Programmatisk klimaarbejde i udviklingslande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmatisk klimaarbejde i udviklingslande"

Transkript

1 Programmatisk klimaarbejde i udviklingslande 1. Temamøde Afholdt den 21. September 2011 Vært: Verdens Skove

2 Referat Dette temamøde havde til formål at samle interesseorganisationer omkring en konkret problemstilling, så erfaring og tværfaglig viden kunne deles, og samarbejde fremmes. Værten, Verdens Skove, præsenterede først deres vision, mission, mål, virksomhedsstruktur og daglig praksis. Dernæst blev en konkret problemstilling i Panama udlagt, som den tværorganisationelle arbejdsgruppe kunne diskutere. Problemstillingen var taget fra et konkret arbejdsområde for Verdens Skove, og spørgsmålene rettet i håb om konstruktive og kreative løsningsforslag fra arbejdsgruppen. Bilag 1 illustrerer problemstillingen i Panama, og bilag 2 viser debatoplæget. Verdens Skoves problem udmyndigede sig i to konkrete spørgsmål, som omhandlede inddragelse af civilsamfundet i regnskovsprojekter og inddragelse af lokalbefolkningen i måling af miljøændringer. Spørgsmålene var: 1. Hvordan sikres høj grad af ejerskab for lokalbefolkningen i forhold til klima-problematikken bl.a. i skovene? 2. Hvilke redskaber findes og/eller skal der udvikles for, at folk der bor i og omkring verdens skove selv kan medvirke i bæredygtige løsningsforslag og selv måle, hvordan det går, f.eks. vedrørende CO2 udslip? Diskussionsgrupperne var dynamiske på den måde, at de deltagende frit bevægede sig imellem grupperne for at sikre optimal erfaringsudveksling og vidensdeling. Væsentlige pointer blev nedskrevet løbende på plancher, som efterfølgende blev præsenteret for den samlede arbejdsgruppe. Pointer fra diskussionsgrupperne Væsentlige pointer fra gruppediskussionerne er sammenfattet herunder. Som supplerende oplysning om de aktuelle klimaværktøjer, CMD, REDD og PES, er en planche vedlagt i bilag 3. Spørgsmål 1: Diskussionen centrede sig primært om to punkter: udarbejdelse af kontekstanalyse og oprettelse af lokale fonde og foreninger. Kontekstanalyse: Regnskovene kan ikke reddes uden medvirke af civilsamfundet i skovområderne. En kontekstanalyse, som undersøger og inddrager civilsamfundet er derfor en vital del af ethvert klimatiltag. Kontekstanalysen bør inkludere: Analyse af civile organisationer/bevægelser, der har indflydelse nationalt Repræsentativ undersøgelse af lokal viden, kompetence og organisering Kortlægning af eventuelle konfliktområder med den nationale lovgivning Motivationsundersøgelse for alle interessenter Oprettelse af lokale fonde og foreninger:

3 Fremtidens grønne klimamidler må gå til det civile samfund, og det er derfor vigtigt at støtte op om oprettelse af lokale klimarelaterede og fattigdomsrelaterede fonde og foreninger. Det er vigtigt af flere årsager: Oprindelige folk har de mindst ringe ideer Fonde og foreninger kan generere mere oplysning og ejerskabsfølelse Det er essentielt at det civile samfund kender til fondsmidlerne for at de kan støtte op om bekæmpelsen af global opvarmning og generere ejerskab omkring emnet. Spørgsmål 2: Denne diskussion kom langt omkring, og kan bedst sammenfattes i punktform: Det er vigtigt at målingerne skal være en symfoni mellem både biologiske målinger, GIS, remote sensing, trætælning og mobilapplikationer. Ved inddragelse af lokalbefolkning i dataindsamling er det vigtigt at holde indikatorer og kompleksiteten for øje. Man kan evt. tilkoble lokale universiteter i arbejdet med at indsamle data. Dette skaber også mulighed for brobygning mellem lokale universiteter og NGO er omkring mere komplekse målingssystemer.

4 Når data skal videre kan det kobles op på eksisterende processer som eks. MDGs og SES (Social Environmental Standards). Jævnlig kontakt med lokalbefolkningen er vigtig for at uddanne, udveksle og opdatere. Data skal også kunne bruges i forhold til fortalervirksomhed. Lessons not learned er også vigtige. I det nye vidensfelt omkring menneskets vekselvirkning med klimaet er udveksling af viden kaotisk, og det kan have væsentligt gavnlig virkning at drage nytte af andre projekters fejl. Omvendt kan det også have fatale konsekvenser ikke at drage nytte af dem. Konklusion En vigtig konklusion er, at den oprettede klimaarbejdsgruppe formåede at samarbejde konstruktivt omkring en konkret problemstilling; også selvom det faglige område var i periferien af arbejdsgruppens kernekompetencer. På det grundlag ser Verdens Skove frem til de fremtidige temamøder og workshops. Klimaproblemer er en sten, som kun kan løftes i fællesskab.

5 Bilag 1 Problemstillingen i Panama Baggrundsoplysninger: The nine initial UN-REDD Programme pilot countries are: In Africa: Democratic Republic of the Congo, Tanzania and Zambia In Asia and the Pacific: Indonesia, Papua New Guinea and Viet Nam In Latin America and the Caribbean: Bolivia, Panama and Paraguay Other UN-REDD Programme partner countries: Argentina, Bangladesh, Bhutan, Central African Republic, Colombia, Costa Rica, Ethiopia, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, Ivory Coast, Kenya, Mexico, Mongolia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Republic of Congo, Sri Lanka, South Sudan and Sudan. REDD+ strategies in the UN-REDD Programme s three Latin American pilot countries (Bolivia, Panama and Paraguay) and among its partner countries in the region (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala and Mexico) continue to make significant inroads. Below are some highlight and details from recent and upcoming activities (UN-REDD Programme). Panama: Overflade: km2 = 7,8 millioner ha (til sammenligning er Danmarks samlede overflade på 3,4 millioner ha) Ifølge FN var 45 % af landet i 2000 dækket af skov = 3,52 millioner ha. Nyere tal, fra 2009, angiver at det samlede skovdækkede areal er på 3,24 millioner ha. Det svarer til en afskovning i perioden på omkring 8 %. Af de 3,24 millioner ha er 2,36 millioner ha under de oprindelige folks kontrol således: Comarca er: 1,615,440 ha Naso: 160,000 ha Bribri: 28,204 ha Tierras col.: 560,000 ha I alt: 2,363,644 ha Det svarer til 73 % af det samlede skovdække. De oprindelige folk udgør i hht. den sidste folketælling tæt på personer, svarende til 14 % af befolkningen. Der lever i Panama 7 oprindelige folk i 12 forskellige socio - økonomiske strukturer: Bribri: Naso: Ngobe: Buglé: Madugandí: Wargandí: Kuna Yala: Emberá de Alto Bayano: Emberá-Wounaan: Wounaan: Tierras Colectivas: Dagar xumyala: I alt:

6 Der blev i 2009 af UN-REDD Programme Policy Board for Panama s National Programme bevilliget 5,3 millioner USD således: Budget: US $5.3 million Timeframe: January November 2014 Primary Partner: Autoridad Nacional del Ambiente(ANAM), Ministry of Finance, Coordinadora Nacional de los Pueblos Indigenas de Panama (COONAPIP) Problemet: Forløb 1: Da Panama i december 2008 dukkede op til COP-14 forhandlingerne i Poznan i Polen, var det ANAM, den panamanske miljøstyrelse, der repræsenterede landet, støttet af McGill Universitetet fra Montreal. Catherine Potvin fra universitetet havde på vegne af ANAM udarbejdet den første landerapport, der nu lå til godkendelse hos såvel FN som Verdensbanken. Til deres store overraskelse blev rapporten dømt til at være en om er. Indsigelsen fra de to internationale organisationer var, at det var et krav, at civilsamfundet, og ikke mindst de oprindelige folk blev hørt, dette i henhold til FN s og Verdensbankens grundlæggende principper generelt og i særlig grad i henhold til FN s nu ratificerede Erklæring om de Oprindelige Folks Rettigheder, samt, for Verdensbankens vedkommende, dens nye oprindelige folk strategi (i øvrigt udarbejdet af et dansk team med midler fra den danske WB- Trustfond). Det viste sig, at landerapporten helt og holdent var udarbejdet af McGill-Universitetet. Det var sket med ANAM s velsignelse. Og så var der lige en aggraverende omstændighed: Den var skrevet på engelsk og der fandtes ingen spansk version. Det skal lige i parentes bemærkes, at Panama er et spansk-talende land. McGill-Universitetet forsvarede sig med, at man da havde talt med nogle kunaer. Forløb 2: Emberá-Wounaan folkene har siden 1983 kæmpet for at få papir på deres egne landområder. Den bestræbelse har Verdens Skove støttet siden år senere, i december 2008, lykkedes det at opnå en lovgivning på området i form af Lov 72 om de kollektive jorde. I mellemtiden var Emberá-Wouunaans kamp for anerkendelse blevet praktisk taget alle de 7 folks kamp derved, da det omhandler tilsammen ha (svarende til 12 % af Danmarks overflade), som der endnu ikke var skødetildeling for i landet. Her taler vi om områder, der ligger uden for de såkaldte Comarca -er, som allerede er i besiddelse af skøde. Gennem denne sejr indså de 7 oprindelige folk, at de ikke længere kunne stå adskilt og alene i kampen for at forsvare deres territoriale rettigheder. Derved gendannedes en tidligere

7 struktur, COONAPIP, Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Panamá, som forenende talerør for alle folks interesser. Man kunne egentlig godt kalde den en strategisk alliance. Det var i kraft af denne alliance, at de oprindelige folk i dag er en anerkendt medspiller i klimaændringsproblematikken i Panama. Så da ANAM vendte tilbage fra Poznan og begyndte at henvende sig til kuna erne, som typisk er det folk, der er bedst organiseret, kunne kuna erne meddele, at den panamanske stat fra nu af måtte tale med alle de oprindelige folk eller ingen. Al kontakt skulle fremover gå igennem COONAPIP. To pointer. 1. at eksperter generelt står i kø for at udvirke deres vælde. Og at de nationale myndigheder til tider støtter op herom. Dette i en fælles bestræbelse: Så hurtigt så muligt at få adgang til de mange, dejlige dollars så kan man altid efterfølgende tage høringer og den slags. For når alt kommer til alt kan fattige mennesker ofte hverken læse eller skrive. Og så sinker de altid udviklingsprocessen! 2. at folk i landsbyerne, her de oprindelige folk, smedes sammen, gennem konkrete sejre, der har direkte indflydelse på deres dagligdag, ikke gennem større eller mindre hjælpepakker, der spiser dem af med donorformulerede indsatser. For lige at runde af, forekommer det at være relevant at illustrere, hvilken forskel det kan gøre, at de oprindelige folk kontrollerer et skovområde i forhold til effekten af, at det kontrolleres af individuelle jordejere. På kortet fra 1994 ses, afmærket med grønt, hvor megen skov, der findes i området. Det rødbrune område er slette. Det afmærkede felt er et territorium under de et oprindeligt folks kontrol På kortet fra 2005 ses angivelsen i samme farver. Det oprindelige folks jorde er praktisk talt intakt. Så en anden pointe kunne være følgende: "Støt oprindelige folk i deres kamp for at forsvare deres territorium og de indianske folk vil hjælpe verden med at begrænse globale klimaforandringer"

8 Bilag 2 Debatoplæg Den nuværende fokus på de globale klimaændringer ser ud til at være kommet for at blive og har frembragt nye muligheder for men også forpligtelser til at genopfinde udvikling, dels på de traditionelle, men også på flere nye dagsordner. Samtidig har klimaproblematikken været med til at fremhæve, at udviklingslandene i det traditionelle magtforhold mellem Nord og Syd på forskellig vis potentielt står stærkere, som det bl.a. ses i forhandlingerne i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Men i hvor høj grad står befolkningerne i udviklingslandene stærkere end før? Sker der ikke bare det samme med de penge, der doneres via klimaindsatser som der altid er sket at de understøtter et afhængighedsforhold mellem rige og fattige lande bl.a. ved at de især bliver brugt til eksperter og konsulenter? Og hvad med lokalbefolkningen, som i høj grad medvirker i at udføre arbejdet for at bevare naturressourcerne i skovene hvor er de at finde i denne sammenhæng? Erfaringer viser, at inddragelse af de lokalsamfund, der i praksis udfører klima- arbejdet, er helt centralt bl.a. for at få den lokale og komplekse visdom frem om naturressourcer og vurdering af naturens tilstand, samt for at indsatsen bliver bæredygtig og ikke blot stopper, når kassen er tom. Kernen af diskussionen på mødet onsdag den 21. september fra 13 til 16 hos Verdens Skove vil blive om netop skoven og naturressourcerne. Vi foreslår at drøfte følgende to spørgsmål: Hvordan sikres en høj grad af ejerskab for lokalbefolkningen i forhold til klimaproblematikken bl.a. i skovene? Hvilke redskaber findes og/eller skal der udvikles for, at folk der bor i og omkring verdens skove selv kan medvirke i bæredygtige løsningsforslag og selv måle, hvordan det går, f.eks. vedrørende CO2 udslip?

9 Bilag 3 Planche ved temamødet, som havde til formål at hjælpe diskussionen i gang omkring inddragelse af klimatiske aspekter i Verdens Skoves projektarbejde.

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne Resumé GENERATION AKTIVIST Kampen mod militarisering Cordillera-regionen er hjemsted for

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013 104.G.13. 6 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Klimapuljen 2011 Verdensbanken, UNDP, KfW, Global Green Growth Institute, bilaterale partnere i Kenya, Indonesien og Maldiverne og civilsamfundsorganisationer

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere