Nyt i ODIN. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i ODIN. Version 29-05-2008"

Transkript

1 Version Skift password Det er nu muligt for brugerne selv at skifte deres password i ODIN, Det gøres ved at klikke på teksten Skift password Se fig. 1, hvorefter man kommer til siden vist på fig. 2. Fig. 1. Man kan skifte password ved at klikke på teksten Skift password Fig. 2 Siden hvor password kan ændres. HUSK: Et password skal være på minimum 6 tegn. Side 1 af 52 Sidst opdateret den

2 Når password et er godkendt får man besked herom, se fig. 3. Fig. 3. Godkendt password. Brandsyn ny statusrapport til udskrivning (PDF) I brandsyn under brandsyn - indrapportering samt brandsyn administrative enheder er der implementeret en statusrapport i PDF-format der viser resultatet af den søgning der foretages, med de kriterier der er valgt. Fig. 4 Udrykningsrapporter skal have en Geo-kode Det vil ikke længere være muligt at gemme en udrykningsrapport, uden at der er tilknyttet geografiske koordinater til den. Normalt vil de geografiske koordinater blive tilknyttet til rapporten, når der er angivet et vejnavn og et husnummer. Side 2 af 52 Sidst opdateret den

3 Hvis man ikke angiver et vejnavn og et husnummer, får man fejlbeskeden vist i fig. 4, når man trykker på Gem og gå videre. Fig. 5. Når man angiver et husnummer samt evt. bogstav kontrollerer ODIN, om dette findes. Man får indirekte at vide om husnummer og evt. bogstav findes ved at postnummeret bliver opdateret, når det findes, læs mere i afsnittet om automatisk opdatering af postnummer. For at få hjælp til at finde det rigtige husnummer og evt. bogstav, skal man trykke på Gem og gå videre, så får man en besked som vist i fig. 5, med angivelse af eksisterende husnumre omkring det man har angivet. Findes der ikke nogen vej eller noget hummer på udrykningen skal man angive hvor hændelsen fandt sted på det kort, man får frem via Vælg kortudsnit. Kender man de nøjagtige koordinater fra f.eks. en GPS modtager kan man angive disse direkte i felterne Easting og Northing. HUSK at trykke på Vælg koordinater for at bekræfte indtastningen. Side 3 af 52 Sidst opdateret den

4 Fig. 6 Besked om hvilke husnumre, der findes i ODIN Automatisk opdatering af postnummer Fremover vil postnummeret blive opdateret automatisk hvis ODIN kender den angivne adresse. Hvis ODIN ikke kender den angivne adresse, forbliver postnummer-feltet blankt. Fig. 7 Automatisk opdatering af postnummer Side 4 af 52 Sidst opdateret den

5 Brandsyn Udskriv stamdata Det er nu muligt at få udskrevet en oversigt over stamdata for den administrative enhed og de tilhørende objekter. Når man trykker på print-ikonet i kolonnen Udskriv stamopl., åbnes et nyt vindue med en PDF-fil. Fig. 8 Ny bruger rolle Indberetter Der er oprettet en ny rolle Indberetter, som ikke kan godkende rapporter men kun afslutte kladden. Endvidere har den nye rolle ikke adgang til administrationsmodulet i ODIN. Fig. 9 Side 5 af 52 Sidst opdateret den

6 Afgangstid nu med sekunder På udrykningsrapportens fanblad: køretøjer er visning af afgangstiden ændret, således at denne vises i timer, minutter og sekunder. Fig. 10 Alfabetisk sortering på materialelisten Materiellisten på udrykningsrapportens fanblad materiel sorteres nu alfabetisk. Fig. 11 Rettelse til responsstatistik Under statistik er tider i statistikken: responstider (PDF) angivet korrekt med sekunder Fig. 12 Side 6 af 52 Sidst opdateret den

7 Rettelse - datorettelse på brandsynsrapport (PDF) Dato på kontaktpersonens eksemplar er rettet, således at godkendelses dato vises korrekt. Rapporten skal godkendes, før der kommer en dato på brevet. Så længe rapporten ikke er godkendt vises datoen Fig. 13 Version Valg mellem Ny og Gammel ODIN væk Som det nok ses ved login så skal man nu ikke vælge om man vil ind på gamle eller nye ODIN, så mellem siden er nu væk og man komme direkte til den nye version af ODIN. Mulighed for ændring af antal viste poster pr. side Ved fremtidige søgninger i udrykningsrapporter, administrative enheder, brandsynsrapporter samt efter personale, er der nu lavet om så alle lister nu bliver vist som en drop-down list med vis antal pr. side. Muligheder for valg er som følgende: 10, 20, 30, 50 dit valg bliver nu gemt i en cookie, som vil være gældende end til næste gang du vælger et andet antal. Denne funktion er gældende for alle lister på ODIN. Hvis der ikke tidligere er lavet et valg, sættes værdien til 10 som default. Side 7 af 52 Sidst opdateret den

8 Figur 1. Der er også kommet det totale antal i din søgning Figur 2. Kørte km pr. køretøj Under indberetning af køretøj på en udrykningsrapport er der nu kommet et nyt felt med kørte antal km i hele tal, her til skal det nævnes at det ej er obligatorisk felt. Figur 3. Visning af Beredskabschef og kontaktpersoner Oplysninger for Beredskabschef(er) flyttes fra stationsniveau til redningsberedskabsniveau under Administration Figur 4. Side 8 af 52 Sidst opdateret den

9 Figur 5. Brandsyn Sletning af brandsynsobjekter Figur 5. Ved forsøg på sletning af brandsynsobjekt, hvor der tidligere er udarbejdet brandsynsrapporter på vil brugeren få følgende meddelelse: Figur 7. Når der klikkes OK nedlægges objekt, hvorved historikken i brandsynsrapporten bevares. Det er således kun brandsynsrobjekter, hvortil der ikke er knyttet brandsynsrapporter, som kan slettes. Brandsynsrapporten (udskrift / PDF) Lovgivningsteksten er den retvisende paragraf, som står på forsiden af brandsynsrapporten. I henhold til 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelses nr. 411 af 26. maj 2003 med ændringer jf. bekendtgørelse nr. 378 af 19. maj om brandsyn og offentliggørelse af resultat af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler er der fortaget brandsyn. Udskrivning af checklister Side 9 af 52 Sidst opdateret den

10 I Udskrivning af checklister er der endelig blevet rettet i programmet således, at nedlagte og slettede objekter ikke længere influerer på den vist dato for næste syn GIS version 2.0 Ver. 2.0 indeholder bl.a. følgende nyheder: Version I alle temaer kan man - få vist kommunegrænserne. - downloade det viste kort i høj opløsning. Når man trykker på knappen kommer frem: åbnes et nyt vindue og nedenstående dialogboks Figur 1 Download af billede i høj opløsning I Dimensioneringstemaet kan man downloade servicekurver og i Udrykningstemaet kan man downloade udrykninger i formaterne GML, GeoMedia, ArcView og MapInfo til brug i andre kortsystemer. Når man trykker på knappen åbnes et nyt vindue, vist herunder, hvor man vælger det ønskede format: Side 10 af 52 Sidst opdateret den

11 Figur 2 Download af servicekurver og/eller udrykninger i forskellige kortformater. I Dimensioneringstemaet, se Figur 3 herunder, man som noget nyt sammenligne serviceniveauerne med kørte udrykninger og dermed se hvordan dækningen passer med virkeligheden. Markereres udrykningen på kortet med mussen, gives en gul label med kort beskrivelse af station, dato, tidspunkt samt årsag. Dobbeltklikkes på markeringen hentes udrykningsrapporten frem i PDFformat. Nu vises den anvendte fremkommelighed mere tydeligt Udrykninger med Geo-kode kan vises Kommunegrænse Figur 3 Dimensioneringstemaet, hvor de kørte udrykninger er plottet ind med angivelse af inden for hvilket tidsinterval, man var fremme. I Udrykningstemaet, vist herunder, er det nu muligt at få vist antallet af udrykninger i et kvadratnet. Dermed kan man meget hurtigt danne sig et overblik over, hvor mange udrykninger der er til hvilke dele af kommunen. Side 11 af 52 Sidst opdateret den

12 Figur 4 Udrykningstema, hvor intensiteten af udrykninger vises i kvadratnet. Der er to kommet nye temaer til: Dimensionering vedrørende statslige beredskabscentre samt støttepunkter (fig. 5) (det kræver speciel rettighed for at få adgang til dette tema) Placering af stationer i Danmark - vist efter stationstype (fig. 6) Side 12 af 52 Sidst opdateret den

13 Figur 5 Eksempel på visning i BRS dimensioneringstema. Side 13 af 52 Sidst opdateret den

14 Figur 6 Stationer og stationstyper i Danmark Nyheder Vejnavne og postnumre Version Problemet vedr. veje med samme vejnavn (samme vejkode) fandtes flere gange med forskelligt postnummer og at man kun kunne vælge den, der stod først på picklisten, gav anledning til en del forvirring. Det er nu løst ved, at kun veje med samme vejnavn, men med forskellig vejkode har efterstillet postnummer. For alle andre veje er det efterstillede postnummer fjernet. Alle veje på picklisten kan nu vælges. Side 14 af 52 Sidst opdateret den

15 Figur 5 Et eksempel på den liste af veje, der kommer frem nu. Kun vejnavne, som der findes flere af i en kommune, har efterstillet postnummer. Ikke-valgbare overskrifter i Picklister Det har givet anledning til en del fejl især under valg af uddannelse, at ikke alle har været opmærksomme på, hvad der var overskrifter og hvad der var egentlige uddannelser. Det var selvfølgelig uhensigtsmæssigt, at det var muligt at lave denne fejl. Det er der lavet en midlertidig løsning på. Den endelige løsning kommer med næste release. Den nuværende løsning lader desværre stadig brugeren vælge en overskrift og kommer så med en fejlmeddelelse, som vist i nedenstående figur, når man prøver at gemme oplysningerne. I den kommende udgave vil det blive mere tydeligt, hvad der er overskrifter og det vil ikke blive muligt at vælge disse. Man slipper også for fejlmeddelelsen. Figur 6 Nuværende løsning for valg af en overskrift med tilhørende fejlmeddelelse. Søgning efter personer under Administration / Personale Side 15 af 52 Sidst opdateret den

16 Det er nu muligt at søge på navn, initialer og mandskabsnummer, når man skal finde frem til Personale. Søgekriterierne angives i et nyt tekstfelt, se herunder Side 16 af 52 Sidst opdateret den

17 Navngivning af materiel Det er nu muligt at navngive materiel via det nye felt Materielnavn. Tidligere kunne man kun angive en type for det materiel, man har på stationerne, hvilket ofte var utilstrækkeligt og uhensigtsmæssigt. VIGTIG: I skal selv navngive jeres materiel! Ved oprettelsen af det nye felt til navngivning er feltet blot blevet udfyldt med materiellets type. Figur 7 Her ville det f.eks. være naturligt at erstatte navnet Følgeskademateriel med Vandstøvsuger. Angivelse af objektnavn og kategori På Brandsynsrapporterne angives nu både objektnavn og objektkategori, se herunder. Samtidig adskilles de enkelte objekter ved, at hvert andet objekt er gråtonet. To Personudskrifter under statistik Side 17 af 52 Sidst opdateret den

18 For statistikken Personudskrift kan man nu vælge om man vil have bemærkninger for personfunktioner med i udskriften. Lokalt rapportnummer med på udrykningsrapporterne Det lokale rapportnummer kommer nu med på udrykningsrapporterne. Udbedring af fejl Udskrift af billeder på PDF- og Html-udskrifter virker nu. ODIN kunne finde på at give en temmelig uforståeligt fejlmeddelelse, når man indtastede flere tegn i et felt, end der var plads til i databasen. Løsningen indebærer, at det ikke længere er muligt at indtaste for mange tegn i tekstfelterne. Man kan ganske enkelt kun taste det maksimalt tilladte antal tegn. Det er nu muligt at eksportere de beregnede tider (Afgangstid, Udrykningstid og Samlet varighed) for Anvendte køretøjer. Når man ændrer adressen for en station, bliver Geo-koderne nu også opdateret. (Naturligvis forudsat at adressen, dvs. husnummeret findes i ODIN). Version Overførsel af brandsynsrapporter fra Gammel ODIN til Ny ODIN. Udbedring af fejl Udrykningsrapporten Version Rækkefølgen af Brandteknisk udrustning på skadested er nu den samme som på brugergrænsefladen. Anvendte personer, Beregning af Samlet tid Fejl i beregningen er nu rettet. Kortudsnit vises kun på PDF-formatet Fejlen rettet så kortudsnit nu også vises, når der udskrives i Html-format. Side 18 af 52 Sidst opdateret den

19 Dataudtræk fra ODIN mangler check for slettede objekter Nogle udtræk er blevet rettede, så de ikke medtager slettede objekter. Brandsyn kontaktpersoner I forbindelse med udskrivning af en brandsynsrapport fra ODIN linkede feltet "Rapporten sendes til" til den første og bedste med samme navn.. Dette er nu rettet så den linker til den kontaktperson, der er tilknyttet rapporten. Administrative enheder uden brandsynsobjekter vises ikke ved søgning Rettet, så man nu godt kan se Administrative enheder uden objekter. Statistikken - Blinde Alarmer Statistikken er rettet, så alle alarmer kommer med nu. Anlaegsinfo Fejl vedr., at man ikke kunne slippe af med valgt Brandteknisk udrustning igen, er rettet. Administration, kan ikke gemme Beredskabsplan Egentligt en følgefejl af noget helt andet. Rettet således, at når der vælges Beredskab eller en kommune, vil dette valg slå igennem på alle faneblade under Administration. Søg udrykning datofejl Hvis man angav fra-dato > til-dato fik man fejlen "Fradato skal være mindre end tildato". Det er OK, men når man så rettede fejlen, opdagede programmet det desværre ikke og fejlen forsvandt ikke! Man var nødt til at starte helt forfra fra menusiden. Rettet. Version Denne release er Strukturreformreleasen. Det vil være meget omfattende at give en komplet beskrivelse af alle de ændringer i ODIN, som sammenlægningen af kommuner har betydet.. Der henvises til Designdokumentet, som kan rekvireres ved henvendelse til BRS / STA. Skrive lidt om oprettelse af Gammel og NY ODIN??? Version Side 19 af 52 Sidst opdateret den

20 ?? Formodentligt fejlretninger i forbindelse med forrige release. Udbedring af fejl Version Denne version indeholder primært rettelser af fejl og mangler. Sortering på Næste Synsdato for brandsyn for samme adm. Enhed, så de kommer i datoorden. ODIN vejledere har læseadgang: Nye rettigheder for en vejleder. Denne type bruger har nu landsdækkende adgang. Man kan logge på som et bestemt beredskab, men har kun læserettigheder. Kan generelt læse men ikke rette/skrive. Brandsynsdata på flere objekter gemmes nu korrekt. Fejlen med at en rapport, der har flere OpgaveDiverse, optræder multiplet i under Søg udrykning er rettet. Hvis man til en udrykning har et skadested med en korrekt adresse med geokoder i KMSAdressertabellen, bliver Skadested.Adresse.posx hhv Skadested.Adresse.posy nu gemt/opdateret Det er nu muligt at åbne "ikke afsluttede rapporter". Attentionfeltet (fra den kontaktperson, som rapporten sendes til) kommer nu ud på brandsynsrapporten. Adressatfeltet på side 2 og 3 i brandsynsrapporten indeholder nu også adressen på beredskabet, som angives på siden "Administration", "Beredskab". Ændret adgang for Distriktsbrandinspektører til alarmer, brandsyn og statistikker. De har nu kun læseadgang. Side 20 af 52 Sidst opdateret den

21 Version Forbedret hastighed: Teknisk opgradering: For til stadighed at forbedre hastigheden samt fremtidssikre ODIN, har ODIN undergået en større teknologisk opgradering. Opgraderingen svarer i omfang til, at man opgraderer sin PC fra f.eks. Windows 98 til Windows XP, og er altså derfor ikke en hverdagsbegivenhed. For de teknisk interesserede kan vi oplyse, at ODIN er blevet opgraderet fra.net 1.1 til.net 2.0. Indsatsbilleder i udrykningsrapporter: I ODIN er det muligt at tilknytte elektroniske indsatsbilleder og filmklip til udrykningsrapporter. Tidligere kunne alle samtidige brugere på ODIN blive genereret hastighedsmæssigt, hvis blot én bruger uploadede et større billede eller filmklip til ODIN. Denne gene er nu elimineret. Ikke-afsluttede rapporter: Menu-siden er udvidet med knappen Ikke-afsluttede rapporter. Her findes den (tidskrævende) liste over rapporter Under indtastning, og vagtcentral alarmer m.v. Søg udrykning: Søgesiden Søg udrykning er blevet optimeret mht. hastighed. Forbedret responsstatistik: Statistikken Responstider under Statistik er blevet væsentligt forbedret. For aflyste køretøjer beregnes ikke Afgangstid og Udrykningstid. Herved støjer aflyste køretøjer ikke i de minimale, gennemsnitlige og maksimale værdier for den enkelte udrykningsrapport eller køretøj. Endvidere er statistikken udvidet med følgende søgekriterier: - Alarmtype - Udrykningstype - Aflysningsstatus - Kørsel 1 og 2 Det er således muligt at generere en statistik, f.eks. dækkende kun over Kørsel 1 i tættere bebygget områder. Nedenfor er gengivet et eksempel på en responsstatistik: Side 21 af 52 Sidst opdateret den

22 Køretøjslister: Det er nu muligt i ODIN at udskrive en liste over køretøjerne på beredskabsstationen. Nedenfor er gengivet et eksempel. Side 22 af 52 Sidst opdateret den

23 Beskyttelsesrum: For at sikre at informationer vedr. beskyttelsesrum mv. opdateres løbende har redningsbereskaberne nu adgang til disse informationer. Informationerne findes under Administration, Beskyttelsesrum, jf. nedenstående skærmbillede: Side 23 af 52 Sidst opdateret den

24 Version Oversigt over rapporter uden køretøjer og personel: Det er nu muligt at fremsøge rapporter uden køretøjer og personel, således at det enkelte kommunale redningsberedskab kan tilsikre, at udrykningsrapporterne er i overensstemmelse med ODIN-cirkulæret, der angiver, at alle deltagende køretøjer og personel skal registreres i udrykningsrapporten. Sådan gør du: Under Statistik vælges Rapporter uden køretøjer/personel Angiv evt. søgekriterier, f.eks. Alarmdato fra = , da rapporter før denne dato ikke er underlagt ODIN-cirkulæret Aktiver Vis rapport knappen Nedenfor er vist et eksempel på en oversigt over rapporter uden køretøjer og personel: Side 24 af 52 Sidst opdateret den

25 Side 25 af 52 Sidst opdateret den

26 Personudskrift: Det er nu blevet muligt at udskrive en oversigt over personel i det enkelte redningsberedskab. Sådan gør du: Under Statistik vælges Personudskrift Angiv evt. søgekriterier og aktiver Vis rapport knappen Nedenfor er vist et eksempel på en oversigt over rapporter uden køretøjer og personel: Side 26 af 52 Sidst opdateret den

27 Side 27 af 52 Sidst opdateret den

28 Fravælge erklæringer på brandsynsrapporter: Brandsynsrapporten i ODIN indeholder en erklæringskasse, hvori den synede instans kan kvittere for, at de påpegede fejl/mangler er udbedret. Fremover vælger ODIN brugeren om, hvorvidt brandsynsrapporten skal indeholde en erklæring ( Medtag erklæring ) og om erklæringen er modtaget, jf. nedenstående skærmbillede: NB: Den nye facilitet indeholder lidt logik, således at Medtag erklæring er sat, hvis der mindst er en bemærkning til et objekt. Ligeledes er det ikke muligt at angive Erklæring modtaget, hvis brugeren ikke har valgt at medtage erklæringen. Alfabetisk sortering af køretøjer: Listen over køretøjer på Tilføj køretøjer -siden sorteres alfabetisk, så det er lettere at udpege de anvendte køretøjer. Nedenstående skærmbillede viser et eksempel: Side 28 af 52 Sidst opdateret den

29 Mindre ændringer i printet af udrykningsrapporten: Printet af udrykningsrapporten i ODIN er blevet ændret: Evt. Brandteknisk udrustning på skadestedet står nu under blokken Skadested. Evt. tilføjede billeder til udrykningsrapporten tilføjes på printet. (Billeder tilføjes på Beskrivelse -siden. Felterne Rum, Placering og Bemærkning under blokken Skadested står på en separat linje, således at der er bedre plads til felterne. Opfølgningsdato på brandsynsrapporter vises kun, hvis den er angivet: Tekstblokken Returneres underskrevet til beredskabet inden den xx. april 2006 på side 2 i brandsynsrapporten skrives kun, hvis brugeren har angivet en opfølgningsdato. Version Side 29 af 52 Sidst opdateret den

30 De statslige beredskabscentre: Nyt i ODIN De 5 statslige beredskabscentre er netop begyndt at anvende ODIN. Det vil derfor fremover være muligt at få en samlet udrykningsrapport bestående af en hovedrapport (det beredskab, der blev alarmeret) og evt. underrapporter fra assisterende kommunale beredskaber, støttepunkter og statslige beredskabscentre. Aggregattimer: Det er nu muligt at registre minutter i forbindelse aggregattimer for anvendt materiel. Sådan gør du: Under Materiel, Tilføj Materiel udpeges det anvendte materiel Ud for hvert materiel angives bl.a. aggregattimer I nedenstående skærmbillede er aggregattimer angivet til 1 time og 30 minutter: Vagtcentraldata: ODIN er forberedt til at modtage vagtcentraldata. Det ses bl.a. på Menu-siden, hvor blokken nu hedder og vagtcentral alarmer:, jf. nedenstående skærmbillede: Side 30 af 52 Sidst opdateret den

31 Det forventes, at EVA2000 data fra Falcks vagtcentraler integreres i ODIN i løbet af dette år. Version Statistik og oversigt af udrykninger til fremmede kommuner : Det er nu blevet muligt i ODIN at udtrække statistik for skadestedskommuner, der ligger udenfor ens egne kommuner (dvs. indgår i redningsberedskabet). Dette er specielt interessant for redningsberedskaber, der har indgået aftale om slukning af fremmede kommuner (dvs. ikke indgår i redningsberedskabet). F.eks. Falck i Ballerup som slukker i Ballerup, Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse Kommuner. Statistik, herunder kommunal indberetning, måneds-, døgnberetning osv.: Sådan gør du: Under Statistik vælges den ønskede rapport og format Den ønskede kommune udpeges, se nedenstående skærmbillede. I dette tilfælde er Herlev Kommune valgt. Indtast øvrige søgekriterier, f.eks. fra og til alarmdato. Aktiver Vis rapport ODIN vil nu vise en rapport kun baseret på udrykninger, der er kørt i Herlev Kommune Side 31 af 52 Sidst opdateret den

32 NB: Skadestedskommune -picklisten indeholder øverst egne kommuner, i dette tilfælde Ballerup, og under den stiplede linje ( ---- ) fremmede kommuner, hvor redningsberedskabet har haft udrykninger. Oversigt over udrykninger: Sådan gør du: Under Søg udrykning vælges den ønskede kommune, se nedenstående skærmbillede. I dette tilfælde er Herlev Kommune valgt. Indtast øvrige søgekriterier, f.eks. fra og til alarmdato. Aktiver Søg udrykning eller Udskriv statusrapport ODIN vil nu kun vise udrykninger, der er kørt i Herlev Kommune Side 32 af 52 Sidst opdateret den

33 NB: Skadestedskommune -picklisten indeholder øverst egne kommuner, i dette tilfælde Ballerup, og under den stiplede linje (----) fremmede kommuner, hvor redningsberedskabet har haft udrykninger. Placering af skadested på kort: Det er nu blevet muligt i ODIN at markere/angive et skadested direkte på et kort. Sådan gør du: Under Meldingsadresse angives kommunenavnet. Angiv evt. også Vejnavn. Klik på Vælg kortudsnit på Alarm-siden, se skærmbillede 1. Et kort med passende opløsning vises opløsning afhænger af, om Vejnavn og Kommune er angivet eller kun Kommune, se skærmbillede 2 Brugeren kan zoome ind og ud og bevæge sig rundt via de røde pile. Hvis brugeren har kendskab til x, y koordinaterne, f.eks. fra en mobil med GPS, indtastes koordinaterne under Easting og Northing. Bemærk, at der er en vejledning i højre nedre hjørne Når Meldingsadressen er placeret korrekt klikkes på Gem eller Fortryd, hvis man ikke ønsker at anvende den udpegede adresse. Brugeren returnerer til Alarm-siden, hvor koordinater og et kortudsnit vises, se skærmbillede 3. Side 33 af 52 Sidst opdateret den

34 Skærmbillede 1 Skærmbillede 2 Side 34 af 52 Sidst opdateret den

35 Skærmbillede 3 NB: Hvis man har angivet Meldingsadresse via kortfunktionen vises kortudsnittet på udrykningsrapporten. Funktionaliteten fungerer tilsvarende for Skadestedsadresse, dvs. Forskel mellem meldingsadresse og skadested, se skærmbillede 3. Dato for sidste tilsyn mm.: Kommunesiden under Administration, Kommune er ændret, så siden nu viser sidste tilsyn, samt hvem der er distriktsbrandinspektør, herunder kontaktinformationer. Desuden er Areal -feltet flyttet under Antal ansatte -feltet. Ændringerne er nedenfor illustreret med rødt. Side 35 af 52 Sidst opdateret den

36 Sortering checklister: Oversigten over checklister under Brandsyn Udskriv checklister kan nu sorteres faldende og stigende for alle kolonner (dvs. nær Udskriv ), se nedenstående skærmbillede. Ved at klikke med venstre musetast på kolonneoverskriften sorteres listen mht. den aktuelle søjle. Side 36 af 52 Sidst opdateret den

37 Picklisten for uddannelser er blevet opdateret: Version Picklisten findes under menuerne Administration, Personale, Vis/Tilføj Uddannelser, Tilføj uddannelse, jf. nedenstående skærmbillede: 13 uddannelser er blevet tilføjet til listen. Nedenstående figur viser med gult de 13 uddannelser samt deres tilhørende kategorier. F.eks. er uddannelsen Instruktør i håndtering af tilskadekomne placeret under kategorierne Pædagogik, Pædagogik 1. del. I samme omgang er flg. nye Side 37 af 52 Sidst opdateret den

38 kategorier tilføjet: Frivillige, Førstehjælp m.v., Indkvartering - Forplejning, som også fremgår af figuren. Side 38 af 52 Sidst opdateret den

39 Andre uddanndelser Brand/Indsats Funktionsuddannelse - Indsats Grunduddannelse - Indsats Suppl. funktionsudd. Brand - Redning Frivillige Modulopbygget basisuddannelse Landmobilt måleredskab Digeberedskabsuddannelse Rensetraileruddannelse ved støttepunkt Førstehjælp m.v. Grundkursus i førstehjælp Udvidet kursus i førstehjælp Håndtering af tilskadekomne Indkvartering - Forplejning Funktionsuddannelse Indkvartering - Forplejning Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning Redning... Pædagogik Pædagogik 1. del Instruktør i håndtering af tilskadekomne... Pædagogik 2. del... Side 39 af 52 Sidst opdateret den

40 Version Fremsøgning af udrykninger fra udvalgte stationer: Det er nu blevet muligt under Søg udrykning at fremsøge udrykninger, hvor køretøjer fra en angivet station har deltaget: F.eks. ønsker redningsberedskabet kun at se rapporter, hvor stationen Falck Assens har deltaget med køretøjer. Først skal brugeren angive Falck Assens i listen Med køretøjer fra. Herefter skal knappen Søg udrykning aktiveres, og ODIN vil kun returnere udrykningsrapporter, hvor køretøjer fra Falck Assens har deltaget. Stillingskolonnne: Personale listen under Administratin/Personale er blevet udvidet med en ekstra kolonne Stilling : Side 40 af 52 Sidst opdateret den

41 Ved at klikke med venstre musetast sorteres listen mht. Stilling. Det hermed muligt hurtigt at se stillingsbetegnelsen for de enkelte ansatte i redningsberedskabet. Side 41 af 52 Sidst opdateret den

42 Version alarmer: Det er nu muligt at modtage alarmer fra Rigspolitiets alarmcentraler. Dvs. eksl alarmer fra Storkøbenhavn. Når man logger ind på ODIN kan man på menu-siden se modtagne alarmer: Bemærk, at de illustrerede rapportnumre og rapportnumre er opdigtede. For at kunne se hvor ens data stammer fra, er Alarm-siden udvidet med feltet Alarm kilde : Side 42 af 52 Sidst opdateret den

43 Ovenstående felt er sat til Ligeledes vil felterne Alarm modtaget fra og Afsendt fra alarmcentral være udfyldte. Bemærk, at feltet Modtaget på vagtcentral skal brugeren selv tilrette. Desuden er Første meldings ordlyd, Meldingsadresse samt evt. Efterfølgende meldinger udfyldte. Brandsyn: ODINs brandsynsmodul er nu tilgængeligt. For RUS-brugere vil det være muligt at overføre gamle brandsynsdata fra RUS til ODIN via RUS import, Brandsynsdata. For at lette navigeringen i brandsynsmodulet er der 3 indgange: Side 43 af 52 Sidst opdateret den

44 Brandsyn Administrative enheder: Anvendes til at vedligeholde, oprette og nedlægge administrative enheder, kontakter, objekter, checkpunkter, sikringsanlæg samt oprette huskelister vedr. modtagelse af sikringsattester. Brandsyn Indrapportering: Anvendes til at udfærdige brandsynsrapporter, fremsøgning af gamle rapporter, udskrivning af checklister, registrering af attest modtagelser samt bogføring af indgående og udgående korrespondance. Brandsyn Udskriv checklister: Anvendes til udskrivning checklister forud for et brandsynsbesøg. Egne checkpunkter: Som i RUS er det også muligt i ODIN at oprette og slette egne checkpunkter. Bemærk, at det kun er muligt at anvende ODINs brandsynsmodul, hvis brugeren er medlem af Kommunal indberetter eller Redningsberedskabsadministrator. Link mellem det forebyggende arbejde og det afhjælpende: I ODIN er det nu muligt at knytte det forebyggende arbejde sammen med det afhjælpende. Hvis meldingsadressen eller skadestedsadressen ligger indenfor 500 meter fra et brandsynsobjekt eller et sikringsanlæg, er det muligt at knytte brandsynsobjektet/sikringsanlægget sammen med udrykningsrapporten: Side 44 af 52 Sidst opdateret den

45 Det er således muligt at vurdere, hvorvidt initiativer inden for det forebyggende arbejde kan afspejles i f.eks. en reduktion i antallet af udrykninger til en speciel objekttype. Bemærk, at det kun er muligt at knytte objekter/sikringsanlæg til en udrykningsrapport, hvis brugeren er medlem af Kommunal indberetter eller Redningsberedskabsadministrator. Gæste-brugere: For at kunne imødekomme behovet for registrering af fremmedkommunalbistand er ODIN blevet udvidet med en funktionalitet, der gør det muligt at godkende udrykningsrapporter, der er udført af et fremmed beredskab. Sådan gør du: Under Backoffice/Brugere og grupper skal du tilføje en bruger, der er medlem af Gaester. Under Valgte kommuner på siden Administration/Gæster vedligeholdes, hvilke kommuners udrykningsrapporter gæste-brugeren skal have adgang til, jf. nedenstående figur. Side 45 af 52 Sidst opdateret den

46 Herefter har gæste-brugeren (gaestehilleroed) adgang til alle udrykningsrapporter, som beredskabet har kørt til i Hillerød Kommune. Nedenstående figur viser en situation, hvor der er behov for en gæste-bruger: Side 46 af 52 Sidst opdateret den

47 Anvendt personale: I forbindelse med udfærdigelse af udrykningsrapporter er det nu muligt at sortere de valgte personer mht. navn, nr og som valgt : Side 47 af 52 Sidst opdateret den

48 Bemærk, at Navn, Nummer og Station er blændet af i dette eksempel. Udvidet søgemuligheder: Fremsøgningen af eksisterende udrykningsrapporter er blevet udvidet med 4 nye søgefelter: Eksternt rapportnummer, Lokalt rapportnummer, nummer og Alarmkilde, jf. nedenstående skærmbillede. Side 48 af 52 Sidst opdateret den

49 Udskrivning af Hoved- og underrapporter: Det er nu muligt at udskrive hovedrapport og tilhørende underrapporter. Hver gang brugeren udskriver en hoved udrykningsrapport fremkommer flg. dialogboks: Hvis man klikker OK udskrives hovedrapporten og eventuelle underrapporter i én lang rapport. Hvis man derimod klikker Annuller udskrives blot hovedrapporten. Hvis man udskriver en underrapport udskrives blot den enkelte underrapport. Version picklisten "Første meldings ordlyd" er opdateret, så den er tilsvarende med den nye pickliste hos Rigspolitiets alarmcentraler. Version Deling af ressourcer (køretøjer og personel) på tværs af beredskaberne: For at kunne imødekomme behovet for registrering af mellemkommunalbistand er ODIN blevet udvidet med en funktionalitet, der gør det muligt at dele ressourcer på tværs af beredskaberne. Sådan gør du: Under Administration/Stationer skal du vælge "RET" af den aktuelle station. Side 49 af 52 Sidst opdateret den

50 Under blokken "Redningsberedskaber med adgang til stationens ressourcer" overføres de beredskaber, som skal have adgang til stationensressourcer FRA listen "Tilgængelige redningsberedskaber" TIL "Valgte redningsberedskaber". De valgte beredskaber har nu adgang til stationens køretøjer og personel i forbindelse med rapportering af indsatser. Nedenstående figur viser en situation, hvor der er behov for deling af ressourcer: Side 50 af 52 Sidst opdateret den

51 De automatiske rapportnumre er forbedret: (se evt. under Administration/Indstillinger) Nyt i ODIN Det er muligt at aktivere og deaktivere funktionaliteten. Det er hele tiden muligt at se det næste nummer, som ODIN vil foreslå. F.eks. prefix "ST2005-" - næste rapportnummer udrykning lig "100" vil betyde, at ODIN vil foreslå rapportnummer lig "ST " for næste indsatsrapport. Feltet "Udrykningstype" er ændret til "Max. udrykningstid jf. dim.bekendtgør.": Ændringen er begrundet i et massivt ønske blandt ODIN-brugerne. Picklisten er tilsvarende ændret: Ny liste Gammel liste 10 min. (tættere bebyggelse) Høj/Industri 15 min. (spredt bebyggelse) Villa Intet specifikt tidskrav Land Ikke oplyst Ikke oplyst Hvilket også viser, hvordan de historiske data er blevet konverteret. F.eks. "Høj/Industri" er ændret til "10 min. (tættere bebyggelse)" osv. "Antal personer" sættes som default (standard) lig "Standardbemanding": (se evt. Administration/Stationer/Køretøjer) "Antal personer", på de deltagende køretøjer, sættes som default (standard) lig "Standardbemanding". Det er selvfølgeligt muligt efterfølgende at ændre feltet "Antal personer", hvis der er behov for det. Muligt at sortere "som valgt": I forbindelse med personregistreringen er det muligt at sortere de valgte personer efter "navn", "nummer" OG "Som valgt" på siden "Personer". Dvs. i den rækkefølge, som personerne blev valgt på, se evt. siden "Tilføj person". Side 51 af 52 Sidst opdateret den

52 Tidligere versioner Rapportnumre kan autonummeres - sæt et "prefix"- under Administration/Indstillinger og en startværdi - og nye rapportnumre nummeres herefter fortløbende. Prefix kan f.eks. være "ST2005-" - og startværdien er et heltal, f.eks. 0 Eventuelt brandteknisk udstyr på skadesteder er udvidet og flyttet til fanebladet "Skadested" Det er nu muligt at eksportere sine egne ODIN-data til egne lokale systemer (Excel, Access og lign) - se menupunktet "Eksporter data fra Odin". En nærmere beskrivelse om hvorledes man bedst kan udnytte denne funktion, findes under "Dokumenter og Værktøjer" øverst til højre på startsiden af I forbindelse med personregistreringen er det muligt at kopiere den valgte "opgavetype" fra den øverste person til de øvrige valgte personer. I forbindelse med personregistreringen er det muligt at sortere de valgte personer efter "navn" eller "nummer". I forbindelse med køretøjsregistreringen er det muligt at kopiere den valgte "udrykningsart" og "indsatsopgave" fra det øverste køretøj til de øvrige valgte køretøjer. Søgefunktionen "Søg udrykning" er udvidet, så picklisten nu indeholder vejnavne svarende til vejdatabasen for den valgte kommune. Det er muligt at anvende "mængde (enhed)" = "M3" under "Opgave, Miljø, Tilføj stof". Tidligere returnerede ODIN flg. fejlbesked: "Mængde(enhed) skal angives." Side 52 af 52 Sidst opdateret den

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det?... 4 1.1 Opdateringer... 4 1.1.1 Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering... 4 1.2 Arbejdsfordeling

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK- 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 10 1.1 VERSIONSSTYRING...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING 16. JANUAR 2012 En indføring i brugen af det elektroniske registreringssystem Regin Regin brugervejledning En indføring i brugen af Kulturarvsstyrelsens elektroniske

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet.

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. VVS WEB-Portal Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. Brugervejledning ver. 08 01-01-2015 Support oplysninger: Har du problemer med brugen

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere