BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012"

Transkript

1 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 Generalforsamling Spændende artikler Historien om Bette Baktus BOXEREN 1

2 Specialudstilling Hanner: Fru Beate Spelsberg TÆVER: Fru Ursula Heidelberg Tilmeldingsfrist 4. Juni 2012 Tilmelding til Fru Isabel Möller Steinbockstraße Bielefeld Tel Fax Mail Udstillingsledder Bernhard Heidmeier Agnesstraße Gütersloh Tel EVT Gruppe Gütersloh e.v. Landesgruppe XII Westfalen SØNDAG DEN 10. Juni 2012 LØRDAG 9. Juni 2012 KL Uhr - ZTP ( AVLSKÅRING) dommer Fru Heidelberg fra KL Uhr after ztp Party VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN I GÜTERSLOH TILMELDINGSBLANKETTER UNDER: 2 BOXEREN

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1. april årgang/nr.2 Oplag: ca. 775 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Redaktion Rikke Bergqvist, Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev. Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. Lederen I skrivende stund er kulden så småt ved at slippe sit tag i Danmark. Vinteren har både været præget af, at den ikke rigtig vidste hvad den ville, og så alligevel ville give os alle en påmindelse om, at kulde hører en rigtig vinter til. Udstillingssæsonen er også gået i gang og tager for alvor fat henover foråret. På brugshundesiden startes tidligt og optimistisk op med C-camp på falderebet af marts måned. April måned afrundes med den årlige generalforsamling. I forbindelse med generalforsamlingen afgår to medlemmer efter tur, og i skrivende stund er vi glade for, at der er to medlemmer, der har vist interesse for at opstille til den kommende bestyrelse og dermed yde en indsats for vores gamle klub. Det er selvfølgelig stadig muligt at opstille til bestyrelsen ved selve generalforsamlingen så måske går vi mod lysere tider med en stigende interesse for bestyrelsesarbejdet. I øvrigt et bestyrelsesarbejde som vi kun kan anbefale, og som i den forgangne periode og på bedste vis har været præget af fagre nye verden. Bestyrelsen har med succes taget Skype til sig som det nye afsæt for møder. Der vil også fremover blive fysiske møder, men slet ikke i samme stil som hidtil, hvilket både sparer tid, men ikke mindst penge, idet befordring til og fra møder er en meget omkostningstung post for klubben. Vi forventer os således rigtig meget af Skypemøderne fremadrettet, samt en stor fleksibilitet i denne mødeform hvor ad hoc møder nemt kan arrangeres. Det skal altså derfor ikke være frygten for heftig fysisk mødeaktivitet, der bliver stopklodsen for at stille op til bestyrelsesarbejdet - hvis lysten til at yde en indsats ellers er til stede. Fra den nuværende bestyrelse de afgående medlemmer inklusive - skal der derfor lyde en kraftig opfordring til at melde sig under fanerne og bidrage til videreførelsen og den fortsatte udvikling af vores 80 års jubilerende klub med afsæt i netop Boxer-klubbens historie, men med fokus på fremtiden og mulighederne i den tid vi er i. Avlsrådet har for kort tid siden været vært ved det andet medlemsmøde indenfor et ½ år. Emnet var denne gang vores hundes sundhed på hjerte- og spondyloseområdet. Det var stærke kræfter, der var sat i stævne til at formidle deres viden om disse vigtige emner, og særdeles vigtige fokusområder i alle sande boxerentusiasters bestræbelser på at opdrætte boxere af høj sundhedsmæssig kvalitet. Der skal derfor lyde en stor tak til avlsrådet for indsatsen med disse medlemsmøder. Forside: Hearts of Hope s Inner Circle Foto & ejer: Lone Rytter Fortsættes på næste side BOXEREN 3

4 Relevansen og vigtigheden af denne indsats sættes ikke mindst i relief af DKK s markante ændringer/ophævelse af eksisterende restriktioner til stambogsføringskrav, som er sat i søen fra i år. For ca. to år siden introducerede vi interesse- og ressourcebanken. Den har tidligere været omtalt og beskrevet, og ideen er utvivlsomt rigtig god, men har alligevel kun givet anledning til få henvendelser og følere fra medlemmer. Derfor vil ideen blive reintroduceret og genformidlet her i bladet (se omtale). Med ønsket om en god og frugtbar generalforsamling, succes og opbakning til den kommende bestyrelse, samt ikke mindst masser af boxeraktiviteter derude i grupperne, på træningspladserne, udstillingerne og hele den verden vi færdes i med vores dejlige boxere. STEDET HVOR DU KØBER DEN RIGTIGE MAD TIL DIN HUND! BARF TØRKOST KOSTTILSKUD GODBIDDER - ALT ER NØJE UDVALGT FOR DIN HUNDS SUNDHED! KONTAKT OS GERNE OG FÅ EN SNAK OM HUNDEMAD Barf Now - Orijen Hokamix NDS - Grizzly olie VI HAR OGSÅ TILBEHØR BLA. HURTTA SELER & KONG AKTIVERINGS LEGETØJ Senge & Royal madskåle ORIJEN KÅRET SOM BEDSTE TØRKOST I Bestyrelsen RIGTIGHUNDEMAD BAGSVÆRD / Kontingentforhøjelse Bestyrelsen indstiller til kontingentforhøjelse jf. Boxer-klubbens love og regler Bestyrelsen forslår en forhøjelse på 6% i forhold til ordinært kontingent. Motivation Stigende udgifter til porto, kørselsgodtgørelse og lignende. Ordinært kontingent (+ 6%) Husstand (+ 40%) kr. 400,- kr. 560,- før kr. 525,- Pensionist (50%) kr. 200,- før kr. 190,- Pens. Husstand (+ 20%) Junior (50%) kr. 280,- kr. 200,- før kr. 265,- før kr. 190,- *Beløbet er rundet af op til nærmeste hele kroner, deleligt med 5. 4 BOXEREN

5 Nyt fra bestyrelsen DKK har bedt Boxer-klubben liste sine ønsker til krav til stambogsføring. I betragtning af, at udgangspunktet er max 25 krav for alle racer skal vi ikke forvente, at 3-4 af disse vil være Boxerklubbens ønsker. Vi vil naturligvis gøre hvad vi kan, for at bakke vore ønsker op, ikke mindst af dokumenterede resultater fra den periode, hvor HD-fotografering har været et krav, hjerteundersøgelse og evt. avlskåring. Ikke mindst i lyset af, at der ikke længere er udstillingskrav. Grupperne I årets løb er der indløbet forskelligt om arbejdet ude i grupperne, og lad os derfor minde om, at de formelle rammer herfor overholdes/efterleves: I januar kvartal: Der skal hvert år i første kvartal afholdes generalforsamling med aflæggelse af regnskab. Samtlige medlemmer af en gruppe skal indkaldes og gives mulighed for at deltage heri. Alle gruppens medlemmer skal være medlem af Boxer-klubben, og gruppens formand skal senest ved udgangen af marts måned indsende medlemsliste til Boxer-klubben. Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 personer, maximum 5 personer. Det anbefales alle at læse Love & Regler 8 som netop omhandler grupperne. Love & Regler findes på hjemmesiden. Grupperne har mulighed for at skrive en forretningsgang - det kan være en støtte for arbejdet at nedfælde nogle enkle retningslinier for gruppens arbejde og ikke alle har gjort det. Sådanne forretningsgange skal sendes til BK s bestyrelse til godkendelse. HUSK: Ordinær generalforsamling Lørdag, den kl i Middelfart Lillebæltshallerne Middelfart Idræts- & Kongrescenter Færøvej Middelfart Ændringsforslag til DKK s stambogsføringsregler På mødet den blev der som ventet vedtaget nye regler for stambogsføring. Se nærmere på hjemmesiden. BK-München tilbagekalder tidligere meddelelse Den meddelelse om IPO-VO prøven, vi modtog fra BK München pr er nu tilbagekaldt, da VDH ikke anerkender prøven. Det er derfor kun IPO-1 som mindstekrav, der er adgangsgivende til at udstille i brugshundeklassen i Tyskland. Hjemmesiden Arbejdet med den nye hjemmeside skrider planmæssigt frem. Elektroniske parringskort har haft høj prioritet og vi håber at dette kommer både Avlsrådet og opdrættere til gode et jubilæumsår Det føles ikke længe siden vi sidst havde jubilæum, men det er 5 år siden og i år bliver Boxer-klubben 80 år. Det kan vi godt være stolte af. Vi genoptrykker nogle artikler om klubbens historie i Boxeren, som Elise skrev i forbindelse med 75 års jubilæet og i samme forbindelse vil vi blive glade over at kunne illustrere bladet med billeder af jeres gamle boxere fra den tid, hvor boxere stadig var sorthvide. Gamle billeder må gerne sendes per post direkte til Rikke i Redaktionen, så vil hun scanne dem ind og også sørge for at sende billederne retur til jer med det samme. Kandidater til bestyrelsen Vi har den glæde i år at kunne præsentere to kandidater til bestyrelsen allerede inden generalforsamlingen, i det Regitze Andersen, nuværende 2. suppleant og Kenneth Kammersgaard har tilbudt deres assistance. Kandidaterne sidestilles med evt. andre, der måtte opstille på dagen. Officiel indkaldelse med dagsorden andet steds i bladet I forbindelse med generalforsamlingen kan der bestilles smørrebrød til følgende priser: 3 stk smørrebrød + en øl/vand: 90kr eller 2 stk smørrebrød + en øl/vand: 65kr. Send venligst en mail til senest den BOXEREN 5

6 Nye medlemmer Årsnåle Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens årsnål for uafbrudt medlemskab: Hearts of Hope s Grace Kelly Foto: Bitten Strikert 6 BOXEREN

7 Boxer-klubben indkalder herved til ordinær generalforsamling Lørdag den 28. april 2012 Kl på Lillebæltshallerne, Middelfart Idræts-og Kongrescenter Færøvej 74-76, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere og referent 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg: a. Bestyrelsesmedlemmer Annelise Raahauge (modtager ikke genvalg) Lene Krull (modtager ikke genvalg) b. Suppleanter for bestyrelse c. Revisor d. Revisorsuppleant for 1 år 8. Valg: a. Valg af medlemmer til Lov & Responsudvalg b. Valg af suppleant til Lov & Responsudvalg 9. Eventuelt Stemmeafgivelse kan ske pr. fuldmagt mellem husstandsmedlemmer. BOXEREN 7

8 Bestyrelsens beretning for 2011 Efter en turbulent start på bestyrelsesåret 2011, med en Generalforsamling som ikke muliggjorde, at der kunne stilles en fuldtallig bestyrelse, måtte klubben efter en periode med forretningsbestyrelse ud i en Ekstraordinær generalforsamling for andet år i træk. Herefter kunne en fuldtallig bestyrelse heldigvis hurtigt konstituere sig, og der har i den efterfølgende bestyrelsesperiode været ro i såvel bestyrelse som i diverse råd og udvalg, som også er fuldtallige. Der har været lidt færre arrangementer på brugshundesiden, som kom lidt sent i gang, men her vil der blive taget revanche i Medlemstallet er også i år lidt vigende, formentligt udløst af den fortsatte krisestemning generelt i Danmark. Ved årets afslutning stod medlemstallet på 863 et fald fra 895 ved udgangen af En anden årsag kan være, at færre opdrættere benytter muligheden for at tilmelde hvalpekøbere til halvt kontingent. Vi vil derfor gerne opfordre til, at opdrætterne benytter sig af dette tilbud, og taler med køberne om de muligheder, det giver at kunne træne i en gruppe eller netop bidrage med nye aktiviteter. Vi kunne forestille os, at grupperne blev orienteret om nye hvalpekøbere, og derefter kontaktede dem. Begge tiltag kunne måske stimulere både medlemstal og antallet af hvalpe, som kom til træning. Og selvom man har haft boxer i mange år, kan der være nye træningsmetoder eller tiltag, man kunne få glæde af. Hjemmesiden Den nuværende bestyrelse har videreført det store arbejde, som blev påbegyndt af den tidligere bestyrelse, og vi er glade for snart at kunne præsentere en ny hjemmeside. I forbindelse med den nye hjemmeside indføres også elektroniske parringskort, et længe næret ønske fra avlsråd og bestyrelse og sikkert også mange medlemmer. Samtidig er der gennemført en renovering, hvor Uddannelsesudvalg og Sundhedsudvalg er fjernet som selvstændige udvalg, da funktionerne varetages andet steds, og Uddannelsesudvalget i øvrigt har været ubemandet i flere år. Facebook Over en periode på ca. 2 måneder blev der gjort forsøg med en Facebook-profil. Desværre fik pessimisterne ret: det blev ikke positive toner, der strømmede ud af det, og siden blev lukket ved årets udgang. Sundhedsresultater på hvalpelisten Som tidligere omtalt er arbejdet påbegyndt med at lægge kendte resultater ind, det gælder også resultater af undersøgelser foretaget i Tyskland, da BK nu abonnerer på Zispro og derved får alle tilgængelige resultater. Det overordnede mål med arbejdet er at øge bevidstheden samt åbenhed omkring muligheder og begrænsninger i forhold til vores boxeres sundhed og gøre sundhedsoplysningerne og dermed avlsarbejdet mere gennemskuelighed for bl.a. opdrættere og hvalpekøbere. I bestyrelsen har vi også i 2011 nydt godt af tidligere bestyrelsesmedlemmers støtte og vi vil derfor gerne specielt takke Rikke Bergqvist for at sørge for, at Boxeren fortsat kan udkomme, og ligeledes Elise Lopdrup, som er en stor støtte både for udstillingsudvalget og i forbindelse med redaktion af Boxeren. En særlig tak går også til Jan Anderschou som står for det store overordnede arbejde med udvikling af den nye hjemmeside samt er en stor hjælp som webmaster. Vi er glade for, at Henning Egeblad fortsat varetager Atibox, og desuden bidrager med oprydning/tilretning af databasen til den nye hjemmeside. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til vores dygtige forretningsfører Jørgen Paaske, som er til uvurderlig hjælp for bestyrelsen. Brugshunderådet Året 2011 kan man sige var et halvt år, i hvert fald for det siddende Brugshunderåd, for først på året afgik det gamle Brugshunderåd og arbejdet blev varetaget af den dengang siddende bestyrelse. Men nok om det, for set med vores øjne var det ikke et helt dårligt år, men et halvt år, som vi har lært meget af bød på 8 prøve-dage og 2 Danmarks Mesterskaber, med deltagelse af i alt 61 hunde, hvoraf 39 bestod og desværre 22, som ikke bestod. Men vi er sikre på, at alle har lært noget af deres prøver trods alt og at vi derfor ser flere af de ikke beståede, komme op på hesten igen og bestå deres prøver i Vi håber at de andre fortsætter deres fine arbejde og at vi ser dem til flere og større prøver. En stor tak skal I i hvert fald have for jeres deltagelse og et stort tak til grupperne for afviklingen af disse prøver bød også på den efterhånden traditionsrige C-camp, som blev afholdt i Gruppe Darup. Det skete igen med et stort fremmøde og en masse godt hundearbejde, og ikke mindst god hygge med hinanden. En stor tak også til jer, både deltagere og gruppen, for hjælpen til afviklingen af dette 8 BOXEREN

9 arrangement. Men ellers glæder vi os til et nyt år, som vi er kommet godt i gang med, især da Kong Vinter har vist sig fra sin milde side i år. Prøver 2011 I alt Bestået Ej bestået BpB BpAB BpABC SL 1 SL IPO-V IPO 1 IPO IPO Stufe 1 Stufe SPH SPH 2 FP Aflagt Prøvedage 8 Opnåede titler i 2011 Spor DM blev afholdt i Gruppe Slangerup med følgende resultater: Danmarksmester SPH 2: Hans Henrik Bangsø med Box Wina Nella von Nowarck. Danmarksmester SPH 1: Hans Henrik Bangsø med Imine s Aviola. Danmarksmester Stufe 1: Morten Press med Chabrinell s Immer. Brugshunde DM blev afholdt i Gruppe Islev med følgende resultater: Danmarksmester BpB: Mustafa Polat med Boxon Centa Bella. Årets Sporhund: Dyrup-Box s Ascha med fører Claus Jacobsen. Årets Brugshund: Valde von Felix med fører Bjarne Petersen. Årets Hundefører: Claus Jacobsen. Årets bedste danskopdrættede Brugshund: Justin von Ellinghaus med Berit Christiansen. Bestyrelsen ønsker alle hjertelig tillykke med de opnåede resultater. ATIBOX I Atibox-regi var 2011 igen præget af 3 større arrangementer. Atibox IPO-VM i Østrig, Spor-VM i Slovenien og Atibox World Boxer Show i Italien. Til IPO-VM havde vi fra BK én deltager i IPO3 WM-klasse, som desværre ikke kvalificerede sig. I år var der ingen dansk deltagelse til Spor-VM. Der var til gengæld flere deltagere og ikke mindst tilskuere til Atibox World Show i nærheden af Venedig. Udstillingen havde deltagelse af ca. 900 boxere over 2 dage. I forbindelse med udstillingen afholdes der om fredagen den nu årlige generalforsamling. Denne gang var der valg til Præsidium (bestyrelse) og en del poster blev besat med nye folk. Det er kun hvert 3. år, der er valg til bestyrelsen. På grund af tidsnød blev kun meget få af de indsendte forslag vedtaget. Året bød også på udgivelse af en 60 års jubilæumsbog, hvor de fleste medlemslande herunder Danmark havde bidraget med en kronologisk fortælling om de enkelte klubber. Boxer-klubben besluttede også, at vi skulle have et punkt på klubbens hjemmeside med Atibox. Avl og opdræt Boxeren: Registreret / Importeret År /4 År /9 År /12 År /10 År /12 År /10 År /19 År /6 År /14 År /12 År /15 År /13 Af alle racer er der i DKK registreret stambogsførte hunde i 2011, mod i Det er et fald på hunde, men vi kan glæde os over at Boxeren igen er kommet på Top 20. Der har været 47 parringer med fødsel i 2011, heraf er der 7 tæver, som er gået tomme; ud af de 40 fødsler er 12 af dem endt i kejsersnit dvs. 30 % af fødslerne foregår ved kejsersnit. Af de 40 fødsler er der født 257 hvalpe, hvoraf der er registreret 195 hvalpe, heraf 95 tæver og 100 hanner, 110 af dem var røde, 81 af dem var tigrede og 6 af dem var hvide. Af parringskort på de 47 parringer har vi modtaget A og B kort på alle parringerne. Vi mangler 9 C kort, hvoraf de 3 af dem skulle have været afleveret i december og januar, de sidste 6 er kuld født i november og december, de skal af gode grunde ikke være afleveret endnu. Af de 38 C kort vi har fået ind, er der registreret 10 kryptorchide hanhvalpe og 9 hvalpe er aflivet pga. ganespalte/hareskår. BOXEREN 9

10 Avlskåringer Der har været afholdt 3 avlskåringer med i alt 35 hunde, fordelt på 8 hanner og 27 tæver, 1 hanhund gik i øvrigt igennem med en bestået brugstest, 1 tæve blev ikke avlskåret pga. mentalitet. HD 49 hunde er blevet HD-fotograferet, 31 har fået A, 12 har fået B, 6 har fået C og ingen har fået D & E. 40 af dem er også blevet fotograferet for AD, her fik 3 status 1, og 37 status 0. Hjerteresultater I BK s database er der nu 130 danske hunde, som har fået deres hjertestatus registreret. 85 (66 %) af dem har grad 0 og 32 (25%) har grad 1, 7 (5%) har grad 2, 3 (2%) har grad 3 og 3 (2%) har grad 4. Der har været en stigning på 50 hunde, som er blevet undersøgt i forhold til Hjerteresultater i databasen af danskejede hunde HD hunde Spondyloseresultater I BK s database er der nu 109 danske hunde, som har fået deres spondylosestatus registreret. 47 (43%) af dem har grad 0, 24 (22%) har grad 1, 20 (18%) har grad 2 og 13 (12%) har grad 3 og 5 har grad 4 (5%). Der har været en stigning på 49 hunde, som er blevet undersøgt i forhold til HD hunde Spondyloseresultater i databasen af danskejede hunde 10 BOXEREN

11 Udstillinger I 2011 blev der afholdt 18 udstillinger, hvor af de 4 var i BK-regi. Der blev i alt udstillet 226 hunde på BKudstillingerne, På DKK-udstillingerne blev der udstillet 375 Samlet giver det 601 udstillede hunde (80 var hvalpe). Dette er en lille stigning i forhold til 2010 i det samlede antal. Det har været udstillet 145 forskellige hunde fra juniorklasse og op. I gennemsnit giver det 33 udstillede hunde pr.udstilling, hvoraf de 4 er hvalpe. Årets titler på Top-20 fordeler sig som følger: Årets Guldhund og Bedste danskopdrættede Boxer på Top-20: Imine s Anders Årets Sølvhund: Qline von Ellinghaus Årets Bronzehund: Q von Ellinghaus Bedste danskopdrættede Junior: Carolinekilde s Healey Bedste ikke-certifikatvindende Boxer på Top-20: Asayake s Adonis Årets Veteran: Chakira von Ellinghaus Årsvindere 2010 Hvalpe: CarZa Ditmar (hanner) og Warwick s Burana (tæver) Junior: Carolinekilde s Healey (hanner) og Bostobox Vanilla Sky (tæver) Veteran: Febæk s Desailly (hanner) og Chakira von Ellinghaus (tæver) Årsvindere: Youri Vavonabox (hanner) og Schwartzbox Eyecja (tæver) Bedste opdrætsklasse på Årsvinderudstillingen, modtager af Grosserer S. Cantor s mindepokal: Kennel Von Ellinghaus Følgende hunde har i årets løb opnået følgende titler: Dansk Champion - DKCH Qline von Ellinghaus Q von Ellinghaus Schwartzbox Ficca Schwartzbox Eyecja Hearts og Hope s Caterham Super 7 Bostobox Murphy Københavns Vinder 2011 KBHV Q von Ellinghaus Dansk Vinder DKV Utzon vom Hanseatenhof Qline von Ellinghaus DKK RaceVinder DKRV Imine s Anders Stort tillykke til alle hunde og ejere. Dawn og Artemis som nyder hinanden Foto: Monica Køpke BOXEREN 11

12 Indkomne forslag til behandling på Boxer-klubbens ordinære generalforsamling. Forslag 1 Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag: Ændringsforslag til 5 i Boxer-klubbens love og regler 5.Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Boxeren eller ved udsendelse af særskilt skrivelse. Bestyrelsen foreslår teksten i ændret til: Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Boxeren. Eventuelle nødvendige ændringer (force majeure, aflysning af afholdelseslokation og lignende) efter indkaldelse til generalforsamling kan meddeles medlemmerne på Boxer-klubbens hjemmeside Motivation: Det er i dag meget omkostningstungt for Boxerklubben at udsende særskilt meddelelse per brev til hvert enkelt medlem/husstand jvf. nuværende indkaldelsesprocedure. Elektronisk kommunikation er desuden i dag et anerkendt kommunikationsredskab overalt i samfundet, hvorfor den foreslåede ændring forekommer at være såvel i tidens ånd som foregribende evt. utilsigtede økonomiske belastninger for Boxer-klubben. Lov og Responsudvalgets betænkning: For at forslaget kan nyde fremme, kræves at dette vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedtages forslaget af generalforsamlingen med den krævede stemmemajoritet, prøves dette ved en urafstemning, hvor der for gyldig vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed, jvf. 16. Der er ingen konsekvenser ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. Forslag 2 Forslagsstiller: Avlsrådet Forslag: Ændringsforslag af Regler for BK s avlskåringer Tekst markeret med gult skal slettes Tekst markeret med grønt er ny tekst Bilag 4 Regler for BK s avlskåringer 2 Betingelser for fremstilling til avlskåring 2.1 Enhver boxer, der er registreret i en af DKK anerkendt stambog, kan fremstilles, når følgende betingelser er opfyldt: 2.2 Såvel hanner som tæver skal være fyldt 16 mdr. på dagen for fremstillingen. 2.3 Dokumentation for HD-status skal medbringes ved avlskåringen Tilmelding til avlskåringen er bindende, og betaling skal være foretaget inden sidste tilmeldingsfrist 3 Afholdelse af avlskåringer 3.1 Avlsrådet træffer med godkendelse af BK s bestyrelse afgørelse om afholdelse af avlskåringer. 3.2 Avlskåringernes antal og geografiske placeringer fastlægges under hensyntagen til behovet 3.3 Afholdelse af avlskåringer annonceres i Boxeren og på klubbens hjemmeside samt så vidt muligt i Hunden. Anmeldelsesfristen er mindst 3 uger. 4 Beskrivelse og vurdering af de fremstillede hunde. 4.1 Beskrivelse af de fremstillede hunde sker på et af BK s bestyrelse godkendt skema. 4.2 Hundens afstamning anføres i et led. For forældrene anføres de oplysninger, som kan tilvejebringes fra disses kåring. 4.3 Før eksteriørbedømmelsen og måling og vejning, skal hunden testes for skudfasthed. Skudtesten foretages med hunden gående i en 5 m. lang løs line og ikke under kommando. Første skud afgives efter at hund/fører er gået ca. 20 skridt væk fra dommeren. Derefter går hund/fører yderligere 10 skridt og vender om, hvorefter der afgives et skud. Hunde som er skudangste kan ikke blive avlskåret, og vil ikke blive færdigbeskrevet. 12 BOXEREN

13 8 Resultat af avlskåringen 8.1 Hundens ejer modtager på kåringsdagen en genpart af avlskåringsskemaet. Ved evt. eftersendelse af dokumenter, betaler ejeren et af BK fastsat gebyr. 8.2 Avlsrådet fremsender senest 14 dage efter avlskåringen en genpart til DKK på blanket fastsat af DKK med anmodning om indførsel i stambogen. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes af BK. Motivation: Forslaget er en let redigering af en gammel tekst. Motivation: Da dele af forslaget ved en fejl ikke blev taget til referat ved generalforsamlingen i 2011, genfremsættes den manglende del af forslaget her. Lov og Responsaudvalgets betænkning: For at forslaget kan vedtages, kræves der almindelig stemmeflerhed iblandt de fremmødte. Forslaget er en tilpasning af teksten, efter indførelse af nye prøver. Der er ingen konsekvens ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. Lov og Responsudvalgets betænkning: For vedtagelse af ændringer kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. Sker vedtagelsen ikke med den krævede majoritet, men med mindst halvdelen af de afgivne stem-mer, prøves dette ved en urafstemning, hvor der for gyldig vedtagelse kræves almindelig stemmefler-hed, jvf. Bilag 1, regler for avlsarbejde 5. Forslaget er mindre tilpasninger. Der er ingen konsekvenser ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. Forslag 4 Forslagsstiller: Brugshunderådet Forslag: Ændringsforslag til reglerne for Årets hundefører BHR foreslår, at der i stedet for Årets Hundefører indføres to nye titler: Forslag 3: 1) Årets Brugshundefører med point som hidtil 2) Årets Sporhundefører med point som hidtil Forslagsstiller: Brugshunderådet Forslag: Ændringsforslag pointskala vedr. Boxer-klubbens hundeførermærker. Brugshunderådet foreslår følgende ændringer: For Stufe prøverne med tilbagevirkende kraft fra 2007, hvor prøverne blev indført i Danmark. Stufe prøverne giver point ved konkurrencerne om Årets Titler. Pointskala til hundeførermærket: Prøve Prædikat Point Stufe 1 bestået 2 Stufe 2 bestået 4 Motivation: Titlen Årets Brugshundefører bør ikke kunne opnås på sporprøver taget på grundlag af en Færdselsprøve, da brugshundetitlen er en titel, som skal opnås. Lov og Responsaudvalgets betænkning: For at forslaget kan vedtages, kræves der almindelig stemmeflerhed iblandt de fremmødte. Der er ingen konsekvens ved forslagets vedtagelse for øvrige love og regler. BOXEREN 13

14 Regnskab for Boxer-klubben Anvendt regnskabspraksis: Regnskabet er ført på EDB-medie i henhold til godkendt, hidtidig anvendt kontoplan, og bogføringen har været meget specifik i anbringelsen af både indtægter og udgifter på de respektive konti. Det forudsættes, at klubben kan fortsætte driften i en overskuelig fremtid. Klubben hverken agter eller er tvunget til at likvidere eller foretage væsentlige indskrænkninger i sine aktiviteter. Der er taget hensyn til indtægter og udgifter vedrørende den periode, som regnskabet omfatter uanset betalingstidpunktet. Kontingentindtægter medtages dog på betalingstidspunktet, uanset de vedrører en periode på 12 måneder og dermed strækker sig ind i det efterfølgende regnskabsår. Regnskabet er opstillet i en let tilgængelig, overskuelig form, der skulle lette forståelsen af klubbens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat. De enkelte poster under aktiver og passiver er værdiansat hver for sig. Der er ikke foretaget modregninger mellem aktiv- og passivposter eller mellem indtægts- og udgiftsposter. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, herunder: Annelise Raahauge Lene Krull Natty Dijkstra Patricia Meyer Halkjær Kim Dahl Den 28. januar 2012 Revisorpåtegning: Efterfølgende årsregnskab for Boxer-klubben for perioden 1. januar til 31 december 2011 har jeg revideret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Årsregnskabet giver efter min mening et retvisende billede af Boxerklubbens aktiver, passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Odense, den 22. februar 2012 Lene Jacobsen - revisor Lisa s Allé Odense SV 14 BOXEREN

15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2011 Indtægter Kontingenter 258,740,00 255,135,00 Renter 705,99 199,94 Diverse indtægter (Note 1) 4,000,00 4,000,00 Indtægter i alt 263,445,99 259,334,94 Udgifter Avlsrådet: Indtægter 32,578,00 14,500,00 Udgifter -41,593,77-23,381,91 (Note 2) -9,015,77-8,881,91 Udstillingsudvalget: Indtægter 0,00 0,00 Udgifter -9,462,08-9,970,05-9,462,08-9,970,05 Brugshunderådet: Indtægter: Kursusgebyr 0,00 3,250,00 Salg af materialer 7,280,00 1,650,00 C-camp 524,80 2,133,50 Forskydning af varelager 2,205,00 ********** 10,009,80 7,033,50 Udgifter: Brugshunde-DM: Indtægter 2,150,00 3,050,00 Udgifter -6,869,70-7,555,80-4,719,70-4,505,80 Sporhunde-DM: Indtægter 2,700,00 2,700,00 Udgifter -6,117,65-7,008,76-3,417,65-4,308,76 Øvrige udgifter: Køb af materialer -11,212,88-3,809,08 Forskydning af varelager ********* -2,012,00 Transport -6,156,50-9,812,60 Fortæring 0,00-1,690,00 Telefon -1,200,00-1,800,00 Kontorartikler -40,00 0,00 Porto -381,95-423,00 Tryksager -1,708,88 0,00-20,700,21-19,546,68 Brugshunderådet total: Indtægter 10,009,80 12,783,50 Udgifter -28,837,56-34,111,24-18,827,76-21,327,74 Boxeren: Indtægter 7,238,00 5,487,50 Udgifter -123,022,38-129,862,11 (Note 3) -115,784,38-124,374,61 Bestyrelsen: Varesalg 0,00 2,210,00 Porto -306,00-1,168,59 Transport -18,187,20-23,114,00 Fortæring -4,145,00-5,993,85 Telefon/internet -4,400,00-5,000,00-27,038,20-33,066,44 Generalforsamling og regionsmøder -16,605,50-28,287,45 Atibox -7,640,56-5,698,87 Øvrige omkostninger: Lovudvalg -1,092,00-3,050,10 Kontorartikler -3,820,76-3,484,00 Porto -1,308,00-1,871,50 Tryksager til generel distribution 0,00-1,291,50 Kontingentopkrævning -5,621,67-5,832,24 Hjemmeside/internet -14,980,00-14,980,00 Gaver, vandrepokaler og årsnåle -2,423,60-17,225,33 Forsikringer -2,250,00 0,00 Kontingenttilskud -11,065,00-13,065,00 BK arkivlager -5,963,00-2,845,00 Diverse omkostninger (Note 4) -6,550,44-5,701,73-55,074,47-69,346,40 Udgifter i alt -259,448,72-300,953,47 Årets resultat 3,997,27-41,618,53 BOXEREN 15

16 Balance pr. 31. december 2011 Noter til regnskabet Aktiver Indestående i pengeinstitutter: Sparekassen Faaborg, checkkonto 135,639,06 128,034,58 Sparekassen Faaborg, bundet beholdning 2,729,66 2,945,47 138,368,72 130,980,45 Kontant beholdning 0,00 0,00 Tilgodehavender 500,00 0,00 Varelager 14,525,00 12,320,00 Aktiver i alt 153,393,72 143,300,45 Passiver Gæld: Skyldige omkostninger 6096,00 0,00 Egenkapital: Saldo pr. 1. januar 125,381,25 166,999,78 Aktivitetsfond 17,919,20 17,919,20 Årets resultat 3,997,27-41,618,53 Passiver i alt 153,393,72 143,300,45 Note 1: Sparekassen Faaborg (gaveuddeling) 4,000,00 Note 2: Avlsrådet: Avlskåringsgebyr 14,800,00 Mentalbeskrivelse 3,178,00 Opdrætterkursus -2,487,50 Hvalpelistegebyr 200,00 Transport/fortæring -9,620,50 Telefon -1,600,00 Transport/fortæring officials -7,751,09 Gaver officials -1,035,80 Kontorartikler, rekvisitter og porto -3,998,88 Resultatregistrering -,700,00 Note 3: Boxeren: -9,015,77 Annonceindtægter 7,238,00 Trykning -63,426,88 Distribution -53,625,00 Transport -1,419,00 Telefon -1,200,00 Porto + kontorartikler -3,351,50 Note 4: Diverse omkostninger: -115,784,38 DKK Viden på bordet -490,00 Gr. Viborg tilskud -1,427,50 Gr. Kettinge tilskud -320,00 Deltagelse af Boxer-klubben -1,640,00 Skype abonnement -310,00 Gebyrer -2,363,84-6,551,34 16 BOXEREN

17 Specialklub udstilling Lørdag den 21. april 2012 på vor træningsplads i Darup Darup Mosevej 6, 4000 Roskilde. Indkørsel fra Gammelgårdsvej Dommer hanner: Brigitte Müller (D) Dommer tæver: Ginette Hufschmid (CH) Vores køkken tilbyder: Morgenmad med hjemmebagte boller, ost m.m. Til frokost tilbyder vores kok kyllingebryst m. Cæsar salat og flûtes eller Frikadeller med kartoffelsalat Eftermiddagskaffe med kager Tilmelding kan ske på Boxer-klubbens hjemmeside eller der kan rekvireres tilmeldingsblanketter hos, og returneres til: Rikke Ipsen: Ålholmvej Valby Telefon: Udstillingsgebyret bedes indbetalt på gruppens bankkonto: Reg. nr konto (Nordea) påført hundens navn og stambogsnummer. 1. Tilmeldingsfrist udløber den 2. april Tilmeldingsfrist udløber den 11. april 2012 Madvarer for hele dagen kan bestilles og betales i forvejen på ovenfor nævnte konto til den favorable pris af: Kr. 95,00. Husk at anføre navn/stambogsnavn. Kaffe ad libitum hele dagen ved køb af samlet pakke. Mad og drikkevarer kan naturligvis også købes separat på udstillingsdagen Erindringsgave og diplom til alle tilmeldte hunde BOXEREN 17

18 Bette Baktus - ny hvalp i huset Tekst: Birgitta Svensmark Foto: Inge Dahl, Birgitta Svensmark Selvom man er en hvalp med et ego som en elefant, kan det jo godt være, at der gemmer sig en lille mus inden i. Normalt har jeg to hunde ad gangen, og det har indtil nu passet nogenlunde med, at jeg har fået en ny hvalp, når den gamle er 3-5 år. Det er en rigtig god timing, idet den gamle ikke er ældre, end at der stadig er masser af energi til sjov og ballade, og hvalpen får en masse positiv prægning fra den ældre og fornuftigere hund. Carla var knap 3 år, da min gamle hund Julius ikke kunne mere, og jeg måtte begynde at se mig om efter en ny hvalp. Selvom alle hvalpe er pragtfulde, er det bestemt ikke nemt at beslutte, hvor man vil købe sin hvalp. Der er mange forhold, der skal overvejes: forældrenes sundhed, deres præstationer brugs- og eksteriørmæssigt, kendskab til opdrætteren og dennes prægning af hvalpene i de første 8 uger, mulighed for at vælge den hvalp i kuldet, man vil have, og meget mere. Jeg havde besluttet at købe hvalp af en dansk opdrætter. Grunden til, at jeg udelukkede tyske opdrættere var, at jeg kender de danske opdrættere og ikke de tyske og de danske opdrættere kender mig i modsætning til de tyske. Sandsynligheden for, at jeg ville få lov til at vælge blandt de mest lovende hvalpe, var betydelig større hos danske opdrættere. Jeg satsede desuden på en hvalp, der sandsynligvis havde rimelige egenskaber for brugsarbejde. Der er sikkert mange af de danske boxere, der har evner for brugsarbejde, men bare aldrig har fået lejlighed til at vise det. Vi er jo så få nørder, der arbejder med at træne vore hunde til IPO-prøver. En gang om året må være rigeligt efter hendes mening. Langt om længe kom hun så i løbetid og blev parret med Magic Boy von Santana, men det kom der desværre ingen hvalpe ud af. Jeg overvejede, om jeg skulle vælge en anden tæve, men da jeg er mindst lige så stædig som en boxer, holdt jeg fast ved min beslutning. Endelig kom Nella i løbetid igen, og denne gang blev parringen en succes. Tre dejlige hvalpe blev det til, og jeg besøgte dem første gang, da de var tre uger gamle. Jeg faldt pladask for den bette Baktus med den musselmalede maske. At han har temperament og er en herre med sin egen mening om tingene, blev jeg klar over under mine mindst ugentlige besøg i det nordjyske. Hans Henrik kunne også berette om Baktus eskapader overfor sin mor og søskende. Baktus lå bestemt ikke bagest i køen, når der var optræk til et godt slagsmål. Når hvalpene var ude i haven og undersøge verden, var det en typisk Baktus-reaktion totalt at overhøre, når man kaldte/lokkede på hvalpene. De to piger kom piskende for at blive kælet, men Baktus vendte ryggen til: Jeg skal liiige Ingen tvivl om, at jeg ville få kam til mit hår, hvis jeg valgte Baktussen. For at sikre mig nogenlunde besluttede jeg, at jeg ville have hvalp efter forældre, der begge havde opnået brugsprøver. Det indskrænkede feltet. Hvor mange brugstæver har vi i Danmark? Ikke mange. Valget faldt på Nella von Nowark. Da Kennel Imines ville parre Nella med en hanhund med høj sundhed og minimum IPO2, var det rigtig fristende. Desuden havde jeg fulgt Nella og hende kuldbror Nebo i deres IPO-arbejde og havde set, hvordan Nellas første kuld udviklede sig brugs- og sundhedsmæssigt. Problemet var bare, at Nella ikke havde synderlig travlt med det der med løbetid. 18 BOXEREN

19 Under opvæksten hos Charlotte og Hans Henrik fik hvalpene prøvet lidt af hvert. De har kørt i bil, gået i snor, været i skoven, været med Charlotte på arbejde og indkøb, prøvet mange forskellige fodermidler, leget med papkasser, sække, skind, bamser og tunneller. De har gået spor fra de var seks uger og selvfølgelig haft masser af menneskelig kontakt. Så det var en dejligt velpræget hvalp, jeg fik med mig, da jeg hentede ham otte uger gammel. Der var dog lige en hurdle, der skulle overstås, inden jeg fik den bette med hjem. Jeg havde jo min pragtfulde Carla, der ikke nødvendigvis var lige så begejstret for Baktus, som jeg var. Vi prøvede en familiesammenføring, da Baktus var syv uger, hvor jeg gik en tur med Carla og Baktus. Det var bare ikke Carla, der var problemet. Hun var venligt interesseret i Baktus, men han ville overhovedet ikke have noget med hende at gøre. Tværtimod prøvede den lille lort at jage Carla ad Pommern til. Ikke lige den reaktion, jeg havde ventet. Det fik mig godt nok til at overveje, om Baktus var en hund for mig. Jeg havde min gamle hund Julius asociale temperament i klar erindring og syntes egentlig ikke, at jeg havde lyst til en af tilsvarende kaliber. Vi gentog familiesammenføringsforsøget ugen efter, og da var der allerede en betydelig mere afdæmpet reaktion fra Baktussens side, og ved tredje forsøg var der næsten ingen problemer. Heldigvis for jeg har ikke fortrudt mit valg af Baktus så meget som et sekund. I august hentede jeg Baktus og fik Inge Dahl til at tage med op og hente ham. Jeg havde brug for hjælp til hjemtransport, for Baktus skulle ikke sidde alene i et bur, medens jeg kørte, og jeg ville have hjælp ved sammenføringen med Carla. På vej hjem til Høgild introducerede vi Baktus og Carla på en total neutral mark, for at der ikke skulle være ejerforhold med i billedet. Det første vi gjorde, var at gå en tur med Baktus og Inges Possi. Possi er så utrolig sød ved hvalpe, og vi vidste, at han ikke kunne drømme om, at gøre en hvalp fortræd. Baktus syntes, at Possi var helt fed, og ville meget gerne lege med ham. Så tog vi Carla ud og gentog introduktionen, og der var slet ingen problemer. Både Carla og Baktus var nysgerrige efter at hilse og lege, så det var den rene idyl. Efter denne succes kørte vi hjem til Høgild og gentog forløbet. Vi lod Possi og Baktus tage hus og have i besiddelse, og først derefter blev Carla og Baktus introduceret for hinanden i haven. Der var slet ingen problemer. Det skal lige nævnes, at hus og have naturligvis var renset for alt, hvad der kunne betragtes som legetøj: bamser, bolde, kødben, gode pinde mm. Carla og Baktus ville gerne lege og tøffede rundt sammen i haven. Bagefter faldt de udmattede omkuld i hver sin kurv, og der var ingen indbyrdes konflikter. Carla var mildt overbærende overfor den lille baryls påfund og accepterede totalt, at han var flyttet ind. Og Baktus fandt i Carla en venlig mor, der endnu ikke havde sat sig for at opdrage på ham. Jeg havde barselsorlov i tre uger og selvom en hvalpebarselsorlov på ingen måde er så krævende som en babybarselsorlov, er der rigeligt at se til. Der skal trænes renlighed, gåtur-træning, køre-i-bil-træning, bid-ikke-imøblerne-og-mine-tæer-træning og ikke mindst alene-hjemme-træning. Desuden skal hvalpen socialiseres overfor verden i al almindelighed og andre hunde og mennesker i særdeleshed. Og allervigtigst skal den lille ny falde til i sit nye hjem og sin nye familie. Og oven i alt dette skal man have masser at tid til at nyde sin lille nye hvalp. Den er aldrig dejligere og mere charmerende end i disse første uger. I de følgende dage lærte Baktus og jeg hinanden bedre at kende. Selvom jeg havde fulgt ham i fem uger, er det først, når hvalpen kommer med hjem, at man lærer dens væsen og temperament rigtigt at kende. Godt nok havde han masser af temperament og ville gerne vise det frem. BOXEREN 19

20 Man glemmer forbavsende hurtigt, hvordan det er, at have en otte ugers hvalp. Hvor lille den er. Hvor spidse tænder den har. Hvor mange gange i døgnet, den skal luftes. Hvor forudseenede man skal være, for at undgå konflikter. Hvor sindsygt megen tid, den kræver og hvor pladask, man falder for den bette og hvor meget, man kan grine af den. Den charmer sig 100 % ind og ingen kan stå for den. Den kræver så meget og den giver så meget. Men han var også en rigtig lille blød hvalp, der frygtelig gerne ville nusse og putte sig ind til mig eller Carla eller allerhelst os begge. Gudskelov var Carla utroligt social og accepterede, at den lille hvalp fyldte meget mere, end hans 6,5 kg berettigede. Det var faktisk kun, da jeg kvajede mig, og for tidligt introducere noget kvalitetslegetøj for dem begge to, at hun sagde fra. For mig er det første år af hvalpens liv så givende og udfordrende, at det til fulde kompenserer for al den tid, man bruger på den lille fibenende terrorist. I det hele taget er det betydelig lettere at få en hvalp til at falde til i sit nye hjem, når der er en venligtsindet hund i familien. Den viser rundt i hus og have. Den går forrest på turen. Den trøster under alene-hjemme-træningen, og den er i det hele taget en støtte for hvalpen. Men det er utrolig vigtigt, at alle øvelserne også bliver gjort sammen med hvalpen, når den er alene, og at man tilbringer tid alene sammen med hvalpen. Og naturligvis at man tilbringer tid sammen med den gamle hund, så den ikke føler sig tilsidesat. 20 BOXEREN

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2013

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2013 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2013 Artikler & billeder Generalforsamling 2013 Læserbrev om hundeloven BOXEREN 1 Boxer-klubben indkalder herved til ordinær generalforsamling Søndag den 21.

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere