Information til finanssektoren om BedreBolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til finanssektoren om BedreBolig"

Transkript

1 Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014

2 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. Formålet er at fremme energirenovering ved at give boligejerne mulighed for en samlet, kvalificeret rådgivning til at energiforbedre og dermed fremtidssikre boligen. En ny ordning BedreBolig skal medvirke til at fremme energirenovering af private boliger og rydde barrierer af vejen for boligejerne ved at gøre det muligt for dem at få helhedsrådgivning hos særligt uddannede BedreBolig-rådgivere. Ordningen er etableret som en del af regeringens Vækstplan DK fra februar Den indgår i indsatsen for at skabe vækst og grøn omstilling, og ordningen er vedtaget med bred politisk opbakning i april Energistyrelsen er ansvarlig for at udvikle og administrere ordningen. Behov for rådgivning til boligejerne Hele 40 % af den energi, vi bruger i Danmark, bliver brugt i bygninger, primært til opvarmning. Ser man på husholdningerne alene, er det % af deres energiforbrug, der går til opvarmning, mens resten anvendes til elforbrugende apparater. Hvis de danske boliger renoveres til en bedre energistandard end i dag, vil Danmark blive mindre afhængig af fossile brændstoffer, mens boligejerne vil opnå lavere energiregninger, bedre indeklima og et fremtidssikret hjem i forhold til energiforbrug. Men energirenovering sker ikke af sig selv af gode grunde. Det er et fagligt kompliceret område, hvor boligejerne skal overskue, hvilke projekter i boligen der er mulige og fordelagtige at gennemføre, hvordan de finansieres, og hvordan de påvirker økonomi, boligens udseende og den daglige komfort. Dertil kommer, at energiforbedringerne ofte skal indpasses med andre ønsker og planer for boligen, hvilket kan gøre projekterne omfattende. Ved at sikre boligejerne adgang til kvalificeret faglig rådgivning har de mulighed for i højere grad at træffe de rette beslutninger og føre relevante energiforbedringer af boligen ud i livet. Med BedreBolig bliver det muligt for boligejerne at købe netop en sådan faglig rådgivning både når energimæssige forbedringer er det primære mål med renoveringen, og når energiforbedring skal indtænkes som en del af almindelig modernisering og vedligeholdelse af boligen. Med BedreBolig har boligejerne mulighed for at få kvalificeret rådgivning gennem hele den proces, der er forbundet med at renovere boligen på en energirigtig måde. BedreBolig er udviklet af Energistyrelsen i tæt dialog med markedets aktører, og hensigten er, at ordningen skal fungere på markedsvilkår. 2

3 Finanssektoren en central aktør for BedreBolig Finanssektoren spiller en afgørende rolle i forhold til at finansiere energitiltag i boliger. Samtidig er der mulighed for, at energirenovering kan spille en rolle i at fremtidssikre boligmassen. Det kan skabe nye muligheder for finanssektoren, hvis boligejerne i højere grad optager lån til energirenovering fremfor lån til fx forbrug. Dels giver energirenovering potentiale for at sikre værdien af boligerne og dermed også af det pant, finanssektoren har givet lån i. Dels medfører energirenovering ofte lavere varmeudgifter hos boligejeren og giver samtidig potentiale for en sundere driftsøkonomi hos boligejerne. Med andre ord er der mulighed for, at energirenovering kan spille en rolle i at fremtidssikre den belånte boligmasse, og samtidig understøtte sektorens ønske om mere solide kunder rent økonomisk. Finansiering vigtigt i rådgivningen Boligejeren har som regel behov for en lånevurdering til finansiering af sine investeringer i energiforbedringer. Derfor er penge- og realkreditinstitutter centrale aktører i BedreBolig. Den finansielle rådgiver er boligejerens naturlige kontaktpunkt i forbindelse med rådgivning om investeringer i boligen og dermed også i forhold til at opnå både langsigtede og kortsigtede økonomiske effekter af at energirenovere. forskellige tiltag og kampagner understøtter dermed målet for BedreBolig-ordningen, nemlig at gøre det lettere og mere attraktivt for boligejerne at energirenovere. BedreBolig-ordningen skal være en markedsdrevet ordning. Derfor er der stor fokus på, at ordningen kan bruges i private koncepter, fx ved at BedreBolig-rådgivere kan levere ydelser til boligejere i samspil med andre ordninger. I lanceringen og markedsføringen af BedreBolig deltager mange forskellige aktører. Der er lagt op til, at kommunerne i samarbejde med finanssektoren, energiselskaber m.fl. spiller en væsentlig rolle i at understøtte ordningen og præsentere den for boligejerne. Den finansielle sektor har derfor deltaget aktivt i udviklingen af BedreBolig i løbet af En række finansielle institutioner er allerede opmærksomme på potentialet, og deres 3

4 Energibesparelse Olie xxx l/år x kr./kwh kr./år Naturgas xxx m 3 /år x kr./kwh kr./år Fjernvarme xxx MWh/år x kr./kwh kr./år Brændsel xxx rummeter/år x kr./kwh kr./år CO 2 besparelse 4,4 ton CO 2 /år Forbrug Før projekt kr./år Efter projekt kr./år Oplysning om relevante energiforbedrende tiltag, herunder vand- og elforbrug Investering Oplysning om ikke energimæssige fordele, så som komfort og indeklima Adfærds betydning for energibesparelser Projektsum for energibesparelsestiltag Forudsætninger for kr. beregninger Tilskuds- og fradragsmuligheder Projektsum for andre forbedringer kr. Forsikringsforhold BedreBolig-rådgivning Mulighed for BedreBolig-rådgivning kr. i forbindelse med gennemførelse af renovering Oplysning om faglig baggrund Samlede projektsum kr. Andet: Kortlægning foretaget af: Hele boligen Dele af boligen: Udvalgte bygningsdele: Default ENS tekst. Praesent et nunc adipiscing, sollicitudin neque non, gravida tortor. Sed ac sagittis eros, ut gravida mauris. Vestibulum semper mattis purus non sollicitudin. Morbi rutrum sodales risus eu sodales. Integer sed tristique justo. Integer quis porttitor nulla. Nulla ut magna Ydelser leveret på baggrund af: Fritekst felt til rådgiver. Bis voluptata invel idunt aliatempor alitis expliquas doluptat ab in cuptati BedreBolig standardkontrakt: anducidene consedi inihici llorem exceperspid mo ipieniendae asperibust omnihic iendus que consequis maiorer spediaepe sitiber spedit lignation pel in cus nus pellaut voluptat Tjeklister et voloris for entusan BedreBolig-rådgiver Gå ind på her kan du bl.a.: Energimærkningsrapport Bruge Energistyrelsens låneberegner for at få et vejledende overblik over finansiering Tilstandsrapport af dit BedreBolig-projekt Se beregningsforudsætninger Lokalplan Dato BedreBolig-rådgiver Navn Navnesen 6 Dato Boligejer Navn Navnesen 8 Resume af BedreBolig-plan Sollicitudin. Morbi rutrum sodales risus eu sodales. Integer sed tristique justo. Integer quis porttitor nulla. Nulla ut magna quis purus egestas feugiat. Mauris quis dignissim velit. Suspendisse vestibulum fermentum mauris eu pharetra quis porttitor nulla. Nulla ut magna quis purus egestas feugiat. Mauris quis dignissim velit. Suspendisse vestibulum fermentum mauris eu pharetra. Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan skal give overblik En målrettet BedreBolig-plan er et centralt dokument i BedreBolig-ordningen. Den udarbejdes af BedreBolig-rådgiveren og fortæller, hvordan boligen kan energirenoveres, og hvilke fordele og besparelser, det resulterer i. BedreBolig-planen udformes, så boligejer og pengeinstitut kan bruge den som grundlag for dialogen om finansiering. Som en del af den kortlægning BedreBolig-rådgiveren tilbyder, får boligejeren en BedreBolig-plan. I denne plan indgår der et budget, som er direkte målrettet finanssektoren, og hvis indhold er udviklet i samarbejde med denne. Hensigten er, at boligejeren kan tage planen med i penge- eller realkreditinstituttet, som kan bruge budgettet til at vurdere grundlaget for långivning til energirenoveringen. Budgettet giver sikkerhed for, at vurderingen er foretaget af en rådgiver, der er godkendt af Energistyrelsen, og at beregningerne er baseret på et godkendt grundlag. Det kan lette lånevurderingen og gøre det enkelt for boligejere og deres penge- eller realkreditinstitut at danne sig et overblik over den samlede økonomi i forbindelse med renoveringen. det kontraktmæssige og tekniske grundlag, rådgivningen er givet på. Det vil blandt andet være angivet, om boligejeren ønsker at dokumentere boligens energimæssige forbedring ved at få udarbejdet et energimærke i forbindelse med rådgivningen. BedreBolig-planen tydeliggør dermed over for boligejeren og pengeinstituttet, hvilke boligmæssige forbedringer og hvor store energibesparelser der kan opnås, samt hvilket grundlag planens budget baserer sig på. BedreBolig-planen er således et godt udgangspunkt for samtalen mellem pengeinstituttet og boligejeren om mulighederne for finansiering af energirenovering. Budgettet vil både indeholde forventet størrelse af investeringen til energirenoveringen samt den forventede årlige besparelse på varmeudgifter, hvilket samlet giver indblik i påvirkningen af boligejerens driftsøkonomi. Beregningen af boligejerens besparelsespotentiale baserer sig på den enkelte boligejers faktiske forbrug, og leverer hermed et godt fundament for vurderingen af boligejerens driftsøkonomi. Derudover giver budgettet overblik over omfanget af det arbejde, boligejeren ønsker at få udført, og Samlet budget Nøgletal Besparelse kr./år Investering kr. Grundlag for rådgivning Kommentarer til budget BedreBolig-rådgivning Ydet rådgivning BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Virksomhedsnavn Navn Navnesen Gadevej By Tlf.nr. BOLIGEJER Navn Navnesen Gadevej By Tlf.nr. 4

5 BedreBolig-rådgivere på uddannelse Som led i BedreBolig uddannes en række aktører inden for byggeriet til at blive Bedre- Bolig-rådgivere. De hjælper boligejerne med at finde de rette energirenoveringsløsninger og tilbyder også at styre selve byggeprocessen. Aktører, der kan blive BedreBolig-rådgivere, omfatter fx arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere med efteruddannelse inden for energirenovering. Der er udviklet en ny, skræddersyet uddannelse, som skal sikre, at BedreBolig-rådgiverne har tilstrækkelig energifaglig viden at basere deres rådgivning på. På uddannelsen kvalificeres aktørerne til at kunne kortlægge mulighederne for energibesparende tiltag med udgangspunkt i boligejerens ønsker og behov, samt at beregne besparelserne og afklare øvrige fordele for boligejeren. Desuden styrkes de i at kunne yde byggeledelse og tilsyn. Virksomheder, der har en eller flere medarbejdere med en bestået BedreBolig-uddannelse, og som derudover har et godkendt kvalitetsstyringssystem, kan godkendes af Energistyrelsen til at levere ydelser under ordningen og kan markedsføre sig selv som BedreBolig-rådgivere. De specifikke krav til BedreBolig-rådgivere fremgår af Der uddannes flere hundrede BedreBoligrådgivere med henblik på lancering af Bedre- Bolig på landsplan. Efterhånden som rådgiverne bliver uddannet, vil de fremgå af en liste på som kan bruges af boligejerne til at kontakte en BedreBoligrådgiver. 5

6 anbefaler kortlægning BedreBolig-rådgivningens indhold BedreBolig omfatter en samlet proces, som uddannede BedreBolig-rådgivere kan tilbyde boligejerne. Målet er bedre overblik og lettere boligrenovering for boligejerne ved at forankre rådgivningen ét sted. En samlet BedreBolig-rådgivning omfatter hele processen fra den indledende dialog mellem BedreBolig-rådgiver og boligejer over en kortlægning af boligens potentiale til et afsluttet projekt og opfølgning. Boligejeren bestemmer naturligvis selv, hvor mange ydelser der købes. Den samlede proces fremgår af figuren nedenfor. Figur 1: Boligejerens proces i BedreBolig FASE 1 behov for justering 1. Oplysning Information om BedreBolig 2. Kontakt Kontakt til BedreBoligrådgiver på website, via energiselskab, pengeinstitut e.l. 3. Kortlægning Samtale og kortlægning af hus og muligheder. Evt. energimærke som grundlag 4. Planlægning Udarbejdelse af plan og budget FASE 2 5. Finansiering Dialog med bank om finansiering 9. Opfølgning Evaluering og justering 8. Aflevering Vejledning om adfærd og drift. Evt. nyt energimærke 7. Byggeledelse Udførelse følges af BedreBolig-rådgivere 6. Projektering Projektering og indhentning af tilbud 6

7 Den finansielle rådgiver er boligejerens naturlige kontaktpunkt i forbindelse med rådgivning om investeringer i boligen, herunder også investeringer i energirenovering. 7

8 Energien påvirker boligens værdi En boligs energitilstand påvirker i mange tilfælde boligens værdi. Energimærket spiller her en afgørende rolle og har en klar kobling til den nye BedreBolig-ordning. Boligejeren kan forbedre sin økonomi via energibesparende tiltag, da faldet i energiudgifterne i mange tilfælde kan være større end udgifterne til afdrag på lån til energirenoveringen. Desuden vil boligens kvalitet ofte blive forbedret ved et bedre indeklima med mindre træk og kulde mv. Sammen med lavere omkostninger til opvarmning giver dette mulighed for, at boligen bevarer eller endda øger sin salgsværdi. Der kan ikke gives faste regler for, hvor meget en konkret bolig vil stige i værdi, hvis den energirenoveres, men en analyse af salgspriser på enfamiliehuse fra Statens Byggeforskningsinstitut viser en tendens til, at et bedre energimærke medfører en højere salgspris for boligen, se figur 2. Det konkrete omfang af fordelen ved energirenovering og et bedre energimærke i en salgssituation afhænger naturligvis af konkrete forhold som boligens beliggenhed, øvrige standard mv. Figur 2: Gennemsnitlig beregnet merpris ved forbedret energimærke Samlet stigning i salgspris, kr Fra G til F Fra G til E Fra G til D Fra G til C Fra G til B eller bedre Kilde: SBI 2013:06 Om sammenhæng mellem energimærkning og salgspris, Netværk for Energirenovering. Udarbejdet for Energistyrelsen Figuren viser, hvilken merpris der kan opnås for et typisk hus på 140 m 2 med energimærke F til A sammenlignet med prisen, hvis huset kun havde energimærke G. Priserne er renset for forhold som beliggenhed, opførelsesår, opvarmningsform mv. Den beregnede højere salgspris gælder som et gennemsnit for tusindvis af handlede boliger. For konkrete boliger kan prisforskellene være større eller mindre end dette gennemsnit. 8

9 Kobling til energimærket BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen. Energimærkningen mærker boligen fra A til G og benyttes primært ved handel af boliger. Den giver en fuldstændig kortlægning af boligens energimæssige tilstand, samt et overblik over de samlede forslag til energiforbedrende og -besparende tiltag. Beregningerne i energimærket er baseret på et teoretisk beregnet forbrug, for at boligkøbere kan sammenligne boligers energiforbrug uanset beboernes livsstil og vaner. BedreBolig fokuserer derimod på at kortlægge mulige energimæssige forbedringer, der er relevante for præcis den givne boligejer. Der er dermed fokus på boligejernes faktiske forbrug, konkrete behov og ønsker om boligforbedringer. Et gyldigt energimærke kan danne grundlag for det arbejde, som BedreBolig-rådgiveren leverer. BedreBolig-rådgiveren vil endvidere være forpligtet til at spørge boligejeren, om vedkommende ønsker at få et energimærke ud af et BedreBolig-forløb eller få et eksisterende energimærke forbedret for at dokumentere husets nye energitilstand. Her vil data fra kortlægningen i BedreBolig kunne indgå. 9

10 Fordele for boligejeren ved energirenovering Boligejeren har mulighed for at opnå flere forskellige fordele ved en mere energirigtig bolig. Der er samtidig mange forskellige anledninger til, at penge- eller realkreditinstituttet kan komme i dialog med boligejeren om energirenovering. Der er i Danmark omtrent enfamiliehuse beboet af husets ejer. De af husene er opført før 1980 og dermed for de flestes vedkommende Figur 3: Boligejerens renoveringsparate. fordele Skønsmæssigt har godt halvdelen af boligejerne nok friværdi i boligen til at kunne optage realkreditlån, der evt. kan finansiere en energirenovering. Varmeforbruget i boligen Oftest ved de fleste bilejere, hvad en liter benzin koster, og hvad deres bil kører på literen. Men de færreste husejere ved, hvad huset kører på literen. Her er nogle tommelfingerregler om varmeforbruget i enfamiliehuse: Det varierer meget, hvor stor energiregningen er i forskellige typer af boliger. Hvis man vil opvarme ældre boliger, der ikke er energirenoveret til en behagelig indetemperatur på grader i hele huset, vil det typisk koste 9-10 gange så meget som at opvarme et nybygget hus til samme indetemperatur med samme opvarmningsform. I ældre huse er det ikke et særsyn med energiregninger på over kr om året. Ser man på naturgasopvarmede huse alene, er den gennemsnitlige energiregning ca kr. pr. husstand 1. Opvarmes der med andre energikilder som olie og el, vil det som tommelfingerregel være henholdsvis omkring 25 procent og over 100 procent dyrere at opvarme boligen. I boliger, der opvarmes med fjernvarme eller varmepumpe, vil det omvendt typisk være billigere end for gas henholdsvis ca procent og ca. 15 procent. I praksis sker det ofte i de dårligst isolerede huse, at husejeren lever med en lavere indetemperatur end grader og evt. helt undlader at opvarme dele af boligen for at spare på varmen. Det giver en dårligere boligkvalitet og ringere udnyttelse af boligen. Det må forventes, at energipriserne vil stige i de kommende år, hvilket gør varmeforbruget til en stadig tungere post i boligejernes budget. 1 Kilde: HMN Naturgas. Tallet gælder for kunder hos HMN Naturgas,

11 Ønsker man som boligrådgiver i finanssektoren at indlede en dialog med boligejeren omkring energimæssig forbedring af boligen, er der oplagte muligheder i forbindelse med rådgivning i følgende situationer: 1. Ved boligejerens køb af bolig Når boligejeren vil tale om lån til ny bolig, kan det være en oplagt mulighed for at se på de forventede energiomkostninger i boligen og drøfte, om der er grundlag for at investere i energiforbedringer. 2. Ved ombygning, modernisering og vedligeholdelse Hvis boligejeren skal låne til renovering alligevel, kan det være en god ide at drøfte med boligejeren, om energiforbedringer kan tænkes med ind, og om det kan give fordele. 3. Ved udsigt til salg af bolig Når boligejeren forventer at skulle sælge inden for en kort årrække, kan visse boliger gøres lettere at sælge til den ønskede pris, hvis der investeres i energitiltag og et opdateret energimærke forud for salg. 4. Ved låneomlægning Dialog om låneomlægning kan føre til videre dialog om renovering mellem finansieringsinstitut og boligejer, herunder energirenovering. 5. Ved investering af frie midler Ofte kan boligejeren få et bedre afkast af sin investering ved at energirenovere end ved at sætte pengene i banken, og energirenoveringsmulighederne kan indgå i rådgivning om formuepleje. Måske kræves der delvis finansiering, hvor boligejeren kommer med nogle af pengene kontant og låner resten i sit pengeinstitut. Boligejerens mulige fordele Mindre energiforbrug og lavere varmeregning Øger boligens værdi Klimarigtig og med på klimabølgen Bedre indeklima Mindre påvirket af fremtidige prisstigninger på energi Forbedringer kan delvist finansieres ved sparet energi Behov for yderligere information? Læs mere om ordningen på Du kan her tilmelde dig nyhedsbrevet om BedreBolig. Du kan også kontakte Energistyrelsen vedr. ordningen på 11

12 Februar 2014 BedreBolig Energistyrelsen Amaliegade København K BedreBolig.dk

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere