Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3

2 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har indbyggere. I Århus er der mange virksomheder og uddannelsesmuligheder. Mange mennesker rejser hver dag til og fra Århus fra deres hjem i de mindre byer uden for Århus. Det giver tæt trafik på vejene og mange passagerer i togene morgen og aften. 2/23 G3

3 Opgave 1 / 20 (Kilde: "Topografisk Atlas, Danmark" 2008.) Se på kortet over Århus side 1 i materialesamlingen, og sæt kryds ved det rigtige udsagn. Sæt et X Tranbjerg ligger nord for Århus Lystrup ligger nordvest for Århus Hørning ligger sydvest for Århus Sabro ligger øst for Århus 3/23 G3

4 Opgave 2 / 20 (Kilde: "Topografisk Atlas, Danmark" 2008.) Se på signaturforklaringerne på kortet side 1 i materialesamlingen. Hvad betyder signaturerne? Kirke Motorvej Jernbane Skov Campingplads Vej over 6 meter bred Grusgrav 4/23 G3

5 Opgave 3 / 20 (Kilde: "Topografisk Atlas, Danmark" 2008.) Målestoksforholdet på kortet over Århus side 1 i materialesamlingen er 1: Hvor lang er en strækning på 2 km på dette kort? Sæt et X 4 cm 2 mm 2 cm 2 dm 20 cm 5/23 G3

6 Opgave 4 / 20 Tabellen viser indbyggertal i hovedstadsområdet og i Århus fra 1921 til Tallene er i hele tusinder. Årstal Hovedstadsområdet Århus Se på tallene, og sæt kryds ved rigtigt eller forkert. Rigtigt Forkert Indbyggertallet i Århus faldt i årene fra Indbyggertallet i Århus er steget mere i perioden fra end i perioden fra Hovedstadsområdets indbyggertal var størst i 1970 I perioden fra steg indbyggertallet i Århus mere end i hovedstadsområdet 6/23 G3

7 Opgave 5 / 20 Gennem mange år er folk flyttet fra landområder til byerne. Hvad kan være årsag til denne flytning? Rigtigt Forkert Der er mange forskellige uddannelsesmuligheder i byer Byer har mange forskellige typer arbejdspladser Der er mange arbejdspladser inden for landbrug Der er mange forskellige indkøbsmuligheder i byer 7/23 G3

8 Opgave 6 / 20 Tabellen viser urbaniseringsgraden for udvalgte lande fra 1980 til Urbaniseringsgrad ( angives i % ) Land Danmark Polen Kina Brasilien Nicaragua Se i tabellen, og sæt kryds ved det rigtige svar. Sæt et X Nicaragua har et fald i urbaniseringsgraden fra 1980 til 2006 I Polen bor mindre end halvdelen af befolkningen i byerne i 1980 I Kina bor mere end halvdelen af befolkningen på landet i 2000 I 1990 boede der forholdsvis flere i byerne i Brasilien end i Danmark Fra 1980 til 2006 er urbaniseringsgraden steget mere i Danmark end i Kina 8/23 G3

9 Opgave 7 / 20 Erhverv kan opdeles i primære, sekundære og tertiære erhverv. Sæt kryds ved de enkelte erhverv. Primære erhverv Sekundære erhverv Tertiære erhverv Skuespiller Mekaniker Fisker Tjener Tandlæge Minearbejder 9/23 G3

10 Opgave 8 / 20 Skemaet viser fordelingen af arbejdsstyrken mellem primære, sekundære og tertiære erhverv i forskellige lande. Land Primære (%) Sekundære (%) Tertiære (%) Danmark Zambia Marokko Colombia Modellen herunder viser landes generelle erhvervsudvikling. Sæt kryds ud for det land, der passer til bogstavet på figuren. A B C D Danmark Zambia Marokko Colombia 10/23 G3

11 Opgave 9 / 20 Der er som regel sammenhæng mellem et lands erhvervsudvikling og dets urbaniseringsgrad. Hvad er rigtigt eller forkert? Rigtigt Forkert I-lande har almindeligvis flest ansatte i tertiære erhverv Lav urbaniseringsgrad er tegn på mange ansatte i primære erhverv Den generelle erhvervsudvikling medfører flere i den primære og færre i den tertiære sektor 11/23 G3

12 Opgave 10 / 20 Mange lande har udviklet sig fra landbrugssamfund over industrisamfund til informationssamfund. I informationssamfund arbejder Sæt et X stadig flere i industrien stadig færre i serviceerhverv mange med gartneri kun få med fiskeri en stor andel i landbruget 12/23 G3

13 Opgave 11 / 20 Globalisering betyder blandt andet, at der bliver stadig mere international handel. Hvad er rigtigt eller forkert? Rigtigt Forkert Import betyder de varer og tjenester, et land sælger til udlandet Eksportværdi betyder værdien af de varer og tjenester, et land køber i andre lande Negativ handelsbalance betyder, at der sælges mere til udlandet, end der købes Når et lands import er større end eksporten, får landet en negativ handelsbalance 13/23 G3

14 Opgave 12 / 20 Den stigende globalisering medfører blandt andet, at mange danske virksomheder flytter dele af deres produktion til andre lande. Hvilke af nedenstående forhold i de andre lande begrunder denne flytning? Rigtigt Forkert Arbejdsstyrken er veluddannet Der er en skrap miljølovgivning Landet har høje lønninger Det er let at transportere varer til og fra landet 14/23 G3

15 Opgave 13 / 20 Hvilket svar er det rigtige? Globaliseringen gennem de sidste 30 år har betydet, Sæt et X at folk rejser stadig mindre på tværs af landegrænser at forskellen mellem de rige og fattige lande er blevet mindre at oplysninger om særlige begivenheder hurtigt spredes over hele verden at samhandlen mellem verdens lande er faldet 15/23 G3

16 Opgave 14 / 20 De 4 hydrotermfigurer på side 2 i materialesamlingen er fra de områder, der er markeret på verdenskortet. (Kilde: Fremstillet af Bjørn Laigaard.) Se på verdenskortet og de 4 hydrotermfigurer. Sæt kryds ved det rigtige områdenummer fra kortet ved hver hydrotermfigur Hydrotermfigur A Hydrotermfigur B Hydrotermfigur C Hydrotermfigur D 16/23 G3

17 Opgave 15 / 20 Hvilket svar er det rigtige? Øgning af drivhuseffekten på Jorden betyder, at Sæt et X Jordens gennemsnitstemperatur langsomt falder gletsjerne i Alperne trækker sig tilbage temperaturen i Danmark holder sig konstant der i Danmark bliver koldere om sommeren 17/23 G3

18 Opgave 16 / 20 Jordens gennemsnitstemperatur påvirkes af mange forhold. Hvad er rigtigt eller forkert? Rigtigt Forkert Afstanden mellem Jorden og Mars Atmosfærens indhold af kuldioxid Udbredelse af ørkener på Jorden Atmosfærens indhold af kvælstof 18/23 G3

19 Opgave 17 / 20 (Kilde: Per Smed: Om istiden, DLH, 1984) Se på temperaturkurven, og sæt kryds ved det rigtige svar. Sæt et X Figuren viser gennemsnitstemperaturen for august måned Temperaturen i Danmark var lavest for omkring år siden Den lille istid varede 1000 år Weichsel istiden begyndte for omkring år siden 19/23 G3

20 1 / 20 Opgave 18 / 20 (Kilde: "Folkeskolens atlas". Alinea 2005.) Se på kortudsnittet side 3 i materialesamlingen, og undersøg, om landskabsformerne findes på kortet. Findes på kortet Findes ikke på kortet Tunneldal Randmorænelandskab Landskab med dødisrelief Marsk 20/23 G3

21 Opgave 19 / 20 En smeltevandsflod kan erodere, transportere og aflejre sand, grus og sten. Erosion og transport er størst, når Sæt et X smeltevandsfloden løber gennem grundfjeld smeltevandsfloden løber gennem løse materialer vandføringen i floden er lille vandets hastighed er lav smeltevandsfloden har store slyngninger 21/23 G3

22 Opgave 20 / 20 Her er 4 beskrivelser af landskabsformer. Sæt kryds ud for den rigtige landskabsform. Dødislandskab Sprækkedal Randmoræne Marsk Hævet havbund Grundfjeldslandskab Tunneldal Landskab, der består af bjergarter fra Jordens urtid Dal opstået som følge af forkastninger i jordskorpen En række af morænebakker dannet af materialer skubbet op foran isranden Landområder dannet under påvirkning af tidevand 22/23 G3

23 Pointoversigt Opgavens nummer Point i alt Antal items Point ved antal rigtige Opgave Opgave ,6 2,1 3,5 5 Opgave Opgave ,5 5 Opgave ,5 5 Opgave Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave ,7 3,3 5 Opgave ,7 5 Opgave Opgave ,5 5 Opgave ,5 5 Opgave Opgave ,7 3,3 5 Opgave Opgave ,5 5 Opgave Opgave ,5 5 Opgave Opgave ,6 2,1 3,5 5 I alt 57 23/23 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 G4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G4 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Tim Djursing 30280503 Casper Vinding 30280516 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning side 2 2.0 Arealanvendelse på det topografiske

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Kort og godt 6 Korttyper 8 Fra globus til kort 11 Jordens inddeling 15 Cafe Geos: GPS 20 KAPITEL 2 Den levende jord 24 Jordskælv

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Anneks 2: Regional beskrivelse

Anneks 2: Regional beskrivelse Anneks 2: Regional beskrivelse Indledning Oplysningerne i denne beskrivelse er hentet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (www.noegletal.dk), Møns kommune (www.moenkom.dk), Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk)

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

GEOGRAFI - noter Flemming Sigh Odense Katedralskole 2000

GEOGRAFI - noter Flemming Sigh Odense Katedralskole 2000 GEOGRAFI - noter Flemming Sigh Odense Katedralskole 2000 Flemming Sigh: GEOGRAFI - noter, Odense Katedralskole, 2000. Side 2 Indholdsfortegnelse. Side: Geografi-faget, hvad skal vi lære... 3 Rapportvejledning...

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Demografik Transition: Fødsler Dødsfald Befolkningsvækst

Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Demografik Transition: Fødsler Dødsfald Befolkningsvækst Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Man kan aflæse befolkningsvæksten i en graf, der viser antal fødsler og dødsfald i et givent land. En sådan graf kaldes også en demografisktransition.

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere