Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen"

Transkript

1 Branchevejledning Ergonomi i tandplejen

2 2 Indhold Indledning 3 Arbejdet på klinikken 4 Tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet 6 Indretning af arbejdspladsen 10 Arbejdspladsvurdering 15 Her kan du få mere at vide 15 Branchevejledning Ergonomi i tandplejen Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Styregruppen bag vejledningen har bestået af: Mogens Hyldahl, Dansk Tandlægeforening Birgitte Madsen, HK/Kommunal Preben Meier Pedersen, KL Anne Kjeldgaard, Dansk Tandplejerforening Ole Marker, Dansk Tandlægeforening Svend Erik Hermansen, HK/Service Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Tekst: BST job + miljø, Charlotte Sandvej Illustrationer: Anne-Sofie Helger, Climo v. Kate Reenberg Lay-out: replic Tryk: Knudtzon s Bogtrykkeri ISBN: Varenr Branchevejledningen kan bestilles hos: Arbejdsmiljørådets Servicecenter, ASC, på telefon eller i Arbejdsmiljøbutikken på Vejledningen kan også hentes i en printervenlig version på internettet på

3 3 Indledning Branchevejledningens formål Denne branchevejledning giver gode råd til ledere og medarbejdere om ergonomi på arbejdspladserne i tandplejen med det formål at styrke forebyggelsesindsatsen på den enkelte klinik. Branchevejledningen beskriver: Konkrete løsningsforslag, der kan optimere de ergonomiske forhold på arbejdspladsen. Nogle af de muligheder, der er i forbindelse med ergonomisk indretning af arbejdsrum i tandplejen. De forhold, som det er vigtigt at tage hensyn til, når der skal indrettes nye arbejdsrum i tandplejen. Vejledningen er tænkt som et opslagsmateriale, hvor ledere og medarbejdere kan hente inspiration til løsning af aktuelle ergonomiske problemer i hverdagen. Den henvender sig til tandlæger, klinikassistenter og tandplejere på private og offentlige klinikker. Branchevejledningens tilblivelse og baggrund Baggrunden for udarbejdelsen af vejledningen er rapporten "Tandplejens arbejdsmiljø Ergonomi i tandplejen" udarbejdet af ergonomigruppen fra Tandplejens Råds miljøudvalg, Denne rapport dokumenterer: at der er høj forekomst af besvær fra bevægeapparatet blandt tandplejepersonale at der er tale om et sundhedsproblem for tandplejefaget at hver tredje ansatte inden for tandplejesektoren inden for det sidste år har søgt læge, fysioterapeut, kiropraktor eller andre former for undersøgelse og/eller behandling. På baggrund af dette og det faktum, at visse former for arbejde inden for tandplejen er ensidigt belastende, blev det besluttet at iværksætte en række forebyggende initiativer, der kan medvirke til at mindske risikoen for skader i bevægeapparatet. På såvel kort som langt sigt. Denne branchevejledning er resultatet af ét af disse initiativer, og med afsæt i den kan man på den enkelte arbejdsplads tage fat på det forebyggende arbejde.

4 4 Arbejdet på klinikken Arbejdet på en klinik er tilrettelagt med patienten i fokus. Det er i sig selv naturligt, men det betyder, at tandlæger, klinikassistenter og tandplejere ofte glemmer hensynet til sig selv i arbejdet. Arbejdspladsen er ofte indrettet, så arbejdet udføres siddende i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger med foroverbøjet, drejet ryg og nakke og løftede skuldre og arme. Hertil kommer, at der arbejdes statisk, hvad der kan være lige så belastende for musklerne som fysisk hårdt arbejde. Med andre ord er der tale om ensidigt belastende arbejde. Der findes flere begrundelser for de uhensigtsmæssige arbejdsstillinger: arbejdspladsens indretning, udstyrets udformning og placering, patientens placering, hvordan samarbejdet er aftalt eller ikke aftalt, vaner, traditioner mv. Det kan synes svært at lave om på, men det er nødvendigt for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Vejledningen fortæller om, hvordan man med små ændringer og lidt ekstra omtanke konkret kan gribe det an.

5 5 Typiske ergonomiske belastninger i arbejdet på klinikken Statisk muskelarbejde Når en muskel arbejder statisk, er den i en konstant spændingstilstand. Det betyder, at den ikke får tilført den ilt og de næringsstoffer med blodet, som den har brug for. Ligesom affaldsstoffer ikke kan blive transporteret væk fra musklen. Selv ved kortere tids statisk muskelarbejde kan der opstå træthed, ømhed, smerter, hævelse og stivhed i muskler, sener og led. Symptomerne forsvinder dog, når belastningen ophører. Ved længere tids statisk arbejde kan der opstå deciderede skader på muskler, sener og led. Det kan være skader som tennisalbue, seneskedehindebetændelse, muskelømhed mv. Selvom smerterne forsvinder, når belastningen ophører, er der øget risiko for, at de vender tilbage ved fornyet belastning. Grunde til at der forekommer statiske belastninger er: at skulderbæltet skal fikseres, når man udfører præcisionsarbejde. Evt. med løftede arme at en foroverbøjning af nakken er nødvendig for at få en passende synsafstand til arbejdsfeltet at en fiksering af hovedet er nødvendig for at kunne udføre et synskrævende arbejde. Belastning af ryg, nakke, skuldre, arme og hænder Belastning af ryg, nakke, skuldre, arme og hænder forekommer også ofte i forbindelse med arbejdet i tandplejen: Ryggen belastes ved arbejdsstillinger, hvor den fx foroverbøjes, vrides og/eller sidebøjes. Man øger belastningen, hvis man holder arbejdsstillingerne i længere tid af gangen eller gentager bevægelsen ofte. Man øger den ligeledes, hvis man samtidig løfter en byrde eller løfter armene ud fra kroppen. Nakke og skuldre belastes meget i arbejdsstillinger, hvor man løfter armene frem og/eller op og holder hovedet i en fastlåst position. Eller hvis arbejdet stiller høje krav til syn og præcision. Arme og hænder belastes væsentligt af hyppigt gentagne bevægelser, hvor man samtidig bruger forholdsvis stor kraft i forhold til størrelsen af de involverede muskler, og hvor man arbejder med hånd- og albueled i en yderstilling. Det ses fx ved tandudtrækning og manuel depuration. Ved dynamisk muskelarbejde derimod foregår der en vekselvirkning mellem spænding og afspænding af musklen. Det betyder, at musklen får tilført både ilt og næringsstoffer til arbejdet, og at affaldsstofferne bliver ført væk. Dynamisk arbejde forekommer, når man i løbet af arbejdstiden skifter mellem forskellige arbejdsfunktioner, eller når man inden for samme arbejdsfunktion veksler mellem forskellige arbejdsstillinger.

6 6 Tilrettelæggelse og udførelse I det følgende vil der blive givet en række konkrete forslag til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og udføres, så den enkelte medarbejder udsættes mindst muligt for uhensigtsmæssige belastninger i løbet af arbejdstiden. De konkrete forslag vedrører emnerne: Rotation mellem forskellige arbejdsfunktioner Variation af arbejdsstillinger Den siddende og stående arbejdsstilling Synsafstand og arbejdsstilling Arbejde i teams Tunge løft Den enkelte medarbejders kropsbevidsthed har også indflydelse på effekten af forslagene. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen selv mærker efter. Fx om der er ubehag eller smerter. arbejdsfunktioner for at vurdere, hvilke belastninger de medfører for den enkelte medarbejder. Herefter vurderes det, hvordan arbejdet kan organiseres, så medarbejderne ikke udsættes for de samme belastninger hele tiden. Det mest belastende i arbejdet er de fastlåste siddende arbejdsstillinger. Hvis rotation skal have en effekt, er det derfor nødvendigt, at man veksler mellem forskellige arbejdsstillinger, der giver mulighed for også at arbejde fx stående med ret ryg og nakke og med sænkede arme og skuldre. Rotation er således ønskværdigt ud fra ergonomiske hensyn, men kan selvsagt kun praktiseres på klinikker med flere ansatte og flere afgrænsede funktioner af en vis varighed og et vist omfang. Hvis det ikke er muligt at praktisere rotationsprincippet, er det vigtigt at udnytte de korte afbrydelser i arbejdet, hvor der er mulighed for fx at lave cirkulations- og afspændingsøvelser. Rotation Arbejdet bør være tilrettelagt, så den enkelte har mulighed for at variere mellem forskellige arbejdsfunktioner i løbet af arbejdstiden. Denne form for variation kaldes også rotation. Rotation på arbejdspladsen betyder, at arbejdsopgaver, som ikke knytter sig til ét bestemt fagområde, fordeles mellem flest mulige medarbejdere i det omfang, det er muligt og relevant. Denne måde at arbejde på giver mulighed for at bruge kroppen varieret, hvilket har den fordel, at det minimerer den vedvarende belastning på bestemte muskelgrupper. Ligesom det betyder en afveksling mht. arbejdstempo, koncentration mv. For at kunne indføre rotationsprincippet i arbejdet på en klinik, må man se arbejdspladsen som en helhed. Det kan være nødvendigt at kortlægge alle

7 7 af arbejdet Den siddende arbejdsstilling Når der arbejdes i den siddende stilling, kan der være begrænset plads til medarbejdernes ben under behandlingsstolen. Ofte bliver klinikassistenten, tandplejeren eller tandlægen derfor nødt til at dreje benene væk, samtidig med at de sidder med front mod patienten. Det betyder, at de arbejder med vrid i ryggen. For at skabe mere plads bør behandlingsstolen og operatørstolene køres højere op. højt op, at medarbejderen kun skal bøje let i knæene for at sidde. Det er ikke nok at se isoleret på selve siddestillingen. Det er vigtigt også at vurdere, hvilke øvrige forhold der medfører uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det kan dreje sig om rutiner, patientens placering, hvordan samarbejdet er aftalt mv. Fordele ved en højere placering af operatørstolen: Lændesvajet bevares. Større bevægelsesfrihed dvs. mindre vrid i ryggen. Grundarealet bliver mindre, og dermed kommer man tættere på arbejdet. Bedre overblik over arbejdet. Mulighed for at arbejde med sænkede skuldre og arme. En højere placering af operatørstolen kræver, at der er mulighed for at vippe stolesædet, eller at sædet har saddelform. Fra siddende til stående arbejdsstilling Ved at ændre arbejdsstilling fra siddende til stående sker der ofte det ergonomisk set hensigtsmæssige, at overkroppen rettes væsentligt, armene sænkes og andre muskelgrupper bliver aktive. Derfor anbefales det at veksle mellem siddende og stående stilling i løbet af arbejdstiden. Den stående stilling egner sig specielt til kraftbetonet enearbejde som fx en tandudtrækning. Den stående stilling kan i nogen grad efterlignes ved at vælge en stå-støtte-stol, der kan køres så

8 8 Tilrettelæggelse og udførelse Synsafstand og arbejdsstilling Den arbejdsstilling, en person spontant indtager, indebærer som regel en optimal synsafstand til arbejdsfeltet. Dette betyder imidlertid ofte, at nakken bøjes forover og hovedet fikseres, så nakkens og ryggens muskler arbejder statisk. Generelt forholder det sig sådan, at hvis arbejdsopgaven er krævende i henseende til præcision og koncentration, afkortes afstanden til arbejdsfeltet. Og tilsvarende hvis arbejdsopgaven er mindre kompliceret, kan afstanden til arbejdsfeltet øges. Men det er faktorer som syn, alder og arbejdsopgavens karakter, der er bestemmende for, hvor stor synsafstand den enkelte person har brug for. Det betyder, at det ikke er muligt at definere en optimal synsafstand, der gælder alle. Man skal derfor være opmærksom på sin egen optimale synsafstand, fx når man anvender lupbriller. Arbejdsstillingen kan forbedres ved at: dreje øjnene mod arbejdsfeltet i stedet for at bøje nakken lade patienten bøje nakken bagover eller dreje hovedet til den ene eller anden side bruge evt. mulighed for indstilling af nakkestøtte på behandlingsstolen bruge spejl til arbejdet bruge armstøtte ændre arbejdshøjde udnytte behandlingsstolens funktioner og køre arbejdsfeltet op mod øjnene i stedet for at bøje nakken Bed patienten dreje hovedet, så synsforholdene optimeres uden at det går ud over arbejdsstillingen.

9 9 af arbejdet Arbejde i teams Arbejde i teams kan forårsage uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, hvis arbejdspladsens indretning kun passer til den ene af de involverede. Et typisk eksempel er, hvis en meget høj og en mindre person arbejder sammen. Hvis det er muligt, bør man derfor danne teams, hvor de involverede er ca. lige høje. Hvis der ikke er mulighed for det, bør man tage hensyn til de forskellige højder, så højdeforskellen udlignes mest muligt. Det kan fx gøres ved, at den høje person arbejder siddende, mens den mindre person sidder på en stå-støtte-stol. På denne måde arbejdes der i stillinger, der er acceptable for begge parter. Når der skal arbejdes i teams, er det derfor en fordel, at medarbejderne har hhv. stole til siddende arbejdsstilling og stå-støtte-stole til høj siddende arbejdsstilling til rådighed. Gravides arbejdsmiljø Der skal tages særlige hensyn til den gravides fysiske arbejdsmiljø, idet tunge løft og langvarigt stående og gående arbejde udgør en risiko for, at hun aborterer eller føder for tidligt. Derfor skal man sørge for, at den gravide ikke får tunge løfteopgaver, og at hun har mulighed for at veksle mellem siddende, stående og gående arbejde. For den gravide gælder, at hun i: graviditetsmåned maksimalt må løfte kg graviditetsmåned maksimalt må løfte 5-6 kg Det betragtes ikke som noget problem i det daglige arbejde på en tandklinik at efterkomme disse løftegrænser. Tunge løft Relativt tunge løft i tandplejen kan fx forekomme, når der arbejdes med sterilisationsbakker. Bakkerne kan være tunge, hvis de er meget fyldte. Og hvis de løftes i armsafstand, må det betegnes som et tungt løft, der belaster ryg, nakke, skuldre, arme og hænder. Et andet eksempel er løft af 25-liters dunke med sprit eller destilleret vand, som typisk løftes fra gulv til bord for at blive omhældt til mindre portioner. Disse løft er uhensigtsmæssige og kan undgås: ved at undlade at overfylde sterilisationsbakkerne ved at indkøbe hospitalssprit og destilleret vand i mindre dunke (fx 1, 5 eller 10 liter) Det er imidlertid ikke kun vægten af en byrde, der er bestemmende for, om et løft er sundhedsskadeligt. Det er også afgørende, hvor byrden befinder sig i forhold til kroppen. En tommelfingerregel er, at jo tungere en byrde er, jo tættere på kroppen skal den løftes.

10 10 Indretning af arbejdspladsen Behandlingsrummet Placering af behandlingsstolen og bestykning af unit er udgangspunkt for, hvordan resten af behandlingsrummet er indrettet, og for hvordan medarbejderne kan arbejde. Derfor bør der være: så god plads omkring behandlingsstolen, at man kan arbejde i den position, der passer bedst mulighed for at arbejde i både siddende og stående stilling mulighed for at indrette arbejdspladsen, så den passer til den arbejdsopgave der udføres. Det kan være meget forskelligt, hvordan man placerer sig i forhold til patienten afhængigt af, om behandlingen fx foregår i over- eller underkæbe mulighed for, at arbejdsfunktionerne kan spejlvendes, hvis fx tandlægen er venstrehåndet Belysningen i behandlingsrummet Belysningen i tandklinikker skal tage hensyn til både medarbejdere og patienter. Det nødvendiggør, at der i forbindelse med indretningen af et behandlingsrum tages hensyn til og planlægges i forhold til alle overflader, former, materialer og farver. Belysningen af operationsfeltet skal være sådan, at den inden for et afgrænset område og på en afstand af 800 mm fra patientens ansigt giver en lysstyrke, der kan reguleres fra lux til lux. Operationslampen bør belyse et rektangulært eller elliptisk felt på mindst 200 mm i vandret retning og ca. 100 mm i retningen vinkelret herpå. Belysningen af arbejdsfeltet ved behandlingsstolen skal være af en lysstyrke på 1000 lux. Belysningen i den øvrige del af behandlingsrummet skal være sådan, at den giver en lysstyrke på 500 lux. Belysningen må ikke afstedkomme direkte blænding eller store blændende kontraster, da det kan betyde, at man indtager uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for at undgå blændingen. Krav til belysning er beskrevet i Dansk Standard 705, 3. udg , Kunstig belysning i tandlægeklinikker. Arbejdsbord Ved arbejdsbordet arbejdes der typisk i stående stilling og i kortere tid af gangen. Derfor er det tilstrækkeligt med et fast bord i arbejdshøjde til stående arbejde. Arbejdsbordet kan normalt ikke anvendes som skærmarbejdsplads. Mobilbord Hvis klinikassistenten eller tandplejeren arbejder ved et mobilbord, skal bordpladen dimensioneres, så der er plads til alle de instrumenter, der kan blive behov for i løbet af en behandling. Instrumentbord og -bakke Instrumentbord og -bakke står på en svingarm, så det kan flyttes i forhold til, hvilken position der arbejdes i, og hvilken arbejdsopgave der skal udføres. På den måde kan instrumenterne være inden for rækkevidde uafhængigt af arbejdsposition. Det vigtigste i forhold til placeringen af instrumentbord og -bakke er, at man stiller det, så der kan arbejdes med korte rækkeafstande.

11 11 Placeringen af behandlingsstolen i rummet er bestemmende for, hvordan resten af behandlingsrummet er indrettet. Sørg for god plads omkring stolen, så det er muligt at arbejde i forskellige arbejdsstillinger og med forskellige arbejdsopgaver.

12 12 Indretning af arbejdspladsen Operatørstole Operatørstolene bør have vippefunktion i sædet og mulighed for højde- og hældningsindstilling af evt. lændestøtte. Ligesom der bør være mulighed for at køre stolen så højt op, at den enkelte kan sidde med en åben vinkel i hoften (> 90 ). For nogen kan det være en fordel at bruge en stå-støtte-stol. Da stolen skal fungere som støtte i den stående stilling, er sædet ofte formet som en saddel, der på nogle stoletyper er udstyret med en forhøjning fortil. Forhøjningen gør imidlertid stolen ubehagelig at bruge, hvis den stilles for lavt. Man bør derfor vælge stole uden denne forhøjning, hvis de skal bruges til både siddende og stående stilling I behandlingssituationen kan det være en fordel for nogle medarbejdere at sidde omvendt på en stol med ryglæn og bruge ryglænet som "mavelæn". Gode råd i forbindelse med indkøb af nye operatørstole: stolene bør være betrukket med et vaskbart materiale stolene bør have bløde hjul, så stolen ikke kører for let på et hårdt underlag stolene bør have indstillingsmuligheder af sæde og lændestøtte stolene bør kunne køres forholdsvis højt op stolen skal have fem hjul for at være stabil vurder om stå-støtte-stolene kun skal bruges til ståstøtte, eller om de også skal bruges til siddende arbejdsstilling få altid stolene til afprøvning, inden I køber vær opmærksom på at tage individuelle hensyn, da ikke alle medarbejdere kan bruge samme stole Der bør være adgang til forskellige typer stole fx stole med vippefunktion i sædet, stå-støtte-stole, eller saddelstole. Få altid stole på prøve

13 13 Opvaskemaskinen bør placeres i en højde, så man undgår at skulle stå foroverbøjet, når den fyldes og tømmes. Autoklaven til sterilisation af roterende instrumenter placeres på en udtræksplade i et lavere niveau end det øvrige bord. Sterilisationsrum Et sterilisationsrum er indrettet med fast bordhøjde til stående arbejde, og der arbejdes kun i kort tid af gangen. Det er vigtigt at planlægge rummet i forhold til, hvor mange arbejdsfunktioner der skal foregå, og Ved indretning eller ændring af sterilisationsrum: hvis flere medarbejdere skal arbejde i rummet på samme tid, skal man være opmærksom på, at der skal være tilstrækkelig bordplads hvis flere medarbejdere skal arbejde i rummet på samme tid, skal man være opmærksom på, at der skal være et tilstrækkeligt gangareal mellem bordene hvis der er meget høje skabe, skal der være en trappestige til rådighed. hvor mange maskiner der skal være plads til. Da der er et stort behov for opbevaringsplads i rummet, bør det være indrettet hensigtsmæssigt med skuffer og skabe. Skærmarbejdsplads Hvis der er en eller flere skærmarbejdspladser i receptionen, skal den/de indrettes i overensstemmelse med de regler, der gælder på området. For yderligere information se: og Tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler er fx unit, behandlingsstol, operationslamper, instrumenter, sug, tastatur, mus mv. De tekniske hjælpemidler skal tilpasses de personer, som anvender dem. Dvs., at de bør være udformet og placeret, så de ikke medfører uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for den enkelte.

14 14 Indretning af arbejdspladsen Ledningsfri hjælpemidler Der findes mange ledningsfri hjælpemidler, fx hærdelampe, tastatur og mus. De ledningsfri modeller er at foretrække, fordi de giver brugeren større frihed til at indtage hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Behandlingsstole Behandlingsstole giver gode muligheder for indstilling af forskellige højder og positioner, og ofte kan de mest brugte indstillinger kodes ind. Det gør stolens indstillingsfunktioner nemmere at anvende. Stolen kan være unitmonteret eller fritstående, dens sokkel skal optage så lidt plads som muligt, og units fodpedal bør være skridsikker og nem at betjene. Der bør være mulighed for individuel indstilling af nakkestøtte. tandplejere overvejende i stillinger, der i sig selv belaster nakke, skuldre, arme og hænder. Derfor bør instrumenterne have så lav en vægt, som det er teknisk muligt. Herudover gælder: at instrumenterne skal være udformet, så de ligger godt og stabilt i hånden at evt. kontakter skal være placeret, så hånd og fingre kan arbejde i naturlige stillinger uden statisk belastning af musklerne at der bør være en sådan afstand mellem kontakterne, så man ikke behøver se på instrumentet for at ramme den rigtige kontakt Vær opmærksom på følgende ved indkøb af behandlingsstol: at stolen kan bruges til både siddende og stående arbejdsstilling at der er plads nok til benene under stolens ryg til siddende arbejdsstilling at nakkestøtten kan indstilles frit, og om den passer til børn Placering af en pc-skærm i forbindelse med unit er en god ide, fordi det betyder, at de oplysninger, der er behov for i forbindelse med arbejdet, er nemme at komme til. På den måde behøver den der udfører arbejdet ikke dreje væk fra patienten for at se skærmen og kan derfor undgå vrid i ryggen. Skærmen skal kunne indstilles, så den passer til alle arbejdsstillinger. Instrumenter Instrumenters vægt og form af greb har stor betydning for, hvordan de er at arbejde med. Som allerede nævnt arbejder tandlæger, klinikassistenter og Der findes forskellige tykkelser på skafterne afhængig af håndens størrelse og arbejdsopgaven. Instrumenterne bør have fortykkede skafter for at minimere belastningen på hånden. Desuden bør de være let riflede, så de ligger stabilt i hånden.

15 15 Ældre og handicappede patienter Som hovedregel skal medarbejdere på tandklinikker ikke varetage forflytninger af ældre og handicappede. Denne funktion skal udføres af plejepersonale eller andre samarbejdspartnere. Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). På virksomheder, hvor der er etableret en sikkerhedsorganisation, vil udarbejdelse af APV være en del af sikkerhedsorganisationens arbejde. APV en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. Denne branchevejledning kan bruges i forbindelse med udarbejdelsen af en APV, idet vejledningen kan anvendes til at identificere ergonomiske arbejdsmiljøproblemer og til at udarbejde løsningsforslag og handlingsplan. På virksomheder, hvor der ikke er en sikkerhedsorganisation, skal udarbejdelsen forgå i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Arbejdstilsynet har udarbejdet brancherettede APV-tjeklister, som kan anvendes. I øvrigt kan man hente råd og vejledning om ergonomiske forhold hos ergonomiske ressourcepersoner som fx ergo- eller fysioterapeuter eller hos Bedriftssundhedstjenesten. Her kan du få mere at vide På nettet: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed: Her findes branchevejledninger og andre udgivelser. Hjemmesiden indeholder desuden oplysninger om mange forskellige forhold omkring arbejdsmiljøet. Siden opdateres løbende og giver en god fornemmelse af, hvilke arbejdsmiljøforhold der bør arbejdes med. Dansk Tandlægeforening: Her kan tandlæger og deres ansatte hente hjælp til APV og andre vejledninger vedrørende arbejdsmiljøet på tandklinikker KL: Her findes værktøjer til arbejdet med arbejdsmiljø. Ligeledes findes vej videre til andre relevante links om arbejdsmiljø på internettet HK/Service PTA klinikassistenter: HK s sektor for privatansatte tandklinikassistenter. Her kan man finde vejledning om arbejdsmiljø på tandklinikker, herunder vejledning om APV. HK/kommunal: Her kan kommunalt ansatte tandklinikassistenter hente vejledning om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøbutikken: I arbejdsmiljøbutikken findes aktuelle informationsmaterialer om arbejdsmiljø. Det kan være bøger, pjecer og videoer, branchevejledninger, forskningsrapporter eller spil. Der er mere end 900 produkter, bl.a. alle udgivelser fra Branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljøinstituttet, ligesom der kan findes materialer fra Lederne og DA. Regler og vejledninger: Regler og vejledninger kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdsmiljøloven Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse At-vejledning D.1.1 Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub At-vejledning D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde At-meddelelse Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser At-meddelelse Siddende arbejde At-meddelelse Ryg, nakke og skulderbesvær Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.8 Gravide og ammendes arbejdsmiljø At-meddelelse Inventar på faste arbejdssteder Arbejdsmiljøvejviser 47 Praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter mv. Andet: Dansk standard 705 Kunstig belysning i tandlægeklinikker

16 Branchevejledning Ergonomi i tandplejen Denne branchevejledning giver gode råd til ledere og medarbejdere om ergonomi på arbejdspladserne i tandplejen med det formål at styrke forebyggelsesindsatsen på den enkelte klinik. Vejledningen er tænkt som et opslagsmateriale, hvor ledere og medarbejdere kan hente inspiration til løsning af aktuelle ergonomiske problemer i hverdagen. Den henvender sig til tandlæger, klinikassistenter og tandplejere på private og offentlige klinikker. Varenr

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor www.am-gruppen.dk Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Indholdsfortegnelse Kroppens signaler... 3 Variation.......... 4 Stolen............. 5 Arbejdsbordet......

Læs mere

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.dk Ergonomi, sikkerhed og effektivitet i fokus VELA Medical fokuserer på det professionelle sundhedspersonale,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Her finder du gode råd om, hvordan du indretter dig derhjemme med en god arbejdsplads. Bord, stol, skærm, tastatur, mus, lys, indeklima, hviletid og meget

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Arbejdspladsen: Der skal være så meget plads, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt

Arbejdspladsen: Der skal være så meget plads, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt Skærmarbejdspladser Denne pjece er udarbejdet til brug ved indretning og vurdering af skærmarbejdspladserne på. Pjecen tager udgangspunkt i gældende lovgivning, men er tilrettet og optimeret i forhold

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg Informationsmateriale til patienter med gigt Regionshospitalet Silkeborg I det følgende informationsmateriale kan du læse lidt om, hvordan du kan bruge kroppen så hensigtsmæssigt som muligt, så du tager

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 0 Andreas Vedel Rasmussen Side 1 11-02-2009 Indledning... 2 Udstyret... 2 Skærmen... 2 Bordet og Stolen... 3 Musen og tastaturet... 3 Variation... 4 Variation

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk www.vela-medical.dk Hospitalsstole Ergonomiske stole til en effektiv hverdag VELA Jive har multiindstillelige armlæn, som sikrer optimal arbejdsstilling under operationer www.vela-medical.dk 5 hygiejnefordele

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed xxx Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet, ved tilsynsførende

Læs mere

Indretning af PC-arbejdspladser

Indretning af PC-arbejdspladser Indretning af PC-arbejdspladser Intern instruks udarbejdet af Fysioterapeut Ole Stær, august 2017 Udstedt af: Ole Stær Godkendt af : HR-Afdelingen Side: 1 af 6 Denne pjece er udarbejdet til brug ved indretning

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed SLOTHS NATURPLEJE ApS, Ternevej 4, 8832 Skals Beskrivelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Tema om mus og pegeredskaber

Tema om mus og pegeredskaber Tema om mus og pegeredskaber Om arbejdsmiljøforhold ved arbejde med computermus og andre pegeredskaber Tema om computermus På disse sider sætter BAR Kontor fokus på arbejdsmiljøet, når du arbejder med

Læs mere

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde.

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde. Hvad er ergonomi? Ergonomi er at tilpasse arbejdsstillinger og arbejdsmetoder til den enkelte fiskers forudsætninger, behov, muligheder og begrænsninger. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.0.1.1 af december 1996. Arbejde ved skærme

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.0.1.1 af december 1996. Arbejde ved skærme At-VEJLEDNING D.2.3 Juli 2001 Erstatter At-anvisning nr. 4.0.1.1 af december 1996 Arbejde ved skærme Ansattes arbejde ved skærm er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15. december 1992

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ November 2013 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Vejledning Januar 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Udgivet af: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - januar 2014 Forsidefoto: Kontakt: Koncern HR,

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere