KOM GODT I GANG MED ODIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM GODT I GANG MED ODIN"

Transkript

1 KOM GODT I GANG MED ODIN

2 Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN.

3 INDHOLD 01. Introduktion til ODIN 02. Kom godt i gang med ODIN 03. Oprettelse af under-brugere i ODIN 04. Fremsøgning af ældre udrykningsrapporter i ODIN 05. Hvordan får man hjælp og vejledning i ODIN

4 HVAD ER ODIN? ODIN er en forkortelse af Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem. ODIN er udviklet og drives af Beredskabsstyrelsen. ODIN er internetbaseret og oplysningerne opbevares i en central database. Formålet med ODIN er at tilbyde en ensartet, tidssvarende og effektiv indsamling af oplysninger om redningsberedskabets opgavevaretagelse, der bl.a. kan anvendes til at: Skabe grundlag for at vurdere behovet for justeringer i organisation og prioritering af beredskabets ressourcer Skabe viden for den enkelte kommune om den konkrete opgavevaretagelse Skabe overblik over redningsberedskabets samlede opgavevaretagelse Udveksle oplysninger til gensidig nytte for beredskabets aktører Understøtte processen med at indføre risikobaseret dimensionering, mål- og resultatstyring og benchmarking i kommunerne For at anvende ODIN er det kun nødvendigt at have en pc med en internetbrowser, f.eks. MS Explorer, samt internetadgang. > 4 ODIN

5 HVAD SKAL ODIN BRUGES TIL? ODIN skal bruges til registrering og indberetning af de oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet, som det fremover bliver obligatorisk at indberette. Den 1. januar 2005 træder et cirkulære om elektronisk indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktivitet i kraft (ODIN-cirkulæret). Det fremgår af cirkulæret, hvilke oplysninger, der er obligatoriske. Beredskabsstyrelsen har udgivet en teknisk vejledning, og hvis denne følges overholdes bestemmelserne i cirkulæret. Den tekniske vejledning kan rekvireres fra Beredskabsstyrelsen (se afsnittet kontaktoplysninger) eller læses på www. odin.dk. Alle kommuner skal indberette de obligatoriske oplysninger i ODIN til Beredskabsstyrelsen. Der er dog valgfrit, om den enkelte kommune løbende vil registrere oplysninger direkte i ODIN eller blot indberette oplysninger til ODIN fra et lokalt registreringssystem, f.eks. RUS. Alle kommuner har fået tilsendt et brugernavn og en adgangskode. HVAD KAN ODIN? ODIN er mere end et system til obligatorisk registrering og indberetning. ODIN kan bl.a. også benyttes til at: registrere en række mere deltaljerede oplysninger om udrykningsaktiviteter og brandforløb modtage oplysninger direkte fra alarmcentraler og vagtcentraler styre brandsyn og registrere oplysninger om brandsynsobjekter og resultat af brandsyn indberette udrykningsoplysninger fra lokale dataregistreringssystemer lagre og fremsøge ældre udrykningsrapporter danne rapporter og statistikker til brug for bl.a. analyser, årsberetninger, indførelse af risikobaseret dimensionering, mål- og resultatstyring og benchmarking ODIN 5 >

6 KOM GODT I GANG MED ODIN ODIN indeholder allerede fra begyndelsen en række stamoplysninger om de enkelte kommuner, beredskaber, stationer, køretøjer og personale. Oplysningerne stammer fra de registreringer, som Beredskabsstyrelsen løbende har foretaget i forbindelse med tilsynsbesøg og godkendelser af aftaler, mv. Derudover er tidligere elektronisk indberettede udrykningsrapporter ( ) lagt ind i ODIN. Uanset om kommunen løbende vil registrere oplysninger direkte i ODIN eller blot indberette oplysninger til ODIN fra et lokalt registreringssystem, f.eks. RUS, så skal de oplysninger, som ODIN allerede indeholder gennemgås med henblik på at foretage de nødvendige rettelser og tilføjelser i administrationsmodulet. I de følgende afsnit beskrives det, hvordan du logger ind og foretager de nødvendige rettelser og tilføjelser. SÅDAN LOGGER DU IND Start en internet-browser og skriv i adresselinien. Indtast herefter det tilsendte brugernavn og adgangskode. Når du er logget ind, vil du blive præsenteret for forskellige valgmuligheder i en bjælkemenu. Klik på bjælken Administration i menuen for at åbne Administrationsmodulet > 6 ODIN

7 ADMINISTRATIONSMODULET Administrationsmodulet indeholder fire faneblade udover menu-fanebladet, som det ses af skærmprintet nedenfor. Gennemgå hvert enkelt faneblad Beredskab, Kommune, Stationer og Personale Kontrollér at oplysningerne under de enkelte faneblade er i overensstemmelse med redningsberedskabets egne registreringer. Køretøjsoplysningerne findes under fanebladet Stationer. Tilføj de oplysninger som mangler og slet de oplysninger, som er forkerte eller forældede. Under hvert enkelt faneblad kan du få hjælp til indtastningen ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne af skærmbilledet. Du kan også få hjælp i form af tooltips til de enkelte indtastningsfelter ved at flytte markøren henover feltet. Bemærk ODIN og RessourceDatabasen (RDB) synkroniserer køretøjsoplysninger. De rettelser og tilføjelser til køretøjer som foretages i ODIN registreres også i RDB. Du behøver med andre ord kun at registrere oplysninger én gang. FANEBLADET BEREDSKAB Skærmbilledet viser det første faneblad Beredskab i administrationsmodulet ODIN 7 >

8 Kontrollér om oplysningerne er korrekte og foretag eventuelle rettelser og tilføjelser. Hvis redningsberedskabet slukker i flere kommuner, skal det fremgå her. Under punktet Tilføj assistancetype kan du oprette egne, lokale assistancetyper, som anvendes i kommunens redningsberedskab f.eks. tyverialarmer, som det er vist i skærmprintet. Assistancetyperne kan anvendes, når en udrykningsrapport skal registreres som andet end brand, redning eller miljø. FANEBLADET KOMMUNE Næste skærmbillede viser fanebladet Kommune. Kontrollér om oplysningerne er korrekte og foretag eventuelle rettelser og tilføjelser. > 8 ODIN

9 FANEBLADET STATIONER Næste skærmbillede viser stationsoplysningerne. Som det fremgår af skærmbilledet er det muligt at tilrette stamoplysningerne for stationerne i redningsberedskabet. Bemærk! at oprettelse af andre stationer end de viste skal ske ved henvendelse til SÅDAN OPDATERER DU STATIONSOPLYSNINGER OM KØRETØJER ELLER MATERIEL Klik på Vis køretøj eller Vis materiel feltet i fanebladet Station. Kontrollér om oplysningerne er korrekte og foretag eventuelle rettelser og tilføjelser. Ved at klikke på Ret er det muligt at tilrette oplysningerne om de registrerede køretøjer. Ved at klikke på Slet slettes det pågældende køretøj fra listen. Skærmprintet viser et eksempel på et skærmbillede for Vis køretøj. På skærmprintet kan du se, at der er tilknyttet 7 køretøjer og 1 båd til den pågældende station. Ved at klikke på Opret Køretøj funktionen er det muligt at tilføje et nyt køretøj til listen. ODIN 9 >

10 FANEBLADET PERSONALE Skærmbilledet af personaleoplysningerne er taget fra en given station i en kommune. Ved at klikke på opret person funktionen er det muligt at tilføje en ny person til listen. Du kan rette eller slette i det registrerede personale herunder personalets uddannelser og funktioner Når alle oplysninger er kontrolleret og tilrettet, er du klar til at bruge ODIN til enten direkte registrering eller til indberetning fra et lokalt registreringssystem. For dem der vil anvende ODIN til registrering af udrykningsdata henvises til vejledningen på internetadressen For dem der vil anvende et lokalt system henvises til vejledningen på internetadressen > 10 ODIN

11 OPRETTELSE AF NYE UNDER-BRUGERE Samtlige redningsberedskaber har fået tilsendt ét brugernavn med tilhørende adgangskode. Dette brugernavn har rettigheder som en redningsberedskabsadministrator en lokal superbruger. I nogle redningsberedskaber vil det være tilstrækkeligt med denne ene bruger, men i ODIN er det også muligt at oprette nye under-brugere med forskellige adgangsrettigheder. Hvis du som redningsberedskabsadministrator vil oprette en under-bruger, skal du logge ind på og klikke på punktet Backoffice. Under fanebladet Brugere og grupper (se skærmprint) kan en redningsberedskabsadministrator oprette en eller flere under-brugere, hver med en eller flere brugerroller. Bemærk at det indtastede fornavn/efternavn ( Peter Jensen ) vil optræde på rapportudskrifter. I ODIN er der defineret 4 brugerroller. Brugerrollerne er oplistet i et hierarki, hvor den brugerrolle, som har færrest rettigheder vises først. ODIN 11 >

12 Brugerrolle Entreprenør Kommunal indberetter Indberetningsgodkender Rednings - bered skabsadministrator Rettighed Denne brugerrolle er den simpleste og har alene rettighed til at registrere udrykningsrapporter. En Entreprenør, kan hverken godkende udrykningsrapporter eller se brandsynsdelen på ODIN. Brugerrollen Entreprenør rolle tildeles typisk et entreprenør-beredskab som f.eks. Falck. Denne brugerrolle har rettigheder til at registrere udrykningsrapporter og benytte brandsynsdelen i ODIN. Denne brugerrolle har samme rettigheder som brugerrollen Kommunal indberetter. Derudover kan Indberetningsgodkender godkende udryknings rapporter. En udrykningsrapport skal være godkendt før den opfattes som indberettet. Denne brugerrolle har samme rettigheder som Indberetningsgodkender. Derudover kan brugerrollen oprette andre brugere med en eller flere af ovennævnte rettigheder. Det er op til den enkelte lokale redningsberedskabsadministrator, om de ønsker selv at oprette og evt. nedlægge andre brugere i sit beredskab såvel som at distribuere adgangskoder til disse. Bemærk! Hvis en under-bruger glemmer sin adgangskode, må redningsberedskabsadministratoren tildele ham et nyt. Hverken redningsberedskabs-administratoren eller Beredskabsstyrelsen har mulighed for at fremsøge glemte adgangskoder. > 12 ODIN

13 FREMSØGNING AF ÆLDRE UDRYKNINGSRAPPORTER I ODIN For redningsberedskaber, som tidligere har indberettet udrykningsdata elektronisk til Beredskabsstyrelsen, er der mulighed for at fremsøge de indsendte rapporter. Fremgangsmåden beskrives i dette afsnit. Klik på Søg udrykning i bjælkemenuen på fanebladet Menu. Skærmbilledet nedenfor kommer frem. Som det fremgår af skærmbilledet, er der en række søgefunktioner/muligheder under fanebladet Søg. Vælg f.eks. Alarmdato fra til , som er den periode, hvor Beredskabsstyrelsen har kunnet importere gamle udrykningsrapporter. Rapporterne for den søgte periode fremkommer på skærmen. Se skærmprint. Du har nu mulighed for at: - rette eller slette i rapporterne - sortere på overskriften f.eks. hovedopgavetype - udskrive rapporterne UDSKRIFT AF RAPPORTER Man kan få udrykningsrapporterne udskrevet ved at trykke på printer ikonet (vis ikon). Dette kræver dog, at din PC understøtter visning af PDFdokumenter. Hvis din PC ikke har PDF-visning etableret, klik da på Teknisk Hjælp på forsiden af og find afsnittet PDF-visning. Her er det beskrevet hvorledes du installerer et program til visning af PDF-filer. ODIN 13 >

14 NOTER > 14 ODIN

15 ODIN 15 >

16 HVORDAN FÅR MAN HJÆLP OG VEJLEDNING I ODIN UDOVER DENNE FOLDER ER DER FØLGENDE MULIGHEDER FOR HJÆLP OG VEJLEDNING I AT BRUGE ODIN: Tooltips du får forklaringer og definitioner til et registreringsfelt ved at flytte markøren hen over feltet Hjælpefunktion tilknyttet de enkelte faneblade klik på spørgsmålstegnet Online brugervejledning Teknisk Hjælp på forsiden af Ofte stillede spørgsmål på Vejledere fra Beredskabsstyrelsens centre du kan finde kontaktoplysningerne på Telefonsupport Beredskabsstyrelsen Birkerød Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Paritas Grafik A/S, Brøndby

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Konfigurer afstemningssted... 3 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data... 3 1.2 De

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere