Nyt i ODIN. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i ODIN. Version 29-05-2008"

Transkript

1 Version Skift password Det er nu muligt for brugerne selv at skifte deres password i ODIN, Det gøres ved at klikke på teksten Skift password Se fig. 1, hvorefter man kommer til siden vist på fig. 2. Fig. 1. Man kan skifte password ved at klikke på teksten Skift password Fig. 2 Siden hvor password kan ændres. HUSK: Et password skal være på minimum 6 tegn. Side 1 af 52 Sidst opdateret den

2 Når password et er godkendt får man besked herom, se fig. 3. Fig. 3. Godkendt password. Brandsyn ny statusrapport til udskrivning (PDF) I brandsyn under brandsyn - indrapportering samt brandsyn administrative enheder er der implementeret en statusrapport i PDF-format der viser resultatet af den søgning der foretages, med de kriterier der er valgt. Fig. 4 Udrykningsrapporter skal have en Geo-kode Det vil ikke længere være muligt at gemme en udrykningsrapport, uden at der er tilknyttet geografiske koordinater til den. Normalt vil de geografiske koordinater blive tilknyttet til rapporten, når der er angivet et vejnavn og et husnummer. Side 2 af 52 Sidst opdateret den

3 Hvis man ikke angiver et vejnavn og et husnummer, får man fejlbeskeden vist i fig. 4, når man trykker på Gem og gå videre. Fig. 5. Når man angiver et husnummer samt evt. bogstav kontrollerer ODIN, om dette findes. Man får indirekte at vide om husnummer og evt. bogstav findes ved at postnummeret bliver opdateret, når det findes, læs mere i afsnittet om automatisk opdatering af postnummer. For at få hjælp til at finde det rigtige husnummer og evt. bogstav, skal man trykke på Gem og gå videre, så får man en besked som vist i fig. 5, med angivelse af eksisterende husnumre omkring det man har angivet. Findes der ikke nogen vej eller noget hummer på udrykningen skal man angive hvor hændelsen fandt sted på det kort, man får frem via Vælg kortudsnit. Kender man de nøjagtige koordinater fra f.eks. en GPS modtager kan man angive disse direkte i felterne Easting og Northing. HUSK at trykke på Vælg koordinater for at bekræfte indtastningen. Side 3 af 52 Sidst opdateret den

4 Fig. 6 Besked om hvilke husnumre, der findes i ODIN Automatisk opdatering af postnummer Fremover vil postnummeret blive opdateret automatisk hvis ODIN kender den angivne adresse. Hvis ODIN ikke kender den angivne adresse, forbliver postnummer-feltet blankt. Fig. 7 Automatisk opdatering af postnummer Side 4 af 52 Sidst opdateret den

5 Brandsyn Udskriv stamdata Det er nu muligt at få udskrevet en oversigt over stamdata for den administrative enhed og de tilhørende objekter. Når man trykker på print-ikonet i kolonnen Udskriv stamopl., åbnes et nyt vindue med en PDF-fil. Fig. 8 Ny bruger rolle Indberetter Der er oprettet en ny rolle Indberetter, som ikke kan godkende rapporter men kun afslutte kladden. Endvidere har den nye rolle ikke adgang til administrationsmodulet i ODIN. Fig. 9 Side 5 af 52 Sidst opdateret den

6 Afgangstid nu med sekunder På udrykningsrapportens fanblad: køretøjer er visning af afgangstiden ændret, således at denne vises i timer, minutter og sekunder. Fig. 10 Alfabetisk sortering på materialelisten Materiellisten på udrykningsrapportens fanblad materiel sorteres nu alfabetisk. Fig. 11 Rettelse til responsstatistik Under statistik er tider i statistikken: responstider (PDF) angivet korrekt med sekunder Fig. 12 Side 6 af 52 Sidst opdateret den

7 Rettelse - datorettelse på brandsynsrapport (PDF) Dato på kontaktpersonens eksemplar er rettet, således at godkendelses dato vises korrekt. Rapporten skal godkendes, før der kommer en dato på brevet. Så længe rapporten ikke er godkendt vises datoen Fig. 13 Version Valg mellem Ny og Gammel ODIN væk Som det nok ses ved login så skal man nu ikke vælge om man vil ind på gamle eller nye ODIN, så mellem siden er nu væk og man komme direkte til den nye version af ODIN. Mulighed for ændring af antal viste poster pr. side Ved fremtidige søgninger i udrykningsrapporter, administrative enheder, brandsynsrapporter samt efter personale, er der nu lavet om så alle lister nu bliver vist som en drop-down list med vis antal pr. side. Muligheder for valg er som følgende: 10, 20, 30, 50 dit valg bliver nu gemt i en cookie, som vil være gældende end til næste gang du vælger et andet antal. Denne funktion er gældende for alle lister på ODIN. Hvis der ikke tidligere er lavet et valg, sættes værdien til 10 som default. Side 7 af 52 Sidst opdateret den

8 Figur 1. Der er også kommet det totale antal i din søgning Figur 2. Kørte km pr. køretøj Under indberetning af køretøj på en udrykningsrapport er der nu kommet et nyt felt med kørte antal km i hele tal, her til skal det nævnes at det ej er obligatorisk felt. Figur 3. Visning af Beredskabschef og kontaktpersoner Oplysninger for Beredskabschef(er) flyttes fra stationsniveau til redningsberedskabsniveau under Administration Figur 4. Side 8 af 52 Sidst opdateret den

9 Figur 5. Brandsyn Sletning af brandsynsobjekter Figur 5. Ved forsøg på sletning af brandsynsobjekt, hvor der tidligere er udarbejdet brandsynsrapporter på vil brugeren få følgende meddelelse: Figur 7. Når der klikkes OK nedlægges objekt, hvorved historikken i brandsynsrapporten bevares. Det er således kun brandsynsrobjekter, hvortil der ikke er knyttet brandsynsrapporter, som kan slettes. Brandsynsrapporten (udskrift / PDF) Lovgivningsteksten er den retvisende paragraf, som står på forsiden af brandsynsrapporten. I henhold til 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelses nr. 411 af 26. maj 2003 med ændringer jf. bekendtgørelse nr. 378 af 19. maj om brandsyn og offentliggørelse af resultat af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler er der fortaget brandsyn. Udskrivning af checklister Side 9 af 52 Sidst opdateret den

10 I Udskrivning af checklister er der endelig blevet rettet i programmet således, at nedlagte og slettede objekter ikke længere influerer på den vist dato for næste syn GIS version 2.0 Ver. 2.0 indeholder bl.a. følgende nyheder: Version I alle temaer kan man - få vist kommunegrænserne. - downloade det viste kort i høj opløsning. Når man trykker på knappen kommer frem: åbnes et nyt vindue og nedenstående dialogboks Figur 1 Download af billede i høj opløsning I Dimensioneringstemaet kan man downloade servicekurver og i Udrykningstemaet kan man downloade udrykninger i formaterne GML, GeoMedia, ArcView og MapInfo til brug i andre kortsystemer. Når man trykker på knappen åbnes et nyt vindue, vist herunder, hvor man vælger det ønskede format: Side 10 af 52 Sidst opdateret den

11 Figur 2 Download af servicekurver og/eller udrykninger i forskellige kortformater. I Dimensioneringstemaet, se Figur 3 herunder, man som noget nyt sammenligne serviceniveauerne med kørte udrykninger og dermed se hvordan dækningen passer med virkeligheden. Markereres udrykningen på kortet med mussen, gives en gul label med kort beskrivelse af station, dato, tidspunkt samt årsag. Dobbeltklikkes på markeringen hentes udrykningsrapporten frem i PDFformat. Nu vises den anvendte fremkommelighed mere tydeligt Udrykninger med Geo-kode kan vises Kommunegrænse Figur 3 Dimensioneringstemaet, hvor de kørte udrykninger er plottet ind med angivelse af inden for hvilket tidsinterval, man var fremme. I Udrykningstemaet, vist herunder, er det nu muligt at få vist antallet af udrykninger i et kvadratnet. Dermed kan man meget hurtigt danne sig et overblik over, hvor mange udrykninger der er til hvilke dele af kommunen. Side 11 af 52 Sidst opdateret den

12 Figur 4 Udrykningstema, hvor intensiteten af udrykninger vises i kvadratnet. Der er to kommet nye temaer til: Dimensionering vedrørende statslige beredskabscentre samt støttepunkter (fig. 5) (det kræver speciel rettighed for at få adgang til dette tema) Placering af stationer i Danmark - vist efter stationstype (fig. 6) Side 12 af 52 Sidst opdateret den

13 Figur 5 Eksempel på visning i BRS dimensioneringstema. Side 13 af 52 Sidst opdateret den

14 Figur 6 Stationer og stationstyper i Danmark Nyheder Vejnavne og postnumre Version Problemet vedr. veje med samme vejnavn (samme vejkode) fandtes flere gange med forskelligt postnummer og at man kun kunne vælge den, der stod først på picklisten, gav anledning til en del forvirring. Det er nu løst ved, at kun veje med samme vejnavn, men med forskellig vejkode har efterstillet postnummer. For alle andre veje er det efterstillede postnummer fjernet. Alle veje på picklisten kan nu vælges. Side 14 af 52 Sidst opdateret den

15 Figur 5 Et eksempel på den liste af veje, der kommer frem nu. Kun vejnavne, som der findes flere af i en kommune, har efterstillet postnummer. Ikke-valgbare overskrifter i Picklister Det har givet anledning til en del fejl især under valg af uddannelse, at ikke alle har været opmærksomme på, hvad der var overskrifter og hvad der var egentlige uddannelser. Det var selvfølgelig uhensigtsmæssigt, at det var muligt at lave denne fejl. Det er der lavet en midlertidig løsning på. Den endelige løsning kommer med næste release. Den nuværende løsning lader desværre stadig brugeren vælge en overskrift og kommer så med en fejlmeddelelse, som vist i nedenstående figur, når man prøver at gemme oplysningerne. I den kommende udgave vil det blive mere tydeligt, hvad der er overskrifter og det vil ikke blive muligt at vælge disse. Man slipper også for fejlmeddelelsen. Figur 6 Nuværende løsning for valg af en overskrift med tilhørende fejlmeddelelse. Søgning efter personer under Administration / Personale Side 15 af 52 Sidst opdateret den

16 Det er nu muligt at søge på navn, initialer og mandskabsnummer, når man skal finde frem til Personale. Søgekriterierne angives i et nyt tekstfelt, se herunder Side 16 af 52 Sidst opdateret den

17 Navngivning af materiel Det er nu muligt at navngive materiel via det nye felt Materielnavn. Tidligere kunne man kun angive en type for det materiel, man har på stationerne, hvilket ofte var utilstrækkeligt og uhensigtsmæssigt. VIGTIG: I skal selv navngive jeres materiel! Ved oprettelsen af det nye felt til navngivning er feltet blot blevet udfyldt med materiellets type. Figur 7 Her ville det f.eks. være naturligt at erstatte navnet Følgeskademateriel med Vandstøvsuger. Angivelse af objektnavn og kategori På Brandsynsrapporterne angives nu både objektnavn og objektkategori, se herunder. Samtidig adskilles de enkelte objekter ved, at hvert andet objekt er gråtonet. To Personudskrifter under statistik Side 17 af 52 Sidst opdateret den

18 For statistikken Personudskrift kan man nu vælge om man vil have bemærkninger for personfunktioner med i udskriften. Lokalt rapportnummer med på udrykningsrapporterne Det lokale rapportnummer kommer nu med på udrykningsrapporterne. Udbedring af fejl Udskrift af billeder på PDF- og Html-udskrifter virker nu. ODIN kunne finde på at give en temmelig uforståeligt fejlmeddelelse, når man indtastede flere tegn i et felt, end der var plads til i databasen. Løsningen indebærer, at det ikke længere er muligt at indtaste for mange tegn i tekstfelterne. Man kan ganske enkelt kun taste det maksimalt tilladte antal tegn. Det er nu muligt at eksportere de beregnede tider (Afgangstid, Udrykningstid og Samlet varighed) for Anvendte køretøjer. Når man ændrer adressen for en station, bliver Geo-koderne nu også opdateret. (Naturligvis forudsat at adressen, dvs. husnummeret findes i ODIN). Version Overførsel af brandsynsrapporter fra Gammel ODIN til Ny ODIN. Udbedring af fejl Udrykningsrapporten Version Rækkefølgen af Brandteknisk udrustning på skadested er nu den samme som på brugergrænsefladen. Anvendte personer, Beregning af Samlet tid Fejl i beregningen er nu rettet. Kortudsnit vises kun på PDF-formatet Fejlen rettet så kortudsnit nu også vises, når der udskrives i Html-format. Side 18 af 52 Sidst opdateret den

19 Dataudtræk fra ODIN mangler check for slettede objekter Nogle udtræk er blevet rettede, så de ikke medtager slettede objekter. Brandsyn kontaktpersoner I forbindelse med udskrivning af en brandsynsrapport fra ODIN linkede feltet "Rapporten sendes til" til den første og bedste med samme navn.. Dette er nu rettet så den linker til den kontaktperson, der er tilknyttet rapporten. Administrative enheder uden brandsynsobjekter vises ikke ved søgning Rettet, så man nu godt kan se Administrative enheder uden objekter. Statistikken - Blinde Alarmer Statistikken er rettet, så alle alarmer kommer med nu. Anlaegsinfo Fejl vedr., at man ikke kunne slippe af med valgt Brandteknisk udrustning igen, er rettet. Administration, kan ikke gemme Beredskabsplan Egentligt en følgefejl af noget helt andet. Rettet således, at når der vælges Beredskab eller en kommune, vil dette valg slå igennem på alle faneblade under Administration. Søg udrykning datofejl Hvis man angav fra-dato > til-dato fik man fejlen "Fradato skal være mindre end tildato". Det er OK, men når man så rettede fejlen, opdagede programmet det desværre ikke og fejlen forsvandt ikke! Man var nødt til at starte helt forfra fra menusiden. Rettet. Version Denne release er Strukturreformreleasen. Det vil være meget omfattende at give en komplet beskrivelse af alle de ændringer i ODIN, som sammenlægningen af kommuner har betydet.. Der henvises til Designdokumentet, som kan rekvireres ved henvendelse til BRS / STA. Skrive lidt om oprettelse af Gammel og NY ODIN??? Version Side 19 af 52 Sidst opdateret den

20 ?? Formodentligt fejlretninger i forbindelse med forrige release. Udbedring af fejl Version Denne version indeholder primært rettelser af fejl og mangler. Sortering på Næste Synsdato for brandsyn for samme adm. Enhed, så de kommer i datoorden. ODIN vejledere har læseadgang: Nye rettigheder for en vejleder. Denne type bruger har nu landsdækkende adgang. Man kan logge på som et bestemt beredskab, men har kun læserettigheder. Kan generelt læse men ikke rette/skrive. Brandsynsdata på flere objekter gemmes nu korrekt. Fejlen med at en rapport, der har flere OpgaveDiverse, optræder multiplet i under Søg udrykning er rettet. Hvis man til en udrykning har et skadested med en korrekt adresse med geokoder i KMSAdressertabellen, bliver Skadested.Adresse.posx hhv Skadested.Adresse.posy nu gemt/opdateret Det er nu muligt at åbne "ikke afsluttede rapporter". Attentionfeltet (fra den kontaktperson, som rapporten sendes til) kommer nu ud på brandsynsrapporten. Adressatfeltet på side 2 og 3 i brandsynsrapporten indeholder nu også adressen på beredskabet, som angives på siden "Administration", "Beredskab". Ændret adgang for Distriktsbrandinspektører til alarmer, brandsyn og statistikker. De har nu kun læseadgang. Side 20 af 52 Sidst opdateret den

21 Version Forbedret hastighed: Teknisk opgradering: For til stadighed at forbedre hastigheden samt fremtidssikre ODIN, har ODIN undergået en større teknologisk opgradering. Opgraderingen svarer i omfang til, at man opgraderer sin PC fra f.eks. Windows 98 til Windows XP, og er altså derfor ikke en hverdagsbegivenhed. For de teknisk interesserede kan vi oplyse, at ODIN er blevet opgraderet fra.net 1.1 til.net 2.0. Indsatsbilleder i udrykningsrapporter: I ODIN er det muligt at tilknytte elektroniske indsatsbilleder og filmklip til udrykningsrapporter. Tidligere kunne alle samtidige brugere på ODIN blive genereret hastighedsmæssigt, hvis blot én bruger uploadede et større billede eller filmklip til ODIN. Denne gene er nu elimineret. Ikke-afsluttede rapporter: Menu-siden er udvidet med knappen Ikke-afsluttede rapporter. Her findes den (tidskrævende) liste over rapporter Under indtastning, og vagtcentral alarmer m.v. Søg udrykning: Søgesiden Søg udrykning er blevet optimeret mht. hastighed. Forbedret responsstatistik: Statistikken Responstider under Statistik er blevet væsentligt forbedret. For aflyste køretøjer beregnes ikke Afgangstid og Udrykningstid. Herved støjer aflyste køretøjer ikke i de minimale, gennemsnitlige og maksimale værdier for den enkelte udrykningsrapport eller køretøj. Endvidere er statistikken udvidet med følgende søgekriterier: - Alarmtype - Udrykningstype - Aflysningsstatus - Kørsel 1 og 2 Det er således muligt at generere en statistik, f.eks. dækkende kun over Kørsel 1 i tættere bebygget områder. Nedenfor er gengivet et eksempel på en responsstatistik: Side 21 af 52 Sidst opdateret den

22 Køretøjslister: Det er nu muligt i ODIN at udskrive en liste over køretøjerne på beredskabsstationen. Nedenfor er gengivet et eksempel. Side 22 af 52 Sidst opdateret den

23 Beskyttelsesrum: For at sikre at informationer vedr. beskyttelsesrum mv. opdateres løbende har redningsbereskaberne nu adgang til disse informationer. Informationerne findes under Administration, Beskyttelsesrum, jf. nedenstående skærmbillede: Side 23 af 52 Sidst opdateret den

24 Version Oversigt over rapporter uden køretøjer og personel: Det er nu muligt at fremsøge rapporter uden køretøjer og personel, således at det enkelte kommunale redningsberedskab kan tilsikre, at udrykningsrapporterne er i overensstemmelse med ODIN-cirkulæret, der angiver, at alle deltagende køretøjer og personel skal registreres i udrykningsrapporten. Sådan gør du: Under Statistik vælges Rapporter uden køretøjer/personel Angiv evt. søgekriterier, f.eks. Alarmdato fra = , da rapporter før denne dato ikke er underlagt ODIN-cirkulæret Aktiver Vis rapport knappen Nedenfor er vist et eksempel på en oversigt over rapporter uden køretøjer og personel: Side 24 af 52 Sidst opdateret den

25 Side 25 af 52 Sidst opdateret den

26 Personudskrift: Det er nu blevet muligt at udskrive en oversigt over personel i det enkelte redningsberedskab. Sådan gør du: Under Statistik vælges Personudskrift Angiv evt. søgekriterier og aktiver Vis rapport knappen Nedenfor er vist et eksempel på en oversigt over rapporter uden køretøjer og personel: Side 26 af 52 Sidst opdateret den

27 Side 27 af 52 Sidst opdateret den

28 Fravælge erklæringer på brandsynsrapporter: Brandsynsrapporten i ODIN indeholder en erklæringskasse, hvori den synede instans kan kvittere for, at de påpegede fejl/mangler er udbedret. Fremover vælger ODIN brugeren om, hvorvidt brandsynsrapporten skal indeholde en erklæring ( Medtag erklæring ) og om erklæringen er modtaget, jf. nedenstående skærmbillede: NB: Den nye facilitet indeholder lidt logik, således at Medtag erklæring er sat, hvis der mindst er en bemærkning til et objekt. Ligeledes er det ikke muligt at angive Erklæring modtaget, hvis brugeren ikke har valgt at medtage erklæringen. Alfabetisk sortering af køretøjer: Listen over køretøjer på Tilføj køretøjer -siden sorteres alfabetisk, så det er lettere at udpege de anvendte køretøjer. Nedenstående skærmbillede viser et eksempel: Side 28 af 52 Sidst opdateret den

29 Mindre ændringer i printet af udrykningsrapporten: Printet af udrykningsrapporten i ODIN er blevet ændret: Evt. Brandteknisk udrustning på skadestedet står nu under blokken Skadested. Evt. tilføjede billeder til udrykningsrapporten tilføjes på printet. (Billeder tilføjes på Beskrivelse -siden. Felterne Rum, Placering og Bemærkning under blokken Skadested står på en separat linje, således at der er bedre plads til felterne. Opfølgningsdato på brandsynsrapporter vises kun, hvis den er angivet: Tekstblokken Returneres underskrevet til beredskabet inden den xx. april 2006 på side 2 i brandsynsrapporten skrives kun, hvis brugeren har angivet en opfølgningsdato. Version Side 29 af 52 Sidst opdateret den

30 De statslige beredskabscentre: Nyt i ODIN De 5 statslige beredskabscentre er netop begyndt at anvende ODIN. Det vil derfor fremover være muligt at få en samlet udrykningsrapport bestående af en hovedrapport (det beredskab, der blev alarmeret) og evt. underrapporter fra assisterende kommunale beredskaber, støttepunkter og statslige beredskabscentre. Aggregattimer: Det er nu muligt at registre minutter i forbindelse aggregattimer for anvendt materiel. Sådan gør du: Under Materiel, Tilføj Materiel udpeges det anvendte materiel Ud for hvert materiel angives bl.a. aggregattimer I nedenstående skærmbillede er aggregattimer angivet til 1 time og 30 minutter: Vagtcentraldata: ODIN er forberedt til at modtage vagtcentraldata. Det ses bl.a. på Menu-siden, hvor blokken nu hedder og vagtcentral alarmer:, jf. nedenstående skærmbillede: Side 30 af 52 Sidst opdateret den

31 Det forventes, at EVA2000 data fra Falcks vagtcentraler integreres i ODIN i løbet af dette år. Version Statistik og oversigt af udrykninger til fremmede kommuner : Det er nu blevet muligt i ODIN at udtrække statistik for skadestedskommuner, der ligger udenfor ens egne kommuner (dvs. indgår i redningsberedskabet). Dette er specielt interessant for redningsberedskaber, der har indgået aftale om slukning af fremmede kommuner (dvs. ikke indgår i redningsberedskabet). F.eks. Falck i Ballerup som slukker i Ballerup, Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse Kommuner. Statistik, herunder kommunal indberetning, måneds-, døgnberetning osv.: Sådan gør du: Under Statistik vælges den ønskede rapport og format Den ønskede kommune udpeges, se nedenstående skærmbillede. I dette tilfælde er Herlev Kommune valgt. Indtast øvrige søgekriterier, f.eks. fra og til alarmdato. Aktiver Vis rapport ODIN vil nu vise en rapport kun baseret på udrykninger, der er kørt i Herlev Kommune Side 31 af 52 Sidst opdateret den

32 NB: Skadestedskommune -picklisten indeholder øverst egne kommuner, i dette tilfælde Ballerup, og under den stiplede linje ( ---- ) fremmede kommuner, hvor redningsberedskabet har haft udrykninger. Oversigt over udrykninger: Sådan gør du: Under Søg udrykning vælges den ønskede kommune, se nedenstående skærmbillede. I dette tilfælde er Herlev Kommune valgt. Indtast øvrige søgekriterier, f.eks. fra og til alarmdato. Aktiver Søg udrykning eller Udskriv statusrapport ODIN vil nu kun vise udrykninger, der er kørt i Herlev Kommune Side 32 af 52 Sidst opdateret den

33 NB: Skadestedskommune -picklisten indeholder øverst egne kommuner, i dette tilfælde Ballerup, og under den stiplede linje (----) fremmede kommuner, hvor redningsberedskabet har haft udrykninger. Placering af skadested på kort: Det er nu blevet muligt i ODIN at markere/angive et skadested direkte på et kort. Sådan gør du: Under Meldingsadresse angives kommunenavnet. Angiv evt. også Vejnavn. Klik på Vælg kortudsnit på Alarm-siden, se skærmbillede 1. Et kort med passende opløsning vises opløsning afhænger af, om Vejnavn og Kommune er angivet eller kun Kommune, se skærmbillede 2 Brugeren kan zoome ind og ud og bevæge sig rundt via de røde pile. Hvis brugeren har kendskab til x, y koordinaterne, f.eks. fra en mobil med GPS, indtastes koordinaterne under Easting og Northing. Bemærk, at der er en vejledning i højre nedre hjørne Når Meldingsadressen er placeret korrekt klikkes på Gem eller Fortryd, hvis man ikke ønsker at anvende den udpegede adresse. Brugeren returnerer til Alarm-siden, hvor koordinater og et kortudsnit vises, se skærmbillede 3. Side 33 af 52 Sidst opdateret den

34 Skærmbillede 1 Skærmbillede 2 Side 34 af 52 Sidst opdateret den

35 Skærmbillede 3 NB: Hvis man har angivet Meldingsadresse via kortfunktionen vises kortudsnittet på udrykningsrapporten. Funktionaliteten fungerer tilsvarende for Skadestedsadresse, dvs. Forskel mellem meldingsadresse og skadested, se skærmbillede 3. Dato for sidste tilsyn mm.: Kommunesiden under Administration, Kommune er ændret, så siden nu viser sidste tilsyn, samt hvem der er distriktsbrandinspektør, herunder kontaktinformationer. Desuden er Areal -feltet flyttet under Antal ansatte -feltet. Ændringerne er nedenfor illustreret med rødt. Side 35 af 52 Sidst opdateret den

36 Sortering checklister: Oversigten over checklister under Brandsyn Udskriv checklister kan nu sorteres faldende og stigende for alle kolonner (dvs. nær Udskriv ), se nedenstående skærmbillede. Ved at klikke med venstre musetast på kolonneoverskriften sorteres listen mht. den aktuelle søjle. Side 36 af 52 Sidst opdateret den

37 Picklisten for uddannelser er blevet opdateret: Version Picklisten findes under menuerne Administration, Personale, Vis/Tilføj Uddannelser, Tilføj uddannelse, jf. nedenstående skærmbillede: 13 uddannelser er blevet tilføjet til listen. Nedenstående figur viser med gult de 13 uddannelser samt deres tilhørende kategorier. F.eks. er uddannelsen Instruktør i håndtering af tilskadekomne placeret under kategorierne Pædagogik, Pædagogik 1. del. I samme omgang er flg. nye Side 37 af 52 Sidst opdateret den

38 kategorier tilføjet: Frivillige, Førstehjælp m.v., Indkvartering - Forplejning, som også fremgår af figuren. Side 38 af 52 Sidst opdateret den

39 Andre uddanndelser Brand/Indsats Funktionsuddannelse - Indsats Grunduddannelse - Indsats Suppl. funktionsudd. Brand - Redning Frivillige Modulopbygget basisuddannelse Landmobilt måleredskab Digeberedskabsuddannelse Rensetraileruddannelse ved støttepunkt Førstehjælp m.v. Grundkursus i førstehjælp Udvidet kursus i førstehjælp Håndtering af tilskadekomne Indkvartering - Forplejning Funktionsuddannelse Indkvartering - Forplejning Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning Redning... Pædagogik Pædagogik 1. del Instruktør i håndtering af tilskadekomne... Pædagogik 2. del... Side 39 af 52 Sidst opdateret den

40 Version Fremsøgning af udrykninger fra udvalgte stationer: Det er nu blevet muligt under Søg udrykning at fremsøge udrykninger, hvor køretøjer fra en angivet station har deltaget: F.eks. ønsker redningsberedskabet kun at se rapporter, hvor stationen Falck Assens har deltaget med køretøjer. Først skal brugeren angive Falck Assens i listen Med køretøjer fra. Herefter skal knappen Søg udrykning aktiveres, og ODIN vil kun returnere udrykningsrapporter, hvor køretøjer fra Falck Assens har deltaget. Stillingskolonnne: Personale listen under Administratin/Personale er blevet udvidet med en ekstra kolonne Stilling : Side 40 af 52 Sidst opdateret den

41 Ved at klikke med venstre musetast sorteres listen mht. Stilling. Det hermed muligt hurtigt at se stillingsbetegnelsen for de enkelte ansatte i redningsberedskabet. Side 41 af 52 Sidst opdateret den

42 Version alarmer: Det er nu muligt at modtage alarmer fra Rigspolitiets alarmcentraler. Dvs. eksl alarmer fra Storkøbenhavn. Når man logger ind på ODIN kan man på menu-siden se modtagne alarmer: Bemærk, at de illustrerede rapportnumre og rapportnumre er opdigtede. For at kunne se hvor ens data stammer fra, er Alarm-siden udvidet med feltet Alarm kilde : Side 42 af 52 Sidst opdateret den

43 Ovenstående felt er sat til Ligeledes vil felterne Alarm modtaget fra og Afsendt fra alarmcentral være udfyldte. Bemærk, at feltet Modtaget på vagtcentral skal brugeren selv tilrette. Desuden er Første meldings ordlyd, Meldingsadresse samt evt. Efterfølgende meldinger udfyldte. Brandsyn: ODINs brandsynsmodul er nu tilgængeligt. For RUS-brugere vil det være muligt at overføre gamle brandsynsdata fra RUS til ODIN via RUS import, Brandsynsdata. For at lette navigeringen i brandsynsmodulet er der 3 indgange: Side 43 af 52 Sidst opdateret den

44 Brandsyn Administrative enheder: Anvendes til at vedligeholde, oprette og nedlægge administrative enheder, kontakter, objekter, checkpunkter, sikringsanlæg samt oprette huskelister vedr. modtagelse af sikringsattester. Brandsyn Indrapportering: Anvendes til at udfærdige brandsynsrapporter, fremsøgning af gamle rapporter, udskrivning af checklister, registrering af attest modtagelser samt bogføring af indgående og udgående korrespondance. Brandsyn Udskriv checklister: Anvendes til udskrivning checklister forud for et brandsynsbesøg. Egne checkpunkter: Som i RUS er det også muligt i ODIN at oprette og slette egne checkpunkter. Bemærk, at det kun er muligt at anvende ODINs brandsynsmodul, hvis brugeren er medlem af Kommunal indberetter eller Redningsberedskabsadministrator. Link mellem det forebyggende arbejde og det afhjælpende: I ODIN er det nu muligt at knytte det forebyggende arbejde sammen med det afhjælpende. Hvis meldingsadressen eller skadestedsadressen ligger indenfor 500 meter fra et brandsynsobjekt eller et sikringsanlæg, er det muligt at knytte brandsynsobjektet/sikringsanlægget sammen med udrykningsrapporten: Side 44 af 52 Sidst opdateret den

45 Det er således muligt at vurdere, hvorvidt initiativer inden for det forebyggende arbejde kan afspejles i f.eks. en reduktion i antallet af udrykninger til en speciel objekttype. Bemærk, at det kun er muligt at knytte objekter/sikringsanlæg til en udrykningsrapport, hvis brugeren er medlem af Kommunal indberetter eller Redningsberedskabsadministrator. Gæste-brugere: For at kunne imødekomme behovet for registrering af fremmedkommunalbistand er ODIN blevet udvidet med en funktionalitet, der gør det muligt at godkende udrykningsrapporter, der er udført af et fremmed beredskab. Sådan gør du: Under Backoffice/Brugere og grupper skal du tilføje en bruger, der er medlem af Gaester. Under Valgte kommuner på siden Administration/Gæster vedligeholdes, hvilke kommuners udrykningsrapporter gæste-brugeren skal have adgang til, jf. nedenstående figur. Side 45 af 52 Sidst opdateret den

46 Herefter har gæste-brugeren (gaestehilleroed) adgang til alle udrykningsrapporter, som beredskabet har kørt til i Hillerød Kommune. Nedenstående figur viser en situation, hvor der er behov for en gæste-bruger: Side 46 af 52 Sidst opdateret den

47 Anvendt personale: I forbindelse med udfærdigelse af udrykningsrapporter er det nu muligt at sortere de valgte personer mht. navn, nr og som valgt : Side 47 af 52 Sidst opdateret den

48 Bemærk, at Navn, Nummer og Station er blændet af i dette eksempel. Udvidet søgemuligheder: Fremsøgningen af eksisterende udrykningsrapporter er blevet udvidet med 4 nye søgefelter: Eksternt rapportnummer, Lokalt rapportnummer, nummer og Alarmkilde, jf. nedenstående skærmbillede. Side 48 af 52 Sidst opdateret den

49 Udskrivning af Hoved- og underrapporter: Det er nu muligt at udskrive hovedrapport og tilhørende underrapporter. Hver gang brugeren udskriver en hoved udrykningsrapport fremkommer flg. dialogboks: Hvis man klikker OK udskrives hovedrapporten og eventuelle underrapporter i én lang rapport. Hvis man derimod klikker Annuller udskrives blot hovedrapporten. Hvis man udskriver en underrapport udskrives blot den enkelte underrapport. Version picklisten "Første meldings ordlyd" er opdateret, så den er tilsvarende med den nye pickliste hos Rigspolitiets alarmcentraler. Version Deling af ressourcer (køretøjer og personel) på tværs af beredskaberne: For at kunne imødekomme behovet for registrering af mellemkommunalbistand er ODIN blevet udvidet med en funktionalitet, der gør det muligt at dele ressourcer på tværs af beredskaberne. Sådan gør du: Under Administration/Stationer skal du vælge "RET" af den aktuelle station. Side 49 af 52 Sidst opdateret den

50 Under blokken "Redningsberedskaber med adgang til stationens ressourcer" overføres de beredskaber, som skal have adgang til stationensressourcer FRA listen "Tilgængelige redningsberedskaber" TIL "Valgte redningsberedskaber". De valgte beredskaber har nu adgang til stationens køretøjer og personel i forbindelse med rapportering af indsatser. Nedenstående figur viser en situation, hvor der er behov for deling af ressourcer: Side 50 af 52 Sidst opdateret den

51 De automatiske rapportnumre er forbedret: (se evt. under Administration/Indstillinger) Nyt i ODIN Det er muligt at aktivere og deaktivere funktionaliteten. Det er hele tiden muligt at se det næste nummer, som ODIN vil foreslå. F.eks. prefix "ST2005-" - næste rapportnummer udrykning lig "100" vil betyde, at ODIN vil foreslå rapportnummer lig "ST " for næste indsatsrapport. Feltet "Udrykningstype" er ændret til "Max. udrykningstid jf. dim.bekendtgør.": Ændringen er begrundet i et massivt ønske blandt ODIN-brugerne. Picklisten er tilsvarende ændret: Ny liste Gammel liste 10 min. (tættere bebyggelse) Høj/Industri 15 min. (spredt bebyggelse) Villa Intet specifikt tidskrav Land Ikke oplyst Ikke oplyst Hvilket også viser, hvordan de historiske data er blevet konverteret. F.eks. "Høj/Industri" er ændret til "10 min. (tættere bebyggelse)" osv. "Antal personer" sættes som default (standard) lig "Standardbemanding": (se evt. Administration/Stationer/Køretøjer) "Antal personer", på de deltagende køretøjer, sættes som default (standard) lig "Standardbemanding". Det er selvfølgeligt muligt efterfølgende at ændre feltet "Antal personer", hvis der er behov for det. Muligt at sortere "som valgt": I forbindelse med personregistreringen er det muligt at sortere de valgte personer efter "navn", "nummer" OG "Som valgt" på siden "Personer". Dvs. i den rækkefølge, som personerne blev valgt på, se evt. siden "Tilføj person". Side 51 af 52 Sidst opdateret den

52 Tidligere versioner Rapportnumre kan autonummeres - sæt et "prefix"- under Administration/Indstillinger og en startværdi - og nye rapportnumre nummeres herefter fortløbende. Prefix kan f.eks. være "ST2005-" - og startværdien er et heltal, f.eks. 0 Eventuelt brandteknisk udstyr på skadesteder er udvidet og flyttet til fanebladet "Skadested" Det er nu muligt at eksportere sine egne ODIN-data til egne lokale systemer (Excel, Access og lign) - se menupunktet "Eksporter data fra Odin". En nærmere beskrivelse om hvorledes man bedst kan udnytte denne funktion, findes under "Dokumenter og Værktøjer" øverst til højre på startsiden af I forbindelse med personregistreringen er det muligt at kopiere den valgte "opgavetype" fra den øverste person til de øvrige valgte personer. I forbindelse med personregistreringen er det muligt at sortere de valgte personer efter "navn" eller "nummer". I forbindelse med køretøjsregistreringen er det muligt at kopiere den valgte "udrykningsart" og "indsatsopgave" fra det øverste køretøj til de øvrige valgte køretøjer. Søgefunktionen "Søg udrykning" er udvidet, så picklisten nu indeholder vejnavne svarende til vejdatabasen for den valgte kommune. Det er muligt at anvende "mængde (enhed)" = "M3" under "Opgave, Miljø, Tilføj stof". Tidligere returnerede ODIN flg. fejlbesked: "Mængde(enhed) skal angives." Side 52 af 52 Sidst opdateret den

Nyt i ODIN. Version 24-11-2008

Nyt i ODIN. Version 24-11-2008 Version 24-11-2008 Datavarehus og konvertering af Gammel ODIN Mandag den 24. november gennemførte Beredskabsstyrelsen en overførsel af godkendte udrykningsrapporter fra Gammel ODIN til Ny ODIN. Det blev

Læs mere

Nyt i ODIN. Version 22-10-2009. Indberet udrykning alarm Forvalgt kommunenavn på alarm-fanebladet ( Vælg-knap forsvinder)

Nyt i ODIN. Version 22-10-2009. Indberet udrykning alarm Forvalgt kommunenavn på alarm-fanebladet ( Vælg-knap forsvinder) Version 22-10-2009 Indberet udrykning alarm Forvalgt kommunenavn på alarm-fanebladet ( Vælg-knap forsvinder) Da hovedparten af udrykninger for det kommunale redningsberedskab sker inden for egen kommune,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Opdatering af oplysninger på eksisterende køretøjer og registrering af nye køretøjer. Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om køretøjer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016 ODIN brugergruppe Møde 1 19. januar 2016 16. april 2013 DAGSORDEN 1. Indledning 2. Sammenlægning af beredskaber 3. Konvertering af rapporter fra gamle ODIN 4. ODIN udvikling i 2016 5. Statistikbank mv.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 1 27. SEPTEMBER 2016 Udtræk af data ved hjælp af Redningsberedskabets Statistikbank Denne vejledning med eksempler beskriver bl. a, hvorledes udtræk af data fra ODIN

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere