Folkeskolens afgangsprøve Maj Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2

2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare Øster Fødevarer Du skal nu arbejde med fødevarer. Det er varer, der bruges som mad eller drikke til mennesker. Det kan være om, hvordan fødevarer er afhængige af jordbund og klima. Eller det kan handle om, hvordan vi transporterer fødevarer rundt om i verden. 2/22 G2

3 Opgave 1 En dansk mark Kaare Øster Markens afgrøder får næring fra og vokser i dyrkningsjorden. Hvad indeholder en god dyrkningsjord på en dansk mark? Sæt et X Udelukkende små sten. Især planterester, humus og mineraljord. Kun planterester. Udelukkende mineraljord. Kun lerpartikler. 3/22 G2

4 Opgave 2 Afgrødens vækstbetingelser Hvilke forhold har størst betydning for en afgrødes vækst? Sæt 3 X Et lands samlede udslip af drivhusgasser. Et lands Human Development Index (HDI). Jordens næringsstoffer. Befolkningens kilokaloriebehov. Solens indstråling. Et lands urbaniseringsgrad. Årlig nedbør. Befolkningstæthed. 4/22 G2

5 Opgave 3 CO 2 -udledning fra dansk fødevareproduktion Fødevare Udledning af kg CO 2 ved produktionen af 1 kg af fødevaren Svarer til at køre antal kilometer i bil Oksekød 19,4 kg 97 km Svinekød 3,6 kg 18 km Letmælk 1,2 kg 6 km Rugbrød 0,8 kg 4 km Pasta 0,8 kg 4 km Kartofler 0,2 kg 1 km Gulerødder 0,1 kg 0,5 km Kilde: Jordvidenskabeligt Fakultet i Aarhus, CN, Dit valg af fødevarer har betydning for udledning af CO 2 og dermed for klimaet. Undersøg tabellen. Hvad kan du som forbruger gøre for at begrænse udledning af CO 2? Sæt 2 X Købe og spise mere oksekød i stedet for grøntsager og pasta. Købe og spise mere rugbrød og kartofler end svinekød. Undgå fødevarer, der er miljømærkede. Købe og spise mere pasta og flere gulerødder frem for kød. Kun købe og spise oksekød fra Australien. 5/22 G2

6 Opgave 4 Landbrug og global opvarmning Dansk landbrug bidrager med % af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Erhvervet har opstillet en række mål for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Hvilke tre mål er det sandsynligt, at dansk landbrug har opstillet? Sæt 3 X Der skal dyrkes flere efterafgrøder til produktion af biobrændsel, kulstoflagring og opsamling af næringssalte. Mængden af handelsgødning på markerne skal fordobles for at øge udbyttet. Halvdelen af landbrugets maskiner skal afskaffes for at spare brændstof. Markerne skal tilføres halvt så meget gylle og anden husdyrgødning. Der skal anvendes mere halm fra markerne til bioenergi. Der skal bruges mere husdyrgødning til produktion af el og varme. Dansk landbrugs fødevarer skal erstattes af importerede fødevarer. 6/22 G2

7 Opgave 5 Transport af fødevarer Eske Hagen Øster Hvordan vi transporterer fødevarer fra producent til forbruger, afhænger blandt andet af fødevarernes holdbarhed og prisen på at transportere varerne. Understreg det rigtige svar i hver parentes. I Danmark transporterer vi typisk fødevarer som (yoghurt, mel, sukker, kaffe) med kølelastbiler, fordi varen har kort holdbarhedstid. Fødevarer som (æg, mælk, fløde, kaffe) transporteres ofte flere tusinde kilometer med skib, fordi det er billigst. I butikker kan du købe friske, ubehandlede tropiske frugter som rambutan og mango fra Asien. Frugterne transporteres ofte til Danmark (med tog, med skib, med fly, med lastbil) for at få varerne hurtigt frem. 7/22 G2

8 Opgave 6 Landbrug i Danmark Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug kan inddeles i to typer: Konventionelt landbrug og økologisk landbrug. Hvad bruger landmanden i det økologiske landbrug? Sæt 3 X Sprøjtegifte. Altid kun naturgødning/husdyrgødning. Handelsgødning. Kun monokulturer. Udendørs arealer, hvor husdyr kan gå frit rundt. Medicin til husdyr for at forebygge sygdomme. Genmodificerede planter. Bælgplanter til at binde nitrogen (kvælstof). 8/22 G2

9 Opgave 7 Kalorieforbrug og bruttonationalprodukt (BNP) Hvad er rigtigt om kalorieforbrug og BNP? Brug det øverste kort på side 2 og kortet på side 3 i Materialesamlingen. Sæt 3 X Lande med et lavt BNP er typisk lande med et højt gennemsnitligt kalorieforbrug per indbygger. Rusland har et BNP over verdens gennemsnit og et gennemsnitligt kalorieforbrug per indbygger over 3000 kcal. Australien har et gennemsnitligt kalorieforbrug per indbygger over kcal. og et BNP, der ligger over verdens gennemsnit. Spanien har et BNP under verdens gennemsnit og et gennemsnitligt kalorieforbrug per indbygger under 2000 kcal. I Indien er over 40 % af børn under 5 år fejlernærede og landets BNP ligger under verdens gennemsnit. I Norden er BNP lavt, samtidig med at kalorieforbrug per indbygger i gennemsnit er under 2000 kcal. 9/22 G2

10 Opgave 8 Hvad kan dyrkes hvor? Geografforlaget En producent skal dyrke tre forskellige afgrøder A, B og C tre forskellige steder. Han vil kun dyrke en afgrøde hvert sted. Stederne er angivet på kortet med numrene 1, 2 og 3. Hvor dyrker producenten bedst sine afgrøder, når han kun vil dyrke en afgrøde hvert sted? Brug kortet og kortet i Materialesamlingens side 1. Sæt et X i hver linje Afgrøde A kan tåle høje temperaturer på omkring 30 C og en længere periode med udpræget tørke Afgrøde B kræver rigeligt med nedbør året rundt og tåler ikke frost. Afgrøde C trives bedst med mere end 500 mm nedbør om året og ved temperaturer mellem 8 og 25 C, men tåler frost. 10/22 G2

11 Opgave 9 Salgsafgrøder og afgrøder til selvforsyning Afgrøder, som alene dyrkes for at kunne sælges, kaldes for salgsafgrøder. Det er afgrøder som raps, kaffe og kakao. Afgrøder, som kun dyrkes, for at den enkelte familie kan spise dem, kalder vi for afgrøder til selvforsyning. Det kan være afgrøder som ris og bananer. Angiv det rigtige svar om salgsafgrøder og afgrøder til selvforsyning. Sæt et X Landmanden dyrker kun salgsafgrøder for at anvende afgrøden i sin egen husholdning. I u-lande dyrkes ingen afgrøder til selvforsyning. I Danmark er hvede en almindelig salgsafgrøde. Alle fattige familier har råd til at købe salgsafgrøder. 11/22 G2

12 Opgave 10 Vækstbetingelser og fødevarer A B C D Geografforlaget Forskellige planter kræver forskellige klimaforhold for at kunne vokse. Afgrøde Sorghum Hvede Ris Kilde: Geografforlaget Afgrødens bedste vækstbetingelser Temperatur omkring 30 C. Årlig nedbør mm/år. Kan tåle længere tørkeperioder. Temperaturer på 3 C 33 C. Årlig nedbør er mm/år. Temperaturer på 26.5 C 29.5 C i blomstringsperioden. Der skal være varmt og fugtigt. Hvilken afgrøde passer bedst til hvilken hydrotermfigur? Sæt et X i hver linje Hydrotermfigur A Hydrotermfigur B Hydrotermfigur C Hydrotermfigur D Ris Hvede Sorghum Ingen afgrøde 12/22 G2

13 Opgave 11 Proteiner og verdensdele Diagrammet viser, hvor mange gram protein fra forskellige slags fødevarer hver indbygger i gennemsnit får at spise per dag. Vegetabilsk protein kommer fra planter, og animalsk protein kommer fra dyr. Hvad fortæller diagrammet om menneskers proteinoptag? Sæt 3 X I Afrika får folk det meste protein fra kød og indvolde. Indbyggerne i Nordamerika får i gennemsnit flere gram protein fra kød end indbyggerne i Afrika. I Asien får folk i gennemsnit mere protein end indbyggerne i Nordamerika. I Europa kommer i gennemsnit under halvdelen af proteinet fra planter. Verdens befolkning får mere end 20 g protein fra fisk. Befolkningen i Afrika får i gennemsnit flere gram protein end befolkningen i Asien. Indbyggerne i Nordamerika får i gennemsnit flere gram protein end indbyggerne i Mellem- og Sydamerika. 13/22 G2

14 Opgave 12 Fiskeri med og uden motor Hvilke udsagn om andelen af fiskerbåde med og uden motor er ifølge diagrammet korrekte? Sæt 2 X I Stillehavet og Oceanien har cirka halvdelen af fiskerbådene en motor. I Europa er der flere fiskerbåde med motor, end der er fiskerbåde uden motor. I Nordamerika er der kun få fiskerbåde med motor. På globalt plan har de fleste fiskerbåde en motor. I Mellemøsten har alle fiskerbåde en motor. 14/22 G2

15 Opgave 13 Kalorieforbrug og fejlernæring I nogle lande er der mange børn under 5 år, der er fejlernærede. Se på det øverste kort på side 2 i Materialesamlingen. Understreg det rigtige svar i hver parentes. I (Italien, Brasilien, Pakistan, USA) er mindst 25% af børn under 5 år fejlernærede. I (Sudan, Canada, Indien, Vietnam) er mindre end 25% børn under 5 år fejlernærede. I (Spanien, Nepal, Australien, Rusland) er mere end 40% af børn under 5 år fejlernærede. 15/22 G2

16 Opgave 14 Fødevarer og holdninger Hvilke af disse udsagn er udtryk for en holdning, en rigtig eller en forkert faglig viden? Sæt et X i hver linje Rigtig Forkert Udelukkende faglig viden faglig viden en holdning Konventionelle landmænd bruger ikke sprøjtegifte. Konventionelle fødevarer er ofte billigere end økologiske fødevarer. I økologiske fødevarer er der store mængder plantebeskyttelsesmidler. Økologiske fødevarer ser altid lækrest ud og smager bedst. 16/22 G2

17 Opgave 15 Hvorfor sulter mennesker i verden? Geografforlaget Mere end en milliard mennesker lever i sult og fattigdom. FN s definition på sult er, at man får færre end 1600 kalorier om dagen. I dag er der over syv milliarder mennesker på Jorden, og på globalt plan produceres der nok fødevarer til at brødføde alle. Brug kortet og tag stilling til nedenstående udsagn. Sæt 3 X Folk i Nordamerika sulter, fordi klimaet gør det vanskeligt at skaffe nok fødevarer. I Norge får indbyggerne gennemsnitligt mindre end 2400 kilokalorier per dag. I Australien sulter befolkningen, da der er under 1600 kilokalorier per indbygger per dag. Mange afgrøder bruges til at producere biobrændsel til eksempelvis biler. Fordelingen af fødevarer i verden er skæv. Fødevarer kan ikke transporteres over store afstande. En del af de fødevarer, der produceres, går til spilde på grund af madspild. Japans indbyggere sulter ifølge FN s definition på sult. 17/22 G2

18 Opgave 16 Landbrugsbefolkning, produktion af fødevarer og kalorieforbrug Landbrugsbefolkningen har forskellige vilkår rundt om i verden. Hvad kan udledes af de to kort på side 2 i Materialesamlingen om landbrugsbefolkningernes vilkår? Sæt 2 X I verdensdelen Afrika tilhører de færreste indbyggere landbrugsbefolkningen og verdensdelen har et lige så højt kalorieforbrug i gennemsnit som befolkningen i Nordamerika. I Nordamerika tilhører under 20 % af indbyggerne landbrugsbefolkningen, og den gennemsnitlige indbygger får ikke kalorier nok. I de fleste europæiske lande tilhører under 20 % af indbyggerne landbrugsbefolkningen, og det daglige forbrug per indbygger er over 2500 kilokalorier. Landbrugsbefolkningen udgør den mindste del af indbyggerne i Indien, og befolkningen har et dagligt forbrug på 3000 kilokalorier per indbygger. I verdensdelen Oceanien er der lande, hvor de fleste indbyggere tilhører landbrugsbefolkningen. I disse lande er det daglige kalorieforbrug per indbygger på kilokalorier. 18/22 G2

19 Opgave 17 Verdens kalorieforbrug Hvad kan det øverste kort på side 2 i Materialesamlingen fortælle om gennemsnitligt dagligt kalorieforbrug per indbygger? Sæt 2 X I Sydamerika er det gennemsnitlige kalorieforbrug over 3500 kilokalorier per indbygger per dag. Australien og Brasilien hører til gruppen af lande med det mindste kalorieforbrug per indbygger per dag. Det gennemsnitlige kalorieforbrug i Indien er mindre end det gennemsnitlige kalorieforbrug i Nordamerika. Det gennemsnitlige kalorieforbrug per indbygger per dag er højere i Danmark end i Tanzania. Kalorieforbruget er over 3000 kilokalorier per indbygger per dag i alle afrikanske lande. Kalorieforbruget er ens i alle lande i verden. 19/22 G2

20 Opgave 18 Fair Trade retfærdig handel Fair Trade kan oversættes til Retfærdig handel. Her ser du eksempler på Fair Trade produkter fra danske butikker. Kaare Øster Understreg det rigtige svar i hver parentes. Salg af Fair Trade-mærkede fødevarer er med til at støtte fattige bønder i (Spanien, Danmark, u-lande, i-lande). Det betyder, at bonden har (dårlige arbejdsforhold, fri i weekenden, usundt arbejdsmiljø, gode handelsbetingelser). Ved produktionen skal bonden undgå at bruge (kvindearbejde, maskiner, børnearbejde, trækdyr). 20/22 G2

21 Opgave 19 Vulkanisme, jordbund og fødevarer Den indonesiske ø Java ligger i det tropiske klimabælte. Jordbunden på Java er præget af vulkanske bjergarter. Verdens plader i bevægelse Befolkningstætheden på den indonesiske ø Java Hvilke udsagn om Java er korrekte? Brug bl.a. de to temakort og kortet på side 1 i Materialesamlingen. Sæt 2 X Java har kolde vintre med frost. Javas aktive vulkaner er med til at gøre jordbunden frugtbar. Vulkanismen på Java skyldes to tektoniske plader, der spredes fra hinanden. Javas befolkningstæthed er lav. Klimaet på Java giver gode dyrkningsbetingelser. Store dele af Java er dækket af ørken. 21/22 G2

22 Opgave 20 Fødevarer og erhverv Kaare Øster Folk, der arbejder med fødevarer, kan inddeles i forskellige erhvervsgrupper. Understreg det rigtige svar i hver parentes. Personer, der sælger fødevarer i en butik, tilhører den (primære, sekundære, tertiære, kvartære) erhvervsgruppe. Personer, der dyrker afgrøderne på marken, tilhører den (primære, sekundære, tertiære, kvartære) erhvervsgruppe. Personer, der er ansat på en fabrik og bearbejder solbær til marmelade, tilhører den (primære, sekundære, tertiære, kvartære) erhvervsgruppe. 22/22 G2

23

24

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Mød verden livet i fattige lande Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder &

Læs mere

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens university of copenhagen Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ALLE FOLKESKOLER OKTOBER 2014 UNDERVISNINGSMATERIALE PRODUCERET styrpaaklimaet.dk Selv om klimaforandringerne kan virke både skræmmende og uoverskuelige, behøver vi ikke bare at lade stå til. I denne

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen Sund mad og fysisk aktivitet Sund mad og fysisk aktivitet Alfabeta, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen 2006 Forlagsredaktion: Helene Deden Foto: Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være med til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne Indhold 03 Forord 04 Læsevejledning 05 Resumé 07 Indledning 09 Måltidets mange meninger

Læs mere

LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter.

LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter. FOTO: Lasse Nørskov-Nielsen. LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter. Maglehøjskolen Skelbækvej 8A 3650 Ølstykke Tlf. 47 16 07

Læs mere