BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse"

Transkript

1 BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013

2 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. Formålet er at motivere boligejerne til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet, kvalificeret løsning til at energiforbedre boligen. Ordningen er etableret som en del af regeringens Vækstplan DK. Den indgår som led i indsatsen for at skabe vækst og grøn omstilling, og ordningen er vedtaget med bred politisk opbakning. I daglig tale kaldes ordningen BedreBolig. Men energirenovering sker ikke af sig selv af gode grunde. Det er et fagligt kompliceret område, hvor boligejerne skal overskue, hvilke projekter i boligen det er mulige at gennemføre, deres finansiering, samt hvordan de påvirker boligøkonomien, boligens udseende og komforten. Dertil kommer, at energiforbedringerne ofte skal indpasses med andre ønsker og planer for boligen. Boligejerne har derfor ofte brug for faglig rådgivning og hjælp til at træffe de rette beslutninger og føre relevante energiforbedringer af boligen ud i livet. Med BedreBolig sikres boligejerne faglig rådgivning, der støtter boligejerne i at vælge energirigtige løsninger og igangsætte energiforbedrende projekter, når de vedligeholder og forbedrer deres bolig. BedreBolig skal hjælpe boligejerne til energirenovering Hele 40 % af den energi, vi bruger i Danmark, bliver brugt i bygninger primært til opvarmning. Hvis de danske boliger renoveres til en bedre energistandard end i dag, vil boligejerne opnå fordele som lavere energiregninger, bedre indeklima og et fremtidssikret hjem i forhold til energiforbrug. BedreBolig giver virksomheder, der beskæftiger håndværkere, arkitekter, konstruktører og ingeniører m.fl., mulighed for at uddanne BedreBolig-rådgivere. Virksomhederne kan derefter godkendes til at levere en samlet rådgivningsydelse til danske boligejere i hele processen omkring energirenovering. 2

3 1. En kortlægningsydelse: Omfatter en beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder, der kan udføres i forbindelse med de eventuelle andre renoveringsønsker, som boligejeren har. Boligejeren får herefter en plan for energirenoveringen, en beregning af mulige energibesparelser og betydningen af besparelserne for boligejerens økonomi. En ydelse på markedsvilkår BedreBolig-rådgiveren vil kunne rådgive om energirenovering, indeklima og komfort med den enkelte boligejers behov og ønsker samt økonomiske råderum for øje. Disse oplysninger vil desuden indgå i et dokument, som BedreBolig-rådgiveren udformer på basis af kortlægningen af bygningen. Dette dokument synliggør betydningen af energiforbedringer for boligejerens samlede boligøkonomi. Hensigten er, at boligejeren kan tage det med til sin bank eller realkreditinstitut som et værdifuldt input til vurderinger omkring långivning. 2. En byggeledelsesydelse: Indeholder projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn og afleveringsforretning efter gennemført renovering. BedreBolig-rådgiveren skal udbyde rådgivningsydelsen på markedsvilkår, og boligejeren bestemmer selv, om hele eller blot dele af ydelsen købes. BedreBoligrådgiveren skal dog kunne varetage alle trin fra start til slut i renoveringsprocessen i tæt dialog med boligejeren fra den indledende gennemgang af boligen, planlægning af energirenoveringen og byggeledelse frem til den endelige aflevering og kvalitetssikring af byggeprojektet. To overordnede ydelser i ordningen Den samlede rådgivningsydelse i BedreBolig-ordningen, som de godkendte rådgivere skal levere, omfatter overordnet to dele: En kortlægningsydelse og en byggeledelsesydelse (se boks). Virksomheder godkendes til BedreBolig Virksomheder, der kan godkendes af Energistyrelsen til at være en del af BedreBolig, vil typisk beskæftige arkitekter, energikonsulenter, rådgivende ingeniører, bygningskonstruktører, håndværkere, installatører eller andre kvalificerede fagfolk i byggebranchen. Når en medarbejder i virksomheden har taget den nødvendige uddannelse, og virksomheden derefter har opnået en godkendelse til at levere ydelser under BedreBolig-ordningen, tildeles virksomheden status af BedreBolig-rådgiver. Ved at vælge en BedreBoligrådgiver opnår boligejeren sikkerhed for, at virksomheden tilbyder den nødvendige viden til at rådgive om energirenovering af boligen hele vejen gennem processen. 3

4 Fordele ved at blive BedreBolig-rådgiver En godkendelse som BedreBolig-rådgiver giver mulighed for med Energistyrelsens blåstempling at tilbyde kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning om energirenovering til boligejerne. BedreBolig-rådgiveren får via den tilknyttede uddannelse styrket sine faglige og kommunikationsmæssige kompetencer. Disse er vigtige for at kunne levere en helhedsorienteret, tillidsvækkende og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i boligejernes behov. Den kundeorienterede rådgivning skal give boligejeren en tryghed og viden, som skal gøre det nemmere at træffe en beslutning omkring gennemførelse af energirenoveringsprojekter. Med BedreBolig følger markedsføring BedreBolig vil blive markedsført af Energistyrelsen ved en større markedsføringsindsats i 2014 og Derudover arbejder Energistyrelsen efter en model til lokal forankring af ordningen i kommuner og blandt andre kontaktpunkter for boligejerne, der er centrale, når de skal renovere. Det drejer sig bl.a. om banker og lokale energiselskaber, der således vil blive vejledt i at tilbyde ordningen som en del af deres rådgivning af boligejere. Ordningen vil derudover have sin egen hjemmeside, hvor de godkendte virksomheder vil fremgå af en liste, hvorfra de kan kontaktes direkte af boligejere. Hjemmesiden forventes lanceret 1. januar BedreBolig-rådgiveren får adgang til værktøjer, der stilles til rådighed gennem ordningen, og mulighed for at markedsføre sig som del af BedreBolig ved brug af ordningens logo og på Energistyrelsens hjemmeside om ordningen. Til at starte med afprøves ordningen i ni udvalgte kommuner: Esbjerg, Fredensborg, Frederikshavn, Høje- Taastrup, Morsø, Næstved, Odense, Roskilde og Skanderborg. BedreBolig lanceres i disse kommuner i første del af 2014 for at teste materialer og koncept. Herefter udrulles BedreBolig til resten af landet, og den landsdækkende markedsføring iværksættes. 4

5 Energi - en naturlig del af fremtidens renoveringsprojekter Der er meget, som peger på, at boligejerne fremover i stigende grad vil inddrage energiaspektet, når de skal forbedre og vedligeholde deres boliger. Fx efterisolere, når taget skal skiftes, eller optimere varmeanlægget, når køkken og bryggers renoveres. I en undersøgelse udarbejdet for Energistyrelsen peger 95 procent af boligejerne således på, at de vil inddrage energiforholdene i deres bolig, når de skal renovere. Den generelle klimabevidsthed er ligeledes stigende, og udviklingen i energipriserne spiller også en rolle for den større interesse i energieffektivisering. Byg forretningen på viden BedreBolig er udviklet for at imødekomme den øgede interesse og det forventede voksende marked for energirenovering. Samtidig er der et voksende antal tekniske muligheder for at energioptimere boligen. Dermed er det blevet mere kompliceret at vælge de rigtige løsninger til den enkelte bolig. Resultatet er et marked, hvor boligejere får et øget behov for kvalificeret og tillidsvækkende vejledning gennem hele deres energirenoveringsprojekt. For at blive BedreBolig-rådgiver skal fagpersonen have opdateret viden om de forskellige tekniske aspekter af energirenoveringsopgaverne, værktøjer til dialog og planlægning samt kompetencer til styring af byggeprocesser, hvor energirenovering er i fokus i alle dele af processen. Til formålet er der lavet en uddannelse, som mindst én medarbejder i virksomheden skal gennemgå for, at virksomheden kan blive godkendt af Energistyrelsen under ordningen. Med en BedreBolig-uddannelse får virksomhedens medarbejdere dermed det bedst mulige udgangspunkt for at rådgive om energirenovering, og virksomheden opnår en officiel, uafhængig godkendelse af kompetencerne, som kan fremvises for potentielle kunder. En analyse af salgspriser ved handel af enfamiliehuse fra Statens Byggeforskningsinstitut viser endvidere, at des bedre energimærke, jo højere er salgsprisen for typiske gennemsnitlige enfamiliehuse. Det viser, at også huskøberne er blevet mere bevidste om betydningen af en god energiøkonomi. Dermed kan det forventes, at boligejerne i højere grad fremover regner med, at de rådgivere og håndværkere, de engagerer, også kan vejlede dem om energirenovering og energieffektive løsninger som en del af den samlede løsning. Finansiering spiller en central rolle Finansiering er en vigtig del af de fleste byggeog renoveringsprojekter. Som en del af BedreBoligordningen indgår derfor et dokument, som fungerer som et redskab for banker og realkreditinstitutters dialog med boligejeren og udarbejdes af BedreBolig-rådgiveren. Dette skal gøre det nemmere for banker og realkreditinstitutter at tage stilling til långivning ved investeringer i energitiltag i den konkrete bolig og skabe overblik over boligejerens muligheder for at reducere omkostningerne til opvarmning. Målet er at gøre værdifulde informationer lettere tilgængelige for banker og realkreditinstitutter, så de kan rådgive deres kunder om finansiering af energiforbedringsprojekter på et validt grundlag. Dermed kan de hjælpe boligejeren til en lavere energiregning her og nu samt en sikring af værdien af boligen for fremtiden. 5

6 Godkendelse til BedreBolig Krav for at blive godkendt Der er to krav, som skal opfyldes, for at virksomheden kan blive godkendt under BedreBolig. 1. Virksomheden skal have et godkendt eller certificeret kvalitetsstyringssystem. 2. Virksomheden skal have mindst én medarbejder, som har taget BedreBolig-uddannelsen. Kravet om uddannelse BedreBolig-uddannelsen varetages frem til 31. marts 2014 af et konsortium bestående af Byggecentrum, Grøn Erhvervsvækst, Energitjenesten og VIA University College. Personer, der søger om optagelse på uddannelsen, vil således skulle tilmelde sig via Byggecentrums hjemmeside (se side 9). Optagelseskrav Kravet om kvalitetsstyringssystem Virksomheden skal have et kvalitetsstyringssystem, som enten godkendes af en ekstern kontrolinstans eller certificeres af et certificerende organ. Virksomheder kan vælge, om de vil have deres kvalitetsstyringssystem godkendt af en kontrolinstans eller certificeret af et certificerende organ. Har virksomheden et kvalitetsstyringssystem i forvejen, kan der bygges oven på dette. Energistyrelsen planlægger at stille hjælpeværktøjer til rådighed for de virksomheder, der ikke har et sådant system i forvejen og ønsker at få det etableret for at kunne blive BedreBolig-rådgiver. BedreBolig-uddannelsen er udarbejdet til fagfolk, som allerede har viden om og erfaring med energirenovering. Det forventes derfor som minimum, at kursisterne på uddannelsen har: 2 års erhvervserfaring indenfor byggeriet En relevant grunduddannelse på niveau 4 eller højere i den danske kvalifikationsramme for livslang læring (en håndværkeruddannelse har fx niveau 4 ) se niveauerne her For fagfolk med grunduddannelse på niveau 4 skal uddannelsen være suppleret med en relevant energifaglig efteruddannelse Ud fra disse overordnede optagelseskrav forventes det, at kursisterne er fagligt velfunderede har et forhåndskendskab til byggelovgivning, herunder Bygningsreglementets energikrav. 6

7 Uddannelsen bygger videre på eksisterende kompetencer Fordi BedreBolig-uddannelsen er målrettet fagfolk, der i forvejen arbejder med forskellige aspekter af energirenovering, vil nogle deltagere allerede have meget af den fornødne indsigt til at blive godkendt som BedreBolig-rådgivere. Af den årsag er uddannelsen designet til at kunne tilpasses den enkelte deltagers niveau inden for forskellige emner. Undervisningen består af en kombination af traditionel klasseundervisning med fremmøde og selvstudier, der har stor vægt på online undervisning. Det giver deltagerne mulighed for at tilrettelægge deres uddannelse på en måde, der matcher deres faglige niveau og hverdag. Uddannelsen består af i alt 5 kursusdage. Kun én af disse dage er obligatorisk og kræver fremmøde, mens de resterende 4 kursusdage kan tages som selvstudier. Til uddannelsen er knyttet obligatoriske opgaver, der tages online, samt afsluttende prøver. Undervisningen giver stor mulighed for selvstudier. Det betyder, at den enkelte kursist i stort omfang har mulighed for selv at beslutte, hvilke dele af uddannelsens pensum vedkommende allerede har tilstrækkelig indsigt i til at bestå de afsluttende prøver. For at understøtte denne beslutning vil der til modulerne blive udviklet test-dig-selv prøver og opgaver, som tages online. For at gennemføre uddannelsen kræves det, at det obligatoriske kursus er fulgt, og at de obligatoriske opgaver og de afsluttende prøver er bestået. Online undervisning Online undervisningen på BedreBolig-uddannelsen foregår på Studienet, hvor det vil være muligt at tilgå al relevant information og beregningsværktøjer, som er en del af BedreBolig. Desuden vil man kunne teste sig selv i kursets materiale forud for prøver. Uddannelsens to moduler BedreBolig-uddannelsen er bygget op omkring to moduler, modul 1 og modul 2, som er knyttet til de to ydelser i leverancen til boligejeren. Gennemførelse af modul 1 er obligatorisk for at kunne levere ydelser i henhold til ordningen, mens gennemførelse af modul 2 kun er obligatorisk, såfremt man også vil levere godkendte ydelser vedrørende byggeledelse, dvs. projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn og afleveringsforretning. Hvis alene modul 1 er gennemført, kan virksomheden kun opnå godkendelse som BedreBolig-rådgiver, hvis den kan dokumentere, at den via underleverandører, der har gennemført hele uddannelsen, også kan levere ydelse 2 om byggeledelse (se beskrivelse af ydelserne i boksen på side 3). 7

8 Modul 1: Kommunikation, projektledelse, samarbejde og energikortlægning Uddannelsens modul 1 handler om kommunikation, projektledelse, samarbejde og energikortlægning og består af: 1. Et obligatorisk grundkursus, der indeholder de obligatoriske og relevante informationer for rådgiveren, herunder: Baggrund for BedreBolig-ordningen Kontrakter og beregningsværktøjer, der skal anvendes Principper for uvildighed og saglig rådgivning Rådgiverens ansvar Kommunikation og målgruppekendskab Det er et krav, at den kommende BedreBoligrådgiver deltager i én dags klasseundervisning på grundkurset for at få en grundlig introduktion til BedreBolig-ordningens koncept, krav og værktøjer samt for at få forståelse for den helhedsorienterede og dialogbaserede rådgivning. 2. Tre fagmoduler: Klimaskærm Installationer VE-anlæg Som en del af de tre fagmoduler undervises BedreBolig-rådgiveren også i at kunne rådgive om komfort og indeklima i relation til energiforbedringer. Deltagelse i undervisningen i fagmodulerne er valgfrit, og indholdet kan derfor også tilegnes via selvstudier. Hvert fagmodul afsluttes med en obligatorisk opgave, der gennemføres online. Alle tre opgaver skal være bestået, uanset om man deltager i klasseundervisningen eller ej, inden kursisten kan gå op til den afsluttende prøve. 3. En obligatorisk prøve, der består af En fysisk prøve med simulering af en rådgivningssituation med bygningsgennemgang og dialog med en fiktiv boligejer En skriftlig afsluttende opgave med rapportskrivning Modul 2: Byggeledelse, tilsyn og aflevering Modul 2 omhandler styringen af selve byggeprocessen med særlig vægt på at sikre en høj standard i den energimæssige del af byggeriet og består af: 1. Selvstudium (online) centreret om følgende temaer: Gældende lovgivning Projektering og tilbudsindhentning, herunder udbudsmateriale Byggeledelse, herunder byggestyring og fagtilsyn Aflevering og 1-års opfølgning 2. Caseorienteret kursusdag (1 dag), hvor der arbejdes på tværs af ovenstående temaer. Deltagelse i kursusdag er valgfrit. 3. Prøve, der består af en online opgave, dvs. uden fremmøde. Modul 1-prøven skal være bestået, før man kan tage modul 2-prøven. 8

9 Praktisk information om uddannelsen Der er plads til 125 kursister på det første uddannelsesforløb, der løber mellem den 20. januar og 31. marts Der er ingen brugerbetaling på BedreBolig-uddannelsen i de indledende faser. Undervisningen på modul 1 afholdes følgende tre steder i landet: Køge, Middelfart og Aalborg. Modul 2 afholdes i Køge og Horsens. Da antallet af nødvendige moduler og kursusdage varierer, vil perioden for et uddannelsesforløb ligeledes variere. Der må dog maksimalt gå et 1/2 år fra uddannelsen påbegyndes, til den obligatoriske prøve gennemføres. Tilmelding Da der kører afprøvningsforløb i ni kommuner i første halvdel af 2014, vil det være oplagt, at de virksomheder, der tilmelder sig det første uddannelsesforløb, er aktive i følgende kommuner: Esbjerg, Fredensborg, Frederikshavn, Høje-Taastrup, Morsø, Næstved, Odense, Roskilde og Skanderborg. Modul 1 Grundkursus (obligatorisk): Middelfart 20. januar 2014, 31. januar 2014 Aalborg 23. januar 2014 Køge 24. januar 2014, 10. februar 2014 Fagkursus Klimaskærm (valgfrit): Middelfart 24. januar 2014, 5. marts 2014 Aalborg 24. februar 2014 Køge 28. januar 2014, 13. marts 2014 Fagkursus Installationer (valgfrit): Middelfart 27. januar 2014, 6. marts 2014 Aalborg 25. februar 2014 Køge 6. februar 2014, 12. marts 2014 Fagkursus VE-anlæg (valgfrit): Middelfart 30. januar 2014, 10. marts 2014 Aalborg 28. februar 2014 Køge 11. februar 2014, 19. marts 2014 Der åbnes for tilmelding til det obligatoriske grundkursus den 6. januar 2014 kl. 10, og kursuspladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til maks. 25 kursister pr. kursus. Tilmelding foregår hos Byggecentrum via : (virker først fra 6. januar) Energistyrelsen planlægger også uddannelsesforløb henover foråret og sommeren 2014, således at flere BedreBolig-rådgivere vil være uddannet inden den landsdækkende lancering af ordningen, der finder sted i anden halvdel af Deltagelse på dette uddannelsesforløb forventes heller ikke at indeholde brugerbetaling. Prøve (obligatorisk): Middelfart 6. februar 2014, 7. februar marts 2014, 18. marts 2014 Aalborg 10. marts 2014, 11. marts 2014 Køge 13. februar 2014, 14. februar marts 2014, 25. marts 2014 Modul 2 Caseorienteret kursus (valgfrit): Køge 26. februar 2014 Horsens 26. marts

10 Udgivet december 2013 af: Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere