppe. Giv point fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Teenagere/ De uafhængige Udeboende Unge år Unge/ De frie 1 Singler/par uden børn år 1 forældre med barn Familien 2 forældre med barn/børn De frie 2 Seniorer/ singler, par uden børn år Alderdom Ældre over 80. Bevægelsesbesværede Er boligernes nuværende størrelse tilfredsstillende for: Er boligernes indretning/planløsning tilfredsstillende for: Er køkkenforholdene gode hvis man er: Er bade/wc forhold gode hvis man er: Er boligens installationer (IT/ TV/TLF) tilfredsstillende for: Er adgangsforholdene til boligen gode hvis man er: Total 42

5 Skema 2 - De fysiske forhold uden for boligen Bedøm hvert emne i forhold til den enkelte beboergruppe. Giv point fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Teenagere/ De uafhængige Udeboende Unge år Unge/ De frie 1 Singler/par uden børn år 1 forældre med barn Familien 2 forældre med barn/børn De frie 2 Seniorer/ singler, par uden børn år Alderdom Ældre over 80. Bevægelsesbesværede Lever parkeringsmulighederne for personbiler op til forventningerne for: Er bebyggelsens vaskefaciliteter gode hvis man er: Er bebyggelsens fælles indendørs faciliteter, som fx beboerhus gode hvis man er: Vil de grønne områder og legeplads være tilfredsstillende hvis man er: Total 43

6 Skema 3 - Boligafdelingens sociale forhold Bedøm hvert emne for afdelingen som helhed Bedøm hvert emne i forhold til den enkelte beboergruppe. Giv point fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Sæt 1 kryds pr. spørgsmål. Skriv point i det grønne felt, og regn totalscoren sammen til sidst Total Vurder beboernes generelle tilfredshed med at bo i afdelingen Er beboersammensætningen (uddannelse/alder/etnisk baggrund/ osv.) i afdelingen varieret? Kommer de nuværende beboere godt ud af det med hinanden? Vurder om beboerne oplever lidt eller meget kriminalitet i boligområdet? Meget tilfreds (5 point) Meget varieret (5 point) Ja, i høj grad (5 point) Virkeligt lidt (5 point) Tilfreds (4 point) Varieret (4 point) Ja, i nogen grad (4 point) Lidt (4 point) Hverken eller (3 point) Hverken eller (3 point) Hverken eller (3 point) Hverken eller (3 point) Utilfreds (2 point) Lidt varieret (2 point) Nej, kun i mindre grad (2 point) Meget (2 point) Meget utilfreds (1 point) Slet ikke varieret (1 point) Nej, slet ikke (1 point) Virkeligt meget (1 point) Hvordan fungerer beboerdemokratiet i afdelingen? Meget godt (5 point) Godt (4 point) Hverken eller (3 point) Dårligt (2 point) Meget dårligt (1 point) Hvor ofte tager beboere initiativ til at iværksætte aktiviteter i afdelingen eller boligområdet? Meget ofte (5 point) Ofte (4 point) Hverken eller (3 point) Sjældent (2 point) Meget sjældent (1 point) Totalsum 44

7 Skema 4 - Boligafdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi Bedøm hvert emne i forhold til den enkelte beboergruppe. Giv point fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Teenagere/ De uafhængige Udeboende Unge år Unge/ De frie 1 Singler/par uden børn år 1 forældre med barn Familien 2 forældre med barn/børn De frie 2 Seniorer/ singler, par uden børn år Alderdom Ældre over 80. Bevægelsesbesværede Vil nærområdet vurderes som attraktivt hvis man er: (1= ikke attraktivt / 5 = meget attraktiv) Vil afdelingen vurderes som attraktiv hvis man er: (1= ikke attraktivt / 5 = meget attraktiv) Vurder om der er sammenhæng mellem husleje og kvalitet i boligen, hvis man er: (1 = ingen sammenhæng / 5= god sammenhæng) Hvilken af følgende huslejestigninger ville beboergrupperne kunne acceptere, hvis afdelingen blev tilsvarende bedre? (1 = ingen stigning, 2 = 0 10%, 3 = 10 20%, 4 = 20 50%, 5 = over 50%) Vurder beboergruppernes mulighed for at finde en tilsvarende eller bedre bolig i nærområdet: (1 = stor mulighed / 5 = ingen mulighed) Vurder om de offentlige transport muligheder opfylder forventningerne for: (1 = meget ringe transportmulighed / 5 = meget gode transportmuligheder) Er nærheden til faciliteter som institutioner, foreninger/klubber, posthus, indkøb, etc. tilfredsstillende hvis man er: (1 = faciliteter for langt væk / 5 = faciliteter meget tæt ved) Total 45

8 Fortolkning af resultaterne i skemaerne På denne side kan man opgøre resultaterne fra de fire skemaer. Når totalscoren pr. beboergruppe (for skema 3 den samlede totalscore) er talt sammen, kan hver gruppe markeres på den farvebjælke herunder, som tilhører skemaerne. Be- boergrupperne kan markeres med et bogstav a - f ( a for Teenager og f for Alderdom) og total med et kryds. Tallene på bjælkerne er udtryk for scoren for hvert skema. Skema Skema Skema Skema Grøn er udtryk for en meget positiv vurdering af afdelingens forhold. Beboergrupperne vurderes til at opleve afdelingen som et attraktivt sted at bo. Det kan nok altid blive bedre - så se efter hvis der ikke scores maksimum point og diskuter hvorfor. Lysegrøn er stadig i den positive ende. Beboerne her finder overvejende forholdene i afdelingen attraktive, men der er måske forhold, som kan forbedres. Se nærmere på hvilke faktorer, der afgør hvordan scoren bliver for grupperne. Gul udtrykker en halv god/halv dårlig vurdering af afdelingens forhold. Se på hvilke forhold der scorer lavest - og vurder hvordan disse forhold kan forbedres for beboergruppen. Orange er udtryk for uattraktive forhold. Beboergrupperne som placerer sig her, vil sandsynligvis se sig om efter et andet sted at bo, hvis det er muligt. Se derfor nøje på hvilke forhold, der scorer lavest, og overvej hvorfor grupperne ikke finder forholdene gode nok. Igangsæt evt. nærmere analyser af, hvordan man bedre opfylder behovene hos beboergrupperne. Rød er udtryk for en kritisk tilstand i afdelingen. Forholdene i afdelingen vurderes her til at være meget uattraktive - og ikke et sted man frivilligt vælger at bo. Er det pga. prisen, dårlige boliger, vanskelige sociale forhold, eller er det af andre årsager? Vurder om afdelingen vil kunne rette op på forholdene, eller om det er andre strategier end renovering, som er nødvendige i dette tilfælde. 46

9 Hvordan bruges resultaterne? Når skemaerne er udfyldt, er det tid til at beslutte, hvorvidt det er nødvendigt at igangsætte en fremtidsanalyse af forholdene i afdelingen og evt. igangsætte andre tiltag. På de næste sider er der fire konklusions-bokse, hvor man kan sætte ord på resultaterne i skemaerne. De efterfølgende spørgsmål i boksen kan måske hjælpe lidt på vej? Se på resultaterne og diskuter derefter spørgsmålene. Måske kan jeres konklusioner hjælpe med til at træffe en beslutning om, hvorvidt man skal igangsætte en fremtidsanalyse på et eller flere af fokusområderne. Spørgsmål til resultaterne: Stemmer resultaterne af skemaerne overens med jeres generelle oplevelse af boligafdelingen eller området? Er der overensstemmelse mellem resultaterne for beboergrupperne i skema 1, 2 og 4? Hvad kan være årsagen til at en gruppe eksempelvis scorer lavt i skema 1 og højt i skema 4? Scorer en gruppe meget anderledes end de andre grupper i et skema, kan det måske være en idé at se nærmere på, hvilke svar der gav udslaget. Er der en bestemt grund til at denne gruppe vurderes anderledes - og er det noget man kan rette op på - eller lære af? Er der specielle forhold i afdelingen, som ikke kommer til udtryk i skemaerne? Hvis det er tilfældet, bør disse inkluderes i en samlet vurdering af afdelingen. Viser konklusionerne om det er nødvendigt at igangsætte næste trin i fremtidssikringen, nemlig de dybdegående fremtidsanalyser af afdelingen? Måske er det slet ikke nødvendigt? Hvis boligafdelingen oplever mange problemer, er der så andre løsninger end fremtidssikring, som ville være bedre? 47

10 Skriv konklusioner for de fysiske forhold inde i boligen Skriv konklusioner for de fysiske forhold uden for boligen 48

11 Skriv konklusioner for boligafdeligens sociale forhold Skriv konklusioner for boligafdeligens konkurrenceevne og attraktionsværdi 49

12 SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Formålet med en SWOT-analyse (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) er at sammenfatte alle de indsamlede oplysninger og vurdere afdelingens konkurrenceevne på det lokale boligmarked på grundlag af dem. 50

13 Omdisponering af lille bolig Omdisponering af lille bolig Eksisterende 2-rums bolig, omdisponeres mhp. at skabe en lys studiebolig med fleksible opholdsmuligheder. Der åbnes således mellem køkken og stue for at opnå et større rum. Eksisterende altan i stuen kan endvidere moderniseres og udvides, så den i højere grad bliver møblerbar. Modernisering af 2-rums bolig, Blok C 51

14 Omdisponering af stor bolig Omdisponering af stor bolig Køkken og pigeværelset lægges sammen til stort køkken/alrum og der åbnes op til stuen. Dobbeltdøren ind til værelset med adgang til badet blændes, så dette bliver et regulært værelse og således at der er en ren væg i stuen til møblement. Det ene skab i entréen fjernes og der etableres adgang direkte til køkken/alrum. Boligen er mere rummelig og gennemlyst, samt mere fleksibel for indretning. Eksempelvis til yngre par med mulighed for hjemmekontor eller for familier med et barn. Eksempelvis til yngre par med mulighed for hjemmekontor eller for familie med et barn. 52

15 Sammenlægning af 3 boliger til 2 Sammenlægning af 3 boliger til 2 Tre 2-rums boliger sammenlægges til en stor 3-rums bolig og en rummelig 2-rums bolig. Badeværelserne bliver til 2 i den store lejlighed, således at WC og badeværelse er særskilt og derigennem giver mere plads til aktiviteterne. Nedrivning af væg mellem stue og køkken giver regulære, gennemlyste køkken/alrum. Der kan etableres møblerbar altan mod gårdfacaden fra begge boliger. Sammenlægning af 3 boliger til 2 53

16 Sammenlægning af 2 boliger til 1 Sammenlægning af 2 boliger til 1 2 boliger á 42 m2 bliver til en bolig på 84 m2. De to 1 rumsboliger bliver lagt sammen. De to entréer og de to køkkener lægges sammen. I den ene del af boligen laves stor stue med sammenhængende køkken og adgang til altan. Forenden af entréen er der wc og bad med mulighed for sammenlægning af disse to. I den anden ende af boligen er der et stort værelse med adgang til altan. Denne bolig kunne være oplagt til ældre par eller et ungt par, eventuelt med et lille barn, som ønsker stort opholdsareal. Sammenlægning af 2 boliger til 1 54

17 Sammenlægning af bolig til tag Sammenlægning af bolig til tag Eksisterende 2-rums bolig, sammenlægges med tagetage mhp. at skabe en stor familiebolig med rummelige fællesarealer. I boligens nederste etage åbnes op mellem køkken og stue for at opnå et større rum med intern fordelingstrappe til den øvre etage. Her indrettes tre separate (sove)værelser. Den eksisterende altan i køkken-alrummet udvides. Der kan etableres wc på den øvre etage. 55

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere