BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse"

Transkript

1 BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013

2 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. Formålet er at motivere boligejerne til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet, kvalificeret løsning til at energiforbedre boligen. Ordningen er etableret som en del af regeringens Vækstplan DK. Den indgår som led i indsatsen for at skabe vækst og grøn omstilling, og ordningen er vedtaget med bred politisk opbakning. I daglig tale kaldes ordningen BedreBolig. Men energirenovering sker ikke af sig selv af gode grunde. Det er et fagligt kompliceret område, hvor boligejerne skal overskue, hvilke projekter i boligen det er mulige at gennemføre, deres finansiering, samt hvordan de påvirker boligøkonomien, boligens udseende og komforten. Dertil kommer, at energiforbedringerne ofte skal indpasses med andre ønsker og planer for boligen. Boligejerne har derfor ofte brug for faglig rådgivning og hjælp til at træffe de rette beslutninger og føre relevante energiforbedringer af boligen ud i livet. Med BedreBolig sikres boligejerne faglig rådgivning, der støtter boligejerne i at vælge energirigtige løsninger og igangsætte energiforbedrende projekter, når de vedligeholder og forbedrer deres bolig. BedreBolig skal hjælpe boligejerne til energirenovering Hele 40 % af den energi, vi bruger i Danmark, bliver brugt i bygninger primært til opvarmning. Hvis de danske boliger renoveres til en bedre energistandard end i dag, vil boligejerne opnå fordele som lavere energiregninger, bedre indeklima og et fremtidssikret hjem i forhold til energiforbrug. BedreBolig giver virksomheder, der beskæftiger håndværkere, arkitekter, konstruktører og ingeniører m.fl., mulighed for at uddanne BedreBolig-rådgivere. Virksomhederne kan derefter godkendes til at levere en samlet rådgivningsydelse til danske boligejere i hele processen omkring energirenovering. 2

3 1. En kortlægningsydelse: Omfatter en beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder, der kan udføres i forbindelse med de eventuelle andre renoveringsønsker, som boligejeren har. Boligejeren får herefter en plan for energirenoveringen, en beregning af mulige energibesparelser og betydningen af besparelserne for boligejerens økonomi. En ydelse på markedsvilkår BedreBolig-rådgiveren vil kunne rådgive om energirenovering, indeklima og komfort med den enkelte boligejers behov og ønsker samt økonomiske råderum for øje. Disse oplysninger vil desuden indgå i et dokument, som BedreBolig-rådgiveren udformer på basis af kortlægningen af bygningen. Dette dokument synliggør betydningen af energiforbedringer for boligejerens samlede boligøkonomi. Hensigten er, at boligejeren kan tage det med til sin bank eller realkreditinstitut som et værdifuldt input til vurderinger omkring långivning. 2. En byggeledelsesydelse: Indeholder projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn og afleveringsforretning efter gennemført renovering. BedreBolig-rådgiveren skal udbyde rådgivningsydelsen på markedsvilkår, og boligejeren bestemmer selv, om hele eller blot dele af ydelsen købes. BedreBoligrådgiveren skal dog kunne varetage alle trin fra start til slut i renoveringsprocessen i tæt dialog med boligejeren fra den indledende gennemgang af boligen, planlægning af energirenoveringen og byggeledelse frem til den endelige aflevering og kvalitetssikring af byggeprojektet. To overordnede ydelser i ordningen Den samlede rådgivningsydelse i BedreBolig-ordningen, som de godkendte rådgivere skal levere, omfatter overordnet to dele: En kortlægningsydelse og en byggeledelsesydelse (se boks). Virksomheder godkendes til BedreBolig Virksomheder, der kan godkendes af Energistyrelsen til at være en del af BedreBolig, vil typisk beskæftige arkitekter, energikonsulenter, rådgivende ingeniører, bygningskonstruktører, håndværkere, installatører eller andre kvalificerede fagfolk i byggebranchen. Når en medarbejder i virksomheden har taget den nødvendige uddannelse, og virksomheden derefter har opnået en godkendelse til at levere ydelser under BedreBolig-ordningen, tildeles virksomheden status af BedreBolig-rådgiver. Ved at vælge en BedreBoligrådgiver opnår boligejeren sikkerhed for, at virksomheden tilbyder den nødvendige viden til at rådgive om energirenovering af boligen hele vejen gennem processen. 3

4 Fordele ved at blive BedreBolig-rådgiver En godkendelse som BedreBolig-rådgiver giver mulighed for med Energistyrelsens blåstempling at tilbyde kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning om energirenovering til boligejerne. BedreBolig-rådgiveren får via den tilknyttede uddannelse styrket sine faglige og kommunikationsmæssige kompetencer. Disse er vigtige for at kunne levere en helhedsorienteret, tillidsvækkende og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i boligejernes behov. Den kundeorienterede rådgivning skal give boligejeren en tryghed og viden, som skal gøre det nemmere at træffe en beslutning omkring gennemførelse af energirenoveringsprojekter. Med BedreBolig følger markedsføring BedreBolig vil blive markedsført af Energistyrelsen ved en større markedsføringsindsats i 2014 og Derudover arbejder Energistyrelsen efter en model til lokal forankring af ordningen i kommuner og blandt andre kontaktpunkter for boligejerne, der er centrale, når de skal renovere. Det drejer sig bl.a. om banker og lokale energiselskaber, der således vil blive vejledt i at tilbyde ordningen som en del af deres rådgivning af boligejere. Ordningen vil derudover have sin egen hjemmeside, hvor de godkendte virksomheder vil fremgå af en liste, hvorfra de kan kontaktes direkte af boligejere. Hjemmesiden forventes lanceret 1. januar BedreBolig-rådgiveren får adgang til værktøjer, der stilles til rådighed gennem ordningen, og mulighed for at markedsføre sig som del af BedreBolig ved brug af ordningens logo og på Energistyrelsens hjemmeside om ordningen. Til at starte med afprøves ordningen i ni udvalgte kommuner: Esbjerg, Fredensborg, Frederikshavn, Høje- Taastrup, Morsø, Næstved, Odense, Roskilde og Skanderborg. BedreBolig lanceres i disse kommuner i første del af 2014 for at teste materialer og koncept. Herefter udrulles BedreBolig til resten af landet, og den landsdækkende markedsføring iværksættes. 4

5 Energi - en naturlig del af fremtidens renoveringsprojekter Der er meget, som peger på, at boligejerne fremover i stigende grad vil inddrage energiaspektet, når de skal forbedre og vedligeholde deres boliger. Fx efterisolere, når taget skal skiftes, eller optimere varmeanlægget, når køkken og bryggers renoveres. I en undersøgelse udarbejdet for Energistyrelsen peger 95 procent af boligejerne således på, at de vil inddrage energiforholdene i deres bolig, når de skal renovere. Den generelle klimabevidsthed er ligeledes stigende, og udviklingen i energipriserne spiller også en rolle for den større interesse i energieffektivisering. Byg forretningen på viden BedreBolig er udviklet for at imødekomme den øgede interesse og det forventede voksende marked for energirenovering. Samtidig er der et voksende antal tekniske muligheder for at energioptimere boligen. Dermed er det blevet mere kompliceret at vælge de rigtige løsninger til den enkelte bolig. Resultatet er et marked, hvor boligejere får et øget behov for kvalificeret og tillidsvækkende vejledning gennem hele deres energirenoveringsprojekt. For at blive BedreBolig-rådgiver skal fagpersonen have opdateret viden om de forskellige tekniske aspekter af energirenoveringsopgaverne, værktøjer til dialog og planlægning samt kompetencer til styring af byggeprocesser, hvor energirenovering er i fokus i alle dele af processen. Til formålet er der lavet en uddannelse, som mindst én medarbejder i virksomheden skal gennemgå for, at virksomheden kan blive godkendt af Energistyrelsen under ordningen. Med en BedreBolig-uddannelse får virksomhedens medarbejdere dermed det bedst mulige udgangspunkt for at rådgive om energirenovering, og virksomheden opnår en officiel, uafhængig godkendelse af kompetencerne, som kan fremvises for potentielle kunder. En analyse af salgspriser ved handel af enfamiliehuse fra Statens Byggeforskningsinstitut viser endvidere, at des bedre energimærke, jo højere er salgsprisen for typiske gennemsnitlige enfamiliehuse. Det viser, at også huskøberne er blevet mere bevidste om betydningen af en god energiøkonomi. Dermed kan det forventes, at boligejerne i højere grad fremover regner med, at de rådgivere og håndværkere, de engagerer, også kan vejlede dem om energirenovering og energieffektive løsninger som en del af den samlede løsning. Finansiering spiller en central rolle Finansiering er en vigtig del af de fleste byggeog renoveringsprojekter. Som en del af BedreBoligordningen indgår derfor et dokument, som fungerer som et redskab for banker og realkreditinstitutters dialog med boligejeren og udarbejdes af BedreBolig-rådgiveren. Dette skal gøre det nemmere for banker og realkreditinstitutter at tage stilling til långivning ved investeringer i energitiltag i den konkrete bolig og skabe overblik over boligejerens muligheder for at reducere omkostningerne til opvarmning. Målet er at gøre værdifulde informationer lettere tilgængelige for banker og realkreditinstitutter, så de kan rådgive deres kunder om finansiering af energiforbedringsprojekter på et validt grundlag. Dermed kan de hjælpe boligejeren til en lavere energiregning her og nu samt en sikring af værdien af boligen for fremtiden. 5

6 Godkendelse til BedreBolig Krav for at blive godkendt Der er to krav, som skal opfyldes, for at virksomheden kan blive godkendt under BedreBolig. 1. Virksomheden skal have et godkendt eller certificeret kvalitetsstyringssystem. 2. Virksomheden skal have mindst én medarbejder, som har taget BedreBolig-uddannelsen. Kravet om uddannelse BedreBolig-uddannelsen varetages frem til 31. marts 2014 af et konsortium bestående af Byggecentrum, Grøn Erhvervsvækst, Energitjenesten og VIA University College. Personer, der søger om optagelse på uddannelsen, vil således skulle tilmelde sig via Byggecentrums hjemmeside (se side 9). Optagelseskrav Kravet om kvalitetsstyringssystem Virksomheden skal have et kvalitetsstyringssystem, som enten godkendes af en ekstern kontrolinstans eller certificeres af et certificerende organ. Virksomheder kan vælge, om de vil have deres kvalitetsstyringssystem godkendt af en kontrolinstans eller certificeret af et certificerende organ. Har virksomheden et kvalitetsstyringssystem i forvejen, kan der bygges oven på dette. Energistyrelsen planlægger at stille hjælpeværktøjer til rådighed for de virksomheder, der ikke har et sådant system i forvejen og ønsker at få det etableret for at kunne blive BedreBolig-rådgiver. BedreBolig-uddannelsen er udarbejdet til fagfolk, som allerede har viden om og erfaring med energirenovering. Det forventes derfor som minimum, at kursisterne på uddannelsen har: 2 års erhvervserfaring indenfor byggeriet En relevant grunduddannelse på niveau 4 eller højere i den danske kvalifikationsramme for livslang læring (en håndværkeruddannelse har fx niveau 4 ) se niveauerne her For fagfolk med grunduddannelse på niveau 4 skal uddannelsen være suppleret med en relevant energifaglig efteruddannelse Ud fra disse overordnede optagelseskrav forventes det, at kursisterne er fagligt velfunderede har et forhåndskendskab til byggelovgivning, herunder Bygningsreglementets energikrav. 6

7 Uddannelsen bygger videre på eksisterende kompetencer Fordi BedreBolig-uddannelsen er målrettet fagfolk, der i forvejen arbejder med forskellige aspekter af energirenovering, vil nogle deltagere allerede have meget af den fornødne indsigt til at blive godkendt som BedreBolig-rådgivere. Af den årsag er uddannelsen designet til at kunne tilpasses den enkelte deltagers niveau inden for forskellige emner. Undervisningen består af en kombination af traditionel klasseundervisning med fremmøde og selvstudier, der har stor vægt på online undervisning. Det giver deltagerne mulighed for at tilrettelægge deres uddannelse på en måde, der matcher deres faglige niveau og hverdag. Uddannelsen består af i alt 5 kursusdage. Kun én af disse dage er obligatorisk og kræver fremmøde, mens de resterende 4 kursusdage kan tages som selvstudier. Til uddannelsen er knyttet obligatoriske opgaver, der tages online, samt afsluttende prøver. Undervisningen giver stor mulighed for selvstudier. Det betyder, at den enkelte kursist i stort omfang har mulighed for selv at beslutte, hvilke dele af uddannelsens pensum vedkommende allerede har tilstrækkelig indsigt i til at bestå de afsluttende prøver. For at understøtte denne beslutning vil der til modulerne blive udviklet test-dig-selv prøver og opgaver, som tages online. For at gennemføre uddannelsen kræves det, at det obligatoriske kursus er fulgt, og at de obligatoriske opgaver og de afsluttende prøver er bestået. Online undervisning Online undervisningen på BedreBolig-uddannelsen foregår på Studienet, hvor det vil være muligt at tilgå al relevant information og beregningsværktøjer, som er en del af BedreBolig. Desuden vil man kunne teste sig selv i kursets materiale forud for prøver. Uddannelsens to moduler BedreBolig-uddannelsen er bygget op omkring to moduler, modul 1 og modul 2, som er knyttet til de to ydelser i leverancen til boligejeren. Gennemførelse af modul 1 er obligatorisk for at kunne levere ydelser i henhold til ordningen, mens gennemførelse af modul 2 kun er obligatorisk, såfremt man også vil levere godkendte ydelser vedrørende byggeledelse, dvs. projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn og afleveringsforretning. Hvis alene modul 1 er gennemført, kan virksomheden kun opnå godkendelse som BedreBolig-rådgiver, hvis den kan dokumentere, at den via underleverandører, der har gennemført hele uddannelsen, også kan levere ydelse 2 om byggeledelse (se beskrivelse af ydelserne i boksen på side 3). 7

8 Modul 1: Kommunikation, projektledelse, samarbejde og energikortlægning Uddannelsens modul 1 handler om kommunikation, projektledelse, samarbejde og energikortlægning og består af: 1. Et obligatorisk grundkursus, der indeholder de obligatoriske og relevante informationer for rådgiveren, herunder: Baggrund for BedreBolig-ordningen Kontrakter og beregningsværktøjer, der skal anvendes Principper for uvildighed og saglig rådgivning Rådgiverens ansvar Kommunikation og målgruppekendskab Det er et krav, at den kommende BedreBoligrådgiver deltager i én dags klasseundervisning på grundkurset for at få en grundlig introduktion til BedreBolig-ordningens koncept, krav og værktøjer samt for at få forståelse for den helhedsorienterede og dialogbaserede rådgivning. 2. Tre fagmoduler: Klimaskærm Installationer VE-anlæg Som en del af de tre fagmoduler undervises BedreBolig-rådgiveren også i at kunne rådgive om komfort og indeklima i relation til energiforbedringer. Deltagelse i undervisningen i fagmodulerne er valgfrit, og indholdet kan derfor også tilegnes via selvstudier. Hvert fagmodul afsluttes med en obligatorisk opgave, der gennemføres online. Alle tre opgaver skal være bestået, uanset om man deltager i klasseundervisningen eller ej, inden kursisten kan gå op til den afsluttende prøve. 3. En obligatorisk prøve, der består af En fysisk prøve med simulering af en rådgivningssituation med bygningsgennemgang og dialog med en fiktiv boligejer En skriftlig afsluttende opgave med rapportskrivning Modul 2: Byggeledelse, tilsyn og aflevering Modul 2 omhandler styringen af selve byggeprocessen med særlig vægt på at sikre en høj standard i den energimæssige del af byggeriet og består af: 1. Selvstudium (online) centreret om følgende temaer: Gældende lovgivning Projektering og tilbudsindhentning, herunder udbudsmateriale Byggeledelse, herunder byggestyring og fagtilsyn Aflevering og 1-års opfølgning 2. Caseorienteret kursusdag (1 dag), hvor der arbejdes på tværs af ovenstående temaer. Deltagelse i kursusdag er valgfrit. 3. Prøve, der består af en online opgave, dvs. uden fremmøde. Modul 1-prøven skal være bestået, før man kan tage modul 2-prøven. 8

9 Praktisk information om uddannelsen Der er plads til 125 kursister på det første uddannelsesforløb, der løber mellem den 20. januar og 31. marts Der er ingen brugerbetaling på BedreBolig-uddannelsen i de indledende faser. Undervisningen på modul 1 afholdes følgende tre steder i landet: Køge, Middelfart og Aalborg. Modul 2 afholdes i Køge og Horsens. Da antallet af nødvendige moduler og kursusdage varierer, vil perioden for et uddannelsesforløb ligeledes variere. Der må dog maksimalt gå et 1/2 år fra uddannelsen påbegyndes, til den obligatoriske prøve gennemføres. Tilmelding Da der kører afprøvningsforløb i ni kommuner i første halvdel af 2014, vil det være oplagt, at de virksomheder, der tilmelder sig det første uddannelsesforløb, er aktive i følgende kommuner: Esbjerg, Fredensborg, Frederikshavn, Høje-Taastrup, Morsø, Næstved, Odense, Roskilde og Skanderborg. Modul 1 Grundkursus (obligatorisk): Middelfart 20. januar 2014, 31. januar 2014 Aalborg 23. januar 2014 Køge 24. januar 2014, 10. februar 2014 Fagkursus Klimaskærm (valgfrit): Middelfart 24. januar 2014, 5. marts 2014 Aalborg 24. februar 2014 Køge 28. januar 2014, 13. marts 2014 Fagkursus Installationer (valgfrit): Middelfart 27. januar 2014, 6. marts 2014 Aalborg 25. februar 2014 Køge 6. februar 2014, 12. marts 2014 Fagkursus VE-anlæg (valgfrit): Middelfart 30. januar 2014, 10. marts 2014 Aalborg 28. februar 2014 Køge 11. februar 2014, 19. marts 2014 Der åbnes for tilmelding til det obligatoriske grundkursus den 6. januar 2014 kl. 10, og kursuspladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til maks. 25 kursister pr. kursus. Tilmelding foregår hos Byggecentrum via : (virker først fra 6. januar) Energistyrelsen planlægger også uddannelsesforløb henover foråret og sommeren 2014, således at flere BedreBolig-rådgivere vil være uddannet inden den landsdækkende lancering af ordningen, der finder sted i anden halvdel af Deltagelse på dette uddannelsesforløb forventes heller ikke at indeholde brugerbetaling. Prøve (obligatorisk): Middelfart 6. februar 2014, 7. februar marts 2014, 18. marts 2014 Aalborg 10. marts 2014, 11. marts 2014 Køge 13. februar 2014, 14. februar marts 2014, 25. marts 2014 Modul 2 Caseorienteret kursus (valgfrit): Køge 26. februar 2014 Horsens 26. marts

10 Udgivet december 2013 af: Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Information til finanssektoren om BedreBolig

Information til finanssektoren om BedreBolig Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

BedreBolig-rådgivning

BedreBolig-rådgivning BedreBolig-rådgivning Vejledning for BedreBolig-rådgivere 24. marts 2014 Indhold 1. Formål og læsevejledning... 4 2. Overordnet indhold i BedreBolig... 5 3. Tjeklister, aftaleskabeloner og øvrige bilag...

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Palleshøje 96 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Energivejlederen -del af det kommunale projekt

Energivejlederen -del af det kommunale projekt Energivejlederen -del af det kommunale projekt Energivejlederen er en naturlig del af det lokale netværk. Bedre bygninger Bedre klima - Bedre beskæftigelse Projekt Styr Energien - et projekt fra Gate21

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Orionvej 161 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juni 2015 Til den 16. juni 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere